Juryrapport van de Galjaardprijs 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juryrapport van de Galjaardprijs 2011"
  • Ida Kok
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Juryrapport van de Galjaardprijs Context, samenstelling jury en beoordelingscriteria Met de Galjaardprijs eren beroepsvereniging voor communicatie Logeion, de Hogeschool Utrecht en SRM Chiel Galjaard, de motor achter de VVO (één van de voorgangers van Logeion) en beroepsopleidingen. De prijs werd ingesteld na zijn dood in Velen herinneren hem als een inspirerende, maar ook een veeleisende collega, die veel waarde hechtte aan onderbouwing van plannen en adviezen. De Galjaardprijs werd voor het eerst in 2003 toegekend. Sindsdien gingen achtereenvolgens met de vakprijs naar huis de gemeente Amersfoort (2003), de Sociale Verzekeringsbank (2004), de Gemeente Zoetermeer (2005), de gemeente Groningen (2006), de Belastingdienst (2007), het UWV (2008), de GGD Amsterdam (2010) en de Hulpverleningsdienst Groningen (2011). Samenstelling jury De jury bestaat dit jaar uit Chris Aalberts (hogeschooldocent, expert op het terrein van social media), Jan Jelle van Hasselt (bestuurslid Logeion), Guido Rijnja (erelid Logeion, voorzitter jury), Jan Verbeek (winnaar 2007) en Maarten van Wieringen (winnaar prijs 2010). Het bureau van Logeion ondersteunt de jury in de persoon van Marylse Toxopeus. Criteria De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van vier vaste criteria: a. Innovatie: is sprake van een vernieuwende bijdrage aan het vak? b. Creativiteit: wat zegt de inzending over originaliteit? c. Effectiviteit: wat is bekend over de rendementen van de inzending? d. Bijdrage aan professionalisering: wat levert de inzending op om de kwaliteit van prestaties in het vakgebied te verbeteren? Dit jaar zijn de inzendingen bovendien beoordeeld op de bijdrage aan toepassing van social media. Gouden Tip Voor het tweede jaar bestond in 2011 de mogelijkheid om een Gouden Tip te geven. Hiervan maakten drie getipte organisaties dankbaar gebruik. Bij de bespreking van de inzendingen is hierna aangegeven als het om een tip ging. In geval van het aanwijzen van een winnaar krijgt de tipgever een SRM-opleidingsbon van 750,00 (zie verder onder 5). 2. Inzendingen De jury ontving 25 inzendingen, een recordaantal. In alfabetische volgorde: 1. Gemeente Almere Deze inzending betreft de communicatie over de werkzaamheden aan de Veluwedreef. Deze weg is een van de belangrijkste verbindingen tussen het stadscentrum en rijkswegen. Door een nieuwe aanpak met vooral social media, hadden weggebruikers (van binnen en buiten de stad) niet alleen weinig oponthoud. Door ook veel informatie te geven en de werkzaamheden in beeld te brengen (wat gebeurt er, wanneer en waarom dan) ontstond begrip voor de werkzaamheden. Bewoners en

2 weggebruikers wisten beter waar ze aan toe waren. Uiteindelijk complimenteerden ze de gemeente met de snelheid waarmee al het werk is gedaan. Door de interactiemogelijkheden van social media (o.a. website, filmpjes, twitter) konden mensen ook opmerkingen of kritiek kwijt en had de gemeente de kans uitleg te geven en/of maatregelen te nemen buiten. Dit leverde vaak opnieuw positieve reacties op waardoor de aannemers en betrokken ambtenaren veel werkplezier kregen door deze nieuwe aanpak. Terwijl ze er zelf ook meer werk van hadden. Weggebruikers, ondernemers en bewoners beloonden in beide evaluaties de communicatie met een rapportcijfer 8,6. 2. Gemeente Alphen aan den Rijn De gemeente Alphen aan den Rijn zette een innovatieve participatieaanpak op om burgers en ondernemers te betrekken bij de ontwikkeling van een structuurvisie. Vanuit de overtuiging dat mensen wel degelijk willen meedenken en meedoen - als je het tot de juiste proporties weet terug te brengen lukte het mensen te bereiken, te raken en te betrekken. Door zorg voor de emotionele component en een laagdrempelige aanpak lukte het mensen in hun eigen tijd, wanneer het hen het beste uitkomt mee te laten spreken. Met een actieve social mediainzet. Zowel op de eigen website als via LinkedIn en Twitter kwam een levendige participatie over DSVM (De stad van morgen) tot leven. "De Week van de Structuurvisie" leidde naar 1500 volgers, circa tweets, 160 inhoudelijke reacties, 2114 reacties op de website waar bezoekers gemiddeld 5 minuten bleven (en twee keer een score als trending topic ). 3. Gemeente Amersfoort Met een vernieuwde website gaat de gemeente met bewoners en bezoekers van Park Randenbroek en omgeving aan de slag om het nieuwe gebied het park van de stad en de Amersfoorters laten worden. Hier kon men ideeën en wensen uitwisselen met stadgenoten en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten in Park Randenbroek. Wandelen, sporten, spelen, picknicken, luieren in het gras, een verrassend optreden bij de villa, voorstellingen van het poppentheater of activiteiten van De Vosheuvel. De gemeente maakte gebruik van Hyves, Facebook, Twitter en de eigen digitale media. De invloed op de eigen organisatie was ook van betekenis. Het leidde ook tot een nieuwe discipline: conversatiemanagement. 4. Gemeente Amsterdam - Dienst Noord/Zuidlijn Hierzijnwij.nu! is voor velen in Amsterdam een begrip. Het vertrouwen in de Noord/Zuidlijn is in twee jaar tijd aanzienlijk gegroeid. In de beeldvorming is naast de verzakkingen aan de Vijzelgracht en kostenoverschrijdingen ook steeds meer plaats voor de betovering van het ondergronds bouwen en de heroïek en vakmanschap van de mannen die daar aan het werk zijn. Deze opmerkelijke omslag is het resultaat van een ingrijpende communicatieve koerswijziging waarin het web en social media een centrale plaats gekregen hebben. Er is sprake van een crossmediale aanpak, waarin de sociale media en het platform Hierzijnwijnu als het slagschip fungeert. De sociale media hebben een duidelijke impact op andere uitingen. NB. Dit is een Gouden Tip 5. Gemeente Borne De gemeente Borne zette een traject op om tot een toekomstvisie te komen voor de gemeenschap. Het programma MijnBorne2030 draaide om het managen van verwachtingen en om vertrouwen, waarbij bijeenkomsten en diverse andere kanalen en media werden ingezet, waaronder de social media. Er was mogelijkheid om input te leveren en betrokken te zijn bij de besluitvorming.

3 NB. Dit is een Gouden Tip (twee keer) 6. Gemeente Den Haag Dagelijks reizen tienduizenden forensen naar Den Haag om te werken. Forensen vergeten dat Den Haag behalve een werkstad ook een prachtige woonstad is. De gemeente Den Haag nodigde forensen daarom van harte uit om te komen proefwonen in Den Haag. 25 forensen kregen tijdens het project proefwonen de kans om vijf dagen op proef te komen wonen in Den Haag. Met Proefwonen in Den Haag heeft de gemeente Den Haag de interactie opgezocht met potentiële Hagenaars die gedurende het project als ambassadeur het uithangbord waren voor alle forensen. Een vorm van storytelling, waarbij forensen konden ervaren en erover communiceerden, hoe het is om te wonen én te werken in Den Haag. De inzet van diverse social media kanalen (o.a. Facebook, Twitter) was een belangrijke communicatiestrategie om de doelgroep kennis te laten maken met Den Haag als woonstad. Een aansprekend voorbeeld van interactief, crossmediaal werken. 7. Gemeente Eindhoven Bij dit project greep de gemeente Eindhoven de realisatie van een nieuw verkeersknooppunt aan voor de communicatie met omwonenden, ondernemers en gebruikers. Knooppunt De Hovenring. Social media speelden hierbij een voorname rol onder meer door de inzet van Twitter en Facebook. Doel van de samenwerkende partners naast deze gemeente waren ook Veldhoven, de Politie, Rijkswaterstaat en de provincie betrokken - was ergernis en overlast zo klein mogelijk te houden en betrokkenheid van het publiek te benutten. 8. Gemeente Haarlem De gemeente Haarlem heeft inwoners uitgenodigd om mee te denken via het digitale platform haarlem.nl/kleverlaanzone. Haarlemmers mochten zes weken lang ideeën plaatsen met foto s en filmpjes: ze konden op elkaars ideeën stemmen, discussiëren en bloggen. Het platform is gelanceerd op 17 december 2010 en stond open voor reacties tot 27 januari Mensen zijn op de hoogte gebracht via kaarten in de buurt, posters, Twitter, de website van de gemeente Haarlem en de Stadskrant. In deze korte tijd hebben 1800 mensen zich geregistreerd en meegedaan en zijn er 123 verschillende ideeën ingediend. De inzet van social media verandert onze werkwijze fundamenteel, maken de inzenders duidelijk: van informatiestromen controleren naar die managen. En: niet het zenden van de boodschap staat meer centraal, maar vooral luisteren is het credo. 9. Gemeente Leiden Via de vraag Wat wil Leiden? Wat wilt u? heeft de gemeente Leiden de stad gevraagd mee te denken met het opstellen van de nieuwe cultuurnota onder de naam cultuur071. Van te voren werd bewust maar één kader meegegeven. Dat was de vraag: hoe kan cultuur nog meer een bijdrage leveren aan de stadsvisie Leiden, Stad van Ontdekkingen? Door het faciliteren van een afwisselend en creatief proces werden veel verschillende doelgroepen bereikt en kwam echt de stad aan het woord. Niet eerder waren er in Leiden in zo'n vroeg stadium zoveel mensen en organisaties betrokken bij de aanloop naar een nieuwe nota. Er ontstonden nieuwe netwerken en initiatieven in de kunst- en cultuursector in Leiden. Naast de inzet van traditionele middelen, was de inzet van sociale media bewust onderdeel van de aanpak. Het project was goed te volgen op Twitter en Linkedin. Sociale media werden daarbij niet alleen ingezet om te zenden, maar om echt contact te maken met de volgers. Het project is nog niet ten einde, maar wordt tot nu toe door de gemeente en betrokkenen als succesvol ervaren.

4 10. Gemeente Lelystad Lelystads nieuwste woonwijk Warande werd in de markt gezet met een eigen look and feel, visueel vertaald in folders, website, nieuwsbrieven en andere items. Naast commercieel drukwerk en online media spelen de sociale media anno 2011 een grote rol. De gemeente gebruikt de kracht van de sociale media voor de profilering van het nieuwe stadsdeel. Communicatie staat centraal. Warande is op diverse platformen aanwezig om de wensen en behoeften te peilen en om draagvlak te creëren. De snelle - dialoog met en tussen geïnteresseerden en huidige bewoners is essentieel voor het succes van Warande. Sleutelrol voor een community-vorming met onder meer Hyves en Ning, maar ook toont de inzending de betekenis van het werken met QR-codes, Twitter, Facebook en Google adwords. 11. Gemeente Pijnacker-Nootdorp Naast de traditionele maandelijkse spreekuren waarin burgers zonder afspraak met hun vragen bij de burgemeester en wethouders mogen binnenlopen houden de collegeleden in deze gemeente voortaan ook twitterspreekuren. Dit zijn digitale spreekuren waarin een bestuurder zoveel mogelijk vragen van de burgers, die zich begeven op Twitter probeert te beantwoorden. De spreekuren kunnen rond een thema worden gehouden of voor algemene vragen. De Twitterspreekuren zijn een succes en voorzien duidelijk in een behoefte. Gebruikers van het sociale netwerk kunnen er al hun vragen stellen over zaken die spelen in de gemeente. Achter de knoppen zitten beurtelings de burgemeester en wethouders. Indien nodig wordt geadviseerd contact op te nemen met de verantwoordelijke afdelingen binnen de gemeente en de weg hiernaar toe gewezen. Tijdens het Twitterspreekuur kan een vragensteller ook onder vier ogen met de burgemeester of wethouders spreken, zonder meelezende medetwitteraars. 12. Gemeente Tilburg De mogelijkheden van social media zijn voor sommige onderwerpen, doelgroepen en doelstellingen ongeëvenaard, in combinatie met kennis, creativiteit en enthousiasme. Het project Tilburg is Thuis richtte zich op het bereiken en binden van studenten die in de gemeente een opleiding volgen. We konden studenten volgen, handig gebruik gemaakt van Hyves en ook andere sociale media niet onbenut gelaten. Mooi voorbeeld ook van samenwerking van gemeente met lokale instellingen en bewoners. 13. Gemeente Utrecht Utrecht groeit: er zijn steeds meer mensen die graag in Utrecht willen wonen. Utrecht is daarom steeds op zoek naar plekken in de stad, waar ze nog kunnen bouwen; voor studenten, voor starters, maar ook voor gezinnen die graag midden in de stad willen wonen. Van 1 tot en met 31 maart was de site in de lucht. Op deze site kon iedereen meepraten en denken over een aantal mogelijke bouwlocaties in Utrecht. Wat nu nog een oud spoorwegterrein is, een bedrijventerrein dat in onbruik is geraakt, of een leegstaand kantoor, kan straks een prachtplek zijn om te wonen. De optelsom van de bouwlocaties leidde tot een 'Dynamische Stedelijk Masterplan' dat voor de zomer werd voorgelegd aan de gemeenteraad. In een maand tijd zijn er meer dan 200 inhoudelijke ideeën opgehaald uit de stad, daarop zijn ruim 500 reacties gekomen en 6000 bezoekers hebben de site bezocht. 14. Gemeente Zuidplas In de projectweken van het programma Qwiek praatten inwoners mee over de toekomst van de springlevende dorpen van de gemeente Zuidplas. Zuidplas is per 1 januari 2010 een

5 fusiegemeente, samengesteld uit de dorpen: Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Via social media en met volle mond ( life ) tijdens ontbijten en dinerdebatten discussieerden inwoners enthousiast over Hoe houden we onze dorpen Qwiek?. Bouwen, waar doen we dat? Waar blijft natuur behouden? Voel je je veilig in de buurt en wat kun je zelf doen om jouw dorp springlevend te houden? De uitkomsten (reacties via Facebook, Hyves, LinkedIn en life) vormen de basis voor de structuurvisie van Zuidplas en ander (toekomst)beleid voor onze Qwieke dorpen. 15. Hogeschool Inholland Met de campagne ToekomstScanner op Hyves stimuleerde Hogeschool Inholland aankomende studenten de Studiekeuzetest op Inholland.nl te doen, om zo tijdig de juiste studiekeuze te maken. Door middel van De ToekomstScanner konden jongeren erachter komen hoe hun toekomstbeeld eruit komt te zien. Wat ze daarvoor moesten doen is het doorlopen van een aantal keuzevragen. De vragen zijn gerelateerd aan de Studiekeuzetest. Willen aankomende studenten bijvoorbeeld in hun toekomstige beroep alles zelf doen, of juist andere mensen aansturen? De campagne trok in de eerste week al meer dan unieke bezoekers, waarvan een substantieel deel vervolgens ook daadwerkelijk de studiekeuzetest van Inholland deed. In totaal heeft de campagne bezoekers gegenereerd en is deze 1,2 mln keer doorgestuurd. NB. Omdat het hier niet gaat om een overheidscommunicatie vanuit een overheidsorganisatie kan deze inzending formeel niet worden meegewogen bij de beoordeling. De jury presenteert de inzending wel op de website en tijdens de dag. 16. Ministerie van VWS De vele aandacht voor orgaandonatie leidde de afgelopen jaren niet tot meer donoren. Diverse barrières maken het onderwerp onnodig ingewikkeld en weerhouden veel mensen van registratie. Deze campagne brengt het terug tot zijn essentie: de keuze tussen Ja of Nee. Samenwerkingen met partners als Hyves en NU.nl hebben registratie relevant gemaakt en dichter bij het publiek gebracht. Orgaandonatie is een onderwerp geworden van de samenleving, voor de samenleving. Hyvers kunnen in hun profiel aangeven of ze donor zijn. In de Donorweek was orgaandonatie het meest besproken onderwerp op Twitter in Nederland. Een recordaantal mensen registreerde zich naar aanleiding van de acties. Het Donorregister groeit sneller dan de voorgaande jaren, en veel meer mensen zeggen Ja. De doelstellingen zijn daardoor op de helft van de looptijd reeds overtroffen. Een campagne-effect van levensbelang. 17. Rijkswaterstaat ring Rotterdam A20 Onder het motto We maken er het beste van! begon Rijkswaterstaat aan de werkzaamheden op de A20 eind juli. En het beste had niet alleen betrekking op het nieuwe asfalt op de weg, maar ook op de informatievoorziening rond verkeershinder. Prominente rol voor een projectwebsite binnen vananaarbeter.nl, speciaal gericht op de A20. Weggebruikers werden op de hoogte gehouden met actuele reisinformatie, alternatieven en een kijkje achter de schermen. Daarnaast communiceerde RWS dagelijks via Twitter en Facebook met de volgers van de A20 over de hinder en voortgang. En tot slot deelde Rijkswaterstaat Goedmakertjes uit aan weggebruikers die een steentje bijdroegen. Zoals een schoonmaakbeurt voor je auto of een ontbijtje aan huis. Iedereen die zelf ook probeerde de drukke spits te mijden door anders te reizen of thuis te blijven (en dat even liet weten via Twitter of Facebook) maakte kans op zo n attentie, en daarmee bekrachtiging van gewenst gedrag.

6 18. Rijkswaterstaat IenM live Medewerkers die werkzaam zijn op 200 locaties, hoe communiceer je daarmee? Rijkswaterstaat lanceerde Yammer op een succesvolle wijze binnen de organisatie. Hoe? Door een originele introductievideo met een widget op intranet, monitoring door fictieve collega Frank en social media onmisbaar maken bij organisatieontwikkelingen. Het resultaat: twee derde van de organisatie heeft een account, de interne en externe dienstverlening en kennisdeling verbetert, en er is een online brug ontstaan tussen bestuur en medewerkers. Yammer is een onmisbare factor binnen de interne communicatie van Rijkswaterstaat doordat het voorziet in de behoefte van de organisatie. Dat blijkt onder meer ook uit de belangstelling: de beoogde score van 1500 leden werd niet in 3 maar 2 maanden al gerealiseerd en per augustus dit jaar namen 6300 medewerkers deel. Tot die tijd zijn dit jaar berichten geplaatst op Yammer. 19. Politie Groningen Twitter is één van de snelst groeiende social networkplatforms. Dat biedt met name kansen voor burgerparticipatie, preventie, opsporing en netwerken. Door Twitter te benutten werd het mogelijk burgers daar te ontmoeten waar zij zich een groot gedeelte van hun tijd bevinden, namelijk op het internet. Om de toepassing van Twitter tot een succes te maken is het belangrijk om op een open wijze met burgers te communiceren. Daarnaast kenmerkte de politieorganisatie zich traditioneel als een gesloten organisatie die graag informatie wil ontvangen, maar zeer terughoudend is met het delen van informatie. Via Twitter deelt men echter allerlei informatie met burgers, mits het geen lopende onderzoeken beschadigt, het geen onnodige onrust veroorzaakt en men de privacy van betrokkenen niet aantast. Onderzoek leert dat burgers zich door de twitterende wijkagent niet onveiliger of veiliger voelen, maar ze maken duidelijk wel beter geïnformeerd en toegerust te zijn om iets te doen als het er op aan komt. 20. Provincie Gelderland - Tappan Communicatie De provincie Gelderland koos voor een crossmediale aanpak bij het grootschalige onderhoud van de A325/N325 tussen Arnhem en Nijmegen. Via twitter en een interactieve projectwebsite werden weggebruikers op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Veel retweets, een dialoog met weggebruikers en ruim 700 volgers waren het resultaat. Dit succes kwam niet aanwaaien, maar vroeg om een inspanning van het gehele projectteam. Een webcareteam van vier personen beantwoordde 7 dagen per week vragen via Twitter en de website en de projectleider op de weg was altijd bereikbaar om de laatste stand van zaken door te geven. Zo ontstond er een prettige dialoog tussen provincie en de weggebruiker. De adviseurs van de provincie zijn nog nooit zo direct en constant in contact geweest met de doelgroep en vonden de interactie verslavend interessant. 21. Provincie Noord-Brabant De social media campagne van de Provincie Noord-Brabant en Attacom Jongerencommunicatie was erop gericht jongeren te triggeren te stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart De centrale vraag was: hoe krijgen we meer jongeren (18-27 jaar oud) naar de stembus? Attacom leverde het concept voor een campagne die door de tone of voice en door de inzet van social media volledig aansloot bij de taal en belevingswereld van de Brabantse jongeren. Door via verschillende social media platforms te tonen dat je Hart had voor de provincie, konden mensen laten zien dat ze trots waren op hun provincie. Ondertitel van de campagne was: Ik ben een Brabander! Hyves, Facebook en Twitter werden gecombineerd met een advertentiecampagne. Via een applicatie die via Hyves en Facebook werd verspreid konden mensen aangeven of ze gingen stemmen of niet. Zo n 8500 jongvolwassenen lieten weten of ze gingen stemmen op het speciaal ontwikkelde internetplatform en maakte de betrokkenheid van jongeren duidelijk.

7 22. Provincie Overijssel / Porter Novelli In dit project ging het erom te laten ervaren wat de provincie nou eigenlijk voor burgers doet. De familie Overijss werd geïntroduceerd met een minicomedy. Een eigen Hyvespagina evenementen en media-aandacht. En een interactief platform: de Droomfabriek. Door de actieve inzet van social media op strategische momenten die gekoppeld waren aan real life ervaringsprojecten, door te blijven luisteren en door de vervlochten inzet van traditionele campagne- en communicatiemethoden werden burgers geprikkeld een mening te vormen, gefaciliteerd deze hoorbaar te maken en gestimuleerd om over te gaan tot actie. Samen met de provincie, maar er soms ook tegenin. Ook hier speelden Hyves en Twitter een belangrijke rol. 23. Stichting Regiobranding Zuid-Limburg Met dit project wilde Zuid-Limburg bewijzen dat het integraal inzetten van het hele communicatiespectrum effectief is: van 'ouderwets' adverteren tot en met social media en persbenadering. Met een miljoen websitebezoekers en een gestaag groeiende positionering versterkt de regio op die manier aantoonbaar zijn imago. Cruciaal daarin is de rol voor de eigen inwoners als ambassadeur. Ook het organisatiemodel van de Stichting Regiobranding, een echte publiek-private samenwerking, draagt bij aan een breed gedragen aanpak. Daarmee is Zuid- Limburg een voorbeeld voor een duurzame en effectieve aanpak van het nog zo jonge vak Regiobranding. NB. Dit is een Gouden Tip 24. Streekhuis Kromme Rijn Het streekhuis, een samenwerkingsverband van meerdere (overheids)organisaties, organiseerde een picknick. Een snelle mobilisatie van belangstellenden waarbij social media werden benut. Een toegankelijk voorbeeld van zelforganisatie op het platteland, noemen de organisatoren het zelf. 25. Waterschap Hollands Noorderkwartier/MyReputation De social newsroom van de Waterschappen genaamd Waterbestendig.nl was een actie platform dat een integratie van steunbetuigingen, blogs, fora, nieuwsberichten en diverse sociale media te zien gaf. De aanpak leidde naar een dynamische en interactieve omgeving waarin de boodschap helder werd gecommuniceerd, de neutrale naar informatie zoekende toeschouwer zich serieus behandeld voelde en het tegengeluid de ruimte kreeg om die te ventileren. Het design en de gebruikersvriendelijkheid maakte het geheel tot een tot een volgens de inzenders uniek project op het gebied van PR, Social Newsroom en Issue Management in Nederland. 3. Algemene bevindingen van de jury De jury is blij met het record aantal inzendingen. Voor het eerst is bij de werving van cases gebruik gemaakt van social media (Twitter en LinkedIn). Met name via de LinkedIndiscussie kwamen veel inzendingen binnen. Daarmee biedt de organisatie van deze prijs zelf ook een interessante case over succesvolle inzet van social media. Het thema social media spreekt tot de verbeelding en maakt duidelijk dat vele mogelijkheden voorliggen om zowel strategisch als operationeel sterker als overheidsorganisatie voor de dag te komen. Daarbij valt het de jury in positieve zin op dat bij de inzendingen steeds meer aandacht uitgaat naar het onderbouwen van keuzes en de verantwoording van de inzet van publieke middelen. Dat komt

8 onder meer tot uiting in de wijze waarop doelstellingen worden geformuleerd; hoe steviger hierover wordt nagedacht, hoe scherper effecten zijn af te tekenen. Dit neemt niet weg dat concrete resultaten bij einddoelgroepen niet altijd duidelijk zijn. Diverse inzendingen nemen de media-aandacht als graadmeter voor effectiviteit, zonder doorwerking op voorgenomen kennisvermeerdering of bewustwording aan te tonen. Bij social media wordt als te verwachten hoog opgegeven over het innovatieve karakter van de overheidscommunicatie. Echt nieuwe, verrassende inzet van social media is er evenwel nauwelijks, vooral zien we een slimme middelenmix, integratie van beleidsvorming en communicatie en een keur aan nieuwe mogelijkheden om snel, open en op grote schaal informatie te verspreiden. Het interactief consulteren van publieksgroepen bij de totstandkoming van beleid heeft met de nieuwe technologische mogelijkheden ook een krachtige impuls gekregen. De aandacht voor vormgeving springt daarbij ook in het oog; social media bieden prachtkansen om met beelden te werken. Ook valt op, dat velen zien dat de inzet van social media de omslag van zenden naar luisteren en interactie makkelijker of zelfs noodzakelijk maakt. Dat dit vaak ook consequenties móet hebben voor de organisatie van de communicatie lijkt men zich niet altijd te realiseren. Volstrekt geen zicht heeft de jury op de kosten die gemoeid zijn met social media. Hier wordt met de criteria ook niet naar gevraagd; dit zou een toetssteen kunnen zijn bij een volgende editie van de Galjaardprijs. De jury heeft bij de beoordeling van alle inzendingen en de selectie van nominaties vastgesteld dat soms inzendingen vrij dicht bij elkaar lagen, als het gaat om de criteria. Uiteindelijk is een uniforme voordracht opgesteld. 4. Nominaties Uit de inzendingen werden drie nominaties geselecteerd. In alfabetische volgorde: Gemeente Borne met de totstandkoming van de stadsvisie Social media zijn hier verweven in het hele proces, voor informatievoorziening, consultatie en besluitvorming. Doelgroepgerichte activiteiten, hulp bij keuzeprocessen, heldere inkadering van de meebeslisruimte, webcare en netwerkbenadering spreken aan. Daarbij is sprake van een serieuze aandacht voor bestendiging en daarmee: het managen van verwachtingen. Het project Mijn Borne 2030 getuigt van lef van de communicatiediscipline om in de organisatie en de omgeving professioneel voor de dag te komen. Het komt tegemoet aan de veel voorkomende tekortkoming bij interactief beleid, namelijk dat burgers wel mee mogen praten, maar niet mee mogen beslissen. Dat is extra sterk in dit geval omdat sociale media juist voor dit doel ingezet zouden kunnen worden. Hier is met een lastig onderwerp (toekomstvisie) een goed resultaat behaald dat ook nog eens concreet beschreven is. Gemeente Eindhoven met de aanpak van de communicatie bij de ingreep op het verkeersknooppunt Hovenring Hier is sprake van een nog lopend project, dat duidelijk maakt hoe gerichte inzet kan helpen om alternatieve routes onder de aandacht te brengen, met service-informatie ergernissen te dempen of weg te nemen en blijkens de gegevens minder files op te leveren. Oog voor onderlinge verwijzing van media (informatieborden en Twitter), terugkoppeling en bijsturing. Consequenties voor de organisatie van de inzet van social media werden daadwerkelijk getrokken, zoals een 24/7 dienst bij de aanvang van het project. Interessant bijproduct is de vorming en training die in de eigen organisaties op gang is gekomen; ze worden er samen wijzer van. Dat maakt duidelijk dat communicatie een plaats in het hart van de beleidsmakers heeft weten te verwerven. Een mysterieus effect is de verdamping van het aantal weggebruikers.

9 Streekhuis Kromme Rijn met de picknick Deze inzending betreft een samenwerking tussen meerdere organisaties. Er is sprake van een verrassend, innovatief, initiatief met ondeugende trekjes, waarbij men erin slaagde bij anderen initiatief leggen en laten. Sociale media kunnen leiden tot zelforganiserende groepen burgers die zelf publieke goederen co-creeren. Dit is vaak een vergezocht toekomstbeeld, maar dit plattelandsproject laat zien dat het wel degelijk nu al kan. Op dit punt kan de inzet van sociale media zich ook onderscheiden van andere aanpakken. Realisatie van de mobilisatie vond plaats tegen minimale kosten. 5. Winnaar vakprijs De Galjaardprijs 2011 is toegekend aan de gemeente Borne voor het project MijnBorne2030. De effectiviteit dwingt respect af voor een onderwerp dat op de lange termijn spreekt en een doel dat zover in de toekomst ligt. Opmerkelijk is ook hoe de gemeente erin slaagde de gemeenschap voorop te zetten, niet de gemeente. Rob Stegehuis verzorgde de Gouden Tip voor deze inzending en ontvangt de opleidingsbon van 750,00 van SRM. Tijdens de bijeenkomst waarop de vakprijs werd toegekend kon het publiek ook een publieksprijs toekennen. Van 62 uitgebrachte stemmen gingen er 40 naar de gemeente Borne, 12 naar Streekhuis Kromme Rijn en 10 naar de gemeente Eindhoven. De publieksprijs 2011 werd toegekend aan de gemeente Borne. Namens de jury, de voorzitter: Guido Rijnja Utrecht, 13 oktober 2011

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots

In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots Via de vraag Wat wil Leiden? Wat wilt u? hebben we als gemeente Leiden aan de stad gevraagd mee te denken bij

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo

Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo Pleio als online platform voor de publieke zaak Door: Davied van Berlo Bij sociale media denken we al snel aan interactieve sites op internet, zoals Facebook of Twitter. De fundamentele verandering voor

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto)

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Het sociale web biedt gemeenten een onuitputbare bron aan potentiële kennis en ideeën die voorheen niet beschikbaar was. De

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Alfons Oldeloohuis, Huisarts. Betrekken jongeren. Verbinden stad & land en consument & producent. Stimuleren innovatie. Procesbegeleiding partijen.

Alfons Oldeloohuis, Huisarts. Betrekken jongeren. Verbinden stad & land en consument & producent. Stimuleren innovatie. Procesbegeleiding partijen. Netwerk de Peelhorst Alfons Oldeloohuis, Huisarts Geïnteresseerd in het animatiefilmpje over het Netwerk de Peelhorst of direct naar de website? Scan het plaatje hierboven via de (gratis) layar-app "De

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

WNF: Social Media meetbaar maken

WNF: Social Media meetbaar maken WNF: Social Media meetbaar maken... http://www.youtube.com/watch?v=4mxjbip6y04 ... Programma 1. WNF Social Media strategie & uitvoering 2. Social Media meten in 4 dimensies: a. Involvement b. Interesse

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker?

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Case study Kentalis Februari 2016 Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? En hoe zorgde Kentalis voor adoptie van het sociale intranet op SharePoint? Pagina

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers Workshop politie en social media 5 april 2012 1. Presentatie Bij dilemma 1: Rodney Bos van de Politieacademie stelt: dit is geen dilemma. Het OM gaat hier tegen in: in de praktijk speelt dit wel. Over

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014 Ambassadeur Heldere Taal 2014 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP Akkermans, Cindy CS S0 RAD: RAD120627 2012-06-27T00:00:00+02:00 BW: BW120522 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Publieksparticipatie Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Waarom een whitepaper? Participatie- en communicatieadviseurs ondervinden over en weer dat er onduidelijkheid is over de doelen

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld!

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Op 10 maart 2014 ben ik gestart met de opleiding LCP. Tijdens de presentatie kregen wij tips over het vinden van een onderwerp voor het essay. Ik heb mijn

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Opvolging imago onderzoek GBLT

Opvolging imago onderzoek GBLT Opvolging imago onderzoek GBLT Inleiding In september 2016 heeft GBLT een imago-onderzoek laten uitvoeren, met als doel de naamsbekendheid en het imago van GBLT In kaart te brengen als nulmeting. De conclusies

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 ANTWOORDINDICATIES EN CORRECTORENINSTRUCTIE 24 JANUARI 2017 1 Vragen bij de case Einde van het klassieke warenhuis (totaal 90 punten) Vraag 7 (20 punten)

Nadere informatie

GEEL IN FEITEN ANVERS PSYCHIATRIE IN EEN NOTENDOP

GEEL IN FEITEN ANVERS PSYCHIATRIE IN EEN NOTENDOP GEEL IN FEITEN 38.808 ANVERS PSYCHIATRIE INWONERS PROVINCIE GEKEND VOOR IN EEN NOTENDOP Geel is een stad met bijna 40.000 inwoners gelegen in de Kempen. De stad heeft een landelijk karakter en dat spreekt

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Zakendoen en communiceren in de digitale 1jd

Zakendoen en communiceren in de digitale 1jd Zakendoen en communiceren in de digitale 1jd Social Media, Digital trends, Online PR, Webcare, Personal Branding, Crowdsourcing, Co- crea1on Blogs Lezingen en presenta1es Trainingen Workshops Brainstorms

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 13R5541 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest Inleiding Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013

Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013 Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013 Artikel 1. Begripsbepaling a. De vrijwilligersprijs: De Vrijwilligersprijs Twenterand voor personen van 23 jaar of ouder. b. De jongerenprijs: De Vrijwilligersprijs

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

CYBERSAVE YOURSELF CHALLENGE WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT?

CYBERSAVE YOURSELF CHALLENGE WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT? WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT? Cybersave Yourself is een programma van SURFnet dat tot doel heeft het beveiligingsbewustzijn bij studenten, docenten en medewerkers

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie