excellent, ambitieus Islamitische voorgezet onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "excellent, ambitieus Islamitische voorgezet onderwijs"

Transcriptie

1 excellent, ambitieus Islamitische voorgezet onderwijs Schoolgids 05 06

2 Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Assalaamoe alaikom, Het schooljaar is begonnen. Uw kind is ingeschreven bij het Avicenna college. Wij zijn daar blij mee. U heeft met uw kind gekozen voor islamitisch voortgezet onderwijs. U vindt het belangrijk om voor een school te kiezen die heel goed onderwijs biedt en waar bovendien het islamitische geloof een belangrijke rol speelt. In deze schoolgids vindt u veel informatie over de school. Over wat voor school wij willen zijn. U kunt lezen over de inrichting van het onderwijs, de vormgeving van het geloof en zaken die we willen aanpakken. Ook vindt u praktische informatie over bijvoorbeeld de ziekmeldingsprocedure en de kalender met belangrijke data voor het komende jaar. Ik raad u aan de schoolgids goed te lezen en te bewaren. Ook dit jaar gaan wij ons maximaal inspannen om het talent van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat het best gaat als we goed contact hebben met u als ouder. Ouders en school hebben een belangrijke rol in de opvoeding van het kind. Als school hebben wij een aanvullende rol ten aanzien van de opvoeding. Regelmatig willen we dan ook met u praten over de resultaten van uw kind op school. Het contact verloopt meestal via de mentor van uw kind. De mentor is ervan op de hoogte hoe het met uw kind gaat. De mentor zal aan het begin van het jaar met u afspraken willen maken. Daarnaast kunt u uw kind volgen op school via gister. Daar vindt u de cijfers, het huiswerk en eventuele opmerkingen over de ontwikkelingen van uw kind. U kunt in dit systeem inloggen met een eigen code en vervolgens de vorderingen van uw kind bijhouden. Op het Avicenna College vinden we het belangrijk dat we een veilige gemeenschap bieden waar kinderen goed kunnen leren en hun geloof kunnen praktiseren. Daarbij vinden we het ook van belang om een school te zijn die de kinderen helpt een succesvol burger te worden in de Rotterdamse samenleving en om de leerlingen voor te bereiden op de brede samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat onze islamitische kinderen een mooie toegevoegde waarde hebben voor de Rotterdamse dan wel de Nederlandse samenleving. De kinderen van nu zijn immers de vakmannen, managers en artsen van morgen. Wellicht vindt u het belangrijk om mee te denken over de school. Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de ouderraad dan wel de medezeggenschapsraad. Uiteraard bent u altijd welkom op school met ideeën over hoe het nog beter kan; maakt u dan een afspraak met de teamleiding of de directie. Wij kijken ernaar uit om het komende jaar met u tot een succes te maken. Avicenna College voor ambitieus, excellent voortgezet islamitisch onderwijs. Met een vriendelijke groet, Drs. R.C. Troost, directeur a.i. Avicenna College

3 Inhoudsopage. Algemene Zaken. Vestigingsgegevens. rectie en bestuur. Afwezigheid en ziekmeldingen. Schooltijden.5 Wie was Avicenna?. Kwaliteit van het Onderwijs. Kwaliteit. RTTI. Cito VAS-toetsen. Begrijpend lezen.5 Remedial teaching.6 Extra inzet op Nederlandse taal Het onderwijsaanbod 6. Onderbouw en bovenbouw 6. Havo en vwo 6. Vmbo/lwoo 6. Examens en bevorderingsnormen 6.5 Huiswerkbegeleiding en examentraining 7. Administratieve Zaken 7. Afwezigheid en te laat komen 7. Vakanties schooljaar Aanmelden nieuwe leerlingen 7. Ouderbijdrage 7.5 Kluisjes 7.6 Schoolboeken Identiteit. Identiteit. Talentontwikkeling. Wij gaan samen jouw talenten ontdekken. Jong ondernemen. Sport en beweging. Extra uitdaging voor plusleerlingen Overlegorganen 8. Medezeggenschapsraad 8. Ouderraad/Ouderbetrokkenheid 8. Contacten school en thuis 9. Schoolregels en afspraken 9. Schoolregels 9. Schade Zorg en begeleiding 5. Zorg Jaarplanning Centrum voor Jeugd en Gezin op het voortgezet onderwijs 5. Decanaat 5. Klachtenregeling 6 5

4 . Algemene Zaken. Vestigingsgegevens: Hoofdlocatie Schere (havo/vwo) Locatie Putsebocht (vmbo) Bezoekadres : Schere 7 Bezoekadres : Putsebocht Postcode : 085 DT Rotterdam Postcode : 07 HD Rotterdam Telefoon : Telefoon : Teamleider Schere : Naima Boutahar Teamleider onderbouw : Turan Narcicegi Teamleider bovenbouw : Yassine Griep Correspondentieadres Schere 7, 085 DT Rotterdam W: E: Administratie school Teamleider bedrijfsvoering : Chahid Acharki Telefoonnummer : Bankrekening : NL68 INGB t.n.v. Stichting IVOR. rectie en bestuur rectie recteur a.i. : Richard Troost Dagelijks bestuur : Wim Littooij Raad van Toezicht: Voorzitter : Mohamed Talbi Vicevoorzitter : Cihan Gerdan Leden : Rolf van den Berg, Meindert jkstra en Hassan Gogus. Afwezigheid en ziekmeldingen Als uw kind afwezig of ziek is, dient dit te worden gemeld tussen 8.00 uur en 8.0 uur op de locatie van de leerling: Hoofdlocatie Schere Locatie Putsebocht Mentorlijst Klas Mentor adres b b k k m b b k m bad / kad tec / tvz bvz kvz bet / ket bad / kad bet / ket tec kvz bvz tzv h hv hv hv h 5hem/ng 5hcm/nt /5/6v Chaimae el Abdellaoui Merieme Mellah Mustafa Sener Rajae el Imran Karim Laaraj Wendy Jansma Youssef Ahrouch Refik Medjedovic Amine Gam Chaimae Essanousi Jawad es Soufi Sabah Haddouch Wil jkstra Mohammed Boutferkii Ronald Melchior Mohammed Ouahia Zouhair el Koubie Tulay Akin Halil Karaaslan en Jolanda Winder Jo An Zarks Ozlem Kumur Gaitrie Ramdat Mehmet Ozturk Nene van Essen Eyup Demirdas Abdessamia ghnouj Stefan Kras Azzedine Ahbod Schooltijden De school is vanaf uur open. De schooltijden zijn als volgt: maandag t/m vrijdag Mentor kwartier e lesuur e lesuur e lesuur Kleine pauze.5.0 e lesuur.0.0 5e lesuur e lesuur Grote pauze e lesuur e lesuur e lesuur

5 .5 Wie was Avicenna? Ibn Sina of (Latijn) Avicenna (voluit Abu Ali Al-Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina) was een Perzisch medicus, geoloog, paleontoloog, natuurkundige, psycholoog, wiskundige, wetenschapper, filosoof en alchemist. Hij was vooral bekend om zijn bijdragen op het gebied van de aristotelische filosofie en de geneeskunde en schreef naar schatting 00 à 50 verhandelingen, de meeste hiervan in het Perzisch en Arabisch. Zijn beroemdste werk is de Canon van de geneeskunde (Al-Qanun fi al-tibb), die uit meer dan een miljoen woorden bestaat en die lange tijd ook in Europa een standaardwerk zou blijven. Biografie Ibn Sina werd in februari 980 geboren in Balkh, een klein dorp gelegen vlak bij de stad Balkh in wat nu Afghanistan is. Op tienjarige leeftijd kende hij de Koran uit zijn hoofd. Zijn vader was de gouverneur van de Perzische Samaniden-dynastie. Op de jonge leeftijd van zeventien genas Ibn Sina de emir van de Samaniden Noeh ibn nsoer, waarna hij toegang kreeg tot de uitgebreide bibliotheek van de emir. Toen Ibn Sina de leeftijd van achttien bereikte, was hij geleerd in alle takken van de formele en hogere studies van de wetenschap. Na de dood van zijn vader begon Ibn Sina een periode van filosofie, studie en reizen. or zijn wetenschappelijke werken kreeg hij verschillende (bij) namen, onder andere Shaikh Al-Ra ies, Hujjat Al-Haqq, Sharaf Al-Mulk en Imam Al-Hukama. Voorbeelden van zijn werk Hij schreef als één van de eersten over besmettelijke ziekten en soa s en beschreef quarantaine om verspreiding van ziekten te voorkomen. Hij schreef over het klinisch testen van medicijnen en het diagnosticeren van symptomen van ziekten en schreef o.a. over de symptomen en complicaties van suikerziekte. Ibn Sina beschreef ook de invloed van de kwaliteit van water en voedsel op de gezondheid. Hij toonde aan dat het bloed het hart binnenkomt om vervolgens door het hele lichaam te worden gepompt. Hij voerde de verdoving in voor operaties en wist centrale en perifere aangezichtsverlamming van elkaar te onderscheiden. Ibn Sina overleed in 07 dichtbij Helmand (Afghanistan) en is daar begraven. Bron: 8 9

6 . Kwaliteit van het Onderwijs. Kwaliteit Inspectie lovend over de positieve ontwikkelingen en de kwaliteit van onderwijs op het Avicenna College In het schooljaar 0-0 heeft De Opperd een basisarrangement van de inspectie van het onderwijs gekregen. Alle afdelingen van het onderwijs hebben hiermee een voldoende behaald. In het schooljaar 0-05 heeft de inspectie van het onderwijs opnieuw de school bezocht voor een periodiek onderzoek. Hierbij was de inspectie lovend over de voortuitgang die in één schooljaar is behaald. Hiermee heeft de school twee jaar op rij een voldoende gekregen op alle niveaus van het onderwijs. De inspectie heeft verschillende lesbezoeken afgelegd, waaruit naar voren kwam dat er goed les wordt gegeven. De inspectie was met name tevreden over de eenduidigheid in de lessen, de differentiatie in de klas, gebruik van RTTI, gebruik van multimedia en de wijze waarop gereflecteerd wordt. De inspectie was ook onder de indruk van de leerlingen. Wij zijn trots op de erkenning van de inspectie en gaan door met de kwaliteitsverbetering op onze school. Waar kinderen tijdelijk behoefte hebben aan extra zorg wordt deze geboden door de zorgcoördinator, leerlingbegeleiders en hulpverleners die aan de school verbonden zijn. Pluriformiteit De leerlingen van het Avicenna College komen van heel verschillende achtergronden. Deze pluriformiteit is erg belangrijk. De school heeft basisregels voor gedrag opgesteld die ook in deze schoolgids zijn opgenomen. Als school geven we veel ruimte, zodat eenieder op zijn eigen manier uiting kan geven aan zijn of haar achtergrond.. RTTI RTTI maakt de leerontwikkeling van iedere leerling inzichtelijk, alsook de leerprocessen van leerlingen. Het onderwijs is daarmee ook voortdurend in ontwikkeling. Op grond van het RTTI-model worden genormeerde toetsen ontwikkeld voor alle vakken. Hiermee wordt niet alleen in beeld gebracht hoe hoog (of laag) een leerling scoort op de toets, maar ook waar het cijfer door veroorzaakt wordt. De achterliggende taxonomie, de duiding van de soort kennis of vaardigheid, geeft inzicht in de oorzaak van de onvoldoende scores van de leerling. Wordt dit veroorzaakt door bijvoorbeeld een gebrek aan kennis, inzicht of toepassing? Vervolgens kan naar aanleiding van dit inzicht differentiatie plaatsvinden in de klassen. De kinderen krijgen daarmee de kennis aangereikt dan wel de mogelijkheid om te oefenen met toepassingen. Onderwijs op maat wordt hiermee in toenemende mate mogelijk. Avicenna College is een school die goed en modern onderwijs geeft en die de zorg voor de ontwikkeling van de leerling ter harte neemt. Hierbij is het streven om zoveel mogelijk verschillende leerlingen met hun uiteenlopende talenten en mogelijkheden kansen te geven om zich in een vertrouwde omgeving optimaal te ontplooien. Avicenna College biedt onderwijs dat gericht is op het niveau van de leerling. Nadat het niveau van de leerling is onderzocht door middel van toetsen en observaties wordt binnen de klas op verschillende niveaus gewerkt. Er vindt differentiatie plaats in inhoud en tempo. Aan kinderen die dat nodig hebben, wordt extra les aangeboden tijdens de huiswerkklassen. Kinderen die snel door de leerstof gaan wordt extra uitdaging geboden. De resultaten van de leerlingen wordt secuur bijgehouden in het leerling volgsysteem (gister), dat ook toegankelijk is voor de ouders. De ouders kunnen zo precies de resultaten van hun kind volgen. De school biedt verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan: :: Vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg/mavo :: Leerwegwegondersteunend onderwijs (lwoo) :: Havo :: Vwo: atheneum 0 Avicenna College is een school die leerlingen goed voorbereidt op hun plaats in de Nederlandse samenleving. Naast het bieden goed onderwijs richt de school zich op het kennismaken met andere godsdiensten en levensovertuigingen, wordt er gewerkt aan het vormen van respectvolle en verantwoordelijke mensen en leren de leerlingen principes van democratische waarden, onder andere door leerlingen te laten participeren in de gang van zaken op school. Waar kinderen tijdelijk behoefte hebben aan extra zorg wordt deze geboden door de zorgcoördinator, leerlingbegeleiders en hulpverleners die aan de school verbonden zijn

7 . Cito VAS-toetsen Het Avicenna College gebruikt toetsen van het Cito Volgsysteem. t systeem bestaat uit vier toetsen voor de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Met deze toetsen volgt de school de resultaten van uw kind op de voet. Ook kunnen wij deze toetsresultaten vergelijken met die van andere leerlingen in het land. De school kan uw kind zo beter begeleiden, helpen als dat nodig is en een goed schooladvies geven.. Begrijpend lezen Voor nieuwe brugklassers bieden wij extra ondersteuning voor begrijpend lezen. Dat is belangrijk, omdat teksten goed gelezen en begrepen moeten worden. Begrijpend lezen is een vaardigheid die bij alle schoolvakken terugkomt, zelfs bij rekenen. Als jij je leesvaardigheid verder wilt ontwikkelen, kan dat op het Avicenna College..5 Remedial teaching Voor iedere leerling met een lwoo-indicatie wordt door de Remedial Teacher, in samenwerking met de leerling en ouders en onder toeziend oog van de Teamleider Zorg, een (individueel) handelingsplan opgesteld. t plan fungeert als leidraad voor het handelen van de docent en als sturings- en planningsinstrument voor de ontwikkeling en de te behalen resultaten van de leerling. De evaluatie van de handelingsplannen vindt aan het eind van iedere rapportperiode plaats met de leerling en ouders en tijdens de leerlingbespreking van de eerste lijn. De vaardigheid van een vlot gebruik van de taal staat bij ons hoog in het vaandel. Leerlingen die geen lwoo-indicatie hebben, maar wel hinder ondervinden van een taal- en/of rekenachterstand en op basis daarvan begeleiding van de Remedial Teacher nodig hebben, krijgen eveneens een individueel handelingsplan. t handelingsplan wordt iedere rapportperiode geëvalueerd. Voor clusters leerlingen met een relatief kleine achterstand op het gebied van taal en/of rekenen wordt een groepshandelingsplan opgesteld..6 Extra inzet op Nederlandse taal Op het Avicenna College wordt naast het algemene taalonderwijs extra aandacht besteed aan woordenschatverwerving (posterproject) en spelling- en leesonderwijs van onze leerlingen. De vaardigheid van een vlot gebruik van de taal staat bij ons hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt met het programma Muiswerk. Het basisprincipe van het programma is dat door middel van diagnostische toetsen wordt uitgezocht welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Onze leerlingen werken op die manier aan hun zwakke punten. Ook wordt jaarlijks met het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs de kernvaardigheden van de leerlingen van de brugklas tot en met de derde klas gemeten. De resultaten worden met de landelijke normen vergeleken. De toetsen van het volgsysteem zijn onmisbare instrumenten om de prestaties van de leerlingen te volgen en onderwijskundige beslissingen te ondersteunen. Leerlingen met leerachterstanden krijgen ondersteuning van de RT-er (Remedial Teacher). Samen met de RT-er wordt gekozen voor een aangepast programma voor de leerling. t programma kan bestaan uit een aangepast leerprogramma, een eigen leerlijn, dat in en/of buiten de groep al dan niet met directe begeleiding door de RT-er wordt uitgevoerd.

8 . Identiteit :: Gebedsruimtes: de school beschikt over opgeknapte gebedsruimtes waar leerlingen hun gebed kunnen uitvoeren. :: Ramadanprogramma: voor de Ramadan is een apart rooster opgesteld. Tijdens de Ramadan worden er verschillende programma s georganiseerd voor de leerlingen. :: Islamitische feestdagen: het vieren van islamitische feestdagen zoals Iedoel-Fitr en Iedoel-Adhaa. Identiteit De identiteitscommissie waarborgt de islamitische identiteit binnen de school. t houdt in dat de school zich in de dagelijkse praktijk bezighoudt met het implementeren van islamitische elementen binnen de school. De identiteitscommissie let op zaken als: kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van de lessen, kwaliteit van het personeel, opbrengsten etc. Tijdens de implementatie van deze zaken vindt de school het vooral belangrijk dat de jongeren nadenken over de overbrugging met de Nederlandse samenleving. De leerlingen van het Avicenna College worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Hierbij is wederzijdse kennismaking en begrip een belangrijk aspect. Om dit de bewerkstelligen, wordt jaarlijks een aantal uitwisselingsprogramma s georganiseerd. Om deze programma s zo goed mogelijk uit te voeren, werkt de identiteitscommissie samen met verschillende partners zowel binnen als buiten de school. De identiteitscommissie neemt hierbij het voortouw, maar het is de verantwoordelijkheid van eenieder binnen de school om ervoor te zorgen dat de juiste sfeer heerst binnen de school. Extern wordt er nauw samengewerkt met verschillende islamitische basisscholen, stichtingen en moskeeën. Het Avicenna College is een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Inholland en de ISBO voor een langdurig traject waarin de godsdienstmethodes zullen worden hervormd en speciaal worden ontwikkeld voor de leerlingen van het Avicenna College. Het doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van een professionele godsdienstmethode die dichtbij de belevingswereld van de jongeren staat. De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding. Daarom wordt er intensief samengewerkt met de ouders van de leerlingen en gezocht naar manieren om ouders bij de school en de schoolloopbaan van hun kinderen te betrekken. O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de vroomste. 9/ De identiteitscommissie waarborgt de religieuze identiteit van de leerlingen. t gebeurt als volgt: :: Opening: iedere les (ongeacht welk vak) wordt er geopend met een stuk uit de Edele Koran. :: Hadith van de week: iedere week krijgen de jongeren een Hadith mee via Facebook, de website en school. t doen wij met als doel de jongeren bewuster te maken van verschillende Hadith. :: Godsdienst: tijdens het vak godsdienst leren de kinderen de basis van de Islam. :: Turks en Arabisch: de vakken Turks en Arabisch bieden jongeren de kans om hun moedertaal beter te kunnen beheersen. :: Themaweken: tijdens deze weken worden verschillende thema s extra belicht binnen de hele school. :: Vakoverstijgend islamitisch onderwijs: ook bij vakken als biologie en maatschappijleer wordt er rekening gehouden met islamitische gevoeligheden. :: Gescheiden gym- en zwemlessen: sportactiviteiten worden gescheiden gehouden. Zo houden wij rekening met de gevoeligheden tussen jongens en meisjes. :: Kledingvoorschriften: zowel voor jongens als voor meisjes gelden kledingvoorschriften conform de islam. :: Athan: iedere grote pauze wordt door een leerling de athan (oproep tot het gebed) uitgesproken. De identiteitscommissie waarborgt de religieuze identiteit van de leerlingen. 5

9 . Talentontwikkeling. Wij gaan samen jouw talenten ontdekken Een vraag als: Welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving? dient onderdeel te zijn van het gesprek over de visie van het Avicenna College. Het Avicenna College zet zich in voor talentontwikkeling omdat we ervan overtuigd zijn dat je beter leert als je zoveel mogelijk van je talenten gebruikt. Je kijk op de wereld krijgt meer vorm. Creatieve vormgeving stimuleert bovendien om andere talen te spreken waardoor onvermoede talenten naar boven komen. Leerlingen die zich kunnen presenteren tijdens dramalessen, in een groep of tijdens een bespreking hebben een streepje voor. Hoe makkelijker je met anderen omgaat, hoe eerder je je doel bereikt. Op het Avicenna College leer je in teamverband of groepsverband jezelf te vormen. Tijdens de opleiding groeit je zelfvertrouwen. Dat vergroot je kansen nu en later in je vervolgopleidingen, in de zaak van je vader, bij mensen thuis of bij een sollicitatiegesprek. Om deze vaardigheden te ontplooien, hebben we Taekwondo en dramalessen voor de onderbouwleerlingen in het lessentabel ingebed. Aan het einde van het tweede leerjaar kunnen leerlingen een keuze maken, ze gaan verder met Taekwondo of dramavaardigheden. In de bovenbouw bestaat dan de mogelijkheid om zich verder te ontplooien. Voor de leerlingen die Taekwondo volgen, bestaat de mogelijkheid om met een zwarte band uit te stromen.. Sport en beweging De school stimuleert leerlingen om gezond te leven, aan sport te doen en te kiezen voor cultuur. De sporten die worden aangeboden zijn: voetbal, zwemmen, boksen en taekwondo. De leerlingen worden in staat gesteld om niet alleen een diploma op school te halen, maar gelijktijdig een bepaald niveau te halen in de beheersing van de sport in de vier tot zes jaar dat ze op school zitten. Ook kunnen leerlingen kiezen voor activiteiten in de sfeer van kunst en beeldende vorming. Naast de lestijd worden diverse workshops aangeboden. In 0 zijn we gestart met sportlessen voor de leerlingen. De combinatie tussen leren en bewegen is een krachtige combinatie. Het gaat hierbij naast fysieke activiteit ook om organisatorische vaardigheden, sociale vaardigheden en vergroting van de weerbaarheid. Ook vaardigheden als leidinggeven aan de groep en elkaar motiveren en stimuleren komen tot ontwikkeling. We bieden aan: taekwondo (tot de zwarte band), zwemmen (diploma s), voetbal en boksen. Kunst en cultuur leert kinderen wat het betekent om te leven in Nederland en Europa, maar ook in de eigen buurt. Cultuureducatie gaat niet alleen over de wereld om ons heen, maar ook over onszelf: ónze identiteit, ónze smaak en de keuzes die ónze positie ten opzichte van anderen bepalen. Het culturele klimaat op het Avicenna College is essentieel als kwaliteitsfactor: cultuur geeft kleur aan ons leven, inspireert ons en confronteert ons met onszelf; cultuur zet ons op andere gedachten en leert ons open te staan en respect te hebben voor de ander, het verleden en het ondenkbare. Tegelijkertijd biedt cultuur mensen de mogelijkheid om zich te uiten, creativiteit te ontwikkelen, zich te organiseren, actief te zijn en op ontdekkingstocht te gaan.. Jong ondernemen Binnen de afdeling Economie van het vmbo is gestart met het project Jong Ondernemen met de volgende uitgangspunten: 6 :: Er wordt veel aandacht besteed aan (sociale) competenties en leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor de eigen opleiding. Ons programma sluit aan bij het landelijke programma Jong Ondernemen en Vecon Business School. Leerlingen richten een bedrijf op en krijgen een bedrijfscoach. :: Er is een vaste groep docenten die verantwoordelijk is, lesgeeft aan en mentor is van deze groep leerlingen. :: BBL en KBL door elkaar, mogelijkheid voor leerlingen om ook GL te doen. :: Stimulering van talenten / leerstijlen. :: Vakoverstijgende samenwerking, docenten werken samen en maken samen een programma. :: Intensieve begeleiding leerlingen, veel natuurlijke en geplande reflectiemomenten. :: Het onderwijs wordt aantrekkelijker, de motivatie van de leerlingen wordt verhoogd en de opbrengsten worden verhoogd. Er wordt veel aandacht besteed aan (sociale) competenties en leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor de eigen opleiding. 7

10 Kunst stimuleert de fantasie en prikkelt de nieuwsgierigheid van jonge mensen. De leerlingen van het Avicenna College moeten wegwijs worden gemaakt in de vele schoonheden die het leven en de kunsten in het bijzonder hebben voortgebracht. Wij van het Avicenna Ccollege bieden dan ook verschillende workshops aan die de leerlingen stimuleren in verschillende kunstdisciplines.. Drama en Toneel De leerlingen leren van Hamza van de Borrelnootjez communicatieve vaardigheden die van belang zijn om goed te presteren. Leerlingen leren om te gaan met bepaalde emoties en leren af te komen van een eventuele podiumvrees. Het is de ideale manier om zelfvertrouwen en representatieve vaardigheden te ontwikkelen om zo sterker in de schoenen te staan. De talentjes werken aan een eindproduct dat een filmpje of eindvoorstelling kan zijn.. Ebru Art Ebru-tekeningen zijn nooit hetzelfde, elke Ebru-tekening is uniek. De input van de leerling kan een tekening een specifiek karakter geven, maar de rest is afhankelijk van natuurlijke omstandigheden. En die omstandigheden zijn moeilijk te beïnvloeden. Daarom kunnen Ebrutekeningen wel enigszins op elkaar lijken, maar ze blijven uniek. Tijdens de workshops leert uw kind verschillende technieken en ontvangt hij of zij na de vijfdaagse cursus een erkend certificaat. Science De brugklasleerlingen van havo/vwo krijgen één lesuur Science. Tijdens dit lesuur worden onderzoeken en experimenten gedaan. De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere licht, elektriciteit en het heelal. Olympiade De belangrijkste doelstelling van de olympiades is het stimuleren van individueel talent in de school en van talentbewustzijn op schoolniveau. Zonder mooie excursies en reizen zou een havo/vwo-opleiding niet compleet zijn. Tot en met het einde van je schoolloopbaan kun je veel uitstapjes verwachten. Naast Corpus, Archeon en de Tweede Kamer, ga je ook op excursie en reizen naar de Ardennen, Frankrijk, Duitsland en Engeland.. Webdesign Leerlingen leren hun eigen website bouwen. t gebeurt op een eenvoudige manier waarbij de leerlingen geen programmeertaal hoeven te beheersen.. Mode en kleding Je werk begint met het opdoen van ideeën en inspiratie naar aanleiding van een thema dat opgegeven wordt door de workshopleider. Je maakt je ontwerpen op een ontwerpafdeling of in het atelier. t doe je in nauw overleg met de opdrachtgever of met je team. Je brengt veel tijd door achter de tekentafel om je creatieve ideeën op papier te zetten. Je zoekt stoffen uit, bepaalt de kleuren en maakt verschillende schetsen. Daarbij selecteer je ook Kunst stimuleert de fantasie en prikkelt de nieuwsgierigheid van jonge mensen.. Extra uitdaging voor plusleerlingen Naast alle vakken heb je in de havo/vwo klassen ook: Pré-universiteit programma De vwo-leerlingen krijgen de mogelijkheid om een programma te volgen aan de universiteit zodat ze goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs. Leerlingen die dit programma afronden, krijgen een academisch certificaat, kortom een Pré-universiteit programma. Leadership skills Op het Avicenna College krijgen de leerlingen de kans om leadership skills te ontwikkelen. In de maatschappij is het van belang om assertief, zelfredzaam, ondernemend, en zelfstandig te zijn. In het kader van leadership skills brengen de leerlingen een bezoek aan de Tweede Kamer, het stadhuis en doen mee aan debatwedstrijden. t programma biedt de leerlingen de kans om zich te ontwikkelen tot leiders. 8 9

11 5. Zorg en begeleiding 5. Zorg Voor het Avicenna College is goed onderwijs het uitgangspunt. Onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeften van de leerling en zorgt voor welbevinden. Andersom zijn leerlingen minder in staat om optimaal gebruik te maken van het geboden onderwijs wanneer zij persoonlijk niet goed functioneren of wanneer omstandigheden in de thuissituatie, of in relatie met vrienden, tot verhoogde emotionele druk leiden. Een veilig schoolklimaat is dan ook van groot belang voor de leerlingen om verminderde schoolprestaties en uitval te voorkomen. Van belang is om de onderwijszorgbehoefte van leerlingen goed in beeld te brengen en hierop aan te sluiten via een handelingsgerichte aanpak. Hiertoe hebben we binnen het Avicenna College gekozen voor een zorgstructuur, waarin op het gebied van onderwijsondersteuning langs drie lijnen wordt gewerkt. Onderwijsondersteuning in de eerste lijn De eerste zorg is de zorg die docenten aan leerlingen kunnen bieden, waarbij sprake is van een wisselwerking. Daarnaast is de klassenmentor de spil in de zorg. De persoonlijke geschiedenis van een kind is van groot belang om die signaleringsfunctie te kunnen waarmaken. De leerling heeft een mentoruur waarin een en ander aan bod kan komen. Wanneer een leerling opvalt qua prestaties, gedrag, motivatie, aanwezigheid, sociaal-emotioneel functioneren en dergelijke brengt de klassenmentor deze leerling in tijdens de leerlingbespreking mentor. In deze vergadering komen de mentoren eenmaal per vier weken bij elkaar en worden individuele leerlingen of hele groepen besproken. Indien het probleem van de leerling te groot is, wordt deze door de mentor aangemeld voor leerlingbespreking zorg. Deze leerlingbespreking vindt elke vier weken plaats per onderwijsteam met de vakdocenten, mentoren en onder leiding van de Teamleider Zorg. Zorgteam Putsebocht: Teamleider Zorg Leerlingbegeleider/verzuim coördinator Leerlingbegeleider Schoolmaatschappelijk werker Remedial Teacher Teamleider onderbouw Teamleider bovenbouw Leerplichtambtenaar Jeugdverpleegkundige (CJG) Zorgteam Schere: Teamleider Zorg Leerlingbegeleider/verzuimcoördinator Schoolmaatschappelijk werker Remedial Teacher Teamleider Leerplichtambtenaar Jeugdverpleegkundige (CJG) : Samira Ashad : Redouan/Mike Boon : Kamal Elmorabit : El Mekki Lamrabti : Colinda Groenendijk/Ouafa Abrazi/Freerk Weerstra : Turan Narcicegi : Yassine Griep : Oulaijah Yalte : Angel Clement : Samira Ashad : Musa Scholten : El Mekki Lamrabti : Colinda Groenendijk/Ouafa Abrazi/Freerk Weerstra : Naima Boutahar : Oulaijah Yalte : rothé Riteco Onderwijsondersteuning in de tweede lijn Als een leerling meer steun nodig heeft dan vanuit de eerste lijn geboden kan worden, kan een beroep worden gedaan op extra ondersteuning door deskundigen in en om de school. Ook bij handelingsverlegenheid van de mentor of vakdocent kunnen experts worden ingeschakeld. Deze extra ondersteuning staat in het teken van het onderwijs en is gericht op het behalen van onderwijsdoelen. Binnen de tweede lijn komt een aantal mensen structureel met de teamleiders als zorgteam bijeen. Binnen het zorgteam wordt onder andere de voortgang in de leerlingbegeleiding besproken en worden ervaringen in de uitvoering van het beleid uitgewisseld. Het zorgteam van het Avicenna College kent de volgende leden: De identiteitscommissie waarborgt de religieuze identiteit van de leerlingen. 0

12 Het zorgteam van het Avicenna College houdt zich voor een groot gedeelte bezig met curatieve leerlingbegeleiding. Iedere week komt het zorgteam samen om leerlingen met problemen te bespreken. Deze problemen variëren van spijbelen, faalangst, dyslexie, leerachterstanden tot gedragsproblemen. Het zorgteam wordt aangestuurd door de Teamleider Zorg. Verder zijn er een schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleiders, Remedial Teachers, een SoVa-trainer en een schoolpsycholoog. Samen kijken zij hoe ze een leerling weer op de rails kunnen krijgen. Een keer in de zes weken is er een zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam (SOT). Hierin zijn ook externe partners aanwezig om gezamenlijk te kijken hoe een probleem het best is op te lossen. De externe partners zijn de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, het gemeentelijke Centrum voor Jeugd en gezin (CJG, meer informatie hieronder), soms Bureau Jeugdzorg, het wijkteam en een begeleider passend onderwijs (BPO-er) van het samenwerkingsverband Koers VO. Wanneer de problemen de zorg van de school overstijgen, wordt er altijd contact met de ouders opgenomen. De Teamleider Zorg adviseert de ouders hoe dan zij het best verder kunnen handelen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met mevrouw Ashad. Pestprotocol Het Avicenna College ziet het als haar taak om leerlingen een veilig pedagogisch klimaat te bieden. Hierbinnen wordt pestgedrag als onacceptabel ervaren. De school pakt pesten dan ook volgens een vooraf bepaalde handelwijze aan. Om deze handelwijze succesvol te laten zijn, is het van belang dat pesten tijdig wordt gesignaleerd, docenten en onderwijsondersteunend personeel stelling nemen tegen het pesten en alle betrokken partijen (docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen) bereid zijn tot samenwerking om de problemen rond pesten aan te pakken. De handelwijze van het Avicenna College is vastgelegd in een pestprotocol. Om pesten te voorkomen, besteden de mentoren in de onderbouw tijd aan dit onderwerp tijdens de mentorlessen. Dyslexie en dyscalculie Het Avicenna College werkt met een dyslexie- en dyscalculieprotocol. Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/ toepassen van reken-wiskundekennis (feiten). De betreffende leerlingen hebben een pas met daarop relevante informatie omtrent hun dyslexie of dyscalculie. Uitgebreide informatie over dyslexie of dyscalculie op het Avicenna College is te vinden in het dyslexie- of dyscalculieprotocol. Onderwijsondersteuning in de derde lijn Mocht inzet van externe deskundigheid nodig zijn, dan wordt gebruikgemaakt van het netwerk van de school dat onder andere via het zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam samenkomt. De ondersteuning vanuit de derde lijn is meestal curatief van aard. In sommige gevallen zal de leerling (of ouders) direct vanuit de tweede lijn naar een externe deskundige worden verwezen voor ondersteuning, maar in principe vervult het zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam van de school de poort naar deze derdelijnszorg. In de toekomst wil de school zich meer richten op preventieve inzet van externe partners. Hierbij valt te denken aan een spreekuur voor de leerplichtambtenaar, vroege signalering door de schoolverpleegkundige, consultatie van externe netwerkpartners en nauwe samenwerking met wijkteams. Bij alle vormen van overleg wordt de samenwerking met de leerling zelf en de ouders zoveel mogelijk opgezocht. Faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining Het Avicenna College vindt het belangrijk de sociale zelfredzaamheid, weerbaarheid en het goed kunnen omgaan met je medemensen, te bevorderen. Om deze vaardigheden te trainen is het mogelijk om op individueel niveau, een faalangstreductietraining, weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining te volgen. Deze trainingen worden door opgeleide interne trainers verzorgd. De aanmelding en selectie hiervoor verloopt via het zorgteam van de school. Ondersteuning van leerlingen met lwoo Voor iedere leerling met een lwoo-indicatie wordt door de Remedial Teacher, in samenwerking met de leerling en ouders en onder toeziend oog van de Teamleider Zorg, een (individueel) handelingsplan opgesteld. Bij het Avicenna College fungeert dit plan als leidraad voor het handelen van de docent en als sturings- en planningsinstrument voor de ontwikkeling en de te behalen resultaten van de leerling. Leerlingen die geen LWOO-indicatie hebben, maar wel hinder ondervinden door een taal- en/of rekenachterstand en op basis daarvan begeleiding van de Remedial Teacher nodig hebben, krijgen eveneens een individueel handelingsplan. t handelingsplan wordt elke rapportperiode geëvalueerd. Voor clusters leerlingen met een relatief kleine achterstand op het gebied van taal en/of rekenen wordt een groepshandelingsplan opgesteld. Iedere week komt het zorgteam samen om leerlingen met problemen te bespreken.

13 5. Centrum voor Jeugd en Gezin in het voortgezet onderwijs Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het nodig is, biedt het CJG je ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen samen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden. Voor locatie Schere 7 is dit rothé Riteco en zij is werkzaam bij het CJG Charlois Zuidplein, 08 CW Rotterdam. Telefoonnummer: :: De -vmbo-klassen volgen via JINC ook sollicitatietrainingen, waarbij managers van grote bedrijven de leerlingen coachen op sollicitatievaardigheden. De sollicitatiebrieven worden geschreven als onderdeel van het vak Nederlands. :: In januari bezoeken we met de vierde klassen de Studiebeurs West in Ahoy. Skills sters is een beurs waar tal van mbo-opleidingen voorlichting geven en doe-activiteiten organiseren. :: Daarnaast laten we alle leerlingen van -vmbo tot -vmbo verschillende online tests afleggen waarmee beroepsinteresse en vaardigheden worden gemeten. Vanaf -vmbo zullen wij leerlingen heel gericht laten uitzoeken welke vakken zij nodig hebben voor hun mbovervolgstudie. :: In de bovenbouw van het vmbo staan mbo-bezoeken op het programma Voor de locatie putsebocht is dit Angel Clement en zij is werkzaam bij CJG Feyenoord Sandelingplein 6-F, 075 AG Rotterdam. Telefoonnummer: Inloopspreekuur De jeugdverpleegkundige organiseert een inloopspreekuur voor de leerlingen en docenten op school. Tijdens het inloopspreekuur kun je al je vragen stellen, bijvoorbeeld over je gezondheid en omgaan met je ouders of school. Heb je een vraag of zit je ergens mee? De jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee! Kijk op de posters op school of vraag aan je mentor wanneer de inloopspreekuren zijn. Meer informatie Kijk voor meer informatie over het CJG of informatie die voor jou van belang is op 5. Decanaat Kiezen is je toekomst Wat wil je later worden? Veel leerlingen weten het antwoord op deze vraag nog niet zo goed. Oriëntatie op het vervolgonderwijs is daarom belangrijk. Wij lichten de leerlingen voor over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van verdere studie op en na het Avicenna College. Verder nemen wij verschillende stappen om de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Bliksemstages: bij de Roteb en in een restaurant ( vmbo) Vmbo In de tweede klas (vmbo-basis, -kader en theoretische leerweg) kiezen leerlingen de sector die zij in de bovenbouw (derde en vierde jaar) gaan volgen: Zorg, Techniek of Economie. Mentoren en de decaan begeleiden leerlingen en ouders vanaf het begin van het schooljaar zo goed mogelijk bij het maken van deze belangrijke sectorkeuze. Hoe helpt het Avicenna College bij het maken van de sectorkeuze en de voorbereidingen op de arbeidsmarkt? :: In -vmbo laten wij leerlingen kennismaken met bedrijven via bliksemstages. t houdt in dat leerlingen in kleine groepjes een bedrijfsbezoek verrichten, gevolgd door een verslag. We werken hierbij samen met JINC. t alles leidt tot de opbouw van een digitaal leerlingportfolio met verslagen, van bijvoorbeeld de bliksemstage en het bezoek aan Skills sters, en testresultaten. Met dit digitale portfolio zal de leerling zijn of haar keuze voor een sector goed kunnen motiveren. In de bovenbouw moet het leerlingportfolio compleet zijn, zodat na het behalen van het vmbo-diploma een gemotiveerde keuze voor een mboopleiding kan worden gemaakt. Mentoren koppelen de voortgang van de leerling terug aan de ouders tijdens de ouderavonden. Ook organiseert de decaan informatieavonden. 5

14 Klachten betreffende seksuele intimidatie en geweld Als een leerling een probleem bij een van de vertrouwenspersonen Klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie, seksueel neerlegt, zal hij Havo en vwo In de havo en het vwo wordt de keuze voor een profiel gemaakt in de derde klas. Ook aan de keuze van het havo- en vwoprofiel gaat een grondige voorbereiding vooraf. Leerlingen volgen in de derde klas tijdens de mentorlessen een lessenserie waarmee zij op onderzoek uitgaan naar hun beroepsoriëntatie en studievaardigheden. De resultaten worden online opgeslagen in een digitaal portfolio dat zij meenemen naar de bovenbouw. In de bovenbouw van het havo en vwo nemen leerlingen deel aan de Studiebeurs Rotterdam, een informatiedag waar hogescholen uit heel Zuid-Holland opleidingen presenteren. Daarnaast worden ook in de bovenbouw mentoruren ingepland voor de voorbereiding op studiekeuze en worden leerlingen gestimuleerd om zich in te schrijven voor proefstuderen aan universiteiten en hogescholen. De vwo-leerlingen worden daarnaast gestimuleerd om zich vanaf -vwo bij universiteiten aan te melden voor kennismakingsmodules. nasek Suadi is vorig jaar bij ons geslaagd voor het vwo. Na gesprekken met haar mentor en de decaan besloot zij om tijdens haar 5-vwo-jaar het Junior Med School Programma van de Erasmus Universiteit te volgen. Zij studeert nu Geneeskunde. 5. Klachtenregeling Binnen het Avicenna College moet iedereen in een veilige en prettige omgeving kunnen werken en studeren. Respect en aandacht voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale omgangsvormen. or ongewenst gedrag kunnen werk- of studieprestaties verslechteren. Dat kan bovendien ook leiden tot een vijandige, intimiderende of onaangename werk- of studieomgeving. Het is belangrijk om ongewenst gedrag aan te pakken en te voorkomen. Daarom heeft het Avicenna College een klachtenregeling opgesteld. Van iedere medewerker, leerling, ouder en bezoeker wordt een actieve bijdrage verwacht; niet alleen door zelf gewenst gedrag te vertonen, maar ook door goed op te letten of er ongewenst gedrag in de omgeving voorkomt, want ongewenst gedrag is absoluut onacceptabel. Daarom tolereert het Avicenna College geen ongewenst gedrag. Toch kan het voorkomen dat leerlingen, ouders, medewerkers of bezoekers hiermee te maken krijgen. Er kan dan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon van de school. Daarnaast is er ook een klachtenregeling. De vertrouwenspersoon kan hulp bieden bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen als u dat zelf niet meer kunt. Hieronder vindt u meer informatie over de taak en de manier van werken van de vertrouwenspersoon van onze school en de klachtenregeling ongewenst gedrag. Om welke klachten kan het gaan? Bij seksuele intimidatie gaat het om ongewenste seksuele benadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Agressie en geweld betreffen situaties waarbij anderen worden gepest, psychisch of fysiek lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. scriminatie is het in welke vorm dan ook doen van uitspraken over personen, het verrichten van handelingen tegenover personen of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid. Ook het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren wordt gezien als ongewenst gedrag. Een formele klacht indienen Uitgangspunt in de regeling is dat klachten zo veel mogelijk binnen de school worden opgelost. Daarbij is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de vertrouwenspersoon. t staat eenieder vrij, maar we adviseren iedereen om dit zo veel mogelijk te doen. Zeker voordat iemand besluit een formele klacht in te dienen. misbruik of geweld kunnen rechtstreeks worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 (lokaal tarief). Wat is een vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van problemen. Medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, geweld of discriminatie, kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen die in en om de school te maken heeft met ongewenst gedrag. Ook kunnen leerlingen bij de vertrouwenspersoon terecht als er problemen in de samenwerking zijn en men er samen niet meer uitkomt of bij andere problemen waarbij een luisterend oor wenselijk is. Voor wie zijn vertrouwenspersonen? Iedereen die binnen het Avicenna College te maken heeft met ongewenst gedrag of die problemen heeft in de samenwerking waarbij men er samen niet meer uitkomt, kan bij de vertrouwenspersoon terecht. Wat doen de vertrouwenspersonen? De vertrouwenspersoon heeft als taak om problemen die leerlingen bij hen neerleggen door contacten en bemiddeling (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen aan de oplossing van deze problemen. De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van de verantwoordelijke personen en procedures en mengt zich niet in de normale rechtsgang. Ook treden ze niet op als raadsman, maar bieden ze een luisterend oor, kunnen ze raad geven of de weg wijzen. Zij kiezen geen partij, maar zullen veelal luisteren, adviseren en bemiddelen. allereerst kijken of de kwestie niet al in behandeling is bij de verantwoordelijke instantie of functionaris die het probleem zouden moeten oplossen. Is dat wel het geval, dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen. Deze houding zal hij ook aannemen als er voor een probleem een bezwaar- of beroepsprocedure bestaat. Deze procedure staat ook in het leerlingenstatuut. Werkwijze van een vertrouwenspersoon en counselor De vertrouwenspersoon onderzoekt het probleem en beoordeelt door welke instantie(s) of personen de verdere behandeling het best kan gebeuren. Vervolgens adviseert de vertrouwenspersoon de klager over wat hij of zij kan doen. De bemoeienis van de vertrouwenspersoon kan drieledig zijn. De vertrouwenspersoon kan een advies geven, waarna de klager zijn of haar probleem oplost zonder verdere inschakeling van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan het probleem voorleggen aan een andere persoon of instantie die het verder kan behandelen, waarbij de vertrouwenspersoon het eerste contact legt tussen de betreffende persoon of instantie en de klager. De vertrouwenspersoon kan tijdens de behandeling van de kwestie door andere personen nog wel optreden als bemiddelaar. Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon/counselor zal steeds zijn bemoeienis bepalen in overleg en met instemming van de klager en eventueel met de verantwoordelijke functionarissen. De vertrouwenspersoon voor het Avicenna College is de heer B. Gam, bereikbaar via het algemene nummer

15 8 9

16 6. Het onderwijsaanbod 6. Onderbouw en bovenbouw Leerlingen die kortgeleden nog de oudsten op de basisschool waren, behoren ineens tot de jongste leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen komen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs terecht. De onderbouw bevindt zich tussen het basisonderwijs en de bovenbouw (ofwel de tweede fase) van vmbo, mavo, havo of vwo. In de onderbouw gaat het inhoudelijk om basiskennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor de verdere schoolloopbaan. Daarnaast is het onderwijs gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling: inzicht krijgen in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. We spreken bij het vmbo van de onderbouw tot en met het tweede leerjaar, bij havo en het vwo duurt de onderbouw tot en met het derde leerjaar. Daarna gaan de leerlingen naar de bovenbouw. 6. Havo en vwo Havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs Het havo duurt vijf jaar en biedt een brede algemene ontwikkeling. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen kunnen met dit diploma, met goede resultaten en een goede werkhouding, ook doorstromen naar de vijfde klas van het vwo. Vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Het vwo biedt een brede algemene ontwikkeling en stelt leerlingen in staat wetenschappelijk onderwijs (universiteit) of hoger beroepsonderwijs (hbo) te volgen. Van leerlingen in de tweede fase wordt veel verwacht, onder andere: motivatie, een goede studiehouding en verantwoordelijkheid. De school biedt de leerlingen goede ondersteuning en begeleiding ter voorbereiding op het eindexamen. Zo kunnen leerlingen deelnemen aan huiswerkbegeleiding en bijles. Elk profiel bestaat uit: :: een gemeenschappelijk deel; :: een profieldeel; en :: een vrij deel. Het profieldeel is het kenmerkende deel van elk profiel en bestaat uit een aantal verplichte vakken. Daarnaast bestaan de profielen uit een gemeenschappelijk deel en een vrij deel. Pre-universiteit programma? Aansluitingsmodule Universiteit Leiden Universitaire opdrachten maken, dat is nieuw op het Avicenna College. Dat past in het streven om ambitieus en excellent te zijn. De 5-vwo-leerlingen schrijven zich in bij de Universiteit Leiden voor een studie die zij interessant vinden. Gedurende een periode van negen weken moeten zij elke week opdrachten maken op universiteitsniveau. Deze opdrachten worden nagekeken door studenten die zelf aan de universiteit studeren. Profielen havo/vwo Tweede fase havo en vwo Vanaf de vierde klas spreken we van de tweede fase (of bovenbouw). De leerlingen in de tweede fase volgen allemaal dezelfde vakken uit het gemeenschappelijke deel. Daarnaast moeten ze een keuze maken uit vier profielen: :: Cultuur en atschappij (C&M) :: Economie en atschappij (E&M) :: Natuur en Techniek (N&T) :: Natuur en Gezondheid (N&G) 0

17 lessentabel havo/vwo bovenbouw lessentabel havo/vwo onderbouw Vak -havo 5-havo -vwo 5-vwo 6-vwo Vak -havo/vwo -havo -havo/vwo -havo/vwo Lesuren Lesuren Lesuren Lesuren lesuren Lesuren Lesuren Lesuren Lesuren NEDERLANDS NEDERLANDS MANAGEMENT EN ORGANISATIE TAALVAARDIGHEID ENGELS ENGELS FRANS FRANS DUITS DUITS - - ARABISCH/TURKS GESCHIEDENIS ARABISCH TURKS AARDRIJKSKUNDE GESCHIEDENIS WISKUNDE AARDRIJKSKUNDE REKENVAARDIGHEID WISKUNDE BIOLOGIE REKENVAARDIGHEID SCHEIKUNDE BIOLOGIE MENTORLES SCHEIKUNDE - NATUURKUNDE NATUUR-/SCHEIKUNDE - ECONOMIE NATUURKUNDE - MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN ECONOMIE - ANW TECHNIEK 0 TURKS BEELDENDE VORMING GODSDIENST TEKENEN MAATSCHAPPIJLEER GODSDIENST LICHAMELIJKE OPVOEDING LICHAMELIJKE OPVOEDING MENTORLES SCIENCE BIJLES Totaal aantal lesuren* 7 7

18 6. Vmbo/lwoo Vernieuwd vmbo De beroepsgerichte programma s in het vmbo worden vernieuwd. De nieuwe programma s worden eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de praktijk. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Ruim dertig afdelingsprogramma s worden in 06 vervangen door tien profielen bestaande uit gemeenschappelijke vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk om de leerling onderwijs op maat te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. Voor leerlingen komen er meer keuzemogelijkheden en hun vmbo-opleiding sluit straks beter aan op het mbo. Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen leerlingen een van de drie beroepsgerichte profielen. Leerlingen worden bij deze en al hun volgende keuzes geholpen. Het Avicenna College heeft voorlopig de keuze gemaakt om drie profielen aan te bieden, namelijk: :: Economie en Ondernemen; :: Produceren, Installeren en Energie; en :: Zorg en Welzijn Islam Style. Deze keuzes hebben wij gemaakt op basis van de interesses en arbeidsmarktperspectieven van onze leerlingen, de situatie in de regio en de ervaring die wij als school in huis hebben. Het komende schooljaar zullen wij ons bezig blijven houden met de vraag hoe wij de vernieuwingen in het vmbo het best kunnen benutten ten gunste van onze leerlingen. Zo zullen wij onder meer kijken welke interessante keuzevakken wij aan willen bieden. Hierbij valt te denken aan vakken die te maken hebben met sport, beveiliging en robotica. Een profiel bestaat uit drie delen die nauw met elkaar samen hangen: :: Gemeenschappelijk deel; hier zijn de vakken voor alle profielen hetzelfde: Nederlands, Engels, atschappijleer, Lichamelijke opvoeding en tenminste één kunstvak. :: Profieldeel: hier hangen de vakken samen met het beroepsgerichte profiel dat de leerling gekozen heeft. :: Vrij deel: hier kiezen leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg vier beroepsgerichte keuzevakken die passen bij hun profiel en/of belangstelling. De school bepaalt het aanbod van deze beroepsgerichte keuzevakken. Het aanbod kan de school op deze manier goed afstemmen op de regionale kansen. Als de school die mogelijkheid biedt, kan een leerling ook kiezen voor een beroepsgericht keuzevak uit een ander profiel om zich bijvoorbeeld breder te oriënteren of te kijken in een werkveld waar zijn of haar belangstelling naar uitgaat. Het beroepsgerichte profieldeel en de beroepsgerichte keuzevakken bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk en bereiden leerlingen op deze manier voor op een beroepsopleiding in het mbo. Hoeveel praktijkles een leerling krijgt, is afhankelijk van de leerweg die hij of zij volgt. De meeste praktijkuren worden aangeboden in de basisberoepsgerichte leerweg en de minste praktijkuren in de theoretische leerweg. Het vernieuwde vmbo biedt kortom: :: actuele programma s; :: veel keuzemogelijkheden; :: meer kansen om te onderzoeken welk beroep bij een leerling past; en :: een betere aansluiting op het mbo. Vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Het vmbo duurt vier jaar en geeft toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Na het tweede leerjaar kiezen de leerlingen voor een sector en voor een definitieve leerweg. Het vmbo onderwijs heeft drie leerwegen: :: vo (in klas, en spreken we van vmbo-t (theoretische leerweg) :: Kbl :: Bbl Kbl en bbl: de beroepsgerichte leerweg In de beroepsgerichte leerweg zijn twee niveaus te onderscheiden: de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Beide beroepsgerichte leerwegen zijn praktisch ingesteld en zijn een voorbereiding op een opleiding op mbo-niveau; dat is in Rotterdam bijvoorbeeld op ROC Albeda of ROC Zadkine wordt gegeven. Theoretische leerweg/mavo De theoretische leerweg/mavo geeft de vmbo-leerling toegang tot mbo niveau en. Na het tweede leerjaar kiest de leerling een pakket van twaalf vakken. Afhankelijk van het pakket, blijft de mogelijkheid open om aan het einde van het derde jaar te kiezen uit twee van de vier sectoren: Techniek, Landbouw, Zorg en Welzijn of Economie. In het vierde jaar doet de leerling examen in zes vakken van één bepaalde sector. 5

19 Sectoren vmbo Een sector kiezen In het vmbo kiezen de leerlingen in de tweede klas een sector. Een sector kiezen heeft te maken met de beroepsopleiding die de leerling wil gaan volgen of waar zijn of haar interesse naar uitgaat. De school ondersteunt de leerlingen in samenwerking met de ouders bij het maken van deze keuze. Onze school biedt op de afdeling vmbo drie sectoren: bbl: basis beroepsgerichte leerweg :: Verzorging :: Electrotechniek :: Administratie kbl: kader beroepsgerichte leerweg :: Verzorging :: Electrotechniek :: Administratie tl: theoretische leerweg :: Zorg en Welzijn :: Techniek :: Economie Lwoo Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die meer moeite hebben met leren. Lwoo-leerlingen krijgen in kleinere groepen extra aandacht. De zorgcoördinator maakt samen met de mentor een handelingsplan en er zal standaard een sociale vaardigheidstraining/faalangstreductietraining worden gegeven aan onze eerstejaars lwoo-leerlingen. Het is van belang dat de leerlingen vroegtijdig worden aangemeld voor deze afdeling, omdat voor deze jongens en meisjes een indicatie gesteld moet worden. Leerlingen kunnen zich al vanaf januari voor het lwoo aanmelden. 6 7

20 lessentabel VMBO bovenbouw Vak VMBO Basis/Kader VMBO TL VMBO Basis/Kader VMBO TL electrotechniek administratie verzorging Leerjaar BK Et BK Ad BK Vz Leerjaar Lesuren Lesuren Lesuren Lesuren Lesuren Lesuren Lesuren Lesuren lessentabel VMBO onderbouw GODSDIENST NEDERLANDS Vak vmbo basis /kader vmbo TL vmbo basis /kader vmbo TL Lesuren Lesuren Lesuren Lesuren FRANS DUITS ENGELS ARARABISCH OF TURKS GESCHIEDENIS AARDRIJKSKUNDE WISKUNDE BIOLOGIE NATUUR-/TECHNIEK NATUUR-/SCHEIKUNDE ECONOMIE ELECTRO/ADMINISTRATIE/ VERZORGING MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJLEER BEELDENDE VORMING CKV LICHAMELIJKE OPVOEDING MENTORLES GODSDIENST NEDERLANDS FRANS ENGELS ARABISCH OF TURKS MENS EN MAATSCHAPPIJ HUISWERKBEGELEIDING WISKINDE BIOLOGIE NAST EN TECHNIEK NATUURKUNDE EN SCHEIKUNDE ECONOMIE TAEKWONDO OF DRAMA BEELDENDE VORMING LICHAMELIJKE OPVOEDING MENTORLES REKENVAARDIGHEID TAALVAARDIGHEID REKENVAARDIGHEID TAALVAARDIGHEID Totaal Totaal Leerlingen kiezen van 5 vakken Leerlingen kiezen van vakken Leerlingen kiezen van 8 vakken Leerlingen kiezen van vakken kiezen of niet keuze wi keuze wi keuze ArTu 9

Schoolgids 2014-2015. Avicenna college; excellent, ambitieus Islamitische voorgezet onderwijs. LOCATIE PUTSEBOCHT Putsebocht 21 3073 HD Rotterdam

Schoolgids 2014-2015. Avicenna college; excellent, ambitieus Islamitische voorgezet onderwijs. LOCATIE PUTSEBOCHT Putsebocht 21 3073 HD Rotterdam Schoolgids 2014-2015 Avicenna college; excellent, ambitieus Islamitische voorgezet onderwijs LOCATIE PUTSEBOCHT Putsebocht 21 3073 HD Rotterdam Tel.: 010-790 05 60 LOCATIE SCHERE Schere 47 3085 DT Rotterdam

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ATHENEUM EN GYMNASIUM OP HET RIJSWIJKS LYCEUM MET AANDACHT VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN Onze school is een afspiegeling van de bevolking

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED!

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED! Voorwoord Hallo leerlingen van het VWO, Voor je ligt het eerste katern van jouw dossier voor Loopbaan Oriëntatie op studie en Beroep (LOB). Het dossier bestaat uit vier katernen. Aan het begin van elk

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Programma Plenaire bijeenkomst met de afdelingsleiding Informatie profielkeuze door de decaan Kennismaking ouderraad Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Lyceum volgens Mischa Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Uitdagend leren De leerlingen op het Lyceum volgen een opleiding voor havo, atheneum of gymnasium.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat.

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Ik weet al wat ik word mezelf! Ouders zien vaak iets bijzonders in hun kinderen. Ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Waar staat LOB voor in

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie