Onthaalbrochure studenten. WZC Home Vrijzicht vzw Veurnseweg Elverdinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onthaalbrochure studenten. WZC Home Vrijzicht vzw Veurnseweg 538 8906 Elverdinge"

Transcriptie

1 Onthaalbrochure studenten WZC Home Vrijzicht vzw Veurnseweg Elverdinge 1

2 Inhoudsopgave Netwerk ouderenzorg Triangel... 4 Voorstelling netwerk ouderenzorg triangel Studenten vandaag morgen collega s Mentorschap en studentenbegeleiding Home Vrijzicht Elverdinge... 5 Algemene inlichtingen.6 Missie en visie 7 Waarden 9 Opdrachtverklaring.10 Organogram.11 Plattegrond.14 Geschiedenis Aanbod.. 23 Departement Zorg..24 Departement Wonen 28 Stagebeleid.31 Algemene verwachtingen..35 Algemene afspraken..36 Bijlagen

3 Beste student, We vinden het tof jou in onze voorziening te mogen verwelkomen. Voor sommigen is deze stage een eerste kennismaking met ons huis of zelfs met de sector van de ouderenzorg. Stage in een ouderenvoorziening is verschillend van een stage in een bedrijf of andere productieomgeving. Bij ons staat immers de bewoner met zijn levensverhaal centraal en niet het product dat vervaardigd wordt. We geloven sterk dat jouw engagement vertrekt vanuit een bekommernis voor ouderen en hun omgeving. We hopen dat je mee in ons verhaal van bezielde zorg stapt: Voorbij het moeten ligt het ontmoeten wanneer we op die manier zorg verlenen dat het de ander goed doet. Deze brochure wil jou wegwijs maken in onze voorziening. Enerzijds bevat ze een grote hoeveelheid informatie, anderzijds bundelt ze ook een aantal afspraken. Dit om de stage zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op de werkvloer zal de mentor (het teamhoofd) zich samen met enkele studentenbegeleiders (basismedewerkers) inzetten om je groeiproces te begeleiden. Ze zorgen voor een goed onthaal en maken je wegwijs in onze cultuur, in de werking van de afdeling. Daarnaast willen ze een goede stagebegeleiding uitbouwen waarin je echt kan ontdekken welke troeven de ouderenzorg zoal te bieden heeft. Ze zetten in op overleg en feedback. Op die manier krijg je zicht op datgene waarin je goed bent en ontdek je specifieke uitdagingen in je eigen leertraject. De eindevaluatie gebeurt op een professionele manier samen met de externe stagebegeleider en jij als student. We wensen jou een boeiende, aangename en leerrijke stage toe! Stefan Devlieger Ann Demeulenaere Mieke Notebaert Algemeen directeur Directeur zorg Coördinator stagebegeleiding 3

4 NETWERK OUDERENZORG TRIANGEL Netwerk van autonome VZW S: Ouderenzorg als kernactiviteit Waardengericht ondernemen als visie 4

5 Mag dit huis voor jou een plaats zijn van ontmoeting, van bezorgdheid om kwetsbare mensen, van bezielde samenwerking! Mag dit huis voor jou een plek zijn om zorg te geven en te ontvangen in warm menselijke wederkerigheid welkom 5

6 Algemene inlichtingen betreffende de voorziening Identificatiegegevens van de VZW Woonzorgcentrum Home Vrijzicht VZW Veurnseweg Elverdinge Ieper Telefoon: 057/ Fax: 057/ Website: Oprichtingsdatum: 16 september 1976 onder nr in Belgisch Staatsblad Voorzitter: Dhr. J. Blanckaert Gedelegeerd bestuurder: E.Z. L. Stalmans Leden Algemene Vergadering en Raad van Bestuur: E.Z. Frieda Sercu, E.H. Jacques De Vlieger, Mevr. Nelly Geldhof, Dr. Ines Malysse, Dhr. Yvan Fonteyne, Dhr. Jan Vanbeselaere, Dhr. Joan Devrieze, Dhr. Janic Blanckaert, E.Z. Lucienne Stalmans, E.Z. Francine Vandamme, Dhr. Paul Verraes, Dhr. Stefaan Vandenberghe, Dhr. Marc Simoens, Dhr. Robert Van Walleghem, Mevr. Cecile Verstappe, Mevr. Ann Lammens Bestuurscomité: Dhr. J. Blanckaert: voorzitter Dhr. Y. Fonteyne: ondervoorzitter E.Z. L. Stalmans: gedelegeerd bestuurder Dhr. S. Devlieger: algemeen directeur Financiële commissie: Dhr. J. Blanckaert: voorzitter Dhr. Y. Fonteyne: ondervoorzitter E.Z. L. Stalmans: gedelegeerd bestuurder Dhr. S. Devlieger: algemeen directeur Mevr. N. Geldhof, bestuurder Dhr. S. Vandenberghe, bestuurder, Mevr. H. Thevelein, departementshoofd administratie Dhr. C. Claeys: externe financieel-economisch adviseur Aalmoezenier: E.H. Hugo Claerebout Pastor: Marie- Anne Lambert Coördinerend en raadgevend arts: Dr. Vulsteke Coördinerend en raadgevend apotheker: Lena Sticker Bedrijfsrevisor: P. Dujardin Kortrijksestraat Wevelgem 6

7 Missie en visie Ons woon- en zorgcentrum wil vanuit een christelijke grondhouding excellente, betaalbare zorg aanbieden aan en ontwikkelen op maat van de meest kwetsbare, zorgvragende 65-plussers (financieel, sociaal, relationeel, fysiek, psychisch en emotioneel). Dit houdt in: Moderne aangepaste en gedifferentieerde huisvesting In de keuze van infrastructuur, inrichting en materiaal willen wij een antwoord bieden op de zorg vraag van de bewoner en de noodzakelijke aangepaste ruimte bieden binnen de mogelijkheden van de voorziening. Professioneel en deskundig zorg- en dienstverleningsaanbod op maat, residentieel of in de thuiszorg We willen een zorg aanbieden die steeds vertrekt vanuit de mogelijkheden van de bewoner. Via zelfzorg willen we de zelfredzaamheid maximaal stimuleren. De zorg is meer dan verzorging. In een sfeer van echte verbondenheid en betrokkenheid willen we oog hebben voor de totale leefwereld van onze bewoners. Zorg op maat betekent rekening houden met het temperament en karakter, het levensverhaal, de betrokkenheid of teruggetrokkenheid, de zingeving van de oudere. Een thuisvervangend, gastvrij en eigentijds woonmilieu Het accent wordt gevestigd op het creëren van een nieuw stukje thuis, ook al zal het nooit zijn zoals thuis. We hebben aandacht voor het zich gelukkig voelen van de bewoner. Door liefdevol aanwezig te zijn naast de bewoner, door voldoende aandacht te hebben voor zijn of haar privacy en autonomie willen wij onze bewoners ruimte geven om zich thuis te voelen in hun nieuwe omgeving. Een open huis met ruimte voor eigen netwerken voor de bewoners Ons huis wil een open huis zijn waar iedereen welgekomen is. Wij willen een huis zijn waar het goed is om te wonen, te werken of gewoon op bezoek te komen. We willen de verbinding tussen binnen en buiten aanwezig houden door samenwerking met scholen, OKRA, andere verenigingen, vrijwillgers, 7

8 We willen deze zorgverlening realiseren: Vanuit een presente zorgattitude Authentieke zorg betekent als zorgaanbieder in relatie treden met de zorgontvanger We zijn voor even metgezel op de levensweg van de bewoner en spelen in op zijn levensverhaal We respecteren de beschermwaardigheid en de autonomie We proberen aan te voelen welke zorg de bewoner echt goed zou doen i.p.v. zelf te bepalen wat goede zorg voor de bewoner is We willen niet zozeer van alles doen, maar vooral er zijn voor de bewoner We willen de zorgontvanger blijven zien als iemand met mogelijkheden i.p.v. beperkingen We zetten stappen om het netwerk van verbindingen, die de oudere heeft opgebouwd, te behouden Door samen te werken met een professioneel team van medewerkers Via waarderend leiderschap willen we inzetten op de talenten van medewerkers om hen professioneel steeds deskundiger te maken. Door samen te werken met andere personen en diensten, die voor de zorgvragers dezelfde of mekaar aanvullende doelstellingen nastreven 8

9 De waarden We doen dit door de volgende waarden en attitudes dagdagelijks in de praktijk te brengen: Menswaardig zorg dragen Maatschappelijk verantwoorde zorg ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling en bezinning Deskundigheid Onze bewoner Samenwerken Integriteit Vertrouwen Persoonlijke inzet Deze puzzelstukken, elk met hun eigenheid en diversiteit, vormen uiteindelijk een stevig fundament. Hierop bouwen we dag in dag uit samen met zovelen een huis, maar vooral een thuis waar excellente zorg aan bewoners gegeven wordt. Dit wordt ten diepste vertolkt in de opdrachtverklaring. 9

10 Opdrachtverklaring Onze voorziening wil: Een zorg op maat voor dementerende, fysiek en psychosomatisch zorgbehoevende bejaarde bieden. Een betaalbare zorg in een aangepaste woonomgeving met het accent op het creëren van een nieuwe thuis. Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, voldoende aandacht hebben voor alle betekenisvolle relaties van onze bewoners. Met waardering voor het unieke van elk mens oog hebben voor het samen leven met andere bewoners. In navolging van de spiritualiteit van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid de Christelijke inspiratie levendig houden en steeds de mens centraal stellen in ons engagement naar de kwetsbare medemens. Vanuit die liefdevolle ingesteldheid aan allen bescherming en geborgenheid bieden. Met respect voor de autonomie van de bejaarde, een aantal mogelijkheden aanbieden tot blijvende betrokkenheid met zijn omgeving. Met begrip en waardering voor het unieke van het ouder worden, ruimte scheppen voor de groei van de bejaarde in deze levensfase. Om de eigen identiteit als volwaardig mens zo lang mogelijk te behouden, hun mogelijkheden herkennen en ondersteunen, zodat zij deze op een betekenisvolle manier kunnen beleven. Vanuit een maatschappijvisie werken, waar relationaliteit tussen mensen, solidariteit en diepmenselijke zorgzaamheid, primaire waarden zijn. Om een optimale dienstverlening te bekomen een rechtvaardig en verantwoord en financieel haalbaar beleid voeren met directie en personeel. Onze zorg- en dienstverlening op een professioneel en deskundig team bouwen dat dynamisch en gemotiveerd is en waarin men zich verantwoordelijk voelt voor en verbonden met de bejaarde. Kiezen voor een open communicatie om de samenhorigheid en groepsgeest te versterken. De nodige ondersteuning vanuit de directie en de Raad van Bestuur garanderen naar de werknemers. 10

11 Organogram Het organogram is een schematisch overzicht van de organisatiecultuur. Het geeft een visueel beeld van de hiërarchie weer. Zo kan men zien wie er aan het hoofd staat van welke afdeling. Op deze manier is het voor elke medewerker gemakkelijker om zich te situeren binnen de voorziening. 11

12 Verantwoordelijken Algemeen Directeur Devlieger Stefan Directeur Zorg Departementshoofd Administratie Departementshoofd Thuiszorgondersteunende diensten Demeulenaere Ann Thevelein Heidi Devoldere Iris 12

13 Teamhoofden departement zorg Team 1 Mollet Els Team 2 Degrave Tom Team 3 Derycke Ann Team 4 Deryckere Ann Team 5 Sticker Liesbet Teamverantwoordelijken departement wonen Hoteldienst Animatie Regenboog Keuken Vlaeminck Katrien Hennebel Annick Dorme Fabienne Geerts Vincent 13

14 Plattegrond Home Vrijzicht Gelijkvloers: algemeen Fietsenstalling 9 8 Ingang Boezingestraat (open van 6u-22u) 7 Assistentie woningen Ingang Veurnseweg Studenten (open van 6u-22u) Klooster Hoofdingang Veurnseweg (open van 8u-18u) 1: Onthaal 2: Vergaderruimten 3: Burelen directie en administratie 4: Sociale Dienst 5: Bureau Directeur Zorg 6: Restaurant 7: Cafetaria 8: Keuken 9: Salon t Lommerhof 14

15 Gelijkvloers: team 1 Assistentie woningen Ten Boogaerde t Zwaluwnest De Vlasschaerd Klooster kklklkkkk Verpleegbureau team 1 bevindt zich bij het begin gang t Zwaluwnest 15

16 Eerste verdieping: algemeen Assistentie woningen 3 1: Bureau Ergo 2: Leefgroep Regenboog 3: Kinéruimte 4: Living t Lommerhof 5: Bureau animatie 6: Bureau stagecoördinator 7: Veranda 16

17 Eerste verdieping: team 2 (rood gearceerd) en team 3 (rood) t Stil Genoegen t Zwaluwnest De Vlasschaerd Assistentie woningen Ten Bogaerde Team 2: Verpleegbureau bevindt zich op de plaats waar gang t Stil Genoegen en gang Ten Boogaerde samenkomen Team 3: Verpleegbureau bevindt zich bij begin gang Zwaluwnest 17

18 Tweede verdieping: algemeen : Kapel 2: Restaurant Klaproos 3: Personeelskleedruimte + lockers 4: Personeelsrestaurant 18

19 Tweede verdieping: Team 4 Ten t Zwaluwnest Boogaerde Team 4: Verpleegbureau bevindt zich bij begin gang Zwaluwnest 19

20 Derde verdieping: algemeen en team 5 Ten t Zwaluwnest Boogaerde 1 1: Reminiscentie- en relaxatieruimte Team 5: verpleegbureau bevindt zich bij begin gang Ten Boogaerde 20

21 De geschiedenis van Home Vrijzicht: een kort overzicht Op de website vindt u de uitgeschreven versie van de geschiedenis van Home Vrijzicht Ons huis heeft een lange geschiedenis achter de rug. 1908: Pastoor De Nolf vraagt aan de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid om hun intrek te nemen in het voormalige opvanghuis in Elverdinge. Vanaf die datum heeft de congregatie met de grootste toewijding en zorg gekozen voor de kwetsbare mens en hem heel pragmatisch maar liefdevol omringd en verzorgd. 1920: De zusters keren terug in barakken nadat ze gevlucht waren voor 'Den Grooten Oorlog'. Verschillende generaties oversten werken heel hard samen met hun gemeenschap in huis, maar ook op de bijhorende landerijen. 1967: Begin van de realisatie van een volledige nieuwbouw. Dit is tot op de dag van vandaag het huidige rust- en verzorgingstehuis. 1971: Alle bewoners verhuizen van gemeenschappelijke (en per geslacht georganiseerde) verblijfplaatsen naar een individuele ruimte. 1976: De oprichting van de vzw Home Vrijzicht. Het beheer wordt waargenomen door zusters en leken. Door het dalend aantal zusters worden de eerste leken in dienst genomen. Onze naam is geen toevallige keuze. Van uit elke hoek van het gebouw heeft men een ruim zicht op de omgeving. 1986: De erkenning voor 30 RVT-bedden op een totaal van 86 woongelegenheden, gerealiseerd door de bouw van een nieuwe vleugel. De zusters trokken weg uit de voorziening naar een eigen gebouw vlak naast. 1992: De bouw van 16 serviceflats Residentie Elisabeth 1996: Opstart thuisverzorging en bedeling van warme maaltijden aan huis. Opening van het lokaal dienstencentrum i.s.m. het OCMW. 1999: Erkenning van 4 bijkomende kamers. 2000: Na de realisatie van een nieuwe vleugel groeit onze capaciteit tot 104 woongelegenheden. 2003: We realiseren de opstart van een centrum voor kortverblijf. 2007: 69 bedden zijn erkend als RVT- woongelegenheid. 21

22 2007: Investering in de modernisering van de keukenaccommodatie en bouw van 43 comfortabele kamers. Het aantal erkende bedden werd verhoogd tot : Verhogen van aantal erkende woongelegenheden tot : 91 bedden krijgen de bijzondere erkenning van RVT bedden. Het aantal woongelegenheden kortverblijf komt op 6 eenheden. 2012: Stijging van de erkende bedden. Onze voorziening bestaat nu uit 123 woongelegenheden, 6 woongelegenheden kortverblijf en 4 gemelde kamers herstelverblijf. 2013: De serviceflats worden assistentiewoningen. 2011: In juni veranderen we onze naam van seniorencentrum naar woon- en zorgcentrum. Hiermee willen we aangeven dat we ons inschrijven in het project van de overheid nl. het woonzorgdecreet. Het aantal medewerkers groeide door de jaren heen mee met de stijgende zorgvraag en de hogere kwaliteitseisen, die ons worden opgelegd en die we ons zelf ook tot doel stellen. Dankzij een professioneel team van een 100-tal medewerkers kan Home Vrijzicht op de verschillende domeinen kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Home Vrijzicht kan één accent duidelijk aanhouden in zijn geschiedenis EN toekomstvisie, namelijk de keuze voor de kwetsbare medemens. In een geborgenheid zorg dragen voor deze mensen blijft onze hoofdopdracht. Vanuit de spiritualiteit van onze congregatie, met feeling voor het hedendaagse en openstaand voor de uitdagingen van de toekomst willen wij in deze regio bejaardenzorg op maat aanbieden. 22

23 Voorstelling van ons aanbod Home Vrijzicht is een woon- en zorgcentrum voor valide en zorgbehoevende ouderen. Met waardering voor het unieke van elke mens willen we een betaalbare zorg aanbieden in een aangepaste omgeving. Zowel fysiek als psychisch zorgbehoevende ouderen bieden wij een kwaliteitsvolle, individueel gerichte hulp- en dienstverlening. Hierbij wordt de persoonlijke autonomie van de bewoner ondersteund en gestimuleerd. Onze voorziening bestaat uit: Woon- en zorgcentrum Assistentiewoningen Centrum voor Kortverblijf Externe dienst warme maaltijden Thuisverpleging Verdere informatie over deze afdelingen kunt u terug vinden op onze website In het Woon- en zorgcentra Home Vrijzicht hebben we 4 grote departementen: het departement administratie, thuiszorgondersteunende diensten, zorg en wonen. De departementen zorg en wonen worden verder uitgebreid beschreven. 23

24 Departement Zorg Inleiding De bewoner komt hier wonen en wil de laatste levensfase zo kwaliteitsvol mogelijk beleven. Het typische voor onze bewoners is dat zij een fysieke en/of psychische zorgbehoefte hebben. We willen zorg verlenen, die aansluit op hun belevingswereld en die van de omgeving. We hebben oog voor alle aspecten van het mens-zijn en vertrekken hierbij steeds vanuit mogelijkheden i.p.v. beperkingen. We werken vanuit het kader van presente zorg: een attitude om zorgzaam aanwezig te zijn bij de bewoner en hem in zijn waardigheid te laten als mens. In ons groeien naar excellente bewonerszorg komen we telkens opnieuw uit bij het levensverhaal van de bewoner. Iedereen is een unieke persoon met zijn eigen temperament, zijn eigen geaardheid. Men is opgegroeid binnen een bepaald milieu met waarden en normen, heeft een specifieke opvoeding en opleiding genoten. Daarnaast heeft elke bewoner tal van verbindingen met mensen opgebouwd. Sommige waren leven gevend en gelukkig makend, andere brachten pijn en verdriet. Dit alles vormt een mens. Het levensverhaal van de bewoner is niet alleen een uniek, maar ook broos verhaal omwille van de diepmenselijkheid, het intieme en individuele dat er in vervat is. Het kennen van het levensverhaal is geen voorwaarde die vervuld moet zijn om goede zorg mogelijk te maken. Het tilt wel de relatie met de bewoner naar een hoger niveau waardoor verbondenheid kan groeien. Het doet ook de kansen toenemen om zorg mogelijk te maken, die aansluit op de persoon van de zorgvrager. Het kennen van het levensverhaal bij bewoners met dementie is wel heel belangrijk om beter emoties en reacties te kunnen kaderen. We vertrekken in onze zorg niet vanuit een vastgelegd aanbod, vanuit een drive om probleemoplossend te werk te gaan. We willen contact maken met het verlangen van degene, die zorgbehoeftig is en het hulpaanbod daarop en op niets anders afstemmen. Wij willen de zorgverleningsrelatie (zorgontvanger-zorgaanbieder) nivelleren en niet langer vanuit een hiërarchie invullen. De zorgvrager wordt in zijn eigenheid gerespecteerd en de identiteit vervaagt niet in een groepsfoto. Het betekent dat we niet zozeer zorg aanbieden, maar de bewoner vanuit een bezorgdheid, verbondenheid en echtheid tegemoet treden. We willen er zijn voor de ander en ons radicaal opstellen voor wie de ander is en blijft als mens. Dan laten we de ander echt in zijn waardigheid als mens. Het departement omvat 5 zorgafdelingen en de paramedische discipline. Binnen de werking kiezen we voor een multidisciplinair team: zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten en kinesisten. Daarnaast werken we ook departement overschrijdend samen met wonen om een goed woonzorgklimaat te garanderen. 24

25 ZORGTEAMS Teamhoofd Waar? Team 1 Mollet Els Gelijkvloers Team 2 Degraeve Tom Eerste verdieping ( t Stil Genoegen + Ten Boogaerde) Team 3 Derycke Ann Eerste verdieping ( t Zwaluwnest + De Vlasschaerd + t Lommerhof ). Daarnaast ook de zorg aan de bewoners van de assistentiewoningen en zusters. Team 4 Deryckere Ann Tweede verdieping Team 5 Sticker Liesbet Derde verdieping Op ieder team heb je een combinatie van valide en zorgbehoevende (fysiek en psychisch) bewoners. PARAMEDISCHE DISCIPLINE De paramedische discipline richt zich tot zorgvragers, die tijdelijk of blijvend beperkt zijn in hun functioneren met implicaties op autonomie en welbevinden. De beperkingen kunnen zich situeren op het fysieke, het mentaal-cognitieve of het psychosociale vlak. Het gaat om belemmeringen in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven of het kunnen ook participatieproblemen zijn. Die belemmeringen zijn voelbaar op domeinen zelfredzaamheid, productiviteit en vrije tijd. We hebben een uitgebouwde kiné- en ergo werking, gedragen door een team van 3 ergotherapeuten en 2 kinesisten. Iedere medewerker dient over een grondige basiskennis te beschikken om dit te realiseren. Daarnaast bouwt iedere medewerker een eigen deskundigheid op één van de domeinen uit. Het doel is een samenwerking te realiseren waarbij men gezamenlijk borg staat voor een goed uitgebouwde paramedische werking, maar zelf ook aanspreekpersoon is vanuit een eigen deskundigheid. Tine Vanhove: hef- en tiltechnieken i.f.v. ergonomie medewerkers en comfort bewoners Claire De Cleer: PDL (Passiviteiten Dagelijks Leven) Els Herpels: zachte zorg en valpreventie Sofie Vanwolleghem: omgang met bewoners met dementie Stephanie De Ruyck: ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) 25

26 Zachte zorg Deze vorm van zorg heeft als doelstelling om bewoners met dementie een rustgevend en ontspannend gevoel te bezorgen. Het is in de eerste plaats een moment van intens genieten. Een eerste item dat wordt aangeboden in de zachte zorg is de hydrotherapie. Er wordt vooral gefocust op personen waarvan de fysieke zorgbehoeften erg intens zijn en op bewoners met dementie. Het nemen van een Hydro bad zorgt ervoor dat men ten volle kan genieten van zijn was moment. Daarnaast heeft een bewoner met dementie jaarlijks recht op 2 volledige gezichtsverzorgingen. Deze worden gegeven door een externe gespecialiseerde schoonheidsspecialiste. In de tussentijd wordt ingezet op volgende verwenactiviteiten : gezichts- en handmassage, een voetbad in combinatie met relaxatietherapie. Als laatste staat de aromatherapie in de zachte zorg centraal. Door gebruik te maken van kruiden en hun geuren kunnen klachten zoals spanning en angst verdwijnen. ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) ADL kan je onderverdelen in 7 items: persoonlijke verzorging en welzijn, mobiliteit, huishoudelijke activiteiten, vrije tijd en het sociaal welzijn, maaltijdzorg. ADL, eventueel in combinatie met aangepaste hulpmiddelen, bevordert de zelfredzaamheid bij onze bewoners. Binnen ons woon- en zorgcentrum werden ADL bij persoonlijke verzorging en welzijn onder de loep genomen. De ontwikkeling van de andere items zit in de pijplijn. 1. Persoonlijke verzorging In ons woon- en zorgcentrum streven we ernaar dat de eigenheid, zelfstandigheid en de autonomie van de bewoner zo veel mogelijk gerespecteerd wordt. Door het aanbieden van aangepaste hulpmiddelen en training aan de bewoner pogen we om deze doelstelling te bereiken. De ergotherapeut verstrekt ook informatie en geeft tips over diverse hulpmiddelen aan het personeel. 2. Maaltijdzorg Onze bewoners krijgen de kans om wekelijks deel te nemen aan de kookactiviteit. Men wil een positief gevoel van eigenwaarde bevorderen. Daarnaast heeft deze activiteit een ergotherapeutische doelstelling: het inoefenen van fijn motorische handelingen tijdens het proces van voorbereiding tot koken is heel belangrijk Daarnaast hebben we binnen het luik van de maaltijdzorg een kleinschalig project de veranda. Een groep van telkens 4 bewoners nuttigen hun maaltijd in een prikkelarme ruimte wat rustgevend is. Het doel is om de bewoners op zo een zelfstandige manier te begeleiden bij het nemen van de maaltijd. Door de aanwezigheid van een ergotherapeut kan er steeds bijgesprongen worden bij eventuele problemen. Tevens worden er gepaste hulpmid delen aangeboden zodat het zelfstandig eten zo min mogelijk wordt belemmerd. 26

27 Mobiliteit Vanuit de kiné zoeken we bij elke bewoner uit hoe we zijn fysieke beperkingen kunnen verbeteren. Anderzijds zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om de zelfredzaamheid bij bewoners met een blijvende beperking te verhogen. Binnen de mobiliteit is de lichaamshouding heel belangrijk. Een slechte lichaamshouding kan allerlei spierspanningen, pijnen en klachten veroorzaken. we zetten in op een goede positionering om dit te voorkomen of minstens te beperken. Zelfstandig bewegen of/ met hulp MAAR blijven bewegen is onze leuze!! Men dient alle mogelijke momenten te respecteren waarop beweging ingelast kan worden. Bv. zelf naar restaurant stappen en niet brengen in een rolwagen. Een laatste item, maar ook heel belangrijk is de valpreventie. Doordat we binnen ons woon- en zorgcentrum het belang van valpreventie hoog inschatten, blijft het niet enkel bij het registeren van het aantal valpartijen. Via een doordacht preventiebeleid willen we de bewoner en het personeel erop wijzen welke zaken men dient in acht te houden om het vallen te vermijden. Hef- en til De hef- en tilcoach (= kinesiste) zoekt samen met het team naar de best mogelijke oplossing om een bewoner te verplaatsen. Een goede transfer is comfortabel voor de bewoner en stimuleert hem mee te helpen waar hij nog kan. Het stimuleert tevens het ergonomisch werken bij de zorgmedewerker. Dit tilprotocol staat in het dossier genoteerd en indien nodig zichtbaar beschreven op kamer (zie roze blad aan bed). Verder wordt er constant gewerkt en gezocht naar hulpmiddelen zoals actieve- en passieve tilliften, glijdeken, draaischijf, optrekbeugel, om het voor iedereen zo comfortabel mogelijk te houden. PDL (Passiviteiten Dagelijks Leven) en comfortzorg Een aantal van onze bewoners zijn niet meer in staat tot gerichte zelfzorgactiviteiten, zelfredzaamheid, reactivering of revalidatie. Passiviteit is bij deze mensen een kenmerk van hun leven geworden. Het spreekt voor zich dat deze passiviteit tot belastende situaties kan leiden bij de bewoner en het verzorgend personeel. Om de zorg zo goed mogelijk te kunnen ondergaan en te geven dient de passiviteit in de eerste plaats geaccepteerd te worden. In ons Woon- en zorgcentrum heeft de zorg voor deze ouderen geleid tot een gestructureerde aanpak: PDL. PDL is een vorm van comfortzorg die tot doel heeft de levenskwaliteit en vreugde van de bewoner te verhogen; de overblijvende mogelijkheden optimaal te benutten en zo komen tot een optimale begeleiding en verzorging. PDL kan je onderverdelen in 7 items: liggen, zitten, gevoed worden, gewassen worden, gekleed worden, verschoond en verplaatst worden. Door comfortzorg toe te passen wil men volgende doelstellingen bereiken: Preventie van decubitus, behoud van de conditie, streven naar een optimale leefbaarheid en ontspanning voor de bewoner. Daarnaast wil men de draaglast van de verzorging verlagen. 27

28 Departement wonen Dit omvat 5 grote onderdelen. De regenboog Keuken/ interne/ externe maaltijden Animatie Hotel- en linnendienst Kapper De Regenboog Vanuit onze visie rond omgaan met bewoners met dementie hebben we gekozen voor een leefgroep werking. De regenboog is dan ook een huis/thuis binnen ons woon- en zorgcentrum waar we een aangenaam, humaan woonklimaat willen creëren voor bewoners met dementie. Iedere bewoner vergt een individuele aanpak en dat vertaalt zich ook in een individueel dagschema: een bewoner kan een deel van de dag of een volledige dag aanwezig zijn. Sommigen komen enkel voor de maaltijden, anderen willen s avonds gezellig samen zitten i.p.v. alleen op kamer te verblijven Steeds wordt gezocht naar een gezonde combinatie tussen een prikkelarme en een prikkelrijke omgeving, tussen gezellig samenzijn en even alleen op kamer te vertoeven, tussen activiteiten en rust. Binnen de leefgroep werking bevorderen we ook de contacten tussen familie en bewoner met dementie. Hierbij willen we evenzeer aandacht hebben voor het verwerkingsproces, dat de familie doormaakt. Keuken/ interne/externe maaltijden Binnen een goed maaltijdbeleid willen we niet enkel inzetten op de voedingsmiddelen, maar tevens op de hulp, die men nodig heeft. Daarenboven is het heel belangrijk rekening te houden met de wensen, behoeften en noden van de bewoners. Interne maaltijden: Ons woon- en zorgcentrum beschikt over een eigen keuken. Dit betekent dat alle maaltijden met de grootste zorg en nauwkeurigheid in ons eigen huis worden bereid. Daar eten één van de basisbehoeften is van de mens, concentreren we ons op de kwaliteit en kwantiteit (volgens de behoeften van de bewoner). Naast een dagelijks aanbod van basisproducten kan de bewoner steeds de keuze maken tussen iets extra s. De maaltijdkeuze wordt steeds bevraagd en met de nodige hoffelijkheid en zorg opgediend. Voor de bewoners die het moeilijker hebben bij het zelfstandig nuttigen van hun maaltijd wordt de nodige hulp aangeboden. 28

29 De bewoners kunnen hun maaltijd op verschillende plaatsen nemen. Ofwel kiest men om de maaltijd op de kamer te nuttigen ofwel kan men eten in het restaurant. Onze voorziening telt 2 restaurants (gelijkvloers en op de 2 de verdieping). Sinds eind 2003 is er een medewerker aan de slag om de nodige begeleiding te voorzien voor alle bewoners rond het maaltijdgebeuren. Op die manier willen we elke bewoner de garantie geven dat hij kan genieten van elke maaltijd met indien nodig- de juiste begeleiding. Externe maaltijden: Wanneer mensen om een of andere reden niet meer zelf kunnen instaan voor de warme maaltijd, kunnen ze beroep doen op onze dienst maaltijden aan huis. We zijn actief in de regio Ieper, Boezinge, Elverdinge en Woesten. Onze keuken garandeert dan ook een uitgebalanceerd menu met regelmatige controles en advies van externe diëtisten. Animatie De visie van de animatie: opbouwen van relaties met en tussen bewoners en medewerkers, deze onderhouden en stimuleren. Dit vanuit een animatieve grondhouding (bezield naar kwetsbare ouderen vanuit het grootste respect voor de waardigheid van de persoon). onze bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden door activiteiten te organiseren op maat van de bewoners. Het gaat zowel om individuele activiteiten als om groepsactiviteiten. Een brug zijn tussen binnen en buiten. De animatie wil een blijvend contact behouden met de buitenwereld (zowel met de eigen kleine omgeving van de bewoner, als met de maatschappij) door in te zetten op sociale netwerken, door activiteiten buitenshuis, door ontmoetingsmomenten met familie en vrienden binnenshuis, door thema s van buiten naar binnen te brengen. belangrijke taken van de animatie: ontwikkelen en integratie van (nieuwe) initiatieven vertrekkende vanuit de bewonersgroep met oog voor voldoende differentiatie en aanbod! Een waaier van activiteiten wordt wekelijks aangeboden. Sommige activiteiten komen in een vast schema terug, anderen volgens schema, seizoen, Het kan gaan om een activiteit in een kleine specifieke groep of een groepsactiviteit. Het kan ook een individueel gebeuren zijn. We hechten ook veel belang om ons te integreren in de maatschappij en gaan graag op uitstap. Realiseren van het dagelijks transport i.f.v. deelname aan een activiteit, maar ook aan het maaltijdgebeuren. We begeleiden de bewoners van de kamer naar het restaurant en omgekeerd. Als derde grote taak staan we in voor de maaltijdbegeleiding en cafetariabezoek. Zowel het middagmaal als het avondmaal dienen we hoffelijk op aan tafel. We bieden eveneens de nodige hulp waar nodig, we streven naar een aangenaam rustig verloop in het restaurant. 29

30 Als laatste pijler zijn we een belangrijke figuur in relaties met familie. Dagelijks komen we in contact met familieleden en zijn daardoor een belangrijk aanspreekpunt. Dit is ook zeer verrijkend voor de andere disciplines. Hotel- en linnendienst Onze medewerkers hoteldienst staan garant voor: netheid in gemeenschappelijke ruimten en gangen propere kamers waar het aangenaam vertoeven is beddenopmaak opdienen ontbijten op kamer, opdienen en afruimen tafels in beide restaurants transport van bewoners Het wassen van persoonlijke kleding gebeurt deels door onze eigen diensten, deels door een industriële wasserij. Alles moet getekend zijn zodat de verdeling na het wassen op een goede manier kan gebeuren. Onze bewoners krijgen ook de mogelijkheid om hun kleding mee te geven naar de stomerij. Kapper Iedereen wil een verzorgd uiterlijk, ook onze bewoners. Zij kunnen altijd een afspraak maken voor een haarverzorging of -behandeling. Er is een vaste kapper in dienst die steeds aanwezig is op woensdag, donderdag en vrijdag. 30

31 Stagebeleid Vanuit onze voorziening zien we het als een maatschappelijke opdracht studenten kennis te laten maken met een positief beeld rond ouderenzorg en hen optimaal leerkansen aan te bieden. Studenten vandaag zijn immers onze medewerkers van morgen. Om dit te realiseren, kiezen we voor volgende structurele invulling binnen onze voorziening: Stagecoördinator Stagementor Studentenbegeleider Student Mieke Notebaert werkt als coördinator stagebegeleiding onder de directe leiding van de directeur zorg. Ze dient: de samenwerking scholen/home Vrijzicht te optimaliseren. een kwaliteitsvolle stagebegeleiding uit te werken voor studenten. Dit vanaf onthaal tot aan evaluatie. stage mentoren en studentenbegeleiders te gaan coachen om op een kwaliteitsvolle manier studenten te begeleiden. De teamhoofden zijn de stagementoren Het desbetreffende teamhoofd zal je gedurende je stage begeleiden, feedback geven en bijsturen. Ook de tussentijdse evaluaties en eindevaluaties worden door deze persoon gedaan. De studentenbegeleiders zijn basismedewerkers waarmee je dagdagelijks in zorg op weg zal gaan en leermomenten aangereikt zal krijgen. Door samen op weg te gaan willen we jullie leertraject alle kansen geven zodat jullie zich kunnen ontplooien en groeien in de stage. 31

32 Onthaalbeleid vooraf: Via contacten met de school worden wederzijdse doelstellingen uitgewisseld, alsook de stageperiodes vastgelegd. De week voor aanvang van de stage krijg je een mail met volgende informatie: de uren voor de eerste week vraagstelling met mogelijkheid tot een kennismakingsbezoek wat dient men mee te brengen op stage Indien men voorafgaand geen bezoek kon brengen, wordt er in de loop van de eerste dag een rondleiding voorzien. de eerste stagedag: 8u15-12u30 en van 13u30-16u15 (indien je 7 u/dag dient te presteren) 8u15-12u30 en van 13u30-17u15 (indien je 8u/dag dient te presteren) Om 8u15 uur dien je jou aan te melden aan het onthaal. De stage coördinator of stage mentor zal je komen ophalen. We voorzien eerst een rondleiding in de voorziening. Daarbij komen volgende zaken aan bod: Verschillende ingangen van het gebouw Onthaal en burelen verschillende afdelingen en hun verpleegbureau eetgelegenheden en cafetaria voor de bewoners Regenboog, kinéruimte, kapel Kleedruimte en lockers Personeelsrestaurant Om 8u40 kom je mee naar de briefing van alle verantwoordelijken om je voor te stellen. In de loop van de voormiddag krijg je nog verdere praktische informatie. Door het uitwerken van een checklist, is de gegeven informatie gelijklopend voor iedere student. Begeleiding We leggen volgende accenten in de begeleiding: We spitsen ons toe op de leerdoelstellingen die je dient te realiseren. Dit betekent een individuele invulling van de stageperiode. We opteren ervoor dat een beperkt aantal studentenbegeleiders ingezet wordt om je te begeleiden. Je krijgt binnen de zorg de kans om een beperkt aantal bewoners te verzorgen en te begeleiden. 32

33 Daarnaast geven we je graag de ruimte om de werking van andere disciplines te leren kennen. Iedere discipline is immers een niet weg te denken schakel in het streven naar excellente zorg. We willen ook inzetten (via de stagementor ) op regelmatig overleg en feedback. Op die manier kan je jouw eigen leertraject in handen nemen en bijsturen waar nodig. Halfweg in je stageperiode wordt het tijd om eens stil te staan naar hoe je de afgelopen periode ervaren hebt. Samen met het teamhoofd en eventueel externe stagebegeleider wordt er gepolst naar het groeien van je leerproces. Samen wordt er gekeken naar wat je sterke punten zijn en waar je nog aandacht aan dient te besteden. Weet dat je stage een moment is van leren. We zijn er ons goed van bewust dat niemand alles reeds perfect kan. Benut de kansen die je krijgt en leer eruit voor de toekomst. Binnen de voorziening zelf willen we vanaf januari 2014 een eerste project rond sensibilisering studentenbegeleiders uitwerken. Dit om hen aan te zetten tot een correcte, leerkansen biedende houding t.o.v. studenten op de werkvloer. Eindevaluatie Op het einde van de stageperiode gebeurt een eindevaluatie omtrent je groeiproces als student. Wat zijn je sterktes en hoe heb je ze ingezet? Heb je alle leerkansen ten volle benut? Ben je op weg gegaan met je uitdagingen? Waarmee dien je in de toekomst rekening te houden? Maar ook: wat kunnen wij als voorziening nog bieden om de stage zo goed mogelijk te laten verlopen? Wij willen verder groeien naar een stageplaats waar het fijn is om te leren vanuit dagelijkse leermomenten in de zorg, waar men inzicht krijgt in goede teamwerking en deze ervaring als een kostbare schat meeneemt in zijn verdere leven. Op het einde van deze onthaalbrochure vind je een evaluatieformulier terug. Op de laatste dag van je stage dien je dit in te vullen en te bezorgen aan de stagecoördinator Mieke Notebaert. De gegevens uit dit formulier worden gebruikt om de stagebegeleiding binnen Home Vrijzicht steeds opnieuw bij te sturen en te verbeteren. Via deze weg hopen we dat je een leerrijke en boeiende stageperiode tegemoet zal gaan. Een periode die je verder op weg helpt om te worden wie je wil zijn.. 33

34 Zeg nooit: dit kan ik niet. Maar zeg: ik zal het proberen. Dan zal je versteld staan Hoeveel een mens kan leren! 34

35 Algemene verwachtingen De student: dient zijn verworven kennis en vaardigheden ten volle te benutten en te laten groeien door zijn leerproces in eigen handen te nemen heeft een respectvolle houding ten aanzien van de bewoner en zijn familie. Dit houdt o. a. in dat men in Home Vrijzicht de focus legt op waarden zoals authenticiteit, beleefdheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid, betrokkenheid op de waardigheid van de ander kent de zorgvisie van Home Vrijzicht en handelt daar naar is gemotiveerd, stipt en geïnteresseerd gaat op een respectvolle manier om met medewerkers en studenten en levert een eigen bijdrage om een goede teamwerking te helpen waarmaken kan omgaan met feedback. Aanvaard aandachtspunten en ziet het als een uitdaging om deze weg te werken is werklustig, neemt initiatief en ziet werk. Daarbij neemt hij/zij de verantwoordelijkheid op zich voor de uit te voeren taken neemt een constructief- kritische houding van handelen en werken aan 35

36 Algemene afspraken Beroepsgeheim Aan het beroepsgeheim wordt in onze voorziening heel veel belang gehecht. Alle zaken wat je als student verneemt zijn strikt vertrouwelijk en mogen slechts meegedeeld worden indien de bewoner er belang bij heeft. Elke bewoner in Home Vrijzicht dient er te kunnen op rekenen dat gegevens die verband houden met zijn/haar aanwezigheid in onze voorziening als vertrouwelijk worden beschouwd. Alle medewerkers/studenten zijn daarom tot VOLLEDIGE geheimhouding verplicht. Het beroepsgeheim is ALGEMEEN en ABSOLUUT. Het strekt zich uit tot alles wat iedere medewerker/student verneemt of vaststelt binnen de uitoefening van hun beroep. Dresscode Zoals het spreekwoord het zegt: de kleren maken de man. In onze voorziening hechten we dan ook belang aan de wijze van voorkomen in ons contact met de bewoners, familie en andere bezoekers. Daarom volgende aandachtspunten: Draag steeds een net broekpak op de werkvloer. Onder het vest van je broekpak draag je steeds een T-shirt of een topje. Kort geknipte nagels zonder nagellak; geen gelnagels. Om jouw veiligheid en die van de bewoner te waarborgen, vragen we om geen sierraden te dragen. Een horloge kan je bevestigen aan je broekpak of in een van de zakken stoppen van het vest van je broekpak. Schoenen met open hiel en blote tenen kunnen een groot gevaar vormen op de werkvloer (voor jezelf en voor de bewoners). We vragen dan ook om veilig schoeisel te dragen. Lange haren worden samengebonden. Zichtbare piercings worden niet getolereerd. Het dragen van make-up kan in beperkte mate. Ziekte Bij afwezigheid door ziekte vragen we om zo snel mogelijk de dienst te verwittigen. Dit kan door te bellen naar het centraal nummer (057/ ). In samenspraak wordt er dan gekeken wanneer de uren al dan niet dienen ingehaald te worden. 36

37 Bergruimte voor je gerief Je mentor zal je informeren waar je je gerief kan achterlaten. De kleedkamers bevinden zich op de tweede verdieping. De kleedkastjes zijn bedoeld voor meerdere studenten en kunnen niet gesloten worden. Wel beschikt iedere student over een lockertje. Deze bevinden zich op de overloop van de tweede verdieping. Daarin kun je je waardevolle voorwerpen veilig bewaren. De sleutel van de locker kun je afhalen aan de receptie. Jouw zin voor orde en netheid zal op prijs gesteld worden. Geen rondslingerende schoenen op de grond. Deze horen in je kast of er bovenop. Eten en drinken tijdens de dienst Er wordt enkel koffie of water gedronken tijdens de dienst, frisdrank is voor de pauze. Medewerkers linnendienst kunnen drinken in de wasserij. Medewerkers hoteldienst kunnen water meenemen op de kar, voor koffie gaan ze naar de verpleegbureau. Medewerkers keuken drinken in de keuken. Alle andere medewerkers kunnen enkel drinken in de verpleegbureaus. Eten kan tijdens de pauze in het personeelsrestaurant. Water en koffie worden gratis aangeboden. Maaltijden Het personeelsrestaurant bevindt zich op de tweede verdieping. Aan de studenten wordt gratis een warm middagmaal aangeboden ( soep, hoofdgerecht, dessert). Je dient je ten laatste de dag zelf tegen 9u30 in te schrijven in het daartoe bestemde register in de personeelskleedruimte. Je noteert je naam + student tussen aanhalingstekens. Indien je zelf een maaltijd meebrengt, kan je deze, genaamtekend, in de koelkast in het personeelsrestaurant leggen. Je hebt de mogelijkheid om soep/koffie/water te nuttigen tijdens de daarvoor voorziene pauzes. Uit respect voor het materiaal van de voorziening en voor de collega s, die later aanschuiven, vragen wij dat iedereen zijn gerief EN tafel afruimt en op de juiste afdienwagen plaatst. Tijdens het nuttigen van de maaltijden mag men de broek van het broekpak aanhouden. Daarboven op kan een trui of T-shirt. Geen vest van het broekpak! 37

38 Roken Kan enkel in de daartoe voorziene ruimte en dit tijdens pauzes. In andere delen binnen en buiten het gebouw (vb. tuin, parking) wordt niet gerookt. Let wel: het vest van je broekpak dien je uit te doen vooraleer je de rokersruimte betreedt. Indien je de rookruimte verlaat, dien je te controleren of de peuk volledig uitgedoofd werd, het raam gekanteld staat en je eventuele drinkgerei op zijn plaats zet. GSM-gebruik Elk gebruik van de persoonlijke GSM tijdens de dienst is verboden! De GSM bevindt zich tijdens de diensturen in de kleedkastjes. Wanneer iemand je dringend dient te bereiken, mag deze persoon het onthaal contacteren. We zullen ervoor zorgen dat we de boodschap direct wordt overgebracht. Wanneer je om één of andere persoonlijke reden toch bereikbaar dient te zijn per GSM, kan je in overleg gaan met de directeur zorg. Parking Onze voorziening is te bereiken via 2 belangrijke invalswegen. We hebben de invalsweg Veurnseweg met hoofdingang (open van 8u-18u) en ingang met ballustrade (open van 6u-22u). De andere belangrijke invalsweg is de Boezingestraat met ingang t.h.v. cafetaria (open van 8u-18u) en ingang t.h.v. Lommerhof (open van 6u-22u). Parkeren kan langs beide invalswegen op de straat zelf of op de parking. Op de parking is de voorziening op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van ongeval, diefstal of gelijk welke schade. Gelieve je wagen op de parking niet te parkeren langs de stoeprand, beschilderd in gele lijnen, op de parkeerplaats voorzien voor de zusters en aan de binnenkant van de rotonde. Dit zorgt voor problemen voor andere uitrijdende wagens. Voor wie met de fiets komt, is er een fietsenstalling. Deze is te bereiken via de Boezingestraat. 38

39 Bijlagen 39

40 Checklist eerste onthaaldag Home Vrijzicht Wat Rondleiding Verschillende ingangen van het gebouw Onthaal en burelen Verschillende afdelingen en hun verpleegbureau Eetgelegenheden en cafetaria voor de bewoners Regenboog Kinéruimte Kapel Kleedruimte en lockers personeelsrestaurant Sleutel afhalen voor locker Overhandigen en overlopen onthaalbrochure Uitleg inschrijven maaltijden Afgeven stage doelstellingen aan het teamhoofd en kijken hoe dit kan ingecalculeerd worden in de stage Inloopdag en informatieverstrekking over: Paraaf student zorgmomenten zorgdossier linnenkar/linnen dienst/linnen bewoner Medicatie Planning kennismakingsmoment met Datum Paraaf Student Animatie Ergo (diverse deelaspecten) Kiné Regenboog Linnendienst/hoteldienst Planning Informatieverstrekking: Hef- en til (Tine Vanhove) Positionering (Claire De Cleer) aanleggen van incontinentiemateriaal (VIP) Valpreventie (Els Herpels) 40

41 EVALUATIEFORMULIER STUDENT NAAM VOORNAAM ADRES SCHOOL OPLEIDING OPLEIDINGSJAAR TELEFOONNUMMER GSM SIS-KAART RIJKSREGISTERNUMMER IDENTITEITSNUMMER STAGEPERIODE STAGEPLAATS/AFDELING INTERESSE VOOR: Weekendwerk Vakantiejob Evaluatieformulier student 41

42 EVALUATIEFORMULIER STUDENT JOUW MENING TELT! Mogen wij je vragen om dit evaluatieformulier volledig en eerlijk in te vullen. Omcirkel het cijfer dat het best bij je mening aansluit. Je krijgt telkens de mogelijkheid om bij iedere stelling je antwoord toe te lichten. Je kan dit formulier deponeren in de brievenbus van Notebaert Mieke Opvang en begeleiding de eerste dag. ONTHAAL Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Informatie bij onthaal (bv. rondleiding, onthaalbrochure, ). Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Begeleiding en feedback van mijn mentor. BEGELEIDING EN SAMENWERKING Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Begeleiding en feedback van andere teamleden. Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Evaluatieformulier student 42

43 EVALUATIEFORMULIER STUDENT De vriendelijkheid van de medewerkers. Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Respect als student binnen het team. ( Voelde u zich een deel van het team?) Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Informatie over de door mij uit te voeren taken. Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Informatie over mijn stageplanning/uren. Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Bij problemen en/of vragen kon ik steeds bij iemand terecht. Zeer ontevreden Ontevreden Minder tevreden Tevreden Zeer tevreden Nvt Toelichting: Evaluatieformulier student 43

44 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 Algemene vergadering Raad van Bestuur niveau 5 niveau 6 Bestuurs- comité Alg. directeur Beleids medewerker preventieadviseur pastorale mw'er ref dementie aalmoezenier technische dienst directeur zorg stagebegeleider palliatief verantw. soc. dienst diensthoofd diensthoofd admin. medewerker administratie thuiszorg maaltijd begeleider teamhoofd teamhoofd teamhoofd teamhoofd teamhoofd teamverantw. teamverantw. teamverantw. teamverantw. hoteldienst animatie Regenboog keuken onthaal begeleider SF kapsalon hoteldienst animatie medewerker keuken verpleging verpleging verpleging verpleging verpleging thuis kine boekhouding linnendienst vervoer de Regenboog restaurant verzorging verzorging verzorging verzorging verzorging verpleging ergo administratie CVK cafetaria ext. maaltijd

45

46

47

48 STUDENTEN VANDAAG MORGEN COLLEGA S De woonzorgcentra, gegroepeerd binnen het netwerk ouderenzorg Triangel, willen accurate, kwaliteitsvolle en maatschappelijk verantwoorde opvang, huisvesting, zorg- en dienstverlening aanbieden aan zorgvragende 65-plussers. Door de multidisciplinaire werking, kenmerkend voor woonzorgcentra, willen we accenten leggen op: Kwetsbaarheid bij ouderen; zorgvragers met fysiek zware en/of psychische zorgvragen; het verhogen of zo lang mogelijk in stand houden van de autonomie en zelfredzaamheid van de zorgvrager; het woon- en leefgebeuren van de bewoner: een eigen thuis binnen een groter huis; belevingsgerichte zorg; waarderend en kansen creërend medewerkersbeleid. Om dit in de toekomst blijvend na te streven, hebben we een professioneel team van medewerkers nodig. We zien stagebegeleiding als een belangrijke maatschappelijke opdracht. De studenten van vandaag zijn immers mogelijke collega s van morgen. De voorbereiding van deze mensen op een boeiende job binnen een woonzorgcentrum is voor ons een uitdaging. Visietekst stagebegeleiding

49 STUDENTEN VANDAAG MORGEN COLLEGA S We focussen hierbij op: een positieve beeldvorming rond ouderenzorg; kennismaking met diversiteit aan woonzorgvormen voor ouderen; het stimuleren van een open en ruime kijk op senioren en de voor hen belangrijke waarden; het voorleven van een belevingsgerichte zorgcultuur waarin het accent veeleer ligt op de care dan op de cure ; de sterktes in het werken met zorgvragers: inzetten op een multidisciplinaire aanpak om een kwalitatief hoogstaande en warme wooncultuur te realiseren; het geven van kansen tot het verwerven van competenties; de kennismaking met diverse projecten en werkgroepen. Wij engageren ons tot : Een constructieve samenwerking met scholen en opleidingscentra. De input vanuit het onderwijs doet ons reflecteren over het eigen werkveld. Dit werkt inspirerend en vernieuwend. De input van op de werkvloer bevordert de afstemming tussen het onderwijs en het werkveld. Een goed onthaalbeleid opdat studenten zich welkom weten en zich thuis mogen voelen. Vorming van interne medewerkers tot mentor voor de begeleiding van studenten. Sensibilisatie, motivatie en zo nodig vorming voor basismedewerkers om studenten op een goede manier te onthalen, te ondersteunen en leerkansen aan te bieden. Een intern vormingsbeleid om de zorgvrager een kwalitatief hoogstaande zorg te bieden. Hierbij kunnen studenten en docenten ook aansluiten. Het netwerk ouderenzorg Triangel werkt hierbij ondersteunend door: Visie- ontwikkeling over de voorziening als lerende organisatie waarbij het leerproces van de leerling/student centraal staat. Hierbij is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen de aandacht voor de beroepshouding, de persoonlijke ontplooiing en de te behalen doelstellingen binnen de opleiding. Tijdens gezamenlijke overlegmomenten aandacht te geven aan de invulling van stagebegeleiding en de gebruikte methodieken. Visietekst stagebegeleiding

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

woon- en zorgcentrum de Bekelaar

woon- en zorgcentrum de Bekelaar woon- en zorgcentrum de Bekelaar Introductiebrochure voor studenten en stagiair(e)s Pagina 1 van 8 Welkom We heten je van harte welkom in woon- en zorgcentrum (WZC) de Bekelaar. We hopen dat je stage in

Nadere informatie

MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG. OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG. OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu OPDRACHTVERKLARING Ons woon- en zorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie 1. Visie Wij streven ernaar om zoveel mogelijk tilsituaties te vermijden of te beperken en waar men toch moet tillen, dat het op een veilige manier gebeurt. Vroeger werd gepoogd te tillen volgens een techniek.

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G C E N T R U M H E I L I G H A R T T E R E K E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G C E N T R U M H E I L I G H A R T T E R E K E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/VERPLEGING Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

ACCOMMODATIE Het wooncentrum beschikt hiervoor over zowel éénpersoonskamers als over kamers voor echtparen.

ACCOMMODATIE Het wooncentrum beschikt hiervoor over zowel éénpersoonskamers als over kamers voor echtparen. DOELSTELLING Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef beoogt een thuisbenaderend milieu te scheppen voor de bejaarde bewoner, met aandacht voor de specifieke noden en verlangens. We bieden u een warme zorg aan

Nadere informatie

STAGE IN WZC TER BERKEN

STAGE IN WZC TER BERKEN STAGE IN WZC TER BERKEN Stage WZC Ter Berken VOORWOORD WELKOM Beste student, Welkom in ons woonzorgcentrum! Ik wil je in de eerste plaats van harte feliciteren met je studiekeuze! Dankzij jouw inzet probeert

Nadere informatie

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk WZC De Wingerd s Hertogenlaan 74, 3000 Leuven T: 016 28 47 90 www.wingerd.info Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk Want tussen droom en daad Staan wetten in den weg

Nadere informatie

Onthaalmoment. Studenten verpleegkunde en vroedkunde

Onthaalmoment. Studenten verpleegkunde en vroedkunde Onthaalmoment Studenten verpleegkunde en vroedkunde Hartelijk welkom! Directeur Zorgdepartement Dhr. Walter Siau Begeleidingsverpleegkundigen: Mevr. Christine De Geyter Mevr. Frederica Moro 2 VERWELKOMING

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor de volledige organisatie van zorg en begeleiding. Deze

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC

Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC 1 Beste vrijwilliger. We zijn zeer blij u als vrijwilliger in ons woonzorgcentrum te mogen begroeten. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen hun kostbare vrije

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

STAGE IN WZC SINT-HENRICUS

STAGE IN WZC SINT-HENRICUS STAGE IN WZC SINT-HENRICUS VOORWOORD WELKOM Beste student, Welkom in ons woonzorgcentrum! Ik wil je in de eerste plaats van harte feliciteren met je studiekeuze! Dankzij jouw inzet probeert deze maatschappij

Nadere informatie

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige Zorgkundige FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel Niveau zorgkundige VC1 VC2 Competenties 1/2/3/4/7/15/17/20 2 PLAATS IN HET ORGANOGRAM (situatie op 01/09/2010)

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Introductiebundel voor de stagairs / studenten. Inhoud

Introductiebundel voor de stagairs / studenten. Inhoud voor de stagairs / studenten. Inhoud - Onze zorgteams Directie en diensthoofden Teams verpleging/verzorging Team huishouding Team ergo animatie Team kine Team Dagzorgcentrum De sociale dienst Team onderhoud

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM KEUKEN Hulpkok(kin) 1. Plaats in de organisatie De hulpkok(kin) werkt onder de leiding van de kok(kin). De hulpkok(kin)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf Wij ontnemen u uw zorgen Kortverblijf Woon- en zorgcentra De Foyer vzw De vzw WZC De Foyer is opgericht in 1924 en staat al bijna 90 jaar voor de zorg voor ouderen. Vandaag staan we met honderd medewerkers

Nadere informatie

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS Het Zorgbedrijf Roeselare biedt een ruime waaier aan kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aan, voor iedere fase in het leven, met extra aandacht voor de kwetsbare personen.

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Cl, Cartuyvelstraat Sint-Truiden

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Cl, Cartuyvelstraat Sint-Truiden VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN Cl, Cartuyvelstraat 17 3800 Sint-Truiden ONZE GROEP VAN WZC IN CIJFERS 2 VZW s 4 Woonzorgcentra 389 bewoners 8 kortverblijvers 56 serviceflats

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten

Onthaalbrochure studenten Pagina: 1 / 11 Onthaalbrochure voor studenten Pottelberg 1 8500 Kortrijk T 056/25.50.49 F 056/20.42.03 info@depottelberg.be www.depottelberg.be Woonzorgcentrum De Pottelberg vzw behoort tot de Groep Zorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving: gegradueerde verpleegkundige/ bachelor verpleegkunde (m/v)

Functiebeschrijving: gegradueerde verpleegkundige/ bachelor verpleegkunde (m/v) bachelor verpleegkunde (m/v) Graad Gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v) Functietitel Gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v) Doelstelling van de functie De optimale

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

woonzorgcentrum directeur woonzorgcentrum

woonzorgcentrum directeur woonzorgcentrum Kinesitherapeut FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel Niveau kinesitherapeut BV1 BV3 Competenties 1/2/3/4/12/15/17/20/27 2 PLAATS IN HET ORGANOGRAM (situatie op

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Gegradueerd verpleegkundige Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Waarom kiezen voor een rusthuis in het hartje van Brussel?

Waarom kiezen voor een rusthuis in het hartje van Brussel? Waarom kiezen voor een rusthuis in het hartje van Brussel? Vzw Huize St-Monika Jan Vandekerckhove - 2017 Huize St-Monika vzw Rust- en verzorgingstehuis Centrum voor Dagverzorging Het Rust- en verzorgingstehuis

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS

INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw Molenaarsstraat 34 9000 Gent Tel.: 09 265 81 20 Fax: 09 265 81 39 E-mail: info@sintjozef-gent.be Website: www.sintjozef-gent.be Opmaak:

Nadere informatie

Woon- en zorgcentrum DE POTTELBERG vzw ONTHAALBROCHURE VRIJWILLIGERS. WZC De Pottelberg vzw. Pottelberg, 1 8500 KORTRIJK

Woon- en zorgcentrum DE POTTELBERG vzw ONTHAALBROCHURE VRIJWILLIGERS. WZC De Pottelberg vzw. Pottelberg, 1 8500 KORTRIJK ONTHAALBROCHURE VRIJWILLIGERS WZC De Pottelberg vzw Pottelberg, 1 8500 KORTRIJK INHOUDSOPGAVE Liggingplan Historiek + beknopte voorstelling Opdrachtverklaring Organigram p.3 p.4-6 p.8 p.9 2 LIGGINGSPLAN

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Patiënteninformatie Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Inhoud Welkom op onze dienst... 3 Wie zijn we en wat doen we?... 3 Voorstelling van het multidisciplinair team... 3 Afspraak en openingsuren...

Nadere informatie

Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie

Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Praktische info over onze afdeling... 4 3. Ons team... 5 4. Dagschema op de afdeling... 6 5. Enkele weetjes

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS

INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw Molenaarsstraat 34 9000 Gent Tel.: 09 265 81 20 Fax: 09 265 81 39 E-mail: info@sintjozef-gent.be Website: www.sintjozef-gent.be Opmaak:

Nadere informatie

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Nieuwpoort Sint-Truiden

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Nieuwpoort Sint-Truiden VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN Nieuwpoort 16 3800 Sint-Truiden WZC Zusters Augustinessen Vzw rusthuizenza Zuid Limburg WZC Cecilia Alken WZC Home Elisabeth Sint-Truiden

Nadere informatie

Onthaalbrochure SP-Locomotorische zorgafdeling

Onthaalbrochure SP-Locomotorische zorgafdeling Onthaalbrochure SP-Locomotorische zorgafdeling Inhoudsopgave 1. Wat is een Sp-Locomotorische zorgafdeling? (4) 2. Opnameregeling (4) 3. De zorgafdeling (5) 4. Voorstelling revalidatie team (6) 5. Praktische

Nadere informatie

Welkom in het woon- en zorgcentrum Floordam! We hopen dat je hier een leerzame en aangename stageperiode mag hebben.

Welkom in het woon- en zorgcentrum Floordam! We hopen dat je hier een leerzame en aangename stageperiode mag hebben. Welkom in het woon- en zorgcentrum Floordam! We hopen dat je hier een leerzame en aangename stageperiode mag hebben. Via deze brochure willen we je alvast wat belangrijke informatie geven over onze visie

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

STAGE IN WZC DE ZILVERBERG

STAGE IN WZC DE ZILVERBERG TITEL STAGE IN WZC DE ZILVERBERG VOORWOORD WELKOM Beste student, Welkom in ons woonzorgcentrum! Ik wil je in de eerste plaats van harte feliciteren met je studiekeuze! Dankzij jouw inzet probeert deze

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM KEUKEN Interieurverzorg(st)er keuken 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er keuken werkt onder

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM PARAMEDICI Paramedicus-ergotherapie 1. Plaats in de organisatie De paramedicus-ergotherapie werkt onder leiding

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye Welkom! OCMW Zorgproject Hogevijf OCMW-voorzitter Nadja Vananroye OCMW Hasselt Beste OKRA Hasselt Banneux, Voor het OCMW Hasselt breekt een uitdagende periode aan. Met de bouw van nieuwe ouderenvoorzieningen

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

De Vierboete wordt beheerd door de Raad voor Maatschappeljk Welzijn van O.C.M. W. Blankenberge.

De Vierboete wordt beheerd door de Raad voor Maatschappeljk Welzijn van O.C.M. W. Blankenberge. Wat bieden we Het dagverzorgingscentrum is open van 8u00 tot 17u00 op gewone werkdagen. De dag verloopt volgens een vast dagschema: bij aankomst verwelkoming met een kopje koffie na de koffie mogelijkheid

Nadere informatie

R E S I D E N T I Ë L E Z O R G S A M E N V O O R W A R M M E N S E L I J K E Z O R G

R E S I D E N T I Ë L E Z O R G S A M E N V O O R W A R M M E N S E L I J K E Z O R G OLV ANTWERPEN R E S I D E N T I Ë L E Z O R G S A M E N V O O R W A R M M E N S E L I J K E Z O R G 3 EEN NIEUWE THUIS WAT IS RESIDENTIËLE ZORG? Als thuis wonen niet meer tot de mogelijkheden behoort,

Nadere informatie

Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld

Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld infovergadering buurtbewoners oktober 2017 Op het programma: 1. Voorstelling Zorgbedrijf Antwerpen 2. Opening dienstencentrum en serviceflats

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

Deskundige in animatie en activatie

Deskundige in animatie en activatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ANIMATIE Deskundige in animatie en activatie 1. Plaats in de organisatie De deskundige in animatie en activatie

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

GROOTS IN KLEINSCHALIGHEID

GROOTS IN KLEINSCHALIGHEID Woon- en Zorgcentrum De Wingerd GROOTS IN KLEINSCHALIGHEID KLEINSCHALIGE ZORG AAN MENSEN MET DEMENTIE NIEUWBOUWPROJECT WOON- ZORGCENTRUM DE WINGERD Waarom klein denken? OM BETER WONEN te organiseren OM

Nadere informatie

Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Brochure Geriatrie (A2) 2 Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling geriatrie (A2)... 4 2. Praktische info over onze afdeling...

Nadere informatie

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Bosstraat Hamont-Achel

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Bosstraat Hamont-Achel VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN Bosstraat 7 3930 Hamont-Achel WZC Zusters Augustinessen Vzw rusthuizenza Zuid Limburg WZC Cecilia Alken WZC Home Elisabeth Sint-Truiden Vzw

Nadere informatie

Visie WZC Hof van Egmont 10/08/2015. De toepassing van het ICF in een WZC. Korte schets: WZC Hof van Egmont

Visie WZC Hof van Egmont 10/08/2015. De toepassing van het ICF in een WZC. Korte schets: WZC Hof van Egmont De toepassing van het ICF in een WZC Korte schets: WZC Hof van Egmont Gelegen in Mechelen 300 tal bewoners Verschillende afdeling Voor personen met dementie Gesloten afdeling Kleinschalig wonen Open afdeling

Nadere informatie

Centrum voor kortverblijf

Centrum voor kortverblijf Home Vogelzang TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 VOOR MEER INFORMATIE KAN U ZICH WENDEN TOT: Dhr Rom J., Algmeen Directeur Mevr. Swings Anja, Sociale Dienst

Nadere informatie

Welkom op de dienst SP Revalidatie - Geriatrie. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst SP Revalidatie - Geriatrie. Patiënteninformatie Welkom op de dienst SP Revalidatie - Geriatrie Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Afdelingsbrochure O2: SP Revalidatie - Geriatrie 2 Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling sp revalidatie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor leerlingen

Informatiebrochure voor leerlingen Informatiebrochure voor leerlingen Welkom, De directie en medewerkers heten je van harte welkom op jouw stageplaats Rustoord Immaculata. We hopen dat deze periode voor jou erg leerrijk en verrijkend zal

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/ VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/ VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/ VERPLEGING verpleegkundige (bachelor) 1. Plaats in de organisatie De bachelor verpleegkundige werkt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v)

Functiebeschrijving: gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v) verpleegkundige (m/v) Graad Gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v) Functietitel Gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v) Doelstelling van de functie De optimale en de totale zorg voor

Nadere informatie

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen.

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: WOONZORGCENTRUM DIENST: VERZORGING/VERPLEGING / FUNCTIEBENAMING: Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Seniorenraad Antwerpen

Seniorenraad Antwerpen Seniorenraad Antwerpen 04-09-2013 Inhoud Voorstelling Zorgbedrijf Visie Missie Waarden Zorgstrategisch plan Voorstelling projecten Linkeroever Jeugdzorg 1 Historiek Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf

Nadere informatie

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Chronische revalidatie dienst Sp IIInhoudsopgave Inleiding 4 Wat is chronische revalidatie 5 De opname 6 Multidisiplinair team 7 Dagindeling 9 Ontslag

Nadere informatie

vzw Goddelijke Voorzienigheid - WZC Floordam Vanheylenstraat Melsbroek

vzw Goddelijke Voorzienigheid - WZC Floordam Vanheylenstraat Melsbroek vzw Goddelijke Voorzienigheid - WZC Floordam Vanheylenstraat 71 1820 Melsbroek 02 752 91 10 info@floordam.be www.floordam.be Welkom in het woon- en zorgcentrum Floordam! We hopen dat je hier een leerzame

Nadere informatie

je eigen leven vorm geven. met ondersteuning daar waar nodig met respect voor jouw levensverhaal met oog voor jouw kwaliteit

je eigen leven vorm geven. met ondersteuning daar waar nodig met respect voor jouw levensverhaal met oog voor jouw kwaliteit Volwassenen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel ondersteunen in hun levensverhaal is de kernopdracht van vzw De Bolster je eigen leven vorm geven. met ondersteuning

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool kunnen studenten stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de student in staat om de op

Nadere informatie

Gastvrijheid: een universele waarde

Gastvrijheid: een universele waarde Gastvrije zorg Liselotte Van Ooteghem & Meredith Delaere Op het menu 1. Gastvrijheid en zorg 2. Gastvrije zorg 3. Blikopeners 4. Als ergo in de praktijk 5. Gastvrije zorg organiseren 1 Gastvrijheid: een

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

Home Vogelzang. Home Vogelzang INFORMATIEBROCHURE TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.

Home Vogelzang. Home Vogelzang INFORMATIEBROCHURE TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97. Home Vogelzang TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 HOME VOGELZANG Tervuursesteenweg 290 3001 HEVERLEE Telefoon: (016) 27 97 11 Fax: (016) 27 97 55 E-mail: sociale.dienst@homevogelzang.be

Nadere informatie

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Welkom op afdeling LCO van campus Sint- Barbara. Een opname

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling Heelkunde Orthopedie (A6) 3 2. Praktische info over onze afdeling 4 3. Ons team 5 4. Dagschema op de

Nadere informatie

Gentse Steenweg Sijsele-Damme Woonerf voor ouderen in een parkomgeving

Gentse Steenweg Sijsele-Damme  Woonerf voor ouderen in een parkomgeving Gentse Steenweg 122 8340 Sijsele-Damme www.wzcmorgenster.be Woonerf voor ouderen in een parkomgeving Woonerf MORGENSTER Woonzorgcentrum Morgenster vzw ligt in een mooie, groene parkomgeving op hetzelfde

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven VERZORGENDE OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven Competenties: CLUSTERS VAN COMPETENTIES De leerling kan

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Sint-Denijs- Westrem,

Nadere informatie

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Doel Conform het kwaliteitsdecreet beschrijft dit document het kwaliteitsbeleid van het MFC Sint- Jozef. Het omschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening en het beschrijft

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ERGOTHERAPEUT

Functie en competentieprofiel ERGOTHERAPEUT Functie en competentieprofiel ERGOTHERAPEUT 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Ergotherapeut Woonzorgcentrum Het Gulle Heem B BV1 BV2 BV3 Directeur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

Informatiebrochure vrijwilligers

Informatiebrochure vrijwilligers Informatiebrochure vrijwilligers Inhoud 1. Het OCMW, een sociaal huis voor alle Truienaren 2. Waarom vrijwilligerswerk bij het OCMW? 3. Voor wie? 4. Wat kun je van ons verwachten? 5. Bij welke diensten

Nadere informatie