De competente AIM-student. periodewijzer VI1 september 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De competente AIM-student. periodewijzer VI1 september 2005"

Transcriptie

1 De competente AIM-student periodewijzer VI1 september 2005

2 De competente AIM-student periodewijzer VI1 september 2005 samenwerken in een groep ICT basiskennis efficiënt en effectief gebruiken de competente AIM-student leren en ontwikkelen systematisch betrouwbare informatie opsporen een database ontwerpen en bouwen De competente AIM-student 2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 HET ONDERWIJSCONCEPT... 4 INLEIDING OP DE PERIODEWIJZER COMPETENTIES PROFTAKEN: WEBSITE EN DATABASE... 7 PROFTAAK PROFTAAK INDIVIDUELE PRAKTIJKREFLECTIE (IPR) INLEIDING EN DE DRIE STAPPEN IPR VERSLAGEN ONDERSTEUNEND ONDERWIJS INLEIDING STUDIELOOPBAANBEGELEIDER (SLB ER) SLB-OVERLEG TRAININGEN HET RAADPLEGEN VAN EEN EXPERT KNIPKAART MIDDELEN EN FACILITEITEN LEERMIDDELEN ONDERWIJSLOCATIES BLACKBOARD: BB.AVANS.NL VIRTUEEL PROJECTKANTOOR VAN DE GROEP BEOORDELING INLEIDING OVERZICHT TOETSING EN AFRONDING PERIODE TOETSINGSONDERDELEN NADER TOEGELICHT BIJLAGE 1: COMPETENTIES UITGEWERKT BIJLAGE 2: OVERZICHT COLLEGES EN TRAININGEN BIJLAGE 3: SPOORBOEKJE BIJLAGE 4: OVERZICHT INLEVERDATA EN TOETSEN PERIODE De competente AIM-student 3

4 1. Inleiding Dit is de wegwijzer voor de eerste onderwijsperiode van de propedeuse van de Academie voor ICT en Media (AIM). Een periode duurt bij AIM tien onderwijsweken en het totale onderwijs van zo'n periode heet een onderwijseenheid. In deze periodewijzer staat de belangrijkste informatie die je nodig hebt om te weten wat er van je wordt verwacht. We gaan eerst kort in op ons onderwijsconcept:: dat is de manier waarop wij het onderwijs bij AIM vormgeven. Daarna volgt een korte inleiding op de inhoud van de periodewijzer. Het onderwijsconcept De competenties zijn het startpunt voor het onderwijsleerproces dat jij doorloopt. Met de competenties wordt aangegeven wat je moet leren. Een competentie is daarbij het samenhangende geheel van kennis, vaardigheden en houding dat vereist is om een taak tot een goed einde te kunnen brengen. De proftaken en de individuele praktijkreflectie (IPR) zijn de twee rode draden in een onderwijseenheid. De proftaak (een groepsopdracht) en de IPR zijn zo gemaakt, dat door deze te realiseren je de beoogde competenties voor deze onderwijseenheid kunt eigen maken. In deze periode maken we al meteen een uitzondering op de regel van één proftaak en één IPR. In deze periode worden 2 proftaken, met enkele deelopdrachten en 6 IPR s uitgevoerd. Hiervoor is gekozen omdat je in dit eerste kwartaal nog niet gewend bent aan het werken aan grote opdrachten die wel 8 weken in beslag nemen. Ondersteunend aan de proftaak en de individuele praktijkreflectie worden colleges en trainingen aangeboden en geoefend. Het leerproces van jou, als student, wordt begeleid door je studieloopbaanbegeleider (slb). De onderwijseenheid wordt afgesloten met een portfoliogesprek met je studieloopbaanbegeleider. Het onderwijs op het HBO vraagt van jou veel meer zelfstandigheid dan op de middelbare school en / of op het MBO. Om nieuwe studenten nu niet helemaal voor de leeuwen te werpen is voor de eerste periode een spoorboekje ontworpen waar de belangrijkste werkzaamheden bijna per dag in opgesomd staan (zie bijlage 3). Het schema van het onderwijsconcept staat hieronder. In deze figuur staan de belangrijkste elementen van een onderwijsperiode samengevat. De competente AIM-student 4

5 studieloopbaanbegeleiding proftaak competenties training instructie expert knipkaart individuele praktijkreflectie portfolio Portfolio gesprekges Inleiding op de periodewijzer Na de inleiding op het onderwijsconcept in dit eerste hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de competenties van deze onderwijseenheid toegelicht. In bijlage 1 vind je ze nog eens op een rijtje. De proftaken worden in hoofdstuk 3 beschreven en de criteria waaraan de proftaken moeten voldoen, worden weergegeven in de beoordelingswijzer in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de Individuele PraktijkReflecties (IPR s). De IPR s zijn individuele opdrachten en de aanpak daarvan wordt stapsgewijs toegelicht. De criteria vind je terug in de beoordelingswijzer in hoofdstuk 7. Welke trainingen, practica e.d. er gegeven worden ter ondersteuning bij de uitvoering van de proftaken en de IPR s wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet. In bijlage 2 staan ze schematisch op een rijtje met de planning over de verschillende weken. Hoofdstuk 6 is geheel gewijd aan de middelen en faciliteiten van AIM zoals je virtuele projectkantoor en je virtuele persoonlijke kantoor op Blackboard. Tenslotte staat in hoofdstuk 7 alles over de beoordeling van deze onderwijseenheid. De precieze data waarop je producten moet inleveren en de weken waarin toetsen staan gepland vind je in bijlage 4. Tip: Deze periodewijzer bevat alle belangrijke informatie voor het onderwijs in de eerste 10 weken. Lees hem zorgvuldig door en zorg dat je hem altijd bij je hebt. De competente AIM-student 5

6 2. Competenties Het onderwijs binnen AIM is competentiegericht. In iedere onderwijseenheid staat een set van competenties centraal, waarmee de kennis, vaardigheden en houding worden beschreven binnen de context waarin ze worden uitgevoerd. De competenties zijn afgeleid van de latere beroepspraktijk van de competente AIM-student. Met de competente AIM-student bedoelen we een student die weet: wat er te halen valt bij AIM (wat kun je er allemaal studeren), wat hij kan verwachten van de Academie en wat de Academie verwacht van de student (hoe studeer je binnen AIM) en het belangrijkste, of hij past binnen AIM. In het onderstaande figuur zijn de vijf competenties weergegeven: samenwerken in een groep ICT basiskennis efficiënt en effectief gebruiken de competente AIM-student leren en ontwikkelen een database ontwerpen en bouwen systematisch betrouwbare informatie opsporen Voor een deel gaat het hierbij om vakinhoudelijke competenties en voor een ander deel om niet-vakinhoudelijke competenties. Niet-vakinhoudelijke competenties zijn competenties die breed van toepassing zijn: breder dan een bepaald vak of beroep. Het is de bedoeling dat je gedurende de hele studie deze competenties ontwikkelt. In de propedeuse wordt hieraan extra aandacht besteed in het ondersteunend onderwijs. Het gaat daarbij om competenties die horen bij: samenwerken in een groep leren (en) ontwikkelen. De competente AIM-student 6

7 3. Proftaken: Website en database De proftaak is een opdracht die je samen met je profgroep (van meestal 6 studenten) uitvoert en die leidt tot een product. Dit kan van alles zijn: een programma, een advies aan een organisatie, een ontwerp, enzovoort. Hieronder worden de opdrachten voor de profgroep voor periode 1 toegelicht. Proftaak 1 Website (GP4-1) De opdracht De Academie voor ICT en Media (AIM) is een faculteit van de Avans Hogeschool. De academie biedt een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Daarnaast is het onderwijs op een bijzondere manier vorm gegeven. Binnen AIM is de werkgroep PR&V (public relations en voorlichting) verantwoordelijk voor het volledig informeren van geïnteresseerde scholieren. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van open dagen en meeloopdagen en het maken van brochures. De werkgroep PR&V van AIM geeft de profgroep de opdracht om een website te maken voor scholieren van havo, vwo en mbo. Op deze website moeten scholieren informatie kunnen vinden over wat ze binnen AIM kunnen studeren en hoe er wordt gestudeerd. Voor de scholieren, die zich oriënteren op een vervolgstudie is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de opleidingsmogelijkheden binnen AIM en om te weten of ze zich prettig voelen bij de manier van studeren binnen AIM. Gezien het verschil in startniveau van de verschillende studenten op het gebied van bouwen van websites (zie training webdesign) geldt in het bijzonder bij dit onderdeel van VI-1: leer veel van elkaar en leer elkaar veel. Laat niet de student die toevallig al veel weet van websites bouwen al het werk doen, maar zet juist de student die nog veel moet leren aan het werk. Externe presentatie (GP4-2) Feedback van de doelgroep Om er zeker van te zijn dat je proftaak op de doelgroep(en) is afgestemd, ga je met je profgroep een presentatie verzorgen van de door jullie ontworpen website voor leerlingen die nog niet bij AIM zijn ingeschreven. Je zou kunnen kiezen voor je middelbare school of MBO, zodat de leerlingen van die school jullie feedback geven op je product. Op basis van de feedback stel je het product bij. Verwerk de vragen en reacties van de leerlingen in een schriftelijk verslag dat je tegelijkertijd met de definitieve versie van de website ter beoordeling inlevert. Tip: Regel deze presentatie zo spoedig mogelijk aan het begin van de onderwijsperiode, want op basis van de reacties van de leerlingen heb je waarschijnlijk nog wel tijd nodig om een aantal bijstellingen door te voeren. De competente AIM-student 7

8 Proftaak 2 Ontwikkeling van een databaseapplicatie (GP1, GP-2, GP-3) Binnen alle opleidingen van AIM staat informatie centraal. Informatie wordt verkregen uit gegevens die in veel gevallen worden bewaard in databases. Enkele voorbeelden waar je ze tegen komt? Google baseert zich op een enorme database van webpagina s. Winkels willen weten of een product op voorraad is. Enzovoort. Daarom zijn databases in de AIM vaak onderwerp van studie. Het maken van een database is echter niet één-twee-drie gebeurd. Eerst moet een model gemaakt worden (Entiteit-Relatie Diagram), dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zo n model vereist een interactieve en intensieve communicatie met de toekomstige gebruikers van de database. Vervolgens moet dan de structuur van de database bepaald worden (ontwerpen en normaliseren), en moeten er ook gegevens in de database gezet worden (bijvoorbeeld via SQL-commando s). En als die gegevens informatie willen opleveren moeten ze ook weer op een gebruiksvriendelijke manier uit de database gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld met een database applicatie (die alweer gebruik maakt van, andere, SQL-commando s). En tenslotte moet zo n database ook netjes beheerd worden door een Data(Base)Administrator, die waakt over zaken als recovery, integrity, concurrency, optimization, security. Het meeste van het bovenstaande technische jargon wordt in de colleges/trainingen Databases en SQL behandeld. Later komt het onderwerp vaak terug. Bij TI ers is dat vooral van de technische kant: Hoe zijn de gegevens op een harde schijf opgeslagen? I ers ontwerpen databases of zorgen er voor dat gebruikers antwoord krijgen op allerlei verschillende vragen naar informatie. BI ers helpen gebruikers bij het maken van een keuze voor een databasemanagementsysteem of verdiepen zich in de gegevens die opgeslagen moeten worden. IDM ers houden zich tenslotte bezig met het zoeken naar soms diep verborgen informatie op allerlei plaatsen in allerlei vormen en dus ook in databases. Dit alles is aanleiding geweest om als gezamenlijk onderwerp voor het 1 ste kwartaal voor het onderwerp Databases te kiezen. Casus: CWI De organisatie waarvoor een databaseapplicatie ontwikkeld wordt is het CWI: het Centrum voor Werk en Inkomen. CWI is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkgevers kunnen bij CWI terecht voor personeelsbemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen bij CWI terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast verleent CWI ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, èn geeft zij arbeidsrechtelijke informatie. De competente AIM-student 8

9 CWI heeft onder andere twee belangrijke taken: CWI ondersteunt mensen maximaal in het vinden van een baan, voordat een uitkering ter sprake komt, CWI houdt in de gaten of personen recht (blijven) hebben op een uitkering. CWI controleert of personen zich aan alle plichten houden die het recht op uitkering met zich meebrengt. Bijvoorbeeld: verschijnen op een afspraak of regelmatig solliciteren. De databaseapplicatie richt zich voornamelijk op de bovengenoemde 1 ste taak. Casus: Opdrachten Voor het CWI dienen een drietal opdrachten uitgevoerd te worden: 1. Maak een Entiteit-RelatieDiagram voor één van de kerntaken van het CWI: het registreren van gegevens over werkzoekenden, bedrijven en vacatures. Toets: ERD (GP1) 2. Ontwerp een genormaliseerde database voor het CWI.Toets: GP2 3. Bouw een (PHP)applicatie als toegang tot de database. Toets: GP3 Overigens: zowel de casus als de (bovenstaande) opdrachten worden in een aparte leerwijzer CWI (op BlackBoard) nader toegelicht. De competente AIM-student 9

10 4. Individuele praktijkreflectie (IPR) Inleiding en de drie stappen Met de uitvoering van de individuele praktijkreflectie verwerf je, samen met de uitvoering van de proftaak, de competenties die in deze onderwijseenheid centraal staan. Deze periode gaat over studeren bij AIM, waarbij je enerzijds kijkt naar wat kun je studeren bij AIM en past dat bij mij? en anderzijds naar hoe studeer je bij AIM? Eerder is al gemeld dat de proftaken in deze periode bij alle opleidingen een rol spelen, maar omdat zij voor de Informaticaopleiding heel specifiek zijn, kun je aan de hand van de proftaken een goed beeld krijgen van deze I-opleiding. Voor de andere opleidingen is dat in mindere mate het geval, daarom zijn er behalve drie algemene IPR s nog drie opleidingsspecifieke IPR s. De zes IPR s worden verder in dit hoofdstuk uitgelegd. De individuele praktijkreflectie is een opdracht die je individueel uitvoert (stap 1), je helpt elkaar door feedback te geven op elkaars producten (stap 2 - Best Practicing) en op basis van de feedback verbeter je je onderzoeksopdracht (stap 3 - de Lessons Learned). Hieronder lichten we deze stappen, die ook in andere onderwijseenheden terugkomen, kort toe. Stap 1: de onderzoeksopdracht voer je per IPR uit (weken 1 t/m 7) De IPR bestaat in deze onderwijseenheid uit 6 onderdelen: 1. de gevonden vacatures; 2. het interview; 3. de TI opdracht, de PC-poster; 4. de BI opdracht, bedrijfsprocessenposter; 5. de IDM opdracht, een verslag van de informatiezoektocht; 6. een reflectie op het onderwijsconcept. Iedereen maakt op basis van zelfstandig verzamelde informatie een verslag van deze onderdelen (zie voor de criteria hoofdstuk 7). Stap 2: Best Practicing (begin week 6) De volgende stap is Best Practicing. Bij deze stap ga je binnen de profgroep elkaars IPR-verslagen 1,3,4,5 en 6 vergelijken, beoordelen en elkaar van feedback voorzien. Wees kritisch naar elkaars producten. Kijk daarbij met de ogen van de uiteindelijke beoordelaar. Je bent er zelf als profgroep verantwoordelijk voor om deze stap uit te voeren. Je studieloopbaanbegeleider zal je hierbij ondersteunen en samen met jullie de bespreekdatum vaststellen. Natuurlijk kun je er als groep voor kiezen om elkaar meer keren feedback te geven. Ook hier is het initiatief aan jullie zelf. Plan de feedback-rondes wel tijdig in zodat je nog voldoende tijd hebt om de laatste stap, de Lessons Learned, uit te voeren. De competente AIM-student 10

11 Stap 3: Lessons learned (week 7) Op basis van de ontvangen feedback maak je dan je volgende stap: de Lessons Learned. Tijdens deze stap ga je aan de slag met de gekregen feedback. Je gaat nu je IPRverslag verder perfectioneren, de vormgeving is natuurlijk van belang, maar minstens zo belangrijk is de inhoud! Aan het einde van week 7 lever je een apart verslag best practicing en lessons learned in bij je studieloopbaanbegeleider. Bovendien neem je op welke verbeteringen je hebt aangebracht naar aanleiding van stap 2: Best Practicing. IPR verslagen De onderdelen worden hieronder verder toegelicht. De vacatures (IPR1) Ten behoeve van de database van het CWI te Hoofddijk is een groot aantal vacatures nodig. Elke student neemt een deel van de inhoudelijke invulling van de database voor zijn rekening door 20 ICT vacatures te zoeken. Van deze vacatures hebben er tenminste 8 betrekking op de opleiding van zijn voorkeur, tenminste 4 vacatures komen uit het profiel van zijn voorkeur en tenminste 4 vacatures hebben betrekking op een profiel dat de student (in eerste instantie) zeker niet zou kiezen. De activiteiten voor deze IPR starten in week 1. In het SLB-overleg wordt de opdracht besproken. Onder andere komt daarbij aan bod: welke profielen verdienen de voorkeur en welke profielen worden afgewezen welke aspecten dienen in de vacature beschreven te staan welke criteria zijn van belang voor een goede vacatureselectie. Hiermee wordt bedoeld: wat verwacht je dat in een vacature is opgenomen. Om deze opdracht uit te kunnen voeren is kennis van de opleidingen en uitstroomprofielen van AIM uitermate belangrijk. Over alle opleidingen verzamel je daarom informatie in de bibliotheek en op Internet. Deze informatie is natuurlijk ook heel bruikbaar voor de website van de proftaak! Van iedere opleiding met de daarbij behorende uitstroomprofielen maak je een kort eigen verslag waarbij je aangeeft: Hoe is het vakgebied in het werkveld terug te vinden? Welke functies horen in de praktijk bij deze opleiding en de uitstroomprofielen? Enz. (eigen creativiteit gebruiken) Dit is een eerst kennismaking met de opleidingen, het werkveld en de database (proftaak). Zorg dus dat deze opdracht heel zorgvuldig wordt uitgevoerd. Tip 1: Noteer bij het verzamelen van de informatie direct alle gegevens die je moet opnemen in de literatuurlijst en noteer de bladzijdennummers van de stukken en de volledige URL s van sites die je gebruikt. De competente AIM-student 11

12 Je moet bij ieder stuk tekst (of afbeelding) dat je citeert of op een andere manier gebruikt naar de informatiebron(nen) verwijzen. Voor het vinden van nuttige bronnen op Internet en voor efficiënt zoeken hierin gebruik je Internetresearch. Voor het maken van het verslag met bijbehorende literatuurlijst raadpleeg je het boek Rapportagetechniek (zie Leermiddelen). Zie IPR 5. Tip 2: Enkele bronnen die je niet mag missen: (maar er zijn er meer!!) Bachelor of ICT: een competentiegerichte profielbeschrijving. HBO-I stichting, AIMweb: via de inlogcode: aimgast en welkom krijg je toegang tot de beschrijvingen van alle AIM-profielen. In de loop van het studiejaar zal alle informatie ook op Blackboard opgenomen worden. Het interview (IPR2) Om nader kennis te maken met de praktijk ga je zelf een persoon in een bedrijf interviewen die een beroep uitoefent dat jij later ook zou willen uitoefenen. Interview dan wel iemand die een functie op hbo-niveau vervult, want jij hebt tenslotte gekozen voor een opleiding op dat niveau. In de IPR neem je een verslag van het interview op dat zo geschreven is dat een medestudent en je studieloopbaanbegeleider na lezing van jouw verslag een correct beeld hebben van de werkzaamheden van de door jou geïnterviewde persoon. Je vermeldt daarbij de naam van de persoon, het bedrijf, het adres, het telefoonnummer van de geïnterviewde en de datum van het interview. Geef in het onderzoeksverslag ook je reflectie op het interview. Suggesties voor aspecten van deze reflectie zijn: In hoeverre zou je dezelfde baan willen hebben als de geïnterviewde Welke werkzaamheden spreken je aan en welke niet. Wat maakt deze baan tot een baan op hbo-niveau. Besef goed dat deze reflectie bedoeld is om er voor je zelf achter te komen wat je later wilt gaan doen. Tip 1: begin al in week 1 met iemand te benaderen voor een interview, medewerkers op dit vakgebied hebben soms zeer volle agenda's. Spreek binnen je profgroep af wie welk bedrijf belt zodat je bedrijven niet onnodig vaak benadert. Tip 2: Ga met z'n tweeën naar een interview, degene in de rol van toeschouwer kan dan aantekeningen (mee) maken en later feedback geven. En in een tweede interview kunnen de rollen dan omgedraaid worden De competente AIM-student 12

13 De opleidingsspecifieke IPR opdrachten De drie opleidingsspecifieke opdrachten bestaan uit het maken van een poster met elk een eigen invulling. Wees hierbij creatief, maar verlies de inhoud zeker niet uit het oog. De criteria waaraan een poster moet voldoen vind je in hoofdstuk 7. Een training over het maken van een bedrijfsposter wordt in week 3 verzorgd. De TI- opdracht (IPR3) Het systeem zal uiteindelijk worden ingevoerd bij alle CWI s, meer dan 400 werkstations zijn er dan bij betrokken. Maak een poster met de eisen die aan een dergelijk werkstation worden gesteld. Het CWI werkt nu nog met Windows-NT, maar binnen afzienbare tijd zal worden overgegaan op UNIX. Het tweede deel van de opdracht omvat een uitleg over het verschil tussen Windows-NT en UNIX. De opdracht mag op dezelfde poster worden gepresenteerd. Betrek in je beschrijving de technologische aspecten, de beveiliging en de impact voor de medewerkers die met het systeem moeten gaan werken. De BI- opdracht ( IPR4) De werkzaamheden bij het CWI kunnen door een vergaande automatisering natuurlijk behoorlijk veranderen. Om welke werkzaamheden gaat het dan eigenlijk. De poster voor de BI opdracht omvat een schema met de bedrijfsprocessen die bij CWI worden uitgevoerd, hun onderlinge samenhang en de mate waarin een geautomatiseerd systeem deze processen kan ondersteunen. In elk bedrijf vinden activiteiten plaats, bijvoorbeeld het verkopen van spullen, het maken (produceren) van spullen etc. De activiteiten die bij elkaar horen kun je vaak samenvoegen in processen. In deze IPR is het de bedoeling dat je de processen die plaatsvinden binnen het CWI noemt en kort beschrijft. Hierbij geef je ook aan wie het proces uitvoert en welke gegevens nodig zijn om het proces uit te kunnen voeren. Je mag de beschrijving helemaal volgens je eigen fantasie maken, maar je mag ook gebruik maken van bijvoorbeeld schematechnieken die je al bij een vooropleiding hebt geleerd. Een summier voorbeeld voor een supermarkt verkopen o vakken vullen, vakkenvuller, welke producten zijn op (welke schappen zijn leeg), waar haal ik nieuwe producten vandaan (magazijn?) o producten verzamelen, klant, boodschappenlijstje o afrekenen, klant en kassier, welke producten (met barcodelezer) en wat kosten deze (komt uit de computer) inkopen o bestellijst maken (komt uit de computer), filiaalchef, van welke artikelen is er een tekort, welke artikelen zijn in de reclame etc. o bestellen, filiaalchef (per tel.,fax of E-commerce), bij welke leverancier moet ik bestellen. De competente AIM-student 13

14 o goederen ontvangen, medewerkers personeelsmanagement, filiaalchef o personeel aannemen o personeel inplannen o personeel ontslaan etc De IDM opdracht (IPR5) Bij IPR1 is al duidelijk geworden hoe belangrijk het is om aan te geven uit welke bronnen de verschillende gegevens zijn geput. Voor deze IPR maak je een poster waaruit duidelijk wordt welke bronnen in aanmerking zijn gekomen en welke je uiteindelijk gebruikt hebt. Per bron geef je aan welke soort bron het is, tijdschrift, dagblad, vakblad, internet, bedrijfsbericht etc. Daarnaast geef je aan hoe je aan de bron gekomen bent: waar (in welke catalogus, document of site) en hoe (met welke combinatie van zoekwoorden of via rubrieken) je hebt gezocht. Tenslotte geef je aan hoe betrouwbaar de informatiebron is (wie is de auteur of organisatie). Dit alles bij elkaar zijn veel gegevens voor een poster. Werk daarom van slechts 3 (heel) verschillende informatiebronnen bovenstaande items volledig uit. De reflectie opdracht (IPR6) De reflectie opdracht bestaat uit twee onderdelen: Praktijkreflectie en reflectie op het onderwijsconcept 6.1 Praktijkreflectie Van alle opleidingen bedenk je wat jij van die vakgebieden vindt. Ben ik voor die opleiding en dat domein geschikt? Wat moet ik nog leren of verder ontwikkelen om in dit profiel succesvol te kunnen werken? Naar welk(e) uitstroomprofiel(en)gaat mijn eerste voorkeur uit? Naar welk(e) uitstroomprofiel (en) gaat mijn belangstelling absoluut niet uit? Zou ik in het vakgebied kunnen en willen werken? Daarnaast kun je je nog afvragen: vind ik een profiel niet zo leuk of interessant, omdat ik denk dat ik dat niet kan (leren) en is dat terecht? of vind ik dit vakgebied zo leuk omdat ik er goed in ben, maar zijn er nog meer leuke en uitdagende vakgebieden?. Let op: motiveer je antwoorden op de vragen! Bij het beantwoorden van deze en andere vragen gebruik je niet alleen de informatie uit theorie en praktijk(o.a. IPR2), maar ook je eigen ervaringen bij het uitvoeren van de proftaak of je ervaringen buiten AIM. Je merkt bijvoorbeeld dat je graag de technische problemen van de website oplost en (of) dat je graag de rapportages schrijft. Zulke ervaringen kun je in deze praktijkreflectie gebruiken. De competente AIM-student 14

15 6.2 Reflectie op het onderwijsconcept Voor je proftaak en de IPR heb je je verdiept in het onderwijsconcept van AIM. Bovendien heb je al een aantal weken ervaring opgedaan met de manier waarop het onderwijs binnen de academie is georganiseerd. Geef in een verslag in eigen woorden weer wat voor jou de kenmerken zijn van het studeren binnen AIM: wat is dat competentiegerichte onderwijsmodel nu eigenlijk? wat merk je daarvan? Enz. Daarnaast vraag je je, op basis van deze informatie en ervaring, af: Hoe studeer ik? Wat heb ik geleerd over mijn eigen leerproces? Past mijn manier van studeren bij onderwijsconcept van AIM? Vind ik het leuk om zo te studeren? Wat zou ik moeten veranderen aan mijn manier van studeren / waar zou ik op moeten letten? Wat moet ik nog leren of verder ontwikkelen om binnen dit onderwijsconcept succesvol te kunnen studeren? De competente AIM-student 15

16 5. Ondersteunend onderwijs Inleiding Zoals je in het plaatje van het onderwijsconcept in het eerste hoofdstuk hebt gezien, zijn er verschillende onderdelen die we aanbieden om je te ondersteunen in het uitvoeren van je proftaken en de individuele praktijkreflecties en dus bij het verwerven van de competenties van deze periode. We onderscheiden daarbij trainingen, colleges, het raadplegen van een expert en het gebruik van de knipkaart. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor je studieloopbaanbegeleider. Als eerste gaan we dieper in op de rol van de studieloopbaanbegeleider. Studieloopbaanbegeleider (slb er) Gedurende het eerste semester word je individueel en in de profgroep begeleid door dezelfde docent. Je kunt deze docent zien als een studieloopbaanbegeleider die jouw leerproces zal begeleiden. Je bent er zelf, met behulp van je studieloopbaanbegeleider, verantwoordelijk voor om dat leerproces in gang te houden door voor jezelf duidelijk te krijgen: Hoe maak ik een planning zo, dat hij enerzijds is afgestemd op de competenties die ik moet verwerven en anderzijds op mijn eigen manier van werken? Hoe zorg ik dat ik me aan die planning houd? Hoe functioneer ik in een groep? Hoe werk ik samen met de andere profgroepleden? Laat ik mijzelf genoeg horen of neem ik te veel ruimte in? Welke mechanismen spelen er precies een rol en wat zou ik kunnen veranderen zodat het anders gaat lopen? Hoe komen wij als groep tot het beste resultaat en hoe kom ik als individu tot mijn recht? De studieloopbaanbegeleider zal, in de profgroep, ook een vervolg geven aan trainingen die je zijn aangeboden door een trainer professionele- en ontwikkelvaardigheden. Voorbeelden van zulke trainingen zijn gespreksvaardigheden en vergaderen. Je gaat de ervaringen en de inzichten die je in de training hebt opgedaan, met behulp van je medestudenten en je studieloopbaanbegeleider, verder uitbreiden. Ontwikkelprocessen hebben langere tijd nodig: de studieloopbaanbegeleider zal die ontwikkelingen bij jou volgen en je feedback geven. Jij gaat dan weer nieuwe ervaringen opdoen, waarop je vervolgens met behulp van je studieloopbaanbegeleider gaat reflecteren: wat ging goed en moet ik daarom behouden, wat ging minder en moet ik daarom anders gaan doen. Je studieloopbaanbegeleider voert aan het einde van iedere periode een portfoliogesprek met jou. Hierin staan jouw studievoortgang en je ontwikkeling centraal. De competente AIM-student 16

17 Leren (en) ontwikkelen Inleiding We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de meeste studenten in de propedeuse nog veel moeite hebben met zelfstandig studeren. Daarom helpt je studieloopbaanbegeleider je greep te krijgen op de studie. Daarvoor hebben we een hulpmiddel ontwikkeld: De P&OC-map. P&OC-map De afkorting staat voor Professionele- en Ontwikkelcompetenties (P&OC s). Op de opleidingenpagina van VI-1 op Blackboard vind je informatie over de P&OC s: wat betekenen de verschillende competenties en hoe ondersteunen we je in het verwerven ervan. Naast trainingen maak je een aantal opdrachten: plannen van alle onderwijsactiviteiten afspraken vastleggen afspraken maken met je profgroep opdrachten behorend bij de P&OC trainingen enz. Al deze activiteiten kun je gebruiken om je P&OC-map in te vullen. Deze map neem je mee naar je portfoliogesprek. Aan het einde van de propedeuse moet je de volgende P&OC s op niveau 1 beheersen: communiceren leren en ontwikkelen analyseren en oordeelvorming omgevingsbewust denken en handelen. Wat dat precies aan concreet gedrag veronderstelt vind je op de opleidingenpagina. In deze periode richt je je vooral op samenwerken, communiceren en leren en ontwikkelen. Mentoraat Een andere taak van de studieloopbaanbegeleider is het mentoraat; als er zaken niet helemaal lekker lopen, binnen of buiten school, is je studieloopbaanbegeleider je eerste aanspreekpunt. Met vragen als Kunt u mij database uitleggen? of Hoe maak ik een bewegend plaatje in een website? kun je niet bij je studieloopbaanbegeleider terecht. Hij zal je verwijzen naar de expert (docent) of door het stellen van kritische vragen je op weg helpen zelf het antwoord te vinden. De competente AIM-student 17

18 SLB-overleg Eenmaal per week heb je een overleg met de profgroep onder begeleiding van je slb er. Tijdens dit overleg worden de resultaten van de uitgevoerde opdrachten (zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten) besproken en aan elkaar uitgelegd en worden afspraken gemaakt over de uit te voeren opdrachten van de komende week. In het begin van de eerste week worden afspraken gemaakt over de werkwijze en wordt voor de hele periode afgesproken wie per week voorzitter en wie notulist is. Een handige formule is bijvoorbeeld de notulist van de vorige week is voorzitter van deze week. Trainingen 1 Webdesign In de democolleges en trainingen webdesign wordt dieper ingegaan op de verschillende aspecten van het bouwen van een website. In deze colleges krijg je niet een kant-en-klaar recept voor de uitvoering. Wacht niet op de colleges om de verschillende facetten van het bouwen van een website te gaan uitvoeren, vaak zul je juist meer profijt van de colleges hebben als je er al eerder mee bezig bent geweest. In deze colleges wordt ingegaan op het traject dat doorlopen wordt bij de ontwikkeling van een website. Het gaat daarbij over het ontwerpen en bouwen van de gewenste functionaliteit op het web. In deze colleges zullen ook demonstraties gegeven worden van de verschillende pakketten zoals Dreamweaver en Flash/Fireworks. 2 Databases en SQL Trainingen databases en SQL ondersteunen de zelfstandige bestudering van het boek (zie par. 6.1 leermiddelen voor de precieze gegevens over het boek). Verder zijn deze trainingen onontbeerlijk voor de juiste uitvoering van de tweede proftaak: GP2. Er worden drie hoofdonderwerpen behandeld: het maken van ERD's, normaliseren, en een applicatie bouwen m.b.v. PHP. Je leert hoe je een database moet ontwerpen, bouwen en implementeren. Ten slotte leer je hoe je uit een database gegevens kunt genereren, die je vervolgens kunt gebruiken voor de proftaak. De trainingen databases en SQL zijn sterk aan elkaar gelinkt en tussen deze beide trainingen heb je de tijd om individueel of in groepen opdrachten uit te voeren die in de volgende training worden besproken en die de basis vormen voor de opdrachten van de proftaak. 3 Professionele- en ontwikkelcompetenties In de P&OC-trainingen staan in deze eerste onderwijseenheid 3 onderwerpen centraal: vergadertechniek, gesprekstechnieken en feedback geven en ontvangen. In de P&OC-map (zie Blackboard) worden ze nader uitgewerkt. De competente AIM-student 18

19 4 ICT-basisvaardigheden (website bouwen) Bij de ICT-basisvaardigheden gaat het enerzijds om de vaardigheden die je nodig hebt om binnen AIM te kunnen studeren (o.a. gebruik MsOffice en Internet, maken en onderhouden van je personal website) en anderzijds om de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het maken van de website met je profgroep. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat middelbare scholieren die bij AIM komen studeren in toenemende mate kennis en vaardigheden bezitten m.b.t. het omgaan met computers en in het bijzonder met Office- pakketten. Hiervoor zal daarom geen of weinig ondersteuning nodig zijn en ook niet geboden worden. Ook het bouwen van websites blijkt steeds meer een vaardigheid die veel aankomend studenten al bezitten, maar hier zien we wel veel verschil in niveau. Nu is het niet de bedoeling dat dit verschil in niveau volledig weggenomen wordt. Uitgaande van dit verschil, dat door studenten zelf moet worden aangegeven, wordt de ondersteuning bij het ICT- practicum ingericht. Studenten die geen of weinig kennis van het bouwen van websites hebben, beginnen bijvoorbeeld met het zich eigen maken van HTML en/of Dreamweaver. Studenten die al enige websites in HTML en soms met gebruik van toepassingen als FLASH e.d. hebben gemaakt, kunnen zich onder begeleiding verder ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van dynamische webpagina s en inpassen van databases in de website. Elke week is 2 uur een practicumruimte gereserveerd om de ICT-vaardigheden te oefenen. Je werkt dan aan een persoonlijke website met een inhoud die je zelf bepaalt. Tijdens de practicumtijden is er ondersteuning van een docent of een studentassistent beschikbaar. 5 Opsporen van informatie Veel informatie die je nodig hebt voor het uitvoeren van de proftaak en je IPR zul je zelf moeten opsporen. De basisprincipes van het opsporen van informatie op Internet ken je natuurlijk. Er bestaan echter nog meer informatiebronnen en soms lijkt er op Internet niets te vinden en is het lastig te bepalen hoe betrouwbaar de gevonden informatie is. Tijdens een aantal trainingen word je wegwijs gemaakt in soms lastig te vinden informatiebronnen. Vragen over de opdrachten kun je ook stellen aan de trainer, die je de weg zal wijzen zonder direct de antwoorden te geven. 6 Bedrijfsposters maken Een gastdocent geeft in 2 lesuren de hoofdzaken weer: verschillende soorten posters en hun toepassing posterpresentaties eisen aan een opzichzelfstaande poster ontwerp van een poster. Opdracht ter voorbereiding op de training: aan welke eisen moet een opzichzelfstaande poster voldoen, zodat zonder uitleg de bedoeling helder is bedenk er minimaal 10, zet ze op papier en neem ze mee naar de training. De competente AIM-student 19

20 Tijdens de training vindt een inventarisatie van alle eisen plaats, worden deze eventueel aangevuld, waarna ieder zelf aan de slag gaat. Een presentatie sluit deze training af. Literatuur: Elling. Rapportagetechniek. (Zie leermiddelen) Hand-out: beoordeling poster (wordt tijdens de training uitgereikt) Het raadplegen van een expert Als je met je profgroep graag antwoord wilt hebben op een vraag waar je zelfstandig geen antwoord op kunt vinden kun je een expert raadplegen. Welke experts er beschikbaar gesteld worden hangt af van de inhoud van de onderwijseenheid. De experts kun je via Blackboard benaderen. Dit gaat als volgt: Per profgroep mag gedurende de onderwijseenheid aan elke expert één vraag gesteld worden, waarop je binnen 48 uur antwoord kunt verwachten. Als je expertvraag is opgebruikt, wordt je profgroep door het systeem geblokkeerd. Via Blackboard worden alle vragen en de daarbij behorende antwoorden van de expert gepubliceerd, geordend per expert. Controleer dus voordat je de vraag aan de expert stelt of iemand anders deze vraag al heeft ingebracht. Het antwoord op je vraag is dan namelijk op Blackboard te vinden. Is je vraag nog niet gesteld, vul dan het vraagformulier in. Formuleer je vraag kort en bondig maar geef de expert wel de nodige achtergrondinformatie zodat hij je snel het correcte antwoord kan geven. Knipkaart De knipkaart is bedoeld om de individuele student een mogelijkheid te bieden op extra onderwijs. Afhankelijk van je vraag zal dit individueel zijn of, als er meer studenten zijn met dezelfde vraag, in een groep zijn, bijvoorbeeld in een extra workshop, training of college. Hoe je je knipkaart kunt gebruiken en welke spelregels daarbij gelden, vind je op Blackboard. Overleg altijd even met de onderwijseenheideigenaar. De competente AIM-student 20

21 6. Middelen en faciliteiten Leermiddelen Voor deze onderwijseenheid worden de volgende boeken voorgeschreven (deze worden ook in andere perioden gebruikt). D.M. Kroenke, Databases- beginselen, ontwerp en implementatie. 9 e editie Prentice Hall, 2002 (ISBN ); R. Elling e.a., Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd. 2e druk, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1999 (ISBN ) A. Dasselaar, Handboek Internetresearch. Van Duuren Media, (ISBN ) Aanbevolen voor degene die zich al wil verdiepen in het ontwerpen van websites: H. van den Elzen, Webdesign, van concept tot realisatie, Academic Service, (ISBN ) Onderwijslocaties Het onderwijs voor de propedeusestudenten wordt verzorgd in het gebouw aan de Lovensdijkstraat 63 of 61. De nummering van de lokalen, projectruimten en werkkamers begint dan met 63 of 61. De werkkamers van sommige docenten en bijvoorbeeld de helpdesk van ICT-services, het roosterbureau en Front-office vind je op Lovensdijkstraat 61. Blackboard: bb.avans.nl Op Blackboard, de elektronische leeromgeving van Avans Hogeschool vind je alle informatie die je nodig hebt om binnen AIM te kunnen studeren. Raadpleeg het Nieuws iedere dag! In de eerste onderwijsweek wordt een introductie over Blackboard gegeven, waarna je met je profgroep en individueel de invulling van de onderwijsperiode kunt starten. Belangrijke namen en adressen zijn: Front-office Decaan ICT-helpdesk Hier kun je terecht met vragen aan de Studentenadministratie (inschrijving, collegekaarten e.d.) Tweedelijns begeleiding met betrekking tot het algemene welzijn van de studenten. Informeert, adviseert en begeleidt individueel en vertrouwelijk bij vragen over bijvoorbeeld studiekeuzes, persoonlijke problemen, ziekte en bijzondere familieomstandigheden, studiefinanciering, wet- en regelgeving en speciale studentenvoorzieningen. Voor alle ICT-gerelateerde problemen met betrekking tot Blackboard en AIMlab kunnen studenten zich wenden tot de servicebalie AIMlab. Voor problemen met betrekking tot Groupwise en het draadloze netwerk kun je terecht bij de Centrale ICTgroep Els Blankers, kamer Carla Bertelsmann Kamer Locatie: L Telefoon: ( )8989. Centrale ICTgroep: ( )8888 of De competente AIM-student 21

22 Operationeel team (OT) Het operationele team bestaat uit onderwijseenheideigenaren van alle periodes in de propedeuse met een vertegenwoordiger van de studieloopbaanbegeleiders, die toezien op de uitvoering van het onderwijs. Als je klachten of vragen hebt over de uitvoering van het onderwijs neem je in de eerste plaats contact op met degene die het betreft. Lukt het je niet met die persoon tot een oplossing te komen of blijven er vragen over, mail dan de voorzitter van het OT: Dolly van Rossem. Wees in je mail altijd zo concreet mogelijk. Klankbordgroep Uit iedere klas (van 24 studenten) wordt in overleg met de studieloopbaanbegeleider elk semester een student afgevaardigd naar de klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft regelmatig overleg met de coördinator van de propedeuse over de gang van zaken in deze onderwijsperiode. De namen van de klankbordgroepleden staan op Blackboard. PVO Wekelijks overleg van de vertegenwoordigers van de profgroepen met de onderwijseenheideigenaar Bij iedere onderwijseenheid op Blackboard staat een button waarmee het OT g d kan worden. Voor meer informatie zie het onderdeel Q-zorg op Blackboard Agenda en verslag wordt gepubliceerd op Blackboard Virtueel projectkantoor van de groep Op Blackboard vind je het virtuele projectkantoor van je profgroep. De naam van je projectkantoor is hetzelfde als de code van je profgroep. De student die als eerste in de lijst van de leden van de profgroep staat vermeld, is tevens de beheerder van het virtuele projectkantoor. Dit betekent dat hij, in overleg met de leden van de profgroep, leden van een andere profgroep of andere opleiders dan je studieloopbaanbegeleider toegang kan verlenen tot het virtuele projectkantoor. In het virtuele projectkantoor plaatst de profgroep alle belangrijke documenten en tussenproducten die tijdens de uitvoering van de proftaak worden geproduceerd, zodat zij voor alle leden van de groep beschikbaar zijn. De studieloopbaanbegeleider volgt via het virtuele projectkantoor de activiteiten van de profgroep. De competente AIM-student 22

23 7. Beoordeling Inleiding De beoordeling van een onderwijseenheid gebeurt aan de hand van de gemaakte producten, opdrachten, verslagen, toetsen, presentaties. In dit hoofdstuk lichten we de rol van het portfolio en de toetsen nader toe. Verder worden uit de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) enkele regels toegelicht. NB. Te laat ingeleverde schriftelijke stukken worden wel nagekeken maar gelden dan als herkansing. Studieloopbaanbegeleider De studieloopbaanbegeleider speelt bij de uiteindelijke beoordeling van het kwartaal een belangrijke rol. Hij beoordeelt of je de competenties die in een onderwijseenheid centraal staan, hebt verworven. De studieloopbaanbegeleider baseert zijn oordeel op de producten die je met je profgroep en individueel hebt gemaakt, eventueel beoordeelde tussenproducten en/of toetsen. Portfolio In het portfolio verzamel je de bewijzen van je leerresultaten en dus van de competenties die je hebt verworven. Bij AIM werken we met een digitaal portfolio. Het portfolio is een onderdeel van de persoonlijke website die je zelf vult en beheert. Portfoliogesprek De portfoliogesprekken worden gevoerd in onderwijsweek 1 en 2 van de tweede onderwijsperiode. Via Blackboard wordt bekend gemaakt, wanneer en waar je portfoliogesprek wordt gevoerd. Aan de hand van het gevulde portfolio voer je een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. In dit gesprek: geeft de studieloopbaanbegeleider de eindbeoordeling van de onderwijseenheid en licht deze toe; geeft de studieloopbaanbegeleider aan of je de studiepunten voor de onderdelen van de onderwijseenheid wel of niet hebt behaald; in het geval dat je niet alle competenties hebt verworven, maakt de studieloopbaanbegeleider afspraken met je over hoe, wanneer en onder welke voorwaarden je deze competenties alsnog zult verwerven; daarnaast formuleer je samen met je studieloopbaanbegeleider leerdoelen voor de volgende periode. De competente AIM-student 23

24 Toetsen Aan het einde van elke onderwijsperiode wordt vastgesteld of je de competenties van deze onderwijseenheid op het vereiste niveau hebt verworven. Dit gebeurt met één beoordeling (formeel heet dat dan een tentamen). Een tentamen is dus het samenhangend geheel van tentamenonderdelen (zoals producten, toetsen, assessment enz.) van een onderwijseenheid Enkele regels In de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) is precies beschreven wat de regels rondom toetsen en studiepunten zijn. De OER vind je op Blackboard. Hier geven we alvast enkele belangrijke spelregels. Aan tentamenonderdelen waarvoor je een voldoende beoordeling hebt mag je niet opnieuw meedoen. Als je een tentamenonderdeel niet hebt behaald, hoef je niet de hele onderwijsperiode over te doen. Voor alle tentamenonderdelen geldt dat, indien je deze met een onvoldoende of niet voldaan hebt afgerond, je dit met je studieloopbaanbegeleider tijdens het portfoliogesprek bespreekt Ieder studiejaar wordt een tentamenonderdeel twee keer aangeboden. Een keer als onderdeel van de onderwijseenheid en voor een tweede keer aan het einde van dezelfde periode. Overzicht toetsing en afronding periode 1 De toetsing van de meeste competenties vindt plaats in de loop van de10 onderwijsweken van periode 1. In onderwijsweek 1 en 2 van de volgende periode worden portfoliogesprekken met de studieloopbaanbegeleider gevoerd. Voorafgaand aan deze gesprekken zijn alle resultaten van de tentamenonderdelen bekend. De geformuleerde competenties worden op verschillende manieren getoetst: Competenties Samenwerken in een groep Leren (en) ontwikkelen Systematisch opsporen van betrouwbare informatie ICT basiskennis op een effectieve en efficiënte wijze gebruiken Een database ontwerpen en bouwen Wijze van beoordelen Deelname aan proftaken IPR, deelname P&OC-trainingen IPR 1, 3, 4, 5 en 6 Toets Proftaken: website + database Toets (3x) (ERD, normaliseren en SQL/PHP) De competente AIM-student 24

25 Toetsingsonderdelen nader toegelicht In deze paragraaf worden achtereenvolgens de beoordeling van de proftaak en de IPR, de toetsen van databases, ICT, en het opsporen van informatie toegelicht. Proftaak De website en een verslag van de praktijktoetsing (externe presentatie) van de website. Criteria De eisen die de werkgroep PR&V aan de website stelt, zijn onder te verdelen in vier categorieën: 1. Inhoud 2. Communicatie 3. Techniek 4. Vormgeving. Ad 1. Inhoud De website moet een volledig beeld geven van de opleidingsmogelijkheden. De scholier die de website bezoekt kan daarbij ook een antwoord vinden op bijvoorbeeld de vragen: wat kan ik dan worden?, wat doe je dan voor werk?, wat moet ik daarvoor weten en kunnen?, wat voor persoon zou ik dan moeten zijn?, bij welk type bedrijf ga ik dan werken? en aan welke projecten werk ik dan bijvoorbeeld mee?. Informatie over de opleidingen van AIM een korte toelichting op de vier opleidingen uit het ICT-domein in het algemeen en haar specifieke kenmerken; minimaal twee kenmerkende functies die binnen het opleidingsprofiel uitgeoefend kunnen worden met bijbehorende taken, 'critical incidents' (typische gebeurtenissen), noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes; vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te oefenen (Tip: bekijk personeelsadvertenties); enkele bedrijven / branches waar mensen uit het opleidingsprofiel in dienst zijn; een kenmerkend project voor het vakgebied en de rol/verantwoordelijkheid die iemand uit het vakgebied in een dergelijk project heeft. Een tweede eis aan de inhoud is dat de website een realistisch beeld geeft van hoe er binnen AIM wordt gestudeerd. De scholier moet een antwoord vinden op bijvoorbeeld vragen als: heb ik veel college?, zit ik alleen op school of zie ik ook nog iets van de praktijk?, hoe word ik begeleid? en hoe gaat het met tentamens en beoordeling? Informatie over het onderwijsconcept de voornaamste begrippen en hun onderlinge samenhang uit het onderwijsconcept van AIM; de rollen en verantwoordelijkheden van opleiders; welke vaardigheden studenten nodig hebben om het onderwijs aan AIM te kunnen volgen. De competente AIM-student 25

26 Zoals in ieder vakgebied worden ook in het veld van ICT en Media heel veel vaktermen gebruikt. Voor de website is het een voorwaarde dat de bezoeker gemakkelijk uitleg kan vinden over de belangrijkste vaktermen. Begrippenlijst een alfabetische begrippenlijst van de belangrijkste vaktermen (minstens 10 per opleiding, inclusief de uitstroomprofielen); per vakterm een korte beschrijving in het Nederlands; per vakterm (dus niet van de omschrijving) een vertaling van het Nederlands naar het Engels/Amerikaans of andersom. Verantwoording van bronnen bevat een correcte bronvermelding van de gebruikte informatie volgens de richtlijnen van het boek Rapportagetechniek (kijk bij Leermiddelen voor meer informatie over het boek) bevat een alfabetisch geordende literatuurlijst volgens de richtlijnen van bovengenoemd boek Rapportagetechniek. Ad 2. Communicatie De teksten op de website moeten door de leden van de profgroep zelf geschreven worden (geen knippen en plakken ). Gebruik je eigen woorden om zaken uit te leggen. Het spreekt voor zich dat het taalgebruik correct dient te zijn en is afgestemd op de doelgroep. De website: bestaat uit zelfgeschreven teksten (geen plak- en knipwerk); is goed leesbaar (keuze lettertype en lay-out); is gericht op de doelgroep; bevat geen spelling- en grammaticafouten. Ad 3. Techniek Belangrijk is dat de website werkt en gebruiksvriendelijk is. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bezoeker gemakkelijk de weg kan vinden binnen de website (navigatiestructuur) en dat alles goed leesbaar is. Het mag niet zo zijn dat een link binnen de website niet werkt. Bezoekers maken gebruik van verschillende soorten browsers (Netscape, Internet Explorer e.a.) en ze gebruiken verschillende typen verbindingen; hiermee moet ook rekening worden gehouden. Vaak zal een bezoeker iets willen afdrukken om het na te lezen of om bijvoorbeeld aan ouders te laten lezen. Dit moet ook mogelijk zijn. Bovendien moet de website geschikt zijn om aan te melden bij zoekmachines. De competente AIM-student 26

27 De website: heeft geen dode links; is ook met een telefoonmodem goed en voldoende snel te raadplegen; is geschikt voor Netscape en Internet Explorer en Opera versies die op het netwerk van AIM zijn geïnstalleerd; is goed zichtbaar met meerdere schermformaten; kan geprint worden; heeft een heldere navigatiestructuur; bevat minimaal 1 applet met relevante functionaliteit; bevat keywords op de juiste plaats. Ad 4. Vormgeving De website moet er ook aantrekkelijk uitzien (denk aan de doelgroep). Belangrijk hierbij is dat je een consequente ( huis )stijl toepast binnen de website. Het is logisch dat je kijkt hoe andere websites in elkaar zitten en welke relevante informatie je kunt vinden (websites, vakbladen, informatiebrochures, boeken). Indien je afbeeldingen en (informatie)bronnen gebruikt, moet je deze bronnen volledig vermelden. Voor de website mogen geen auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, programma's e.d. worden gebruikt. Bij twijfel moet je toestemming vragen aan de rechthebbende. Een specifieke randvoorwaarde voor de vormgeving is dat er op één (of meer) plaats(en) gebruik wordt gemaakt van bewegende beelden in samenhang met geluid. De vormgeving van de website: is gericht op de doelgroep; heeft een consequente stijl; heeft een goed leesbaar lettertype (denk daarbij ook aan kleurenblinde scholieren); bevat op een (of meerdere plaatsen) zelfgemaakte bewegende beelden in samenhang met geluid; bevat geen auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen. geeft bronvermeldingen van de gebruikte afbeeldingen (vermeld bij eigengemaakte Procedure Verder gelden de volgende richtlijnen: Oplevering geschiedt door de website gereed te zetten in het virtueel projectkantoor en de beoordelaars toegang te verlenen. Eventueel kan een beoordelaar de profgroep vragen de website te demonstreren. Het verslag van de praktijktoetsing lever je in bij je studieloopbaanbegeleider. De namen van de beoordelaars worden op Blackboard gepubliceerd (let op de melding op het Laatste Nieuws). Geef deze beoordelaars zo snel mogelijk toegang tot het virtuele kantoor van de profgroep. Opleverdatum per onderdeel GP1 t/m GP3: zie bijlage 4 van deze periodewijzer. De competente AIM-student 27

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Onderwerpen" Eindpresentatie Hoe presenteer ik mijn definitief ontwerp

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Planning 10 Informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING In de tweede fase

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

RIJK ONDERWIJS. Versie V1.3 Datum Tuesday 6 September 2016 Auteur S.Karssemakers

RIJK ONDERWIJS. Versie V1.3 Datum Tuesday 6 September 2016 Auteur S.Karssemakers RIJK ONDERWIJS Versie V1.3 Datum Tuesday 6 September 2016 Auteur S.Karssemakers INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Instructie... 4 3 Vragen... 4 3.1 Starten met de opleiding... 4 3.2 RIJk onderwijs... 5

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond.

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-01-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. Intro: Voordat je een AV productie gaat maken, moet

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT INTRODUCTIE AQUA & LEISURE 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad,

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Digitaal Portfolio. Project: Webdesign. Organisatie: InHolland Haarlem. Opdrachtgever: Maya Schmuki

Plan van aanpak. Project Digitaal Portfolio. Project: Webdesign. Organisatie: InHolland Haarlem. Opdrachtgever: Maya Schmuki Plan van aanpak Project Digitaal Portfolio Plaats, datum: Haarlem, 14 Maart 2014 Project: Webdesign Organisatie: InHolland Haarlem Opdrachtgever: Maya Schmuki Opdrachtnemer: Frank Bakker E-mail: 463631@inholland.lnl

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact.

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact. Deelnemers welkom heten Dag 1: Deelnemers welkom heten Introductie trainers Energizer: De deelnemers lopen kriskras door de ruimte. Zij geven elkaar een krachtige hand en zeggen hoe zij heten in verstaanbaar

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie