Daltonbeleidsplan van Het Kompas. Dalton ankerpunten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daltonbeleidsplan van Het Kompas. Dalton ankerpunten:"

Transcriptie

1 Daltonbeleidsplan van Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. We zien de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. De leerling krijgt de gelegenheid om in eigen tempo, op eigenwijze en in eigen volgorde een taak te verwerken waarin een hoeveelheid (deels door de leerling zelf gekozen) onderwijsactiviteiten over een bepaalde periode staat gepland. 3. Het onderwijs op onze school is didactisch open en geeft ook ruimte aan andere inzichten en werkvormen die de leerling in staat stelt zijn/haar taak te volbrengen. 4. De leerling wordt uitgedaagd en krijgt de gelegenheid zich te oefenenen in het plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en initiatief nemen. 5. De leerling krijgt de gelegenheid met andere leerlingen te werken. Dit bevordert de sociale- en groepsinteractie. 6. Waar nodig krijgt de leerling passende begeleiding en hulp van de leerkracht om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken met het doel zijn taak te kunnen volbrengen. 7. De leerkracht gaat uit van de mogelijkheden van zijn leerlingen en is er op gericht om de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten. 8. We gaan uit van de profesionaliteit en betrokkenheid van de leerkrachten. 9. Waar nodig blijft de leerkracht zich verder ontwikkelen. 10. De leerkracht is in staat om het beste uit de samenwerking met zijn collega s te halen met het doel om samen onderwijsaanbod te verbeteren en daardoor de school te profileren. 11. Het onderwijs op onze school is door een efficiente inrichting van tijd, ruimte en middelen doelmatig. Hoe is het Daltononderwijs georganiseerd op Het Kompas? Schoolmanagement Klassenmanagement Dagkleuren Dagritmepakket Huishoudelijk taakbord Taakbord en taakbrief Taakadministratie Samenwerking Zelfstandig werken en de leerhouding

2 Hoekenwerk Uitgestelde aandacht Klassendoorbrekend werken Ateliers Tutor lezen Begeleid Keuzewerk Rapportage Toetsbeleid Afspraken gemaakt voor de voortgangontwikkeling Daltoniseren Hieronder volgt een korte beschrijving van deze punten, waaraan we elk jaar weer een aantal punten ter verbetering of afstemming willen toevoegen. We laten deze punten regelmatig terugkomen in onze teamvergadering.met andere woorden een werkstuk. Schoolmanagement De schoolleider,ib-er en leerkrachten werken met het computerprogramma Parnassys (digitaal administratieprogramma). Inhoud van Parnassys: Naamlijsten Absenten Handelingsplannen Extra hulp e.d. Gesprekkenformulieren Groepsbespreking Oudergesprekken Cito leerlingvolgsystheem Daarnaast is er de zorgmap met daarin: Zorgleerlingen per groep gerangschikt Observatiegegevens onderzoeksverslagen De verschillende ouderformulieren voor de PCL, het SBO. De clustergegevens De REC-gegevens Klassenmanagement In elke groep wordt naast Parnassys ook een groepsmap gebruikt. Daarin vind je de volgende gegevens: Rooster Weektaken Toetskalender Cijferlijsten Afspraken Ontruimingsplan

3 In alle groepen hangen borden met de dagkleuren In groep 1-2 gebruiken we het dagritmepakket In alle groepen hangt een huishoudelijk takenbord In alle groepen is een stoplicht aanwezig Dagkleuren De dagkleuren worden gebruikt als communicatiemiddel. In de groepen 1 en 2 worden de dagkleuren gebruikt op het taakbord. In de groepen 3 tot en met 8 worden de kleuren gebruikt op de taakbrief. De dagkleuren liggen vast en hangen tevens naast het bord: maandag rood dinsdag blauw woensdag groen donderdag geel vrijdag oranje In de onderbouw worden de kleuren van de dag structureel met de kinderen doorgenomen. Ook kinderen die in een hogere groep instromen worden vertrouwd gemaakt met de dagkleuren. Dagritmepakket De kleutergroepen gebruiken het dagritmepakket. Het pakket bestaat uit een serie kaarten met daarop een tekening van de verschillende activiteiten in de groep. Met behulp van deze kaarten maak je de dagindeling overzichtelijk. Door de opeenvolging van activiteiten te visualiseren raken de kinderen vertrouwd met de dagindeling en de verschillende onderdelen waaruit een dag is opgebouwd. Het geeft vooral de jongste kleuters een gevoel van veiligheid en rust. Het gebruik van deze kaarten is een onderdeel van het klassenmanagement en maakt het mogelijk om kinderen op een eenvoudige manier te betrekken bij de organisatie en hen mede verantwoordelijk te laten voelen voor het proces. Het dagritmepakket is naast de dagkleuren ook één van de middelen kinderen in een vroeg stadium te laten oefenen in het opbouwen van een taakbewuste houding. We gebruiken de volgende kaarten: Kring Speelwerktijd Eten en drinken Bewegingsonderwijs

4 Pauze Muziek Spelletjes Jas pakken (naar huis) Huishoudelijk taakbord Huishoudelijk werk wordt kinderen gegeven om de verantwoordelijkheden te versterken die ze aankunnen. In de groep spreken we over weekdienst. Deze weekdienst staat vermeld op een taakbord dat in elke groep te vinden is. In onderling overleg worden de taken verdeeld. In de kleutergroep wordt de taak elke week door twee kinderen vervuld, die ook naast de juf mogen plaatsnemen. Het is belangrijk dat de inhoud van de taak regelmatig aan de orde komt. Samenwerken tussen oudste en jongste kleuters is van belang om elkaar te leren de taak goed uit te voeren. Taken: Eten en drinken uitdelen Schriften en boeken uitdelen Tafels en stoelen rechtzetten Vegen Kasten netjes houden Lichten aan en uitdoen Andere taken worden in de groep besproken bijvoorbeeld vissen verzorgen of papierbakken legen e.d. Soms kunnen handelingswijzers de aanpak begeleiden Taakbord en taakbrief In de kleutergroep hangt een magnetisch taakbord met daarop een belijning; horizontaal staan de namen van de kinderen en verticaal de activiteiten. De kinderen kiezen een ronde magneet in de kleur van de dag en zetten dat bij de gekozen activiteit.in de middag vindt het keuzewerk plaats. Zo is voor zowel de kinderen als de leerkracht eenvoudig te zien welke taken er door het kind zijn gedaan. De leerkracht bepaalt welke activiteiten er in een week plaats vinden. Er wordt gezorgd voor voldoende afwisseling in activiteiten. In groep 3 wordt gestart met de taakbrief. Op de taakbrief staan de taken van dag (nog met symbolen). Hebben de kinderen een werkje af dan kleuren ze het hokje in de dagkleur af. Langzaam worden de taken verder uitgebreid naar een weektaak in groep 4. Alle groepen hebben een weektaak: de groepen 3,4 en 5 bespreken per dag wat er moet gebeuren. Groep 6 en 7 leren we plannen van hun weektaak. Groep 8 plant zelf de week.

5 We proberen in ieder geval een keer in de twee weken de kinderen allemaal individueel gesproken te hebben over het aangaan van de taak en het evalueren van het werk. De instructiemomenten zijn duidelijk aangegeven. Op de taakbrief staat welke stof de leerlingen moeten maken gedurende de gehele week. De instructie momenten staan hier ook op aangegeven. De leerlingen mogen hun taken op hun eigen manier invullen wel moet het aan het einde van de week klaar zijn. Bovendien moeten ze iedere dag 1x rekenen, 1x taal en 1x een ander vak doen. Zijn de kinderen afhankelijk van instructie dan moeten zij hierop wachten. Kunnen de kinderen zonder instructie hun taak maken dan mogen zij doorwerken en dus meerdere reken of taal taken op één dag doen. De leerlingen krijgen door de taakbrief meer keus in de uitvoering van hun taak en kunnen dus ook beginnen met hun keuzetaak rekening houdend met de stilte tijd. Werk dat af is wordt door zowel de leerkracht als de leerling afgetekend. De leerling doet dit met de kleur van de dag en de leerkracht doet dat in de groepsmap en houdt op deze manier controle over de uitgevoerde taak. Taken worden ingepland met maatje voor de week. Taken die over meerdere dagen gaan worden aan de orde gesteld. In overleg met de leerkracht wordt de taak verminderd of uitgebreid. De taakbrief bevat in ieder geval het volgende: Rekenen, taal, spelling, Kieskast (1 keer per week 30 minuten). De taakbrieven worden van vakantie tot vakantie bewaard in een multomap. Taakadministratie De gegevens van het werken aan taken levert de volgende gegevens op: procesgegevens observatie gegevens toetsgegevens 1. Welke planning hebben kinderen toegepast, welke opdrachten zijn er gemaakt,is de planning gehaald, is al het werk nagekeken, hoe is er samengewerkt? Met andere woorden hoe is het proces verlopen? 2. Welke werkhouding heeft het kind, wat is de mate van zelfstandigheid, hoe is het vermogen tot samenwerking, is het kind nauwkeurig in het werk? Hoe gaat leerling met taken, die hij of zij zichzelf stelt om? 3. De toetsgegevens betreffen de toetsen behorende bij de afzonderlijke vakken en de CITO toetsen op taal, rekenen en leesgebied. De gegevens onder punt 1 en 2 worden per jaar in de klassenmap bewaard. De gegevens onder punt 3 worden opgeslagen in het CITO Lovs.

6 Het is belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid hebben over het eigen leerproces. We doen dit door gesprekken met de kinderen aan te gaan. Samenwerking Bij samenwerking gaat het om een bepaalde opdracht, waarbij een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Samen probeer je een oplossing te vinden. Afspraken over het samenwerken moeten duidelijk zijn. Het is belangrijk om samen afspraken te maken. Bij samenwerken gaat het vooral om het kunnen acccepteren en respecteren van elkaar. Bij samenwerken gaat het niet alleen om kinderen die goed met elkaar kunnen opschieten; in het dagelijks leven zul je ook moeten samenwerken met mensen die je niet altijd zelf kunt uitkiezen. In groep 1 en 2 zien we samenwerken terug in: samen in de rij staan elkaar helpen samen een taak doen samen spelen In groep 3 en 4: verplichte samenwerktaken doen elkaar helpen met rekenen, taal zonder elkaar voor te zeggen met verschillende maatjes (zie maatjesbord) met tafelgroep In groep 5 tot en met 8 elkaar helpen met het werk zonder elkaar voor te zeggen elkaar helpen met plannen van het werk met een wisselend maatje werken keuze groepen bij lot gekozen groepen Zelfstandig werken en de leerhouding De leerlingen: Kunnen elkaar helpen zonder voor te zeggen. Kunnen zelfstandig werken. Weten waar ze het materiaal kunnen vinden. Kunnen problemen oplossen. Kunnen hun werk zelf plannen met behulp van taakbord, taakbrief. Gaan op een juiste manier met materiaal om. Kunnen werken volgens het principe van uitgestelde aandacht. Kunnen het gemaakte werk grotendeels zelf nakijken.

7 Verbeteren uit zichzelf gemaakte fouten. De leerkrachten werken met een groene pen De leerlingen werken met een rode pen Kunnen samenwerken. Kunnen kiezen waar ze het werk willen maken. De leerkrachten: Kunnen goede lessituaties voor bereiden. Kunnen klassemanagement op de juiste manier hanteren. Kunnen kinderen uitdagen kinderen zelfstandig te laten werken. Kunnen duidelijke instructie geven. Kunnen leerlingen leren hoe ze elkaar echt kunnen helpen. Zijn begeleider waar nodig. Hoekenwerk Binnen de groepen 1 en 2 wordt er in hoeken gewerkt. De verschillende kasten worden gebruikt om hoeken te vormen. In deze kasten zijn de materialen gemakkelijk bereikbaar. De kasten zijn open en alles heeft een vaste plaats. Door het werken in hoeken kunnen meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Kinderen kunnen zich in een hoek beter concentreren op hun eigen gekozen opdracht. De hoeken die worden gebruikt in de onderbouwgroepen zijn: Bouwhoek Schilderhoek Puzzelhoek Tekenhoek Knutselhoek Constructiehoek Zand en watertafel Computer Poppenhoek Lees/schrijfhoek Deze hoeken worden tevens gebruikt om in thema s te werken, zoals winkel, ziekenhuis, postkantoor, enz. Om kinderen in een vroeg stadium eigen verantwoordelijkheid aan te leren worden ook hoeken buiten het lokaal in De Kom gebruikt. In De Kom vind je de leeshoek, de computerhoeken en diverse werkplekken voor onder en bovenbouw. Uitgestelde aandacht In iedere groep werken we met het principe van uitgestelde aandacht. Door middel van een stoplicht in de groep weten de kinderen wanneer ze een leerkracht niets kunnen vragen. Een rood stoplicht betekent zo stil mogelijk werken, kinderen mogen de leerkracht niet storen.

8 Een oranje stoplicht betekent rustig werken. Kinderen mogen elkaar wel helpen en zachtjes praten maar ook nu de leerkracht niet storen. Bij groen licht is de leerkracht niet bezig met instructie en dus weer beschikbaar voor alle kinderen. Instructie wordt zoveel mogelijk in de klas gegeven. In De Kom (gemeenschapsruimte) is het van 8.30 uur tot 9.30 uur stiltetijd. Van 9.30 uur uur is het maatjestijd en na uur mag er in grotere groepen worden gewerkt. Het werken moet wel rustig verlopen. Klassendoorbrekend werken Op Het Kompas werken we met een twee ledig lesprogramma. In de ochtend krijgen alle kinderen het onderwijs wat ze nodig hebben, ieder in hun eigen klas en op hun eigen niveau. In de middag wordt er klassendoorbrekend gewerkt in bv. Ateliers, tutorlezen en met Begeleid Keuzewerk. Ateliers: Elke dinsdagmiddag van uur uur verschillende ateliers waaruit kinderen kunnen kiezen Boeiend aanbod aansluitend op interesse van het kind 3 weken hetzelfde atelieronderwerp Verschillende leeftijden gemengd Afsluiting met presentaties van de kinderen op de podiummiddag De podiummiddag begint om uur en is om uur afgelopen. Daarbij worden de ouders en andere belangstellenden uitgenodigd, De kinderen gaan als eerste zitten en 5 minuten voor tijd gaat de deur open en kunnen de ouders achter de kinderen plaats nemen. Aan het eind van de voorstelling gaan de kinderen naar de klas en mogen de ouders rustig op hun kind wachten. Voorbeelden van Ateliers die worden aangeboden: MUZIEK DRAMA CREA TECHNIEK SPEURTOCHT KRANT MAKEN FILM MAKEN KOKEN WEBSITE BOUWEN FLAMENCO DANSEN GOOCHELEN

9 KNUTSELEN Tutorlezen: Een keer per week (op donderdagmiddag) wordt er door de gehele school heen tutor gelezen. We doen dit door 2 kinderen met elkaar te laten samen lezen. De leerlingen van groep 1 en 2 worden voorgelezen en begin groep 3 maakt gebruik van de samenleesboeken. Daarna wordt er afhankelijk van het niveau aandacht geschonken aan tempo lezen, intonatie, woordenschat en begrijpend lezen. Na 6 weken wordt er van tutor gewisseld waarna het hele proces weer opnieuw begint. De tutoren leren, voorafgaand aan iedere leesperiode, hoe zij een ander kind kunnen begeleiden bij het lezen. Doelstellingen van het tutorlezen: 1. De eerste doelstelling is het bevorderen van de goede relaties tussen leerlingen, het (leren) samenwerken van leerlingen, het opbouwen van vriendschappelijke relaties en het aandacht besteden aan het sociale klimaat op school. Een gevoel van veiligheid en verbondenheid blijkt ook een positief effect te hebben op de leerprestaties. 2. De tweede doelstelling is het stimuleren van het leesplezier en het verbeteren van de leesvaardigheid. Begeleid Keuzewerk Wij leren leerlingen om een keuze te maken voor een gebied dat ze nog niet eerder hebben verkend: Verschillende soorten opdrachten a.d.h.v. de meervoudige intelligentietheorie van Gardner Opdrachten geordend per thema Kinderen werken zoveel mogelijk zelfstandig met deze opdrachten binnen keuzewerktijd Keuzewerk moet vooral ook educatief en afwisselend zijn Keuzewerk moet een mogelijkheid geven tot samenwerking Leerkracht is begeleider In het praktisch aangaan van de taak hebben we een aantal uitgangspunten genomen voor onze aanpak: Keuzewerk vindt in ieder geval plaats op de donderdagmiddag van uur tot uur. Het aanbod is onder verdeeld in 8 intelligenties (Gardner).

10 In de ochtend worden de keuzewerkkaarten alvast gekozen voor de middag De leerling houdt de gekozen kaart in de klas. De kaarten gaan pas terug in de keuzewerkbakken als de leerling er klaar mee is en de kaart is afgetekend. In de middag kunnen de kinderen meteen met de gekozen opdracht aan de slag op een aangewezen plek in De Kom of in een klas. Het aanbod is gekoppeld aan een thema (minimaal 3 thema s per jaar). Wie klaar is laat de opdracht controleren door de leerkracht en dan wordt de kaart afgetekend. Vervolgens herhaalt het keuzeproces zich. Dat mag meer van hetzelfde, maar ook een andere intelligentie zijn. Op de keuzekaart is ruimte voor 2x8 opdrachten. Zodra de keuzekaart vol is krijgen de kinderen een nieuwe. Aan het einde van de keuzewerktijd ruimen de kinderen zelf hun werkplek op en doen het werk wat nog niet af is in de keuzewerkbak van hun eigen klas. De volgende intelligentiegebieden komen aan bod: Verbaal- Linguïstische intelligentie (Taalknap) Logisch mathematische intelligentie (Rekenknap) Visueel-ruimtelijke intelligentie (Beeldknap) Muzikale intelligentie (Muziekknap) Lichaams-kinesthetische intelligentie (Beweegknap) Naturalistisch-ecologische intelligentie (Natuurknap) Interpersoonlijke intelligentie (Mensenknap) Intrapersoonlijke intelligentie (Zelfknap) We voegen elke keer nieuwe kaarten toe aan de bestaande kaarten. De resultaten zijn te bewonderen in De Kom en worden bewaard voor in het rapport. Dit als eerste aanzet voor het ontwikkelen van een portfolio. Cyclus rapportage Het Kompas Op Het Kompas krijgen de kinderen twee keer per jaar een geschreven rapport. Het eerste in januari/februari en het tweede in juni/juli. Bij de rapporten hoort een kind gesprek. Dit vindt onder schooltijd plaats. We praten dan met de kinderen over de vorderingen en hun leerdoelen voor het volgende rapport. De 10 minuten gesprekken (ouder/leerkracht)van november en januari /februari vinden voor iedere leerling plaats. De 10 minutengesprekken van juni/juli zijn facultatief. Dat wil zeggen dat de leerkracht alleen die ouder(s)/ verzorger(s) oproept die hij/zij wil spreken. U ontvangt dan geen uitnodiging voor de 10 minutengesprekken.

11 Toets beleid Er wordt door de kinderen hard gewerkt aan rekenen, taal, aardrijkskunde enz. De methodes waarmee gewerkt wordt zijn verdeeld in hoofdstukken of blokken. Als afsluiting van een blok c.q. hoofdstuk wordt er een methode gebonden toets afgenomen. Nu hebben wij als schoolteam gemerkt dat deze toetsen nogal wat onrust veroorzaken bij sommige kinderen en ouders. Dit is helemaal niet nodig en hiermee worden de toetsen onnodig zwaar gemaakt. De reden dat wij deze toetsen afnemen bij de kinderen is de afsluiting van een hoofdstuk c.q. blok zoals al eerder aangegeven. Met behulp van de toetsen kunnen wij als leerkrachten zien of de kinderen de aangeboden stof begrijpen. In de week na de toets wordt er eventueel ondersteuning geboden waar nodig. De kinderen die de stof beheersen krijgen verdiepingsopdrachten. Is er geen extra ondersteuning nodig dan starten we met het volgende blok. De reken- en taal toetsen geven in deze eigenlijk weinig problemen, deze vinden op school plaats. Het probleem begint bij de toetsen voor aardrijkskunde en geschiedenis die de kinderen mee naar huis krijgen om te leren. Dat wat de kinderen mee naar huis krijgen is geen nieuwe stof voor hen! Tijdens de lessen en de nabesprekingen van het werkboekje is alles al eens behandeld. De ervaring leert dat als kinderen tijdens de lessen hun aandacht erbij houden het leren niet al teveel tijd meer in beslag neemt. Wat kunt u als ouders doen als u uw kind wilt helpen; Bespreek met uw kind hoeveel tijd hij/zij nodig denkt te hebben om te leren. Bespreek de planning van uw kind. Overhoor uw kind als hij/zij aangeeft de stof te beheersen. Benader een eventuele onvoldoende voor een toets niet als het einde van de wereld maar als een leermoment. Bespreek met uw kind wat hij/zij denkt dat er mis is gegaan. In de klas worden de toetsen ook nog nabesproken zodat uw kind ook hier inzicht krijgt in wat hij/ zij goed of minder goed heeft begrepen. Indien nodig bieden we een leerstrategie aan. Kortom toetsen zijn niets meer of minder dan een onderdeel van het leerproces! Wat willen we nog verder ontwikkelen? Klassenconsultatie toepassen Werken aan afstemming (eigen leerlijnen) Uitwisseling met andere Daltonscholen Klassendoorbrekend werken blijven onderhouden Portfolio in alle groepen

Daltonhandboek Het Kompas

Daltonhandboek Het Kompas Daltonhandboek Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. In het Daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. In het Daltononderwijs

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen.

Als de weektaak heel snel af is, krijgt een leerling meer uitdagende leerstof, en zijn er extra hoeken te kiezen. UNIT 1 1.1 Wat is het voordeel van de basisgroep binnen een unit? De basisgroep zien we als de vertrouwde plek, waar het kind zich thuis voelt en zich op zijn gemak voelt. Hier zijn gezamenlijke activiteiten,

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen.

Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8. instructie aan de. doen. Instructie Doorgaande lijn Vrijheid in Gebondenheid Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Op de maandag in Eerst klassikale Eerst klassikale De kinderen zien op De kinderen zien op

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN 2013 DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN Cbs de Regenboog Not.A.H.Agessingel 10 9965 RD Leens Postbus 15 9965 ZG Leens 0595-572017 www.cbsderegenboogleens.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inleiding Waarom dalton-onderwijs

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Handleiding. Hoe ben jij knap? Voor groep 3/4

Handleiding. Hoe ben jij knap? Voor groep 3/4 Handleiding Hoe ben jij knap? Voor groep 3/4 1 Inleiding Met name wanneer je in de klas op verschillende niveaus werkt kan er ongewild competitie onder de leerlingen ontstaan. Vandaar dat het slim is het

Nadere informatie

daltonplusklas: info voor ouders

daltonplusklas: info voor ouders daltonplusklas: info voor ouders In dit stuk kunt u alvast het één en ander lezen over de daltonplusklas. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij de leerkrachten van de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel Fluitend naar school obs de Zandheuvel is een openbare school voor basisonderwijs, heeft veel aandacht voor normen en waarden, streeft naar hoge resultaten, vindt de relatie met ouders belangrijk, leert

Nadere informatie

Daltonontwikkelingsplan van

Daltonontwikkelingsplan van Daltonontwikkelingsplan van Kantoortijdenschool Het Palet openbare school voor Daltononderwijs Een Daltonschool waar elk kind zijn talenten kleur kan geven. Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Inhoud van het

Nadere informatie

Algemene belangrijke zaken

Algemene belangrijke zaken Algemene belangrijke zaken Binnenkomst: de kinderen mogen vanaf 8.15 uur binnen komen om hun tas en hapje en drankje binnen neer te zetten/ op te hangen. Daarna gaan de kinderen naar het plein waar een

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Plannen Groep 1/ 2 Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Foto + de beschrijving van ons planbord. OBS De Driebond Groningen, Maaike Nieuwbeerta.. Doorgaande lijn groep 2 naar groep 3;

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst)

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) 6.1 Groep 1/2 In de kleutergroepen wordt gewerkt met een takenbord. Dit bord bestaat uit drie

Nadere informatie

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst.

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Bij het zelfstandig werken op onze school zijn er 3 documenten die bij elkaar horen. Ze zijn in de bovenbouw alle 3 met elkaar verbonden om een goede doorgaande

Nadere informatie

Hoe ben jij KNAP??? >> Doe nu de test! Ga naar de 'Vragenlijst' Howard Gardner

Hoe ben jij KNAP??? >> Doe nu de test! Ga naar de 'Vragenlijst' Howard Gardner Hoe ben jij KNAP??? Je zou talent kunnen omschrijven als ergens heel goed in zijn. Elk mens heeft zo z n eigen talenten. Zelfs de grootste luilak die heeft namelijk een slaaptalent en een lui op de bank

Nadere informatie

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd.

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd. naar de basisschool Algemene informatie omtrent de kleutergroepen *Schooltijden 8.30u.-12.00u. (woensdag tot 12.30u.) 13.00u.-15.00u. Dagindeling en praktische zaken Hoe de dag is ingedeeld is te zien

Nadere informatie

De dagelijkse praktijk op de Fredericus

De dagelijkse praktijk op de Fredericus DALTONBELEIDSPLAN De dagelijkse praktijk op de Fredericus Onze visie op ons Daltononderwijs, zoals u hebt gelezen in hoofdstuk drie, proberen we vorm te geven in de dagelijkse gang van zaken bij ons op

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN zelfstandig werken Pagina 1 Wat is zelfstandig werken: Het principe zelfstandig werken houdt in dat de kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau

Nadere informatie

De eerste dag van de week, is de maandag, is de maandag. De eerste dag van de week is de maandag. Etc.

De eerste dag van de week, is de maandag, is de maandag. De eerste dag van de week is de maandag. Etc. Informatie groep ½ Informatie Vooral voor ouders wiens kind voor het eerst naar school gaat is het fijn om te weten hoe alles reilt en zeilt. Vandaar dat we u graag wat praktische en inhoudelijke informatie

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten.

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten. Dalton Wat is Dalton? Wat doen we? -------------------------------------------------------------- Nieuws 2010-2011/1 ------------------------------------------------------------ Hallo Allemaal, Dit Daltonkrantje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.

K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan. K.B.S. De Plataan voor katholiek basisonderwijs Vledderstraat 3E 7941 LC Meppel tel. 0522-251025 directie@kbsdeplataan.nl www.kbsdeplataan.nl Inhoudsopgave Daltonhandboek K.B.S. De Plataan blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Christelijke Basisschool De Bron Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Huiswerkprotocol Visie op huiswerk Niet alle scholen geven huiswerk. Toch zijn er veel scholen, waaronder

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Met Talenten aan de slag. Van theoretische basis tot concrete lespraktijk

Met Talenten aan de slag. Van theoretische basis tot concrete lespraktijk Met Talenten aan de slag Van theoretische basis tot concrete lespraktijk AN JACOBS SUPER MEGA KNAP VZW info@supermegaknap.be www.supermegaknap.be 0497/53.30.23 INTELLIGENTIE MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

Nadere informatie

Dalton op De Windwijzer

Dalton op De Windwijzer Een boekje open over Dalton op De Windwijzer Een manier van werken én omgaan met elkaar. Verantwoordelijkheid Samenwerken Zelfstandigheid Reflectie Colofon Een boekje open over is een uitgave van De Windwijzer,

Nadere informatie

D A L T O N K R A N T

D A L T O N K R A N T D A L T O N K R A N T 2013-2014 Daltonkrant In deze krant: Interview met Marle, Colin en Angelina Fotoreportage wat is dalton Enquête groep 4-8 ouders in de klas Schooljaar 2013-2014 Met dank aan: leerlingen

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker Daltonbeleidsplan Christelijke Basisschool Het Anker INHOUD 1. Inleiding 2. Waarom dit beleidsplan? 3. Onze keuze voor dalton 4. Communicatie met ouders 5. De uitgangspunten van daltononderwijs 5.1 Vrijheid

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Werken met instructieblokken

Werken met instructieblokken Werken met instructieblokken Inleiding Op De Appelgaard is bewust gekozen voor het onderwijsmodel werken met instructieblokken. Dit model past bij onze onderwijsvisie, zoals beschreven in het schoolplan

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

BAS: Weektaken. Oktober 2016

BAS: Weektaken. Oktober 2016 BAS: Weektaken Oktober 2016 Weektaken 2016-2017 BAS project Ontwikkelingslijn: Zelfstandige leerhouding Ontwikkelingsveld 2: Tijdsbewustzijn en taakplanning Datum: oktober 2016 Doel: Aanleren van een zelfstandige

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda. Donderdag en vrijdag: meester Ben. Vanaf 14 september zullen we op dinsdag een stagiaire van Domstad in de klas hebben: Martine ( 2 e jaars) Informatie

Nadere informatie

Beleidsdocument: Zelfstandig werken

Beleidsdocument: Zelfstandig werken Beleidsdocument: Zelfstandig werken Relatie met onze visie: O.ja..en morgen wordt ook weer een leuke dag, dan hebben we zelfstandig werken. Da s ook fijn, dan mag je zelf je werk plannen en veel dingen

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

bericht Belangrijke data: Open dagen Woensdag 17 februari uur Vrijdag 19 februari uur

bericht Belangrijke data: Open dagen Woensdag 17 februari uur Vrijdag 19 februari uur bericht Info : 23 Jaargang 14 : 12-02-2016 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 13 februari Oud papier 18 februari Sportspeldag groepen 5 en 6 19 februari Sportspeldag

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer

Welkom in groep 7. Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda/ juf Manon Donderdag en vrijdag: juf Manon/ Meester de Weijer Informatie avond groep 7 Uw adresgegevens kloppen die? Welke vakken zijn er in groep 7?

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

-DALTON HANDBOEK- 2015-2016

-DALTON HANDBOEK- 2015-2016 -DALTON HANDBOEK- 2015-2016 Inhoud Inleiding 3 Voor wie is dit document geschreven 3 Kenmerken van onze school in trefwoorden 4 De leerkracht 4 Dagkleuren 5 Kleutergroepen 6 Dagritmepakket/ daltonbord

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs)

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Dag van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Wie? Juf Femke Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Juf Femke Juf Femke Juf Femke Meneer Marcel

Nadere informatie

Naam: Welkom op De Leer!

Naam: Welkom op De Leer! Naam: Welkom op De Leer! Basisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo 0575-46 17 15 Welkom! Hallo, Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer komen

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatie over groep 3 en 4

Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 Schooljaar 2015-2016 Wij stellen ons voor Mijn naam is Marie-José Kostense, leerkracht van groep 3/4. Naast de rol van leerkracht vervul ik de rol van taal-leescoördinator

Nadere informatie

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer bij ons komen kijken. Dit boekje gaat over onze school, dan weet

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje Groep 1 en 2 Dagritme Inloop: - Jassen aan het haakje. - Tas met fruitspullen in het vakje. - In de tas een extra plastic tas met reserve kleding. - Gymschoenen in een aparte tas. Deze

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

Wat leren wij? Algemene informatie: En wat leren wij met taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen? Waar gaan wij mee aan de slag?

Wat leren wij? Algemene informatie: En wat leren wij met taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen? Waar gaan wij mee aan de slag? Wij werken tijdens de verschillende (les)momenten aan de 5 principes van ons Daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Als u benieuwd bent hoe deze

Nadere informatie

Definitie OGW onderwijsinspectie

Definitie OGW onderwijsinspectie Welkom in groep 4 Bespreekpunten Focus Weekrooster Manier van werken Methodes Rekenen: wereld in getallen Sociaal-emotionele ontwikkeling Zorgleerlingen Toetsen Thuis oefenen Wat hebben de kinderen nodig

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5/

Informatieboekje groep 5/ Informatieboekje groep 5/6 2017-2018 Aanvang school Voor alle kinderen van de school hebben we een inloop om 8.20u en om 12.50u. Ook ouders mogen dan gerust eventjes mee de klas in om wat werkjes te bekijken.

Nadere informatie

Informatieboekje voor groep 2

Informatieboekje voor groep 2 Informatieboekje voor groep 2 zo spelen en leren wij in groep 2 Kring We beginnen s morgens met stillezen, of met een spelinloop Bij binnenkomst geven de kinderen de leerkracht een hand. Op maandagochtend

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave - 2 -

1. Inhoudsopgave - 2 - Groep 1/2/3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...- 2-2. Inleiding...- 3-3. Groep 1 en 2...- 4-3.1 Piramide...- 4-3.2 Dagprogramma...- 5-3.3 Gemengde groep...- 5-3.4 Werkwijze...- 5-3.4.1 Planbord/ werkjesbord...-

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Informatieavond Groep 1/2 B De matrozen

Informatieavond Groep 1/2 B De matrozen Informatieavond 2017-2018 Groep 1/2 B De matrozen Dagindeling Opbergen jas, tas, eten en drinken (lunch in schooltas) Juf begroeten Kring Wij starten op maandag woensdag en vrijdag in de kring. Op dinsdag

Nadere informatie

Hoofdluiscontrole Maandag 9 mei worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Wilt u alstublieft voor makkelijk te controleren haar zorgen.

Hoofdluiscontrole Maandag 9 mei worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Wilt u alstublieft voor makkelijk te controleren haar zorgen. Weekbrief 9 mei 2016 Algemene mededelingen Papiercontainer Maandag tot donderdagochtend staat de papiercontainer aan de achterkant van de school. De container is geopend tijdens de schooltijden. Bag2school

Nadere informatie