Milieujaarverslag 2010 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 2010, in het kader van zijn EMAS III registratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag 2010 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 2010, in het kader van zijn EMAS III registratie"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag 21 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 21, in het kader van zijn EMAS III registratie 1

2 Inhoudstafel Voorwoord Samenvatting / Summary Onze organisatie En waar staan we voor? Milieudoelstellingen - Lanaken Mill Milieueffecten - Grafieken en toelichtingen Begrippen- en afkortingenlijst Colofon Sappi Limburg Lanaken Mill Sappi Lanaken NV Montaigneweg 2 B 362 Lanaken Tel +32 () Verantwoordelijke uitgever: Edward de Vries, bedrijfsdirecteur Samenstellers: Carine Steegen, SHE Manager & SHEQ Systems Manager John Donners, Communications Manager Sappi Limburg In het kader van het gelijke kansenbeleid willen wij erop wijzen dat elke verwijzing in dit rapport naar de werknemer / hij ook moet geïnterpreteerd worden als de werkneemster / zij. Deze brochure werd gedrukt op papier geproduceerd door Sappi Limburg, 2

3 Verklaring Milieuverificateur Deze Milieuverklaring van Sappi Lanaken NV over de milieueffecten van 21, omvat de prestaties en ontwikkeling van beide Sappi Lanaken nv en Sappi Lanaken Press Paper, evenals voorgaande jaren. De verklaring werd onderworpen aan een verificatieonderzoek door DNV Certification. Volgende uitgave milieuverklaring Sappi Lanaken NV streeft ernaar om haar milieuverklaring over 211 uit te geven vóór juli 212. Deze milieuverklaring wordt ter beschikking gesteld via internet ( en sappinet. Gedrukte exemplaren zijn op aanvraag via de portier verkrijgbaar. Voor Maastricht Mill werd een aparte milieuverklaring opgesteld. 3

4 Voorwoord EMAS 21. Na de jaren 28 en 29, waar de economische recessie ook zijn tol eiste binnen Sappi Lanaken nv, liet 21 weer een herstel zien van de productiecijfers ten opzichte van 29. Sappi Lanaken nv beschikt sinds 21 over een ISO-141 certificaat, waarbij de milieudoelstellingen integraal deel uitmaken van de bedrijfsdoelstellingen. In het kader van milieu mogen we stellen dat Sappi inspanningen verricht op haar belangrijkste milieu-aspecten. Op het gebied van water wordt continu gezocht naar waterbesparende maatregelen, met als bijkomende doelstelling dat de lozingseisen niet uit het oog mogen verloren worden. Dit blijft een belangrijk aspect daar de productie van pulp voor een hogere belasting van de waterzuivering zorgt dan een pure papierproductie. In dit kader past ook het milieu-aspect m.b.t. efficiënt grondstoffenverbruik. Hoe lager de stofverliezen zijn, hoe lager de belasting van de waterzuivering. Bovendien is het een voortdurende opdracht naar alternatieve grondstoffen te zoeken die zo weinig mogelijk belastend zijn voor de waterzuivering. Energieverbruik is niet alleen een belangrijk milieu-aspect, maar ook een belangrijke kost bij zowel de pulp- als de papierproductie. Vandaar dat ook volop gezocht wordt naar een zo efficiënt mogelijk opvolgingsproject na afloop van het huidige Electrabel-contract voor wat betreft de WKK. In het kader van synergie tussen de 2 Limburgse Sappi-bedrijven is één van de belangrijkste realisaties dat het afvalwaterzuiveringsslib van Sappi Lanaken tesamen met het slib van Sappi Maastricht verwerkt wordt tot absorptiekorrels voor koestallen, dat in Nederland goed wordt ontvangen en een gretige aftrek kent. Al deze inspanningen tonen aan dat Sappi Lanaken nv op een continu verbeterende wijze bezig is, en we willen u dit EMAS jaarverslag aanbieden ten teken van onze aandacht voor Mens, Milieu en Maatschappij. Lanaken, juni 211 Namens directie en management Edward de Vries Bedrijfsdirecteur Sappi Limburg 4

5 Samenvatting Organisatie Sappi Lanaken nv (Sappi) is onderdeel van het Zuid-Afrikaanse Sappi-concern en produceert jaarlijks met circa 6 medewerkers circa 49. ton houthoudend en bijnahoutvrij papier in rollen en vellen en circa 19. ton pulp. Bedrijfsproces Grond- en hulpstoffen worden per schip of per vrachtwagen aangevoerd. De grond- en hulpstoffen worden intern opgeslagen op diverse locaties conform wet- en regelgeving. De pulpproductie begint met de opslag van boomstammen, waarna ze ontdaan worden van hun schors. Daarna worden ze gekapt tot chips en vermengd met aangekochte chips. Deze chips worden verder gemalen tot fijne houtvezels, gewassen en gebleekt. Het papierproductieproces bestaat uit de stofvoorbereiding, de productie op de papiermachine en de nabewerking van de papierrollen. Een gedeelte van de rollen wordt verder versneden tot vellen. Tevens zijn er niet-procesgebonden activiteiten zoals de WKK, technische dienst, afvalwaterzuivering, intern transport en de brandwachten. Afvoer gereed product vindt plaats per vrachtwagen. Milieumanagementsysteem en vergunningen Bij Sappi Lanaken nv is een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 141 : 24) in werking. In het milieuzorgsysteem is geborgd dat wordt voldaan aan eisen in vergunningen en overige wet- en regelgeving middels de operationele beheersing van de (significante) milieu-aspecten. Jaarlijks worden milieudoelstellingen en streefdoelen opgesteld die afgeleid zijn en rekening houden met de effecten voorkomend uit onze activiteiten en aspecten. Hierbij zijn meerjaren- en jaarplannen instrumenten voor het behalen van de streefdoelen en doelstellingen. Hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan in de gevalideerde milieuverklaring (EMAS). Er worden metingen, registraties, milieu-inspecties en audits uitgevoerd. Deze audits dienen voor o.a. beoordeling en naleving van wet-en regelgeving, maar ook ter controle van interne procedures en werkinstructies. Afwijkingen, tekortkomingen en klachten worden bijgestuurd door corrigerende en/of preventieve maatregelen. De effectieve werking van het milieuzorgsysteem wordt beoordeeld door het uitvoeren van een management review. Realisatie streefdoelen en doelstellingen De vooropgestelde doelstelling voor 21 terugdringen van het aantal externe milieumeldingen naar 5, werd gerealiseerd. Er werden 3 meldingen naar de overheid gestuurd, éénmaal tengevolge van een calamiteit met een bevroren leiding bij het lossen van een kleischip, en 2 keer tengevolge van het overschrijden van de lozingseisen omwille van runnabilityproblemen. Leeswijzer Deze milieuverklaring bestaat voornamelijk uit 2 grote delen : een eerste deel waarin beschreven wordt wie Sappi is en waar het voor staat. In een tweede deel worden de significante milieu-effecten toegelicht aan de hand van grafieken. 5

6 6

7 Onze organisatie Sappi Limburg werd opgericht op 1 november 26 en is de werknaam, of virtuele onderneming, die de Sappi-bedrijven van Lanaken en Maastricht verenigt, onder 1 naam, 1 directie en management. De oprichting van Sappi Limburg heeft geen invloed op de juridische structuur van de Belgische en Nederlandse vestigingen. Sappi Limburg groepeert de productieactiviteiten en ondersteunende diensten van beide vestigingen in Nederlands en Belgisch Limburg. Meteen mag het ook duidelijk zijn dat centrale en decentrale groepsdiensten, zoals : Research & Development, Supply Chain, IT, Accountancy, Logistics OPC, HR Shared Service Center ondergebracht in Sappi Netherlands Services BV, niet betrokken zijn in deze samenvoeging. Sappi heeft de kracht van beide bedrijven gebundeld om, door een grotere daadkracht en een bredere inzetbaarheid van mensen en middelen, te komen tot een sterkere marktpositie. De Sappi Limburg bundeling heeft uiteraard ook gevolgen voor de bedrijfsorganogrammen. Hierin werden volgende teams geïnstalleerd : o Managementteam Sappi Limburg (7 leden), dat zich focust op overkoepelende materies voor Sappi Limburg o Daarnaast werd voor beide bedrijven een Operations Management Team (OMT) geïnstalleerd. Hun opdracht is het beheren van de dagdagelijkse operaties. De voorzitters van beide OMT s zetelen in het Managementteam van Sappi Limburg. Veranderingen Er zijn geen noemenswaardige wijzingen te melden in organisatie, zorgsysteem en processen die van invloed zouden zijn op deze milieuverklaring. 7

8 Organogram Sappi Limburg Sappi Limited Manufacturing R&D Grondstoffen Mechanische pulp Chemische pulp Sales & Marketing Utilities Water Energie Sappi FPE Logistics Papierproductie Purchasing Productie Rollenafwerking Accounting PQM Vellenafwerking IT Supply Chain Inkoop / Facilitaire D Expeditie T&E Controlling HR Maintenance Sappi Limburg Directie & Mgmt Techniek Engineering SHE Technology De impact van Sappi Limburg wordt ook duidelijk in de bedrijfsfiche en productiefaciliteiten beschrijving van de nieuwe onderneming. Kerncijfers en data Bedrijfsfiche Lanaken Mill Maastricht Mill Sappi Limburg Bedrijfsoppervlakten 35 ha 14 ha Aantal medewerkers (FTE) 6,9 56,3 1.16,2 Capaciteit papiermachines Capaciteit pulpfabriek 49. ton 19. ton 29. ton ton 19. ton Productie uitrusting Papiermachines Coatingmachines Kalanders Rollensnijmachines Vellensnijmachines Schoonsnijmachines Riemeninpaklijnen Palletinpaklijnen Rolleninpaklijnen

9 PM5 PM6 PM7 PM8 CTMP Opstartjaar Offcoater Laatste ombouw Productie stopgezet op de lijn 23 4de lijn Producten houtvrij grafisch papier en karton houthoudend en bijna-houtvrij papier in rollen en vellen houthoudend en bijna-houtvrij papier in rollen chemisch, thermisch, mechanische pulp (fijnspar en populier) Gramgewicht gr/m Papierbreedte 4,25 mm 4,8 mm 7,4 mm Productiefaciliteiten Machinesnelheid 85 m/min 115 m/min 137 m/min 7 refiners 15 t/min Capaciteiten 29, ton/j 195, ton/j 298, ton/j 17, ton/j (luchtdroog) Producten Sappi Limburg bedrijven Producten Maastricht Mill Lanaken Mill Houtvrij grafisch papier en karton PM6 PM7 Magno Hanno Quatro Royal Xpress Houthoudend grafisch papier Royal Press (rollenpapier) Royal Print (vellenpapier) Mechanische pulp voor houthoudend papier 2-4 gr/m2 2-4 gr/m gr/m gr/m2 PM7 / PM gr/m gr/m2 CTMP 9

10 Luchtfoto s Sappi Limburg bedrijven Sappi Limburg Lanaken Mill Sappi Limburg Maastricht Mill 1

11 En waar staan we voor?... Sinds 27 is het Duurzaamheidcharter van toepassing, waarin de SHEQ filosofie van 1998 geïntegreerd werd in het Duurzaamheidbeleid. De aandacht voor Mens, Milieu en Maatschappij (People, Planet & Prosperity) geeft aan dat er volle aandacht wordt geschonken aan Veiligheid en Gezondheid, Milieu en Kwaliteit. Het Duurzaamheidcharter Uit het Sappi Ltd Duurzaamheidcharter werd het Europese Management Statement afgeleid. 11

12 Gebaseerd op het Duurzaamheidcharter en het Europese Management Statement heeft Sappi Limburg de transformatie doorgevoerd van haar vroegere SHEQ-beleid naar een breder Duurzaamheidbeleid. Op basis van de Sappi strategieën en het Duurzaamheidbeleid formuleert Sappi Limburg haar jaardoelstellingen en actieplannen. Doelstellingen die een lange termijnvisie weergeven voor een periode van 5 jaren. De Sappi Limburg doelstellingen zijn de basis voor de jaaractieplannen van beide bedrijven en hun respectievelijke bedrijfsafdelingen. 12

13 13

14 Milieudoelstellingen - Lanaken Mill De 3 belangrijkste milieu-aspecten voor 21 - op basis van de milieu-analyse - binnen Sappi Lanaken Mill blijven : energieverbruik zowel bij de pulpaanmaak (ontbaster/chipper en refining) als in het papierproductieproces (stofvoorbereiding en papiermachines) waterverbruik (inname van vers water) gebruik van grondstoffen (hout en cellulose). Omwille van transparantie en overzichtelijkheid werden hier enkel de belangrijkste 3 aspecten toegelicht, overige aspecten kunnen op verzoek worden toegelicht. Energieverbruik : Het energieverbruik op zich is geen milieu-effect, wel de energie-aanmaak. De energieaanmaak veroorzaakt wel milieu-effecten (zure regen en klimaatverandering), maar zorgt lang niet altijd voor een hoge milieubelasting. Bepalend voor de milieubelasting zijn de soort brandstof, en het rendement en de emissies van het verbrandingsproces. Sinds eind jaren negentig wordt binnen Sappi Lanaken enkel nog gebruik gemaakt van aardgas (en biogas) als brandstof, waardoor de emissies zo laag mogelijk gehouden worden. Het biogas wordt verbrand in een biogasmotor waardoor de emissies omgezet worden in groene energie. Hierbij worden de meetprogramma s voor de emissies van de stoomketels maandelijks uitgevoerd en opgevolgd om tijdig te kunnen bijsturen. Waterverbruik : Onze waterhuishouding blijft een continu aandachtspunt, zowel naar verbruik als naar emissies toe. Dit om mee de watervoorraad te helpen beheersen en de vervuiling van de waterlopen te beperken. Ten behoeve van het papierproductieproces wordt water uit het Albertkanaal onttrokken, maar deze hoeveelheid wordt minstens ook terug geloosd. Onze eigen afvalwaterzuivering zorgt voor de verwijdering van vervuilende stoffen. Grondstoffen : Het gebruik van grondstoffen (hout en cellulose) kan een bijdrage leveren aan het broeikaseffect. Hout is echter ook één van de weinige hernieuwbare grondstoffen, en voor elke boom die gekapt wordt voor de productie van papier, worden 4 nieuwe aangeplant. Door het aankopen van resthout en dun hout (van zagerijen en bosbeheer), wordt vermeden dat dit afval verbrand wordt daar dit als grondstof aangewend wordt. Binnen Sappi wordt dan ook veel aandacht geschonken aan het gebruik van gecertificeerd hout (PEFC en FSC) en COC waarbij enkel gebruik gemaakt wordt van hout afkomstig van duurzame beheerders van bossen. Doelstellingen 21 o Terugdringen van het aantal externe milieumeldingen tot 5. In kalenderjaar 21 hebben we slechts 3 keer een overschrijding van de lozingseisen hoeven te melden, en dit ondanks een volledige bezetting van de beide papiermachines. Dit is voornamelijk te wijten aan een aangepaste werkwijze binnen de afdeling AWZ met betrekking tot bijsturingsmogelijkheden. 14

15 Doelstellingen 29 o Aanvragen van een nieuwe milieuvergunning. De opgelegde studies (COD, cadmium en mercaptanen, grondwater, controle geluidsmetingen) werden uitgevoerd en goedgekeurd. Voor het oppompen van grondwater en de lozingseis voor cadmium werd een nieuwe vergunning verleend met dezelfde loopduur als onze algemene milieuvergunning, namelijk tot juni 226. Doelstellingen 211 o Terugdringen van het aantal externe milieumeldingen tot 3. Er is een dalende tendens merkbaar, waarbij een aangepast productiepakket - op vraag van de klant met een lagere bleking een belangrijke rol speelt. Ons doel is om continue verbetering na te streven. Hiertoe worden jaarlijks de nodige organisatorische en financiële middelen voorzien (in 21 voornamelijk projecten m.b.t. energiebesparing en verlaging van de belasting van de afvalwaterzuivering, en dit voor een totaal investeringsbedrag van ) die ons toelaten om dit bredere doel en specifieke jaardoelstellingen te bereiken. Toetsing aan BAT-BREF Onderstaande tabel is de meest actuele BAT/BREF voor de activiteit het dichtst aanleunend bij onze productie-activiteiten. (Geïntegreerde mechanische pulp en papierfabrieken : zoals newsprint, LWC en SC papierfabrieken.) Parameter Eenheid Emissieniveau Lanaken 29 Lanaken 21 bij gebruik BBT BOD (*) kg/ton,2 -,5,39,46 COD kg/ton 2, - 5, 4,7 3,76 Zwevende kg/ton,2 -,5 1,8 1,6 bestanddelen (**) P (fosfor) kg/ton,4 -,1,1,1 N (stikstof) kg/ton,4 -,1,19,1 Debiet effluent m 3 /ton ,1 22,1 (***) Primaire energie-input GJ/ton 17,6 12,2 11,6 15

16 (*) De stijging van de BOD is voornamelijk te wijten aan een slechte maand december, waarbij voornamelijk cassé van PM7 zorgde voor veel cassé in de nabezinkers terwijl tegelijkertijd de zeefbandpers stuk liep. (**) De zwaardere belasting blijft door de productie van hoge witheid CTMP. Toch is er een verlaging merkbaar dankzij een aangepaste werkwijze binnen de afdeling AWZ met betrekking tot bijsturingsmogelijkheden. (***) Daar onze vergunningseis voor COD een concentratie-eis is en geen vracht-eis, is het zeer moeilijk meer water te besparen daar bij vermindering van het debiet, de concentratie nog hoger zal worden en we meer overschrijdingen van onze COD-norm veroorzaken. In dit kader werden gesprekken gevoerd met VMM, waarbij de uitgevoerde EPAS-studie als uitgangspunt dient. Door de volle bezetting van de machines zien we dit jaar een tegengesteld beeld van vorig jaar : de meeste absolute cijfers zijn gestegen (verbruiken, producties en emissies), terwijl de specifieke cijfers (gerelateerd aan de geproduceerde tonnen) een algemene daling vertonen. Geïntegreerd SHEQ managementsysteem binnen Sappi Lanaken NV Binnen Sappi Lanaken Mill wordt bewust gekozen voor een volledig geïntegreerd managementsysteem, gericht op duurzaam ondernemen, dat voldoet aan de eisen van zowel ISO-91, ISO-141 als OHSAS-181. Hiermee wil Lanaken Mill benadrukken dat om een goed functionerend bedrijf te managen, evenveel aandacht vereist is voor alle elementen : kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. Om te voldoen aan de voorwaarden voor het milieuzorgsysteem, werd als basis het milieuaspectenregister (en verder uitgebreid naar veiligheid en gezondheid als de 'risicoanalyse t.a.v. SHEQ-elementen') opgezet. Hierbij worden alle processen - zowel in normale als abnormale omstandigheden - in kaart gebracht met hun mogelijke milieuaspecten (en veiligheids- en gezondheidsrisico's). Voor al deze aspecten worden - volgens procedure - een aantal criteria gehanteerd om na te gaan in hoeverre dit proces een effect heeft op het milieu (en op veiligheid en gezondheid) : algemene criteria (weten regelgeving, corporate richtlijnen, publieke belangstelling, frequentie, radio-actieve bronnen, geurhinder), de invloed op de verschillende milieucompartimenten (water, lucht, afval, geluid, bodem) en het gebruik van grond- en hulpstoffen. Ook de reeds voorgekomen incidenten vormen een criterium. Afhankelijk van de hieruit bekomen eindscore, worden binnen de betreffende afdeling maatregelen gedefinieerd om deze effecten te minimaliseren, of worden er beheersmaatregelen vastgelegd (instructies, streefdoelen en/of doelstellingen, ). Dit alles wordt geborgd in een aantal documenten : management procedures voor afspraken die afdelingsoverschrijdend zijn en werkvoorschriften voor de afdelingsgebonden afspraken. De nodige keuringen en controles worden via dezelfde documenten vastgelegd. Binnen het zorgsysteem zijn ook afspraken vastgelegd m.b.t. het controleren van het blijven voldoen aan de nodige afspraken, alsook aan de wetgeving. Via specifieke sites op het internet worden wetswijzigingen opgevolgd en doorvertaald binnen de organisatie. D.m.v. interne audits wordt nagegaan in hoeverre de verschillende afdelingen voldoen aan de geldende wetgeving en procedures. Deze interne audits 16

17 worden periodiek uitgevoerd volgens een (door de directie) goedgekeurd auditplan door gekwalificeerde auditors. De resultaten van keuringen, controles, audits, opvolgen van wetgeving worden als basis gebruikt voor allerlei rapportages, waaronder ook de management review. Hierdoor kunnen conclusies getrokken worden en waar nodig bijgestuurd worden om zo een continu verbeterproces te garanderen. Milieu-inspectie brengt regelmatig controlebezoeken aan Sappi Lanaken Mill, waarbij in 21 enkel bezoeken werden gebracht omwille van monsternames van het effluent en het afvalwaterzuiveringsslib. We ontvingen geen formele terugkoppeling op onze rapportages in verband met de aanmaning van 29 met betrekking tot EDTA en DTPA. Externe audits In 21 maakte Sappi Lanaken nv geen deel uit van de steekproef voor wat betreft de externe audit van DNV voor het multi-site certificaat van Sappi Fine Paper Europe. De opmerkingen die gemaakt werden tijdens de audit in 29 zijn afgehandeld. In maart 211 werd Sappi Lanaken opnieuw extern geauditeerd. De resultaten hiervan worden in de milieuverklaring van volgend jaar meegenomen. Interne audits De geplande interne audits van 21 werden in alle afdelingen uitgevoerd op het einde van het jaar, uitlopend naar 211. De planning voor de interne audits voor 211 werden gepland voor het einde van het jaar. De vaststellingen werden gerapporteerd en indien nodig ook verder opgevolgd. Er is een dalende trend merkbaar in het aantal vastgestelde tekortkomingen, de focus ligt voornamelijk op documentbeheer en organogrammen. Milieu-incidenten 21 In 29 werden 38 meldingen geregistreerd, tegen 262 in 21. Deze betreffen intern waargenomen incidenten. De grootste verbetering werd gerealiseerd bij de overtredingen van de lozingseisen die intern gemeten worden (externe lozingen, bv. COD, BOD,, er waren geen overschrijdingen voor wat betreft de temperatuursmetingen), en ook het aantal incidentele lozingen van de papiermachines naar de waterzuivering (interne lozingen). De gemelde olielekkages waren technische mankementen, waarbij een relatief kleine hoeveelheid via het riool in de waterzuivering terechtkwam en daar opgevangen werd. De gemelde opmerking m.b.t. geur werd door onze eigen medewerkers in de fabriekshal waargenomen, en had te maken met een lek in een doseerleiding. De melding onder afval heeft te maken met een foutieve lossing in een kleitank, waardoor het gemengde product niet meer bruikbaar was en als afval diende afgevoerd te worden. 17

18 Afdeling Diverse Interne lozing Geluid Afval Lucht Olielek Externe lozing Geur Bodem Totaal Extern Human Resources Supply Chain PM PM RM Techniek Alg. leiding V&M Totaal Wetgeving De belangrijkste van toepassing zijnde wetgeving is Vlarem I en Vlarem II waarin de hinderlijke inrichtingen beschreven staan met de daarvoor geldende voorwaarden voor exploitatie. Daarbij horen dan Vlarebo (m.b.t. bodem) en Vlarea (afval). De huidige milieuvergunning is geldig tot 226, ook voor de lozingseis voor Cadmium en het oppompen van grondwater. Uit de uitgevoerde periodieke audits zijn geen tekortkomingen naar boven gekomen. Milieu-effecten Lanaken Mill - Grafieken en toelichting In onderstaande gerapporteerde cijfers is een aansluiting gezocht met de significante aspecten cq. wettelijke rapportages. De hier niet-genoemde kernindicatoren hebben een waarde en zijn derhalve niet opgenomen in deze verklaring. A. Directe milieu-aspecten (direct te beïnvloeden / beheersen) 1) Input in het proces Door de volle bezetting van de machines in 21, krijgen we een tegengesteld beeld dan in 29 (vele economische stilstanden) : de productiecijfers zijn hoger dan vorig jaar, terwijl de specifieke cijfers (per ton) lager zijn. Het verbruik van onze overige grond- en hulpstoffen per ton bruto productie vertoont een vrij stabiel patroon. Besparingen m.b.t. verbruik van kanaalwater moeten nauwlettend in het oog gehouden worden i.v.m. concentratie-eisen van de lozingsparameters. 18

19 Pulpproductie - hoeveelheid in ton Waterinname - Inname in m3 Inname kanaalwater Inname grondwater Inname drinkwater 3 Waterinname per ton bruto productie - Hoeveelheid in m3 per ton bruto productie Drinkw ater per ton bruto productie Grondw ater per ton bruto productie Kanaalw ater per ton bruto productie ,7 2,3 2, , Ingekocht stroomverbruik - Stroomverbruik in kwh (links) - stroomverbruik in kwh per ton bruto productie (rechts) Stroomverbruik Stroomverbruik per ton bruto productie S tro o m verb ru ik in kw h p er to n b ru to p ro d u ctie Gasverbruik - Verbruik in GJ (links) / Verbruik in GJ per ton bruto productie (rechts) Totaal gasverbruik Gasverbruik per ton bruto productie ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 V erbruik in GJ per ton bruto Stoom - Hoeveelheid in ton (links) / Hoeveelheid in ton/ton bruto (rechts) Totaal stoomproductie Stoomproductie per ton bruto productie 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6, , Hoeveelheid in ton / ton bruto 19

20 6. Materiaalefficiëntie (totaal gebruikte materialen) Totaal grond- en hulpstoffen Grond- en hulpstoffen per ton bruto productie 1, ,8,6,4,2 Hoeveelheid in ton / ton bruto Voor de materiaalefficiëntie werden de vezelstoffen (hout), coatinggrondstoffen, overige chemicaliën en emballage in rekening gebracht. 2) Output van het proces In 21 is er een stijging geweest van de bruto productie (voornamelijk door de marktsituatie), en hierbij tegelijkertijd ook de afvalproductie. De cijfers met betrekking tot de output van het proces vertonen dezelfde tendensen tengevolge van de evolutie van de bezetting van de machines. Bruto papierproductie in ton

21 Stroom opgewekt door WKK - Hoeveelheid in kwh Afval - Totaal in ton (links) / Hoeveelheid in ton/ton bruto (rechts) Slib Totaal Afval per ton bruto productie ,16,14,12,1,8,6,4,2, Hoeveelheid in ton/ton bruto In bovenstaande grafiek is de weergegeven totale hoeveelheid afval (6.35 ton) inclusief de hoeveelheid slib (4.736 ton). Het andere grote deel van de afvalstroom is bast ( ton). Het overige afval (1.865 ton) bevat tevens afgewerkte olie, klein chemisch afval, lege vaten, restafval, en voor het overige recycleerbare stoffen (vnl. ijzer, hulzen en papier ) en huishoudelijk afval. 21

22 Lucht NO x -emissies 2,,4 18,,35 16,,3 14, Ton per jaar 12, 1, 8, 6, 4, 83,8 91,1 11,2 14,5 189,9,25,2,15,1 kg per ton bruto productie 2,,5, , CO-emissies 5,,1 45,,9 4,,8 Ton per jaar 35, 3, 25, 2, 15, 28,5 43,2,7,6,5,4,3 kg per ton bruto productie 1, 5, 16,1 15,7 13,4,2,1, , 22

23 SO2-emissies 4,,1 3,5 3, Ton per jaar 2,5 2, 1,5 3,6 3,,1 kg per ton bruto productie 1,,5 1,3,8 1,, , CO 2 -emissies 25,,45,4 2,,35 Ton per jaar 15, 1, ,3,25,2,15 ton per ton bruto productie 5,,1,5, , - De stofemissies zijn enkel afkomstig van de WKK en zijn sinds 22 wettelijk niet meer onderhevig aan het meetprogramma, daar de meetwaarden onder de drempelwaarden liggen. - De SO 2 -emissies worden sinds 1999 enkel nog veroorzaakt door het stoken van methaangas. Sinds 26 wordt dit methaangas volledig via ontzwaveling in de biogasmotor verbrand. - Sinds november 28 wordt een hogere waarde gemeten voor de CO en NO x van de gasturbine, dit na aanpassing van de software. De hogere emissies zijn voor een deel te wijten aan de hogere producties en voor een deel ook aan de lagere rendementen van de machines bij een naderende machinewissel. 23

24 - Voor de CO 2 -emissies worden de waarden uit het emissie jaarrapport gebruikt. Voor 21 is hierbij een stijging merkbaar omwille van de hoge productie van de WKK (stroomproductie levert meer CO 2 dan stoomproductie).volgens de benchmark behoren deze cijfers nog steeds tot de wereldtop. Jaarlijks wordt de opvolging van het energieplan in het kader van het Benchmarking Convenant gecontroleerd. Hieruit blijkt dat we nog steeds op track zitten met ons specifiek energieverbruik, en dus ook met de CO 2 -emissie. Water Lozingsdebiet effluent - Debiet in m 3 (links) / Hoeveelheid in m 3 /ton bruto (rechts) 12.. Effluent Effluent per ton bruto productie Hoeveelheid in m3/ton COD geloosd water - mg/l O 2 BOD geloosd water - mg/l O COD sec. effl. COD eis BOD sec. effl. BOD eis Temperatuur geloosd water - Graden Celsius Temperatuur sec.effl. Temperatuur eis Zwevende bestanddelen in het geloosde water - mg per l Zwevende bestanddelen sec. effl. Eis zwevende bestanddelen

25 Er is een verbetering merkbaar in de gemeten lozingsparameters van het effluent. Dit door een continue aandacht voor de waterhuishouding. Sinds 29 werd een stabielere werking van de waterzuivering gerealiseerd, met duidelijke werkwijzen voor het bijsturen (ook in geval van calamiteiten). Bodem In 21 was er geen verplichting of noodzaak tot het uitvoeren van een bodemonderzoek. Geluid In 21 kregen we geen enkele externe melding binnen m.b.t. geluid. Geur In 21 kregen we geen enkele externe melding binnen m.b.t. geur. Verkeer Voor het aanleveren van onze belangrijkste grondstoffen - zoals cellulosebalen en pigmenten - wordt gebruik gemaakt van scheepstransport. De overige grondstoffen worden aangeleverd via de weg. Ook voor het transport van onze afgewerkte producten zijn we afhankelijk van het wegverkeer. Biodiversiteit Van de totale terreinoppervlakte van 32.m 2, werd m 2 bebouwd. Om het gebruik van milieubezwaarlijke producten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid te voorkomen en alleszins te minimaliseren, worden alle nieuwe grondstoffen intern bedoordeeld. Dit gebeurt in samenwerking met BIG (Brandweer Informatiecentrum Gevaarlijke stoffen). 25

26 B) Indirecte milieu-aspecten (alleen beïnvloeden / niet beheersen) Binnen het managementsysteem zijn alle afdelingen betrokken, omdat het handelen van iedereen - op zijn eigen manier - wel een invloed heeft op het milieu. Zo zijn veiligheid en milieu geïntegreerd in de inkooporders, voorschriften naar contractors, logistiek en ook in de noodoefeningen op het terrein. AWZ BAT BAT-BREF BIG BOD CEO CFK Coater CO CO 2 COD CTMP DTPA/EDTA ECN EMAS EPAS EU FPE GJ H 2 S HR (SSC) IPPC Afvalwaterzuivering Best Available Technics Best Available Technics- Best Reference Brand Informatiecentrum Gevaarlijke stoffen Biological Oxygen Demand = Biologisch zuurstofverbruik Chief Executive Officer = Voorzitter Raad van Bestuur Chloor Fluor Koolwaterstoffen Machine / machinedeel waar de strijklaag op het basispapier aangebracht wordt Koolmonoxide Kooldioxide Chemical Oxygen Demand = Chemisch zuurstofverbruik Chemisch Thermisch Mechanische Pulp DTPA : Diethyleen Triamine Penta Azijnzuur EDTA : Ethyleen Diamine Tetra Azijnzuur Dit zijn complexbinders voor zware metalen in het blekingsproces Energieonderzoek Centrum Nederland Eco Management and Audit Scheme Eco Process ASsistence Europese Unie Fine Paper Europe Giga Joule Zwavelwaterstof Human Resources (Shared Service Centre) Integrated Pollution Prevention and Control 26

27 ISO IT KNP LTIFR MER LWC MC MWh NO x Offcoater OMT OPC PQM PTS R&D RM SFPE SHEQ SO 2 SOP TEM TMP VLAREM VMM VOF WFC WKC / WKK International Standards Organisation Informatie Technologie Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken (nu Sappi Maastricht BV) Lost Time Injury Frequency Rate = ongevallen met werkverlet-ratio Milieu Effecten Rapportage Light Weight Coated = lichtgewicht houthoudend papier Mechanical Coated = houthoudend papier Mega Watt uur Stikstofoxiden Off line machine waar de derde coating strijklaag opgebracht wordt Operations Management Team Operation Planning and Control Product / Proces Quality Management Papier Technische Stiftung Research & Development Raw Materials = Grondstoffen Sappi Fine Paper Europe Safety, Health, Environment, Quality Zwaveldioxide Standard Operation Procedure Technologie Engineering Maintenance Thermisch Mechanische Pulp VLAams REglement Milieuvergunning Vlaamse Milieu Maatschappij Vereniging onder firma Wood Free Coated Warmtekrachtcentrale Warmtekrachtkoppeling centrale Toelichting : Bepaling emissies door : Voor lucht : CO en Nox : indicatieve concentratiemetingen waaruit vrachten berekend worden CO 2 : berekend volgens methode van Monitoring Plan SO 2 : berekend aan de hand van samenstelling van het biogas Voor energie : berekend : voor aardgas en stroom worden de fakturen gebruikt voor de jaarverbruiken. De specifieke kengetallen worden berekend op basis van deze verbruiken en de papier-/pulpproductie. Voor water : COD, BOD, zwevende bestanddelen, temperatuur en lozingsdebiet effluent : gekalibreerde metingen Inname kanaalwater : indicatieve metingen Verklaring Milieuverificateur Op basis van de documenten, de gegevens en de informatie, die gedurende het verificatieproces voortkwamen uit het onderzoek naar de interne procedures van Sappi Lanaken NV, verklaart de heer J.A.K. Donatz namens DNV Certification BV dat het milieumanagementsysteem, inclusief het milieubeleid, -programma en milieuverklaring voldoet aan de vereisten van de EMASverordening (EU nr. 761/21 van april 21) 27

28 REG.NO.B-VL-15 Naam: Arjan J.A.K. Donatz Datum:? juni 211 Plaats: Barendrecht [handtekening] Sappi Lanaken NV streeft ernaar om haar milieuverklaring over 211 uit te geven vóór juli 212. Bijlagen : stroomschema's / bedrijfsprocessen 28

29 Processchema ondersteunende diensten Aankoop (centraal) Grondstoffen Technische goederen Logistiek Externe opslag Extern transport Productieplann ing Shopfloor control Supply Chain Procurement Orderflow Aanvoer grondstof Expeditie Verzending Faciliteitenbeh eer IT (centraal) Energie en Utilities Elektriciteit Stoom Water Perslucht WKK Sales & Marketing Pulpproductie Papierproductie en -afwerking Kwaliteitscontrole Grondstoffen Water Pulp / Coatings Papier Processen Research en Ontwikkeling (centraal) Accounting Controlling HR Techniek Technologie Engineering Mechanisch Ond Electrotechn Ond Bouwkundig Ond Intern transport 29

30 Processchema pulpproductie Houtplaats Aanvoer rondhout Opslag Output en Reject Management Ontbasten Bast Afvoer Chippen Aanvoer zagerijchips Trillen / zeven. Opslag. Overgrote chips Zaagmeel CTMP Samenstellen chipmix Diktezeef Niet bruikbare chips Zaagmeel Chips stomen / wassen impregneren Malen Genereren en zuiveren stoom PM s Pulp wassen en persen Pulp reinigen en indikken Pulp bleken Pulpopslag Lage witheid Hoge witheid Populierpulp 3

31 Processchema papierproductie Aanvoer hulpen grondstoffen Opslag Stofvoorbereidin g pulpen Opslag CTMP - pulp Papiermachin e 7 Malen Mengen Verdunnen Reinigen Ontwateren Persen Drogen Pre coaten Z1+Z2 Nadrogen 2de Strijklaag Z1 Nadrogen 2de Omrollen Strijklaag Z2 Nadrogen Moederrollen opslag Oprollen en transport Off-line Coater 7 Afwikkelen 3de Strijklaag Z1 Nadrogen 3de Strijklaag Z2 Nadrogen Omrollen Oprollen Moederrollen opslag en transport Afwerking Rollenafwerki ng 7 Satineren Rollensnijden Vellenafwerkin g Rollenopslag Afwikkelen Snijden / kappen Palletiseren Eindafwerking Sorteren Schoonsnijden Inriemen Palletiseren Rollenafwerki ng 8 Satineren Rollensnijden Papiermachin e 8 Malen Mengen Verdunnen Reinigen Ontwateren Persen Drogen Strijklaag z1 Nadrogen Strijklaag z2 Nadrogen Oprollen Omrollen Moederrollen opslag en transport Rolleninpak Klant Transport Verzending Rollenexpediti e Palletexpeditie Palletinpak 31

32 Processchema coatingaanmaak Aanvoer en opslag van grondstoffen Kleurmiddelen krijt / klei / witmakers Bindmiddelen latex en chemische binders Zetmelen. Koken enzymatisch zetmeel Doseren / wegen Dissolvers Pre coater PM7. Blade coaters PM7 Blade coaters Offcoater 7 Blade coaters PM8 Proces waterzuivering inkomend water Kanaalwater Bronwater Openbaar waternet Proceswater Bluswater Stoomproductie Drinkwater Laboratoriumwater Sanitair water Inname Demineraliseren Pulseren Filteren (zand) PM / CTMP proceswater PM proceswater Ontgassen Omgekeerde osmose Stoomketels / WKK Stoom PM s / Offcoater Coatingkeuken (enzymatisch zetmeel) PM condenswater 32

33 Proces waterzuivering uitgaand water en afgeleide processen Proceswater pulpproductie Voorbezinken Koelen Detox buffer Nabezinken Methaanreactoren Korrelvanger Anaerobe zuivering A-trap beluchting Biogas Ontzwavelen Biogasmotor Proceswater papierproductie Voorbezinken Koelen B-trap beluchting Slibafscheiding Water naar kanaal Aerobe zuivering Slib Indikken en persen Land- en tuinbouw Processen Lucht / Warmte / Kracht Lucht Compressie Perslucht Diverse processen Stoomketels Stoomterugwinning pulpmaling Stoom Coating keuken (enzymatisch zetmeel) PM s / Offcoater Gas Infrarood droging WKK Centrale Biogas Biogasmotor Uitlaatgassen Elektriciteit Externe stroom + Interne stroom Aandrijving pulp- en papierproductieproc es 33

Milieujaarverslag. Sappi Lanaken NV

Milieujaarverslag. Sappi Lanaken NV Milieujaarverslag 213 Sappi Lanaken NV 2 Inhoudstafel o Voorwoord... 4 o Samenvatting / Summary... 5 Milieujaarverslag 213 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 213, in het kader van zijn EMAS

Nadere informatie

Milieujaarverslag 2014 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 2014, in het kader van zijn EMAS III registratie

Milieujaarverslag 2014 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 2014, in het kader van zijn EMAS III registratie Milieujaarverslag 2014 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 2014, in het kader van zijn EMAS III registratie 1 Inhoudstafel Voorwoord Samenvatting / Summary Onze organisatie En waar staan we voor?

Nadere informatie

Milieujaarverslag 2007

Milieujaarverslag 2007 Milieujaarverslag 2007 Foto 1 Foto 2 Sappi Limburg - Lanaken Mill België Milieuverklaring 2007 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 2007, in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

Milieuverklaring Sappi Lanaken NV

Milieuverklaring Sappi Lanaken NV Milieuverklaring 215 Sappi Lanaken NV Milieuverklaring 215 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 215 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van EMAS III registratie 2 Milieujaarverklaring 215 Sappi

Nadere informatie

Sustainability factsheet

Sustainability factsheet Sustainability factsheet Monitoring van ons presteren B ij Sappi Europe kiezen we ervoor eco-effective te zijn. Onze prioriteit is het integreren van, enerzijds, de manier waarop wij zaken doen en anderzijds,

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Hoeveel kost 1 ton stoom?

Hoeveel kost 1 ton stoom? Hoeveel kost 1 ton stoom? ENERGIK 23 november 2011 Valérie de Groote, INDEA Voorstelling INDEA Bruikbaar energieadvies voor industriële bedrijven Audits / Haalbaarheidsstudies Wetgeving Begeleiding bij

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

FrieslandCampina Lochem Meet- en registratietabel

FrieslandCampina Lochem Meet- en registratietabel In de volgende tabel is weergegeven hoe de waarden bij de verschillende emissies tot stand zijn gekomen. Inhoud Frequentie Registratievorm Verantwoordelijk 1a Klimaatverandering Ozonlaagaantasting NH 3

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012 Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen Welkom Jan de Wit, 20 juni 2012 Vragen? Trends: 1. Energiebesparing door monitoring & procesbeheersing 2. Energiebesparing

Nadere informatie

Sustainability factsheet

Sustainability factsheet Sustainability factsheet 2014 appendix behorend tot Sappi Europe 2013 Duurzaamheids rapport. Beoordeling van de duurzaamheids doelstellingen voor 2017 en de 2014 KPI s (Key performance indicators) Onze

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Parenco B.V. Industrieterrein Veerweg 1 6871 AV Renkum Nederland Tel: +31 317 36 19 11 Fax: +31 317 3176 45 www.parenco.com info@parenco.com Inhoud Voorwoord... 3 Beleidsverklaring

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

Milieuverklaring. Sappi Maastricht BV. The word for fine paper

Milieuverklaring. Sappi Maastricht BV. The word for fine paper 1 Milieuverklaring 2012 Sappi Maastricht BV 2 Milieuverklaring 2012 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2012 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Het arbo en milieuzorgsysteem Het UMC Utrecht beschikt over een arbo-en milieuzorgsysteem. Het milieudeel is

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

ENERGIE EN MILIEU VERBRUIKSCIJFERS ENERGIE ENERGIE-EFFICIËNTIE GASVERBRUIK

ENERGIE EN MILIEU VERBRUIKSCIJFERS ENERGIE ENERGIE-EFFICIËNTIE GASVERBRUIK az Sint-Blasius Energie & Milieu 216 ENERGIE EN MILIEU VERBRUIKSCIJFERS ENERGIE ENERGIE-EFFICIËNTIE De totale energiekosten van het ziekenhuis bedragen 1% van de omzet, wat vrij hoog is. Daarom volgen

Nadere informatie

Milieujaarverklaring. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverklaring. Sappi Maastricht BV Milieujaarverklaring 2014 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2014 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2014 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Chain of Custody (of forest products) Chain of Custody (bij bosbouwproducten)

Chain of Custody (of forest products) Chain of Custody (bij bosbouwproducten) Carbon Footprint - CO2-voetafdruk CO2-voetafdruk heeft betrekking op de mate waarin menselijke activiteit effect heeft op het milieu in termen van de uitstoot van broeikasgassen. Het gaat daarbij om de

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

26 maart bijeenkomst startnotitie m.e.r. Bio WKK Arnhem

26 maart bijeenkomst startnotitie m.e.r. Bio WKK Arnhem 26 maart bijeenkomst startnotitie m.e.r. Bio WKK Arnhem 1 Achtergrond energie in Arnhem 2 De Kleefse Waard - Arnhem 3 Startnotitie: onderzoek mogelijke milieu effecten 4 Tijdspad 5 Biomassa 6 Vragen 1

Nadere informatie

Ecologische Duurzaamheid

Ecologische Duurzaamheid Ecologische Duurzaamheid GRI-data De scope van de gerapporteerde milieu-indicatoren is in de meeste gevallen beperkt tot de relevante O&O- en productievestigingen te Beerse, en Olen. De voetafdruk van

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energie Managementplan Datum: 08/05/2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid en doelstellingen... 4 3 Planning... 5 3.1 Identificatie en beoordeling energie

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Geert Pillu Adviesverlener LNE afdeling Milieuvergunningen Brugge Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Kennis

Nadere informatie

GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering. Heleen Pinkse

GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering. Heleen Pinkse GER-waarden en milieu-impact scores hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering Heleen Pinkse Aanleiding Energiefabriek: Door toepassen van chemicaliën kan energiegebruik van de zuivering verminderen, maar..

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van:

Milieuzorgsystemen. Dirk Weydts Centexbel. een gezamenlijk initiatief van: Milieuzorgsystemen Dirk Weydts Centexbel een gezamenlijk initiatief van: met steun van: MILIEU Toenemend milieubewustzijn Overheidsbemoeiingen: wetgeving, normen, overheidsaanbestedingen, Normalisatie

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken De blauwe delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied. De groene delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2014

Duurzaamheidsverslag 2014 Duurzaamheidsverslag 2014 Parenco B.V. Industrieterrein Veerweg 1 6871 AV Renkum Nederland Tel: +31 317 36 19 11 Fax: +31 317 3176 45 www.parenco.com info@parenco.com Inhoud Voorwoord... 3 Beleidsverklaring

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Renkum

Duurzaam ondernemen in Renkum Duurzaam ondernemen in Renkum Ontwikkeling Biorefinery Campus Renkum 15 september 2011 Cinemec, Ede De wereld van Norske Skog Follum Skogn Saugbrugs Corporate centre, Oslo Parenco Golbey Walsum Bruck Sing

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Papier - Algemene inleiding Papyrus en Japans papier door Wilma Papier, geschiedenis en fabricage door Bert. 21 april 2013 B OEKBINDERIJ PAPYRUS

Papier - Algemene inleiding Papyrus en Japans papier door Wilma Papier, geschiedenis en fabricage door Bert. 21 april 2013 B OEKBINDERIJ PAPYRUS Algemene inleiding Papyrus en Japans papier door Wilma Papier, geschiedenis en fabricage door Bert Algemene inleiding Papyrus en Japans papier door Wilma Papier Papier kort historisch overzicht 100 na

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2014 Versie 1.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. Water zuiveren = normen nastreven Basis uitdaging voor meeste sectoren (Nieuwe wetgeving: micropolluenten, ZM, ) 2. Filosofie van Pantarein, water zuiveren

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 27-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 CO 2 VOETAFDRUK 2015 SHANKS NETHERLANDS HOLDING BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 5 D. D. 2 2 A P R I L 2 0 1 5 INHOUD INLEIDING... 2 CO 2 VOETAFDRUK 2015

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Over het jaar 2005 en 2006. 11 e jaargang. Melis Gieterijen Tilburg

Milieujaarverslag. Over het jaar 2005 en 2006. 11 e jaargang. Melis Gieterijen Tilburg Milieujaarverslag Over het jaar 2005 en 2006 11 e jaargang Melis Gieterijen Tilburg Melis Metaalgieterijen BV Meti Technisch Bureau BV Melis Coquillegieterijen BV Tilburg, februari 2007 Voorwoord Investeren

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Informatievergadering Geurbeheersplan. 24 November 2016

Informatievergadering Geurbeheersplan. 24 November 2016 1 Informatievergadering Geurbeheersplan 24 November 2016 Agenda Voorstelling Stappenplan Toelichting bij maatregelen Update stappenplan Opvolging 2016 Effectiviteitscontrole: status 2016 Opvolging terpeenconcentraties

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V.

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. REPORT Weesp, The Netherlands Health, Safety & Environment Issue Date: 19 mei 2016 Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. COPYRIGHT AND PROPERTY ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Sappi Nijmegen Mill Nederland MILIEUVERKLARING 2004

Sappi Nijmegen Mill Nederland MILIEUVERKLARING 2004 Sappi Nijmegen Mill Nederland MILIEUVERKLARING 2004 3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. BESCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN 9 1.1. Organisatie 9 1.2. Beschrijving van het bedrijfsproces

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2011 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 1 D. D. 2 0 A P R I L 2 0 1 2 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND

Nadere informatie

Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv

Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv In uitvoering van Art. 5.2.3bis.1.35. Vlarem II opgemaakt ten behoeve van de toezichthoudende overheid en OVAM. Jaartal: 2015 Verwerkingsinstallatie: Biostoom

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-03-2015 Opgesteld: Thomas Heye Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen... 3 3 Planning... 4 3.1 Identificatie

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen Memo Betreft Informatiebulletin ISO 14001-1 Datum 15-12-2015 Kragten is bezig een milieumanagementsysteem in te richten, met als oogmerk het behalen van het certificaat ISO 14001. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Transfertoets blok 5. Krantenpapier VAPRO B

Transfertoets blok 5. Krantenpapier VAPRO B Transfertoets blok 5 Krantenpapier VAPRO B Versie: juni 2009 Werkwijze transfertoets Aan het einde van je VAPRO B opleiding dien je het totale productieproces van je bedrijf te overzien. Dit heb je onder

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

Facts & Figures 2012»

Facts & Figures 2012» Facts & Figures 2012» Feiten en cijfers over de chemische industrie in Nederland - 2012 Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie, omdat hiervoor de juiste randvoorwaarden

Nadere informatie

AFSTUDEEROPDRACHT Arjowiggins Security B.V. Opdracht Profiel Contactpersoon

AFSTUDEEROPDRACHT Arjowiggins Security B.V. Opdracht Profiel Contactpersoon Binnen de afdeling Maintenance is er uiteraard aandacht voor het beheer en onderhoud van de (productie) installaties. Wat echter wordt gemist, is een gefundeerde aanpak. Het invoeren van Asset management

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma Akkoord directie: Dhr. Hans Smulders Paraaf: 3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Documentversie: september 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Toelichting 04: Flexibele maatregelen

Toelichting 04: Flexibele maatregelen Toelichting 04: Flexibele maatregelen EBO infosessie, 16/09/2014 Ilse FORREZ Advisor Energy and Climate Mogelijkheid tot flexibiliteit Flexibele maatregelen geven de mogelijkheid aan de onderneming om

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Monitoring 2008. Rapportering definitieve resultaten

Monitoring 2008. Rapportering definitieve resultaten Monitoring 2008 Rapportering definitieve resultaten februari 2010 Voorwoord Zoals afgesproken tijdens de Auditcommissie van 29 september 2009 heeft het Verificatiebureau een aanvullend rapport voor de

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Certificaten Kwaliteit: ISO 9001:2008 certificaat Milieu: ISO 14001:2004 certificaat

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen PROCEDURE AUDITS Inleiding Overeenkomstig de complexvergunning Randwijck 2009/0677-06 en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck, worden per toepassing of afdeling schriftelijk interne toestemmingen (SIT)

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie