Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Maart 2014"

Transcriptie

1 Inhoudelijk Jaarverslag 2013 Maart

2 Inleiding Het nieuwe welzijnswerk richt zich (steeds meer) op de begeleiding van vrijwilligers en daar waar vrijwillige initiatieven onvoldoende zijn wordt professionele hulpverlening, het sociaal-agogisch werk ten behoeve van preventie, vroeg-signalering, (multi)problematiek en nazorg, ingezet. In 2013 heeft Welzijn Scheveningen zich geheel volgens deze nieuwe lijn verder ontwikkeld. Op 31 december 2013 waren er 410 vrijwilligers bij ons ingeschreven die een variëteit aan functies hebben uitgevoerd. Ook is een start gemaakt met het opzetten van de decentrale vacaturebank: Het Vrijwilligerspunt Scheveningen en zijn er 61 vrijwilligers toe geleid naar externe organisaties. De Wijk- en Dienstencentra ontwikkelden zich verder steeds meer tot participatiecentra waar informatie, advies en dienstverlening wordt geboden en vrijwillige inzet wordt geactiveerd. Met de uitvoering van het kinder- en jongerenwerk werden in 2013 ruim 350 jeugdigen in ons stadsdeel bereikt en gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen, mee te doen en zelf initiatieven te ontwikkelen. Daar waar nodig werd hulp en ondersteuning geboden in de vorm van trajectbegeleiding. In 2013 heeft sport en bewegen binnen het tiener en jongerenwerk een grote impuls gekregen, dit in nauwe samenwerking met de basisscholen. De bekendheid, toegankelijkheid en het bereik van het maatschappelijk werk en het ouderenwerk is in 2013 flink toegenomen. Vooral de groei in het aanbod van de vrijwillige diensten voor kwetsbare ouderen heeft er toe geleid dat er steeds meer ouderen in ons stadsdeel ondersteund worden en daardoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook door de maatschappelijk werkers worden in toenemende mate vrijwilligers benaderd om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden aan de toegenomen vraag. De begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers die de Voedselbank uitvoeren is daar een goed voorbeeld van. Binnen met maatschappelijk- en ouderenwerk werd tot slot de eigen kracht benadering verder geïmplementeerd. We zijn tevreden over de behaalde resultaten in Deze tevredenheid wordt bevestigd door de uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder samenwerkingspartners ( 78 reacties van 55 verschillende organisaties), waar we gemiddeld een 8.1 kregen en het tevredenheidonderzoek onder (cursus en activiteiten-) deelnemers (449 reacties), die ons gemiddeld een 8,4 hebben gegeven. 2

3 Inhoudsopgave Thema 1: Sociale Cohesie 4 Thema 2: Welzijn in de Woonomgeving 12 Thema 3: Opvoeding en Onderwijs 26 Resultaatmeting 31 Communicatie 31 Bijlage 1: Tevredenheidonderzoek Samenwerkingspartners 32 Bijlage 2: Tellingen 36 3

4 Welzijn Scheveningen Thema 1: Sociale Cohesie Gouden Dossiers Project: Welke resultaten zijn dit jaar behaald? Waar wordt op ingezet volgend jaar? Geef een korte omschrijving van de inzet van WS op het gebied van de begeleiding van vrijwilligers. 1 Aanvalsplan Vrijwilligers Scheveningen breed Welzijn Scheveningen heeft het certificaat Vrijwillige inzet Goed geregeld in december 2012 toegekend gekregen. In 2013 is het beleid zoals omschreven in het Vrijwilligersbeleidsplan verder ontwikkeld en uitgevoerd. Vrijwilligers melden zich vaak op twee manieren aan: of ze reageren op een vrijwilligersvacature of ze geven aan graag vrijwilligerswerk te willen doen en reageren niet specifiek op een vacature. In het eerste geval vindt direct een eerste gesprek plaats met de verantwoordelijk medewerker om te kijken of de vrijwilliger geschikt is voor de functie. In het tweede geval wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek met de directeur en de vrijwilligerscoördinator. Daarin wordt gekeken waar de interesses en mogelijkheden van de vrijwilliger liggen. Vervolgens wordt er eerst binnen Welzijn Scheveningen gekeken of er een geschikte vacature is voor de vrijwilliger. Wanneer dat zo is, neemt de verantwoordelijk medewerker contact op met de vrijwilliger voor een kennismakingsgesprek. Wanneer dat goed verloopt, kan de vrijwilliger starten. Na drie maanden volgt een evaluatiegesprek tussen de vrijwilliger en de verantwoordelijke medewerker om te kijken hoe het gaat en of de functie aansluit bij de behoeften van de vrijwilliger. Als er geen geschikte interne vacatures voorhanden zijn, wordt er via de decentrale vacaturebank (in samenwerking met PEP) gezocht naar een plek bij een andere organisatie in het stadsdeel. Opgeno men in subsidieverzoek 2014 Welzijn Scheveningen biedt vrijwilligers: - - Verschillende voordelen waaronder een verjaardagsattentie (er worden bloemen thuisbezorgd), kerstreceptie, kerstattentie en de vrijwilligerspas; tevens worden er op de locaties verschillende activiteiten voor de vrijwilligers georganiseerd. - - (Werk) begeleiding door een verantwoordelijk medewerker. - - Mogelijkheden voor eigen ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. - - Een WA- en ongevallenverzekering op het tijdstip van het vrijwilligerswerk. - - Inspraak via de vrijwilligersraad. - - Desgewenst een getuigschrift na beëindiging van de overeenkomst. Na drie maanden volgt een evaluatiegesprek tussen de vrijwilliger en de verantwoordelijke medewerker om te kijken hoe het gaat en of de functie aansluit bij de behoeften van de vrijwilliger. 1 Zie Welzijnsnota. In het kader van Welzijn in de Wijk: vrijwilligerswerk gaat boven professioneel. Vormgeving aan uitgangspunt in collegeprogramma activiteiten van vrijwilligersorganisaties hebben voorrang op gesubsidieerde activiteiten. Om ervoor te zorgen dat de vrijwillige inzet in sociale netwerken wordt versterkt, krijgen de Haagse welzijnsorganisaties en zelfstandige buurthuizen de primaire taak om vrijwilligers in de wijk te begeleiden. 4

5 Aan het eind van 2013 waren er 410 vrijwilligers actief bij onze organisatie. De werving van deze vrijwilligers gebeurde via onze eigen site, de decentrale vacaturebank (PEP), advertenties/flyers in de Scheveningsche Courant. Ongeveer de helft van de vrijwilligers heeft ons gevonden via mond-tot-mondreclame en/of door persoonlijke benadering. De Vrijwilligersraad Ook in 2013 is de vrijwilligersraad actief geweest. De raad bestaat uit 9 gekozen leden. De vrijwilligersraad behartigt de belangen van alle vrijwilligers binnen Welzijn Scheveningen. De werkwijze is beschreven in het Reglement Vrijwilligersraad, dat is vastgesteld op 4 april De vrijwilligersraad vormt een vertegenwoordiging van alle vrijwilligers binnen de organisatie. De leden brengen advies uit over het vrijwilligersbeleid en signaleren knelpunten in het vrijwilligerswerk. Jubilarissen Er waren in 2013 totaal 27 jubilerende vrijwilligers die tussen de 5 en 35 jaar bij WS werkzaam zijn. Zij zijn gehuldigd op de locatie waaraan zij verbonden zijn. De vrijwilligers die in jaar vrijwilligerswerk bij ons uitvoerden, hebben tijdens de jaarlijkse kerstreceptie een stadsspeld gekregen van wethouder Karsten Klein. Wethouder Klein met vier van de vijf vrijwilligers die een stadsspeld hebben gekregen in Hoeveel vrijwilligers zijn er momenteel bij WS Hoeveel vrijwilligers zijn er in totaal geworven voor andere (vrijwilligers) organisaties Aanvalsplan Vrijwilligers Aanvalsplan Vrijwilligers Scheveningen breed 362 (tweede kwartaal). 49 deelnemers bij de Burenhulpcentrale 391 (derde kwartaal) ingeschreven bij Welzijn Scheveningen en 56 deelnemers bij de Burenhulpcentrale 410 vrijwilliger zijn op 1 januari 2014 ingeschreven bij Welzijn Scheveningen 69 deelnemers bij de Burenhulpcentrales Scheveningen breed 19 (eerste kwartaal) 4 (tweede kwartaal) 26 (derde kwartaal): 1 vrijwilliger naar Bosch en Duin van Respect; 4 vrijwilligers naar het project Zichtbare levensverhalen in de Eshoeve 1 vrijwilliger naar het Uiterjoon (Respect); 3 vrijwilligers naar het wijkberaad Duindorp; 8 vrijwilligers naar Vereniging Beestenboel Tesselweide 1 vrijwilligers project Hollandse Pot (samenwerking WS en Respect); 5

6 Hoeveel nieuwe vrijwilligers zijn er geworven dit jaar. Aanvalsplan Vrijwilligers 2 vrijwilligers Bouwspeelplaats; 1 vrijwilliger speeltuin de Mallemolen 1 vrijwilliger naar de wijkbus; 2 vrijwilligers naar de Keuken van Scheveningen (chauffeur) ; 1 vrijwilliger naar PEP, ter verdere oriëntatie; 1 vrijwilliger naar buddynetwerk 12 (vierde kwartaal): 2 vrijwilligers naar PEP; 1 vrijwilliger naar Respect Zorggroep; 1 vrijwilliger naar Residentie Huizing.; 1 vrijwilliger naar de Haagse Ambassadeurs; 1 vrijwilliger naar Stichting Present; 1 vrijwilliger naar Voor; 5 vrijwilligers naar het WOS Er zijn 61 vrijwilligers in 2013 toe geleid naar andere organisaties. De decentrale vacaturebank is opgezet, de verantwoordelijke medewerkster zet zich sinds december 2013 in voor het werven van vrijwilligers voor verschillende organisaties waaronder ook Buurthuizen van de Toekomst (bijvoorbeeld de YMCA). Scheveningen breed 26 (tweede kwartaal) 29 (derde kwartaal) 19 (vierde kwartaal) Vanaf moment van telling (tweede kwartaal) 74 nieuwe vrijwilligers in 2013 Overige ambities en gemeentelijke beleidsafspraken Welke resultaten zijn dit jaar behaald? In 2012 is begonnen met het omvormen van de locaties tot participatiecentra waar informatie, advies en zorg en dienstverlening wordt geboden en vrijwillige inzet wordt geactiveerd. De afgelopen twee jaar is het (algemeen) sociaal cultureel werk voor volwassenen, waarbij activiteiten/projecten getrokken worden door beroepskrachten, volledig afgebouwd. De rol van vrijwilligers en vakkrachten is groter geworden; zij kwamen met ideeën voor het uitvoeren van activiteiten en werden daarbij professioneel ondersteund en gecoacht door de locatiemanagers. Burgerinitiatieven werden op de volgende wijze ondersteund: - Ruimte faciliteren - Ondersteunen bij het maken en verspreiden van PR 6

7 - Subsidies aanvragen, fondsen werven - Ondersteuning bij de administratie van eigen activiteiten - Werving van vakkrachten voor uitvoering van een activiteit - Inhoudelijke begeleiding bij het uitvoeren van de activiteit Het resultaat is dat er een steeds gevarieerder activiteitenaanbod op de locaties wordt uitgevoerd. Welzijn Scheveningen heeft verder goede aansluiting bij de bewoners- en vrijwilligersorganisaties. Verschillende samenwerkingsverbanden in de wijk zijn versterkt. Dit heeft geleid tot een duidelijker op elkaar afgestemd aanbod op onze panden. Zo is er afstemming met woningbouwcorporaties zoals Vestia en Haagwonen, is er overleg met de verschillende VVE s, lopen thuiszorgmedewerkers regelmatig met hun klanten binnen om hen te begeleiden naar de welzijnsinstelling, is er een duidelijke samenwerking met bewonersorganisaties, Kompassie, de winkeliersvereniging, de wijkagenten, de zorginstellingen en nog veel meer partners in de wijk. Op onze locaties is er een toename in het aantal aanvragen voor faciliteit waar te nemen. Deze verzoeken komen enerzijds van vrijwilligersorganisaties, maar ook van sportclubs of startende ondernemers. Velen maken gebruik van onze ruimtes, zoals de bewonersorganisaties, de wijkbus, de kunstenaars uit het Statenkwartier en Stichting Kompassie. Op onze accommodaties zijn naast de locatiemanagers en de vele vrijwilligers en bezoekers op vaste tijden de ouderenadviseurs en de maatschappelijk werkers aanwezig om, daar waar de vraag is, ter plekke hun werk te verrichten. Het organiseren van een gevarieerd en laagdrempelig activiteitenaanbod in en om de wijken dienstencentra. Vinden, binden, ondersteunen en meer betrekken van vrijwilligers/ bewoners bij het reguliere aanbod. Scheveningen dorp en Renbaankwartier: Het Kalhuis - Gemiddeld 230 bezoekers per dag - Deelnemerstevredenheid 8,6 op basis van 129 reacties tevredenheidonderzoek - 69 actieve vrijwilligers In 2013 is het activiteitenprogramma van het Kalhuis in samenspraak met de vrijwilligers, de vakkrachten en de bezoekers verbeterd. Naast de reguliere activiteiten (zoals maaltijdprojecten, lunches, het netwerk werkzoekenden 55+, creatieve workshops en een tweedehands kinderkledingwinkeltje, het gangwinkeltje e.d), die gericht zijn op het vergroten van de sociale cohesie, zijn er ook veel eenmalige activiteiten georganiseerd. Er waren, naast de 2 beroepskrachten 69 vrijwilligers, 15 vakkrachten en 2 stagiaires actief. Er is in 2013 nog meer inzet gepleegd op het vinden, ondersteunen en coachen van vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers vinden steeds makkelijker hun plek binnen de bestaande groep vrijwilligers. Talenten worden gebruikt en ontwikkeld, participatie op maat wordt geboden. Talentontwikkeling vraagt een andere manier van werken. Door het aan elkaar koppelen van vrijwilligers kunnen zij veel van elkaar leren. In het Kalhuis wordt gewerkt met de participatieladder methode. Het is leuk om te zien en te ervaren hoe vrijwilligers groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De uitdaging was om, in het belang van de continuïteit en de uitbreiding van de activiteiten, vooral vrijwilligers te werven die geregeld inzetbaar waren, zich verantwoordelijk voelden en ook die verantwoordelijkheid konden dragen. Enkele vrijwilligers zijn door Welzijn Scheveningen BHV geschoold en maakten het mogelijk dat het Kalhuis zes tot zeven dagen per week overdag en in de avond geopend kon zijn. Het Kalhuis groeide in 2013 uit zijn voegen, er was meer vraag dan ruimte. Een nog efficiëntere manier van gebruik van de ruimtes was noodzakelijk. Door de geïntensiveerde samenwerking met het WOS werd het mogelijk om dagelijks gebruik te maken van de WOS ruimte. De voorheen sterk sturende rol van de locatiemanager bij het neerzetten van een activiteitenprogramma is steeds verder afgenomen. Bewoners met vakkennis weten het Kalhuis te vinden en vragen of zij hun activiteiten mogen uitvoeren. In 2013 waren 15 vakkrachten actief en er is momenteel een wachtlijst voor bepaalde activiteiten en/of vakkrachten. Voor 2013 zijn nieuwe afspraken gemaakt waarin de vakkrachten meer een zelfsturende rol kunnen innemen. Per activiteit of cursus konden zij zelf een vrijwilliger aanstellen die hen assisteerde. De aangestelde vrijwilligers vervulden een brugfunctie tussen de deelnemers, de vakkrachten en de locatiemanager. 7

8 Haven- en Geuzenkwartier en Vissenbuurt - Gemiddeld aantal bezoekers per dag ligt rond de Wekelijks zijn er 43 vrijwilligers actief De activiteiten in de Mallemok worden structureel uitgevoerd door vrijwilligers en/of vakkrachten. De dagelijkse bezetting van de balie wordt eveneens door vrijwilligers uitgevoerd. De deelnemersaantallen zijn dit jaar hetzelfde gebleven of gestegen. De stijging is vooral te zien bij de activiteiten voor de oudere doelgroep: oud vissers mannen en schiemannen en bij de moeder-kind groep. Tijdens het zomerseizoen zijn meerdere vrijwilligers actief aan de slag gegaan in de achtergelegen speeltuin. Door het onderhouden van de speeltuin en organiseren van leuke spelletjes voor kinderen is contact gelegd met een aantal ouders. Ouders zijn vervolgens benaderd om ook te ondersteunen in de speeltuin of om mee te denken over de speeltuin. Veel ouders waren erg enthousiast over de activiteit maar zagen structureel (en niet vrijblijvend) vrijwilligerswerk in de speeltuin niet zitten. Er zijn in 2013 geen nieuwe activiteiten gestart. Dit heeft alles te maken met de structurele bezetting van een aantal ruimtes door het Ontmoetingscentrum Dementie. Hoogtepunt van 2013 was de Koninginnedag viering. Deze dag is door vrijwilligers en betaalde krachten georganiseerd voor iedereen uit de wijk. Deze dag werd bezocht door zo n 45 kinderen en 30 volwassenen. Het Jongerenwerk biedt in de Mallemok diverse activiteiten aan. De dagelijkse ondersteuning tijdens de trajectbegeleiding maakt dat veel jongeren in nauw contact staan met het jongerenwerk. Als er sprake is van verveling en hierdoor eventuele overlast in openbare ruimtes, is het jongerenwerk in een groot aantal gevallen al in een vroeg stadium betrokken. Zie verder opvoeding en scholing Duindorp: Het Trefpunt - Gemiddeld bezoekers per dag - Deelnemerstevredenheid 8,3 op basis van 109 reacties tevredenheidonderzoek - 72 actieve vrijwilligers Het Trefpunt heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste bindende factoren in de wijk Duindorp. Wekelijks komen hier zo n 100 tot 150 bezoekers per dag voor gerichte activiteiten, ontmoeting en informatie. Het Trefpunt is een multifunctionele accommodatie geworden met een dagelijks activiteitenprogramma voor mensen van alle leeftijden uit de wijk, maar ook van buiten de wijk. Zo zijn er sportactiviteiten, creatieve activiteiten, maaltijdprojecten en educatieve activiteiten, vieringen en is er een levendige open inloop waar buurtbewoners elkaar dagelijks kunnen ontmoeten. Voor de wintermaanden is de zaterdag openstelling gerealiseerd, die druk bezocht wordt. Vrijwilligers komen en gaan, het aantal groeit nog steeds. In het kader van Welzijn Nieuwe Stijl worden vrijwilligers en wijkbewoners gestimuleerd zo veel mogelijk taken zelf op te pakken. Facebook heeft gezorgd voor mee belangstelling van niet reguliere bezoekers en een jonger publiek. In Duindorp is de samenwerking met verschillende partijen goed verlopen. Aan de vergaderingen van het Wijkberaad (inmiddels gevestigd in het Trefpunt) wordt structureel deelgenomen, de samenwerking met de basisscholen, de sporttuin coördinator en 2Samen verloopt goed, evenals met de politie. Er is een doorstart gemaakt met de Tesselweide, er wordt samengewerkt met wijkbewoners, de scholen, het wijkberaad en het Trefpunt met als resultaat een bloeiende vereniging en een geheel nieuwe speeltuin inrichting. Steeds meer organisaties en individuele bewoners weten de weg te vinden naar de faciliteiten die het Trefpunt biedt. Er is nu een logopedist, een bewegingsdeskundige vanuit de school en een sollicitatie coach voor volwassenen aanwezig op afroep, voor de scholen of bezoekers. Er wordt veel gebruik gemaakt van de ruimtes, voor voorlichtingen voor de wijk, vooral in de avonduren. 8

9 Via de website BvdT worden vaker mensen gefaciliteerd. Veel partijen zoals gemeente, politie, de scholen en de kinderopvang gebruiken onze ruimtes voor diverse doeleinden. Statenkwartier - Gemiddeld bezoekers per dag - Deelnemerstevredenheid 8,3 op basis van 211 reacties tevredenheidonderzoek actieve vrijwilligers Het is druk in het Couvéehuis. Totaal zijn er 75 groepen actief, dat zijn 15 groepen meer dan in De 75 groepen voeren totaal 60 verschillende activiteiten uit. Dat betekent wel dat het zo langzamerhand vol zit. Het Couvéehuis is een belangrijke ontmoetingsplaats voor ouderen waar zij sociale netwerken opbouwen en onderhouden, daarmee wordt bijgedragen aan eenzaamheidsbestrijding, activering en vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen. Een team van vrijwillige gastvrouwen- en heren zorgt o.a. voor de koffie en thee. Naar schatting is 75% van de bezoekers 55+. In het Couvéehuis zijn ruim 100 vrijwilligers actief om alle activiteiten, de receptie en het klaarzetten van de ruimtes goed te laten verlopen. Er wordt door de twee professionele medewerkers tijd geïnvesteerd in het begeleiden en stimuleren van vrijwilligers. Er is een actieve groep van 5 vrijwilligers, de kerncommissie, die zich inzet voor het Couvéehuis en activiteiten heeft georganiseerd gericht op het vergroten van de binding van vrijwilligers en vakkrachten. Het Couvéehuis ondersteunt burgerinitiatieven en stelt daarvoor gratis ruimtes ter beschikking, zoals het maaltijdproject Maison de Kú Kú en een dansfeest voor kinderen uit de wijk, begeleid door de ouders. Ook buurtbewoners kunnen gratis gebruik maken van de ruimtes. Hiervan wordt gebruik gemaakt door o.a. de bewonersorganisatie Statenkwartier, het BuurtEnergieteam, Walking Dinner het BIT-team. Een koor mag tegen een kleine vergoeding 1 x per maand de ontmoetingsruimte gebruiken om te repeteren. Sinds 2013 is er een buurtbibliotheek in het Couvéehuis gevestigd. Drie middagen per week zitten daar 2 vrijwilligers die dit verzorgen. De buurtbibliotheek valt onder verantwoordelijkheid van de openbare bibliotheek en is bedoeld voor kinderen en senioren. In 2013 zijn de diverse maaltijdprojecten beter bezocht en moet er nee verkocht worden omdat het vol zit. Hiermee wordt eenzaamheid bestreden en worden ouderen in staat gesteld (weer) een sociaal netwerk op te bouwen. Kleine zelfstandigen die aan huis werken hebben het Couvéehuis ook ontdekt als uitwijkplek als ze bijvoorbeeld een verbouwing hebben. Inzet Opbouwwerk Het eerste half jaar is het opbouwwerk door St. Boog uitgevoerd. Gebleken is dat de programmering van het opbouwwerk en de verschillende opdrachten van de gemeente een inzet vraagt van medewerkers die een zeer intensief netwerk en vertrouwen in de wijk hebben. Deze opdrachten zijn makkelijk te realiseren indien een dergelijk verzoek gedaan wordt door bijvoorbeeld een locatiemanager van WS die bekend is bij vele bewoners in de wijk. Vanaf mei 2013 wordt het opbouwwerk niet meer door St. Boog maar door WS uitgevoerd. Scheveningen dorp en Renbaankwartier Er is ondersteuning geboden aan een vrijwilliger voor het organiseren en uitvoeren van een vakantiekamp voor ouderen. Haven- en Geuzenkwartier en Vissenbuurt - Er is bijgedragen aan het onderzoek naar speelgelegenheden binnen de wijk. Er zijn deelnemers geworven voor de begeleidingscommissie. Verder zijn er in de Mallemok twee bijeenkomsten met buurtbewoners en de BOH geweest waar WS bij aanwezig was. Er is een vrijwilliger gevonden die in de zomervakantie wekelijks een voor kinderen aantrekkelijke activiteit in de speeltuin de Mallemolen heeft georganiseerd; deze vrijwilliger is door WS begeleid. 9

10 - Er is een vrijwilliger gevonden die klein onderhoud aan de speeltuin uitvoert. - Hopje S. van Aldegondeplein: er zijn geen buurtbewoners bereid gevonden om het hopje te draaien. De behoefte aan de uitleen van spullen lijkt niet groot. In 2013 zijn er weinig tot geen meldingen geweest van overlast. Het plein zal in 2014 opieuw worden ingericht. Hiervoor is in 2013 een bijeenkomst met bewoners georganiseerd met een middag waarbij kinderen hun wensen voor de inrichting konden uiten. Duindorp - Bouwspeelplaats: Trefpunt is actief betrokken geweest bij de communicatie, werving van vrijwilligers en het toeleiden van deelnemers aan deze activiteit. - Burendag: Trefpunt heeft zich ingezet voor Burendag: de oproep op Facebook heeft ook diverse mensen tot initiatieven aangezet. - Tesselweide: Trefpunt is actief betrokken in de vormgeving van het geheel, is sparringpartner voor de scholen en het wijkberaad. Er is veel energie gestoken in het bij elkaar brengen van partijen. Met name de vereniging zelf is door ons omarmd, wij hebben communicatie gedaan voor de werving, zijn gastvrouw geweest voor ontmoetingen en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een vereniging met een enthousiaste voorzitter en inmiddels 6 nieuwe vrijwilligers. Trefpunt is uitgebreid betrokken geweest bij de uitvoering van de inloopmiddagen voor basisschoolkinderen, over de vormgeving van de nieuwe speeltuin en dierenweide. - Wijkberaad: Trefpunt heeft voor de vrijwilligers in het wijkberaad (bestuur en BIT + straatvertegenwoordigers) een BBQ georganiseerd, om zodoende de binding met deze mensen te versterken en te zorgen dat de vrijwilligers zich ergens thuis voelen. Daarnaast is het Trefpunt altijd beschikbaar voor het wijkberaad om te vergaderen. Bij de herdenking van 4 mei heeft het Trefpunt het grootste aandeel gehad in het begeleiden van kinderen met ouders. - Mediation: Het Trefpunt stelt haar ruimtes gratis ter beschikking voor mediation tussen buurtbewoners, onder begeleiding van een professional en/of politie. - Moestuin: Het Trefpunt gaat ruimte ter beschikking stellen aan een paar enthousiaste wijkbewoners, die groenten willen verbouwen voor de maaltijdprojecten en tevens voor de kleinsten op school als milieu educatie. Dit gaat plaatsvinden in de achtertuin. Er is al een informatiemap samengesteld voor de deelnemers. - Vlielandsestraat: Naar aanleiding van gemelde overlast zijn er met diverse betrokkenen gesprekken gevoerd over dit onderwerp. Het Jongerenwerk is actief op de plek zelf en onderhoudt contact met de politie en dit lijkt zijn vruchten af te werpen, het is een stuk rustiger sinds de zomervakantie. Het Trefpunt heeft uitgebreid gecommuniceerd over de mogelijkheden van het sportgedeelte en samengewerkt met gemeente bij het aanbieden van een sportaanbod. Ook voor de opening van de speeltuin heeft het Trefpunt gezorgd voor een aantal positieve actieve ouderen. - Inzet kinderwerk: Het kinderwerk gaat regelmatig naar de speeltuinen in Duindorp en gaat hierbij actief in gesprek met de omwonenden. Via het kinderwerk hopen wij wat meer ouders te activeren. Het Kinderwerk heeft samengewerkt met de cie Wieringsestraat op de Nationale Straatspeeldag, het was het een geslaagde middag. - Wijkmarkt: Het Trefpunt was DE grote vertegenwoordiger van diverse partijen in de wijk op onze wijkmarkt in juni. WS vertegenwoordigd het wijkberaad, BIT team, Duindorper enz. - De Duindorper: Naast eigen artikelen over het Trefpunt levert WS een deel van de kopij voor de Duindorper over de wijk. Tevens doet WS de werving van redacteuren. - Welkom in Duindorp: Trefpunt heeft ooit voorgesteld om samen met wijkberaad, politie, de scholen, Tesselweide en Vestia een welkomstpakket te maken voor nieuwe bewoners. Hierbij is het van belang dat er gastheren/vrouwen komen die nieuwe mensen uitnodigen op het Trefpunt, waar eea verteld wordt over de wijk en waarbij vrijwilligerswerk wordt gepromoot. Trefpunt heeft lange tijd campagne gevoerd en inmiddels hebben wij de eerste vrijwilliger mogen verwelkomen die dit gaat opstarten. Trefpunt zorgt weer voor onderlinge communicatie tussen partijen, is gastvrouw voor de nieuwkomers en zorgt dat er een goede informatiemap is en een leuke wandeling door de wijk. Belgisch park/scheveningen bad - WS heeft ondersteuning geboden bij het samenstellen van welkomspakket/informatiepakket voor nieuwe bewoners en bezoekers van de wijkwinkel van de Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen, waarbij tevens werving van nieuwe leden voor de commissies doel is. - Er is afgestemd over Kaatje Mossel en inmiddels zijn er afspraken gemaakt. BNS is de trekker van een nieuwe speeltuincommissie/groep ouders die zullen openen en sluiten. 10

11 Statenkwartier De buurtkamer in de Doornstraat wordt vanuit Het Couvéehuis ondersteund, hier wordt 1 x per maand voor bewoners uit de vissenbuurt een warme maaltijd gekookt, men kan 1 x per week terecht voor de koffie-ochtend, 1 x per maand voor een bingo en op maandag wordt er geknutseld. Op donderdag is er een computerspreekuur. De buurtkamer draait geheel op 5 vrijwilligers. Uitreiking vijfde stadsspelt aan vrijwilliger (links van wethouder Klein) tijdens bijeenkomst van vrijwilligers van het Couveehuis in World Forum Center 11

12 Thema 2: Welzijn in de Woonomgeving Gouden Dossiers Project Welke resultaten zijn dit jaar behaald? Waar wordt op ingezet Hoeveel initiatieven heeft WS begeleid naar een Buurthuis van de Toekomst? - Sportaccommodaties - Zorginstellingen - Onderwijs - Culturele Instellingen Buurthuis van de Toekomst Scheveningen breed 10 (eerste kwartaal) Zorginstellingen: - Project dagstructurering op het Rudolf Steiner Verpleeghuis Sportaccommodaties: - Jongerenwerk aanbod in de sporttuin Duindorp Culturele instellingen - Buurtbibliotheek in Henri Couveehuis Onderwijs: Pauzesport op basisscholen: - Tweemaster - Meerpaal - Vuurtoren - Oranjeschool - Ouderkamer op basisschool Tweemaster en Meerpaal Vrijwilligersorganisaties: - YMCA: participatie in opzetten en uitvoeren project Buurtsupper op de YMCA - Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen: dagstructurering 2 (tweede kwartaal) Vrijwilligersorganisaties: - Bewonersorganisatie Duinoord, ondersteuning opzetten activiteiten voor ouderen. Sport - Overleg met SVV Scheveningen over opstarten activiteiten voor ouderen. 3 (derde kwartaal) Vrijwilligersorganisaties: - Ondersteuning Ymca/ Mondriaan bij inzet studenten voor klussen bij kwetsbare ouderen thuis. Sport - Jongerenwerk heeft gedurende de zomer activiteiten aangeboden in Beachstadion. - Jongerenwerk heeft gedurende de zomer activiteiten aangeboden bij JUMP TEAM. 1 (vierde kwartaal) Sport: - In samenwerking met Lindobeach worden er wekelijks sport- en spelactiviteiten aangeboden voor de doelgroep jaar en de doelgroep 14+. Jongeren kunnen hier vrij komen sporten en op vrijdagmiddag is er zaalvoetbal, er wordt gewerkt op basis van vraag en aanbod. volgend jaar? Opgenomen in subsidieverzoek

13 Hoeveel activiteiten in een Buurthuis van de Toekomst zijn door professionals van WS ondersteund? Geef een korte omschrijving van de activiteiten van WS op het gebied van ouderenwerk in het Buurthuis van de Toekomst. Buurthuis van de Toekomst BvdT/Oud is In In 2013 zijn er 16 initiatieven begeleid in/naar het Buurthuis van de Toekomst Scheveningen breed 16: alle bovengenoemde initiatieven. Daarnaast hebben onze Wijk- en Dienstencentra zich ontwikkeld tot een Buurthuis van de Toekomst. Scheveningen breed - Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen: Ouderenadviseur en vrijwilligers van WS ondersteunen en voeren het project dagstructurering samen met vrijwilligers uit. - Rudolf Steiner Zorg: Ouderenadviseur ondersteunt en voert het project dagstructurering samen met activiteitenbegeleiding en vrijwilliger van de Rudolf Steiner uit. - Bewonersoverleg Duinoord: Ouderenadviseur houdt spreekuur in de ruimte van de bewonersorganisatie - Inzet vakkracht WS voor uitvoering Kom in beweging op het Groot Hertoginnenduin. - Samenwerking met Duinrust/thuishaven, opzetten dagstructurering is in voorbereiding. Op welke locaties vindt het ouderenwerk plaats? Oud is In Scheveningen breed Welzijn Scheveningen: Trefpunt, Kalhuis, Couveehuis, Mallemok, Centraal Bureau Externe locaties: Ruimte bewonersorganisaties: - Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen - Bewonersoverleg Duinoord Bij Huisartspraktijken: deelname GPO en/of houden van spreekuren - Boogaart & Balder / Badhuiskade - Exter /Frankeslag - Wynia/ Frankenslag - vd. Vaart / Haringkade - dr. Chin / Westduinweg - Dirkse & Dirkse / Statenkwartier - Heitkamp&vd berg / Badhuisweg - Wekelijks inloopspreekuur in het gezondheidscentrum Badhuisweg - De Groot/Badhuisweg - Bos/Valstar (incidenteel) Bij Zorginstellingen - Rudolf Steiner Zorg - Haagestein - Duinrust/Thuishaven 13

14 Overige ambities en gemeentelijke beleidsafspraken Welke resultaten zijn dit jaar behaald? Scheveningen breed Inzet Algemeen Maatschappelijk Werk Het ondersteunen van bewoners bij het zo goed mogelijk verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen situatie en hen helpen hun eigen problemen op te lossen Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) wordt eerstelijns praktische, informatieve en psychosociale hulpverlening geboden. Deze hulp is gratis, laagdrempelig en anoniem. Het maatschappelijk werk bevordert sociale verandering, het oplossen van problemen in de sociale relaties en versterkt de zelfregie. Het AMW staat dichtbij de leefwereld van de cliënt en ondersteunt in het versterken van de eigen kracht op alle niveaus. De geboden ondersteuning is op maat en zo eenvoudig en kortdurend als mogelijk. Hierin is in toenemende mate oog voor het inzetten van informele netwerken. Individuele hulpverlening Wanneer cliënten een korte praktische vraag hebben, volstaat één of meerdere korte contacten. Dit gebeurt veelal tijdens de spreekuren en aanwezigheid op locaties. Cliënten worden dan direct geholpen en er wordt geen dossier aangemaakt. Op deze manier kunnen cliënten gebruik maken van een steuntje in de rug of vraagbaak, wanneer zij hier behoefte aan hebben. Er zijn dit jaar 896 korte contacten geweest met of over cliënten. Dit is een toename van 37,8% ten opzichte van vorig jaar. Wanneer wordt gesignaleerd dat de problemen van de cliënt complexer zijn, of dat de cliënt niet in staat is om de problemen zelf op te pakken, wordt actieve ondersteuning aangeboden. Dit jaar is de ingezette lijn van 2012 wat betreft het nadrukkelijker betrekken van het eigen sociale netwerk van cliënten in de hulpverlening voortgezet. Het AMW heeft dit jaar 436 cliënten begeleid met een hulpverleningstraject. Eind 2013 is het AMW gestart met het versturen van klanttevredenheid kaarten naar cliënten met een afgerond hulpverleningstraject, er zijn 6 reacties binnengekomen: - Welk cijfer geeft u uw maatschappelijk werker? Gemiddeld: 9,2 - Welk cijfer geeft u voor de geboden hulp? Gemiddeld: 9 Spreekuren/locaties Het AMW heeft drie vaste spreekuren op het Centraal Bureau. Dit jaar is er een toename geweest in het aantal bezoekers van de spreekuren. Veelal melden mensen zich met materiële vragen/problemen. In 2013 is er in het Trefpunt een nieuw spreekuur opgestart, het zogenoemde invulspreekuur. Dit nieuwe spreekuur is voor Duindorpers en andere inwoners van Scheveningen die ondersteuning willen bij (beginnende) financiële en administratieve problemen en het invullen van formulieren. Vaak ziet het AMW dat mensen hun administratie niet meer op orde hebben, de post niet meer lezen en papieren/formulieren niet (op tijd) of fout invullen en hiermee te laat aan de bel trekken. Tijdens het spreekuur even samen iets invullen kan vertrouwen worden opgebouwd wat een basis kan zijn om eventuele andere problemen aan te pakken. Het spreekuur wordt inmiddels goed bezocht en er is een vrijwilliger aangetrokken om te ondersteunen tijdens dit spreekuur. 14

15 Verder zijn de maatschappelijk werkers zijn nu op vaste dagdelen in alle wijk- en dienstencentra en het CJG aanwezig en aanspreekbaar. Er worden in de wijk- en dienstencentra (naast het invulspreekuur op het Trefpunt) geen vaste spreekuren meer gehouden, bewoners kunnen gewoon binnenlopen. Het AMW is door de aanwezigheid op deze verschillende locaties laagdrempelig in de wijk aanwezig. De spreekuren in het gezondheidscentrum aan de Badhuisweg en in Kommunika zijn dit jaar gestopt. Er werden hier maar weinig mensen bereikt, waarna ervoor is gekozen de begeleiding aan cliënten (met het oog op de wachtlijst) als prioriteit te stellen. Het spreekuur in het gezondheidscentrum aan de Badhuisweg wordt overigens nog wel gedraaid door de ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen, welke hier ook het AMW blijven vertegenwoordigen. Internethulpverlening Er zijn dit jaar 10 cliënten geholpen middels internethulpverlening. Taksforce mantelzorg Het AMW heeft dit jaar in toenemende mate contact gehad met mantelzorgers. Vanuit de Taskforce zijn mantelzorgers bekend gemaakt met de voorzieningen en respijtzorg en er is vooral emotionele steun geboden. Er zijn door het AMW 26 mantelzorgers begeleid vanuit de Taskforce. Huiselijk geweld In de Haaglandse Aanpak zijn dit jaar 51 casussen in Scheveningen behandeld. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een duidelijke toename in de huiselijk geweld aanmeldingen vanuit de Haaglandse Aanpak. Dit jaar is er hard gewerkt aan de overgang van de Haaglandse Aanpak naar het Veilig Verder Team (VVT). Het VVT gaat januari 2014 van start. In 2014 zullen alle maatschappelijk werkers van het team AMW getraind worden in de SOS methodiek. In 2013 is het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Ten behoeve hiervan zijn er in 2012 al twee aandachtsfunctionarissen aangesteld en getraind. Dit jaar hebben zij het team bekend gemaakt met het protocol en zijn zij tevens aanspreekpunt. CJG team Het CJG team is dit jaar opgestart. Eén vaste algemeen maatschappelijk werker neemt hieraan deel en daarnaast is er een achterwacht aangesteld. Het CJG team is een integraal multidisciplinair team. Dit team werkt met elkaar en met de ouders om complexere gezinsvraagstukken op te lossen, waarbij dikwijls ook andere leefgebieden een rol spelen (financiën, huisvesting, GGZ e.d.). Het gaat hier niet per definitie om vastgelopen casuïstiek, maar juist ook om aanmeldingen/hulpvragen die, gezien hun complexiteit, een integrale kijk op de situatie en bredere inzet van expertises vraagt. In 2013 zijn er in totaal 40 casussen behandeld in het CJG team. Schoolmaatschappelijk werk Op de volgende basisscholen is dit jaar schoolmaatschappelijk werk (SMW) uitgevoerd: De Meerpaal, De Oranjeschool, De Tweemaster, Het Volle Leven en De Vuurtoren. Er zijn in totaal 76 gezinnen en/of kinderen door het SMW begeleid. Ten opzichte van 46 gezinnen in 2012 is dit een toename. Vanuit het AMW team zijn er nu drie schoolmaatschappelijk werkers werkzaam op deze basisscholen (voorheen werd dit gedaan door één schoolmaatschappelijk werker). Er is door het SMW één sociale vaardigheidstraining gegeven op Het Volle Leven. Deze training is gegeven in samenwerking met het Jongerenwerk van Welzijn Scheveningen. Vanuit het AMW is meegewerkt om de week van de opvoeding vanuit het CJG voor te bereiden en vorm te geven. Het AMW heeft hierbij onder andere financiële lessen gegeven aan de kinderen uit groep 7/8 van de basisscholen De Meerpaal en De Vuurtoren. Tevens is er dit jaar meegewerkt aan de voorbereiding van de netwerkmiddag armoede in gezinnen die in januari 2014 zal plaatsvinden in het CJG. Het AMW geeft tijdens deze middag een workshop over de Voedselbank. 15

16 Ondersteuning vrijwillige diensten: Voedselbank Dit jaar heeft Voedselbank Scheveningen aan 148 cliëntsystemen een voedselpakket uitgereikt. Hiervan bestaat 41% uit gezinnen. Per maand zijn er gemiddeld 139 personen geholpen met een voedselpakket. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar. De Voedselbank wordt gedraaid door vrijwilligers en wordt ondersteund door het AMW van Welzijn Scheveningen. In 2014 zal hoogstwaarschijnlijk getracht worden nieuwe vrijwilligers aan te trekken in verband met het toenemend aantal gebruikers van de Voedselbank. Om een voedselpakket te kunnen (blijven) verkrijgen moeten cliënten een (her)intake doen om te kunnen aantonen of zij al dan niet in aanmerking komen. Dit jaar zijn er door het AMW 149 intakes of herintakes met cliëntsystemen gedaan. Nog steeds worden de pakketten gedurende een bepaalde periode uitgereikt, waarna cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor het aanvragen van een herintake. Het AMW draagt er zorg voor dat cliënten tijdig een brief meekrijgen, waarin staat wanneer hun aanvraag verloopt (4 weken van tevoren). Dankzij een dit jaar tot stand gekomen samenwerking tussen de Rotary Club Scheveningen en Glow Golf Scheveningen kunnen de kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, waarvan de ouders bij de Voedselbank lopen, nu ook (kosteloos) een partijtje vieren voor hun verjaardag bij Glow Golf. Het AMW zorgt ervoor dat cliënten (met kinderen) hiervan tijdig op de hoogte zijn. Ook dit jaar hebben de vrijwilligers van de voedselbank zich samen met de Rotary Club ingezet om op de NL Doet dagen van het Oranjefonds een grote opbrengst aan levensmiddelen in te zamelen. Dit door bij een supermarkt bepaalde goederen in te zamelen. Dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers is dit een groot succes geworden en wordt de opbrengst van de goederen op 5500 euro geschat. Naast deze actie tijdens NL Doet hebben de vrijwilligers op eigen initiatief in oktober wederom een vergelijkbare actie gehouden, waarbij er voor een geschat bedrag van 6000 euro aan goederen is ingezameld. Daarnaast worden in samenwerking met kerken en andere ondernemers nog steeds wekelijks extra goederen opgehaald voor de Voedselbank. Samenwerking In 2013 heeft het AMW verschillende instanties in het team mogen ontvangen, namelijk: wijkagenten, het fonds Zorg en Bijstand, Stichting Kompassie, Impegno, een sociaal raadsvrouw, social casemanagement van DHOM en Jeugdformaat. Tevens is er in het gemeentehuis een ontmoeting geweest met de leidinggevende van de A&I balie. Tijdens deze ontmoetingen is de manier van werken en het aanbod van beide partijen uitgewisseld en is gesproken over hoe gebruik te maken van elkaars expertise, om zo de samenwerking te bevorderen. Verdere samenwerkingsverbanden die hebben plaatsgevonden: - Haaglandse Aanpak: huiselijk geweld - Casuistiekoverleg 0-23 jaar in het CJG welke nu vervangen is door het CJG team - Signaleringsoverleg: zorgwekkende zorgmijders - Doorpakteam en Interventieteam Duindorp - Overleg Koppelstokstraat/Datheenstraat met gemeente/politie/vestia/jongerenwerk - Gezamenlijk spreekuur AMW/Vestia/Wijkagent Duindorp (Trefpunt) - Gezamenlijk spreekuur AMW/Stichting Kompassie (Kalhuis) Verwijsindex In het geval van zorgelijke situaties, waarbij kinderen betrokken zijn, kan er gebruik gemaakt worden van de Verwijsindex om zo samenwerkingspartners te vinden. In 2013 heeft het hele team AMW een voorlichting gekregen van medewerkers van de Verwijsindex. Tijdens deze voorlichting is er gesproken over de meerwaarde van de Verwijsindex, wanneer je gebruik maakt van de Verwijsindex en hoe dit met de cliënt bespreekbaar te maken. Hierdoor is de bereidwilligheid en handelingszekerheid 16

17 van de maatschappelijk werkers om cliënten te melden in de Verwijsindex vergroot. Dit jaar zijn er door het AMW 3 signalen afgegeven in de verwijsindex en 1 match is gemaakt. Signalen en trends De trend van toename in kwantiteit en complexiteit van materiële problematiek zette zich dit jaar voort. Mensen met een eigen zaak komen vaker in financiële problemen. Het AMW kende dit jaar een toename in fondsaanvragen voor cliënten. In verband met de toenemende complexiteit van de problemen waarmee cliënten zich melden kunnen hulpverleningstrajecten soms minder snel afgerond worden. Nog steeds zien wij dat veel van onze cliënten met multiproblematiek te maken hebben en zich veelal met materiële vragen aanmelden of van de spreekuren gebruik maken. Geregeld gaat dit ook gepaard met psychiatrische problemen. Het AMW bemerkt dat cliënten moeilijker te begeleiden zijn naar de diverse voorzieningen, omdat onze cliënten moeilijker aan de eisen kunnen voldoen. Ook is de samenwerking met sommige partners, zoals de klantenservice van de SZW, moeilijk. Het is lastig in contact te komen met de backoffice en er wordt soms onjuiste informatie verstrekt. Dit kan een begeleidingstraject zeer bemoeilijken en vertragen. Het AMW heeft diverse zorgwekkende signalen gekregen betreffende overlast in de buurt van bewoners in een aantal straten in Oud-Scheveningen. Hierover is dit jaar een overleg opgestart met de gemeente en wijkpartners, waaraan ook het AMW heeft deelgenomen. In het eerste en tweede kwartaal van 2013 stonden er gemiddeld 17 cliënten op de wachtlijst. De wachtlijst is in het laatste kwartaal van 2013 toegenomen, waarbij gemiddeld 27 cliënten op de wachtlijst stonden. Deze toename zou verklaard kunnen worden door de advertentie en flyer van het AMW in de Scheveningsche courant in het tweede kwartaal van Tevens is er in deze periode extra aandacht geweest voor contacten met netwerkpartners, zoals politie en huisartsen (waaruit doorverwijzingen voortkomen). Daarnaast speelt ook mee dat er steeds meer taken door het AMW worden uitgevoerd, zoals deelname aan het VVT team en deelname aan het CJG team, waar geen additionele middelen voor zijn en die ten koste gaan van uren ten behoeve van het directe klant contact. Scheveningen breed Inzet opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening CJG Welzijn Scheveningen heeft op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van ouders en hun kinderen vanuit het CJG. Opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening CJG Inzet Medewerker Wijkcontacten en Netwerken De medewerker wijkcontacten en netwerken heeft, in samenwerking met de CJG coördinator, tal van activiteiten uitgevoerd gericht op het ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders bij de opvoeding en verzorging. Deze ondersteuning had betrekking op gezondheid en welzijn, participatie, opvoeding en ondersteunen van de eigen kracht. Ook aan een goede samenwerking met professionals onderling in het stadsdeel is hard gewerkt. De voornaamste taken: schakelen met netwerken in het stadsdeel, het verwerken van signalen uit de wijk, het ontwikkelen van preventieve (CJG-) activiteiten en het toeleiden van hulpvragers naar passende hulpverlening, zijn uitgevoerd. Verder heeft de medewerker WEN in 2013 deelgenomen aan het actiehoudersoverleg en het signaleringsoverleg en heeft een netwerkmiddag voor professionals uit de wijk georganiseerd over Social Media. Daarnaast is er in samenwerking met de coördinator van het CJG aantal netwerkmiddagen georganiseerd voor netwerkpartners om ze te informeren over het CJG-team. De medewerker WEN heeft een tijdje geparticipeerd in het CJG-team. Inzet van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en het Schoolmaatschappelijk werk(smw) in het CJG Ook het AMW en SMW leveren een bijdrage in het CJG. Er is o.a. bijgedragen aan de inloopspreekuren, de casuïstiekbesprekingen, kortdurende oplossingsgerichte begeleiding aan kinderen en/of ouders, eenvoudige opvoedingshulpverlening, jeugdhulpverlening en deelname aan verschillende werkgroepen vanuit het CJG, het geven 17

18 van een training voor kinderen van gescheiden ouders en het verzorgen van een assertiviteitstraining voor volwassen vrouwen. Het SMW verwijst door naar het AMW in het CJG indien er sprake is van zorgcoördinatie en langer durende hulpverlening. Het AMW zoekt tot slot aansluiting bij preventieve activiteiten rond opvoedingsondersteuning (bijvoorbeeld de week van de opvoeding). Opvoedsteunpunt Het wekelijkse opvoedspreekuur is in 2013 door Welzijn Scheveningen gerealiseerd. Er zijn 31 kinderen/gezinnen geholpen. De probleemgebieden variëren van omgaan met peuterpubertijd, NEE zeggen en grenzen aangeven tot echtscheidingproblematiek. Daarnaast heeft het opvoedsteunpunt in samenwerking met het consultatiebureau in 2013 twee keer (in het voorjaar en in het najaar) de cursus oppasdiploma gegeven aan jongeren tussen 12 en 16 jaar. In vier bijeenkomsten krijgen jongeren informatie over kennismaken met de oppaskinderen en hun ouders, positief omgaan met kinderen verwachtingen van ouders en veiligheid, eten, spelen en bedtijd. De Speel-o-theek De Speel-o-theek heeft in 2013 heel goed gedraaid. Op dit moment telt de Speel-o-theek zeven vrijwilligers die samen met de gastvrouw van het CJG, de balie en de medewerker WEN er voor zorgen dat de Speel-o-theek goed draaiend wordt gehouden. Er heeft jaarlijks minimaal één participatie activiteit voor expats plaatsgevonden De Speel-o-theek kent op dit moment 235 leden. Het aantal bezoekers van de Speel-o-theek is in de laatste jaar enorm toegenomen. In 2013 hebben er 1073 bezoeken aan de Speel-o-theek plaatsgevonden.de Speel-o-theek is een ontmoetingsruimte geworden voor expats uit Scheveningen. Zij komen bij elkaar om te netwerken en om informatie uit te wisselen terwijl hun kinderen met elkaar een plezierige tijd beleven. Spontaan bezoek aan de CJG-balie en telefoontjes met opvoedvragen De balie van CJG Scheveningen werd in 2013 bemand door drie medewerkers, één daarvan ondersteunt ook het CJG-team. Week van de opvoeding Welzijn Scheveningen heeft geparticipeerd aan de organisatie en uitvoering van de week van de opvoeding. Er was in deze week een uitgebreid programma in het CJG en ook in de wijk, waar het CJG in de vorm van medewerker wijkcontacten en netwerken de spil was. Activiteiten CJG 2013 Er zijn verschillen de activiteiten uitegvoerd zoals een lezing, workshops en voorleesactiviteiten. Scheveningen dorp en Renbaankwartier Het Kalhuis biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van informatie, advies, dienstverlening en hulpverlening. Zo was er bijna dagelijks een pedicure aanwezig. Konden mensen terecht bij de I-shop, het politiespreekuur op dinsdagmiddag, de open inloop van het maatschappelijk werk op dinsdagochtend, de inloop bij Kompassie op dinsdagochtend van tot en de open inloop bij de ouderenadviseurs en zichtbare schakels via het CvO dagelijks van 11 tot uur. Daarnaast is er samenwerking met wijkagenten, bureau Mediation, Stichting Haagwonen, Stichting Anton Constance, Reakt en nog vele andere partners in wijk. Haven- en Geuzenkwartier en Vissenbuurt Het AMW is op een vast tijdstip aanwezig in de Mallemok. Tijdens de openingstijden van de voedselbank is de maatschappelijk werker aanwezig. De voedselbank draait heeft in 2013 een stijging in het aantal deelnemers. Er worden verschillende acties georganiseerd om de deelnemers van de voedselbank extra te ondersteunen, voorbeelden hiervan zijn: de sinterklaas- en kerstactie. De vrijwilligers zijn op zeer actieve wijze de verschillende winkeliers uit de wijk langsgegaan om extra producten voor de voedselbank gesponsord te krijgen. Op de Mallemok is inmiddels het Ontmoetingscentrum Dementie geopend. Daarnaast is in 2013 het Alzheimercafe van start gegaan. 18

19 Realiseren van de IShop Duindorp De I-Shop/balie is dagelijks open en heeft een belangrijke informatie- en adviesfunctie voor de bewoners. Met inzet van meer AMW en Ouderenwerk is ook de achterwacht van de balie versterkt. Het spreekuur met de wijkagent, Vestia en het AMW loopt goed. Er wordt verder samengewerkt met het Wijkberaad Duindorp, de wijkregisseur (werkplek op het Trefpunt) en de scholen. Welzijn Scheveningen neemt structureel deel aan het maandelijks wijkoverleg. Er is een invulspreekuur opgestart dat druk bezocht wordt, mensen kunnen hier terecht met vragen over formulieren. Het project De Ontmoeting loopt goed, hierbij voeren ouderen gezamenlijk activiteiten uit en lunchen samen. Belgisch park/scheveningen bad In Noordelijk Scheveningen is de dagstructurering (De Ontmoeting) uitgevoerd in de wijkwinkel van de Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen. Statenkwartier De receptie van het Couvéehuis is van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot maximum uur bereikbaar. s-avonds is de tijd afhankelijk van de activiteiten die dan plaatsvinden. Hier kunnen mensen uit de wijk terecht voor o.a. vragen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en het activiteitenaanbod. De bewoner wordt of direct geholpen of doorverwezen naar de ouderenadviseur. Speciaal voor de ouderen is er elke dinsdag een spreekuur. De ouderenadviseur is tevens verantwoordelijk voor de bezoekgroep, de verjaardagbezoekgroep en de SAMO (een adviesorgaan van ouderen), die vanuit het Couvéehuis worden uitgevoerd. In het Couvéehuis is er elke maandag en dinsdag een pedicure aanwezig. Zij hebben hun certificaat als medisch pedicure behaald en zijn bereid om mensen thuis te behandelen indien men slecht ter been is. Op woensdag is de ontmoetingsruimte beschikbaar gesteld voor de trombosedienst en kan men gelijk bij onze gastheer een kopje koffie bestellen en s-avonds is de Weight Watchers in het pand en kan men zich laten wegen. Stichting Wende, huiselijk geweld, huurt 4 dagen per week een kantoorruimte in het Couvéehuis en indien mogelijk worden klanten doorverwezen naar activiteiten in het Couvéehuis. Sinds september zitten de vrijwilligers van de dienstencentrale bij de receptie van het Couvéehuis. Deze telefooncentrale is 5 dagen per week van 9.00 tot uur bereikbaar. Ouderen kunnen bellen om een afspraak te maken voor een vrijwillige chauffeur, klusjesman of administratieve hulp. Maandelijks worden er meer afspraken gemaakt en er zit nog steeds een stijgende lijn in. Eén keer per jaar vindt er een cursus valpreventie plaats, een samenwerkingsverband met Respect. Senioren uit de wijk komen dan 4 keer bijeen en krijgen oefeningen voor een betere balans, zodat er minder risico is op valpartijen. Begeleiding WWBérs In 2013 is geparticipeerd aan het stedelijke project begeleiding WWB ers. Er zijn 73 WWB ers volgens de stedelijke methodiek begeleid en geregistreerd in het stedelijk registratiesysteem Lost Lemon. Er zijn WWB ers intern bij WS aangemeld voor de klussendienst en de bezoekgroep, ook zijn er WWB ers doorgestroomd naar externe organisaties via PEP zoals Rudolf Steiner, Florence, Respect, Vogelasiel. 19

20 Inzet ouderenwerk Scheveningen breed Kwaliteit van het ouderenwerk Welzijn Scheveningen ziet het als haar taak om de toenemende eenzaamheid en een afnemende zelfredzaamheid van ouderen draagbaar te maken door inzet van professionele hulpverlening én door (geheel in lijn met de participatienota) de uitbreiding van verschillende vormen van vrijwillige maatschappelijke dienstverlening. In toenemende mate is er ingezet op het ontwikkelen van vrijwillige dienstverlening. Verder zijn de ouderenadviseurs meer outreachend gaan werken. Ze zijn meer dan voorheen aanwezig op plekken waar veel ouderen komen en geven in toenemende mate voorlichting aan groepen ouderen en aan medewerkers van zorginstellingen over het aanbod van Welzijn Scheveningen. Ook in 2013 is de bekendheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid van ons ouderenwerk toegenomen en is het aantal bereikte ouderen door de ouderenadviseurs gegroeid naar 1852 in 2013 (tegen 629 in 2011 en 1518 in 2012). Outreachend ouderenwerk -Individuele huisbezoeken De ouderenadviseurs werken outreachend en geven prioriteit aan de individuele, vaak complexe hulp- en dienstverlening aan ouderen. De ouderenadviseur legt prioriteit bij hoogbejaarden (80+) en binnen deze groep de alleenstaanden die geïsoleerd leven en/of zorg mijden. Zij worden zo snel mogelijk na de aanmelding bezocht, vaak binnen 2 weken. In de 2 e helft van 2013 was er een wachttijd/wachtlijst van 6-8 weken na de aanmelding. Er is in 2013 aan zo n 368 individuele cliënten hulpverlening geboden. Eind 2013 stonden er 8 ouderen op de wachtlijst (inmiddels meer dan 25). Daarnaast zijn er ongeveer 708 korte contacten geweest, waarbij de ouderenadviseur veelal eenmalig informatie en advies geeft. Het ouderenwerk is aangesloten als aparte discipline bij het signaleringsoverleg. Welzijn Scheveningen wordt daar nu afwisselend door het AMW en ouderenwerk vertegenwoordigd. Er is een duidelijk en gezamenlijk plan voor samenwerking op het vlak van maatschappelijke onderteuning met zorg- en welzijnspartners -Welzijn in samenwerking met zorg In 2013 was er uitbreiding van de contacten in de samenwerking met zorgaanbieders, zichtbare schakels en huisartsen. Zo is er geregeld overleg met de zichtbare schakels in het stadsdeel en is er bij 8 huisartsenpraktijken aansluiting bij het Gestructureerde Periodieke Overleg (GPO) omtrent kwetsbare ouderen. De Gestructureerde Patiënt Overleggen (GPO s) vormen kleine efficiënte overleggroepen/kernteams waar de ouderenadviseur, wijkverpleegkundige/zichtbare schakel en huisarts aan deelnemen en waar de lijnen kort zijn en de zorg aan de kwetsbare ouderen praktisch geregeld en uitgevoerd wordt. Onder regie van een huisarts wordt de aanpak besproken en afhankelijk van de problematiek wordt besloten wie de casemanager van betreffende cliënt wordt: 1. Is er voornamelijk sprake van problematiek m.b.t. eenzaamheid, afnemende zelfredzaamheid en informele zorg dan is de ouderenadviseur de casemanager. 2. Is er voornamelijk sprake van problematiek m.b.t. gezondheid, medische zorg, verpleging of medicatie, dan is de wijkverpleegkundige de casemanager. Middels het zorgplan wordt de voortgang van de zorg-, hulp, en dienstverlening vastgelegd. Andere disciplines uit het netwerk koppelen terug aan het GPO via de aangewezen casemanager of schuiven, wanneer nodig, incidenteel aan bij het GPO. Door de deelname van de ouderenadviseur aan de GPO s komt een optimale verbinding tussen de formele en informele zorg tot stand. Momenteel worden zo n 700 kwetsbare ouderen in Scheveningen ondersteund door vrijwillige diensten die onder verantwoordelijkheid van een ouderenadviseur worden uitgevoerd. Gelet op de productontwikkeling en de te verwachten groei van deze diensten wordt een grote impuls gegeven aan de inzet van vrijwilligers en wordt de civil society in het stadsdeel versterkt. Naar verwachting zal in 2014 een start gemaakt worden bij alle Scheveningse huisartsen met een GPO aan de hand van de module ouderenzorg en zal er een 2 e pilot gaan plaatsvinden om met een elektronisch zorgdossier te gaan werken. De deelname aan de stadsdeelbrede overleggen (Senos en 4Kwart) zijn in 2013 gecontinueerd. 20

Inhoudelijk jaarverslag 2011. Maart 2012

Inhoudelijk jaarverslag 2011. Maart 2012 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Maart 2012 Inhoudsopgave Deel 1 : Gemeentelijke beleidsafspraken 1. Jeugd 1.2 Kinderwerk 3 1.3 Jongerenwerk 4 1.4 Opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening CJG 6 2. Volwassenenwerk

Nadere informatie

Subsidieverzoek 2014. Oktober 2013

Subsidieverzoek 2014. Oktober 2013 Subsidieverzoek 2014 Oktober 2013 Inhoudsopgave Deel 1: Gemeentelijke beleidsafspraken Inleiding 3 Ontwikkeling binnen de werksoorten:inzet 2014 1. Jeugd 6 1.2 Peuters 6 1.2 Kinderwerk 6 1.3 Tiener en

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 April 2016

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 April 2016 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 April 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Thema s 5 3. Bestuurlijke prioriteiten 17 Bijlage: Tevredenheidsonderzoeken 2015 2 Inleiding Welzijn Scheveningen heeft zich in

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Het wijkberaad Nieuw Waldeck heet u van harte welkom! Thema-avond Wijkberaad van de Toekomst

Het wijkberaad Nieuw Waldeck heet u van harte welkom! Thema-avond Wijkberaad van de Toekomst Het wijkberaad Nieuw Waldeck heet u van harte welkom! Thema-avond Wijkberaad van de Toekomst Deelnemers: bewoners, partners en wethouders Ingrid van Engelshoven en Karsten Klein Inleiding De wijk Verleden-heden

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Hulpvragen en voortgang

Hulpvragen en voortgang Hulpvragen en voortgang Maatjes Alle maatjes actief voor Stichting SchuldHulpMaatje BoZ verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De opbouw en verloop van het maatjesbestand sinds de oprichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Cultureel werk Leiderdorp

Sociaal Cultureel werk Leiderdorp Naar aanleiding van de behandeling van de evaluatie van de jeugdnota in de commissie van 23 januari jl. ontvangt u hierbij dit overzicht met cijfers. Sociaal Cultureel werk Leiderdorp Het jaarverslag van

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT. OPGROEIEN EN OPVOEDEN Speelt er

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk.

I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. WELZIJNSPROGRAMMA 2014 I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. De Mussen is een kleinschalige organisatie

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert Vorkmeer Nederweert Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert De samenleving verandert en daarmee ook de vraag van de burger. Het is nodig om als organisatie mee te veranderen, om een passende

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld en ingediend

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Jaarverslag Figulus Welzijn

Jaarverslag Figulus Welzijn Jaarverslag 2015 Figulus Welzijn Mei 2016 1 Ten geleide Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2015. Het jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden van Figulus-Welzijn. Voor de verantwoording

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet Inleiding De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld: 1. Marle, Daarle, Daarleveen 2. Nijverdal Noord, Hulsen 3. Nijverdal

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Groenknollenland Oktober 2016 1 Inhoud 1. informatie over Peuterspeelzaal Groenknollenland p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

= nog steeds aandachtspunt

= nog steeds aandachtspunt 1 e Kwartaalrapportage 2013 - Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

WIJKCENTRUM PANORAMA

WIJKCENTRUM PANORAMA WIJKCENTRUM PANORAMA Activiteiten 2017 In wijkcentrum Panorama kunt u terecht voor leuke, gezellige en leerzame activiteiten. Voor volwassenen, ouderen én kinderen. Voor alle activiteiten geldt: Aanmelden

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie