Wright, Alex Cataloging the world

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wright, Alex Cataloging the world"

Transcriptie

1 Non-Fictie Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : 031 : 13 Wetenschap en Techniek : : In 1934, a Belgian entrepreneur named Paul Otlet sketched out plans for a worldwide network of computers-or "electric telescopes," as he called them that would allow people anywhere in the world to search and browse through millions of books, newspapers, photographs, films and sound recordings, all linked together in what he termed a réseau mondial: a "worldwide web." Today, Otlet and his visionary proto-internet have been all but forgotten, thanks to a series of historical misfortunes - not least of which involved the Nazis marching into Brussels and destroying most of his life's work. In the years since Otlet's death, however, the world has witnessed the emergence of a global network that has proved him right about the possibilities - and the perils - of networked information. 1

2 Non-Fictie Dolan, Paul Happiness by design Happiness by design : finding pleasure and purpose in everday life / Paul Dolan. - [London] : Penguin Books, XX, 235 pagina's : illustraties ; 20 cm. Oorspronkelijke uitgave: Hudson Street Press, Met literatuuropgave, index. ISBN : 172 : 01 Geestelijk leven : : As a Professor of Behavioural Science at the London School of Economics, Dolan conducts original research into the measurement of happiness and its causes and consequences, including the effects of our behaviour. Here he creates a new outlook on the pursuit of happiness - it's not just how you feel, it's how you act. Happiness by Design shows that being happier requires us to actively re-design our immediate environment. Enough has been written on how to think happy. Happiness by Design is about how to behave happy and how to incorporate the most recent research findings into our everyday lives. 2

3 Non-Fictie Nai m, Moise s The end of power The end of power : from boardrooms to battlefields and churches to states, why being in charge isn't what is used to be / Moise s Nai m. - New York : Basic Books, a member of the Perseus Books Group, XIII, 306 pagina's ; 21 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : In The End of Power, award-winning columnist and former Foreign Policy editor Moisés Naím illuminates the struggle between once-dominant megaplayers and the new micropowers challenging them in every field of human endeavor. Drawing on provocative, original research, Naím shows how the antiestablishment drive of micropowers can topple tyrants, dislodge monopolies, and open remarkable new opportunities, but it can also lead to chaos and paralysis. Naím deftly covers the seismic changes underway in business, religion, education, within families, and in all matters of war and peace. Examples abound in all walks of life: In 1977, eighty-nine countries were ruled by autocrats while today more than half the world's population lives in democracies. CEO's are more constrained and have shorter tenures than their predecessors. Modern tools of war, cheaper and more accessible, make it possible for groups like Hezbollah to afford their own drones. Those in power retain it by erecting powerful barriers to keep challengers at bay. Today, insurgent forces dismantle those barriers more quickly and easily than ever, only to find that they themselves become vulnerable in the process. Accessible and captivating, Naím offers a revolutionary look at the inevitable end of power-and how it will change your world. (Mark Zuckerberg "Year of Books" title) Wilders, Marcel Het compleet Arbo-regelgevingboek 2015 Het compleet Arbo-regelgevingboek 2015 / M.M.W. Wilders. - Zeist : Kerckebosch uitgeverij, studiecentrum, [2015] pagina's ; 24 cm. - (Het compleet arboregelgeving-boek...). - Met reg. ISBN De meest complete uitgave boek én online met onder andere Arbowet, Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving, Besluit en Regeling risicos zware ongevallen 1999, Nota i.v.m. herziening certificatiestelsel, Asbestbesluiten en de Wet op de Ondernemingsraden. De verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor goede en veilige arbeidsomstandigheden in de eigen onderneming is onverminderd groot. Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling eisen van werkgever en werknemer dat gewerkt wordt in een veilige werkomgeving onder veilige werkomstandigheden. Beiden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten. Kennis van de wetgeving is daarom noodzakelijk. Ter voorkoming van ongevallen, gevaarlijke situaties en bestuurlijke boetes is het nuttig om inzicht te hebben in zaken waaraan de Inspectie SZW aandacht besteedt. Daarom zijn de tot nu toe verschenen branchebrochures op de website opgenomen. Tevens wordt in deze uitgave een toelichting gegeven op het sanctie- en handhavingsbeleid en op de structuur en de tarieven van de bestuurlijke boetes. In het verlengde hiervan zijn de richtlijn voor strafvordering en de aanwijzing voor handhaving van de Arbowet opgenomen. 3

4 Non-Fictie Kastelein, G.W. De bankenunie en vertrouwen in een goede afwikkeling De bankenunie en vertrouwen in een goede afwikkeling : preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2014 / Mr. G.W. Kastelein. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XI, 232 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen ; deel 126). - Omslagtitel: De bankenunie en het vertrouwen in een goede afwikkeling. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Met een gemeenschappelijk bankentoezicht en een collectieve afwikkelingsmechanisme voor banken in de problemen, zou Europa kunnen zorgen voor uniform en hoogwaardig bankentoezicht - en mochten de zaken toch ontsporen, dan zou het collectieve afwikkelingsmechanisme niet alleen voor een gelijk speelveld zorgdragen, maar zouden ook de lasten over de grenzen verdeeld worden. In rap tempo heeft de Europese Commissie een uiterst complex geheel aan wet- en regelgeving en bijbehorende nieuwe institutionele structuren voorgesteld. En, tegen de verwachting van sommige cynici in, is in een bijna even rap tempo over deze voorstellen onderhandeld, met als uitkomst wat wij nu de "bankenunie" noemen. Gerard Kastelein heeft zich als een van de eersten gebogen over het gehele complex aan regels en institutionele veranderingen die tot de bankenunie worden gerekend Kampen, Joost Verwaarloosde organisaties Verwaarloosde organisaties : introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals / Joost Kampen. - Derde gewijzigde druk. - [Deventer] : Vakmedianet, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave en register. ISBN De 'verwaarloosde organisatie' is een nieuw concept dat managers en adviseurs helpt om de weerbarstige werkelijkheid in organisaties beter te begrijpen. Als je deel uitmaakt van een organisatie, raak je sluipenderwijs gewend aan 'hoe de dingen hier gaan'. Alles wordt gaandeweg normaal, zelfs wat ongewoon of onhandig is. Pogingen om die zaken aan te pakken mislukken vaak, medewerkers raken vervreemd van hun werk en van elkaar en voor je het weet heb je een verwaarloosde organisatie: een organisatie waar het langdurig ontbreekt aan sturing en begeleiding. Verwaarlozing van organisaties kom vaker voor dan we denken, ondanks dat het woord niet voorkomt in de organisatiekunde. Sioo-docent Joost Kampen onderzocht de oorzaken van het vastlopen van deze organisaties en introduceert een specifieke veranderaanpak voor dit type organisaties. Verwaarloosde organisaties is een must have voor alle organisatieprofessionals die te maken kunnen krijgen met het verschijnsel verwaarloosde organisatie: bestuurders, directeuren, managers, P&O-adviseurs, OR-leden, extern en interne adviseurs en interim-managers. Winnaar van de Ooa Boek van het Jaar prijs! 4

5 Non-Fictie Weis, Bernd X. From idea to innovation From idea to innovation : a handbook for inventors, decision makers and organizations / Bernd X. Weis. - Berlin : Springer, [2015]. - XVI, 263 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Management for professionals). - Vertaling van: Praxishandbuch Innovation : Leitfaden fu r Erfinder, Entscheider und Unternehmen. - Wiesbaden : Gabler Verlag, Vertaald uit het Duits. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : The book assists in bringing together the three stakeholders of an innovation - inventor, decision maker and organization. These stakeholders have conflicting requirements and the book offers advice on how and by what methods they can communicate and the information that is expected and required in different phases of innovation. The perspectives of inventor, decision maker and organization are integrated in a business model that enables a common "language" and communication platform for the inevitably emerging tension field and that allows for asking and answering the right questions Emmitt, Stephen Design management for architects Design management for architects / Stephen Emmitt. - Second edition. - Chichester : Wiley Blackwell, XIV, 287 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Colofon vermeldt: 2007 by Blackwell Publishing Ltd, 2014 by John Wiley & Sons, Ltd. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN This unique guide helps architects improve their management skills by addressing the relationship between the management of the design project and the design office. The author demonstrates how a professionally managed project, conceived and delivered within a professionally managed office ensures that client values are translated into construction without loss of creativity. Design Management for Architects divides into two parts. Part 1: Managing Creative Projects covers the context and infrastructure of projects; looks at client values; describes developing, detailing and realising the design; and shows how to learn from projects. Part 2: Managing Creative Organisations describes the business of architecture; explains how to manage creative people and the design studio - covering communication and knowledge-sharing, information management, financial management and attracting/retaining clients. This second edition has been extensively rewritten in response to student feedback and to the rapid evolution of design management in architecture. 5

6 Non-Fictie Fritz, Mark Lead & influence Lead & influence : get more ownership, commitment, and achievement from your team / Mark Fritz. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. - XX, 187 pagina's ; 24 cm. Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Lead & Influence explains how to use the power of ownership to become even more successful in leading your organization. Based on thirty years of leading and influencing across distances and cultures, author Mark Fritz has identified key leadership mindsets and habits that create a culture of ownership. It begins with a leader's personal ownership. Second, it's about enabling personal ownership in others. Third, it's about enabling team and organizational ownership. Why? Because you want your people to not just do their job, but also to own the achievement. A leader's performance and quality of life is in direct proportion to the level of ownership their people to deliver the results. The more ownership your people take, the more success you and your organization will enjoy. Lead & Influence will show you how to empower your employees to own achievement, no matter the distance between you and them Hargreaves, Andy Uplifting leadership Uplifting leadership : how organizations, teams, and communities raise performance / Andy Hargreaves, Alan Boyle, Alma Harris. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, A Wiley Brand, [2015]. - VII, 228 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN What does it take to do more with less? How can you do better than before, or better than others? How do you turn losses into wins, or near-bankruptcy into strong profitability, or abject failure into stellar success? The power of uplift enables any organization to do more with less, beat the competition, and perform better than ever. Leaders who uplift their employees' passions, intellects, and commitments produce remarkable results. Based on original research from a seven-year global study, Uplifting Leadership reveals how leaders from diverse organizations inspired and uplifted their teams' performance. Distilling the six common characteristics of leaders at highperforming organizations across business, sports, and education, authors Andy Hargreaves, Alan Boyle, and Alma Harris explore the nature of uplift, its impact on performance, and the ways to achieve it within and beyond an organization's walls. Featuring case studies of organizations as diverse as Shoebuy.com, Fiat, Dogfish Head Craft Brewery, Marks & Spencer, Cricket Australia, Burnley Football Club, and the Vancouver Giants, as well as world-leading educational systems, Uplifting Leadership provides tools for leaders to incorporate these performance-driving strategies into their own. 6

7 Non-Fictie Evans, Vaughan 25 need-to-know strategy tools 25 need-to-know strategy tools / Vaughan Evans. - Harlow, England : Pearson, XXVIII, 193 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Includes 10 handy do's and don'ts of strategy development. Need powerful decision-making tools at your fingertips? Want to get the most out of strategic thinking models like Porter's Five Forces? Only want what you need to know, rather than reams of theory? With the critical strategy tools required to drive your business forward, this book tells you what you need to know, fast Belew, Shannon The art of social selling The art of social selling : finding and engaging customers on Twitter, Facebook, LinkedIn, and other social networks / Shannon Belew. - New York : Amacon, American Management Association, [2014]. - XVI, 267 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Social media platforms such as Facebook, Twitter, LinkedIn, and Pinterest are changing the way consumers make purchasing decisions...and tapping into these online communities has become a necessary part of any integrated sales strategy. Citing enlightening research and real-world examples, this smart, practical guide presents readers with a detailed methodology for growing sales and expanding their customer base using social media. Readers will learn how to: use content and conversations to build online relationships that transition to sales; execute realistic sales strategies for each of the major social media platforms; spot social media trends that may influence future buying behaviors; sell online in B2B and B2C environments; turn social shares (likes, favorites, +1s) into social sales; set tangible goals; and use online tools and analytics to track social influencers and identify relevant conversations as they are happening. Complete with a chapter dedicated to capturing mobile sales - a segment poised to explode as the adoption of smartphones and tablets grows - The Art of Social Selling is essential reading for every sales professional. 7

8 Non-Fictie Brown, Linden R. The customer culture imperative The customer culture imperative : a leader's guide to driving superior performance / Dr. Linden R. Brown and Chris L. Brown. - New York : McGraw Hill education, [2014]. XVII, 318 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : What do Toyota, Apple, and Zappos have in common? CUSTOMER-CENTRIC CULTURE And now, with this research-based method, you can replicate their success with your business Based on more than 60 studies and the authors' three-year proprietary research project with more than 100 companies, The Customer Culture Imperative demonstrates that organizations exhibiting a strong "customer-centric culture" do, in fact, produce superior business performance. It provides diagnostic tools and a roadmap for effective implementation, designed to make cultural change concrete and actionable in any organization. Dr. Linden R. Brown is chairman and co-founder of MarketCulture Strategies Inc. Christopher Brown is the former marketing director for Hewlett-Packard for the South Pacific and is presently a Silicon Valley-based sales and marketing consultant Scott, David Meerman The new rules of sales and service The new rules of sales and service : how to use agile selling, real-time customer engagement, big data, content, and storytelling to grow your business / David Meerman Scott. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. - XI, 260 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN Sales and service are being radically redefined like never before. With buyers now in possession of unlimited information, online content is quickly becoming the dominant driver for commerce. Today anyone working in sales or customer service needs to possess entirely new skills. Unfortunately most organizations are still using traditional selling and service models developed for a different time. In this new book by the author of the bestseller The New Rules of Marketing & PR, David Meerman Scott demystifies the new digital commercial landscape and offers inspiring and valuable guidance for anyone not wanting to be left behind. Required reading for any organization that interacts with the public - ranging from independent consultants to established large corporations and small businesses to new start-ups and non-profits - The New Rules of Sales & Service is the essential guidebook for anyone attempting to navigate the exciting and evolving digital landscape. 8

9 Non-Fictie Klijsen, Peter Persoonlijke kracht in acquisitiegesprekken Persoonlijke kracht in acquisitiegesprekken : authentiek acquireren voor professionals / Peter Klijsen ; illustraties: Mat Rijnders. - 1e druk, 2e oplage. - Den Haag : Academic Service, pagina's : illustraties ; 22 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 384 : 11 Bedrijf en Beroep : : Acquireren roept bij professionals nogal eens weerstand op. Ze willen absoluut niet geassocieerd worden met 'de agressieve verkoper die komt leuren om een klus'. Bovendien brengt de druk om opdrachten binnen te halen veel onzekerheid met zich mee. In Persoonlijke kracht in acquisitiegesprekken laat acquisitie-expert en trainer Peter Klijsen zien dat het ook anders kan. Hij maakt duidelijk hoe je op een integere en tegelijkertijd professionele wijze opdrachten kunt verwerven. Op een manier die aansluit bij je persoonlijke kracht én recht doet aan de belangen van de opdrachtgever. Dit noemt hij authentiek acquireren. Authentiek acquireren kent drie basisprincipes: 1.Stel doelen zonder vooraf het resultaat te bepalen. 2.Erken en respecteer de koopbehoefte van de klant. 3.Creëer kansen door je klant niet te willen veranderen. De auteur geeft met praktische adviezen en concrete voorbeelden aan hoe je deze drie principes toepast in acquisitiegesprekken: van het eerste contact tot de afsluiting van een acquisitietraject. Op zo'n manier dat effectiviteit, respect en authenticiteit samengaan. Waardoor acquireren niet langer een vervelend klusje is, maar een natuurlijk, plezierig en vooral vanzelfsprekend onderdeel van je werk Lane, Randall You only have to be right once You only have to be right once : the unprecedented rise of the instant tech billionaires / Randall Lane and the staff of Forbes. - New York, New York : Portfolio/Penguin, XII, 208 pagina's, 8 ongenummerde pagina's foto's : foto's ; 24 cm ISBN In 2007, twenty-one-year old David Karp launched Tumblr, a simple microblogging platform, on a whim. By 2012, it had become one of the top ten online destinations, drawing 170 million visitors. By 2013, Yahoo had acquired Tumblr for over $1 billion. Just like that, a kid who hadn't even earned his high school diploma was worth over a quarter billion dollars. And he's not the only one...silicon Valley's newest billionaires represent a unique and unconventional breed of entrepreneur: young, bold, and taking the world by storm with their extreme speed, insatiable hunger, and progressive leadership. These whiz kids (and, to be fair, a few adults) have the hottest companies in the world. They are all turning just one brilliant insight or hook into money at a rate never before seen in human history-creating companies that, even with no revenue, garner insane valuations. With unique insider access to the world's most influential and wealthy entrepreneurs, Forbes has dug in to find what these super-entrepreneurs say about their own success. With sixteen illuminating pieces, including two never-before published features, we get behind-the-scenes examinations of the founders of Spotify, Airbnb, Tumblr, Twitter, and more. 9

10 Non-Fictie Pommer, Evert Maten voor gemeenten 2014 Maten voor gemeenten 2014 : prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode / Evert Pommer, Ingrid Ooms, Saskia Jansen. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, maart pagina's : grafieken, tabellen ; 24 cm. - (SCP-publicatie, [ISSN ] ; ). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. - Notenschrift en gitaartabulatuur. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : De gemeenten in Nederland gaven in 2012 samen ruim 51 miljard uit, en zijn daarmee verantwoordelijk voor 18% van de totale overheidsuitgaven. Een geëigende vraag is welke diensten burgers en bedrijven hiervoor geleverd krijgen. In deze publicatie worden de gemeentelijke uitgaven voor de verschillende taken afgezet tegen de prestaties die gemeenten leveren. Deze vraag wordt steeds belangrijker, omdat gemeenten steeds meer taken krijgen toegewezen. Zo zijn gemeenten dit jaar geheel verantwoordelijk geworden voor de arbeidsparticipatie, de zorg thuis en de jeugdzorg. De uitkomsten, die betrekking hebben op de periode , wijzen uit dat gemeenten er betrekkelijk goed in slagen om de gemeentelijke dienstverlening op peil te houden, ook al moeten zij het met minder geld doen. 10

11 Non-Fictie Wilkinson, Pete Unstoppable Unstoppable : using the power of focus to take action and achieve your goals / Pete Wilkinson. - Chichester, West Sussex : Capstone, A Wiley Brand, X, 188 pagina's : illustraties ; 22 cm ISBN : : 01 Geestelijk leven I : : Don't just coast through life - power through. Make an impact. Achieve your goals. Be successful, fulfilled and a force to be reckoned with. Stop making plans that don't come to full fruition. Stop procrastinating and putting things off. Stop doing just enough. Start being focused, driven and more successful than you ever thought possible! Pete Wilkinson is a business coach and a successful endurance triathlete. So he knows how to hone a razor sharp focus and keep driving through to the finishing line. And in 'Unstoppable' he shows us how to establish a firm vision and focus for our lives, increase our productivity and take action to deliver the results to make us a winner. 11

12 Non-Fictie DuFour, Richard De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG / Richard Dufour en Michael Fullan ; vertaling [uit het Engels]: AVB ; bewerking voor het Nederlandse onderwijs: Matthieu Gelissen, Fred Kruidenberg, Fabienne Peters ; eindredactie: Anita de Jong. - 1e druk. - Rotterdam : Bazalt, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (Meesterlijk management reeks). - Vertaling van: Cultures built to last, systemic PCLs at work. Bloomington, USA : Solution Tree, Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Leerlingen leren beter als ook hun leraren blijven leren. Als leraren niet geïsoleerd voor de klas staan, maar hun werkwijze en resultaten met elkaar delen en samen streven naar betere leerlingprestaties. Een professionele leergemeenschap (PLG) creëert de voorwaarden voor deze samenwerking. In dit boek bundelen de bekende onderwijswetenschappers Richard DuFour en Michael Fullan hun kennis. Tel DuFours uitgebreide ervaring met PLG's op bij Fullans succesvolle aanpak van veranderprocessen, en het resultaat is een heldere uiteenzetting van de manier waarop leiders een PLG-proces kunnen aansturen. Maar: bij een professionele leergemeenschap op één school hoeft het niet te blijven. Het onderwijs verbetert nog meer als ook scholen hun deuren voor elkaar openzetten en continu van elkaar leren. Als leiders - bestuurders en directeuren - zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs op al hun scholen en samen met overheden eendrachtig optrekken om de onderwijskwaliteit te optimaliseren. Kortom: als het hele systeem werkt als een professionele leergemeenschap. Hoe zorg je voor de cultuuromslag die hoort bij een professionele leergemeenschap? Hoe zorg je ervoor dat die verandering beklijft? Dit boek geeft de antwoorden Lieskamp, Myriam Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs : strategisch hr-beleid voor een professionele leergemeenschap / Myriam Lieskamp en Rob Vink. - [Huizen] : Pica, [2015] pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave. - Met literatuuropgave. ISBN De maatschappij is fors aan het veranderen. Die ontwikkelingen hebben grote effecten op het onderwijs. Om te kunnen anticiperen op alle veranderingen die op het onderwijs afkomen, lijkt het ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap een kansrijke aanpak. In een professionele leergemeenschap staan vier processen centraal: samen veranderen, samen werken, samen leren en samen leiden. In een professionele leergemeenschap ligt de focus op het leren van de leerlingen en het zo goed mogelijk inrichten van het leerproces. Dat vraagt hoogwaardig vakmanschap van leraren, schoolleiders en andere onderwijsmensen. Opvallend genoeg staat een belangrijke motor achter de ontwikkeling van vakmanschap, strategisch human resource beleid, nog in de kinderschoenen. Bovendien heeft het vaak een instrumenteel karakter. Er is geen blauwdruk van een professionele leergemeenschap omdat het leren van leerlingen centraal staat. Strategisch hr-beleid zorgt ervoor dat iedere onderwijsinstelling kan ontwikkelen naar een unieke professionele leergemeenschap die ervoor zorgt dat iedereen samen kan leren. 12

13 Non-Fictie Bijsterveld, Sandra van Denkspellen inzetten in de klas Denkspellen inzetten in de klas : handleiding / Sandra van Bijsterveld. - [Drachten] : Eduforce educatieve uitgeverij, november pagina's : illustraties ; 30 cm. Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : 9.95 : Denkspellen bieden (hoog)begaafde kinderen op een leuke manier meer uitdaging in de klas. Maar is het spelen van spelletjes op school wel nuttig? Deze 'Handleiding denkspellen inzetten in de klas' laat zien aan welke vaardigheden denkspellen bijdragen en hoe je ze effectief kunt inzetten bij verschillende soorten leerlingen. De volgende categorieën worden gehanteerd: logische denkspellen, strategische denkspellen, coöperatieve spellen en reactiespellen. Er worden veel voorbeelden van geschikte spellen gegeven en uitgelegd hoe de spellen effectief worden ingezet in de klas Verkerk, Wouter Dit is mijn wijk niet...! Dit is mijn wijk niet...! : 93 eye-openers over gastvrijheid en horeca in 25 blogs / Wouter Verkerk ; redactie: Haags Bureau. - Vijfde [herziene] druk. - [Amsterdam] : Wouter Verkerk, januari pagina's ; 21 cm. - Omslag vermeldt: plus 5 bonusblogs. - 1e druk: mei ISBN Wouter Verkerk is al jaren een veelgevraagd horeca- en gastvrijheidstrainer. Jaarlijks bezoekt hij meer dan driehonderd verschillende horecabedrijven en -concepten in binnen en buitenland en schrijft op wouterverkerk.nl iedere week een veelgelezen blog. In dit boek deelt Wouter Verkerk zijn ervaringen, ergernissen en adviezen over gastvrijheid. Hij helpt je gastvrijheid beter te begrijpen en gemakkelijker toe te passen in de praktijk. Van 'Beleving is het resultaat van hoe verwachtingen en ervaringen tot elkaar in verhouding staan' en 'Een suggestie doen is niet opdringerig maar gastvrij' tot 'Laat je kok zien aan je gasten'; in 93 eye-openers loopt Verkerk langs de speerpunten van het horecavak. 13

14 Non-Fictie Mapping Mapping it out Mapping it out : an alternative atlas of contemporary cartographies / edited by Hans Ulrich Obrist ; with an introduction by Tom McCarthy. - London : Thames & Hudson, pagina's : illustraties, kaarten ; cm ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek I : : : : 14 Computers : : Over 130 of the world's most creative minds make sense of our exterior and interior worlds through intriguing and imaginative maps of their own devising. Imaginative, visionary and richly absorbing, this book will appeal to anyone interested in how we visualize our worlds, physical or abstract, real or imagined. Some contributors have translated scientific data into simplified visual language, while others have condensed vast social, political or natural forms into concise diagrams. Many have reworked existing maps to subvert their original purpose or to present an alternative view of reality. Others play with the map's commitment to truth by plotting invented worlds and charting imaginative flights of fancy. Going further, some offer entirely new kinds of map - or even reject the map's claim to bear facts altogether Franks, Bill The analytics revolution The analytics revolution : how to improve your business by making analytics operational in the big data era / Bill Franks. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. XXV, 278 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The topics of big data and analytics continue to be among the most discussed and pursued in the business world today. While a decade ago many people still questioned whether or not data and analytics would help improve their businesses, today virtually no one questions the value that analytics brings to the table. The Analytics Revolution focuses on how this evolution has come to pass and explores the next wave of evolution that is underway. Making analytics operational involves automating and embedding analytics directly into business processes and allowing the analytics to prescribe and make decisions. It is already occurring all around us whether we know it or not. The Analytics Revolution delves into the requirements for laying a solid technical and organizational foundation that is capable of supporting operational analytics at scale, and covers factors to consider if an organization is to succeed in making analytics operational. 14

15 Non-Fictie Playful Playful identities Playful identities : the ludification of digital media cultures / edited by Valerie Frissen, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul, Joost Raessens. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Media Matters). - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 14 Computers : : In Playful Identities, eighteen scholars examine the increasing role of digital media technologies in identity construction through play. Going beyond computer games, this interdisciplinary collection argues that present-day play and games are not only appropriate metaphors for capturing postmodern human identities, but are in fact the means by which people create their identity. From discussions of World of Warcraft and Foursquare to digital cartographies, the combined essays form a groundbreaking volume that features the most recent insights in play and game studies, media research, and identity studies Williamson, Jason Getting a big data job for dummies Getting a big data job for dummies / by Jason Williamson. - Hoboken, NJ : For Dummies, A Wiley Brand, [2015]. - XII, 240 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The demand for big data professionals just keeps growing. Thisdown-to-earth guide shows you what you must know to qualify, how toidentify the big data job for you, what constitutes the perfectrésumé, and what it takes to ace the interview. Learnabout the different types of jobs and companies, how to build a plan, and how to set it in motion! 15

16 Non-Fictie Sondagh, Boris Informatiesystemen bouwen met Drupal Informatiesystemen bouwen met Drupal / Boris Sondagh ; redactie: Henk Pel. Amsterdam : Brinkman Uitgeverij, pagina's : illustraties ; 25 cm ISBN : 521 : 14 Computers I : : : 523 : 14 Computers : : Dit boek bestaat uit drie delen. Deel 1 'Het Drupal-informatiesysteem' leert de student werken met het open source Content Management Systeem Drupal. Op basis van een compacte tekst en talloze video-instructies is het mogelijk om steeds complexere opdrachten met behulp van Drupal uit te voeren. Drupal is het middel om het doel, 'het ontwikkelen van een informatiesysteem' (deel 2), concreet uit te voeren. Deel 3 behandelt het implementeren van het informatiesysteem. Uniek is dat de opzet van de delen 2 en 3 letterlijk de werkprocessen volgen en tastbaar maken zoals die staan in de kerntaken 'Ontwikkelen en implementeren van (onderdelen van) informatie -of mediasystemen' van de opleidingen ICT-beheerder, Netwerkbeheerder en Mediaworkflowbeheerder Gibb, Alicia Building open source hardware Building open source hardware : DIY manufacturing for hackers and makers / Alicia Gibb ; with Steven Abadie, Ed Baafi, Matt Bolton, Kipp Bradford, Gabriella Levine, David Mellis, Catarina Mota, Joshua Pearce, Becky Stern, Tiffany Tseng, Addie Wagenknecht, Michael Weinberg, Amanda Wozniak, Lars Zimmerman. - Upper Sadle River, NJ : Addison-Wesley, December XXVIII, 338 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN This is the first hands-on guide to the entire process of designing and manufacturing open source hardware. Drawing on extensive personal experience with DIY, maker, and hardware hacking projects, industry-leading contributors share proven approaches to design, fabrication, manufacturing, troubleshooting, licensing, documentation, and running an open source hardware business. Part I covers the emergence and evolution of open source hardware, what open source hardware licenses mean, and the growing role of standards in making hardware more open. Part II offers expert advice from author contributors on key tasks, ranging from creating derivatives to using source files. Part III turns to production, showing how to manufacture at multiple scales - from personal to commercial. Appendixes provide valuable checklists for design, manufacture, security, and documentation. And to foster even more hands-on learning and experimentation, the low-cost Blinky Buildings open sources hardware kit is used as an example throughout. 16

17 Non-Fictie Firstenberg, Allen Designing and developing for Google Glass Designing and developing for Google Glass / Allen Firstenberg and Jason Salas ; editor: Rachel Roumeliotis ; illustrator: Rebecca Demarest. - First edition. - Beijing : O'Reilly, December XXV, 372 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : Creating apps for Google Glass is more involved than simply learning how to navigate its hardware, APIs, and SDK. You also need the right mindset. While this practical book delivers the information and techniques you need to build and deploy Glass applications, it also helps you to think for Glass by showing you how the platform works in, and affects, its environment. In three parts--discover, Design, and Develop--Glass pioneers guide you through the Glass ecosystem and demonstrate what this wearable computer means for users, developers, and society as a whole. You'll learn how to create rich functionality for a consumer technology that's radically different than anything currently available.learn the Five Noble Truths of great Glassware designunderstand the Glass ecosystem and learn why it's differentsidestep Glass's societal concerns in your projectslearn how Glass adapts to the user's world, rather than the other way aroundavoid poor design by identifying Glassware antipatternsbuild cloud services with the Google Mirror APIUse the Glass Development Kit to develop client applicationssubmit your project for review in the MyGlass directory Shaw, Zed A. Learn Ruby the hard way Learn Ruby the hard way : a simple and idiomatic introduction tot the imaginative world of computational thinking with code / Zed A. Shaw. - Third edition, first printing. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, December XV, 303 pagina's ; 24 cm + 1 dvd-rom. - (Zed Shaw's hard way series). - Met index. ISBN Zed Shaw has perfected the world's best system for learning Ruby. Follow it and you will succeed-just like the hundreds of thousands of beginners Zed has taught to date! You bring the discipline, commitment, and persistence; the author supplies everything else. In Learn Ruby the Hard Way, Third Edition, you'll learn Ruby by working through 52 brilliantly crafted exercises. Read them. Type their code precisely. (No copying and pasting!) Fix your mistakes. Watch the programs run. As you do, you'll learn how software works; what good programs look like; how to read, write, and think about code; and how to find and fix your mistakes using tricks professional programmers use. 17

18 Non-Fictie Rappin, Noel Rails 4 test prescriptions Rails 4 test prescriptions : build a healthy codebase / Noel Rappin ; edited by Lynn Beighley. - Dallas, Texas : The Pragmatic Bookshelf, December VIII, 334 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (The pragmatic programmers). - Met literatuuropgave, index. ISBN : 527 : 14 Computers : : : : 14 Computers : : Does your Rails code suffer from bloat, brittleness, or inaccuracy? Cure these problems with the regular application of test-driven development. Rails 4 Test Prescriptions is a comprehensive guide to how tests can help you design and write better Rails applications. In this completely revised edition, you'll learn why testing works and how to test effectively using Rails 4, Minitest 5, and RSpec 3, as well as popular testing libraries such as factory_girl and Cucumber. Containing both practical code examples and discussion of why testing works, this book starts with the most basic features delivered as part of core Ruby on Rails. Once you've integrated those features into your coding practice, you'll learn how to use popular third-party testing tools such as RSpec, Mocha, Cucumber, and factory_girl. You'll test the component parts of a Rails application, including the back-end model logic and the frontend display logic. Using Rails examples, you'll learn how to use testing to enable your code to respond better to future change. Plus, you'll see how to handle real-world testing situations. This completely revised edition contains a new tutorial, as well as new examples throughout the book. Many chapters, including the JavaScript chapter, have undergone major changes to reflect new tools and new practices Bokmiller, Don Mastering Autodesk Revit MEP 2015 Mastering Autodesk Revit MEP 2015 / Don Bokmiller, Simon Whitbread, Dan Morrison. - [Indianapolis] : Sybex, [2014]. - XXIX, 759 pagina's : illustraties ; 26 cm. Uitgave in samenwerking met Autodesk Official Press. - Met index. ISBN The definitive guide to Autodesk Revit MEP. The expert author team for this Autodesk Official Press book has employed their years of experience to develop this exhaustive reference and tutorial, which is perfectly paced to cover all the core concepts and functionality of Revit MEP including: Navigating the interface Project setup and templates Worksharing Mechanical concerns such as building loads and ductwork Electrical concerns such as lighting and communications outlets Plumbing concerns such as fixtures and water systems This revision covers all of Revit MEP's new features and includes more advanced electrical and plumbing information. In addition, the book features real-world sidebars and hands-on tutorials that reinforce the detailed discussions, along with downloadable before-andafter tutorial files to help you complete the hands-on projects. This Autodesk Official Press book is the perfect resource for becoming a Revit MEP expert. 18

19 Non-Fictie Chappell, Eric Autocad Civil 3D 2015 Autocad Civil 3D 2015 : essentials / Eric Chappell. - [Indianapolis] : Sybex, [2015]. - XXXIV, 366 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Uitgave in samenwerking met Autodesk Official Press. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : Whether you're an engineering professional or student looking to get up to speed on AutoCAD Civil 3D 2015, this tutorial-based guide helps you become proficient with all the essentials of this industry-leading civil engineering software. Award-winning instructor Eric Chappell's concise, hands-on explanations of crucial Civil 3D topics mirror how projects progress in the real world, while full-color screenshots illustrate each step along the way. In no time, you'll be designing, implementing, and documenting civil engineering projects with confidence and ease Duell, Ryan Autodesk Revit architecture 2015 Autodesk Revit architecture 2015 : essentials / Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn. - [Indianapolis] : Sybex, [2014]. - XVII, 358 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Uitgave in samenwerking met Autodesk Official Press. - Met index. ISBN This Autodesk Official Press guide covers the fundamentals of Autodesk Revit Architecture 2015 with step-by-step tutorials and hands-on exercises that give you firsthand experience with the tools and a good start on preparing for the Autodesk Revit certification exams. This full-color, updated edition features a stronger emphasis on skills rather than tools, starting and ending files for every single exercise, and more clearly defined exercises that better separate the step-by-step instructions from the "why" discussions. 19

20 Non-Fictie Isogawa, Yoshihito The Lego Mindstorms EV3 idea book The Lego Mindstorms EV3 idea book : 181 simple machines and clever contraptions / Yoshihito Isogawa. - San Francisco : No Starch Press, [2015]. - VIII, 223 pagina's : illustraties ; 26 cm ISBN : : 08 Hobby's I : : : : 08 Hobby's : : The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book explores dozens of creative ways to build amazing mechanisms with the LEGO MINDSTORMS EV3 set. Each model includes a list of the required parts, minimal text, and colorful photographs from multiple angles so you can re-create it without the need for step-by-step instructions. You'll learn to build cars with real suspension, steerable crawlers, ball-shooters, grasping robotic arms, and other creative marvels. Each model demonstrates simple mechanical principles that you can use as building blocks for your own creations. Best of all, every part you need to build these machines comes in one LEGO set (#31313)! Karch, Marziah Build and program your own Lego Mindstorms EV3 robots Build and program your own Lego Mindstorms EV3 robots / Marziah Karch. Indianapolis : Que, [2015]. - XVI, 376 pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN This is a complete, step-by-step full-color tutorial for the LEGO Mindstorms EV3: all the reader needs to know, including the basic programming knowledge. This tutorial's multiple projects include robots that can sort by color and perform "magic" card tricks. Students will learn how to integrate Microsoft's exciting new robotic tools; compete in the First LEGO League and prepare for the 4-H Robotics Curriculum; join the global Mindstorm community; even discover custom third-party parts made by new 3D printers! 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

The Future of Mobility and Smartphone. Door Teus van der Plaat (BTG)

The Future of Mobility and Smartphone. Door Teus van der Plaat (BTG) The Future of Mobility and Smartphone Door Teus van der Plaat (BTG) The future of Mobility & smartphone INHOUD PRESENTATIE 1 Huidige markt situatie Marktaandelen Financieel Start ups 2 Wat gaat er gebeuren?

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands Dementie.nl Online platform for caregivers in the Netherlands Jacqueline Stokman Project manager dementie.nl Rob Groot Zwaaftink Team Dialogue & Support The internet is not a sales or marketing tool; rather,

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst?

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Testnet voorjaarsevent Marieke Brinkman en Marieke Mouwe Wie zijn wij Marieke B Marieke M 2010 Capgemini. All rights reserved. 1 Insert "Title, Author, Date"

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Islamofobie en discriminatie (Dutch Edition)

Islamofobie en discriminatie (Dutch Edition) Islamofobie en discriminatie (Dutch Edition) Ineke van der Valk Click here if your download doesn"t start automatically Islamofobie en discriminatie (Dutch Edition) Ineke van der Valk Islamofobie en discriminatie

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie