GIDS MAATSCHAPPELIJKE STAGE VMBO 3 TL EN HAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS MAATSCHAPPELIJKE STAGE VMBO 3 TL EN HAVO-3 2013-2014"

Transcriptie

1 De opzet en bedoeling van de maatschappelijke stage... 2 Leerdoelen... 2 Uitvoeren van de stageopdrachten... 2 Begeleiding tijdens je stageperiode... 2 Je stagebegeleider en de stagecoördinator op school... 3 Je stagebegeleider op het bedrijf/de instelling... 3 Begeleiding maatschappelijke stages schooljaar Aanwezigheidsformulier maatschappelijke stage (MAS) Aanpak en werkwijze maatschappelijke stage... 5 Regels en afspraken tijdens je maatschappelijke stage... 5 Aan de slag in stappen... 6 Ideeën voor je maatschappelijke stage... 6 Enkele ideeën voor een maatschappelijke stage kunnen zijn... 6 Stagegevens maatschappelijke stage (MAS) schooljaar Problemen tijdens je stage... 9 Verzekering... 9 Ziek zijn of worden... 9 Bezoek dokter/tandarts e.d Eindresultaat maatschappelijke stage... 9 Waar moet het stageverslag aan voldoen?... 9 Richtlijnen presentatie Maatschappelijke Stage:...10 Bijlage Bijlage Beoordelingsformulier maatschappelijke stage (MAS)

2 De opzet en bedoeling van de maatschappelijke stage Door middel van een maatschappelijke stage van 5 dagen in de daarvoor bestemde periode van het cursusjaar (februari), leren jullie dat het een echte uitdaging is om iets voor anderen te doen. Je maakt op een actieve manier kennis met allerlei aspecten van de samenleving en je komt in nieuwe situaties terecht waarbij je veel ervaring opdoet: je leert organiseren, nieuwe contacten leggen, samenwerken en initiatief nemen. Kortom, je leert van jezelf, je leert met elkaar en je leert in de maatschappij (in de wereld). Het is leuk om andere mensen of dieren te helpen, zeker als zij jouw hulp goed kunnen gebruiken. Je bent belangrijk, laten we elkaar helpen!! Een belangrijk motto van de maatschappelijke stage is: "Samen leven kun je leren". Leerdoelen Een aantal leerdoelen staan centraal: Je komt op voor andere mensen/dieren die hulp nodig hebben. Je leert samenwerken met anderen: samen plannen, samen gesprekken voeren, samen opdrachten uitvoeren, samen een verslag schrijven, enz. Je leert op te komen voor jezelf: je leert je eigen mening te durven geven en je leert "NEE" te zeggen (of juist "JA"!!). Je leert te werken in een bepaalde rol: iemand heeft een bepaald verwachtingspatroon van je, je leert verantwoordelijkheden nemen. Je leert dat het leuk is om andere mensen/dieren te helpen: je hebt begrip voor ze en je moet doen wat je belooft. Je leert organiseren: initiatieven nemen. Je ervaart dat het een goed gevoel kan geven als je iets voor anderen in de maatschappij kan betekenen. Een aantal redenen waarom deze maatschappelijke stage zo belangrijk is: Leren in de praktijk in de samenleving is een waardevolle aanvulling op de theoretische kennis. Door te leren van elkaar, met elkaar en van jezelf kom je tot het inzicht dat je zelf belangrijk bent en dat je elkaar nodig hebt in de maatschappij. Uitvoeren van de stageopdrachten Tijdens je maatschappelijke stage (MAS) zal je een stageverslag moeten maken dat bestaat uit een paar opdrachten. Hierover lees je meer op blz. 12 bij 'Waar moet het stageverslag aan voldoen?' Aarzel niet om eventueel je stagebegeleider op het stageadres om hulp te vragen. Wees daarbij natuurlijk wel beleefd. De begeleider op het stageadres heeft weliswaar toegezegd dat jij hem mag helpen en/of ondersteunen, maar het vraagt altijd extra tijd van de begeleider en zijn werk moet wel gewoon gedaan kunnen worden. Je begeleider op het stageadres heeft altijd het recht je stagegids in te zien. Waar nodig zal hij je antwoorden en je stageverslag ook van commentaar voorzien. Begeleiding tijdens je stageperiode De relatie tussen de school en de stagebegeleider op je stageadres is belangrijk voor een goed verloop van jouw stageperiode. Er is daarom regelmatig contact om ervaringen en informatie uit te wisselen. 2

3 Je wordt tijdens je stageperiode begeleid door tenminste drie personen: a. de stagecoördinator van je school, de heer R. Groenenberg b. je stagebegeleider vanuit school (je mentor) c. je stagebegeleider van het bedrijf/de instelling Je stagebegeleider en de stagecoördinator op school - maken duidelijke afspraken over de uitvoering van je maatschappelijke stage (dat wil zeggen in welke periode de stage wordt uitgevoerd en op welke dagen). - hebben contact met jou en je stagebegeleider van het bedrijf/de instelling. - motiveren en begeleiden jou bij het vinden van een geschikte stageplaats voor het uitvoeren van je maatschappelijke stage. - bespreken het verloop van je stageperiode en de vorderingen. - bewaken jouw leer- / en werksituatie op het stageadres. - bemiddelen en adviseren in conflictsituaties (problemen). - controleren de presentielijsten. - controleren of je stageopdrachten naar behoren worden uitgevoerd. - De stagebegeleider neemt je stageverslag in ontvangst (logboek, evaluatie, beoordeling) en rondt de stage af in overleg met de stagecoördinator de heer R. Groenenberg. - bespreken (stage)beoordelingen met jou en je begeleider bij het bedrijf/de instelling. - bespreken zo snel mogelijk problemen met jou, je ouders/verzorgers en je stagebegeleider van het bedrijf/de instelling en de algemeen stagecoördinator. Je stagebegeleider op het bedrijf/de instelling - is verantwoordelijk voor de begeleiding van jou binnen het bedrijf/de instelling. - is bereid vanuit de instelling / het bedrijf jou een goede leer- / en werksituatie te bieden en zorgt ervoor dat er dagelijks voldoende activiteiten te begeleiden zijn en/of werkzaamheden uit te voeren zijn. - zorgt voor de juiste motivatie, ondersteuning en probeert zo objectief mogelijk te beoordelen. - geeft je gevarieerde opdrachten, die je ontwikkeling stimuleren en die aansluiten bij de leerdoelen die Hofstad Mavo heeft aangegeven. - past de opdrachten en eisen aan aan jouw niveau (en weet dat je in opleiding bent en nog veel moet leren). - bespreekt regelmatig met de leerling hoe de activiteiten/werkzaamheden uitgevoerd worden en wat er beter kan of anders moet. - begeleiden, opleiden en beoordelen gaan hand in hand. - neemt bij problemen en ongeoorloofd verzuim contact op met je stagebegeleider op school en/of de algemeen stagecoördinator. - geeft aan het einde van de maatschappelijke stage een duidelijke eindbeoordeling waarin hij aangeeft welke taken de leerling heeft uitgevoerd, hoe deze zijn verricht en/of deze naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Tevens wordt een beeld gegeven van de competenties van de leerling t.a.v. de ontwikkelde activiteiten. Begeleiding maatschappelijke stages schooljaar Algemeen stagecoördinator: Stagebegeleider klas M3a: Stagebegeleider klas M3b: Stagebegeleider klas M3c: Stagebegeleider klas M3d: Stagebegeleider klas M3e: Stagebegeleider klas H3f: Afdelingscoördinatoren klas 3: LOB-coördinator bovenbouw: de heer R. Groenenberg mevrouw A.A.M. Magnée mevrouw W. Abhelakh mevrouw E. van Wijngaarden de heer J.C. Hoogeveen de heer M.J. Agterberg de heer M.J. van Geldere mevrouw I.S. Bouwens-Staal mevrouw I.M.J. Meesters-Sahl de heer R. Groenenberg 3

4 Aanwezigheidsformulier maatschappelijke stage (MAS) : Datum Uitvoeren activiteiten/ werkzaamheden (van tot uur) Handtekening stagebegeleider/ster bedrijf 4

5 Aanpak en werkwijze maatschappelijke stage Heb je problemen met het vinden van een maatschappelijke stage, doe dan de interessetest in deze stagegids. Je zet je in voor het welzijn van anderen. Het uitgangspunt is iets betekenen voor anderen, binnen of buiten de school. Bespreek je keuze met je mentor (= stagebegeleider op school), alvorens je contacten gaat leggen! Je bepaalt zelf wat voor maatschappelijke stage je gaat doen en legt zelf contacten voor een stageplek of activiteit. Je formulier met stagegegevens wordt ingeleverd (door je mentor) bij de stagecoördinator, de heer R. Groenenberg. Geeft hij/zij je het groene licht, dan kun je bellen voor een kennismakingsafspraak. Tijdens de eerste afspraak teken je het stagecontract (=stageovereenkomst) met je stagebegeleider. Je moet zelf een logboek bijhouden en de begeleider verzoeken er ook in te schrijven. Ieder uur dat door jou tijdens je stage gemaakt is, noteer je in je logboek. De begeleider schrijft regelmatig in het logboek en vult een stagebeoordeling in. Op basis daarvan worden de respectievelijke 20, 25 of 27 studielast uren voor het onderdeel maatschappelijke stage toegekend. Je logboek vormt de basis voor de gesprekken,die je met je mentor hierover zult hebben. Al je maatschappelijke stageverslagen en beoordelingen bewaar je in je eigen portfolio zodat je het geheel kan afsluiten aan het einde van de 3e klas en je een stagecertificaat in ontvangst kunt nemen. Regels en afspraken tijdens je maatschappelijke stage Hieronder lees je een aantal "regels" waaraan je je tijdens je stageperiode moet houden. Sommige regels zijn heel vanzelfsprekend, maar het kan geen kwaad daar nog eens aan te denken. Een aantal regels die je helpen je professioneel te gedragen tijdens je stage: - probeer initiatief te tonen en te nemen. - zorg dat je op elke dag tijd bent. - zorg dat je er verzorgd uitziet. - blijf beleefd, correct en vriendelijk, ook als je het ergens niet mee eens bent; - spreek met twee woorden, dus niet alleen ja of nee; - meng je niet zomaar in een gesprek, zeker niet in een gesprek tussen collega s; - sta niet met je handen in je zakken; laat zien dat je actief bent! - zorg dat je gemotiveerd over komt, anders geeft dit een slechte indruk (wij hebben voor diverse stageplekken gezorgd, dus gedraag je naar behoren en toon inzet, anders lopen wij het risico een stageplek kwijt te raken). - kauw geen kauwgom; - rook alleen daar waar het mag (niet op de werkplek!); - probeer goed Nederlands te spreken en zo min mogelijk dialect; - verstuur op je stageplek geen tjes aan je vrienden en ga niet zomaar zitten internetten (msn) en met je mobieltje zitten spelen. - voer geen privé-telefoongesprekken; - zet je mobiele telefoon uit. - probeer zoveel mogelijk te vragen en interesse te tonen. - toon interesse voor het bedrijf/de instelling (dit wordt vaak gewaardeerd door de andere werknemers). - laat zien dat je van goede wil bent en bereid bent diverse activiteiten en/of werkzaamheden naar behoren uit te willen voeren. 5

6 Aan de slag in stappen 1. Bekijk de formulieren op de volgende pagina s. 2. Bekijk de lijst met activiteiten en lees de mogelijkheden voor een maatschappelijke stage en bepaal welke activiteiten voor jou aantrekkelijk zijn en welke maatschappelijke stage voor jou interessant lijkt. Bedenk daarnaast ook nog een aantal andere activiteiten die je zou willen verrichten. 3. Bespreek dit plan met je mentor, lever het bij hem/ haar in. Hij/Zij is de stagebegeleider op school en je mentor heeft overleg wat betreft jouw maatschappelijke stage met de algemeen stagecoördinator, de heer R. Groenenberg. 4. Je stageplan moeten we eerst goedkeuren voordat je gaat starten met het je maatschappelijke stage (het vrijwilligerswerk). De stagecoördinator bepaalt of je op stage kan, ga dus niet zonder zijn toestemming!! 5. Als alles in orde is neem je zelf contact op met (mogelijke) begeleiders van je stage en bespreek je in welke periode en op welke dagen je je maatschappelijke stage kan uitvoeren (stageweek is van 18 tot en met 22 februari 2013). 6. Teken de stageovereenkomst (stagecontract) en maak drie kopieën: één voor de begeleider, één voor je mentor en één voor de coördinator. Het origineel is voor jezelf. Ideeën voor je maatschappelijke stage Ga na welke vrijwilligersactiviteiten en/of werkzaamheden je leuk en/of uitdagend vindt. Als je dat niet weet, bespreek dan thuis met je ouders/verzorgers en/of vrienden wat leuke mogelijkheden zouden kunnen zijn. Op internet kun je via de website een focustest doen. Deze test geeft inzicht in welke activiteiten wel of niet bij je passen (zie ook test in deze stagegids). Je kunt op deze website ook andere ideeën opdoen voor een stage die je zelf uitkiest. Enkele ideeën voor een maatschappelijke stage kunnen zijn: Vrijwilligersactiviteiten in verzorgingshuizen, ziekenhuizen of bejaardentehuizen: - Wandelen met cliënten die aan een rolstoel gebonden zijn, 1 uur per week. - Het verzorgen van enkele activiteitenmiddagen. - Een uur per week kaarten of spelletjes spelen met bewoners. - Meehelpen met maaltijden bezorgen. - Boodschappen doen voor zieken of bejaarden. - Klusjes opknappen. Vrijwilligersactiviteiten voor (sport-)clubs: - Training geven aan jongere kinderen. - Vrijwilligerswerk in het zwembad. - Meehelpen in de kantine/clubhuis. - Onderhoud van het sportveld. - Assisteren bij wedstrijden (scheidsrechter, coach, verzorger). - Op sportdagen en toernooien meehelpen. Vrijwilligersactiviteiten in het buurt- of wijkcentrum: - Organiseren of assisteren bij activiteiten voor jonge kinderen. - Kinderopvang na school of in het weekend. - Meehelpen in de kantine. - Meehelpen met het organiseren van een buurtfeest. - Meewerken aan de samenstelling van een buurtkrant en deze verspreiden. - Klussen en boodschappen doen voor ouderen en hulpbehoevenden in de buurt. - Een schoonmaakactie in de buurt of wijk organiseren. 6

7 Vrijwilligersactiviteiten in de buitenlucht (in de natuur): - Knotwilgen snoeien en natuuronderhoud met een vrijwilligersgroep van het Noord- Hollands Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer op zaterdagochtend. - Educatieve activiteiten organiseren bij een Educatief Centrum voor Natuur en Milieu. - De vogelbescherming helpen met het maken van nestkastjes of weidevogel-bescherming in het voorjaar. - Assisteren bij open dagen en excursies van natuurbeherende organisaties. - Met gehandicapten wandelen in de natuur. - De tuin of het plantsoen bij een maatschappelijke instelling verzorgen of een grote beurt geven. - Helpen bij de Groenling. Technische vrijwilligersklussen: - Ouderen helpen bij het instaleren en bedienen van nieuwe apparaten (computer, mobiele telefoon, tv, digitale camera, etc.), bijvoorbeeld via een servicedienst van een buurthuis of bij een bejaarden- of verzorgingstehuis. - Eenvoudige onderhoudsklussen bij hulpbehoevenden (schilderijen ophangen, lampen vervangen, deurklink repareren, etc.) - Oude fietsen en gereedschap opknappen voor projecten in Ontwikkelingslanden. - Groot en klein onderhoud van een clubgebouw (schilderen, elektra, sanitair, etc.). - Een mobieltjescursus voor ouderen organiseren. Vrijwilligersactiviteiten op school: - Deelnemen aan de leerlingenraad. - Redactielid van de schoolkrant, website, elektronische muurkrant etc. - Helpen bij sport- of toneelactiviteiten. - Meedoen aan houd de schoolschoon project. - Assisteren bij een open dag of ouderavond. - Huiswerkondersteuning of hulpmentor zijn voor leerlingen van de onderbouw. - Organiseren van culturele avonden, leerlingenconferenties etc. - Actie op touw zetten voor een goed doel (fancy fair). - Vrijwilligers centrale opstarten binnenschool (website bouwen). - Huiswerkhulp aan andere leerlingen (studiebegeleidingsklas). - Heb je zelf een leuk idee, leg het voor aan je mentor of aan de coördinatoren van de M.R. - Begeleiden van leerlingen bij het in- en uitstappen van de bus en het houden van toezicht bij de bushalte in de buurt van de school ter vergroting van de veiligheid Hofstadstewards) voor de reizigers (i.s.m. de HTM). Overige vrijwilligersactiviteiten: - Collecteren en actie voeren voor een goed doel (Wereld Natuur Fonds, Greenpeace) - Helpen op een kinderboerderij. - Brieven schrijven aan gevangenen via Amnesty International. - AZC: Allochtonen mensen/kinderen helpen, bijv. met Nederlandse les of leren fietsen. - Twee keer per week een uurtje voorlezen bij blinden of ouderen. - Een kerstmarkt organiseren voor een goed doel. - Koken voor dak- en thuislozen. - Meewerken in een Derde Wereld Winkel. - Meewerken aan Tafeltje dek je. - Meewerken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum of dierenambulance. - Paardrijden of zwemmen met gehandicapten. - Meewerken in een kinderdagverblijf. - Kinderen begeleiden bij buitenschoolse opvang. Deze lijst is natuurlijk niet compleet. Je kunt hem aanvullen met veel meer vrijwilligerswerk. Kijk ook op de website: 7

8 Stagegevens maatschappelijke stage (MAS) schooljaar PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE LEERLING Naam leerling :... Adres :... Postcode en woonplaats :... Geboortedatum :... Telefoonnummer (thuis) :... Telefoonnummer (mobiel) :.... GEGEVENS VAN DE SCHOOL Naam school : Hofstad Mavo Adres : Albardastraat 25 Postcode en plaats : 2555 XP Den Haag Telefoonnummer : Website : : Klas :.... Naam mentor :... Naam stagebegeleider werk :.. GEGEVENS VAN HET STAGEADRES Naam bedrijf/instelling :... Soort bedrijf/instelling : Contactpersoon/Stagebegeleider :... Adres :... Postcode en plaats :... Telefoon/faxnummer :... Aantal stagedagen :. Website :... 8

9 Problemen tijdens je stage Er kunnen zich tijdens je stageperiode problemen voordoen. Probeer deze eerst samen met je stagebegeleider op je stageadres op te lossen. Mocht er iets aan de hand zijn, wat je zelf niet kunt of wilt oplossen, bel dan naar je stagebegeleider van school (je mentor) en/of de stagecoördinator, de heer R. Groenenberg. Wacht daar niet te lang mee. Elke dag is er iemand op school bereikbaar van 8.00 uur tot ongeveer uur. Verzekering De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht je tijdens je stage met een schade te maken krijgen, dan kan je stagebegeleider op je stageadres deze het beste aan de school doorgeven (aan de stagecoördinator). Wij zullen het probleem voorleggen aan de verzekeringsmaatschappij. Deze zal dan bekijken wie aansprakelijk is en wie de schade zal vergoeden. Ziek zijn of worden Het kan voorkomen dat je tijdens je stageperiode ziek wordt. Bel dan, als het kan, vóór werktijd het bedrijf/de instelling en geef aan je stagebegeleider door dat je niet komt. Bel vervolgens school op om je ziek te melden (af te melden) bij mevrouw Andeweg. Op deze manier weet je stagebegeleider (mentor) op school ook dat je ziek bent en hij/zij geeft dit dan door aan de mentorassistente, mevrouw Andeweg. Bezoek dokter/tandarts e.d. Je stageperiode duurt maar drie dagen. Maak daarom tijdens die dagen géén afspraken met de dokter en/of tandarts e.d. Eindresultaat maatschappelijke stage Zorg voor een goede afronding van je maatschappelijke stage (MAS) door middel van: - een stageverslag en eindbeoordeling. - een presentatie in je mentorgroep. De maatschappelijke stageverslagen en de eindbeoordeling gaan in het portfolio van de leerling. Waar moet het stageverslag aan voldoen? 1. Kaft /Titelblad voorzien van - Maatschappelijke stage onderwerp (plaatje) - Naam - Klas - Mentor/Naam stagebegeleider school - Naam begeleider stage + telefoonnummer 2. Inhoudsopgave (en paginanummering) 3. Hoofdstukken: uitgebreide stagesamenvatting per dag. Vijf stagedagen, dus 5 samenvattingen. 4. Logboek van de gelopen uren (zie aanwezigheidsformulier). 5. Evaluatie ingevuld door stagebegeleider. 6. Evaluatie formulier ingevuld door jou zelf. 7. Kopie stagecontract (origineel ingeleverd bij mentor en stagecoördinator) 8. Slotwoord (wat vond je van deze stage, wat ging goed/ fout wat zou je de volgende keer anders doen, waarom, etc.). 9. Eventueel bijlage(n) als interessetest, bronvermeldingen, extra gegevens, foto's (!), etc. 10. Eindigen met lege bladzijde (voor aantekeningen mentor/ stagecoördinator). 9

10 Richtlijnen presentatie Maatschappelijke Stage: - Een afsluitende presentatie van je MAS die plaatsvindt tijdens het mentoruur. - Enthousiaste manier van je maatschappelijke stage presenteren. - Lichaamstaal / houding (praat met je lichaam, bijv. niet met handen in je zak). - Articulatie (praat rustig, niet te snel en niet binnensmonds). - Gebruik foto s, materialen etc. om je presentatie te ondersteunen. - Duur: 5-10 minuten (meer tijd nodig, overleg dit met je mentor). - Kijk niet alleen op je blaadje of naar 1 persoon, maar kijk de gehele groep aan. 10

11 Bijlage 1 Vrijwilligerstest voor jongeren Een eenvoudige test om leerlingen op een speelse manier richting te geven voor welk soort vrijwilligerswerk zij mogelijk geschikt kunnen zijn. 1 Je zit 's avonds TV te kijken; waar kijk je naar? A Talkshows B Muziek C Discovery Channel of National Geographic Channel D Journaal E Sport 2 Je komt thuis van school of werk en je wilt wat ondernemen. Wat ga je doen? A Ik ga naar het buurthuis B Ik bel mijn vrienden C Ik ga klussen D Ik ga sporten E Ik pak een boek 3 Het is zaterdagavond. Je zit met een clubje vrienden thuis en krijgt onenigheid over wat je gaat doen. Wat doe je? A Je stelt voor om te stemmen B Je gaat gewoon en hoopt dat iemand mee gaat C Je zoekt een compromis en mixt D Je gaat staan en verkondigt je mening E Je houdt absoluut voet bij stuk 4 Er wordt een feest georganiseerd op school. Welke functie heb jij? A Ik ga gewoon en organiseer niet mee B Ik sta achter de bar C Ik coördineer het feest D Ik doe de promotie E Ik ben een troubleshooter 5 In het dagelijks leven ben je druk, druk, druk. Je vindt je vrienden erg belangrijk. Hoe ga je daarmee om? A Ik wil steeds nieuwe mensen leren kennen B Het liefst ben ik onder mensen en ik wil die graag helpen C Ik krijg graag waardering van de mensen om mij heen D Ik vind het belangrijk om invloed uit te oefenen op anderen E Ik neem graag het initiatief zodat anderen er ook beter van worden Scorelijst A B C D E Vraag 1 6 punten 2 punten 10 punten 8 punten 4 punten Vraag 2 2 punten 6 punten 10 punten 4 punten 8 punten Vraag 3 2 punten 4 punten 6 punten 8 punten 10 punten Vraag 4 2 punten 4 punten 10 punten 8 punten 6 punten Vraag 5 2 punten 4 punten 6 punten 8 punten 10 punten 11

12 Uitkomst 0-10 punten A De creatieveling In het theater kom je echt tot je recht. Ga bij het toneel werken of werk in een wijktheater of buurthuis punten B De sportieveling Bij de sportvereniging zou je de ideale pupillentrainer zijn. Of help de materiaalman op de velden punten C De hulpverlener Je bent de ideale gesprekspartner bij de kindertelefoon. Ook als medewerker van een asielzoekerscentrum kom je sociale aard tot zijn recht punten D De politicus Je houdt meestal voet bij stuk. De jongerenraad zoekt nog zo iemand als jij. Een actiegroep is ook wel wat voor jou. Kom op voor je mening! punten E De ondernemer Steek die groene vingers van je in de schooltuin. Of wordt medewerker bij een milieuvereniging of de dierenbescherming. Daar kun jij je uitleven. Bron: NOV, juli Docentenhandleiding kennismakingsles vrijwilligerswerk 12

13 Bijlage 2 Evaluatieformulier voor de leerling Dit formulier wordt door de leerling ingevuld aan het einde van de stageperiode. Datum invullen formulier: Naam: Stageperiode: van,...,,,,,,,,,,,tot Samenwerking en begeleiding Wat vond je van de stageplaats? Hoe heb je het inwerkprogramma ervaren? (de introductie) Hoe heb je de ondersteuning van de organisatie ervaren? Hoe was de samenwerking met de (vrijwillige) teamleden? (I.v.t.) Hoe was de samenwerking met de andere stagiaires (klasgenoten)? Toelichting: Middelen Was er voldoende materiaal beschikbaar? Toelichting: Resultaten Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Toelichting:... Ontwikkelingen Welke taken vond je leuk om te doen? Welke taken vond je minder leuk? Wat heb je van deze stage geleerd? Heb je je voorgenomen doel(en) kunnen bereiken? Zou je later vrijwilligerswerk willen doen? 13

14 Toelichting: Opmerkingen... Mijn totaalcijfer voor deze stageplaats is: 1= onvoldoende 2= matig 3= voldoende 4= goed 5= uitstekend 14

15 Beoordelingsformulier maatschappelijke stage (MAS) Naam leerling:... Klas:... Naam bedrijf/instelling:... Evt. afdeling: Naam stagebegeleid(st)er:... Functie stagebegeleid(st)er:... Datum:... Aantal stagedagen:... Aard van verrichte werkzaamheden leerling:... Aantal gemaakte uren:... Beoordeling: 1=onvoldoende 2=matig 3=voldoende 4=ruim voldoende 5=goed 1. Inzet en motivatie Is bereid zich in te zetten Is geïnteresseerd Werkt met plezier Is bereid te luisteren Stelt vragen 2. Zelfstandigheid Kan goed alleen werken Voert opdrachten zelfstandig uit. 3. Initiatief nemen Pakt het werk aan Ziet zelf ook welk werk gedaan moet worden 4. Verantwoordelijkheid nemen Komt op tijd Houdt zich aan de afspraken Denkt mee Maakt het werk af Toont zich verantwoordelijk voor het werk 15

16 5. Samenwerking Houdt rekening met anderen Kan goed samenwerken Helpt indien nodig collega's Aanvaardt (bege-)leiding Kan omgaan met kritiek Eindbeoordeling: goed / voldoende / matig / onvoldoende Eventuele toelichting: Handtekening stagebegeleid(st)er: Handtekening stagiair(e): Deze beoordeling van je maatschappelijke stage wordt toegevoegd aan je portfolio. 16

17 Voorbeelden van maatschappelijke stages van vorig cursusjaar: Administratiekantoor Alpha EG Bakkerij Marakesh Boekhouding Basisschool Max Velthuijs Basisschool De Vliermeent Basisschool De Vlierboom Basisschool De Krullevaar Basisschool De Eshof Basisschool De Piramide Bibliotheek Escamp Chickencorner 't Vosje Dierenopvang 't Knagertje Florence Cofely Florence Houthaghe Garage Radar Haaglandia HAS Groothandel B.V. Hofstad Mavo Huisartspraktijk Sukul HTM-stage IDC Gemeente Den Haag Ignatiusparochie Jumbo Supermarkten Kinderfysio Delft Kraamzorg Mama Lenta B.V. Manege El Sham PFC FastfoodketenPlan Girls First RZV-Excelsior zwemvereniging Rosa basisschool Roshni's Zorg en Hoop SAL Apotheek Vrolijk Schoonmaakbedrijf Toorenburg SGK (Sportbelang Gehandicapte Kind) Sportvereniging TAC '90 Stadsboerderij De Kakelhof Stichting Mooi Stichting Dormibella Tafeltennisvereniging SETT Tandartscollectief TaxiCentrale Gigant Voetbalclub Sparta (VCS) Vóór Welzijn Wibra Textiel Zorg Nu. EU Zwembad Zuiderpark Deze gids voor maatschappelijke stage is samengesteld door: R. Groenenberg, stagecoördinator/docent Loopbaanoriëntatie en Begeleiding mevr. M.E. Montie, secretariaat 17

s Gravendreef College Leidschendam. Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Dit stageboekje is van

s Gravendreef College Leidschendam. Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Dit stageboekje is van 2015-2016 s Gravendreef College Leidschendam Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Dit stageboekje is van INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Wat is een maatschappelijke stage? 3 De stage-eisen 4 Ideeën

Nadere informatie

Maatschappelijke stage (MaS) Informatieboekje. 3 VMBO GL, KB en BB schooljaar 2013 2014. Naam leerling:. School: Stella Maris College

Maatschappelijke stage (MaS) Informatieboekje. 3 VMBO GL, KB en BB schooljaar 2013 2014. Naam leerling:. School: Stella Maris College Maatschappelijke stage (MaS) Informatieboekje 3 VMBO GL, KB en BB schooljaar 2013 2014 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage vereniging/instelling:. Stageperiode:. 1 Inhoud: Tijdpad MaS schooljaar

Nadere informatie

Leerlingenpaspoort. n dit paspoort staat alles wat je moet weten en nodig hebt voor de maatschappelijke. Inhoud

Leerlingenpaspoort. n dit paspoort staat alles wat je moet weten en nodig hebt voor de maatschappelijke. Inhoud Leerlingenpaspoort I n dit paspoort staat alles wat je moet weten en nodig hebt voor de maatschappelijke stage (MaS) die je dit schooljaar gaat doen. Dit paspoort moet je goed bewaren. Je schrijft er namelijk

Nadere informatie

Willem de Zwijger College. Stagemap MaS. Informatie en werkboek

Willem de Zwijger College. Stagemap MaS. Informatie en werkboek Willem de Zwijger College Stagemap MaS Informatie en werkboek Inhoudsopgave - Inleiding 2 - Wat is een maatschappelijke stage? 3 - Verschillende stagevormen en het aantal uren van de MaS 4 - Taken 6 -

Nadere informatie

Maatschappelijke stage gids voor leerlingen 2015-2016 Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag, 070-3971541, www.hofstadmavo.nl

Maatschappelijke stage gids voor leerlingen 2015-2016 Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag, 070-3971541, www.hofstadmavo.nl KIES VOOR JE TALENT! Maatschappelijke stage gids voor leerlingen 2015-2016 Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag, 070-3971541, www.hofstadmavo.nl Voorwoord... 2 De opzet en bedoeling van de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage (MaS) Stella Maris College. Schooljaar 2013-2014. Informatieboekje MaS

Maatschappelijke Stage (MaS) Stella Maris College. Schooljaar 2013-2014. Informatieboekje MaS Maatschappelijke Stage (MaS) Stella Maris College HAVO 4 en VWO 4 Locatie Meerssen Schooljaar 2013-2014 Informatieboekje MaS 1 Inhoud: Tijdpad MaS schooljaar 2013-2014 Algemene informatie maatschappelijke

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

3 VMBO GL, KB en BB schooljaar

3 VMBO GL, KB en BB schooljaar Maatschappelijke stage (MaS) Informatieboekje 3 VMBO GL, KB en BB schooljaar 2016 2017 Stagedocent 3 GL: Mw Daems Stagedocenten 3 KB BB: dhr Vreuls Stage coördinator: mw Hacking 1 Inhoud: Tijdpad MaS pag.3

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage VOORBEREIDING STAGE 1.1 Doelen van de maatschappelijke stage Uiteraard ga je niet zomaar een maatschappelijke stage lopen. Het Wellantcollege Houten heeft voor de stage een aantal doelen opgesteld, waarvan

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1...

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 2015-2016 Naam: Klas:.... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 8 AANWEZIGHEIDSFORMULIER

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas.

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. VOORBEELDEN? Om je een paar ideeën te geven zie je hieronder een aantal leuke klussen staan die je alleen of samen met klasgenootjes zou kunnen uitvoeren. 1. Ga wandelen

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

KIES VOOR JE TALENT!

KIES VOOR JE TALENT! KIES VOOR JE TALENT! Maatschappelijke stage gids voor leerlingen 2016-2017 Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag 070-3971541, www.hofstadmavohavo.nl Facebookpagina: Hofstad Mavo Havo 0 Voorwoord...... 2 De

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie

WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2015-2016 WERKBOEK LOOPBAANORIËNTATIE VMBO 3 TL 2015-2016

WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2015-2016 WERKBOEK LOOPBAANORIËNTATIE VMBO 3 TL 2015-2016 WERKBOEK LOOPBAANORIENTATIE VMBO 4 TL 2015-2016 WERKBOEK LOOPBAANORIËNTATIE VMBO 3 TL 2015-2016 Inhoudsopgave Belangrijke data LOB schooljaar 2015-2016 VMBO 3TL... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Competenties...

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen?

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen? Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? LOB Waar kan ik dat doen? Wat wil ik? Naam: Klas: DIT STAGEWERKBOEK IS VAN Naam: Adres:

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie.

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC Sector economie Naam: Klas: DETAILHANDEL/BEDRIJVEN/INSTELLINGEN klas 3 MC/HA herzien 2010 1 Voorwoord Wanneer je net begonnen bent op een

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Informatieboekje Maatschappelijke Stage Informatieboekje Maatschappelijke Stage Algemene gegevens Naam School: Adres: Christelijk College Groevenbeek Paul Krugerweg 44-50 3851 ZJ Ermelo Telefoon: (0341) 274950/ 0610542750 E-mail stagebureau:

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen:

Contact leggen. Wanneer en met wie heb je contact gehad met de organisatie? Vul de datum in en de naam/namen van de persoon/personen: Contact leggen Voordat je begint, heb je contact gelegd met de stageorganisatie waar je gaat stagelopen. Op het onderstaande formulier vul je daarover de vragen in: Wanneer en met wie heb je contact gehad

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

stageboek VMB0 3 BKGT schooljaar 2015-2016 Wolfert PRO Boterdorpseweg 19 2661 AB Bergschenhoek

stageboek VMB0 3 BKGT schooljaar 2015-2016 Wolfert PRO Boterdorpseweg 19 2661 AB Bergschenhoek Openbare school voor vmbo / mavo Bergschenhoek stageboek VMB0 3 BKGT schooljaar 2015-2016 Wolfert PRO Boterdorpseweg 19 2661 AB Bergschenhoek Phone +31 10 340 14 70 E-mail vmbo@wolfert.nl Internet www.wolfert.nl/pro

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

KIES VOOR JE TALENT! Beroepsoriënterende stage gids voor leerlingen 2015-2016. Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag, 070-3971541, www.hofstadmavo.

KIES VOOR JE TALENT! Beroepsoriënterende stage gids voor leerlingen 2015-2016. Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag, 070-3971541, www.hofstadmavo. KIES VOOR JE TALENT! Beroepsoriënterende stage gids voor leerlingen 2015-2016 Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag, 070-3971541, www.hofstadmavo.nl Voorwoord... 2 Uitvoeren van stageopdrachten... 3 Problemen

Nadere informatie

STAGE VMB0 4. Basis- en Kader beroepsgerichte leerweg 2014-2015 NAAM: KLAS: Wolfert PRO Boterdorpseweg 19 2661 AB Bergschenhoek

STAGE VMB0 4. Basis- en Kader beroepsgerichte leerweg 2014-2015 NAAM: KLAS: Wolfert PRO Boterdorpseweg 19 2661 AB Bergschenhoek Openbare school voor vmbo / mavo Bergschenhoek STAGE VMB0 4 Basis- en Kader beroepsgerichte leerweg 2014-2015 Wolfert PRO Boterdorpseweg 19 2661 AB Bergschenhoek Phone +31 10 340 14 70 E-mail vmbo@wolfert.nl

Nadere informatie

Inleiding 3. Tijdspad 4. Afspraken 5

Inleiding 3. Tijdspad 4. Afspraken 5 Inhoud Inleiding 3 Tijdspad 4 Afspraken 5 Onderwerp Sectorwerkstuk en stage. 6 Belang van het onderwerp en passende stage Hoe ga je zoeken? Contact leggen met een stageadres. Stage overeenkomst Inhoud

Nadere informatie

Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk!

Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk! Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk! Intro-boekje voor de Maatschappelijke stagiaire Beste stagiaire, Een maatschappelijke stage (MAS) is gewoon keihard verplicht. Dat heeft de regering zo besloten

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie