Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen"

Transcriptie

1 Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

2 INHOUD 1. ALGEMEEN Virtueel netwerkschema Virtueel Netwerkschema IP plan Wachtwoorden Servers Pagina s WINDOWS Windows installatie Windows Server 2008 R Primary Domain Controller Inleiding Installatie ADSI script Additional Domain Controller Inleiding Installatie Fileserver Inleiding Installatie Configuratie WSUS Inleiding Installatie Configuratie Instellen van de updates Printserver Inleiding Installatie configuratie RemoteApp Inleiding Installatie Configuratie Hoe applicaties deployen? Exchange Inleiding Vereisten Installatie Configuratie NAP Inleiding... 43

3 2.9.2 Installatie CA op ADC Configuratie Windows Deployment Services Inleiding Installatie Installatie DHCP Configuratie WDS Het maken van een Unattended Windows Client gereed maken voor deployment LINUX Linux distributies Debian Proxyserver Inleiding Installatie Configuratie Databaseserver Inleiding Installatie configuratie Problemen Backupserver Inleiding Installatie Monitoring Inleiding Installatie configuratie Nagroid Logserver Inleiding Installatie configuratie Webserver Inleiding Installatie configuratie Webserver Inleiding Installatie configuratie GIT Subversion CMS... 81

4 3.8.7 Wiki Project management software Bug Tracking Samba Onderzoeksrapport GIT vs. SVN Versiebeheer Bronnen... 86

5 1. ALGEMEEN 2011 Groep5 Care for IT 1

6 1.1 VIRTUEEL NETWERKSCHEMA VIRTUEEL NETWERKSCHEMA Zoals u kunt zien in dit virtueel netwerkschema, hebben we binnen ons virtueel netwerk gebruik gemaak van virtuele switches op ESXi. De reden hiervoor is dat we ons netwerk makkelijk in drie verschillende zones kunnen onderverdelen. Deze zones zijn als volgt: - Red Zone Dit is de externe verbinding met het internet, die ons hiertoe ook toegang verleent. - Orange Zone Dit is onze DMZ (DeMilitarized Zone). Hier bevinden zich alle servers die bereikbaar moeten zijn voor zowel het interne als het externe netwerk. - Green Zone Dit is ons intern netwerk. Hier bevinden zich alle servers die afgeschermd moeten zijn van het externe netwerk Groep5 Care for IT 2

7 Deze zones worden beheerd en gecontroleerd door Endian Firewall, wat een beveiligings- en beschermingsoplossing is voor netwerken. Dit vormt de gateway om te kunnen communiceren met de verschillende zones, maar biedt daarnaast ook bescherming dankzij zijn ingebouwde IPS (Intrusion Prevention System) in combinatie met als IDS (Intrusion Detection System) SNORT, antivirus en antispam voor zowel web als mail, ingebouwde firewall met Inter-Zonaal verkeer, ingebouwde proxy, VPN ondersteuning en nog vele andere filters. De servers die beschikbaar moeten zijn voor zowel het interne als het externe netwerk zijn de mailserver en webserver. Dit zijn zowel Windows als Linux servers, meer bepaald Debian 5, en horen thuis in de Orange Zone. Deze servers kunnen dankzij NAT/PAT extern bereikbaar worden gesteld. In het interne netwerk (Green Zone) komen vervolgens de servers die afgeschermd moeten zijn van het externe netwerk. Dit zijn o.a. de Primary Domain Controller, Additional Domain Controller, print server, RemoteApp server, Fileserver, database server, WSUS server en de monitoring server. Daarnaast hebben we ook voor veiligheid in dit netwerksegment gezorgd d.m.v. het implementeren van een Syslog en een NAP server. Deze interessante servers worden later in het document verder uitgelegd. Daarnaast maken we gebruik van WDS (Windows Deployment Services). Hiervoor hebben we een apart netwerkje opgezet met een eigen server en switch op onze eigen lokale laptop, aangezien dit niet tot het eigenlijke netwerk behoort. Om dit op te zetten, hebben we gebruik gemaakt van het gratis virtualisatieprogramma VirtualBox. 1.2 IP PLAN Voor de berekening van de IP adressen is er gebruik gemaakt van de Variable Length Subnet Masking (VLSM) techniek. Dit wil zeggen dat een IP adres range kan worden opgesplitst in subnets van verschillende groottes. Wanneer we deze techniek toepassen binnen ons virtueel netwerk, zien onze ranges er als volgt uit: Apparaten Netwerkadres IP begin IP eind Broadcast IP Subnetmask Aantal hosts Servers Green Zone Servers DMZ WDS Wanneer we onze servers gaan voorzien met hun IP configuratie, zien de instellingen er als volgt uit: Apparaat NetBIOS IP-Adres Subnetmasker Gateway DNS Endian S00-Proxy / Groep5 Care for IT 3

8 PDC S01-PDC ADC S02-ADC Fileserver S03-File Database S04-Database WSUS S05-WSUS Backup S06-Backup Print S07-Print RemoteApp S08-RemoteApp Nagios S09-Nagios NAP S10-NAP Syslog S11-Syslog Mail S13-Mail Web S14-Web WDS S15-WDS / / 1.3 WACHTWOORDEN SERVERS Server Gebruikersnaam Wachtwoord Windows-servers JESSA.BE\Administrator Azerty123 Linux-servers administrator of root Azerty Groep5 Care for IT 4

9 1.3.2 PAGINA S Pagina Gebruikersnaam Wachtwoord nagiosadmin Azerty123 ftp:// JessaFTP Azerty123 JessaGlass Care4IT mysql:// :3306 JessaRoot Care4IT https:// :10443 admin Azerty Groep5 Care for IT 5

10 2. WINDOWS 2011 Groep5 Care for IT 6

11 2.1 WINDOWS INSTALLATIE WINDOWS SERVER 2008 R2 In dit deel van de documentatie gaan we bespreken hoe we Windows Server 2008 R2 moeten installeren, aangezien dit noodzakelijk is om alle Windows servers binnen ons netwerk te configureren. 1. Plaats de DVD in de DVD-ROM drive en herstart de computer. Nu gaat de computer opstarten vanaf de DVD. Wanneer deze is opgestart, krijgen we het onderstaande venster te zien: 2. Wanneer we dit venster zien, stellen we de volgende zaken in: Language to install: English Time and currency format: Dutch (Nederlands) Keyboard of input method: Belgium (Period) Hierna drukken we op Next om verder te gaan met de installatie. We krijgen dan het onderstaande venster te zien: 2011 Groep5 Care for IT 7

12 3. In dit venster kunnen we moeilijk iets anders kiezen, dus drukken we hier op Install now om verder te gaan met de installatie. We krijgen nu het onderstaande venster te zien: 4. Wanneer we dit venster zien, kiezen we voor de optie Windows Server 2008 R2 Standard (Full Installation). De Enterprise editie bevat Hyper-V, maar aangezien wij al onze servers virtualiseren via ESXi, is er hier geen nood aan en zijn we beter af met de Standard editie. Vervolgens drukken we op Next om verder te gaan met de installatie. We krijgen nu het onderstaande venster te zien: 2011 Groep5 Care for IT 8

13 5. In dit venster vinden we de licentievoorwaarden. We plaatsen simpelweg een vinkje bij I accept the license terms en drukken vervolgens op Next om verder te gaan met de installatie. We krijgen dan het onderstaande venster te zien: 6. In dit venster zien we de verschillende manieren om het besturingssysteem te installeren. Aangezien upgraden niet mogelijk is, kiezen we hier voor Custom (Advanced). Vervolgens krijgen we het onderstaande venster te zien: 2011 Groep5 Care for IT 9

14 7. In dit venster zien we de verschillende harde schijven die de server configuratie bevat. Hier kiezen we de gewenste harde schijf waarop we het besturingssysteem willen installeren en drukken vervolgens op Next om de installatie te starten. Tijdens de installatie zal de server enkele keren rebooten. Wanneer de installatie voltooid is, krijgen we de melding om Ctrl + Alt + Del in te drukken. Er wordt nu gevraagd om een wachtwoord op te geven voor de Administrator account. Hier geven we het gewenste wachtwoord in en de installatie van Windows Server 2008 R2 is compleet. 2.2 PRIMARY DOMAIN CONTROLLER S01-PDC INLEIDING Een bedrijfsnetwerk zonder gebruikers bestaat niet, daarom moeten we dus een centrale plaats hebben waar we al deze gebruikers kunnen beheren. Deze plaats is de Primary Domain Controller, afgekort PDC, en om gebruikers en computers te beheren maken we gebruik van een Active Directory. Standaard staat deze rol niet geïnstalleerd Groep5 Care for IT 10

15 2.2.2 INSTALLATIE We gaan naar Start Run en geven vervolgens dcpromo in. De setup om de Active Directory te installeren wordt nu geladen. Wanneer deze geladen is, krijgen we het opstartscherm van de wizard te zien. Nu drukken we telkens op Next totdat we het onderstaande scherm te zien krijgen: In dit venster krijgen we de keuze om een nieuw domein te creëren of een nieuw domein (controller) aan een bestaand domein toe te voegen. Omdat we nog geen domein hebben en graag onze gebruikers centraal willen beheren, kiezen we hier voor Create a new domain in a new forest en drukken vervolgens op Next. We krijgen dan het onderstaande scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 11

16 In dit venster krijgen we de gelegenheid om de FQDN (Fully Qualified Domain Name) in te geven. Geef hier een zo duidelijk mogelijke domeinnaam in, bv. de naam van het bedrijf. Wanneer we dit gedaan hebben, drukken we vervolgens op Next, waarna we het volgende scherm te zien krijgen: In dit venster moeten we aangeven welk forest functional level ons netwerk gaat hanteren. Dit is belangrijk zodat alle verschillende servers juist op mekaar worden afgestemd. Hier kiezen we voor 2011 Groep5 Care for IT 12

17 Windows Server 2008 R2 en drukken vervolgens telkens op Next totdat we het onderstaande scherm te zien krijgen: In dit venster krijgen we de keuze waar we onze database, log files en SYSVOL folders willen opslaan. Dit laten we op de standaard waarden staan en drukken op Next. We krijgen nu het volgende scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 13

18 In dit venster moeten we een wachtwoord opgeven wanneer we gebruik willen maken van de Directory Services Restore Mode. Hier geven we ons gewenste wachtwoord in en drukken vervolgens op Next totdat we Finish zien staan om de Active Directory te installeren. Wanneer de installatie voltooid is, zal er gevraagd worden om de server te herstarten en gaan hiermee akkoord ADSI SCRIPT On Error Resume Next 'Variabelen declareren '===================== Dim objrootldap, objou, objuser, objcomputer, objexcel, objspread, objggroup, objdlgroup, introw Dim strdomain, strext, strou, strouhoofd, strggroup, strdlgroup, strsheet, strruppath, strhomepath, strcn, strsam, strfirst, strlast, strpwd, strusers, strcomputers Dim str , strstreetaddress, strl, strpostal, strtel, strfunctie, strhomefolder, strhomedrive, strpath, strgbdatum Const ADS_GROUP_TYPE_GLOBAL_GROUP = &h2 Const ADS_GROUP_TYPE_DOMAIN_LOCAL_GROUP = &h4 Const ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED = &h 'Variabelen vullen '================= strouhoofd = "Abdominale_Chirurgie" strusers = "Users" strdomain = "JESSA" strext = "BE" strcomputers = "Computers" strsheet = "C:\Gegevens\Gegevens.xls" strruppath = "\\S01-PDC\Profiles\%USERNAME%" strhomepath = "\\S01-PDC\Home\%USERNAME%" strpath = "D:\Profiles\" 'Openen van Excel-bestand '======================== Set objexcel = CreateObject("Excel.Application") Set objspread = objexcel.workbooks.open(strsheet) introw = 2 'Domeinobject ophalen '==================== Set objrootldap = GetObject("LDAP://dc="&strDomain&",dc="&strExt) 'OU Structuur aanmaken '===================== Set objou = objrootldap.create("organizationalunit","ou="&strouhoofd) objou.setinfo Set objou = GetObject("LDAP://ou="&strOUHoofd&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) 2011 Groep5 Care for IT 14

19 Set objuser = objou.create("organizationalunit","ou="&strusers) objuser.setinfo Set objcomputer = objou.create("organizationalunit","ou="&strcomputers) objcomputer.setinfo Do Until objexcel.cells(introw,1).value = "" strou = Trim(objExcel.Cells(intRow,3).Value) 'OU Afdelingen Set objou = GetObject("LDAP://ou="&strOU&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build(strOU,"ou") Else 'msgbox "ou Already Exists" End if introw = introw + 1 Loop introw = 2 Do Until objexcel.cells(introw,3).value = "" 'Global groups strggroup = Trim(objExcel.Cells(intRow,3).Value) Set objou = GetObject("LDAP://cn=gg_"&strGGroup&",ou="&strGGroup&",ou="&strUsers&",ou="& strouhoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build(strGGroup,"gg_group") End if introw = introw+1 Loop introw = 2 Do Until objexcel.cells(introw,3).value = "" 'Domain Local Groups strdlgroup = Trim(objExcel.Cells(intRow,3).Value) Set objou = GetObject("LDAP://cn=dl_"&strDLGroup&",ou="&strDLGroup&",ou="&strUsers&",ou= "&strouhoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build(strDLGroup,"dl_group") End if introw = introw+1 Loop Set objou = GetObject("LDAP://cn=gg_managers,ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build("managers","gg_group") End if 2011 Groep5 Care for IT 15

20 Set objou = GetObject("LDAP://cn=dl_managers,ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build("managers","dl_group") End if 'Users '===== introw = 2 Do Until objexcel.cells(introw,1).value="" ' toewijzing aan Excel objecten strfirst = Trim(objExcel.Cells(intRow, 2).Value) strlast = Trim(objExcel.Cells(intRow, 1).Value) strsam = Replace(LCase(strFirst & "." & strlast), " ", "") strsam = left(strsam,20) strsam = fixstring(strsam) strcn = strsam str = strcn & strstreetaddress = Trim(objExcel.Cells(intRow,8).Value) & " " & Trim(objExcel.Cells(intRow,9).Value) strl = Trim(objExcel.Cells(intRow,6).Value) strpostal = Trim(objExcel.Cells(intRow,7).Value) strtel = Trim(objExcel.Cells(intRow,4).Value) strfunctie = Trim(objExcel.Cells(intRow,5).Value) strgbdatum = Trim(objExcel.Cells(intRow,10).Value) strhomefolder = strhomepath strhomedrive = "H:" strou = Trim(objExcel.Cells(intRow,3).Value) ' Ophalen gegevens uit Excel en toevoegen aan objecten Set objou = GetObject("LDAP://ou="&strOU&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&",dc="&strDom ain&",dc="&strext) Set objuser = objou.create("user", "cn=" & strcn) objuser.samaccountname = strsam objuser.givenname = strfirst objuser.sn = strlast objuser.mail = str objuser.homedirectory = strhomefolder objuser.homedrive = strhomedrive objuser.put "Profilepath", strruppath objuser.put "streetaddress", strstreetaddress objuser.put "l", strl objuser.put "postalcode", strpostal objuser.put "telephonenumber", strtel objuser.put "title", strfunctie objuser.setinfo ' Account inschakelen en passwoord toekennen objuser.put "pwdlastset", Groep5 Care for IT 16

21 strpwd = Left(strFirst,1) & Left(strLast,1) & strgbdatum 'objuser.useraccountcontrol = 512 objuser.setpassword strpwd objuser.accountdisabled = False objuser.setinfo ' De gebruiker wordt toegevoegd aan zijn/haar groep Set objggroup = GetObject("LDAP://cn=gg_"&strOU&",ou="&strOU&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoo fd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) objggroup.add(objuser.adspath) If objexcel.cells(introw,5).value = "Manager" Then Set objggroup = GetObject("LDAP://cn=gg_managers,ou="&strOU&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoof d&", dc="&strdomain&",dc="&strext) objggroup.add(objuser.adspath) End If introw = introw + 1 Loop 'Build functie '============= Function Build(strName,ou) SELECT CASE ou Case "ou" Set objparent = GetObject("LDAP://ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If Err.Number <> 0 Then End If Set objou = objparent.create("organizationalunit","ou="&strname) objou.setinfo Case "gg_group" Set objparent = GetObject("LDAP://ou="&strName&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If Err.Number <> 0 Then End If Set objggroup = objparent.create("group","cn=gg_"&strname) objggroup.put "samaccountname", "gg_"&strname objggroup.put "grouptype", ADS_GROUP_TYPE_GLOBAL_GROUP Or ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED objggroup.setinfo Case "dl_group" Set objparent = GetObject("LDAP://ou="&strName&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) Set objggroup = GetObject("LDAP://cn=gg_"&strName&",ou="&strName&",ou="&strUsers&",ou="&strO UHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If Err.Number <> 0 Then End If Set objdlgroup = objparent.create("group", "cn=dl_"&strname) objdlgroup.put "samaccountname", "dl_"&strname 2011 Groep5 Care for IT 17

22 objdlgroup.put "grouptype", ADS_GROUP_TYPE_DOMAIN_LOCAL_GROUP Or ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED objdlgroup.setinfo objdlgroup.add(objggroup.adspath) END SELECT END Function 'Speciale karakters '================== Function fixstring(strstring) strstring = Replace(strString, "é", "e") strstring = Replace(strString, "è", "e") strstring = Replace(strString, "ë", "e") strstring = Replace(strString, "ê", "e") strstring = Replace(strString, "í", "i") strstring = Replace(strString, "ì", "i") strstring = Replace(strString, "ï", "i") strstring = Replace(strString, "î", "i") strstring = Replace(strString, "á", "a") strstring = Replace(strString, "à", "a") strstring = Replace(strString, "ä", "a") strstring = Replace(strString, "â", "a") strstring = Replace(strString, "ú", "u") strstring = Replace(strString, "ù", "u") strstring = Replace(strString, "ü", "u") strstring = Replace(strString, "û", "u") strstring = Replace(strString, "ó", "o") strstring = Replace(strString, "ò", "o") strstring = Replace(strString, "ö", "o") strstring = Replace(strString, "ô", "o") strstring = Replace(strString, "ç", "c") strstring = Replace(strString, " ", "_") strstring = Replace(strString, "'", "_") fixstring = strstring END Function Wscript.Echo("Alle gegevens zijn succesvol toegevoegd!") objexcel.quit WScript.Quit 2.3 ADDITIONAL DOMAIN CONTROLLER S02-ADC INLEIDING In een goed draaiend netwerk zal enkel een Primary Domain Controller niet veilig genoeg zijn. Als deze server moet uitvallen, kan niemand zich nog op het netwerk inloggen. Daarom gaan we een Additional 2011 Groep5 Care for IT 18

23 Domain Controller toevoegen, die deze taak weet over te nemen wanneer de PDC moest uitvallen. Dit gebeurt aan de hand van replication tussen de PDC en de ADC. Dit wil zeggen dat wijzigingen op de PDC ook rechtstreeks gebeuren op de ADC, zodat er geen gegevensverlies is indien de PDC het onverwachts moest begeven INSTALLATIE We gaan naar Start Run en geven vervolgens dcpromo in. De setup om de Active Directory te installeren wordt nu geladen. Wanneer deze geladen is, krijgen we het opstartscherm van de wizard te zien. Nu drukken we telkens op Next totdat we het onderstaande scherm te zien krijgen: In dit venster krijgen we de keuze om een nieuw domein te creëren of een nieuw domein (controller) aan een bestaand domein toe te voegen. Omdat we al een domein hebben, kiezen we hier om een Domein Controller toe te voegen aan ons bestaand domein. De rest van de installatie is eigenlijk simpelweg hetzelfde als bij de Primaire Domain Controller. Zo drukken we telkens op Next totdat we bij het scherm komen waar we een wachtwoord opgeven wanneer we gebruik willen maken van de Directory Services Restore Mode. Hier geven we ons gewenste wachtwoord in en druk vervolgens op Next totdat we Finish zien staan om de Active Directory te installeren. Wanneer de installatie voltooid is, zal er gevraagd worden om de server te herstarten en gaan hiermee akkoord. Wanneer we na de reboot naar Start Administrative Tools Active Directory Users and Computers gaan, zien we dat de ADC onmiddellijk alle gegevens van de PDC heeft overgenomen Groep5 Care for IT 19

24 2.4 FILESERVER S03-FILE INLEIDING Natuurlijk is het handig voor onze gebruikers om centraal hun bestanden en documenten op te slaan, dit kunnen we doen met behulp van een fileserver. Voor onze fileserver maken we gebruik van Microsoft s Distributed File System (afgekort: DFS). Het principe achter DFS is eigenlijk simpel: we maken één namespace aan op de Fileserver, waarin we makkelijk alle gedeelde mappen op andere servers kunnen beheren en toevoegen aan onze fileserver. Dit heeft als voordeel dat de gebruiker niet hoeft te navigeren naar een andere server, maar lijkt het alsof alles centraal op één server staat INSTALLATIE DFS is een rol die standaard in Windows Server 2008 R2 zit, maar moet enkel nog geïnstalleerd worden. Om deze rol te installeren, gaan we naar: Server Manager Add Roles plaatsen een vinkje bij File Services. Wanneer we vervolgens op Next drukken, komen we in het venster terecht waar we allerlei rollen voor onze fileserver kunnen kiezen. Plaats net zoals op de afbeelding hiernaast een vinkje bij Distributed File System zodat er een vinkje komt te staan bij DFS Namespaces en DFS Replication. We krijgen hierna de volgende instelling te zien: In dit gedeelte van de installatie kunnen we een naam geven voor onze DFS Namespace die alle gedeelde mappen op het netwerken kan beheren. Om een zo duidelijk mogelijke structuur binnen ons netwerk te behouden, benoemen we deze simpelweg Fileserver en gaan we vervolgens verder met de installatie door op Next te drukken. Wanneer we de vraag krijgen van welk soort namespace we gebruik willen maken, kiezen hier voor: 2011 Groep5 Care for IT 20

25 Domain-based namespace. De reden hiervoor is simpel: als we op verschillende servers gedeelde mappen hebben staan die we willen gebruiken voor onze fileserver, kunnen we al deze gedeelde mappen toevoegen aan de namespace Fileserver zodat het lijkt alsof alle gedeelde mappen op één centrale server staan. Zo hoeft de gebruiker niet te wisselen van server en is alles makkelijk terug te vinden. Vervolgens drukken we op Next totdat we bij het scherm komen om de installatie te starten en op Install kunnen klikken CONFIGURATIE DFS NAMESPACE Na installatie kunnen we via de DFS Management console alle gedeelde mappen op het netwerk toevoegen en beheren. De DFS Management console vinden we terug onder: Start Administrative Tools Om vervolgens een gedeelde map toe te voegen aan onze fileserver, klikken we in de Management console Namespaces open en klikken we op onze fileserver. Hierna drukken we in het rechtergedeelte van de Management console op New Folder en kunnen we via Add het pad opgeven waar de gedeelde map zich bevindt DFS REPLICATION Wanneer we onze gedeelde mappen aan onze DFS Namespace hebben toegevoegd, kunnen we deze folders laten repliceren met een andere folder zodat er geen gegevensverlies is moest de fileserver het begeven Groep5 Care for IT 21

26 Om dit te doen, selecteren we de gewenste map die we willen repliceren, kiezen voor het tabblad Replication en klikken op de link van Replicate Folder Wizard om de wizard voor DFS Replication te starten. Wanneer we een melding krijgen dat we folders moeten toevoegen, drukken we hier op Yes. In het nieuwe venster klikken we op Browse om te bladeren naar onze gewenste folder waarmee we onze map willen repliceren. Wanneer we onze folder hebben geselecteerd, klikken we twee maal op OK en wanneer we een melding krijgen om een replication group aan te maken, klikken we op Yes. Dit is alles wat we moeten doen om onze mappen met mekaar te laten repliceren. 2.5 WSUS S05-WSUS INLEIDING Met Windows Server Update Services (WSUS) kan het updaten van computers en servers centraal beheren. De WSUS server downloadt alle updates die beschikbaar zijn voor de verschillende besturingssystemen in het netwerk. Zo kan de administrator zelf bepalen welke updates mogen geïnstalleerd worden, op welk tijdstip, etc INSTALLATIE WSUS is een aparte rol die standaard is geïntegreerd in Windows Server 2008 R2, alleen moet deze nog geïnstalleerd worden. Bij de installatie van de WSUS kun je gewoon alles op de default instellingen laten staan, aangezien deze settings goed werken CONFIGURATIE Wanneer de installatie voltooid is, start automatisch de Configuratie Wizard van WSUS. Zo kunnen we bij deze wizard de meeste default instellingen laten staan, maar toch moeten we enkele punten in acht nemen: Zorg ervoor dat Synchronize from Microsoft Update geselecteerd is; Als we ons achter een proxy bevinden, geven we in: en poort 8080; Wanneer er gevraagd wordt om te connecteren met de upstream server, doen we dit; Zorg dat we de juiste talen selecteren van de updates die we willen downloaden; Selecteren de juiste producten waarvan we updates willen binnen halen (OS en, Office, etc.); Bepalen welk soort updates nodig zijn (Critical, Recommended, Security, etc.); Laten de WSUS server automatisch synchroniseren met de upstream server, bv. om 2u s nachts; Zorgen dat Begin initial synchronization is aangevinkt bij het einde van de wizard Groep5 Care for IT 22

27 Als we onze machines/clients willen kunnen updaten met de WSUS server, moeten we de volgende stappen ondernemen: Op onze WSUS server gaan we naar de folder: C:\Windows\inf; Kopiëren het bestand: wuau.adm; Maken een gedeelde map waarop enkel Administrators rechten op hebben en plaatsen dit bestand hierin; Voegen de client computers toe aan de Computers OU; Gaan naar: Start Administrative Tools Group Policy Management; Klap het domein uit Domains navigeer naar de OU Computers onder Abdominale_Chirurgie; Rechtermuisklik Create a GPO in this domain, and Link it here geven een GPO naam; Selecteren de GPO rechtermuisklik Edit; Computer Configuration Policies rechtermuisklik op Administrative Templates Add/Remove Templates; Voegen nu het wuau.admn toe; Computer Configuration Policies Windows Components Windows Update Specify intranet Microsoft update service location; Geven in: Computer Configuration Policies Windows Components Windows Update Configure Automatic Updates; Zetten de waarde op Enable 4 - Auto download and schedule the install; Sluiten de Group Policy Management af; Start Run gpupdate /force INSTELLEN VAN DE UPDATES We hebben dan wel al de GPO klaargemaakt om de updates te deployen, maar we moeten ook nog de updates naar buiten kunnen laten gaan. Doordat de WSUS server heeft zitten synchroniseren met de upstream server (de Windows Update server) heeft onze server nu een tal van updates weten binnen te halen voor de producten die we tijdens de Configuratie Wizard hebben opgegeven. Om vervolgens updates de deur uit te laten gaan, klikken in het linker menu op All Updates onder Updates. Bij status kiezen we Unapproved met de status Needed. Dit zijn allemaal updates die noodzakelijk zijn voor de client computers, maar door de Administrator nog niet zijn goed gekeurd om geïnstalleerd te worden. Ga deze lijst eerst goed na om zeker te zijn dat je de juiste update voor het juiste OS/pakket selecteert! Om een update goed te keuren, klikken we met de rechtermuis op een update en klikken we op Approve. Wanneer we alles hebben ingesteld, krijgt de client het onderstaande te zien. Dit wil zeggen dat de client computer de updates goed kan ontvangen en dus ook kan installeren. Een andere manier om te zien of de client computer met WSUS geassocieerd is, is naar Start Configuratiescherm Windows Update te gaan. Hier zul je dan een melding krijgen dat de computer centraal beheerd wordt door de Administrator Groep5 Care for IT 23

28 2.6 PRINTSERVER S07-PRINT INLEIDING Indien er meerdere printers in het bedrijfsnetwerk zitten is het handig om een printserver te installeren. Op deze manier kunnen de printers vanaf één bepaalde locatie benaderd worden en toegevoegd aan het lokaal systeem. Via de printserver is het eventueel ook mogelijk om de printers automatisch te laten toevoegen via een GPO INSTALLATIE Via Server Roles kan de Print and Document Services rol geïnstalleerd worden. Als deze rol geselecteerd is, kan er gekozen worden welke services geïnstalleerd worden. Er wordt gekozen voor Print Server en LDP Server. De eerste zorgt ervoor dat er afgedrukt kan worden vanuit andere Windows-systemen, terwijl LDP Service ervoor zorgt dat UNIX gebaseerde systemen ook kunnen afdrukken via onze printserver. Aangezien er een groot aantal Linux-servers in ons serverpark zitten, en er altijd een gebruiker kan zijn die Linux gebruikt, installeren we deze service CONFIGURATIE Na de installatie kunnen er printers toegevoegd worden via Print Management. Hierin klikken we Print Servers open gevolgd door S07-Print en Printers. Hierna kan een printer toegevoegd worden door op de rechtermuisknop te klikken en Add printer te kiezen. In het hierop volgende scherm kiezen we voor Search the network for printers en laten we het systeem naar printers zoeken Groep5 Care for IT 24

29 Nadat de printer is toegevoegd kunnen we met de volgende stappen configureren wie de printer kan gebruiken Groep5 Care for IT 25

30 In dit scherm wordt aangevinkt dat de printer gedeeld mag worden. Omdat het hier over de directie-printer gaat krijgen, in ons geval enkel Kevin Norek (projectleider) en Katrien Jeunen (co-projectleider) rechten om de printer te gebruiken. Bij de andere printer die voor iedereen toegankelijk is wordt Domain Users (JESSA\Domain Users) toegevoegd, waarna deze rechten krijgt om af te drukken. Als alle printers zijn toegevoegd kunnen we deze automatisch laten toevoegen via een GPO. Hiervoor wordt een nieuwe GPO aangemaakt, op een domein controller, voor de directie en voor de gewone users. 1. Ga naar: Start Administrative Tools Group Policy Management; 2. Klap je domein uit Domains navigeer naar de OU Users ; 3. Rechtermuisklik Create a GPO in this domain, and Link it here geef een GPO naam; 2011 Groep5 Care for IT 26

31 4. Selecteer de GPO rechtermuisklik Edit; 5. User Configuration Preferences Control Panel Settings rechtermuisklik op Printers New Shared Printer; 6. Voeg de printer toe; 7. Sluit de Group Policy Management af; 8. Start Run gpupdate /force. Na het instellen van deze GPO zou de printer, mits de juiste drivers geïnstalleerd zijn, automatisch moeten verschijnen op de hosts. 2.7 REMOTEAPP S08-REMOTEAPP INLEIDING Terminal Services is met de komst van Windows Server 2008 R2 van naam veranderd naar Remote Desktop Services, aangezien deze optie nu ook VDI (Virtual Desktop Infrastructure) technologie ondersteunt. Dit maakt het mogelijk om bv. Office 2010 op onze terminal server te installeren en deze via een soort van remote desktop bruikbaar te maken voor gebruikers op het netwerk. Dit kan de kosten van een bedrijf goed omlaag halen, aangezien je zo minder licenties moet kopen INSTALLATIE Net als de meeste functionaliteiten is ook RDS een standaard rol binnen Windows Server 2008 R2, die enkel nog geïnstalleerd moet worden via de Server Manager. Wanneer er gevraagd wordt welke services/rollen we voor onze Remote Desktop Services rol willen toevoegen, zorgen we ervoor dat we een vinkje plaatsen bij Remote Desktop Session Host. Deze rol zorgt ervoor dat onze clients met Remote Desktop kunnen connecteren met onze terminal server om zo de remote applications te gebruiken. Wanneer gevraagd wordt of Network Level Authentication noodzakelijk is of niet. Dit is een technologie om clients eerst te doen authenticeren voordat deze verbonden is met de terminal server via remote desktop. Voor deze optie kiezen wij uiteraard wel Require Network Level Authentication, aangezien dit onze veiligheid versterkt. Vervolgens moeten we gaan bepalen welke users en/of groepen toegang krijgen tot Remote Desktop Services. Omdat we iedereen binnen ons bedrijf hiertoe toegang willen verlenen, voegen we de Domain Users van ons domein toe Groep5 Care for IT 27

32 Na installatie moeten we simpelweg op de terminal server de software gaan installeren die we van op afstand beschikbaar willen stellen voor onze domain users. Zo hebben wij in dit project gekozen voor Firefox, Winrar, Notepad++, Access 2010, Excel 2010, Powerpoint 2010, Word 2010 en TightVNC Server voor enkel de Administrator CONFIGURATIE Wanneer we dit gedaan hebben, openen we via Administrative Tools in het Startmenu de RemoteApp Manager. Dit is de interface van de RemoteApp Manager. In dit venster zullen we onze geïnstalleerde applicaties moeten gaan toevoegen. Om dit te doen, klikken we op Add RemoteApp om de RemoteApp Wizard te starten. We krijgen nu een overzicht te zien van alle geïnstalleerde applicaties op de server. Om een applicatie toe te voegen, plaatsen we simpelweg een vinkje naast het programma en vervolgens drukken we op Finish om deze toe te voegen aan de RemoteApp Manager HOE APPLICATIES DEPLOYEN? Omdat we gebruik moeten gaan maken van MSI pakketjes om de applicaties te kunnen deployen, zullen we op de terminal server eerst een gedeelde map moeten aanmaken om deze pakketjes over het netwerk beschikbaar te kunnen maken. Zo maken we bv. de gedeelde map C:\RemoteApp en geven deze de volgende permissies: 2011 Groep5 Care for IT 28

33 Administrators: Read/Write; Administrator: Read/Write; Domain Users: Read. In de map C:\RemoteApp worden vervolgens nog twee submappen aangemaakt, nl.: Users en Administrators. De Users map krijgt automatisch de permissies van de parentmap, voor de Administrators map moeten we permissies instellen zodat enkel en alleen de Administrators hieraan kunnen. De permissies voor deze map zijn dan als volgt: Administrators: Read/Write; Administrator: Read/Write; SYSTEM: Full Control. Om RemoteApp applicaties te kunnen gebruiken vanaf client computers, zullen we van deze programma s eerst MSI (Windows Installer Packages) pakketjes moeten maken zodat we deze via een GPO kunnen installeren. Om dit te doen, selecteren we de applicaties die we willen deployen en vervolgens klikken we op Create Windows Installer Packages. Hierna zullen we de vraag krijgen waar we onze MSI pakketjes willen opslaan. Zorg ervoor dat enkel TightVNC Server in de map C:\RemoteApp\Administrators staat en de overige programma s in C:\RemoteApp\Users. In het volgende venster kunnen we bepalen waar onze RemoteApp applicaties op de client computers komen te staan. Aangezien het voor de gebruikers makkelijker en overzichtelijker is om dit in het Startmenu te hebben, vinken we deze optie aan. Ook kunnen we een naam geven aan de map hoe deze in het Startmenu komt te staan. Daarnaast plaatsen we ook een vinkje bij Associate client extensions for this program with the RemoteApp program. Dit maakt het mogelijk om bestanden geassocieerd met een RemoteApp applicatie geopend kunnen worden met die applicatie. Bijvoorbeeld: op de client computer is er een bestand genaamd Read me.pdf. Aangezien we Adobe Reader als RemoteApp applicatie hebben geïnstalleerd, kan de client deze applicatie gebruiken om zijn lokaal bestand te openen Groep5 Care for IT 29

34 Wanneer we de MSI pakketjes op de gedeelde map hebben geplaatst, gaan we in de PDC een nieuwe GPO aanmaken in de Group Policy Management console. Dit doen we als volgt: 1. Ga naar: Start Administrative Tools Group Policy Management; 2. Klap je domein uit Domains navigeer naar de OU Users ; 3. Rechtermuisklik Create a GPO in this domain, and Link it here geef een GPO naam; 4. Selecteer de GPO rechtermuisklik Edit; 5. User Configuration Policies Software Settings rechtermuisklik op Software Installation New Package; 6. Voeg de applicaties toe; 7. Ga naar de properties van de applicaties tabblad: Deployment kies bij Deployment Type Assigned ; 8. Plaats vinkje bij Install this application at logon ; 9. Sluit de Group Policy Management af; 10. Start Run gpupdate /force. 2.8 EXCHANGE 2010 S13-MAIL INLEIDING Exchange 2010 is een mailserver van Microsoft en wordt vooral gebruikt in grote bedrijven waar het voornamelijk Microsoft gericht is. Naast het versturen van mails, beschikt de Exchange server ook over een ingebouwde agenda waarvan gebruikers gebruik kunnen maken en kan men ook hun verschillende taken bijhouden. Ook is het mogelijk om van thuisuit in te loggen op de mailbox dankzij de Outlook Web Access (OWA) functie. De reden waarom we voor Exchange 2010 hebben gekozen, is omdat we eerst twee Linux mailservers hadden getest: Zimbra en Zarafa. Helaas kregen we geen van beide werkende. Zo kregen we Zarafa meeste van de tijd niet geïnstalleerd en toen het geïnstalleerd was, wou het zijn server niet starten. Zimbra daarentegen was makkelijk te installeren, maar kregen we niet geïntegreerd met de Active Directory van Microsoft VEREISTEN Om Exchange 2010 te kunnen installeren, moeten we eerst aan een paar vereisten voldoen. Deze zijn als volgt: 1. Maak een Additional Domain Controller van de server zoals in hoofstuk 2.3; 2011 Groep5 Care for IT 30

35 2. Download en installeer het 2007 Office System Converter: Microsoft Filter Pack vanop de volgende link: 3. Voer in PowerShell de volgende drie commando s in: Import-Module ServerManager Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows- Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web- Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP- Proxy -Restart Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic Wanneer we dit gedaan hebben, kunnen we beginnen aan de eigenlijke installatie van de mailserver INSTALLATIE Om aan onze installatie te beginnen, moeten we eerst de ISO mounten. Wanneer we dit gedaan hebben, krijgen we het onderstaande scherm te zien (1): Hier kunnen we kiezen aan welke stap we willen beginnen. Zo kiezen we eerst onder Step 3 voor Install only languages from the DVD om alle talen te installeren die op de DVD staan, zodat we ook Nederlands tot onze beschikking hebben. Wanneer we dit gedaan hebben, klikken we op Step 4: Install Microsoft Exchange om aan de installatieprocedure te beginnen. We krijgen dan het volgende scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 31

36 Dit is het introductiescherm van de Exchange setup. Om verder te gaan, drukken we hier op Next en krijgen vervolgens het volgende scherm te zien: In dit scherm vinden we het License Agreement van Exchange 2010 terug. Hier plaatsen we een bolletje bij I accept the terms in the license agreement en drukken vervolgens op Next, waarna we het volgende scherm te zien krijgen: 2011 Groep5 Care for IT 32

37 Hier krijgen we de vraag om foutmelding die we tegen komen te registreren en door te sturen naar Microsoft, zodat de gebruiker de oplossing op het probleem krijgt. Omdat wij dit niet echt nodig vinden, kiezen wij hier voor No en gaan vervolgens verder door op Next te drukken. In dit scherm moeten we het type installatie kiezen. Hier kiezen we voor Typical Exchange Server Installation en klikken op Next om verder te gaan met de installatie Groep5 Care for IT 33

38 Hier moeten we een naam opgeven van de organisatie waarin de Exchange server wordt geïnstalleerd. Hier vullen we de gewenste naam in en drukken op Next om verder te gaan, waarna we het volgende scherm te zien krijgen: In dit scherm wordt ons gevraagd of er gebruik wordt gemaakt van Outlook 2003 of Entourage. In ons geval is dit niet zo, dus selecteren we hier de optie No en klikken op Next om vervolgens verder te gaan met de installatie Groep5 Care for IT 34

39 Hier moeten we opgeven of de client access gericht is naar het internet of niet, zodat gebruikers zelfs buiten het domein aan hun mailbox kunnen. Hier kiezen we voor de optie The Client Access server role will be Internet-facing en geven vervolgens het domeinnaam in waarmee we dit willen koppelen. Hierna drukken we op Next om vervolgens de systeemcheck te starten, zodat we weten of Exchange op de server kan worden geïnstalleerd. Wanneer de systeemcheck voltooid is, zien we een scherm als onderstaand voorbeeld: Als alle checks op Completed staan, klikken we op Install om de eigenlijke installatie van Exchange 2010 te starten. Wanneer de installatie voltooid is, krijgen we het onderstaande scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 35

40 Als we alles op Completed zien staan, dan kunnen we op Finish klikken om de installatie te beëindigen. Hierna kunnen we overgaan naar de configuratie van Exchange CONFIGURATIE Nadat we op het einde van de installatie op Finish hebben geklikt, opent zich automatisch de Exchange Management Console. Dit scherm ziet er als volgt uit: 2011 Groep5 Care for IT 36

41 Om te beginnen gaan we eerst naar Hub Transport onder de Organization Configuration en kiezen we voor het tabblad Send Connectors, aan de rechterkant van het scherm klikken we op New Send Connector. We krijgen dan het volgende scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 37

42 In dit scherm moeten we een naam geven aan onze send connector en moeten we bepalen welk type connector we willen gebruiken. Omdat we willen dat we ook naar buiten het domein kunnen mailen, zoals bv. naar Gmail adressen, kiezen we hier voor Internet. Nadat we dit hebben gedaan, klikken we op Next en krijgen we het volgende scherm te zien: Hier moeten we het SMTP adres opgeven waarlangs we onze mails willen versturen. Om dit te doen, drukken we op Add en geven we een * in bij het Address veld en plaatsen we een vinkje bij Include all subdomains. Vervolgens klikken we op OK en op Next, waarna we het volgende scherm te zien krijgen: 2011 Groep5 Care for IT 38

43 In dit venster moeten we kiezen op welke manier we onze mails willen routen. Als we willen dat mails direct worden gerouted, moeten we de eerste keuze nemen. Als we de mail eerst langs een upstream server willen sturen, zoals de proxy van PHL, moeten we de tweede optie kiezen. Wij kiezen hier voor de eerte optie en klikken vervolgens op Next Next New om de wizard te beëindigen. Vervolgens gaan we een nieuwe database aanmaken op een andere partitie. Dit doen we uit veiligheidsmaatregelen en ook om de performantie te verhogen. Indien de primaire harde schijf van de Exchange server een onverwachtse crash moest meemaken, blijft de maildatabase met de data nog steeds intact op de andere partitie. Om dit te doen, gaan we naar Mailbox onder Organization Configuration, aan de rechterkant van het scherm klikken we op New Mailbox Database. We krijgen dan het onderstaande scherm te zien: In dit scherm moeten we een naam geven aan onze nieuwe database en moeten we de computernaam specifiëren via Browse. Wanneer we dit gedaan hebben, klikken we op Next waarna we het volgende scherm te zien krijgen: 2011 Groep5 Care for IT 39

44 Hier moeten we de locatie vast leggen waar we zowel de database als de logs willen opslaan. We willen de gewenste locatie op onze andere partitie in en klikken vervolgens op Next en daarna op New om de wizard te beëindigen en de database aan te maken. Wanneer we dit gedaan hebben, gaan we er voor zorgen dat onze Exchange server ook mails kan ontvangen van buitenaf. Dit doen we door te gaan naar Hub Transport onder de Server Configuration selecteren de Default S13-MAIL onder Receive Connectors rechtermuisklik Properties tabblad: Permission Groups plaatsen een vinkje bij Anonymous users. Vervolgens gaan we de mailboxen voor onze gebruikers aanmaken. Dit doen we door te gaan naar Mailbox onder Recipient Configuration, aan de rechterkant van het scherm klikken we op New Mailbox. We krijgen dan het onderstaande scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 40

45 In dit scherm krijgen we de keuze welk soort mailbox we willen aanmaken. Omdat we een mailbox voor onze gebruikers willen aanmaken, kiezen we hier voor User Mailbox en klikken op Next om verder te gaan. Vervolgens moeten we in dit scherm onze gebruikers kiezen waarvoor we een mailbox willen maken. Om dit te doen, drukken we op Existing users en selecteren we alle gebruikers waarvoor we een mailbox willen maken. Hierna drukken we op OK en op Next om de wizard voort te zetten Groep5 Care for IT 41

46 In dit scherm moeten we kiezen welke database we willen gebruiken om onze mailboxen in op te slaan. Om onze eigen aangemaakte database te selecteren, plaatsen we een vinkje bij Specify the mailbox database rather than using a database automatically selected en klikken we op Browse om onze database te selecteren. Vervolgens klikken we op Next en dan op New om de wizard te beëindigen. Vervolgens moeten we nog een MX record aanmaken in onze DNS. Om dit te doen, gaan we naar de DNS Manager op de PDC, openen we onze Forward Lookup Zones, selecteren ons domeinnaam en doen er rechtermuisklik op om vervolgens de optie New Mail Exchanger (MX) record toe te voegen Groep5 Care for IT 42

47 In dit scherm vullen we onze host en FQDN van onze mailserver in en drukken vervolgens op OK om dit te bevestigen. Wanneer we al deze stappen hebben overlopen, kunnen onze gebruikers inloggen op hun mailbox door te surfen naar https://s13-mail.jessa.be/owa. Als we willen dat onze gebruikers kunnen surfen naar https://mail.jessa.be/owa moeten we in de DNS Manager een Alias record aanmaken met de naam mail die verwijst naar de FQDN s13-mail.jessa.be. 2.9 NAP S10-NAP INLEIDING NAP is een technologie die aan de hand van de gezondheid van een computer bepaalt of deze computer toegang krijgt tot het netwerk. Zo kan NAP nagaan of de computer bv. zijn firewall heeft aanstaan, de antivirus voorzien is van de laatste updates, etc. Om ons NAP systeem te integreren, hebben we gebruik gemaakt van het IPsec protocol. Dit is de veiligste manier om aan NAP te doen, aangezien we hierbij gebruik maken van certificaten om de gezondheidsstand van een computer aan te geven. Daarom is het dus noodzakelijk om zelf een CA (Certification Authority) op te zetten op een server die een Active Directory bevat, dit kan dus de PDC of de ADC zijn. Wanneer een client zich wel aanmelden op het netwerk, geeft hij zoals gewoonlijk zijn gebruikersgegevens in, waarna er automatisch een verzoek naar de CA wordt gestuurd. Dit verzoek bevat alle informatie over het systeem van de client: antivirus staat aan/uit, firewall staat aan/uit, etc. Omdat de CA hier zelf niks mee is, stuurt hij dit verzoek door naar de NAP Policy Server (NPS). Dit is de eigenlijke NAP server waar alle voorwaarden staan opgeslagen waaraan clients moeten voldoen om op het netwerk te kunnen. Deze server kijkt het verzoek na en stuurt het oordeel (gezond/ongezond) terug naar de CA. Op de CA hebben we twee soorten certificaten aangemaakt, nl. een gezondheidscertificaat en een ongezondheidscertificaat. Elke computer die dit eerste certificaat bevat, wordt gezien als een gezonde computer. Wanneer de client als ongezond wordt verklaard door de NPS, krijgt deze computer het ongezondheidscertificaat toegestuurd waardoor het duidelijk is dat deze ongezond is en door remediation gezond moet worden gemaakt Groep5 Care for IT 43

48 Het gezond maken van een computer gebeurt ook door de NPS, dit komt doordat wij gebruik maken van het IPsec protocol. Indien we het DHCP protocol voor NAP hadden gebruikt, hoort men een remediation server op te zetten in een apart domein. Dankzij IPsec is dit niet nodig en verbetert de NPS server automatisch al de gebreken van de ongezonde client INSTALLATIE CA OP ADC 1. Ga naar Server Manager Roles Add Role; 2. Plaats vinkje bij Active Directory Certificate Services; 3. In het Select Role Services venster plaatsen we een vinkje bij Certification Authority; 4. In het Specify Setup Type venster plaatsen we een vinkje bij Enterprise; 5. In het Specify CA Type venster selecteren we Root CA; 6. In het Set Up Private Key venster kiezen we voor Create a new private key; 7. In het Configure Cryptography for CA venster kiezen we voor RSA#Microsoft Software Key Storage Provider en voor een 2048 Key character length; 8. In het Configure CA Name venster bepalen we een naam voor onze CA; 9. In het Set Validity Period venster bepalen we de duur hoelang een certificaat geldig kan zijn; 10. Next Finish; 11. Ga naar Start Administrative Tools Certification Authority; 12. In de console tree, rechtsklik op Root CA Properties; 13. Klik de Policy Module tab en dan naar Properties; 14. Verifieer dat Follow the settings in the certificate template, if applicable. Otherwise, automatically issue the certificate is geselecteerd; 15. Klik telkens op OK en sluit de management console af CONFIGURATIE Voor de configuratie hebben we elke stap nauwkeurig gevolgd vanuit het document van Microsoft. Dankzij deze te stappen, waren we er in geslaagd om NAP van de eerste keer succesvol te installeren en perfect werkende te krijgen. Dit document vindt u terug in de bijlage NAPIPsec_StepByStep.doc (2) (3) WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES INLEIDING Met Windows Deployment Services (WDS) is het mogelijk om computers te installeren over het netwerk, ook met unattended ISO bestanden zodat er praktisch geen userinteractie nodig is. Dit is 2011 Groep5 Care for IT 44

49 handig als men veel computers in een netwerk moet installeren. Wel moeten we er rekening mee houden dat WDS de volgende rollen heeft toegewezen: Het is een Domain Controller; De WDS server heeft DHCP. Daarom is het nodig om voor WDS een domein te creëren INSTALLATIE WDS is een rol die standaard in Windows Server 2008 R2 zit verwerkt, alleen moet deze nog geïnstalleerd worden. Om dit te doen gaan we naar: Server Manager Add roles plaatsen een vinkje bij Windows Deployment Services. Wanneer we naar het volgende venster gaan, zorgen we dat zowel Deployment Server als Transport Server geselecteerd zijn. Wanneer we dit gedaan hebben, gaan we verder en drukken op we Finish om de installatie te starten INSTALLATIE DHCP Net als WDS is ook DHCP een aparte rol binnen Windows Server 2008 R2 die we nog moeten installeren. Ga ook hiervoor naar: Server Manager Add roles plaats een vinkje bij DHCP Server. In het volgende venster moeten we onze netwerk connectie selecteren die we willen gebruiken voor WDS. Aangezien hier maar ééntje staat, selecteren we deze en gaan we verder zodat we het domein kunnen invullen. In het volgende venster selecteren we WINS is not required for applications on this network. Vervolgens gaan we een DHCP scope mogen ingeven, wat een pool van IP adressen is die de DHCP Server gaat gebruiken om uit te delen aan de clients. Hier nemen we een pool van: tot Wanneer we dit gedaan hebben, kunnen we in de overige venster de standaard instellingen laten staan en kunnen we de installatie beëindigen CONFIGURATIE WDS Wanneer we onze Unattended ISO hebben gemaakt, kunnen we deze gaan gebruiken voor het verder instellen van onze WDS server. Via Start Administrative Tools Windows Deployment Services kunnen we de Management console hiervan starten. Wanneer we onze Management console open hebben, moeten we onze WDS server nog gaan configureren om aan deployment te doen. Dit doen we door het menu Servers uit te klappen en vervolgens rechtermuisklik te doen op onze FQDN en kiezen voor de opties Configure Server Groep5 Care for IT 45

50 Wanneer we dit gedaan hebben, moeten we vervolgens een locatie gaan opgeven waar we onze boot en install images willen gaan opslaan. Voor betere performantie kiezen we hier voor een andere partitie, in dit voorbeeld: E:\RemoteInstall. Wanneer we onze locatie hebben opgegeven, moeten we nog onze DHCP juist instellen. Dit doen we door de twee tekstvakjes aan te vinken zoals op de hier bovenstaande afbeelding. Wanneer we dit gedaan hebben, moeten we aangeven op welke manier we aanvragen van computers willen accepteren. Hiervoor kiezen we Respond to all client computers (known and unknown). Wanneer we dit gedaan hebben, klikken we op Finish. Vervolgens gaan we een boot image moeten toevoegen aan onze WDS. Een boot image is de image waarop een client computer eerst op zal booten voordat de eigenlijke installatie begint. Het bestand dat we hiervoor nodig hebben is de boot.wim, dat te vinden is onder de sources folder op de Unattended ISO van Windows 7. Kopieer dit bestand naar E:\RemoteInstall. Om vervolgens een boot image toe te voegen, klikken we met de rechtermuis op Boot Images in de WDS Management console om deze toe te voegen. Wanneer we naar de boot image hebben gebladerd en deze geselecteerd, kunnen we nu een naam geven aan deze boot image. Wanneer we verder gaan, hebben we de boot image goed toegevoegd. Naast een boot image, hebben we ook een install image nodig. Een install image is een image dat het OS bevat dat je wil gaan deployen. Het bestand dat we hiervoor nodig hebben is de install.wim die ook te vinden is in de sources folder van de Unattended ISO. Kopieer ook dit bestand naar de E:\RemoteInstall. Om vervolgens de install image toe te voegen, doen we net hetzelfde als bij de boot image, maar enkel op de Install Images toegepast. Ook hier kunnen we onze image groep een naam geven. Vervolgens moeten we kiezen welke versie van Windows 7 we willen gebruiken om de configuratie compleet te maken HET MAKEN VAN EEN UNATTENDED WINDOWS 7 Om een Unattended Windows 7 ISO bestand te maken, hebben we gebruik gemaakt van het gratis programma 7Customizer. Dit om de simpele reden dat het programma vlite telkens foutmeldingen gaf bij het creëren van de ISO. Om een Unattended ISO te kunnen maken, moeten we eerst Windows Automated Installation Kit (WAIK) installeren. Deze setup is rechtstreeks van de Microsoft website af te halen. Wanneer we de WAIK hebben geïnstalleerd, kunnen we aan de slag gaan met 7Customizer om onze ISO te maken. De interface van het programma ziet er als volgt uit: 2011 Groep5 Care for IT 46

51 Zorg ervoor dat ALLE bovenstaande paden identiek hetzelfde zijn, anders zal het programma een foutmelding gaan geven en niet verder kunnen gaan met het aanmaken van de ISO. Bij Windows Installation Source bladeren we naar de ISO bestanden van onze originele Windows 7 ISO. Wanneer onze bestanden zijn ingeladen, kiezen we welke versie van Windows 7 we willen gebruiken. Vervolgens drukken we op Start en gaan we naar het tabblad Drivers Groep5 Care for IT 47

52 In dit tabblad kunnen we enkel drivers toevoegen die we wensen te slip streamen tijdens onze installatie. In dit voorbeeld heb ik de drivers genomen van de videokaart. Aangezien er meerdere drivers zijn, moeten we hier kiezen voor To integrate a folder of drivers browse fort hat folder om de hele map te integreren in de ISO. Onder het tabblad Tweaks is het mogelijk om enkele instellingen te doen die betrekking hebben tot het OS zelf, zoals: geen Windows Aero mogelijkheden, de taakbalk die gelocked moet worden, etc. Vervolgens gaan we naar het tabblad Unattended om onze instellingen voor de ISO vast te leggen Groep5 Care for IT 48

53 In dit tabblad is het zéér belangrijk dat we ALLES instellen! Als we dit niet doen, zal er een foutmelding verschijnen tijdens het aanmaken van de Unattended ISO en kunnen we helemaal opnieuw beginnen. Zo hebben we hier voor de opties gekozen om de ingave van de productcode over te slaan, de License Agreement te accepteren, keyboard instellingen, enkele netwerkinstellingen en een gebruikersaccount aangemaakt. Wanneer we dit allemaal gedaan hebben, gaan we naar het tabblad Apply om onze instellingen te bevestigen Groep5 Care for IT 49

54 Dit is de laatste stap die noodzakelijk is om onze Unattended ISO te maken. Het laatste tabblad ISO is eigenlijk overbodig, aangezien we hier kunnen kiezen om direct onze ISO aan te maken van zodra we op Apply drukken. Wanneer we hierop klikken, zal het programma starten met het aanmaken van de Unattended ISO, wat ongeveer een kwartier kan duren CLIENT GEREED MAKEN VOOR DEPLOYMENT Om onze client computers gereed te maken voor deployment, moeten we enkele zaken in acht nemen: Verander de boot order van de BIOS op Legacy Network Adapter; Zorg dat de client op de WDS Switch zit Groep5 Care for IT 50

55 3. LINUX 2011 Groep5 Care for IT 51

56 3.1 LINUX DISTRIBUTIES DEBIAN In eerste instantie was er gekozen voor een installatie van FreeBSD servers. Hier waren enige problemen mee gepaard in verband met het downloaden van pakketjes via FTP. Dit wordt geblokkeerd op school dus moesten we noodgedwongen overstappen op een andere distributie. Die distributie is Debian 5.0 geworden omdat we vertrouwd zijn hiermee te werken en omdat het een heel stabiele distributie is INSTALLATIE Om Debian te installeren wordt eerst de DVD van Debian gemount. Hierna start de Debian-installatie automatisch en we kiezen voor een grafische installatie om het gemakkelijk te maken. Na de landinstellingen moeten we de server een naam geven. De naam (vb.: S04-Database) is vastgesteld in ons netwerkplan en zal ook zo ingegeven moeten worden. Hier opvolgend staat het domein (jessa.be) automatisch ingevuld omdat de server dit automatisch detecteert via het netwerk. Nadien kunnen we selecteren welke schijfindelingsmethode er geïnstalleerd moet worden en hier kiezen we voor Begeleid benut gehele schijf en gebruik LVM. Bij de komende schermen kan op volgende geklikt worden en moeten wachtwoorden en gebruikersnamen gekozen worden. De gebruikersnaam wordt Administrator. Om pakketten te kunnen installeren vullen we de proxy in zodat we connectie met het internet krijgen. Na al deze stappen is Debian succesvol geïnstalleerd en kan verder gegaan worden met de installatie van de services Groep5 Care for IT 52

57 3.2 PROXYSERVER S00-PROXY INLEIDING Endian Firewall is een Open Source Linux distributie en is een beveiligings- en beschermingsoplossing voor netwerken door te dienen als proxy en firewall. Daarnaast vormt deze server de gateway om te kunnen communiceren met de verschillende zones, maar weet het ook bescherming te bieden dankzij zijn ingebouwde IPS (Intrusion Prevention System) in combinatie met als IDS (Intrusion Detection System) SNORT, antivirus en antispam voor zowel web als mail, ingebouwde firewall met Inter-Zonaal verkeer, ingebouwde proxy, VPN ondersteuning en nog vele andere filters INSTALLATIE Om aan onze installatie te beginnen, moeten we eerst de ISO mounten. Wanneer we dit gedaan hebben, krijgen we het onderstaande scherm te zien: Dit is gewoon een waarschuwing om te melden dat bestaande partities gekilled worden wanneer we de firewall installeren op de server. Om verder te gaan, drukken we op de Enter toets en krijgen vervolgens het volgende scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 53

58 Hier moeten we de taal kiezen waarin we Endian willen installeren. Omdat we hier geen Nederlands kunnen kiezen, kiezen we voor English. We krijgen dan het volgende scherm te zien: Dit is het welkom scherm van de installatie. Omdat we hier niks kunnen doen, drukken we simpelweg op Enter en krijgen dan het volgende scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 54

59 Ook in dit scherm vinden we een waarschuwing terug. Zo willen ze de gebruiker laten weten dat alle data op de harde schijf wordt gewist tijdens het installeren en vragen ze of we zeker zijn om het systeem te installeren. Hier selecteren we YES en krijgen dan het volgende scherm te zien: In dit venster vragen ze ons of we via een seriële poort willen connecteren met onze proxy server. Omdat we gebruik maken van virtualizatie, kiezen we hier voor NO en drukken vervolgens op Ok om de installatie van Endian te starten. Tijdens de installatie zullen we het volgende scherm te zien krijgen: 2011 Groep5 Care for IT 55

60 In dit scherm moeten we onze IP instellingen invoeren voor de Green Zone interface, die wijst naar het interne LAN. Hier geven we de gewenste IP instellingen in en gaan vervolgens verder, waarna we het volgende scherm te zien krijgen: Dit scherm laat ons weten dat de Endian Firewall succesvol is voltooid. Wanneer we op Ok drukken, gaat de server zichzelf herstarten. Wanneer de server opnieuw opgestart is, openen we op bv. de PDC de webbrowser en surfen we naar waarna we vervolgens een certificaat foutmelding krijgen. Omdat we weten dat deze website betrouwbaar (aangezien het onze eigen proxy server is), kunnen we hier met een gerust hart op Continue to this website (not recommended) klikken. Hierna komen we op de webwizard van Endian terecht, die er als volgt uitziet: 2011 Groep5 Care for IT 56

61 Dit is de introductiepagina van de wizard. Veel kunnen we hier niet doen, dus drukken we op de pijltjes om verder te gaan. We krijgen dan het volgende te zien: In dit venster moeten we onze taal- en landinstellingen op orde brengen. Hier kiezen we dus voor Dutch (Nederlands) om Endian in het Nederlands te plaatsen en bij Timezone op Europe/Brussels om de tijd gelijk te stellen met de onze. Vervolgens klikken we op volgende (de pijltjes) om verder te gaan. We krijgen dan het onderstaande scherm te zien: 2011 Groep5 Care for IT 57

62 Dit is de License Agreement van Endian Firewall. Hier plaatsen we een vinkje bij ACCEPT License en klikken op volgende om het onderstaande scherm te krijgen: In dit venster wordt ons gevraagd of we een backup van een vorig systeem willen terugzetten. Aangezien dit onze eerste keer is dat we met Endian werken, en dus ook onze eerste installatie is, selecteren we hier Nee en klikken we op de pijltjes om verder te gaan. In dit venster moeten we een wachtwoord opgeven voor zowel de webinterface voor de admin als voor SSH toegang voor de root account. Wanneer we het gewenste wachtwoord hebben ingegeven, klikken we op de pijltjes om verder te gaan met de wizard Groep5 Care for IT 58

63 Bij deze stap moeten we het type interface kiezen waarvan de Red Zone gebruik van gaat maken. Omdat we gebruik maken van de blade server op PHL, moeten we hier kiezen voor een ETHERNET STATIC. Vervolgens klikken we op de pijltjes om verder te gaan. In dit venster moeten we kiezen over welke zone ons netwerk nog gaat bevatten, omdat we al twee van de drie interfaces hebben geselecteerd. Aangezien we werken met een DMZ, kiezen we hier voor ORANJE om aan te geven dat we een Orange Zone willen. Vervolgens drukken we op de pijltjes om verder te gaan met de wizard Groep5 Care for IT 59

64 Hier moeten we enkele IP instellingen doen voor de interfaces voor de Orange Zone. Zo moeten we de interface hiervan een IP adres en een subnetmasker meegeven. Vervolgens geven we bij Hostnaam de gewenste NetBIOS naam van de server in en bij Domeinnaam geven we ons domein in, zodat de server hieraan wordt toegevoegd. Wanneer we dit gedaan hebben, drukken we op de pijltjes om verder te gaan met de wizard Groep5 Care for IT 60

65 In deze stap moeten we onze IP instellingen configureren voor de Red Zone. Op deze interface plaatsen we het IP adres van de PHL, geven we het subnetmasker op, selecteren we de interface en geven we de Default Gateway mee. Wanneer we dit gedaan hebben, klikken we op de pijltjes om verder te gaan. In dit scherm moeten we onze DNS instellingen configureren die van toepassing zijn op de Red Zone. Dit kunnen we vergelijken met DNS Forwarders, dus vullen we hier de DNS servers van de PHL in. Wanneer we dit gedaan hebben, drukken we op de pijltjes om verder te gaan met de wizard Groep5 Care for IT 61

66 In deze stap van de wizard moeten we het adres opgeven naar waar eventuele foutmeldingen/logs gestuurd moeten worden, het adres dat gebruikt moet worden als verzendadres en de SMTP server langs waar alle mails moeten. Nadat we deze gegevens hebben ingegeven, klikken we op de pijltjes om verder te gaan. Dit is de laatste stap van die wizard die we moeten doorlopen. Om de wizard te beëindigen en alle instellingen van kracht te laten gaan, klikken we hier op OK, instellingen toepassen. Nadat de proxy server zijn instellingen heeft opgeslagen, gaat deze de services herstarten. Hierna gaat er connectie worden gemaakt met de frontend webinterface. Wanneer Endian vraagt voor gebruikersgegevens, geven we als gebruikersnaam admin in en als wachtwoord hetgeen we hebben ingesteld tijdens de wizard. Wanneer de inloggegevens gecontroleerd en goedgekeurd zijn, krijgen we de webinterface te zien en kunnen we beginnen met de configuratie van de Endian Firewall CONFIGURATIE De proxy heeft nu enkel nog configuratie nodig om de nodige poorten open te zetten en externe toegang te verschaffen POORTEN We kunnen een poort configureren om verkeer door te sturen via Firewall Port forwarding/destination NAT. Hier klikken we op Add a new Port Forwarding/Destination NAT rule. In het volgende scherm kunnen we kiezen via welke interface het verkeer binnenkomt en welke service of poort er geconfigureerd moet worden Groep5 Care for IT 62

67 Voor een veilige connectie met de webserver via SSL zetten we dus poort 443 open naar onze webserver die in de DMZ staat. De forwardregels die van toepassing gaan zijn: Binnenkomen Poort Dienst IP-Adres Opmerking RED en GREEN 443 https Webserver HTTPS GREEN 4848 / Webserver Glassfish Admin Console ORANGE 3306 MySQL MySQL server RED 80 SSH SSH toegang GREEN 8000 http http toegang Nagios RED en GREEN 110 POP Mailserver POP3 RED en GREEN 25 SMTP Mailserver SMTP RED en GREEN 143 IMAP Mailserver IMAP 2011 Groep5 Care for IT 63

68 EXTERNE TOEGANG Er moet ook toegang mogelijk zijn vanaf de red zone via SSH. Hiervoor gaan we naar Systeem SSH toegang. Hier moeten we enkel de knop Secure Shell-toegang inschakelen omzetten naar actief. Daarnaast moet TCP forwarding mogelijk gemaakt worden om de databasepoort te forwarden naar buiten toe. Na het inschakelen van SSH zal er nog voor gezorgd moeten worden dat externe toegang via die poort verschaft wordt. Hiervoor gaan we naar Firewall Systeemtoegang. Hier klikken we op Een nieuwe systeemtoegangsregel toevoegen. In het volgende scherm kiezen we de dienst SSH en voegen we de regel toe Groep5 Care for IT 64

69 Omdat poort 22 geblokkeerd staat op het externe IP-adres hebben we ervoor gekozen om poort 80 te forwarden naar poort 22 op de Proxy-server. Poort 80 wordt niet gebruikt aangezien we via HTTPS werken en niemand zal SSH verwachten op poort DATABASESERVER S04-DATABASE INLEIDING In samenspraak met onze programmeurs en externen hebben we beslist om een MySQL-database op te zetten voor de applicatie. De database wordt ook gebruikt voor andere applicaties zoals Achievo, Wiki, Drupal en Mantis. De connectie verloopt intern via poort 3306 maar extern is een SSH-verbinding vereist. De poort 3306 zal via de proxy gesloten zijn naar de red zone INSTALLATIE MySQL server is zeer gemakkelijk te installeren via één enkel commando. apt-get install mysql-server Na de installatie kan de server al gebruikt worden. PHPMyAdmin wordt niet geïnstalleerd omdat Navicat gebruikt gaat worden als GUI voor de creatie van databases, tabellen, e.d CONFIGURATIE Om de database te optimaliseren is het configuratiebestand my.cnf aangepast (4). [client] port = 3306 socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock [mysqld_safe] socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock nice = 0 [mysqld] user = mysql 2011 Groep5 Care for IT 65

70 pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock port = 3306 basedir = /usr datadir = /var/lib/mysql tmpdir = /tmp language = /usr/share/mysql/english skip-external-locking skip-name-resolve key_buffer = 128M max_allowed_packet = 16M thread_stack = 128K thread_cache_size = 32 myisam-recover = BACKUP table_cache = 512 thread_concurrency = 2 query_cache_limit query_cache_size = 1M = 32M expire_logs_days = 10 max_binlog_size = 100M skip-bdb [mysqldump] quick quote-names max_allowed_packet = 16M [mysql] [isamchk] key_buffer = 64M!includedir /etc/mysql/conf.d/ De voornaamste veranderingen zijn - Skip-name-resolve: Voor deze setting toegepast was, werd telkens de hostname van iedereen die connective maakte nagegaan. Hierdoor duurde het soms meer dan 10 seconden voordat er connectie gelegd kon worden. - Table_cache: Als dit te laag is worden de tabellen elke keer opnieuw geladen naar het RAMgeheugen. Hoe hoger deze setting staat, hoe meer tabellen er in het RAM-geheugen blijven staan Groep5 Care for IT 66

71 3.3.4 PROBLEMEN LANGE CONNECTIETIJD Doordat er een setting in de database was die altijd de hostnames van de clients wou nagaan duurde een connectie met de database soms meer dan 10 seconden. Voor de performantie van de applicatie is dit natuurlijk heel slecht. Daarom is er gekozen om in het MySQL configuratiebestand een aanpassing te doen waardoor MySQL deze hostnames niet nagaat (5). Skip-name-resolve 3.4 BACKUPSERVER S06-BACKUP INLEIDING Eens de servers geïnstalleerd is, is het belangrijk dat ze blijven draaien en indien er een server down zou gaan of crashen is er soms maar één oplossing en dat is een back-up terugzetten. Daarom is een goede back-upserver nodig om van alle servers op geregelde tijdstippen een back-up te maken. We hebben gekozen voor Bacula als back-upserver omdat dit een veelgebruikte tool is waar veel over te vinden is. Daarnaast is het mogelijk om zowel Linux als Windows back-ups te maken INSTALLATIE Om Bacula te installeren moeten we in onze shell het volgende doen (6): apt-get install bacula bacula-director-mysql bacula-sd-mysql bacula-doc Hierna moeten we de tabellen aanmaken in onze MySQL-database. /usr/share/bacula-director/make_mysql_tables -uroot p Om het beheer van de back-ups makkelijker te maken installeren we BaculaWeb. Hiervoor is een Apache2 met PHP5 server vereist. apt-get install apache2 php5 php5-mysql php5-gd php-pear BaculaWeb vereist ook een installatie van de plugin DB in PHP Pear. pear install DB Nu de server voorbereid is kunnen we BaculaWeb gaan installeren. Het wordt eerst gedownload van Sourceforge waarna het uitgepakt wordt in de /var/www map in de root van onze webserver Groep5 Care for IT 67

72 wget tar fvxz bacula-gui tar.gz cd bacula-gui mv * /var/www/ BaculaWeb is nu klaar om te gebruiken. 3.5 MONITORING S09-NAGIOS INLEIDING Servers installeren is een tijdrovende zaak. En het monitoren van die servers is ook belangrijk omdat een downtime veel geld voor een bedrijf kan betekenen. Met een monitorprogramma kan er nagegaan worden welke server de boosdoener is en welke service de problemen geeft. Wij hebben gekozen voor Nagios omdat we hiermee bekend zijn en het veel nuttige plugins en extensies heeft op het internet. Er is veel documentatie te vinden voor Nagios wat de usability van het programma zeker ten goede gaat INSTALLATIE Na de standaard Debian installatie moeten er nog enkele andere pakketten geïnstalleerd worden. Met een commando kan Nagios samen met de NRPE-pluging geïnstalleerd worden (7). apt-get install nagios3 nagios-nrpe-plugin - Nagios is het pakket voor te monitoren en omvat ook een webinterface. - Nagios-nrpe-plugin is een pakket om van externe Linux-systemen (via een NRPE-server) systeem gegevens zoals CPU verbruik en RAM geheugen te ontvangen en monitoren. Naderhand wordt er een nieuwe gebruiker aangemaakt waarmee nadien kan worden ingelogd in Nagios. useradd nagiosadmin Als de gebruiker aangemaakt is moet hij nog met een wachtwoord worden toegevoegd aan de nagiosgebruikers. htpasswd -c /etc/nagios3/htpasswd.users nagiosadmin Nadat deze stappen doorlopen zijn is Nagios werkende en kan worden ingelogd via de webinterface Groep5 Care for IT 68

73 3.5.3 CONFIGURATIE Nagios werkt met configuratiebestanden om hostgroups, hosts, services, e.d. toe te voegen en te monitoren (8) (9) CONTACTEN Het is mogelijk om met Nagios een notificatie te sturen indien er een service of host van status veranderd. We hebben ervoor gekozen om iedere netwerkbeheerder een interne te sturen indien er iets mis is met een service of host. define contactgroup{ contactgroup_name ProjectGroep5 alias ProjectGroep5 members Yoni,Andy,An } Een contactgroup is een groep waarin contacten toegevoegd kunnen worden. Op deze manier is het gemakkelijk om naar een groep van mensen de notificatie te sturen. define contact{ contact_name Yoni alias Yoni contactgroups ProjectGroep5 host_notifications_enabled 1 service_notifications_enabled 1 host_notification_period 24x7 service_notification_period 24x7 host_notification_options d,u,r service_notification_options w,u,c,r host_notification_commands notify-host-by- service_notification_commands notify-service-by Groep5 Care for IT 69

74 } Een contact bevat de gegevens die een bepaalde persoon kan ontvangen en wanneer. Zo is hier ingesteld dat de persoon notificaties moet krijgen van een host en service en dit 24u per dag, 7 dagen op 7. De host notificaties die de persoon krijgt zijn d (down), u (unknown) en r (recovery). De service notificaties die de persoon krijgt zijn w (warning), u (unknown), c (critical) en r (recovery). Daarnaast zal de persoon de notificaties via ontvangen op het adres HOSTGROUPS Hostgroups zijn soortgelijk aan contactgroups maar zijn dan bedoeld voor hosts. Hiermee kunnen voor meerdere verschillende hosts enkele standaard services gemonitord worden. # Debian Linux servers define hostgroup { hostgroup_name debian-servers alias Debian GNU/Linux Servers members S09-Nagios,S04-Database,S06-Backup,S11-Syslog } HOSTS Een host is eigenlijk een server die in ons netwerk staat. De host wordt ook toegevoegd aan een configuratiebestand. #Hosts define host{ use generic-host host_name S01-PDC alias S01-PDC address parents S00-Proxy check_command check-host-alive contact_groups ProjectGroep5 } In deze configuratie wordt bepaald hoe de host noemt, op welk ip adres deze te vinden is en welke contactgroups notificaties moeten ontvangen indien er iets mis mocht gaan Groep5 Care for IT 70

75 Aan een host moeten ook services toegevoegd worden die gemonitord moeten worden. Deze services kunnen een ping zijn, POP3-check, DNS-check, enz Om te kunnen monitoren op Windows is het nodig om een programma te installeren dat dient als server voor de gegevens. Het programma dat op Windows gebruikt wordt is NSClient++.Tijdens de installatie kunnen we ingeven welke server de gegevens mag opvragen. Voor elke windows-server wordt het volgende standaard gecontroleerd (10): - Disk space - Memory usage - Uptime - CPU Load Voor elke server die een Active Directory en DNS bevat het volgende: - DNS - LDAP Om te kunnen monitoren op een Linux-server moet nrpe-server geïnstalleerd worden. apt-get install nagios-nrpe-server Voor elke linux-server monitoren we: - Disk space - CPU Load - Memory Usage (11) Daarnaast zijn er nog enkele server-specifieke services die gemonitord worden. #Services #S03-File define service{ use generic-service host_name S03-File service_description Shared Folder check_command check_disk_smb!jessa.be!fileserver!-u yoni.millen -p Azerty123 check_interval 1 contact_groups ProjectGroep5 } Nagaan of de share op de fileserver nog bereikbaar is. #S04-Database define service{ use generic-service host_name S04-Database service_description MySQL 2011 Groep5 Care for IT 71

76 } check_command check_mysql!jessa!jessaroot!care4it check_interval 1 contact_groups ProjectGroep5 Een connective met de MySQL-database proberen te maken. Hierin wordt ook gecontroleerd hoeveel tabellen er open zijn en hoeveel queries er per seconde afgewerkt kunnen worden (12). define service{ use generic-service host_name S04-Database service_description SSH check_command check_ssh contact_groups ProjectGroep5 } SSH-connectie met de database controleren. #S14-Web define service{ use generic-service host_name S14-Web service_description HTTPS check_command check_https check_interval 1 } Een verbinding via HTTPS tot stand proberen te brengen. #S13-Mail define service{ use generic-service host_name S13-Mail service_description POP3 check_command check_pop } Controleren of de mailserver een connectie via POP3 accepteert. define service{ use generic-service host_name S13-Mail service_description IMAP check_command check_imap } Controleren of de mailserver een connective via IMAP accepteert. define service{ use generic-service host_name S13-Mail service_description SMTP check_command check_smtp } Controleren of de mailserver een connective via SMTP accepteert Groep5 Care for IT 72

77 define command{ command_name check_mailbox_health command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c check_mailbox_healt$ } define service{ use generic-service host_name S13-Mail service_description Mailbox Health check_command check_mailbox_health } Een speciale plugin voor Microsoft Exchange om de gezondheid van de mailbox na te kijken. #S00-Proxy define command{ command_name check_ping_dns command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_ping -H '$ARG1$' -w '$ARG2$' } define service{ use generic-service host_name S00-Proxy service_description Ping check_command check_ping!100.0,30%!500.0,60% contact_groups ProjectGroep5 } Een ping naar de Proxy. define service{ use generic-service host_name S00-Proxy service_description DNS Extern 1 check_command check_ping_dns! !100.0,30%!500.0,60% contact_groups ProjectGroep5 } define service{ use generic-service host_name S00-Proxy service_description DNS Extern 2 check_command check_ping_dns! !100.0,30%!500.0,60% contact_groups ProjectGroep5 } Een ping versturen naar de DNS-servers van de red-zone NAGROID Tijdens de zoektocht van Nagios is er nog een heel handig tooltje tevoorschijn gekomen voor Android Smartphones. Het is mogelijk om live monitorgegevens met een Android Smartphone te ontvangen vanuit Nagios. Indien er een host of service van status verandert komt er een notificatie in de Smartphone (trilling) waarna de systeembeheerder nog sneller kan ingrijpen in geval van een panne Groep5 Care for IT 73

78 3.6 LOGSERVER S11-SYSLOG INLEIDING Indien de server gehackt worden kunnen logbestanden soms meer duidelijkheid geven. Maar voor een hacker is een logbestand verwijderen bijna even gemakkelijk als in te breken in het systeem. Daarom is het belangrijk om de logbestanden op een veilige locatie weg te schrijven zodat een hacker deze niet zomaar kan verwijderen. We hebben gekozen om dit te doen met RSyslog wat standaard op Debian geïnstalleerd is INSTALLATIE RSyslog moet niet geïnstalleerd worden op de Linux-servers aangezien dit standaard geïnstalleerd staat. Op Windows moet daarentegen wel een aparte tool geïnstalleerd worden om logbestanden door te sturen naar de RSyslog-server Groep5 Care for IT 74

79 CORRELOG Een wizard leidt je doorheen de installatie van Correlog (13). Wanneer de wizard om een Syslog Server IP Address vraagt vullen we het IP Van de RSyslog-server in. Na de installatie stuurt de Windows-server automatisch zijn logs door naar de betreffende RSyslogserver CONFIGURATIE RSYSLOG-SERVER Op de server moet ingesteld worden (/etc/rsyslog.conf) hoe de logs moeten worden opgeslagen, welke logs ontvangen moeten worden en of de server daadwerkelijk logs ontvangt. $ModLoad imtcp $InputTCPServerRun 514 Laat de server op poort 514 via TCP luisteren naar logs. $template MailFile,"/var/log/%$YEAR%/%$MONTH%/%$DAY%/%FROMHOST%/%HOSTNAME%/mail.log" mail.* -?MailFile Laat logs van het mail-systeem opslaan in de map /var/log/*jaar*/*maand*/*dag*/*host*/*hostnaam*/mail.log. Op deze manier is elke log, van elke dag per host gescheiden van elkaar RSYSLOG-CLIENT Om logs te versturen naar een RSyslog-server moet de client ook een instelling krijgen. *.* De wilt zeggen dat de logs via TCP verstuurd moeten worden Groep5 Care for IT 75

80 3.7 WEBSERVER S14-WEB INLEIDING Op vraag van de applicatieontwikkelaars moest er een Glassfish-server geïnstalleerd worden voor de applicatie die ze maken INSTALLATIE Voor Glassfish geïnstalleerd kan worden moet Java6-JDK geïnstalleerd zijn (14). apt-get install sun-java6-jdk Nadien moet er een variabele JAVA_HOME gedeclareerd worden die in het hele systeem gebruikt kan worden en nadien ook in de Glassfish configuratie gebruikt gaat worden. JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun export JAVA_HOME Als deze stappen doorlopen zijn kan de installatie van Glassfish beginnen. Op de website van Glassfish kan de laatste nieuwe versie gedownload worden. We kiezen voor het bash-script omdat deze al het nodige automatisch installeert (15) (14). bash glassfish unix-ml.sh CONFIGURATIE Na de installatie is er nog geen domein aangemaakt dus kan er nog niets bekeken of geüpload worden naar de webserver. Om een nieuw domein aan te maken moeten volgende commando s uitgevoerd worden:./opt/glassfishv3/bin/asadmin create-domain --savemasterpassword=true -- instanceport 80 --domainproperties http.ssl.port=443 jessa.be./opt/glassfishv3/bin/asadmin start-domain jessa.be Hierna is onze domein jessa.be aan het draaien en kan het ontwikkelen beginnen! 2011 Groep5 Care for IT 76

81 3.8 WEBSERVER 2 S14B-WEB INLEIDING Omdat de applicatieontwikkelaars een Glassfish-server gevraagd hebben, hebben we voor de Linuxopdracht een aparte PHP-server geïnstalleerd. Hier draaien Achievo, SVN, GIT, Wiki en Mantis op INSTALLATIE De installatie van een webserver is te doen met een commando (16): apt-get install apache2 php5 php5-mysql php5-gd Om het uploaden van applicaties te vergemakkelijken hebben we gekozen om het pakket vsftpd te installeren als ftp-daemon. apt-get install vsftpd CONFIGURATIE De installatie van Apache2 en PHP5 heeft geen verdere configuratie nodig omdat alles op de standaardwaardes kan blijven staan. Vsftpd heeft wel wat configuratie nodig aangezien deze nog niet weet welke map er gebruikt wordt en welke users connectie mogen leggen. In het bestand /etc/vsftpd.conf passen we het volgende aan: local_enable=yes local_root=/var/www write_enable=yes Deze gegevens laten vsftpd weten in welke map we standaard terechtkomen en dat we enkel in die map mogen blijven. Write_enable zorgt ervoor dat we bestanden in die map kunnen schrijven en beheren GIT INSTALLATIE Om GIT te installeren is een enkel commando voldoende: apt-get install git-core 2011 Groep5 Care for IT 77

82 Hierna moeten we een GIT-user aanmaken die connectie kan maken met de GIT-server. git config --global user.name "JessaGIT" git config --global user. Daarna kunnen we een repository configureren die gebruikt zal worden voor GIT. mkdir /var/git-repos cd /var/git-repos git init Ten slotte maken we onze eerste commit vanuit Linux. Hier wordt een bestand README aangemaakt welke daarna aan onze GIT-repository wordt toegevoegd. nano README git add README git commit -m "Eerste commit" HANDLEIDING WINDOWS Om in Windows GIT te kunnen gebruiken downloaden we de client TortoiseGIT. Bij de installatie laten we alle standaard waardes staan. Waaronder ook dat we gebruik maken van Putty in plaats van OpenSSH aangezien dit beter geïntegreerd is voor Windows. Hierna maken we een nieuwe map in Windows waarna we een Clone kunnen doen van onze GIT-repository Groep5 Care for IT 78

83 Bij de URL vullen we de URL van onze GIT-repository in en daarna klikken we op Ok. Hierna is de GIT-repository gekloond en kunnen we met deze bestanden aan de slag Groep5 Care for IT 79

84 3.8.5 SUBVERSION Subversion is een tweede vorm van versiebeheer. Het is te installeren via een commando maar vergt nog enige configuratie (17). apt-get install subversion libapache2-svn CONFIGURATIE Na de installatie moest er een repository-map aangemaakt worden. Deze repository dient om alle bestanden in te plaatsen die via SVN versiebeheer beheerd worden. mkdir /var/svn-repos svnadmin create --fs-type fsfs /var/svn-repos/projectgroep5 Na het creëren van de repository kunnen de gebruikers die toegang moeten krijgen tot de repository in een groep worden gezet. groupadd subversion addgroup an subversion addgroup andy subversion addgroup yoni subversion Na het aanmaken van de groep en het toewijzen van de gebruikers geven we deze groep de rechten op de repository-map. chown -R www-data:subversion /var/svn-repos/ chmod -R 770 /var/svn-repos De gebruikers hebben nu toegang tot de repository maar hebben nog geen wachtwoord toegewezen. htpasswd -c /etc/apache2/dav_svn_passwd andy Indien al deze stappen doorlopen zijn kunnen de gebruikers an, andy en yoni een checkout doen op de SVN-repository met hun gebruikersnaam en wachtwoord CHECKOUT Met het programma TortoiseSVN kan een SVN checkout gebeuren. Als repository geven we de URL op van onze webserver en nadien vullen we gebruikersnaam en wachtwoord in Groep5 Care for IT 80

85 WEBSVN WebSVN kan ook handig zijn omdat de SVN dan via de webbrowser benaderd kan worden zodat er geen bestanden lokaal opgeslaan hoeven te worden. Voor WebSVN is enscript nodig voor code highlighting. apt-get install enscript websvn Bij de installatie van WebSVN kiezen we voor volgende instellingen: - Apache configuratie: apache2 - SVN hoofd-bibliotheek: /var/svn-repos - SVN-bibliotheek: /var/svn-repos/projectgroep5 Na de installatie kunnen we WebSVN nog configureren om enscript te gebruiken. In het bestand /etc/websvn/config.php zetten we volgend commando uit commentaar: $config->useenscript(); Ten slotte kunnen we ook nog de standaard toegevoegde repository op inactief zetten door volgende regel in commentaar te zetten in /etc/websvn/svn_deb_conf.inc: //$config->addrepository("repos 1", "file:///var/svn-repos/projectgroep5"); CMS Voor de CMS-installatie is er gekozen voor Drupal. Drupal wordt zeer vaak gebruikt als CMS en daardoor zijn er veel tutorials en plugins voor te vinden. De installatie gebeurt 2011 Groep5 Care for IT 81

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Koppeling van het elektronisch zorgplan van LISTEL aan ehealth

Koppeling van het elektronisch zorgplan van LISTEL aan ehealth Koppeling van het elektronisch zorgplan van LISTEL aan ehealth L. Drijkoningen a, b, M. Rymen b a Departement IWT, Katholieke Hogeschool Limburg, 3590 Diepenbeek, Belgium b Faculteit Industrieel Ingenieur,

Nadere informatie

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn.

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 4 Servers 77 4 SERVERS Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 78 www.sleutelboek.eu 4.1 Client/server-verwerking Het begrip client/server

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Resellers

Handleiding Directadmin Resellers Handleiding Directadmin Resellers Inhoud 1. Accounts aanmaken... 3 1.1 Gebruikersnaam en Paswoord... 3 1.2 Wachtwoord... 3 1.3 Domeinnaam... 3 1.4 Pakketnaam... 3 1.5 Ipadres... 3 1.6 E-mail versturen...

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 VOOR GEBRUIK BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT Geschikt voor Windows, bruikbaar voor Apple Getest in Internet Explorer Juli 2014 Quick index

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 5 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 7

Nadere informatie

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Websites bouwen met TYPO3

Websites bouwen met TYPO3 Websites bouwen met TYPO3 een handleiding voor beginners Een best practice handleiding door Daniel Doesburg typo3@doesburg.biz versie 0.1a (draft) september 2005 2 Deze pagina is bewust leeg gelaten. Aanleiding

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9 Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015 Editorial: P9 inhoud 4 Algemene informatie per vendor 6 License Online (LOL) 8 Editorial: 14 td.activate-here 16 ESD Renewal Portal 26

Nadere informatie