update eindhoven StudeNteNStad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "update eindhoven StudeNteNStad"

Transcriptie

1 update EINDHOVEN StudeNTENStad

2 Colofon Redactie: R. ter Steege, J. Huiskamp Interviews hoofdfstuk 1 t/m 4: Hilde Bosman Identitaal In 2009 verscheen het eerste jaarbericht over Eindhoven Studentenstad. Deze nieuwe Update geeft een beeld van (drie jaar) activiteiten die in het kader van Eindhoven Studentenstad zijn georganiseerd. Het document omvat slechts een selectie uit het totale aanbod van met steun gerealiseerde projecten. De tientallen studentenprojecten onder de paraplu van Serious Reaction werden in 2010 afgesloten, en voor Muziek op de Dommel (editie 2010) gold dat uiteraard ook voor het genoemde jaar. De projecten Asia Week en het Brainport Paviljoen strekken zich uit over de jaargrenzen. Onder de noemer SHIFT040 vallen de communicatieprojecten die gerelateerd zijn aan deze website. Voor het complete beeld wordt verwezen naar en voor vragen naar Met dank aan alle geinterviewden, deelnemers, participanten, fotografen en verslagleggers in (sociale) media of elders die Eindhoven als studentenstad tot een succes maken. Rob ter Steege, Joep Huiskamp Eindhoven Studentenstad, maart 2012

3 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Thuis 6 2. Thuis voelen door Studentenactiviteiten Thuis voelen door communicatie Thuis voelen door huisvesting Toekomst Bijlagen 28

4 4 VOORWOORD

5 5 In het jaarverslag 2009 werd voor het eerst verantwoording afgelegd over de eerste periode waarin Eindhoven Studentenstad als project werd uitgevoerd.de afgelopen drie jaar is Eindhoven steeds meer een internationale studentenstad geworden. Een stad waar studenten zich thuis zijn gaan voelen. Maar natuurlijk is de ideale toestand nog niet bereikt: méér studenten die kiezen voor Eindhoven als woonplaats. Dat is terug te lezen in deze terugblik, die op verzoek van het bestuur van Eindhoven Studentenstad door freelance redacteur Hilde Bosman is samengesteld. Zij deed dat door in een serie interviews vooral de studenten zelf aan het woord te laten. Dat leverde een evaluatie op in de vorm van een reflectie. Het verslag geeft verder een beknopt overzicht van de tientallen activiteiten die door Eindhovense studenten tot stand kwamen. Projecten die een stevige impuls gaven aan de levendigheid van de stad en die er voor zorgden dat studenten zichtbaar werden in en betrokken raakten bij Eindhoven. De werkwijze in de afgelopen jaren was er een zoals we die in Eindhoven gewend zijn, lean and mean, resultaatgericht, informeel, snel, zonder veel bureaucratie en vooral veel ruimte voor bottom up initiatieven. Wat leverde het project Eindhoven studentenstad in de afgelopen drie jaar nog meer op? De studentenstad werd in het nieuwe coalitieakkoord geprioriteerd, alle studenten in Eindhoven kregen in april 2010 hun eigen wethouder. De Gemeenteraad toonde zich ook betrokken en ging verscheidene keren met studenten het gesprek aan over de stad. De samenwerking tussen de Gemeente, TU/e, Fontys en Design Academy groeide. Het bracht Eindhoven als studentenstad in de publiciteit tot aan het nationale Chinese Televisiejournaal toe. Enkele levendige publieke debatten over woonbeleid en introductie, onder andere resulterend in plannen voor een gezamenlijke stadsintroductie voor eerstejaars studenten in In het kersverse citymarketingbeleid zijn studenten en jonge kenniswerkers prominent benoemd als belangrijke doelgroepen voor (de Brainport) Eindhoven. Maar het project ontketende bovenal natuurlijk een stortvloed van door Nederlandse en internationale studenten met veel energie en enthousiasme georganiseerde grote en kleine, zichtbare en betrokken activiteiten in de stad. In 2011 sluiten we een eerste fase van Eindhoven Studentenstad af. Plannen en ideeën genoeg voor een nieuw periode. Focussering op enkele spraakmakende projecten op het gebied van sport&technologie, de realisatie van een Brainportpaviljoen, een muziekfestival op de Dommel, de Asiaweek, uitbouw van de website SHIFT040. Eindhoven Studentenstad verdient ook de komende jaren een voortzetting. Om te oogsten wat gezaaid is. Dus de tijd lijkt rijp voor een 2.0 versie van het project met wellicht een nieuwe naam die beter het belang van het initiatief dekt. Een stad die nog aantrekkelijker wordt voor en door studenten, of ze nu uit Azië of uit de regio komen. De kenniswerkers van de toekomst. Prof.dr. Theo Bemelmans, voorzitter

6 6 1. THUIS Thuis voelen. Dat is de belangrijkste waarde van het project Eindhoven Studentenstad. Bachelorstudenten, masterstudenten, buitenlandse studenten. Uitwonend en thuiswonend. Lid van een studentenvereniging of niet. Als studenten zich thuis voelen gaan ze eerder op kamers wonen, zijn ze ambassadeurs voor nieuwe studenten en blijven ze sneller in de stad wonen en werken.

7 Amalia Sanusi, masterstudent TU/e uit Indonesië, verwoordde het treffend: Je voelt je beter thuis wanneer je merkt dat mensen open staan voor jouw cultuur. En je voelt je betrokken bij een stad wanneer er van beide kanten moeite wordt gedaan om elkaar beter te leren kennen. Of zoals Morris Jansen, student Fontys en thuiswonend het samenvatte: Ik denk dat veel mensen thuis blijven wonen omdat ze op kamers het gevoel van een thuis missen. Als je een gemeenschap van studenten creëert geef je studenten meer het gevoel dat ze bij elkaar zijn. 7 Studenten die zich thuis voelen zorgen voor: Een levendig en vitaal Eindhoven. Een belangrijke economische bijdrage tijdens hun studententijd. Meer hoogopgeleide kenniswerkers voor de regio Brainport. Een positief beeld bij toekomstige studenten. Daarnaast leveren studenten een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Eindhoven om in 2020 als creatieve innovatieregio een leidende positie in Europa en een top-10 positie wereldwijd te bemachtigen Kiezen voor Eindhoven Slechts 34% van hbo studenten en 46% van de academici is bereid om 100 kilometer te verhuizen voor een baan na afstuderen 1. Voor buitenlandse studenten is het feit dat ze zich niet thuis voelen in Eindhoven een van de belangrijkste redenen om niet in de stad te blijven werken en wonen na hun afstuderen 2. Reden genoeg dus om in te zetten op het creëren van betrokkenheid met de stad tijdens de studie, om zo jongeren internationaal en nationaal- te binden en te behouden. Uit brainstormsessies met studenten bij de start van het project Eindhoven Studentenstad, diverse think-tanks in 2009 en 2011 over wonen en leven in Eindhoven kwam naar voren dat de keuze van studenten voor Eindhoven met name afhing van de sfeer van de stad, de mogelijkheid je hier thuis te voelen, de diversiteit en kwaliteit van de opleidingen en de kwaliteit van studentenhuisvesting. Voor internationale studenten speelt de internationale toppositie van de TU/e een grote rol, vinden ze het belangrijk dat iedereen goed Engels spreekt en zien ze Eindhoven als een technische en creatieve stad waar samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in grote mate voorkomt. Een andere belangrijke keuzefactor is het grote aantal internationale studenten dat zich hier reeds bevindt. Verbeterpunten Actieve Nederlandse studenten voelen zich soms moe gestreden en zouden graag zien dat een groter percentage studenten zou behoren tot de actieve studenten. Internationale studenten hadden vaak een meer levendige stad verwacht en zouden graag meer betrokken worden bij het Nederlandse studentenleven. 1. Bureau SEO Economisch Onderzoek onderzocht in 2010 dat 2. Masterscriptie Julian de Pool, alumnus Industrial Engineering & Innovation Sciences.

8 8 Ik zie het bij vrienden: ze werken lang niet allemaal in Eindhoven maar zijn hier wel blijven wonen. Dit komt omdat ze tijdens hun studie goede vriendschappen hebben gesloten. Bij Eindhoven Studentenstad zit je direct bij de juiste personen aan tafel, en kun je van alles snel geregeld krijgen. Als je ergens ander geld vandaan moet halen kom je toch al snel in de bureaucratische molen terecht. Nieuwe activiteiten zeker van deze omvang- worden niet heel snel werkelijkheid. Met Eindhoven Studentenstad heb je het gevoel echt iets te kunnen betekenen Internationaal Eindhoven wordt meer en meer een internationale stad. Met expats en bachelor, master en postmaster studenten. 1/3 van alle werknemers op de TU/e is afkomstig uit het buitenland. De afgelopen vijf jaar is het aantal buitenlandse studenten in Eindhoven flink gestegen. Tijdens hun studietijd gaan buitenlandse studenten een stad wel of niet als thuis beoordelen. Volgens Amalia Sanusi maak je tijdens je studietijd de meeste vrienden, en wordt dat een stuk lastiger zodra je start met werken De drie kernthema s Bij de start van Eindhoven Studentenstad in 2008 waren studenten nauwelijks een onderscheidende groep binnen het stedelijk beleid. Uit de diverse brainstormsessies die vooraf gingen aan het project kwam naar voren dat Eindhoven een matig tot slecht imago had onder studenten en er een gebrek was aan trots. Met het allesoverheersende gevoel dat dit beter moest zijn er samen met studenten drie kernthema s opgesteld voor het project Eindhoven Studentenstad. 1. Thuis voelen door activiteiten Meer activiteiten in Eindhoven, voor en door studenten. Studenten de verantwoordelijkheid geven, naar ze luisteren, en hun ideeën mits ze goed zijn- snel werkelijkheid laten worden. Zo organiseerde Anika Cristini een introductiedag voor buitenlandse shortstay studenten (citaat boven). Hoe werkt het? Studenten kunnen ideeën voor activiteiten en evenementen inleveren, en als er genoeg meerwaarde inzit voor onderwijsinstellingen, studenten en Eindhoven krijgen ze hulp en financiële steun om hun idee te realiseren. In sommige gevallen helpt Eindhoven Studentenstad ook bij de productie van de activiteit.

9 Dit thema werkt twee kanten op: Eindhoven wordt als stad aantrekkelijker om te studeren omdat er meer te doen is, en studenten raken meer betrokken bij een stad omdat ze iets kunnen organiseren. Zo nam een groep Indonesische studenten deel aan Muziek op de Dommel met traditionele Anklung instrumenten. Voor deze studenten was het erg speciaal hun muziekcultuur te kunnen laten zien aan de inwoners van Eindhoven. 2. Thuis voelen door communicatie Met nieuws over onder andere activiteiten, huisvesting en gebeurtenissen in Eindhoven kun je de studenten meer betrekken bij de stad. Daarom is Shift040 opgezet aan de start van Eindhoven Studentenstad. Shift040 is het online platform voor studenten in Eindhoven. Hier vinden ze nieuws en informatie over bijvoorbeeld uitgaan en films. Onlangs is er een onderzoek uitgevoerd naar wat studenten graag willen lezen op de site. Daarom wordt de site aangepast en gaan de studenten ook actief aan de slag met sociale media, om Eindhoven Studentenstad ook daar een plek te geven. Eindhoven Studentenstad ondersteunt de website financieel en helpt waar nodig. Fontys is actief betrokken. Verder zet Studentenstad actief in op debat met en tussen de studenten zodat ze direct kunnen discussiëren met de Gemeente en onderwijsinstellingen. 3. Thuis voelen door huisvesting Goede, centraal gelegen huisvesting is belangrijk voor studenten die in Eindhoven wonen. Eindhoven Studentenstad werkt daarom nauw samen met Vestide om beter tegemoet te komen aan de wensen van studenten. Samen organiseerden zij daarvoor bijvoorbeeld de bijeenkomst Platform wonen, waar studenten, Gemeente, Vestide en particuliere verhuurders met elkaar de discussie aangingen over wonen en leven in Eindhoven. Daarnaast voert ES een constante dialoog met Vestide over de huisvesting van studie- en studentenverenigingen in de stad en is zij betrokken in visieontwikkeling met studenten van Bouwkunde en Industrial Design van de TU/e en met de Design Academy Organisatiestructuur Via de studenten komen uitgewerkte plannen, ideeën of concepten per mail of via de website van Shift040 terecht bij het projectteam van Eindhoven Studentenstad. Wekelijks bespreken de projectleiders namens Gemeente en TU/e deze berichten. Een onafhankelijke voorzitter, waar nodig geadviseerd door een Referentengroep, beoordeelt met de projectleiding de aanvragen. Zo werden in de periode in totaal 86 projecten goedgekeurd en uitgevoerd. Voor het ondersteunen van het kernthema thuis voelen door activiteiten is vanaf voorjaar 2009 een bestuurlijk overleg actief van Fontys, TU/e, en incidenteel DAE en ROC, onder actief voorzitterschap van Wethouder Brink. Dit bestuurlijk overleg wordt geadviseerd door een onafhankelijke referentengroep die bestaat uit emeritus hoogleraar Theo Bemelmans (voorzitter), Emile Aarts (Philips Research), René van Elderen (Fontys) en Ulrike Erbslöh (Van Abbe Museum). De TU/e en Gemeente leveren secretariële ondersteuning. De uitvoering lag in 2008 en 2009 in handen van de Gemeente en is in 2010 overgedragen aan de TU/e. Het is de intentie dat een van de andere partners, zoals Fontys, in 2012 deze rol overneemt. Voor het tweede kernthema thuis voelen door communicatie is tot ultimo 2011 een Raad van Toezicht actief voor Shift040. De Raad bestaat uit een journalist, een business developer, een student en de twee projectleiders van Eindhoven Studentenstad. Studenten van de opleidingen communicatie en journalistiek van Fontys Hogescholen verzorgen de visieontwikkeling voor deze website. Ter ondersteuning werden de diensten van een professionele community manager ingeschakeld. Voor het derde kernthema thuis voelen door huisvesting waarborgt Eindhoven Studentenstad de continuïteit en maakt ze de agenda voor de stuurgroep en werkgroep van wethouder Fiers. De werkwijze van Eindhoven Studentenstad kenmerkt zich door niet te roepen, maar er te zijn: ideeën worden werkelijkheid; proactieve houding van studenten wordt beloond en gesteund; laagdrempelig; iedereen kan en mag iets organiseren; studenten worden aangemoedigd samen te werken met elkaar, besturen en de buurt Opbouw van dit document In de komende drie hoofdstukken zijn de acties van Eindhoven Studentenstad in 2010 uiteengezet. In hoofdstuk 2 zijn 7 activiteiten omschreven aan de hand van interviews met studenten. In hoofdstuk 3 staat het verhaal van Shift040, en in hoofdstuk 4 gaat het over huisvesting in Eindhoven. In hoofdstuk 5 tot slot de ambities voor de toekomst. 9

10 10 2. THUIS VOELEN DOOR StudeNTEN ACTIVITEITEN In totaal organiseerden studenten in samenwerking met Eindhoven studentenstad in de periode 2010/2011 (herfst) een vijftigtal activiteiten in het kader van het project. Nederlandse studenten wilden hun opleiding of vereniging zichtbaarder maken, buitenlandse studenten introduceerden hun cultuur en gewoonten in Eindhoven. In dit hoofdstuk hebben we er zeven uitgelicht.

11 1. De dag van het idee Studievereniging Lucid van de faculteit Industrial Design (ID) wilde Eindhovenaren laten kennismaken met hun opleiding. En dan niet de mensen die toch wel naar de Dutch Design Week toekomen, maar het winkelend publiek op een zaterdagmiddag op het 18 Septemberplein in Eindhoven. En zo ontstond het idee voor: De dag van het Idee. Lucid is een hele actieve vereniging, vertelt Fiona Jongejans (22), die in lid was van het bestuur. Meer dan negentig procent van de ID studenten is lid. We zijn trots op onze opleiding, maar mensen kennen ons vaak niet. Ze kennen wel de Design Academy. Daar wilden we iets aan veranderen. 11 Tijdens De dag van het Idee had Lucid het 18 Septemberplein omgedoopt tot klein festivalterrein. We lieten de mensen zien wat we zoal maken tijdens onze opleiding. Er waren experimenten met voedsel en workshops, bijvoorbeeld zelf schoenen maken met duct tape. Voor kinderen was er de workshop creatief met eten en ze konden zelf lichtgevende balletjes maken. Diverse projecten van Industrial Design stonden tentoongesteld, en er waren informatiestandjes geplaatst waar mensen meer te weten konden komen over onze opleiding. Het was erg leuk om mensen iets te vertellen. Velen van hen hadden nog nooit van de opleiding gehoord. Je merkte goed dat mensen eerst van een afstandje bleven staan kijken, en later pas dichterbij kwamen en deelnamen. We hadden ook studenten rondlopen die flyers uitdeelden en de mensen vertelden wat we deden, dat hielp erg goed om de drempel te verlagen. Op de dag zelf waren er meer dan vijftig vrijwilligers van Lucid in de weer. Lucid is een hele jonge vereniging, we vieren dit jaar ons tweede lustrum. We hebben nog niet veel kapitaal opgebouwd dus het is heel erg fijn dat de Gemeente en TU/e onze activiteiten stimuleren.

12 12 Wat ik vooral belangrijk vind als ik naar een ander land ga om te studeren of werken, is dat er veel andere internationale studenten zijn, en dat er veel Indonesiërs wonen. Want als die er wonen weet je dat je redelijk makkelijk Indonesisch eten kunt krijgen, en dat is echt heel belangrijk voor mij!

13 2. Made in Indonesia Amalia Sanusi (25) volgt de master Business Information Systems en schrijft op het moment haar masterscriptie. Volgens haar is de introductie voor internationale masterstudenten het allerbelangrijkste moment om contacten te leggen en betrokkenheid te creëren met de stad en met andere studenten. Amalia: Ik snap echt niet waarom de TU/e heeft besloten een aparte introductie te organiseren voor buitenlandse masterstudenten. Na de introductie proberen ze dat dan goed te maken, omdat ze integratie belangrijk vinden. Maar de introductie is zeker voor buitenlandse studenten- het allerbelangrijkste moment om nieuwe vrienden te maken. Mijn beste vrienden hier in Eindhoven heb ik tijdens de introductie ontmoet. Ze zouden dat naar mijn mening echt moeten samenvoegen, zodat je ook Nederlandse studenten leert kennen. 13 Amalia is lid van de Indonesian student association Eindhoven. Vorig jaar organiseerde ze Made in Indonesia. Een activiteit waar iedereen kennis kon maken met de dans, eten en cultuur van Indonesië. Ook namen ze deel aan Muziek op de Dommel met typische Indonesische muziekinstrumenten: Angklungs. Dat was geweldig. We konden aan een groot Nederlands publiek muziek uit Indonesië laten horen. Voor mij is het erg belangrijk dat we zulke dingen kunnen organiseren. Je voelt je meer thuis wanneer je merkt dat mensen open staan voor jouw cultuur. En je voelt je betrokken bij een stad wanneer er van beide kanten moeite wordt gedaan om elkaar beter te leren kennen. Volgens Amalia maak je tijdens je studietijd de meeste vrienden, en wordt dat een stuk lastiger zodra je start met werken. Ik zie het bij een aantal vrienden: ze werken lang niet allemaal in Eindhoven maar zijn hier wel blijven wonen. Dit komt omdat ze tijdens hun studie goede vriendschappen hebben gesloten. Volgens mij is het daarom uiterst belangrijk om activiteiten te organiseren en initiatieven van studenten te faciliteren waar mogelijk. Als ze zich tijdens hun studie niet betrokken voelen, wanneer dan wel? En het begint allemaal met een gezamenlijke introductie voor nationaal en internationaal, daar ben ik van overtuigd!

14 14 3. Serious Request December 2010: het Glazen Huis in Eindhoven. Drie 3fm dj s zitten 7 dagen lang opgesloten in het glazen huis. Het doel? Zoveel mogelijk geld ophalen voor kinderen die slachtoffer zijn van aids. Tijdens de dagen wordt er geld gestort door mensen die plaatjes aanvragen of activiteiten organiseren. Irene van Bussel, Stijn Verstijnen, Maarten Sjoerdsma en Eline Meesters besloten dat het een goed idee zou zijn wanneer studenten de krachten zouden bundelen. Irene: In Eindhoven zijn zo n negentig verschillende cultuur-, sport-, en studieverenigingen. Wanneer zij allemaal apart iets gaan organiseren, gebeuren er heel veel kleine activiteiten. Leuk natuurlijk, maar wij dachten: wat zou er gebeuren wanneer we al die activiteiten zouden bundelen? Dan kunnen we pas écht een gave indruk achterlaten. Zo gezegd zo gedaan. Het idee werd verder uitgewerkt. We hebben alle verenigingen aangeschreven. In totaal hadden we rond de zeventig activiteiten van Fontys en TU/e. De meest indrukwekkende hebben we gebruikt voor de publiciteit. Die werd verzorgd door Fontys studenten van de Hogeschool voor communicatie. Een gedeelte van het 18 Septemberplein was gereserveerd voor onze activiteiten. Omdat alle activiteiten gecentreerd waren op een plek en we de promotie gezamenlijk hebben georganiseerd waren we erg goed herkenbaar. Het was heel handig dat de projectleiders van Eindhoven Studentenstad het meteen bespreekbaar konden maken op de plekken waar beslissingen worden genomen. Als wij dat via de normale weg moeten doen, duurt het lang voordat we met de beslissers om tafel zitten. We zijn ruim een half jaar fulltime met de organisatie bezig geweest. Uiteindelijk hebben we ruim euro opgehaald. Dus het was het zeker waard.

15 15

16 16 4. de buurtbarbecue Studentenflat De Druppel staat in de krachtwijk Doornakkers. Veel contact tussen de studenten en de bewoners is er niet. Er wordt niet over ons geklaagd, maar ze hebben nu ook niet bepaald een positief beeld over studenten, vertelt Martijn van Damme, flatoudste van de Druppel. Daar mocht wel wat aan veranderen vond hij, en samen met zijn flat organiseerde hij een grote buurtbarbecue. Martijn: De mensen die dichtbij onze flat wonen weten wel dat wij geen overlast bezorgen. Het zijn juist de bewoners die wat verder van ons af wonen, die denken dat wij zorgen voor overlast. Ze hebben een bepaald beeld bij studenten dat niet strookt met de werkelijkheid. We zijn een andere groep mensen, en daarom voor hen ook moeilijker benaderbaar. Dat wilden we graag doorbreken, en dat is met deze buurtbarbecue uitstekend gelukt. Diverse partijen ondersteunden ons idee en hebben ons geholpen met financiën en materialen. Om vijf uur zijn we begonnen en rond twaalf uur gingen de laatste mensen weg. Er waren bezoekers van 70+, ouders met kinderen en jongeren. Het was voor de bewoners niet alleen een kennismaking met de studenten, maar ook met elkaar. Veel mensen kenden elkaar nog niet. We hadden feestkapel De Keiendweilers uit Waalre en voor kinderen was er onder andere een kleurwedstrijd. In totaal waren er 200 mensen. De reacties waren unaniem positief, en je merkt dat de verhoudingen tussen ons en de bewoners zijn veranderd. Volgend jaar moet er weer een barbecue komen, daar kunnen we echt niet onderuit. Mensen die er eerst sceptisch tegenover stonden en niet zijn gekomen, hebben ons nu al gevraagd wanneer de volgende barbecue plaatsvindt. In november hebben we weer de eerste organisatiebijeenkomst.

17 17 Het zijn juist de bewoners die wat verder van ons af wonen, die denken dat wij zorgen voor overlast. Ze hebben een bepaald beeld bij studenten dat niet strookt met de werkelijkheid.

18 18 We hebben genoeg vrijwilligers en de juiste contacten. Als de middelen om iets te organiseren aanwezig zijn, dan zullen we dat ook zeker doen!

19 5. Eindhoven through the eyes of Chinese students De Association of Chinese Students and Scholars Eindhoven (ACSSE) telt ruim 800 leden, en dat aantal blijft stijgen. De vereniging organiseert veel voor Chinese studenten, maar vindt het vooral ook erg belangrijk dat het contact tussen Chinezen, Nederlanders en andere nationaliteiten goed is. Daarom organiseerde ze vorig jaar de wedstrijd Eindhoven through the eyes of Chinese students. 19 Met deze activiteit wilden we China promoten in Eindhoven, en Eindhoven in China, zegt Jeff Man, promovendus bij Industrial Design en voorzitter van ACSSE. Voor veel Chinezen die in Eindhoven wonen en werken is het een fijne stad: erg technologisch en bovendien de slimste. Dat wilden we graag in China laten zien. Aan Eindhoven wilden we graag laten zien hoe wij tegen de stad aankijken. En zo is het idee voor deze activiteit ontstaan. Eindhoven through the eyes werd een ontwerpwedstrijd waarbij alle Chinezen in Eindhoven werden opgeroepen om op een creatieve manier te laten zien hoe zij Eindhoven zien en ervaren. Van oktober 2009 tot februari 2010 werden 60 inzendingen verzameld. De inzendingen bestonden uit schilderijen, cartoons, video s, foto s enzovoort. 27 inzendingen werden uiteindelijk tentoongesteld in een expositie die werd vormgegeven onder coördinatie van Loek Daemen van Stadvis. Een jury besloot vervolgens welk ontwerp er had gewonnen. Jeff: We hadden een erg goede jury. John Körmeling was de voorzitter. Daarnaast waren het Van Abbe museum, de High Tech Campus, de TU/e en Ingenieurs in Nederland in de jury vertegenwoordigd. De tentoonstelling heeft op de TU/e, de Dutch Design Week, High Tech Campus en Fontys gestaan. In China is de wedstrijd breed uitgemeten, onder andere op China Central Television om 7 uur. Door het succes van de activiteit is de association al van start met de organisatie van iets nieuws: de Asian Week. Het is de bedoeling dat deze gaat plaatsvinden met het Chinees nieuwjaar in 2012 en wordt georganiseerd door diverse landen uit Azië. Gedurende één week willen we Eindhoven in het teken laten staan van Azië. Ze laten kennismaken met de culturen.

20 20 6. Muziek op de Dommel Duizenden bezoekers, vele amateurverenigingen en volgend jaar een twee dagen durende uitvoering. Muziek op de Dommel is één van de grootste nieuwe activiteiten van Eindhoven in de afgelopen jaren. Het begon met het idee voor een lustrumorkest, vertelt Erik de Jong (26), student Bouwkunde en slagwerker bij studentenmuziekvereniging Quadrivium. Quadrivium bestond 45 jaar en daar wilden we iets bijzonders van maken. We hadden toen nog niet het idee een blijvende activiteit op poten te zetten. Wel wisten we al snel dat we ons lustrum niet in een afgesloten concertzaal wilden vieren, het idee was om een hele andere doelgroep te bereiken: mensen die niet op eigen initiatief naar een klassiek concert gaan. Uiteindelijk hebben we een concert georganiseerd waar muziekgezelschappen uit de hele regio aan konden deelnemen, en waar de hele regio naar kon komen kijken. Met Quadrivium als uitvoerder van het slotconcert. Inmiddels heeft het concert al twee keer plaats gevonden, in 2010 en Meer dan bezoekers kwamen dit jaar op het concert af, en tijdens het slotconcert stond er zo n man publiek. Het is een klassiek concert dat een hele andere sfeer uitademt dan de standaard klassieke concerten. De vrijwilligers zijn studenten en een groot deel van de deelnemers zijn studenten. Een klassiek concert waar je ook naartoe kunt komen om gezellig een biertje te drinken, en bovendien niet in een afgesloten concertzaal. Het wordt zo een stuk toegankelijker. Toen we met het idee begonnen hadden we nooit gedacht dat het zo n groot event zou worden. We zijn nu druk bezig sponsoren te vinden, want op een gegeven moment willen we los van de financiële hulp van Eindhoven Studentenstad bestaan. Bedrijven reageren erg enthousiast, voornamelijk omdat we ze kunnen laten zien hoe groot het succes de afgelopen jaren is geweest. Voor de organisatie hebben we inmiddels een aparte stichting opgericht: stichting cultuur-connectie. Voor ons gaat het om de connecties: tussen studenten en de stad, studenten en klassieke muziek, amateurverenigingen en bedrijven.

21 7. Student exchange day Anika Cristini (23), student bouwkunde, is half Nederlands en half Italiaans. Toen ze startte met haar studie verhuisde ze van Italië naar Nederland. Voor mij was een nieuw land niet zo moeilijk, ik sprak de taal. Maar ik dacht wel dat het voor buitenlandse studenten die de taal niet spreken lastiger zou zijn. Toen ik er vervolgens achter kwam dat voor de short stay studenten geen introductie werd georganiseerd, heb ik bij Eindhoven Studentenstad aan de bel getrokken. 21 De shortstay studenten komen voor een half jaar en gaan dan altijd terug naar hun eigen land om hun studie af te maken. Om die reden wordt er in deze groep studenten door TU/e en Gemeente minder geïnvesteerd dan in de longstay studenten. Die blijven 2 tot 4 jaar en ronden hier hun studie of promotie af. Volgens Anika is dit niet de juiste insteek. Shortstay studenten maken in een half jaar tijd kennis met Eindhoven. Als ze dan een geweldige tijd hebben is de kans dat ze terugkomen voor studie of werk veel groter. Ook zijn deze studenten de ambassadeurs van Eindhoven in hun geboorteland. Als ze slechte woonruimte hebben of de stad saai vinden, staat dat zo op Facebook. De introductiedag werd georganiseerd door SSRE. De studenten maakten kennis met de onderwijsinstellingen, met de stad en met elkaar. Met hulp van Eindhoven Studentenstad was het idee voor de introductiedag snel werkelijkheid. Anika: Je zit direct bij de juiste personen aan tafel, en kunt zo van alles erg snel geregeld krijgen. Als je ergens ander geld vandaan moet halen kom je toch al snel in de bureaucratische molen terecht. Nieuwe activiteiten zeker van deze omvang- worden niet heel snel werkelijkheid. En het mooie is: nu STU gezien heeft dat het goed werkt, hebben STU en SSRE de volgende edities samen georganiseerd. Dit jaar vindt de introductie al voor de vierde keer plaats!

22 22 3. THUIS VOELEN DOOR communicatie Studenten binden aan een stad dient ook online te gebeuren. Nieuws voor studenten, kamers die vrij komen, de foto s van de introductie terugkijken. Shift040 voorziet in deze behoefte. De website zorgt ervoor dat studenten weten wat er in Eindhoven te beleven is, het is een platform waar studenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen elkaar kunnen vinden. De corporate websites van zowel Fontys als de TU/e linken voor informatie over het Eindhovense studentenleven door naar shift040.

23 23 Studenten binden aan een stad dient ook online te gebeuren. Nieuws voor studenten, kamers die vrij komen, de foto s van de introductie terugkijken. Shift040 voorziet in deze behoefte. De website zorgt ervoor dat studenten weten wat er in Eindhoven te beleven is, het is een platform waar studenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen elkaar kunnen vinden. De corporate websites van zowel Fontys als de TU/e linken voor informatie over het Eindhovense studentenleven door naar SHIFT040. In 2008 ging Shift040 als stadsbrede studentenwebsite van start. Het moest een website worden voor en door studenten, en dat betekent dus ook studenten zoeken die het leuk vinden de website up-to-date te houden en die er vooral ook tijd voor hebben. Dat bleek niet altijd even makkelijk. Maar vanaf 2011 lijkt er een blijvende oplossing te zijn gevonden: vierdejaars studenten van de Fontys Hogeschool voor communicatie verzorgen promotie, onderzoek, hoofdredactie, eindredactie en coördinatie van de website in ruil voor studiepunten. In een groepje van vier personen werken zij 2,5 dagen per week aan de website. De nieuwsberichten worden door studentredacteuren geschreven, nadat de hoofdredacteur ze van input heeft voorzien. Eefje van Haaften, vierdejaars student communicatie, verzorgt en half jaar de hoofdredactie voor Shift040. Eefje: We hebben net een grootschalig onderzoek afgerond. We wilden graag weten wat studenten nu eigenlijk willen lezen op een website. Voorziet de website zoals die er nu is in de behoefte van studenten, of moeten er dingen veranderen? Daaruit bleek dat studenten meer geïnteresseerd zijn in een agenda met activiteiten, dan in de nieuwsberichten die we nu voornamelijk plaatsen. Ze willen weten wat er te doen is, waar ze deze week met korting kunnen eten of drinken en welke kamers er vrijkomen. Daar gaan we dus nu met de website op insteken. En we gaan volop inzetten op nieuwe media. Eindhoven moet als studentenstad bekend worden op Facebook, Hyves en Twitter. De website is nu nog vrij statisch, maar dat gaan we veranderen. Studenten van de Fontysopleiding ict en mediadesign gaan de nieuwe website ontwerpen en ontwikkelen. Ook moet volgens Eefje de bekendheid van de website omhoog. Met het onderzoek hebben we ook gemerkt dat een te groot percentage van de studenten de website nog niet kent. Daarom hebben we tijdens de introductieweek 2011 flink aan promotie gedaan. We hadden stickers, handjes en we schreven iedere dag over de introductie. Veel mensen hebben ons tijdens de introductie leren kennen. Volgens Eefje is er in de afgelopen 2 jaar dat Shift040 bestaat veel geleerd. We weten nu echt waar we naar toe willen. Omdat er studenten bij het project betrokken zijn die studiepunten verdienen met het project is er ook een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Op het moment is er nog niet voldoende tijd en geld om de website ook voor de internationale studenten toegankelijk te maken, maar dat is op termijn zeker onze wens!

24 24 4. THUIS VOELEN DOOR huisvesting STUDENTEN binden aan DE STAD GAAT ook over huisvesten. STUDenTenhuisvesTing IS een belangrijke faciliterende factor voor HET versterken van DE economie van brainport EINDhoven. UIT recent TNO-ONDerzoek blijkt DAT STEDEN MET hoger ONDerwijsinsTellingen waar VEEL STUDENTEN wonen, aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor onderzoekssinstituten EN innovatieve bedrijven. want zij hebben EN houden graag knappe koppen binnen handbereik. STUDENTEN van vandaag zijn DE kenniswerkers van morgen EN Daarmee een garantie voor DE MIDDellange Termijn. Daarom richt eindhoven STUDENTensTAD zich ook OP DE fysieke kant van DE STUDENTensTAD. DE huisvesting van DE STUDENTenverenigingen binnen DE ring EN hoe DE STAD voor reguliere STUDENTEN EN internationale STUDENTEN nog aantrekkelijker gemaakt kan worden. ook maakt HET project zich samen MET DE STUDENTenhuisvesTingsparTners, MET TU/E, fontys, DAE, roc EN DE brainport organisatie STerk voor DE convenant huisvesting STUDENTEN EN INTERNATionale kenniswerkers van wethouder fiers.

25 25 Op 26 mei 2011 organiseerde het platform wonen van de gemeente samen met Eindhoven Studentenstad een openluchtdebat over studentenhuisvesting en Eindhoven Studentenstad en haar voorzieningen. De studenten zijn het er tijdens het debat snel over eens: het zou mooi zijn als er meer huisvesting voor studenten is in de binnenstad, zodat studenten zichtbaar zijn en de stad levendiger wordt. Gemeente en Woonbedrijf beamen dit: studentenwoningen boven de winkels in de binnenstad is een erg goed idee om Eindhoven Studentenstad meer smoel te geven. Mary Fiers vult aan: we zijn niet alleen aan het praten, er is nu ook geld beschikbaar. De plannen worden dus concreter. Ook het TU/e-terrein mag volgens CvB lid Jo van Ham verlevendigen. De TU/e ligt midden in de stad, ook daar mag meer gebeuren. Wij gaan een intentieverklaring tekenen met Vestide om extra studentenwoningen op het terrein te bouwen. Dat contract is in de herfst van 2011 inmiddels ondertekend. Veel ideeën dus voor extra woonruimte, maar hoe zorgen we ervoor dat studenten zich meer gaan vestigen in Eindhoven? Dan gaat het volgens Soraya Hanssen, Fontys student, voornamelijk om de activiteiten in de stad. Voordat je in een stad gaat wonen moet de stad meer te bieden hebben dan het dorp van je ouders. Eindhoven moet levendiger worden. Volgens Morris Jansen, student Fontys en thuiswonend, moet je iets bieden dat het gevoel van een thuis compenseert. Zoals studenten- en studieverenigingen dat doen. Als die zich meer in de stad gevestigd zijn voegen ze iets extra s toe voor veel studenten. Dan hebben ze namelijk meteen woonruimte in de stad zodra ze zich bij een vereniging aansluiten. Volgens Bram Sprenkels, student TU/e, is het allemaal niet zo moeilijk: je moet zorgen dat studenten binding krijgen met een stad en zich betrokken voelen. En daarmee kun je een belangrijke stap zetten in een gezamenlijke introductieweek. Als de TU/e, Fontys en Design Academy nu eens samenwerken met de Gemeente en inzetten op promotie van de stad, in plaats van de onderwijsinstelling. Voor het onderwijs hebben de studenten immers al gekozen, maar voor de stad nog niet. Tijdens een introductieweek moet je starten met het binden van studenten aan je stad. Dat geldt voor zowel buitenlandse als Nederlandse studenten. En verder? De studentensociëteiten moeten naar de binnenstad, zegt Selina Polman, bestuurslid SSRE. We moeten onszelf kunnen laten zien om meer leden te werven. In de bunker komt niemand behalve de leden van de verenigingen, dus daar zit geen groei. Als we naar de binnenstad verhuizen is dat ook goed voor de stad: er komen meer studenten bij ons wonen, en die gaan ook niet snel meer weg. De kans is groot dat zij ook na hun studie bij ons blijven. Ook Vestide zet zich actief in om het woon- en leefklimaat voor studenten in Eindhoven te verbeteren. Harald Evers, districtmanager studentenhuisvesting: Ons beleid voor studentenhuisvesting kent twee pijlers: ten eerste willen we nieuwe studenten hier vestigen, en ten tweede willen we dat studenten hier blijven wonen. De beslissing om hier wel of niet te blijven wonen begint bij zowel Nederlandse als buitenlandse studenten bij werk. Als ze in Eindhoven aan de slag kunnen maar ook in een andere stad, dan gaan andere belangen spelen: woonruimte en de betrokkenheid met een stad.

26 26 Uiteindelijk moeten we samen met de Gemeente en de onderwijsinstellingen komen tot een breedgedragen visie op wonen en leven in Eindhoven voor studenten. Volgens Harald is de woningnood in Eindhoven vooral kwalitatief: Studenten willen best op een kamertje starten, maar willen al snel doorstromen naar iets luxers. Als ze weten dat het kan, vinden ze het vaak niet erg om daar op te wachten. De gemiddelde wachttijd voor woonruimte is nu 1,5 jaar. Dat willen we terugdringen naar maximaal 1 jaar. Ook voor internationale studenten is het erg belangrijk dat je ze snel kunt voorzien van woonruimte. Die hebben geen ouders of familie waar ze tijdelijk kunnen gaan wonen. Harald: Een mooie woning is één ding, maar mensen willen meer om zich thuis te voelen in een stad. Wij zien graag dat studenten na hun studietijd in Eindhoven blijven en daarom helpen we actief mee het leefklimaat voor studenten te verbeteren. Samen met Eindhoven Studentenstad zijn we nauw betrokken bij de activiteiten. Zo zijn we bijvoorbeeld sponsor van de introductieweek. En ook van de buurtbarbecue georganiseerd door studenten waren we sponsor. Dat was een erg mooi initiatief.

27 5. Toekomst In december 2011 komt volgens plan een eind aan de afgesproken eerste drie jaar van het programma Eindhoven Studentenstad. Gemeente en TU/e hebben er gezamenlijk de middelen voor ter beschikking gesteld. Het programma stopt in de huidige vorm op een tijdstip dat Fontys meer bij het project betrokken raakt, het belang van internationale studenten alleen maar toeneemt, Shift040 de juiste weg gevonden heeft en Fontys studenten aan de slag gaan met online promotie van Eindhoven als studentenstad. 27 Op het tijdstip dat nieuwe, omvangrijke studenteninitiatieven voor de World s Most Intelligent Community zich aandienen: de Asian Week, Muziek op de Dommel 2012 en het Brainport paviljoen, betrokkenheid van studenten bij de Marathon Eindhoven. Een gezamenlijk georganiseerde introductie-activiteit door Gemeente, TU/e en Fontys waarvoor de eerste overleggen reeds zijn geweest. De Design Academy Eindhoven die een belangrijke rol kan gaan spelen. Eindhoven als veelzijdige studentenstad: internationaal en bourgondisch, technisch en creatief. ES heeft er in de eerste drie jaar van zijn bestaan voor gezorgd dat ideeën van studenten werkelijkheid worden en zorgen voor betrokkenheid met de stad. We moeten door. Dat zijn we aan de studenten verplicht.

28 28 6. BIJLAGEN 2009 IJSVRIJ: de winterspelen, SSRE dispuut La Donna e Mobile IJshockeywedstrijd op de ijsbaan van Eindhoven Winterstad en diverse spelen op de Markt, zoals sneeuwvolleybal en kerstkaraoke. Introforum voor eerstejaars studenten, Compositum communis opinio: SSRE, ESC, Demos De kick-off voor het tweede deel van de Intro. Alle leden van de verenigingen werken mee aan promotieactiviteiten: Word lid!-shirts, flyers en posters. Chinese Night, lokale organisatie ACSSE De Associatie van Chinese studenten in Eindhoven (ACSSE) organiseerde een culturele avond met een optreden van het studentenorkest van de Beijing Jiao Tong Universiteit. Sun and the City, ESC Wedstrijd kratten bouwen voor alle studenten van Eindhoven. Sportevenement INTRO 2009, ESSF Sportfeest op het Stadhuisplein Witte Fietsen 2009 De witte fietsenregeling, een initiatief van studente Karen- Ann Voorbraak, ging in 2007 van start. Eerste- en tweedejaars studenten die zich in de gemeente Eindhoven lieten inschrijven konden onder aantrekkelijke voorwaarden een fiets aanschaffen. Europese Week Eindhoven 2009, TU/e studenten Zo n vierhonderd studenten uit heel Europa namen deel aan een intensief programma van symposia, lezingen en debatten rond het thema Faces of Europe: looking through the eyes of others. 56. Nederlands kampioenschap Beleidsdebatteren, SSRE Zo n 150 deelnemers debatteerden over diverse maatschappelijke thema s. GNSK Nederlandse studentensport kampioenschappen, ESSF Het Eindhovens studententeam werd op 24 juni 2009 derde tijdens de 51ste editie van het Groot Nederlands Studenten Sport Kampioenschap, in Groningen. Levend Mens Erger je Niet, studievereniging GEWIS Studievereniging GEWIS speelde op 29 mei levend Mens Erger je Niet in Winkelcentrum Woensel. Doel was het opzoeken van de Eindhovense bevolking. Na Examen Dagen, Compositum communis opinio: SSRE, ESC, Demos De gezamenlijke studentenverenigingen zo n 200 eindexaminandi die na hun examen van plan zijn aan TU/e of Fontys te gaan studeren. Race of the Classics, studievereniging Industria Voor het eerst in eenentwintig jaar nam een Eindhovens studententeam deel aan de Race of the Classics, een groot landelijk zeilevenement waarbij 450 studenten strijden om de Challenge Cup. CLUB040, SSRE Bezoekers van het feest konden er tot uur hun stem uitbrengen voor de verkiezingen voor het Europarlement, in de mobiele stembus die op het Stadhuisplein stond. Sportgala, ESSF Jaarlijks terugkerend festijn.

29 PROJECT BROCHURE EINDHOVEN GEEFT BLOED STUDENTEN, SAMEN STERK 29 Introductie International Masterstudenten Summercourse, STU TU/e Ongeveer 200 buitenlandse TU/e Masterstudenten namen deel aan een introductieprogramma. Onderdeel van het programma was een kennismakingstocht per bus door de stad. Symposium 24 uur in de stad, studievereniging Stedebouw VIA Tijdens deze dag stond de vraag Hoe kunnen ruimtes in de tijd efficiënter worden ontworpen en gebruikt? centraal. Ontwerp drijvend podium/brainport paviljoen Het plan van het Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap Quadrivium om in 2010 een lustrumconcert te organiseren op de Dommel was aanleiding voor de lustrumcommissie om daaraan een ontwerpopdracht te koppelen voor een ambitieus eigen podium voor de stad Eindhoven Nederlands kampioenschap beleidsdebatteren. Studentenvereniging SSRE Vier poules van zes studentteams uit diverse universiteitssteden debatteerden over een verscheidenheid aan (Eindhovense) stellingen. 2. CQ debatten in het designhuis, Studievereniging CHEOPS Drie openbare debatten in het designhuis over ontwerpen en bouwkunde. Uitgezonden op citytv. 3. Muziek op de Dommel, ESMG Quadrivium Een door studentenmuziekgezelschap Quadrivium georganiseerd concert bij het VanAbbemuseum waar muziekgezelschappen uit de hele regio aan deelnamen, en waar de duizenden bezoekers op af kwamen. 4. Eindhoven geeft bloed. Studentenvereniging ESC Donoren werven en geld inzamelen onder studenten voor Stichting zeldzame bloedziekten. De actie leverde meer dan 100 nieuwe (student)donoren op. 5. Industrial Design Experience market. Studievereniging Lucid Dag vol interactieve workshops en exposities georganiseerd door de faculteit Industrial Design (ID). Ze stonden opgesteld op het 18 septemberplein om inwoners van Eindhoven meer over hun opleiding te leren. 6. Klipper toernee. ESMG Quadrivium Eindhovense studenten vaarden op grote klippers over het IJsselmeer en organiseerden in de omgeving gratis toegankelijke concerten. 7. NSRF slotwedstrijden met als thema: B van Brabant. Roeivereniging Thêta Studenten uit Eindhoven organiseerden een groot landelijk roei-evenement in Amsterdam. 8. Na-examen dagen. Communis Opinio Kennismaken met de stad Eindhoven voor eindexamenkandidaten vwo. Er kwamen meer dan 150 aankomende studenten. 9. Softe Ballen Games. Het illustere dispuut Quare. 450 studenten uit het hele land doen mee aan een studentensoftbaltoernooi in Eindhoven. 10. Introforum Compositum. Communis Opinio Eerstejaars studenten maken kennis met de drie studentenverenigingen.

30 Grote Nederlandse Studentenkampioenschappen sport. Sportfederatie ESSF Studenten presenteerden zich in het Eindhoven Studentenstad tenue. Eindhoven werd eerste bij de kampioenschappen. 12. Studentensportgala. Sportfederatie ESSF Een feest met prijsuitreiking voor Eindhovens studentensporttalent. 13. Batavierenrace Het Eindhovense studententeam nam deel in een sporttenue van Eindhoven Studentenstad. Ze werden derde. 14. Open Nederlandse Chemiesportdagen. Studievereniging Japie Sportieve chemie-activiteiten in de binnenstad van Eindhoven. Meer dan 500 chemiestudenten uit heel Nederland deden mee. 15. StepPop. Studentenvereniging Demos Steppen van Nijmegen naar Eindhoven. Finish op de markt van Eindhoven met diverse muziekoptredens. 16. Introduction day for exchange students. SSRE Kennismaking met de stad Eindhoven voor alle TU/e studenten die hier een half jaar komen studeren. 17. Race of the classics. Studievereniging Industria Studenten doen mee aan de klassieke zeilschepenrace op de Noordzee. Ze kregen steun in de vorm van een Eindhoven Studentenstad outfit. 18. Stichting Stuur Fiets recycle waarbij jongeren re-integreren in de samenleving door fietsen op te knappen. Idee heeft geen doorgang gevonden omdat geen goede locatie beschikbaar was op de TU/e. Doorstart in Herfstregatta. Roeivereniging Thêta. Wedstrijd voor studentenroeiers uit heel Nederland, georganiseerd in Eindhoven. 20. Eindhoven Through the Eyes of Chinese Students. ASCCE Wedstrijd en tentoonstelling van ontwerpen die Eindhoven door de ogen van Chinese studenten lieten zien. Grote mediabelangstelling in China. 21. Congres entrepreneurship. Studievereniging Industria Congres waar studenten alles te weten konden komen over het ondernemerschap. 22. Sportfeest. Sportfederatie ESSF Feest voor alle studenten om af te kicken van het sportieve jaar. 23. Glazen Huis: Tientallen door Eindhovense studenten in gezamenlijkheid georganiseerde activiteiten zorgden op het 18 septemberplein voor een kleine week nadrukkelijke zichtbaarheid. Fundraising, Feest, Kerstmarkt,een Jacuzzi plonsbak. Veilig wensen opgeblazen condooms en wenskaarten. Benefietconcert in het muziekgebouw. 24. Nederlandse studentenschaatskampioenschappen. Studentenschaatsvereniging ISIS 25. Van Lint sportweek. Sportfederatie ESSF

31 SSRE Nederlandse kampioenschappen beleidsdebatteren, SSRE 27. Race of the classics 28. Zaalvoetbaltoernooi voor Indonesische studenten uit heel Nederland. Georganiseerd door PPI Eindhoven. 29. Batavierenrace. Herkenbaar als Eindhoven Studentenstad 30. Overkoepelende studentensportkampioenschappen Eindhoven. Sportfederatie ESSF 31. Steppop 32. Muziek op de Dommel 33. Buurtbarbecue Grootse buurtbarbecue georganiseerd in wijk De Doornakkers door studentenflat De Druppel. 34. Na-examen dagen. Communis Opinio 35. City map Iedere student HBO of WO ontvangt een student City map. Eindhoven Studentenstad heeft besloten een garantiebedrag beschikbaar te stellen, dat echter niet nodig bleek omdat dit initiatief van Fontys studenten zichzelf kon bedruipen uit advertentiegelden. 36. Gezamenlijke introductiedagen communis opinio 37. Made in Indonesia Indonesische studenten Kennismaken met Indonesische dans, cultuur en eten. 38. Miami Nice Thêta Einde van de tentamens. Feest in en rondom het kanaal bij Thêta. 39. Trainingspakken Eindhoven Studentenstad. Sportfederatie ESSF. 40. Het gaafste dispuut. ESC Een competitie tussen tien studentendisputen in Eindhoven. 41. Industriacongres, studievereniging Industria Congres over dynamische bedrijfsnetwerken. 42. Studenten in de spotlights met GLOW GLOW festival in 2011 ook op de TU/e campus. Studenten leggen in één van de Dommeltunnetjes een lichtinstallatie aan. 43. Verrassende ontmoetingen Quadrivium Duoconcert in de concertzaal Tilburg. 44. Expositie Brainport Paviljoen Studenten werken aan een eigen stadspodium, Tijdens de Dutch Design Week wordt dit gepresenteerd in het Stadhuis van Eindhoven. 45. De Dutch Design Week draait door. Lucid Interactieve talkshow tijdens de DDW om de interactie tussen studenten, ontwerpers en bezoekers te verbeteren.

32 32 Brainport International Weekend November - Eindhoven Feel Free to Party... Feel Free to Admire... Feel Free to Explore... Feel Free to GLOW More info on Internationaal studentenweekend Dienst Personeel en organisatie TU/e Voor de tweede keer vindt er in november 2011 een speciaal op internationale studenten, promovendi en jonge kenniswerkers gericht weekend plaats in Eindhoven. Eindhoven Studentenstad ondersteunt daarbij een grote activiteit in jongerencentrum Dynamo. 47. Bustour internationale masterstudenten Voorafgaand aan de centrale introductie vond in augustus de introductie van de internationale masterstudenten plaats. De bustocht was een onderdeel van de kennismaking met de stad. 48. Eindhoven Studenten Sport Feest, sportfederatie ESSF Viering van de opening van het sportseizoen.

33 Meer informatie I E

34

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

E.S.T. Fellenoord. Meer dan alleen Tennis

E.S.T. Fellenoord. Meer dan alleen Tennis E.S.T. Fellenoord Meer dan alleen Tennis INTRODUCTIE Wat is E.S.T. Fellenoord? De Eindhovense Studenten Tennisvereniging Fellenoord is een bloeiende vereniging in het centrum van Eindhoven gevestigd op

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized Informatie & Tarieven 2013 competities magazines webinars websites boeken events e-zines get elektorized The world s most comprehensive platform for electronics professionals with a passion Elektor is

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam

Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam Een initiatief van Rotterdamse Nieuwe, Stichting YPR, Rot.Jong, KORF, RKvV, Kaseur, Jong Erasmus Trustfonds 1. Wat is YUP R? 2. Wie is

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers

swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers De kracht van de Batavierenrace De grootste estafetteloop ter wereld 185 km, 25 etappes, 7.800 deelnemers, 600

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen 2016

Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen 2016 Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen Doelstelling van de stichting Bouwkunde Bedrijvendagen De stichting Bouwkunde Bedrijvendagen heeft als doel bouwkundestudenten van de Technische

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015 utrechtsch studenten corps UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 2015 In augustus 2015 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van

Nadere informatie

Meer weten over Move?

Meer weten over Move? Meer weten over Move? Hoe laat je kinderen ontdekken dat ze de wereld kunnen veranderen? Kinderen kunnen meer dan ze denken. Dat moeten ze wel eerst ervaren. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Voorwoord. Om in te kunnen spelen op uw wensen en ideeën, bespreken we de mogelijkheden voor sponsoring graag met u in een persoonlijk gesprek.

Voorwoord. Om in te kunnen spelen op uw wensen en ideeën, bespreken we de mogelijkheden voor sponsoring graag met u in een persoonlijk gesprek. SPONSORGIDS 2015 Voorwoord Zwolle is de laatste jaren steeds meer gegroeid tot een studentenstad. Dagelijks vinden ruim 40.000 studenten hun weg naar de acht MBO- en HBO-instellingen in Zwolle. De HBO

Nadere informatie

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces Apple Fanboy Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C De intro Welkom in het verslag van de Apple fanboy, ik ben Jippe Joosten en ik ben enorm fan van Apple. Ik ben nu 21 jaar oud

Nadere informatie

PROSPECTUS

PROSPECTUS PROSPECTUS 2016-2017 Solar Boat Twente Prospectus 1 Geachte geïnteresseerde, Als team manager wil ik u hartelijk feliciteren met uw keuze voor Solar Boat Twente. Solar Boat Twente is een opkomend duurzaam

Nadere informatie

S.G. Daedalus De Glazen StudIO

S.G. Daedalus De Glazen StudIO S.G. Daedalus De Glazen StudIO Algemene bedrijven informatie De Partnership Batzke, J. Huijink, S. Geerlings, M. Reus, A. Swanenberg, M. Tilburg, T. van Uilkema, R. De Glazen StudIO 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

De logo s heb ik zelf gemaakt.

De logo s heb ik zelf gemaakt. Voorwoord: Mijn tijdschrift gaat vooral over YouTube, want dat is een van mijn grootste hobby s. Ook zit er veel van mijn persoonlijkheid in. Voor deze opdracht heb ik vooral naar mezelf gekeken en het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Introductie. Maak kennis met NGN

Introductie. Maak kennis met NGN Introductie NGN staat voor Next Generasian News en is het nieuwe online en offline platform voor de Aziatische jongeren in Nederland. NGN is een Nederlandstalige krant voor Aziatische jongeren van 15 t/m

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2015. Academisch jaar 2015-2016. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2015. Academisch jaar 2015-2016. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2015 Academisch jaar 2015-2016 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht Samenwerkingsmogelijkheden INKOM Maastricht Nieuwe start voor duizenden studenten Voor de aankomende student is in Maastricht vaak alles nieuw: Een nieuwe stad, nieuwe mensen. De INKOM betekent voor velen

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Eindverslag project. Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven

Eindverslag project. Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven Eindverslag project Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven 16 februari 2012 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Start en verloop van het project 4 4. Bannieren in de stad 6 5. Expositie Van

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad.

Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad. Stichting Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad. Met de diverse advertentiemogelijkheden die wij bieden, kunt u zelf uw eigen promotiecampagne

Nadere informatie

Informatie voor instellingen:

Informatie voor instellingen: Informatie voor instellingen: Meer passende tijdsbesteding voor cliënten Invulling geven aan de zorgvraag het sociale netwerk onderhouden en uitbreiden Efficiënter werken voor persoonlijke begeleiders

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap?

Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap? Sponsorbrochure Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap? Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) is hét grootschalige, jaarlijks terugkerende sportevenement waar sporters van Nederlandse

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Sponsor Brochure. hajraabuitentoernooi.nl. facebook.com/buitentoernooi. twitter.

Sponsor Brochure. hajraabuitentoernooi.nl. facebook.com/buitentoernooi. twitter. sponsor@hajraabuitentoernooi.nl hajraabuitentoernooi.nl facebook.com/buitentoernooi twitter.com/buitentoernooi youtube.com/hajraabuitentoernooi instagram.com/hajraabuitentoernooi Sponsor Brochure Introductie

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016

Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016 Stichting Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016 Met de diverse advertentiemogelijkheden die wij bieden, kunt u zelf uw eigen promotiecampagne

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor?

sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor? sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor? Gepidae? Gepidae! Waar staat Gepidae voor? T.S.V.V. Gepidae is opgericht in 1968. Opgericht door een paar jongemannen om af en toe te volleyballen,

Nadere informatie

Meer weten over Move?

Meer weten over Move? Meer weten over Move? Waarom Move? Zet jullie met je vereniging op de maatschappelijke kaart In onze projecten gaat een commissie van een studentenvereniging actief aan de slag met een groep kinderen van

Nadere informatie

INTROACTIE SNOWEVENT STUDENTENAWARDS STUDENT OF THE YEAR STUDENTENHUIS VAN HET JAAR SUNEVENT SCRIPTIEPRIJS

INTROACTIE SNOWEVENT STUDENTENAWARDS STUDENT OF THE YEAR STUDENTENHUIS VAN HET JAAR SUNEVENT SCRIPTIEPRIJS INTROACTIE SNOWEVENT STUDENTENAWARDS STUDENT OF THE YEAR STUDENTENHUIS VAN HET JAAR SUNEVENT SCRIPTIEPRIJS Inhoud IntroActie / Snowevent / Studentenawards Studentenhuis van het Jaar / Student of the Year

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Rapport Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Voor: Oranje Fonds, Marinka Peerdemann Door: Mirjam Hooghuis Datum: 20 januari 2010 Project: 91688 Synovate Voorwoord Vanaf januari gooit het Oranje Fonds

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

REPRESENT YOUR CULTURE

REPRESENT YOUR CULTURE REPRESENT YOUR CULTURE Team: 16043, De studenten van tegenwoordig Anwar, Bas, Danielle, Jasser, Noor en Yara Inleiding In de laatste jaren is er een sterke groei van toerisme in de stad Amsterdam. Het

Nadere informatie

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel Talent Development Program van Hilversum Media Campus Succesvol samenspel 26 mediatalenten vormen de eerste groep young professionals die momenteel bezig is met het Talent Development Program van Hilversum

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013. Twente Academy www.twenteacademy.nl info@twenteacademy.nl

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013. Twente Academy www.twenteacademy.nl info@twenteacademy.nl In deze nieuwsbrief 1 Woord van de Teamleider 2 Profielwerkstukkenwedstrijd 3 Voorbereiding Techniek Meidenkamp 2013 4 Profielschets Net-Les 5 Evaluatie Nieuwjaarskamp 2013 Deze nieuwsbrief is mede mogelijk

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen.

Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen. Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen. Met Rotterdam Inside Out nemen wij deel aan het Stadsinitiatief met een plan dat niet alleen innovatief

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Wat is Integrand?... 4 Missie en visie... 4 Core business... 4 Structuur van Integrand...

Nadere informatie

Internationaal convivium Groningen

Internationaal convivium Groningen Internationaal convivium Groningen Stichting Ruimzicht 1 biedt met het internationale convivium in Groningen onderdak aan buitenlandse en Nederlandse studenten tezamen. Een convivium is een woongemeenschap

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Fietsenquête centrum Oss

Fietsenquête centrum Oss Fietsenquête centrum Oss Uitgevoerd door PvdA Oss Mei 2015 Inhoud 1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA Oss 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusie fietsenquête 4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN. Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/

DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN. Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/ DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/ Disclaimer: Bij het samenstellen van deze 47 tips is

Nadere informatie

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 1 Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle windstreken van Nederland, over het antwoord op het verzoek van de heer

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld..

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld.. Hollaback! (= Roep terug) betekent : Reageren Tegen straatintimidatie, op jouw manier. Of je nu iemand vertelt wat je overkwam, je verhaal deelt online, het in kaart brengt via de Hollaback app, op het

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie