Cultuur & Media HvA - Instituut voor Interactieve Media - V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuur & Media HvA - Instituut voor Interactieve Media - V1-2009-2010"

Transcriptie

1 IAM - V1 - BLOK 2 - CULTUUR & MEDIA /2010 Cultuur & Media HvA - Instituut voor Interactieve Media - V Docenten: Eva van den Eijnde Theo Ploeg 1

2 IAM - V1 - BLOK 2 - CULTUUR & MEDIA /2010 Cultuur & Media HvA - Instituut voor Interactieve Media - V Docenten: Eva van den Eijnde Theo Ploeg 2

3 VOORWOORD IAM - V1 - BLOK 2 - CULTUUR & MEDIA /2010 Een mediaprofessional kan prima uit de voeten met een goede kennis van mediatools. Website bouwen, kort marketingplan maken op basis van een eenvoudige briefing, daar draait hij of zij de hand niet voor om. Past uiteraard prima bij web 2.0, dat het idee voedt dat kennis eenvoudig is aan te leren nu technologie er voor heeft gezorgd dat iedereen tools, cursussen en fora ter beschikking heeft. Weten hoe je in flash een mooi website kan bouwen? Eenvoudig. Software gratis en illegaal downloaden, tutorial scannen en aan de slag! Vragen zet je op een forum waarop je binnen een paar minuten antwoord hebt van de beste flash-nerd die er op deze aardbol rondlopen. Waar hebben we in godsnaam nog onderwijs voor nodig? Ook die vraag is eenvoudig te beantwoorden: om een goede mediaprofessional te worden is meer nodig dan handige vingers of kennis van wat ontwerp- en programmeerstandaards. Wie goede mediaproducten wil maken ontkomt niet aan een fikse dosis kennis van de mediacultuur. Waarom? Eenvoudig: wie weet hoe de wereld in elkaar zit kan ook betere producten maken voor die wereld. Dat betekent niet dat een goede mediaprofessional tevens een begenadigd socioloog, filosoof of psycholoog moet zijn. Zeker niet. Maar een globale kennis van de basisideeën van deze wetenschappen is uitermate handig. Zeg maar gerust: essentieel. Media staan immers niet op zichzelf, ze zijn onderdeel van de maatschappij. En dan nog: denken en nadenken zijn gewoon leuk. Je wordt er geen studiebol door. Eerder een IAM-professional die weet hoe de mediawereld in elkaar steekt. Precies ja, zoals het hoort. We wensen je in ieder geval veel plezier bij het uitdagende programma dat je voor je hebben samengesteld. Theo Ploeg en Eva van den Eijnde 3

4 INHOUDSOPGAVE IAM - V1 - BLOK 2 - CULTUUR & MEDIA /2010 BLOKMANUALTEKST5 OPDRACHTOMSCHRIJVING8 TOETSING8 CULTUUR EN MEDIA VAN WEEK TOT WEEK9 WEEK 1: INTRODUCTIE9 WEEK 2: BEGRIPPEN, KADERS EN DEFINITIES10 WEEK 3: HET IS WAAR ALS HET IN DE KRANT STAAT11 WEEK 4: HET ESSAY: AANPAK EN STRUCTUUR12 WEEK 5: PIRATERIJ VERSUS HET SYSTEEM13 WEEK 6: DE ECONOMISCHE ASPECTEN VAN MEDIA14 WEEK 7: TECHNIEK OF CULTUUR ALS DRIJVENDE KRACHTEN15 WEEK 8: PUNTJES OP DE I16 HET ESSAY17 LITERATUUR EN INSPIRATIE18 LITERATUUR EN INSPIRATIE OP INTERNET19 OVERIGE LITERATUUR19 4

5 IAM - V1 - BLOK 2 - CULTUUR & MEDIA /2010 BLOKMANUALTEKST 5

6 Vak: Cultuur & Media Studiejaar: V1 Periode(s): Blok 1 en Blok 2 Aantal studiepunten: 3 studiepunten Docenten: Eva van den Eijnde en Theo Ploeg Leerdoelen: De student leert de invloed van media op het alledaagse leven te begrijpen en te omschrijven De student leert kritisch denken over processen waarin media en maatschappij elkaar beïnvloeden en deze van buitenaf te bekijken en analyseren De student leert lezen, denken en formuleren van vakinhoudelijke gedachten en leert vakliteratuur toe te passen De student leert een onderbouwde mening te vormen over het vakgebied en deze helder te communiceren Competenties: Omgevingsgerichtheid Methodisch en reflectief denken en handelen Communicatief vermogen Creërend en interactief denkvermogen Plaats in het leerplan: Cultuur en Media leidt de student op tot een zelfbewuste IAM-professional, dat wil zeggen iemand die goed leest, kritisch nadenkt, een visie weet te formuleren en begrijpt welke invloed media hebben op de openbare ruimte. Lezen, denken en formuleren: vaardigheden die voor studenten Interactieve Media een tweede natuur moeten zijn. Cultuur en Media laat de student denken buiten zijn of haar eigen kader. Dwingt de student te denken als lid van de maatschappij. Om zo in staat te zijn de invloed van media op het alledaagse leven écht te begrijpen. Werkwijze: Het lesprogramma bestaat uit wekelijkse hoorcolleges waarin de achtergronden van de ontwikkelingen in het medialandschap en de (verplichte) literatuur centraal staan. In de werkgroepen wordt deze theorie in praktijk gebracht door het uitvoeren van opdrachten en het werken aan de tussenproducten en het eindproduct van het vak. College en werkgroep: Wekelijks een college en aanvullende werkgroep. Lesstof: Het boek The Cult Of The Amateur van Andrew Keen staat centraal. Het is onderwerp van discussie, visie-ontwikkeling, reflectie en schrijfproducten. Het boek bevat een zeer kritische kijk op de ontwikkeling die Web 2.0 wordt genoemd en biedt, aangevuld met andere artikelen, stof tot nadenken over de huidige stand van zaken in onze gemedialiseerde samenleving. Naast dit boek dient de student zich andere vakliteratuur eigen te maken die de relatie tussen media en cultuur in onze moderne samenleving beschrijft. In de door de opleiding verstrekte reader is aanvullende literatuur opgenomen. Studenten werken individueel aan een essay over een ontwikkeling in het hedendaagse medialandschap. Tevens buigen groepjes van drie studenten zich over diverse actuele onderwerpen en houden hierover een groepsblog bij op internet. 6

7 Criteria: Criteria 1: Heldere schriftelijke communicatie Criteria 2: Taalvaardigheid: foutloos Nederlands Criteria 3: Verwoorden van een doordachte en originele visie Criteria 4: Procesmatige manier van werken, dat wil zeggen een wekelijkse bijdrage leveren Criteria 5: Toepassen van vakliteratuur bij het analyseren, beschrijven en duiden van een ontwikkeling in het hedendaagse medialandschap Toetsing: Er zijn acht toetsmomenten tijdens het blok. week 2 tot en met 8: Na elke (wekelijkse) werkgroep (behalve de laatste) wordt er huiswerk opgegeven. Dit huiswerk - groepsopdrachten - wordt bijgehouden op de groepsblog en beoordeeld. De student mag maximaal één van deze zeven toetsmomenten missen. In de toetsweek (week 9) dient het essay te worden ingeleverd. Het essay van 1200 woorden over een ontwikkeling in het medialandschap vormt het eindproduct van het vak. In het essay dient de ontwikkeling van verschillende kanten bekeken te worden. Dit doet de student door gebruik te maken van gelezen literatuur en eigen inzichten. Het gebruik van The Cult Of The Amateur van Andrew Keen is verplicht. Daarnaast moeten minimaal twee andere, door de docent goedgekeurde, bronnen worden gebruikt. Het essay dient te voldoen aan de in de reader gehanteerde standaard. Het essay dient blijk te geven van inzicht in het medialandschap en het in staat zijn om externe bronnen te kunnen gebruiken bij het verwoorden van dit inzicht. Tevens participeert de student in een groepsopdracht waarin gedurende het blok een blog wordt bijgehouden dat dient als kritische reflectie op het medialandschap en de ontwikkelingen daarin. De eindbeoordeling wordt gebaseerd op het essay en de tussentijdse rapportages op de groepsblog. Herkansing is mogelijk op een van de onderdelen. Ook kan er om een aanvulling worden gevraagd. Lesmateriaal: Verplichte literatuur: The Cult Of The Amateur, How Todayʼs Internet Is Killing Our Culture and Assaulting Our Economy door Andrew Keen (ISBN , Nicolas Brealey Publishing) Reader door de opleiding verstrekt. Aanvullende door de opleiding versterkte literatuur. 7

8 OPDRACHTOMSCHRIJVING INDIVIDUEEL Iedere student schrijft een essay van 1200 woorden over een ontwikkeling in het medialandschap. In het essay dient de ontwikkeling van verschillende kanten bekeken te worden. Dit doet de student door gebruik te maken van gelezen literatuur. Het gebruik van The Cult Of The Amateur van Andrew Keen is verplicht. Daarnaast moeten minimaal twee andere, door de docent goedgekeurde, professionele bronnen worden gebruikt. Het essay dient te voldoen aan de in de reader gehanteerde standaard. Het essay dient blijk te geven van inzicht in het medialandschap en het in staat zijn om externe bronnen te kunnen gebruiken bij het verwoorden van dit inzicht. GEZAMENLIJK Tevens werkt de student aan een groepsopdracht. In groepjes van drie studenten wordt gedurende het blok een blog bijgehouden. Hierop wordt kritisch gereflecteerd op de lesstof, de colleges en het medialandschap. Elke week dienen er opdrachten en huiswerkopdrachten te worden gemaakt die integraal op het blog dienen te worden geplaatst. Deze worden door de docent beoordeeld. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verdelen van de opdrachten, het aanmaken en het bijhouden van het blog. TOETSING Zoals je reeds hebt kunnen lezen in de blokmanualtekst vindt toetsing - ook van de gezamenlijke opdracht - individueel plaats. Er zijn acht toetsingsmomenten. Van de eerste zeven toetsingsmomenten dienen er minimaal zes te worden gehaald. Er mag daar dus één van worden gemist. Dat geldt uiteraard niet voor het laatste toetsingsmoment, het schrijven van het essay. Schroom bij vragen en onduidelijkheden niet je docent te consulteren. 8

9 CULTUUR EN MEDIA VAN WEEK TOT WEEK WEEK 1: INTRODUCTIE HOORCOLLEGE Andrew Keen, auteur van The Cult of the Amateur trapt het vak af met een college over de toekomst van de (media)professional. WERKGROEP 1. Vragen naar aanleiding van het hoorcollege 2. Uitleg Cultuur & Media - uitleg reader - uitleg artikelen - uitleg individuele en groepsopdracht - groepjes maken, taken verdelen en blog aanmaken - opdracht: wat is nieuwe media, wat is oude en waarom? 3. Verantwoording en uitleg keuze boek Andrew Keen 4. Huiswerk (verschijnt op het blog): - lezen Andrew Keen introductie en hoofdstuk 1 en maken samenvatting - reflectie schrijven op eerste college en werkgroep 9

10 WEEK 2: BEGRIPPEN, KADERS EN DEFINITIES HOORCOLLEGE 1. Wat is media? - verschil traditionele en nieuwe media - massamedia en de samenleving - remediatie 2. Wat is cultuur? - definitie cultuur en maatschappij - waarden en normen en discours 3. Denken over nieuwe media - Marshall McLuhan - Frankfurter Schule - semantiek (betekenisleer)/semiotiek (iconisch/symbolisch) - Weten we het nog? DESTEP WERKGROEP 1. Vragen naar aanleiding van het hoorcollege 2. Behandelen huiswerk: Andrew Keen, groepjes en blog 3. Marshall McLuhan in praktijk - opdracht met hot en cold media - eventueel met medium is the message/massage, global village 4. Stoeien met discours - ontwikkelingscyclus Van Praag - semantiek (betekenisleer)/semiotiek (iconisch/symbolisch) - deconstructie bestaande en construeer een nieuw discours 5. Huiswerk (verschijnt op blog): - bedenk zes voorbeelden van hot/cold media (McLuhan) en leg uit - lezen en samenvatten Leven en lijden in de telecratie (René Zwaap) - bedenk voorbeelden van semantiek en semiotiek en deconstructie/reconstructie discours - lezen en samenvatten hoofdstuk 2 en 3 van Andrew Keen - reflectie op college en werkgroep 10

11 WEEK 3: HET IS WAAR ALS HET IN DE KRANT STAAT HOORCOLLEGE 1. Media en objectiviteit - wat is objectiviteit? - nieuwe media versus traditionele media - het begrip waarheid - falsificatie als houding 2. Nieuws: er is geen nieuws - nieuws en het nu - honger naar nieuws - alles is nieuws 3. Journalist versus amateur IAM - V1 - BLOK 1 - CULTUUR & MEDIA /2010 WERKGROEP 1. Vragen naar aanleiding van het hoorcollege 2. Behandelen huiswerk: Andrew Keen, blog 3. Objectiviteit in de media: Londsdalejongeren - kijken nieuwsitem NOVA - opdracht in groepjes - presentatie en discussie 4. Huiswerk (op blog): - lezen en samenvatten hoofdstukken 4 en 5 (Andrew Keen) - reflectie op Londsdalejongeren - drie voorbeelden van subjectiviteit/objectiviteit in de media en leg deze uit - reflectie op college en werkgroep 11

12 WEEK 4: HET ESSAY: AANPAK EN STRUCTUUR HOORCOLLEGE 1. wat is een essay? 2. onderwerpen en onderzoeksvragen 3. nog maar eens: DESTEP 4. het gebruik van bronnen 5. hoe schrijf je een essay? IAM - V1 - BLOK 1 - CULTUUR & MEDIA /2010 WERKGROEP 1. Vragen naar aanleiding van het hoorcollege 2. Behandelen huiswerk: Andrew Keen, blog 3. documentaire over muziekindustrie 4. Opdracht in groepjes: analyse van The Day The Music Died 5. Voorbeeld werkschema voor essay 6. Huiswerk (op blog): - lezen en samenvatten hoofdstuk 6 en 7 (Andrew Keen) - lezen en samenvatten hoofdstuk 1 uit Piraterij van Matt Mason - keuze ontwikkeling medialandschap en invullen werkschema (iedereen) - reflectie op college en werkgroep 12

13 WEEK 5: PIRATERIJ VERSUS HET SYSTEEM HOORCOLLEGE 1. Digitale media: vloek of zegen? 2. Andrew Keen versus Matt Mason 3. Piraterij als levensstijl 4. Adbusting en andere piratentactieken 5. mainstream versus underground 6. het begrip verandering IAM - V1 - BLOK 1 - CULTUUR & MEDIA /2010 WERKGROEP 1. Vragen naar aanleiding van het hoorcollege 2. Behandelen huiswerk: Andrew Keen, blog 3. Uitleg piraterijopdracht 4. aan de slag in groepjes: bedenk een idee dat op weerstand stuit, maar een nieuw discours succesvol introduceert 5. Huiswerk (op blog): - lezen en samenvatten hoofdstuk 8 en 9 (Andrew Keen) - bedacht praterij-idee uitwerken en uitleggen - reflectie: wat vinden jullie van piraterij? - reflectie op college en werkgroep 13

14 WEEK 6: DE ECONOMISCHE ASPECTEN VAN MEDIA HOORCOLLEGE Gastcollege, gast wordt nog bekend gemaakt. WERKGROEP 1. Vragen naar aanleiding van het hoorcollege 2. Behandelen huiswerk: Andrew Keen, blog 3. Presentatie ideeën en uitwerkingen vorige werkgroep 4. De economische aspecten van nieuwe media 5. Groepsopdracht naar aanleiding van Free en Long Tale (Chris Anderson) 6. Huiswerk (op blog): - lees en vat samen: Free en Long Tale van Chris Anderson - reflectie op het idee van gratis content - reflectie op college en werkgroep 14

15 WEEK 7: TECHNIEK OF CULTUUR ALS DRIJVENDE KRACHTEN HOORCOLLEGE Gastcollege, gast wordt nog bekend gemaakt. WERKGROEP 1. Vragen naar aanleiding van het hoorcollege 2. Behandelen huiswerk 3. Verandering: techniek of cultuur dominante factor? 4. Groepsopdracht: techniek versus cultuurverandering 5. Huiswerk: - reflectie op college en werkgroep - lezen en samenvatten <undo!> (Marc Deuze en Henk Blanken) - lezen en samenvatten Requiem voor het Boek (Fransisco van Jole) - lezen en samenvatten RFID, utopie of nachtmerrie? Getagd door het leven? (Richard de Boer) 15

16 WEEK 8: PUNTJES OP DE I IAM - V1 - BLOK 1 - CULTUUR & MEDIA /2010 HOORCOLLEGE Gastcollege, gast wordt nog bekend gemaakt. WERKGROEP 1. Vragen naar aanleiding van het hoorcollege 2. Behandelen huiswerk 3. De puntjes op de i: het essay 4. Huiswerk: - reflectie op college en werkgroep - het essay 16

17 HET ESSAY Er bestaat geen eenduidigheid over wat een essay precies is. Wij kiezen hier voor de definitie die op Wikipedia te vinden is: Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel voor krant en tijdschrift, waarin de schrijver op een wetenschappelijk verantwoorde wijze zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen. In het Engels verwijst de term meer in het algemeen naar een opstel of betoog. De Nederlandse betekenis komt echter van het Franse 'essai', wat zoiets betekent als probeersel. Tegenwoordig wordt het woord ook in Nederland nogal eens in de Engelse betekenis gebruikt, maar het gaat hier dus in principe om twee verschillende categorieën. Een essay is - in het vak Cultuur & Media - dus een persoonlijke op wetenschappelijk verantwoorde wijze geschreven beschouwing over een mediaonderwerp. Hoe je een essay het beste schrijft en welke structuur je het beste kunt hanteren behandelen we in week 4. Je essay dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen: - het essay heeft een lengte van rond de 1200 woorden, - er dienen minimaal drie professionele bronnen worden gebruikt (waaronder Andrew Keens boek), - de bronnen worden op de juiste manier vermeld, - het onderwerp is afkomstig uit het nieuwe medialandschap, - het essay getuigt van een persoonlijke en doordachte visie, - het essay is geschreven in foutloos Nederlands. 17

18 LITERATUUR EN INSPIRATIE 18

19 LITERATUUR EN INSPIRATIE OP INTERNET Chris Anderson, Free, Hoe het nieuwe gratis de markt radicaal verandert, Nieuw Amsterdam, Gratis downloaden: Chris Anderson, The Long Tale, Wired Magazine, oktober Chris Anderson, Free! Why $0,00 is the future of business, Wired Magazine, maart Matt Mason, Piraterij, Hoe Hackers, Punkkapitalisten En Graffitimiljonairs Onze Cultuur Remixen En De Wereld Veranderen, Lebowsk, Amsterdam, Gratis downloaden: T_Id=121&A_Id=148&A_Id2=&A_Id3= René Zwaap, Leven en lijden in de telecratie, Groene Amsterdammer, oktober 2001 (onder andere over Marshall McLuhan) Theo Ploeg en Saskia Hoogerhuis, Hype 2.0: lang leve de surogaat vrijheid, cut-up.media, april (eveneens verschenen in Glamcult) OVERIGE LITERATUUR (wordt uitgereikt in werkgroep) Marc Deuze en Henk Blanken, <Undo!>, PopUp: de botsing tussen oude en nieuwe media, Marc Deuze en Henk Blanken, Atlas Amsterdam, Richard de Boer, RFID, utopie of nachtmerrie? Getagd door het leven?, Woorden over Nieuwe Media Cultuur in Nederland, Instituut voor Netwerkcultuur, Online lezen of downloaden kan ook: Theo Ploeg, Gevaarlijk internet, cut-up.media, mei (eveneens verschenen in Glamcult) Theo Ploeg, Té gemakkelijk portret van een verloren generatie, cut-up.media, juni (eveneens verschenen in Glamcult) 19

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie 1 Wat gaan er doen? Opbouw en inhoud van Cultuur & Media Opdracht: nieuwe versus oude media Verantwoording boek Andrew Keen Opdracht: groepjes van drie vormen en

Nadere informatie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie 1 Wat gaan er doen? Opbouw en inhoud van Cultuur & Media Opdracht: nieuwe versus oude media Opdracht: terug naar 1996 bloggroepjes maken Huiswerk voor volgende week

Nadere informatie

Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat psychologie Theo Ploeg

Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat psychologie Theo Ploeg Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat Theo Ploeg 1 blok 2: (nieuwe) Mediatheorie, een inleiding extra vak voor twee (2) studieregiepunten net zo zwaar als elk ander vak (van 2 studiepunten)

Nadere informatie

Cultuur & Media Werkgroep 2 ehh, theorie

Cultuur & Media Werkgroep 2 ehh, theorie Cultuur & Media Werkgroep 2 ehh, theorie 1 1 2 2 Wat gaan we doen? vragen over hc en huiswerk Andrew Keen: intro en eerste hoofdstuk McLuhan in praktijk stoeien met theorie: discours, semiotiek, semantiek

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Cultuur & Media Hoorcollege ach, we gooien er wel ff een onderzoekje tegenaan! Theo Ploeg

Cultuur & Media Hoorcollege ach, we gooien er wel ff een onderzoekje tegenaan! Theo Ploeg Cultuur & Media Hoorcollege ach, we gooien er wel ff Theo Ploeg 1 2 klas CC3? even na afloop bij me melden graag! 3 Wat ga ik behandelen? Wat is onderzoek? Waarom doe je onderzoek? Hoe doe je onderzoek?

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

R E A D E R Cultuur & Media HvA - CMD Amsterdam - V1-2012-2013

R E A D E R Cultuur & Media HvA - CMD Amsterdam - V1-2012-2013 CMDA - V1 - BLOK 1 - CULTUUR & MEDIA - 2012/2013 R E A D E R Cultuur & Media HvA - CMD Amsterdam - V1-2012-2013 Docenten: Marie Meeusen Eva van den Eijnde Theo Ploeg 1 Cultuur & Media HvA - CMD Amsterdam

Nadere informatie

Cultuur & Media Hoorcollege ach, we gooien er wel ff een onderzoekje tegenaan! Theo Ploeg

Cultuur & Media Hoorcollege ach, we gooien er wel ff een onderzoekje tegenaan! Theo Ploeg Cultuur & Media Hoorcollege ach, we gooien er wel ff Theo Ploeg 1 2 3 4 Wat ga ik behandelen? Wat is onderzoek? Waarom doe je onderzoek? Hoe doe je onderzoek? Hoe maak je een plan van aanpak op? 5 Wat

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie)

Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie) studiehandleiding voor de cursus Onderzoeksvaardigheden (Creatieve Actie Methodologie) code Studiepunten Willy BI-B6VHO 1 EC blok B6 studiejaar 2013 2014 schrijver M. Rutten en J.G. de Zwart datum 27-08-2013

Nadere informatie

Lesplan atheneum 5. Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1

Lesplan atheneum 5. Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1 Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1 - Leerlingen weten wat er dit blok van ze wordt verwacht. - Ze vormen groepen, verdelen de taken (logboek en planning, contextonderzoek, filmen

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Mediatheorie deel 2: de amateur aan de macht

Mediatheorie deel 2: de amateur aan de macht Mediatheorie deel 2: de amateur aan de macht adbusters 1 2 3 Wat ga ik behandelen? 3 Wat ga ik behandelen? de trendpiramide en mediatheorie 3 Wat ga ik behandelen? de trendpiramide en mediatheorie voorbeeld:

Nadere informatie

Cultuur & Media werkgroep onderzoeken tot je een ons weegt Theo Ploeg

Cultuur & Media werkgroep onderzoeken tot je een ons weegt Theo Ploeg Cultuur & Media werkgroep onderzoeken tot je een Theo Ploeg 1 wat gaan we doen? vragen over hc en huiswerk oefenen met achtergrond van de gekozen ontwikkeling: in- en uitzoomen de trendpiramide oefening:

Nadere informatie

Cultuur & Media Werkgroep 4 nee hoor! ik laat me nooit leiden door groepsdruk!

Cultuur & Media Werkgroep 4 nee hoor! ik laat me nooit leiden door groepsdruk! Cultuur & Media Werkgroep 4 nee hoor! ik 1 Wat gaan we doen? vragen over hoorcollege en huiswerk ik en de groep: sociale psychologie huiswerk 2 BELANGRIJK: HUISWERK! nogmaals: twee maal niet je huiswerk

Nadere informatie

Lezen - Moeilijke woorden in de krant vmbo-kgt34

Lezen - Moeilijke woorden in de krant vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 juli 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76948 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Lesplan media cultuur

Lesplan media cultuur Lesplan media cultuur Beginsituatie De leerlingen die deze lessenserie zullen gaan volgen, hebben les op het Montesori onderwijs. De leerlingen hebben een hoge mate van zelfstandigheid en zijn gewent elkaar

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING: Certificaat A Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

DOCENTENHANDLEIDING: Certificaat A Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 DOCENTENHANDLEIDING: Certificaat A Duurzaamheid DOMEIN: LEERWEG: Techniek en Technologie BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 13-02-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie

Nadere informatie

Cultuur & Media Hoorcollege Mediatheorie: een onvolledige introductie. Theo Ploeg

Cultuur & Media Hoorcollege Mediatheorie: een onvolledige introductie. Theo Ploeg Cultuur & Media Hoorcollege Mediatheorie: een onvolledige introductie Theo Ploeg HvA - CMD - V1 - C&M - HC2 1 HvA - CMD - V1 - C&M - HC2 2 HvA - CMD - V1 - C&M - HC2 3 #CMDACM HvA - CMD - V1 - C&M - HC2

Nadere informatie

Opdracht Stop kindersekstoerisme

Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht voor 4 personen MBO Toerisme ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting ECPAT Nederland - Postbus 11103-2301

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Voor SE-3 (in de derde SE-periode van het jaar) schrijf je een uiteenzetting aan de hand van documentatie die door de docent is gebundeld.

Voor SE-3 (in de derde SE-periode van het jaar) schrijf je een uiteenzetting aan de hand van documentatie die door de docent is gebundeld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2018 Vak: Nederlandse taal en literatuur 2 f vwo Inleiding Voor het vak Nederlands ben je bezig met de onderdelen taalvaardigheid, taalkunde en literatuuronderwijs.

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

STUDENTENHANDLEIDING:

STUDENTENHANDLEIDING: STUDENTENHANDLEIDING: Certificaat A Duurzaamheid DOMEIN: LEERWEG: Techniek en Technologie BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 08-02-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Blok-enquete. kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek. klik op de link: blokevaluatie

Blok-enquete. kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek. klik op de link: blokevaluatie Blok-enquete kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek klik op de link: blokevaluatie evaluatie introductie opdracht stavaza Evaluatie B3 Overzicht B4 en SBC4 Portfolio oefening

Nadere informatie

ICTM-42 Internetmarketing Management

ICTM-42 Internetmarketing Management ICTM-42 Internetmarketing Management Studiehandleiding Faculteit IT&D Blok KB42 Minor Periode 1-2015/16, september 2015 1 Blok: KB42 Internetmarketing Management Course Blackboard: minor KB42 Internet

Nadere informatie

R E A D E R Cultuur & Media HvA - CMD Amsterdam - V1-2013-2014

R E A D E R Cultuur & Media HvA - CMD Amsterdam - V1-2013-2014 R E A D E R Cultuur & Media HvA - CMD Amsterdam - V1-2013-2014 Docenten: Marie Meeusen Eva van den Eijnde Theo Ploeg 1 VOORWOORD Kun je aan de slag in het CMD-vakgebied zonder kennis van de invloed van

Nadere informatie

Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties

Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDMEC07 Media en Creativiteit: Co-creatie Organiseren zonder Organisaties 2 CP Media aan de maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 1 van 11 Januari 2010 Modulewijzer MEDMEC07 Co-creatie Organiseren

Nadere informatie

MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT

MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT MARKETINGCOMMUNICATE WERKCOLLEGE 1 BLOK 4 BIJLAGE: -SCHEMA RESEARCHTEAM- EN MARCOMPLAN -BRIEFING VAN DE OPDRACHT AGENDA Blok 3 overzicht Samenstelling projectteams Samenstelling researchteams Opdracht:

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 4 personen HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

2016 GPM - P02 BO - Communicatie

2016 GPM - P02 BO - Communicatie Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Pedagogisch werk Onderwijs assistent 09 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/78639 Dit lesmateriaal is gemaakt met

Nadere informatie

Wat gaan we doen vandaag?

Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag? huiswerk en inspiratiecolleges bespreken kennisclip-experts betoog (eerste stappen) huiswerk huiswerk Schrijf reflecties over de eerste twee inspiratiecolleges Herlees reader

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Manual CC studiejaar 2010 2011 V1

Manual CC studiejaar 2010 2011 V1 Manual CC studiejaar 2010 2011 V1 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 1 (V1) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Content

Nadere informatie

Spreken - Feedback hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Spreken - Feedback hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52706 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren

HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren 1. Inleiding Aan de hand van een concept cartoon verdiepen leerlingen zich in de vraag hoe het komt dat een meisje een meisje is. Een concept cartoon is een visuele

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Medialandschap werkgroep 5 presenteren! HvA - IAM - P - Medialandschap - Presenteren!

Medialandschap werkgroep 5 presenteren! HvA - IAM - P - Medialandschap - Presenteren! Medialandschap werkgroep 5 presenteren! HvA - IAM - P - Medialandschap - Presenteren! 1 wat gaan we doen? HvA - IAM - P - Medialandschap - Presenteren! 2 wat gaan we doen? presenteren! HvA - IAM - P -

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand ZAKELIJKE COMMUNICATIE Schriftelijk Handleiding competentiegerichte assessments Diddo van Zand Inleiding Schriftelijk communiceren is en blijft een belangrijke competentie voor alle hogere beroepsgroepen.

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2BO Blok 1 en 2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam. CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2BO Blok 1 en 2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam CMD Amsterdam (Interactieve Media) Manual V2BO Blok 1 en 2 2011-12 Domein Media Creatie Informatie (DMCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) CMD Amsterdam 2011-2012 Manual Verdiepingsfase

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING Doel van de lessenserie De lessenserie is ontworpen met het oog op inzicht te geven over het schrijfproces. Als de leerlingen nu weten hoe een tekst te schrijven en die kennis

Nadere informatie

Keuzedeel. MBO college voor Mens & Maatschappij Opleiding: Dienstverlening

Keuzedeel. MBO college voor Mens & Maatschappij Opleiding: Dienstverlening D I G I T A L E V A A R D I G H E D E N B A S I S K1 Keuzedeel R O C V A N T W E N T E MBO college voor Mens & Maatschappij Opleiding: Dienstverlening OMSCHRIJVING Centraal in het keuzedeel staan de kennis,

Nadere informatie

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN?

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN? Hoofdstuk 1 Leerdoelen pg 17 Link tussen leerdoelen en toets stof 1.1 Juridisch medewerker Algemene vaardigheden besproken: Op de hoogte zijn (kennis) Informatie op papier kunnen zetten Goed kunnen lezen

Nadere informatie

Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek)

Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek) Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek) Jaar en blok J2.1 Naam cursus + toetscode Onderdeel Docent Journalistiek (J-21boks1-14) Mediatheorie II (onderdeel van MJO) Karlijn Goossen (GSS) Introductie

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Lezen - Argumenten vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Lezen - Argumenten vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 August 206 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74603 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting

Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting Voorlichtingstijdschrift maken over leefstijl Preventie en Gezondheidsvoorlichting Opleiding: Verzorgende IG / Verpleegkunde Cohort: 2016-2017 Mijlpaal: 2 Auteurs: R. de Graaff en J. van der Veen 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Pakket 5: auteursrechten

Pakket 5: auteursrechten Pakket 5: auteursrechten Inhoud 5. PAKKET 5: AUTEURSRECHTEN ENZ. 5.1 Eindtermen voor het lager onderwijs 3 5.2 Eindtermen voor het secundair onderwijs 4 5.3 Doelen 5 5.4 Links 6 5.5 Tip voor de leerkracht

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Blokopdracht Contentstrategie

Blokopdracht Contentstrategie Blokopdracht Contentstrategie V1 2013-2014 Opleiding: Communication and Multimedia Design Studiejaar: 2013-2014 V1 Docenten: Marc van Strien en Jos Kok 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Competenties en

Nadere informatie

Een voorlopige balans (Periode 1)

Een voorlopige balans (Periode 1) Een voorlopige balans (Periode 1) Omschrijving van deze periode We hebben tijdens dit schooljaar al heel wat gediscussieerd, besproken, nagedacht, Je hebt in deze gesprekken, maar ook in de logboekopdrachten

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1

1. Inleiding. Pagina 1 Pagina 1 1. Inleiding Nederland is een van de weinige landen met een euthanasiewet. Alleen in België en Luxemburg is euthanasie net als bij ons in een wet geregeld. Veel mensen hebben een mening over euthanasie.

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12 Hoorcollege 1 21-11-12 docenten! http://vimeo.com/31244010#at=10 hoorcollege 1 introductie HVA CMD V2 21 november 2012!! justus sturkenboom! j.p.sturkenboom@hva.nl! yuri westplat! y.westplat@hva.nl! vandaag

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

Mens en Natuur, Natuurkunde. VO onderbouw (havo/vwo) 2-3 lesuren

Mens en Natuur, Natuurkunde. VO onderbouw (havo/vwo) 2-3 lesuren De sneeuwpop Voor de docent Vak(gebied) Schooltype / afdeling Mens en Natuur, Natuurkunde VO onderbouw (havo/vwo) Leerjaar 1 Tijdsinvestering Vakinhoud 2-3 lesuren Warmtegeleiding en -isolatie in dagelijkse

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie Modulewijzer: MEDMEC07 Media en creativiteit: co-creatie 2 CP Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 1.4 van 10 februari 2009 Modulecode: Media & Creativiteit: MEDMEC07 Modulenaam: Co-creatie

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

Wat is burgerschap? Een inleiding

Wat is burgerschap? Een inleiding Wat is burgerschap? Een inleiding Dhr. C.G.R. Ledes Wat gaan we doen? Introductie & kennismaken Absenties opnemen Afspraken maken Verwachtingen en planning van deze periode Wat is burgerschap? - opdracht

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl) Inleiding Voor het vak Nederlands ben je bezig met twee onderdelen: taalvaardigheid en literatuuronderwijs. Voor taalvaardigheid

Nadere informatie

Rooster Zie roosterinformatie op het web.

Rooster Zie roosterinformatie op het web. Studiehandleiding Onderwerp Een kind dat het Nederlands als zijn moedertaal leert, blijkt de belangrijkste eigenschappen ervan al snel te ontdekken. Bovendien verloopt het verwervingsproces bij Nederlands

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol?

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol? Hoe word ik beter in geschiedenis? Als je beter wilt worden in geschiedenis moet je weten wat er bij het vak geschiedenis van je wordt gevraagd, wat je bij een onderwerp precies moet kennen en kunnen.

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie

7X300: Filosofie voor Bouwkunde

7X300: Filosofie voor Bouwkunde 7X300: Filosofie voor Bouwkunde Algemene gegevens Studiejaar: 2011/2012 Semester B Kwartaal 4 Collegeplanning/ Doelgroep: Studiepunten: Verzorgd door: Docenten: Inlichtingen: Studyweb: Bouwkunde Bachelor-

Nadere informatie

WIJ DENKEN OVER KENNIS EN WETENSCHAP. Verwerkingsboek. Philippe Boekstal DAMON. WD kennis wetenschap 2601.indd 1 26-1-10 12:16

WIJ DENKEN OVER KENNIS EN WETENSCHAP. Verwerkingsboek. Philippe Boekstal DAMON. WD kennis wetenschap 2601.indd 1 26-1-10 12:16 WIJ DENKEN OVER KENNIS EN WETENSCHAP Verwerkingsboek Philippe Boekstal DAMON WD kennis wetenschap 2601.indd 1 26-1-10 12:16 VOORWOORD Dit verwerkingsboek bevat een aantal teksten en opdrachten die aansluiten

Nadere informatie

INSTRUCTIEKAART GROEPJES TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS DE FIETSBEL. Opdracht 1: Beantwoord mondeling deze strategische vragen in je groepje.

INSTRUCTIEKAART GROEPJES TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS DE FIETSBEL. Opdracht 1: Beantwoord mondeling deze strategische vragen in je groepje. INSTRUCTIEKAART GROEPJES TECHNIEK IN HET BASISONDERWIJS DE FIETSBEL Opdracht 1: Beantwoord mondeling deze strategische vragen in je groepje. 1. Wat is het? Hoe heet het? 2. Waarvoor wordt het gebruikt?

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Matrix- en vectorrekening

Matrix- en vectorrekening Hogeschool Rotterdam / CMI Matrix- en vectorrekening (matrices, vergelijkingen, determinanten, vectoren en transformaties) TIRLIN01 Aantal studiepunten: 2 ects Modulebeheerder: P.J. den Brok (tijdelijk)

Nadere informatie

Duur van de les Introductie (video en gesprek) 15 minuten Kern (gesprek over bronnen) 15 minuten Afsluiting (werkblad en themabepaling) 30 minuten

Duur van de les Introductie (video en gesprek) 15 minuten Kern (gesprek over bronnen) 15 minuten Afsluiting (werkblad en themabepaling) 30 minuten Les3 Cultureel burgerschap Organisatie Dit heeft u nodig: Digibord (hyperlink Nieuwsmediaportal) Landelijke en regionale dagbladen via de Nieuwsservice Pennen NieuwsMakers Toolkit Werkblad Cultureel burgerschap

Nadere informatie

Leerlijn Spreken h3. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/83287

Leerlijn Spreken h3. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/83287 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 28 april 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/83287 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Rode Draad: Wat is Maatschappijleer?

Rode Draad: Wat is Maatschappijleer? Rode Draad: Wat is Maatschappijleer? MVE Fioretti College Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Planning en toetsing... 2 Hoe maak ik de rode draad-opdracht?... 2 Beoordeling... 3 Keuze-opdrachten... 3 Eisen

Nadere informatie

Lezen - Argumenten vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Lezen - Argumenten vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74539 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar.

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar. Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Seksuele intimidatie vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Seksuele intimidatie vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77312 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Spreken - Feedback HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Spreken - Feedback HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52706 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Groep 5 Thema- overzicht Thema- overzicht Kijken is een kunst Groep 5 Museum De Buitenplaats Kern van het thema Mensen laten graag iets van zichzelf aan anderen

Nadere informatie

webcolleges.hva.nl de hoorcolleges zijn op deze site terug te kijken

webcolleges.hva.nl de hoorcolleges zijn op deze site terug te kijken webcolleges.hva.nl de hoorcolleges zijn op deze site terug te kijken Maatschappij & Interactie waarom? relevantie wat? leerdoelen hoe? eindopdrachten Maatschappij & Interactie waarom? relevantie "640K

Nadere informatie