NieuwsHeft. Gemeenschapshuis onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 12 - nummer 3 - juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NieuwsHeft. Gemeenschapshuis onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 12 - nummer 3 - juni 2008"

Transcriptie

1 Jaargang 12 - nummer 3 - juni 2008 Gemeenschapshuis onder de loep In dit : Cursus websitebouwen Het uitnodigende gemeenschaphuis 3 Onder de werktitel Dorpshart Middelbeers verrijst in Middelbeers (gemeente Oirschot) een multifunctioneel gebouw waarin onder meer zorgwoningen, huurappartementen voor senioren en een ontmoetingsruimte onderdak krijgen. De bestuursleden Kees de Jong en Rien van Breda van Stichting Ontmoetingscentrum De Beerzen vertellen in een gesprek enthousiast over de voorbereidingen. Over pakweg 10 maanden hopen zij een aantrekkelijke accommodatie aan de Doornboomstraat midden in Middelbeers in gebruik te nemen. Tot die tijd moet er nog wel veel werk verzet worden, waarbij het werven van zowel fondsen als vrijwilligers bovenaan op de bestuurlijke agenda staan. Impuls aan leefbaarheid Kees de Jong gaat terug in de tijd: "In 2004 is het officiële startsein gegeven voor het project Herontwikkeling Dorpshart Middelbeers. Een groep kritische bewoners onder de naam 'Hart voor de Beerzen' wilde aan de leefbaarheid in het centrum van Middelbeers een grote impuls geven. Dat heeft eind 2007 uiteindelijk geresulteerd in nieuwbouw door het gemeentelijk Woningbedrijf Oirschot rond het voormalige gemeentehuis. Het was daar namelijk een ratjetoe, rijp voor de sloop. We krijgen daarvoor in de plaats een prachtig diensten- en ontmoetingscentrum." In het gebouw komen huurappartementen voor senioren en Amarant huurt er enkele zorgwoningen. Daarnaast gaan de Rabobank, Zuidzorg met een consultatiebureau en een tandartspraktijk er zich vestigen. De architect van het complex, M2M Architectuur, neemt er ook zijn intrek in. Het Streekhuis voor het gebied Beerze-Reusel opent er een loket en als gezamenlijk trefpunt komt er een groot ontmoetingscentrum in voor alle verenigingen en inwoners uit Oost-, West- en Middelbeers. Het multifunctionele gebouw zal via één centrale ingang toegankelijk zijn met de koffiecorner op een strategische plaats in de gemeenschappelijke ruimte. Subsidieregelingen Zet Vraagbaak Het complex is er mede gekomen, omdat enkele kapitaalkrachtige partners een geschikte (nieuwe) accommodatie zochten. De In Beeld panden van de Rabobank, Kruisvereniging en de tandarts zijn gesloopt, zij stonden op de huidige locatie. Ook het architectenbureau zocht onderdak. Tenslotte vond het gemeentelijk Woningbedrijf het aantrekkelijk om hier te bouwen. Na de gemeentelijke herindeling 8 was het gemeenthuis in Middelbeers namelijk overbodig geworden

2 Levendige functies Het toekomstige ontmoetingscentrum kent een aantal functies: ontspannen, ontmoeten, ontwikkelen, faciliteren en wil een uitvalbasis zijn voor bijvoorbeeld wandelaars en fietsers. Naast de koffiecorner komt er een zaal die met flexibele wanden te verdelen is in afzonderlijke ruimtes. Er komen een biljart en computers te staan. De mogelijkheid voor een VVV-steunpunt wordt onderzocht. De gemeente Oirschot heeft verder geen plannen voor de vestiging van een lokaal zorgloket of een andere gemeentelijke dienst in het pand. Rien van Breda: "Het moet een levendig centrum worden. Aan vergaderruimte is hier in Middelbeers grote behoefte. Het moet een plek zijn om samen te komen, voor alle gebruikers van het nieuwe gebouw, voor alle Beerzenaren en voor verenigingen om elkaar te ontmoeten. Zij kunnen zo hun activiteiten beter met elkaar afstemmen." Het Stichtingsbestuur Ontmoetingscentrum De Beerzen heeft de taak op zich genomen om het centrum in te richten en te exploiteren. De opbrengsten krijgt men uit verhuur van de zaal en verkoop in de koffiecorner. Om op die manier een laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren. Kees de Jong: "Op grond van dit onderzoek hebben we toen een begroting opgesteld. Door middel van geïsoleerde flexibele paneelwanden kunnen we aan verschillende wensen van huurders voldoen. We hebben de ruimte voor tien jaar in bruikleen van het Woningbedrijf Oirschot. Klein onderhoud, schoonmaken en energie moeten we als stichting zelf betalen. We krijgen een kale ruimte opgeleverd, dus de inrichting is ook voor Een avontuur Het bestuur zit met enkele dilemma s. Zij kunnen buiten een maquette en een brochure nauwelijks iets laten zien hoe de accommodatie er uit gaat zien. Momenteel zijn alleen de contouren van de nieuwbouw pas zichtbaar. Verder vertrekt het bestuur vanuit een blanco situatie. Op de plaats van het 'Dorpshart' was vroeger al geen accommodatie, alle verenigingen zitten nu al ergens en de Fondsen en vrijwilligers Men is indertijd begonnen met een vraag aan Stichting Zet om een behoefteonderzoek uit te voeren. Eén van de resultaten daarvan was dat vooral ouderen geïnteresseerd zijn in een ontmoetingscentrum op die plaats. De Bond van Ouderen heeft daarom meegedacht met de ontwikkeling van het ontmoetingscentrum. Dat er in het multifunctionele gebouw ook seniorenwoningen komen zal daar zeker aan bijdragen. Rien van Breda (links) en Kees de Jong van Stichting Ontmoetingscentrum De Beerzen onze rekening, die moet een moderne uitstraling krijgen. We zijn druk bezig met de fondsenwerving daarvoor." Het bestuur werkt hard aan alle voorbereidingen. Op een open dag afgelopen mei hebben zij zich gepresenteerd en mensen opgeroepen om mee te denken. Momenteel benadert men actief de verenigingen, men denkt bijvoorbeeld aan kleinschalige toneelactiviteiten. De eerste contacten met het plaatselijke welzijnswerk, waaronder met de jongerenwerker, zijn inmiddels gelegd. Om de exploitatie, zonder winstoogmerk, rond te krijgen is het bestuur op zoek naar vrijwilligers voor allerlei taken, bijvoorbeeld voor de bar, schoonmaak en technisch onderhoud. Het bestuur wil op basis van de aanmeldingen een flexibel rooster op gaan stellen. inwoners zijn het niet gewend om aan de Doornboomstraat een kopje koffie te gaan drinken. Er is wat dat betreft geen historie. De vroegere gemeente kende eigenlijk geen accommodaties. Rien van Breda: "Als de bouw de lucht in gaat, dan gaat het pas leven. Het wijgevoel onder de bewoners moet meer ontwikkeld gaan worden. We hebben nu ideeën, over een klein jaar is de oplevering! Het is een groeiproces." Kees de Jong beaamt, dat het een heel avontuur is. "Als kleine kern moet je een eigen plek hebben. Wat er nodig is, blijkt uit het door Zet uitgevoerde behoefteonderzoek. De vraag blijft op welke wijze deze behoeften zich zullen ontwikkelen. De ruimtes mogen in elk geval geen statisch geheel zijn, zij moeten multifunctioneel zijn. Zo houden we een laagdrempelige ontmoetingsplek", aldus de twee bestuursleden. Joost Andrik 2

3 Cursus websitebouwen De eerste cursus voor leden van t Heft, waarbij zij leren zelf een website te bouwen voor hun gemeenschapshuis, is eind 2007 van start gegaan. De training heeft zes avonden in beslag genomen. Hierin hebben de deelnemers geleerd hoe zij zelf met behulp van een speciaal, gratis verkrijgbaar programma een eenvoudige én aantrekkelijke website kunnen bouwen. Daarbij is hen uitgelegd welke rubrieken of knoppen zij moeten kiezen om de juiste informatie op de juiste plek te zetten. Bovendien zijn mogelijkheden aangereikt om hun website voor wat betreft de lay-out precies in de huisstijl van hun accommodatie te maken. VTA in Eindhoven De eerste groep, die van start is gegaan betreft de gemeenschapshuizen in Eindhoven. Zij zijn allen lid van de vereniging voor vrije tijdsaccommodaties (VTA), die als een koepelorganisatie werkt voor de gemeenschapshuizen in die stad. Los van het feit dat de huizen een website voor zichzelf bouwen, kunnen zij zo ook onderling sneller bereikbaar worden en informatie uitwisselen. Op die manier slaan ze twee vliegen in een klap. Eén van de cursisten was Jochem de Vries. Enthousiast vertelt hij over zijn ervaringen met de cursus. Genderdal Jochem de Vries: Sinds een aantal jaren ben ik bij gemeenschapshuis Genderdal betrokken, onder meer als diskjockey. In de begintijd hadden ze daar op ictgebied nog niets. Ik heb toen het idee geopperd om voor hen een website te bouwen, met een eenvoudig menu en nieuws van de vereniging. Hij is met pensioen, ervaring op dat gebied heeft hij bij zijn oude werkgever opgedaan. Lang geleden is hij op zijn toenmalige werk begonnen met het opzetten en invoeren van een digitaal beheerssysteem inclusief de beveiliging daarvan. In eerste instantie was het vooral uitproberen. Al doende heeft hij het zichzelf zo allemaal eigen gemaakt. Al die ervaring kwam natuurlijk in de cursus van t Heft goed uit. Veel wist ik al wel, nieuw voor mij was hoe je de kleuren van de achtergrond in kunt stellen, aldus Jochem de Vries. Het maken van links en het invoeren van foto s en tekst kende ik al. Voor sommigen ging het allemaal (te) snel, anderen konden het goed bijhouden. Het blijft natuurlijk lastig, dat de deelnemers aan de cursus niet allemaal hetzelfde beginniveau hebben. De bedrevenheid met computers wisselt sterk, maar het pluspunt is dat de cursisten elkaar natuurlijk ook onderling kunnen helpen! Het is leuk voor de wijk Het is de eerste keer dat de cursus door docent Jeroen Tuitjer is gegeven. Volgens Jochem de Vries heeft hij goed uitgelegd hoe het programma werkt en hij vond het interessant om te zien hoe het verliep. Met het programma zijn door iedereen webpagina s te maken. Hij ziet ook nog wel wat verbeterpunten, zoals een overzichtelijk programma per avond en het voorafgaand aan de cursus uitreiken van de handleiding. Jochem de Vries raadt elk gemeenschapshuis aan om een cursus websitebouwen te volgen: Een goede website is tegenwoordig onmisbaar. Het is belangrijk voor het bestuur om op simpele wijze zo n website te maken. Ik denk dat er veel interesse voor is. Je kunt zo ook gemakkelijker contact met andere gemeenschapshuizen maken. Voor de kosten hoefden wij het niet te laten: die werden door t Heft gedragen. Waar je aan moet denken is natuurlijk het onderhoud van de website. Is dat goed geregeld, ook in de toekomst? Daar moet je bijvoorbeeld met de vrijwilligers die dat gaan doen goede afspraken over maken! Joost Andrik Heeft uw gemeenschapshuis ook belangstelling voor de cursus websitebouwen dan kunt u zich melden bij t Heft: via telefoonnummer (013) of mail naar Jos Overbekking, 3

4 Het uitnodigende gemeenschapshuis t Heft heeft samen met Stichting Zet een boek over accommodatiebeleid uitgegeven onder de titel: Het uitnodigende gemeenschapshuis. Auteur Margreeth Broens beschrijft daarin vanuit verschillende invalshoeken de beleidsvorming bij gemeenten en besturen van gemeenschapshuizen. Zowel Zet als t Heft komen de verschillende belangen, het beleid en de uitwerkingen in de praktijk tegen. Het boek is gepresenteerd op de conferentie van t Heft Een hart van goud op 24 januari Het is de moeite waard om het eens op de agenda te zetten en er over door te praten! Het advies is: blijf vooral niet droogzwemmen. Neem ook eens een kijkje in de gemeenschapshuizen. U zult versteld staan van wat u er allemaal hoort en ziet, wat er aan werk wordt verzet en wat er allemaal bij komt kijken. Uitnodiging De titel Het uitnodigende gemeenschapshuis is gekozen omdat uitnodigen in het boek betrekking heeft op drie betekenissen: 1. Het gemeenschapshuis is voor iedereen toegankelijk: alle geïnteresseerden zijn welkom en het heeft geen drempels. 2. Het concretiseren van de visie op de verhouding tussen overheid en burger. De overheid geeft niet alleen het gemeenschapshuis als voorziening, zij nodigt burgers uit en vraagt actieve inzet voor het gemeenschapshuis. De lokale overheid faciliteert en de burgers leveren een actieve bijdrage. Het gaat om samenwerking. 3. Een uitnodiging aan de lezer van het boek, om mee te denken en om ook mee aan de slag te gaan. Ontwikkelingen Voor het verschijnen van het boek zijn verschillende aanleidingen. Op dit moment bevinden we ons in een tijd waarin de overheid aan de ene kant een stapje terug zet maar aan de andere kant de hand reikt, faciliteert. De overheid wil wel beleid maken maar er niet alleen voor staan. Burgers moeten mee de handen uit de mouwen steken. De overheid nodigt de burger uit om het initiatief te nemen, de uitnodigende overheid, zorgt er voor dat zaken gebeuren en neemt de regie op zich. Samen als overheid met burgers, al dan niet in georganiseerd verband, de samenleving leefbaar houden of versterken. We zien als ontwikkeling in het beleid meer aandacht voor gemeenschapszin en ontmoeting. Op dit moment is in het overheidsbeleid wat meer aandacht voor gemeenschapszin als tegenwicht tegen de negatieve kanten van individualisering. De accommodatie ligt op het snijvlak van individualisering en gemeenschapszin, waar mensen elkaar tegen kunnen komen, belangstelling voor elkaar kunnen krijgen en houden. De blik is gericht op het gemeenschapshuis als belangrijke voorziening ten behoeve van leefbaarheid. Ook al is schaalvergroting geen speerpunt van beleid meer, toch gaat ze door. Organisaties als woningcorporaties en zorginstellingen worden ook steeds groter. Het spreekuur in de kleine kern of buurt valt weg. Mensen kennen elkaar minder goed en komen elkaar minder tegen. De leefbaarheid staat onder druk. Een buurt-, dorps- of gemeenschapshuis kan als laatst overgebleven voorziening dienen om niet-commerciële en commerciële diensten in onder te brengen. De druk op vrijwillige inzet door en voor mensen is behoorlijk groot. De verantwoordelijkheden van vrijwilligers in de accommodaties zijn sterk toegenomen: ze moeten als beheerder aan allerlei eisen voldoen en daarbij moeten ze ook nog voor een sluitende exploitatie zorgen. Vo o r d e i n h o u d hebben ze noodgedwongen minder aandacht gekregen. Toch vraagt het beleid, bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), juist ook om vrijwillige inzet van burgers. Accommodatiebeleid is lokaal beleid. Gemeenten zijn autonoom en hebben elk hun eigen historie. Daarbij komt, dat ook elke accommodatie nog weer uniek is. Elke aanpak en bemoeienis is dus een kwestie van maatwerk. Dit boek wil inspireren en handvatten aanreiken. 'Het uitnodigende gemeenschapshuis' is te koop voor 20,- bij Stichting Zet. Hanneke Fikke, (013) of 4

5 Subsidieregelingen Provincie Noord-Brabant Leefbare dorpen en wijken. Iedereen doet mee! De provincie Noord-Brabant wil alle Brabanders perspectieven bieden zodat zij de kansen die er zijn om mee te (blijven) doen, kunnen en willen grijpen. Zij stelt daarvoor subsidie beschikbaar om de leefbaarheid in de Brabantse dorpen en wijken te versterken.omdat meedoen goed is voor de Brabander en goed is voor Brabant. Door perspectieven te bieden blijven oud en jong met elkaar en met Brabant verbonden: jongeren verbinden met Brabant en de Brabantse samenleving en ouderen verleiden tot blijvend investeren in Brabant. Onze dagelijkse leefomgeving is van groot belang om ons prettig te voelen. De kwaliteit van de eigen straat en buurt bepaalt in sterke mate hoe we ons voelen. De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren het ontwikkelen en uitvoeren van plannen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te verbeteren ondersteunen. Ook stimuleert de provincie bewoners deel te nemen aan die plannen. Alle Brabanders worden uitgedaagd om mee te werken aan een leefbare samenleving. Dorpen In 2008 kunnen subsidies aangevraagd worden om (integrale) dorpsontwikkelingsplannen op te stellen, of om aan een bestaand dorpsontwikkelingsplan een sociale paragraaf toe te voegen. Ook wil de provincie bijdragen aan de uitvoering van integrale dorpsontwikkelingsplannen. Burgers die creatieve en vernieuwende ideeën hebben, als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp, kunnen deze melden bij De provincie kiest de 10 beste projecten of activiteiten uit en gaat deze ondersteunen en in de schijnwerpers zetten. Wijken Voor wijken is er subsidie mogelijk voor het maken van een wijkontwikkelingsplan en voor wijkprojecten gericht op de sociale en culturele ontwikkeling van de wijk. Meer informatie over deze subsidieregelingen is te vinden op de site nl. Daar zijn ook de Uitvoeringsprogramma s Leefbare dorpen en Leefbare wijken te downloaden. Belvedere Belvedere is een projectbureau van diverse ministeries, gericht op cultuurhistorie en ruimtelijke ordening; de subsidiemogelijkheden kunnen ook interessant zijn voor gemeenschapshuizen, bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband met historische verenigingen, corporaties, dorpsraden, wijkraden e.d. In Nederland gebeurt veel op het gebied van wonen, werken, reizen, natuur, landbouw etc. De vormgeving van al deze veranderingen is niet alleen een functioneel vraagstuk. Het is ook een kwaliteitsvraagstuk. Vormgeving met respect voor de cultuurhistorie vergroot de kwaliteit van de inrichting van Nederland. Belvedere is een nieuwe zienswijze op de omgang met het cultureel erfgoed: behoud door ontwikkeling. En het is een nieuwe zienswijze op ruimtelijke planvorming. Zijn er leden van t Heft met belangstelling en een concreet idee: het ombouwen van een molen tot dorpshuis? Het behoud van een oude school als mogelijke accommodatie voor een buurthuis? Meld u dan aan bij t Heft: De brochure Projectsubsidies Belvedere en het aanvraagformulier voor de subsidie zijn te vinden op de website van het Stimuleringsfonds Architectuur (www.archfonds.nl). Het is mogelijk viermaal per jaar aanvragen in te dienen in twee subsidiecategorieën. In 2008 zijn de sluitingsdata voor het indienen van een aanvraag nog 1 augustus en 15 oktober. Op de website staat verder nog een groot aantal subsidiemogelijkheden, onderverdeeld in diverse categorieën. 5

6 Zet Vraagbaak Rookverbod Welke eisen worden er aan de rookruimte gesteld? Een rookruimte moet afsluitbaar zijn en als zodanig zijn aangeduid. Verder mag buiten de rookruimte geen hinder of overlast ontstaan door tabaksrook en mag in de rookruimte niet bediend worden. Geldt het rookverbod voor de horeca ook voor een besloten club? Ja. Als een besloten club activiteiten onderneemt in een horeca-inrichting is roken enkel toegestaan in een afsluitbare rookruimte die aan de wettelijke eisen voldoet. Als de activiteiten plaatsvinden in huislijke kring (privé-ruimten), is de tabaksregelgeving niet van toepassing. Wanneer mag het personeel wel in de rookruimte komen? De rookruimte is bedoeld om rokers de gelegenheid te geven om te roken. Werknemers hoeven daar voor hun werkzaamheden niet te komen. Hierop zijn uitzonderingen gemaakt. Het gaat dan om bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden of om onderhoud van de ruimte. Speciaal voor de horeca geldt dat er tijdens openingsuren geen normale horecawerkzaamheden in verricht mogen worden, zoals bedienen en afruimen. Verder kan het nodig zijn dat het personeel wel eens in de rookruimte moet komen om aanwezigen aan te spreken op ongewenst gedrag, of bij calamiteiten. Hebben vrijwilligers recht op een rookvrije werkplek? De rookvrije werkplek heeft geen betrekking op vrijwilligers (artikel 11a, eerste lid van de Tabakswet) Het is wel zo dat de tabaksregelgeving van toepassing is als vrijwilligers naast of in aanvulling op gewone werknemers hun werkzaamheden verrichten. Tevens is de tabaksregelgeving wel van toepassing als vrijwilligers werken in categorieën van inrichtingen die vallen onder artikel 10 en 11 van de Tabakswet, omdat daarin van de geboden voorzieningen gebruik moet kunnen worden gemaakt en de werkzaamheden moeten kunnen worden verricht zonder daarbij hinder of overlast van roken te ondervinden. Mag je roken in een feesttent? Feesttenten worden op dezelfde manier behandeld als terrassen die in de open lucht zijn gelegen. Dit betekent dat in tenten gerookt mag worden als (ten minste) een zijde volledig open is (en dus niet geheel of gedeeltelijk is afgeschermd). Als een tent aan vier zijden afgeschermd of afgesloten is, dient deze wel geheel rookvrij te zijn. Burendag 2008: Kom in actie voor je buurt Het Oranje Fonds roept buurtbewoners in heel Nederland op om op zaterdag 20 september met elkaar in actie te komen voor de eigen buurt. Klusjes als scheefzittende hekken repareren, lelijke elektriciteitshuisjes verfraaien, samen herfstbloemen planten, graffiti of straatvuil verzamelen, een speelplaatsje opknappen. Overal leven wel van die buurtwensen. Het Oranje Fonds gaat deze verzamelen en buren oproepen dit met elkaar aan te pakken. Alles is mogelijk. En om alle buurtwensen ook echt te realiseren, stelt het Oranje Fonds beschikbaar! 6

7 Het Oranje Fonds vraagt alle sociale organisaties met een eigen locatie om op Burendag een feestelijk Open Huis te houden op zaterdag 20 september, tussen en uur. De hele buurt komt er dan samen. Klussende buurtbewoners delen hun belevenissen van de dag met elkaar en met andere buurtbewoners. Het Oranje Fonds biedt een bijdrage in de kosten van 200,00 en een eigen promotiepakket. Aanmelden kan tot 10 juli Meer informatie en aanmeldingsformulier: of bij de contactpersoon: Jasmin Ahmed op of Alcoholverstrekking en jeugd De VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) ziet toe op de naleving van de Drank- en Horecawet en spoort strafbare feiten op. Naast het toezicht op de bedrijven controleert de VWA ook of de vergunningen door gemeenten volgens de regels worden verleend. De controleurs komen onaangekondigd om te onderzoeken of iedereen zich aan de regels houdt. De controleur heeft op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Drank- en Horecawet de bevoegdheid om iedere ruimte te inspecteren en kan dus niet geweigerd worden. De controleur van de VWA heeft altijd een legitimatiebewijs bij zich. Wetgeving Aan jongeren onder de 16 jaar mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt. Voor de verkoop van sterke drank (gedistilleerd met 15 procent alcohol of meer) geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. Bedrijven die alcoholhoudende drank verstrekken, zijn verplicht de leeftijd van jongeren die om alcohol vragen, vast te stellen aan de hand van een legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). De leeftijdsgrenzen gelden ook voor indirecte verstrekking: verkoop aan jongeren via personen die de leeftijd van 16 of 18 jaar wel hebben bereikt. Die leeftijdsgrenzen tenslotte moeten op een duidelijke en goed leesbare wijze worden aangeduid op de plaats waar de alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Controle Bij alle verkooppunten van alcoholhoudende drank waar jongeren proberen alcohol te kopen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar (voor sterke drank onder de 18 jaar). Een inspectie kan ook uitgevoerd worden naar aanleiding van een bij de meldkamer van de VWA binnengekomen klacht. Een leeftijdsgrenzeninspectie wordt niet aangekondigd. De controle bestaat uit een observatie met daarna de terugkoppeling met de bevindingen naar de ondernemer. Als de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar (voor sterke drank onder de 18 jaar) wordt geconstateerd wordt direct opgetreden. Ook kan de gemeente verzocht worden de vergunning van de ondernemer in te trekken. Waar wordt gecontroleerd? De vergunning of ontheffing en de daaraan gekoppelde eisen worden steekproefsgewijs gecontroleerd bij vergunningsplichtige bedrijven, bijvoorbeeld: cafés, discotheken en bioscopen sportkantines en buurthuizen slijterijen supermarkten evenementen en festivals Naast de bedrijven met een vergunning worden ook de illegale bedrijven opgespoord, zoals de 'hokken' en de 'keten'. Boetes Degene die alcohol verstrekt aan jongeren zonder de leeftijd vast te stellen riskeert een geldboete. Boetes kunnen oplopen tot 1800,00. Gratis software Er is tegenwoordig zoveel goede gratis software op het internet beschikbaar, dat u er een groot deel van uw werkzaamheden op een betrouwbare manier mee kunt doen. Op businesscompleet/news treft u 24 tips voor gratis bedrijfssoftware aan. Joost Lukassen

8 VAN HET BESTUUR De vakantietijd breekt weer aan. Allerlei zaken lopen gewoon door. Het bestuur van t Heft neemt deel aan het landelijk netwerk, waarbij er vorderingen zijn op het terrein van samenwerken. Met de vereniging kleine kernen noord-brabant is ook de samenwerking gezocht, om elkaar te versterken en informatie uit te wisselen. t Heft kan de komende tijd weer rekenen op brede steun van de provincie Noord-Brabant. Zodoende kan t Heft voor de langere termijn (grotere) projecten en zaken aanpakken. En kunnen we een vernieuwingsslag maken, zodat t Heft klaar is voor de toekomst, om ook dan nog vorm te kunnen geven aan de invulling van een eigentijds accommodatiebeleid. Samen met Stichting Zet heeft t Heft een boek over accommodatiebeleid uitgegeven: 'Het uitnodigend gemeenschapshuis'. Het boek is aan alle leden verzonden. Ons advies is om het op de agenda van de bestuursvergadering te zetten en er mee aan het werk te gaan! Gemeenten zijn volop bezig met de invulling en de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het bestuur van t Heft wil graag het pilotproject ' Gemeenschapshuizen Wmo-proof' uitbouwen en inspelen op de actuele ontwikkelingen. De besluiten hierover moeten nog genomen worden. Dit geldt ook voor de plannen betreffende de toegankelijkheid van gemeenschapshuizen. Voor vragen, advies en ondersteuning kunt u steeds bij t Heft terecht. Zo is er de vraagbaak op onze website www. theft.nl. Het is een goed en nuttig instrument. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd terecht bij de Vraagbaak van Stichting Zet. Tot slot nog een vakantiegroet: wij wensen iedereen een ontspannen tijd toe! Namens het bestuur, Jan van den Broek In Beeld Tonny Brabers is bestuurslid van het eerste uur. Ruim tien jaar geleden reageerde zij op een vraag voor bestuursleden van het toenmalige samenwerkingsverband van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant, de voorloper van t Heft. Toen was zij al vele jaren actief in het bestuur van buurthuis De Schelf in haar woonplaats Raamsdonksveer. Tonny legt uit: Besturen vind ik leuk, vooral het omgaan met mensen. Een goede samenwerking is belangrijk en daarbij iedereen in zijn waarde laten. En via het bestuur van t Heft krijg je gemeenschapshuizen van een andere kant te zien. Zij heeft veel waardering en respect voor al die mensen die zich pro Deo voor hun gemeenschapshuis inzetten. In De Schelf is de afgelopen 20 jaar veel veranderd. Tonny noemt enkele dingen op: nieuwe vrijwilligers denken er langer over na voordat zij zich gaan inzetten, er zijn veel meer wetten en regels, de jeugd is moeilijker bereikbaar. Daarnaast ziet ze dat mensen gemakkelijker binnenlopen dan vroeger. Wat betreft t Heft constateert zij, dat het allemaal professioneler is geworden, zeker ook door de ondersteuning van Zet. Er worden meer activiteiten georganiseerd. Als bestuurslid wil zij zich inzetten om zaken nog beter te maken. Dan pas ben je volgens haar een goede bestuurder. In haar eigen woorden: Je bent nooit klaar! COLOFON is een uitgave van Platform t Heft in samenwerking met Stichting Zet. Redactie: Joost Andrik Tonny Brabers Jan van den Broek Ursem Communicatie Druk: Drukkerij Deko, Tilburg Contactgegevens: Stichting Zet Postbus AG TILBURG tel: (013) fax: (013) website: 8

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18 Tabakswet 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18.1 Wat u moet weten. Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1)

AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1) AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen op grond van artikel 3 Drank- en

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

3 december december Aanvang 19:30 uur

3 december december Aanvang 19:30 uur Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek Aanvang 19:30 uur Onderwerpen Dorpsraad Galder-Strijbeek Servicepunt Buurtpreventie gastspreker Frie van Rijsbergen, wijkagent Galder en Paul Sintnicolaas,

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER COMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (A1)

AANVRAAGFORMULIER COMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (A1) AANVRAAGFORMULIER COMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (A1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 beheerplan visie doel 1 Visie & Beheer De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken: 0. Visie en Doel 1. Volop Gebruik 2. Sluitende exploitatie 3. Verstandig

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010

Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010 Factsheet Sportactie Leeftijdgrenzen Alcohol 2010 Versie 3 Datum 17 juni 2011 Status definitief Colofon Project Sportactie Leeftijdsgrenzen Alcohol 2010 CE 10 1711 Contact Afdeling Toezichtvoorbereiding

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten Aan de burgemeester van de gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2012 Per 1 juli 2008 is binnen de horeca, sport, en kunst en cultuursector het rookverbod ingevoerd. Daarnaast is besloten dat behalve werkgevers in

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning 1. Ondernemingsvorm Naam inrichting Handelsnaam KvK Dossiernummer Kamer van Koophandel Natuurlijk(e) persoon/personen (b.v. eenmanszaak, V.O.F.) Rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen:

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen: Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Model A Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient u in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank-

Nadere informatie

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Model B

DRANK- EN HORECAWET. Model B DRANK- EN HORECAWET Model B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Soms moet je nee verkopen

Soms moet je nee verkopen COLOFON Stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD) Postbus 182 2260 AD Leidschendam F 070 317 5046 pvad@raadndh.nl Huisregels en leeftijdsstickers zijn tegen kostprijs

Nadere informatie

Van Voor Door Met. Elkaar

Van Voor Door Met. Elkaar Van Voor Door Met Elkaar 1 Inhoud waaier Kernboodschap Projectstructuur Lokaal netwerk Ontmoeting 2 Kernboodschap Kernboodschap Gewoon sámen DOEN! Simpel, herkenbaar en voor iedereen. Omdat iedereen ertoe

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrije speeltuin

Stappenplan voor een rookvrije speeltuin Wat is een rookvrije speeltuin? De hele speeltuin is rookvrij. Zonder uitzonderingen. De rookvrije regels staan in het reglement en in de speeltuin wordt met bordjes aangegeven dat het rookvrij is. De

Nadere informatie

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan) (u kunt vraag 3 overslaan)

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan) (u kunt vraag 3 overslaan) Model A (aanvraagformulier commercieel horeca- of slijtersbedrijf) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2016 Goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2016 COC Limburg Bogaardenstraat 43 6211 SN

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

U dient dit formulier -volledig ingevuld en ondertekend- in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier -volledig ingevuld en ondertekend- in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Infoblad drank- en horecawet model A

Infoblad drank- en horecawet model A Infoblad drank- en horecawet model A Beschrijving Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf. Om een café, restaurant, kantine of slijtersbedrijf

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid Voorzieningenkaart Op 31 maart hadden we voorlopig de laatste bijeenkomst van de Voorzieningenkaart 2030 van Centrum Krinkelhoek Mettegeupel en Oss Zuid. Dit keer kwamen we bij elkaar in Horizonschool

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Code: DHT Ingebruiksdatum: Versie:

Code: DHT Ingebruiksdatum: Versie: Titel: LEEFTIJDSGRENZEN - SURVEILLANCE Opgesteld door: Inhoudelijk beoordeeld door: Goedgekeurd door documenteigenaar: d.d Vervallen verklaard door: d.d. Pagina 1 van 5 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1.1

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: maandag 14 september 2015 16:00 Aan: M Wolfs; P Otten Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Spirato (doorgestuurd T. Weekers d.d. 14-09-2015) Van: Spirato [mailto:info=spirato.nl@mail195.atl21.rsgsv.net]

Nadere informatie

Daarom willen we graag, als direct betrokkenen en expert op dit gebied, met u de dialoog aan over dit onderwerp.

Daarom willen we graag, als direct betrokkenen en expert op dit gebied, met u de dialoog aan over dit onderwerp. VNG t.a.v. Mevrouw Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Open brief Uitgeest, 20 november 2012, Geachte mevrouw Jorritsma, Middels deze brief willen wij graag onze mening kenbaar maken betreffende het

Nadere informatie

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Inleiding De deelnemers van de training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers zijn ongeveer 3 maanden na het volgen

Nadere informatie

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aan de burgemeester van de gemeente Nijkerk 1 Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT Aanvraagformulier Exploitatievergunning horecabedrijf Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening, dient u in het

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2013

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2013 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 13 Onderzoeks en adviesbureau INTRAVAL heeft in opdracht van de NVWA, vanaf december 8/begin januari 9 negen kwartaalmetingen uitgevoerd naar het naleefniveau

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport HANDLEIDING INVOERING ROOKVRIJE HORECA, SPORT EN KUNST/CULTUUR Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoudsopgave 1 Waarom deze handleiding 2 2 Waarom worden horeca, sport en kunst/cultuur

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Vrijwillige inzet op het platteland

Vrijwillige inzet op het platteland Vrijwillige inzet op het platteland Vrijwillige inzet op het platteland Op het platteland is de afgelopen jaren veel veranderd en het vrijwilligerswerk op het platteland verandert ook. Hoe kunt u, als

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp

Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Thema Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Het gaat dus om verandering Rol Spirato en VKKL Ondersteunend voor zowel de accommodaties enerzijds als de gemeenten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst De Bouwen werkt aan een mooie toekomst Sociaal programma de Bouwen Het was een mooie wijk, het is een mooie wijk en blijft een mooie wijk Sociaal Programma De Bouwen is een prettige woonwijk! Daar is bijna

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

koppen bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken

koppen bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn T. 14 0172 E. gemeente@alphenaandenrijn.nl www.alphenaandenrijn.nl Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie

Sport en ontmoeten in Oss NW. Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli

Sport en ontmoeten in Oss NW. Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli Sport en ontmoeten in Oss NW Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli Agenda 2 juli 20:00 uur start bijeenkomst Korte toelichting op de agenda en het doel van de avond Opdracht: Elevator Pitch door verenigingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf)

Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf) Model B (aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf) De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

2.15 Alcohol gevaren en regels

2.15 Alcohol gevaren en regels 2.15 Alcohol gevaren en regels Uit werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk Zorg voor elkaar Vragen De veiligheid van deelnemers én vrijwilligers komt ernstig in het geding bij (onverstandig) gebruik

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 2015

LEEFBAARHEID EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 2015 LEEFBAARHEID EN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 2015 1. Ondersteuningsmogelijkheden. Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland DKK, HAN-Centre of Expertise Krachtige Kernen, ICS-adviseurs en Spectrum partner met

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Aanvraagformulier exploitatievergunning AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bloemendaal Met dit formulier kunt u een vergunning

Nadere informatie

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. 1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie