Ga voor praktische scholing op maat Catalogus september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ga voor praktische scholing op maat Catalogus september 2014"

Transcriptie

1 Ga voor praktische scholing op maat Catalogus september 2014 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs van E-learning Wizard. De cursussen in deze academie zijn ontwikkeld in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult.

2 GERICHTE SCHOLING BEÏNVLOEDT KWALITEIT ONDERWIJS De e-learningcursussen van de Cadenza Highschool zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van de leerkracht is daarbij van groot belang. Cadenza Onderwijsconsult werkt al een aantal jaren met de Vaardigheidsmeter op scholen. Samen met schooldirecteuren observeren we in de les het instructiegedrag van de leerkracht en brengen we sterke en ontwikkelpunten in kaart. Vanuit die ervaring hebben we ons cursusaanbod voor leerkrachten ontwikkeld. Onze cursussen hebben we daarbij afgestemd op de indicatoren uit het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs met betrekking tot instructiegedrag. Bijna 60% leraren scoort onvoldoende op vaardigheidsniveaus Uit onderzoek van de Inspectie komt naar voren dat bijna 60% van de leraren niet alle basis- en complexere vaardigheden voldoende beheerst. % leraren naar vaardigheidsniveaus 2009/ /2011 Drie basisvaardigheden onvoldoende 2% 2% Ten minste één basisvaardigheid onvoldoende 11% 12% De basisvaardigheden voldoende, complexere vaardigheden niet 46% 44% De basisvaardigheden en complexere vaardigheden voldoende 41% 42% Bron: Inspectie van het Onderwijs, De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/2012, Utrecht, april 2013 Door met gerichte scholing deze vaardigheden te ontwikkelen, wordt de kwaliteit van het onderwijs dus direct positief beïnvloed.

3 OVERZICHT E-LEARNINGCURSUSSEN Schooljaar 2014/2015 VOOR LEERKRACHTEN VOOR SCHOOLLEIDERS VOOR INTERNE BEGELEIDERS Bevorderen zelfvertrouwen van de leerlingen Schoolbeleid maken Begeleiden leerkracht en ouders Denk- en leerstrategieën Inspireren Begeleiden leerlingenzorg Duidelijke uitleg geven Spreken in het openbaar Coachen in klas en gesprek Efficiënt gebruiken van onderwijstijd Draagvlak creëren in de school Individueel aanvullend onderzoek Leerlingen feedback geven Omgaan met belangtegenstellingen Maken van groepsoverzichten Zorgen voor afstemming Kwaliteitsgericht handelen bevorderen Maken van schoolbrede analyses Systematisch volgen en analyseren vorderingen Professionaliseren Systeembeheer Zorgen voor een taakgerichte werksfeer Werkdruk hanteren Documentatie Een uitdagende leeromgeving Planmatig verbeteren Organisatie leerlingenzorg op schoolniveau Bevorderen van doelmatig samenwerken Samenwerken bevorderen Coördinatie zorg leerlingen specifieke behoefte Leerlingen actief betrekken Communiceren met effect Actieplan leerlingenzorg Respectvolle omgang leerlingen met elkaar Sturen op gedrag Samenwerken Positieve en persoonlijke aandacht Denken beïnvloeden Externe afstemming Respectvol gedrag en taalgebruik Betrokkenheid creëren Informatievoorziening Complimenteren en corrigeren Problemen hanteren Reflectie en persoonlijke ontwikkeling Structuur Eigen ontwikkeling regisseren Onderwijskundige ontwikkeling Controle uitleg en/of opdrachten De inspectie op bezoek Implementatie Betrekken van alle leerlingen Variatie in werkvormen ICT-CURSUSSEN Kennis toepassen in andere situaties Word Verantwoordelijkheid organisatie leerproces Excel Afstemming taalgebruik PowerPoint Passend onderwijs in de klas Website bouwen met Word Press Professioneel handelen Mediawijsheid Bij aanvang van het schooljaar 2014/2015 zijn er een tiental cursussen beschikbaar zoals beschreven in deze catalogus. Gedurende het schooljaar worden maandelijks nieuwe cursussen gepubliceerd. Het complete cursusaanbod zoals hier genoemd zal in het voorjaar van 2015 beschikbaar zijn. 3

4 ALTIJD EEN ACTUEEL CURSUSAANBOD Wij ontwikkelen onze e-learning vraaggestuurd, en zorgen elk schooljaar voor een nieuw en vernieuwd aanbod van de cursussen in de Cadenza Highschool. In het schooljaar 2014/2015 worden tientallen nieuwe cursussen toegevoegd. We noemen hier enkele voorbeelden: Voor schooldirecteuren De interne audit Bereid u voor op het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs door zelf vooraf een eigen audit uit te voeren. Zo heeft u goed in beeld hoe u ervoor staat, en kunt u waar nodig actie ondernemen. Voor leerkrachten Passend onderwijs Deze cursus heeft als insteek: Passend Onderwijs, zo doe je dat! Met aandacht voor de praktijk van alledag krijgt de leraar handvatten om succesvol aan de slag te gaan met passend onderwijs. In de klas van morgen zitten leerlingen met een veelheid aan rugzakjes en dat trekt een zware wissel op het vermogen van de leerkracht om de les goed af te stemmen op die verschillen. Hoe ga je om met instructie, werkvormen en tijd? En hoe organiseer je dat? Deze cursus geeft de antwoorden. Voor intern begeleiders Communicatie met ouders Ouderbetrokkenheid is van groot belang, maar in deze cursus gaan we nog een stap verder. Hoe zorg je voor ouderparticipatie en maak je van de ouders of verzorgers een partner in het samen zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind? In deze cursus krijgt de intern begeleider praktische handreikingen om hier samen met het team invulling aan te geven. 4

5 Per 100 deelnemende leraren ontwikkelen wij voor u 1 cursus op maat. CURSUSSEN KOPEN Alle cursussen van de Cadenza Highschool kunt u aanschaffen en volgen op Tevens bieden wij scholen de mogelijkheid om een eigen huisacademie in te richten. UW EIGEN ACADEMIE E-learning Wizard biedt scholen de mogelijkheid om een eigen huisacademie in te richten met de cursussen uit de Cadenza Highschool. Voor een vast bedrag per deelnemer per jaar heeft u onbeperkt toegang tot het complete cursusaanbod. Maatwerk Als u kiest voor een eigen e-learningacademie ontwikkelen wij voor u ook een aantal cursussen op maat. We bespreken samen welke ontwikkelingsbehoefte er bij u op de scholen is en hoe we daar samen via onze e-learningcursussen invulling aan kunnen geven. Bij het aangaan van de overeenkomst stemmen we met u af hoeveel cursussen we op maat zullen ontwikkelen. Zelf e-learning maken In uw eigen academie kunnen uw medewerkers ook zelf e-learning maken. Onze e-learning specialisten kunnen uw medewerkers trainen in het zelf maken van cursussen. Maar u kunt ons bijvoorbeeld ook inhuren voor het maken van e-learning van uw eigen cursusmateriaal. Ons all-inclusive aanbod Ons aanbod voor uw eigen academie is all-inclusive. Voor een vast bedrag per deelnemer per jaar kunt u onbeperkt gebruik maken van álle cursussen die door de Cadenza Highschool worden aangeboden. De cursussen die wij gedurende het jaar ontwikkelen zijn dus ook in de prijs inbegrepen, alsmede de cursussen die wij voor u op maat hebben ontwikkeld. KWALITEITSGARANTIE Kwaliteitsborging E-learning Wizard heeft als opleidingsinstituut haar eigen kwaliteitsbeoordeling. Alle cursussen die via E-learning Wizard worden gepubliceerd worden door ons eerst op kwaliteit beoordeeld. E-learning Wizard zet hiervoor een review team in. De criteria en de procedure van deze beoordeling zijn in het document 'Kwaliteitsborging E-learning Wizard' beschreven. Dit document vindt u op CRKBO Alle cursussen in de e-learningacademie van de Cadenza Highschool worden door E-learning Wizard ontwikkeld in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult. Dat geeft u de garantie dat al onze e-learningcursussen zijn ontwikkeld door onderwijskundigen of vakspecialisten. Cadenza is geregistreerd als opleidingsinstituut bij het CRKBO-register. RegisterLeraar Al onze cursussen bieden wij aan bij RegisterLeraar voor validatie. Op dit moment is RegisterLeraar bezig met een heroriëntatie op de kwaliteitseisen aan e-learningcursussen. Daarom worden er nu geen nieuwe validaties verstrekt. Wij hebben nauw contact met RegisterLeraar en nemen deel aan de groep van experts die in het najaar in gesprek gaat met RegisterLeraar om mee te denken over de invulling van de nieuwe kwaliteitseisen. Zodra die eisen er zijn zal Register Leraar alle e-learningcursussen opnieuw beoordelen.

6 ONZE E-LEARNINGCURSUSSEN Het cursusaanbod in de Cadenza Highschool wordt voortdurend geactualiseerd. In deze catalogus vindt u een overzicht van het cursusaanbod op 1 september Op de volgende pagina s vindt u de cursusinformatie van alle cursussen die gepubliceerd zijn. Actuele catalogus Wij publiceren regelmatig een update van deze catalogus met ons cursusaanbod op en Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van ons cursusaanbod? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op Evaluatie cursusaanbod Na afronding van een cursus ontvangt u altijd een evaluatieformulier per . Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen, zodat wij ons cursusaanbod kunnen blijven verbeteren. Helpdesk Heeft u vragen over onze cursussen dan beantwoorden wij die graag voor u. Neemt u contact op met onze helpdesk via telefoon of mail: Telefoon:

7 DE LEERKRACHT MAAKT EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE GEPLANDE ONDERWIJSTIJD De tijd die leerlingen op school doorbrengen is nog niet de tijd die ze ook doelgericht aan het leren zijn. En omdat leertijd van directe invloed is op de leeropbrengsten, is het van belang dat leerkrachten bewust bezig zijn met de vraag hoe leertijd zo efficiënt mogelijk kan worden benut. In deze cursus staan we stil bij de begrippen bruto- en netto onderwijstijd en wat leerkrachten allemaal concreet kunnen doen om tijdverspillers in de school en klas tegen te gaan (bv. door opstellen van school- en groepsregels). Ook zoomen we in op de vraag wat een goede les- en klasorganisatie (klassenmanagement) kan bijdragen aan een efficiënt gebruik van leertijd. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp 'De Republiek en De Opstand'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'efficiënt gebruik geplande onderwijstijd'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator 'efficiënt gebruik geplande onderwijstijd'. Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw instructieles. Hierover krijgt u een in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Efficiënt gebruik maken van onderwijstijd is een kernindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht maakt efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u een bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij RegisterLeraar.nl. 7

8 DE LEERKRACHT BEVORDERT HET ZELFVERTROUWEN VAN LEERLINGEN Zelfvertrouwen en motivatie van leerlingen gaan hand in hand en blijken, mits gekoppeld aan een klimaat van hoge verwachtingen, ook nog eens goede voorspellers voor leersucces. Maar wat kan de leerkracht met deze wetenschap? In deze cursus laten we zien welke op onderzoek gebaseerde kritische lesmomenten het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen een boost kunnen geven (of juist niet). Het gaat dan om: Hoe praat je met kinderen? Wanneer en hoe bied je hulp? Hoe begeleid je het kiezen van een taak? Hoe stel je je op bij het oplossen van problemen? Hoe bespreek je werk van de leerling? Deze cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 1 over het onderwerp 'reeksen'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Dominique voldoet aan de inspectieindicator 'bevordering zelfvertrouwen'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator 'bevordering zelfvertrouwen' (basis- en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: we reiken u onder meer een checklist aan die u kunt gebruiken bij het observeren van de inspectie-indicator 'bevordering zelfvertrouwen'. In de eindtoets krijgt u hierover een vraag. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Dominique over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Bevorderen van zelfvertrouwen is een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht bevordert het zelfvertrouwen van leerlingen Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij RegisterLeraar.nl. 8

9 DE LEERKRACHT GEEFT DUIDELIJKE UITLEG Er zijn veel misverstanden over duidelijke uitleg. En even zo vaak beoordeelt de inspectie deze indicator op scholen als onvoldoende. Wat is duidelijke uitleg nu wel en wat is het niet? In deze cursus staan we stil bij die factoren die een duidelijke uitleg bepalen, zoals een goede opbouw van de les. Speciale aandacht is er daarbij voor de manier waarop lesdoelen omschreven en benoemd kunnen worden, o.a. door gebruik te maken van de taxonomie van Bloom. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp 'voltooid deelwoord en werkwoordelijk gezegde'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'duidelijke uitleg'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator duidelijke uitleg (basis- en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw instructieles. Hierover krijgt u een reflectievraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback.. Duidelijke uitleg is een normindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat de inspectie deze indicator bij ieder lesbezoek zwaar laat meewegen in de eindbeoordeling. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht geeft duidelijke uitleg Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij RegisterLeraar.nl. 9

10 DE LEERKRACHT HANTEERT STRATEGIEËN VOOR DENKEN EN LEREN Leerlingen leren denken wordt door de overheid als een belangrijke taak gezien voor leerkrachten. In dat kader behandelen we daarom heel concreet een negental didactische leerstrategieën die de cognitieve ontwikkeling van leerlingen bevorderen. We baseren ons daarbij op het boek van Robert Marzano Wat werkt in de klas. Na een introductie, worden de negen strategieën een voor een besproken en geïllustreerd met behulp van filmpjes (o.a. Leraar 24) en korte reflectie en/of verwerkingsopdrachten. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een videofragment van een les in groep 7 over het onderwerp 'samenvatten'. U gaat dit videofragment beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Femke voldoet aan de inspectie-indicator 'strategieën voor denken en leren. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator strategieën voor denken en leren (basis-en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan, die u kunt gebruiken bij het toepassen van de indicator strategieën voor denken en leren. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Femke over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Strategieën voor leren en denken is weliswaar een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, maar is sterk van invloed op de indicatoren afstemming instructie en verwerking (kernindicator) en actieve betrokkenheid van leerlingen (normindicator). Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht hanteert strategieën voor denken en leren Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij RegisterLeraar.nl. 10

11 DE LEERKRACHT GEEFT FEEDBACK OP HET LEER- EN ONTWIKKELPROCES Dat een leerkracht goed feedback kan geven vinden we gewoon, maar bij nader inzien is feedback best een ingewikkelde kwestie. Formatieve of summatieve feedback? Cijfers geven? Wanneer geef je eigenlijk feedback? En hoe hangt dit samen met het ontstaan van motivatie en zelfvertrouwen van de leerling? In deze cursus zetten we onze tanden in het fenomeen feedback. Wat werkt en wat werkt niet? We nemen recente onderzoeksgegevens mee en bieden praktische tips en suggesties om feedback geven stevig te verankeren in de dagelijkse lespraktijk. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 1 over het onderwerp 'de schuine vouw'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Dominique voldoet aan de inspectie-indicator 'feedback op leer-en ontwikkelingsproces'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator feedback op leer-en ontwikkelingsproces (basis- en verdiepingsstof). Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van feedback op het leer- en ontwikkelingsproces. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Dominique over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Feedback op het leer- en ontwikkelingsproces is een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht geeft feedback op het leer- en ontwikkelingsproces Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij RegisterLeraar.nl. 11

12 DE LEERKRACHT VOLGT & ANALYSEERT DE VORDERINGEN VAN LEERLINGEN SYSTEMATISCH Lesgeven en het bieden van planmatige zorg komen in deze cursus bij elkaar. We behandelen namelijk de vraag hoe leerkrachten door middel van observatie en toetsing de vorderingen van leerlingen kunnen volgen, hoe deze geadministreerd moeten worden en wat de verzamelde data (na bijvoorbeeld een foutenanalyse) kunnen betekenen voor vervolgplanning van het onderwijs. Speciale aandacht is er voor het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling, iets dat soms nog te weinig nadrukkelijk in het handelen van de leerkracht is meegenomen. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: aan de hand van een observatielijst beoordeelt u welke vaardigheden bij uzelf al meer of minder zijn ontwikkeld. De feiten: u ontvangt een toelichting op de indicator systematisch volgen en analyseren van vorderingen. Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het praktiseren van het systematisch volgen en analyseren van vorderingen. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Het volgen van de vorderingen van leerlingen is een kernindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht volgt & analyseert de vorderingen van leerlingen systematisch Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij RegisterLeraar.nl. 12

13 DE LEERKRACHT STEMT LEERINHOUDEN, INSTRUCTIE, VERWERKING EN ONDERWIJSTIJD AF OP RELEVANTE VERSCHILLEN Differentiatie. De term is taai en er lijken evenveel definities als opvattingen over te circuleren. Voor een leerkracht is echter een helder zicht op wat differentiatie is een voorwaarde om het onderwijs beredeneerd te kunnen afstemmen op individuele verschillen in de klas. In deze cursus maken we op een praktische manier duidelijk wat differentiatie in theoretische zin behelst en hoe het zich praktisch laat vertalen in de klas. Een relatie naar variatie in termen van aanbod, uitleg, tijd en verwerking dringt zich al snel op. Maar welke technieken spelen daarbij dan een rol? En om welke verschillen tussen leerlingen gaat het dan? Wat is effectief? De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp '(staart) delingen met grote getallen (met rest)'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'afstemming leerinhouden'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator afstemming leerinhouden' (basis- en verdiepingsstof). Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van 'afstemming'. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Afstemming leerinhouden, afstemming instructie, afstemming verwerking en afstemming onderwijstijd zijn kernindicatoren in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicatoren kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht stemt leerinhouden, verwerking en onderwijstijd af op relevante verschillen Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij RegisterLeraar.nl. 13

14 DE LEERKRACHT ZORGT VOOR EEN TAAKGERICHTE WERKSFEER Klassenmanagement is een cruciale vaardigheid voor leerkrachten. Wie zijn lessen zo organiseert dat het lesdoel voor alle leerlingen maximaal tot zijn recht komt, werkt aan een taakgerichte werksfeer. In deze cursus presenteren we een organisatiemodel waarmee we een taakgerichte werksfeer kunnen oproepen. Het markeren van lesmomenten, omgaan met uitgestelde aandacht, de gewenste leerhouding oproepen, het lopen van rondes en het werken aan de instructietafel maken hiervan onderdeel uit. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een videofragment van een les in groep 7 over het onderwerp 'kommagetallen met tijd en afstand'. U gaat dit videofragment beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Femke voldoet aan de inspectie-indicator 'taakgericht werksfeer'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator taakgerichte werksfeer' (basis-en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan, die u kunt gebruiken bij het toepassen van de indicator taakgerichte werksfeer'. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Femke over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Het scheppen van een taakgerichte werksfeer is een normindicator van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht zorgt voor een taakgerichte werksfeer Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij RegisterLeraar.nl. 14

