Bijlage I. BestuurOnline Pakketten en workflow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage I. BestuurOnline Pakketten en workflow"

Transcriptie

1 Bijlage I BestuurOnline Pakketten en workflow Document Informatie Titel: Status: Versie 6 Copyright: Datum: Security: Target audience: Auteur: Samenvatting: Bijlage I BestuurOnline - Pakketten en workflow Noterik Multimedia B.V. Vertrouwelijk Alleen voor gebruik binnen de instelling Gemeenten en Provincies Rutger Rozendal BestuurOnline (BOL) biedt de mogelijkheid om live en in archiefvorm internetuitzendingen te verzorgen van staats- en raadsvergaderingen. Deze uitzendingen via Internet zijn uit te breiden met koppelingen met interactieve modules en het bestuurlijk informatiesysteem. Dit document geeft een globale beschrijving van de verschillende pakketten die mogelijk zijn, alsmede de workflow en een indicatie van de kosten die hiermee gepaard gaan. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 1 van 16

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Verschillende pakketten 4 3. Vooronderzoek 5 4. Workflow live uitzendingen 6 5. Workflow archieven 7 6. Standaard BestuurOnline pakket Web-based redactiesysteem Zoek-functie Koppeling Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) Template managementsysteem Mailing lijsten Statistieken 9 7. BestuurOnline Modules Extra interface template Notificatie systeem 7.3 Snapshot extraction Koppeling met DCN systeem Opstartkosten Prijsindicatie BestuurOnline Audio Prijsindicatie BestuurOnline Video Korting voor kleinere gemeenten Kosten kale streams Voorwaarden bij deze indicatie 16 BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 2 van 16

3 1. Inleiding BestuurOnline (BOL) biedt de mogelijkheid om live en in archiefvorm internetuitzendingen te verzorgen van staats- en raadsvergaderingen. Deze uitzendingen via Internet zijn uit te breiden met koppelingen met interactieve modules en het bestuurlijk informatiesysteem. Dit document geeft een globale beschrijving van de verschillende pakketten die mogelijk zijn, alsmede de workflow en een indicatie van de kosten die hiermee gepaard gaan. Naast het uitzenden van staten- en commissievergaderingen is het BestuurOnline systeem ook inzetbaar voor algemene communicatiedoeleinden 1. Hierbij kan gedacht worden aan een maandelijkse webcast met de burgemeester of een van de wethouders, waarbij de burger via de chat vragen kan stellen. Of bijvoorbeeld het uitzenden van een openbare bijeenkomst die in de statenzaal plaatsvindt, en een trouwerij waar vrienden en familie live of naderhand een kijkje kunnen nemen. Naast het Internet kan in samenwerking met de regionale omroep een uitzending ook via de lokale radio en TV kanalen live gedistribueerd worden. 1 Noterik heeft 1 juli de categorieprijs van Europrix.nl gewonnen voor haar inzet van BestuurOnline binnen de gemeente Eindhoven. Het betrof de categorie Burgers, Democratie en e-government. De jury loofde het initiatief van de gemeente Eindhoven en Noterik om op nieuwe multimediale manieren bestuur en politiek transparanter te maken voor de burger. Kijk voor meer informatie op en BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 3 van 16

4 2. Verschillende pakketten Er zijn verschillende mogelijkheden om de staten- en raadsvergaderingen op een aantrekkelijke manier publiekelijk toegankelijk te maken en zo tegemoet te komen aan de wet 'openbaarheid van bestuur'. In de basis moet een keuze gemaakt worden tussen een audio of een video variant. Vervolgens kan een keuze gemaakt worden in de schaalgrootte (aantal uitzendingen) en de extra modules die naast het standaard pakket ingezet kunnen worden. De organisatie krijgt een gebruikslicentie op het pakket en de bijbehorende service. Na een training kan de provincie onafhankelijk van Noterik de uitzendingen redigeren, beheren en actualiseren. Indien gewenst kan Noterik betrokken worden bij het uitwerken van het communicatieconcept, de productie van de uitzendingen of het meedenken over nieuwe initiatieven. Voorbeelden vanuit de praktijk Archief en notulen In het archief kunnen geïnteresseerden zoeken naar onderdelen van de (staten) vergaderingen. Interne of externe communicatiemedewerkers kunnen met behulp van het archief audiovisuele onderdelen kopiëren, bewerken en samenvoegen tot een (nieuwe) presentatie. Deze presentatie kan vervolgens weer via het Internet aangeboden worden via de centrale website van de provincie. In deze en andere opzichten is het archief een levendige variant van de schriftelijke notulen. Groot voordeel van de archiefvariant is dat de burger ten opzichte van de traditionele uitzendingen via radio of televisie niet de gehele uitzending hoeft te volgen om juist dat gedeelte van de uitzending te vinden waarin hij of zij geïnteresseerd is. In het archief kan bijvoorbeeld op de naam van een statenlid, maar ook op een straatnaam gezocht worden. Het archief zal zich gedurende de tijd vullen en op termijn kunnen niet alleen de burger maar ook journalisten uit de traditionele media hier hun voordeel uit halen. Een journalist kan bijvoorbeeld materiaal uit het archief gebruiken voor rapportages. College van B&W Het BestuurOnline systeem kan ook ingezet worden op het moment dat de provincie aandacht wenst te besteden aan specifieke thema s. Voorbeelden hiervan zijn het uitnodigen van ondernemers en culturele of maatschappelijke vertegenwoordigers voor het volgen van een on-line sessie met het college van B&W. Hierbij kunnen de toeschouwers via een interactieve chat direct vragen stellen en op onderwerpen reageren. Notificatie en Personalisatie Uit onze ervaring is gebleken dat slechts specialisten geïnteresseerd zijn in het volgen van de gehele vergadering. De meerderheid van de kijkers of luisteraars is juist bijzonder geïnteresseerd in specifieke onderwerpen of bepaalde sprekers. Om hierop in te spelen heeft Noterik een speciaal notificatiesysteem ontwikkeld dat gebruikers voor de vergadering of -in de archiefvariant - achteraf attendeert op onderwerpen waarvan zij vooraf hebben aangegeven hierin specifiek geïnteresseerd te zijn. Vervolgens beschikt de burger middels de uitgebreide zoekfunctionaliteit van de StreamEdit applicatie over de mogelijkheid om een op maat gemaakte presentatie te bekijken, met daarin de items die de betreffende burger in het dagelijks leven raken. Middels notificatie en personalisatie worden de vergaderingen zeer laagdrempelig aan de burger aangeboden, waardoor het maximale communicatie effect bereikt wordt. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 4 van 16

