Modélisation des données du bâtiment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modélisation des données du bâtiment"

Transcriptie

1 DOSSIER INNOVATIE INNOVATION DOSSIER - INNOVATIE INNOVATION Modélisation des données du bâtiment LE RÔLE DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ Le BIM ou Building Information Modeling (on parle aussi de Maquette numérique du bâtiment (MNB) ou solutions de modélisation des données du bâtiment), est un modèle 3D intelligent qui permet de cartographier complètement un processus de construction. Tous les aspects du processus de construction, de la conception à l entretien, en passant par la stabilité et la structure, la communication et le planning, peuvent être suivis. Le BIM est de plus en plus utilisé dans les grands projets, et est appelé à se généraliser à l avenir. Building Information Modeling DE ROL VAN PREFAB BETON BIM of Building Information Modeling is een intelligent 3D-model dat toelaat om een bouwproces volledig in kaart te brengen. Alle aspecten van het bouwproces van ontwerp, over stabiliteit en structuur, tot communicatie, planning en onderhoud zijn op te volgen. BIM geraakt meer en meer ingeburgerd voor grote projecten en dat zal in de toekomst nog meer gebeuren. Drie vooraanstaande bedrijven in deze materie zijn i-theses, Tekla en Precast Software Engineering. We lieten respectievelijk Rony Verlee (director Sales bij i-theses), Thorsten Hertel (Product manager B&C precast afdeling bij Tekla) en Susanne Schachinger (Sales Representative bij Precast Software Engineering - Nemetschek Group) aan het woord. Ze vertellen welke rol prefab beton kan spelen binnen het hele BIM-verhaal en hoe de nabije toekomst van BIM er uit zal zien. BETON229 15

2 Tekla i-theses THORSTEN HERTEL Product manager B&C prefab afdeling bij Tekla Product manager B&C département préfabriqué chez Tekla RONY VERLEE Sales director bij i-theses Directeur des ventes chez i-theses SUSANNE SCHACHINGER Sales Representative bij Precast Software Engineering Sales Representative chez Precast Software Engineering. BETON: Kan u kort vertellen wat uw bedrijf vooral aanbiedt inzake BIM? i-theses: i-theses is 50% softwareleverancier, 50% consultant. Wij volgen projecten van erg dichtbij, leveren de nodige ondersteuning, training en consult bij implementatie van BIM en staan met veel klanten in nauw contact. Dat is belangrijk voor een markt in ontwikkeling. Op de talrijke seminaries en opleidingen die we organiseren, vinden we het erg belangrijk dat onze klanten inbreng hebben. Zij zijn de gebruikers en kennen de praktijk. We geven de kans om zelf hun ideeën en suggesties aan te brengen zodat wij onze ontwikkelingen en lokalisatie voor de Belgische markt hier op kunnen afstemmen. Als Autodesk Gold Partner verdelen wij het volledige pakket Autodesk software, maar daarnaast ontwikkelen we zelf heel wat extensies en applicaties die BIM-ready zijn, zoals bijvoorbeeld onze software voor de prefab vloerfabrikanten: FloorOffice. Naast het ontwerpen van legplannen, stuklijsten en het genereren van productiefiches voor zowel gewelven, breedplaten als balken/potten vloeren, wordt ook de volledige productieplanning en administratieve afhandeling beheerd met FloorOffice. Met Autodesk software wordt niet alleen het gebouw in een model gegoten, maar kan men ook een volledige bouwplanning genereren, clashes detecteren (tussen bijvoorbeeld structuur en technieken) en is het bovendien ook mogelijk om het terrein en de aanleg van de omgeving mee te nemen in het model. TEKLA: Wij waren al met BIM bezig voor de hele idee as such bestond. Er zijn altijd al professionals geweest die van Dankzij BIM kan het ontwerp worden bijgestuurd en worden fouten tijdens de uitvoering vrijwel uitgesloten. i-theses, Tekla et Precast Software Engineering sont des entreprises pionnières en la matière. Rony Verlee (Directeur des ventes chez i-theses), Thorsten Hertel (Product manager B&C département préfabriqué chez Tekla) et Susanne Schachinger (Sales Representative chez Precast Software Engineering - Nemetschek Group) nous expliquent le rôle que le béton préfabriqué peut jouer dans le cadre du BIM et la façon dont l évolution du BIM s annonce à brève échéance. BETON : Quel sont les solutions proposées par votre entreprise autour du BIM? i-theses : «i-theses est à 50 % fournisseur de logiciels et à 50 % consultant. Nous suivons les projets de très près, fournissons l assistance, la formation et les conseils lors du déploiement du BIM et restons en contact étroit avec de nombreux clients. C est fondamental pour un marché en pleine évolution. Nous estimons très important que nos clients aient leur mot à dire lors des nombreux séminaires et formations que nous organisons. Ils sont en effet les utilisateurs et savent ce qui se passe dans la réalité. Nous leur donnons l occasion de formuler eux-mêmes leurs idées et suggestions afin de pouvoir moduler nos développements et adapter la localisation de nos produits pour le marché belge. En notre qualité d Autodesk Gold Partner, nous distribuons l intégralité du logiciel Autodesk, mais nous mettons également au point un grand nombre d extensions et d applications compatibles avec le BIM, à l instar de notre logiciel pour les fabricants de sols préfabriqués, FloorOffice. Outre la conception de plans de pose, de nomenclatures et la création de fiches produits pour sols en hourdis, prédalles ou planchers en poutrains et entrevous, tout le planning de production et le traitement administratif sont gérés avec FloorOffice.» «Le logiciel Autodesk permet non seulement de couler le bâtiment dans un modèle, mais aussi de générer un planning de construction complet ou de détecter les incohérences (p. ex. entre la structure et les techniques). Il est en outre également possible d intégrer le terrain et l aménagement des environs dans le modèle.» 16 BETON229

3 DOSSIER - INNOVATIE INNOVATION een dergelijk systeem droomden en er onderzoek naar deden. Zíj vertelden ons naar welk soort oplossingen ze op zoek waren. Ons BIM-systeem is dus héél bottom-up. Om een structuur te bouwen heb je meer nodig dan enkele de afmetingen en de vormen. Net die uitgebreide informatie is essentieel bij BIM. Wanneer die informatie van één systeem naar een andere moet worden overgezet, moeten wij geen BIM persen uit een software die daar niet geschikt voor is. Die input van de markt blijft nodig. We besteden zeer veel aandacht aan de noden van de gebruiker. planning van prefabelementen, gericht op de eisen van de betonnen-prefabelementenindustrie. Met behulp van de Technical Information Manager, kortweg TIM, kunnen de resultaten van de planning in CAD verder worden gebruikt voor werkvoorbereiding, productie en in commerciële afdelingen. Zo profiteren ook afdelingen buiten de CAD-wereld van het model en kunnen de gegevens zonder verlies van informatie zo goed als online en parallel aan de eigenlijke vervaardiging in CAD gebruiken. Verder werkt Precast Software Engineering met veel ondernemingen samen die gevestigd zijn in landen waarin BIM al wettelijk verankerd is (bijv. Groot-Brittannië, Noorwegen en Singapore). Van de daaruit opgedane ervaringen profiteren ook de Belgische gebruikers, die bij alle vragen rond de software terzijde worden gestaan door een internationaal, meertalig team specialisten in prefabelementen ook in het Nederlands en Frans. PRECAST SOFTWARE ENGINEERING : "Precast Software Engineering biedt een symbiose aan van een consistent BIM-werktuig en gespecialiseerde software voor bouwprocessen. Allplan Precast is een geïndustrialiseerde TEKLA : «En fait, Tekla s occupait déjà du BIM avant que l idée existe en tant que telle. Il y a toujours eu des professionnels qui ont rêvé d un système de ce type et effectué des études sur le sujet. Ils nous expliquaient le type de solutions qu ils recherchaient. Notre système BIM est donc tout à fait ascendant. Nous ne devons pas faire de grands efforts pour nous habituer à ce qui est devenu une tendance. Nous l avons toujours fait et avons résolu un très grand nombre de problèmes en chemin. Nous ne devons pas extraire le BIM d un logiciel qui n est pas fait pour cela. La réaction du marché reste nécessaire. Nous consacrons énormément d attention aux besoins de l utilisateur.» PRECAST SOFTWARE ENGINEERING : «Precast Software Engineering offre une symbiose entre un outil BIM complet et Allplan Precast: een unieke synthese van plan georiënteerd en model georiënteerd werk versterkt efficiënt ontwerpen en detaillering. Allplan Precast : synthèse unique de plan et modèle orientés sur le travail qui améliore efficacement la conception et le détail. un logiciel spécialisé pour les processus de construction. Allplan Precast est un planning industrialisé d éléments préfabriqués ciblé sur les exigences du secteur des éléments préfabriqués en béton. Grâce au Technical Information Manager, en abrégé TIM, nous pouvons aussi utiliser les résultats du planning en CAO pour la préparation des travaux, la production ainsi que dans les divisions commerciales. Ainsi, les divisions hors CAO profitent également du modèle et les données peuvent être utilisées sans perte d information, pour ainsi dire en ligne et parallèlement à la réalisation effective dans la CAO. «Pour le reste, Precast Software Engineering travaille avec de nombreuses entreprises établies dans des pays où le BIM possède déjà un ancrage légal, comme la Grande-Bretagne, la Norvège ou Singapour. Les utilisateurs belges profitent eux aussi des expériences accumulées là-bas. Et ils sont aidés pour toutes leurs questions relatives au logiciel par une équipe internationale multilingue (notamment en français et en néerlandais) de spécialistes des éléments préfabriqués.» BETON229 17

4 BETON: Wie zijn de BIM-gebruikers vandaag? i-theses: Er zijn beslist een aantal believers. Een deel van de grote bouwbedrijven is BIM-minded. Wie vandaag zijn gebouwen ontwerpt met BIM doet dit omdat hij overtuigd is dat projecten met een veel kleinere faalkost kunnen worden opgeleverd, of ook in functie van het gebouwbeheer nadat het gebouw in gebruik is genomen. BIM is in België nog niet zo ingeburgerd als in andere landen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt BIM verplicht vanaf In de praktijk zien we echter heel wat verschillen in de diverse landen, in de manier waarop een BIM-model dient aangeleverd te worden. Het gaat dan vooral om de manier waarop informatie dient uitgewisseld te worden. Onze ervaring is dat, één keer iemand volgens het BIM-proces van start gaat, de overtuiging van deze werkwijze er snel is. Het grootste obstakel om BIM te gebruiken is de weerstand tegen verandering. De marktleidende Autodesk software toepassingen, AutoCAD, Revit, Navisworks en Civil 3D zijn typische toepassingen die het BIM-proces ondersteunen. Het grote verschil tussen traditionele 2D-en 3D-tekeningen met BIM is dat de componenten niet alleen digitaal in 3D beschikbaar zijn, maar ook intelligentie en informatie in zich dragen. De informatie wordt in een externe database bewaard. Wanneer je iets wijzigt, passen alle gegevens zich automatisch aan. De koudwatervrees is stilaan aan het wegebben. Nu komt de vraag vooral van de grotere opdrachtgevers en enkele, vaak grotere, aannemers die pionieren. Uiteraard zijn er ook een aantal zogenaamde early adopters die overtuigd zijn van BIM en daar ook commercieel hun voordeel mee doen, maar andere partners zullen verplicht zijn om te volgen. Dat is positief, want BIM leent zich tot elke schaal van bedrijf. TEKLA: BIM is niet voor exclusief voor één bepaalde groep van gebruikers. BIM is net bedoeld om met verschillende partners samen te zitten en ideeën om te zetten naar iets heel tastbaars, begrijpelijk en transparant. Grâce au BIM le projet peut être modifié avant de commencer la construction et les erreurs pendant l exécution sont quasiment exclues. SO F T W A R E & SER V I C ES F O R I N D U ST R I A L I SED C O N ST R U C T I O N Precast Software Engineering GmbH Stadionstraße Wals-Siezenheim Salzburg Austria Phone: Web: BETON : Qui sont les utilisateurs du BIM aujourd hui? I-THESES : «Il existe évidemment un certain nombre d enthousiastes. Une partie des grandes entreprises de construction ont opté pour le BIM. Celui qui conçoit aujourd hui ses bâtiments avec le BIM le fait parce qu il est convaincu que ses projets pourront être réceptionnés avec un risque de surcoût entraîné par les erreurs bien moindre et en fonction de la gestion du bâtiment après la mise en service de ce dernier. En Belgique, le BIM n est pas encore aussi bien implanté que dans d autres pays. Au Royaume-Uni par contre, le BIM deviendra obligatoire à partir de Dans la pratique, nous constatons cependant de très nombreuses différences d un pays à l autre dans la façon dont un modèle BIM doit être fourni. Il 18 BETON229

5 DOSSIER - INNOVATIE INNOVATION BETON: Net omdat er via BIM zo sterk wordt samengewerkt tussen de partners, is er soms de angst om autonomie te verliezen. TEKLA: Misschien heb ik het geluk gehad om betrokken te zijn in projecten waar elke partij de mogelijkheden van BIM inzag. Ja, het is zeker zo dat BIM een beetje out of the box -denken verwacht. Het is een beetje geven en nemen. Maar dat is niet alleen een uitdaging wanneer je met BIM werkt, het is een uitdaging voor de industrie op zich. Je geeft iets en je krijgt iets terug in ruil. En dat geldt dan ook voor de financiële kant van de zaak. Ook dat is geven en nemen. Het alternatief is dat je elkaar aan het eind van de dag allemaal met de vinger zit aan te wijzen, maar dan heb je weinig perspectief voor een volgend project. PRECAST SOFTWARE ENGINEERING: Prefab bedrijven, die voornamelijk werken als leveranciers, zijn het al langer gewoon om samen te werken en informatie te delen met externe partners, zoals architecten en ingenieurs. Taken en verantwoordelijkheden moeten natuurlijk worden vastgesteld en door de betrokken partijen overeengekomen. De voordelen van een betere samenwerking door middel van BIM zijn significant in termen van kwaliteit, kortere tijden voor de planning en uitvoering, de optimalisering van materiële consumptie en een vermindering van de kosten." BETON: BIM is onder meer een database of proces, met alle mogelijke componenten in gedetailleerde vorm. s agit principalement de la manière dont les informations doivent être échangées ou fournies. Notre expérience a démontré que celui qui commence à utiliser le processus BIM est rapidement convaincu par cette méthode de travail. Le principal obstacle à l utilisation du BIM est la résistance au changement. Les applications logicielles Autodesk dominant le marché (AutoCAD, Revit, Navisworks et Civil 3D) sont des applications typiques qui prennent le processus BIM en charge. La principale différence entre le dessin 2D traditionnel et le 3D avec BIM est que les composants sont non seulement disponibles au format numérique en 3D, mais aussi qu ils sont porteurs d intelligence et d informations. Ces informations sont conservées dans une base de données externe. Lorsque vous modifiez quelque 3D wapenings-detaillering is van zeer grote waarde voor het BIM-proces. Wijzigingen in de bouwelementen of de wapening, worden automatisch en consequent weerspiegeld in alle tekeningen en lijsten. Conflicten kunnen worden gedetecteerd en opgelost in een vroeg stadium. Le détail des renforts 3D est une valeur importante du processus BIM. Les modifications des éléments de construction ou de renforts sont automatiquement et constamment transmis à tous les dessin et les listes. Les collisions peuvent être détectés et supprimés au premier niveau. chose, toutes les données sont automatiquement adaptées. L appréhension de faire le pas disparaît progressivement. Aujourd hui, la demande émane surtout des importants donneurs d ordre et de quelques gros entrepreneurs faisant œuvre de pionniers. Un certain nombre d early adopters sont également convaincus par le BIM et en tirent un avantage commercial, mais d autres partenaires vont être obligés de suivre le mouvement. Et c est positif, car le BIM s adapte à n importe quelle échelle d entreprise.» TEKLA : «Le BIM n est pas réservé exclusivement à un certain groupe d utilisateurs. Il a au contraire été conçu pour permettre un échange avec différents partenaires et pour convertir des idées en quelque chose de tangible, de compréhensible et de transparent.» BETON : Il y a parfois une certaine peur de perdre son autonomie précisément parce que le BIM permet une collaboration aussi poussée entre les partenaires. TEKLA : «J ai peut-être eu la chance d être impliqué dans des projets où chaque BETON229 19

6 Ook prefab beton biedt oplossingen aan die volgens plan geproduceerd worden in de fabriek. Zie je waardevolle overeenkomst tussen deze twee oplossingen? TEKLA: Er is zeker een grote overeenkomst, want we zien het inderdaad als één van de grootste taken om processen te stroomlijnen. Prefab ligt nu eerder aan het einde van de werkprocesketen. Dat is geen optimale plaats. In de oude wereld krijgen prefab fabrikanten te vaak een bestelling die zij horen te produceren. Ze krijgen niet de mogelijkheid om stroomopwaarts al te communiceren, om te laten weten dat ze problemen voorzien met sommige aspecten van het ontwerp. Met BIM speel je een pingpong spel en bekijk je welke aanpassingen het ontwerp ten goede kunnen komen. Waarom zouden prefab fabrikanten geen offerte kunnen maken op basis van het 3D-model in een heel vroege fase? PRECAST SOFTWARE ENGINEERING: Het gebruik van 3D-modellering direct bij aanvang van het project geeft een constant overzicht van het gehele object met een permanente beschikbaarheid van alle details, consistente behandeling van veranderingen en eenvoudige Door BIM kunnen projecten een half jaar eerder worden opgeleverd. visuele controle opties. Bovendien biedt het 3D-model de mogelijkheid van datatransmissie volgens de criteria van de hoeveelheid, de kosten en tijd. Dergelijke informatie wordt gebruikt in het werkproces en geïntegreerde bedrijfsprocessen en resource planning. Met Allplan Precast en TIM zorgen we ervoor dat er geen herhaaldelijke beoordeling Tekla Tekla Van 3D-ontwerp tot realisatie: Station van Bergen van Santiago Calatrava D un projet en 3D à la réalité : Gare de Mons de Santiago Calatrava partie avait compris les possibilités offertes par le BIM. Oui, il est certain que le BIM exige un peu de réflexion en dehors de sa zone de confort. Il faut faire quelques concessions, mais cela ne constitue pas un défi pour les seuls usagers du BIM : c est un défi pour le secteur en soi. Vous donnez quelque chose et vous recevez autre chose en échange. Et c est également valable pour l aspect financier de la chose. Cela aussi, c est prendre et donner. L alternative est que chacun finisse par faire porter la responsabilité aux autres partenaires, ce qui n est guère de bon augure dans la perspective d un projet ultérieur.» BETON : Le BIM est, en autre, une base de données, un processus, reprenant tous les composants possibles sous forme détaillée. Le béton préfabriqué offre lui aussi des solutions qui sont produites en usine selon un plan. Distinguez-vous une correspondance utile entre ces deux solutions? TEKLA : «Il existe à n en pas douter une grande correspondance, car nous la considérons en effet comme une des principales tâches nécessaires pour rationaliser les procédures. Le préfabriqué se situe désormais plutôt à l extrémité de la chaîne des processus de travail, ce qui est loin d être optimal. Traditionnellement, les constructeurs de préfabriqué reçoivent trop souvent une commande qu ils doivent produire, sans aucune possibilité de signaler en amont les problèmes qu ils entrevoient avec certains aspects du projet. Le BIM, par contre, est un jeu de ping-pong qui permet d examiner quelles modifications seraient utiles pour le projet. Pourquoi les constructeurs de préfabriqué ne pourraient-ils pas établir une offre sur la base du modèle 3D lors d une phase très précoce?» BETON : Le BIM peut-il dès lors offrir quelque chose de concret au secteur du béton préfabriqué? I-THESES : «Absolument. Si vous optez pour le BIM et souhaitez construire dans les circonstances les plus optimales, le béton préfabriqué est à terme le seul choix raisonné. Niveau de qualité garanti, traçabilité, utilisation et réutilisation optimales des matières premières sont 20 BETON229

7 DOSSIER - INNOVATIE INNOVATION plaatvind van dergelijke gegevens. Meer kwaliteit, zekerheid en effectiviteit zijn de directe gevolgen. BETON: Kan BIM dan concreet iets betekenen voor de prefab beton industrie? i-theses: Zeer zeker. Als men voor BIM kiest en wil bouwen in de meest optimale omstandigheden is prefab beton op termijn de enige verantwoorde keuze. Een gegarandeerd kwaliteitsniveau, traceerbaarheid, optimaal verbruik en hergebruik van grondstoffen zijn enkel haalbaar in een fabrieksomgeving. Neem daarbij het zeer arbeidsintensieve karakter van ter plaatse gestort beton en de veiligheid op de werf en het mag duidelijk zijn dat prefab beton nog terrein zal winnen in de toekomst. Het werken met een BIM-model zal hierin zeker een versterkende rol spelen. Via BIM wordt het ontwerp in 3D beschikbaar gesteld waarop met software als Autodesk Navisworks een clash controle kan uitgevoerd worden op het digitaal model. In functie daarvan kan vooraleer men begint te bouwen het ontwerp worden bijgestuurd en fouten tijdens de uitvoering vrijwel uitgesloten. Build before it s real is een passende slogan in dit opzicht. Als i-theses werken wij heel erg nauw samen met de prefab betonsector en helpen wij om de integratie in het BIM proces te realiseren zowel voor structuren als voor vloeren. Met de AutoFloor extensie op Revit is het bijvoorbeeld mogelijk om een basis-vloer-layout te ontwerpen die door de fabrikant kan ingelezen worden. Op basis van deze layout kan een optimalisatie worden doorgevoerd in functie van stabiliteit (PreConSlab), bewerkingen en positionering. Eenmaal het model klaar is voor productie kan dit, hoewel het in 2D werd uitgewerkt, uitgewisseld worden in 3D via een IFC-formaat. Tekla Tekla Met BIM-software kan exact hetzelfde model gebruikt worden van ontwerp over productie, tot installatie op de site. Grâce au logiciel BIM, le même modèle précis peut être utilisé de la conception à la fabrication, jusqu'au montage sur place. Avec le BIM, les projets peuvent être réceptionnés avec six mois d avance. uniquement envisageables dans un environnement industriel. Si on y ajoute la main-d œuvre importante nécessaire pour couler du béton sur place et la sécurité sur le chantier, on comprend que le béton préfabriqué gagnera du terrain à l avenir. Et travailler avec un modèle BIM va encore renforcer cette tendance. Avec le BIM, le projet est mis à disposition en 3D, et un contrôle des incohérences peut être effectué sur la maquette numérique grâce à un logiciel comme Autodesk Navisworks. En fonction de ces opérations, le projet peut être modifié avant de commencer la construction et les erreurs pendant l exécution sont quasiment exclues. «Build before it s real» est un slogan parfaitement de mise dans cette optique. Chez i-theses, nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur du béton préfabriqué et nous contribuons à réaliser l intégration dans le processus BIM tant pour les structures que pour les sols. L extension AutoFloor de Revit permet par exemple une conception de sol de base qui peut être lue par le constructeur. En partant de cette configuration, une optimisation peut être effectuée en fonction de la stabilité (PreConSlab), des opérations et du positionnement. Une fois le modèle prêt pour la production, il peut, même s il a été conçu en 2D, être changé en 3D au format IFC. IFC est un format communément utilisé pour transformer des modèles 3D avec d autres applications logicielles en conservant l intelligence. Après contrôle et approbation par l entrepreneur ou le bureau d études, toutes les informations du modèle sont envoyées vers une banque de données, où diverses applications permettent d établir le planning de la production, le planning du transport, la gestion du stock et le traitement administratif. BETON229 21

8 IFC is een vaak gebruikt formaat om 3D modellen met behoud van intelligentie uit te wisselen met andere software applicaties. Na controle en goedkeuring door de aannemer of het studiebureau wordt alle informatie van het model doorgestuurd naar een databank waar via diverse applicaties de productieplanning, transportplanning, stockbeheer en administratieve afhandeling wordt gerealiseerd. PRECAST SOFTWARE ENGINEERING: Wij bouwen voort op meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van speciale software voor de planning van prefabelementen. De thema's 3D-planning en gegevensconsistentie staan sinds vanouds in het brandpunt van de toepassingen. Allplan Precast laat de gebruiker met het gecombineerde 2D/3D-principe de keuze tussen een plan- en modelgeoriënteerde werkwijze. Het prefabelementmodel is de basis voor de planning van zeer complexe componenten en de grondslag voor het genereren van gegevens voor de tegenwoordig gebruikelijke, moderne fabriekstechnologie. De levering van nauwkeurige en foutvrije gegevens in een voor de betreffende fabriek of voor het commerciële systeem leesbaar gegevensformaat is onmisbaar voor een vlot, kosten- en tijdbesparend bedrijf. De meerwaarde van het intelligente driedimensionale model is daarbij al uit de eerste planningsfase op te maken. Als hoeveelheden en massa s op een vroeg tijdstip precies bepaald kunnen worden, mogelijke botsingen van componenten, wapening en inbouwdelen onmiddellijk zichtbaar worden en gegevens na eenmalige registratie automatisch gedurende het hele proces kunnen worden doorgegeven, worden de aanvankelijke meerkosten van 3D-planning voor de onderneming veelvoudig terugbetaald. Vaak zijn de gegevens, bijvoorbeeld op het gebied van de individuele bekistingsbouw met vijf-assig frezen of bij de Een BIM-model geeft virtueel de structuur weer zoals ze eigenlijk zal zijn Un modèle BIM représente virtuellement la structure telle qu'elle est. Tekla 22 BETON229

9 DOSSIER - INNOVATIE INNOVATION samenstelling van structuurmatrijzen voor architectonisch hoogwaardige oppervlakken, bijvoorbeeld bij sandwichwanden toch al niet meer tweedimensionaal te plannen. Dus vormt de flexibele weergavewijze in 3D een welkom extra winstpunt. BETON: Hoe zie je BIM in de nabije toekomst evalueren? i-theses: Zoals gezegd staat BIM nog in de kinderschoenen in België. Het is belangrijk voor de bouw dat BIM een brede basis vindt. In onze regio bouwt men nog steeds te veel op maat en in functie van de situatie op de werf, dit is enorm arbeidsintensief en zeer foutgevoelig. Het is schering en inslag dat werven vertragingen oplopen omwille van sparingen die op verkeerde plaatsen zitten, liggers die tekort worden geleverd en ga zo maar door. Daar verlies je ongelooflijk veel tijd en geld mee. De faalkosten zijn in de bouw een zeer grote verliespost, sommige studies gewagen van 10 tot zelfs 15% van het totale bouwbudget. Als je die verlieskost zou kunnen halveren door BIM in te zetten, heb je eigenlijk al een gigantische winst gemaakt. PRECAST SOFTWARE ENGINEERING: In toekomstgerichte fabrieken voor betonnen prefabelementen wereldwijd volgt men workflows, werkt men met driedimensionale modellen, wisselt gegevens uit met klanten en leveranciers, optimaliseert de interfaces in de bedrijfs interne IT-architectuur en nog veel meer. Nous n en sommes qu au début de ce qui est possible avec le BIM PRECAST SOFTWARE ENGINEERING : «Nous nous appuyons sur plus de 30 ans d expérience dans le domaine des logiciels spécialisés pour le planning des éléments préfabriqués. Les thèmes du planning 3D et de la cohérence des données sont depuis toujours au centre de nos applications. Grâce au principe 2D/3D combiné, Allplan Precast laisse à l utilisateur le choix entre une méthode de travail orientée sur le plan ou orientée sur la maquette. Le modèle d éléments préfabriqués constitue la base du planning de composants très complexes et la base de la génération de données pour une technologie de fabrication moderne et fonctionnelle. La fourniture de données précises et dépourvues d erreurs, dans un format lisible pour l usine ou pour le système commercial, est indispensable pour une entreprise efficace, qui économise des coûts et gagne du temps.» «La plus-value offerte par le modèle tridimensionnel intelligent est discernable dès la première phase du planning. «Les surcoûts initiaux du planning 3D Een BIM voorbeeld van een gelinkt bouwmodel en een prefab betonvloer in AutoFloor. Exemple d'un BIM d'un modèle de construction lié et d'un sol en béton préfabriqué dans AutoFloor. pour l entreprise seraient très largement amortis si les quantités et les masses pouvaient être déterminées précisément à un stade précoce, si les collisions éventuelles de composants, d armatures et d éléments encastrés étaient immédiatement prévisibles et si les données étaient transmises auto matiquement pendant la procédure après un enregistrement unique», explique Werner Maresch. Souvent, il n est déjà plus possible de planifier en 2D certaines données, par exemple, dans le domaine de la construction de coffrages individuels avec des fraises à 5 axes ou pour la composition de matrices structurelles pour les surfaces architectoniques haut de gamme comme les murs sandwichs. La méthode de représentation flexible en 3D constitue dès lors un atout supplémentaire bienvenu.» BETON : Comment envisagez-vous l évolution du BIM dans un futur proche? i-theses : «Comme nous l avons déjà dit, le BIM en est encore à ses balbutiements en Belgique. Il est important pour la construction que le BIM trouve une base d appui large. Dans nos régions, on construit encore trop souvent sur mesure et en fonction du marché. Cela nécessite énormément de main-d œuvre et génère beaucoup d erreurs. Les chantiers prennent très souvent du retard en raison de cavités mal placées, de poutrelles trop courtes et ainsi de suite. Cela entraîne une perte incroyable de temps et d argent. Les surcoûts entraînés par les erreurs constituent un important poste de perte dans le bâtiment. Certaines études évoquent 10 %, voire 15 % du budget total de construction. BETON229 23

10 Men noemde het tot nu toe echter niet automatisch BIM, want vaak betrof het de Closed BIM -variant, dus een ondernemingsspecifieke methode. De overgang naar een Open BIM met over de hele branche uniforme richtlijnen in verband met het houden van gegevens en gegevensuitwisseling, vormt op de middellange termijn een ambitieuze uitdaging voor de hele industrie van betonnen prefabelementen. De keuze van de beste partners en werktuigen biedt de kans, deze weg perfect toegerust te betreden en de erkende voordelen van de methode efficiënt in te zetten. TEKLA: We zijn nog maar aan het begin van wat mogelijk is met BIM. Je moet BIM zien als een spel met verschillende partijen. Als technologieprovider moeten wij dat spel zo gebruiksvriendelijk en We zijn nog maar aan het begin van wat mogelijk is met BIM transparant moge lijk maken. Mensen moeten bereid zijn het te gebruiken, want het maakt hun leven gemakkelijker. Ik heb heel goede hoop op BIM. Door BIM kunnen projecten een half jaar eerder worden opgeleverd. Maar er is al een verschuiving in de industrie om dingen anders aan te pakken. Dat is de schoonheid van het geheel. (Kda, YD) l Autofoor van i-theses biedt de mogelijkheid om legplannen aan te maken voor prefab vloeren Autofloor de i-theses permet de concevoir des plans d installation de sols en béton préfabriqué I-Theses Si l utilisation du BIM permettait de réduire ce poste de pertes de moitié, cela représenterait déjà un gain gigantesque. PRECAST SOFTWARE ENGINEERING : «Dans les usines d éléments en béton préfabriqué du futur, on suit des flux de travail, on utilise des modèles tridimensionnels, on échange des données avec des clients et fournisseurs, on optimise les interfaces dans l architecture IT interne et bien d autres. Jusqu à présent, on ne parlait cependant pas automatiquement de BIM, car il s agissait souvent de sa variante 'Closed BIM', c est-à-dire une méthode spécifique à l entreprise. Le passage à un 'Open BIM' avec des directives sectorielles uniformes pour la conservation et l échange de données constitue à moyen terme un défi ambitieux pour tout le secteur des éléments en béton préfabriqué. Le choix des meilleurs partenaires et outils offre l occasion de relever ce défi en étant parfaitement armé et de déployer efficacement les avantages reconnus de la méthode. TEKLA : «Nous ne sommes qu au début des possibilités du BIM. Il faut considérer le BIM comme un jeu à plusieurs parties. En tant que fournisseur de technologie, notre rôle est de rendre ce jeu aussi convivial et transparent que possible. Les gens doivent être prêts à l utiliser, car il va leur simplifier la vie. Je place beaucoup d espoirs dans le BIM. Avec le BIM, les projets peuvent être réceptionnés avec six mois d avance. Mais on note dans le secteur un glissement vers une approche différente. C est ce qui fait la beauté de l ensemble.» (Kda, YD) l 24 BETON229

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE IMPRESSION FLEXO DRUK PLATTE HANDVATTEN - POIGNEES PLATES KRAFTZAKKEN - SACS KRAFT 1 KLEUR - 2 ZIJDEN OF 2 KLEUREN - 2 ZIJDEN / 1 COULEUR - 2 FACES OU 2 COULEURS

Nadere informatie

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Accessoires et options Types de profil : - Frame - Frame thermo (profil à rupture de pont thermique) Finition du profil : - aluminium anodisé,

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

INDUSTRIAL ST RAGE TANKS

INDUSTRIAL ST RAGE TANKS INDUSTRIAL ST RAGE TANKS WWW.INDUSTRIALSTORAGETANKS.COM NL-FR WIE IS INDUSTRIAL STORAGE TANKS? Industrial Storage Tanks ontwerpt, fabriceert en monteert oplagtanks voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

Information produit : Bacs en bois exotique

Information produit : Bacs en bois exotique Information produit : Bacs en bois exotique Pour la fabrication de nos bacs, nous n utilisons que du bois exotique certifié FSC, provenant de sources légales et gérées durablement, d une durabilité de

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

BINNENDEUREN MET GLAS PORTES D INTÉRIEUR VITRÉES

BINNENDEUREN MET GLAS PORTES D INTÉRIEUR VITRÉES BINNENDEUREN MET GLAS PORTES D INTÉRIEUR VITRÉES INTERIEURADVIES CONSEILS D INTÉRIEUR MAATWERK TRAVAIL SUR MESURE D HONDT gaat vanaf nu als D HONDT INTERIEUR door het leven. D HONDT is niet alleen fabrikant

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. CHRISTMAS AT WORK Nous sommes ravis de vous présenter nos thèmes de Noël pour 2016 : SECRETS, PURE, TRADITION et MISTY.* Outre ces nouveaux thèmes, nous continuons aussi à proposer les thèmes CLASSIC (doré,

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2016 Beuk wild, natuur geolied Hêtre sauvage, huilé nature 41,

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin.

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. Votre payement a bien été reçu pour la commande suivante

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou Mythes ou réalités? centre public d action sociale de Molenbeek-Saint-Jean Éditeur responsable : Roland Vandenhove, Président du CPAS de M-S-J Mai 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique Rue A. Vandenpeereboom

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

KEYPLAN Een goed plan voor uw geld.

KEYPLAN Een goed plan voor uw geld. KEYPLAN Een goed plan voor uw geld. 1.Voor wie? Voor wat? Agenda 2.De markt context Sparen & beleggen Gouden tips 3.KEYPLAN De ideale oplossing Demo 4.Samenvatting 1.Pour qui? Pour quoi? Agenda 2.Le contexte

Nadere informatie

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 75564 MONITEUR BELGE 25.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2017/203666] Pouvoir judiciaire Tribunal du travail d Anvers arrondissement Limbourg

Nadere informatie

De l énergie verte pour tous

De l énergie verte pour tous De l énergie verte pour tous Gérald Semenjuk Directeur regional France et Suisse Décembre 2016 Agenda Quels enjeux? Pourquoi? 2 2016 Inc. Quels enjeux? Energies Bilan monde Besoins-Ressources 4 2016 Inc.

Nadere informatie

Ruzie maken se disputer

Ruzie maken se disputer Ruzie maken se disputer Als kinderen ruzie maken Lorsque les enfants se disputent Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse

Nadere informatie

Superpush 200 OPTIM Superpush 200

Superpush 200 OPTIM Superpush 200 SUPERPUSH 200 Superpush 200 est une évolution technologique des méthodes de coupe traditionnelles. Une augmentation considérable de votre productivité, une réduction au minimum des frais de personnel et

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Donatienne Hermesse Maison de Quartier Bonnevie Donatienne

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Version française ci- dessous Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ONLY ENGINEER JOBS SPRL- BVBA, waarvan de bedrijfszetel zich situeert op

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

Montagehandleiding - Notice de montage

Montagehandleiding - Notice de montage Montagehandleiding - Notice de montage Artikel - Article 771417 Omschrijving - Déscription Carport Hannover 604 x 760 cm Carport Hannover 604 x 760 cm Nederlands : De door u gekochte constructie werd zorgvuldig

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

Communiqué de presse

Communiqué de presse Persbericht Interregionale jobmobiliteit versterkt p 2 Communiqué de presse Mobilité interrégional renforcée p 5 1 Interregionale jobmobiliteit versterkt Brussel, 19 maart 2015 De vijf grote publieke spelers

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

Partner in maatwerk aluminium bouw transport industrie Partenaire en aluminium personnalisé construction transport industrie

Partner in maatwerk aluminium bouw transport industrie Partenaire en aluminium personnalisé construction transport industrie Partner in maatwerk aluminium bouw transport industrie Partenaire en aluminium personnalisé construction transport industrie Wij verwerken gevelpanelen van Almet, altijd exact op maat geproduceerd! K.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie