Samenvatting en Conclusies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting en Conclusies"

Transcriptie

1

2

3 Samenvatting en conclusies In de introductie van dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van de huidige en toekomstige rol van geavanceerde beeldvormende technieken, in het bijzonder RT3DE, strain analyse, contrast echocardiografie en cardiale MRI, zowel voor diagnostiek als klinische besluitvorming. De voornaamste toepassingen worden beschreven bij patiënten met hartfalen die zijn verwezen voor CRT, patiënten met een acuut myocard infarct en patiënten met functionele mitralis insufficiëntie. Deel I In het eerste deel van dit proefschrift wordt de toegevoegde waarde van RT3DE boven conventionele echocardiografie voor de bepaling van de grootte en functie van de verschillende hartkamers geëvalueerd. Deel IA richt zich voornamelijk op het gebruik van deze techniek voor de beoordeling van LV volumes en EF en voor het kwantificeren van LV dissynchronie. In patiënten met hartfalen is de acquisitie en analyse van een RT3DE dataset uitvoerbaar en reproduceerbaar, zelfs in patiënten met een zeer gedilateerde LV. Deze RT3DE dataset geeft kwantitatieve informatie over zowel LV volumes als LV dissynchronie in één enkele analyse. Dit is in het bijzonder van belang voor patiënten die in aanmerking komen voor CRT, aangezien hier een accurate en betrouwbare bepaling van veranderingen in LV grootte en functie van cruciaal belang is om het effect van de therapie te evalueren. Verder zou echocardiografische bepaling van LV dissynchronie de selectie van patiënten voor CRT kunnen verbeteren boven de huidige selectie criteria, aangezien onder deze criteria ongeveer 30% van de patiënten geen goede response heeft na implantatie. Met RT3DE wordt de mate van LV dissynchronie gebaseerd op de analyse van lokale volumeveranderingen in de tijd, gekwantificeerd als de standaarddeviatie van de tijd tot kleinste systolische volume van 16 standaard LV segmenten en uitgedrukt als een percentage van de hartcyclus (systolische dissynchronie index, SDI). Deze index blijkt een goede voorspeller van echocardiografische response op CRT, met een hoge sensitiviteit en specificiteit (zie ook Hoofdstuk 9, Deel 1B). De grootste voordelen van deze methode zijn verder de hoge reproduceerbaarheid als gevolg van de semigeautomatiseerde analyse, en de mogelijkheid tot gelijktijdige beoordeling van alle segmenten met een eenvoudige identificatie van het laatst geactiveerde segment. De mate van SDI bleek ook goed te correleren met LV dissynchronie gemeten met een andere gevalideerde 3D techniek voor het bepalen van LV dissynchronie: gated myocardial perfusion single photon emission computed tomography (GMPS) met fase analyse (Hoofdstuk 4). Voor een betere interpretatie van deze indexen van LV dissynchronie worden normaalwaarden verstrekt voor de verschillende metingen met RT3DE, maar ook met TDI and cardiale MRI. Het blijkt dat voor alle LV segmenten, 479

4 longitudinale piek systolische snelheid en strain rate vroeg in de systole plaatsvinden, daar waar piek systolische longitudinale verplaatsing en strain laat in de systole geschieden, of (bij 20-30% van alle segmenten) gedurende de isovolumetrische relaxatie tijd, zoals ook het minimaal systolische volume and maximale myocard dikte. Deze metingen reflecteren daarom verschillende cardiale mechanische gebeurtenissen en kunnen gecombineerd worden om een gedetailleerder beeld van LV dissynchronie te verkrijgen. Een 3D dataset kan ook worden weergegeven in een tri-plane vorm, waarbij er gelijktijdig informatie verkregen wordt vanuit de 3 apicale vensters. Daarom kan deze aanpak worden gebruikt voor het berekenen van LV volumes en EF (met meer nauwkeurigheid vergeleken met de bi-plane methode) en voor het bepalen van LV dissynchronie. Met tri-plane TDI kan zelfs LV dissynchronie berekend worden als de standaarddeviatie van de tijd tot piek systolische snelheid van 12 LV segmenten (Ts-SD-12). Dit liet eerder een goede correlatie zien met GMPS (Hoofdstuk 6) and bleek tevens een voorspeller van gunstige verkleining in LV volumes na 6 maanden CRT, met goede sensitiviteit en specificiteit (Hoofdstuk 7). Met deze techniek kan ook snel het laatst geactiveerde segment worden geïdentificeerd, wat van belang is voor het evalueren van het effect van CRT in geval van een corresponderende positie van de LV pacemakerdraad (zoals vastgesteld met multi detector computer tomografie, Hoofdstuk 8). In Deel IB wordt RT3DE besproken als een nieuwe, betrouwbare techniek voor de beoordeling van linker atrium grootte en functie. RT3DE geeft belangrijke informatie over veranderingen in linker atrium volumes gedurende de hartcyclus. In patiënten behandeld met CRT demonstreerde RT3DE significante gunstige verkleining van het linker atrium na implantatie, evenals een verbetering in linker atrium ledigingfractie en reservoir functie. In patiënten die radiofrequente katheter ablatie hebben ondergaan voor boezemfibrilleren werd met RT3DE gedemonstreerd dat er alleen een significatie reductie in linker atrium volumes en een duidelijke verbetering in linker atrium contractie en reservoir functie optrad in patiënten vrij van episodes van boezemfibrilleren na de procedure. Deel II In dit deel van het proefschrift werd een grote groep patiënten bestudeerd door middel van contrast echocardiografie binnen 48 uur na opname met een acuut myocard infarct waarvoor percutane coronair interventie. Aangezien getallen over de veiligheid van deze techniek bij kritiek zieke patiënten ontbreken hebben we gerapporteerd dat grote complicaties zich niet hebben voorgedaan en kleine complicaties optraden in slechts 4% van alle patiënten. Studies in grotere patiëntengroepen moeten deze resultaten echter bevestigen. De RT3DE acquisities werden verricht met, en zonder contrast, waarmee gedemonstreerd werd dat de toevoeging van contrast in deze patiënten van toegevoegde waarde is doordat de endocardiale begrenzing beter gevisualiseerd kan worden en leidt tot een hogere reproduceerbaar- 480

5 heid van LV functie bepaling. Tenslotte kan met deze techniek ook cardiale perfusie worden geëvalueerd en daarmee de uitgebreidheid van infarcering, wat een belangrijke parameter is voor het beloop van cardiale functie op korte en lange termijn na een myocard infarct. Linker kamer functie direct na een infarct bleek niet alleen onafhankelijk geassocieerd met infarct grootte, maar ook met LV dissynchronie en LV twist (met een reductie van zowel basale als apicale rotatie. Voornamelijk afname van LV twist direct na een myocard infarct was significant en onafhankelijk geassocieerd met het optreden van ongunstige LV vergroting na 6 maanden. Dit betekent dat het een gevoelige globale parameter is van LV systolische functie na infarcering. Deel III In dit deel van het proefschrift worden nieuwe toepassingen van cardiale MRI in patiënten met hartfalen en functionele mitralis insufficiëntie geëvalueerd. In Deel IIIA worden verschillende manieren besproken om LV dissynchronie met cardiale MRI te bepalen. Snelheid gecodeerde cardiale MRI, gewoonlijk gebruikt om bloedstroom metingen mee te verrichten, kan ook worden gebruikt om de snelheden van het bewegende myocard mee te analyseren, vergelijkbaar met TDI. Er werd een sterke correlatie gevonden tussen TDI en snelheid gecodeerde cardiale MRI voor de bepaling van cardiale piek systolische en diastolische snelheden met corresponderende timings, met een kleine bias tussen de 2 technieken. Er werd bovendien ook een sterke overeenkomst gevonden tussen de 2 technieken wanneer patiënten werden gecategoriseerd naar ernst van LV dissynchronie en LV diastolische functie (met gebruik van de E/E ratio). Een andere mogelijke methode om LV dissynchronie te bepalen wordt toegepast in patiënten die zijn verwezen voor CRT. Deze techniek gebruikt standaard korte as opnames waarbij endocardiale en epicardiale contouren wordt geïdentificeerd en de verandering van myocard dikte in de tijd (strain) wordt geëvalueerd. De standaarddeviatie van de tijd tot maximale wanddikte van 16 segmenten (SDt-16) bleek een belangrijke voorspeller van gunstige verkleining in LV volumes na CRT, evenals de uitgebreidheid van een eerder myocard infarct. Dit is de eerste studie die de waarde van deze 2 belangrijke parameters (beide gemeten met cardiale MRI) heeft aangetoond in de verbetering van patiënt selectie voor CRT. Cardiale MRI is een unieke manier om patiënten met hartfalen te evalueren. Het combineert de kwantificering van de hartkamer grootte en functie met de bepaling van LV dissynchronie en cardiale viability (zoals ook gedemonstreerd in vergelijking met 99 mtc-tetrofosmin and 18 F-fluorodeoxyglucose SPECT, Hoofdstuk 17). Daarom is het tevens de aangewezen techniek voor de evaluatie van patiënten met een LV aneurysma die in aanmerking komen voor chirurgische reconstructie, aangezien nauwkeurige metingen van LV grootte, vorm, en globale en regionale functie, samen met de bepaling van cardiaal littekenweefsel en ernst van eventuele 481

6 mitralis insufficiëntie, noodzakelijk zijn om de juiste indicatie te stellen en de procedure te plannen. RT3DE blijkt een mogelijk nauwkeurige alternatieve beeldvormende methode voor deze analyse (Hoofdstuk 18). In Deel IIIB werd 3D 3 richtingen snelheid gecodeerde cardiale MRI direct vergeleken met RT3DE in 64 patiënten met functionele mitralis insufficiëntie. Er werd een sterke overeenkomst gevonden tussen RT3DE en cardiale MRI voor de bepaling van het mitralis insufficiënte volume, zonder significatie bias tussen deze 2 technieken. 2D echocardiografie onderschatte echter het mitralis insufficiënte volume in vergelijking met cardiale MRI. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat conventionele echocardiografie de effective regurgitant orifice area (EROA) baseert op de aanname dat het een perfecte cirkelvorm is. In patiënten met functionele mitralis insufficiëntie is het echter vaker geelongeerd langs de halvemaanvormige coaptatie lijn. Dit resulteert in een onderschatting wanneer dit gemeten wordt vanuit een 4-kamer venster of een parasternaal lange as. Deel IV In het laatste deel van dit proefschrift worden nieuwe pathosfysiologische aspecten in CRT patiënten bestudeerd met behulp van geavanceerde echocardiografische technieken. Het effect van CRT op LV rotatie werd geëvalueerd in 80 patiënten met hartfalen. Er werd direct na implantatie een substantiële verbetering in LV twist geobserveerd, echter alleen in patiënten met een gunstige verkleining in LV volumes na 6 maanden CRT. Daarom lijkt het een zeer goede voorspeller van response op CRT. Verder verbeterde LV twist in patiënten met een apicaal en midventriculair geplaatste LV draad, maar niet in patiënten met een basaal geplaatste LV draad. Deze resultaten suggereren dat CRT LV twist (gedeeltelijk) kan herstellen, mogelijk doordat er een meer fysiologische elektrische depolarisatie (van de apex richting basaal) en mechanische contractie van het myocard wordt bewerkstelligd. CRT kan ook als mogelijke therapie gezien worden in patiënten met hartfalen en ernstige mitralis insufficiëntie, die niet in aanmerking komen, of worden afgewezen voor chirurgische correctie vanwege het zeer hoge operatierisico. We konden laten zien dat als deze patiënten worden verwezen voor CRT, er een significante verbetering in de ernst van de mitralis insufficiëntie wordt geobserveerd in ca. 50% van alle gevallen. Deze verbetering na CRT leidt tot een betere overleving. Cerebrale doorbloeding is verminderd in patiënten met symptomatisch hartfalen, en dit kan mogelijk bijdragen tot (frequent geobserveerde) verminderde cognitieve vermogens. We bestudeerden het effect van CRT op cerebrale doorbloeding met behulp van transcraniele Doppler in 35 patiënten voor, en 6 maanden na implantatie, en vergeleken dit met 15 patiënten met hartfalen die niet in aanmerking kwamen voor CRT. Er werd een significante verbetering in cerebrale doorbloeding gevonden na CRT en dit was sterk gecorreleerd aan de verbetering in LV functie. Of sequentieel biventriculair pacen betere resultaten kan bereiken 482

7 dat simultaan biventriculair pacen werd ook verkend in dit deel van het proefschrift, in patiënten verwezen voor CRT met zowel ischemisch als niet-ischemisch hartfalen. Geoptimaliseerde sequentieel biventriculair pacen gaf een significante verbetering in LV systolische functie en een significante reductie in LV dissynchronie in vergelijking met simultaan biventriculair pacen. Hoewel de absolute verbetering in LVEF na implantatie groter was in patiënten met nietischemisch hartfalen, leidde inter-ventriculaire (V-V) interval optimalisatie tot een grotere relatieve verbetering in LV systolische functie in patiënten met ischemisch hartfalen. Er werd een significantie relatie gevonden tussen LV litteken weefsel en een optimaal V-V interval, waar een grotere hoeveelheid litteken weefsel gerelateerd was aan meer LV pre-activatie. Dit reflecteert waarschijnlijk een compensatie voor de langzamer verlopende intra-lv geleiding veroorzaakt door het litteken weefsel. In het laatste Hoofdstuk van het proefschrift werd het effect van CRT op systolische functie en gunstige verkleining in LV volumes in patiënten met ischemisch en niet-ischemisch hartfalen in de tijd geëvalueerd. Er werd een directe verbetering gezien in LV systolische functie na CRT, maar met een aanvullende verbetering na 6 maanden. Met name een acute afname in LV eind-systolisch volume bleek voorspellend voor echocardiografische response na 6 maanden, met een goede sensitiviteit en specificiteit. Het tijdsbeloop van verbetering in LV systolische functie was gelijk voor beide groepen, maar de gunstige verkleining in LV volumes was meer uitgesproken in niet-ischemische patiënten dan in ischemische patiënten, in wie significante hoeveelheden litteken weefsel waarschijnlijk verdere verbetering belemmerde. Conclusies Geavanceerde beeldvormende technieken spelen een cruciale rol in de diagnostiek en klinische besluitvorming van patiënten met verschillende cardiale ziekten, waaronder hartfalen, acuut myocard infarct en boezemfibrilleren. RT3DE heeft een belangrijke overgang gemaakt van onderzoeksinstrument tot een klinisch toepasbare techniek en heeft bewezen voordelen boven conventionele 2D echocardiografie. Dit zijn onder andere een meer accurate kwantificering van de grootte en functie van de verschillende hartkamers en de mogelijkheid van oneindig veel oriëntaties voor een beter begrip van klepafwijkingen. Het is daarom aannemelijk dat RT3DE een routine onderdeel zal worden van veel echocardiografische onderzoeken. Contrast echocardiografie zou toegepast moeten worden in elke patiënt met een suboptimaal akoestisch venster, zeker met RT3DE. In patiënten die een primaire percutane coronair interventie hebben ondergaan kan perfusie analyse een accurate inschatting maken van infarct grootte, wat samen met een meer complexe evaluatie van LV functie cruciale informatie verschaft voor patiënt management. 483

8 Strain analyse heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren en wordt nu gezien als een bruikbaar instrument voor een gevoeligere bepaling van LV regionale en globale functie en voor een meer gedetailleerde evaluatie van LV functie in LV dissynchronie. Cardiale MRI is de gouden standaard voor de bepaling van LV volumes en voor de identificatie van litteken weefsel en fibrose. Het moet daarom gezien worden als een zeer compleet instrument voor de evaluatie van patiënten met hartfalen, waarbij er complexe bepalingen van bloedstroming door de kleppen en LV dissynchronie mogelijk zijn. Geavanceerde beeldvormende technieken kunnen worden toegepast bij patiënten met hartfalen die zijn verwezen voor CRT voor de evaluatie van nieuwe pathosfysiologische aspecten, waaronder het effect op LV twist, functionele mitralis insufficiëntie en cerebrale doorbloeding. 484

9

10

Samenvatting. Deel 1: Linker ventrikelfunctie na myocardinfarct

Samenvatting. Deel 1: Linker ventrikelfunctie na myocardinfarct , conclusies en toekomstperspectieven De aanwezigheid van een verminderde functie van het linker ventrikel (LV) van het hart na een doorgemaakt myocardinfarct is van sterk klinisch belang gebleken. In

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting 208 Samenvatting Samenvatting 209 Hartfalen is een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. Als gevolg van deze

Nadere informatie

Samenvatting. Chapter 10

Samenvatting. Chapter 10 Chapter 10 SAMENVATTING Het functioneren van patiënten met een ischemische cardiomyopathie (pompfunctiestoornis van het hart door chronisch zuurstofgebrek) kan verbeteren door revascularisatie van disfunctionele,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19036 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Bommel, Rutger Jan van Title: Cardiac resynchronization therapy : determinants

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21650 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Shanks, Miriam Title: Evolving imaging techniques for the assessment of cardiac

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

SAMENVATTING EN CONCLUSIE 511 SAMENVATTING EN CONCLUSIE De algemene inleiding van dit proefschrift beschrijft de rol van nieuwe echocardiografische beeldvormende technieken om de eigenschappen van het myocard te karakteriseren,

Nadere informatie

Samenvattingen en Conclusies

Samenvattingen en Conclusies De algemene inleiding van het proefschrift (Hoofdstuk 1) beschrijft de epidemiologie van CAD wereldwijd, en specifiek in Nederland. De onderliggend principes van atherosclerose vorming en progressie worden

Nadere informatie

SAMENVATTING, CONCLUSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

SAMENVATTING, CONCLUSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN SAMENVATTING, CONCLUSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN Samenvatting Ondanks de indrukwekkende resultaten van cardiale resynchronizatie therapie (CRT) in de grote gerandomiseerde studies, blijkt een constant

Nadere informatie

Samenvatting, Conclusies en Toekomstperspectief

Samenvatting, Conclusies en Toekomstperspectief Samenvatting, Conclusies en Toekomstperspectief Samenvatting, Conclusies en Toekomstperspectief Samenvatting De introductie (Hoofdstuk 1) van dit proefschrift geeft een overzicht van de epidemiologie

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/42799 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Haeck, M.L.A. Title: Right ventricular function assessment in cardiopulmonary

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Het doel van dit proefschrift was het evalueren en optimaliseren van magnetic resonance imaging (MRI) technieken die gebruikt kunnen worden voor stratificatie

Nadere informatie

Chapter 8. Samenvatting en conclusie

Chapter 8. Samenvatting en conclusie Chapter 8 Samenvatting en conclusie 110 Doel van het promotieonderzoek was (1) evaluatie van het resultaat van vroege abciximab toediening vóór primaire percutane coronaire interventie (PPCI) in patiënten

Nadere informatie

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Samenvatting en Toekomst Perspectieven XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X IX.II

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Samenvatting en Toekomst Perspectieven XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X IX.II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Samenvatting en Toekomst Perspectieven XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X Tjeerd Germans ITjeerd Germans IX.II (XXXXXX XXXX: XX; xxx-xxx) Samenvatting en toekomst

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Bij foetale en neonatale long hypoplasia is het aantal long cellen, luchtwegen en alveoli verminderd hetgeen resulteert in een verminderd long volume en gewicht. Long hypoplasie

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting. Bloedstroommetingen in magnetische resonantie beeldvorming van het hart

Nederlandse Samenvatting. Bloedstroommetingen in magnetische resonantie beeldvorming van het hart Nederlandse Samenvatting Bloedstroommetingen in magnetische resonantie beeldvorming van het hart Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft zich gericht op het verbeteren van bloedstroommetingen

Nadere informatie

hoofdstuk twee hoofdstuk drie

hoofdstuk twee hoofdstuk drie DUTCH SUMMARY In de geneeskunde wordt gebruik gemaakt van biologische parameters voor het meten van pathosfysiologische processen in het lichaam, zogenaamde biomarkers. Voorbeelden hiervan zijn bloeddrukmetingen,

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies 221 SAMENVATTING EN CONCLUSIES In de algemene inleiding (Hoofdstuk 1) wordt een overzicht gegeven van de toepassing van multi-slice computed tomography (MSCT) voor de diagnostiek

Nadere informatie

Samenvat ting en Conclusies

Samenvat ting en Conclusies Samenvat ting en Conclusies Samenvatting en Conclusies 125 SAMENVAT TING EN CONCLUSIES In dit proefschrift werd de invloed van viscerale obesitas en daarmee samenhangende metabole ontregelingen, en het

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Ondanks verbeteringen in behandeltechnieken blijven plotse hartdood en een hartinfarct (door afsluiting van een kransslagader) tot de voornaamste redenen behoren van ziekte en

Nadere informatie

C h a p t e r 7. Samenvatting, conclusie en toekomstperpectieven

C h a p t e r 7. Samenvatting, conclusie en toekomstperpectieven C h a p t e r 7 Samenvatting, conclusie en toekomstperpectieven SAMENVATTING, CONCLUSIE EN TOEKOMSTPERPECTIEVEN Samenvatting In dit proefschrift werd de toegevoegde prognostische waarde van de functionele

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 100 In dit proefschrift worden diverse klinische en angiografische aspecten belicht die invloed hebben op de prognose en het klinische beloop van patienten, die zich presenteren

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19082 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Boogers, Johannes Maria Josephus Title: Novel insights into cardiac imaging in

Nadere informatie

Samenvatting g ttin a v n e m a S

Samenvatting g ttin a v n e m a S Samenvatting Samenvatting Sam envatting Samenvatting Veroudering is een onvermijdelijk biologisch proces dat na de geboorte begint en onomkeerbaar doorgaat tot aan de dood. In tegensteling tot wat algemeen

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/24521 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/24521 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/24521 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Uijl, Dennis Wilhemus den Title: Radiofrequency catheter ablation in atrial arrhythmias

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 9 Nederlandse Samenvatting F.S. de Man 1,2, N. Westerhof 1,2, A. Vonk-Noordegraaf 1 Departments of 1 Pulmonology and 2 Physiology, VU University Medical Center / Institute for Cardiovascular Research,

Nadere informatie

Summary in dutch / Nederlandse samenvatting

Summary in dutch / Nederlandse samenvatting Summary in dutch / Nederlandse samenvatting 115 Van diagnose tot prognose Multiple sclerose (MS) is een chronische progressieve auto-immuum ziekte met onbekende origine die word gekarakteriseerd door laesies

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43967 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Graaf, Michiel A. de Title: Computed tomography coronary angiography : from quantification

Nadere informatie

Samenvatting en Conclusie

Samenvatting en Conclusie amenvatting en Conclusie Hart- en vaatziekten, een verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en bloedsomloop aangaan, vormen een groeiend medisch probleem en zijn momenteel doodsoorzaak nummer één in

Nadere informatie

Cardiac hemodynamics in PCI : effects of ischemia, reperfusion and mechanical support Remmelink, M.

Cardiac hemodynamics in PCI : effects of ischemia, reperfusion and mechanical support Remmelink, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Cardiac hemodynamics in PCI : effects of ischemia, reperfusion and mechanical support Remmelink, M. Link to publication Citation for published version (APA): Remmelink,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38453 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Veltman, Caroline Emma Title: Prognostic value of coronary anatomy and myocardial

Nadere informatie

Samenvatting 167 Hart- en vaatziekten blijven een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse samenleving. Tijdens een acuut myocardinfarct onts

Samenvatting 167 Hart- en vaatziekten blijven een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse samenleving. Tijdens een acuut myocardinfarct onts SAMENVATTING Samenvatting 167 Hart- en vaatziekten blijven een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse samenleving. Tijdens een acuut myocardinfarct ontstaat door een acute afsluiting van een

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies en conclusies Samenvatting De behandeling van het myocard infarct (MI) is tegenwoordig gericht op verkorting van ischemie-tijd door herstel van de coronair flow ( open arterie theorie ). Hoewel vroegtijdige

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Samenvatting In de diagnose en prognose van hartfalen hebben B-type Natriuretisch Peptide (BNP) en N-terminaal probnp (NT-proBNP) in de afgelopen jaren hun waarde bewezen. Tegenwoordig

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33063 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Tan, Melanie Title: Clinical aspects of recurrent venous thromboembolism Issue

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Ongeveer 20% van alle patiënten die een hartkatheterisatie (CAG) ondergaan wegens pijn op de borst, hebben normale kransslagaderen. Wanneer er bij deze

Nadere informatie

5-jaars Follow-up van de FAME studie

5-jaars Follow-up van de FAME studie 5-jaars Follow-up van de FAME studie WCN Congres 2015, Amsterdam 20-11-2015 Drs. L.X. van Nunen namens de FAME studiegroep Potential conflicts of interest Ik, Lokien X. van Nunen, heb GEEN conflicts of

Nadere informatie

Indicatorensets Meetbaar Beter

Indicatorensets Meetbaar Beter Indicatorensets Meetbaar Beter 2015 Uitkomstindicatoren Uitkomstindicator Definitie Coronairlijden Aortakleplijden Atriumfibrilleren PCI CB AVR TAVI CB Procedurele 30-daagse 120-daagse 1-jaars 30-daagse

Nadere informatie

Clinical applications of positron emission tomography in coronary atherosclerosis Siebelink, Hans-Marc José

Clinical applications of positron emission tomography in coronary atherosclerosis Siebelink, Hans-Marc José Clinical applications of positron emission tomography in coronary atherosclerosis Siebelink, Hans-Marc José IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Sinds enkele decennia is de acute zorg voor brandwondenpatiënten verbeterd, hetgeen heeft geresulteerd in een reductie van de mortaliteit na verbranding, met name van patiënten

Nadere informatie

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 SAMENVATTING 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 134 Type 2 diabetes is een veel voorkomende ziekte die een grote impact heeft op zowel degene waarbij

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting In dit proefschrift getiteld Relatieve bijnierschorsinsufficiëntie in ernstig zieke patiënten De rol van de ACTH-test hebben wij het concept relatieve bijnierschorsinsufficiëntie

Nadere informatie

Samenvatting S a m e n v a t t i n g

Samenvatting S a m e n v a t t i n g S a m e n v a t t i n g Samenvatting Radiotherapie speelt een belangrijke rol in de behandeling van longkanker patienten. In dit proefschrift worden twee benaderingen onderzocht om de radiotherapie te

Nadere informatie

S ummary. Samenvatting

S ummary. Samenvatting S ummary : Predictie van de langetermijneffecten van bacteriële meningitis op de kinderleeftijd Introductie Bacteriële meningitis (BM), of hersenvliesontsteking is een ernstige infectie van het centraal

Nadere informatie

N EDERLANDSE SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN. Nederlandse Samenvatting en Toekomstperspectieven

N EDERLANDSE SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN. Nederlandse Samenvatting en Toekomstperspectieven N EDERLANDSE SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN Nederlandse Samenvatting en Toekomstperspectieven 133 Nederlandse samenvatting In dit proefschrift worden diagnostische en therapeutische benaderingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING Chapter 9 NEDERLANDSE SAMENVATTING Boezemfibrilleren is een zeer frequent voorkomende hartritmestoornis en daardoor een belangrijk klinisch probleem. Onder de westerse bevolking is de kans op boezemfibrilleren

Nadere informatie

SAMENVATTING bijlage Hoofdstuk 1 104

SAMENVATTING bijlage Hoofdstuk 1 104 Samenvatting 103 De bipolaire stoornis, ook wel manisch depressieve stoornis genoemd, is gekenmerkt door extreme stemmingswisselingen, waarbij recidiverende episoden van depressie, manie en hypomanie,

Nadere informatie

nederlandse samenvatting

nederlandse samenvatting Nederlandse Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Inleiding Hartfalen is een syndroom, waarbij de pompfunctie van het hart achteruitgaat en dat onder andere gepaard kan gaan met klachten van kortademigheid

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument.

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument. Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 3. Toelichting bij de criteria voor

Nadere informatie

Dutch summary. Nederlandse samenvatting

Dutch summary. Nederlandse samenvatting Dutch summary Nederlandse samenvatting 127 Kinderen die te vroeg geboren worden, dat wil zeggen bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken, worden prematuren genoemd. Na de bevalling worden ernstig

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43602 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fenema, E.M. van Title: Treatment quality in times of ROM Issue Date: 2016-09-15

Nadere informatie

Ontwikkelingen op het gebied van MRI bij endometriose

Ontwikkelingen op het gebied van MRI bij endometriose Nederlandse samenvatting Ontwikkelingen op het gebied van MRI bij endometriose Chapter 9 148 Naar schatting lijdt ongeveer 10% van alle vrouwen in de vruchtbare levensjaren aan endometriose. Er zijn verschillende

Nadere informatie

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 5 Samenvatting Patiënten met een vernauwing of afsluiting van de voorste halsslagader lopen een verhoogd risico op het krijgen van een herseninfarct, ook wel cerebrale ischemische beroerte genoemd. Hierdoor

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 101 Chapter 7 SAMENVATTING Maligne tumoren van de larynx en hypopharynx ( keelkanker ) zijn de zesde meest voorkomende type kankers van het hele lichaam, en de meest voorkomende

Nadere informatie

Growing into a different brain

Growing into a different brain 221 Nederlandse samenvatting 221 Nederlandse samenvatting Groeiend in een ander brein: de uitkomsten van vroeggeboorte op schoolleeftijd De doelen van dit proefschrift waren om 1) het inzicht te vergroten

Nadere informatie

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 SAMENVATTING 117 Pas kortgeleden is aangetoond dat ADHD niet uitdooft, maar ook bij ouderen voorkomt en nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Er is echter weinig bekend over de

Nadere informatie

Chapter 12 Samenvatting

Chapter 12 Samenvatting Samenvatting Chapter 12 Samenvatting 173 Chapter 12 174 Samenvatting Samenvatting Obstructieve slaapapneu (OSA) is een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis, vaak geassocieerd met zuurstoftekort en verstoring

Nadere informatie

Echocardiografie. bij cardiale resynchronisatie therapie. Houthuizen Patrick Catharina ziekenhuis Eindhoven

Echocardiografie. bij cardiale resynchronisatie therapie. Houthuizen Patrick Catharina ziekenhuis Eindhoven Echocardiografie bij cardiale resynchronisatie therapie Houthuizen Patrick Catharina ziekenhuis Eindhoven The basics Linker bundeltak blok normale geleiding linker bundeltak blok Consequenties normale

Nadere informatie

Myocardperfusiescintigrafie & nucleaire ejectiefractiebepaling. Presentatie (deel I) Presentatie (deel II)

Myocardperfusiescintigrafie & nucleaire ejectiefractiebepaling. Presentatie (deel I) Presentatie (deel II) Myocardperfusiescintigrafie & nucleaire ejectiefractiebepaling Onderwijs Module CCU Afdeling Nucleaire Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht Presentatie (deel I) Indicaties Principe Tracers

Nadere informatie

Chapter 15. Samenvatting

Chapter 15. Samenvatting Chapter 15 Samenvatting Chapter 15 316 Samenvatting Deel I In Nederland worden ieder jaar ongeveer 14.000 kinderen te vroeg (prematuur) geboren, dat wil zeggen bij een zwangerschapsduur van minder dan

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 198 Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de effectiviteit van clopidogrel en tirofiban in patiënten met een acuut hart infarct verwezen voor een spoed dotter behandeling. In hoofdstuk 1 werd

Nadere informatie

Samenvatting en Klinische Toepassing van het Proefschrift

Samenvatting en Klinische Toepassing van het Proefschrift Chapter 13.2 Samenvatting en Klinische Toepassing van het Proefschrift Myocardfunctie en microvasculaire schade na percutane coronaire interventie voor een acuut myocardinfarct; evaluatie met behulp van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

University of Groningen. Left ventricular function after STEMI Vleuten, Pieter Adriaan van der

University of Groningen. Left ventricular function after STEMI Vleuten, Pieter Adriaan van der University of Groningen Left ventricular function after STEMI Vleuten, Pieter Adriaan van der IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting GENETISCHE EN RADIOLOGISCHE MARKERS VOOR DE PROGNOSE EN DIAGNOSE VAN MULTIPLE SCLEROSE Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)

Nadere informatie

The Outcome of Root-Canal Treatments Assessed by Cone-Beam Computed Tomography Y. Liang

The Outcome of Root-Canal Treatments Assessed by Cone-Beam Computed Tomography Y. Liang The Outcome of Root-Canal Treatments Assessed by Cone-Beam Computed Tomography Y. Liang Samenvatting en Conclusies In dit onderzoek zijn zowel in-vivo als ex-vivo methoden gebruikt om de resultaten van

Nadere informatie

CHAPTER 8. Samenvatting

CHAPTER 8. Samenvatting CHAPTER 8 Samenvatting Samenvatting 8. Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene introductie. Doel van dit proefschrift is om de kosten en effectiviteit van magnetische resonantie (MR) te evalueren indien

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38631 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Calkoen, Emmeline E. Title: Atrioventricular septal defect : advanced imaging

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands Samenvatting in het Nederlands Samenvatting in het Nederlands 137 Sinds de jaren zeventig daalt de sterfte aan een beroerte, terwijl de incidentie ongeveer gelijk is gebleven. Uit een scenario-analyse

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/18608 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wijnmaalen, Adrianus Pieter Title: Substrate of ventricular tachycardia Issue

Nadere informatie

Indicatorensets Meetbaar Beter

Indicatorensets Meetbaar Beter Indicatorensets Meetbaar Beter 2016 2015 Uitkomstindicatoren Uitkomstindicator PCI CB AVR TAVI CB Procedurele mortaliteit 30-daagse mortaliteit 120-daagse mortaliteit 1-jaars mortaliteit Lange-termijn

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 165 Neuromusculaire gevolgen van epimusculaire myofasciale krachttransmissie Ter vergroting van het begrip over de neurale aansturing van lichaamsbewegingen is gedetailleerde kennis

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting en toekomst perspectief

Nederlandse samenvatting en toekomst perspectief 8 Nederlandse samenvatting en toekomst perspectief 8.1. Samenvatting 8.1 Samenvatting Positron emissie tomografie (PET) is een functionele beeldvormende techniek die informatie kan verstrekken over metabole,

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Cardiovasculaire Beoordeling na Hypertensieve Afwijkingen van de Zwangerschap Hypertensieve zwangerschapscomplicaties rondom de uitgerekende datum zijn veelvoorkomende complicaties.

Nadere informatie

SAMENVATTING, DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

SAMENVATTING, DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEF SAMENVATTING, DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEF 1 SAMENVATTING EN DISCUSSIE De levensverwachting van patiënten met diabetes type 1 is sterk verbeterd. Korte en lange termijn complicaties zoals hart- en

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY

NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY Introductie De ziekte van Parkinson werd als eerste beschreven door James Parkinson in 1817. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Parkinson, maar

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting In de brandwondenzorg is de overleving van patiënten de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. Omdat er meer patiënten met een hoog percentage totaal verbrand lichaamsoppervlak overleven,

Nadere informatie

HERSENATROFIE GEMETEN MET BEHULP VAN MRI BIJ MULTIPELE SCLEROSE

HERSENATROFIE GEMETEN MET BEHULP VAN MRI BIJ MULTIPELE SCLEROSE HERSENATROFIE GEMETEN MET BEHULP VAN MRI BIJ MULTIPELE SCLEROSE Samenvatting 193 Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de waarde van hersenatrofie gemeten met behulp van MRI voor het vervolgen

Nadere informatie

hoofdstuk 4 & 7 hoofdstuk 3 & 6 hoofdstuk 2 hoofdstuk 5 Hoofdstuk 2 tot en met 5 hoofdstuk 6 en 7 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk

hoofdstuk 4 & 7 hoofdstuk 3 & 6 hoofdstuk 2 hoofdstuk 5 Hoofdstuk 2 tot en met 5 hoofdstuk 6 en 7 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk Samenvatting De Lokomat is een apparaat dat bestaat uit een tredmolen, een harnas voor lichaamsgewichtondersteuning en twee robot armen die de benen van neurologische patiënten kunnen begeleiden tijdens

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Poortvliet, Rosalinde Title: New perspectives on cardiovascular risk prediction

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Analyse van chromosomale afwijkingen in gastrointestinale tumoren In het ontstaan van kanker spelen vele moleculaire processen een rol. Deze processen worden in gang gezet door

Nadere informatie

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog Hartfalen Duo-avonden 20-4-2015 Jaco Houtgraaf, cardioloog Opbouw presentatie Inleiding Wat is het? Hoe ziet het eruit? Hoe ontstaat het? Behandeling Waar op te letten? Symptomen / klachten / dieet / vocht

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) In dit proefschrift worden een aantal psychometrische methoden beschreven waarmee de accuratesse en efficientie van psychodiagnostiek in de klinische praktijk verbeterd kan worden. Psychodiagnostiek wordt

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting 12 Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding en beschrijft de achtergronden en het doel van dit proefschrift. Met het stijgen van de leeftijd nemen de incidentie en prevalentie van hart- en vaatziekten

Nadere informatie

hoofdstuk 5 wordt een strategie gepresenteerd van adjunctieve thrombus aspiratie vóór

hoofdstuk 5 wordt een strategie gepresenteerd van adjunctieve thrombus aspiratie vóór Samenvatting Hart- en vaatziekte is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak in de westerse wereld, maar er is belangrijke vooruitgang geboekt in de behandeling en preventie. Dit proefschrift laat

Nadere informatie

Samenvatting. I-125 zaadimplantaten voor brachytherapie van de prostaat; Fysische eigenschappen en relaties met kwaliteit van leven na implantatie.

Samenvatting. I-125 zaadimplantaten voor brachytherapie van de prostaat; Fysische eigenschappen en relaties met kwaliteit van leven na implantatie. Samenvatting I-125 zaadimplantaten voor brachytherapie van de prostaat; Fysische eigenschappen en relaties met kwaliteit van leven na implantatie. 1 Hoofdstuk 1 (Algemene introductie) De incidentie van

Nadere informatie

CHAPTER 9. Samenvatting

CHAPTER 9. Samenvatting CHAPTER 9 113 Samenvatting In de introductie (chapter1) wordt een overzicht gegeven van relevante voorspellende markers voor preëclampsie (pe) en intra-uteriene groeirestrictie (iugr). De focus van chapter2

Nadere informatie

Bij epilepsiechirurgie streeft men naar complete verwijdering of disconnectie van de epileptogene zone met behoud van eloquente hersengebieden. Het do

Bij epilepsiechirurgie streeft men naar complete verwijdering of disconnectie van de epileptogene zone met behoud van eloquente hersengebieden. Het do Samenvatting Bij epilepsiechirurgie streeft men naar complete verwijdering of disconnectie van de epileptogene zone met behoud van eloquente hersengebieden. Het doel is immers om de aanvallen te stoppen

Nadere informatie

Samenvatting 9 122 Chapter 9 Diabetes mellitus is geassocieerd met langzaam progressieve veranderingen in het brein, een complicatie die diabetische encefalopathie genoemd wordt. Eerdere studies laten

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35283 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35283 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35283 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Charehbili, Ayoub Title: Optimising preoperative systemic therapy for breast cancer

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) NEDERLANDE AMENVATTING (DUTCH UMMARY) 189 Nederlandse amenvatting (Dutch ummary) trekking van proefschrift Patiënten met een chronische gewrichtsontsteking, waaronder reumatoïde artritis (RA), de ziekte

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Titel: Cognitieve Kwetsbaarheid voor Depressie: Genetische en Omgevingsinvloeden Het onderwerp van dit proefschrift is cognitieve kwetsbaarheid voor depressie en de wisselwerking

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting Samenvatting Dit proefschrift bevat de resultaten van enkele wetenschappelijke studies over magnetische resonantie (MR) enteroclyse en video capsule endoscopie (VCE). Deze twee minimaalinvasieve onderzoeksmethoden

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting. Chapter 5

Nederlandse Samenvatting. Chapter 5 Nederlandse Samenvatting Chapter 5 Chapter 5 Waarde van MRI scans voor voorspelling van invaliditeit in patiënten met Multipele Sclerose Multipele Sclerose (MS) is een relatief vaak voorkomende ziekte

Nadere informatie

Dobutamine Stress MRI

Dobutamine Stress MRI Naam promovendus: Th.J.A. Kuijpers Promotiedatum: 9 februari 2005 Naam promotor: Prof. Dr. M. Oudkerk Titel proefschrift: Dobutamine Stress MRI Dobutamine Stress MRI In de afgelopen vijf jaar heeft de

Nadere informatie

Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum. Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning

Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum. Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning Indicaties voor inspannings ECG Evaluatie van patienten met pijn op de

Nadere informatie

Het begrijpen van heterogeniteit binnen de ziekte van Alzheimer: een neurofysiologisch

Het begrijpen van heterogeniteit binnen de ziekte van Alzheimer: een neurofysiologisch Het begrijpen van heterogeniteit binnen de ziekte van Alzheimer: een neurofysiologisch perspectief Inleiding De ziekte van Alzheimer wordt gezien als een typische ziekte van de oudere leeftijd, echter

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting (Dutch Summary)

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting (Dutch Summary) Chapter 9 Nederlandse Samenvatting (Dutch Summary) 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Chapter 9 122 Dutch Summary Nederlandse Samenvatting Reumatoïde artritis

Nadere informatie