NeZt Marktonderzoek Hangar36 Onderzoek en rapportage door Drs. J.F. (Joke) van Beek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NeZt Marktonderzoek Hangar36 Onderzoek en rapportage door Drs. J.F. (Joke) van Beek"

Transcriptie

1 NeZt Marktonderzoek Hangar36 Onderzoek en rapportage door Drs. J.F. (Joke) van Beek Om de marktkansen voor een product of dienst in te schatten is het belangrijk behoeftes, wensen, visies en ervaringen te inventariseren van relevante doelgroepen. Als eerste is in december 2009 een marktonderzoek onder de ondernemers van Hangar36 uitgevoerd. Het onderzoek bevatte vragen naar behoeftes, wensen, visies en ervaringen rondom twee centrale thema s: 1. Samenwerking tussen WO/HBO opleidingen in Den Haag en Hangar36 met als doelstelling: innovatieve businessprojecten te genereren. 2. Een virtueel platform om bovenstaande samenwerking te structureren, faciliteren, en efficiënt te laten verlopen. Hieronder volgen: A.1 Conclusies Samenwerking opleidingen en Hangar36 A.2 Aanbevelingen Samenwerking opleidingen en Hangar36 B.1 Conclusies Virtueel platform B.2 Aanbevelingen Virtueel platform A.1 Conclusies Samenwerking opleidingen en Hangar36 Stage versus innovatieve business Hangar 36 biedt op de website aan (internationale) studenten de mogelijkheid aan om stage te lopen. Sommige Hangarondernemers hebben binnen hun bedrijf ervaring met stagiaires, anderen niet. Studenten de mogelijkheid bieden om via een stage werkervaring op te doen of voor zichzelf aanvullende expertise te krijgen is iets anders dan studenten inzetten om innovatieve business te genereren. Om dit laatste te realiseren is het belangrijk om eerst ervaringen weer te geven met onderwijsinstellingen en stagiaires. Contact tussen opleidingen en bedrijfsleven is belangrijk Alle Hangarondernemers zijn van mening dat opleidingen een nauwere band met het bedrijfsleven zouden moeten ontwikkelen. Studenten kunnen pas ervaring opdoen in de praktijk. Zij hebben soms docenten die iets vertellen iets over hun vakgebied, maar die vaak onvoldoende weten van reële en actuele marktaspecten. Ondernemers kunnen hun ervaringen overdragen en blijven via studenten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Niet altijd is er een AH-erlebnis na contact met onderwijs mensen, terwijl dit in het echte leven wel vaak voorkomt. Toch zien ondernemers de meerwaarde van een opleiding: een basiskwalificatie helpt, het maken van een voorstudie, het verzamelen van informatie is een meerwaarde. Je kunt zeggen: wat heb ik aan wiskunde? Later denk je: had ik maar beter opgelet Een student zou alleen sneller de praktijk in moeten gaan. Daarnaast is het leuk als ondernemer een keer als afstudeerbegeleider in een examencommissie te zitten: je bekijkt het van de andere kant. Dan zie je dat er veel geleerd moet worden: destijds dacht je dat je al veel wist! 1

2 Belemmeringen bij contact tussen opleidingen en bedrijfsleven Ondernemers moeten winst draaien en hebben beperkte tijd om in studenten te steken. Daarnaast hebben diverse Hangarondernemers de ervaring dat de werelden te ver uit elkaar lopen. Een opleiding heeft eigen processen met stage- en afstudeerperiodes, met vaste door de student te nemen stappen en met de noodzaak tot toestemming vragen voor iedere stap. Voor sommige ondernemers is de benoeming van schoolaspecten behoorlijk abstract. Zij kunnen zich er moeilijk in verplaatsen. Voor het inzetten van studenten voor innovatieve business worden zijn nog weer specifiekere voorwaarden nodig. Innovatie Belang Innovatie Alle Hangarondernemers vinden innovatie van cruciaal belang. Zij moeten in hun (creatieve) vak voortdurend oplossingen vinden voor nieuwe vragen en daarvoor inspiratie en nieuwe impulsen zoeken. Innovatie via buitenwereld Hangarondernemers gebruiken de volgende manieren om via de buitenwereld tot inspiratie en nieuwe gedachtes te komen: Persoonlijke openheid en nieuwsgierigheid door breed over de muren van eigen vakgebied heen te kijken, bijvoorbeeld door andere programma s zien, via het praten met andere mensen. Maar ook om voortdurend nieuwsgierig om je heen te kijken en vragen te stellen: wat gebeurt er? Hoe zien bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen eruit? Gebruik maken van (fysieke en virtuele) netwerken door een specifieke vraag te stellen aan het eigen netwerk, door contact te onderhouden met andere Hangarondernemers en/of met hun stagiaires of in het algemeen een open houding hebben naar ieder die betrokkenheid toont. Daarnaast door gebruik te maken van internet, bijvoorbeeld door een vraag te stellen via een forum: daar komt vaak een antwoord op maar een antwoord is natuurlijk niet gegarandeerd. Gebruik maken van professionele ondersteuning door het consulteren van een innovatieadviseur of het aanvragen van een innovatie voucher via SenterNovem om in te zetten voor andere innovatieve ondersteuning. Innovatie via studenten is waardevol Leeftijd/generatie: Als je nog niet zo oud bent en zelf nog niet zo ver weg bent van de opleiding houd je de laatste ontwikkelingen wel bij. Echter: als je ouder bent heb je voor vernieuwende impulsen studenten nodig Daarnaast is het belangrijk op de hoogte te blijven van nieuwe opleidingen op je eigen en aanpalende vakgebieden. Ook als je zelf geen mogelijkheid hebt voor een stagiaire kom je via andere Hangarondernemers studenten tegen, dit contact geeft toch een impuls in het denken Vaak op vrijdag zie ik tijdens de afsluitende borrel wel studenten van andere bureaus, zij vragen soms om raad, dit contact geeft vernieuwing in denken, alleen al de afleiding is prettig, anders ben je veel alleen bezig. Daar komen soms vernieuwende producten uit, bv een mix tussen grafisch en fotografie, de studenten vinden dat cool, zo n nieuwe toepassing is leuk. Frisheid/onbevangenheid Ondernemers hebben iets aan studenten juist omdat ze een bepaalde realiteitszin missen. Echter: als dat het enige is is dat niet voldoende: Het kan alleen als studenten zelfstandig zijn: ze moeten in staat zijn een eigen project op te zoeken en uit te voeren. Dan heb je er als ondernemer iets aan. Als je dat allemaal zelf voor ze moet doen heb je er geen tijd voor. 2

3 Belemmerende factoren innovatie via studenten Tot nu toe hebben de ondernemers geen studenten gezocht met als doel: een creatieve en innovatieve impuls: er waren altijd concrete vragen en doelen. Tegelijkertijd verwacht men wel een vernieuwende impuls met name van studenten van creatieve opleidingen, maar ook van studenten van andere opleidingen, bv organisatiedeskundigen, of evenementen organiseren. Men wil wel innoveren via studenten maar ondervindt de volgende belemmeringen: Gebrek aan informatie Ondernemers kennen niet alle opleidingen in de regio, kennen andere opleidingen aan dezelfde kennisinstellingen vaak niet of zijn inhoudelijk onvoldoende ingevoerd bij een al wel bekende opleiding. Bijvoorbeeld een opleiding productontwikkeling : waartoe worden de studenten nu opgeleid? Dat is vaak niet duidelijk.. Ook is er geen directe aansluiting vanuit de praktijk naar de opleidingen De maakindustrie informeert de opleidingen niet, het kost te veel tijd en de ontwikkelingen gaan snel Daarnaast is alleen informeren niet voldoende: Het moet georganiseerd worden: het gaat niet van zelf, een Kickstart waardoor een flow op gang komt is belangrijk. Studenten zijn minder nieuwsgierig EZ verwacht van HBO- en WO-studenten een sterke creatieve impuls voor (met name MKB) ondernemers. De Hangarondernemers zien de laatste jaren juist een tegenbeweging: de eigen drive gaat steeds meer weg. Studenten zijn veranderd: 5 jaar geleden werd een vernieuwende proces gestimuleerd. Nu ligt alles veel vaster, er is een prestatiebeurs, studenten moeten snel studiepunten halen, daardoor zijn zij minder nieuwsgierig. Daarnaast weten studenten vaak minder goed wat zij willen: er is nu veel meer keuze in opleidingen, vroeger werd alles duidelijker ingekaderd om onderscheid te maken. Vaak komen studenten zichzelf in de praktijk pas tegen: helemaal zelf een project trekken, van plan tot uitvoering is voor hen nieuw en lastig. Docenten zijn op redelijke afstand: contact met hen is op aanvraag. Hangarondernemers vinden enerzijds dat veel uit de student zelf moet komen, daarnaast moeten er ook richtlijnen zijn. De ondernemers ervaren wel verschillen tussen WO en HBO, en tussen HBO s onderling. Bij het HBO gaat het vaak om praktische toepassing van het geleerde. Als afsluiting moet er een product zijn, zo niet dan wordt de student afgestraft. Er is echter verschil tussen externe en interne beoordelaars: Zit men in de praktijk wel op een nieuwe broodplank te wachten? Sommige HBO-opleidingen zijn wel vrijer en creatiever. Een ondernemer ging enkele jaren geleden mee op introductiedag waar studenten al konden kennismaken met bedrijven en omgekeerd. Dat kan echter niet meer: als student heb je tegenwoordig niet meer de ruimte om je af te vragen of dit wel de juiste keuze is: je moet snel inkaderen en doorgaan! Bij het WO is meer ruimte en meer eigen verantwoordelijkheid. de student moet vrij kunnen onderzoeken, zelf een plan maken met eigen doelstellingen en beschrijven hoe je dat kunt beoordelen. Pak als student die ruimte, dan ontwikkel je meer creativiteit. 3

4 A.2 Aanbevelingen Samenwerking opleidingen en Hangar36 Beoordeling studenten op innovatie Voor zowel bedrijf als opleiding is het lastig een student te beoordelen op hoe innovatief deze is geweest. Opleidingen beoordelen naar eigen richtlijnen en ondernemers naar eigen ervaring. De vinkjes van de opleiding geven wel houvast, maar zoek naar een andere inrichting: zoek meer frisheid en meer innovatie, dat bereik je niet op deze manier. Het is een interessante maar moeilijker vraag! Vrijheid en ondernemerschap bevorderen innovatie via studenten Een opleiding zou meer ruimte moeten geven voor creativiteit en innovatie: echter: dergelijke processen verlopen niet altijd in een vaste structuur, dat zou de opleiding dus (enigszins) los moeten laten. Geef de studenten meer vrijheid: laat hen vooral meer naar buiten laten gaan i.p.v. op school opdrachtjes te doen: laat hen eigen projecten bedenken. Daarnaast hebben ondernemers vaak geen tijd iets nieuws voor de student te bedenken. Een bedrijf moet productie draaien, tijd voor een student kan niet ten koste van eigen werk gaan. Het moet echt van de student komen, dan is er wel degelijk ruimte. Intermediairs en pilots bevorderen afstemming tussen opleidingen en bedrijfsleven Veel ondernemers denken dat het makkelijker zijn om zich aan te passen aan het schoolsysteem als er een intermediaire organisatie zou zijn. Ondernemers moeten winst draaien en hebben beperkte tijd om in het collectief te steken. Hangar wil geen onderwijspoot opzetten. Daarnaast zou het helpen ervaring op te doen via kleine stapjes: een paar kleine projecten opzetten en het goede voorbeeld geven. Vervolgens testimonial(s) van maken en mensen in het onderwijs laten zien: kijk: Hangar 36 doet iets gaafs! Een virtueel platform zou beide functies kunnen vervullen. Innovatieve business via een Virtueel platform Innovatieve business wordt bevorderd door interdisciplinaire samenwerking, zodat men over de grenzen van het eigen denken en van het eigen vakgebied kan kijken. Daarnaast zijn creatieve ondernemers, dus ook studenten van creatieve opleidingen, opgeleid om steeds iets nieuws te bedenken. Het is daarom van belang hen in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden een substantiële rol toe te kennen. B.1 Conclusies Virtueel platform Een virtueel platform kan een goed middel zijn om dergelijke interdisciplinaire samenwerkingsverbanden te creëren. Wegnemen belemmeringen bij het aannemen van studenten Een virtueel platform kan ook al algemene belemmerende factoren wegnemen voor Hangarondernemers, zoals bijvoorbeeld: Als zij zelf alleen korte projecten hebben, bijvoorbeeld in twee weken een website moeten maken, en studenten vragen projecten op langere termijn. Via een virtueel platform kunnen studenten meerdere kortlopende werkzaamheden verrichten. Als stagiaires ingewerkt moeten worden, waar vaak geen tijd voor is. Bepaalde processen kunnen op een virtueel platform voorgestructureerd worden. Hangarondernemers hebben zoals al genoemd is vaak geen ervaring met kennisinstellingen en hoe die contacten verlopen. Deze informatie en bepaalde basisprocedures kunnen op een virtueel platform aangeboden worden. 4

5 Hangarondernemers kunnen vaak geen werkplek voor 8 uur per dag gedurende vele weken bieden en hebben geen tijd om voordurend klaar te staan voor vragen, opdrachten en begeleiding. Door veel processen virtueel te laten verlopen kan ook dit probleem ondervangen worden. Vergroten Internationale mogelijkheden Diverse ondernemers willen graag meer weten van opleidingen in het buitenland en wat docenten en andere studenten daar doen! Een virtueel platform kan veel meer informatie en communicatie bieden. Ook bij studentbegeleiding over de grens helpt een virtuele wereld. De student kan bijvoorbeeld processtappen laten zien, of eerdere onderzoeken die hij heeft gedaan. Een virtueel platform biedt veel meer naast de al bestaande mogelijkheid tot mailen, zoals video, video-conference, een whiteboard voor de camera, etc etc. Bovendien kan men met de mobiele telefoon ook contact hebben. Een virtueel proces zou alles sneller kunnen laten verlopen. B.2 Aanbevelingen Virtueel platform Combineer virtueel en fysiek Het kan nooit geheel virtueel zijn, wel gedeeltelijk: bv het 1 e contact: werving kan virtueel zijn: partijen bij elkaar brengen. Er zijn altijd momenten voor persoonlijk contact nodig. Dat contact hoeft niet altijd 1 op 1 te zijn. Maak bijvoorbeeld voor werving een introductiesessie met interessante uitjes voor studenten, of organiseer een netwerkborrel met experts die iets vertellen. Het kan ook een wedstrijd zijn met prijzen voor het ontwikkelen van nieuwe producten, of van nieuwe product-markt combinaties. Zoiets is leuk voor studenten! In de fysieke wereld moet je ook gewoon kijken naar producten, koppel fysiek en virtueel niet los van elkaar, bv ook webshop en woonwinkel horen bij elkaar: multichannel: meerdere kanalen moeten elkaar versterken. Sluit aan bij wat er is en wat al bekend is Het platform moet niet op zichzelf staan. Er zijn al te veel social netwerken. Veel mensen hebben al gekozen en gebruiken de andere niet (meer) Ik ga mij niet nog eens inschrijven voor iets nieuws, dan moet er heel veel applicatie worden geboden! Ga na wat er al op de markt is en waar de hiaten zitten zodat je met een applicatie komt waar behoefte aan is. Zoek de killer-ap: daar kom je altijd voor bv: als je even snel het nieuws kunt zien dan kijk je er altijd naar. Ook bv buienradar: zoek eerst de kernapplicatie, dan pas aansluiten op de juiste netwerken, met de juiste partijen, de juist resource, de juiste onderwijsaanbieders. Sluit vervolgens aan op een platform wat er al bestaat. Bv bij Linked in kun je je profiel doorkoppelen naar andere sites, je start Linked in, dan ga je verder. Een idee is een student werven van opleiding mens en nieuwe media of zoiets, dez kan enerzijds in kaart brengen wat er al is: kenmerken en voor- en nadelen. Vervolgens kan de student aanbevelingen geven hoe zo n platform eruit moet zien. Dat is volgens een respondent niet zo moeilijk, deze inventariseert zelf ook bij klanten de work-flow en vertaalt dat naar een website. Als je het weet kun je de student een workflow laten bedenken, of al een beetje laten bouwen. Deze respondent wil zo n student wel begeleiden. Doe meer marktonderzoek over aansluiting en gebruik Vraag meer over dit aspect aan studenten, vraag het aan opleidingen en vraag dit ook aan de maakindustrie, doe niet zomaar iets nieuws, dat is vaak kansloos. 5

6 Waarborg kwaliteit Iemand moet voortdurend de kwaliteit waarborgen: Veel bedrijven (zoals wijzelf) zijn virtueel-platvorm-moe, dat komt voornamelijk door een overdosis aan nutteloze informatie Het netwerk moet discreet blijven en vrij van viezigheid Zorg voor onmisbaarheid en gebruiksgemak Het moet bijna onmogelijk zijn om het niet te gebruiken, anders werkt het niet. Mijn zoon kijkt elke dag op zijn voetbalclub (training afgelast? etc) en op de middelbare school: lessen die veranderen, etc. Het moet dus onmisbaar zijn, dan werkt het. Het moet voor de ondernemer eenvoudig zijn en low-profile, je wil snel iets zien of lezen over het stagegesprek/begeleidingsgesprek door de stage- of afstudeerbegeleider. Je moet snel zien wat voor jou relevant is: er is al zoveel wat je door moet nemen. Houd algemene onderwijsaspecten behoorlijk op de achtergrond, de ondernemer wil direct praten met de student, het aanmelden op zo n platform moet een logische keuze worden. Zorg voortdurend voor leuke, inspirerende aspecten Zet er uitjes op, rondleidingen, musea, bied inspiratie! Je moet het aan de man brengen: via actieve marketing. Op andere manieren praten studenten toch wel met elkaar. Maak het visueel met fotografie, animatie en veel interactie mogelijkheden, bijvoorbeeld een samenvoeging van game-design en ander digitale middelen Maak eerst een businessmodel voor het platform zelf De gedachte: begin vast met bouwen en later levert het wel iets op werkt niet! Wie gaat ervoor betalen? Als je het onmisbaar maakt kun je een bereik vast stellen waar je op kunt rekenen, misschien dat adverteerders er dan warm voor lopen, ik neem aan dat er al een intranet is van de Haagse Hogeschool, kijk of je dat kunt gebruiken maar dan in een nieuw jasje? Als je het zelf gaat bouwen is het heel duur! (vraag maar eens een offerte aan!) Ik zou er pas geld in investeren als bewezen is dat ik als ondernemer iets aan heb Maak bijvoorbeeld niveaus van participatie: betalend en niet betalend. Zoals bij freelancers.nl kun je gratis en betalend inschrijven. Als je gratis wil kun je pas na 24 uur bieden. Daar kun je ook naar een specifieke persoon zoeken, er is een lijst met skills, daarop kun je klikken en zoeken, zoiets zou ook goed kunnen voor stagepoule. Probeer daarnaast deelfaciliteiten te financieren, bv door subsidies aan te vragen en sommige diensten te exploiteren. Inhoudelijke wensen Vraag en aanbod matchen Snel en doelmatig vraag en aanbod bij elkaar brengen, als marktplaats en als mediator-rol Gebruik kunnen maken van een stagepoule, inzicht in waar de ondernemer moet zoeken, bv studenten in eigen of aanpalend vakgebied, met profielen etc, waar je skills kunt invullen. Talent spotten Ondernemers willen talenten spotten bij studenten, met name ook internationaal De wens is talent en activiteiten te spotten en te volgen zowel tijdens als na afronding van de opleiding Het zou leuk zijn als je studenten kunt volgen tijdens hun opleiding: ze moeten veel presenteren, je wil ze eerder maar ook later in beeld hebben! Je wil er ook op kunnen reageren: waarom heb je dit of dat gedaan! 6

7 Bijvoorbeeld samenvattingen van afstudeerpanelen : hangen bij de kennisinstelling in hal: daar gebeurt verder niet veel mee, en daar heeft iemand van buiten geen toegang toe. Het zou leuk zijn als dat ook online komt te staan. Ook informatie over alumni: waar gaan ze naar toe? Maar maak het netwerk uitgebreider dan alleen een alumninetwerk; trek het naar voren toe: ook 1 e jaars en activiteiten van andere bedrijven. Geef relevante informatie In het algemeen is er bij ondernemers, opleidingen en studenten veel behoefte aan informatie. Betrek daarbij ook specifiekere informatie die studenten mee terug naar school nemen na een stage-ervaring: vaak is er dan alleen een gesprek: gaat het goed met jou? Prima, dan is het afgesloten, daar kun je als ondernemer meer mee doen. Een opleiding moet per definitie leren van zijn alumni: bv bij de opleiding Industriële Product Ontwikkeling werkt hooguit 20% daarna in het vak: hoe komt dat? Laat ook succesverhalen zien: ondernemers weten vaak niet wat ex-studenten doen! Ze willen daar graag mee praten en geïnspireerd worden! Vaak komt er alleen een informatieaanvraag naar bedrijven toe bv: hoe gaat het zakendoen in China, meer willen ze niet weten. Ondernemers willen zelf graag kennis ophalen die ze niet in hun opleiding hebben gehad: ik ben een tijdje geleden terug naar Delft geweest om meer kennis te verwerven over ergonomie, ik werd goed ontvangen door de docent daar, maar dat moet uit jezelf komen Beoordeling en beloning Als er aspecten van begeleiding en beoordeling in zouden zitten online zou het voor de ondernemer makkelijker zijn. Als een student punten kan krijgen met het opzetten van een zinnig boekhoudsysteem of het bedrijf reorganiseren is dat iets anders dan het eigen vakgebied maar dat zou zeker helpen. Een klimaat om te innoveren werkt alleen als innovatie beloond wordt! Één ondernemer heeft bij een bedrijf gewerkt waarin dat werd beloond: het was een platte organisatie: je kon altijd bij anderen (ook hoger in hiërarchie!) aankloppen voor een vraag. Je kreeg snel een zakje met geld voor een innovatief idee. Als het mislukt kan dat, fouten maken mag, daar leer je van en je bedenkt je wel twee keer voor je het weer vraagt. Dat kan alleen als de bedrijfscultuur zo is dat anderen helpen goed is voor het bedrijf. Zorg voor materiële maar ook immateriële beloningssystemen: bv bij bovenstaand bedrijf werden per periode gouden stickers toegekend voor het meest succesvolle idee Organisatorische wensen Wat betreft de Hangarsamenwerking vinden diverse ondernemers het belangrijk niet te veel te organiseren: laat dingen gebeuren en ga samen aansturen. Voor meer is geen tijd. Maak een forumsysteem, laat diverse mensen maar naar een vraag of probleemstelling kijken en erop reageren dat werkt vaak wel. Ook het sneeuwbaleffect werkt goed, evenals het oplossen van vragen van studenten in een groep. De rapportage van de ondernemer zou online naar de stagebegeleider kunnen gaan. Gebruik verschillende rollen: bv begeleiders mogen meer zien dan studenten, dat is goed technisch te maken, het is vaak standaard binnen dergelijke systemen. Bijvoorbeeld de website voor SDU uitgeverijen, daar zijn vele mogelijkheden, bv inbreng van foto s en filmpjes, forum, discussie, er worden vaktijdschriften verkocht, etc. Het duurt echter maanden om te bouwen, dus dat kost veel geld. 7

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Innovatie training Workshop: 4001396 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Programma Innovatietraining, deel I 30 oktober 2012 31-10-2012 13.30 Ontvangst 14.00 Voorstellen, kennismaken en verwachtingen

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Inleiding Om onderzoek te doen naar rituelen is het in eerste plaats belangrijk om te definiëren wat een ritueel is.

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING 2016 OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING UIT EIGEN ERVARING Inge Mol Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer gebruik gemaakt van kennis

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

: Camiel De Roover Student nummer : 177553 : Fashion Management : INDIVIDUALS. Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop

: Camiel De Roover Student nummer : 177553 : Fashion Management : INDIVIDUALS. Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop INDIVIDUALS Door : Camiel De Roover Student nummer : 177553 Afdeling : Fashion Management Bedrijf : INDIVIDUALS Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop VOORWOORD Dit afstudeeronderzoek is gemaakt

Nadere informatie

Zorgeloos jouw ideale stagiair.

Zorgeloos jouw ideale stagiair. Zorgeloos jouw ideale stagiair. Stagebemiddeling Natural Talent Contactpersoon: Vincent Broeckaert t +31 (0)6 23 65 28 56 e v.broeckaert@naturaltalent.nl Zoek je voor jouw bedrijf één of meerdere geschikte

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Toenemende druk door veranderde wensen omgeving Overheid eist nog steeds aantallen en fabrieksmatige productie Als tegenreactie wordt kwaliteits- en efficiency

Nadere informatie

Netwerkmarketing school VIDEO MARKETING

Netwerkmarketing school VIDEO MARKETING Netwerkmarketing school VIDEO MARKETING In deze training Waarom je video marketing dagelijks moet gebruiken Richtlijnen om video s te maken die leads genereren De grootste fouten die jij niet wil maken

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar, om van

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Bijlage 1 Zelfassessment

Bijlage 1 Zelfassessment Bijlage 1 Zelfassessment DEEL 1 Algemeen Altijd Vaak soms Bijna nooit niet Ik hou ervan om in kleine groepjes te werken 4 5 3 2 1 Ik zou het leuk vinden om met studenten en 5 4 3 2 1 docenten te werken

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business Pen en papier? Het begint met een missie Dit is een korte maar wel heel belangrijke les over de rol van

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4 ict COLLEGE Als ICT er ben je ook veel bezig met het uitleggen van technische zaken aan gebruikers. ICT is techniek én communicatie. >> PAG. 4 HELP ZONDER DESK De computer en jij zijn twee handen op één

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

S T A G E W IJ Z E R

S T A G E W IJ Z E R S T A G E 2 2 3 W IJ Z E R 5 8 4 2 STAGELOPE MET EE FUCTIEBEPERKIG PRAKTISCHE TIPS VOOR: STUDETE OPLEIDIGE: STAGEBEGELEIDERS BEDRIJVE: BEGELEIDERS Onderzoek: Extra gemotiveerd Succesvolle stages Meerderheid

Nadere informatie

WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG

WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG WAT IS HET PROBLEEM ACHTER HET PROBLEEM BEHOEFTE BEPALEN 5X WAAROM PROBLEEMSTELLING:

Nadere informatie

Goed voorbereid op de toekomst!

Goed voorbereid op de toekomst! Goed voorbereid op de toekomst! U bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller verandert? Goed voorbereid op de toekomst! U bereidt

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

9 FEB Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN. 6 e EDITIE

9 FEB Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN. 6 e EDITIE 9 FEB 2017 Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN 6 e EDITIE Nieuwe uitdagingen vragen om nieuw talent Het Sustainability Career Event (SCE2017) is het enige nationale

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt Evaluatie minor SportTechnologie 2006 Respons: 20 van 25 deelnemers (80%) Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Maak meer gebruik van je talenten!

Maak meer gebruik van je talenten! Maak meer gebruik van je talenten! MyTalent helpt je om meer te doen met je talenten. Dit online programma biedt je de mogelijkheid om je talenten te ontdekken en een eigen actieplan te maken om ze meer

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Werken met vrijwilligers

Werken met vrijwilligers 25 november 2015 Werken met vrijwilligers Ronald Hetem 11/30/2015 Feiten en cijfers leeftijd 49% 46% 56% 52% 47% 47% 31% 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 vanaf 75 Feiten en cijfers 11% Wat doen vrijwilligers?

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES

BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES ONTWIKKELINGEN IN DE ZAKELIJKE MARKT VOOR FINANCIEEL ADVIES 1. Onafhankelijk advieskanaal blijft dominante afsluitkanaal 2. Online afsluiten licht in opkomst,

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder Eén van de pijlers van de ICT-campus is de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. ICTcampus stimuleert dit actief door onder andere

Nadere informatie

Workshop Ondernemerschap

Workshop Ondernemerschap HBO Congres 17 april 2014 Workshop Ondernemerschap Geert-Jan Sweers Onno Bieleman - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Birch Consultants 1 Onderzoek en ondernemerschap Lectoraten (t=539) 90% 5% 5% Lectoraten

Nadere informatie

Talentgerichte benadering

Talentgerichte benadering Talentgerichte benadering 4. Strengths-based development (*) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen? Dit was de

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

DE GROTE COCD ENQUETE verslag

DE GROTE COCD ENQUETE verslag DE GROTE COCD ENQUETE verslag WIE DEED ER MEE? 632 DEELNEMERS waarvan er 400 de VOLLEDIGE enquête invulde 61% van de respondenten is WEKELIJKS tot DAGELIJKS bezig met CREATIVITEIT op het WERK 58,9% van

Nadere informatie

Evi Knuts projectcoördinator

Evi Knuts projectcoördinator Evi Knuts projectcoördinator 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Dubbele probleemstelling Onderwijs Werkveld Professionele gerichtheid van de bacheloropleiding Onderzoek en innovatie

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek We durven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We divers We maken kwaliteit samen We bekennen kleur We du ven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We zijn div We maken kwaliteit samen We

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

novacollege.nl/autotechniek Autotechniek 2016/2017

novacollege.nl/autotechniek Autotechniek 2016/2017 novacollege.nl/autotechniek Autotechniek Autotechniek 2016/2017 Iemand die zo sociaal is als jij, moet je niet verstoppen in een werkplaats. Dat zei mijn stagebegeleider tegen mij. Ik puzzel graag net

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie