Nummer Gezamenlijke Gemeenteavond over de doop KERKDIENSTEN Zondag 5 oktober 2014 Zondagschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 31-2014 Gezamenlijke Gemeenteavond over de doop KERKDIENSTEN Zondag 5 oktober 2014 Zondagschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk."

Transcriptie

1 Nummer Gezamenlijke Gemeenteavond over de doop. Woensdag, 8 oktober, vanaf uur bent u welkom om in De Voorhof over de doop na te denken en mee te praten. Na een inleiding door ds. Iwan de Graaf zal met elkaar van gedachten worden gewisseld aan de hand van een aantal stellingen. De uitkomsten van de gesprekken zullen aansluitend met elkaar gedeeld worden. Dit met als doel om van de gemeente te horen wat de gedachten zijn ten aanzien van het dopen, de doopbeleving, omdat dit met het oog op het samengaan van de beide kerken in 2016 belangrijk is. Wellicht ten overvloede maar het gaat op deze avond niet over de manier van de dopen. We hopen op uw komst zodat ook u mee kunt praten over dit onderwerp. KERKDIENSTEN Zondag 5 oktober 2014 Zondagschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk. De Voorhof uur Ds. A. Meek ZS Verbonden met Israel lezen we over de arbeiders in de wijngaard, Luc. 20:9 19. Het geldt hier taaie misverstanden uit de weg te ruimen. De gelijkenis heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van het zgn. vervangingsdenken: de gemeente zou Israël vervangen hebben als verbondsvolk. Hoe deze gelijkenis dan wel uit te leggen? Kom en zie! Grote Kerk uur Ds. I. de Graaf ZS uur Ds. A. Meek We willen aandacht besteden aan de Israëlzondag. Wat betekent het om onopgeefbaar verbonden te zijn met het volk Israël? En hoe delen we in de aan Israël geschonken verwachting? Dat is wat in de kerkorde staat. Hierover willen we nadenken in de dienst. Na de dienst wordt Israël Aktueel van Christenen voor Israël uitgedeeld. Studiedienst: Het drievoudig prijzen van God willen wij belichten. We vinden daarbij onze hulp bij Ps. 96. Daar zingen we een driestemmig lied voor de Heer. Eerst het erkennen, dan het buigen/knielen en huiveren, en tenslotte het juichen en verblijden. Vanmiddag is het knielen/buigen en het huiveren als een zingen voor de Heer aan de orde. Welke stemming past hierbij? Waarom kan deze stem niet gemist worden? Wat zegt deze psalm daarover? Misschien worden we er stil van! Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 3. PKN Kerk&Israël. Immanuëlkerk uur Ds. A. Groenendijk-Meindersma uur Ds. A. Groenendijk-Meindersma uur Ds. J.C. Verlinde en Rob van Bemmel De derde Boeketdienst in de reeks De Geloofsbelijdenis: beamen of bevragen? met als thema Jezus als Rechter. Jezus is Gods verheerlijkte Zoon. Hij zit aan Gods rechterhand en zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Wat betekent dat oordeel? Wat heeft dat voor consequenties, nu of straks? Wat betekent dat oordeel voor jou? Word je daar blij van? Of juist bang? Ds. Jan Verlinde zal op deze vragen ingaan. Benieuwd? Kom dan en neem je smartphone mee! De Rijnsburgse Praiseband zorgt voor de muzikale begeleiding. Maranathakerk uur Ds. J.C. Verlinde uur Ds. I. de Graaf Jobs leven wordt kapotgeslagen door God. Of was het door Satan? Of is het eigenlijk zijn eigen schuld? Ik wil met jullie nadenken over het lijden en geloof. Zijn er antwoorden? Is er hoop in het nulpunt. Petrakerk uur Ds. A. Haasnoot Op deze Israëlzondag gaat er een boekje open, en wel het boek Openbaring. Jezus zegt dat Hij de sleutel van David heeft om deuren mee te openen en te sluiten. Heb je weleens meegemaakt dat er een deur in je leven dicht gaat, of juist opengaat, terwijl je weet dat jouw kracht er niet achter zit? Misschien ervaar je juist dat er een deur op slot zit. Jezus zegt tegen sommigen; je hebt kleine kracht en daarom geef Ik een geopende deur. Wat bedoelt Hij met deze beeldspraak? In deze dienst ontvangt Jill het teken van de Heer in de doop. Jill is de dochter van Rick en Petricia Rietbroek-Kromhout en zusje van Lizzy, Kruidenschans 44, 2215 BR Voorhout. Stem je leven af op het Woord van God en doe de deur open voor Zijn Geest. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk&Israël Zondag 12 oktober 2014 Zondagschool, ook voor groep 7&8. De Voorhof uur Ds. I. de Graaf doopdienst Vanmorgen zal Julian Schoneveld worden gedoopt. Grote Kerk uur Ds. L. Hoftijzer uur Ds. D.C. Groenendijk Studiedienst: we bestuderen het derde deel van psalm 96. In de serie over driestemmig zingen voor de Heer is het onderdeel juichen aan de beurt. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 3. Werelddiaconaat. Immanuëlkerk uur Ds. A. Meek uur Ds. A. Meek uur Dhr. Dennis Roijers-jeugdboeketdienst Maranathakerk uur Ds. D.C. Groenendijk uur Ds. J.C. Verlinde Petrakerk uur Dhr. M.C. van Delft. Collecten: 1.Werelddiaconaat. 2.Onderhoud gebouwen. Berichten Gereformeerd Algemeen Oppasdienst Immanuëlkerk 5 oktober: uur: Hanneke Vink en Paulien Peursum; uur: Heide Schreve, Donata Heemskerk en Corry de Koning. Verslag. Op 17 september is de kleine kerkenraad weer bijeen geweest. Er werd gesproken over het werk in de wijkraden en taakgroepen en over een nieuw initiatief: netwerk. Op de website vindt u een verslag. Een papieren versie van dit verslag is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau. Wilt u dat het verslag bezorgd wordt, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau. Collecte. Op zondag 12 oktober zal de diaconale collecte bestemd zijn voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. In het noordwesten van Nepal kunnen mensen niet het hele jaar rondkomen van de opbrengsten van het land. Aanmelden Contact via op Kopij tot maandag uur op 1

2 Veel mannen gaan werken in India. Vaak komen ze ziek terug, ze zijn besmet met hiv/aids. Dankzij het werk van United Mission to Nepal is er in dit afgelegen gebied zorg voor deze gezinnen. UMN leert de mensen hoe ze moeten omgaan met hiv/aids en ze worden toegerust om zelf in hun inkomen te kunnen voorzien. Ze leren bv. om een moestuin aan te leggen zodat ze gezonder gaan eten. Vrouwen kunnen geld lenen om een geit te kopen, een belangrijke bron van inkomsten. Met uw gift kunnen nog meer gezinnen in dit gebied geholpen worden! Zondag a.s. ontvangt u een folder hierover. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Wijk Noord Ds. D.C. Groenendijk, tel. (071) Meeleven. Zr. Sijtje Ravensbergen-van Egmond woont alweer een tijdje in De Wilbert, afd. Mimosa. De verwachting is dat zr. Ravensbergen in De Wilbert zal blijven. Ze mist kracht in haar benen, waardoor ze niet meer kan lopen. De vermoeidheid echter neemt af, ze voelt zich beter dan een tijdje geleden. Een gesprek met Sijtje voeren is nog altijd even prettig. Dankbaar is ze voor de goede verzorging en voor het trouwe bezoek van de kinderen en familie. Mag God haar blijven omringen. Zr. Corry Jungerius-van Egmond woont alweer een aantal maanden op de afdeling Balsemien in De Wilbert. Inmiddels is ze behoorlijk gewend aan haar nieuwe woonplek. Ze heeft het goed naar haar zin en krijgt veel bezoek van Nico, de kinderen, familie en anderen. Pijn heeft ze in haar benen en lichaam, ze loopt moeilijk en heel voorzichtig. Mag God haar staande houden. Zr. Betty van den Bosch-de la Mare, S. van Rossumstraat 12 LP, heeft ruim 5 weken geleden een knieprothese gekregen. De genezing verloopt heel goed. Zr. Van den Bosch loopt alweer een beetje met de rollator. Dankbaar is ze voor het voorspoedige verloop. Arie, haar man, heeft de zorgtaken overgenomen, hetgeen hem goed af gaat. Mag God hen tot een hulp zijn. Tessa Hogewoning, Evertsenstraat 31 RA, tobt al jaren met haar gehoororgaan. Ze heeft met chronische ontstekingen te maken, waardoor er allerlei nare complicaties optreden. Hierdoor heeft ze ook telkens veel oor- en hoofdpijn. Ze heeft er inmiddels enigszins mee leren leven. Door deze chronische aandoening hoort Tessa ook minder. Op 7 oktober zal Tessa een grote saneringsoperatie van het gehoororgaan ondergaan in het LUMC. U begrijpt, een hele riskante operatie. Maar Tessa is heel moedig, ze krijgt veel steun van haar ouders John en Mieneke en haar zusjes Eline, Roos en Naomi. Wij bidden dat God Tessa rust en moed geeft voor de operatie, dat de operatie slagen mag en de problemen grotendeels verholpen kunnen worden. Heel veel sterkte bidden wij familie Hogewoning toe. Alle hier genoemde gemeenteleden, maar ook anderen die wij hier niet kunnen noemen, bidden wij om Gods nabijheid en hulp. Want onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Jarig. Br. Nico Guijt, P. van Saxenstaat 3 LR, hoopt op 6 oktober zij 80-ste verjaardag te vieren. Wij feliciteren hem alvast van harte met dit kroonjaar en wensen hem en zijn dierbaren een fijne dag toe. Ook wensen we hem Gods zegen toe in zijn nieuwe levensjaar, nu er zoveel is veranderd sinds zijn vriendin Corry Jungerius verhuisd is naar De Wilbert. Hartelijke groet, ds. Kees Groenendijk Puzzel. In de wijkfolder die begin september bij u allen is bezorgd stond deze keer een puzzel. De oplossing luidde: Met hart en ziel vieren en verbinden. Dit is de titel van het landelijke jaarthema van de PKN. Uit de goede oplossingen zijn 2 winnaars getrokken: Nina van Galen, Ridderspoor 11 en fam. De Jong, Irissenstraat 21. Zij hebben verrast hun prijs in ontvangst genomen! Hartelijke groet, Nel Peursum. Wijk Oost Ds. A. Haasnoot, tel. (071) Gebed en meeleven. Zr. Van Tilburg-de Jong, Kloosterschuurlaan 6 MT, is herstellend van de longontsteking. Begin november zal de andere behandeling verder gaan in verband met de schildklieroperatie. Laten wij bidden dat de voorbereidingen voor deze behandeling voorspoedig zullen verlopen, want het is heel wat waar ze allemaal rekening mee moet houden. Gods zegen en bescherming. Br. Nico van Egmond, Hofstraat 22 CS, is inmiddels geopereerd. Hij is goed door de operatie heen gekomen. De artsen zijn tevreden over hoe het allemaal verlopen is. Alleen duurt het nu erg lang voordat zijn lichaam weer op gang komt. Daarom graag gebed de pijn verdwijnt en alles weer gaat functioneren zoals het hoort. Veel sterkte en herstel gebeden voor hem. Hartelijke groet, Ds. Arenda Haasnoot. Wijk Zuid Ds. A. Meek, tel. (071) Medeleven. Zr. Van der Boon-Heemskerk, Oranjelaan 112 ZG, is zeer verzwakt in het ziekenhuis opgenomen. Ze is daar onderzocht, aangesterkt en inmiddels weer thuis. Ze heeft meer thuishulp gekregen, want ze is nog steeds te goed voor een verzorgingstehuis. Dat is ook goed zo, want ze wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Maar voorkomen moet worden, dat ze weer zo verzwakt. Zr. Koekebakker van der Meij, Oranjelaan 124 ZG, heeft geen duidelijkheid gekregen over haar ziekte na haar bezoek aan de specialist. Ze is thuis en ligt veel op bed aan de zuurstof. Ze hoopt natuurlijk op meer duidelijkheid. Dat vereist nog meer onderzoek. Gelukkig is ze rustig en vol vrede en verwerkt ze veel in zichzelf met God. Ook br. De Best, Frisoplantsoen 7 VS, moet wachten op nader onderzoek. Eind september hoopt ook hij op duidelijkheid. Jarige. 9 oktober hoopt br. Van Tilburg, Alexanderplantsoen 1 VG, 85 jaar te worden. Temidden van het gezin een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar. Vriendelijke groet, ds. Albert Meek. Wijk West Ds. J.C. Verlinde, tel Meeleven. Ron Curtiss, Westerpark 48 DM, is weer thuis gekomen, de slijtage aan hart en aders is echter niet weggenomen. Rons gezondheid is zeer broos. Dit geldt ook voor Fred Meijer, PP Rubensstraat 9 DB, hij leeft met de dag, maar hoopt nog een heel tijdje onder ons te zijn en samen met zijn vrouw Nel van het leven te genieten. Wim en Gerdine Noort, Boslaan 24 TX, hebben een zeer bewogen tijd achter de rug. Wim is inmiddels gelukkig in goede doen en herwint zijn krachten, wel wacht hem nog een kleine operatie om een aneurysma in zijn hoofd te dichten. Gerdine loopt al langere tijd in het ziekenhuis vanwege een ontsteking in de hersenen. Deze periode wordt er weer nader onderzoek gedaan. Mw. De Winter, PP Rubensstraat 30 DC, is na haar heupoperatie goed op weg met haar revalidatie. Samen met haar man vormen ze een goed span! En met Aly Kralt-de Graaff, Geesterwaardelaan 2 CP, gaat het goed nadat ze gedotterd is. Psalm 16 zegt: Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. Mag u zichzelf zo met lichaam, ziel en Geest steeds opnieuw weer leren toevertrouwen aan God. Verjaardagen. Mw. Van Egmond-Guijt, Jan van Eyckstraat 22 BL, hoopt 9 oktober 83 jaar te worden. Dhr. Van Vliet, Sluiterstraat 6 MK, hoopt 13 oktober 86 te Aanmelden Contact via op Kopij tot maandag uur op 2

3 worden en mw. Bleichrodt van Diggele, Siegenlaan 37 PB, op 15 oktober 80 jaar. Proficiat! Moge u lang leve in de Gloria! Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Psalm 17:8. Netwerk. Voor een ieder die de Alphacursus heeft gedaan maar nog geen vast plaatsje heeft gevonden in onze kerk hebben we kringwerk opgezet met de naam Netwerk. We hopen dat Netwerk gaat fungeren als een soort van herberg waar mensen kunnen komen tot ontmoeting met elkaar en God. De avonden zijn tweewekelijks en beginnen om De eerste helft van de avond is samen, de tweede helft in kringen. U als trouwe Contact lezer zult waarschijnlijk niet behoren tot de doelgroep, maar wellicht kent u mensen in uw omgeving voor wie dit wel iets leuks is. Samen met een leuk, klein team geef ik sturing aan dit nieuwe project. Eerstvolgende avond: donderdag 16 oktober in De Voorhof, vooraf opgeven bij Carmen Star: Ds. Jan Verlinde. Ouderenpastoraat Vacature seniorenpastor. In deze vacaturetijd nemen de wijkpredikanten de pastorale zorg over. Wilt u bij ziekte, zorgen of andere vragen contact opnemen met uw wijkouderling of wijkpredikant? Meeleven. Br. Leen van Delft, Smidstraat 133 ER, reageert goed op de kuren die hij reeds heeft gekregen. Hij voelt zich ietsje sterker en is dankbaar, ook voor de hoopvolle berichten. Met goede moed is hij de volgende kuur ingegaan. Moge God hem kracht geven. Br. Piet de Mooij, Waterboslaan 40 (k.3), heeft veel last van benauwdheid en zijn benen. Extra zuurstof en medicijnen hebben een goede uitwerking. In het voorjaar was zijn situatie zorgelijk, nu gaat het weer wat beter, waar br. De Mooij dankbaar voor is. Br. De Mooij bidt elke dag om nieuwe kracht. Moge hij dat ontvangen. Jarigen. Zr. G.W. van Egmond-van der Gugten, Graaf Florislaan 130 EG, hoopt op 8 oktober haar 81-ste verjaardag te vieren. En zr. N. Knipscheer-van Egmond, Tulpenstraat 20 GW, hoopt eveneens op 8 oktober haar 86-ste verjaardag te vieren. Wij wensen de beide zusters alvast een fijne verjaardag toe met hun geliefden. Mogen zij een goed nieuw levensjaar tegemoet gaan, gedragen door de zegen van onze Heer. Met een hartelijke groet, ds. Kees Groenendijk. Berichten Hervormd Algemeen. Welkom. We heten Leo, Mirjam en Marit Heemskerk, Bloemenlust 2 DR, van harte welkom in onze gemeente! Het gezin Heemskerk is overgekomen van de christelijk gereformeerde kerk alhier. Invoering grote en kleine kerkenraad. Het kerkbestuur van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente waren tot 1 september verschillend van opzet. De fusie brengt met zich mee dat beide kerkenraden de komende periode een aantal formele besluiten zullen moeten nemen. Het is dan raadzaam om hetzelfde bestuursmodel te hebben. Bovendien is het goed om alvast te gaan wennen aan de werkwijze die wordt beoogd voor de PG Rijnsburg. De gereformeerde kerk werkt grotendeels reeds op deze wijze. Onze kerkenraad heeft in juli besloten om een kleine en een grote kerkenraad in te stellen. Daarnaast is de samenstelling van ons moderamen teruggebracht van 9 naar 5 leden. De primaire rol van het moderamen is het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het afhandelen van urgente zaken. Onze kleine kerkenraad komt voortaan maandelijks bijeen en bestaat uit beide predikanten, de voorzitter, de scriba, een ambtsdrager vanuit elke taakgroep en een wijkouderling vanuit elk van de 3 wijken. De grote kerkenraad, die 4 maal per jaar bijeen komt, bestaat uit alle ambtsdragers. Het afhandelen van de dagelijkse gang van zaken is gedelegeerd aan de kleine kerkenraad, die maandelijks bijeen komt en samen met het moderamen het dagelijks bestuur van onze gemeente vormt. Ook vindt hier de afstemming plaats tussen de verschillende taakgroepen en pastorale wijken. Om e.e.a. te formaliseren zal onze plaatselijke regeling worden aangepast. De noodzakelijke wijzigingen zullen tijdens de gemeenteavond van 12 november worden gepresenteerd waarna aan de grote kerkenraad zal worden voorgesteld om de wijzigingen vast te stellen. Onze kleine kerkenraad is inmiddels tweemaal bijeen geweest. Zaterdag 6 september was er de gezamenlijke seizoenstart van de beide kleine kerkenraden met als thema geestelijk leiderschap. Deze bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal. De eerste reguliere vergadering werd op 25 september gehouden. In minder tijd dan gebruikelijk konden we alles afhandelen, terwijl we aan een lastig onderwerp toch de tijd konden besteden die nodig was. Wim de Mooij, scriba. Wijk Noord Ds. I. de Graaf, tel. (085) Overlijden. Op 25 september overleed mevr. Ciska Arrachart-Wessel, Spinozalaan 2F SR, in de leeftijd van 66 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 30 september in de Laurentiuskerk, waarna zij op de begraafplaats naast de kerk is begraven. Haar man, kinderen en kleinkinderen wensen wij Gods troost toe. Meeleven. In Warmond bezocht ik mevr. T. van Klaveren-van der Vijver, Mgr. Aengenentlaan 1, 2361 GB, Warmond, vanwege haar 84e verjaardag. Mevr. Van Klaveren woont in Marienhaven vanwege dementie. Ik had het geluk dat haar dochter ook op bezoek was. Zo kon ik kennismaken met beide. Ik breng de hartelijke groeten aan u over. Het is goed om verbonden te blijven, ook of misschien juist wanneer gemeenteleden mentaal en fysiek op afstand komen. Doopzitting. Op zondag 12 oktober zal Julian Schoneveld, De Waal 5 TJ, worden gedoopt tijdens de ontmoetingsdienst in De Voorhof. De doopzitting vindt plaats op vrijdag 10 oktober om uur op bovenstaand adres. Mochten er nog meer ouders zijn die de Heilige Doop overwegen voor hun zoon of dochter dan bent u van harte welkom. Vermelding of voorbeden. Wilt u niet dat uw verjaardag of huwelijksjubileum vermeld wordt in Contact dan kunt u dit aan mij doorgeven. Wilt u graag dat er voor u of voor een naaste gebeden wordt in de kerkdienst dan mag u dat vrijdag voor uur doorgeven. Met vriendelijke groeten uit wijk Noord, ds. Iwan de Graaf. Wijk Midden Ds. Z. de Graaf, tel. (071) (dagelijks goed bereikbaar tot uur en tussen en uur), Het is maandagmorgen en ik rust uit van de diensten van gisteren: de kinderdienst in De Voorhof wat een feest! Ik voelde me weer even de schoolmeester van vroeger voor een wel heel grote klas, van 4 tot (in de) 80 jaar en één uit R dam-delfshaven met zo n 60 à 70 vrnl. jonge mensen, met wie je na afloop een broodje staat te eten achter in de kerk. Ook op zo n dag ben ik een zwerver, die op allerlei plaatsen in verschillende kerkgebouwen, zoals gisteren, even binnen stapt. Alleen op zondag wel aangekondigd natuurlijk. Meeleven. In de afgelopen week schoof ik in een huiskamer van Vlietstede in de kring aan en we hadden verrassend een goede tijd met elkaar. Het ging over vroeger, en hoe je dat beleefd hebt Had je een leuke Aanmelden Contact via op Kopij tot maandag uur op 3

4 jeugd, of niet? Soms zit er een groot verschil tussen hoe mensen hun jeugd hebben ervaren. Wat me opviel was de zorg om elkaar aan die tafel het mee leven, het troosten, het uitspreken van we hebben het fijn hier met elkaar. Dat deed me goed. Mensen kunnen elkaar een oor bieden om te luisteren naar (soms verdrietige) verhalen of een schouder om eens even op uit te huilen, of een mond om de ander op te monteren. Ik dacht aan het liedje: En, we benne op de wereld om mekaar om mekaar te hellepe niewaar! En heel soms mag je als zwerver door zo n ontmoeting ook wel eens geholpen worden. Ik bezocht mw L. van der Burg van der Bent, Burg. Hermansstraat 24, na haar operatie in het Diaconessenhuis. De operatie was geslaagd, maar de eindconclusie van de dokter is nog niet bekend. Het ligt in de verwachting dat ze deze week naar huis komt. Met een hartelijke groet aan u allen sluit ik dit zwerversberichtje af. Ds. Z. de Graaf. Jarigen wijk Midden. In de maand oktober hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren: Mevr. J. Wiesmeijer, Waterboslaan 40 K0-16, verjaart op 5 oktober en wordt dan 83 jaar. Mevr. Mevr. W. de Mooij-van Duijn, Tulpenstraat 58A, hoopt op 27 oktober de leeftijd van 93 jaar te bereiken. Wij feliciteren hen alvast van harte, wensen hen een fijne dag en Gods onmisbare zegen toe. Wijk Zuid Ds. L. Hoftijzer, tel. (071) Pastoraat. Binnenkort ga ik een keer met de ouderlingen en pastoraal medewerkers van de wijk om de tafel om het een en ander op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk om te weten wat er in de wijk gebeurt en om helder te hebben waar er behoefte is aan pastorale zorg. Het is goed om naar elkaar om te zien. En als het nodig is kunnen we elkaar wijzen op de mogelijkheid om een beroep te doen op een pastoraal medewerker, ouderling of de predikant. Catechese. Op D.V. 6 oktober zal de basiscatechese voor 11 en 12 jarigen van start gaan. We beginnen om uur in De Voorhof. Van harte welkom! We gaan trouwens iets doen met een foto van onszelf van toen we nog heel jong waren. Mail alvast een foto naar of neem er zelf eentje mee. Meeleven. We leven mee met Lenneke en Cees de Mooij. In het vertrouwen dat God 'niet loslaat de werken van Zijn handen' bidden we voor hen, hun verdere familie en vrienden. Dit bidden we ook voor andere (langdurig) zieken of voor hen die, op welke wijze dan ook, het moeilijk hebben. Mede namens Ilona een hartelijke groet! Ds. Lennart Hoftijzer. Gebed en meeleven. Met Daan Kromhout, Floris Versterstraat 80, gaat het naar omstandigheden redelijk goed. Dankbaar voor de tijd die hem nog gegeven wordt, geniet hij te midden van zijn gezin, die hem met liefde en zorg omringen. Zij ervaren Gods kracht en nabijheid. Wij zijn met hen in onze gebeden. Ria Pauw, pastoraal medewerkster. Activiteiten Gereformeerd Gespreksgroep Calvijn start op 7 oktober het nieuwe seizoen. We kunnen altijd wel wat belangstellenden gebruiken om samen met ons, als gewone mensen, een gedeelte uit Gods Woord te overdenken. Br. W. van Tilburg zal de avond inleiden. Onderwerp: Gewone mensen in Gods dienst. Over Mozes die, uit het water getrokken, later Gods volk uit Egypte laat trekken. Bij deze de nodiging deze avond, die begint om u. bij te wonen in een zaal bij de Maranathakerk. Voorstudie is uit Exodus 3:1-15. o.l.v. br. M.H. van Delft. Vrouwengespreksgroep Jong Present. Woensdag 8 oktober komen wij weer bij elkaar om uur in de zaal van de Petrakerk. Clazien Ravenbergen en Willeke Zwaan behandelen het thema De Herfst van je Geloof uit Elisabeth nr Dames, die het leuk vinden om onze groep te bezoeken zijn van harte welkom. Activiteiten Hervormd Belijdeniscatechisatie. Een zestal mensen heeft zich tot nu toe opgegeven. Mochten er nog mensen zijn die de belijdenis overwegen, van harte welkom. Locatie: De Voorhof. Startdatum: maandag 6 oktober, uur. Contactpersoon: ds. Iwan de Graaf. Telnr./ Studiekring Kerk en Israël. Er gaat een mooie groep van start. Een twintigtal mensen heeft zich opgegeven. We willen op dinsdag 7 oktober om uur voor het eerst samenkomen in De Voorhof. U kunt nog inschrijven via: Hervormde vrouwenclub. 8 oktober is er weer een fijne clubavond. Onder leiding van Wil van der Vijver doen we een Bijbelquiz, maar anders dan de voorgaande keren. Daarom een verzoek: wil iedereen een Bijbel meenemen? Ben je nieuwsgierig wat wij op een clubavond doen, kom dan gerust eens kijken. Van harte welkom! Om staat de koffie en thee klaar. Talentenveiling. Iedereen heeft een talent. Doe daarom mee aan een vrijwillige talentenveiling tot opbouw van de kerk. De hoogste bieder koopt het talent dat jij aanbiedt. Het gaat om eenmalige acties die in een uur tot maximaal een half dagdeel uit te voeren zijn. Bijvoorbeeld: auto wassen, oppassen, een taart bakken, kleine klusjes aan het huis of in de tuin. Je kunt ook aangeven dat je op zoek bent naar talent. Het afgesproken bedrag is ten bate van het doel van de Kerkenveiling op vrijdagavond 14 november. Maak gebruik van bijgesloten aanmeldingsformulier bij Contact. Meld je aan via Rixt de Graaf: of Activiteiten Gezamenlijk Bidden. Elke zaterdagavond van u. wordt er gebeden in De Voorhof. Bidden is nodig, bemoedigend en het helpt. Hebr. 4:16. Een ieder is hartelijk welkom. Kees van Egmond, PKN Catechisatie 17-plus. De eerstvolgende 17-plus catechisatie is dinsdag 7 oktober van u. in De Voorhof. Alle jongeren van 17+: wees welkom! PKN Volwassencatechisatie. De volgende volwassencatechisatie is op woensdag 15 oktober van u. in de Petrakerk. Iedereen is van harte welkom! Activiteiten Interkerkelijk Zeezangdienst. Zaterdag 4 oktober om u. is de ZeeZang-Dienst in de Oude Kerk in Katwijk. Medewerking: Mannenzanggroep Sion, Mannengroep Ons Centrum uit Scheveningen, sopraan Jacomina van der Plas Vooijs en ds. Van Harten uit Scheveningen. Er is veel samenzang! Thema: Jeruzalem. Toegang gratis. Israëlzondag-5 oktober. Er wordt dan aandacht gegeven aan onze onopgeefbare verbondenheid met het verbondsvolk van God, Israël. Dat doet ook de cie. Kerk en Israël in de regio Katwijk en Leiden. Op woensdag 15 oktober om u. organiseert zij in de Open Hofkerk in Katwijk a/d Rijn een avond met als thema: lezen wij dezelfde bijbel? Over het joodse lezen van de bijbel. Van harte uitgenodigd! Namens de cie. ds. Albert Meek. Verschijningsdata Contact herfstvakantie: nr okt.; deadline 6 okt. 18 uur voor 1 week; nr okt.; deadline 13 okt. 18 uur voor 2 weken; nr okt.; deadline 27 okt. 18 uur voor 1 week. Aanmelden Contact via op Kopij tot maandag uur op 4

5 A VII. Wat is het? Ben je jong of ben je oud, iedereen heeft een talent. Daarom willen we een vrijwillige talentenveiling houden, tot opbouw van de kerk. Een talentenveiling houdt in dat je een dienst (talent) aanbiedt, die geveild wordt en door een ander gekocht. Wie een dienst (talent) koopt, wordt uitgedaagd om er over na te denken welke dienst (talent) hij/zij dan weer kan aanbieden?! Uiteraard ben je tot niets verplicht, maar het is een goede mogelijkheid om elkaar te leren kennen en talent te ontdekken, bij anderen of bij jezelf. Door middel van dit inschrijfformulier kun jij je talent(en) aanbieden of aanvragen voor tijdens de kerkenveiling op 14 november Het gaat om éénmalige acties die in een uur tot maximaal een half dagdeel uit te voeren zijn. De ingekochte diensten worden bij voorkeur binnen een half jaar ingelost. o e od a de I AI aa Se de e o i co ac e e aa e o de hoeee Een dienst verkopen. e oedes e zses. Talenten zijn er in allerlei soorten en maten. Iedereen is verschillend en heeft dus ook andere dingen die hij/zij goed kan. Met dit talent of deze talenten kunnen we anderen van dienst zijn. Voorbeelden van wat je zoal aan talenten kunt aanbieden: auto wassen, ramen lappen, oppassen, de hond uitlaten, een taart bakken, boodschappen doen, een warme maaltijd koken, komen koffie drinken, kleine reparaties of klusjes aan het huis of in de tuin, kleding herstellen, een website bouwen, helpen behangen of schilderen en noem maar op. Een dienst aanvragen. Ook is het mogelijk om op het formulier aan te geven dat je op zoek bent naar talent. Iemand die je ergens mee kan helpen, bijvoorbeeld oppassen, de hond uitlaten als je een dagje weg wilt, het invullen van een computer formulier, de tuin winterklaar maken of het meegaan naar een afspraak in het ziekenhuis. Maar misschien ook nog wel heel iets anders. De veiling. Je betaalt niet de persoon die een dienst komt verlenen, maar het afgesproken bedrag is ten bate van het doel van de kerkenveiling. Er zal een stand aanwezig zijn tijdens de kerkenveiling op 14 november, waar de aangeboden diensten geveild zullen worden en waar je diensten kunt aanvragen en inkopen. Verkochte diensten worden bij voorkeur contant afgerekend. Er zullen ook machtigingsbrieven aanwezig zijn voor het geval dat contant betalen op dat moment niet mogelijk is. Is er een dienst gekocht of verkocht, dan krijgen de beiden die een overeenkomst zijn aangegaan daarvan een bewijs, met contactgegevens. Ieder maakt zelf de afspraken en zorgt dat de dienst binnen afzienbare tijd daadwerkelijk wordt geleverd. Heb je nog vragen? Bel of mail gerust: / Formulieren inleveren kan in de kerken, via de website of op Brouwerstraat 45a Rixt de Graaf. Aanmeldingsformulier Talentenveiling: Dienst aanbieden/aanvragen *(doorhalen wat niet van toepassing is) :... Openingsbod:... Naam:... Adres:... Telefoonnummer:... de A hee eee aa o e aa Aanmelden Contact via op Kopij tot maandag uur op 5

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Orde van dienst voor feestelijke doopdienst op 9 oktober 2016

Orde van dienst voor feestelijke doopdienst op 9 oktober 2016 Orde van dienst voor feestelijke doopdienst op 9 oktober 2016 Thema: de kunst van loslaten en vertrouwen. In deze dienst dopen we: Lize Schep, dochter van Roel en Karina en zusje van Senn. en Sanne Visser,

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Zondag 9 april 2017 6e zondag 40 dagentijd Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 552 Stilte om ons voor

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Thema: Genieten Voorganger Ouderling v. dienst Organist Trompetist Medewerking : ds A.H. Boschma : dhr. A. Boven : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. S. Knol : 25++ groep WELKOMSTDIENST 21

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015)

8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015) 8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015) 9.30 uur Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen Stiltemoment, waarin

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang uur Thema: Maak je geen zorgen!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang uur Thema: Maak je geen zorgen! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang 18.00 uur Thema: Maak je geen zorgen! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Krijn Verdoes Organist samenzang:

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13

Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13 Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13 NLB 554 Lied 328 NLB 25d Psalm 63 : 2 en 3 Psalm 146 : 3, 4 en 5 NLB 342 Lied 477 : 1 en 2 Nieuw Liedboek 554: 1, 2, 3 en 4 Intochtslied

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Karin van den Broeke, Wissenkerke Ada Dieleman

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag

Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag Voorganger: Ds. H Stolk Muzikale medewerking True Colors Welkom door de ouderling van dienst Tekst Val Een pad langs afgronden, zal ik het redden? Van

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 15 november 2015 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Rob Workel thema:

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 15 november 2015 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Rob Workel thema: Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 15 november 2015 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Rob Workel thema: * Mededelingen en aansteken van de kaars * Zingen Lied van het Licht NL 287: 1, 5 5. Rond het

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten

Nadere informatie

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Protestantse gemeente te Hoek Zondag 8 november 2015 Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Bouwen aan een veilig Huis Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: ds. Arie

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Kerkdiensten 25 mei Omzien naar elkaar. Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is,

Kerkdiensten 25 mei Omzien naar elkaar. Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is, NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.21 24-05-2014 Kerkdiensten 25 mei 2014 10.00 uur Dhr. A. de Jong uit Tienhoven 18.00 uur Ds. E.J. Terpstra uit Urk v.m. dhr. H.J. den Hartogh

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

De Eerste Dienst 18 juni 2017

De Eerste Dienst 18 juni 2017 De Eerste Dienst 18 juni 2017 Protestantse Gemeente te Heerhugowaard Voorganger: ds. Henco van Capelleveen Organist: mevr. Ina Terpstra Zang: Jeanette Klercq en Hesselina Gelling OP DE DREMPEL Welkom,

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 2 Orgelspel Verstilling VOORBEREIDING Welkom door de ouderling van dienst De tafelkaarsen worden aangestoken Wij zingen hierbij Als alles duister is (Taizé, 3x) (We gaan staan) Vg. Allen Vg. Allen In de

Nadere informatie