Werken in Balans. Werk op maat voor ex-gedetineerde vrouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in Balans. Werk op maat voor ex-gedetineerde vrouwen"

Transcriptie

1 Werken in Balans Werk op maat voor ex-gedetineerde vrouwen Mei 2007

2 1. Inleiding Deze brochure beschrijft Werken in Balans, een door Zorgconcept ontwikkeld en uitgevoerd begeleidingsaanbod voor (ex-)gedetineerde vrouwen, gericht op bemiddeling naar werk. De doelgroep Het Nederlandse gevangeniswezen heeft 860 plaatsen voor vrouwen, verdeeld over vier locaties, te weten: Zwolle, Breda, Utrecht en Evertsoord. Van deze plaatsen is 17% bestemd voor vrouwen met een gevangenisstatus. Ongeveer 3000 vrouwen verblijven per jaar een periode in detentie. Dit betekent dat deze vrouwen schuldig bevonden zijn en een gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen. De meeste vrouwen hebben veel en intensieve begeleiding nodig na detentie. Over het algemeen blijkt dat er veel zaken uit het verleden nog geregeld moeten worden alvorens gedacht kan worden aan onze einddoelstelling: bemiddeling naar werk. Na hun detentie pakken vrouwelijke ex-gedetineerden meestal niet vanzelf de draad van een normaal leven op. Daarvoor is hun situatie te complex. De situatie van vrouwen blijkt op relevante punten te verschillen van die van mannen, wat vraagt om een specifieke aanpak van de begeleiding1. Werken in Balans Werken in Balans begeleidt vrouwen na detentie om hun leven weer op te pakken. Uitgangspunt is arbeid als (uiteindelijk) doel. Werken in Balans begeleidt vrouwen afkomstig uit elk van de vier penitentiaire inrichtingen voor vrouwen. Zorgconcept gelooft in duurzame oplossingen. Daarom sluiten wij met ons aanbod aan bij de specifieke behoeftes van de cliënt. Uniek in ons aanbod voor (ex-) gedetineerde vrouwen, is de integrale aanpak van werken, gezin en wonen en de samenwerking met justitiële en maatschappelijke ketenpartners. Wij werken volgens het model van duaal casemanagement, waarbij de begeleiding tijdens detentie naadloos overgaat naar de begeleiding buiten detentie. Nauwe samenwerking met andere organisaties en netwerken in wijken en steden kenmerkt onze werkwijze en maakt ons aanbod zeer doeltreffend. De meeste vrouwen hebben weinig vertrouwen in de traditionele begeleiding en reïntegratie. Daarom is onze begeleiding niet bureaucratisch maar empathisch en individueel, gericht op maatwerk en empowerment. Dat betekent huisbezoek, meegaan naar instanties, niet opgeven bij het niet verschijnen op een afspraak, gezinsadvisering, zorgvuldige communicatie, geduld en doorzettingsvermogen. Wat vindt u in deze brochure In paragraaf 2 vindt u meer over doelgroep en aanbod van Werken in Balans. In paragraaf 3 vindt u een uitgebreide beschrijving van onze trajecten en trainingen. In de bijlage meer over Zorgconcept. De noodzaak van een specifieke benadering sluit aan bij de ontwikkeling dat de female offender (vrouwelijke dader) meer aandacht heeft gekregen in beleid en onderzoek. Gender is een expliciet aandachtspunt geworden, waardoor het duidelijk is dat vrouwen een eigen benadering vragen (Onder meer: Bloom, B. e.a., Gender-Responsive Strategies. Research, Practice and Guiding Principles for Women Offenders, National Institute of Corrections, 2003.) 1 2

3 2. Werken in Balans in vogelvlucht De doelgroep De meeste vrouwen in de gevangenis zijn daar beland omdat ze schuldig zijn aan een drugsdelict (46%), een gewelddelict (20%) of een vermogensdelict (13%) (DJI, 2002). Bij de drugsdelicten gaat het meestal om drugssmokkel, als vrouwen geweld plegen doen zij dit vaak binnen eigen kring, en onder de vermogensdelicten valt vooral diefstal. Het motief voor het plegen van deze delicten is bij vrouwen vaak economisch; de delicten kunnen gezien worden als crimes of poverty (delicten door armoede) of als survival crimes (delicten om te overleven) (Beth, 1999). Veel vrouwen die gedetineerd raken hebben een zwakke sociale positie, ze zijn laaggeschoold en in 2001 had maar 40 procent van de vrouwen een baan voordat ze gedetineerd werden. Het economische motief heeft dikwijls een gecompliceerde achtergrond van seksueel geweld, gemiste scholingskansen én sociale en economische armoede. Dit alles maakt dat vrouwen dader zijn, maar ook vaak slachtoffer. Onderzoek door Brandsma naar de doelgroep van Zorgconcept geeft het volgende overzicht2 : 72% is ongehuwd moeder met gemiddeld 2 kinderen 83% heeft een laag opleidingsniveau; 46% heeft alleen lagere school 71% heeft schulden, 24% meer dan euro 50% leeft in een gebrekkige woonsituatie: 8% is dakloos, 9% verblijft in de maatschappelijke opvang, 13% woont in bij een kennis, 12% bij familie en 8% heeft een particuliere kamer3 62% is niet geboren in Nederland, 32% is Antilliaans. Uit het rapport Vrouwen in Detentie (DJI, 2002) blijkt dat de meerderheid, (namelijk 59 procent) van de gedetineerde vrouwen, niet in Nederland is geboren. Van de gedetineerde vrouwen heeft 73 procent kinderen en de meerderheid van deze kinderen is minderjarig (76%). Dit betekent dat de moeders als ze in detentie gaan veelal afhankelijke kinderen thuis achter laten. Dit zorgt voor een enorm schuldgevoel (Bloom en Covington, 1998). De detentie brengt in dit opzicht een extra belasting met zich mee, doordat de zorg voor de kinderen en het schuldgevoel daarover psychisch zeer zwaar op hen kan drukken (Kelk, 2003, Braam, mei 2007). Door al deze factoren hebben zij geen gunstige uitgangspositie om zelfstandig hun complexe situatie ter hand te nemen. Citaat van moeder in detentie: voor het eerst ben ik niet op de verjaardag van mijn dochter. Ik weet het is mijn schuld maar zij heeft er ook verdriet van en dat doet pijn. Ik weet niet of het ooit nog goed komt? Onze doelstelling Het is ons doel om ex-gedetineerde vrouwen in een traject op te nemen naar wonen, scholing, werk, remigratie of andere vormen van reïntegratie. De insteek van onze werkzaamheden is volwaardige maatschappelijke participatie. 2 Genderspecifieke reïntegratie voor ex-gedetineerde vrouwen met Toekomst in Balans, Ingrid Brandsma, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, maart Project aansluiting nazorg, Ministerie van Justitie, DJI, Sector directie Gevangeniswezen, 15 juni

4 Een belangrijk aspect hierbij is het vergroten van de arbeidsmogelijkheden omdat blijkt dat dat één van de belangrijke factoren is bij het voorkomen van recidive. Citaat van vrouw bij het eerste gesprek met iemand van Toekomst in Balans: Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het vinden van iets nuttigs om te doen. Ik weet je moet me niet thuis laten zitten want dan ga ik me vervelen en zoek ik wel iets, meestal is dat iets niet goed. Sorry, maar ik weet echt niet hoe ik dat zelf op moet lossen want ik heb niet geleerd en een baan zoeken is me nog nooit alleen gelukt, ze moeten me gewoon niet. Uitgangspunten en werkwijze Werken in Balans werkt vanuit de volgende uitgangspunten: De begeleiding is gericht op duurzame resultaten. De begeleiding richt zich integraal4 op de terreinen wonen, werken en gezondheid. De begeleiding is op maat en sluit aan bij de specifieke problemen en behoeften van de individuele cliënt5. Dit wordt in de praktijk gebracht door een empatische en persoonlijke begeleiding, maar ook door de inzet van verschillende combinaties van individuele begeleidingstrajecten met trainingen. De begeleiding is laagdrempelig en er wordt geïnvesteerd in het realiseren van een vertrouwensband. Er wordt bij voorkeur gewerkt met duaal casemanagement, waarbij de begeleiding tijdens detentie naadloos overgaat in de begeleiding na detentie. Er wordt samengewerkt met justitiële en maatschappelijke ketenpartners, zowel landelijk of regionaal als lokaal in wijken en steden. In de begeleiding maken we gebruik van verschillende beproefde methoden, zoals het competentiemodel, ervaringsleren, STAR en motiverende gespreksvoering. Trajecten en trainingen Op grond van onze deskundigheid en ervaring hebben wij de afgelopen jaren een reeks van onderling samenhangende trajecten en trainingen ontwikkeld. De verschillende trajecten en trainingen zijn zo gemoduleerd dat wij voor elke vrouw een aanbod op maat kunnen maken, afhankelijk van de ernst en aard van de problemen. De trainingen kunnen in samenhang met de trajecten of onafhankelijk worden ingekocht. Tijdens alle trajecten en trainingen is empowerment het uitgangspunt. Intake Op basis van een intake op negen leefgebieden wordt een diagnose gesteld en een trajectplan gemaakt. In het trajectplan wordt één of meer van de volgende trajecten opgenomen. 4 Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een integrale aanpak het meest effectief is als het gaat om arbeidstoeleiding van mensen met problemen op meerdere terreinen. Uit evaluaties van Individual Placement and Support blijkt bijvoorbeeld dat het element dat het meest bijdraagt aan de effectiviteit van deze aanpak de integrale combinatie is van zorg, jobcoaching en plaatsing op de werkplek (Onder meer: Erp, E. van e.a., Implementatie van Individual Placement and Support (IPS) in Nederland, Utrecht: Rimbos-Instituut, 2005). 5 Begeleiding op maat, gericht op de individuele behoeften van de cliënt, is één van de What Works -principes. Dit zijn voorwaarden waaraan interventies moeten voldoen om succesvol te kunnen zijn. Die voorwaarden zijn gebaseerd op grootschalige onderzoeken. (Onder meer: Bonta, J., Recidivepreventie bij delinquenten. Een overzicht van de huidige kennis en een visie op de toekomst. Justitiële verkenningen 28 (8), 20-35, 2002) 4

5 Lifecoaching De cliënt wordt begeleid in het vinden van oplossingen voor materiële en praktische problemen die een goede participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt in de weg staan. Hierbij kunnen de empowerment training en de training beroepskeuze-oriëntatie ingezet worden. Citaat van een cliënt: De vorige keren dat ik uit detentie kwam stond ik om 8 uur s morgens met mijn tasje buiten en kon ik net tot in mijn woonplaats komen. Toen wist ik het ook niet meer. Geen ID geen uitkering, geen adres geen uitkering, geen uitkering geen woning. En toen? Zelfs voor een afspraak bij het gemeentehuis heb je al een strippenkaart nodig, waar moest ik die van betalen? Ik wist niet wie ik om raad kon vragen! Nu heb ik jou al een keer gezien en weet ik dat ik je kan bellen, je hebt geen geld voor me maar ik weet ik hoef het niet alleen te doen. Toen we de lijst van dingen te doen maakte gaf dat al een goed gevoel. Het was echt top dat je mee ging naar het CWI en dat je de formulieren voor me nakeek en zei hoe ik dat moest doen met de bank afschriften. Sociale activering De cliënt wordt ondersteund bij het opbouwen en onderhouden van een netwerk en bij het vinden van vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen. Daarnaast wordt de cliënt begeleid bij het verbeteren van haar sociale vaardigheden en bij het maken van weloverwogen keuzes voor de langere termijn. Hierbij kunnen de sollicitatietraining en de training beroepskeuze-oriëntatie ingezet worden. Citaat van een cliënt die al weer een tijdje vrij is maar niets voor elkaar kreeg bij verschillende instanties: Het was goed dat je een keer meeging en mij vertelde dat ik niet zo beledigd moet reageren als iemand mij zegt wat ik moet doen. Je hebt laten zien dat ik af en toe mijn trots even aan de kant moet zetten om belangrijke dingen te bereiken. Het lukt me nog niet altijd maar ik denk nu van te voren over wat ik wil en probeer dat rustig te bereiken. Arbeidsactivering Cliënten worden ondersteund bij een gerichte oriëntatie op de arbeidsmarkt en doen arbeidsritme op. Daarnaast wordt de cliënt begeleid bij het verwerven van diverse vaardigheden nodig voor het oriënteren op, vinden en behouden van werk. Hierbij kan de training beroepskeuze-oriëntatie ingezet worden, eventueel gecombineerd met een beroepskeuzetest. Arbeidstoeleiding Cliënten worden bemiddeld naar een betaalde baan. Hierbij kunnen de sollicitatietraining en de training communicatieve werkvaardigheden worden ingezet. Citaat van een cliënt die voor het eerst gaat solliciteren na haar detentie: En dat gat in mijn CV hoe moet ik dat verklaren? Ik kan toch niet zeggen dat ik in detentie heb gezeten? Plaatsingsondersteuning en nazorg Cliënten worden gecoacht en gemonitord tijdens het leren, solliciteren of werken. Evaluatiegesprekken op het werk, het onderhouden van contact met de werkgever en coaching bij de aanpak van problemen op de werkvloer zijn hierin belangrijk. 5

6 Citaat van een cliënt die sinds drie maanden in de catering werkt: Ik weet niet wat ik moet doen! Mijn collega s vertellen zoveel over hun thuissituatie en alles en ik kan niets vertellen want mijn kinderen zijn nog niet terug bij me en ik woon in het tussenfasehuis. Als ik vertel dat ik daar woon weten ze gelijk dat ik in detentie zat. Samenwerking binnen Toekomst in Balans Werken in Balans is ontwikkeld in samenwerking met de Penitentiaire Inrichtingen voor Vrouwen, Humanitas, Exodus en Delinkwentie & Samenleving, binnen het programma Toekomst in Balans. Een ander onderdeel van dit programma is Gezin in Balans. Gezin in Balans biedt begeleiding aan (ex-)gedetineerde moeders, gericht op het opnieuw oppakken van de rol van opvoeder binnen het gezin, onder meer door de inzet van vrijwilligers. Werken in Balans en Toekomst in Balans werken intensief samen. Klanttevredenheid Zorgconcept haalt goede resultaten. De gemiddelde tevredenheid van onze cliënten gemeten met een vragenformulier van het Instituut Nederlandse Kwaliteit was 8,3 (op een schaal van 1 tot 10). Citaat van een cliënt die voorheen kindertehuis in en uit ging met name door haar ADHD: Jij hebt het bij mij het langst vol gehouden van alle mensen die me ooit begeleid hebben. Je bent op zijn Rotterdams gezegd een topwijf met het hart op de juiste plaats. Maatschappelijk rendement Naast de betekenis van het traject voor de ex-gedetineerde en haar omgeving, leveren 20 trajecten gemiddeld een besparing van euro op in het eerste jaar na het traject: euro6 bespaarde uitkeringskosten door duurzame bemiddeling en euro7 bespaarde detentiekosten door verlaagde recidive. Citaat van een cliënt die middels een REA advies uiteindelijk studie mocht volgen: Volgend jaar ben ik doktersassistente en kan ik eens wat voor andere mensen betekenen, Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest en heb een goed leven. Zonder steun had ik dat nooit bereikt en zat ik allang weer vast. Resultaten 42% van de ex-gedetineerde vrouwen wordt bemiddeld naar een baan. 43% wordt bemiddeld naar opleiding/training 41% wordt bemiddeld naar schuldhulpverlening 39% wordt geholpen bij huisvestingsproblemen 36% wordt geholpen bij de zorg voor kinderen 6 Van elke 20 trajecten leiden er 8,4 (42%) tot duurzame uitstroom. Dit betekent dat 8,4 maal de uitkeringskosten van euro per jaar bespaard wordt: euro (SEO Economisch onderzoek, kosten en baten van reïntegratie). 7 Werken in Balans kan de recidive met minimaal 10 procent-punt verminderen. (Dit is een voorzichtige schatting, gebaseerd op de eerste resultaten.) Dit betekent dat bij 20 trajecten van Werken in Balans 2 mensen minder recidiveren. Een gebruikelijke detentieduur is 1 jaar. Dit betekent dat 2 maal de kosten van 1 jaar detentie bespaard wordt: euro. 6

7 3. Het aanbod van Werken in Balans Opmerking vooraf In onderstaande beschrijvingen staat telkens een indicatie van de duur van en besteedde tijd aan trajecten. Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van de ernst en de aard van de specifieke problematiek van de cliënt. Trajecten: 1. Intake, diagnose en opstellen trajectplan Doel: Inzicht verwerven in de problematiek die speelt bij de betreffende cliënt en het opstellen van een trajectplan. Duur en frequentie: 14 uur in 4 tot maximaal 8 weken, waarvan 10 uur voor intake en diagnose en 4 uur voor het opstellen van het trajectplan. Setting: Individuele gesprekken met de cliënt, bij voorkeur reeds in detentie. Werkwijze: Op basis van een intake op negen leefgebieden wordt een diagnose gesteld en een trajectplan gemaakt. In het trajectplan wordt een keuze gemaakt uit de onderstaande trajecten en trainingen. Onze voorkeur gaat uit naar een intake tijdens detentie. De band tussen coach en cliënt wordt hierdoor sterker, de afstemming met de mensen die reeds tijdens de detentie met de cliënt hebben gewerkt is gemakkelijker en de opbouw van vertrouwen in de toekomst kan eerder starten. 2. Lifecoaching Doel: Het (laten) oplossen van allerlei praktische problemen op het gebied van o.a. wonen, financiën, scholing en opvoeding, om ruimte te creëren voor een succesvolle bemiddeling naar werk. Duur en frequentie: 30 tot 90 uur in 3 tot 9 maanden. Maandelijks contact met zowel de cliënt als met de verschillende (hulpverlenings)instanties. Setting Individuele gesprekken met de cliënt en met (hulpverlenings)instanties, eventueel gecombineerd met groepstrainingen, in of direct na detentie. Werkwijze : De begeleiding richt zich o.a. op huisvesting, inschrijven in gemeente en bij het CWI, uitkering, voorschot, legitimatie, zorgverzekering, woonpas, schuldhulpverlening, psychische en psycho-somatische problematiek. De casemanager ondersteunt de cliënt mentaal, ordent de praktische problemen, geeft prioriteiten aan en neemt zonodig zelf dingen ter hand. Onderdeel van de begeleiding is regelmatig huisbezoek, meegaan naar instanties, advisering op het gebied van gezondheidsproblematiek en/of het organiseren van de thuissituatie. 7

8 3. Sociale activering Doel: Motiveren en activeren van ex-gedetineerde vrouwen om weer deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Cliënten oriënteren zich op hun eigen (on) mogelijkheden, vergroten hun zelfvertrouwen, vergroten hun arbeidsvaardigheden, doen werkervaring op en wennen aan een arbeidsritme. Dit traject kan een opstap naar werk of scholing zijn. Duur en frequentie: 48 tot 96 uur begeleiding in 6 tot 12 maanden. Daarnaast een leerwerktraject van 40 tot 80 uur per maand gedurende 6 tot 12 maanden. Setting Individuele gesprekken met de cliënt, eventueel gecombineerd met groepstrainingen, in of direct na detentie. Werkwijze De casemanager werkt in individuele gesprekken aan het motiveren en activeren van de cliënt. Daarnaast wordt de cliënt bemiddeld naar activiteiten om ervaring op te doen: Laagdrempelige groepsactiviteiten die per stadsdeel worden ingezet zoals schoonmaken en papier prikken. Eenvoudige opleiding in een bedrijf dat opdrachten uitvoert voor andere organisaties: begeleid leren en werken. Opdoen van administratieve vaardigheden in simulatiebedrijf. Eventuele sociaal-maatschappelijke problemen vormen een continu aandachtspunt in de begeleiding. 4. Arbeidsactivering Doel: Het gericht vergroten van arbeidsvaardigheden en het uitbreiden van werkervaring, als opstap naar regulier of gesubsidieerd werk. Duur en frequentie: 40 uur in 6 tot 12 maanden. Setting Individuele gesprekken met de cliënt, eventueel gecombineerd met groepstrainingen, in of direct na detentie. Werkwijze De casemanager bemiddelt actief naar een werkplek. Het kan gaan om een stageplek of proefplaatsing, een gesubsidieerde werkplek of een reguliere baan. Ondersteuning wordt geboden door individuele gesprekken, werkbezoek, sollicitatietraining, training communicatieve werkvaardigheden of een beroepskeuzetest. De casemanager monitort actief of sociaal maatschappelijke problemen worden of zijn opgelost, of hanteerbaar zijn en blijven, wat een belangrijke randvoorwaarde is voor bemiddeling richting arbeidsmarkt. Zonodig bemiddelt de casemanager bij woon- en andere problemen. 8

9 5. Arbeidstoeleiding Doel: Het actief ondersteunen en adviseren van ex-gedetineerde vrouwen richting de arbeidsmarkt, met als resultaat een succesvolle bemiddeling naar regulier of gesubsidieerd werk. Duur en frequentie: 34 uur in 6 tot 12 maanden. Setting: Individuele gesprekken met de cliënt, eventueel gecombineerd met groepstrainingen, na detentie. Werkwijze Coaching en ondersteuning bij het zoeken naar werk via internet, kranten, uitzendbureaus, het netwerk van de cliënt. De casemanager zoekt daarnaast actief in het netwerk van Zorgconcept en benadert werkgevers. Gedurende het traject wordt de gekozen zoekrichting voortdurend gematched met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Na een stage of proefplaatsing wordt de gekozen richting zonodig bijgesteld. Daarnaast besteedt de casemanager aandacht aan ondersteuning van de cliënt bij het oplossen van problemen, discriminatie op de arbeidsmarkt en het verwerken van tegenslagen. 6. Plaatsingsondersteuning en nazorg Doel: De begeleiding van ex-gedetineerde vrouwen en werkgevers met als doel het uiteindelijk zelfstandig functioneren van de werknemer op de werkplek. Duur en frequentie: 12 uur in beslag in 3 tot 6 maanden. Setting: Individuele gesprekken op de werkplek met cliënt, werkgever en/of collega s. Werkwijze De casemanager coacht de cliënt in zijn functioneren binnen de werksituatie en ondersteunt en bemiddelt als er problemen optreden. Ook kan de casemanager de werkgever advies geven. Het kan gaan om conflicten, problemen met de motivatie of problemen in de communicatie met de werkgever. Onderwerpen kunnen zijn inhoud en omvang van de werkzaamheden, de aansturing, de verwachtingen en fysieke en/of psychische complicaties. De casemanager bemiddelt zonodig. 9

10 Trainingen: 1. Training Empowerment De training is bedoeld voor ex-gedetineerde vrouwen die veel moeite hebben met het regisseren van hun eigen leven. De training richt zich op bewustwording en vergroting van mogelijkheden om greep op het leven te krijgen. Concreet wordt aandacht besteed aan het regelen van zaken en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. 2. Training beroepskeuze-oriëntatie De beroepskeuze-oriëntatie is bedoeld voor ex-gedetineerde vrouwen die onvoldoende zicht hebben op hun eigen wensen en mogelijkheden. Centraal staat het vinden van een passende beroepsrichting en het krijgen van een realistisch beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Vergroting van zelfinzicht of zelfkennis bij de deelnemer in relatie tot mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot de arbeidsmotivatie. 6 bijeenkomsten van 3 uur. 3. Sollicitatietraining De sollicitatietraining is bedoeld voor ex-gedetineerde vrouwen die weinig of geen sollicitatie-ervaring hebben. Doel van de training is het stimuleren van mensen om zelfstandig een baan te vinden. In de training wordt aandacht besteed aan wensen en mogelijkheden, sollicitatieprocedures, het zoeken naar vacatures en sollicitatievaardigheden (brief, CV en gesprek). Speciale aandacht krijgt het gat in het CV en hoe om te gaan met vragen over detentie. 7 bijeenkomsten van 3 uur. 4. Training communicatieve werkvaardigheden Deze training is bedoeld voor ex-gedetineerde vrouwen die hun communicatieve werkvaardigheden willen of moeten verbeteren. Doel van de training is het aanleren van een adequate houding en communicatieve vaardigheden om werk te verkrijgen en behouden. Er wordt aandacht besteed aan de eerste indruk, het omgaan met leidinggevenden, samenwerken, omgaan met feedback, assertiviteit, omgaan met vooroordelen en bedrijfscultuur. De deelnemers formuleren tijdens de training hun eigen leerpunten en actieplan. 9 bijeenkomsten van 3 uur. 5. Training Uni nos tin e forsa : samen hebben we de kracht Deze training is ontwikkeld voor Antilliaanse8 (ex)gedetineerde vrouwen. Doel van de training is bewustwording van het verschil tussen Nederland en de Antillen en wat dat betekent voor hun mogelijkheden om in Nederland een goede toekomst op te bouwen. We werken in deze training met een rolmodel in de vorm van een exgedetineerde vrouw die uiteindelijk goed terecht is gekomen. Centraal staat wat de deelnemers zelf kunnen veranderen aan hun houding en handelen om hun toekomst positief te beïnvloeden. 6 bijeenkomsten van 3 uur, en individuele intake- en eindgesprekken. 8 De training kan aangepast worden voor bijvoorbeeld Surinaamse en/of Caribische vrouwen. 10

11 Bijlage - Over Zorgconcept De organisatie Zorgconcept is een landelijk werkend reïntegratiebureau dat zich richt op zorg, sociale activering en arbeidsreïntegratie. De afgelopen jaren hebben wij opdrachten uitgevoerd voor o.a. UWV, gemeenten (zoals Zwolle, Den Haag, Rotterdam, Breda en Amsterdam), het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Sociale Zaken. Zorgconcept is lid van de Belangen Organisatie van niet justitie gebonden organisaties (Bonjo). Zorgconcept heeft een erkenning om gedetineerden te bezoeken in de Penitentiaire Inrichtingen voor vrouwen. Zorgconcept heeft een STP erkenning om jongeren in een Justitiële Jeugd Inrichting te begeleiden na invrijheidstelling. Zorgconcept is een erkende jobcoach organisatie. Samen met het Ministerie van Justitie werkt Zorgconcept aan een wetenschappelijke erkenning van onze training voor (ex-gedetineerde) Antilliaanse vrouwen. Missie en visie Iedereen heeft recht op een volwaardig bestaan en een voor hem of haar meest haalbare plek in onze samenleving. We zien dit als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij reïntegratie en resocialisatie centraal staan. Zorgconcept gaat er van uit dat werk een harmonieus en geïntegreerd onderdeel moet zijn van iemands leven. Vanuit deze visie benaderen wij onze cliënten en motiveren hen naar werk en/of scholing. Deskundigheid Zorgconcept heeft ruime ervaring op het gebied van begeleiding, coaching, training en bemiddeling en werkt met gedreven en ervaren professionals met hart voor hun werk. Die professionals zijn allen HBO opgeleide casemanagers en coaches met een grote ervaring op het gebied van de reïntegratie van ex-gedetineerden. Een deel van de casemanagers heeft jarenlang in Penitentiaire Inrichtingen gewerkt. Daarnaast hebben zij de afgelopen jaren talloze Penitentiaire Inrichtingen en reïntegratie programma s in Engeland, Duitsland, Hongarije en België bezocht. Onze programma s zijn verrijkt door deze internationale uitwisseling van ervaringen. Sinds 2001 heeft Zorgconcept veel ervaring opgedaan met de begeleiding van exgedetineerde vrouwen. Inmiddels zijn honderden (ex-)gedetineerde vrouwen begeleid naar hulpverlening, scholing en werk. Innovatie Zorgconcept staat nooit stil en is permanent bezig de kwaliteit van haar interventies te verbeteren door onderzoek, samenwerking en overleg met de doelgroep. We sluiten voor de komende jaren een samenwerkingsconvenant met de Penitentiaire Inrichtingen voor Vrouwen. Voor Antilliaanse vrouwen in Rotterdam en omgeving hebben wij een speciaal programma ontwikkeld. 11

12 Samen met de Reclassering Amsterdam en de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam hebben wij een pilot ontwikkeld voor ex-gedetineerden mannen en vrouwen. Penitentiaire Inrichtingen voor mannen hebben ons verzocht ook programma s voor mannen te ontwikkelen. Binnenkort zal Zorgconcept de website lanceren. Onderdeel hiervan zal een SMS service zijn en on-line aanmelding. Contactgegevens HOOFDKANTOOR Zorgconcept Monnickendam Middendam BC Monnickendam T F E U Zorgconcept Amsterdam Klaprozenweg 75 k 1033 NN Amsterdam T F E U Zorgconcept Den Bosch Sonniusstraat AJ Den Bosch T E U Zorgconcept Rotterdam Business Centre Fijenoord Brabantsestraat RS Rotterdam T E U 12

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners

Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners Over Work-Wise Work-Wise is een traject. Een traject dat jongens en meiden die geplaatst zijn in een Jeugdinrichting op weg helpt

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID 1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID ARBEIDSTOELEIDING VOOR KWETSBARE JONGEREN Voor jongeren die behoren tot de kwetsbare doelgroep is het uitermate moeilijk om een (opleidings)traject gericht op het verkrijgen

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Cylin Participatie Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt De overheid vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt aan de

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

WERKFIT-TRAJECT. Toegang tot het online vacaturesysteem Begeleiding van onze psycholoog of psychiater indien gewenst. Looptijd

WERKFIT-TRAJECT. Toegang tot het online vacaturesysteem Begeleiding van onze psycholoog of psychiater indien gewenst. Looptijd OVER JASNANTE Ieder mens is anders en daarmee ook ieder re-integratie traject. Jasnante biedt maatwerk en bekijkt per persoon wat iemand nodig heeft om in beweging te komen en zijn of haar loopbaan op

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

EEN BETER BESTAAN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET EEN (GROTE )AFSTAND VAN DE ARBEIDSMARKT

EEN BETER BESTAAN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET EEN (GROTE )AFSTAND VAN DE ARBEIDSMARKT Drechtsteden EEN BETER BESTAAN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET EEN (GROTE )AFSTAND VAN DE ARBEIDSMARKT Start Crabbehof Vogelaar wijk Start Crabbehof Vogelaar wijk Wat Wij bieden een structurele oplossing voor

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden. BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen.

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden. BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen. Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen. Ooit gedacht een ex-gedetineerde aan te nemen? In eerste instantie denk je er niet zo snel aan als je kiest voor maatschappelijk

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Eén van de manieren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de hoge recidive onder ex-gedetineerden omlaag te brengen is door al tijdens detentie

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving

Dienstverleningsbeschrijving Dienstverleningsbeschrijving Integrale Loopbaanbegeleiding Second Chance Force ( SCF) Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een jonge onderneming die de doelstelling heeft om (ex) gedetineerden aan

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Uw organisatie wil succesvol zijn. Ook op maatschappelijk vlak. Als u mensen met een beperking, succesvol, in dienst heeft dan maakt u het verschil. Voor mensen met een beperking, omdat ze (weer) mee kunnen

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

voorbeeld interventies

voorbeeld interventies voorbeeld interventies inleiding In deze interactieve PDF kunt u dieper ingaan op de informatie achter de interventie calculator. U kunt per doelgroep (jeugd, langdurig werklozen, alleenstaande ouders,

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

IPS en Begeleid Leren

IPS en Begeleid Leren IPS en Begeleid Leren Symposium IPS Arbeidsreïntegratie met de beste papieren? Amersfoort, 30 maart 2006 Lies Korevaar Programma Workshop Welkom Doelstelling workshop Inleiding Doelgroep Begeleid Leren-programma

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Samenvatting Altrecht is een GGZ-instelling met haar hoofdvestiging in Utrecht. Daar is ook het ABC-team gehuisvest. Het ABC-team werkt voor jongvolwassenen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Voor u als verwijzer. Duurzame arbeidsparticipatie

Voor u als verwijzer. Duurzame arbeidsparticipatie Voor u als verwijzer Duurzame arbeidsparticipatie Duurzame arbeidsparticipatie is gericht op het vinden én houden van passend werk. Sterk in Werk helpt cliënten bij het vinden van de best passende werkplek.

Nadere informatie

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Werving Selectie Mobiliteit De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Je loopbaan ligt in jouw handen en wij helpen je graag op weg Ben je op dit moment tevreden met je functie binnen de Amarant Groep maar

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match!

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! Een baan vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is hier extra

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap > voor de werkgever iedereen weer succesvol aan de slag tijd voor jouw volgende stap iedereen weer succesvol aan de slag Moet u medewerkers ontslaan? Omdat uw organisatie krimpt? Of omdat een medewerker

Nadere informatie

Steinmetz de Compaan voor Werk

Steinmetz de Compaan voor Werk Steinmetz de Compaan voor Werk Kennismarkt VG 26 mei 2011 Missie Steinmetz de Compaan Steinmetz de Compaan ondersteunt mensen met een beperking om hun leven vorm te geven volgens eigen wensen en toekomstbeelden

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag 2 motto s Betrek de bewoners Bij het bepalen van de doelen Bij het bepalen wat zou werken om de doelen te bereiken

Nadere informatie