A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 2 Ondernemerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 2 Ondernemerschap"

Transcriptie

1 A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 2 Ondernemerschap 2.1. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: Stimuleren van ondernemingszin en vaardigheden Naam van de indicator Aantal projecten ter stimulering van de ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden ID Nr SFC (Oproep) (321) Het aantal projecten ter stimulering van de ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden. De projecten kunnen verschillende vormen aannemen: - Sensibilisatie van het brede publiek - Doelgericht stimuleren (vrouwen, jongeren, allochtonen, 45-plussers, landgoedeigenaars) - Monitoring van ondernemerschap Vraag naar de promotor toe Hoeveel EFRO-projecten in het kader van de stimulering van de ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden wenst U als projectpromotor te formuleren. Let op, uw EFRO-project telt als 1 enkele meeteenheid. Naam van de indicator Aantal bereikte actoren met acties ter stimulering van ondernemingszin/vaardigheden ID Nr SFC (Oproep) (322) Het aantal personen dat bereikt werd met stimuleringsacties rond ondernemingszin/vaardigheden. Vraag naar de promotor toe Geef het aantal personen op dat uw EFRO-project zal bereiken in het kader van de door u georganiseerde stimuleringsacties rond ondernemerszin/vaardigheden. Elke persoon die effectief deelneemt aan de door u voorziene stimuleringsacties in het kader van de bevordering van de ondernemerszin en/of vaardigheden, telt als een meeteenheid. Opgelet, bij de rapportering zal u dit getal moeten uitsplitsen in de volgende categoriëen: vrouwen, jongeren, allochtonen, 45-plussers, arbeidsgehandicapten, landeigenaars. Naam van de indicator Aantal bereikte actoren (personen) dat effectief een ondernemingsactiviteit opstart ID Nr SFC (Oproep) (323) Het aantal personen dat na deelname aan de stimuleringsacties effectief een ondernemingsactiviteit heeft opgestart. Vraag naar de promotor toe Geef het aantal personen op dat naar aanleiding van uw stimuleringsacties rond de bevordering van de ondernemerszin en/of vaardigheden effectief een ondernemersactiviteit zijn opgestart. rekening met een periode tot maximaal 6 maanden na het einde van uw EFRO-project. Bij een voortgangsrapport houdt u enkel rekening met wat er cumulatief tot die datum is opgestart. Iedere persoon die, na deelgenomen te hebben aan de stimuleringsacties die door uw EFRO-project werden georganiseerd, effectief een ondernemersactiviteit heeft ontwikkeld, telt voor 1 meeteenheid. Een ondernemingsactiviteit kan uiteenlopende vormen aannemen (hoofdberoep/bijberoep, zelfstandige vorm, vennootschapsvorm, ) en wordt gemeten op het niveau van het KBO-nummer en/of rechtspersoonlijkheid. 1

2 2.2. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling : faciliterend start-, groei- en overnamekader Naam van de indicator ID Nr SFC (Oproep) (324) Vraag naar de promotor toe Aantal begeleidingsacties/ initiatieven ikv start, groei en overname van ondernemingen Het aantal begeleidingsacties/-initiatieven (projecten) ikv start, groei en overname van ondernemingen, gericht op: - Het wegwerken van drempels voor starters en groeiers - Begeleiding op maat voor starters en groeiers - Stimuleren van de markt voor bedrijfsovernames Deze indicator meet de acties die gericht zijn naar de ondernemers of potentiële ondernemers als doelgroep. Hoeveel EFRO-projecten in het kader van de stimulering van start, groei en overname van ondernemingen wenst U als projectpromotor te formuleren. Let op, uw EFRO-project telt als 1 enkele meeteenheid. Naam van de indicator Aantal projecten met het oog op de verbetering van het ondernemingsklimaat ID Nr SFC (Oproep) (325) Het aantal projecten met het oog op de verbetering van het ondernemingsklimaat. Doelstellingen kunnen uiteenlopend zijn: - Wegwerken van overbodige administratieve en wettelijke regels - Verbeteren van de regelgeving - Aangepaste financieringsmogelijkheden voorzien en bekend maken - Sensibiliseringsacties Deze indicator meet dus het aantal (meer collectieve) acties dat opgezet wordt om de omgeving voor het geheel van de ondernemende populatie te verbeteren. Vraag naar de promotor toe Hoeveel EFRO-projecten met het oog op de verbetering van het ondernemingsklimaat wenst U als projectpromotor te formuleren. Let op, uw EFRO-project telt als 1 enkele meeteenheid. Naam van de indicator Aantal bedrijven bereikt door middel van begeleidingsacties en initiatieven ID Nr SFC (Oproep) (326) Het aantal bedrijven bereikt door middel van begeleidingsacties en initiatieven ikv start, groei en overname van ondernemingen. Vraag naar de promotor toe Geef het aantal bedrijven, organisaties of instellingen op dat effectief heeft deelgenomen aan de door u voorziene begeleidingsacties en initiatieven ikv start, groei en overname van ondernemingen. Iedere bedrijf, commerciële organisatie of instelling die effectief deelneemt aan volledig begeleidingstraject of -initiatief dat door uw EFRO-project wordt voorzien, telt voor 1 meeteenheid. 2

3 Naam van de indicator Aantal begeleide ondernemingen die groeien ID Nr SFC (Oproep) (327) Het aantal ondernemingen dat individuele begeleiding heeft gekregen, en het ontvangen advies heeft geïmplementeerd met als resultaat de groei van de onderneming Vraag naar de promotor toe Geef het aantal ondernemingen op dat effectief deelgenomen heeft aan de door u voorziene begeleidingsacties en -initiatieven en die, na het ontvangen advies te hebben geïmplementeerd, een groei van de onderneming vaststellen. rekening met een periode tot maximaal 6 maanden na het einde van uw EFRO-project. Bij een voortgangsrapport houdt u enkel rekening met de begeleide ondernemingen die tot die datum zijn gegroeid. Iedere onderneming die effectief deelneemt aan volledig individueel begeleidingstraject of initiatief dat door uw EFRO-project wordt voorzien, de adviezen ervan implementeert en een groei van zijn onderneming vaststelt, telt voor 1 meeteenheid. De groei van een onderneming wordt in de ruime zin geïnterpreteerd, zijnde omzet, personeel, Naam van de indicator Aantal realisaties (bereikte resultaten) inzake verbetering van het ondernemingsklimaat ID Nr SFC (Oproep) (328) Het aantal realisaties (bereikte resultaten) inzake verbetering van het ondernemingsklimaat. De realisaties kunnen van verschillende aard zijn: - Weggewerkte overbodige administratieve en wettelijke regels - Verbeterd wettelijk kader - Aangepaste financieringsmogelijkheden Vraag naar de promotor toe Geef het aantal acties (nieuw gerealiseerde verbetering of aanpassing van het ondernemingskader) op dat effectief door de bedrijven wordt gerealiseerd, nadat ze aan de door u voorziene begeleidingsacties en -initiatieven ter verbetering van het ondernemersklimaat hebben deelgenomen. rekening met een periode tot maximaal 6 maanden na het einde van uw EFRO-project. Bij een voortgangsrapport houdt u enkel rekening met de realisaties die tot die datum zijn bereikt. Iedere actie (nieuw gerealiseerde verbetering of aanpassing van het ondernemingskader) die door de ondernemingen wordt geïmplementeerd naar aanleiding van hun deelname aan een volledig begeleidingstraject of -intiatief dat door uw EFRO-project wordt voorzien, telt voor 1 meeteenheid. 3

4 2.3. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling : Stimuleren van internationaal ondernemen Naam van de indicator Aantal projecten met het oog op het stimuleren van internationaal ondernemen ID Nr SFC (Oproep) (329) Het aantal projecten met het oog op het stimuleren van internationaal ondernemen door: - Sensibilisering en informatieverstrekking, - Begeleiding, ondersteuning en coaching, - Subsidiëring, - Netwerking. Deze indicator meet dus enkel die acties die gericht zijn op de ondersteuning van de internationalisering van Vlaamse bedrijven, en dit zowel inzake export, samenwerking met buitenlandse bedrijven en investeringen in het buitenland. Vraag naar de promotor toe Hoeveel EFRO-projecten met het oog op het stimuleren van het internationaal ondernemen wenst U als projectpromotor te formuleren. Let op, uw EFRO-project telt als 1 enkele meeteenheid. Naam van de indicator Aantal bij internationale projecten betrokken ondernemingen ID Nr SFC (Oproep) (330) Het aantal bij internationale projecten betrokken ondernemingen, als gevolg van de stimulerende initiatieven voor het bevorderen van het internationaal ondernemen. Vraag naar de promotor toe Geef het aantal bedrijven op dat, nadat ze aan de door u voorziene begeleidingssacties en initiatieven ter verbetering van het internationaal ondernemersklimaat hebben deelgenomen, effectief een internationaal project zijn gestart of erbij betrokken zijn geworden. Ieder bedrijf dat, nadat het aan de door u voorziene begeleidingsacties en initiatieven ter verbetering van het internationaal ondernemersklimaat heeft deelgenomen, effectief een internationaal project is gestart of erbij betrokken is geworden, telt voor 1 meeteenheid. Naam van de indicator Aantal begeleide ondernemingen die een internationale expansie zijn gestart of hebben versterkt ID Nr SFC (Oproep) (331) Het aantal begeleide ondernemingen die een internationale expansie zijn gestart of hebben versterkt. Vraag naar de promotor toe Geef het aantal bedrijven op dat, nadat ze aan de door u voorziene begeleidingsacties en initiatieven ter verbetering van het internationaal ondernemersklimaat hebben deelgenomen, effectief een internationale expansie zijn gestart of hebben versterkt. rekening met een periode tot maximaal 6 maanden na het einde van uw EFRO-project. Bij een voortgangsrapport houdt u enkel rekening met de begeleide ondernemingen die tot die datum een internationale expansie zijn gestart of hebben versterkt. Ieder bedrijf dat, nadat het aan de door u voorziene begeleidingsacties en initiatieven ter verbetering van het internationaal ondernemersklimaat heeft deelgenomen, effectief een internationale expansie is gestart of heeft versterkt, telt voor 1 meeteenheid. Onder een internationale expansie wordt verstaan: opstart van een nieuwe internationaal economisch initiatief, groei van de export, nieuwe samenwerkingen met buitenlandse bedrijven, toename van de investeringen in het buitenland, 4

5 B. Overkoepelende indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 2 Ondernemerschap Naam van de indicator Het aantal behouden en bijkomend gecreëerde jobs ID Nr SFC (Oproep) A.1 ( ) Het betreft het aantal jobs uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat direct ( bv aantal nieuwe arbeidsplaatsen in een ondersteunde KMO) of indirect (vb. nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van nieuwe infrastructuur) behouden of bijkomend gecreëerd zijn, als resultaat van de ondersteuning vanuit het D2-programma. Vragen naar de promotor toe 1. Schat het aantal jobs in (uitgedrukt in VTE) dat direct of indirect behouden of bijkomend gecreëerd is, als gevolg van de EFRO-subsidie die uw EFRO-project zal ontvangen. 2. Schat het aantal jobs in (uitgedrukt in VTE) dat direct behouden is, als gevolg van de EFRO-subsidie die uw EFRO-project zal ontvangen. 3. Schat het aantal jobs in (uitgedrukt in VTE) dat bijkomend gecreëerd is, als gevolg van de EFRO-subsidie die uw EFRO-project zal ontvangen. rekening met een periode tot maximaal 3 jaar na het einde van uw EFRO-project. 1. Het betreft het aantal jobs (uitgedrukt voltijdsequivalenten VTE) dat direct behouden of gecreëerd is (vb. aantal behouden en nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van de deelname van de bedrijven, organisaties en instellingen aan uw EFRO-project) of indirect (vb. nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van nieuwe groei-initiatieven ondernomen door die bedrijven, organisaties en instellingen als gevolg van uw EFROproject). Het antwoord op deze vraag is niet gelijk aan de som van het aantal jobs behouden (2) en het aantal jobs bijkomend (3) gecreëerd. Hier wordt ook de indirecte jobcreatie meegerekend. 2. Het betreft het aantal jobs (uitgedrukt voltijdsequivalenten VTE) dat direct behouden is (vb. aantal behouden arbeidsplaatsen als gevolg van de deelname van de bedrijven, organisaties en instellingen aan uw EFRO-project) 3. Het betreft het aantal jobs (uitgedrukt voltijdsequivalenten VTE) dat bijkomend gecreëerd is (vb. aantal nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van de deelname van de bedrijven, organisaties en instellingen aan uw EFRO-project) Algemene opmerking: bij rapportering op het einde van het project zal opnieuw gevraagd worden hoeveel u op deze inschatting haalde, waarbij dan een onderscheid moet gemaakt worden naar geslacht (Man / Vrouw). 5

6 Naam van de indicator Bijdrage van het programma tot de versterking van het ondernemerschap ID Nr SFC (Oproep) A.3 ( ) Het betreft de bijdrage van het programma tot de versterking van het ondernemerschap in de regio, met onderscheid naar: - ondernemersattitude en risicobereidheid - ondernemersdynamiek (start, continuïteit en groei) - internationalisering van de ondernemingen De indicator wordt kwalitatief (op basis van beoordeling volgens Likert-schaal) gemeten. Vragen naar de promotor 1. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake de versterking van de ondernemersattitude en risicobereidheid. 2. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake de versterking van de ondernemersdynamiek (start, continuiteit en groei). 3. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake de internationalisering van ondernemingen. Identificeer voor elk van deze meerwaarden aan de hand van een Likert-schaal van 0 tot 5: - een waarde onder de 3 wordt als onvoldoende beschouwd; - een waarde van 3 wordt als voldoende beschouwd; - een waarde van 4 wordt als goed beschouwd; - een waarde van 5 wordt als zeer goed beschouwd. Naam van de indicator ID Nr SFC (Oproep) B.1 (372) Vraag naar de promotor toe Bijdrage van het programma tot het (verder) verbeteren van de sterktes en zwaktes van de regio Het betreft de bijdrage van het programma tot de cohesie in de regio, door het (verder) verbeteren van de sterktes en zwaktes (ruimtelijke dimensie). In concreto geeft deze indicator weer of rekening werd gehouden met regiospecifieke ontwikkelingskenmerken en werd bijgedragen tot de versterking van de regio. De indicator wordt kwalitatief (op basis van beoordeling volgens Likert-schaal) gemeten. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake het verder versterken van de sterktes en zwaktes in uw regio In welke mate draagt uw EFRO-project bij tot een verdere toename van het economisch potentieel van de regio. Identificeer deze bijdrage op een Likert-schaal van 0 tot 5: - een waarde onder de 3 wordt als onvoldoende beschouwd; - een waarde van 3 wordt als voldoende beschouwd; - een waarde van 4 wordt als goed beschouwd; - een waarde van 5 wordt als zeer goed beschouwd. 6

7 Naam van de indicator Bijdrage van het programma tot de duurzame ontwikkeling ID Nr SFC (Oproep) B.2.1. (373) Het betreft de bijdrage van het programma tot de duurzame ontwikkeling.de indicator wordt kwalitatief (op basis van beoordeling volgens Likert-schaal) gemeten. Vraag naar de promotor toe Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project voor de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling kan begrepen worden als: "Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen". Duurzame ontwikkeling wordt vaak voorgesteld door de drie P's (triple P): people (mensen), planet (planeet) en profit/prosperity (winst/welvaart), die staan voor respectievelijk de sociale, ecologische, economische dimensies van het begrip. Bij duurzame ontwikkeling moet men ernaar streven om deze drie P's (oftewel: natuur, samenleving en economie) harmonieus met elkaar te laten werken. Plaats het effect van uw EFRO-project op het gebied van de duurzame ontwikkeling op een schaal van -3 tot tot -1 is een sterk tot licht negatieve bijdrage, 0: een neutrale bijdrage, +1 tot +3 is een lichte tot zeer sterk positieve bijdrage. Naam van de indicator Bijdrage van het programma tot de verbetering van het leefmilieu ID Nr SFC (Oproep) B.2.2. (374) Het betreft de bijdrage van het programma tot de verbetering van het leefmilieu in zijn vier disciplines: bodem, lucht, water, mens-gezondheid. De indicator wordt kwalitatief (op basis van beoordeling volgens Likert-schaal) gemeten. Vraag naar de promotor toe Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Plaats het effect van uw EFRO-project op het gebied van de bescherming en verbetering van het leefmilieu op een schaal van -3 tot tot -1 is een sterk tot licht negatieve bijdrage, 0: een neutrale bijdrage, +1 tot +3 is een lichte tot zeer sterk positieve bijdrage Naam van de indicator Bijdrage van het programma tot de interregionale samenwerking ID Nr SFC (Oproep) B.3. (375) Het betreft de bijdrage van het programma tot de interregionale samenwerking, zijnde de samenwerking binnen projecten met projecten uit andere EU-regio s. De indicator geeft aan in hoeveel projecten er al dan niet samenwerking is geweest met projecten uit andere EU-regio s. Vraag naar de promotor toe Was er in uw EFRO-project een effectieve samenwerking geweest met projecten uit andere EU-regio s? Antwoord met ja of nee 7

8 Naam van de indicator Bijdrage van het programma tot de bevordering van de gelijke kansen ID Nr SFC (Oproep) B.4. (376) Het betreft de bijdrage van het programma tot de bevordering van de gelijke kansen van kwetsbare groepen, zijnde ouderen, vrouwen, laaggeschoolden, gehandicapten en allochtonen. De indicator geeft aan of er in het project al dan niet een specifieke aanpak is voorzien voor de bevordering van de gelijke kansen van kwetsbare groepen. Indien beschikbaar, wordt bijkomend aangegeven hoeveel jobs er behouden of bijkomend zijn gecreëerd voor kansengroepen. Vraag naar de promotor toe In welke mate heeft uw EFRO-project bijgedragen tot de bevordering van de gelijke kansen? van gelijke kansen : het ontbreken van belemmeringen die verbonden zijn aan sekse, handicap, afkomst, leeftijd,, voor deelname aan het economische, politieke en sociale leven. Evalueer in hoeverre uw EFRO-project een bijdrage levert tot een verbetering van de situatie van vrouwen, laaggeschoolden, gehandicapten of andere kansengroepen? Identificeer deze bijdrage op een Likert-schaal van 0 tot 5: - een waarde onder de 3 wordt als onvoldoende beschouwd; - een waarde van 3 wordt als voldoende beschouwd; - een waarde van 4 wordt als goed beschouwd; - een waarde van 5 wordt als zeer goed beschouwd. Naam van de indicator ID Nr SFC (Oproep) 2.C. (334) Vraag aan de promotor Tevredenheid van bedrijven, organisaties, instellingen tav de dienstverlening ter stimulering van ondernemerschap Meting van de tevredenheid van de deelnemende bedrijven, organisaties, instellingen tav de binnen het kader van de onder prioriteit 2 van het D2-programma opgezette acties ter stimulering van ondernemerschap Deze tevredenheid kan verschillende dimensies hebben, onder andere: - tevredenheid over de inhoudelijke meerwaarde van de acties - tevredenheid over de netwerkkwaliteit van de acties - tevredenheid over de organisatorische professionaliteit van de acties Maak een inschatting over de tevredenheid van de deelnemende bedrijven, organisaties en instellingen die aan uw EFRO-project rond ondernemerschap hebben deelgenomen. Schat deze tevredenheidsindex in aan de hand van een Likert-schaal (van 0 tot 5), waarbij: - een waarde onder de 3 als onvoldoende wordt beschouwd; - een waarde 3 voldoende is; - een waarde 4 (goed) en 5 (zeer goed) betekent. Naam van de indicator Effect op de investeringen bij de betrokken bedrijven als gevolg van de acties ID Nr SFC (Oproep) 2.D. (335) Meting van het effect bij de betrokken bedrijven als gevolg van de acties ondernomen ten voordele van de deelnemende bedrijven, organisaties, instellingen binnen het kader van de prioriteit 2 stimulering van ondernemerschap Vraag aan de promotor Maak een inschatting over het effect op de investeringen door de bedrijven die aan uw acties in het kader van uw EFRO-project hebben deelgenomen. Schat dit effect in aan de hand van een Likert-schaal (van 0 tot 5), waarbij: - een waarde onder de 3 als onvoldoende wordt beschouwd; 8

9 - een waarde 3 voldoende is; - een waarde 4 (goed) en 5 (zeer goed) betekent. Naam van de indicator ID Nr SFC (Oproep) Direct bereik X Het aantal klanten dat effectief begunstigd wordt door EFRO Doelstelling 2. Het bereik is dus de som van alle deelnemers aan het project, zijnde de promotor, de eventuele copromotoren en het aantal vooropgestelde actieve deelnemers aan het project Vraag naar de promotor toe Geef het direct bereik van uw EFRO-project op. De indicator is een maatstaf voor het directe maatschappelijk bereik van EFRO Doelstelling 2. Het aantal deelnemers aan een EFRO-project betreft enkel de actieve deelnemers met een directe en vaststelbare participatie aan het project (bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan een seminarie) en geen indirecte deelnemers (bijvoorbeeld het aantal personen die worden bereikt via een publiciteitscampagne of een tentoonstelling). Het direct bereik is steeds minimaal gelijk aan 1 (nl. de promotor). Bij een zuiver investeringsproject is het direct bereik te beperken tot de promotor als bouwheer (directe begunstigde die aan een EFRO-project meewerkt) en copromotoren (elk 1 meeteenheid). Leden van raden van bestuur of een algemene vegadering van een organsiatie worden niet meegerekend. 9

A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling

A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling 4.1. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: Ondersteunen van geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie

A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie 1.1. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: sensibiliseren Aantal sensibiliseringsacties

Nadere informatie

Bijlage 4: richtlijnen rapportering en communicatie

Bijlage 4: richtlijnen rapportering en communicatie Bijlage 4: richtlijnen rapportering en communicatie RAPPORTERING Belangrijk aandachtspunt. Met het oog op de uitbetaling van de subsidie moet de indiener bepaalde verplichtingen met betrekking tot kennisoverdracht

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

Indicatorenfiche: prioriteit 2

Indicatorenfiche: prioriteit 2 INTERVENTIELOGICA INTERREG 5 In de verordeningen voor de periode 2014-2020 legt de Europese Commissie de nadruk op de interventielogica van de s en op het belang van de selectie van de resultaat- en realisatiegebonden

Nadere informatie

Meerwaarde bedrijventerreinmanagement voor Vlaamse overheid. Koen Vermoesen Diensthoofd Vestiging & Ruimtelijke Economie

Meerwaarde bedrijventerreinmanagement voor Vlaamse overheid. Koen Vermoesen Diensthoofd Vestiging & Ruimtelijke Economie Meerwaarde bedrijventerreinmanagement voor Vlaamse overheid Koen Vermoesen Diensthoofd Vestiging & Ruimtelijke Economie Inhoud 1. Historiek 2. Beleidsdoelstellingen? 3. Nood aan beleidsevaluatie 4. Via

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

ProjectVoorstel: Project: 255 : 02.02-Digitaal Infopunt voor (startende) ondernemers

ProjectVoorstel: Project: 255 : 02.02-Digitaal Infopunt voor (startende) ondernemers ProjectVoorstel: Project: 255 : 02.02-Digitaal Infopunt voor (startende) ondernemers Project Project: 255 02.02-Digitaal Infopunt voor (startende) ondernemers Omschrijving: Ontwikkelen van een nieuwe website

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 gelijke kansen en nondiscriminatie Projecten in het programma ESF 2014-2020 hebben twee doelstellingen: op de eerste plaats het bevorderen van actieve

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017 Forum Ondernemend Hoger Onderwijs 17 februari 2017 Welkom! 9.30 9.40u Introductie nieuwe Forumleden toelichting verloop Nieuws en Actualiteit 9.40 10.10u Ecosystemen in studentensteden Artepreneur en

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

Evaluatie DREAM-project. Studiedienst en Prospectief Beleid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Evaluatie DREAM-project. Studiedienst en Prospectief Beleid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Evaluatie DREAM-project Studiedienst en Prospectief Beleid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 1. Aanleiding van de evaluatie Aan het departement Economie, Wetenschap en Innovatie is n.a.v. het

Nadere informatie

Fiche: Projectoproep Gemeentelijke Gevelrenovatie en Renovatie Leegstaande Handelspanden

Fiche: Projectoproep Gemeentelijke Gevelrenovatie en Renovatie Leegstaande Handelspanden Fiche: Projectoproep Gemeentelijke Gevelrenovatie en Renovatie Leegstaande Handelspanden 1. Identiteit Prioriteit Nr. P Titel Prioriteit 2 Ondernemerschap 2. Identiteit Operationele doelstelling Nr. OD

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Evaluatie. van het DREAM-project SAMENVATTING

Evaluatie. van het DREAM-project SAMENVATTING Evaluatie van het DREAM-project SAMENVATTING Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel 13 juni 2008 Samenvatting In de

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Fonds Vinci Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

Praktijkfiche: nadenken over de ontwikkeling van het bedrijf

Praktijkfiche: nadenken over de ontwikkeling van het bedrijf Praktijkfiche: nadenken over de ontwikkeling van het bedrijf Nadenken over uw huidige situatie Wat zijn nu de vaardigheden van uw bedrijf? Technische vaardigheden Andere vaardigheden Welke expertise hebt

Nadere informatie

Overzicht startersbeleid

Overzicht startersbeleid Overzicht startersbeleid 1. Gratis starten in Gent 2. Startersevents 3. Starterscontract 4. OndernemerschapsForum 5. Ruimte voor startende ondernemingen 6. Belasting vrijstelling voor startende ondernemingen

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers Go4Business Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken? Dan vraag je je waarschijnlijk af of dit een haalbare droom kan zijn... Ontdek hier een individueel begeleidingstraject

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

PROGRAMMAINDICATOREN SD3B. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMAINDICATOREN SD3B. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling PROGRAMMAINDICATOREN SD3B Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Interreg Vlaanderen-Nederland meet de value for money van ingediende projecten of projecten in uitvoering onder andere af

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Evaluatie van de steunverlening voor bedrijventerreinmanagement. Netwerkbijeenkomst

Evaluatie van de steunverlening voor bedrijventerreinmanagement. Netwerkbijeenkomst Evaluatie van de steunverlening voor bedrijventerreinmanagement Netwerkbijeenkomst AGENDA Doel en werkwijze van de onderzoeksopdracht De beleidstheorie ontrafeld De evaluatie resultaten: - Kwantitatieve

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) / de Raad nr.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van

Nadere informatie

Overzicht programma-indicatoren: definities en toelichting

Overzicht programma-indicatoren: definities en toelichting Overzicht programma-indicatoren: definities en toelichting ID Indicator SD 1A SD 1B SD 2A SD 2B SD 2C SD 3A SD 3B SD 3C SD 4 CO01 Aantal bedrijven dat steun ontvangt x x x x x CO02 Aantal bedrijven dat

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid We gaan er vaak van uit dat de toegankelijkheid van de fysieke omgeving een voldoende voorwaarde is om iedereen te

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

Evaluatierapport over de begroting 2015ini

Evaluatierapport over de begroting 2015ini Evaluatierapport over de begroting 2015ini Caroline Copers, voorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV Overzicht 2 SERV-benadering begrotingsbeleid Focus op twee prioriteiten en SERV-voorstel Prioriteit

Nadere informatie

Start, groei, overname en doorstart van kmo's

Start, groei, overname en doorstart van kmo's Start, groei, overname en doorstart van kmo's Bart Candaele Agentschap Innoveren en Ondernemen Wie zijn we? Missie Gedreven door de noden van de ondernemingen en de economische en maatschappelijke uitdagingen

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Projectoproep- en selectieprocedure

Projectoproep- en selectieprocedure ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Projectoproep- en selectieprocedure 1. Algemeen In het kader van de uitvoering van het EFRO-programma

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s

Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s Gent BC Business Café Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s 23 mei 2013 Volgende keer @Gent BC Gent BC Business Café Desertification: To Care or Not To Care? A particular view from an outsider (ENG)

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

KORTE KETEN. Maayke Keymeulen. Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij

KORTE KETEN. Maayke Keymeulen. Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij KORTE KETEN Maayke Keymeulen Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij Inhoud 1. Wat is korte keten? 2. Ondersteuning door Vlaamse Overheid 3. Ondersteuning door lokale besturen 2 1. Wat is korte

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit?

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

De KMO-portefeuille is een belangrijk subsidiekanaal voor kmo s. Sinds 1 april 2016 werd de KMO-portefeuille hervormd.

De KMO-portefeuille is een belangrijk subsidiekanaal voor kmo s. Sinds 1 april 2016 werd de KMO-portefeuille hervormd. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 217 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Oneigenlijk gebruik De KMO-portefeuille

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 331 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkzoekende 50-plussers - Doorstroming 50-plussers

Nadere informatie

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Starterbegeleiding door Wesseling Startschot Voor de professionele ondersteuning, de bedrijfsadviseur, wordt door het project

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. Saskia Evers, sectorhoofd P&O

Diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. Saskia Evers, sectorhoofd P&O Diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie Saskia Evers, sectorhoofd P&O Doel van de bijeenkomst 1. de raad informeren over stand van zaken (opbouw huidig personeelsbestand); 2. inspireren wat betreft

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Fiche Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 2 - Ondernemerschap

Fiche Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 2 - Ondernemerschap 1. Identiteit Prioriteit Fiche Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 2 - Ondernemerschap Nr. Titel Prioriteit 2 Ondernemerschap 2. Identiteit operationele doelstelling Nr. OD Titel Operationele doelstelling

Nadere informatie

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015 Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Infosessie 9/04/2015 Historiek & Kadering Ondernemen Werkt I II III ( Unizo ) Maatpak Ondernemerschap Maak Werk van je Zaak ( Syntra Limburg in partnerschap andere

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken Clusterbeleid Infosessie Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Inhoud Verwelkoming Clusterbeleid Globale context Doelstelling, doelgroep,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid (Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid Dominique Ameele & Tijl Dendal Vlaamse Overheid Departement MOW Workshop event fietslogistiek 5/5/2017 Mechelen 1 1 2 Overzicht Duurzaam lokaal

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media,

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting Wat? Een ondernemend innovatief partnerschap ( ecosysteem ) binnen een studentenstad wordt door Agentschap

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie