TWEE FOLDERS VOOR BEGINNERS. Inhoud: CBG: De eerste stappen NGV: Nuttige tips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEE FOLDERS VOOR BEGINNERS. Inhoud: CBG: De eerste stappen NGV: Nuttige tips"

Transcriptie

1 TWEE FOLDERS VOOR BEGINNERS Inhoud: CBG: De eerste stappen NGV: Nuttige tips CBG: De eerste stappen. Bron: CBG Centraal Bureau voor Genealogie Website: Wat is genealogie? Genealogie, oftewel stamboomonderzoek, is het zoeken naar gegevens van personen die aan elkaar verwant zijn. Over de mensen van vroeger zijn veel gegevens bewaard gebleven. Veel genealogen zijn allereerst geïnteresseerd in namen en gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden. Met deze 'primaire gegevens' maakt u een stamboom die de onderlinge familierelaties laat zien. U kunt ze aanvullen met andere gegevens die veel vertellen over het dagelijkse leven van uw voorouders. Het zijn de bouwstoffen voor een heuse familiegeschiedenis. Vaststellen van verwantschap De genealogie gaat uit van de juridische verwantschap: wie zijn de wettige vader en moeder van een kind. Deze wettige afstamming valt vaak - maar niet altijd - samen met de biologische afstamming. De juridische moeder zal bijna altijd dezelfde zijn als de biologische moeder. De echtgenoot van de moeder is in principe de wettige vader van het kind. In biologische zin is de vrouwelijke lijn het meest zeker, de mannelijke lijn het meest onzeker. Zeven tips vooraf Hier vindt u zeven nuttige tips voor een goede start van uw stamboomonderzoek: + Zoek gericht Maak in een vroeg stadium een keuze voor een van de onderzoekvormen om te voorkomen dat u door de hoeveelheid informatie het spoor bijster raakt. + Werk stap voor stap terug in de tijd Volg het spoor van de ene concrete aanwijzing naar de andere en let erop dat elk stukje van de puzzel klopt. + Noteer zorgvuldig wat u heeft gevonden Voor het vastleggen van gegevens is een goede familieadministratie onmisbaar. + Maak gebruik van de kennis van anderen Er zijn veel genealogische verenigingen en werkgroepen in ons land waar veel deskundigheid is op het gebied van genealogie en (streek)geschiedenis. + Wees kritisch op wat u vindt Genealogie is en blijft echter mensenwerk. Neem daarom gegevens van anderen niet klakkeloos over, maar controleer ze aan de hand van de originele archiefbronnen. + Lees zoveel mogelijk over de periode en de omgeving waarin u zoekt Daarmee plaatst u niet alleen uw familiegeschiedenis in een bredere context, u stuit misschien ook op bronnen en archieven die u nog niet kent. + Houd er rekening mee dat namen niet altijd vastliggen Naarmate het onderzoek terug in de tijd vordert zult u merken dat namen soms anders worden geschreven en zelfs dat er in bepaalde streken geen vaste familienamen werden gebruikt.

2 Onderzoekvormen Genealogisch onderzoek of stamboomonderzoek is een verzamelnaam voor verschillende vormen van onderzoek. Omdat u in korte tijd al veel gegevens zult verzamelen is het goed om vooraf te bedenken wat u te weten wilt komen en daar de bijpassende onderzoekvorm bij te kiezen. Stamreeks en kwartierstaat Om de herkomst van de familienaam te weten, volgt u het beste het spoor terug via uw ouders, de ouders van uw vader, de ouders van uw grootvader van vaderszijde enzovoort. Zo vindt u de voorvader die als eerste de familienaam gebruikte. U volgt de rechte mannelijke lijn en vormt zo een 'stamreeks'. De oudst bekende voorvader is de 'stamvader'. Bij een 'kwartierstaat' verzamelt u gegevens van uw ouders, grootouders, overgrootouders enzovoort. Met elke generatie verdubbelt het aantal voorouders. De persoon van wie de kwartierstaat wordt gemaakt heet 'proband'. Zowel bij de stamreeks als de kwartierstaat werkt u terug in de tijd en volgt u de opgaande lijn. Genealogie en parenteel De genealogie en de parenteel volgen vanuit het verleden de dalende lijn naar het heden. In een 'genealogie' staan alle personen, die in mannelijke lijn afstammen van de stamvader uit uw stamreeks. U zoekt alle gegevens van zijn gezin, maar vervolgt het onderzoek alleen met zijn zoons. Van hun gezinnen verzamelt u ook weer alle gegevens, maar gaat u alleen verder met hun zoons. Wilt u de nakomelingen van uw stamvader in mannelijke à n in vrouwelijke lijn weten, dan maakt u een 'parenteel'. U zoekt dan gezinsgegevens van zowel zoons als dochters, vervolgens van hun zoons en dochters enzovoort. Nummeringsystemen en symbolen In een stamreeks, kwartierstaat, genealogie en parenteel krijgen personen een nummer volgens een bepaald systeem. Stamreeks In een stamreeks worden de opeenvolgende generaties aangeduid met Romeinse cijfers (I, II, III). De stamvader krijgt het cijfer I, zijn zoon II, zijn kleinzoon III enzovoort. Genealogie en parenteel Dat systeem wordt in een genealogie of parenteel verfijnd door de kinderen van de stamvader in volgorde van geboorte de cijfers 1, 2, 3 enzovoort te geven. Kinderen met nageslacht krijgen een generatienummer, gevolgd door kleine letters a, b, c enzovoort. Kwartierstaat Bij kwartierstaten wordt het 'systeem-kekule' het meest gebruikt. De 'proband' (de persoon van wie de kwartierstaat wordt opgesteld) krijgt nummer 1 en zijn of haar vader en moeder respectievelijk nummer 2 en 3. De ouders van de vader krijgen de nummers 4 en 5, die van de moeder 6 en 7. Mannen hebben altijd een even nummer (behalve de mannelijke proband), vrouwen een oneven nummer. U kunt kwartierstaatnummers eenvoudig berekenen op basis van het nummer van het kind (k): de vader heeft als nummer kx2, de moeder (kx2)+1. Heeft het kind nummer 231 dan heeft zijn vader nummer 462 en zijn moeder 463. Symbolen Voor het aanduiden van de levensfeiten worden vaak de volgende symbolen gebruikt: * geboren ~ gedoopt oo of x getrouwd o/o gescheiden + overleden begraven

3 Drie stappen Stap 1: gegevens thuis zoeken Genealogisch onderzoek begint thuis met het verzamelen van gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, rouwbrieven en dergelijke. Zo stelt u een raamwerk samen met de namen en data van ouders, grootouders en hun verdere verwanten. Veel leuker wordt het natuurlijk om meer informatie over de gevonden personen te vergaren. Waar woonden zij, hoe leefden zij en wat deden zij voor de kost? Ga hiervoor te rade bij (oudere) familieleden die hen nog gekend hebben. Namen en data hoeven niet altijd juist te zijn, maar gesprekken met familieleden leveren vaak gegevens op die 'later' niet meer te achterhalen zijn. Voor het schrijven van een familiegeschiedenis is dit een uitermate belangrijke fase. Stap 2: bezoek aan het CBG In een volgende fase kunt u nagaan of er bij ons informatie beschikbaar is over de familie waar uw belangstelling naar uitgaat. daarvoor kunt u alvast onze online catalogus ('zoeken in catalogus' rechtsboven op deze pagina) raadplegen. Een aantal gedigitaliseerde collecties kunt u thuis raadplegen in onze digitale studiezaal. Voor de overige verzamelingen moet u een bezoek brengen aan onze studiezaal. Stap 3: verder onderzoek Nu volgt een derde fase, die van het eigenlijke onderzoek. Zo'n onderzoek begint veelal met het aanvragen van uittreksels van persoonskaarten en persoonslijsten bij ons bureau. Persoonskaarten (en persoonslijsten) bevatten gegevens waarmee u het spoor terug in de tijd kunt volgen, in registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Naarmate het onderzoek vordert komen ook kerkelijke registers, rechterlijke en notariële archieven, belasting- en migratiebronnen voor onderzoek in aanmerking. Zulke bronnen worden in de meeste gevallen bewaard in de verschillende archiefbewaarplaatsen van ons land. Op internet zijn veel indices op deze genealogische bronnen te vinden en in steeds meer gevallen kunt u de bron ook online bekijken. Een uitgebreid overzicht van beschikbare online toegangen en bronnen vindt u bij Digitale bronbewerkingen Nederland en België. Veel van die bronnen kunt u in onze studiezaal op microfiches raadplegen. Zoek in onze online catalogus op plaatsnaam ('zoeken in catalogus' rechtsboven op deze pagina) om te zien welke bronnen wij op microfiches hebben. Vastleggen van gegevens Naarmate het stamboomonderzoek vordert ontstaat er behoefte aan een systematische ordening van gegevens die gevonden worden. Een goede familieadministratie is niet alleen nodig om uw materiaal toegankelijk te houden. U houdt ook overzicht van wat u al gedaan heeft. Een overzichtelijke familieadministratie zet u bijvoorbeeld op met behulp van onze invulformulieren, die u online kunt bestellen. Voor de verwerking van genealogische gegevens kunt u ook gebruik maken van de computer. Voor informatie over Nederlandstalige genealogische computerprogramma's en hun gebruikers ga naar onze links-pagina. Uitwisselen van gegevens Wilt u een vraag stellen of gegevens met collega-genealogen uitwisselen? Wilt u onderzoek elders laten doen, eventueel in ruil voor onderzoek in een archief in uw omgeving? Voor het leggen van contact met andere genealogen kunt u terecht op de verschillende fora (zie onze links).

4 Genealogie en privacy Wie stamboomgegevens wil publiceren - in boekvorm of op internet - krijgt te maken met privacygevoelige informatie. Privacygevoelig zijn met name de gegevens van de jongste, nog levende generaties. In ons kwartaalblad Genealogie zijn twee artikelen over dit onderwerp verschenen. Het tweede is in het licht van de 'Wet bescherming persoonsgegevens' nog steeds actueel. U kunt beide artikelen hier downloaden. Inhoud: NGV: Nuttige tips Nuttige tips voor beginners Bron: NGV Nederlandse Genealogische Vereniging Website: Om te beginnen.... Verzamel alle gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, bidprentjes, diploma's, fotoalbums, poezie-albums, persoonsbewijzen, akten etc. Noteer datum, plaats, adres, geboorte, doop, huwelijk, overlijden, begraafplaats, beroep, eventueel crematie en scheiding. Ga met deze gegevens naar familieleden, ook naar ooms en tantes, oudooms en oudtantes, en noteer de familieverhalen.. Bestudeer de handleidingen op genealogisch gebied. De boeken en brochures kunt u kopen bij diverse verenigingen en boekhandelaren, of u raadpleegt ze bij bibliotheken of archieven. Zelfs geoefende genealogen lezen nog regelmatig boeken en naslagwerken over genealogie om ideeën op te doen. Gids voor Stamboomonderzoek Roelof Vennik Gids voor Stamboomonderzoek blz., geïllustreerd. ISBN Euro 19,90 Deze gids helpt u een weg te vinden in het doolhof van documenten, instanties en archieven waar u als stamboomonderzoeker mee in aanraking komt. U wordt stap voor stap begeleid door de jungle van het bronnenmateriaal en wegwijs gemaakt in het vakjargon en de onderzoeksmethoden van de genealogie. Ook het zoeken op internet en het gebruik van computerprogramma's komen uitgebreid aan de orde. De Gids voor stamboomonderzoek is een uitermate handig hulpmiddel, voor zowel de beginnende als voor de meer gevorderde genealoog. Stamboomonderzoek voor beginners Rob van Drie Stamboomonderzoek voor beginners e herziene druk blz., geïllustreerd. ISBN Euro 11,95 Stamboomonderzoek voor beginners is een wegwijzer voor de beginnende genealoog langs de belangrijkste bronnen: burgerlijke stand, bevolkingsregisters en kerkelijke registers. U vindt in deze handleiding ook informatie over notariële en rechterlijke archieven, belastingregistratie en bronnen met gegevens over vestiging en vertrek. Speciale aandacht is

5 er voor de methodiek van het onderzoek: het beoordelen van informatie, het vastleggen en verantwoorden van uw gegevens en het naar buiten brengen van resultaten van uw onderzoek. De handleiding bevat daarmee ook tips voor de meer ervaren onderzoeker. Uw stamboom op de computer Ronald Balhan en Rob van Drie Je stamboom op de computer 229 blz ISBN Euro 24,95 Je stamboom op de computer biedt een basishandleiding voor stamboomonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Het wijst de weg in de vele informatiebronnen op dit gebied en vertelt hoe je de gevonden gegevens kunt verwerken en presenteren met het computerprogramma Aldfaer, dat op de cd-rom bij dit boek staat Leerboek voor gebruikers, geschikt voor beginners en gevorderden Uw stamboom op de computer combineert een basishandleiding voor genealogisch onderzoek en een gids voor het gebruik van het genealogisch computerprogramma Aldfaer. De handleiding richt zich daarbij op onderzoek in het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen). Elk hoofdstuk begint met een stukje theorie en praktijk van het onderzoek, waarna de toepassing ervan in Aldfaer volgt. Speciale aandacht is er voor de uitwisseling van gegevens met medeonderzoekers, onder meer via Gedcom (Genealogical Data Communication), een standaardprotocol voor gegevensuitwisseling. Het uitwerken en aanvullen van de recente gegevens tot 1811 (Napoleon) (met uitzondering van de Persoonskaart, vindt u alle gegevens in de Rijks-, Gemeente- of streekarchieven) 1. Persoonskaart Een persoonskaart bevat gegevens van één persoon; en indien gezinshoofd, ook die van zijn kinderen. De kaart werd bewaard en bijgehouden door de woongemeente. Na overlijden ging de kaart eerst naar het CBS en daarna naar het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Op deze kaart staan o.a. geboorte, huwelijk, overlijden en ouders van betrokkene geregistreerd. De persoonskaart werd eenmalige aangelegd, verhuisde men dan ging de persoonskaart mee naar de nieuwe woonplaats. U kunt van de persoonskaart een uittreksel verkrijgen een jaar na de dood van betrokkene, echter zonder adresgegevens en religievermelding. Wijze van bestellen met behulp van een informatieformulier, te bevragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag. De persoonskaart was een onderdeel van de gemeentelijke bevolkingsregistratie tussen 1938 en 30 september Momenteel hebben wij de digitale administratie: de persoonslijst van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. 2. Gezinskaart De Gezinskaarten maakten vanaf 1850 deel uit van het Bevolkingsregister. Gezinskaarten verdwenen vanaf 1938 toen de persoonskaarten werden ingevoerd. Aanvankelijk werden de gezinnen geregistreerd in een gezinsboek dat handmatig werd bijgehouden. Van einde 19de eeuw kwamen losbladige gezinskaarten in zwang en vanaf 1920 werden deze verplicht en uniform. Aanvankelijk zijn dit handgeschreven kaarten, later werden deze getypt. Gezinskaarten zijn soms op adres soms op naam geïndexeerd, meestal zijn er kruisverwijzingen bij meerdere registers. Op de gezinskaart staan onder meer de naam en personalia van het gezinshoofd, vervolgens deze gegevens van zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventuele inwonende familieleden en andere bewoners. Verder vindt men de burgerlijke staat en het kerkgenootschap vermeldt.

6 3. Bevolkingsregister Aanvankelijk bleef de gemeente registratie van de bewoners beperkt tot de gegevens van de Burgerlijke stand. Vanaf 1850 werd naast de burgerlijke stand een bevolkingsregistratie doorgevoerd waarin alle gemeentelijke inwoners moesten worden geregistreerd. Deze gegevens waren aanvankelijk gebaseerd op de gegevens van de Volkstellingen. Na 1850 worden deze registers op adres bijgehouden en de gegevens in dikke boeken handmatige ingeschreven. In veel gevallen zijn deze gegevens op microfiches beschikbaar. Vanaf 1861 wordt men verplicht wanneer men verhuisd hiervan een gemeentelijke aangifte te doen. U kijkt op naam, eerst op het overzicht van de betr. periode (klapper), daarna bij de verwijsnummers. U vindt dan het hele gezin op het moment van registratie. De jaartallen die vermeld worden, moet u nog wel vergelijken met de juiste akte. 4. Burgerlijke stand (B.S) De Burgerlijke stand dateert vanaf de Franse periode. Het werd een gemeentelijke taak die door de ambtenaar van de Burgerlijke stand werd uitgevoerd. De registratie van geboorte, huwelijk en overlijden werd verplicht. Deze gegevens werden in 3 afzonderlijke registers bijgehouden. In sommige Nederlandse provincies (Limburg) werd de B.S. rond 1795 ingevoerd, in Holland pas vanaf Vanaf 1825 is de aangifte op straffe van sancties verplicht geworden. Hoe gaat U in de echte akten zoeken. Als u het jaartal van geboorte, huwelijk of overlijden nog niet weet, kunt u eerst de 10-jaren en daarna de 1-jarentafel van een bepaalde periode nakijken. Noteer alles van de akten, of laat ze fotokopiã«ren. Ook de aktenummers zijn belangrijk. 5. Huwelijksbijlagen De Huwelijkse bijlagen zijn een uitzonderlijke rijke genealogische bron en ze bevatten in ieder geval een afschrift van de geboorteakten van het bruidspaar. We weten hieruit waar en wanneer ze geboren zijn. Waren bruid en bruidegom vã³ã³r de invoering van de burgerlijke stand geboren, dan overlegden ze een uittreksel uit het doopregister. De bijlagen bevatten naast de geboorteakte van bruid en bruidegom, eventueel overlijdensakten van ouders,. Belangrijk zijn de gegevens omtrent de vervulling van de verplichtingen van Nationale Militie (keuring militaire dienst, lotingsnummer, gegevens over dienstplicht, ontslag uit militaire dienst). Met het aktenummer van de huwelijksakte uit de B.S. kunt u de bijlagen terugvinden. De Huwelijkse bijlagen zijn beschikbaar bij de regionale historische centra (rhc's). Ook de mormonen en het CBG hebben meestal microfiches van deze gegevens. 6. Volkstellingen Deze vonden plaats in o.a. 1829, 1839, 1899 en Van deze laatste telling zijn de namen en woonplaatsen verwerkt in het Repertorium Nederlandse Familienamen. Deze boeken laten zien waar de naam veel voorkomt. 7. Naslagwerken Wellicht zijn er al eerder mensen bezig geweest met uw familie:. Raadpleeg het Genealogisch Repertorium van Beresteyn.( 5 delen). Het register van het blad Gens Nostra van de NGV. Het Centraal Naamregister in het Verenigingscentrum (VC) van de NGV in Weesp (alleen voor leden). De kaartenbakken in het Centraal Bureau voor Genealogie. De kaartenbakken of overzichten in het archief waar u uw familie zoekt. Contact met een historische vereniging. Kwartierstatenboeken van families uit de streek waar u zoekt. Contactdienst van de NGV, met gegevens die beschikbaar gesteld worden door leden en niet leden. 8. Verzamelingen In het Verenigingscentrum (VC) in Weesp en in het CBG in Den Haag.

7 . krantenknipsels, bv. rouwadvertenties, geboorteadvertenties. Bidprentjes, handschriften, familiedossiers. Bronnen om nog wat meer over uw familie te weten te komen Deze bronnen geven inzicht in de woonomgeving, de familieverhoudingen, de financiã«le situatie of het gedrag van familieleden.. Nieuw notariële en rechterlijke archieven, bijv. huwelijkse voorwaarden, koop en verkoop van land, testamenten, boedelinventarissen en boedelscheidingsverklaringen. Kadastrale archieven, voor de heffing van grondbelasting, bijv. gegevens over hypotheken. Aardrijkskundige boeken, bv. Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa. Oude kaarten, ieder archief heeft hier een afdeling voor (atlas). Oude foto's. Register van Naamsaanneming, lijst van personen die tussen 1811 en 1825 nog geen achternaam hadden, en die er toen een aannamen. Memories van successie, van 1818 tot 1900, betreffende de successiebelasting. Weeshuizen, meestal bij een kerk. Kerkboeken, notulen van de kerkenraadsvergaderingen (Gemeentelijk- of Kerkarchief). Verenigingen, Gemeente- of Rijksinstellingen, Vakbonden, enz. Van veel instellingen zijn aparte archieven bewaard gebleven. Bovenstaande voorbeelden geven een korte samenvatting van een aantal mogelijk- heden om verder te zoeken. De stukken van deze archieven moet u meestal aanvragen door middel van een invulbriefje. De nummers van de stukken vindt u in de Inventaris (in iedere studiezaal is een bundel, een map of een kaartsysteem of computer waarin alle archiefstukken van het betreffende archief beschreven staan). Familieonderzoek voor 1811 Hierbij is het belangrijk dat u weet bij welke kerk uw familie hoorde. In de betreffende Doop- Trouw- en Begraafboeken van de kerk (de zgn. DTB) en lidmatenregisters kunt u uw gegevens verder terugvinden. Deze DTB gegevens zijn bij Gemeente of Rijksarchief in te zien. U bent nu al een flink eind op de goede weg, we kunnen u nu geen beginner meer noemen. Bij verder onderzoek raadpleegt u nu de bekende naslagwerken. Wat is Wat?. GENEALOGIE (of stamboom) Alle personen die in wettige mannelijke lijn afstammen van een bepaald mannelijk persoon.. PARENTEEL Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht. Deze vorm wordt veel gebruikt door notarissen.. KWARTIERSTAAT Beginnend bij één persoon (de proband) zoekt men alle voorouderparen van die persoon, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. De personen worden genummerd; de proband nr 1, zijn/haar vader nr.2, de moeder nr. 3, grootvader van vaderskant nr. 4, grootmoeder nr.5, grootouders van moeders kant nr. 6 en 7, overgrootouders nrs. 8 t/m 15, enzovoort. Ter controle: Met uitzondering van de proband hebben mannen een even en vrouwen een oneven nummer.. STAMREEKS De directe naamreeks van vader op zoon (géén zijtakken).. AFSTAMMINGSREEKS De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat.

8 . GENEAGRAM Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen. Deze vorm wordt veel gebruikt in de medische wereld in verband met erfelijke ziektes Gebruikelijke symbolen * Geboren ~ Gedoopt + Overleden Begraven oo Ondertrouw X Getrouwd )( Gescheiden G Godsdienst B Beroep K Kinderen Bewaren van gegevens. zet alles op papier!!!. gebruik een computerprogramma voor genealogie. Volop keus!!!. Adviezen van gebruikers zijn vaak heel erg gekleurd. Er bestaat geen beter programma dan wat zij gebruiken... (en werken hun programma's - zonder problemen en zonder extra hulpgrepen - goed onder Windows XP???). Genealogen wisselen wel gegevens met elkaar uit. Dat is alleen mogelijk als beide een programma hebben dat gegevens in "gedcom" kan im-/exporteren. Let daar beslist op als u een programma gaat gebruiken. Bij oudere genealolieprogramma's is "gedcom" niet altijd aanwezig of werkt niet zonder fouten. En de in de boekwinkel verkrijgbare uitgaven hebben alle hun beperkingen!. Je kunt door de mogelijkheid van "gedcom" met een gratis programma beginnen, bijvoorbeeld: Aldfaer (goed programma voor een beginner!) Andere, buitenlandse prgramma's:. Brothers Keeper (in meerdere talen, ook NL). Oedipus II (lees ook de tekst van de ontwerper, met betrekking tot. gedcom). WinKwast. Later kun je dan naar een uitgebreider programma over stappen. Soms zijn er ook probeerversies, maak er gebruik van. Begin dan eens met GensDataPro van de NGV afdeling Computergenealogie. Een heel mooi en doelmatig programma. Helemaal gemaakt voor gebruik onder Windows! Op de pagina Links van de NGV staan heel veel computerprogramma's vermeld. Kijk daar ook eens.. Zet ook de punten op een rij die voor jou belangrijk zijn, zoals wat kost het, wat ik er mee doen enz. Ga eens naar een genealogische bijeenkomst waar een of meer programma's worden gedemonstreerd. Kijk eens op het internet om resultaten te zien van een programma enz.. maak ook eens een uitdraai op papier.. maakt het programma ook internetpagina's? Hoe zien die er uit? Wil je dat ook zo? enz.. maak regelmatig een kopie van je gegevens Er bestaat geen Internetgenealogie!. Tegenwoordig wordt nogal eens gedacht: "Een paar uur achter de computer, wat zoeken, knippen en plakken en m'n stamboom is af." Vergeet het maar, je moet zelf aan het werk. Internetgegevens kun je gebruiken als een tip of startpunt voor je eigen onderzoek.

9 . Je kunt enorm veel vinden via het internet en er komt elke dag nog heel veel bij.. Maar ook dat is mensenwerk en bevat fouten. Dus: controleren!. Ook officiële websites als bijv. Wiewaswie of het Delfts Archief kunnen iets fout hebben. Controleren!. De Mormonen hebben nog maar een deel van hun gegevens op het internet staan. Ook daar worden regelmatig fouten in gevonden. Controleren!. Het klakkeloos kopiëren van genealogische (internet)gegevens kan funest zijn voor je onderzoek! Tenslotte.... Het is heel onfatsoenlijk om zo maar gegevens die je van een andere genealoog hebt overgenomen op het internet te zetten of op ander wijze te publiceren. Daar vraag je toestemming voor en als je die hebt gekregen vermeld je netjes de bron op jouw homepage of in je publicatie. Inhoud:

Om te beginnen... Roelof Vennik Gids voor Stamboomonderzoek blz., geïll. ISBN ,90

Om te beginnen... Roelof Vennik Gids voor Stamboomonderzoek blz., geïll. ISBN ,90 Om te beginnen... Verzamel alle gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, bidprentjes, diploma's, fotoalbums, poeziealbums, persoonsbewijzen, akten etc. Noteer datum, plaats, adres, geboorte, doop, huwelijk,

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

Genealogie via internet

Genealogie via internet Genealogie via internet voor de beginnende stamboomonderzoeker Heemkundekring Boxtel door Hanneke Meulenaars 15 februari 2005 Doel van de avond Deze avond wordt u als beginnende genealogiebeoefenaar iets

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Informatieblad Bevolkingsregister

Informatieblad Bevolkingsregister Informatieblad Bevolkingsregister Achtergrond van het bevolkingsregister Vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd een volkstelling gehouden. Ook daarna zijn nog regelmatig volkstellingen

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

CURSUSBOEK GENEALOGIE. Harry de Raad, 2014 Regionaal Archief

CURSUSBOEK GENEALOGIE. Harry de Raad, 2014 Regionaal Archief CURSUSBOEK GENEALOGIE Harry de Raad, 2014 Regionaal Archief 1 INHOUDSOPGAVE GENEALOGIE 3 Het genealogisch onderzoek 3 PRIMAIRE BRONNEN 11 Bevolkingsregister 11 Registers van de burgerlijke stand 16 Doop-,

Nadere informatie

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Inhoud Inleiding... 1 Indeling van bevolkingsregisters... 2 Registers die zijn ingedeeld op huis, wijk en straat... 2 Registers met een alfabetische indeling... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten januari 2014 Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten 1 Aan de hand van officiële documenten en andere papieren in familiebezit, aangevuld met mondeling overgeleverde informatie,

Nadere informatie

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op http://www.pleijsier.publius.biz/genealogy/showmedia.php?mediaid=847 >1789 Het begin van de Franse revolutie. oktober 1795 Als gevolg van de expansiedrift

Nadere informatie

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities:

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Jan R. Cirpka Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Kwartierstaat: alle voorouders van één persoon Parenteel: Alle nakomelingen van één voorouder Familiegeschiedenis Twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Waterlands Archief - Lesbrief genealogie

Waterlands Archief - Lesbrief genealogie Lesbrief Genealogie Wie ben ik? Dat weet je natuurlijk wel! Dat is een rare vraag. Maar weet je ook wie jou zijn voorgegaan? Met andere woorden, wie zijn/waren jouw voorouders? Je ouders ken je meestal

Nadere informatie

CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE

CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE Wat is het Centraal Bureau voor Genealogie voor een instelling? Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is een kennis- en documentatiecentrum op het gebied van genealogie

Nadere informatie

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Pagina 1 2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Dat heersers van oudsher er belang aan hechte zijn burgers te registreren komen we in het kerstverhaal al tegen. De ouders van Jezus reisden immers

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Nummer archiefinventaris: 3.04.16.043 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Starten met Aldfaer. Johan van Hassel. HCC!zob HCC!genealogie. Cursus Genealogie RHCe 03-02-2010

Starten met Aldfaer. Johan van Hassel. HCC!zob HCC!genealogie. Cursus Genealogie RHCe 03-02-2010 Starten met Aldfaer Johan van Hassel Cursus Genealogie RHCe 03-02-2010 HCC!zob HCC!genealogie Wie en wat Johan van Hassel Gepensioneerd HCC! 130.000 leden www.hcc.nl 27 afdelingen 39 interessegroepen HCC!zob

Nadere informatie

Cursusboek. Leer uw eigen stamboom maken

Cursusboek. Leer uw eigen stamboom maken Cursusboek Leer uw eigen stamboom maken Leer uw eigen stamboom maken Beste cursist, Stamboomonderzoek doen is een geweldige reis door uw eigen verleden. Leer uw voorouders kennen, ontdek hun verhalen en

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.092 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

GENEALOGISCHE COMPUTERPROGRAMMA-S. Genealogie en computer. De keuze van een programma. Inhoud: Nederland Buitenland

GENEALOGISCHE COMPUTERPROGRAMMA-S. Genealogie en computer. De keuze van een programma. Inhoud: Nederland Buitenland GENEALOGISCHE COMPUTERPROGRAMMA-S Genealogie en computer. De keuze van een programma Inhoud: Nederland Buitenland Nederland. Genealogisch onderzoek leent zich bij uitstek voor computergebruik: per persoon

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Bron: kopergravure, Amsterdam 1649 Joan Blaeu in Toneel

Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Bron: kopergravure, Amsterdam 1649 Joan Blaeu in Toneel Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Bron: kopergravure, Amsterdam 1649 Joan Blaeu in Toneel 1 2 www.genealogie.hcc.nl www.stamboom.nl 3 Het motto van vandaag is... Genealogische vragen

Nadere informatie

Levenslijnen. Een stappenplan voor genealogisch onderzoek

Levenslijnen. Een stappenplan voor genealogisch onderzoek Levenslijnen Een stappenplan voor genealogisch onderzoek Inhoudsopgave Mijn voorouders: op zoek naar levenslijnen... 2 Start van het onderzoek... 3 1. De eerste stappen... 4 Het begint thuis... 4 Zo schrijf

Nadere informatie

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal door 18 januari 2017 De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal Generatie 1 1. Barend Johannes Kraal, zoon van Barend Kraal (volg

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.125 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.123 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

TIPS BIJ DE EERSTE STAPPEN IN DE GENEALOGIE Oorspronkelijke tekst van Toon van Gestel en Frans Roelvink, herzien en aangevuld door John Boeren

TIPS BIJ DE EERSTE STAPPEN IN DE GENEALOGIE Oorspronkelijke tekst van Toon van Gestel en Frans Roelvink, herzien en aangevuld door John Boeren TIPS BIJ DE EERSTE STAPPEN IN DE GENEALOGIE Oorspronkelijke tekst van Toon van Gestel en Frans Roelvink, herzien en aangevuld door John Boeren A. ONDERZOEK THUIS 'Moeder?': Eerst thuis vragen aan je eigen

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De grootouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie III De grootouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) van vaderskant: 04.

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael)

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) door 12 november 2016 De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) Generatie 1 1. Jacob de Graaf (Ponael). Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro Spiekscherm het Kladblok van GensDataPro Zoals bekend verondersteld mag worden is het bij GensDataPro mogelijk een akte van WieWasWie direct in te lezen door middel van het kopiëren van het webadres (URL)

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.068 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Nummer archiefinventaris: 3.04.16.042 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van huwelijksakten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van huwelijksakten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.260.02 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van huwelijksakten (dubbelen), 1914-1942 DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Lezing genealogie april 2013.

Lezing genealogie april 2013. Lezing genealogie april 2013. Welkom op deze avond die in het teken staat van genealogie. Genealogie betekent niets anders dan familieonderzoek en het is een wezenlijk onderdeel van een historische vereniging.

Nadere informatie

Senioren KU Leuven. Genealogie. 21 januari 2016 Welkom

Senioren KU Leuven. Genealogie. 21 januari 2016 Welkom Senioren KU Leuven Genealogie 21 januari 2016 Welkom Genealogie Introductie - mijn stamboom - onze familiegeschiedenis Opzoek naar wat? Wie waren mijn voorouders? Uit welke streek zijn wij afkomstig? Heb

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.075 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Nummer archiefinventaris: 3.04.16.001 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Genealogisch Onderzoek

Genealogisch Onderzoek Genealogisch Onderzoek Een handleiding door het Gemeentearchief Venlo Mei 2012 Inleiding Veel mensen brengen een bezoek aan het Gemeentearchief Venlo om hun stamboom uit te zoeken, of - om het met een

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.169 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met

Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met Van aver tot aver Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 2 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Van aver tot aver Van aver

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Nummer archiefinventaris: 3.04.16.116 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Puttershoek Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.023.02 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen), 1819-1842 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie

Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie 1. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. het CBG: de Stichting

Nadere informatie

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Bernardus Kampschreur door 8 maart 2017 De nakomelingen van Bernardus Kampschreur Generatie 1 1. Bernardus Kampschreur, is geboren voor 1689 te Groessen

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Drie zusters Sara en hun trouwakten

Drie zusters Sara en hun trouwakten Ko Sturkop Drie zusters Sara en hun trouwakten Bij het onderzoek voor het artikel Geknok om scheerpoeder werd ook gekeken naar het ouderlijk gezin van Morris Knocker, die in dat artikel voorkomt. 1 Enig

Nadere informatie

Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe.

Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe. Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe. Uit de enquête van enkele jaren geleden is gebleken dat u graag een actieve opstelling van uw bestuur wilt. Zoals u weet loopt in Drenthe al een aantal

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Nummer archiefinventaris: 3.04.10.011 Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Hannes

De nakomelingen van Henricus Hannes een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Hannes door 13 augustus 2017 De nakomelingen van Henricus Hannes Generatie 1 1. Henricus Hannes. Hij is getrouwd op 25 juli 1726 te Kasterlee

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk Nummer Toegang: 220 Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk 1584-1818 Algemeen Rijksarchief Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 220 220 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Genealogie vastleggen met de computer

Genealogie vastleggen met de computer Genealogie vastleggen met de computer Met de komst van de computer kreeg de genealoog het een stuk eenvoudiger. De computer maakte het door de komst van diverse pakketten mogelijk om snel informatie in

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Genealogie en privacy Bron: Aldfaer

Genealogie en privacy Bron: Aldfaer Genealogie en privacy Bron: Aldfaer Omdat er bij velen onduidelijkheid bleek te bestaan over de regels die moeten worden gehanteerd ten aanzien van de privacy van levende en reeds overleden personen, hebben

Nadere informatie

Overijsselaars gezocht

Overijsselaars gezocht Overijsselaars gezocht Inhoud 1. Overijsselaars gezocht... 7 Inleiding... 7 Vormen van onderzoek... 8 Vastleggen van gegevens... 9 Is er al onderzoek gedaan?... 10 Genealogie en internet... 12 Archiefbewaarplaatsen

Nadere informatie

BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV

BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV Nederlandse Genealogische Vereniging Postbus 23 1380 AA Weesp www.ngv.nl info@ngv.nl Welkom! bij de Nederlandse Genealogische Vereniging, de NGV Genealogie of stamboomonderzoek

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN ARCHIEFNUMMER 1.076 PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN TOELICHTING De Gelderse gemeente Laren is in 1852 begonnen met het aanleggen van een bevolkingsregister. Van de periode daarvoor

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

De nakomelingen van Derk Kerkdijk

De nakomelingen van Derk Kerkdijk een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Derk Kerkdijk door 11 november 2016 De nakomelingen van Derk Kerkdijk Generatie 1 1. Derk Kerkdijk, is geboren in 1785 te Vriezenveen. Hij/Zij is getrouwd

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) Gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken Haags Gemeentearchief DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB) U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Concordans wijknummers

Concordans wijknummers Concordans wijknummers 1810-1860 Sinds 1 januari 1811, maar mogelijk al vanaf het voorjaar van 1810, is er een geheel herziene nummering in gebruik, die weliswaar dezelfde wijkindeling heeft (vier wijken

Nadere informatie

Mijn voorouders: een voorbeeldonderzoek

Mijn voorouders: een voorbeeldonderzoek Mijn voorouders: een voorbeeldonderzoek De beste leerschool is de praktijk. Daarom word je aan de hand van een concreet voorbeeld - nogmaals stap voor stap door alle stadia van het onderzoek gevoerd. We

Nadere informatie

RUBRIEK VOOR BEGINNERS. VAN STEEKKAART TOT FAMILIEGESCHIEDENIS

RUBRIEK VOOR BEGINNERS. VAN STEEKKAART TOT FAMILIEGESCHIEDENIS RUBRIEK VOOR BEGINNERS. VAN STEEKKAART TOT FAMILIEGESCHIEDENIS In onze handleiding hebben we onder het hoofdstuk De verwerking van de gegevens reeds gewezen op het belang om een systeem te steken in onze

Nadere informatie

3. Familiegegevens zoeken Rapporten in Aldfaer

3. Familiegegevens zoeken Rapporten in Aldfaer Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De schermafbeeldingen... 15 Website... 16 Toets

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Een gedegen onderzoek naar de geschiedenis van een huis is niet eenvoudig en vaak tijdrovend, maar kan leiden tot leuke en verrassende resultaten. Het verdient

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

De stamboom!!!!!!! voor de docent! Hoeveel voorouders heb je als je teruggaat in de tijd?

De stamboom!!!!!!! voor de docent! Hoeveel voorouders heb je als je teruggaat in de tijd? De stamboom voor de docent Hoeveel voorouders heb je als je teruggaat in de tijd? Vooraf.. Je hebt twee ouders. Beiden hebben ze ook twee ouders: je opa en oma. Ook zij hebben weer ouders: je overgrootouders.

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van geboorten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van geboorten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.260.01 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van geboorten (dubbelen), 1914-1932 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

(JOODSE) GENEALOGIE. Jan R. Cirpka

(JOODSE) GENEALOGIE. Jan R. Cirpka (JOODSE) GENEALOGIE Jan R. Cirpka Agenda Inleiding Zoeken en vinden Specifiek Joods Verdere speurtocht Wat is genealogie? Grieks woord γενεά (genea) afkomst, afstamming λόγος (logos) wetenschap, kennis

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.073 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Het bevolkingsregister van Voorst bestaat uit 47 delen. Deze zijn in de studiezaal op microfiche beschikbaar voor onderzoekers.

Het bevolkingsregister van Voorst bestaat uit 47 delen. Deze zijn in de studiezaal op microfiche beschikbaar voor onderzoekers. 203. Bevolkingsregister, 1830-1950 Na de algemene volkstelling van 1849 besloot de overheid de aldus verkregen gegevens blijvend te verzamelen om zo de loop van de bevolking te kunnen volgen. In de gemeente

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

FRIEZEN GEZOCHT. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland. Pieter Nieuwland

FRIEZEN GEZOCHT. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland. Pieter Nieuwland FRIEZEN GEZOCHT 2 FRIEZEN GEZOCHT Gids voor stamboomonderzoek in Friesland Pieter Nieuwland Leeuwarden Den Haag - 2005 3 COLOFON Deze provinciale gids voor genealogisch onderzoek verschijnt als resultaat

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS. Inleiding... pag. 2. Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers...

ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS. Inleiding... pag. 2. Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers... ARCHIEFNUMMER 110 ZOEKWIJZER PATIËNTENREGISTERS INHOUD: Inleiding... pag. 2 Bijlage 1: Stappenplan voor het zoeken van patiënten in de registers... 4 Bijlage 2: Beschrijving inhoud patiëntenregisters...

Nadere informatie

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten Algemene informatie Vanaf 1811 werden de geboortes van kinderen door de gemeente bijgehouden. Elke gemeente had per jaar een boek met een vooraf gedrukte tekst met daarachter ruimte om de persoonlijke

Nadere informatie

Van genealogie tot familiegeschiedenis

Van genealogie tot familiegeschiedenis Leereenheid 1 Van genealogie tot familiegeschiedenis Inhoud leereenheid 1 Van genealogie tot familiegeschiedenis 1 Genealogie en afstamming 2 Vormen van onderzoek 3 Vaststellen filiatie en genealogische

Nadere informatie