15 DE SCHOOLLEIDER MAAKT PROFESSIONEEL SCHOOLBELEID Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, dan is er sprake van opbrengstgericht werken (Inspectie van het Onderwijs, 2010). De heersende opvatting is dat resultaatgericht en integraal schoolleiderschap daarbij cruciale voorwaarden zijn. Het betekent dat de schoolleider op meerdere beleidsterreinen actief is en zijn handelen zo inricht dat vooraf bepaalde doelen worden bereikt. In deze cursus bespreken we het maken van schoolbeleid. Dit klinkt misschien niet al te spannend, maar dat valt mee. Met gebruikmaking van bepaalde technieken en betrokkenheid van het team is schoolbeleid maken niet alleen nuttig, maar ook een intense beleving die veel doet met het teamgevoel. We bespreken wat schoolbeleid maken in de kern van de zaak inhoudt en reiken enkele praktische MaGiCo-technieken* en oefeningen aan waarmee schoolbeleid maken vorm en inhoud kan krijgen. *MaGiCo staat voor Managen Gidsen Coachen De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: relevante informatie om het onderwerp in te kaderen. U gaat een videofragment bekijken over onzichtbaar leiderschap (Mathieu Weggeman). In de eindopdracht wordt uw mening over deze video gevraagd. Uitgangssituatie: een korte uiteenzetting over wat beleid is, zodat u op uw eigen handelen kunt reflecteren door uzelf te scoren (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond beleid maken. De feiten: inhoudelijke informatie over beleid maken. Rond de verdiepingstekst wordt in de eindopdracht een vraag gesteld. Handvatten voor de praktijk: drie managementtechnieken waarmee u schoolbeleid beredeneerd kunt vormgeven: de SWOT-analyse, de visgraattechniek en de Rating en Rankingmethode. Eindopdracht: opdracht waarmee u uw kennis en begrip van schoolbeleid maken kunt toetsen en in uw eigen situatie kunt toepassen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Als u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het maken van schoolbeleid. De schoolleider maakt professioneel schoolbeleid Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij het Schoolleidersregister. 15

16 DE SCHOOLLEIDER BEÏNVLOEDT HET DENKEN Leerkrachten en teams kampen soms met regelmatig terugkerende, hardnekkige denkpatronen die negatief inwerken op de sfeer in het team en het geloof in eigen kunnen: Passend onderwijs? Wat denken ze wel! Hoe hard we ook werken, de opbrengst van de Cito-toets wordt er toch niet beter van. Differentiëren tijdens de les? Beetje voorzichtig. Ik moet wel het overzicht houden. Als schoolleider zult u dit gedrag onmiddellijk herkennen, en zal u proberen de gedachten van medewerkers in een positieve richting bij te sturen. Als het u lukt om van elk kan ik niet een dat heb ik nog niet eerder gedaan te maken, dan bent u een heel eind op weg! Er zijn diverse MaGiCo-technieken* die leidinggevenden kunnen gebruiken om de mindset van hun medewerkers in positieve zin bij te sturen. Complimenteren, gebruik van vaagtaal en de RET-methode zijn hiervan enkele voorbeelden. In deze cursus komen ze aan bod. *MaGiCo staat voor Managen Gidsen Coachen De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: na een introductie over schoolleiderschap gaat u een video bekijken van een motiverende speech van Steve Jobs. Over deze video wordt uw mening gevraagd in de eindopdracht. Uw uitgangssituatie: u gaat reflecteren op uw eigen handelen door uzelf een score te geven (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond het beïnvloeden van denken. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie over het onderwerp denken beïnvloeden. Over de verdiepingstekst wordt een vraag gesteld in de eindopdracht. Handvatten voor de praktijk: u krijgt drie managementtechnieken aangereikt waarmee u het denken van uw team in de goede richting kunt sturen: complimenteren, Miltoniaans taalgebruik en de RET-methode. Eindopdracht: opdracht waarmee u uw kennis en begrip van beïnvloeden van denken kunt toetsen en in uw eigen situatie kunt toepassen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Als u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het beïnvloeden van denken. De schoolleider beïnvloedt het denken Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij het Schoolleidersregister. 16

17 DE SCHOOLLEIDER CREËERT DRAAGVLAK Voor schoolontwikkeling zijn duidelijke doelen nodig, maar een schoolleider die zijn team daarvoor niet warm krijgt bereikt niet veel. Schoolontwikkeling valt of staat met draagvlak of acceptatie. Voor de schoolleider is het daarom van belang dat hij in gesprek gaat met zijn team, goed naar hen luistert en hen vooral vertrouwen schenkt. Dit kan worden bereikt door leerkrachten te betrekken bij keuzes die gemaakt worden en de uitwerking waar mogelijk ook te delegeren. In deze cursus bespreken we hoe het schoolteam betrokken kan raken en zelf regie kan voeren over schoolontwikkeling, en wat de schoolleider kan doen om dit te faciliteren. Medewerkers inspireren door inzicht te bieden, kansen te tonen en een beroep te doen op professionaliteit zijn bijvoorbeeld belangrijke punten. Maar ook het overtuigen door enthousiasme en het benoemen van voordelen van schoolontwikkeling mag niet ontbreken. De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: Bij het onderdeel Kaderstelling gaat u het videofragment hoe grote leiders inspireren tot actie (Simon Sinek) bekijken. In de eindopdracht wordt u gevraagd uw mening over deze video te geven. Uw uitgangssituatie: u gaat op uw eigen handelen reflecteren door uzelf een score te geven (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond draagvlak creëren. De feiten: u ontvangt achtergrondinformatie bij de indicator draagvlak creëren. In de eindopdracht krijgt u een vraag over de verdiepingstekst. Handvatten voor de praktijk: u krijgt drie managementtechnieken aangereikt, waarmee u draagvlak kunt creëren. Het gaat om de SUCCES-formule, overtuigingskracht en delegeren. Eindopdracht: Aan het eind van de cursus staat een eindopdracht om uw kennis en begrip van draagvlak creëren te toetsen en in uw eigen situatie toe te passen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Wanneer u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het creëren van draagvlak. De schoolleider creëert draagvlak Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Al het benodigde studiemateriaal is bij de cursus inbegrepen. Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. U kunt uw bewijs van deelname registeren bij het Schoolleidersregister. 17

18 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs van E-learning Wizard. E-learning Wizard is een instituut voor kort beroepsonderwijs. De cursussen in de Cadenza Highschool zijn ontwikkeld in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult. Op vindt u: Onze Algemene voorwaarden Onze Voorwaarden voor Beroepsopleidingen Onze Klachtenregeling Onze Disclaimer Ons Privacy Statement Informatie over de kwaliteitsborging van ons cursusaanbod CONTACT Wilt u meer informatie over onze e-learningcursussen of over de mogelijkheden van een eigen academie? Neemt u dan contact op met Klaas Bellinga van E-learning Wizard. Klaas Bellinga Telefoon: E-learning Wizard B.V. Burgemeester Tutein Noltheniuslaan BE Apeldoorn Instituut voor kort beroepsonderwijs Telefoon: Website: 18

Ga voor praktische scholing op maat

Ga voor praktische scholing op maat Ga voor praktische scholing op maat Catalogus 2014 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs. De cursussen zijn ontwikkeld door E-learning Wizard in samenwerking

Nadere informatie

Ga voor praktische scholing op maat

Ga voor praktische scholing op maat Ga voor praktische scholing op maat Catalogus 2015 Onbeperkt toegang tot álle cursussen 150,- per persoon per jaar* De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Ga voor praktische scholing op maat

Ga voor praktische scholing op maat Ga voor praktische scholing op maat Catalogus schooljaar 2015/2016 Nu al meer dan 60 cursussen voor Leerkrachten Intern begeleiders Schoolleiders voor slechts 150,- p.p.p.j.* De Cadenza Highschool is dé

Nadere informatie

ALLE LEERKRACHTEN VAKBEKWAAM IN 2020 Ontwikkel uw team met uw eigen e-learningacademie. Catalogus voorjaar 2016

ALLE LEERKRACHTEN VAKBEKWAAM IN 2020 Ontwikkel uw team met uw eigen e-learningacademie. Catalogus voorjaar 2016 ALLE LEERKRACHTEN VAKBEKWAAM IN 2020 Ontwikkel uw team met uw eigen e-learningacademie E-learningcursussen voor de onderwijsprofessional Catalogus voorjaar 2016 MAAK KENNIS MET ONZE E-LEARNING Al duizenden

Nadere informatie

Complete academie 150,-

Complete academie 150,- E-learningcursussen voor de onderwijsprofessional Catalogus najaar 2016 SAMEN LEREN MET E-LEARNING Ontwikkel uw team met uw eigen e-learningacademie. Geschikt voor individueel én teamleren! Complete academie

Nadere informatie

Wie begeleidt de intern begeleider?

Wie begeleidt de intern begeleider? Wie begeleidt de intern begeleider? Aan de slag met de vaardigheidsmeter Tekst: Beeld: Jaap de Jonge, senior adviseur Cadenza Onderwijsconsult Shutterstock Tijdens mijn bezoeken aan scholen valt het me

Nadere informatie

Catalogus voorjaar UW EIGEN E-LEARNINGACADEMIE Meer dan 70 cursussen Voor slechts 150,- p.p. per jaar!

Catalogus voorjaar UW EIGEN E-LEARNINGACADEMIE Meer dan 70 cursussen Voor slechts 150,- p.p. per jaar! E-learningcursussen voor de onderwijsprofessional Catalogus voorjaar 2017 UW EIGEN E-LEARNINGACADEMIE Meer dan 70 cursussen Voor slechts 150,- p.p. per jaar! LEREN WANNEER HET WÉL UITKOMT Natuurlijk wil

Nadere informatie

Werken aan instructievaardigheden

Werken aan instructievaardigheden Werken aan instructievaardigheden Stichting Katholiek Onderwijs Enschede 20 maart 2012 Fred Kramer Voorstellen: Fred Kramer ruim 25 jaar basisschoolervaring in groep 1-8 4 jr bovenschools taalconsulent

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school OBS De Bundel Brinnummer school 23RY Adres Anna Bijnsring 201 Postcode/Plaats 7321 HG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Inge Voncken Datum audit 22-01-2015 Auditor(en) Theo

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 120324 Datum schoolbezoek : 18 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL School : Basisschool St. Christoffel Plaats : Waalre BRIN-nummer : 15DM Onderzoeksnummer : 94997 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) Plaats: Naaldwijk BRIN-nummer: 14YD-3 Registratienummer: 3207441 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis:

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis: Introductie tot Project Stoer en OGW Synopsis: In deze hand-out staat zo kort en bondig mogelijk uitgelegd vanuit welk project deze workshop en bronnenboek ontstaan is. Met welke doelen het project gestart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ C.B.S. DE KORENAAR Plaats: Oude Bildtzijl BRIN-nummer: 04IY Onderzoeksnummer: 117091 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4 Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 02EP Onderzoek uitgevoerd op : 15 en 16 september 2010 Rapport vastgesteld te Zwolle op 3

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Lydinge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Lydinge RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Lydinge Plaats : Leens BRIN-nummer : 07GX Onderzoeksnummer : 127577 Datum schoolbezoek : 6 november 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD School : Katholieke Basisschool Willibrord Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27NV Onderzoeksnummer : 94920 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Hoorn Plaats : Oudenhoorn BRIN-nummer : 13ZO Onderzoeksnummer : 121812 Datum schoolbezoek : 14 april 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Daltonbasisschool Nettelhorst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Daltonbasisschool Nettelhorst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Daltonbasisschool Nettelhorst Plaats : Lochem BRIN nummer : 14MH C1 Onderzoeksnummer : 150805 Datum onderzoek : 2 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. p.c.b.s. De Krullevaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. p.c.b.s. De Krullevaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK p.c.b.s. De Krullevaar Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 16GQ C1 Onderzoeksnummer : 276470 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Goede Herderschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Goede Herderschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Goede Herderschool Plaats : Bodegraven BRIN nummer : 10QM C1 Onderzoeksnummer : 284622 Datum onderzoek : 13 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 december 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Dr.O.Noordmans

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Dr.O.Noordmans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Dr.O.Noordmans Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14AI Onderzoeksnummer : 120293 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN. : c.b.s. De Hoekstien : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN. : c.b.s. De Hoekstien : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN School : c.b.s. De Hoekstien Plaats : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529 Datum schoolbezoek : 12 en 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA School : Basisschool Koningin Emma Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 14DO Onderzoeksnummer : 94590 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Geref.bs "De Wissel"

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Geref.bs De Wissel RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011-2012 bij Geref.bs "De Wissel" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 05TR Onderzoeksnummer : 124759 Datum schoolbezoek : 17 January 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie