e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven"

Transcriptie

1 e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 3, maart 2008 Inhoud: 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies Zorginnovatieplatform van start e Jeugd en Co - congres: Plezier en Professionaliteit Toezicht moet letten op hybride ondernemerschap Jongeren en Geld Zelfevaluatie Keten (Ketenregie) Help, de bevolking daalt! Spreekuur herstructurering Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden Tien groepen hangjongeren doen mee aan landelijke wedstrijd Hang Around WMO: Positie cliënt beter beschermd Innovatiefestival: wat brengt de toekomst? Teamwork in welzijnsorganisaties Lokaal maatwerk voor huisvesting senioren VNG doet voorzet voor decentralisatie Doe-boekje tegen racisme en discriminatie Vereniging van Eigenaren en meerjaren onderhoudsplan Jongerenwerkers houden vak bij Uit de praktijk: risicofactoren bij invoering van BCF Wonen, Welzijn en Zorg nu ook op YouTube WMO: Handreiking samenwerking MEE-organisaties en gemeenten De 'nieuwe' wijkaanpak: schijn bedriegt?! Congres: Overheid en burgers in de risicosamenleving Publieke organisaties kunnen leren van elkaar Colofon is een uitgave van Stade Advies en verschijnt 11 keer per jaar. Redactie: de heer J. Floris en mevrouw A. van der Pol Redactie-adres : Stade Advies, Postbus 13124, 3507 LC Utrecht T: (030) , E: Stade Advies Alle rechten voorbehouden e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 1/27

2 Welkom bij het e-zine van Stade Advies Met dit e-zine brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en wetenswaardigheden in de maatschappelijke sector en van onze mogelijkheden om u hierin bij te staan. Niet alle artikelen en nieuwsflitsen zullen op u, uw organisatie of uw functie van toepassing zijn. Toch zijn wij er van overtuigd dat u zeker steeds een aantal wetenswaardigheden of trends aantreft die voor u interessant zijn. Kijkt u zelf! verschijnt aan het begin van iedere maand, behalve in augustus. Het volgende nummer kunt u op 1 april 2008 verwachten. Natuurlijk stellen we het op prijs uw reactie te ontvangen. Heeft u ideeën, opmerkingen, suggesties of aanmerkingen? Mail deze naar de redactie. Dit kunt u doen via de knop 'Contact'. Het kan zijn dat u deze ontvangt zonder dat u zich hiervoor aangemeld heeft. Mocht u dit e-zine niet meer willen ontvangen, dan kunt u dit laten weten via de knop 'Aan- en afmelden'. Wilt u meer weten over onze diensten en producten, kijk dan ook op onze website Als u vragen heeft, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (030) U kunt ons ook een sturen via de knop 'Contact', dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. De redactie Anja van der Pol Sjaak Floris e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 2/27

3 Zorginnovatieplatform van start Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker kondigen de start aan van het Zorginnovatieplatform (ZIP). In het ZIP gaat VWS samenwerken met veldpartijen, bedrijfsleven, wetenschappers en kennisinstituten om innovaties in de zorg sneller in te voeren. Het ZIP sluit aan op het werk van het Innovatieplatform onder leiding van de minister-president en zal de bevindingen van dat platform verder vormgeven in de zorg. Het innovatiebeleid richt zich specifiek op: de veranderende zorgvraag (meer chronische aandoeningen) het vergroten van de arbeidsproductiviteit technologie en ICT Veranderende zorgvraag Innovaties zijn belangrijk voor de kwaliteit en patiëntveiligheid in preventie en zorg. Door innovaties kan beter worden ingespeeld op de veranderende zorgvraag zoals de toename van het aantal chronisch zieken. Innovatie moet ook bijdragen aan het voorkomen van problemen op de arbeidsmarkt. De vraag naar zorg neemt immers toe, wat kan leiden tot schaarste aan personeel en daarmee tot hogere werkdruk voor het zittend personeel en wachtlijsten. Die problemen kunnen allen voorkomen worden als ook innovatieve wegen worden bewandeld. Daarnaast levert innovatie in de zorg een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie en het bedrijfsleven. Daarom hechten minister Klink en staatssecretaris Bussemaker veel waarde aan een stevig innovatiebeleid in de zorg. Het Zorginnovatieplatform is daar onderdeel van. Niet alleen uitvinden De bewindslieden van VWS schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat innovatie tot voor kort vaak beperkt bleef tot initiatieven van gemotiveerde enkelingen. Ook blijven uitvindingen te vaak op de plank liggen door slechte samenwerking, prioriteitsstelling of communicatie. Het kabinet wil daarom dat het bij innovatie in de zorg niet alleen maar gaat om uitvinden, maar ook om daadwerkelijk invoeren en bij te dragen aan een cultuur in de zorgsector waarin meer ruimte is voor innovaties. Dit kan gebeuren door te werken aan meer transparantie rond kwaliteit. Maar ook via vrije prijsvorming (cure) en benchmarks (care) worden structurele voorwaarden voor innovatie gecreëerd. Met het ZIP wordt een impuls gegeven aan de feitelijke innovatie. Prikkels en programma s lopen op die manier met elkaar in de pas en versterken elkaar. Hoofdtaak De hoofdtaak van het ZIP is het creëren van een goed innovatieklimaat en goede randvoorwaarden voor het uitvinden en invoeren van innovatie. Het ZIP analyseert en benoemt waar innovaties de meeste toegevoegde waarde hebben. Verder zorgt het ZIP dat goede voorbeelden daadwerkelijk worden ingevoerd, bijvoorbeeld door aanbieders en gebruikers bij elkaar te brengen. Verder zal het ZIP een deeladvies arbeidsmarkt uitbrengen, waarin praktische oplossingen worden geboden. De leden van het ZorgInnovatiePlatform komen uit de zorg, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Leden van het ZIP zijn: W. van den Bosch, arts, hoogleraar huisartsgeneeskunde Mw. dr. M. Brouns, NHL-lector 'Innovatie in de zorg' Ir. B.F. Dessing, voorheen voorzitter RvB VGZ-IZA-TRIAS-UNIVE Mw. drs. M.A. van Hees, IZIT Drs. A.P.J. Höppener, voorzitter RvB Altrecht Drs. J.J.A.H. Klein Breteler, lid Eerste Kamer en RvB Pieter van Foreest Mw. drs. T van den Klinkenberg, adviseur en toezichthouder, tevens bestuurslid ILC -> Zorg voor later Drs. E.A.R.J. Lohman, voorzitter RvB UMC Nijmegen Mr. B. Noteboom, CEO Randstad Holding Dr. P. Smit, senior Vice President Philips Medical Systems Mw. drs. C. Zuiderwijk voorzitter RvB Tergooiziekenhuizen Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 3/27

4 1e Jeugd en Co - congres: Plezier en Professionaliteit Op 17 juni vindt het eerste Jeugd en Co-congres plaats, dat in het teken staat van plezier en professionaliteit en met name de vraag hoe die twee in de jeugdzorg vallen te combineren. Het congres is bedoeld voor professionals en leidinggevenden in de jeugdzorg. Locatie: Burgers Zoo in Arnhem. Lees meer op e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 4/27

5 Toezicht moet letten op hybride ondernemerschap De publieke en private sectoren schuiven steeds meer in elkaar. Dat levert spanningsvelden en paradoxen op, signaleert GITP. De afgelopen jaren is het aantal organisaties dat op het snijvlak van de publieke en private sector opereert fors toegenomen. Steeds meer organisaties met een van oorsprong publieke taak c.q. verantwoordelijkheid, gaan verbanden aan met organisaties uit de private sfeer. Publieke organisaties worden ook geconfronteerd met een veranderend speelveld waarin marktwerking en commercieel aanbesteden de boventoon gaan voeren. De gezondheidszorg is hier een goed voorbeeld van. Onder invloed van deze dynamiek ontstaan publiek private arrangementen waarbinnen meervoudige externe relaties, commerciële en publieke belangen en verschillende culturele oriëntaties gelijktijdig met elkaar verbonden moeten worden. Sturen, besturen en beleidsmatig handelen in het hybride organisatieverband wordt daarmee op voorhand ambigu, dynamisch, maar ook problematisch en permanent spanningsvol. In de maatschappelijke en politieke discussie is hybriditeit controversieel en omstreden. Toch moet geconstateerd worden dat hybriditeit onder invloed van het verdwijnen van de tweedeling tussen staat en markt geen vrije keuze meer is. Publiek private arrangementen moeten als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het is een politiek-economisch gegeven. In een inleidend overzichtsartikel stelt GITP dat er meer aandacht moet komen voor de spanningsvelden en paradoxen. Dat geldt niet alleen voor het bestuur van deze organisaties, maar zeker ook voor de toezichthouders hiervan. Lees meer op e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 5/27

6 Jongeren en Geld Training voor professionals die werken met jeugd met (dreigende) financiële problemen Wilt u bijeenkomsten gaan organiseren voor jongeren met (dreigende) financiële problemen? Heeft u nog geen ervaring met schuldpreventietrainingen, maar zou u ze wel willen gaan geven? Of heeft u die ervaring wel, maar sluit het cursusmateriaal dat u heeft niet helemaal aan bij jongeren? Voor alle professionals die werken met jongeren met (dreigende) financiële problemen heeft Stade Advies een training op maat ontwikkeld, waarbij u leert uw eigen bijeenkomsten samen te stellen. Gemeenten en hulpverleningsorganisaties besteden steeds meer aandacht aan jongeren met schulden en/of financiële problemen. Uit de praktijk is gebleken dat de groep jongeren speciale aandacht vereist en om een intensieve begeleiding vraagt. De werkvormen en materialen in deze basistraining zijn hierop gericht. Er wordt gewerkt aan de hand van een cursusmap en cd-rom. Tijdens de cursus worden een aantal thema s, opdrachten en werkvormen uitgelicht die specifiek te maken hebben met jongeren, zoals assertiviteit, sociale druk, reclame en verleiding. De cursus is zeer interactief en afwisselend. De deelnemers spelen allemaal een rol in de uiteenlopende werkvormen van de cursus (groepsopdrachten, filmpjes, Powerpoint-presentaties). Er bestaat een ruime mogelijkheid tot discussie en uitwisseling met betrekking tot jongeren en schulden. Na afloop van de cursus kan de professional die heeft deelgenomen zijn eigen cursus of themabijeenkomsten samenstellen, met behulp van de cursusmap en de cd-rom. Uit de verschillende thema s, opdrachten en werkvormen kan hij precies die kiezen die volgens hem het meest geschikt zijn voor zijn doelgroep. Voor wie is deze cursus bedoeld? De training is bedoeld voor professionals werkzaam bij gemeenten, bureaus schuldhulpverlening, jeugdreclassering, jeugdzorg, ROC s en andere organisaties die werken met jeugd met beginnende financiële problemen en die rondom dit thema een cursus willen geven. Programma Opening en ontvangst Op grond van inventarisatie onder de deelnemers behandelen we drie van onderstaande thema s tijdens de training: 1. Financiële problemen en schulden - definities 2. Financiële voorzieningen voor jongeren - waar heb je recht op, hoe benader je deze voorzieningen? 3. Opzetten van een administratie 4. Opzetten van een begroting 5. Assertiviteit en sociale druk 6. Reclame en verleiding 7. Hoe hou je het vol? gericht op de toekomst Didactische vaardigheden 1. Werving van de jongeren 2. Motivatietechnieken 3. Werkvormen 4. Leerstijlen Zelf aan de slag - voorbereiden van één bijeenkomst Korte presentatie van de zelfgemaakte trainingsbijeenkomst Uitreiken digitaal materiaal Datum: Tijd: Locatie: Aantal deelnemers: Prijs: Dinsdag 25 maart 2008 of Donderdag 10 april 2008 of Donderdag 29 mei uur uur Wittevrouwensingel 1, Utrecht minimaal 8 en maximaal 18 per groep 395,- per deelnemer e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 6/27

7 Materiaal en factuur Na uw inschrijving ontvangt u drie weken voordat de cursus begint een bevestiging, materiaal ter voorbereiding, de routebeschrijving en apart een factuur voor de deelnamekosten. Tijdens de cursus ontvangt u de complete cursusmap incl. cd-rom en het recht om de cursus vanuit de eigen organisatie aan te bieden. Meer informatie Wilt u meer informatie over de inhoud van deze cursus, dan kunt u contact opnemen met: Chantal van der Geest, telefoonnummer: (030) , adres: Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met ons cursussecretariaat: Carolien Kuitenbrouwer, telefoonnummer: (030) , adres: Korting Neemt u samen met een collega van dezelfde organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt de tweede deelnemer 10% korting op het cursusgeld. Inschrijven U kunt zich voor deze cursus inschrijven of via het inschrijfformulier. Graag per deelnemer een formulier invullen. De uiterste inschrijfdatum is drie weken voor de datum van de betreffende cursus. Na inschrijving, is kosteloos annuleren niet mogelijk. Bij verhindering kan een andere medewerker van uw organisatie uw plaats innemen. De factuur dient te allen tijde te worden voldaan. Jongeren en Geld in uw lokale situatie Deze cursus Jongeren en Geld kan Stade Advies ook in uw lokale situatie verzorgen. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op met Chantal van der Geest, telefoonnummer (06) , e- mail Kijk op onze website voor meer informatie. e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 7/27

8 Zelfevaluatie Keten (Ketenregie) Het is nu mogelijk uw samenwerking in een keten van organisaties zelf te evalueren: is het allemaal wel effectief?! Niet alle aspecten, maar wel de meest relevante factoren die betrekking hebben op het functioneren van een keten, zijn in vragen vervat om een goede zelfevaluatie mogelijk te maken. De gedachte van de ketenmeter is dat een goed functionerende keten op elk onderdeel moet scoren. Er is weliswaar geen minimale score als norm, het is nodig om (aan elkaar) argumenten aan te dragen waarom keuzes zijn gemaakt om bepaalde aspecten minder te ontwikkelen. De hoogte van de score wordt ook sterk bepaald door de ontwikkelingsfase van de keten en contextuele omstandigheden. Nogmaals, de absolute waarden zijn vooral faciliterend voor de workshop, die de uiteindelijke gedeelde verbeterpunten oplevert. De vragenlijst is hieronder opgenomen. De scoretabel is alleen bekend bij de meteropnemer. Maar met de vragenlijst kunt u met uw keten een heel eind komen. Het gaat immers om de zelfevaluatie. Vragenlijst: Ketenmeter.pdf Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 8/27

9 Help, de bevolking daalt! Op 23 januari kwamen 12 gemeentesecretarissen bij elkaar in het Polmanshuis in Utrecht. Gealarmeerd door de noodkreet van de gemeente Groterdale, gaven zij gehoor aan een uitnodiging van InAxis en Randstad voor een inspiratiesessie over gemeenten en de vergrijzing. In vier korte discussies ingeleid door Luc Vlug (Rabobank), Robin van Barneveld (Randstad), Hans van Krimpen (arbeidpsycholoog) en Catrien Smit (A+O fonds), gingen zij op zoek naar manieren om beter te anticiperen op de arbeidsmarkt van de toekomst. We hebben een aantal opvallende observaties voor u op een rij gezet: Ken uw trends De arbeidsmarkt Feminiseert! Heeft u daar al aan gedacht? Vergrijst, maar ontgroent niet, althans niet vóór Verkleurt van 8% in 2005 naar 15% in Dat zijn de landelijke cijfers. Maar in de grote steden is de trend extremer. Kent steeds meer Hoger opgeleiden Kent verdringing! Er worden steeds meer Hoger Opgeleiden gevraagd voor werk dat misschien ook wel door een MBO-er kan gebeuren En verder zal De vervangingsvraag toenemen bij ongewijzigd beleid De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden verkrappen als gevolg van een steeds grotere vraag De instroom van jonge hoger opgeleiden dalen, terwijl de uitstroom van jonge hoger opgeleiden stijgt Een tekort optreden met name voor functies op de gebieden: juridisch, bestuurlijk, fiscaal, bouwkundig, sociaal maatschappelijk, management en personeel&arbeid Effectieve strategieën Wat er niet is, dat moet je maken, is het motto van Corus. Zij zijn nauwe samenwerking aangegaan met scholen in de regio om mensen al op jonge leeftijd te interesseren voor technische beroepen. Zoetermeer heeft een lespakket samengesteld dat verspreid wordt op lagere scholen om kinderen al op jonge leeftijd een andere kijk op Zoetermeer te geven. Is zo n strategie denkbaar om mensen al op jonge leeftijd te boeien voor het werk bij de overheid? Lees verder op e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 9/27

10 Spreekuur herstructurering Elke bewonerscommissie in een herstructureringsgebied wordt met vragen geconfronteerd waar ze zelf geen antwoord op heeft. Voor hen is er vanaf nu het Spreekuur herstructurering. Tijdens dit spreekuur gaan adviseurs van Stade Advies in op al uw vragen over herstructurering. Een consult duurt maximaal 15 minuten, net als bij de dokter. Als de vraag te ingewikkeld is, roepen we er een specialist bij of we zoeken nog wat voor u uit en komen later bij u terug met het antwoord. U kunt zich vooraf aanmelden, dan wordt een gesprek met u ingepland. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen. In dat geval moet u misschien even wachten. Datum maandag 31 maart of donderdag 15 mei Begintijd en eindtijd uur Locatie Stade Advies, Wittevrouwensingel 1 Utrecht Aanmelden U kunt zich voor het spreekuur aanmelden via het aanmeldingsformulier. Na uw aanmelding ontvangt u een week voordat het spreekuur begint een bevestiging met daarin het tijdstip van de afspraak en de routebeschrijving. Meer informatie Wilt u meer informatie over het Spreekuur herstructurering, dan kunt u contact opnemen met Stade Advies: Carolien Spruijt Telefoonnummer: (030) adres: Carolien Kuitenbrouwer Telefoonnummer: (030) adres: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 10/27

11 Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden In Nederland zijn veel instanties, organisaties en mensen actief op het terrein van integratie. Inmiddels is er een grote hoeveelheid relevante kennis en ervaring, uiteenlopend van wetenschappelijke studies tot ervaringen in de praktijk van alledag. Vrijwel dagelijks komt hier nieuwe kennis bij en worden nieuwe ervaringen opgedaan. Vanuit de gedachte dat de effectiviteit van het integratiebeleid sterk wordt bevorderd door het delen van kennis en ervaring binnen het integratieveld, is in 2003 besloten tot het inrichten van KIEM: het Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden. De KIEM-website wordt beheerd door Nicis Institute. Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 11/27

12 Tien groepen hangjongeren doen mee aan landelijke wedstrijd Hang Around Hang Around is een jaarlijks terugkerende landelijke wedstrijd waarin steeds tien groepen hangjongeren de kans krijgen om zich van hun goede kant te laten zien in hun eigen buurt. Meer dan 25 groepen hebben zich ingeschreven. De deelnemers aan Hang Around 2008 zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Delden, Deurne, Dronten, Huissen, Maastricht, Nieuwegein, Oudenbosch en Smilde. De groepen strijden om de Hang Around Awards 2008 die op 21 juni 2008 worden uitgereikt in Walibi World. Selectie deelnemers Bij het selecteren van deelnemers is gekeken naar originele en vernieuwende ideeën, grote en kleine gemeentes, spreiding door het land en een inschatting gemaakt van de manier waarop jongeren participeren in het traject en bewoners actief betrokken worden bij de acties. Deelnemers aan Hang Around 2008 zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Delden, Deurne, Dronten, Huissen, Maastricht, Nieuwegein, Oudenbosch en Smilde. Een aantal voorbeelden van acties: het opknappen van een donker tunneltje, een informatiefilm over hangjongeren die op de hangplek gepresenteerd wordt, een buurtrap maken, een goede-doelen-festival, een talenten-tentoonstelling. De tien groepen hangjongeren gaan vanaf nu met hun projecten aan de slag. In april en mei vinden hun acties plaats, waarmee zij minstens 100 buurtbewoners moeten bereiken. Een deskundige jury reikt tijdens het Hang Around slotevenement de Hang Out op zaterdag 21 juni 2008 in Walibi World de Hang Around Awards uit. Awards worden uitgereikt in verschillende categorieën, zoals Effect in de buurt, Jong & Oud, Zelf gedaan en Beste netwerk. Groepen actieve jongeren die zich hebben ingeschreven, maar die helaas niet zijn geselecteerd, komen uit de plaatsen: Soest, De Meern, Amersfoort, IJsselstein, Gulpen, Hoogeveen, Blaricum, Heemstede, Nieuwleusen, Nijverdal, Almere, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Stadskanaal en Middelburg. Hang Around wordt voor de derde keer gehouden. De wedstrijd is een initiatief van Stade Advies, bureau voor maatschappelijke ontwikkeling en En toch producties en wordt mogelijk gemaakt door Stichting DOEN, Jantje Beton, het Oranje Fonds, Walibi World en de Nationale Jeugdraad. Voor meer informatie kijk op Hier vindt u ook een korte beschrijving van de tien acties die de groepen hangjongeren gaan uitvoeren. Voor meer informatie, interviews of het volgen van de acties van de hangjongeren, neemt u contact op met Stade Advies: Sylvia van Woudenberg Telefoonnummer: (030) / adres: Janneke Ebben Telefoonnummer: (030) / adres: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 12/27

13 WMO: Positie cliënt beter beschermd Door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te wijzigen wordt de positie van de cliënt beter beschermd. Alfahulpen Steeds meer thuiszorgaanbieders sturen alfahulpen naar cliënten, zonder dat die cliënten weten dat zij in feite werkgever zijn van deze alfahulpen. Bussemaker wijzigt de wet zo dat wordt uitgesloten dat de zorgaanbieder de huishoudelijke hulp in natura via een alfahulp levert. Met de voorgestelde wijzigingen gaan zorgaanbieders terug naar hun oorspronkelijke functie: het leveren van ondersteuning in natura. Vaste hulp De wet regelt dat de cliënt, naast voor een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget, ook kan kiezen voor een financiële vergoeding om een huishoudelijke hulp in te huren die valt onder de Regeling dienstverlening aan huis (waar de alfahulp formeel onder valt). Dit kan bijvoorbeeld als de cliënt zijn vaste hulp wil houden. Hij moet dan wel expliciet instemmen met die keuze en goed zijn geïnformeerd door de gemeente. Rechtspositie In het afgelopen jaar is het aantal alfahulpen sterk gestegen. Veel thuiszorgmedewerkers zijn al dan niet gedwongen overgestapt naar alfahulp. Met de wetswijziging wil de staatssecretaris voorkomen dat thuiszorgmedewerkers een slechtere rechtspositie krijgen. Verwijzingen Regering.nl: Wijziging Wmo: versterking positie cliënt in Wmo - Externe link Persbericht ministerraad Tussenrapportage Wet maatschappelijke ondersteuning Kamerstuk 15 februari 2008 Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 13/27

14 Innovatiefestival: wat brengt de toekomst? Professor Hans Strikwerda, de twee spraakmakendste trendwatchers van het moment Adjiedj Bakas en Marcel Bullinga, en professor Mark van Twist. Wat zij met elkaar gemeen hebben? Ze komen naar Zizani verwondert op 27 maart Wat ze precies op het festival gaan doen? U leest het allemaal op de website van Zizani. Barbapapa Kent u Barbabapa nog? Dat grote roze tekenfilmfiguur dat elke vorm kan aannemen, als hij maar wil? Zo is het tegenwoordig ook met organisaties. De dynamiek van de samenleving vraagt van organisaties dat zij zich snel aanpassen en gemakkelijk samenwerkingsverbanden en werkorganisaties kunnen aangaan. Hoe dat in zijn werk gaat, zo laat professor Hans Strikwerda zien tijdens het innovatiefestival. Toekomst Zizani vraagt zich af wat de toekomst brengt. Trendwatchers Adjiedj Bakas en Marcel Bullinga zullen tijdens het festival over elkaar heen buitelen om voor Zizani de toekomst te verklaren. Wie zal het heftigste toekomstbeeld schetsen en wie brengt de ander tot zwijgen met een nog gewaagdere voorspelling? U bent er getuige van op het festival! Nieuwe allianties? Wat is de rol van de overheid? Zizani heeft het ons al eens gevraagd. En terecht, want steeds vaker nemen private partijen taken op zich die we voorheen exclusief tot het publieke domein rekenden. Het gaat dan niet alleen om privatisering als gevolg van overheidsbeleid, maar ook over ouders die een tehuis voor gehandicapte kinderen beginnen, bejaarden die hun eigen seniorenstad bouwen, projectontwikkelaars die het gehele management van een stad op zich willen nemen. Professor Mark van Twist deed voor NSOB en InAxis onderzoek naar deze ontwikkelingen en zal deze tijdens het festival proberen te duiden. Aanmelden Misschien had u zich al aangemeld voor het innovatiefestival Zizani verwondert en misschien twijfelde u nog. Na het lezen van de eerste programmaonderdelen is er geen twijfel meer mogelijk! Op de website van Zizani kunt u nog veel meer lezen over het programma en u kunt zich uiteraard aanmelden. Inschrijven: Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 14/27

15 Teamwork in welzijnsorganisaties Teams in organisaties dragen in sterke mate bij aan het vertalen van wat de organisatie voor ogen heeft in concrete prestaties. Een goed samenwerkend team vergroot de kwaliteit van het werk en dat is beter voor de klant. Een optimale samenwerking is echter niet vanzelfsprekend. Goed samenwerken betekent ondermeer elkaar verstaan, investeren in elkaars individuele kwaliteiten en elkaar aanspreken op de gewenste resultaten. Steeds vaker zien wij dat aparte aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking het aanwezige potentieel van individuele werkers en van het team vergroot. Stade Advies kan de samenwerking binnen teams versterken door een pragmatische werkwijze die aansluit bij de dagelijkse praktijk. Competitieve individuele normen in teams maken zo plaats voor coöperatieve normen. De interactie van de teamleden wordt gericht op samenwerking, organisatie van gezamenlijk overleg en kennisoverdracht. Dit wordt vastgelegd in toetsbare afspraken. Het resultaat is dat de teamdoelen beter aansluiten op wat de organisatie wil bereiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Rudy Bonnet Telefoonnummer: (030) adres: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 15/27

16 Lokaal maatwerk voor huisvesting senioren De huisvesting van senioren en mensen met een functiebeperking heeft bijzondere aandacht van woningcorporaties. Kwantiteit en kwaliteit van deze huisvesting is en blijft lokaal maatwerk. Naast nieuwbouw geschikt voor senioren besteden corporaties ook aandacht aan het geschikt(er) maken van de bestaande woningvoorraad. Dit blijkt uit de consultatie Nieuwbouwwoningen geschikt voor ouderen die Aedes onlangs gehouden heeft. De vragenlijst is ingevuld door 73 respondenten. In gemeenten waar weinig nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, blijken corporaties binnen de bestaande woningvoorraad oplossingen te creëren om te voldoen aan de wens naar geschikte woningen voor senioren. Ook kiezen corporaties er bewust voor om zich in hun nieuwbouw ook op starters te richten. Wat de woningen geschikt voor ouderen betreft verwacht meer dan de helft van de respondenten dat het totale woningbezit eind 2010 voldoende tegemoet komt aan de vraag naar geschikte woningen voor senioren. Verder hanteren veel corporaties het label Woonkeur om te beoordelen of een nieuwbouwwoning is geschikt voor bewoning door senioren, soms aangevuld met eisen van gemeente en/of gebruikers. Opvallend is echter dat het label Woonkeur slechts weinig daadwerkelijk wordt aangevraagd. Uit de antwoorden blijkt dat er misverstanden bestaan over het label Woonkeur, zoals over de afstand van de woning tot voorzieningen of een tweede slaapkamer. Noch de afstand tot voorzieningen noch het aantal slaapkamers wordt echter geëist in het Basispakket Woonkeur. In overleg met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg zal de informatie over de inhoud en de mogelijkheden van Woonkeur worden uitgebreid. Aedes gaat met een aantal leden die mee hebben gedaan met het panel in gesprek over de afstemming tussen vraag en aanbod van woningen geschikt voor ouderen. Doel hiervan is dat alle ouderen op een geschikte wijze kunnen wonen, zoals ook omschreven in het Antwoord aan de samenleving. Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 16/27

17 VNG doet voorzet voor decentralisatie De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een rapport opgesteld waarin het argumenten en mogelijkheden voor decentralisatie van taken naar de gemeentelijke overheid aanreikt. Het rapport 'Voorzetten voor decentralisatie' maakt onderscheid tussen taken die nog niet door gemeenten worden uitgevoerd, taken die gedeeltelijk door gemeenten worden uitgevoerd en beëindiging en/of reductie van financiële arrangementen, zoals bepaalde uitkeringen, die de financiële en beleidsruimte van gemeenten beperken. Overzicht financiën In het rapport worden voor elk argument voor decentralisatie voorbeelden gegeven van bestaande of nieuwe gedecentraliseerde oplossingen. Ook wordt voor elk gemeentelijk taakgebied een overzicht gegeven van de financiën bij onder meer provinciale overheid en rijksoverheid die mogelijk voor decentralisatie in aanmerking komen en van specifieke uitkeringen die aan het gemeentefonds kunnen worden toegevoegd. U downloadt hier het rapport op de VNG-site Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 17/27

18 Doe-boekje tegen racisme en discriminatie Het boekje Dialoog in 60 minuten moet jongerenwerkers helpen jongeren van verschillende buitenlandse afkomst met elkaar in contact te brengen. Minister Rouvoet nam in februari het eerste exemplaar in ontvangst. Het boekje is uitgegeven door het Centrum Documentatie en Informatie Israël (CIDI). Het CIDI schenkt vanaf 2003 aandacht aan dialoogactiviteiten met Nederlanders van verschillende culturele achtergrond. Aanleiding was de toename van antisemitische incidenten in 2002, waarin jongeren met een moslimachtergrond een relatief groot aandeel bleken te hebben. Dialoog in 60 minuten is geschreven als handleiding voor jongerenwerkers die conflicten tussen groepen jongeren willen beheersen. Of dat nu joodse of moslimjongeren zijn, rechts-radicale jongeren of homo s. Door activiteiten te organiseren die jongeren aanspreken en waarbij ze vanzelf met elkaar in contact komen, is het makkelijker de onderlinge verschillen te overbruggen. En met elkaar in gesprek te komen. Zoals bij een partijtje voetbal of door samen te rappen. Deze directe aanpak spreekt Rouvoet erg aan: Geen bestraffend vingertje of belerende toon, maar een echt doe-boekje. Dialoog is onontbeerlijk voor een leefbare samenleving. En dan vooral de dialoog die vanzelf ontstaat en niet gedwongen van bovenaf wordt opgelegd. Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 18/27

19 Vereniging van Eigenaren en meerjaren onderhoudsplan Minister Vogelaar wil eigenaren van koopappartementen stimuleren tot beter onderhoud. Verenigingen van Eigenaren (VvE s) worden vanaf 1 mei 2008 verplicht om een reservefonds voor toekomstig onderhoud te vormen. In Utrecht zijn veel kleine en middelgrote VvE s met 2 tot 10 woningen, die als vereniging een slapend bestaan leiden en geen reserveringen opbouwen. De reserveringen zijn nodig om te voorkomen dat de eigenaren bij noodzakelijk onderhoud opeens zeer grote bedragen moeten opbrengen, met alle problemen binnen de VvE van dien. De gemeente heeft al instrumenten om woningeigenaren tot goed onderhoud te bewegen, Vogelaar gaat gemeenten meer wettelijke mogelijkheden bieden om VvE s te activeren. Stade Advies verzorgt op 17 maart een cursus voor besturen van kleine en middelgrote Verenigingen van Eigenaren (VvE) die meer informatie willen rondom de veranderende regelgeving van koopappartementen. In deze cursus komen aan bod: de opzet van een VvE, wat zijn de wettelijke regels, wat houdt de verplichting tot opbouwen van reservefondsen precies in en hoe kan je dat doen? Hoe kun je dat als VvE het beste organiseren en hoe overleg je hierover met elkaar? Ook de rol van de gemeente komt aan bod. Duur 1 dagdeel Datum maandag 17 maart Begintijd en eindtijd uur Locatie Stade Advies, Wittevrouwensingel 1, Utrecht Aantal deelnemers maximaal 20 Inschrijven U kunt zich voor deze cursus inschrijven via het inschrijfformulier. Na uw inschrijving ontvangt u drie weken voordat de cursus begint een bevestiging, de routebeschrijving en een factuur voor de deelnamekosten. Prijs 7,50 voor bewonersgroepen uit de stad Utrecht. 40,00 indien u buiten de stad Utrecht woont. De kosten zijn laag omdat de gemeente Utrecht de bijeenkomsten deels subsidieert. Bij elke activiteit hoort naast koffie en thee ook informatiemateriaal dat bij de prijs is inbegrepen. Graag per deelnemer een formulier invullen. De uiterste inschrijfdatum is 25 februari Na inschrijving is kosteloos annuleren niet mogelijk. Vanzelfsprekend kan altijd een vervanger de vrijgekomen plaats gebruiken. Meer informatie Wilt u meer informatie over de inhoud van deze cursus, dan kunt u contact opnemen met: Jaap van der Veen Telefoonnummer: (030) adres: Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met: Carolien Kuitenbrouwer Telefoonnummer: (030) adres: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 19/27

20 Jongerenwerkers houden vak bij Jongerenwerkers zijn zeer gemotiveerd om hun vak bij te houden. Dat blijkt uit het onderzoek 'Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij?' dat het Nederlands Jeugdinstituut / NJi in de zomer van 2007 heeft uitgevoerd onder 170 jongerenwerkers. De meest populaire vorm van het vak bijhouden is overleg met collega's binnen en buiten de eigen instelling. Er is veel aanbod voor jongerenwerkers om hun vak bij te houden, zowel wat betreft informatievoorziening als ondersteuning. Of het aanbod aansluit bij de behoefte van jongerenwerkers en wat de kwaliteit ervan is, moet nader onderzocht worden. Vijftig procent van de ondervraagde jongerenwerkers vindt 'de leefwereld van jongeren' het belangrijkste onderwerp om bij te houden. Bron: Zie ook voor het trainingsaanbod, met o.a.: - De praktijk voor ambulant jongerenwerk op 20 maart en 9 april. - Aanpak Jongeren op Straat op 13 maart en 8 april. e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 20/27

21 Uit de praktijk: risicofactoren bij invoering van BCF Het moderniseren van subsidierelaties met behulp van beleidsgestuurde contractfinanciering is lokaal maatwerk. Als gekozen wordt voor een realistisch ambitieniveau en een bijpassende fasering lukt het bijna altijd om verbeteringen in de bestaande praktijk tot stand te brengen. De steeds groeiende ervaring met implementatietrajecten van Stade Advies leert dat het verstandig is een aantal risico s op voorhand te onderkennen. We zetten de belangrijkste op een rijtje: een checklist voor wie aan de vooravond staat van invoering van BCF. Draagvlak bij de politiek BCF gaat uit van productief partnerschap in een ontwikkelingsperspectief tussen overheid en maatschappelijke of culturele organisaties. Het vraagt om een andere oriëntatie op subsidierelaties. Vroeg of laat moet de lokale of provinciale politiek er ook iets mee. Vroeg is beter: besteed aan de voorkant van een implementatietraject aandacht aan informatievoorziening en meningsvorming in de raad(scommissie). Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De projectleider BCF in een overheidsorganisatie dient te beschikken over toereikende bevoegdheden. Hij of zij is verantwoordelijk voor succesvolle implementatie. Als de invoering stagneert door trage besluitvorming of interne belangentegenstellingen gaat het momentum verloren. Het is dan vaak lastig het proces weer op de rails te krijgen Competenties van de ambtelijke organisatie Er wordt nog wel eens lichtvaardig gedacht over de eisen die BCF stelt aan kennis en vaardigheden van de ambtelijke organisatie. Het gaat om articulatie van beleid, opdrachtformulering, offertebeoordeling en onderhandelingsvaardigheden. Zorg ervoor dat bijscholing en training van medewerkers deel uitmaken van het implementatieplan. Faseverschillen tussen overheid en maatschappelijke organisaties Het vier-fasen-ontwikkelingsmodel van BCF (zie Het BCF-boek ) illustreert de gang van vooral instrumentele toepassing ( zekerheden inbouwen ) naar een op gedeelde analyse gestoelde samenwerking tussen overheden en organisaties. Maar het leent zich ook prima als diagnoseinstrument. Bepaal de fase waarin subsidiepartners zich bevinden en investeer gezamenlijk eerst in het op niveau brengen van de achterliggende partij. Informatie, communicatie en integraal opdrachtgeverschap Integraal opdrachtgeverschap wordt hier bedoeld als het met één mond spreken van de overheidsorganisatie in de communicatie met maatschappelijke en culturele organisaties. Het is erg demotiverend als de zorgvuldig tot stand gekomen opdracht van de Afdeling Welzijn aan het ambulant jongerenwerk door veldwerkers van politie of GGD wordt genegeerd of zelfs tegengesproken. Goede gemeente-interne informatievoorziening en afstemming zijn sleutels bij het vormgeven aan integraal opdrachtgeverschap. Investeren in de bedrijfsvoering van maatschappelijke organisaties Als het vrij eigen vermogen van organisaties ontoereikend is (mogelijk door het afromen ervan door de financier / opdrachtgever) om te investeren in de versterking van de bedrijfsvoering, dan? Heeft de overheid de ambitie te groeien naar een subsidierelatie op basis van integrale kostprijzen per eenheid product, maar is een maatschappelijke organisatie nog niet zo ver? Houd bij de opstelling van de projectbegroting BCF rekening met kosten die gemoeid gaan met herinrichting van de financiële administratie en een hanteerbare systematiek van werk- en productregistratie. Gebrek aan continuïteit in de ambtelijke organisatie Het invoeren van BCF en het op een nadere leest schoeien van subsidierelaties vraagt om een meerjarenperspectief waarbinnen jaarlijks verbeterslagen worden geformuleerd. Discontinuïteit in de ambtelijke organisatie is een risicofactor bij uitstek en bovendien ook lastig tegen te gaan. e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 21/27

22 Voorzie in ieder geval in periodieke bijscholing van nieuwe medewerkers. Bezuinigingen, reorganisaties en een frisse start met BCF Meestal geen goede combinatie! Meer weten over implementatie van BCF en afwegingen die daarbij aan de orde kunnen zijn? De adviseurs van Stade Advies die betrokken zijn bij modernisering van subsidiebeleid helpen u graag verder. Neem bijvoorbeeld contact op met: Johan Vermeulen Telefoonnummer: (030) adres: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 22/27

23 Wonen, Welzijn en Zorg nu ook op YouTube 'Het resultaat telt', zo heet de filmrapportage over drie WWZ-projecten in de provincie Noord-Holland. De documentaire over de projecten Sint Joseph in Hilversum, De Wijzer in Bussum en Opplussen in Uithoorn, ging in première tijdens de provinciale WWZ Ideeënbeurs 2007 van afgelopen december. De drie korte films zijn te bekijken via de website YouTube. De provincie Noord-Holland brengt met de filmrapportage het resultaat van haar Stimuleringsprogramma WWZ in beeld en belicht daarbij drie onderwerpen: passend wonen, passend samenwerken en het opplussen van woningen. De projecten in beeld Sint Joseph in Hilversum is een multifunctioneel wijkcentrum gecombineerd met woningen voor mensen met en zonder zorg. Ook zijn er voorzieningen voor ouderen met dementie en is er een kinderdagverblijf. Een levendig centrum dat door intensieve samenwerking tot stand gekomen is. Bekijk op YouTube (5:10 min) De Wijzer in Bussum is een gemeenschappelijk loket voor wonen, welzijn en zorg. Mensen met vragen op deze terreinen kunnen er terecht. Achter het loket werken veel verschillende organisaties samen. Aan het loket merkt de klant er niets van; zijn of haar vraag wordt integraal opgepakt. Bekijk op YouTube (4:51 min) In Uithoorn kijken we binnen in een opgepluste flat. Hier nam de woningcorporatie het initiatief om de flats geschikt te maken om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De bewoners zijn er blij mee en de gemeente ook. Maar hoe stimuleer je eigenaren van koopwoningen om ook dergelijke aanpassingen te doen? Bekijk op YouTube (4:47 min) Bron: Aedes Actiz kenniscentrum wonen-zorg e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 23/27

24 WMO: Handreiking samenwerking MEE-organisaties en gemeenten Vanaf 2008 zijn gemeenten en MEE-organisaties verplicht om met elkaar afspraken te maken over samenwerking op het gebied van cliëntondersteuning. De Wmo legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van cliëntondersteuning bij de gemeente. Veel organisaties die cliëntondersteuning aanbieden, zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, de ouderenadviseurs, ggz-steunpunten en de Sociaal Raadslieden, vallen onder de gemeentelijke regie. De MEE-organisaties worden vanuit de AWBZ gefinancierd. Per 2008 is in de subsidieregeling van de MEE-organisaties een voorwaarde opgenomen om de samenwerking tussen gemeenten en MEE-organisaties (verder) te bevorderen. Op deze manier: wordt integrale cliëntondersteuning bevorderd voor alle doelgroepen op lokaal niveau; kunnen gemeenten hun regieverantwoordelijkheid voor cliëntondersteuning ook voor de MEEdoelgroepen waarmaken; passen de MEE-organisaties in de lokale structuren. Er wordt al veel samengewerkt tussen MEE-organisaties en gemeenten. In de meeste gemeenten is een MEE-organisatie betrokken bij het Wmo-loket. Samenwerking tussen MEEorganisaties en gemeenten kan natuurlijk ook op andere terreinen plaatsvinden. In de Handreiking cliëntondersteuning MEE-gemeenten wordt ingegaan op goede voorbeelden en wordt ook praktische informatie gegeven over soorten afspraken, de verschillende doelgroepen van cliëntondersteuning en terreinen waarop afspraken gemaakt zouden kunnen worden. Bron: e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 24/27

25 De 'nieuwe' wijkaanpak: schijn bedriegt?! Met de aanpak van de 40 aandachtswijken lijkt er sprake van een nieuwe koers. Maar is dat wel zo? Gaat de nieuwe wijkaanpak wel in op de juiste thema's? En is die nieuwe koers ook in de andere wijken te herkennen en wat kunnen we daarvan leren? Op 14 mei 2008 organiseert onderzoeksprogramma Corpovenista haar slotconferentie in de Haagse Hogeschool. Het motto van deze conferentie luidt: De 'nieuwe' wijkaanpak: schijn bedriegt?! Als onderdeel van die conferentie organiseert het onderzoeksprogramma samen met vakblad Vitale Stad een essaywedstrijd waaraan alle betrokkenen bij stedelijke vernieuwing mee kunnen doen. Corpovenista en Vitale Stad roepen professionals, onderzoekers, bewoners en bestuurders op om hun visie te geven op dit thema. Lees verder op e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 25/27

26 Congres: Overheid en burgers in de risicosamenleving De achtste editie van het Landelijk Congres der Bestuurskunde vindt op 7 en 8 mei 2008 plaats in Congrescentrum de Doelen. Het thema dat dit jaar centraal staat is 'Sturing in de gevarenzone; overheid en burgers in de risicosamenleving'. Lezingen, workshops, discussies en masterclasses zullen centraal staan tijdens een tweedaagse bijeenkomst in Rotterdam. Lees meer op e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 26/27

27 Publieke organisaties kunnen leren van elkaar Dat organisaties verschillend presteren, is een gegeven. De ene school presteert beter dan de andere. Burgers krijgen van het ene departement sneller antwoord op hun vragen dan van het andere departement. En gemeenten hanteren verschillende prijzen voor een bouwvergunning. Maar hoeveel verschil is er tussen uw organisatie en de andere? Waardoor ontstaan die verschillen? Wat kunt u leren van die andere organisatie of omgekeerd? Kortom: hoe kunt u uw dienstverlening verbeteren? Een instrument dat u hiervoor prima kunt inzetten is benchmarking. Om u te ondersteunen bij het uitvoeren van een benchmark, is het project Benchmarking in de Publieke Sector opgezet. Op de website vindt u informatie over: Wat is benchmarking en hoe werkt het? Benchmark-database met voorbeelden van al uitgevoerde benchmarks. Informatie over de workshop Simulatie benchmark in de openbare sector. Voor als u aan de slag wilt met benchmarking. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Projectteam Benchmarking in de Publieke Sector. Lees meer op e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven 27/27

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 9, oktober 2008 1. Welkom... 2 2. Hoe haal ik als huurder mijn recht?... 3 3. Wmo: haal meer uit uw tevredenheidsmeting... 4 4. Beter kiezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Wijzigingen voorbehouden, alleen de uitgesproken tekst geldt!

Wijzigingen voorbehouden, alleen de uitgesproken tekst geldt! Directie Voorlichting en Communicatie van de minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet, ter gelegenheid van de studiedag Jeugdzorg: succesvolle voorbeelden op 19 juni 2008, te Utrecht. Wijzigingen voorbehouden,

Nadere informatie

Gemeenschapsopbouw met ouderen

Gemeenschapsopbouw met ouderen Gemeenschapsopbouw met ouderen Een kwestie van professionaliteit De wens om sociale contacten aan te gaan, is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Eenmaal in dat

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 10 november 2008 1. Welkom... 2 2. Internationaal onderzoek naar participatie en integratie... 3 3. Aanmelding voor Jan Brouwerprijs 2009

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Rapportage December 2014 c14theswz Aanleiding USP Marketing Consultancy heeft samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Onderwerp Marktconsultatie Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland Geachte heer, mevrouw, Op dinsdag 5 en woensdag 6 april zal de Regio Centraal Gelderland een marktoconsultatie organiseren met betrekking

Nadere informatie

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen! Zorg zonder Zorgen is een initiatief van Zorg zonder Grenzen b.v. en is de werktitel van een uniek concept met een projectmatige aanpak bij het werven en selecteren

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Opdracht OT werkgroep Bekostiging:

Opdracht OT werkgroep Bekostiging: Opdracht OT werkgroep Bekostiging: Hoe onze kosten in 2018 te beheersen met behoud van de noodzakelijke zorg? Inleiding Zuid-Limburg staat voor een grote opgave als het gaat om het terugdringen van de

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Voor overige organisaties of in bijzondere omstandigheden wordt de bijdrage in overleg vastgesteld.

Voor overige organisaties of in bijzondere omstandigheden wordt de bijdrage in overleg vastgesteld. v. 2 juli 2012 Veel professionals, bewoners en gebruikers werken aan een betere wijk en stad. Soms met veel, soms met minder succes. Er is een grote behoefte om die inzet beter te richten. Wat werkt? Hoe

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Transitie Beschermd Wonen. Amsterdam/Rotterdam

Transitie Beschermd Wonen. Amsterdam/Rotterdam Transitie Beschermd Wonen Amsterdam/Rotterdam 13 april 2014 Keuzes ten aanzien van Strategie Prioriteiten De stip op de horizon Innovaties Strategie Niet zo, Strategie maar zo Strategie Nadruk op continuïteit

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag Samenvatting Aanleiding en adviesvraag In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met de overheveling van overheidstaken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. Met ingang van 2015 zullen

Nadere informatie

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008 Ambtelijk secretaris VBOB drs. Mieke Nijssen Postbus 3240 5203 DE s-hertogenbosch telefoon: 073 643 02 63 e-mail: mnijssen@vbob.nl Bank Rabobank Breda 34 15 44 973 Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/103

BB/U Lbr. 15/103 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Definitief VNG-akkoord op bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom uw kenmerk ons kenmerk BB/U201502219 Lbr.

Nadere informatie

Toezicht bij samenwerking: VTOI workshop 13. Pieterjan van Delden 17 april 2015

Toezicht bij samenwerking: VTOI workshop 13. Pieterjan van Delden 17 april 2015 Toezicht bij samenwerking: VTOI workshop 13 Pieterjan van Delden 17 april 2015 Agenda 1. Samenwerkingsverbanden? 2. Toezicht op strategie 3. Toezicht op bestuurder Agenda 1. Samenwerkingsverbanden? 2.

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Datum: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) 20 december 2011 Tijd:

Nadere informatie

Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR?

Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR? Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR? Gemeenten staan voor enorme uitdagingen. Er is een duidelijke omslag naar vraaggericht werken, steeds

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Prof.dr. Jan Telgen 1, Niels Uenk MSc 2 De Universiteit Twente en het Public Procurement Research Centre 3 (PPRC) hebben de mate van innovatie in recente

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 augustus 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 augustus 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder. H. Hoeksema Ontwikkeling

Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder. H. Hoeksema Ontwikkeling Onderwerp Continuïteitsafspraken cliëntondersteuning Datum 10 april 2014 Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk telefoon 5868 Afdeling Maatschappelijke Portefeuillehouder H. Hoeksema Ontwikkeling Voorstel

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedontwikkelaar Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016.

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Bijlage bij het verslag van de bijeenkomst Knop 1 Verhogen Instellingssubsidie Knop 2 Vouchers, verlagen minimum aantal Knop 3 Stimuleren

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Terugblik Startnotitie oktober 2011. Oriëntatie fase: werkbezoeken. Plan van aanpak Land

Nadere informatie

Gemeenten voor Wonen, Zorg en Welzijn

Gemeenten voor Wonen, Zorg en Welzijn Gemeenten voor Wonen, Zorg en Welzijn Gemeenten voor Wonen, Zorg en Welzijn De toenemende vergrijzing enerzijds en de extramuralisering anderzijds stellen eisen aan de kwantiteit en kwaliteit van zorg-

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

Dialoog, co creatie en coalitievorming

Dialoog, co creatie en coalitievorming Dialoog, co creatie en coalitievorming Van het faciliteren van netwerken naar het regisseren van een integrale benadering en werkwijze. rik.gerritsen@vggm.nl egbert.van.der.meer@bmc.nl Workshop 6 Kaders

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Samenwerken met actieve ouderen loont! Peiling naar het lokale ouderenbeleid JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Juryrapport Inleiding Het platform

Nadere informatie