JAAR. verslag. Mikz. Jaarverslag Mikz kinderopvang 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR. verslag. Mikz. Jaarverslag Mikz kinderopvang 2014"

Transcriptie

1 JAAR verslag 2014 Mikz Jaarverslag Mikz kinderopvang 2014

2 Inhoudsopgave Een nieuw hoofdkantoor Bestuurswisselingen Voorbereiding verzelfstandiging regio Hilvarenbeek Reorganisatie Taaltoets VVE Opening nieuwe locaties Herinrichting locaties Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Mikz middenin de buurt: Poppen in het park Bewegen met plezier Thuis op voorschool Onderzoeken naar samenwerking met SPH en KMB BSO+ in samenwerking met Amare Zorgcoaching Kunstcarrousel in samenwerking met Aleph Registratie van klachten en ongenoegens GGD inspecties Het gastouderbureau van Mikz Producten en tarieven Personeel, reorganisatie en sanering De OR van Mikz Raad van Toezicht Vooruitblik Mikz 2015 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 15 Pagina 19 Pagina 20 Pagina 21

3 2014 in vogelvlucht Een nieuw hoofdkantoor Doordat in de loop van 2014 diverse brede scholen met nieuwe Mikzlocaties in de omgeving van het toenmalige hoofdkantoor van Mikz (aan de Alberdingk Thijmstraat in Waalwijk) van start gingen werd die locatie overbodig als kinderopvanglocatie en te duur als uitsluitend kantoorruimte. Daarom is rond de jaarwisseling 2013/2014 het hoofdkantoor van Mikz verhuisd naar Bruintje Beer, Mesdaglaan 2 in Sprang-Capelle. 1

4 Bestuurswisselingen Op initiatief van de Raad van Toezicht nam half maart 2014 een interim-bestuurder, Hennie Kenkhuis, de dagelijkse leiding van Mikz over van bestuurders Marianne Commies en Marjan Pennekamp. Tijdens zijn interim-bestuur werd er een uitgebreide sollicitatieprocedure gehouden om tot een nieuwe vaste bestuurder te komen. Ans Keij is per 1 december 2014 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Mikz. Per half maart was Marianne Commies aangesteld als kwartiermaker voor de verzelfstandiging van de regio Hilvarenbeek. Vanuit het basisonderwijs in de gemeente Hilvarenbeek was het voorstel gekomen om de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs verder te intensiveren binnen de federatie Samenwijs. Dit was een lang en intensief traject, maar eind van 2014 leek het doel van afsplitsing van de Mikzvestigingen in de regio Hilvarenbeek binnen handbereik. Voorbereiding verzelfstandiging regio Hilvarenbeek 2

5 Reorganisatie Hoewel Mikz, in tegenstelling tot veel collega s uit de branche, de terugloop in de kinderopvang tot en met 2013 wist op te vangen zonder te reorganiseren, noodzaakten de financiële omstandigheden ook Mikz in 2014 tot een reorganisatie. Enerzijds door het niet verlengen van tijdelijke contracten van medewerkers op de werkvloer, anderzijds door gedwongen ontslagen in de overhead en het uitbesteden van schoonmaakwerkzaamheden aan de WML. Hiermee is een forse besparing op de personeelslasten gerealiseerd. Daarnaast is en wordt er ook kritisch gekeken naar oplossingen voor verlieslijdende locaties. 3

6 Taaltoets VVE Waalwijk en Heusden behoren tot de gemeenten waar per 1 januari 2016 alle medewerkers op locaties waar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) plaatsvindt, geslaagd moeten zijn voor de VVE-taaltoets. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers die taalstimuleringsprogramma s geven zelf ook over een goede taalvaardigheid moeten beschikken, en dat dit door middel van de VVE-taaltoets is vastgesteld. In samenwerking met beide gemeenten is hiervoor in de zomer van 2014 een traject gestart i.s.m. het Koning Willem 1 College in Den Bosch. De resultaten van de eerste deeltoetsen zijn over het algemeen bijzonder goed en het ziet er naar uit dat alle medewerkers tijdig zullen slagen. 4

7 Opening nieuwe locaties In Biest-Houtakker, gemeente Hilvarenbeek, werd in een splinternieuw gebouw kindcentrum (in de regio Samenwijs genoemd) de Vlinderakker geopend, waarin niet alleen kinderopvang en basisonderwijs, maar ook buurthuis en bibliotheek een gezamenlijk onderdak vonden. In Waalwijk is het gebouw van de Pieter Wijtenschool ingrijpend verbouwd en uitgebreid, waardoor in maart kindcentrum Bloemenoord kon openen. Hierin vonden naast de Pieter Wijtenschool ook OBS De Hoef&Hugo en een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en BSO van Mikz (in plaats van de losse peuterspeelzaal t Peuterhofje, die voorheen naast de Pieter Wijtenschool stond) onderdak. 5

8 Mikz streeft er naar aantrekkelijke locaties voor alle kinderen aan te bieden, en daarom worden met regelmaat bestaande locaties compleet opgefrist en heringericht. In 2014 hebben we dit gedaan met kinderdagverblijf Tierelantijn/BSO Alles kids in Vlijmen, Samenwijs Starrebos in Hilvarenbeek en BSO Timpantee in Heusden. Herinrichting locaties 6

9 Mikz middenin de buurt Poppen in het park Een nieuw idee voor een open dag bij kinderdagverblijf Tierelantijn groeide in korte tijd uit tot een compleet festival, dat onder de naam Poppen in het park Picknick op zaterdag 11 oktober niet alleen in het hele pand, maar ook in het park rondom de locatie werd gevierd. Het leverde veel positieve publiciteit en honderden enthousiaste bezoekers op. Het ligt zeker in de bedoeling hier een jaarlijkse traditie van te gaan maken. M i k z k i n d e r o p v a n g p r e s e n t e e r t Circus Poppentheater Dans Poppenkast Voorlezen Zang 11 oktober uur van Greunsvenpark Vlijmen Poppen in het park picknick! 7

10 Bewegen met plezier Mikz investeert in bewegen voor kinderen in buitenschoolse en tussenschoolse opvanggroepen. Door intensieve samenwerking met o.a. de gemeente Waalwijk, het BeweegBuro en ContourdeTwern is er een gevarieerd bewegingsaanbod. Beweegspecialisten bieden op diverse locaties dagelijks beweegactiviteiten aan. Sportverenigingen organiseren sportclinics en buurtsportcoaches organiseren activiteiten na schooltijd voor BSO-kinderen en kinderen uit de wijk. RKC Waalwijk komt tussen de middag naar scholen en zet een geweldig beweegspektakel neer. In schoolvakanties zetten buurtsportcoaches samen met sportverenigingen dagprogramma s op waar ook de BSO-kinderen aan kunnen deelnemen tijdens de vakantieopvang. In 2015 wordt het aanbod verder door ontwikkeld en op nog meer locaties ingezet. Mikz blijft investeren in het beweegplezier van kinderen! Thuis op Voorschool Samenwerking met ContourdeTwern is er ook in de verbinding van de voorschool met de thuissituatie. Bij Mikz krijgen alle peuters een voorschools ontwikkelingsaanbod. We betrekken ouders bij dat aanbod en stimuleren hen om daar ook in de thuissituatie aandacht voor te hebben. Voor sommige ouders is extra ondersteuning daarin welkom. Daarom werken we samen met ContourdeTwern. Zij kunnen ouders in de thuissituatie daarin begeleiden. 8

11 Onderzoeken naar samenwerking met SPH en KMB Omdat Mikz altijd open staat voor samenwerking met partners zijn er gesprekken gaande met Stichting Peuterspeelzalen Heusden (SPH) en met Kinderopvang Midden-Brabant (KMB) om te onderzoeken of er tot intensieve vormen van samenwerking, zoals bijvoorbeeld fusie, gekomen kan worden. De gesprekken verlopen in goede sfeer, en de verwachting is dat er met beide organisaties in de loop van 2015 tot definitieve afspraken gekomen kan worden. Beste medewerkers, Nieuwsbulletin SPH en Mikz Nieuwsbulletin SPH en Mikz In navolging op het eerste nieuwsbulletin volgt hier de tweede. Met dit bulletin informeren wij (de besturen van Mikz en SPH) alle medewerkers over de voortgang van het onderzoek naar de intensivering van de samenwerking tussen onze organisaties. Het volgende nieuwsbulletin kunnen jullie eind november verwachten. Heb je naar aanleiding van dit bulletin nog vragen of wil je ergens meer over weten, vraag het dan aan ons: Cees van Loon (SPH) of Marjan Pennekamp (Mikz). Stip op de horizon In het onderzoek naar betere en intensievere samenwerking tussen Mikz en SPH staat centraal dat we kinderen een goede basis willen bieden voor hun toekomst. Dit onderzoek richt zich primair op de vraag: bieden wij begeleiding en opvang aan kinderen waardoor zij over twintig jaar succesvol kunnen zijn in de samenleving?. Op welke manier kunnen wij dat het beste organiseren zodanig dat dit past in de ontwikkeling naar steeds meer integrale samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Wij willen een organisatie vormen waar opvoeding, begeleiding, ontspanning en opvang een samenhangend geheel vormen en we ongedeeld samenwerken aan de maximale ontwikkeling van kinderen. Nu zijn peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de gemeente Heusden nog verschillend georganiseerd en worden ze op verschillende wijze gefinancierd. Dit vinden de rijksoverheid en gemeenten niet langer houdbaar. En ook wij zien dat een gezamenlijke aansturing van organisaties en financiën de nodige voordelen kan bieden voor ouders, professionals en de maatschappij. Als stip op de horizon betekent dit dat er een zodanig inhoudelijke samenwerking moet komen dat de kinderen vanaf de babyleeftijd tot aan het einde van de basisschoolleeftijd een eenduidig pedagogisch leefklimaat aangeboden krijgen, waarin het ontmoeten, spelend leren en presteren zo goed mogelijk kunnen gedijen. Echter, voordat we zover zijn hebben we het nodige te overbruggen. Als eerste fase in dit proces onderzoeken we nu de mogelijkheden voor een betere en integrale samenwerking tussen Mikz en SPH. We brengen in beeld wat er van ons en anderen (bijvoorbeeld de gemeente) verwacht wordt en nodig is om de samenwerking tot een succes te maken. Zo zijn er een aantal condities op het gebied van financiën en huren die we van te voren geregeld willen hebben met de gemeente. Op 21 november gaan wij met de gemeente Heusden deze kernpunten van ons onderzoek bespreken. Uit dit gesprek moet blijken of de beoogde intensieve samenwerking tussen SPH en Mikz werkelijk tot de mogelijkheden behoort en mede gedragen wordt door de gemeente. Reactie op eerste nieuwsbulletin In september jl. hebben wij jullie voor het eerst schriftelijk op de hoogte gebracht via een nieuwsbulletin. Hierop hebben wij meerdere reacties van medewerkers mogen ontvangen. Hierover zijn wij zeer positief. Immers, veel van de vragen komen voort uit een gevoel betrokkenheid en zijn een teken van openheid en vertrouwen. We hebben als besturen daarmee de mogelijkheid om gericht te communiceren om zoveel als mogelijk het onbehagen bespreekbaar te maken. En we nemen de kans om zaken nog beter te doordenken. Hiermee kunnen we niet alle onzekerheid weghalen. Ook voor ons zijn er onduidelijkheden. Vandaar het huidig onderzoek. In Drunen en Waalwijk hebben Mikz en Amare Zorgcoaching een BSO+ opgestart. Hierbij krijgen kinderen tussen 7 en 12 die extra zorg behoeven de mogelijkheid om binnen een gewone Mikz-BSO, met extra ondersteuning vanuit Amare, opgevangen te worden. Dit project sluit goed aan op de Wet Passend Onderwijs, die in augustus 2014 is ingegaan. BSO+ in samenwerking met Amare Zorgcoaching 9

12 Kunstcarrousel in samenwerking met de Aleph In samenwerking met de Aleph (centrum voor de kunsten) in Drunen werden vanaf najaar 2014 vier verschillende kunstdisciplines (beeldend, theater, muziek en dans) in blokken van vier weken aangeboden aan (onder andere) kinderen van BSO Sportpark. Aan elk blok konden tien kinderen van deze BSO zonder extra kosten deelnemen onder BSO-tijd. Een aantal berichtjes op de Mikz Facebookpagina s laat zien dat de kinderen met veel plezier aan deze kunstcarrousel deelnamen. W o r d t d i t j o u w f a v o r i e t e h o b b y? Draai mee in de Mikz Kunst-Carrousel en doe mee met alle Kunsten! Vind alle informatie op: M u z i e k D a n s T h e a t e r B e e l d e n d Mikz kinderopvang en de Aleph samen in jouw buurt! 10

13 Registratie van klachten en ongenoegens In het jaar 2014 zijn er Mikz-breed 11 schriftelijke klachten binnengekomen. Daarnaast hebben we ook mondeling of via de ontevreden opmerkingen en ongenoegens ontvangen. Deze registreren we, omdat we ze serieus nemen en naar tevredenheid van ouders af willen handelen. Uiteraard hopen we zo officiële klachten te voorkomen. Alle klachten en ongenoegens zijn onderzocht, besproken met de betrokkenen en naar tevredenheid afgehandeld. Er is geen enkele klacht gemeld bij de externe Klachtencommissie, stichting Klachtencommissie Kinderopvang. GGD-inspecties De GGD voert in opdracht van een gemeente controle uit op het voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en de kwaliteitsregels kinderopvang en peuterspeelzalen. Mikz is gevestigd in 5 gemeenten. In het jaar 2014 is heeft de GGD 71 reguliere inspecties uitgevoerd op de diverse locaties van Mikz. Daarnaast zijn er nog 6 nadere onderzoeken uitgevoerd n.a.v. een overtreding die tijdens een eerdere inspectie geconstateerd was. Voor opening van een nieuwe locatie of wijzigingen die leiden tot aanpassing van de gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang zijn er 4 incidentele onderzoeken uitgevoerd. 11

14 Het gastouderbureau van Mikz Ook voor het gastouderbureau van Mikz was 2014 een bewogen jaar. De reorganisatie en de voorbereidingen in verband met de verzelfstandiging van regio Hilvarenbeek gingen niet onopgemerkt voorbij. Toch wist het gastouderbureau in 2014 een groei door te maken in het totale aantal kinderen dat opgevangen wordt door gastouders die aangesloten zijn bij het bureau. Een bijzondere prestatie in tijden van krimp in de kinderopvang, wat aan het eind van het jaar ook werd gezien tijdens de jaarlijkse GGD-inspectie. Belangrijk uitgangspunt in het beleid is het bieden van kwalitatief hoogwaardige opvang. GOB Mikz is dan ook doorlopend op zoek naar het aanbieden van een prikkelend aanbod van activiteiten voor de kinderen die bij gastouders worden opgevangen. In 2013 is gestart met het organiseren van maandelijkse inloopochtenden op enkele van onze kinderdagverblijven, waarbij gastouders en gastkinderen worden uitgenodigd voor activiteiten uit het VVE-programma en voorleesmomenten. In 2014 werd dit aanbod voortgezet en uitgebreid. Zo konden de kinderen uit de gastouderopvang deelnemen aan het Voorleesontbijt tijdens de Nationale Voorleesdagen en namen zij deel aan zomeractiviteiten behorende bij thema Water. Ter bevordering van de deskundigheid werden alle gastouders uitgenodigd voor de jaarlijkse herhalingsles EHBO voor gastouders. Tevens organiseerde GOB Mikz o.a. een viertal drukbezette intervisie avonden. De franchise gastouders, die exclusief voor Mikz werken, konden deelnemen aan een cursus Website bouwen. In samenwerking met onderwijs werd er een cursus Triple P (positief opvoeden) aangeboden. Daarnaast vonden er verschillende informatieavonden plaats, met een diversiteit aan onderwerpen. persoonlijk - flexibel - 100% opvanggarantie GASTOUDEROPVANG Natuurlijk via Mikz! Bel of mail voor meer informatie: Gastouderbureau Mikz REGIO HEUSDEN Tel: Koppelingen per 1 januari 2014 Totaal Heusden Waalwijk Hilvarenbeek koppelingen Totaal jr jr Koppelingen per 31 december 2014 Totaal Heusden Waalwijk Hilvarenbeek koppelingen Totaal jr jr

15 Producten en tarieven Kinderdagopvang Soort plaats Uurprijs 2013 Uurprijs weken 6,50 6,70 48 weken 6,66 6,90 Schoolweken 6,70 6,95 Maatwerk 52 weken 6,85 7,10 Maatwerk 48 weken 7,02 7,25 Maatwerk schoolweken 7,05 7,30 Fflexibele opvang 7,45 7,70 Buitenschoolse opvang Soort plaats Uurprijs 2013 Uurprijs 2014 Schoolweken + 12 dagen 6,06 6,25 Schoolweken + 8 dagen 6,22 6,45 Schoolweken + 4 dagen 6,32 6,55 Schoolweken 6,53 6,75 Maatwerk 7,15 7,40 Flexibele opvang 7,45 7,70 13

16 Dagopvang In de dagopvang is de vraag met 13% afgenomen. In (de loop van) 2014 is KDV Kleine Poppedijne in Hilvarenbeek gesloten. In (de loop van) 2014 zijn Kindcentrum de Vlinderakker in Biest-Houtakker en Kindcentrum Bloemenoord in Waalwijk geopend. De buitenschoolse opvang In de buitenschoolse opvang is de vraag met 9% gestegen. In 2014 is de capaciteit gegroeid met 116 kindplaatsen. Dit is een verhoging van de capaciteit met 13%. Gastouderopvang In de gastouderopvang is de vraag met 15% gestegen. Stichting TOM Mikz verzorgt op steeds meer basisscholen de tusenschoolse opvang, het overblijven. Hiervoor heeft Mikz een aparte stichting opgericht, stichting Tussenschoolse Opvang Mikz (TOM). Het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de tussenschoolse opvang is in 2014 maar liefst met 25,4 % gestegen ten opzichte van We zijn in 2014 op de volgende locaties gestart met het bieden van tussenschoolse opvang: Athena in Drunen, Baardwijk in Waalwijk, Bloemenoord in Waalwijk en Vlinderakker in Best-Houtakker. 14

17 Personeel Reorganisatie en sanering Voor de medewerkers van Mikz was 2014 een roerig jaar. De effecten van een nog verder dalende omzet bleven niet uit voor de medewerkers. Tijdelijke contracten zijn in 2014 niet verlengd en de overhead is aangepast aan de nieuwe omvang van de organisatie. Dit had tot gevolg dat er gedwongen afscheid genomen moest worden van medewerkers in de overhead en in andere ondersteunende diensten. De medewerkers hebben een grote veerkracht laten zien en hebben zich volledig ingezet voor Mikz en de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. De kwaliteit van de opvang mag niet onder de reorganisatie lijden. Daarom is er ook in 2014 geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Met name op het gebied van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) hebben veel medewerkers opleidingen en workshops gevolgd. Mikz blijft investeren in de ontwikkeling van kinderen én medewerkers. 15

18 16

19 Personeel Reorganisatie en sanering Personeelsbestand Mikz kinderopvang Leeftijdsopbouw december 2014 Januari 2014 Aantal medewerkers: 339 Vrouw 324 Man 15 FTE: 170,72 December 2014 (effect sanering) Aantal medewerkers: 295 Vrouw 286 Man 9 FTE: 153,05 Diensttijd december 2014 Januari 2015 (effect reorganisatie en afsplitsing Hilvarenbeek) Aantal medewerkers: 223 Vrouw 215 Man 8 FTE: 129,03 Verzuimgegevens Verzuimpercentage 4,95% (excl. vangnet) Meldingsfrequentie 1,1 (per med.werker per jaar) 17

20 Personeelsbestand Mikz Peuterspeelzalen BV Leeftijdsopbouw december 2014 Januari 2014 Aantal medewerkers: 47 Vrouw 46 Man 1 FTE: 17,21 December 2014 Aantal medewerkers: 43 Vrouw 41 Man 2 FTE: 17,01 Diensttijdopbouw december 2014 Januari 2015 (na afsplitsing Hilvarenbeek) Aantal medewerkers: 34 Vrouw 34 Man 0 FTE: 15,44 Verzuimgegevens Verzuimpercentage 8,61% (excl. vangnet) Meldingsfrequentie 1 (per med.werker per jaar) 18

21 De OR van Mikz De OR bestaat eind 2014 uit 11 leden. Naast reguliere vergaderingen met en zonder de bestuurder zijn er ook twee keer per jaar gezamenlijke overleggen met bestuurder, Raad van Toezicht(RvT) en het MT van Mikz is een jaar waarin veel is gebeurd bij Mikz. De RvT besloot tot de aanstelling van een interim-bestuurder in maart en per 1 december heeft de RvT een nieuwe bestuurder benoemd. De interim-bestuurder heeft de organisatie gereorganiseerd met als doel bezuinigingen. Omdat de interim-bestuurder niet met de vakbonden tot een akkoord kon komen over een sociaal plan voor reorganisatie heeft de OR uiteindelijk, na een achterbanraadpleging, besloten om zelf een sociaal plan met de interim-bestuurder af te sluiten. De OR heeft positief geadviseerd op de adviesaanvraag voor de intentieverklaring tot verzelfstandiging van de regio Hilvarenbeek. Mikz is, zeker na deze verzelfstandiging, te klein voor twee bestuurders. Voor de aanstelling van één nieuwe bestuurder zijn er een selectie- en een benoemingscommissie aangesteld. Deze laatste bestond uit zowel OR- als MT-leden. Beide commissies hebben inspraak gehad bij de keuze van de nieuwe bestuurder. De OR heeft signalen opgepakt van het personeel dat de werkdruk erg hoog is en heeft hiervan melding gemaakt bij de RvT, MT en interim-bestuurder naar aanleiding van klachten van medewerkers. Op basis hiervan is onderzoek gedaan en actie ondernomen. De OR heeft ook kritische vragen gesteld bij de conceptbegroting Daarnaast heeft de OR in 2014 geadviseerd op onder meer de volgende punten: opleidingsplan, privacybeleid, aanstellen interim-bestuurder, frequent-verzuimformulier, werkinstructie incidenten kindcentrum, positionering kwaliteitsmedewerker, ziekteverzuimbeleid en gaf de OR instemming op een pilot voor functioneringsgesprekken. De OR hoopt dat Mikz in 2015 in alle opzichten weer een stijgende lijn kan laten zien. 19

22 Raad van Toezicht In januari en februari heeft de RvT onderzoek laten uitvoeren naar de financiële positie, bestuur en management van Mikz. Daaruit zijn conclusies en aanbevelingen voortgekomen die in maart hebben geleid tot vervanging van beide bestuurders door een interim bestuurder. Deze interim bestuurder kreeg opdracht om het financieel management te versterken, hiervoor indien nodig te reorganiseren, de strategie in samenspraak met het management verder uit te werken en te verankeren en om de exploitatie van Mikz weer financieel gezond te maken. Tegelijk is een proces gestart voor de werving en selectie van een nieuwe bestuurder. Dit proces is in het najaar afgerond en met breed draagvlak is hieruit mevrouw Ans Keij geselecteerd en aangesteld per 1 december. Het jaar 2014 heeft ook in het teken gestaan van de ontvlechting en verzelfstandiging van Mikz Hilvarenbeek. Vanuit de RvT is er op toegezien dat deze ontvlechting zodanig zijn beslag kreeg dat zowel de verzelfstandigde regio Hilvarenbeek als ook Mikz Waalwijk en Heusden daar profijt van zouden hebben. Begin 2015 is dit proces succesvol afgerond. Al met al is 2014 een hectisch jaar geweest, vooral voor de medewerkers van Mikz. De RvT heeft verschillende keren overleg gevoerd met de OR en het management. Ingrijpende maatregelen en bezuinigingen hebben de nodige impact gehad. Dankzij de inzet en toewijding van de medewerkers heeft Mikz zich door dit moeilijke jaar heen weten te werken. Inmiddels stagneert de daling van productie en opbrengst en blijkt dat ouders overwegend nog steeds enthousiast zijn over de kwaliteit van Mikz. Hiervoor wil de RvT haar respect en waardering uitspreken. Maar het gevaar is helaas nog niet geweken. De interim activiteiten hebben meer gekost dan voorzien, waardoor Mikz nu vrijwel alle reserves heeft ingezet. Van de andere kant staat er met Ans Keij nu een zeer competente bestuurder aan het roer die samen met het Managementteam en de Ondernemingsraad vertrouwen heeft in de toekomst. Vanuit de RvT delen we dat vertrouwen. 20

23 VOOR UIT BLIK Mikz 2015 Naar It takes a village to raise a child In 2015 verwacht Mikz weer in rustiger vaarwater te komen. In het nieuwe strategisch Meerjarenplan , Een goede Mikz voor uw kind, Een goede mix voor Mikz staat Mikz voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Deze opvang bieden we aan in samenwerking met onderwijs en andere sectoren. Indien mogelijk op één locatie in een kindcentrum of op meerdere locaties rondom de school. Op deze wijze sluiten onderwijs en opvang niet alleen inhoudelijk (doorgaande ontwikkel- en leerlijn), maar ook qua openingstijden op elkaar aan. En kunnen ouders hun kinderen brengen en halen op een locatie. Niet alleen met onderwijs, maar ook met sport- en cultuurorganisaties willen we de samenwerking in 2015 nog meer uitbreiden, zodat we kinderen een uitdagend programma kunnen aanbieden. In 2015 willen we onze dienstverlening goed profileren met een overzichtelijk dienstenaanbod, waarin de (pedagogische) kwaliteit in balans is met de vraag naar flexibiliteit. De managementstructuur op de locaties wordt versterkt: bijvoorbeeld door de invoering van integrale managers in combinatie met zelforganiserende teams. Mikz zal ook in 2015 investeren in haar medewerkers door middel van opleiding (VVE) en deskundigheidsbevordering. Medewerkers maken immers het verschil als het gaat om het welbevinden van kinderen, de tevredenheid van ouders en het vertrouwen in Mikz als samenwerkingspartner bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. 21

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

J A A R verslag 2015 Mikz

J A A R verslag 2015 Mikz JAAR verslag 2015 Mikz Inhoudsopgave Voorwoord 2015 In vogelvlucht Opening kindcentrum Besoyen Start peuterschool de Rode Loper Herinrichting locaties Mini 80 Poppen in het park Zomerfeest heusden Jubileumfeest

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Tarievenkrant Mikz. Basis tarief. Ontdek jouw wereld met Mikz. Goed nieuws! Kinderopvangtoeslag verhoogd. Kwaliteit en flexibiliteit.

Tarievenkrant Mikz. Basis tarief. Ontdek jouw wereld met Mikz. Goed nieuws! Kinderopvangtoeslag verhoogd. Kwaliteit en flexibiliteit. Ontdek jouw wereld met Mikz Tarievenkrant Mikz Goed nieuws! Kinderopvangtoeslag verhoogd Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen per 1 januari 2016 een verhoging van de toeslag met 5,8 %.

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Regionale Kinderopvang Hilvarenbeek en omgeving (GOB) Schoolstraat 38 5081VH HILVARENBEEK

Inspectierapport Stichting Regionale Kinderopvang Hilvarenbeek en omgeving (GOB) Schoolstraat 38 5081VH HILVARENBEEK Inspectierapport Stichting Regionale Kinderopvang Hilvarenbeek en omgeving (GOB) Schoolstraat 38 5081VH HILVARENBEEK Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Hilvarenbeek Datum inspectie:

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2016 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2016 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: ZOETERMEER Datum inspectie: 09-12-2014 Type

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer:

Definitief Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer: Definitief Inspectierapport BeekidzzZ Speelparadijs (BSO) Duitslandstraat 108 1363 BG ALMERE Registratienummer: 177675524 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377

Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377 Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377 Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Tomtiedom (BSO) Rhijngeesterstraatweg 33 2342AP OEGSTGEEST Registratienummer 859639174

Inspectierapport Tomtiedom (BSO) Rhijngeesterstraatweg 33 2342AP OEGSTGEEST Registratienummer 859639174 Inspectierapport Tomtiedom (BSO) Rhijngeesterstraatweg 33 2342AP OEGSTGEEST Registratienummer 859639174 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Oegstgeest Datum inspectie: 24-09-2015

Nadere informatie

Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891

Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891 Inspectierapport 4Kids (GOB) Marktplein 8 8141AG HEINO Registratienummer 146575891 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: RAALTE Datum inspectie: 05-06-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

TSO + Tussenschoolse opvang met een plus

TSO + Tussenschoolse opvang met een plus TSO + Tussenschoolse opvang met een plus Wie zijn wij? Mikz Kinderopvang Om ouders in de gelegenheid te stellen om zorg en arbeid goed met elkaar te kunnen combineren ondersteunt Mikz hen daarbij door

Nadere informatie

Nieuwsbrief SKOC. Februari 2016. Jubileum SKOC. Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen

Nieuwsbrief SKOC. Februari 2016. Jubileum SKOC. Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen Nieuwsbrief SKOC Februari 2016 Nieuwsbrief Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen - Jubileum SKOC - Reglement SKOC en intern klachtreglement - Voorlezen we hebben er een geitje

Nadere informatie

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 5213XT 's-hertogenbosch Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 23-08-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer 191248113 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Lelystad Datum inspectie: 23-10-2015 Type

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049

Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049 Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 29-10-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie

Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat VH Hilvarenbeek Registratienummer

Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat VH Hilvarenbeek Registratienummer Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat 38 5081VH Hilvarenbeek Registratienummer 590085931 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Hilvarenbeek Datum inspectie: 03-07-2017

Nadere informatie

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 B en W. nr. 12.0387 d,.d. 17-4-2012 Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet kinderopvang 2011 vast te

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Kinderopvang BSO De Paleistuin (BSO) Langevelderweg 2 2211AH NOORDWIJKERHOUT Registratienummer 213853164

Inspectierapport SKOL Kinderopvang BSO De Paleistuin (BSO) Langevelderweg 2 2211AH NOORDWIJKERHOUT Registratienummer 213853164 Inspectierapport SKOL Kinderopvang BSO De Paleistuin (BSO) Langevelderweg 2 2211AH NOORDWIJKERHOUT Registratienummer 213853164 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijkerhout

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Hellevoetsluis

Nadere informatie

Jaarverantwoording Kinderopvang S. Kolkman Juni

Jaarverantwoording Kinderopvang S. Kolkman Juni Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 S. Kolkman Juni 2016 1.0 Naam opsteller S. Kolkman Datum vaststelling Team Sociaal Beleid Vastgesteld door B&W Datum en versie juni 2016 en 1.0 Eventueel publicatiedatum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kwest (GOB) Druivenstraat 30 2671SK NAALDWIJK Registratienummer 256894425

Inspectierapport Gastouderbureau Kwest (GOB) Druivenstraat 30 2671SK NAALDWIJK Registratienummer 256894425 Inspectierapport Gastouderbureau Kwest (GOB) Druivenstraat 30 2671SK NAALDWIJK Registratienummer 256894425 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Westland Datum inspectie: 30-10-2015

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2015 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2015 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Datum Gebeurtenis Locatie(s) Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were. Datum Gebeurtenis Locatie(s)

Datum Gebeurtenis Locatie(s) Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were. Datum Gebeurtenis Locatie(s) 2014 Oktober Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were Oktober Pakketten Altijd welkom en Vrije keus toegevoegd Water drinken op de locaties (initiatief van JOGG Zwijndrecht)

Nadere informatie

Een goede start! Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Een goede start! Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving Kinderopvang Een goede start! Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving Kinderopvang Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving Kinderopvang Mei 2017 Team Onderwijs & Kinderopvang Economie, Werk en Onderwijs Gemeente Enschede

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BREDA Datum inspectiebezoek: 10-07-2013

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2015 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2014 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2014 van Stichting

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Openbaar jaarverslag klachten 2016 Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Peuterspeel-leergroep Pim&Pom BSO De Lispeltuut Kochpad 12 4111LD Zoelmond Peuterspeel-leergroep

Nadere informatie

Inspectierapport BICOPA Gastouderbureau B.V. (GOB) G.T. Rietveldstraat 170D 1333LJ Almere Registratienummer

Inspectierapport BICOPA Gastouderbureau B.V. (GOB) G.T. Rietveldstraat 170D 1333LJ Almere Registratienummer Inspectierapport BICOPA Gastouderbureau B.V. (GOB) G.T. Rietveldstraat 170D 1333LJ Almere Registratienummer 222037635 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 22-02-2017

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: HULST Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: SCHOUWEN-DUIVELAND Datum inspectiebezoek: 17-06-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer 191248113

Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer 191248113 Inspectierapport Gastouderbureau Go-Between (GOB) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer 191248113 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectie: 28-11-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552

Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552 Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: SPIJKENISSE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek

Inspectierapport Nader onderzoek Inspectierapport Nader onderzoek Kinderdagverblijf ZoWieZo kinderopvang Korteweide 220 1722 VL ZUID-SCHARWOUDE Registratienummer 859591670 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Driehoek (KDV) Koestraat BT HILVARENBEEK

Inspectierapport Kindcentrum Driehoek (KDV) Koestraat BT HILVARENBEEK Inspectierapport Kindcentrum Driehoek (KDV) Koestraat 69 5081BT HILVARENBEEK Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HILVARENBEEK Datum inspectie: 30-10-2014 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectiebezoek: 03-12-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080 Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek: 27-09-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HOF VAN TWENTE Datum inspectie: 08-07-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Mama la Mer/Di Casa (GOB) Groningsestraat 107 2587 PB 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 210646305

Inspectierapport Mama la Mer/Di Casa (GOB) Groningsestraat 107 2587 PB 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 210646305 Inspectierapport Mama la Mer/Di Casa (GOB) Groningsestraat 107 2587 PB 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 210646305 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497

Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497 Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ROOSENDAAL Datum inspectie: 17-11-2014

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan EA Emmeloord Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan EA Emmeloord Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Uit&Thuis (GOB) Drostlaan 3 8303EA Emmeloord Registratienummer 129322155 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 17-02-2016

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016 Zaaknummer 00507135 Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De gemeente is op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op, en de handhaving

Nadere informatie

intro Toezichtinformatie over 2014

intro Toezichtinformatie over 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs Created woensdag, maart 20, 2013 Updated donderdag, juni 26, 2014 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/b7c3f4b352dbc5fcffab1906ba96237b4821f756/ intro

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Dalfsen (GOB) Ruigedoornstraat BR DALFSEN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Dalfsen (GOB) Ruigedoornstraat BR DALFSEN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Dalfsen (GOB) Ruigedoornstraat 108 7721BR DALFSEN Registratienummer 123681716 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Dalfsen Datum inspectie: 25-08-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. rm BOW/ RIS juni 2015

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. rm BOW/ RIS juni 2015 Gemeente Den Haag de gemeenteraad rm 2015.188 BOW/2015.197 RIS 283161 070-353 3351 2 Onderwerp Jaarverslag 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Den Haag 9 juni 2015 In de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 13-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67 1277BG HUIZEN Registratienummer 136524175

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67 1277BG HUIZEN Registratienummer 136524175 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67

Nadere informatie

Allereerst wil ik u, namens alle medewerkers van SKOC, een heel gelukkig en gezond nieuw jaar wensen!

Allereerst wil ik u, namens alle medewerkers van SKOC, een heel gelukkig en gezond nieuw jaar wensen! Nieuwsbrief Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen - Bericht van de directeur - Opening kinderdagverblijf Strijen - Reorganisatie Centraal bureau en wijziging functies - Wijziging

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Torenkamer (BSO) Hannie Schaftlaan 1b 2162JB LISSE Registratienummer 224979358

Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Torenkamer (BSO) Hannie Schaftlaan 1b 2162JB LISSE Registratienummer 224979358 Inspectierapport SKOL Kinderopvang de Torenkamer (BSO) Hannie Schaftlaan 1b 2162JB LISSE Registratienummer 224979358 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang De kijkdoos (KDV) Swierderkerkweg CJ Wijnandsrade

Inspectierapport Peuteropvang De kijkdoos (KDV) Swierderkerkweg CJ Wijnandsrade Inspectierapport Peuteropvang De kijkdoos (KDV) Swierderkerkweg 3 6363CJ Wijnandsrade Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Nuth Datum inspectie: 26-06-2017 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout KL ZOETERMEER Registratienummer

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout KL ZOETERMEER Registratienummer Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Zoetermeer Datum inspectie: 01-12-2015 Type

Nadere informatie

Routíngformulier informatienota raad

Routíngformulier informatienota raad GEMEENTE LEUNINGEN Routíngformulier informatienota raad Onderwerp Auteur B&W-vergadering Portefeuillehouder Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk en Wet OKE Sonja van Kampen ļ Į 25 september 2012 ^ G.J.M.

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Kabouters, Gastouderbureau De Kabouters (KDV) De Boomgaard JA Assen

Inspectierapport Kindercentrum De Kabouters, Gastouderbureau De Kabouters (KDV) De Boomgaard JA Assen Inspectierapport Kindercentrum De Kabouters, Gastouderbureau De Kabouters (KDV) De Boomgaard 7 9408JA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 02-11-2016 Type

Nadere informatie

Het vierogenprincipe

Het vierogenprincipe Het vierogenprinc cipe behelst een aantal verscherpte maatregelen op het gebied van screening, toezicht & veiligheid binnen de kinderopvangbranche die sinds 2013 van kracht zijn. Kinderopvang t Goudvisje

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang ChouChou (BSO) Ferdinand Bolstraat 21 2525 XH 's-gravenhage

Inspectierapport Kinderopvang ChouChou (BSO) Ferdinand Bolstraat 21 2525 XH 's-gravenhage Inspectierapport Kinderopvang ChouChou (BSO) Ferdinand Bolstraat 21 2525 XH 's-gravenhage Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 20-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderhonk Stad B.V. (KDV) Voormalige Stadstimmertuin ET Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderhonk Stad B.V. (KDV) Voormalige Stadstimmertuin ET Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Kinderhonk Stad B.V. (KDV) Voormalige Stadstimmertuin 1 1018 ET Amsterdam Registratienummer: 216467937 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Augustus 2013 1. Betrokken partijen bij het toezicht op dagopvang en peuterspeelzalen.3 2. Inspectie door de GGD.4 3. Handhaving kwaliteit van peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Inspectierapport Hoera EGCHEL (KDV) Kempstraat AH EGCHEL Registratienummer

Inspectierapport Hoera EGCHEL (KDV) Kempstraat AH EGCHEL Registratienummer Inspectierapport Hoera EGCHEL (KDV) Kempstraat 36 5987AH EGCHEL Registratienummer 154571088 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 11-08-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 15-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Gastouder (GOB) Noorderkroonstraat 164 3318VT DORDRECHT Registratienummer 319401455

Inspectierapport SDK Gastouder (GOB) Noorderkroonstraat 164 3318VT DORDRECHT Registratienummer 319401455 Inspectierapport SDK Gastouder (GOB) Noorderkroonstraat 164 3318VT DORDRECHT Registratienummer 319401455 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Sinne Zevenblad (KDV) Zevenblad RK LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport KDV Sinne Zevenblad (KDV) Zevenblad RK LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport KDV Sinne Zevenblad (KDV) Zevenblad 14 8935 RK LEEUWARDEN Registratienummer 913198638 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 26-02-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek

Inspectierapport Nader onderzoek Inspectierapport Nader onderzoek Kinderdagverblijf Kinderopvang ZoWieZo Berkhouterweg 23 1624 NS Hoorn Registratienummer 692599010 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum

Nadere informatie