OBS de Bolster. Een krant vóór ouders, dóór ouders!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS de Bolster. Een krant vóór ouders, dóór ouders!"

Transcriptie

1 OBS de Bolster Een krant vóór ouders, dóór ouders! Zomer 2011

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Beste 4 Zelfstandigheid 6 Vanuit de Ouderraad 7 Sweet-princesz en Naughty-mooiboy (veilig Hyven) 8 Strips 11 Ieder kind kan zingen 12 Met de billen bloot 15 De Boekensteun 17 Strips 20 Kookrubriek En Garde! 21 Eerste hulp bij tegenvallende entreetoets 23 Eropuit! 25 Uit de krant In de krant 27 Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 2

3 Voorwoord Een cliché, maar oh zo waar, wat is ook dit schooljaar weer voorbij gevlogen! De voorbereidingen voor de afsluitdag zijn al in volle gang, de eindrapporten zijn meegegeven, de samenstelling van de nieuwe klassen is bekend en wat ook altijd spannend is: wie wordt de nieuwe juf/meester? Het is nog maar een kwestie van paar weken en het is voor dit schooljaar gedaan!! Groep 8 maakt plaats voor een nieuwe lichting kleutertjes wat zijn ze ieder jaar toch weer klein! Kortom, de vakantie staat voor de deur! Zoals je wellicht al hebt gelezen in de Bolsterkrabbels willen wij onze redactie uitbreiden met een kinderredactie; op pagina 20 in de Kinderkrant (aan de andere kant) staat een advertentie waarop je zoon of dochter kan reageren als dit hem/haar leuk lijkt. Wij hopen op enthousiaste reacties!! Ook volgend schooljaar hopen wij weer op ingezonden stukken. Er is een nieuw adres in het leven geroepen waarnaar je kunt mailen: Wij wensen iedereen een geweldige zomervakantie toe! Namens de redactie, Paul van Enckevort Marjolein van Gaal Yolanthe van Hoof Lianne van Rooij Josette Stas Susan Zant Uit de ouderraad: Jacky Immens Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 3

4 Beste ouders en kinderen van de Bolster, De redactie van de schoolkrant vraagt bij iedere uitgave aan mij om een stukje te schrijven en dat doe ik graag. Wat mij dan opvalt is dat het jaar in een hoog tempo verstrijkt. In de eerste uitgave benoem je de herfst en de feesten, in de tweede uitgave de komende lente en nu gaat het over het eind van het jaar. In hoog tempo komen de activiteiten van de laatste periode voorbij. De rapporten, ouderavonden, musical maar ook de laatste blokken rekenen, spelling en taal. Een schooljaar op een basisschool stopt pas de laatste dag. En dan is het vakantie, een periode waarin ieder zijn of haar tijd op geheel eigen wijze invult. Op vakantie in huisje, tent of caravan, lekker thuis in de tuin of actief met klimmen, klauteren of fietsen. Ik hoop dat iedereen geniet van deze tijd. Het afgelopen jaar hebben we op de Bolster veel zaken aangepakt. Het onderwijs dat wij geven willen we ook bijschaven en verbeteren. Hier zijn verschillende trajecten voor gestart. Ten eerste zijn er een aantal nieuwe methoden aangeschaft. Iedere 8 à 9 jaar is er de mogelijkheid om een methode te vernieuwen en dat is ook de kans om volgens de laatste inzichten te werken en te zoeken naar materiaal dat bij de school en de kinderen past. Rekenen is een belangrijk vak en we hebben ons hier uitgebreid over laten informeren. Op dit moment worden verschillende methoden in de klas uitgeprobeerd zodat we een afgewogen keuze kunnen maken. Techniek is een ander onderdeel, zeker de praktische kant. Wij willen graag dat kinderen kennis maken met materiaal en echt met hun handen bezig zijn. Als we nu een gevoel voor techniek ontwikkelen nemen kinderen dit mee in een keuze op een later tijdstip in hun leven. Naast methoden kijken we ook altijd naar onze manier van werken. Hoe kunnen we tegemoet komen aan de verschillende kwaliteiten en talenten van kinderen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. Werken aan kwaliteit van ons onderwijs. Al deze zaken worden in een schoolplan opgeschreven dat door het team, in samenwerking met MR, wordt samengesteld en goedgekeurd. Eén keer in de 5 jaar wordt het plan geheel vernieuwd. Het plan voor 2011 tot 2015 is dit jaar gereed gekomen en is ook op onze site terug te vinden. We werken met iedereen heel hard om ieder jaar op de Bolster een goed jaar te maken. De kinderen, het team en de ouders. Als we terug kijken op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat we een goed jaar achter de rug hebben. Voor een groep kinderen is dit jaar ook het laatste jaar op de Bolster geweest. Groep 8 verlaat de school en zet de stap naar het voortgezet onderwijs. Een aantal kinderen gaat verhuizen of naar een school waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat ieder met een goed gevoel terug kijkt op deze school, nu maar ook over een tiental jaren. Rest mij om iedereen een goede vakantie te wensen en te genieten van de vrije dagen. Met vriendelijke groet, Pieter-Jan van Hoof Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 4

5 ZELFSTANDIGHEID Het zelfbeeld van je kind: op weg naar zelfstandigheid Op een bepaald ogenblik in de ontwikkeling van je kind, ontstaat het zogeheten zelfbeeld, waarbij de wereld niet meer één geheel is, maar een tegenstelling wordt tussen het 'ik' en 'de rest'. Dat zelfbeeld komt tot stand in de interactie tussen de ervaringen van het kind zelf en de 'anderen': ouders, opvoeders en andere mensen in het algemeen. Het zelfbeeld en het zelfwaardegevoel zijn erg belangrijk in de ontwikkeling: ze vormen de basis van het vermogen om uit te groeien tot zelfstandige wezens. Het zelfbeeld is het beeld dat een kind van zijn eigen "zelf" heeft, zowel op lichamelijk, psychologisch, als sociaal vlak. Ook wel omvat het wie we zouden willen zijn en hoe we denken dat anderen ons zien. Als ouder en opvoeder spelen we een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zelfbeeld van ons kind. De manier waarop we reageren op de gedragingen van onze kinderen leert hen hoe ze volgens ons zijn (en moeten zijn). Dat kan gebeuren in een rechtstreekse interactie ("je bent slim") als door het spreken over ons kind ("onze Jan is echt slim"). Zelfwaardegevoel: kan jouw kind van zich afbijten? Naast een zelfbeeld hebben we ook een "zelfwaardegevoel". Je kunt het het best vergelijken met een soort waardering die we aan ons zelf geven. Iemand die een positief zelfwaardegevoel heeft, is assertief: hij komt voor zichzelf op, toont wie hij is en respecteert tegelijk de ander. Iemand met een negatief zelfwaardegevoel zal zich eerder afsluiten, angstig zijn en twijfelen. Mensen met een negatief zelfwaardegevoel zullen zich daarnaar gedragen en vaak steeds negatiever over zichzelf gaan denken. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 5

6 Het spreekt voor zich dat ook bij het zelfwaardegevoel de ouders een cruciale rol spelen. De zelfwaardering hangt sterk samen met de waardering en de liefde die je van de ander krijgt. Een kind dat geen liefde krijgt, zal zichzelf niet graag zien. Te sterke verwachtingen van de ouders, die niet kunnen gerealiseerd worden, zullen een kind ook aan zichzelf doen twijfelen. Bovendien kan een te repressieve houding, waarbij het kind niets toegelaten wordt en een sfeer van schuldgevoelens wordt geschapen, funest zijn voor de spontane assertiviteit die iedere pasgeborene kent. Zelfstandigheid: zelf keuzes leren maken In de eerste levensmaanden staat voor onze kinderen de bevrediging van de eigen behoeften centraal. Als een kind dan te kennen geeft of het iets wel of niet wil, is dat dus vanuit puur egocentrische motieven. Geleidelijk aan leren kinderen dat hun omgeving een grens stelt aan de gedragingen die ze kunnen stellen om aan die behoeften te voldoen. Daarbij verinnerlijken ze de eisen van de opvoeders en ontstaat de moraal. De uitdaging voor de opvoeder bestaat hier uit het vinden van de juiste balans tussen wat het kind zijn "ik" wil en tussen wat het "wij "van de samenleving wil, zodat beiden de juiste aandacht krijgen. In het begin zal dit vaak gebeuren onder de vorm van dingen verbieden en het stellen van grenzen. Hieruit (en uit het zelfbeeld en de zelfwaardering) ontstaat de zelfstandigheid. Het kind heeft een evenwicht gevonden dat hem toelaat voor zichzelf op te komen en keuzes te maken. We kunnen op verschillende manieren bijdragen tot de ontwikkeling van onze kinderen hun zelfbeeld, zelfwaardegevoel en zelfstandigheid. Zo is het belangrijk dat we onze kleintjes een zogeheten "rijk milieu" aanbieden waar ze zich vrij kunnen uitdrukken en ontwikkelen. Bovendien is het belangrijk om hen te leren zichzelf te respecteren, door ze zelf te respecteren. Zin voor eigen initiatief, de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken en een positieve ik-boodschap zijn andere manieren om bij te dragen tot een gezonde ontwikkeling van onze kinderen. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 6

7 Vanuit de Ouderraad Op dit moment zijn we als ouderraad alweer druk bezig met o.a. de voorbereidingen voor de algemene ouderavond in het nieuwe schooljaar. We willen qua onderwerp voortborduren op het succes van vorig jaar. De datum en het exacte onderwerp voor deze ouderavond is nog niet vastgesteld en zal waarschijnlijk ook aan bod komen op de ouderavond in de klassen begin van het nieuwe schooljaar. Verder info volgt dus kort na de zomervakantie. Ook zijn we volop bezig met het verfrissen van ons team. Enkele leden van de ouderraad hebben namelijk de maximale zittingstijd bereikt en gaan of hebben al de ouderraad verlaten. De vacature voor penningmeester is inmiddels opgevuld en ook voor het andere vertrekkende ouderraadlid heeft zich een kandidaat aangemeld. Het ziet er dus naar uit dat we dan weer op volle sterkte zijn. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 7

8 Sweet-princesz en Naughty-mooiboy Veilig leren Hyven is veilig leren internetten? Lespakket Hyves We herinneren ons een ouderavond op De Bolster over internetgebruik. De gevaren van internet laten geen ouder koud. Maar wat kun je doen? Veel verder dan een computer binnen het zicht houden en de communicatie met je kind zo open en toegankelijk mogelijk, komen de meeste ouders niet. En wat doet school? Is het bespreken van gevaren van internet afhankelijk van de (kennis van de individuele) leerkracht en/of van ervaringen die kinderen delen met de leerkracht als vertrouwenspersoon? Hyves heeft nu een lespakket voor leerkrachten gemaakt om kinderen veilig te leren hyven. En dat is gratis te downloaden. Dit lespakket is bedoeld om aan te zetten tot gesprekken over ervaringen en risico s op Hyves. Want wat blijkt: kinderen willen graag praten over wat ze meemaken op Hyves, maar doen dit niet omdat ze denken dat volwassenen hen toch niet begrijpen. Bij het lezen over een lespakket gemaakt door Hyves, komen er bij ons meteen allerlei vragen bovendrijven. Is het een taak van school om aan (thuis) internetten aandacht te besteden? En waarom aandacht voor Hyves terwijl Facebook op dit moment zo veel terrein wint? Is het lespakket slechts een slimme commerciële actie om zo veel mogelijk leerlingen aan het hyven te krijgen? Dat werd dus downloaden, en met een kritisch bril op het puntje van de neus de inhoud van het lespakket verkennen We geven toe: we zijn aangenaam verrast. Wat in het lespakket aanspreekt, is dat het delen van ervaringen centraal staat. Het lespakket zet aan tot gesprekken over ervaringen en risico s. Het lespakket geeft geïllustreerde voorbeelden van Hyvesgesprekken en laat daarna de leerlingen met elkaar praten over wat ze ervan vinden. Bijvoorbeeld of het slim is van het meisje om haar adres aan de jongen te geven en waarom wel/niet. Het maakt bespreekbaar wat tot op dit moment nog niet altijd onderwerp van gesprek is. Wat soms nog niet bespreekbaar is, omdat er geen aanleiding of vorm voor is. Het lespakket geeft concrete voorbeelden en drama-opdrachten, waardoor dingen open bespreekbaar worden en er inzicht komt in Hyvesgevaren maar daarmee ook in internetgevaar. Want de onderwerpen die worden behandeld zijn van toepassing op elk ander sociaal netwerk. Onderwerpen zoals cyberpesten en afspreken met iemand die je niet kent, komen in het lespakket aan bod. Het lespakket lijkt passend bij de belevingswereld van beginnende internetgebruikers. En de werkbladen zien er leuk uit. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 8

9 In de werkbladen wordt aandacht besteed aan onder meer nicknames (sexy-angel, lovemaster of paardenfan2011?) en profielfoto s, privacy; wat is privé of niet privé ( adres doorgeven? Waarom (niet)? foto s doorsturen? Welke wel en welke niet? Waarom?), belevenissen op Hyves, wensen en grenzen ( hij werd een beetje boos. Had ze nu toch een foto van zichzelf moeten sturen?), wat is stoer en wat is tof. Er is ook aandacht voor het beeld dat iemand van zichzelf geeft op internet (het online imago ), dat niet altijd juist is (spreken anderen de waarheid?). Dat mensen proberen zich mooier voor te doen op internet dan ze soms in werkelijkheid zijn Allemaal zaken waarvan het goed is dat ze tijdig aandacht krijgen. Het lespakket is kant en klaar te gebruiken door de leerkracht en duidelijk uitgewerkt (doelen, materiaal (werkbladen die voor- en nabesproken worden) en opdracht). Doelen zijn bijvoorbeeld: - De leerlingen zien in dat ervaringen en reacties kunnen verschillen (vooral tussen jongens en meisjes): wat de ene leuk vindt, vindt de ander misschien ongepast. - De leerlingen zien het effect van negatieve en verwerpende reacties in, en leren alternatieve reacties. Er worden vragen gebruikt als: Vraag aan je leerlingen of je het goed vindt dat je de profielen kopieert en aan de andere leerkrachten uitdeelt, aan ouders opstuurt of in de brievenbus van buren stopt. Waarom (niet)? En verwerkingsopdrachten zoals: - Laat leerlingen de profielen van elkaar bekijken en vraag hen elkaar tips te geven. - Laat je leerlingen twee keer een top 5 maken; één van dingen die ze wel op Hyves zouden zetten en één van zaken die ze niet op Hyves zouden zetten. Maar het pakket geeft ook beschrijvingen van hoe het (fout) kan gaan, om met elkaar op te reflecteren Sweet-princesz en Naughty-mooiboy chatten nu bijna elke avond met elkaar. Soms zitten ze wel 2 uur achter elkaar te chatten zonder dat ze het in de gaten hebben. Ze kijken alle twee steeds meer uit naar hun gesprekken. Maar dan krijgt Sweet-princesz haar rapport en dat ziet er niet best uit. Haar ouders zijn enorm kwaad. Ze denken dat ze zulke slechte cijfers heeft gehaald omdat ze steeds op Hyves zit. Voor straf mag ze een week niet op Hyves. Sweet-princesz vindt dat verschrikkelijk, nu kan ze niet meer chatten met Naughty-mooiboy. Dus besluit Sweetprincesz haar mobiele nummer te geven aan Naughty-mooiboy, dan kan hij haar bellen en sms en. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 9

10 Tenslotte biedt het lespakket onder extra begeleiding gelukkig ook oplossingen voor verschillende lastige situaties. Zoals: Wat doe je als je ontdekt dat iemand een nepprofiel van een ander heeft aangemaakt? Wij zijn er wijzer van geworden. En we zien de noodzaak om deze informatie te delen met beginnende internetgebruikers. Dus wat ons betreft: Go Bolster! Graag aandacht voor deze stof in de bovenbouw. Bron: Hyves. Onder de vele Hyvers bevinden zich ook een grote groep kinderen en jongeren. Uit recent onderzoek van EU Kids Online blijkt dat 70 procent van alle Nederlandse kinderen tussen de 9 en 12 gebruik maken van Hyves. Voor kinderen en jongeren tussen de 13 en 16 jaar ligt dat zelfs op 87 procent. De ontwikkeling dat kinderen steeds jonger deel nemen aan sociale netwerken brengt ook voor opvoeders en leerkrachten nieuwe uitdagingen met zich mee. We werken samen met de Europese Commissie en partijen als Mijn Kind Online om Hyves zo veilig mogelijk te maken. Zo zijn er pagina s op Hyves te vinden met tips zoals en Nu is het tijd voor een extra stap, waarbij we hopen handvaten te kunnen bieden aan scholen, leerkrachten en opvoeders. Als leerkracht kun je gebruik maken van tien lessen. In elke les worden onderwerpen aangehaald die zich op Hyves of op een ander sociaal netwerk kunnen afspelen. Zo komen de onderwerpen afspreken met iemand die je kent van Hyves en cyberpesten aan bod. De lessen kunnen in een reeks worden gegeven of apart. Je kunt dus zelf een samenstelling maken. Je hoeft trouwens geen Hyves-expert te zijn om deze lessen te geven. Het volstaat om te weten wat je leerlingen en kinderen doen op Hyves en hoe zij dat ervaren. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 10

11 Strips Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 11

12 Ieder kind kan zingen Is de titel van een artikel in de Volkskrant van 15 oktober jl. Het laat zien hoe waardevol zelf muziek maken is voor de ontwikkeling van kinderen en hoeveel plezier ze er aan kunnen beleven. Elke school heeft een jaarlijks budget per kind voor cultuureducatie. Hieronder een voorbeeld voor inspiratie, niet in de laatste plaats voor ons als ouders om je kind in aanraking te brengen met muziek. Bijvoorbeeld via MiK Kunsteducatie in de buurt (www.mikweb.nl). Anna van den Breemer 15/10/10, Volkskrant Iedereen denkt te kunnen zingen, lijkt het wel als je programma's ziet als So You Wanna Be a Popstar. Maar 'het is net als leren lezen. Het kán op latere leeftijd, maar het wordt wel steeds lastiger.' Op basisschool Het Bossche Broek in Den Bosch krijgen alle kinderen les. 'Do, re, do, re, do, re', zingt groep drie van basisschool Het Bossche Broek in koor terwijl de leerlingen achter hun tafeltjes staan. De handen maken een trapje; bij 'do' op navelhoogte, bij 're', gaan alle handen naar de borst. Het tempo wordt bepaald door Tycho (6) die met een geconcentreerde blik de noten aanwijst op het bord. Eén enkele lijn, nog geen notenbalk. Dat komt pas aan het eind van groep drie. Het rode gedeelte van zijn aanwijsstokje steekt omhoog, dus wordt er in gedachten gezongen. Het is muisstil in het lokaal, terwijl de kinderen de woorden met de mond vormen. Dan draait hij het stokje om en mag het uit volle borst. Bentho doet het vandaag wat rustiger aan, vergeleken met zijn buurman die zijn mond zo ver mogelijk openspert. 'Mijn tand zit los', deelt hij niet zonder trots mee aan muziekdocent Annemien van den Dool. Het Bossche Broek is geen gewone school. Bij de ingang, naast de deur, prijkt een bord met daarop 'Zingerderwijs' met een grote, zwierige z. Als eerste school kregen ze acht jaar geleden van de gelijknamige stichting deze kwalificatie toegekend omdat ze structureel aandacht besteden aan muziekonderwijs. Tussen rekenen, taal en gymnastiek door wordt er op maandag en donderdag met elke klas een half uur gezongen. Ieder kind kan zingen, meent muzieklerares Annemien van den Dool (38). Daar is ze na twaalf jaar muziekdocentschap aan kinderen van alle soorten en maten van overtuigd. 'De kunst is om er vroeg mee te beginnen het innerlijke gehoor te ontwikkelen. Het is net als met leren lezen. Het kan op latere leeftijd, maar het wordt wel steeds lastiger.' Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 12

13 Nog maar weinig basisscholen besteden structureel aandacht aan muziek en zingen. Tegenwoordig mogen scholen zelf bepalen of en hoeveel geld en tijd ze willen spenderen aan kunst en cultuur. In het kader van cultuureducatie ontvangen ze per jaar per kind 10,90 euro subsidie. Vaak gaat dat geld echter op aan een cultureel uitje buiten de deur. Naar schatting hebben ongeveer 1 op de 25 scholen een vakdocent in huis. 'Deze bolletjes zien er een beetje kaal uit. Wie weet wat er mist? Van den Dool kijkt vragend rond. De helft van de vingers schiet omhoog. 'Ik weet het, ik weet het', fluistert een meisje met twee staartjes terwijl ze haar arm nog verder strekt, maar een klasgenootje krijgt de beurt. 'Een stok. En een sleutel voor de streep, anders kunnen we niet beginnen.' Bij Het Bossche Broek is het geen kwestie van 'Altijd is Kortjakje ziek', 'In de Maneschijn' en klaar is kees. 'Bij ouders en leerkrachten speelt vaak het idee dat je kinderen gewoon alleen maar lekker moet laten zingen, liefst keihard met een cdt'je mee', zegt Van den Dool. 'Noten lezen en eisen stellen aan de wijze waarop gezongen wordt, zou veel te moeilijk zijn, maar dat is onzin. Spelenderwijs kan iedereen het leren.' Het blijft lastig om het belang van zingen binnen het onderwijs te bepleiten. Scholen zijn vaak bang dat die tijdsinvestering ten koste gaat van het lezen of rekenen. Daar kan de lerares zich over opwinden. 'Kinderen leren veel van zingen. Ze moeten zo'n enorme concentratie opbrengen. Daar hebben alle kinderen baat bij, of ze slim zijn of niet slim. En bij een canon moet je constant rekening houden met je klasgenoten.' Vaak al in de eerste week na de zomervakantie pikt ze de 'probleemgevallen' eruit. Kinderen mogen dan van nature een gezonde stem hebben, door invloeden van buitenaf kan die al in een vroeg stadium worden aangetast: ouders die veel in het huis roken of hun stem verkeerd gebruiken. Dat nemen kinderen geheid over. In de klas wordt dan ook bijna alles zingend gedaan, om het goede voorbeeld te geven. 'Gaan jullie maar zitten', zingt hun juffrouw. 'Wij gaan zitten', zingen de kinderen als antwoord. Dan is het tijd voor een luisteroefening. Van den Dool zingt de noten na die op het bord staan, maar maakt expres een fout. Aan de kinderen, die op het puntje van hun stoel zitten, de taak om die te ontdekken. De verlegen Tycho, in een blauwe capuchontrui, mag de fout proberen aan te wijzen. Met de stift in de aanslag blijft hij voor het bord staan, een sleutelhanger met een knuffelleeuw bungelt aan zijn broek. 'Twee weken geleden had hij dat nooit gedurfd', vertelt ze na de les. Juist bij kinderen met faalangst of motorische onhandigheid kan zingen wonderen verrichten. Tijdens een simpel klapspelletje focussen op het wijsje. Het lichaam wordt even vergeten en pats, opeens hebben ze het te pakken. Achterin het klaslokaal zingt ook de klassenleerkracht mee. Niet voor de orde, vertelt Van den Dool er snel bij, maar om de ontwikkeling van de kinderen te zien. Vaak genoeg komt het voor dat een leerling die niets bakt van rekenen, enorm uitblinkt in ritme en stemgeluid. Na groep drie is het tijd voor groep acht. 'Armen langs het lijf. Geen gewiebel en geklets', begint Van den Dool streng. Ze doet een gebogen oud vrouwtje na. 'Dat past echt niet bij dit lied.' Op de piano geeft ze de toon aan van de Congo boat song. 'Oh sued'em ba-ko wad-dy on keddem kedee', barst de klas los. 'Aaah, Oooh, Aaah, Oooh Ah sued'em ba-ko wad-dy on keddem kedee.' Zelfs de belhamels van de klas, die bij binnenkomst nog een beetje aan het klieren waren, zingen vol overtuiging mee. Soms hoort ze van de ouders dat ze hun liedjes thuis in hun kamer oefenen. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 13

14 Ralph, stoere gympen en spijkerbroek, mag de conga's bespelen. Voor Cesca worden sambaballen uit de kast getoverd. Rutger speelt op gekleurde belletjes. Zij geven het ritme aan. Stiekem is het ook een trucje van hun lerares. Kinderen die de concentratie dreigen te verliezen krijgen snel een taakje. 'Een half uurtje is zo om, maar ik weet dat ik ze kort moet houden. Anders wordt het snel te rumoerig en krijg je een 5-stemmige canon met begeleiding niet voor elkaar.' Een paar meisjes hangen aan elkaar. 'Giechelmeisjes', noemt Van den Dool ze. In iedere klas heb je er wel een paar. 'Vorige week vroeg ik één van hen een couplet solo te zingen. Toen kwam me er toch een prachtige stem uit. Dan ben ik even perplex.' Dat laat ze niet te veel merken, het moet vooral gewoon blijven. Maar hun leraar achterin krijgt een dikke knipoog. Als afsluiting wordt er vurig gestreden wie het platst Haags kan zingen. Op de wijs van O, o, Den Haag oefenen ze het lied voor meester Bak, die vrijdag veertig jaar in het onderwijs zit. Samen met de andere klassen zullen ze het voor hem gaan zingen. En als oudste leerlingen zijn zij natuurlijk degenen die de kar moeten trekken. 'Er moet nog een beetje worden geschaafd aan de verstaanbaarheid, vindt hun muzieklerares. 'Maar de ziel zit er zeker in.' Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 14

15 Met de billen bloot Bij de vergadering van de ouderinfokrant is het altijd even onderwerp van gesprek: zijn er reacties geweest op de krant? Even maar, want meestal blijft het dan stil... Tja, je kunt je dus voorstellen dat de redactie van de krant zich afvraagt of en hoe de krant gewaardeerd wordt. Hij wordt immers dóór ouders vóór ouders gemaakt. Dus graag ontvangen wij reacties. Geef aan welke rubriek je TOP vindt, en welke FLOP. Zijn de pogingen van de redactie om ouders te informeren, prikkelen en op ideeën te brengen, ook geslaagd? En wat mis je in de ouderinfokrant? Loopt het storm bij bol.com of De Readshop na het lezen van de boekensteun? (Kunnen we gaan onderhandelen over Bolsterkorting door die pieken in de boekverkoop?) of zijn je andere zaken opgevallen? Kortom, wij als redactie staan open voor suggesties, ideeën en reacties. Mail je reactie naar Alvast bedankt! Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 15

16 Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 16

17 De Boekensteun Reis Door De Tijd Ben jij wel eens achternagezeten door een Tyrannosaurus Rex of verdwaald in de woestijn, op zoek naar de piramide van Cheops? Heb je ooit een middeleeuws kasteel moeten verdedigen? Mij is dat allemaal overkomen. Wat een avontuur! Het begon allemaal met een uitnodiging van Professor Volt, om samen met mijn familie een reis door de tijd te maken. Nietsvermoedend stapten wij in zijn tijdcapsule, vol vertrouwen: het leek immers op een gi-ga-gantische kaaspunt. Productdetails Titel: Auteur: Druk/editie: 1 Reis Door De Tijd Geronimo Stilton ISBN 10: ISBN 13: Uitgever: Genre: Fictie 7-9 De Wakkere Muis B.V. Haas Kent Een Mop Kip voelt zich niet lekker. Om Kip op te vrolijken brengt Haas haar een mooie roos. Die vindt Kip erg mooi, maar ze heeft nog steeds buikpijn. Dan vertelt Haas een mop. Als Kip moet lachen, gaat de buikpijn vast wel weg, denkt Haas. Kip moet heel hard lachen, maar... ze voelt zich nog steeds niet lekker. Wat is er toch met haar aan de hand? En hoe kan Haas haar helpen? Productdetails Titel: Auteur: Druk/editie: 1 Haas Kent Een Mop Annemarie Bon ISBN 10: ISBN 13: Uitgever: The House of Books B.V. Genre: Leren lezen (leesniveau M3; voormalig AVI 1-2) Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 17

18 Het Grote Letterboek Van A Tot Z Dit kleurrijke boek is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar die interesse hebben in letters en woorden. Bij elke letter van het alfabet staan letterversjes, zoekplaten of prachtige kijkplaten. Het is een boek om eindeloos in te kijken en steeds meer letters te ontdekken! Tip: begin met de pagina waarop de beginletter van de naam van je kind staat. Zoek vervolgens de pagina's met de beginletters van andere familieleden, of van vriendjes en vriendinnetjes. Productdetails Titel: Auteur: Druk/editie: 1 Het Grote Letterboek Van A Tot Z Camila Fialkowski ISBN 10: ISBN 13: Uitgever: Genre: Zwijsen Uitgeverij Speel- en leerboeken Het leven van een loser Bram vindt zijn leven maar lastig. Op de middelbare school moet hij zich staande houden tussen kleine brugpiepers en volgroeide gorilla's die zich al scheren. Op een dag krijgt hij van zijn moeder een dagboek cadeau. Een dagboek! Is dat niet een meisjesding? Jongens schrijven toch nooit in dagboeken? 'Als je maar niet denkt dat ik 'lief dagboek' zus en 'lief dagboek' zo ga schrijven,' is zijn eerste reactie. Toch begint Bram zijn verhaal te vertellen: over zijn vervelende broertjes, zijn onnozele vriend Rupert, de dagelijkse overlevingsstrijd op school, een gruwelijk eng griezelhuis en, die vervloekte kaas. Eindelijk een cultboek voor jongens Productdetails Titel: Auteur: Druk/editie: 1 Het Leven Van Een Loser Jeff Kinney ISBN 10: ISBN 13: Uitgever: VBK Media Genre: Fictie Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 18

19 De Dino Baai Wanneer Jasper en Tom in de geheime dinowereld gaan vissen op prehistorische krabben, worden ze beslopen door een velociraptor! De razendsnelle dinosaurus gaat ervandoor met Japsers zakcomputer. De jongens moeten een spannende achtervolging inzetten naar het nest van de kleine, maar gevaarlijke dinosaurus... Productdetails Titel: Auteur: Druk/editie: 1 De Jacht Op De Velociraptor Rex Stone ISBN 10: ISBN 13: Uitgever: Genre: Fictie 7-9 Deltas Centrale uitgeverij Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 19

20 Strips Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 20

21 Kookrubriek En Garde! Tagliatelle met clown-burger Ingrediënten Voor 2 à 3 personen 100 g tagliatelle 2 hamburgers 1 geraspte wortel 2 reepjes rode paprika 2 gevulde olijven 2 kerstomaatjes 50 g boter peper, zout Bereiding Bak de hamburgers gaar in de boter. Kook intussen de tagliatelle in 3 minuten gaar in 1 liter gezouten water. Neem van het vuur, laat een minuut rusten en giet af. Schik de hamburgers op warme borden en maak er een clown van: neem geraspte wortelen voor het haar, schijfjes olijf voor de ogen, een kerstomaat voor de neus en een reepje rode paprika voor de mond. Serveer met de tagliatelle en eventueel met tomatensaus. Serveertips Serveer met de tagliatelle en eventueel met tomatensaus. Tweekleuren-fruitsandwich (lunch, bereiden: 5 minuten, 2 personen) Ingrediënten 2 sneetjes witbrood 1 eetlepel abrikozenjam 1 eetlepel zuivelspread naturel light (bakje 150 g 1 nectarine, gewassen 1 sneetje volkorenbrood of lichtbruin brood cocktailprikkers Bereiden Besmeer 1 snee witbrood met de jam en 1 snee witbrood met de zuivelspread. Halveer de nectarine, verwijder de pit en snijd de helften in dunne plakken. Beleg de jamboterham met de helft van de nectarine en bedek met de snee bruin brood. Leg hierop de rest van de nectarine en dek af met de snee brood met zuivelspread, de besmeerde kant naar onderen. Snijd de sandwiches 2 keer schuin doormidden, steek ze vast met 4 prikkers en verdeel ze over de trommels. Lekker met een paar cherrytomaten en een beker (fruit)melk. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 21

22 Zomerstamppot & zoete spekjes (hoofdgerecht, bereiden: 25 minuten, 4 personen) Ingrediënten 2 x 750 g kruimige aardappelen 1 pakje snijbonen (300 g, diepvries) 1 el olijfolie 1 duopak magere spekreepjes (250 g) 1 el honing 1 bekertje crème fraîche (125 ml) 2 struiken witlof, in ringen pureestamper Bereiden: Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Kook ze in weinig water met zout in 20 min. gaar. Kook ondertussen de snijbonen in weinig water met zout in 4 min. beetgaar. 2. Verhit een koekenpan en bak de spekreepjes 5 min. Roer de honing en 2 el water erdoor. 3. Stamp de aardappelen met de crème fraîche. Schep de snijbonen en het witlof erdoor en breng op smaak met peper en zout. Neem de spekjes uit de pan en strooi ze over de stamppot. Maak een kuiltje en schenk hier de honingjus in. Yoghurt-fruitshake (Drankje, bereiden: 15 minuten, 8 personen) Ingrediënten 1 doosje frambozen bosbessen (150 g, diepvries), ontdooid 1 peer, in stukken 1 banaan, in stukken 300 ml magere yoghurt 50 ml diksap appel-blauwe bes (fles 400 ml) staafmixer of blender Bereiden: Meng het fruit met de magere yoghurt en het diksap appel-blauwe bes in een hoge kan en pureer het geheel met de staafmixer tot een gladde drank. 2. Schenk de shake in stevige kunststof bekers (gebruik voor volwassenen feestelijke glazen) en garneer met een vrolijk rietje en/of parasolletje. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 22

23 Eerste hulp bij tegenvallende entreetoets De resultaten van de entreetoetsen zijn binnen. Voor sommigen een feest, voor anderen een teleurstelling. Hoe komt het dat je de tegenvallende resultaten niet altijd ziet aankomen en wat valt er nu nog te doen? Hoe komt het dat je een slechte uitslag van de entreetoets niet altijd ziet aankomen? - Verwarring over de interpretatie van eerdere rapporten Scholen rapporteren over je kind in woorden (goed, voldoende, matig) en/of aan de hand van het Cito-leerlingvolgsysteem (de scores lopen van A (hoog) t/m E (laag)). Op het eerste gezicht lijkt dat een goed systeem, maar in de praktijk zorgt het geregeld voor verwarring. Waarom? - Leerkracht beoordeelt niet alleen resultaat maar ook inzet Om je kind te motiveren kan de leerkracht besluiten een voldoende te geven als beloning voor de inzet. Die voldoende is dan objectief gezien niet terecht, maar werkt voor het kind wel heel motiverend. Als de leerkracht deze motivatie echter niet met jou deelt, word je als ouder op het verkeerde been gezet. - Hoge of lage C De marges van het Cito-leerlingvolgsysteem zijn groot. Zo kan je jaren lang denken dat je kind heel gemiddeld presteert, want altijd op niveau C. Maar die C zegt pas iets als je weet of het een hoge of een lage C is. Bij de entreetoets zie je voor het eerst of je kind aan de bovenkant of de onderkant van de marge valt. Vraag daarom bij rapportbesprekingen altijd of je de grafiek mag zien van de score. Dan zie je of die C echt gemiddeld is of eerder tegen een B of D aanschurkt. Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 23

24 De entreetoets valt tegen: wat kan school of de ouder doen? School: Als blijkt dat het resultaat van de entreetoets niet in overeenstemming is met eerder gemaakte toetsen van het leerlingvolgsysteem, moet de leerkracht een handelingsplan maken om het kind weer op zijn oude niveau te krijgen. Het probleem is alleen dat als zo n behandelplan eenmaal gemaakt is, er in de praktijk vaak geen tijd is om het goed uit te voeren. Dat is geen onwil maar eerder onmacht van de leerkracht. Vraag de leerkracht naar het handelingsplan voor je kind en probeer samen een manier te vinden om dit plan wél met succes uit te voeren. Misschien kan je kind geholpen worden door de remedial teacher op school. De ouders: Schakel zelf een particuliere bijlesleraar of remedial teacher in; reken op ongeveer 100 per maand. Dit is ook een serieuze optie als je twijfelt over de interpretatie van de testresultaten van de school. Het kan zijn dat de school de resultaten niet afwijkend vindt - en dus passend -, maar dat jij als ouder het gevoel hebt dat er meer in je kind zit. Of ga zelf aan de slag met je kind. Overleg met de leerkracht wat je het beste kunt oefenen. Misschien heeft de school oefenmateriaal. Anders kun je bijvoorbeeld gebruik maken van zogenaamde Stenvertbloks. Een ander goed hulpmiddel is het boekje Rekenen voor groep vijf en groep zes. Dit boekje, geschreven door de ex-leerkrachten Annelieke Dik en Nicolette de Boer, behandelt alle rekenstof van groep 5 en 6, een basis die erin geramd moet zitten om de lesstof van groep 7 en 8 aan te kunnen. Het leuke van dit boekje is niet alleen dat je als ouder de lesstof systematisch kan afvinken, maar ook dat er duidelijk in staat hoe kinderen het aangeleerd krijgen op school. Taalboekjes en rekenboekjes voor de hoogste twee klassen zijn in de maak. Bron: Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 24

25 Eropuit! Speelpark De Splinter Speelpark De Splinter is hét openluchtspeelparadijs van Eindhoven en omgeving. Kinderen kunnen hier het hele jaar door veilig spelen. Op het terrein van De Splinter vind je diverse sport- en spelmogelijkheden, een kinderboerderij en een winkel met terras om lekker even uit te rusten. Kom gewoon eens gezellig langs! De Splinter ligt in het Henri Dunantpark in Eindhoven. Dit speelpark is 3,4 hectare (zo n 7 voetbalvelden!) groot. Alle kinderen krijgen hier de ruimte om heerlijk te spelen. Op de speeltoestellen, in het water of bij de dieren. Er is voor ieder wat wils, zoals een basketbalveldje, bouwhoek, kinderboerderij, peuterhoek, pirateneiland, zwembad en een speelstraat. Genoeg om je de hele dag te vermaken! Bezoekadres Rode Kruislaan GM Eindhoven Telefoon Website Prijs 1,50 Kinderboerderij De Dierenploeg Kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen bestaat sinds 1994 en is gelegen in het centrum van Zevenbergen. Het is een zeer geliefde plek voor ouders en kinderen en wordt daarom dan ook druk bezocht. De Kinderboerderij heeft een paar grote dierenweiden waar de dieren in alle soorten en maten vrij rondlopen. De geitenwei is vrij toegankelijk voor het publiek (voorzover het weer en de gesteldheid van de wei dit toelaten). Zo kunnen de kinderen onder begeleiding van dichtbij kennismaken met de dieren. Bezoekadres Vlimmeren NX Zevenbergen Telefoon Website Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 25

26 Speeltuin Elckerlyc Elckerlyc is oud-nederlands voor Iedereen. Speeltuin Elckerlyc ís er voor iedereen, autochtoon of allochtoon, Ossenaar of van buiten, iedereen is er welkom. De speeltuin is ontworpen door een kunstenaar met als doel de fantasie van de kinderen te prikkelen. Houten kastelen, gebouwd door de vele vrijwilligers en spannende speelhoeken met een piratenschip om te veroveren. Met water en zand dammen bouwen of gezellig een hele dag door brengen, ook voor rolstoelers, oma s en opa s. Bezoekadres Anna van Schuurmanstraat TX Oss Telefoon Website Prijs Tot 3 jaar gratis; vanaf 3 jaar 2,00 Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 26

27 Uit de krant In de krant Uit De Volkskrant d.d. 11 juni 2011 Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 27

28 Vervolg Rot kindergebit liever vijlen dan vullen (Uit DeVolkskrant d.d. 11 juni 2011) Ouderinfokrant zomer 2011, pagina 28

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Jaargang 19. Nummer februari

Jaargang 19. Nummer februari Jaargang 19 Nummer 7 19 februari Prachtige vogeltaarten: Taart groot 7,50 Taart beer 6,00 Taart luxe 12,50 Deze taarten zijn verkrijgbaar op bestelling en zijn bij uw groentepakket leverbaar, de foto s

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten Gezonde recepten Gezonde recepten Vraag jij je ook wel eens af wat gezonde recepten zijn en wat nu gezond is en wat niet? Er zijn zoveel geluiden in voedingsland, dat je soms de weg kwijt kunt raken. Wat

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien. Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart. Voorjaarsvakantie

Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien. Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart. Voorjaarsvakantie Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart Maandag 7 maart t/m 11 maart Voorjaarsvakantie Week van de Lentekriebels Welkom! Hoera! 5 maart wordt Maren Zuidema

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016!

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! ZwARte BoNeNSoEP Met PuLLeD PoRK Zoete aardappel is lekker en gezond. Een zoete aardappel is een knol en behoort, in tegenstelling

Nadere informatie

Ontbijt Frittata. Bereidingswijze. Ingrediënten

Ontbijt Frittata. Bereidingswijze. Ingrediënten Recepten 2.1 Ontbijt Soms is het niet een kwestie van nieuwe recepten bij de hand hebben voor het ontbijt, maar gewoon net even anders tegen het ontbijt aan kijken. Wij zijn als Nederlanders gewend om

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 kippenbouten 4.5 eetlepels Vloeibare boter 750 g voorgekookte krielaardappeltjes

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Vogelgriep. Auteur: Chris Vegter Illustraties: Dirk van der Maat. Boekverslag van:... Klas:...

Vogelgriep. Auteur: Chris Vegter Illustraties: Dirk van der Maat. Boekverslag van:... Klas:... Vogelgriep Auteur: Chris Vegter Illustraties: Dirk van der Maat Boekverslag van:... Klas:... 2 Lees dit boek lekker rustig door. Beantwoord iedere keer als je een hoofdstuk uitgelezen hebt de vragen die

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

YOGHURT 47. zoete en hartige recepten uit de keuken van yoghurt barn

YOGHURT 47. zoete en hartige recepten uit de keuken van yoghurt barn YOGHURT 47 zoete en hartige recepten uit de keuken van yoghurt barn INHOUD VOORWOORD 5 VERSCHILLENDE SOORTEN YOGHURT 7 ONTBIJT 9 LUNCH 37 TUSSENDOOR 61 DESSERT 89 REGISTER 110 DANK 113 VOORWOORD Bij Yoghurt

Nadere informatie

Melk voor jong en oud. Doelstellingen

Melk voor jong en oud. Doelstellingen Infofiche 2 Doelstellingen De leerlingen weten dat het voor alle leeftijdsgroepen belangrijk is om voldoende melk en melkproducten te gebruiken. De leerlingen kunnen mensen er op een creatieve manier toe

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Werkvormen: Basis 6.1 Kwaliteiten van een vriend Reflectie Subgroepen 30 min 6.2 Hyves-profiel Reflectie Subgroepen (digi) 20 min.

Werkvormen: Basis 6.1 Kwaliteiten van een vriend Reflectie Subgroepen 30 min 6.2 Hyves-profiel Reflectie Subgroepen (digi) 20 min. Les 6: Gezocht: een vriend Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten wat ze belangrijk vinden in een vriendschap; Kinderen kunnen een aantal kenmerken en voorwaarden benoemen waar een vriendschap aan moet

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN.

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN. HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE EMAILADRES DOOR TE GEVEN. ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER JEZELF OP MSN TE ZETTEN. IK ZOU, NAAST MIJN NAAM OOK DE STRAAT WAAR IK WOON DOORGEVEN. DAT IS GEEN GEHEIM! IK VIND

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema "water" In dit thema staat water centraal.

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema water In dit thema staat water centraal. Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus Seizoen 2013 / 2014 Thema "water" In dit thema staat water centraal. Water komt uit de kraan maar zit ook in een fles, je kunt het drinken maar je

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 enkele kipfilets zout peper 1 ui Boter - Vloeibaar 1 glas witte wijn 0.5 blokje

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Grootouders wisselen ervaringen uit over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders helpen elkaar op weg met tips en adviezen over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders zijn

Nadere informatie

Symfonie van Domy. 4 seizoenen in de keuken

Symfonie van Domy. 4 seizoenen in de keuken Symfonie van Domy 4 seizoenen in de keuken Symfonie van Domy 4 seizoenen in de keuken Dominique Lucquedey Schrijver:Dominique Lucquedey Coverontwerp: Recepten van Domy ISBN: 9789402141313 www.receptenvandomy.nl

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch)

Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch) Vrolijk Pasen! Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch) Ontbijt: 1 bruine pistolet uit de oven met halvarine 1 keer halva jam of 2 plakjes rookvlees 1 glas verse sinaasappelsap 1gekookt

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant,

Beste KOOK-OOK klant, Beste KOOK-OOK klant, Groenten zijn gezond, ze zitten namelijk boordevol voedingsstoffen, maar bevatten weinig calorieën. De enorme hoeveelheden mineralen en vitaminen geven je lichaam alle bouwstenen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. Eindverslag 86. Extra opdrachten 90. Tips voor op school 94

Inhoud. Inleiding 7. Eindverslag 86. Extra opdrachten 90. Tips voor op school 94 Inhoud Inleiding 7 deel 1 lees- en kijkbio Hoofdstuk 1 Verhalen vertellen 10 Hoofdstuk 2 Zelf verhalen vertellen 12 Hoofdstuk 3 Voorlezen 16 Hoofdstuk 4 Verhalen lezen 18 Hoofdstuk 5 Verhalen in boeken

Nadere informatie

Puur Gezond, Receptenboek. Receptenboek Puur Gezond! Nathalie Appel Terschuur

Puur Gezond, Receptenboek. Receptenboek Puur Gezond! Nathalie Appel Terschuur Puur Gezond, Receptenboek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Welkom 3 Muesli 5 Waterkerssalade met aardbeien, avocado en rosbief 6 Zalmomelet met bosui en tomaat 7 Spinaziestamppot met gerookte kip 8 Viscurry

Nadere informatie

RECEPTEN. > Tajer pag 2 > Cassave pag 3 > Gort pag 4 > Bakbanaan pag 4 > Over het boek pag 5

RECEPTEN. > Tajer pag 2 > Cassave pag 3 > Gort pag 4 > Bakbanaan pag 4 > Over het boek pag 5 RECEPTEN In het boek Als slavin geboren lees je wat de hoofdpersonen koken en eten. Ze maken bijvoorbeeld tajer en cassavesoep. Auteur Marian Hoefnagel schreef een paar recepten bij het boek. > Tajer pag

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein brengt zijn dochter Ama naar school. Hij praat met een moeder van een ander kind op het schoolplein. De moeder heet. Waar werkt? Wat leert u in

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

ontbijt Gratis recepten gezonde

ontbijt Gratis recepten gezonde Speciaal ontbijt 11 Gratis gezonde recepten Speciaal ontbijt Een ontbijt heb je nodig voor een goed begin van de dag. Je kunt de dag natuurlijk starten met de traditionele boterham met kaas, maar wat te

Nadere informatie

Jaargang 19. Nummer februari

Jaargang 19. Nummer februari Jaargang 19 Nummer 8 19 februari MEDEDELING MEDEDELING MEDEDELING Het e-mail adres van de Heihoeve is gewijzigd in: groentepakketten@dimence.nl De bestelde Rundvleespakketten komen eraan!! Wij werken op

Nadere informatie

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes*

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Weekmenu 3 Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Dinsdag Koolvispakketjes* Rijst Snijbonen Halfvolle biogardeyoghurt Woensdag Witlofschuitjes*

Nadere informatie

KOOLYDRAATARM DAGMENU MET RECEPTEN

KOOLYDRAATARM DAGMENU MET RECEPTEN KOOLYDRAATARM DAGMENU MET RECEPTEN Alsjeblieft, hierbij ontvang je een heerlijk koolhydraatarm dagmenu van Ma. Zoals je kunt zien bevat dit dagmenu weinig koolhydraten (slechts 44,2 gram). Je mag zes keer

Nadere informatie

15 x PuurGezond ontbijten. 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee

15 x PuurGezond ontbijten. 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee 15 x PuurGezond ontbijten Ontbijt 1 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee Ontbijt 2 2 sneetjes volkoren brood besmeerd

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3 2 oktober 2013 Jaargang 05 Nieuws 3 Infobrief Bij deze Nieuws treft u een infobrief van de groep(en) van w kind(eren) aan. In deze infobrief staan de belangrijkste zaken die het komende schooljaar spelen

Nadere informatie

Tof! kookboek. Lekker koken in 8 stappen

Tof! kookboek. Lekker koken in 8 stappen Tof! kookboek Lekker koken in 8 stappen Stichting Communicatie Samen koken Samen koken, lekker eten en elkaar ontmoeten. Het Tof! kookboek nodigt je uit dat te doen. In dit boek staan 60 recepten. Bij

Nadere informatie

BGN Kerstmenu 2014. Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten. Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola

BGN Kerstmenu 2014. Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten. Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola BGN Kerstmenu 2014 Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola Bijgerecht Sperziebonen met tomaat Dessert Homemade bosvruchtenijs Met dank aan

Nadere informatie

Bloos je van bloot? Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens

Bloos je van bloot? Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens Kriebels in je buik Bloos je van bloot? 1 Bloos je van bloot? Groep 6 120 min Begrippen Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens Benodigheden Knutselmateriaal

Nadere informatie

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur.

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur. Over de Tong Op heel veel scholen ga ik smaakproeven doen. Ook op jullie school! En jullie kunnen me daarbij helpen door aan mijn experimenten mee te doen. Als goede proefpersonen willen jullie je natuurlijk

Nadere informatie

Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing

Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing Spoel de Quinoa voor dat je hem gebruikt eerst goed af, dit ivm met het waslaagje.doe het water en de Quinoa in een middel grote pan en breng aan de kook.

Nadere informatie

Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker

Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker Materialen appelboor, bakpapier, bakkwastje. STAP 1 Laat 10 plakjes bladerdeeg op het aanrecht ontdooien.

Nadere informatie

SUGARCHALLENGE! LARGE programma. Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s. Dag 27+28

SUGARCHALLENGE! LARGE programma. Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s. Dag 27+28 SUGARCHALLENGE! LARGE programma Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s Dag 27+28 Dag 27 Ontbijt: broodje geitenkaas 1 portie roggebrood, crackers of zuurdesembrood (of glutenvrij; kastanjecrackers

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

*Tijdens dit thema leren de kinderen verschillende plaatsen te benoemen bijv. op de kast, in het bedje, onder de tafel enz.

*Tijdens dit thema leren de kinderen verschillende plaatsen te benoemen bijv. op de kast, in het bedje, onder de tafel enz. WELKOM PUK!!! Van week 35 t/m 40 gaan wij van start met het thema Welkom Puk. De vakantie is weer voorbij, dat betekent dat er nieuwe baby s en kinderen bij ons op De Boerderij komen. Zo wordt ook Puk

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Kerstmenu RECEPTEN. borrel & brunch

Kerstmenu RECEPTEN. borrel & brunch Kerstmenu borrel & brunch Ingrediënten (10 personen): Wortelsoepje Italiaans in een glaasje borrelhapje 1 ui 1 teentje knoflook 1 stengel bleekselderij 400 g winterwortels 1 el olijfolie 500 ml bouillon

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Gezond eten en drinken voor je kind van 9 tot 12 jaar

Gezond eten en drinken voor je kind van 9 tot 12 jaar Gezond eten en drinken voor je kind van 9 tot 12 jaar Je kind groeit hard en wordt steeds zelfstandiger. Hij wil steeds meer zelf beslissen wat hij eet en drinkt. Hoe ga je daarmee om? En hoe geef je je

Nadere informatie

Beste ouders, Ouderinfokrant voorjaar 2013, pagina 5

Beste ouders, Ouderinfokrant voorjaar 2013, pagina 5 Beste ouders, In het begin van de lente spreek je meestal over warm weer, de eerste momenten zonder jas naar buiten en het zonnetje wat in je gezicht schijnt. Lang stond de verwarming in school hoog, is

Nadere informatie

Zuivel is belangrijk. Melk is goed voor... ELK!

Zuivel is belangrijk. Melk is goed voor... ELK! tweede leerjaar 2 Zuivel is belangrijk Melk is goed voor... ELK! Plaats de passende leeftijd bij elke tekening. Kies uit: 6 tot 12 jaar, 1 tot 3 jaar, 0 jaar, meer dan 60 jaar, 12 tot 18 jaar, 6 maanden

Nadere informatie

Daalder Kaas staat voor:

Daalder Kaas staat voor: Als het om lekkere en goede kaas gaat, dan bent u bij Daalder Kaas aan het juiste adres. Elke week zijn wij op ruim 200 markten en standplaatsen in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk te vinden.

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Brood eten:

Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Brood eten: Liedjes Zingen Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Stop het nu maar in je mond Fruit, dat is gezond! En jullie krijgen een bakje fruit Dan worden jullie sterk en stoer Bewegingen

Nadere informatie

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be Vergeten recepten Ideeën en inspiratie www.weekvandesmaak.be SOEP VAN PASTINAAK EN WORTEL MET GEKRUIDE YOGHURT Benodigdheden (voor 6 personen) 1 ui 625 g pastinaak 500 g wortelen kippenbouillon 90 g gewone

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

ADHD. en kinderen (6-12 jaar)

ADHD. en kinderen (6-12 jaar) ADHD en kinderen (6-12 jaar) ADHD, DAAR BEN JE NIET BLIJ MEE Als je bij het buitenspelen een blauwe plek oploopt, dan zit je daar niet mee. Meestal is-ie na een paar dagen weer weg. Bij ADHD is dat anders,

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

ontbijt Gratis recepten gezonde nummer 1 in gezondheid

ontbijt Gratis recepten gezonde nummer 1 in gezondheid Speciaal ontbijt Gratis gezonde recepten nummer Speciaal ontbijt Een ontbijt heb je nodig voor een goed begin van de dag. Je kunt de dag natuurlijk starten met de traditionele boterham met kaas, maar wat

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Beets 52, 1475 JD Beets, tel: Nieuwsbrief

Beets 52, 1475 JD Beets, tel: Nieuwsbrief 52, 1475 JD, tel: 0299 401458 Nieuwsbrief Belangrijke data januari: 09 januari Eerste schooldag. 10 januari Oud papier Bijlage: Rooster Dick. (Vanaf 9 januari kom ik hele dagen op een school, maar dan

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

Wensenkaart. Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad. Jongens. Als jij uitgaat en een leuk meisje ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt?

Wensenkaart. Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad. Jongens. Als jij uitgaat en een leuk meisje ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt? Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad Wensenkaart Als jij uitgaat en een leuk meisje ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt? onderbouw Dat we oogcontact hebben Echt niet! L Misschien wel Natuurlijk!

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Hapjes menu november 2011

Hapjes menu november 2011 Hapjes menu november 2011 Pompoensoep met korianderhazelnootpesto Winter ceasarsalade met gegrilde kip en ansjovis croutons Appelcake met kaneelsuiker Chocolade truffels Pompoensoep met korianderhazelnootpesto

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Past in iedere adviesgroep vanaf 1750 kcal. Hoofdgerecht voor 4 personen. 3 citroenen, schoongeboend. 6el olijfolie. 1 rode ui, gesnipperd

Past in iedere adviesgroep vanaf 1750 kcal. Hoofdgerecht voor 4 personen. 3 citroenen, schoongeboend. 6el olijfolie. 1 rode ui, gesnipperd 3 citroenen, schoongeboend 6el olijfolie 1 rode ui, gesnipperd 1 teen knoflook, fijngesneden 2 el kappertjes 4 schotse zalmfilets ( á 145 g) 2 el peterselie, fijngesneden Grillpan 1. Pers 1 citroen uit.

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie