Studiekeuze123 is een onmisbare partner in het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van studiekeuzeinformatie. Studiekeuze123 maakt hiermee het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekeuze123 is een onmisbare partner in het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van studiekeuzeinformatie. Studiekeuze123 maakt hiermee het"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2

3 Studiekeuze123 is een onmisbare partner in het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van studiekeuzeinformatie. Studiekeuze123 maakt hiermee het studieaanbod van het hoger onderwijs transparant voor studiekiezers. Daarnaast levert Studiekeuze123 waardevolle informatie ten behoeve van het kwaliteitsmanagement van de instellingen voor hoger onderwijs. Prof.dr. Taede Sminia Voorzitter Bestuur Studiekeuze123 Jaarverslag 2011

4

5 Inhoud Studiekeuze123 Studiekeuze123: Wie zijn we en wat doen we? Studiekeuze123 in een nieuw jasje Hoger onderwijs Studiekeuzedatabase Studiekeuze Webformulier Nationale Studenten Enquête Voortgezet onderwijs Studiekeuze123.nl Hulp bij het maken van een studiekeuze Bijzondere projecten Studie in cijfers / Studia na Hulanda / Studiekeuzeconferentie 2011 / Het Rode Loper traject Tot slot

6 Studiekeuze123

7 Studiekeuze123: Wie zijn we en wat doen we? Het maken van een verstandige studiekeuze is niet eenvoudig, en het wordt er niet makkelijker op met het enorme aanbod aan opleidingen waar de aankomende student vandaag de dag een keuze uit moet maken. Studiekeuze123 is een stichting die zichzelf ten doel stelt studiekiezers te ondersteunen in dit keuzeproces, door onafhankelijke en betrouwbare informatie over Nederlandse geaccrediteerde oplei dingen toegankelijk te maken. De studiekiezer wordt hiermee in staat gesteld om opleidingen met elkaar te vergelijken op basis van objectieve criteria, waar - door hij een goed onderbouwde studiekeuze kan maken. Daarnaast faciliteert Studie keuze123 professionals in het (hoger) onderwijs bij het inzetten van deze studie keuzeinformatie voor onder andere de kwaliteitszorg binnen opleidingen en de begeleiding van (aankomende) studenten. Missie Studiekeuze123 Studiekeuze123 wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken om (aankomende) studenten adequate ondersteuning te bieden bij het maken van een studiekeuze en betrokkenen in het (hoger) onderwijs te faciliteren bij de inzet van de studiekeuzeinformatie. Studiekeuze123 wil haar missie bereiken door enerzijds onafhankelijke studiekeuzeinformatie te verzamelen en te beheren, en anderzijds door deze verzamelde informatie op een toegankelijke wijze aan te bieden aan de studiekiezers en onderwijsprofessionals. Verzamelen en beheren van onafhankelijke studie keuzeinformatie De studiekeuzeinformatie wordt op een aantal manieren verzameld. Studiekeuze123 neemt data over opleidingen af van onafhankelijke bronnen, zoals het CBS, DUO, ROA en NVAO. Daarnaast leveren hogescholen en universiteiten zelf informatie aan over de opleidingen die zij aanbieden. Een laatste belangrijke bron is de Nationale Studenten Enquête, die Studiekeuze123 jaarlijks uitvoert. In deze landelijke enquête geven studenten aan hoe tevreden zij zijn over hun eigen opleiding en instelling op het gebied van onder andere de inhoud van de opleiding, de docenten en de studielast. Toegankelijk maken van de verzamelde opleidings gegevens De verzamelde studiekeuzeinformatie wordt door Studiekeuze123 via verschillende kanalen aangeboden. De website Studiekeuze123.nl is hét instrument waarmee studiekiezers alle erkende bachelor- en masteropleidingen aan hogescholen en universiteiten in een helder overzicht met elkaar kunnen vergelijken op basis van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de baankans en de studentenoordelen. Het uitgangspunt van Studiekeuze123 is dat de onafhankelijke studiekeuzeinformatie zo breed mogelijk beschikbaar moet worden gesteld. Dit betekent dat niet alleen de studiekiezer, maar ook de hoger onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden toegang tot de opleidingsgegevens hebben. Op de website Studiekeuzeinformatie.nl worden de gegevens via diverse applicaties beschikbaar gesteld, zoals de NSE Online en de Studiekeuzedatabase Online.

8 Bestuur SK123 Deskundigenpanel Innovatie Directeur SK123 Beheer & Informatie Bestuursondersteuning & control Accountmanagement & Communicatie Organisatie van Studiekeuze123 Stichting Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs verenigd in de HBO-raad, NRTO en VSNU en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Vertegenwoordigers namens deze organisaties vormen samen het Bestuur van Studiekeuze123. Een Deskundigenpanel van onafhankelijke deskundigen op het gebied van ICT, statistische methoden en onderwijskunde binnen het hoger onderwijs ziet erop toe dat de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase en de weergave van de studiekeuzeinformatie op de website op een constant hoog niveau blijft. Daarnaast controleert zij of de juiste methoden en technieken worden ingezet om de informatie te verzamelen en aan te bieden. De directeur van Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. Hij wordt ondersteund door een beleidsmedewerker Bestuursondersteuning & Control. Daarnaast bestaat Studiekeuze123 uit drie teams: Beheer & Informatie, Account management & Communicatie en Innovatie. De focus van het team Beheer & Informatie ligt op de dienstverlening en de primaire processen van het verzamelen, beheren en aanbieden van betrouwbare studiekeuzeinformatie. Het team Accountmanagement & Communicatie neemt de communicatie, marketing en voorlichting richting de verschillende doelgroepen (voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en externen) voor haar rekening, waarbij het uitgangspunt is dat er voor elke doelgroep of klant een specifieke contactpersoon is binnen Studiekeuze123 die als aanspreekpunt dient. De afdeling Innovatie houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering. De uitvoering van de activiteiten wordt gefaciliteerd door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Studiekeuze123 heeft een belangrijke publieke taak in het beschikbaar stellen van studie(keuze)informatie. Dit vraagt om een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de processen en methoden waarmee de informatie wordt verzameld en gepresenteerd. Het onafhankelijke deskundigen panel houdt toezicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie. Het deskundigenpanel legt rechtstreeks verantwoording af en adviseert het bestuur van Stichting Studiekeuze123. Prof.dr. Martin Valcke Voorzitter Deskundigenpanel Studiekeuze123, Professor en onderzoeker Universiteit Gent Stichting Studiekeuze123 T +31 (0)

9 Studiekeuze123 in een nieuw jasje Het zal u niet ontgaan zijn dat het jaarverslag van Studiekeuze123 in onze nieuwe huisstijl is ontworpen. In 2011 is Studiekeuze123 zowel intern als extern in een nieuw jasje gestoken. De organisatie is met haar drie teams anders ingericht om alle relaties nog beter te kunnen bedienen. Maar ook onze look and feel is gewijzigd, wat u terugziet in het nieuwe logo! De vernieuwde website Studiekeuze123.nl: performance en gebruiksgemak centraal! De website Studiekeuze123.nl is begin 2012 geheel vernieuwd. Het is voor de studiekiezer nog eenvoudiger geworden om opleidingsinformatie te zoeken en te filteren aan de hand van criteria. Voor gevalideerde interessetesten, een overzicht van actuele open dagen en een persoonlijk profiel met bewaarde zoekresultaten kunnen studiekiezers uiteraard nog steeds terecht op Studiekeuzeinformatie.nl: de website voor professionals Studiekeuzeinformatie.nl is een website van Studiekeuze123 voor professionals op het gebied van studiekeuzebegeleiding naar en binnen het hoger onderwijs. Op deze website komen alle professionals van studiekeuzeinformatie bij elkaar: studiekeuzebegeleiders, dataleveranciers die het Studiekeuze Webformulier gebruiken, afnemers van de Studiekeuzedatabase en contactpersonen van de Nationale Studenten Enquête. Deze website is begin 2012 ook drastisch vernieuwd waardoor de informatie eenvoudiger te vinden is. Daarnaast zal de website Studiekeuzeinformatie.nl in de toekomst steeds meer gaan fungeren als Kennisplatform waar professionals op het gebied van studiekeuze informatie elkaar kunnen vinden en informeren over ontwikkelingen, interessante bijeenkomsten en best practices. ontwerp: Studio Koelewijn Brüggenwirth (Den Haag) Lancering van de vernieuwde website Op maandag 16 april 2012 heeft de staatssecretaris van hoger onderwijs Halbe Zijlstra de vernieuwde website gelanceerd. Bij deze gelegenheid waren bijna 250 schoolkrantredacteuren en scholieren uit het hele land naar Den Haag gekomen om de staatssecretaris te interviewen over het onderwerp studiekeuze en is de vernieuwde website van Studiekeuze123 gepresenteerd. De journalisten in spé op de tribune kregen antwoord op vragen als Waarom is het maken van een goede studiekeuze steeds belangrijker aan het worden?, Welke informatie kun je vinden op Studiekeuze123.nl? en Waarom is objectieve informatie onmisbaar in het keuzeproces?. Vervolgens mochten ze de staatssecretaris een halfuur lang interviewen. Gewapend met een persbericht en blocnote vroegen ze Halbe Zijlstra onder andere wat hem een goede staatssecretaris maakt en hoe het nou precies zit met de verdeling van overheidsgelden in het hoger onderwijs. In diverse schoolkranten is vervolgens aandacht besteed aan dit evenement.

10 Postercampagne 2012 Foto s persbijeenkomst: Paul de Groot Servicedesk Sinds begin 2012 werkt Studiekeuze123 met een Servicedesk. Alle vragen die worden gesteld aan Studiekeuze123 worden opgeslagen in deze Servicedesk. Hierdoor is het voor Studiekeuze123 eenvoudig om vragen efficiënter op te volgen, maar ook te analyseren. Wat zijn bijvoorbeeld veelgestelde vragen door decanen of studiekiezers wat betreft het maken van een studiekeuze. Welke vragen leven bij de hoger onderwijsinstellingen als het gaat om kwaliteitszorg of het voor - lichten van studiekiezers. Door hier beter zicht op te krijgen, hoopt Studiekeuze123 nog beter in te kunnen spelen op wensen van het onderwijsveld.

11 Poster Studiekeuze123.nl

12 Hoger onderwijs

13 Studiekeuzedatabase Studiekeuzedatabase: een rijke verzameling aan betrouwbare opleidingsgegevens De onafhankelijke en betrouwbare studiekeuzeinformatie die Studiekeuze123 voor studiekiezers, instellingen en andere geïnteresseerden beschikbaar maakt, wordt verzameld en beheerd in de zogenaamde Studiekeuzedatabase. Deze database vormt de basis voor de gegevens op de website Studiekeuze123.nl, in de online applicaties en is een bron voor de publicaties van andere aanbieders van studiekeuzeinformatie. In de Studiekeuzedatabase zijn gegevens opgenomen over alle opleidingen en onderwijsinstellingen binnen het hoger onderwijs, en bevat onder andere studentenoordelen, instroom- en rendementsgegevens, accreditatiegegevens, doorstroommogelijkheden en arbeidsmarktgegevens. De Studiekeuzedatabase kan als Access-bestand, tegen kostprijs, worden besteld door professionele gebruikers. De Studiekeuzedatabase wordt jaarlijks door circa 130 partijen afgenomen. Dit zijn veelal hoger onderwijsinstellingen, uitgeverijen (zoals Elsevier, C.H.O.I.) en studiekeuzeprofessionals zoals Qompas, Eduhub, DeDecaan.net. Een grote verandering die in 2011 is ingezet is de wijze waarop studiekeuzeinformatie wordt verzameld en aangeboden aan internationale studenten die een opleiding in Nederland willen volgen. Via het Studiekeuze Webformulier wordt vanaf december 2010 ook informatie verzameld die bestemd is voor deze internationale groep. Deze informatie is inmiddels ontsloten via de website van Nuffic. Aan ons van C.H.O.I. en de Keuzegids hoef je niet uit te leggen hoe belangrijk Studiekeuze123 is voor het beschikbaar maken van betrouwbare studiekeuzeinformatie. De website zien wij als gewaardeerde conculega. Nog belangrijker voor ons zijn de Nationale Studenten Enquête en de landelijke database. Daar blijft verbetering mogelijk. Zoals: vollediger gegevens over collegegeld, slagingspercentage masters, meer arbeidsmarktdata, aandacht voor studie- en contacturen. Er is ruimte voor open discussies daarover. En dat waarderen we. Frank Steenkamp Directeur C.H.O.I. en hoofdredacteur Keuzegids

14 Aanbesteding Studiekeuzedatabase Het beheren en verzamelen van de studiekeuzeinformatie is door de toenemende omvang een steeds omvangrijkere taak aan het worden, wat tot uiting komt in een steeds complexere architectuur van de database. Daarnaast is het van groot belang dat de hoge kwaliteit van de database gewaarborgd blijft. In 2011 zijn twee grote projecten opgezet waarbinnen de kwaliteit en het beheer van de Studiekeuzedatabase centraal stonden en waarvoor een Europees aanbestedingstraject is gestart om de meest geschikte partijen te vinden om deze opdrachten uit voeren. Project 1 omvat het verzamelen van, de kwaliteitsbewaking van en het beheer van de studiekeuzeinformatie in de Studiekeuzedatabase. Project 2 behelst de ontwikkeling en het technisch beheer van de onderliggende bestaande architectuur en van alle tools en applicaties die nodig zijn om het verzamelen van data te ondersteunen en afnemers op maat te bedienen om de verzamelde informatie te ontsluiten. Tevens behoort het ontwikkelen, bouwen, inrichten en beheren van een herziene architectuur tot dit project. Na een strenge selectie is de keuze gevallen op ResearchNed (Project 1) en Q Delft (Project 2) om deze projecten in opdracht van Studiekeuze123 uit te voeren. Deze twee partijen waren tot 2011 gezamenlijk verantwoordelijk voor beheer en ontsluiting van de studiekeuzeinformatie. Zij continueren dus de samenwerking, maar met een aangescherpte taakstelling en gescheiden verantwoordelijkheden. Studiekeuzedatabase Online In de Studiekeuzedatabase Online kunnen onderwijsprofessionals (of andere geïnteresseerden) direct gegevens uit de Studiekeuzedatabase inzien. Het is mogelijk om gegevens zoals studentenoordelen en accreditatiescores te bekijken en te downloaden in verschillende formats. Daarbij kan gefilterd worden op instelling of opleiding of men kan een eigen selectie maken uit het aanbod van gegevens. De toegang tot de Studiekeuzedatabase Online is gratis. Webservices Vanwege haar publieke gefinancierde functie is de verzamelde informatie ook openbaar beschikbaar en kan elke organisatie die deze informatie wil gebruiken bij Studiekeuze123 terecht. Op dit moment biedt Studiekeuze123 diverse functionali teiten aan externe partijen om de verzamelde informatie in te zien, bijvoorbeeld de Studie keuzedatabase (Access of Online) en de NSE Online. Steeds meer partijen hebben echter een specifieke vraag wat betreft de verzamelde studiekeuzeinformatie. Om ook deze partijen zo goed mogelijk van dienst te zijn en de uitlevering van de studiekeuze informatie zo goed mogelijk te laten verlopen, is Studiekeuze123 bezig met het ontwikkelen van een aantal services: Een techniek voor het aanvragen en uitleveren van de informatie (OData). Klantvriendelijke procedures voor de aanvraag van de informatie (bijv. authenticatie op één plek voor alle mogelijke producten en diensten). Juridische afspraken voor het gebruik van de informatie. Een producten- en dienstenpakket met een helder (marktconform) kostenplaatje. Stichting Studiekeuze123 Hans van Driel, Projectmanager Beheer & Informatie T +31 (0) Marieke Langeslag, Accountmanager externen T +31 (0)

15 Studiekeuze Webformulier Het Studiekeuze Webformulier is bestemd voor de instellingen in het hoger onderwijs als instrument voor het aanleveren van informatie over opleidingen en instellingen aan de Studiekeuzedatabase. Daarnaast kunnen instellingen het Webformulier gebruiken voor het beheer van het Open Dagen overzicht. Dit overzicht wordt o.a. gebruikt voor de Open Dagen Kalender op Studiekeuze123.nl. Het up-to-date houden van deze informatie door de instellingen is cruciaal voor de ruim bezoekers per jaar aan de website, omdat zij zich mede op basis van deze informatie verdiepen in een vervolgopleiding. Naast een aantal functionele verbeteringen, heeft er in 2011 een aantal belangrijke uitbreidingen plaatsgevonden in het Studiekeuze Webformulier: Het is mogelijk informatie te geven op instellingsniveau. Het Webformulier bevatte alleen NVAO-geaccrediteerde en Croho-geregistreerde opleidingen. Het is inmiddels mogelijk om ook niet-geaccrediteerde opleidingen, varianten, non-degrees, etc. in te voeren. Deze informatie wordt o.a. door Nuffic gebruikt in de studyfinder op Er is een aantal vragen aangepast om tegemoet te komen aan de wijzigingen in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Een belangrijk doel voor de toekomst is het verbeteren van de performance en de mogelijkheid om ook logo s en afbeeldingen aan te leveren. Snellere update In 2011 is er een nieuwe vorm van data-export ontwikkeld, waardoor het wijzigen van verouderde of onjuiste data op de site Studiekeuze123.nl veel eenvoudiger kan worden gerealiseerd. Daarmee is de weg geopend om in 2012 toe te werken naar een verhoging van het aantal gegevens die iedere nacht worden geupdate (de gegevens die instellingen invoeren in het Webformulier). Andere gegevens op de website Studiekeuze123.nl, zoals arbeidsmarktprognoses, gegevens geleverd door DUO en studentenoordelen (uit de NSE) worden eens in de drie maanden geactualiseerd.

16 Wij merken dat Studiekeuze123 steeds vaker gebruikt wordt door studiekiezers. Het is voor Avans dus belangrijk om goed zichtbaar en vindbaar te zijn. Via instrumenten als Hodex en het Studiekeuze Webformulier voorzien we Studiekeuze123 van informatie, waardoor we overzicht op alle gegevens houden. Margot Diepen - Medewerker marketing & communicatie Avans Hogeschool (gebruiker Studiekeuze Webformulier en Hodex) Stichting Studiekeuze123 Maaike Vervoort, Accountmanager hoger onderwijs T +31 (0)

17 Nationale Studenten Enquête NSE: Studenten in Nederland beoordelen hoger onderwijs De oordelen van studenten zelf over hun opleiding en instelling kunnen een studiekiezer een completer beeld geven van studies en zijn daarom een onmisbaar onderdeel van onafhankelijke studiekeuzeinformatie. Studiekeuze123 voert elk jaar de Nationale Studenten Enquête uit (NSE), een landelijk onderzoek waarin studenten uit het hoger onderwijs hun mening geven over hun opleiding, en de onderwijsinstelling waar deze opleiding deel van uitmaakt. Verschillende aspecten komen hierbij aan de orde: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. Ook wordt gevraagd naar de mening van studenten over de stad waarin zij studeren, als het gaat om bijvoorbeeld de beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenkamers. Studenten krijgen daarnaast de kans om zelf wensen of ideeën voor verbetering van de opleiding kenbaar te maken. De Nationale Studenten Enquête: de resultaten In 2011 zijn ongeveer studenten van in totaal 63 hoger onderwijsinstellingen benaderd om deel te nemen aan de NSE. Ruim studenten (bijna 37 procent van alle studenten in het hoger onderwijs) hebben geparticipeerd. In 2012 zijn zo n studenten van 69 hogescholen en universiteiten benaderd. Wederom gaf ongeveer één op de drie studenten gehoor aan dit verzoek. In beide jaren blijken studenten over het algemeen zeer te spreken over zowel hun opleiding als de instelling waar die opleiding wordt gegeven. In 2011 gaf een groot deel van de studenten (72 procent) aan tevreden te zijn over hun studie in het algemeen en het niveau (66 procent) van de studie. Bovendien zou 66 procent hun eigen opleiding aanraden aan familie, vrienden of collega s. In 2012 is het aantal studenten dat tevreden is over de inhoud van de opleiding licht gestegen. Net als in eerdere jaren zijn studenten zowel in 2011 als 2012 minder enthousiast over de huisvesting in de stad waar hun opleiding is gevestigd: kamers en woningen zijn volgens een groot deel van de ondervraagde studenten moeilijk beschikbaar en onbetaalbaar. De NSE 2011 liet zien dat de kloof tussen studenten van universiteiten en hogescholen kleiner was geworden als het gaat om de tevredenheid over hun opleiding. Uit de NSE 2012 blijkt dat het verschil tussen hogescholen en universiteiten echter nog steeds aanzienlijk is (67 procent van de universitaire studenten is tevreden over de inhoud van de opleiding; in het hbo is 52 procent tevreden). Inmiddels zijn alweer de voorbereidingen gestart voor de NSE 2013.

18 De NSE daar doet toch iedereen aan mee?! Als contactpersoon ben ik nauw betrokken bij de voorbereiding, afname en verwerking van de NSE. Doordat het besef hoe belangrijk de NSE is groeit, zie ik dat de inzet en betrokkenheid bij deze evaluatie binnen onze instelling toeneemt. De kwaliteit van het onderwijs heeft dit soort evaluaties nodig om op orde te blijven! Cynthia de Gans Beleidsadviseur Institutional Research Hogeschool Inholland (contact persoon Nationale Studenten Enquête) Nieuw in 2012: teruglevering van student gegevens Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat het, overeenkomstig de wensen van veel onderwijsinstellingen, nu mogelijk is om de NSE-resultaten zo te ontvangen dat ze gekoppeld kunnen worden aan onderzoeksgegevens van de instelling zelf (door de gegevens te linken aan andere studentgegevens). Hierdoor kunnen de gegevens uit de NSE van nog grotere waarde worden voor de instellingen bij het vaststellen van de kwaliteit van hun onderwijs en de eventuele verbeterpunten. Om de privacy van de studenten en de anonimiteit van de studenten te kunnen blijven borgen is deze terugkoppeling van gegevens aan strikte voorwaarden gebonden. Affiche en banner NSE 2011

19 Website NSE Online NSE Online Net als in voorgaande jaren worden de NSE-resultaten in de NSE Online beschikbaar gesteld. Deze online applicatie geeft zowel de algemene bezoeker als de bezoeker vanuit de onderwijsinstelling (met meer rechten) de gelegenheid om eigen rapportages en vergelijkingen te genereren vanuit de beschikbare data. NSE Online maakt gebruik van de rapportagetool Kiwi. Hiermee kunnen tabellen, grafieken en rapportages worden gemaakt op basis van de NSE gegevens zonder dat diepgaande kennis van statistische pakketten als SPSS nodig is. In 2012 wordt er gewerkt met een nieuwe versie van Kiwi die sneller is en uitgebreidere rapportagemogelijkheden heeft. Het bestand uit 2009 is ook nog beschikbaar, maar als een separaat bestand. Deze is in de NSE Online niet te vergelijken met 2010, 2011 en 2012 omdat toen een andere vragenlijst is gebruikt. De toegang tot de NSE Online is gratis. Voor Institutional Research-medewerkers biedt vooral de NSE een schat aan informatie, die nog grotendeels onontgonnen is. Onze uitdaging in de komende jaren is om (zoveel mogelijk gezamenlijk) deze bron te ontginnen, in te lezen in een datawarehouse en te gaan gebruiken voor een meer evidencebased onderwijsbeleid. Dus geen ééndimensionale ranglijsten meer, maar correlaties, afhankelijkheden, factoranalyses en vooral het uitwisselen en delen van resultaten. drs. Felipe Salve Beleidsadviseur Onderwijs Universiteit Utrecht

20 Samenwerking externe partijen Andere aanbieders van studiekeuzeinformatie (zoals C.H.O.I., Elsevier, OGZ en Qompas), maken gebruik van de informatie uit de Nationale Studenten Enquête en de Studiekeuzedatabase in (commerciële) producten. Elsevier zet bijvoorbeeld de NSE gegevens in voor haar jaarlijkse editie van Beste Studies. En C.H.O.I. maakt gebruik van o.a. de Studiekeuzedatabase en de NSE voor de Keuzegids. Studiekeuze123 ondersteunt deze initiatieven die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk studiekiezers de relevante informatie kunnen vinden die van belang is bij de keuze van een studie. De respons van de NSE is enorm groot. Dit maakt de gegevens betrouwbaar. Eén landelijk overzicht van het hoger onderwijs is een belangrijke informatiebron voor de student. Het weekblad Elsevier vindt het belangrijk de student te informeren over de kwaliteit van opleidingen, en publiceert daarom jaarlijks de bijlage Beste studies waarvoor het NSE bestand als bron dient. Arthur van Leeuwen Chef onderzoeksredactie Elsevier Stichting Studiekeuze123 Daphne Selhorst, Accountmanager hoger onderwijs T +31 (0)

21 Poster Studiekeuze123.nl

22 Voortgezet onderwijs

23 Studiekeuze123.nl Compleet en onafhankelijk aanbod De website is een onafhankelijke site van studiekeuzeinformatie met als voornaamste doelgroep de havo- en vwo-scholieren in hun (pre) eindexamenjaar en MBO4-studenten. Op de site kunnen studiekiezers verschillende instellingen en opleidingen in een helder overzicht met elkaar vergelijken. De gegevens zijn een selectie van de informatie uit de Studiekeuzedatabase en bestaan onder andere uit informatie over toelatingseisen, de kans op een baan en het startsalaris, maar ook uit de oordelen van studenten over hun eigen opleiding die uit de Nationale Studenten Enquête komen. Goed bezochte website De grafiek geeft het verloop van het aantal unieke bezoekers aan de site gedurende de afgelopen drie jaar weer (2009 tot en met 2011). Hieruit is af te lezen dat in de eerste helft van 2011 het aantal bezoekers onder het aantal van 2010 ligt, maar dat in de tweede helft van het jaar dit aantal relatief gezien stijgt en boven 2010 komt. De site werd ook in 2011 weer goed bezocht, met een totaal aantal bezoekers van , al lag dit aantal iets lager dan in Het aantal pageviews blijft echter stijgen. Tot nu toe liggen de bezoekcijfers in 2012 boven het gemiddelde aantal bezoekers in 2010 en Aantal unieke bezoekers per maand (x1000) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec De meest actuele bezoekersaantallen zijn te vinden op Het overgrote deel van de bezoekers weet Studiekeuze123.nl te vinden via Google. Het aantal bezoekers via Google in de topmaanden september t/m november 2011 is weer net zo hoog als in topjaar Studiekeuze123 streeft ernaar dit aantal nog verder te verhogen en heeft daarom medio 2011 de vindbaarheid via Google verbeterd. Het percentage bezoekers via een mobiel apparaat is relatief flink gestegen, van 1% in het begin van 2011 tot 7% eind Goed voorbeeld hiervan is de ipad; begin 2011 bezocht nog maar 0,3% van de mensen Studiekeuze123.nl hiermee, eind 2011 was dit al 2,6%. Het aantal bezoekers van de voormalige Antillen blijft redelijk constant; van in 2010 tot in Topmaand was november 2011 (waarin ook een bezoek van Studiekeuze123 aan de eilanden plaatsvond) met zo n bezoekers.

24 Wat kun je op de website? Studiekiezers kunnen op de site terecht om onafhankelijke studiekeuzeinformatie te vinden. Zo kunnen ze er: Opleidingen vinden en vergelijken op basis van onafhankelijke criteria (bijv. baankans). Zoeken op beroep. Filteren op basis van vooropleiding. Zoeken per instelling, stad of provincie. Een eigen gratis profiel-pagina aanmaken om interessante open dagen of opleidingen op te slaan. Interessetesten maken. Zien wanneer er een open dag is. Studentenoordelen bekijken (wat vinden anderen van een opleiding, instelling of stad). Een woordenboek vinden van het hoger onderwijs (wat betekent bijvoorbeeld duaal of associate degree?). Oriënteren is een werkwoord, je moet er dus wat voor doen. Interessetesten kunnen hier een bijdrage aan leveren. Behalve dat het een beeld geeft van waar de interesses liggen, geeft het ook een beeld van hoe uitgesproken de interesses zijn. Interessetesten helpen de vragen te formuleren die nodig zijn in het oriëntatieproces. Studiekeuze123 is een onafhankelijke instantie die beoogt veel informatie voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dat is wat je ook met testen beoogt te doen, op een snelle, gestructureerde manier objectieve informatie verzamelen. Dr. Corine Sonke Psycholoog NIP en Adviseur bij NOA (aanbieder van één van de interessetesten op Studiekeuze123.nl) Stichting Studiekeuze123 Thora Arnadottir, Accountmanager voortgezet onderwijs T +31 (0)

25 Hulp bij het maken van een studiekeuze Studiekeuze123 voert jaarlijks een aantal projecten en activiteiten uit die studiekiezers kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze, en die decanen/ studiekeuzebegeleiders kunnen ondersteunen bij het begeleiden van deze groep in het studiekeuzetraject: Lesbrief en brochures Studiekeuze123 heeft speciaal voor middelbare scholen een lesbrief ontwikkeld, die decanen kunnen gebruiken bij het wegwijs maken van leerlingen/studenten op de vernieuwde website. Met behulp van deze lesbrief kunnen de leerlingen bovendien gestimuleerd worden om na te denken over wat voor hen belangrijk is bij het maken van een juiste studiekeuze, onder andere door zoekopdrachten die ze zelf kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft Studiekeuze123 een brochure speciaal voor bovenbouwleerlingen havo/vwo en MBO4-studenten. In de brochure zijn onder andere interactieve opdrachten te vinden die de leerlingen stimuleren om goed na te denken over wat zij willen Brochure 2011 en kunnen. Daarnaast bevat de brochure betrouwbare en onafhankelijke informatie voor leerlingen die zich oriënteren op een vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit. Decanen kunnen deze informatie en de andere ideeën in de brochure gebruiken om invulling te geven aan het Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB)-programma: zo staan er opdrachten in die decanen in de klas kunnen inzetten. In het schooljaar 2012/2013 zal de brochure gepaard gaan met een poster voor decanen en een online animatiefilmpje dat via een QR-code te bekijken is. (Ouder)informatiebijeenkomsten Studiekeuze123 wordt regelmatig door diverse partijen benaderd om een workshop of presentatie te geven over het onderwerp studiekeuze. Zo heeft Studiekeuze123 workshops en informatieavonden op middelbare scholen gehouden, speciaal voor ouders over het maken van een studiekeuze en hoe ouders hun kinderen hierbij kunnen ondersteunen. Ook bij bijeenkomsten van decanenkringen wordt Studiekeuze123 gevraagd voor een presentatie over de activiteiten en het belang van studiekeuze(begeleiding).

26 Postercampagne Het is belangrijk het onderwerp studiekeuze actief onder de aandacht te brengen bij jongeren. Aanwezigheid op middelbare scholen is dan ook cruciaal. In oktober en november 2011 was Studiekeuze123 daarom zichtbaar op ruim 400 middelbare scholen in het land via een postercampagne. Het onderwerp studiekeuze werd onder de aandacht gebracht door het uitdelen van ansichtkaarten die scholieren konden geven aan vrienden/ vriendinnen. De campagne prikkelden leerlingen om zich bezig te gaan houden met hun studiekeuze en na te denken over hun interesses en vaardigheden. Ook in het nieuwe schooljaar is Studiekeuze123 weer regelmatig te zien op de scholen. Postercampagne 2012 Ik spoor mijn leerlingen vaak aan om Studiekeuze123 te gebruiken als ze zich oriënteren op een vervolgopleiding. De zoekfunctie is erg handig als startpunt op het moment dat ze zich oriënteren op een vervolgstudie. Op deze manier komen ze snel bij een aantal opleidingen die ze daarna verder kunnen onderzoeken. Maar ook als ze willen inzoomen op een aantal opleidingen gebruiken ze Studiekeuze123. Leerlingen kunnen makkelijk opleidingen en instellingen met elkaar vergelijken of uitzoeken wanneer er open dagen zijn. In heel korte tijd krijgen ze, op maat, veel bruikbare informatie. Sjoerd Faber Decaan Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk Stichting Studiekeuze123 Thora Arnadottir, Accountmanager voortgezet onderwijs T +31 (0)

27 Poster Studiekeuze123.nl

28 Bijzondere projecten

29 Projecten uitgelicht Studiekeuze123 werkt zoveel mogelijk samen met het onderwijsveld (zowel hoger onderwijs als voortgezet onderwijs) en studiekeuzeprofessionals om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de studie-uitval. Hieronder wordt een aantal concrete voorbeelden van bijzondere projecten toegelicht. Studie in cijfers Op verzoek van de jongerenorganisaties ISO, LSVb, LAKS, CNVjong en JOB zijn de hoger onderwijsinstellingen uitgedaagd om meer feitelijke informatie op te nemen over hun opleidingen op sites en in voorlichtingsbrochures. Door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hanzehogeschool Groningen is deze uitdaging opgepakt. Samen met Studiekeuze123 is in overleg Studie in cijfers ontwikkeld, waarin deze instellingen (inmiddels aangevuld met Windesheim en Saxion) tot gemeenschappelijke definities zijn gekomen. In Studie in cijfers zien studiekiezers in een oogopslag hoe een opleiding zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde wat betreft bepaalde criteria. Bijvoorbeeld op het gebied van het aantal eerstejaars studenten, het percentage switchers, de contacttijd, etc. Studie in cijfers bevat neutrale data die geleverd worden door Studiekeuze123. De eerste versie van Studie in cijfers staat sinds medio 2012 op de websites van de deelnemende instellingen en op Studiekeuze123.nl. In de loop van het cursusjaar 2012/2013 wordt het opgenomen in de voorlichtingsbrochures. Verder is op verschillende sites (waaronder Studiekeuzeinformatie.nl) de verantwoording te vinden over de gemaakte keuzes. In 2012 worden gesprekken gevoerd met andere (particuliere) instellingen om te verkennen of een vergelijkbaar traject kan worden gestart. Samen met Studiekeuze123 hebben we ook weer in 2011 een groot congres georganiseerd over LOB en studiekeuze. Vanuit de VO-raad, middels Project stimulering LOB, maken we binnen de VO-sector een kwaliteitsslag op loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Leerlingen leren hun loopbaan te sturen en bewuste keuzes te maken. Om dit goed te doen is samenwerking in de regio en met het vervolgonderwijs nodig. Door samen met Studiekeuze123 een congres te organiseren kunnen VO en HO scholen elkaar treffen rondom dit thema, vindt er uitwisseling van kennis en ervaring plaats en wordt er met elkaar de verbinding gelegd tussen studiekiezen en LOB. We vinden het daarom erg goed dat we de handen voorjaar 2013 weer ineenslaan, dit keer ook met MBO Diensten, zodat het hele veld elkaar kan treffen op het thema LOB. Karen Oostvogel - Projectleider Stimulering Loopbaanoriëntatie en -begeleiding bij de VO-raad (mede-organisator Studiekeuzeconferentie 2011)

30 Studia na Hulanda Betrouwbare opleidingsinformatie voor de studiekiezer van de voormalige Nederlandse Antillen Het Ministerie van OCW en Studiekeuze123 zijn sinds enkele jaren samenwerkingspartners op het gebied van studiekeuzevoorlichting aan aankomende studenten vanuit de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba in een project dat een bijdrage moet leveren aan een betere studiekeuze en vergroten van het studie succes van de Antilliaanse scholieren. Jaarlijks komen namelijk honderden Antilliaanse scholieren naar Nederland met als doel een opleiding aan een hogeschool of universiteit te volgen en af te ronden. In 2011 is het project Studia na Hulanda: Steun bij Studiekeuze van start gegaan, waarbij Studiekeuze123 Nederlandse studiekeuzeinformatie transparant en toegankelijk wil maken voor de Antilliaanse studiekiezer. Belangrijke doelen zijn het opzetten van een studiekeuzesteunpunt voor scholieren en decanen in samenwerking met lokale organisaties, en het bieden van (digitale) ondersteuning bij de ontwikkeling van een duurzaam studiekeuzebeleid op de eilanden. Opening Studiekeuzesteunpunt Curaçao In het kader van de laatstgenoemde doelstelling is in 2011 een film gemaakt over Antilliaanse jongeren die in het Nederlandse hoger onderwijs studeren, welke is uitgereikt aan de decanen van alle havo/vwo-scholen op de eilanden. Daarnaast is er een bezoek gebracht door Studiekeuze123 aan de zes eilanden die tot de voormalige Antillen behoren. Er is op alle middelbare scholen voorlichting gegeven over het maken van een studiekeuze en de wijze waarop de website in dat proces kan worden ingezet. Studiekeuze123 heeft ook deelgenomen aan Studie- en Beroepenmarkten op de eilanden. Op Curaçao is het studiekeuzesteunpunt opgezet waar scholieren terecht kunnen als zij meer informatie willen over Nederlandse opleidingen en/of opleidingen in de regio. Ook kunnen zij hier terecht voor studiekeuzebegeleiding. Het project Studia na Hulanda loopt tot eind In 2012 zal nogmaals een bezoek worden gebracht aan de verschillende eilanden en zal het studiekeuzesteunpunt en de voorlichting worden geëvalueerd. Foto s Studiekeuzeconferentie 2011: Wen Versteeg (WEN Kunst)

31 Studiekeuzeconferentie 2011 Over Bruggen tussen HO en VO De Studiekeuzeconferentie 2011, georganiseerd door Studiekeuze123 en de VO-raad, had als thema Over Bruggen. Hierbij stond de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs centraal en de wijze waarop aan beide kanten van die brug hierop moet worden ingespeeld in de studiekeuzebegeleiding. Het programma bood naast een gevarieerd aanbod aan onderwerpen ook veel ruimte voor uitwisseling van kennis: naast twee plenaire sessies en twee work shoprondes was er ruimte voor een discussieronde. Het congres, dat op 29 september 2011 plaats vond, telde circa 300 deelnemers (zowel VO als HO). Afgewogen beslissing door het verbinden van gevoel en verstand Eén van de plenaire sessies bestond uit een presen tatie van professor Cilia Witteman, hoogleraar diagnostische beslis kunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarin zij de deelnemers aan de hand nam door de belangrijkste theorieën die er bestaan over beslissen, en de manieren van keuzes maken die in verschillende situaties het meeste succes lijken te hebben. Behoefte aan een gemeenschappelijke taal Het thema Over Bruggen tussen het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs kwam in alle conferentieonderdelen terug, maar nergens zo duidelijk als in de sessie, waarin deelnemers afkomstig van beide kanten van de brug met elkaar in discussie gingen over stellingen die door de deelnemers zelf waren ingebracht. Bij de nabespreking werd duidelijk dat de wil om te overbruggen bij beide groepen zeer sterk aanwezig was. Het Rode Loper traject Onderdeel Betrouwbare studiekeuzeinformatie voor de internationale student Internationale studenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van een studie in Nederland konden tot medio september 2011 op twee websites terecht voor informatie: Studyinholland.nl van de Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) en Studychoice.nl van Studiekeuze123. De groep is echter het meest gebaat bij een situatie waarin alle relevante studiekeuzeinformatie vindbaar is op één plek, en daarom is in 2011 via het Rode Loper traject gezamenlijk besloten voor één onafhankelijke website met een compleet overzicht van opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland voor internationale studenten: Hier is ook informatie over het Nederlandse onderwijssysteem, de bijkomstige procedures en mogelijke beurzen te vinden. De getoonde studiekeuzeinformatie op deze website wordt verzameld door Studiekeuze123. Daartoe is de International Study Programmes and Courses-database (ISPAC-database) van de Nuffic geïntegreerd met het Studiekeuze Webformulier en de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123 en HODEX. De partijen die in het Rode Loper traject samenwerken zijn de Nuffic, Studiekeuze123, Studielink, DUO, de IND, de HBO-raad en de VSNU. Naarmate de geografische afstand tussen aankomende student en onderwijsinstelling groter wordt, neemt het belang van adequate voorlichting voor studiekeuze op afstand navenant toe. Het project Studia na Hulanda is opgezet om in die informatie behoefte te voorzien. Op basis van haar expertise en ervaring in Nederland is Studiekeuze123 een goede keuze gebleken om dit project te trekken. Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

32 Tot slot Vlnr staand: Hanno Winkelman, Adrie Steenbrink, Taede Sminia, Wim Liebrand. Vlnr zittend: Marije de Jong Jamili Wetzels, Paul Rullmann (op de foto ontbreekt Diane Keizer-Mastenbroek). Bestuur Studiekeuze123 Namens Naam Werkzaam bij HBO-raad Drs. Diane Keizer-Mastenbroek NHL Hogeschool NRTO Drs. Hanno Winkelman NTI VSNU Drs. Paul Rullmann TU Delft ISO Marco Mout, Marije de Jonge (i.v.m. jaarlijkse bestuurswissel) LSVb Inge Wolsky, Jamili Wetzels, Tim van den Brink (i.v.m. jaarlijkse bestuurswissel) Voorzitter Prof.dr. Taede Sminia Waarnemer Ministerie OCW Drs. Ron Minnée, Drs. Adrie Steenbrink Adviseur SURF Dr. Wim Liebrand

33 Foto: Annemiek van der Kuil (PhotoA) Deskundigenpanel Prof.dr. ir. Rudy Derdelinckx Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Prof.dr. Jos van Hillegersberg Universiteit Twente Prof.dr. Wouter Keller M&I/Argitek, Vrije Universiteit Amsterdam Dr. Marijke Kral Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Dr. Marc Luwel Herculesstichting en CWTS, Universiteit Leiden Prof.dr. Dirk Sikkel SIXTAT, Universiteit van Amsterdam, Deskundigenpanel JOB-monitor (MBO) Dr. Ineke van der Veen Universiteit van Amsterdam en Kohnstamm Instituut Dr. Don Westerheijden Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Universiteit Twente Dr. Kees Zeelenberg Centraal Bureau voor de Statistiek Voorzitter Prof.dr. Martin Valcke Universiteit Gent Klankbordgroep NSE Avans Hogeschool Fontys Hogescholen Hanzehogeschool Groningen HBO-raad De Haagse Hogeschool Hogeschool Utrecht Hogeschool van Amsterdam Inholland ISO LSVb Nyenrode Business Universiteit Open Universiteit Stenden hogeschool Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam VSNU Vrije Universiteit Amsterdam ResearchNed Klankbordgroep Communicatie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Christelijke Agrarische Hogeschool De Haagse Hogeschool Erasmus Universiteit Rotterdam Hanzehogeschool Groningen HBO-raad Hogeschool van Amsterdam ISO LAKS LSVb Marnix Academie NHL Hogeschool NRTO Saxion Universiteit Twente Universiteit Utrecht VSNU Partners Studiekeuzedatabase ResearchNed, Q Delft Studiekeuzedatabase Online Q Delft NSE ResearchNed, TNS NIPO NSE Online Q Delft Website Studiekeuze123.nl Conclusion, Vayday (bouwer vernieuwde site), Asp4All, Concept7, Orange Valley Website Studiekeuzeinformatie.nl Q Delft, Vayday (bouwer vernieuwde site)

34 Foto: Annemiek van der Kuil (PhotoA) Vlnr staand/leunend: Lisanne Davids, Tom Dousma, Daphne Selhorst, Daniël van der Ven, Constance Dutmer, Hans van Driel, Thora Arnadottir. Vlnr zittend: Marieke Langeslag, Maaike Vervoort, Lex Sijtsma (op de foto ontbreken Joeri Nortier, Cherrelle Druppers en Bram Enning). Team Studiekeuze123 Directeur drs. Tom Dousma Bestuursondersteuning & Control Constance Dutmer MSc, Beleidsmedewerker Accountmanagement & Communicatie drs. Marieke Langeslag, Teamcoördinator en Accountmanager externen Thora Arnadottir BSc, Accountmanager voortgezet onderwijs Daphne Selhorst MSc, Accountmanager hoger onderwijs drs. Maaike Vervoort, Accountmanager hoger onderwijs Daniël van der Ven, Projectleider Conferentie Lisanne Davids MA, Communicatiemedewerker Conferentie Beheer & Informatie Hans van Driel, Teamcoördinator Lex Sijtsma, Projectleider Beheer & Informatie dr. Bram Enning, Projectleider Beheer & Informatie Joeri Nortier MSc, Projectmedewerker Cherrelle Druppers, Projectmedewerker Colofon Uitgave van Stichting Studiekeuze123, juni Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan deze uitgave, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Met dank aan: Annemiek van der Kuil (PhotoA), Judith Evertse (Rosettalingua), Paul de Groot, Wen Versteeg (WEN Kunst), Judith Brüggenwirth, Jeroen Koelewijn (Studio Koelewijn Brüggenwirth grafisch ontwerp) en drukkerij Ando.

35

36

JRVRSLG2010. Missie Studiekeuze123

JRVRSLG2010. Missie Studiekeuze123 JRVRSLG2010 Jaarverslag 2010 Studiekeuze123 Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, NRTO en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Studiekeuze123

Nadere informatie

Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed

Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed Studiekeuze123.nl Waarom? Gevolgen van verkeerde keuze Lissabon doelstellingen en kenniseconomie

Nadere informatie

Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb.

Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. JRVRSLG2009 Jaarverslag 2009 Studiekeuze123 Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Enquête

Nadere informatie

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten Studiekeuze123 Thora Arnadottir en Daphne Selhorst Wat is Studiekeuze123? Zelfstandige Stichting: samenwerkingsverband koepels hoger onderwijs (ISO, LSVb, HBO-raad, NRTO en VSNU) Financiering door ministerie

Nadere informatie

Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken

Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken Hans van Driel, projectmanager Prof.dr. Michiel Westenberg (ontwikkelingspsycholoog) Jongeren zijn pas tegen het einde van de adolescentie, zo tussen

Nadere informatie

Studiekeuze Webformulier

Studiekeuze Webformulier Studiekeuze Webformulier Van opleidingsinformatie tot keuzeinformatie 18 juni 2010 Hans van van Driel, Driel projectmanager Studiekeuze123 13-10- 09 Spoorboekje Korte intro Studiekeuze123 Verhouding opleidingsinformatie

Nadere informatie

Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb.

Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. JRVRSLG2008 Jaarverslag 2008 Studiekeuze123 Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Website goed gewaardeerd

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI)

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Inleiding Voor u ligt het advies van het gebruikersplatform studiekeuze informatie. Dit gebruikersplatform bestaat uit een aantal belanghebbende

Nadere informatie

Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze123

Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze123 Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze Elk jaar staan veel scholieren voor een belangrijke keuze in hun leven: welke studie ga ik volgen als ik mijn diploma straks op zak heb? Dit lespakket is ontwikkeld

Nadere informatie

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123.nl Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke studie past goed bij jou? Misschien weet je al jaren

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans NSE-specials 2014: sterke en zwakke punten Avans Inleiding NSE-specials NSE-specials zijn vlugschriften, korte rapportages op hoofdlijnen over speciale NSE-onderwerpen. De specials zijn kort, kernachtig

Nadere informatie

De Studiekeuzedatabase. 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps

De Studiekeuzedatabase. 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps De Studiekeuzedatabase 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps Studiekeuzedatabase Landelijke database met studiekeuzeinformatie. Gegevens over alle geaccrediteerde opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit

Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit Onderzoek naar de relatie tussen kwaliteitsoordeel en instroom bij universitaire bacheloropleidingen Eva de Haan, BSc Drs. José van Zwieten Maart 2013 Bijcollege

Nadere informatie

30-9-2015. LOB De weg naar een vervolgopleiding

30-9-2015. LOB De weg naar een vervolgopleiding LOB De weg naar een vervolgopleiding 1 Qompas Studeren Lesbrief 2015 2016, de online gids voor studiekeuze en loopbaanoriëntatie www.qompas.nl Qompas StudieKeuze http://studiekeuze.qompas.nl De online

Nadere informatie

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld Orange Carpet SISLINK Conferentie 18 juni 2010 Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld welmoed.lockefeer@vka.nl/ frits.gronsveld@vka.nl Eerste stappen Aanleiding Orange Carpet Verkennend onderzoek (Nuffic/

Nadere informatie

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap Aansluiting hoger onderwijs De laatste stap Augustus 2014 Inleiding Zoals de minister van OC&W in haar reactie op het advies van de Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs stelt moet het onderwijs maximaal

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Studentenenquête. Jessica Pass ResearchNed

Studentenenquête. Jessica Pass ResearchNed Vernieuwing Nationale Studentenenquête Jessica Pass ResearchNed Aanleiding tot vernieuwing NSE Lange traditie (15 jaar geleden gestart, nadruk op continuïteit, marginale veranderingen) Veel vragenlijsten

Nadere informatie

Even voorstellen: Teamleden NSE 2014

Even voorstellen: Teamleden NSE 2014 Even voorstellen: Teamleden NSE 2014 Welkom op de Startbijeenkomst NSE 2014 Lex Sijtsma Projectleider - Studiekeuze123 Projectleider NSE Peter van de Vijver Research Manager - GfK Intomart Verantwoordelijk

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Je diploma.. en dan??

Je diploma.. en dan?? Je diploma.. en dan?? Dan begint de studententijd, de mooiste tijd van je leven!! geen PTA s, profielwerkstukken, absentieregistratie in magister meer meer vrijheid en zelf je tijd indelen beschikken over

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

WELKOM. INFORMATIEAVOND 5 havo LOB

WELKOM. INFORMATIEAVOND 5 havo LOB WELKOM INFORMATIEAVOND 5 havo 2013-2014 LOB Inhoud goed kiezen is belangrijk! LOB in H5 Ouders en Studiekeuze Interessetesten Waar vind je de informatie? Open dagen en meeloopdagen Knoop doorhakken Aanmelden:

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324 DeDecaan.net DeDecaan.net uw decanaat online Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken. Dat is het doel van iedere decaan. DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel te bereiken.

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen??

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Decaan F. Kerkhof september 2015 Het keuzeproces : hoe zit dat in elkaar? Havo 4 en vwo 5 oriënteren door middel van: - www.studiekeuze123.nl - www.startstuderen.nl

Nadere informatie

Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur. 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014

Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur. 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014 Gehouden te: SURF (VK 5a) Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014 Lex Sijtsma opent de bijeenkomst

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Financiering Studiekeuze123 wordt geheel gefinancierd door het ministerie van OCW. Het subsidiebedrag is geoormerkt

Financiering Studiekeuze123 wordt geheel gefinancierd door het ministerie van OCW. Het subsidiebedrag is geoormerkt Stichting Studiekeuze123 De VSNU, HBO-raad (inmiddels: Vereniging Hogescholen), Paepon (inmiddels: NRTO), het ISO en de LSVb hebben in 2007 een bestuurlijke afspraak opgesteld waarin werd het belang uitgesproken

Nadere informatie

Bent u klaar voor veel meer klanten?

Bent u klaar voor veel meer klanten? Bent u klaar voor veel meer klanten? Dit is uw kans Op de markt van werk en opleiding is een nieuwe speler aan zet. Dat bent u, in samenwerking met Call Creatieve Communicatie. Dankzij onze diensten weten

Nadere informatie

Een robuuste informatieinfrastructuur. voor studiekiezers in het hoger onderwijs. Meerjarenprogramma Studiekeuze123 2009-2012

Een robuuste informatieinfrastructuur. voor studiekiezers in het hoger onderwijs. Meerjarenprogramma Studiekeuze123 2009-2012 Een robuuste informatieinfrastructuur voor studiekiezers in het hoger onderwijs. Meerjarenprogramma Studiekeuze123 2009-2012 Over deze publicatie Tekst: Studiekeuze123 Ontwerp: Spacebar, Den Haag Drukwerk:

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd Managementrapportage 215 Vorig jaar stond Werkenbijhogescholen.nl in het teken van vernieuwing en optimalisatie.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 8 april 2015 Betreft Derde kennismeting studievoorschot

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 8 april 2015 Betreft Derde kennismeting studievoorschot >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Programma Studiemiddag Studie in Cijfers

Programma Studiemiddag Studie in Cijfers Programma Studiemiddag Studie in Cijfers 14.00-14.10 Welkom en opening door dagvoorzitter IJmert van Muilwijk, voorzitter CNVjongeren 14.10-14.30 Resultaat van pilot Studie in Cijfers & visie vanuit de

Nadere informatie

Jouw studie. Jouw keuze.

Jouw studie. Jouw keuze. Jouw studie. Jouw keuze. Kijk, vergelijk en kies! Hoe kies je een studie? Opleidingen vergelijken alles over Alle open dagen op een rij doe de test Test jezelf Het maken van een studiekeuze begint bij

Nadere informatie

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2017-2018 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie

Nadere informatie

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het?

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het? Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck Eerste resultaten Startmonitor 2014-2015 VSNU-conferentie Matcht het? Vandaag Kort: Startmonitor Achtergronden studieuitval Vervroeging aanmelding en

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123 EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS Studiekeuze123 27-10-2016 AGENDA o Welkom en introductie o Evaluatie Studie in Cijfers (aanleiding, algemene uitgangspunten, opzet, proces) o Stand van zaken herziening (per

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Havo 5 Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Tijdlijn Havo 3 Keuzes maken; begonnen met het kiezen van een profiel Havo 4 Loopbaanoriëntatie; Havo 5 oriëntatie op vervolgstudies start toekomstdossier

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

DECANAAT OUDERAVOND 4 HAVO. 12 september 2017

DECANAAT OUDERAVOND 4 HAVO. 12 september 2017 DECANAAT OUDERAVOND 4 HAVO 12 september 2017 Even voorstellen. Decaan havo - vwo Wilfred Bardoul Het keuzeproces 3 havo: profielkeuze 4 havo: vooral oriëntatie op vervolgstudies 5 havo: Keuze vervolgstudie

Nadere informatie

Waarom deze conferentie? Voor wie is deze conferentie bedoeld?

Waarom deze conferentie? Voor wie is deze conferentie bedoeld? Waarom deze conferentie? Een verkeerde studiehouding en gebrekkige studievaardigheden zijn belangrijke oorzaken voor uitval in de propedeuse. Veel studenten denken het te redden met de studiehouding die

Nadere informatie

Diploma gehaald? Wat nu?

Diploma gehaald? Wat nu? Loopbaanoriëntatie (LOB) Diploma gehaald? Wat nu? EINDEXAMENKLASSEN 5 HAVO EN 6 VWO. September 2014 Beste leerling, Het komende jaar zijn jullie niet alleen druk bezig met je eindexamen. Jullie zullen

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat.

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Ik weet al wat ik word mezelf! Ouders zien vaak iets bijzonders in hun kinderen. Ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Waar staat LOB voor in

Nadere informatie

Ouderavond 5VWO 27 september Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

Ouderavond 5VWO 27 september Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs Ouderavond 5VWO 27 september 2017 1 Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs Aan wie richt u uw vragen dit jaar? Mentoren Dhr. I.R.D. Joubert MA Dhr. drs. O.P.A.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Ouderavond 5Havo 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Hallo,. 2 Programma Decanaat Oriënteren, verkennen, beslissen Aanmelding Studiefinanciering en kosten Dedecaan.net Tijdspad 3 Goed kiezen, waar loop je tegenaan?

Nadere informatie

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor?

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Presentatie Wolvega, 24 mrt 2016 Frank Steenkamp, Keuzegids Outline: 1. Aanpak C.H.O.I.

Nadere informatie

Ouder informatieavond V5 13 sept 2016

Ouder informatieavond V5 13 sept 2016 Ouder informatieavond V5 13 sept 2016 WELKOM Indeling avond 19.00u 19.40u -Plenair Dhr. Sliphorst visie VWO en invoering CT Mw. Hol Wat maakt V5 bijzonder? Dhr. Kesselring decanaat Mw. Boamfa - decanaat

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Betekenis geven aan data. expertworkshop

Betekenis geven aan data. expertworkshop Betekenis geven aan data expertworkshop , Wie staat er voor u? Judith Jansen Beleidsadviseur handicap + studie judith.jansen@handicap-studie.nl 06-54675612 , Wat komt er aan bod? Effect cijfers voor handicap

Nadere informatie

Oordeel over de opleiding

Oordeel over de opleiding Steeds meer studenten raden hun opleiding aan... 2 Niet-bekostigd: studenten tweedegraads hbo raden studie vaker aan... 3 Minder ulo-studenten raden opleiding aan... 5 Uitkomsten inspectie onderzoek vergelijkbaar

Nadere informatie

Overeenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête 2016

Overeenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête 2016 Overeenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête 2016 Stichting Studiekeuze123, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door mevrouw I. Kolkhuis Tanke-Prinsenberg in de functie van directeur,

Nadere informatie

PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan)

PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan) INFORMATIEAVOND PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan) 1. Welkom 2. Examen 3. Decaan EXAMEN Schoolexamen (SE) Centraal examen (CE) SCHOOLEXAMEN Drie categorieën:

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo De juiste keuze? Het keuzeproces bij jongeren. LOB programma. Praktisch LOB = Het kiezen van een vervolgopleiding Van puber naar adolescent. Peergroup

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 Het landelijke tevredenheidsonderzoek Figuur X.x Ontwikkeling themascore onder studenten in het hoger onderwijs inhoud naar studieniveau (2013 t/m 2017), waarbij 1 is zeer

Nadere informatie

Totale bezoekcijfers Studiekeuze123.nl per maand

Totale bezoekcijfers Studiekeuze123.nl per maand Activiteitenverslag Studiekeuze123 heeft voor het jaar een subsidiebedrag van 2.298.000 ontvangen voor de volgende activiteiten: a. het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de website Studiekeuze123.nl

Nadere informatie

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 februari 2017 Kenmerk N015-0110400TOW-dat-V01-NL Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Indienvragenlijst EduStandaard

Indienvragenlijst EduStandaard Indienvragenlijst EduStandaard 13 februari 2013 1. Om welke afspraak gaat het? Titel auteur(s) versie Uitwisseling voorlichtingsinformatie opleidingen in het HO Het projectteam bestond uit Bart de Jong,

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m

Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor 2013-2014 t/m 2015-2016 Onderzoek in opdracht van Ministerie van OCW Jules Warps ResearchNed februari 2017 2017 ResearchNed

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Programma LOB in klas 5 VWO

Programma LOB in klas 5 VWO Programma LOB in klas 5 VWO Nu het eindexamen al bijna in zicht komt, wordt het tijd om aan je vervolgopleiding te gaan denken. Wat wil je gaan doen? Wil je een universitaire opleiding volgen of liever

Nadere informatie

LOB in Havo 5 2015/2016

LOB in Havo 5 2015/2016 LOB in Havo 5 2015/2016 Na havo-5 hbo 4 jaar (evt. gevolgd door wo) Ad (Associate degree) 2 jaar vwo 2 jaar (instromen in ath-5) positief advies school noodzakelijk mbo 3 à 4 jaar van hbo naar universiteit

Nadere informatie