5 3. Vooronderzoek Om een gedetailleerde beschrijving te kunnen opleveren van de kosten, de functionaliteiten en mogelijkheden, is het noodzakelijk dat Noterik een vooronderzoek uitvoert. Binnen dit vooronderzoek komen zowel de inhoudelijk - conceptuele ideeën als de technische randvoorwaarden aan de orde. Hiertoe zal overleg worden gevoerd met sleutelfiguren op de griffie, alsmede medewerkers van de automatiserings- en communicatieafdeling. Tijdens het vooronderzoek wordt aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden van het gebruik van de chat, het forum en de stemfunctionaliteit en wordt bekeken binnen welk redactioneel kader dit alles plaats zou moeten vinden. Er wordt onderzocht welk pakket (audio, video, schaalgrootte) het meest geschikt is voor de betreffende provincie en indien gewenst op welke manier de uitzendingen aan het provinciaal bestuurlijk informatie systeem (BIS) gekoppeld kunnen worden. Eveneens wordt gekeken naar de compatibiliteit met het eventueel aanwezige camera- en geluidssysteem binnen de provincie. In het vooronderzoek worden verscheidene varianten uitgewerkt. Zo kan het al snel interessant zijn om de zaal uit te rusten met op afstand bestuurbare camera s om op die manier op de operationele kosten te besparen. Noterik zal een sessie beleggen met de communicatie-adviseurs en griffie medewerkers om de functionaliteiten door te nemen. Hierbij zal tevens een technicus van Noterik aanwezig zijn. Vervolgens zal de projectmanager van Noterik met de projectleider van de provincie de sessie en de implicaties bespreken. Daarnaast zal Noterik de technische randvoorwaarden bespreken met de automatiseringsafdeling. Het vooronderzoek wordt opgeleverd als een schriftelijke rapportage van circa 6 pagina s. Hiermee heeft de provincie een document in handen op basis waarvan een goed onderbouwde beslissing kan worden genomen met betrekking tot welke variant het meest geschikt is voor deze specifieke situatie. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 5 van 16

6 4. Workflow live uitzendingen De workflow voor audio of video-uitzendingen is vrijwel gelijk. De griffie medewerkers dienen van te voren een agenda aan te maken. Tijdens de uitzending zal uiteenlopende content gepusht moeten worden - dat wil zeggen dat er moet worden aangegeven wie de spreker is, en of er bv. commentaar bij het item geleverd wordt etc. Al deze functies worden aangeboden in een webbased redactiesysteem dat bediend kan worden vanaf elke werkplek met een internetverbinding. In de meeste gevallen zal dit een griffie medewerker zijn die met een laptop in de zaal zit. Tijdens de live uitzending hoeft geen medewerker van Noterik aanwezig te zijn. De medewerker van Noterik kan op afstand de uitzending volgen en kan eventueel als het nodig is ingrijpen en/of technische ondersteuning bieden. Live uitzendingen op het Internet zijn mogelijk op basis van audio-only (alleen audio) en de combinatie van audio en video. Omdat er bij het maken van de video-opnames een omvangrijkere personele bezetting van het productieteam noodzakelijk is, zal het uitzenden van audio-only over het algemeen een goedkopere mogelijkheid zijn. Dit is natuurlijk anders wanneer de statenzaal is voorzien van een systeem met automatische camera s. Noterik houdt zich voortdurend bezig met het onderzoeken van de inzet van nieuwe technieken waarmee de productiekosten kunnen dalen. Hierbij kunt u denken aan een indexatie op basis van de microfoon die op dat moment aanstaat of op basis van softwarematige stemherkenning. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 6 van 16

7 5. Workflow archieven Ten opzichte van de traditionele media zoals radio en televisie, heeft Internet het grote voordeel dat het (opgenomen) materiaal geraadpleegd kan worden op het moment dat dit voor de gebruiker goed uitkomt (on demand). Het on demand aanbieden van materiaal kan zowel door burgers als door geïnteresseerde professionals op een later tijdstip gebruikt worden. Na afloop van de vergadering wordt een uitzending automatisch in het archief gezet. Via hetzelfde redactiesysteem kunnen nog correcties worden toegepast op agendapunten of sprekersovergangen die op een verkeerd moment gepushed zijn. Nadat deze correcties zijn toegepast wordt de uitzending gepubliceerd in het archief. Het BestuurOnline pakket beschikt standaard over de mogelijkheid om binnen het archief van vergaderingen te zoeken op agendapunt en spreker. Wanneer de wens bestaat kunnen eveneens sleutelwoorden uit powerpoint slides gehaald worden. Een geavanceerd zoeksysteem maakt het mogelijk om in een pdf-document een compilatie te maken van het materiaal dat op dat moment interessant is. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 7 van 16

8 6. Standaard BestuurOnline pakket Het BOL systeem beschikt over een groot aantal standaard functionaliteiten die tegemoet komen aan eisen vanuit overheidsinstellingen die hun vergaderingen willen uitzenden en archiveren Web-based redactiesysteem De kern van de BOL applicatie bestaat uit een webbased redactiesysteem met als doel de uitzendingen te redigeren, beheren en actualiseren. Tijdens de voorbereiding van een live uitzending worden eerst de gegevens voor de uitzending ingevoerd. Deze gegevens kunnen zijn: agenda, sprekers, commentaren en eventueel powerpoints, documenten en polls. Tijdens de live uitzending zullen de events gepubliceerd worden. In de interface is het mogelijk om aan te geven welke agenda, sprekers, commentaren en powerpoints op dat moment aan de orde zijn. Zodra de events gepubliceerd worden, worden deze verstuurd naar de cliënt-interface, zodat ze voor de kijker zichtbaar worden. Wanneer een live uitzending vlekkeloos verloopt zal het nabewerkingsproces nagenoeg geen tijd vragen. Echter, het kan voorkomen dat tijdens een live uitzending fouten worden gemaakt. In het nabewerkingsproces kunnen deze events worden rechtgezet. 6.2 Zoek-functie Ten opzichte van traditionele media zoals radio en televisie, heeft het Internet het voordeel dat opgenomen materiaal geraadpleegd kan worden op het moment dat dit voor de gebruiker goed uitkomt (on demand). Aan de hand van een geavanceerde zoek-functie kan de gebruiker het gehele archief van statenvergaderingen doorzoeken op sleutelwoord of spreker. Per uitzending kan de gebruiker aan de hand van de agenda door de video bladeren. Deze doorzoekbaarheid (navigatie) maakt het verloop van bestuurlijke processen transparanter doordat een burger of ambtenaar op relatief eenvoudige wijze een specifiek moment kan terugzien. Een belangrijke succesfactor ligt in de wijze waarop de inhoud van het archief gecommuniceerd wordt. Zeker voor de archiefvorm, maar ook in een live situatie is de persoonlijke notificatie interessant. Dit is bijvoorbeeld een "tell a friend' knop die de gebruiker de mogelijkheid biedt om iemand anders via een mailtje op een specifiek punt uit de vergadering te wijzen. In de zit een foto van dit fragment en een directe link naar dat moment in de vergadering. 2BestuurOnline richt zich op internet communicatie vanuit de oorganisatie naar maatschappelijke groeperingen zoals burgers, journaliseten en andere overheidinsstellingen. BestuurOnline kan tevens ingezet worden voor interne communicatie (over intranet). De technische aanpassingen die daarvoor vereist zijn worden niet in deze prijsindicatie beschreven. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 8 van 16

9 6.3 Koppeling Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) Deze uitzendingen via Internet zijn uit te breiden met koppelingen naar het bestuurlijk informatiesysteem. Dit biedt de burgers de mogelijkheid om tijdens de vergadering beleidsstukken te openen die op dat moment aan de orde komen. 6.4 Template managementsysteem Met behulp van het template managementsysteem kan gekozen worden uit verschillende interfaces aan de kant van de burger. Op deze manier kan de provincie op relatief eenvoudige wijze de BOL applicatie inzetten voor vergaderingen buiten het normale bestuurlijke proces. Bijvoorbeeld voor een maandelijkse chat met een burgemeester, of een live uitzending van een speciale gelegenheid. Het template managementsysteem biedt de mogelijkheid om het standaard pakket uit te breiden met een interface, waarin tevens powerpoints slides worden gesynchroniseerd met het videobeeld of waarin verschillende audiosignalen onder de video worden geplaatst (alleen relevant wanneer de vergadering vertaald wordt). Tevens kan gekozen worden voor meer interactieve modules zoals een chat of een poll onder de kijkers. Binnen de standaard licentie wordt een interface aangemaakt en wordt alle specifieke informatie (namen, foto s statenleden etc.) ingevoegd. Wanneer de provincie een extra interface wil hebben, bijvoorbeeld om jeugd debat dagen uit te zenden, zal de ontwikkeling van deze interface apart in rekening worden gebracht. 6.5 Mailing lijsten Wanneer de griffie de agenda van de vergadering heeft ingevoerd, kan hij deze bij wijze van vooraankonding per versturen aan mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het systeem bestaat de mogelijkheid om een adres op te geven voor personen die geïnteresseerd zijn in de live vergaderingen. Mensen kunnen zich hiervoor opgeven wanneer zij in het archief bladeren of wanneer zij naar de live pagina gaan wanneer er geen uitzending is. 6.6 Statistieken In de webbased redactie omgeving van het systeem zijn een aantal standaard statistieken opgenomen: - het aantal bezoeken van unieke IP adressen per live uitzending - de piek (het tijdstip en het aantal) van gelijktijdige bezoeken tijdens een live uitzending - het aantal kijkers per archiefstuk (vergadering), dit is een overzicht per kwartaal. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 9 van 16

10 7. BestuurOnline Modules Naast de standaard functionaliteiten is het mogelijk om een aantal extra modules in te zetten. De kostenstructuur van deze modules is sterk afhankelijk van de reeds aanwezige infrastructuur. Een exact overzicht kan worden uitwerkt in een vooronderzoek. 7.1 Extra interface template Naast de standaard interface kan Noterik een aantal extra interfaces ontwikkelen waarbinnen bijvoorbeeld ruimte voor een powerpoint, chat en een poll is opgenomen. Elk van deze templates kan een andere layout krijgen zodat de webcast faciliteiten gemakkelijk voor andere soorten communicatie kunnen worden ingezet. 7.2 Notificatie systeem Live notificatie kan plaatsvinden op het niveau van een vergadering en een specifiek onderwerp van de vergadering. In de vooraankondiging worden mensen verwezen naar een webpagina waarin ze zich kunnen opgeven voor een specifieke, persoonlijke . Op deze pagina kunnen zij per agendapunt aangeven of zij een of sms wensen te ontvangen wanneer een specifiek punt in een vergadering behandeld word. Ook kunnen zij ervoor kiezen om bij het begin van de vergadering een SMS en/of te ontvangen. 7.3 Snapshot extraction Met behulp van de snapshot extraction tool kan een visuele samenvatting gegeven worden van een vergadering. Deze tool kan ingezet worden voor een standaard samenvatting (extractie op basis van tijden van de agendapunten) maar kan tevens gebruikt worden in de tell a friend functie in het archief. De standaard tool bevat een mogelijkheid om van een serie momenten een plaatje te genereren. Naast deze plaatjes kan met behulp van een editor een tekst worden ingevoegd, waarna de samenvatting oftewel op een website gezet kan worden ofwel via een pdf verspreid kan worden. Wanneer gebruikers een pdf reader 6.0 of hoger hebben kan de video zelfs in de pdf worden afgespeeld. 7.4 Koppeling met DCN systeem De inzet van arbeid rond het systeem kan tot een minimum beperkt worden door een aantal processen te automatiseren. Het uitlezen van gegevens van het DCN kan tevens gebruikt worden om de sprekersinformatie te registreren. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 10 van 16

11 8. Opstartkosten De opstartkosten voor het webcasten van een raads- of statenzaal zijn sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur binnen de organisatie. Wanneer er sprake is van een camerasysteem of bijvoorbeeld een cameraploeg van de lokale omroep, liggen de implementatiekosten lager dan wanneer deze voorzieningen niet aanwezig zijn. Bij een implementatie van BestuurOnline zullen eenmalige opstartkosten gemaakt moeten worden voor het aanmaken van de interface, installatie van de encoding hardware, invoegen van content (spekersinformatie) en het geven van trainingen in het redactiesysteem. In de onderstaande tabel staan de standaard opstartkosten weergegeven. Type Inhoud Prijsindicatie Vooronderzoek 3 Onderzoek naar de inhoudelijk en Eenmalig: 3.690,- technisch meest geschikte variant. BOL Audio - Standaard LIVE uitzending en automatische archivering van audio-uitzending. Opstart: 8.000,- BOL Video - Standaard LIVE uitzending en automatische archivering van video-uitzending. Opstart: ,- De bovenstaande kosten kunnen gespecificeerd worden aan de hand van een vooronderzoek. 3Wanneer de provincie besluit om BestuurOnline aan te schaffen worden de kosten van het vooronderzoek in mindering gebracht op de implementatiekosten van het systeem. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 11 van 16

12 9. Prijsindicatie BestuurOnline Audio In de onderstaande tabel staan de jaarlijkse licentiekosten van de BOL audio pakketten uitgewerkt. De tabel dient slechts ter indicatie. Wanneer er interesse voor bestaat, kan aan de hand van de specifieke situatie van een organisatie een gespecificeerde offerte worden gemaakt. Audio variant Pakket A1 Pakket A2 Pakket A3 Pakket A4 Aantal uitzendingen 8 uur 4 uur 15 0 Live Interface met agenda en sprekers Koppeling BIS Piek Bandbreedte 6 mbps 10 mbps 15 mbps 20 mbps Aantal gelijktijdige luisteraars bij 64 kbps stream Archief Opslagcapaciteit per jaar 10 GB 16 GB 30 GB 60 GB Traffic per jaar 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB Maximaal aantal uur audio bij een stream van 64 kbps Helpdesk Statistieken Back-ups Licentiekosten Extra uitzending 8 uur 4 uur Aantal uitzendingen Binnen de pakketten is een onderscheid gemaakt tussen uitzendingen van 8 en 4 uur. Uitzendingen van 8 uur zijn geschikt voor staten- raadsvergaderingen. Een uitzending van 4 uur kan gebruikt worden wanneer er een losse persconferentie gehouden wordt. Opslagcapaciteit Bij de opslagcapaciteit wordt verwezen naar de hosting ruimte die op de streaming server gereserveerd wordt voor media files van de organisatie. Deze capaciteit wordt jaarlijks vrijgegeven. Een organisatie met een A1 pakket zal in het tweede jaar dus 10 gigabyte extra ruimte krijgen BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 12 van 16

13 10. Prijsindicatie BestuurOnline Video In de onderstaande tabel staan de jaarlijkse licentiekosten van de BOL video pakketten uitgewerkt. De tabel dient slechts ter indicatie. Wanneer er interesse voor bestaat kan aan de hand van de specifieke situatie van een organisatie een gespecificeerde offerte worden gemaakt. Video variant Pakket V1 Pakket V2 Pakket V3 Pakket V4 Aantal uitzendingen 8 uur 4 uur 15 0 Live Interface met agenda en sprekers Koppeling BIS Piek Bandbreedte 20mbps 30 mbps 40 mbps 50 mbps Aantal gelijktijdige kijkers bij 200 kbs stream Archief Zoeken op spreker en onderwerp Opslagcapaciteit 18 GB 25 GB 50 GB 100 GB Traffic per jaar 2 TB 4 TB 6 TB 8 TB Max aantal uur video bij een stream van 200 kbps Helpdesk Statistieken Back-ups Licentiekosten Extra uitzending 8 uur 4 uur Aantal uitzendingen Binnen de pakketten is een onderscheid gemaakt tussen uitzendingen van 8 en 4 uur. Uitzendingen van 8 uur zijn geschikt voor staten- en raadsvergaderingen. Een uitzending van 4 uur kan gebruikt worden wanneer er een losse persconferentie gehouden wordt. Opslagcapaciteit Bij de opslagcapaciteit wordt verwezen naar de hosting ruimte die op de streaming server gereserveerd wordt voor media files van de organisatie. Deze capaciteit wordt jaarlijks vrijgegeven. Een organisatie met een V1 pakket zal in het tweede jaar dus 18 gigabyte extra ruimte krijgen. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 13 van 16

14 11. Korting voor kleinere gemeentes Voor kleinere gemeentes is het mogelijk om een korting te geven op het BOL systeem. Bij de berekening van deze korting wordt met name gekeken naar een verkleining van het aantal raadsleden, het aantal kijkers en de mate waarin het systeem onderhouden dient te worden. Om voor een korting in aanmerking te komen dient de instelling over minder dan 30 raadsleden te beschikken en mag de piek van het aantal kijkers per uitzending niet hoger dan 50 liggen. Ook is het mogelijk om de koppeling naar het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) weg te laten waardoor de licentie en implementatiekosten zullen dalen. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 14 van 16

15 12. Kosten kale streams Tot slot kan een organisatie nog overwegen om enkel beeld of geluid van een vergadering uit te zenden. Dit is dus een uitzending zonder dat daarbij een agenda, sprekersinformatie of raadsdocumenten getoond worden. In de onderstaande tabel staan de kosten voor deze kale stream uitgewerkt. Kale streams Aantal uitzendingen Audio Live Audio Live en Archief Video Live Video Live en Archief 8 uur Piek Bandbreedte 6 mbps 20mbps 20mbps 20mbps Opslagcapaciteit 18 GB 18 GB Traffic per jaar 1 TB 2 TB 1 TB 2 TB Back-ups Licentiekosten Ook van deze kale stream kan een archief online gezet worden. Het is echter niet mogelijk om in dit archief te zoeken op spreker of agendapunt. In principe zit er geen helpdesk in deze pakketten opgenomen. Wel zal er voorafgaande aan de uitzending een audio en video check gedaan worden BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 15 van 16

16 13. Voorwaarden bij deze indicatie De Algemene Leveringsvoorwaarden van Noterik zijn van toepassing. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW. De genoemde prijzen dienen slechts ter indicatie. Wanneer daar interesse voor is kan aan de hand van de specifieke situatie van een organisatie een gespecificeerde offerte worden gemaakt. In de prijsindicatie is geen rekening gehouden met encoding of recorder apparatuur die specifiek voor de provincie aangeschaft moet worden en die al dan niet ter plekke geïnstalleerd dient te worden. Streaming dataverkeer wordt berekend op basis van werkelijk gebruik met een minimum gebruik als basis. BestuurOnline richt zich op internet communicatie vanuit de oorganisatie naar maatschappelijke groeperingen zoals burgers, journaliseten en andere overheidinsstellingen. BestuurOnline kan tevens ingezet worden voor interne communicatie (over intranet). De technische aanpassingen die daarvoor vereist zijn worden niet in deze prijsindicatie beschreven. BestuurOnline Pakketten en workflow Pag 16 van 16

Begeleidend commentaar om het publiek te voorzien van aanvullende informatie.

Begeleidend commentaar om het publiek te voorzien van aanvullende informatie. 1 - Agenda De agendapunten van de vergadering. 2 - Commentaar Begeleidend commentaar om het publiek te voorzien van aanvullende informatie. 3 - Sprekersinformatie Informatie over de spreker die aan het

Nadere informatie

Uitzenden Statenvergaderingen Provincie Flevoland

Uitzenden Statenvergaderingen Provincie Flevoland Uitzenden Statenvergaderingen Provincie Flevoland Via het Internet of via Internet én televisie? Onderwerp : Videoregistratie van statenvergaderingen Auteur : J. Heugen / R.D. Rozendal Versie : 2.1 Aantal

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte.

Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Raad VOORBLAD Onderwerp Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Informatievoorziening en Automatisering

Informatievoorziening en Automatisering Bijlage Raad in Beeld: toelichting op de voorgestelde scenario s Informatievoorziening en Automatisering Wat is nodig om de raadsvergaderingen live te streamen en op welke wijze kan het onderlinge debat

Nadere informatie

Informatievoorziening en Automatisering

Informatievoorziening en Automatisering Bijlage Raad in Beeld: toelichting op de voorgestelde scenario s Informatievoorziening en Automatisering Wat is nodig om de raadsvergaderingen live te streamen en op welke wijze kan het onderlinge debat

Nadere informatie

Uitzenden van raadsvergaderingen via televisie en / of internet (webcasting)

Uitzenden van raadsvergaderingen via televisie en / of internet (webcasting) Uitzenden van raadsvergaderingen via televisie en / of internet (webcasting) 1. Inleiding/vraag De griffier is gevraagd inzichtelijk te maken wat de voor en nadelen zijn van het uitzenden van raadsvergaderingen

Nadere informatie

Raad in beeld Helmond

Raad in beeld Helmond Sequential BV Havenweg 29 3812 PR Amersfoort t. +31 (0)33 462 50 67 f. +31 (0)33 463 13 17 w. www.sequential.nl e. info@sequential.nl Raad in beeld Helmond Oktober 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Concept

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Streaming raadsvergadering

Raadsvoorstel: Onderwerp: Streaming raadsvergadering Raadsvoorstel: 2015-1445 Onderwerp: Streaming raadsvergadering Datum: 23 september 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen, namens het presidium Raadsbijeenkomst: 29 september 2015 Raadsvergadering: 15

Nadere informatie

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier SiteCam Webcam Hosting Services Prijsstelling en Aanvraagformulier Introductie: SiteCam Hosting Services is ontwikkeld door WebcamCenter om onze klanten de mogelijkheid te bieden op een eenvoudige wijze

Nadere informatie

Informatievoorziening en Automatisering

Informatievoorziening en Automatisering Informatievoorziening en Automatisering Bijlage Raad in Beeld: toelichting op de voorgestelde scenario s (inclusief aanvulling m.b.t. audiotranscriptie n.a.v. amendement d.d. 10 mei 2016 op het raadsvoorstel

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Aan de commissie ABBZ. Datum: 9 april 2014. Onderwerp: Audiovisuele verslaglegging bestuursvergaderingen

Aan de commissie ABBZ. Datum: 9 april 2014. Onderwerp: Audiovisuele verslaglegging bestuursvergaderingen Aan de commissie ABBZ 1 Datum: 9 april 2014 Onderwerp: Audiovisuele verslaglegging bestuursvergaderingen Voorstel Kennis te nemen van de mogelijkheid van audiovisuele verslaglegging van de bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Nr Houten, 18 maart 2009

Nr Houten, 18 maart 2009 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr.2009-008 Houten, 18 maart 2009 Onderwerp: Virtueel bijwonen raadsvergaderingen Beslispunten: 1. Het actiepunt virtueel bijwonen van raadsvergaderingen uit het actieprogramma

Nadere informatie

Intelligente oplossingen

Intelligente oplossingen In het voortdurend veranderende zakelijke klimaat van vandaag de dag is het van cruciaal belang om met medewerkers, klanten en investeerders te kunnen communiceren, waar zij zich ook bevinden. Mshow webconferencing

Nadere informatie

HetSchoolvoorbeeld.nl

HetSchoolvoorbeeld.nl HetSchoolvoorbeeld.nl maakt websites voor het onderwijs die u zelf met het bekroonde en gebruiksvriendelijke programma Word- Press inhoudelijk kunt beheren. De vakkundigheid van het team van HetSchoolvoorbeeld.nl

Nadere informatie

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier

SiteCam Webcam Hosting Services. Prijsstelling en Aanvraagformulier SiteCam Webcam Hosting Services Prijsstelling en Aanvraagformulier Introductie: SiteCam Hosting Services is ontwikkeld door WebcamCenter om onze klanten de mogelijkheid te bieden op een eenvoudige wijze

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Er zijn al enkele overheden die hier gebruik van maken. Hierbij aanvullende informatie van zowel gemeenten, provincies en de Tweede Kamer.

Er zijn al enkele overheden die hier gebruik van maken. Hierbij aanvullende informatie van zowel gemeenten, provincies en de Tweede Kamer. memo Aan: De fractievoorzitters i.a.a. de Statenleden Van: J. Bordewijk, tst. 4488 Datum: 16 januari 2004 Betreft: inventarisatie andere overheden In het Presidium van 5 november jl. is de notitie over

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV

PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV 7 CAST TV DE KIJKER. DE BELANGRIJKSTE ROL BINNEN EEN WEBINAR. UITGANGSPUNT BIJ 7 CAST TV IS DE TV ERVARING. DE VIDEO STAAT CENTRAAL.

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

C. Miedema Telefoonnummer 29954/ december 2015

C. Miedema Telefoonnummer 29954/ december 2015 Agendapunt commissie: 5.1 telefoonnummer Cobie.miedema@gmail.com C. Miedema Telefoonnummer Cobie.miedema@gmail.com kenmerk datum raadsvergadering 29954/29956 17 december 2015 portefeuillehouder onderwerp

Nadere informatie

Raad V200901121 versie 1 december 2009

Raad V200901121 versie 1 december 2009 Raadsvoorstel Inleiding: Sinds 2002 worden de vergaderingen van de gemeenteraad door camera geregistreerd en integraal uitgezonden op het televisiekanaal van de Heusdense lokale omroep HTR. Sinds de vaststelling

Nadere informatie

Agendapunt : 11. Komen tot een keuze van de middelen van werken door de raad ten aanzien van: A. papierloos werken B. webcasting

Agendapunt : 11. Komen tot een keuze van de middelen van werken door de raad ten aanzien van: A. papierloos werken B. webcasting AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering: 19 december 2012 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 12.09.11 Onderwerp : Keuze app papierloos werken en webcasting Marum : 6 december 2012 Doel raadsvoorstel Komen tot

Nadere informatie

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Heliview Online online@heliview.nl +31 (0)35 698 22 55 Index Inleiding... 3 Webinar Studio & Services... 4 Basic Webinar Service... 4 Standaard Webinar Service...

Nadere informatie

CMS Systeem als webportal

CMS Systeem als webportal CMS Systeem als webportal Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Roden, 19 februari 2004 Onderwerp Opdrachtverlening bouw en implementatie Raadsinformatiesysteem aan Notenbomer Internetcenter Voorstel De werkgroep Raadsinformatiesysteem

Nadere informatie

LIVE WEBINAR UITZENDEN

LIVE WEBINAR UITZENDEN LIVE WEBINAR UITZENDEN met Google Hangouts on Air WEBINARGEEK.COM INTRODUCTIE Voor het uitzenden van een live webinar met WebinarGeek heb je een Google account nodig. Dat is nodig omdat er gebruik wordt

Nadere informatie

Datum. 31 maart 2011

Datum. 31 maart 2011 Memo Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Datum Aan Provinciale Staten Onderwerp Uitvoering motie 256: live uitzenden van commissievergaderingen Geachte leden van Provinciale Staten,

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

LIVE WEBINAR UITZENDEN

LIVE WEBINAR UITZENDEN LIVE WEBINAR UITZENDEN met Google Hangouts on Air WEBINARGEEK.COM INTRODUCTIE Voor het uitzenden van een live webinar met WebinarGeek heb je een Google account nodig. Dat is nodig omdat er gebruik wordt

Nadere informatie

QUICKSTART GUIDE. webinar organiseren WEBINARGEEK.COM

QUICKSTART GUIDE. webinar organiseren WEBINARGEEK.COM QUICKSTART GUIDE webinar organiseren WEBINARGEEK.COM LIVE WEBINAR ORGANISEREN Bij een live webinar nodig je mensen vooraf uit om deel te nemen aan het webinar. Op het afgesproken tijdstip logt iedereen

Nadere informatie

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub AGENDA 1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling 2. Live distributie via OLON MediaHub 3. Demo OLON MediaHub 4. Mediahub in de praktijk (hands-on training)*

Nadere informatie

EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN?

EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN? EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN? RoyalCast biedt onderwijsinstellingen een eenvoudige totaaloplossing voor het opnemen, uitzenden en archiveren van colleges en andere

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

KRACHTIG PLUG AND PLAY WEBCASTPLATFORM

KRACHTIG PLUG AND PLAY WEBCASTPLATFORM KRACHTIG PLUG AND PLAY WEBCASTPLATFORM KIES VOOR KWALITEIT, ZEKERHEID, PROFESSIONALITEIT EN GEBRUIK ROYALCAST OM ZELF UW EIGEN WEBCASTS TE PRODUCEREN. Het RoyalCast Webcastplatform stelt u in de gelegenheid

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland' tetenwergadering d.d.: Confomi beskjten- 8 OKT. 2009i

Provinciale Staten van Flevoland' tetenwergadering d.d.: Confomi beskjten- 8 OKT. 2009i P R O V I N C I E F L E V O L A N D Provinciale Staten van Flevoland' tetenwergadering d.d.: Confomi beskjten- 8 OKT. 2009i Statenvoorstel Aan Provinciale Staten Statenvergaderins 8 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal

Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal gemeente BriinSSIIITI I Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal Registratiekenmerk 636258 Gemeenteblad nr. 2016, nr. 11 Rol van de raad: De raad krijgt dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

EMAILWAVE. Professionele E-mail Marketing tool

EMAILWAVE. Professionele E-mail Marketing tool Introductie EmailWave is dé manier om uw leden of klanten uw nieuwsbrief toe te sturen. De applicatie biedt vele mogelijkheden om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken uw leden of klanten op de hoogte

Nadere informatie

> Communicatie korten pensioen > Tijdspad > Online tool > Individuele brief > Integratie UPO-proces > Maatwerk > Kosten

> Communicatie korten pensioen > Tijdspad > Online tool > Individuele brief > Integratie UPO-proces > Maatwerk > Kosten > Communicatie korten pensioen > Tijdspad > Online tool > Individuele brief > Integratie UPO-proces > Maatwerk > Kosten Februari 2012 Communicatie korten pensioen 2012 staat in de pensioenwereld tot nu

Nadere informatie

DE BIS DIGIRAAD CONCEPTEN

DE BIS DIGIRAAD CONCEPTEN DE BIS DIGIRAAD CONCEPTEN Volledig geïntegreerde en digitale ondersteuning van de workflow vóór, tijdens en na uw raadsvergaderingen. Alles-in-één oplossing Van vergader app tot streaming video Volledig

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

bezoekers eenvoudig informeren Narrowcasting software

bezoekers eenvoudig informeren Narrowcasting software bezoekers eenvoudig informeren Narrowcasting software is een geregistreerd product van Webova Nederland. VERSIE 1.8 AUGUSTUS 2015 INHOUDSOPGAVE Wat is Narrowcasting Wat is Controlscreen? Voor wie is Controlscreen?

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding. GO. raadsinformatie 5.4

Eindgebruikershandleiding. GO. raadsinformatie 5.4 Eindgebruikershandleiding GO. raadsinformatie 5.4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. NIEUW IN DEZE VERSIE... 5 3. COMPONENT GO. RAADSINFORMATIE RIS BIS EN RAAD DIRECT... 6 3.1 HOE

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account beheren 5

Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account beheren 5 Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Een kleine greep uit de mogelijkheden van VHV- Kompas. 2 De hoofdpagina 2 De groepspagina en sectorpagina 4 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

VanMeijel supportsysteem

VanMeijel supportsysteem van meijel automatisering bv duit 8 8305 BB Emmeloord t 0527 61 46 67 e info@vanmeijel.nl vanmeijel.nl VanMeijel supportsysteem Tips voor optimaal gebruik BTW NL0088.65.279.B01 IBAN NL45 RABO 0112528945

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online?

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie en Output software Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie & Output software CRMconnectors biedt een themaoplossing. Elke organisatie ontvangt en verstuurt

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Inhoud. InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013

Inhoud. InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013 Handleiding module Workshops met rondleider Van: InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013 Inhoud Handleiding module Workshops met rondleider... 1 Inleiding...2 Voorbeeld Workshop...3 Workflow...Error!

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z Datum Agendapunt Documentnummer R04S004/z160012465 Onderwerp Digitalisering raadzaal Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Te komen tot het live uitzenden in beeld en geluid via internet (tevens digitaal

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Versie 1.3 17 oktober 2014

Versie 1.3 17 oktober 2014 Vragen naar jwnellestijn@casema.nl of arthur@vierboom.nl 1 OmroepHouten over naar OLON Mediahub Vanaf 18 December 2013 maakt OmroepHouten gebruik van het gezamenlijk platform voor contributie en distributie

Nadere informatie

Raadsvergadering 13 oktober Onderwerp Inrichting raadzaal en gebruik audiovisuele middelen vernieuwbouw gemeentehuis

Raadsvergadering 13 oktober Onderwerp Inrichting raadzaal en gebruik audiovisuele middelen vernieuwbouw gemeentehuis RAADSVOORSTEL Datum en nummer 11 oktober 2016, nummer Raadsvergadering 13 oktober 2016 Agendapunt 12 Programmaveld Bestuur & Regio Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Onderwerp Inrichting

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

WHITE PAPER. Waarom Werken. Webinars. NOVEMBER 2012 Company Webcast BV

WHITE PAPER. Waarom Werken. Webinars. NOVEMBER 2012 Company Webcast BV Webinars Waarom Werken NOVEMBER 2012 Company Webcast BV Waarom Webinars Werken De markt voor webinars zal de komende jaren ruim verdubbelen, zo blijkt uit recent onderzoek van Frost & Sullivan. Hoewel

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Papierloos vergaderen c.s. VOORSTEL 1. Een (investerings)krediet van 23.500,00 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 18 ipads en toebehoren en deze in bruikleen geven

Nadere informatie

Kamp Amersfoort. Handleiding Annotatie Editor

Kamp Amersfoort. Handleiding Annotatie Editor Kamp Amersfoort Handleiding Annotatie Editor Interviews van ooggetuigen voorzien van tijdsgerelateerde metadata versie 1.2 Noterik B.V. Rutger Rozendal r.rozendal@noterik.nl / 06 16096327 Handleiding Annotatie

Nadere informatie

IN DETAIL: Hotel Premium Essentials in detail (wijzigingen voorbehouden, 03/2012 OCILION IPTV Technologies GmbH 1/7

IN DETAIL: Hotel Premium Essentials in detail (wijzigingen voorbehouden, 03/2012 OCILION IPTV Technologies GmbH 1/7 IN DETAIL: Doelgroep: Hotels of gasthuizen, voorzien van een gestructureerde bekabeling en de wens voor een TV systeem dat het wezenlijke tot in de perfectie kan bieden. Eenvoudig: Eenvoudige installatie

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Profit Touch Interface

Profit Touch Interface Zielhorsterweg 79 3813 ZX Amersfoort Tel Mail Web Profit Touch Interface Vastleggen, registreren en bestellen op een Touch Screen. Gekoppeld aan AFAS Profit 033-2104141 info@ipublications.net www.ipublications.net

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Je webshop inrichten

Je webshop inrichten Je webshop inrichten Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: Je webshop inrichten 1. Producten, categorieën en pagina s aanmaken 2. Webshop vormgeven 3. Verzendkosten, betaaloplossingen

Nadere informatie

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt.

Publiceren Publiceren betekent dat u informatie over de vergunningen op uw eigen website openbaar maakt. Inleiding Het project Vergunningen op Internet van ICTU biedt een standaard voor het publiceren en uitwisselen van vergunningeninformatie. Deze standaard heet het Internet Publicatie Model (IPM). Het IPM

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis Requirements Marktplaats voor studenten en docenten 2008 Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis 2 Inhoudsopgave Situatieschets... 3 Randvoorwaarden... 3 Performance... 3 Gebruikers...

Nadere informatie

CONCEPT DESIGN GELUID

CONCEPT DESIGN GELUID CONCEPT DESIGN GELUID GELUID CONCEPT 1 PRESENTATIE Music Explorer 1 PROBLEEM Video en audio streaming services ( YouTube, Spotify, Pandora enz.) hebben een vernieuwende manier nodig om hun bezoekers kennis

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Quick Guide

Gebruikers Handleiding Quick Guide Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.0 Versie: 1.1 Datum: 18 maart 2010 Auteur(s): M.H.M. van het Bolscher B.A. Kooy M.J.R. Verbiesen R. Scheffer Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

VIPS Events, de nieuwe standaard van reserveren! 1. Algemeen

VIPS Events, de nieuwe standaard van reserveren! 1. Algemeen VIPS Events VIPS Events, de nieuwe standaard van reserveren! 1. Algemeen VIPS Events is een onderdeel van VIPS. Deze module heeft zich inmiddels ontwikkeld als een toonaangevend reserverings- en informatiesysteem

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

MICROSOFT EXCHANGE AANVANG 10:00 UUR

MICROSOFT EXCHANGE AANVANG 10:00 UUR MICROSOFT EXCHANGE AANVANG 10:00 UUR Orbis Software Benelux BV MICROSOFT EXCHANGE KOPPELING Door: Gerard Klokgieters Agenda infosessie Algemene introductie Waarom MS Exchange Connector? Welke onderdelen

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

Informatie voor (zorg)organisaties

Informatie voor (zorg)organisaties Informatie voor (zorg)organisaties ZorgPortaal.nl netwerk Januari 2015, versie 1.2 Stichting Care Net Holland (CNH) Over het ZorgPortaal.nl netwerk Bijna 15 jaar een begrip binnen de Nederlandse zorg-

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

Checklist Wmo Platform

Checklist Wmo Platform Checklist Wmo Platform Inleiding Het Wmo Platform biedt de gebruiker de mogelijkheid zijn PGB te verantwoorden aan het Zorgkantoor en per 1 januari het PGB voor huishoudelijk verzorging aan de gemeente.

Nadere informatie