Wright, Alex Cataloging the world

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wright, Alex Cataloging the world"

Transcriptie

1 Non-Fictie Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : 031 : 13 Wetenschap en Techniek : : In 1934, a Belgian entrepreneur named Paul Otlet sketched out plans for a worldwide network of computers-or "electric telescopes," as he called them that would allow people anywhere in the world to search and browse through millions of books, newspapers, photographs, films and sound recordings, all linked together in what he termed a réseau mondial: a "worldwide web." Today, Otlet and his visionary proto-internet have been all but forgotten, thanks to a series of historical misfortunes - not least of which involved the Nazis marching into Brussels and destroying most of his life's work. In the years since Otlet's death, however, the world has witnessed the emergence of a global network that has proved him right about the possibilities - and the perils - of networked information. 1

2 Non-Fictie Dolan, Paul Happiness by design Happiness by design : finding pleasure and purpose in everday life / Paul Dolan. - [London] : Penguin Books, XX, 235 pagina's : illustraties ; 20 cm. Oorspronkelijke uitgave: Hudson Street Press, Met literatuuropgave, index. ISBN : 172 : 01 Geestelijk leven : : As a Professor of Behavioural Science at the London School of Economics, Dolan conducts original research into the measurement of happiness and its causes and consequences, including the effects of our behaviour. Here he creates a new outlook on the pursuit of happiness - it's not just how you feel, it's how you act. Happiness by Design shows that being happier requires us to actively re-design our immediate environment. Enough has been written on how to think happy. Happiness by Design is about how to behave happy and how to incorporate the most recent research findings into our everyday lives. 2

3 Non-Fictie Nai m, Moise s The end of power The end of power : from boardrooms to battlefields and churches to states, why being in charge isn't what is used to be / Moise s Nai m. - New York : Basic Books, a member of the Perseus Books Group, XIII, 306 pagina's ; 21 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : In The End of Power, award-winning columnist and former Foreign Policy editor Moisés Naím illuminates the struggle between once-dominant megaplayers and the new micropowers challenging them in every field of human endeavor. Drawing on provocative, original research, Naím shows how the antiestablishment drive of micropowers can topple tyrants, dislodge monopolies, and open remarkable new opportunities, but it can also lead to chaos and paralysis. Naím deftly covers the seismic changes underway in business, religion, education, within families, and in all matters of war and peace. Examples abound in all walks of life: In 1977, eighty-nine countries were ruled by autocrats while today more than half the world's population lives in democracies. CEO's are more constrained and have shorter tenures than their predecessors. Modern tools of war, cheaper and more accessible, make it possible for groups like Hezbollah to afford their own drones. Those in power retain it by erecting powerful barriers to keep challengers at bay. Today, insurgent forces dismantle those barriers more quickly and easily than ever, only to find that they themselves become vulnerable in the process. Accessible and captivating, Naím offers a revolutionary look at the inevitable end of power-and how it will change your world. (Mark Zuckerberg "Year of Books" title) Wilders, Marcel Het compleet Arbo-regelgevingboek 2015 Het compleet Arbo-regelgevingboek 2015 / M.M.W. Wilders. - Zeist : Kerckebosch uitgeverij, studiecentrum, [2015] pagina's ; 24 cm. - (Het compleet arboregelgeving-boek...). - Met reg. ISBN De meest complete uitgave boek én online met onder andere Arbowet, Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving, Besluit en Regeling risicos zware ongevallen 1999, Nota i.v.m. herziening certificatiestelsel, Asbestbesluiten en de Wet op de Ondernemingsraden. De verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor goede en veilige arbeidsomstandigheden in de eigen onderneming is onverminderd groot. Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling eisen van werkgever en werknemer dat gewerkt wordt in een veilige werkomgeving onder veilige werkomstandigheden. Beiden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten. Kennis van de wetgeving is daarom noodzakelijk. Ter voorkoming van ongevallen, gevaarlijke situaties en bestuurlijke boetes is het nuttig om inzicht te hebben in zaken waaraan de Inspectie SZW aandacht besteedt. Daarom zijn de tot nu toe verschenen branchebrochures op de website opgenomen. Tevens wordt in deze uitgave een toelichting gegeven op het sanctie- en handhavingsbeleid en op de structuur en de tarieven van de bestuurlijke boetes. In het verlengde hiervan zijn de richtlijn voor strafvordering en de aanwijzing voor handhaving van de Arbowet opgenomen. 3

4 Non-Fictie Kastelein, G.W. De bankenunie en vertrouwen in een goede afwikkeling De bankenunie en vertrouwen in een goede afwikkeling : preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2014 / Mr. G.W. Kastelein. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XI, 232 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen ; deel 126). - Omslagtitel: De bankenunie en het vertrouwen in een goede afwikkeling. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Met een gemeenschappelijk bankentoezicht en een collectieve afwikkelingsmechanisme voor banken in de problemen, zou Europa kunnen zorgen voor uniform en hoogwaardig bankentoezicht - en mochten de zaken toch ontsporen, dan zou het collectieve afwikkelingsmechanisme niet alleen voor een gelijk speelveld zorgdragen, maar zouden ook de lasten over de grenzen verdeeld worden. In rap tempo heeft de Europese Commissie een uiterst complex geheel aan wet- en regelgeving en bijbehorende nieuwe institutionele structuren voorgesteld. En, tegen de verwachting van sommige cynici in, is in een bijna even rap tempo over deze voorstellen onderhandeld, met als uitkomst wat wij nu de "bankenunie" noemen. Gerard Kastelein heeft zich als een van de eersten gebogen over het gehele complex aan regels en institutionele veranderingen die tot de bankenunie worden gerekend Kampen, Joost Verwaarloosde organisaties Verwaarloosde organisaties : introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals / Joost Kampen. - Derde gewijzigde druk. - [Deventer] : Vakmedianet, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave en register. ISBN De 'verwaarloosde organisatie' is een nieuw concept dat managers en adviseurs helpt om de weerbarstige werkelijkheid in organisaties beter te begrijpen. Als je deel uitmaakt van een organisatie, raak je sluipenderwijs gewend aan 'hoe de dingen hier gaan'. Alles wordt gaandeweg normaal, zelfs wat ongewoon of onhandig is. Pogingen om die zaken aan te pakken mislukken vaak, medewerkers raken vervreemd van hun werk en van elkaar en voor je het weet heb je een verwaarloosde organisatie: een organisatie waar het langdurig ontbreekt aan sturing en begeleiding. Verwaarlozing van organisaties kom vaker voor dan we denken, ondanks dat het woord niet voorkomt in de organisatiekunde. Sioo-docent Joost Kampen onderzocht de oorzaken van het vastlopen van deze organisaties en introduceert een specifieke veranderaanpak voor dit type organisaties. Verwaarloosde organisaties is een must have voor alle organisatieprofessionals die te maken kunnen krijgen met het verschijnsel verwaarloosde organisatie: bestuurders, directeuren, managers, P&O-adviseurs, OR-leden, extern en interne adviseurs en interim-managers. Winnaar van de Ooa Boek van het Jaar prijs! 4

5 Non-Fictie Weis, Bernd X. From idea to innovation From idea to innovation : a handbook for inventors, decision makers and organizations / Bernd X. Weis. - Berlin : Springer, [2015]. - XVI, 263 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Management for professionals). - Vertaling van: Praxishandbuch Innovation : Leitfaden fu r Erfinder, Entscheider und Unternehmen. - Wiesbaden : Gabler Verlag, Vertaald uit het Duits. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : The book assists in bringing together the three stakeholders of an innovation - inventor, decision maker and organization. These stakeholders have conflicting requirements and the book offers advice on how and by what methods they can communicate and the information that is expected and required in different phases of innovation. The perspectives of inventor, decision maker and organization are integrated in a business model that enables a common "language" and communication platform for the inevitably emerging tension field and that allows for asking and answering the right questions Emmitt, Stephen Design management for architects Design management for architects / Stephen Emmitt. - Second edition. - Chichester : Wiley Blackwell, XIV, 287 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Colofon vermeldt: 2007 by Blackwell Publishing Ltd, 2014 by John Wiley & Sons, Ltd. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN This unique guide helps architects improve their management skills by addressing the relationship between the management of the design project and the design office. The author demonstrates how a professionally managed project, conceived and delivered within a professionally managed office ensures that client values are translated into construction without loss of creativity. Design Management for Architects divides into two parts. Part 1: Managing Creative Projects covers the context and infrastructure of projects; looks at client values; describes developing, detailing and realising the design; and shows how to learn from projects. Part 2: Managing Creative Organisations describes the business of architecture; explains how to manage creative people and the design studio - covering communication and knowledge-sharing, information management, financial management and attracting/retaining clients. This second edition has been extensively rewritten in response to student feedback and to the rapid evolution of design management in architecture. 5

6 Non-Fictie Fritz, Mark Lead & influence Lead & influence : get more ownership, commitment, and achievement from your team / Mark Fritz. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. - XX, 187 pagina's ; 24 cm. Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Lead & Influence explains how to use the power of ownership to become even more successful in leading your organization. Based on thirty years of leading and influencing across distances and cultures, author Mark Fritz has identified key leadership mindsets and habits that create a culture of ownership. It begins with a leader's personal ownership. Second, it's about enabling personal ownership in others. Third, it's about enabling team and organizational ownership. Why? Because you want your people to not just do their job, but also to own the achievement. A leader's performance and quality of life is in direct proportion to the level of ownership their people to deliver the results. The more ownership your people take, the more success you and your organization will enjoy. Lead & Influence will show you how to empower your employees to own achievement, no matter the distance between you and them Hargreaves, Andy Uplifting leadership Uplifting leadership : how organizations, teams, and communities raise performance / Andy Hargreaves, Alan Boyle, Alma Harris. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, A Wiley Brand, [2015]. - VII, 228 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN What does it take to do more with less? How can you do better than before, or better than others? How do you turn losses into wins, or near-bankruptcy into strong profitability, or abject failure into stellar success? The power of uplift enables any organization to do more with less, beat the competition, and perform better than ever. Leaders who uplift their employees' passions, intellects, and commitments produce remarkable results. Based on original research from a seven-year global study, Uplifting Leadership reveals how leaders from diverse organizations inspired and uplifted their teams' performance. Distilling the six common characteristics of leaders at highperforming organizations across business, sports, and education, authors Andy Hargreaves, Alan Boyle, and Alma Harris explore the nature of uplift, its impact on performance, and the ways to achieve it within and beyond an organization's walls. Featuring case studies of organizations as diverse as Shoebuy.com, Fiat, Dogfish Head Craft Brewery, Marks & Spencer, Cricket Australia, Burnley Football Club, and the Vancouver Giants, as well as world-leading educational systems, Uplifting Leadership provides tools for leaders to incorporate these performance-driving strategies into their own. 6

7 Non-Fictie Evans, Vaughan 25 need-to-know strategy tools 25 need-to-know strategy tools / Vaughan Evans. - Harlow, England : Pearson, XXVIII, 193 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Includes 10 handy do's and don'ts of strategy development. Need powerful decision-making tools at your fingertips? Want to get the most out of strategic thinking models like Porter's Five Forces? Only want what you need to know, rather than reams of theory? With the critical strategy tools required to drive your business forward, this book tells you what you need to know, fast Belew, Shannon The art of social selling The art of social selling : finding and engaging customers on Twitter, Facebook, LinkedIn, and other social networks / Shannon Belew. - New York : Amacon, American Management Association, [2014]. - XVI, 267 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Social media platforms such as Facebook, Twitter, LinkedIn, and Pinterest are changing the way consumers make purchasing decisions...and tapping into these online communities has become a necessary part of any integrated sales strategy. Citing enlightening research and real-world examples, this smart, practical guide presents readers with a detailed methodology for growing sales and expanding their customer base using social media. Readers will learn how to: use content and conversations to build online relationships that transition to sales; execute realistic sales strategies for each of the major social media platforms; spot social media trends that may influence future buying behaviors; sell online in B2B and B2C environments; turn social shares (likes, favorites, +1s) into social sales; set tangible goals; and use online tools and analytics to track social influencers and identify relevant conversations as they are happening. Complete with a chapter dedicated to capturing mobile sales - a segment poised to explode as the adoption of smartphones and tablets grows - The Art of Social Selling is essential reading for every sales professional. 7

8 Non-Fictie Brown, Linden R. The customer culture imperative The customer culture imperative : a leader's guide to driving superior performance / Dr. Linden R. Brown and Chris L. Brown. - New York : McGraw Hill education, [2014]. XVII, 318 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : What do Toyota, Apple, and Zappos have in common? CUSTOMER-CENTRIC CULTURE And now, with this research-based method, you can replicate their success with your business Based on more than 60 studies and the authors' three-year proprietary research project with more than 100 companies, The Customer Culture Imperative demonstrates that organizations exhibiting a strong "customer-centric culture" do, in fact, produce superior business performance. It provides diagnostic tools and a roadmap for effective implementation, designed to make cultural change concrete and actionable in any organization. Dr. Linden R. Brown is chairman and co-founder of MarketCulture Strategies Inc. Christopher Brown is the former marketing director for Hewlett-Packard for the South Pacific and is presently a Silicon Valley-based sales and marketing consultant Scott, David Meerman The new rules of sales and service The new rules of sales and service : how to use agile selling, real-time customer engagement, big data, content, and storytelling to grow your business / David Meerman Scott. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. - XI, 260 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN Sales and service are being radically redefined like never before. With buyers now in possession of unlimited information, online content is quickly becoming the dominant driver for commerce. Today anyone working in sales or customer service needs to possess entirely new skills. Unfortunately most organizations are still using traditional selling and service models developed for a different time. In this new book by the author of the bestseller The New Rules of Marketing & PR, David Meerman Scott demystifies the new digital commercial landscape and offers inspiring and valuable guidance for anyone not wanting to be left behind. Required reading for any organization that interacts with the public - ranging from independent consultants to established large corporations and small businesses to new start-ups and non-profits - The New Rules of Sales & Service is the essential guidebook for anyone attempting to navigate the exciting and evolving digital landscape. 8

9 Non-Fictie Klijsen, Peter Persoonlijke kracht in acquisitiegesprekken Persoonlijke kracht in acquisitiegesprekken : authentiek acquireren voor professionals / Peter Klijsen ; illustraties: Mat Rijnders. - 1e druk, 2e oplage. - Den Haag : Academic Service, pagina's : illustraties ; 22 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 384 : 11 Bedrijf en Beroep : : Acquireren roept bij professionals nogal eens weerstand op. Ze willen absoluut niet geassocieerd worden met 'de agressieve verkoper die komt leuren om een klus'. Bovendien brengt de druk om opdrachten binnen te halen veel onzekerheid met zich mee. In Persoonlijke kracht in acquisitiegesprekken laat acquisitie-expert en trainer Peter Klijsen zien dat het ook anders kan. Hij maakt duidelijk hoe je op een integere en tegelijkertijd professionele wijze opdrachten kunt verwerven. Op een manier die aansluit bij je persoonlijke kracht én recht doet aan de belangen van de opdrachtgever. Dit noemt hij authentiek acquireren. Authentiek acquireren kent drie basisprincipes: 1.Stel doelen zonder vooraf het resultaat te bepalen. 2.Erken en respecteer de koopbehoefte van de klant. 3.Creëer kansen door je klant niet te willen veranderen. De auteur geeft met praktische adviezen en concrete voorbeelden aan hoe je deze drie principes toepast in acquisitiegesprekken: van het eerste contact tot de afsluiting van een acquisitietraject. Op zo'n manier dat effectiviteit, respect en authenticiteit samengaan. Waardoor acquireren niet langer een vervelend klusje is, maar een natuurlijk, plezierig en vooral vanzelfsprekend onderdeel van je werk Lane, Randall You only have to be right once You only have to be right once : the unprecedented rise of the instant tech billionaires / Randall Lane and the staff of Forbes. - New York, New York : Portfolio/Penguin, XII, 208 pagina's, 8 ongenummerde pagina's foto's : foto's ; 24 cm ISBN In 2007, twenty-one-year old David Karp launched Tumblr, a simple microblogging platform, on a whim. By 2012, it had become one of the top ten online destinations, drawing 170 million visitors. By 2013, Yahoo had acquired Tumblr for over $1 billion. Just like that, a kid who hadn't even earned his high school diploma was worth over a quarter billion dollars. And he's not the only one...silicon Valley's newest billionaires represent a unique and unconventional breed of entrepreneur: young, bold, and taking the world by storm with their extreme speed, insatiable hunger, and progressive leadership. These whiz kids (and, to be fair, a few adults) have the hottest companies in the world. They are all turning just one brilliant insight or hook into money at a rate never before seen in human history-creating companies that, even with no revenue, garner insane valuations. With unique insider access to the world's most influential and wealthy entrepreneurs, Forbes has dug in to find what these super-entrepreneurs say about their own success. With sixteen illuminating pieces, including two never-before published features, we get behind-the-scenes examinations of the founders of Spotify, Airbnb, Tumblr, Twitter, and more. 9

10 Non-Fictie Pommer, Evert Maten voor gemeenten 2014 Maten voor gemeenten 2014 : prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode / Evert Pommer, Ingrid Ooms, Saskia Jansen. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, maart pagina's : grafieken, tabellen ; 24 cm. - (SCP-publicatie, [ISSN ] ; ). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. - Notenschrift en gitaartabulatuur. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : De gemeenten in Nederland gaven in 2012 samen ruim 51 miljard uit, en zijn daarmee verantwoordelijk voor 18% van de totale overheidsuitgaven. Een geëigende vraag is welke diensten burgers en bedrijven hiervoor geleverd krijgen. In deze publicatie worden de gemeentelijke uitgaven voor de verschillende taken afgezet tegen de prestaties die gemeenten leveren. Deze vraag wordt steeds belangrijker, omdat gemeenten steeds meer taken krijgen toegewezen. Zo zijn gemeenten dit jaar geheel verantwoordelijk geworden voor de arbeidsparticipatie, de zorg thuis en de jeugdzorg. De uitkomsten, die betrekking hebben op de periode , wijzen uit dat gemeenten er betrekkelijk goed in slagen om de gemeentelijke dienstverlening op peil te houden, ook al moeten zij het met minder geld doen. 10

11 Non-Fictie Wilkinson, Pete Unstoppable Unstoppable : using the power of focus to take action and achieve your goals / Pete Wilkinson. - Chichester, West Sussex : Capstone, A Wiley Brand, X, 188 pagina's : illustraties ; 22 cm ISBN : : 01 Geestelijk leven I : : Don't just coast through life - power through. Make an impact. Achieve your goals. Be successful, fulfilled and a force to be reckoned with. Stop making plans that don't come to full fruition. Stop procrastinating and putting things off. Stop doing just enough. Start being focused, driven and more successful than you ever thought possible! Pete Wilkinson is a business coach and a successful endurance triathlete. So he knows how to hone a razor sharp focus and keep driving through to the finishing line. And in 'Unstoppable' he shows us how to establish a firm vision and focus for our lives, increase our productivity and take action to deliver the results to make us a winner. 11

12 Non-Fictie DuFour, Richard De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG / Richard Dufour en Michael Fullan ; vertaling [uit het Engels]: AVB ; bewerking voor het Nederlandse onderwijs: Matthieu Gelissen, Fred Kruidenberg, Fabienne Peters ; eindredactie: Anita de Jong. - 1e druk. - Rotterdam : Bazalt, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (Meesterlijk management reeks). - Vertaling van: Cultures built to last, systemic PCLs at work. Bloomington, USA : Solution Tree, Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Leerlingen leren beter als ook hun leraren blijven leren. Als leraren niet geïsoleerd voor de klas staan, maar hun werkwijze en resultaten met elkaar delen en samen streven naar betere leerlingprestaties. Een professionele leergemeenschap (PLG) creëert de voorwaarden voor deze samenwerking. In dit boek bundelen de bekende onderwijswetenschappers Richard DuFour en Michael Fullan hun kennis. Tel DuFours uitgebreide ervaring met PLG's op bij Fullans succesvolle aanpak van veranderprocessen, en het resultaat is een heldere uiteenzetting van de manier waarop leiders een PLG-proces kunnen aansturen. Maar: bij een professionele leergemeenschap op één school hoeft het niet te blijven. Het onderwijs verbetert nog meer als ook scholen hun deuren voor elkaar openzetten en continu van elkaar leren. Als leiders - bestuurders en directeuren - zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs op al hun scholen en samen met overheden eendrachtig optrekken om de onderwijskwaliteit te optimaliseren. Kortom: als het hele systeem werkt als een professionele leergemeenschap. Hoe zorg je voor de cultuuromslag die hoort bij een professionele leergemeenschap? Hoe zorg je ervoor dat die verandering beklijft? Dit boek geeft de antwoorden Lieskamp, Myriam Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs : strategisch hr-beleid voor een professionele leergemeenschap / Myriam Lieskamp en Rob Vink. - [Huizen] : Pica, [2015] pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave. - Met literatuuropgave. ISBN De maatschappij is fors aan het veranderen. Die ontwikkelingen hebben grote effecten op het onderwijs. Om te kunnen anticiperen op alle veranderingen die op het onderwijs afkomen, lijkt het ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap een kansrijke aanpak. In een professionele leergemeenschap staan vier processen centraal: samen veranderen, samen werken, samen leren en samen leiden. In een professionele leergemeenschap ligt de focus op het leren van de leerlingen en het zo goed mogelijk inrichten van het leerproces. Dat vraagt hoogwaardig vakmanschap van leraren, schoolleiders en andere onderwijsmensen. Opvallend genoeg staat een belangrijke motor achter de ontwikkeling van vakmanschap, strategisch human resource beleid, nog in de kinderschoenen. Bovendien heeft het vaak een instrumenteel karakter. Er is geen blauwdruk van een professionele leergemeenschap omdat het leren van leerlingen centraal staat. Strategisch hr-beleid zorgt ervoor dat iedere onderwijsinstelling kan ontwikkelen naar een unieke professionele leergemeenschap die ervoor zorgt dat iedereen samen kan leren. 12

13 Non-Fictie Bijsterveld, Sandra van Denkspellen inzetten in de klas Denkspellen inzetten in de klas : handleiding / Sandra van Bijsterveld. - [Drachten] : Eduforce educatieve uitgeverij, november pagina's : illustraties ; 30 cm. Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : 9.95 : Denkspellen bieden (hoog)begaafde kinderen op een leuke manier meer uitdaging in de klas. Maar is het spelen van spelletjes op school wel nuttig? Deze 'Handleiding denkspellen inzetten in de klas' laat zien aan welke vaardigheden denkspellen bijdragen en hoe je ze effectief kunt inzetten bij verschillende soorten leerlingen. De volgende categorieën worden gehanteerd: logische denkspellen, strategische denkspellen, coöperatieve spellen en reactiespellen. Er worden veel voorbeelden van geschikte spellen gegeven en uitgelegd hoe de spellen effectief worden ingezet in de klas Verkerk, Wouter Dit is mijn wijk niet...! Dit is mijn wijk niet...! : 93 eye-openers over gastvrijheid en horeca in 25 blogs / Wouter Verkerk ; redactie: Haags Bureau. - Vijfde [herziene] druk. - [Amsterdam] : Wouter Verkerk, januari pagina's ; 21 cm. - Omslag vermeldt: plus 5 bonusblogs. - 1e druk: mei ISBN Wouter Verkerk is al jaren een veelgevraagd horeca- en gastvrijheidstrainer. Jaarlijks bezoekt hij meer dan driehonderd verschillende horecabedrijven en -concepten in binnen en buitenland en schrijft op wouterverkerk.nl iedere week een veelgelezen blog. In dit boek deelt Wouter Verkerk zijn ervaringen, ergernissen en adviezen over gastvrijheid. Hij helpt je gastvrijheid beter te begrijpen en gemakkelijker toe te passen in de praktijk. Van 'Beleving is het resultaat van hoe verwachtingen en ervaringen tot elkaar in verhouding staan' en 'Een suggestie doen is niet opdringerig maar gastvrij' tot 'Laat je kok zien aan je gasten'; in 93 eye-openers loopt Verkerk langs de speerpunten van het horecavak. 13

14 Non-Fictie Mapping Mapping it out Mapping it out : an alternative atlas of contemporary cartographies / edited by Hans Ulrich Obrist ; with an introduction by Tom McCarthy. - London : Thames & Hudson, pagina's : illustraties, kaarten ; cm ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek I : : : : 14 Computers : : Over 130 of the world's most creative minds make sense of our exterior and interior worlds through intriguing and imaginative maps of their own devising. Imaginative, visionary and richly absorbing, this book will appeal to anyone interested in how we visualize our worlds, physical or abstract, real or imagined. Some contributors have translated scientific data into simplified visual language, while others have condensed vast social, political or natural forms into concise diagrams. Many have reworked existing maps to subvert their original purpose or to present an alternative view of reality. Others play with the map's commitment to truth by plotting invented worlds and charting imaginative flights of fancy. Going further, some offer entirely new kinds of map - or even reject the map's claim to bear facts altogether Franks, Bill The analytics revolution The analytics revolution : how to improve your business by making analytics operational in the big data era / Bill Franks. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. XXV, 278 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The topics of big data and analytics continue to be among the most discussed and pursued in the business world today. While a decade ago many people still questioned whether or not data and analytics would help improve their businesses, today virtually no one questions the value that analytics brings to the table. The Analytics Revolution focuses on how this evolution has come to pass and explores the next wave of evolution that is underway. Making analytics operational involves automating and embedding analytics directly into business processes and allowing the analytics to prescribe and make decisions. It is already occurring all around us whether we know it or not. The Analytics Revolution delves into the requirements for laying a solid technical and organizational foundation that is capable of supporting operational analytics at scale, and covers factors to consider if an organization is to succeed in making analytics operational. 14

15 Non-Fictie Playful Playful identities Playful identities : the ludification of digital media cultures / edited by Valerie Frissen, Sybille Lammes, Michiel de Lange, Jos de Mul, Joost Raessens. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Media Matters). - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 14 Computers : : In Playful Identities, eighteen scholars examine the increasing role of digital media technologies in identity construction through play. Going beyond computer games, this interdisciplinary collection argues that present-day play and games are not only appropriate metaphors for capturing postmodern human identities, but are in fact the means by which people create their identity. From discussions of World of Warcraft and Foursquare to digital cartographies, the combined essays form a groundbreaking volume that features the most recent insights in play and game studies, media research, and identity studies Williamson, Jason Getting a big data job for dummies Getting a big data job for dummies / by Jason Williamson. - Hoboken, NJ : For Dummies, A Wiley Brand, [2015]. - XII, 240 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The demand for big data professionals just keeps growing. Thisdown-to-earth guide shows you what you must know to qualify, how toidentify the big data job for you, what constitutes the perfectrésumé, and what it takes to ace the interview. Learnabout the different types of jobs and companies, how to build a plan, and how to set it in motion! 15

16 Non-Fictie Sondagh, Boris Informatiesystemen bouwen met Drupal Informatiesystemen bouwen met Drupal / Boris Sondagh ; redactie: Henk Pel. Amsterdam : Brinkman Uitgeverij, pagina's : illustraties ; 25 cm ISBN : 521 : 14 Computers I : : : 523 : 14 Computers : : Dit boek bestaat uit drie delen. Deel 1 'Het Drupal-informatiesysteem' leert de student werken met het open source Content Management Systeem Drupal. Op basis van een compacte tekst en talloze video-instructies is het mogelijk om steeds complexere opdrachten met behulp van Drupal uit te voeren. Drupal is het middel om het doel, 'het ontwikkelen van een informatiesysteem' (deel 2), concreet uit te voeren. Deel 3 behandelt het implementeren van het informatiesysteem. Uniek is dat de opzet van de delen 2 en 3 letterlijk de werkprocessen volgen en tastbaar maken zoals die staan in de kerntaken 'Ontwikkelen en implementeren van (onderdelen van) informatie -of mediasystemen' van de opleidingen ICT-beheerder, Netwerkbeheerder en Mediaworkflowbeheerder Gibb, Alicia Building open source hardware Building open source hardware : DIY manufacturing for hackers and makers / Alicia Gibb ; with Steven Abadie, Ed Baafi, Matt Bolton, Kipp Bradford, Gabriella Levine, David Mellis, Catarina Mota, Joshua Pearce, Becky Stern, Tiffany Tseng, Addie Wagenknecht, Michael Weinberg, Amanda Wozniak, Lars Zimmerman. - Upper Sadle River, NJ : Addison-Wesley, December XXVIII, 338 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN This is the first hands-on guide to the entire process of designing and manufacturing open source hardware. Drawing on extensive personal experience with DIY, maker, and hardware hacking projects, industry-leading contributors share proven approaches to design, fabrication, manufacturing, troubleshooting, licensing, documentation, and running an open source hardware business. Part I covers the emergence and evolution of open source hardware, what open source hardware licenses mean, and the growing role of standards in making hardware more open. Part II offers expert advice from author contributors on key tasks, ranging from creating derivatives to using source files. Part III turns to production, showing how to manufacture at multiple scales - from personal to commercial. Appendixes provide valuable checklists for design, manufacture, security, and documentation. And to foster even more hands-on learning and experimentation, the low-cost Blinky Buildings open sources hardware kit is used as an example throughout. 16

17 Non-Fictie Firstenberg, Allen Designing and developing for Google Glass Designing and developing for Google Glass / Allen Firstenberg and Jason Salas ; editor: Rachel Roumeliotis ; illustrator: Rebecca Demarest. - First edition. - Beijing : O'Reilly, December XXV, 372 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : Creating apps for Google Glass is more involved than simply learning how to navigate its hardware, APIs, and SDK. You also need the right mindset. While this practical book delivers the information and techniques you need to build and deploy Glass applications, it also helps you to think for Glass by showing you how the platform works in, and affects, its environment. In three parts--discover, Design, and Develop--Glass pioneers guide you through the Glass ecosystem and demonstrate what this wearable computer means for users, developers, and society as a whole. You'll learn how to create rich functionality for a consumer technology that's radically different than anything currently available.learn the Five Noble Truths of great Glassware designunderstand the Glass ecosystem and learn why it's differentsidestep Glass's societal concerns in your projectslearn how Glass adapts to the user's world, rather than the other way aroundavoid poor design by identifying Glassware antipatternsbuild cloud services with the Google Mirror APIUse the Glass Development Kit to develop client applicationssubmit your project for review in the MyGlass directory Shaw, Zed A. Learn Ruby the hard way Learn Ruby the hard way : a simple and idiomatic introduction tot the imaginative world of computational thinking with code / Zed A. Shaw. - Third edition, first printing. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, December XV, 303 pagina's ; 24 cm + 1 dvd-rom. - (Zed Shaw's hard way series). - Met index. ISBN Zed Shaw has perfected the world's best system for learning Ruby. Follow it and you will succeed-just like the hundreds of thousands of beginners Zed has taught to date! You bring the discipline, commitment, and persistence; the author supplies everything else. In Learn Ruby the Hard Way, Third Edition, you'll learn Ruby by working through 52 brilliantly crafted exercises. Read them. Type their code precisely. (No copying and pasting!) Fix your mistakes. Watch the programs run. As you do, you'll learn how software works; what good programs look like; how to read, write, and think about code; and how to find and fix your mistakes using tricks professional programmers use. 17

18 Non-Fictie Rappin, Noel Rails 4 test prescriptions Rails 4 test prescriptions : build a healthy codebase / Noel Rappin ; edited by Lynn Beighley. - Dallas, Texas : The Pragmatic Bookshelf, December VIII, 334 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (The pragmatic programmers). - Met literatuuropgave, index. ISBN : 527 : 14 Computers : : : : 14 Computers : : Does your Rails code suffer from bloat, brittleness, or inaccuracy? Cure these problems with the regular application of test-driven development. Rails 4 Test Prescriptions is a comprehensive guide to how tests can help you design and write better Rails applications. In this completely revised edition, you'll learn why testing works and how to test effectively using Rails 4, Minitest 5, and RSpec 3, as well as popular testing libraries such as factory_girl and Cucumber. Containing both practical code examples and discussion of why testing works, this book starts with the most basic features delivered as part of core Ruby on Rails. Once you've integrated those features into your coding practice, you'll learn how to use popular third-party testing tools such as RSpec, Mocha, Cucumber, and factory_girl. You'll test the component parts of a Rails application, including the back-end model logic and the frontend display logic. Using Rails examples, you'll learn how to use testing to enable your code to respond better to future change. Plus, you'll see how to handle real-world testing situations. This completely revised edition contains a new tutorial, as well as new examples throughout the book. Many chapters, including the JavaScript chapter, have undergone major changes to reflect new tools and new practices Bokmiller, Don Mastering Autodesk Revit MEP 2015 Mastering Autodesk Revit MEP 2015 / Don Bokmiller, Simon Whitbread, Dan Morrison. - [Indianapolis] : Sybex, [2014]. - XXIX, 759 pagina's : illustraties ; 26 cm. Uitgave in samenwerking met Autodesk Official Press. - Met index. ISBN The definitive guide to Autodesk Revit MEP. The expert author team for this Autodesk Official Press book has employed their years of experience to develop this exhaustive reference and tutorial, which is perfectly paced to cover all the core concepts and functionality of Revit MEP including: Navigating the interface Project setup and templates Worksharing Mechanical concerns such as building loads and ductwork Electrical concerns such as lighting and communications outlets Plumbing concerns such as fixtures and water systems This revision covers all of Revit MEP's new features and includes more advanced electrical and plumbing information. In addition, the book features real-world sidebars and hands-on tutorials that reinforce the detailed discussions, along with downloadable before-andafter tutorial files to help you complete the hands-on projects. This Autodesk Official Press book is the perfect resource for becoming a Revit MEP expert. 18

19 Non-Fictie Chappell, Eric Autocad Civil 3D 2015 Autocad Civil 3D 2015 : essentials / Eric Chappell. - [Indianapolis] : Sybex, [2015]. - XXXIV, 366 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Uitgave in samenwerking met Autodesk Official Press. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : Whether you're an engineering professional or student looking to get up to speed on AutoCAD Civil 3D 2015, this tutorial-based guide helps you become proficient with all the essentials of this industry-leading civil engineering software. Award-winning instructor Eric Chappell's concise, hands-on explanations of crucial Civil 3D topics mirror how projects progress in the real world, while full-color screenshots illustrate each step along the way. In no time, you'll be designing, implementing, and documenting civil engineering projects with confidence and ease Duell, Ryan Autodesk Revit architecture 2015 Autodesk Revit architecture 2015 : essentials / Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn. - [Indianapolis] : Sybex, [2014]. - XVII, 358 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Uitgave in samenwerking met Autodesk Official Press. - Met index. ISBN This Autodesk Official Press guide covers the fundamentals of Autodesk Revit Architecture 2015 with step-by-step tutorials and hands-on exercises that give you firsthand experience with the tools and a good start on preparing for the Autodesk Revit certification exams. This full-color, updated edition features a stronger emphasis on skills rather than tools, starting and ending files for every single exercise, and more clearly defined exercises that better separate the step-by-step instructions from the "why" discussions. 19

20 Non-Fictie Isogawa, Yoshihito The Lego Mindstorms EV3 idea book The Lego Mindstorms EV3 idea book : 181 simple machines and clever contraptions / Yoshihito Isogawa. - San Francisco : No Starch Press, [2015]. - VIII, 223 pagina's : illustraties ; 26 cm ISBN : : 08 Hobby's I : : : : 08 Hobby's : : The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book explores dozens of creative ways to build amazing mechanisms with the LEGO MINDSTORMS EV3 set. Each model includes a list of the required parts, minimal text, and colorful photographs from multiple angles so you can re-create it without the need for step-by-step instructions. You'll learn to build cars with real suspension, steerable crawlers, ball-shooters, grasping robotic arms, and other creative marvels. Each model demonstrates simple mechanical principles that you can use as building blocks for your own creations. Best of all, every part you need to build these machines comes in one LEGO set (#31313)! Karch, Marziah Build and program your own Lego Mindstorms EV3 robots Build and program your own Lego Mindstorms EV3 robots / Marziah Karch. Indianapolis : Que, [2015]. - XVI, 376 pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN This is a complete, step-by-step full-color tutorial for the LEGO Mindstorms EV3: all the reader needs to know, including the basic programming knowledge. This tutorial's multiple projects include robots that can sort by color and perform "magic" card tricks. Students will learn how to integrate Microsoft's exciting new robotic tools; compete in the First LEGO League and prepare for the 4-H Robotics Curriculum; join the global Mindstorm community; even discover custom third-party parts made by new 3D printers! 20

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

The heritage of World War II in the Netherlands

The heritage of World War II in the Netherlands The heritage of World War II in the Netherlands The development of new criteria to value the traces of World War II in the Netherlands L. Elemans (s1187759) Figure 1: The ladder, symbol for comfort and

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime

Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime Author: Rutger de Wijs Date of Completion: 08-07-2010 Improving Knowledge Transfer

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie Auke van Dijk Bob Hoogenboom Frank Hoogewoning Maurice Punch Kees van der Vijver 2 De kogel moet door de kerk Success is simple. Do what's

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden?

Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden? Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden? Master Thesis : Kunnen serious en advergame als één soort game gezien worden? Studentnaam: Gert Jan Noordanus Studentnummer: 3122808 Master:

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Wel of geen stijl? In de jaren daarna komen de voor- en tegenstanders van historiserende of meer traditionele architectuur steeds feller tegenover

Wel of geen stijl? In de jaren daarna komen de voor- en tegenstanders van historiserende of meer traditionele architectuur steeds feller tegenover Wel of geen stijl? Architecture never changes. Vitruvius Utilitas, Firmitas, Venustas can be easily translated into Typology, Design and Style. Every building can be valued by these terms. It requires

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Helderheid creëren met Big Data

Helderheid creëren met Big Data vint-onderzoeksnotitie 1 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 4 van 4 Helderheid creëren met Big Data Jaap Bloem Menno van Doorn Sander Duivestein

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative 2013-2014 Course timetable 2013-2014 DATE TITLE PRESENTERS LEVEL AND MORE LANGUAGE ON PAGE September 2013 30 September, Essential Tools for R Anna

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

DESIGN TO DISRUPT. Een executive introductie. Sander Duivestein, Jaap Bloem, Menno van Doorn, Thomas van Manen

DESIGN TO DISRUPT. Een executive introductie. Sander Duivestein, Jaap Bloem, Menno van Doorn, Thomas van Manen DESIGN TO DISRUPT Een executive introductie Sander Duivestein, Jaap Bloem, Menno van Doorn, Thomas van Manen VINT Vision Inspiration Navigation Trends INHOUD Disruptie is het Nieuwe Normaal 3 1 Disruptie

Nadere informatie