Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland Jaarverslag 2010-2011"

Transcriptie

1 Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland Jaarverslag

2

3 1. WOORD VOORAF Geachte donateurs en andere belangstellenden, In 2010 en 2011 was het bestuur weer compleet: een nieuwe secretaris trad aan. We voerden ook het nieuwe werkmodel in, d.w.z. SIEN-N smal (alleen bestuur) en SIEN-N breed (bestuur en werkgroepleden). Dit begint langzamerhand te werken en 2011 stonden grotendeels in het teken van het verbeteren van onze informatie en communicatie. Daardoor was minder aandacht voor het industrieel erfgoed zelf. In de eerste helft van 2010 lieten we door studenten van de afdeling Communicatie en Media van de Hanzehogeschool een nieuwe website bouwen. Voor de public relations van SIEN-N is de website een prominent middel. De oude website was toe aan een nieuwe opzet, had een te complexe taal (HTML) en de kaart was verouderd. Kortom: de site moest meer van deze tijd en meer interactief worden. In de tweede helft van 2010 en eerste helft van 2011 ging veel tijd zitten in het vullen van de website: het opnieuw maken van foto s van objecten, het digitaliseren van bestaand materiaal en het maken van nieuwe teksten. Verder waren we al enige tijd bezig om te kijken hoe we jongeren kunnen interesseren voor industrieel erfgoed. Het idee kwam om een film te laten maken voor deze groep, deze op de website te plaatsen en aan het onderwijs te leveren. Door de goede contacten met de Hanzehogeschool kwam eind 2010 de tip van een docent om hier de afdeling Mediastiek bij te betrekken. Dit resulteerde in een opdracht aan 3 studenten, die als afstudeerproject in korte tijd een film hebben gemaakt. Het bestuur van SIEN-N is zeer tevreden met de nieuwe website ( en de film. Beide werden op 2 juli 2011 gepresenteerd in de voormalige locomotievenloods, nu Grand Café, Restaurant & Pleisterplaats De oude Remise te Bad Nieuweschans. De kersverse gedeputeerde van de provincie Groningen, Dhr. Piet de Vey Mestdagh verrichte de opening. De excursie in 2010 voerde naar Friesland, waar we met prachtig weer een aantal objecten in Sneek en IJlst bezochten. De excursie van 2011 combineerden we met de presentatie van film en website. Onder leiding van de stichting Vrienden van Nieuwe Schans werden de donateurs door cultuurhistorisch Bad Nieuweschans geleid. Er komen geregeld vragen binnen via Naast particuliere erfgoedbezitters, die informatie willen over de mogelijkheden van hun object, ook vragen van mensen die een leegstaand pand zoeken. Verder studenten, die informatie willen i.v.m. studie en stages en dergelijke. SIEN-N is vertegenwoordigd in het monumentenberaad van het Drents Plateau en het monumentenplatform van Groningen. Daarnaast namen we in 2010 in Drenthe deel aan de adviescommissie Leegstand en Herbestemming in het kader van de versnellingsagenda. Het contact met de pas opgericht stichting Herbestemming Industrieel Erfgoed Friesland is goed. In het najaar van 2011 besloten we om te gaan kijken hoe de samenwerking verder vorm gegeven kan worden. SIEN-N was aanwezig op de jaarvergaderingen met excursie van 2010 en 2011 van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN). Onze dank gaat wederom uit naar donateurs, bestuur en werkgroepleden, die een belangrijke bijdrage leveren aan onze vrijwilligersorganisatie. Leo Hardus Voorzitter SIEN-N 3

4 2. BESTUURSVERSLAG 2.1 Personele wijzigingen Vanaf oktober 2009 heeft Huub Emons als bestuurslid de vergaderingen van SIEN-N bijgewoond. Per maart 2010 heeft hij de functie van secretaris op zich genomen. Mathijs Dijkstra heeft aangegeven zijn bestuursfunctie per 31 december 2011 neer te leggen. De samenstelling van het bestuur is daarmee per 1 januari 2012 als volgt: Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid, werkgroeplid werkgroeplid werkgroeplid Leo Hardus Huub Emons Aletta Bastmeijer Vacature Tjaard Kuiper Rita Overbeek Marcel Overbeek Matthijs Nugter 2.2 Bestuurszaken Op regelmatige basis neemt de voorzitter van SIEN-N deel aan het monumentenplatform van het Drents Plateau in Assen. Verder namen wisselende leden deel aan de commissie van het provinciale project Leegstand Drenthe i.h.k. van de versnellingsagenda. Verder werden bijeenkomsten bezocht zoals het Monumenten platform Groningen, het Atelierpodium in Joure en de opening van Strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. 2.3 Financiën In de jaren 2010 en 2011 is het aantal donateurs min of meer gelijk gebleven: 35 donateurs, waarvan 5 bedrijven en 4 gemeenten. Ook de uitgaven ten behoeve van secretariaat, de Kamer van Koophandel en de Postbus waren stabiel. De contributietarieven voor het lidmaatschap van SIEN-N bleven gelijk ten opzichte van 2009: 20,= voor particulieren, 75,= voor gemeenten en 100,= voor bedrijven. Met ingang van 2012 wordt voor deelname aan de excursie een bijdrage van de donateurs gevraagd. 4

5 2.4 Excursies 2010 Eind maart 2010 werd de jaarlijkse donateursdag gehouden in Friesland, in samenwerking met leden van de werkgroep Industrieel Erfgoed Friesland. De ontvangst in Sneek was zeer hartelijk en het programma goed gevuld: een kijkje in het modelspoormuseum, dat is gevestigd in het oude stationsgebouw, vervolgens een bezoek aan de tot reclamebureau herbestemde watertoren en aan het naastgelegen gasfabriek terrein, dat voor herbestemming op de rol staat. Na een korte stadswandeling door het centrum reden we naar de oude Nooitgedacht schaatsen- en gereedschapfabriek in IJlst, waar de eigenaar stichting DBF een toelichting gaf op de herbestemming tot kantoor en Nooitgedachtmuseum. Voormalige watertoren Sneek, nu reclamebureau 2011 Op 2 juli vond in Bad Nieuweschans de jaarlijkse excursie plaats, gecombineerd met de feestelijke opening van de nieuwe website en de presentatie van het filmproject. Onder leiding van lokale gidsen van de stichting Vrienden van Nieuwe Schans maakten we een rondwandeling door de oude vesting van Bad Nieuweschans. Hierin zat ook een kort bezoek aan het vestingmuseum. Deelnemers excursie door Bad Nieuweschans Voorzitter Leo Hardus zet filmmaaksters in het zonnetje Na de wandeling keerden we terug naar de Oude Remise van de spoorwegen, waar we genoten van een korte toelichting van Barry Hake, specialist op het gebied van het Schansker stationsgebied. Met een feestelijk gebaar en een praatje opende de gedeputeerde van o.a. Cultuur Piet de Vey Mestdagh vervolgens de nieuwe website en film. Aansluitend wijdde de voorzitter van SIEN-N ons in het filmproject in en bekeken we de drie delen van de film. De feestelijke middag werd afgesloten met een borrel. 5

6 2.5 Website In 2010 en 2011 waren we we druk in de weer met het opfrissen van onze website, die qua inhoud en opmaak sterk aan verbetering toe was. In 2008 is hiertoe contact gelegd met de afdeling Communicatie en Media van de Hanzehogeschool in Groningen. SIEN-N heeft een opdracht geformuleerd voor het vernieuwen en meer toegankelijk maken van de website, waarbij er ook gemakkelijk foto s en beschrijvingen aan toegevoegd kunnen worden. In het kader van hun studie heeft een aantal studenten de nieuwe website gerealiseerd. Tevens hebben ze een eigentijds logo ontworpen voor SIEN-N. Zo is een frisse, eigentijdse huisstijl ontstaan, die we tevens toepassen op brieven en visitekaartjes. De website is casco aangeleverd, dus feitelijk als een lege kast die we zelf moeten vullen met alle gegevens en foto s van de objecten. Inmiddels is dat zo goed als klaar, maar aanvullingen en verbeteringen zullen continu plaatsvinden. Begin juli 2011 is de nieuwe website formeel in gebruik genomen, tijdens de genoemde bijeenkomst voor donateurs en genodigden in de Oude Remise in Bad Nieuweschans. Voorzitter Leo Hardus bedankt de projectleider Bart-Jan Hoekman voor zijn bijdrage aan de realisatie van de website 2.6 Van naar Het adres van SIEN-N wordt goed gebruikt. Het aantal vragen steeg van 40 in 2010 naar 70 in Aangezien het oude adres ten prooi was gevallen aan spambots, moest begin 2011 het oude adres worden omgezet naar een nieuw adres. Daardoor zijn in het laatste kwartaal van 2010 en begin 2011 mogelijk vragen verloren gegaan, waarvoor onze excuses. 6

7 3. NIEUWS RONDOM INDUSTRIEEL ERFGOED 3.1 Groningen: Suikerfabriek Van Heemskerkstraat In de herfst van 2009 werd begonnen met de sloop van de fabriek. Door SIEN-N is bij de gemeente Groningen aangedrongen op behoud van enkele markante onderdelen van de fabriek, waaronder een suikerpakhuis en de beide schoorstenen. Het ministerie van LNV heeft in 2010 besloten dat het entrepotgebouw mag blijven bestaan. Of de schoorsteen van 1914 ook kan worden behouden is nog erg de vraag. Schoorsteenstichting STIF heeft hiervoor een brief aan de gemeente Groningen gestuurd. De sloop van de overige gebouwen is inmiddels afgerond. Sloop suikerfabriek Groningen Warfhuizen: luchtwachttoren 3.2 Warfhuizen: luchtwachttoren In mei 2010 vroeg de werkgroep Behoud Luchtwachttoren Warfhuizen ondersteuning aan SIEN-N om verdere stappen te zetten. SIEN-N heeft tips en adviezen gegeven en een aanbod voor een waardestelling. Inmiddels is in 2011 de Stichting Luchtwachttoren 701 Warfhuizen opgericht met een bestuur met enkele deskundigen op diverse terreinen. De Stichting acht zich m.b.v. deze deskundigen in staat zelf de nodige stappen te nemen, maar wil - wanneer de omstandigheden daar om vragen - graag contact met SIEN-N. In september 2011 vond een presentatie plaats over de toren. 3.3 Wetsingerzijl te Sauwerd Op de plek waar het Sauwerdermaar uitmondt in het Reitdiep, ligt de Wetsingerzijl. Het is een oude keersluis op een plek, waar naar alle waarschijnlijkheid al eeuwen een sluis is geweest. De huidige zijl verkeert in zeer slechte staat, maar er is licht aan de horizon. Waterschap Noorderzijlvest heeft als eigenaar-projectleider een restauratieplan laten maken en de benodigde financiële middelen bij elkaar gesprokkeld. Er liggen nu concrete plannen om in 2012 de restauratie te starten en te voltooien. 3.4 DE-fabriek te Joure Na aanleiding van een tip over de bedroevende staat van de oude Douwe Egbertsfabriek in Joure heeft SIEN-N het object onder de aandacht gebracht van de Werkgroep Herbestemming Industriële Objecten Friesland. Deze heeft inmiddels met de gemeente contact gezocht. 7

8 3.5 Strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda SIEN-N was in de 90-er jaren een groot voorvechter van behoud en restauratie van deze fabriek. De restauratie in 2010 is begonnen met de restauratie van de fabriek. In dat kader werd het publiek een kijkje in de keuken gegund; op 5 juni 2010 werd een open dag gehouden. Vervolgens werd er hard gewerkt en was in 2011 de restauratie van het casco afgerond. Dit werd op 26 maart 2011 feestelijk gevierd met de theatervoorstelling Het herstel van de Toekomst. SIEN-N heeft met drie leden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze openingshandeling. Op dit moment wordt nog druk gezocht naar een bestemming voor de gerestaureerde gebouwen. 3.6 Watertoren Noord te Groningen De watertoren bij het Noorderplantsoen is letterlijk in de prijzen gevallen. Voor dit object is de kanjersubsidie 2011 in de wacht gesleept. Direct daarop is de toren voor 1 verkocht aan het Groninger Monumentenfonds, waarmee het startsein is gegeven voor de restauratie. Het uitgangspunt hierbij is het plan van Veger van midden jaren negentig. Op de plek van de watertank zal een podium en zaal worden ingericht, zodat de toren met allerlei culturele activiteiten een openbare functie zal krijgen. 3.7 Museum Stoomgemaal Winschoten Medio 2011 zocht het bestuur van Museum Stoomgemaal Winschoten contact met SIEN-N i.v.m. met ondersteuning en mogelijke samenwerking op het terrein van de public relations. Het bestuur wil het museum nieuw leven inblazen en de bezoekersaantallen vergroten. SIEN-N heeft tips en adviezen gegeven aan het bestuur die dit als zeer leerzaam heeft ervaren. Over en weer zijn de beide stichtingen donateur geworden. 3.8 Kokosmattenfabriek te Harlingen Medio 2010 is SIEN-N benaderd in verband met de op handen zijnde sloop van de kokosmattenfabriek te Harlingen. De hulpkreet was voorzien van tientallen duidelijke foto s, waaruit bleek dat het om een uniek en behoudenswaardig gebouwenensemble ging. De fabriek is in 1941 opgericht door de Duitsers als onderhoudswerkplaats voor de Duitse marine, dus het valt onder de oorlogsarchitectuur/heimatarchitektur. De sloopplannen bleken echter al dermate vergevorderd dat SIEN-N niets meer kon betekenen. Wel hebben we de werkgroep in Friesland op de hoogte gebracht. De extra aandacht rondom de unieke fabriek heeft er toe geleid dat men niet tot sloop is overgegaan, hoewel dat voor september 2011 gepland stond. De staat van de fabriek is slecht, maar de panden zijn vanwege de beperkte schaal gemakkelijk her te bestemmen. 3.9 Stoomhoutzagerij Nooitgedacht te Nieuwe Pekela SIEN-N had in een eerder stadium al contact met de eigenaar. Dit was mede in het kader van de waardestelling van SIEN-N in 1999, waarna dit bijzondere object rijksmonument werd. In 2011 werd SIEN-N benaderd door de Bond Heemschut met de vraag of zij haar zorg rondom het in deplorabele staat verkerende object deelde. Hierop heeft SIEN-N een gesprek gehad met de eigenaar over zijn toekomstplannen. Onder voorwaarden is de eigenaar bereid het eigendom over te dragen aan een op te richten stichting. 8 Kokosmattenfabriek Harlingen

9 SIEN-N probeert nu het monument op de nationale lijst te krijgen voor restauratie Vleeswarenfabriek/drankenfabriek te Groningen Dit oude complex staat aan de Helperwestsingel in de stad. Naast een bijzonder exterieur heeft het ook aan de binnenkant nog oude onderdelen. SIEN-N heeft in 2010 contact gehad met de eigenaar, maar deze wil geen waardestelling of vooronderzoek Free & Co in Oude Pekela De Stichting Stoommachine Free & Co kreeg in 1989 de exploitatie en het beheer over de uit 1929 daterende Stork-stoommachine in het gebouwencomplex van Hempflax. Op initiatief van en in samenwerking met de Stichting is de gemeente Pekela in 2011 bezig met herbestemming van de voormalige strokartonfabriek. SIEN-N is door de gemeente en de Stichting Stoommachine Free & Co gevraagd mee te denken over de verdere ontwikkeling van het project en heeft daarop positief gereageerd DOC-pijp in Hoogeveen De directie van de coöperatieve zuivelfabriek (met schoorsteen) DOC te Hoogeveen had plannen om een tweede productielijn te bouwen op het industrieterrein van Hoogeveen, welke in 2015/2016 gereed zou komen, maar dit project is afgeblazen. De gemeente Hoogeveen vindt de schoorsteenpijp Houtzagerij Nooitgedacht te Nieuwe Pekela Voormalige strokartonfabriek Free & co, nu Hempflax (hennep). In het teruglopende gedeelte rechts bevindt zich de stoommachine bepalend voor de identiteit van het gebied en wil deze graag integreren in een toekomstig woningbouwproject. (zie afbeelding p.11) Een 10-tal jaren geleden is al eens bouwkundig onderzoek gedaan naar de staat van de schoorsteen, maar dit onderzoek moet geactualiseerd. SIEN-N heeft via de commissie herbestemming en leegstand Drenthe geïntervenieerd en betrokken partijen bij elkaar gebracht. Uitslag van de bijeenkomst was, dat de zuivelfabriek een bouwkundig onderzoek toestaat. Hiermee is de weg geopend naar behoud en integratie van de pijp en wellicht enige fabrieksgebouwen in het toekomstig woningbouwproject Historisch collectief van de Bronsmotoren uit Appingedam. Naar aanleiding van een telefoontje medio 2011 van Dhr. Nijboer van de Stichting Appingedammer Bronsmuseum uit Appingedam rond de brief van SIEN-N aan de gemeente Appingedam van maart 2008, kwam de vraag of daar ooit een reactie op was gekomen. Dat bleek van niet. In deze brief refereerde SIEN-N aan de slechte staat van de oude fabriekshal aan het Damsterdiep. SIEN-N stelde toen voor om de hal te gaan gebruiken als permanente expositieruimte voor de historische collectie Bronsmotoren, hetgeen daarna ook is gebeurd. Op 2 en 3 juli 2001 kwamen 2500 bezoekers op de open dag! Inmiddels zijn buitenlanders eigenaar. De Stichting moet zelf onderhoud plegen. Er moesten reparaties aan het dak gebeuren. De eigenaar heeft de rekening van het dak bij de stichting ondergebracht, maar deze is niet in staat deze rekening te betalen. Een monumentenstatus zou van groot belang zijn. Dhr. Nijboer vroeg of SIEN-N de brief wilde actualiseren en alsnog op antwoord wil aandringen. Een conceptbrief is naar Dhr. Nijboer toegezonden, maar daar is tot nu toe nog geen reactie op gekomen. 9

10 4. EDUCATIE EN JEUGD: FILMPROJECT Als project op het gebied van educatie en jeugd heeft SIEN-N - evenals voor de website - contact gezocht met de Hanzehogeschool Groningen. Drie studentes van de afdeling Mediëvistiek hebben zich in het kader van hun afstudeeropdracht over de uitdaging gebogen. Deze bestond uit het op een speelse manier onder de aandacht brengen van het thema industrieel erfgoed bij de schoolgaande jeugd. De beoogde doelgroep voor het project zijn leerlingen van de laatste groep van de basisschool en de eerste klas van het middelbaar onderwijs. Met veel enthousiasme hebben de studentes hun eigen fondsen geworven voor het maken van de film, een script geschreven en de acteurs erbij gezocht. Er zijn op drie verschillende erfgoedlocaties opnames gemaakt, namelijk in de voormalige DE-fabriek in Joure, de voormalige zuivelfabriek Kolderveen in Nijeveen en in de oude locomotiefremise van Bad Nieuweschans. De film valt uiteen in aansluitende afleveringen. De succesvolle presentatie van het eindresultaat heeft plaatsgehad tijdens de jaarlijkse donateursexcursie in Bad Nieuweschans. De trekkers van het filmproject Mathijs Dijkstra (l) en Leo Hardus 5. PROJECT ENERGIE RAAK VAN DE HANZE UNIVERSITY De voorzitter van SIEN-N werd in oktober 2011 benaderd door de projectleider van het Project Energie Raak van de Hanze University om plaats te nemen in het expertteam, hetgeen hij heeft geaccepteerd. Hoofddoel van het project is de ondersteuning van de restauratiepraktijk bij het verbeteren en ontwikkelen van energieke restauraties van historische gebouwen. Dit betreft monumenten met een wettelijk beschermde status, maar ook andere historische of beeldbepalende gebouwen. 6. RELATIE AMATEURKUNST EN INDUSTRIËLE ONTWIKKELING De voorzitter nam in 2010 deel aan een initiatief van de Stichting Amateurkunst Kunstfactor over de relatie tussen amateurkunst en industriële ontwikkeling in de periode tussen 1850 en Voor deze Stichting heeft hij een korte verkenning gedaan naar deze relatie in de provincie Groningen. Hierbij kwam Gruno s TNT Postharmonie Groningen - opgericht in als belangrijkste uiting naar voren. De inventarisatie werd in oktober 2011 afgesloten met het eindrapport en de conferentie Nieuw Mecenaat in de amateurkunst. 10

11 7. COLOFON Jaarverslag Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N) - December 2011 Samenstelling: Huub Emons m.m.v. Leo Hardus Lay-out, bewerking en productie: Mathijs Dijkstra Foto s: Copyright SIEN-N, behalve Kokosmattenfabriek Harlingen: foto s Machteld Honig De Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N) heeft als doelstelling het behoud en het onderzoek van industrieel erfgoed in de ruimste zin des woord en heeft als werkgebied de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Secretariaat: Postbus BM Groningen ING-bank: Informatie: DOC pijp in Hoogeveen 11

12 Jaarverslag Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland - December 2011

JAARVERSLAG SIEN-N 2008-2009

JAARVERSLAG SIEN-N 2008-2009 1 JAARVERSLAG SIEN-N 2008-2009 1. Woord vooraf Geachte donateurs en andere belangstellenden De donateurs zullen wel gedacht hebben, in 2009 geen excursie + jaarverslag. Dit klopt: SIEN-N had een deel van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 en 2013

JAARVERSLAG 2012 en 2013 JAARVERSLAG 2012 en 2013 1. WOORD VOORAF Geachte donateurs en andere belangstellenden, In de verslagperiode heeft het bestuur, afwisselend in smalle en bredere samenstelling (met werkgroepleden), nagenoeg

Nadere informatie

1 JAARVERSLAG SIEN-N 2007 Jaarverslag 2007

1 JAARVERSLAG SIEN-N 2007 Jaarverslag 2007 1 JAARVERSLAG SIEN-N 2007 2 JAARVERSLAG SIEN-N 2007 1. Woord vooraf Geachte donateurs en andere belangstellenden In het jaarverslag van 2006 sprak voorzitter Rene van Iterson alle vertrouwen uit in zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Stichting DBF. Wie zijn wij? 7 medewerkers Gevestigd in Grou Operationeel in Noord-Nederland

Stichting DBF. Wie zijn wij? 7 medewerkers Gevestigd in Grou Operationeel in Noord-Nederland Stichting DBF Wie zijn wij? 7 medewerkers Gevestigd in Grou Operationeel in Noord-Nederland Doelstelling: Bevorderen leefbaarheid en economie op het platteland Stichting DBF - DIENSTEN Bedrijvigheid en

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016

J A A R V E R S L A G 2016 J A A R V E R S L A G 2016 STICHTING MARTINUS MONUMENT INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2016 Algemene gegevens 2 Bestuurssamenstelling 2 Voorwoord van het stichtingsbestuur 3 Jaarverslag 2016 3 Doelstelling 3

Nadere informatie

Jaarverslag april 2014 Zuidwal CH Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website.

Jaarverslag april 2014 Zuidwal CH Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. Jaarverslag 2015 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar behelst het kalender jaar 2015. Samenstelling bestuur Voorzitter, fondsenwerver,

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire.

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire. Jaarverslag 2014 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar loopt van 7 april tot en met 31 december 2014. Samenstelling bestuur Voorzitter,

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Zwerver

Jaarverslag Stichting De Zwerver Jaarverslag Stichting De Zwerver 2011 2013 Contactadres Stichting De Zwerver p.a. Ferdinand Huyckburg 16 2907 HE Capelle aan den IJssel Bestuursgegevens Het bestuur Het bestuur bestaat per 1 januari 2014

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei stipe fan:

Jaarverslag 2014. mei stipe fan: Jaarverslag 2014 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 27 februari 2015 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Jaarverslag 2014 Stichting Brugwachtershuisjes 2 april 2015 Voorwoord De Stichting Brugwachtershuisjes,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag.

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 2014 Mei 2015 Geachte sponsor, donateur, belangstellende, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Zwols Dierenasiel. Ook dit jaar willen we de sponsoren, de donateurs en de organisaties die de werkzaamheden

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Onderzoeksplan Duurzame Projectontwikkeling van historische gebouwen

Onderzoeksplan Duurzame Projectontwikkeling van historische gebouwen Kenniscentrum NoorderRuimte Onderzoeksplan Duurzame Projectontwikkeling van historische gebouwen Inhoud 1. Inleiding: context Energieke Restauratie 2. Probleemdefinitie 3. Onderzoeksdoel 4. Beoogd onderzoeksresultaat

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota 3 Project: Verkadepaviljoen Zaans Museum Totale projectkosten: 3.575.000,- Provinciale

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed Secretariaat: Spoorlaan 1, 2182 CN Hillegom

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed Secretariaat: Spoorlaan 1, 2182 CN Hillegom CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed Secretariaat: Spoorlaan 1, 2182 CN Hillegom www.bollenschuren.nl e-mail: bollenerfgoed@planet.nl Aan

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016 Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen Financieel verslag 2016 Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00047* GR15.00047 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 27 mei 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 10 juni 2015 Agendanummer

Nadere informatie

HERBESTEMMEN LOONT ÉN LEEFT!

HERBESTEMMEN LOONT ÉN LEEFT! HERBESTEMMEN LOONT ÉN LEEFT! ...ÉN LEEFT! Creatief samenwerken in stedelijke omgeving. Op 27 mei 2013 organiseerde de provincie Groningen dit symposium. De locatie past prachtig bij het thema: Boterdiep

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel

Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel Het Witte Kasteel is een Rijksmonument met een landgoedstatus en is onderdeel van een Historische Buitenplaats, in

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015

Beleidsplan 2013-2015 Stichting: Stichting Cultuurfilms Drenthe Makkum 42, 9411TK Beilen KvK nummer: 52407896 RISN nummer: 850430975 Beleidsplan 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

pror.tinci renthe r (o592) 36 tt tt Vraao2 n (o592) 36 t7 77 Assen, 13 septembet 2012 Vraao 1 Antwoord 1 ernstige situatie.

pror.tinci renthe r (o592) 36 tt tt Vraao2 n (o592) 36 t7 77 Assen, 13 septembet 2012 Vraao 1 Antwoord 1 ernstige situatie. Provinciehuis \ütesterbrink r, Assen Postdd,res Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) 36 t7 77 pror.tinci renthe Aan: mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (i.a.a. de overige

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORES01. Tuinmuren vesting Heusden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORES01. Tuinmuren vesting Heusden Zaaknummer: OORES01 Onderwerp Tuinmuren vesting Heusden Collegevoorstel Inleiding De vesting Heusden heeft het predicaat: beschermd stadsgezicht Dit heeft tot gevolg dat alles wat er in de vesting gebeurt

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2007

Nieuwsbrief december 2007 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Secretariaat: Westfriesedijk 164, 1767 CV Kolhorn Telefoon: 0224-531304 Email: info@defrissewind.nl Website: www.defrissewind.nl Nieuwsbrief december 2007

Nadere informatie

Inleiding: De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010.

Inleiding: De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010. Inleiding: Geacht Bestuur, De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010. De Stichting heeft ten doel: 1. Het verwerven, aanwenden en beheren van financiële middelen

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE LEES DIT EERST Met dit aanvraagformulier vraagt u een lening aan op grond van het Uitvoeringsbesluit Financiering instandhouding

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Een theehuis op begraafplaats Orthen te s- Hertogenbosch. Jaarverslag Stichting Theelicht

Een theehuis op begraafplaats Orthen te s- Hertogenbosch. Jaarverslag Stichting Theelicht Een theehuis op begraafplaats Orthen te s- Hertogenbosch Jaarverslag 2015 Stichting Theelicht Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Bestuursverslag pagina 4-5 Financieel jaarverslag pagina 6 Bijlage: overzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief FlorijnAs

Nieuwsbrief FlorijnAs Werk aan de stad in september/oktober Ook deze maand werken we hard aan het zuidelijke deel van de Overcingeltunnel en het de Europaweg Zuid. STATIONSGEBIED Paviljoens station krijgen steeds meer vorm

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 11 september 2013

NIEUWSBRIEF 11 september 2013 NIEUWSBRIEF 11 september 2013 Steenlegging op 30 oktober Op 30 oktober zal de derde steenlegging plaatsvinden in de Asser wijk Oud-Zuid. Hier worden 36 stenen gelegd voor 33 Joodse slachtoffers en 3 verzetsmensen.

Nadere informatie

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen)

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen) Provinciale Commissie Groningen Secretariaat: Haddingestraat 24 9711 KD GRONINGEN e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com (per e-mail verzonden) Groningen, 30 mei 2016 Aan de Colleges van Burgemeester

Nadere informatie

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning. JAARVERSLAG 2007 Het bestuur, bestaande uit: Lou Klaver, Anneke Helder, Peter Timmerman, Peter Sasburg en vanaf maart Annie Vlaar-Oudeman, is 8 maal voor vergadering bijeen geweest. In november konden

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Krommenie 11 april 2013 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Dieren 05. Donateurs 3

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten INFORMATIEBROCHURE Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten Inleiding De gemeente Doesburg is bijzonder rijk aan erfgoed. De binnenstad

Nadere informatie

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Gemeentehuis Oudewater, 9 december 2008 Aanwezig: Gemeente Oudewater: dhr. L. Bos en dhr. F. Herrman Erfgoedinspectie:

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Beleidsvisie Stichting TEE-Nederland 2014-2016

Beleidsvisie Stichting TEE-Nederland 2014-2016 Beleidsvisie Stichting TEE-Nederland 2014-2016 Woord vooraf Het symbool van de naoorlogse wederopbouw van de Europe trein verkeer. In 2006 haalde de Stichting TEE-Nederland van de vier overgebleven treinstellen,

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Limburg Nr. 3944 8 september 2017 Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2017-2018 Gedeputeerde Staten van Limburg Maken ter voldoening aan het

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 december 2013 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling INHOUD 2. Inleiding 3. Analyse 4. Plan van aanpak 6. Opdracht en Organisatie 7. Financiën 8. Doelstelling Inleiding In de loop van het jaar 2012 werd het duidelijk dat er ten gevolge van de ontstane moeilijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

Museum Het Petershuis

Museum Het Petershuis ANBI De belastingdienst heeft aan Het Museum het Petershuis de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode

Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode 2012-538 Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 26 september 2012 - provinciale staten op 10

Nadere informatie

: Archeologisch depot en cultuurhistorische presentatie. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Archeologisch depot en cultuurhistorische presentatie. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 18 oktober 2005 Nummer PS : PS2005ZCW14 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001843i Portefeuillehouder : vbergen Titel : Archeologisch

Nadere informatie

Culturele Alliantie Uitvoeringsprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe

Culturele Alliantie Uitvoeringsprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe Culturele Alliantie sprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe Domein Provinciaal beleid Project Deelproject (later uitgewerkt) Cultuurparticipatie / -educatie Meer vraagsturing, meer

Nadere informatie

STICHTING t OLDE MAAT UUS

STICHTING t OLDE MAAT UUS STICHTING t OLDE MAAT UUS JAARVERSLAG 2016 Inhoud: 1. Bestuur 1a. Verbouwing 1b. Samenstelling bestuur 2. Algemeen 3. Financieel verslag 4. Public Relations 5. Bouwcommissie 6. afd. Historie Giethoorn

Nadere informatie

Datum 3 maart 2014 Kamervragen van de leden Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en De Rouwe over het behoud van de monumentenstatus molen "Windlust"

Datum 3 maart 2014 Kamervragen van de leden Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en De Rouwe over het behoud van de monumentenstatus molen Windlust >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Cultureel Erfgoed IPC Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Inspreken beleidskaders Cultuurbeleid, commissie EER donderdag 15 september 2016

Inspreken beleidskaders Cultuurbeleid, commissie EER donderdag 15 september 2016 Inspreken beleidskaders Cultuurbeleid, commissie EER donderdag 15 september 2016 Mijn naam is Lucas Zimmerman en ik ben sinds juli dit jaar de nieuwe voorzitter van de ideële erfgoedstichting Adapt, zonder

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Inhoud 1. Inleiding 2. Plan van aanpak 3. Kosten 4. Planning Bijlagen - Tekeningen - Foto s Datum: 20 Januari 2013 1. Inleiding In 2010

Nadere informatie

Monumentenstichting Harlingen. Beleidsplan

Monumentenstichting Harlingen. Beleidsplan Monumentenstichting Harlingen Beleidsplan 2015 2018 Postadres: Postbus 20, 8860 AA Harlingen Aanvraag voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) IBAN NL 23 RABO 0325 5695 68 e-mail: info@msh.frl website:

Nadere informatie

Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken. Beleidsplan 2014. Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken

Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken. Beleidsplan 2014. Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beleidsplan 2014 Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken skkps@verenigingenslenaken.nl www.verenigingenslenaken.nl/skkps/

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie