Willem de Zwijger College. Stagemap MaS. Informatie en werkboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Willem de Zwijger College. Stagemap MaS. Informatie en werkboek"

Transcriptie

1 Willem de Zwijger College Stagemap MaS Informatie en werkboek

2 Inhoudsopgave - Inleiding 2 - Wat is een maatschappelijke stage? 3 - Verschillende stagevormen en het aantal uren van de MaS 4 - Taken 6 - Stappenplan 7 - Normen logboek 8 - Normen stageverslag en presentatie 9 - Stage-ideeën en adressen 10 - Logboek - Stagecontract - Beoordelingsformulier leerling - Beoordelingsformulier stagebegeleider Bijlagen 1

3 Inleiding In deze map kun je alle zaken vinden die nodig zijn voor de maatschappelijke stage. Waarschijnlijk heb je al het een en ander hierover gehoord. In de politiek of via de school. Deze stage is leerzaam voor je algemene ontwikkeling en kennis, waarbij je ervaring opdoet in het vrijwilligerswerk. Wij wensen je veel succes en stage-ervaring. Heb je vragen, neem dan contact op met je schoolbegeleider (mentor) of de coördinator MaS, mevrouw. Romijn Naast de schoolbegeleider en coördinator MaS kun je contact opnemen de DWO/ Dordtse Welzijns Organisatie. Deze organisatie heeft in juni al een introductieles verzorgd in de derde klas havo en vwo. Verderop in deze infomap vind je een stappenplan met informatie over het zoeken van een stageplaats. DWO/ Dordtse Welzijns Organisatie Mevr. Kleinendorst Markt 2 (in de bibliotheek in Papendrecht) Wil je langskomen? Het Steunpunt is geopend op maandag van tot uur. Op een andere dag langskomen? Maak eerst een afspraak met mevrouw Kleinendorst! 2

4 Maatschappelijke Stage Wat is maatschappelijke stage (Mas) eigenlijk? Waar moet een stage aan voldoen en waarom moet een leerling een Mas lopen? Dit zijn zomaar een paar vragen die bij leerlingen, ouders en docenten naar boven komen wanneer men in aanraking komt met de term Mas. Wat is Mas? Het doel van de Mas is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwillegerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Door middel van de Mas leveren jongeren een actieve bijdrage aan de samenleving en werken zij aan de verdere ontwikkeling van hun competenties. De stage moet dus zinvol zijn. Voor de leerling, die merkt dat zijn inzet ertoe doet, maar ook voor de samenleving die merkt dat er leuke dingen en activiteiten gebeuren: de f-jes worden door een jongere van de school begeleid, er komt een feest in de wijk, het netwerkcafé in het zorgcentrum wordt bemand, een historisch monument wordt opgeknapt, de bibliotheek krijgt extra handjes. De samenleving is wat je er met elkaar van maakt. Wat levert het op? De maatschappelijke stage levert veel op. Leerlingen ervaren hoe leuk het is iets voor een ander te doen. Scholen breiden hun netwerk uit en werken samen met vrijwilligerscentrales en stagebieders. Jongeren verkennen de maatschappij en beseffen dat iedereen nodig is om de maatschappij te laten functioneren. Ze leren hun eigen verantwoordelijkheid kennen voor het leveren van een zinvolle bijdrage aan een prettige samenleving. En de beloning voor de inspanning is waardering en dankbaarheid. Het vrijwilligerswerk krijgt een nieuw imago. Jongeren brengen hun aanstekelijke enthousiasme in, hun frisse blik, hun creativiteit en hun kennis van ict. Vrijwilligersorganisaties krijgen de kans ervaring op te doen met jongeren. Per slot van rekening is de leerling van nu de vrijwilliger van de toekomst. Waarom moet een leerling Mas volgen? Vanaf 2011 is de Mas een verplicht lesonderdeel voor alle leerlingen (VMBO/ HAVO/ VWO) die vanaf schooljaar in het voortgezet onderwijs binnenstromen. Tijdens hun middelbare schoolloopbaan worden scholieren geacht om een MaS van respectievelijk VMBO 48 uur, HAVO 60 uur en VWO 72 uur te volbrengen. Deze uren mogen over verschillende jaren worden verspreid en de leerling mag bij meerdere organisaties stage lopen om aan het volledige aantal uren te komen. Deze uren zijn echter wel zonder voorbereiding en afronding van de stage op school. De stage moet voldoen aan de wettelijke eisen en (eventuele) aanvullende eisen van de school en dit wordt vermeld op de cijferlijst of op het rapport. 3

5 Verschillende stagevormen en het aantal uren MaS Tijdens de schooltijd van de leerlingen is de MaS een onderdeel van hun curriculum. De MaS dient met een voldoende te worden afgerond, net zoals de vakken lichamelijk opvoeding (LO) en culturele kunstzinnige vormgeving (CKV). De leerlingen kunnen intern en extern hun MaS invullen. Bij intern moet u denken aan projecten binnen de school zoals leerlingen helpen leerlingen of de redactie van de schoolkrant. Externe stages vinden buiten de school plaats, zoals de bejaardenzorg, sportvereniging of dierenverzorging. Het aantal verplichte uren MaS bedraagt: - mavo 48 uur stage - havo 60 uur stage - vwo 72 uur stage Maatschappelijke organisaties kun je onderverdelen in een aantal sectoren. Let erop dat de organisatie volgens een non-profit systeem werkt. Dit houdt in dat de organisatie geen bedrijf is met een winstgevend doel. Kort gezegd mag de organisatie geen geld verdienen. Bedenk voor jezelf welke sector je leuk of interessant vindt: - Sport & recreatie - Gezondheidszorg & hulpverlening - Kunst, cultuur & educatie - Samenlevingsopbouw - Milieu, natuur & dieren - Politiek, religie & levensbeschouwing - Allochtonen, vluchtelingen & ontwikkelingshulp - Jeugd & jongeren Snuffelstage: Een zeer korte stage waarbij leerlingen even een kijkje kunnen nemen in de keuken van het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: leerlingen helpen bij een knutselmiddag voor gehandicapte leerlingen. Blokstage, actiedag of project(week): Een stage van een of meerdere dagen (achtereen), waarbij leerlingen een afgebakende klus uitvoeren voor of binnen een organisatie. Alle leerlingen kunnen in dezelfde periode stage lopen. Bijvoorbeeld: leerlingen verzamelen geld in voor een weeshuis in het buitenland door broodjes knakworst te verkopen. Lintstage: Een stage van meerdere, niet aaneengesloten dagdelen. De stage wordt binnen een afgebakende periode uitgevoerd. De stage loopt als een lint door deze periode heen. Bijvoorbeeld: een leerling helpt iedere woensdagmiddag bij de training bij de korfbal. Estafettestage: Een stage waarbij de leerling een periode actief is als vrijwilliger en na een vast aantal uren of dagdelen het stokje overdraagt aan een andere leerling. De continuïteit is daarmee gewaarborgd 4

6 voor de organisatie. Bijvoorbeeld: leerlingen verzorgen de zaterdagmiddagactiviteiten voor kinderen. De activiteiten worden in koppels bedacht. Na een aantal weken nemen andere leerlingen het over zij verzorgen nieuwe activiteiten. Carrouselstage: Een groep leerlingen bedenkt een leuke activiteit of opdracht, bereidt deze voor en voert deze uit. Vervolgens wordt dezelfde opdracht (nu met enige ervaring) voor een andere organisatie uitgevoerd. De groep leerlingen maakt een ronde langs verschillende organisaties. Een ander groepje leerlingen bedenkt een andere klus en komt op een ander tijdstip met de eigen activiteit eveneens naar diezelfde organisatie. Bijvoorbeeld: een groepje leerlingen bedenkt een leuke dansworkshop voor kinderen in een buurthuis en geeft deze vervolgens in verschillende buurthuizen. Een ander groepje leerlingen bereidt een workshop mobiel bellen en sms en voor ouderen voor. Zij geven deze workshop dan ook in deze buurthuizen. Vrije vorm (individuele stage): De school geeft de leerlingen de opdracht een bepaald aantal uren binnen een periode te besteden aan vrijwilligerswerk. De verdere invulling mogen de leerlingen zelf bepalen. 5

7 Taken Taken school - Leerlingen voorbereiden op de MaS - Controleren of de gekozen MaS geschikt is voor de betreffende leerling - Houden van contact over voortgang van de stage met de leerling - Indien nodig contact onderhouden met de stagebegeleider van de instantie Taken van de leerling - Een stageplek kiezen die past bij je eigen interesses en competenties - Eigen initiatief tonen tijdens de uitvoering van de stage - Affiniteit tonen met de doelgroep (bijv. ouderen, kinderen, mensen met beperkingen, etc.) - Goed inzetbaar en behulpzaam zijn op de stageplek - Afspraken met school en de stagebieder goed nakomen - Bereikbaar zijn voor school en stagebieder Taken stagebieder - De stagebieder is verantwoordelijk voor de inhoud van de stageplek en draagt zorg voor een zinvol takenpakket voor de leerling. - De begeleider is enthousiast in het ondersteunen van de leerling - Affiniteit hebben met jongeren - Zorg dragen voor een veilige stageplek 6

8 Stappenplan Stap 1 Keuze sector Bedenk goed wat je wilt en vooral wat leuk lijkt. Als je dertig uur moet werken in een organisatie die je niet leuk vindt, dan is dat best lang. Ga op zoek naar iets wat aansluit bij je interesses. Stap 2 Het zoeken naar een organisatie Als je weet in welke sector je een stageplek zoekt, maakt dat het zoeken naar een maatschappelijke organisatie een stuk makkelijker. Je kunt in je eigen omgeving vragen of mensen dat soort organisaties kennen. Maar je kunt ook eens kijken in de gemeentegids welke organisaties er zijn. Naast zelf zoeken kun je de hulp inroepen van Mevr. Kleinendorst van de DWO/ Dordtse Welzijns Organisatie. Zij kan je in contact brengen met organisaties en de mogelijkheden. Stap 3 Afspraak maken met de maatschappelijke organisatie Als je een maatschappelijke organisatie hebt gevonden, neem dan contact op met deze organisatie en maak een afspraak. Kijk tijdens de afspraak goed om je heen. Met welke mensen krijg je te maken en in welke omgeving ga je stage lopen? Spreek bij de organisatie af met een contactpersoon. Deze contactpersoon is je begeleider bij de organisatie. Bij deze afspraak overhandig je de folder De Maatschappelijke Stage. Hier staat in wat een maatschappelijke stage precies is en wat er van zowel de leerling als de organisatie wordt verwacht. Stap 4 Stagecontract Samen met de contactpersoon van de maatschappelijke organisatie vul je het stagecontract in. Je maakt afspraken over je taken en de inhoud van de stage. Je spreekt af op welke tijdstippen je aanwezig bent en wat er van je verwacht wordt. Het toetsingsformulier lever je in bij de schoolbegeleider. Je krijgt van de DWO/ Dordtse Welzijns Organisatie bericht of de stageplek is goedgekeurd. Stap 5 Stage lopen en logboek Als je stageplek is goedgekeurd, dan kun je aan de slag. De stage wordt buiten schooltijd uitgevoerd. Tijdens de stage houd je een logboek bij voor extra informatie. Hierover verwijs ik je door naar de kop logboek. Zorg ook voor achtergrondinformatie van de organisatie. Eén keer per maand is er een contactmoment tussen jou en de schoolbegeleider. Tijdens dit contact overleg je met de schoolbegeleider en laat je het tussentijdse logboek zien. Stap 6 Stageverslag en presentatie Wanneer je uren erop zitten, lever je het stageverslag in. Onder de kop stageverslag en presentatie kun je hier informatie over vinden. Stap 7 Afronding Alle onderdelen laat je ondertekenen door de begeleider van de stage. Deze lever je in op school bij de schoolbegeleider. Vervolgens wordt alles goedgekeurd en worden de gemaakte uren geregistreerd. 7

9 Normen logboek Logboek Het algemene doel van een logboek is dat de leerling en de schoolbegeleider later terug kunnen lezen wat er precies gebeurd is op een bepaald moment. Het is dus belangrijk elke keer na een stagedag dit logboek in te vullen. Aan het einde van deze stagemap vind je een logboek dat je kunt gebruiken tijdens je stage. Het logboek vul je als volgt in: - Noteer de datum. - Noteer tijdstip begin stage en eind. - Je moet je logboek laten aftekenen door je schoolbegeleider en de begeleider van de organisatie. - Let op spelling en grammaticafouten. Voorbeeld logboek Naam stagiair:. Omschrijving stage:. Begeleider:. Datum Tijd Plaats Taken Verslag/opmerkingen/afspraken begeleider/ aftekenen begeleider Voorbeeld: :00 School Gesproken met mogelijk Goed gesprek begeleider dhr. Snoep: goed gesprek We moeten maar eens een keer meelopen 25-9 om 14:00 aanwezig zijn Logboek: 8

10 Normen stageverslag en presentatie Na elke stage lever je een stageverslag in. Dit verslag geeft een totaalbeeld van de stage en je ervaringen. De volgende onderdelen moeten aanbod komen in dit verslag; - gegevens leerling - gegevens organisatie - kennis/ inzicht (Wat heb ik geleerd tijdens deze stage?) - vaardigheden (Wat waren mijn taken/ handelingen?) - positieve en negatieve punten van de stage - beoordelingsformulier stagebegeleider - beoordelingsformulier schoolbegeleider - beoordelingsformulier leerling - logboek - Vergeet in je evaluatie niet om de organisatie en de begeleider hiervan te bedanken voor de mogelijkheid dat je bij deze organisatie stage mocht lopen. - let op spelling en grammaticafouten - denk aan een voorkant, inhoud en inleiding Presentatie Elk schooljaar is er voor bovenbouwleerlingen havo/ vwo een afsluiting met een presentatie. Op deze avond presenteer je jouw MaS en de ervaringen die je hebt opgedaan. Deze avond is verplicht voor leerlingen bovenbouw havo/vwo en dient als afsluiting voor de stage. Half mei ontvang je een uitnodigingsbrief voor jou en je ouders waarin het programma voor deze avond is vermeld. Presenteren is niet altijd gemakkelijk, maar hoe vaker je het doet, hoe meer ervaring je krijgt en profijt je ervan hebt. De persoon die presenteert, doet dit om een boodschap over te brengen. Om dit te bereiken heb je een goede presentatie nodig. Daarbij heb je te maken met een aantal basisaspecten, namelijk; - Goede voorbereiding - Bespreek de presentatie en laat deze zien aan je schoolbegeleider. - Zorg dat je goed op de hoogte bent van wat er van je wordt verwacht. Denk daarbij aan de tijden van de presentatieavond, hoe en waar je moet presenteren. - Bedenk van te voren welke informatie je kwijt wilt in de presentatie. - Zoals; naam leerling, naam organisatie, foto s, dingen die je hebt gedaan, onderdelen die je erg leuk vond om te doen, onderdelen die moeilijk waren, taken die je hebt gedaan tijdens de stage. - Let op: vraag toestemming aan de mensen voordat je een foto neemt! - Heldere structuur (alleen van toepassing bij een PowerPoint en weblog) - Gebruik steekwoorden of zinnen en geen lappen tekst. - Beperk je tot informatie die voor de kijker van belang is. - Wees origineel, originaliteit valt op. 9

11 Stage-ideeën Ga na welke vrijwilligersactiviteiten en werkzaamheden je leuk en/of uitdagend vindt. Als je dat niet weet, bespreek dan thuis met ouders, verzorgers en/of vrienden wat leuke mogelijkheden zouden kunnen zijn. Je kunt in ieder geval de keuzetest vrijwilligerswerk (zie vorige pagina s) doen. Hieronder vind je een lijst om ideeën op te doen. Dit is een greep uit de vele mogelijkheden. Let goed op dat het gaat om een non-profit organisatie. Vrijwilligersactiviteiten in verzorgingshuizen, ziekenhuizen of bejaardentehuizen: - Wandelen met cliënten die aan een rolstoel gebonden zijn - Het verzorgen van enkele activiteitenmiddagen - Een uur per week kaarten of spelletjes spelen met bewoners - Meehelpen met maaltijden bezorgen - Boodschappen doen voor zieken of bejaarden - Klusjes opknappen Vrijwilligersactiviteiten voor (sport-) clubs: - Training geven aan jongere kinderen - Vrijwilligerswerk in het zwembad - Meehelpen in de kantine/clubhuis - Onderhoud van het sportveld - Assisteren bij wedstrijden (scheidsrechter, coach, verzorger) - Op sportdagen en toernooien meehelpen Vrijwilligersactiviteiten in het buurt- of wijkcentrum: - Organiseren of assisteren bij activiteiten voor jonge kinderen - Kinderopvang na school of in het weekend - Meehelpen in de kantine - Meehelpen met het organiseren van een buurtfeest - Meewerken aan de samenstelling van een buurtkrant en deze verspreiden - Klussen en boodschappen doen voor ouderen en hulpbehoevenden in de buurt - Een schoonmaakactie in de buurt of wijk organiseren Vrijwilligersactiviteiten in de buitenlucht: - Knotwilgen snoeien en natuuronderhoud met een vrijwilligersgroep van het Noord-Hollands Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer op zaterdagochtend - Educatieve activiteiten organiseren bij een Educatief Centrum voor Natuur en Milieu - De vogelbescherming helpen met het maken van nestkastjes of weidevogelbescherming in het voorjaar - Assisteren bij open dagen en excursies van natuurbeherende organisaties - Met gehandicapten wandelen in de natuur - De tuin of het plantsoen bij een maatschappelijke instelling verzorgen of een grote beurt geven - Helpen bij de Groenling 10

12 Technische vrijwilligersklussen: - Ouderen helpen bij het instaleren en bedienen van nieuwe apparaten (computer, mobiele telefoon, tv, digitale camera, etc.), bijvoorbeeld via een servicedienst van een buurthuis of bij een bejaarden- of verzorgingstehuis. - Eenvoudige onderhoudsklussen bij hulpbehoevenden (schilderijen ophangen, lampen vervangen, deurklink repareren, etc - Oude fietsen en gereedschap opknappen voor projecten in ontwikkelingslanden - Groot en klein onderhoud van een clubgebouw (schilderen, elektra, sanitair, etc.) - Een mobieltjescursus voor ouderen organiseren Vrijwilligersactiviteiten op school: - Deelnemen aan de leerlingenraad - Redactielid van de schoolkrant, website, elektronische muurkrant etc. - Helpen bij sport- of toneelactiviteiten - Meedoen aan houd de school schoon -project - Assisteren bij een open dag of ouderavond - Leerlingen helpen leerlingen - Actie op touw zetten voor een goed doel (fancy fair) - Vrijwilligerscentrale opstarten binnen school (website bouwen) - Heb je zelf een leuk idee, leg het voor aan je mentor of aan de coördinatoren van de M.S. Overige vrijwilligersactiviteiten: - Collecteren en actie voeren voor een goed doel (Wereld Natuur Fonds, Greenpeace) - Helpen op een kinderboerderij - Brieven schrijven aan gevangenen via Amnesty International - AZC: allochtonen mensen/kinderen helpen, bijv. met Nederlandse les of leren fietsen - Twee keer per week een uurtje voorlezen bij blinden of ouderen - Een kerstmarkt organiseren voor een goed doel - Koken voor dak- en thuislozen of meewerken bij de Voedselbank - Meewerken in een Derde Wereld Winkel - Meewerken aan Tafeltje dek je - Meewerken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum of dierenambulance - Paardrijden of zwemmen met gehandicapten - Meewerken in een kinderdagverblijf - Kinderen begeleiden bij buitenschoolse opvang Deze lijst is natuurlijk niet compleet. Je kunt hem aanvullen met veel meer vrijwilligerswerk. Kijk ook eens op de volgende websites:

13 Logboek stage Naam leerling Naam organisatie Contactpersoon organisatie Schoolbegeleider Datum Tijd Plaats Taken Verslag/opmerkingen/afspraken begeleider/ aftekenen begeleider 12

14 Datum Tijd Plaats Taken Verslag/opmerkingen/afspraken begeleider/ aftekenen begeleider 13

s Gravendreef College Leidschendam. Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Dit stageboekje is van

s Gravendreef College Leidschendam. Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Dit stageboekje is van 2015-2016 s Gravendreef College Leidschendam Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Dit stageboekje is van INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Wat is een maatschappelijke stage? 3 De stage-eisen 4 Ideeën

Nadere informatie

Maatschappelijke stage (MaS) Informatieboekje. 3 VMBO GL, KB en BB schooljaar 2013 2014. Naam leerling:. School: Stella Maris College

Maatschappelijke stage (MaS) Informatieboekje. 3 VMBO GL, KB en BB schooljaar 2013 2014. Naam leerling:. School: Stella Maris College Maatschappelijke stage (MaS) Informatieboekje 3 VMBO GL, KB en BB schooljaar 2013 2014 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage vereniging/instelling:. Stageperiode:. 1 Inhoud: Tijdpad MaS schooljaar

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage (MaS) Stella Maris College. Schooljaar 2013-2014. Informatieboekje MaS

Maatschappelijke Stage (MaS) Stella Maris College. Schooljaar 2013-2014. Informatieboekje MaS Maatschappelijke Stage (MaS) Stella Maris College HAVO 4 en VWO 4 Locatie Meerssen Schooljaar 2013-2014 Informatieboekje MaS 1 Inhoud: Tijdpad MaS schooljaar 2013-2014 Algemene informatie maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

3 VMBO GL, KB en BB schooljaar

3 VMBO GL, KB en BB schooljaar Maatschappelijke stage (MaS) Informatieboekje 3 VMBO GL, KB en BB schooljaar 2016 2017 Stagedocent 3 GL: Mw Daems Stagedocenten 3 KB BB: dhr Vreuls Stage coördinator: mw Hacking 1 Inhoud: Tijdpad MaS pag.3

Nadere informatie

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage

1.1 Doelen van de maatschappelijke stage VOORBEREIDING STAGE 1.1 Doelen van de maatschappelijke stage Uiteraard ga je niet zomaar een maatschappelijke stage lopen. Het Wellantcollege Houten heeft voor de stage een aantal doelen opgesteld, waarvan

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas.

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. VOORBEELDEN? Om je een paar ideeën te geven zie je hieronder een aantal leuke klussen staan die je alleen of samen met klasgenootjes zou kunnen uitvoeren. 1. Ga wandelen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages en WonenPlus.

Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Inhoudsopgave Inleiding en doel pag. 2 Plan van aanpak, voorbereiden en organiseren pag. 3 Plan van aanpak, uitvoeren en evalueren pag. 4 Bijlage 1. Vormen van stages

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS)

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) 2013-2014 MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) Iedereen doet ertoe! inleiding Bij OSG Sevenwolden is de maatschappelijke stage (MaS) een verplicht onderdeel in het derde leerjaar. Elke leerling moet dan minimaal

Nadere informatie

Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5

Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5 Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5 Inhoud: 1. Instructie voor de leerlingen 2. Formulieren stagegegevens 3. Werkopdracht en verslag 1.Instructie voor de leerlingen Doel van de maatschappelijke

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

GIDS MAATSCHAPPELIJKE STAGE VMBO 3 TL EN HAVO-3 2013-2014

GIDS MAATSCHAPPELIJKE STAGE VMBO 3 TL EN HAVO-3 2013-2014 De opzet en bedoeling van de maatschappelijke stage... 2 Leerdoelen... 2 Uitvoeren van de stageopdrachten... 2 Begeleiding tijdens je stageperiode... 2 Je stagebegeleider en de stagecoördinator op school...

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk!

Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk! Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk! Intro-boekje voor de Maatschappelijke stagiaire Beste stagiaire, Een maatschappelijke stage (MAS) is gewoon keihard verplicht. Dat heeft de regering zo besloten

Nadere informatie

22 Januari Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages. Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan. Achtergrond maatschappelijke stage

22 Januari Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages. Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan. Achtergrond maatschappelijke stage 22 Januari 2011 Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan Achtergrond maatschappelijke stage Op het moment van dit schrijven is de wet is nog niet aangenomen,

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren MaS IZ Schitterend! Tips voor een maatschappelijke stage in de informele zorg Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

Nadere informatie

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:.

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. In ons land worden veel activiteiten gedaan door mensen zonder dat ze er voor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer of de zwemhulp voor gehandicapten. Zaken die

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Vindt het leuk om met dieren en met ouderen om te gaan en vindt het leuk om een presentatie te geven.

Vindt het leuk om met dieren en met ouderen om te gaan en vindt het leuk om een presentatie te geven. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 5

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage Alles wat u moet weten over MaS Maatschappelijke Stage Inhoud Algemene info Blz. Een MaS, wat is dat eigenlijk? 4 Wat leren jongeren tijdens een MaS? 4 Zien de jongeren van nu dat zitten? 4 What s in it

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

Leerlingenpaspoort. n dit paspoort staat alles wat je moet weten en nodig hebt voor de maatschappelijke. Inhoud

Leerlingenpaspoort. n dit paspoort staat alles wat je moet weten en nodig hebt voor de maatschappelijke. Inhoud Leerlingenpaspoort I n dit paspoort staat alles wat je moet weten en nodig hebt voor de maatschappelijke stage (MaS) die je dit schooljaar gaat doen. Dit paspoort moet je goed bewaren. Je schrijft er namelijk

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Nieuwe vrienden maken

Nieuwe vrienden maken Nieuwe vrienden maken Bijeenkomst maatschappelijke stages in de culturele- en erfgoedsector Ursulakapel Roermond, 17-03-2011 Organisatie: Huis voor de Kunsten Limburg - Cultuurscouts Parkstad Limburg -

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector... 2 Inleiding... 2 Waarom is maatschappelijke stage belangrijk?... 3 Hoe ziet

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr 22 Februari 2013

Nieuwsbrief nr 22 Februari 2013 Maatschappelijke Stage Stagecertificaat voor leerlingen Onlangs heeft Timpaan Welzijn een algemeen certificaat voor de maatschappelijke stage laten ontwikkelen voor de scholen in Zuidwest Friesland. Leerlingen

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Informatie en inspiratie

Informatie en inspiratie Informatie en inspiratie maatschappelijke stage op een agrarisch bedrijf voor agrarische ondernemers en LTO-organisaties (versie 1.0 - oktober 2012) - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Wat is maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave Inleiding 3 In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Waarom dit boekje? Begeleiding. Informatie. Stagedocent. Toekomst. Stageplek

Waarom dit boekje? Begeleiding. Informatie. Stagedocent. Toekomst. Stageplek Waarom dit boekje? Tijdens je opleiding ga je op stage. Je kunt op veel plekken stage lopen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stage in de keuken of in een winkel. Of voor een stage in de bouw of in

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Wat kun je van leerlingen in de MaS verwachten?

Wat kun je van leerlingen in de MaS verwachten? Wat kun je van leerlingen in de MaS verwachten? De Maatschappelijke Stage (MaS) is vrijwilligerswerk, maar vrijblijvend is het niet. Wat kunnen organisaties van jongeren verwachten? Deze handleiding gaat

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen!

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Programma: 1. LOB, Stage (MAS en BO) & MBO+ Spreker: dhr. Nevels 2. Mavo+ Spreker: dhr. Mulder 3. Decanaat Spreker: dhr. Cornet

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Samenvatting Eén op de vijf respondenten zegt op dit moment vrijwilligerswerk te doen. Ouderen, vrouwen en inwoners van de stadsdelen Zuid en West doen dit relatief iets

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie

Vindt het leuk om buiten te zijn en met ouderen om te gaan.

Vindt het leuk om buiten te zijn en met ouderen om te gaan. Informatie voor stagebieder Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Afspraken tussen stadsboerderij en zorginstelling...

Nadere informatie

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto Werkwijzer december 2011 Leerling Stagedossier Copyright Konekto INLOGGEN via www.konekto.nl en knop LOGIN Je komt in het stagedossieroverzicht, met een lege stageovereenkomst waarop je naam en klas al

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter Maatschappelijke stages bij peuterspeelzaalwerk voor iedereen beter Helpen bij opknapklussen, bij het organiseren van een opendag of extra inzet leveren op de woensdagmiddag. De jonge stagiaires brengen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

grootse ideeën voor kleine organisaties Anders & gewoon

grootse ideeën voor kleine organisaties Anders & gewoon Maatschappelijke Stages 35 grootse ideeën voor kleine organisaties Anders & gewoon Colofon Deze waaier is ontwikkeld in opdracht van Spectrum CMO Gelderland, in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT 2016 Thema: beroepspraktijkoriëntatie Beroepspraktijkoriëntatie Verschillende vormen van beroepspraktijkoriëntatie bij het Markland College Oudenbosch. Belang voor onderwijs

Nadere informatie

Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst

Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst HELDEN na MAS behandelt het vraagstuk: Hoe wordt de stagiair van nu een enthousiaste vrijwilliger in de toekomst?

Nadere informatie