Virusaanval afgeslagen MSBlasterworm zorgt voor veel overlast bij computergebruikers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Virusaanval afgeslagen MSBlasterworm zorgt voor veel overlast bij computergebruikers"

Transcriptie

1 01-12_ /08/ :02 Pagina 1 Vluchtwegen worden verbeterd Masteropleiding diëtetiek? B wordt kort verblijf 21 augustus 2003 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 48 Inschrijven voor practica vanaf het strand Virusaanval afgeslagen MSBlasterworm zorgt voor veel overlast bij computergebruikers Marcel Licher Virussen. Voorzorgsmaatregelen te over in het VUmc om ze in toom te houden. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Virussen zijn vaak onderwerp van onderzoek. De kans is groot dat er vorige week een onderzoeker thuis een hoofdstuk over, bijvoorbeeld, een virus aan zijn proefschrift toevoegde. Om hierdoor de volgende dag onbewust bij het aansluiten van zijn laptop op het VUmccomputernetwerk ook het MSBlaster-virus toegang te verschaffen tot het netwerk. Drie dagen lang maakte dit virus een fiks aantal medewerkers het leven zuur. FOTO: SIDNEY VERVUURT Tim Korenhoff Twee studenten schrijven zich in voor de practica die zij komend studiejaar willen gaan volgen.sinds kort hoeft dat niet meer fysiek aan een balie of door middel van een briefje:voor de practica van de geneeskundefaculteit kan dat voortaan elektronisch, vanaf elke locatie en op elk tijdstip via het internet.het systeem heet EPR,het elektronisch practicum registratiesysteem. Wim Reijm,projectmedewerker procesondersteuning bij onderwijs & studentenzaken en als zodanig betrokken bij de ontwikkeling van dit systeem: Voordat het nieuwe collegejaar begint moeten studenten zich per blok inschrijven voor de practica die zij willen gaan volgen.de deadline voor inschrijving is inmiddels verstreken:het merendeel van de studenten heeft zich tijdig via dit systeem aangemeld.de introductie van dit nieuwe systeem mag dus als succesvol worden beschouwd. Behalve geneeskundestudenten gaan ook hun examinatoren en practicumleiders (docenten) er gebruik van maken.het systeem fungeert dan als een digitale aftekenkaart voor deelname aan de practica.zodra een student alle practica behorend tot een studieblok heeft behaald geeft het systeem dat aan.indien onderdelen onvoldoende zijn kan een docent (of examinator) de redenen via dit systeem communiceren.de student kan ook precies zien welke onderdelen hij nog moet volgen.met andere woorden:het epr is een studievolgsysteem voor de practica,waarin de voormalige versnipperde registratie bij de diverse vakgroepen nu is gebundeld in één systeem. Momenteel legt onderwijs & studentenzaken de laatste hand aan de groepsindeling. Zodra deze gereed is kunnen de studenten via het epr bekijken in welke practicumgroep ze zijn ingedeeld.bij onduidelijkheden of problemen kan er via een speciaal hiervoor in het leven geroepen adres worden gecommuniceerd.overigens kun je hiervoor ook nog steeds terecht bij de balie van onderwijs & studentenzaken. Late aankondiging extra geneeskundestudenten bezorgt decaan problemen Tim Korenhoff Gelukkig was het geen destructief virus en heeft het geen bestanden vernietigd of andere onherstelbare schade aangericht, aldus Erik van Halsema, groepsleider van support en decentraal beheer van de ipo. Wel heeft het onze zes medewerkers drie dagen lang fulltime beziggehouden. De besmette pc s werden instabiel, herstartten herhaaldelijk en genereerden foutmeldingen. Op iedere besmette pc moest een programma worden geïnstalleerd die de bewuste communicatiepoort beter beveiligde. Virusbescherming belangrijk De firewall van het VUmc-netwerk heeft goed gefunctioneerd. Waarschijnlijk kwam het virus via een laptop op het netwerk. Van Halsema acht de kans groot dat een soortgelij- zie verder pagina 3 Personeel (Bron:Sociaal jaarverslag 2002.Het volledige sociaal jaarverslag is te vinden op de website van personeel & organisatie) Gemiddeld waren er in medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband in loondienst.zij waren goed voor FTE.Dit zijn er 400 meer dan in 2001.Belangrijke vraag is hoe die toename van medewerkers in de periode 2002 over de verschillende functies verdeeld is.zie daarvoor de grafiek. Het VU medisch centrum heeft op de valreep nog zestien studenten extra gekregen, bovenop de tien waarover Tracer vorige maand al schreef. Decaan en lid van de raad van bestuur Ed van der Veen, is niet blij met deze toename: Zowel om praktische als inhoudelijke redenen komt dit niet erg gelegen. Het ministerie van oc&w geeft het VUmc, en de andere faculteiten, echter geen keus. In september zullen daarom 350 studenten beginnen aan de opleiding in het VUmc. Vorig jaar waren dat er 324. Deze instroomverhoging, die landelijk leidt tot in totaal geneeskunde studenten, zat al een tijd in de pen. Het Capaciteitsorgaan, dat de behoefte aan artsen berekent, had zelfs nog hogere aantallen geadviseerd. De gezamenlijke faculteiten hebben daarover begin dit jaar al overleg gevoerd met het ministerie van oc&w. Een goede oplossing voor de faculteiten was een plan dat bestond uit twee delen: het aantal eerstejaars werd verhoogd en een aantal studenten zou een verkort studieprogramma volgen - de zogenoemde zij-instroom. Dit zou sneller leiden tot het gewenste resultaat: meer artsen. Bovendien zouden eerder uitgelote studenten alsnog de kans krijgen hun ideaal te bereiken en zou het de onderwijsinspanningen op de faculteiten wat spreiden. Ook zou het goedkoper zijn voor de overheid. Rooster- en ruimteproblemen Pas eind juni liet het ministerie weten niet akkoord te gaan met de voorstellen van de faculteiten. Er moesten en zouden eerstejaars komen; over de zij-instroom komt later nog apart overleg. Als voorzitter van het Disciplineoverleg Medische Faculteiten (dmw) in de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (vsnu) heeft het Van der Veen daarna uren gekost om dit probleem op te lossen. Uiteindelijk hebben de faculteiten hun verantwoordelijkheid genomen en de pijn zo goed mogelijk verdeeld. VUmc en amc hebben een gelijk aandeel genomen, in totaal 26 studenten extra ten opzichte van vorig jaar. Van der Veen: Wat me het meest dwars FOTO: FRED SCHUURHOF zit is de late en politieke besluitvorming. Ik had m graag wat beredeneerder en rationeler willen zien. Het besluit van het ministerie betekent dat er nu van alles geregeld en aangepast moet worden op heel korte termijn. Denk alleen maar eens aan de rooster- en ruimteproblemen die er nu ontstaan. Overigens levert de uitbreiding van het aantal studenten wel extra inkomsten op. Deze zullen gebruikt worden voor de uitvoering van het onderwijs en de kwaliteitsverbetering daarvan, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. Dit nieuwe curriculum tenslotte, dat volgend collegejaar ingaat, moet de groeiende groep geneeskundestudenten weer het hoofd kunnen bieden.

2 01-12_ /08/ :02 Pagina 2 Achter de schermen Bouwvakkers op weg naar hun geheime bestemming en boorgeluiden die door de muren en vloeren dringen: het zijn de weinige tastbare zaken die iets van de nieuwbouw verraden. Het werk speelt zich letterlijk achter de schermen af, want overal staan houten schotten. Slechts door foto s in Tracer kunnen we soms een glimp zien van wat er gebeurt. Maar de nieuwbouw behelst meer dan stenen en schroeven alleen.talloze collega s, afdelingen en diensten dragen ook hun steentje bij aan de nieuwbouw, onopvallend, achter de schermen.voor dit werk is deze rubriek Achter de Schermen in het leven geroepen. In deel 6 van deze serie de verhuiscoördinator. Marcel Licher Verhuiscoördinator Tjitske Bosma: Geen verhuizing is hetzelfde Je komt als geroepen, meldt een medewerker als Tjitske Bosma, verhuiscoördinator, even de nieuwe locatie van de klinische bibliotheek binnenloopt. Eén van de telefoons blijkt niet goed door te schakelen. Bosma maakt een aantekening en zegt dat ze het probleem zal doorspelen aan de medewerkers van de telecommunicatie. Ze omschrijft zichzelf als de regelneef voor de afdelingen en diensten die gaan verhuizen. Met de start van de bouw van het nieuwe beddenhuis en de vele verhuizingen in het verschiet stelde het facilitair bedrijf in 1999 één aanspreekpunt aan, de verhuiscoördinator. Het nut van deze functie heeft zich in de loop der tijd bewezen. Bosma: Aan de hand van een verhuisdraaiboek is het mijn taak om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen. In het draaiboek staat precies wat wanneer moet gebeuren en door wie het gedaan moet worden. De voorbereidingen starten twee maanden voor de daadwerkelijke verhuisdag. Bij iedere verhuizing wordt een inhuis- / verhuisteam samengesteld met daarin alle direct betrokkenen. Natuurlijk zitten daar het verpleegkundig hoofd en de artsen van de te verhuizen verpleegeenheid in, maar bijvoorbeeld ook iemand van projectbureau nieuwbouw, de ipo en de apotheek. Allemaal werken we toe naar het hoogtepunt, ervoor zorgen dat alle lijntjes bij elkaar komen op de verhuisdag, zodanig dat de patiëntenzorg optimaal kan worden gegarandeerd en er zo min mogelijk FOTO FRED SCHUURHOF overlast is. Optimaliseren Bosma is reëel: ondanks alle voorbereidingen moet er bij iedere verhuizing altijd wel een beetje geïmproviseerd worden. Geen verhuizing is hetzelfde en er gebeurt altijd wel iets waar je geen rekening mee hebt gehouden. Bij de eerste inhuizing in de nieuwbouw bleken bijvoorbeeld de bestelde bedgordijnen doorzichtig te zijn, er moest toen snel een tijdelijke oplossing worden verzonnen. En laatst creëerde ik een waterballet op een nieuwe verpleegeenheid bij het doorspoelen van het sanitair, de waterafvoer was niet goed aangesloten. Met alle ervaringen uit voorgaande verhuizingen optimaliseren we het verhuisdraaiboek dan ook regelmatig. Soms moet ook creatief met het draaiboek worden omgegaan. In verband met aanpassingen in het beddenplan moest de verpleegeenheid traumatologie verhuizen van locatie 7B naar locatie 6C. Bosma: Normaal hebben we een voorbereidingstijd van twee maanden, nu moest er binnen drie weken verhuisd worden. Het mooiste moment tijdens zo n inhuizingsperiode vindt Bosma als het mobiel team reiniging zijn werkzaamheden heeft afgerond. Zonder alle anderen tekort te doen zijn zij toch een beetje mijn helden. Als zij klaar zijn is de hele afdeling spik-en-span en gereed om ingericht te worden. Wat de nieuwbouw betreft heeft Bosma nog drie verdiepingen te gaan. De verpleegeenheid geneeskundige oncologie, nu nog op 7B , is de eerstvolgende afdeling die op 9 september naar de nieuwbouw (3C) gaat verhuizen. De voorbereidingen zijn, vanzelfsprekend, al in volle gang. Tjitske Bosma is ook het aanspreekpunt voor de gewone verhuizingen in het VUmc. Een verhuizing of verbouwing kun je bij voorkeur per melden aan: of anders telefonisch op / * Om zo goed mogelijk aan alle wensen tegemoet te kunnen komen is het gewenst om je vroegtijdig aan te melden, liefst uiterlijk 2,5 week voorafgaande aan de eerste actie. 2e jaargang, nummer augustus 2003 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van het VU medisch centrum.oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie.het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Tim Korenhoff Redactie Mariet Bolluijt,Lys Bouma,Edith Krab, Peter de Haan,Barbara de Graaff,Marcel van der Haagen,Mariet Buddingh,Pauline Diemel,Jan Spee,Ilse van Wijk,Jakomien ter Haar,Bernie Hermes,Marcel Licher,Judith Stuijt Redactieraad Henk Groenewegen,Marcel van der Haagen,Peter de Haan,Lies Pelger,Tom Stoof, Riekie de Vet Fotografie Yvonne Compier,Sidney Vervuurt,René den Engelsman,Fred Schuurhof,Annuska Houtappels Vaste bijdragen Rick Dros,Piet Hoogland,Evert van Leeuwen Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer 0b102 telefoon (020) ,fax (020) Vormgeving Marcel Bakker,De Ontwerperij Druk Hoonte Bosch & Keuning,Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis.daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden Eur 30,00 per jaar. Gepensioneerden betalen Eur 20,00 per jaar. Opgave en vragen over abonnementen: Abonnementenland Postbus 20,1910 AA Uitgeest Tel ,fax Site:www.aboland.nl Beëindigen abonnement:opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 4 september. Deadline voor kopij is donderdag 28 augustus om uur. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden Na inspectieronde: vluchtwegen gaan verbeteren Tim Korenhoff Dozen,(koel-)kasten,bouwmaterialen,overtollig meubilair,infuusstandaards,een aangesloten ijsblokjesmachine en zelfs een rokerszitje:het zijn zomaar wat zaken die brandmeester/bhvinstructeur Kees van Setten in januari tegenkwam op zijn inspectieronde door het noodtrappenhuis in de B-toren.Van Setten rapporteerde direct,waarop het facilitair bedrijf de technische onvolkomenheden aanpaste.ten aanzien van de obstakels in de vluchtweg veranderde nagenoeg niets,waarna directeur facilitair bedrijf Karel Stegenga uiteindelijk in juni een brief stuurde aan de verantwoordelijken.half augustus is de situatie echter nog nauwelijks verbeterd; Stegenga laat de obstakels daarom nu verwijderen.maar wie is verantwoordelijk? Kees van Setten is adviseur. Niemand is verplicht mijn advies op te volgen. Maar het trappenhuis vormt een belangrijke vluchtroute in geval van een calamiteit en dient daarom te allen tijde vrijgehouden te worden. En ik vind dat de situatie voor wat betreft de vluchtwegen in het gehele VUmc behoorlijk te wensen overlaat, benadrukt hij. Ik moet ergens beginnen, daarom heb ik er nu alleen het noodtrappenhuis in de Primaire en Secundaire arbeidsvoorwaarden (Bron:Sociaal jaarverslag 2002.Het volledige sociaal jaarverslag is te vinden op de website van personeel & organisatie) De reiskostenregeling op basis van de uitvoeringsregeling tegemoetkoming kosten woonwerkverkeer (regeling ter uitvoering van artikel 5.3 CAO Academische ziekenhuizen) is per 1 januari 2002 verhoogd met 10 procent.dit geldt zowel voor de medewerker die op een afstand woont van 4 zones of meer,als voor de medewerker die op een afstand van 3 zones of minder woont.laatstgenoemden hebben nu voor het eerst een vergoeding gekregen. B-toren uitgelicht. Ergernissen heeft hij genoeg, logisch overigens gezien het feit dat hij al bijna twintig jaar werkte als brandweerman. Het niet meer deel uitmaken van een instructie over brandpreventie in het introductieprogramma voor nieuwe VUmc ers, vindt hij bijvoorbeeld een probleem. Toen wisten we tenminste zeker dat alle belangrijke dingen over brandpreventie en de alarmeringsprocedure verteld werden. Nu ligt die taak bij de leidinggevende van de nieuwkomer en weet ik niet of, en wat er over gezegd wordt. Urgent? Hoe urgent is het dat de vluchtroutes volledig vrij zijn? Van Setten: Je krijgt het natuurlijk nooit helemaal ideaal. Door de nieuwbouw en de verhuizingen staan nu overal zaken opgeslagen, dat kan bijna niet anders. Maar de vluchtroutes moéten volgens de voorschriften echt volledig vrij zijn. Volgens Stegenga en Jan Klous, veiligheidskundige en Van Setten s leidinggevende, is dat echter niet te realiseren. Het ruimtegebrek is hiervan de oorzaak. Daarbij voelen ze zich ook niet eindverantwoordelijk. Klous: Mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Maar vooralsnog wordt die te weinig genomen. Stegenga: Ik kan de eigenaars slechts vragen alles weg te halen, de verantwoordelijkheid ligt bij hun. Klous beaamt dit en zegt: En als we die spullen zélf zouden weghalen, ontstaan er zeker problemen met de eigenaars ervan, omdat het de dagelijkse gang van zaken belemmert. Daar heb je ook niks aan. Toch gaat Stegenga nu overstag. Uiteindelijk weegt voor hem de veiligheid van mensen zwaarder dan de klachten die hij kan krijgen als hij zijn dreigement uitvoert. Kees Klarenbeek, manager bedrijfsvoering Cluster III, huist op de 9e verdieping. Hij was een van degenen die de brief van Stegenga kreeg. Gezien de beperkte ruimte en het ontbreken van faciliteiten is het niet mogelijk om al het meubilair en keukenactiviteiten in de kamers onder te brengen. Derhalve is er geen andere keuze dan dit deels op de gang te plaatsen. De doorloop wordt slechts beperkt met enkele centimeters. Veiligheid is zeer belangrijk, maar of deze daadwerkelijk groter wordt met een gangbreedte van twintig centimeter meer...? Volendam Pastor Jaap Doolaard, die werd verzocht de stoelen te verwijderen die de vluchtweg op de begane grond Dit rokerszitje trof Kees van Setten aan tussen de 5e en de 6e verdieping.tijdens zijn rondgang door het trappenhuis maakte de brandmeester foto s van alle vluchtbelemmerende obstakels. Deze zette hij in een dertien pagina s tellend rapport, dat hij ook voorzag van adviezen. blokkeerden, heeft die stoelen direct verplaatst. Iedereen kampt met ruimtegebrek, maar het gaat om de veiligheid. Ik vind het goed dat men mij daarop attendeert. Als er een ramp plaatsvindt, moet iedereen eruit kunnen. Volgens Jan Klous zal een calamiteit in het VUmc zo n vaart niet lopen: Die kans is echt bijzonder klein. Met de nieuwbouw is weer een stap gezet om de veiligheidssituatie in het ziekenhuis te verbeteren. Hij maakt zich dan ook niet zo druk om de risico s. Het is nu het moment om ook in de oudbouw orde op zaken te stellen. Het gaat er om hoe je de mensen daartoe motiveert. Meestal beseffen mensen zich pas de ernst van een situatie als er zo n ramp als in Volendam heeft plaatsgevonden, besluit hij. Correctie In de vorige tracer (nummer 47, d.d. 7 augustus 2003) werd gemeld dat W.J. Paulus per 24 juli is benoemd tot hoogleraar fysiologie, in het bijzonder de fysiologie van het hartfalen. Deze datum is niet correct, de benoeming is per 1 september aanstaande. 2 Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 01-12_ /08/ :02 Pagina 3 Fondsenwerving in de Verenigde Staten en Canada Tim Korenhoff FOTO ANNUSKA HOUTAPPELS De introductie van een programma gericht op grote giften en het koppelen van de fondsenwerving aan de strategische keuzes die VU medisch centrum maakt. Dat zijn enkele van de ideeën waarmee Bernie Hermes, bij de dienst communicatie mede-verantwoordelijk voor de fondsenwerving, terugkwam na een werkbezoek bij fondsenwervers in Amerikaanse en Canadese ziekenhuizen. Zonweringen Waarom dit bezoek? De belangrijkste reden om de vs te bezoeken was omdat de fondsenwerving daar zo n tien tot vijftien jaar op ons voorloopt. Voorbeelden van fondsenwerving voor Nederlandse ziekenhuizen zijn zelfs nauwelijks te vinden. Ik heb daarom ook Canada in het programma opgenomen: de financiering van de gezondheidszorg en ziekenhuizen in Canada lijkt meer op die van Nederland. De komende zes weken worden liefst 267 zonweringen vervangen. Het betreft alle zonweringen op de A-vleugels.Volgens Martin Heinemann, werkvoorbereider bij het facilitair bedrijf, zijn de huidige exemplaren zo n vijftien jaar oud. En dat is ongeveer de levensduur van dergelijke zonwering; reparaties uitvoeren wordt steeds moeilijker omdat diverse onderdelen nauwelijks verkrijgbaar zijn. De nieuwe zonweringen zullen volgens het zelfde systeem werken: één zonwering voor drie ramen, van binnenuit elektrisch te bedienen. TK Virusaanval afgeslagen vervolg van pagina 1 ke situatie als de eerder genoemde verzonnen onderzoeker en zijn laptop, de oorzaak is geweest. Het virus heeft gebruikgemaakt van een, bij de gebruikers, nog niet bekend lek in nt4-, Windows en Windows xp-systemen. Ook het gebruik van floppy s, zelf gebrande cd-rom s en memorysticks die ook buiten het VUmc-netwerk worden gebruikt kunnen op deze manier virussen op het netwerk zetten, waarschuwt Van Halsema. Hij benadrukt dat het van groot belang is dat thuiswerkers de pc of notebook beschermen tegen virussen. Twee zaken zijn hierbij belangrijk, legt Van Halsema uit. In de eerste plaats moet je er altijd voor zorgen dat het Windows-systeem dat op je pc staat voorzien is van de laatste software-updates van Microsoft. Regelmatig worden via de website van dit bedrijf nieuwe beveiligingsprogramma s gratis beschikbaar gesteld die het besturingssysteem verbeteren. In de tweede plaats is het belangrijk dat de computer wordt beschermd met antivirus-software. Bij het secretariaat van de ipo kan iedere medewerker een antivirusprogramma voor thuisgebruik (Mcafee versie 7) kopen voor 12 Euro. Bij de installatie van pc s in het VUmc wordt ook het antivirusprogramma op de computer gezet. De meest recente versie van Mcafee voor organisaties, dit is versie 4.5.1, plaatst automatische updates op de computer. Het is daarom verstandig om oudere versies te vervangen. Halsema beklemtoont dat alle medewerkers die werken met computers met een van de drie genoemde systemen het reparatieprogramma van Microsoft op de pc moeten installeren. Ook als de computer niet besmet was met het virus. Op de startpagina van intranet staat meer informatie over het virus en het antivirusprogramma en de installatieprocedures. Als er vragen zijn of problemen dan zijn we altijd bereid om te helpen, besluit Van Halsema. Arbeidsomstandigheden (Bron:Sociaal jaarverslag 2002.Het volledige sociaal jaarverslag is te vinden op de website van personeel & organisatie) Cognos levert de ziekteverzuimgegevens voor het VUmc.Het blijkt dat het VUmc het laagste ziekteverzuim heeft van alle academische ziekenhuizen.de koppeling van de verzuimgegevens aan diagnoses kan echter nog niet met Cognos,maar zal wel mogelijk worden in het nieuwe informatiesysteem van de Arbodienst,te weten BGIS. Waar ben je precies geweest en waarom bezocht je juist die organisaties? In totaal heb ik vijf ziekenhuizen bezocht en was ik bij een conferentie van Canadese fondsenwervers en een instelling die onderzoek doet naar fondsenwerving. Ik heb zoveel mogelijk verschillende ziekenhuizen bezocht. Grote en kleine, academische en algemene, bijzondere en openbare. Zo zat ik de ene dag in het Beth Israel Hospital Column Hormonen, demonen? Evert van Leeuwen Enkele dagen na de Lancet-publicatie over het verhoogde risico op borstkanker bij hormoongebruik door vrouwen tijdens de overgang een publicatie die in diverse kranten en op televisie gelardeerd werd met commentaar van Van Weel en Lagro -, vroegen enkele huisartsen in opleiding mij of ik kon uitleggen welke rol de toetsingscommissies voor mensgebonden onderzoek nu spelen bij de registratie van dergelijke preparaten. Ik heb hun daarop uitgelegd dat elk geneesmiddel voorafgaand aan registratie een drietal mensgebonden onderzoeksfasen doorloopt, waarbij steeds alle bijwerkingen worden genoteerd en vergeleken met de effecten die al eerder bij proefdieren waren vastgesteld. In elke fase is het onderzoek erop gericht om vast te stellen welke baten en risico s met het product zijn verbonden. Een toetsingscommissie beoordeelt de aanvaarbaarheid van die deelfasen. Uiteindelijk resteert dan een afweging die de registratieautoriteit maakt. Binnenkort zal op nationaal niveau een nieuwe procedure worden gevolgd die aan de centrale toetsingscommissie in Nederland een bijzonder gewicht toekent bij het toezicht op de gegevens. Maar ook in die situatie zullen er afwegingen nodig zijn van baten en risico s, verbonden met een geneesmiddel. Wanneer in New York, dat zelf al bedden heeft, maar onderdeel vormt van een organisatie met bedden en op de andere dag was ik in het Ross Memorial in Lindsay (Canada) waar men 105 bedden heeft. Ook was ik in Atlanta, Tampa en Toronto. De conferentie in Niagara Falls was vooral goed om een overzicht te krijgen van de variëteit in de fondsenwerving. In een stoomcursus van een dag werd de hele fondsenwerving in sneltreinvaart behandeld. Wat heb je geleerd? Het meest heb ik geleerd van de bezoeken aan de ziekenhuizen zelf. Behalve gesprekken met fondsenwervers, bestuurders en vrijwilligers heb ik ook op twee plekken een dag mogen meelopen. Je krijgt dan een goed beeld van de dagelijkse praktijk van de fondsenwerving, die trouwens veel overeenkomsten vertoont met die van ons. Fondsenwerving is ook daar veel voorbereiden, organiseren, telefoneren, schrijven en vergaderen. Elke gulle gever heeft zijn of haar eigen verhaal, behoeften en reden om te geven. En de taak van de fondsenwerver is om dat motief om te zetten in concrete projecten, apparatuur of zelfs gebouwen. En wat heeft het VUmc hier aan? De belangrijkste conclusie is misschien wel dat veel van wat er in de vs en Canada gebeurt zeker ook hier toepasbaar is. We hebben het vooral over een kwestie van schaal, niet over fundamentele verschillen. Voor de fondsenwerving hier betekent het dat we onderdelen van de fondsenwerving in de vs en Canada De Ross Memorial Hospital Foundation in Canada gaan uitproberen, zoals het introduceren van een programma gericht op grote giften en het koppelen van de fondsenwerving aan de strategische keuzes die VU medisch centrum maakt. Daarmee moeten we ook hier meer geld kunnen binnenhalen. Benoemingen Op 1 september start Ronnie van Diemen als nieuwe onderwijsdirecteur. Zij volgt hiermee Marian Verweij op die per die datum hoofd wordt van de nieuw opgerichte unit ontwikkeling en kwaliteitszorg (o&k). Van Diemen was hoofd kindergeneeskunde in het Sint Antonius. In het VUmc zal zij zich intensief gaan bezighouden met het nieuwe curriculum. Om belangenverstrengeling te voorkomen, zal zij evenwel geen lid worden van de curriculumcommissie. Peter Huijgens is benoemd tot directeur van het onderzoekinstituut v-ici. Zijn benoeming gaat in op 1 september en geldt voor een periode van vijf jaar. Huijgens is de opvolger van Paul van Diest. TK een risico, zoals dat op borstkanker bij substitutiehormonen in de overgang, voldoende klein is, zal pas op langere termijn, in de zogenaamde vierde fase, duidelijk kunnen worden welke nadelige gevolgen het geneesmiddel binnen de populatie heeft. Of welke gevolgen het middel mogelijk op langere termijn kan hebben. De huisartsen in spe waren enigszins teleurgesteld door mijn uiteenzetting. Medisch-ethische toetsingscommissies vormen geen autoriteit waarop men zich in geval van problemen kan beroepen. Eigenlijk is de situatie hopeloos. Er zijn helemaal geen deskundigen, vrouwen en/of mannen, dokters en/of adviseurs, die in zo n kwestie het laatste woord kunnen hebben. In 1919 schreef Max Weber al over het polytheïsme van waarden als een kenmerk van de postindustriele beschaving. Zo geurt in ons nog de waarde van de eigenheid van het natuurlijke. De overgang moet je dan zo goed of zo kwaad mogelijk doorstaan. Mephistopheles en de demonen van de overmoed liggen anders op de loer. In ons geurt tevens de waarde van de kennis waarmee we gebreken en kwalen kunnen genezen en voorkomen. Of die om prestaties te verbeteren bij het vetmesten van kalveren, bij wielrenners, atleten en bodybuilders. Wat goed voor u is? Ach niet elke demon heeft alleen het slecht met u voor. Neem Eros bijvoorbeeld. Het is met hem net als met hormonen: let op de dosering. Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 01-12_ /08/ :02 Pagina 4 Met medewerking van Joost Zwagerman en Huub van der Lubbe Minisymposium over bijzondere relatie tussen literatuur en geneeskunde Edith Krab Het belooft een bijzondere dag te worden: Huub van der Lubbe (popzanger van De Dijk en dichter) en Joost Zwagerman (schrijver en presenator) geven acte de presence op het minisymposium literatuur en geneeskunde op 10 september aanstaande (zie kader). De eerste met gedichten en muziek, de tweede met een voordracht over creativiteit en waanzin. Het symposium onder leiding van dagvoorzitter Willem van Tilburg (hoogleraar psychiatrie van het VUmc) heeft als thema psychiatrie in de literatuur. Tijdens het minisymposium krijgt Andree van Es, oudpolitica en nu voorzitter van GGZ Nederland het eerste exemplaar van het boek De taal van het gevoel aangeboden. Psychische belasting. Welke patiënten neem jij mee naar huis? Het is één van de Loesjeposters en -kaarten die vanaf eind augustus overal in het VU medisch centrum zal hangen. Daarnaast krijgt elke medewerker via de eigen afdeling een arbokrant en wordt op 4 september een symposium in het kader van het arbo-convenant georganiseerd. Óók de zorg voor medewerkers zélf is essentieel, aldus voorzitter van In De taal van het gevoel vertelt een aantal auteurs psychiaters, maar ook anders geschoolden waarom een roman soms meer inzicht geeft in de complexiteit van ons zielenleven dan een wetenschappelijk handboek. Zo wordt in De taal van gevoel onder andere De gelukkige huisvrouw van Heleen van Royen besproken, maar ook klassiekers als The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde en Hamlet. Ook de populaire stripheld Kuifje en zijn bijzondere vrienden Kapitein Haddock en professor Zonnebloem worden onder de psychiatrische loep genomen door psychiater en voorzitter van de raad van bestuur van de Geestgronden Wouter van Ewijk. Hij zal tijdens het symposium een voordracht houden onder de titel De avonturen van Kuifje als psychiatrisch vademecum. In Tracer alvast een voorproefje. Symposium Werk met zorg moet arbobewustzijn stimuleren Óók de zorg voor medewerkers zélf is essentieel Ilse van Wijk Van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid (Bron:Sociaal jaarverslag 2002.Het volledige sociaal jaarverslag is te vinden op de website van personeel & organisatie) In 2001 is de aanzet gegeven met het ombuigen van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid.in 2002 is binnen de dienst personeel en organisatie,binnen de unit HRM een beleidsadviseur gezondheidsbeleid aangesteld om dit beleid verder vorm te geven.het gezondheidsbeleid kent drie aandachtsgebieden: preventie; het optimalisren en borgen van de inzetbaarheid en productiviteit van personeel op basis van fysiek,psycho-sociaal en emotioneel welzijn. Daarnaast het zoveel mogelijk verantwoord voorkómen van verzuim. verzuimbegeleiding;het begeleiden van de medewerker gericht op het voorkomen van onnodig lang verzuim. reïntegratie; het zo snel mogelijk,verantwoord, benutten van de restcapaciteit van een arbeidsgehandicapte medewerker binnen het VUmc,danwel extern bij een andere werkgever. de raad van bestuur Elmer Mulder. Hij is één van de sprekers tijdens het symposium: Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om die zorg te stimuleren en het arboconvenant is daarvoor een uitstekend middel. Stemmingsstoornissen Ofschoon Kuifje, Kapitein Haddock en professor Zonnebloem vele angstige avonturen meemaken, komen stoornissen in de stemming en tekenen die passen bij een posttraumatische stressstoornis in de boeken van Kuifje niet voor, terwijl deze avonturen gewone mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht danig uit hun evenwicht zouden brengen. Het laat hen niet onberoerd, maar iets anders dan een kortdurende affectmodulatie levert het niet op. Kapitein Haddock is degene die het meest expressief toont in wat voor gemoedstoestand hij zich bevindt. Vaak geeft hij lucht aan zijn gevoelens door te gaan schelden, alsof hij denkt, dat je beter kunt exploderen dan imploderen. In De juwelen van Bianca Castafiore maakt hij echter opeens een uitgesproken angstige indruk wanneer hij in het roddelblad Wereld Nonsens leest dat hij op het punt staat te trouwen met Bianca Castafiore, de Nachtegaal uit Milaan. De angst is te herkennen aan zijn strakke gelaat, de wijd geopende onrustig bewegende ogen en de scheldkanonnade, maar zoals alle gemoedstoestanden verdwijnt deze ook weer snel. De oorzaak voor deze angstaanval bij de verstokte vrijgezel De campagne draait om bewustwording: iedereen weet wel hoe het moet, maar doet het niet altijd goed, citeert hoofd dienst arbo & milieu Marten van Til uit de arbokrant. Hij legt uit dat het arboconvenant een gezamenlijk initiatief is van alle acht academische ziekenhuizen om op een zo concreet mogelijke manier te werken aan vermindering van het ziekteverzuim. Kernbegrip is preventie, dus voorkomen in plaats van genezen. Binnen het VU medisch centrum werken de diensten p&o en arbo & milieu intensief samen om van het VU medisch centrum een gezonde werkomgeving te maken voor alle medewerkers. FOTO: SIDNEY VERVUURT Het convenant is in 2000 ondertekend. Projecten die deel uitmaken van het arbo-convenant zijn fysieke belasting, psychische belasting, rsi, werken met gevaarlijke stoffen, cytostatica en narcosegassen, rie (risico-inventarisatie), arbo-zorgsysteem, huid-latexallergie, reïntegratie van zieke werknemers en ziekteverzuimregistratie. Directeur personeel en organisatie Hans Urbanus noemt het arbo- en milieubeleid in het sociaal jaarverslag een belangrijk item. De daling van het ziekteverzuim sinds 2001 is zeker niet enkel te herleiden tot de inzet van het arbo-convenant. Maar het convenant zal absoluut bijgedragen hebben aan intensievere aandacht voor arbeidsomstandigheden. kapitein Haddock moet gevonden worden in bindingsangst. Een beetje vreemd is dat wel, want mijn ervaring is dat bindingsangsten vooral voorkomen bij mannen die net gescheiden zijn en de claim van hun jonge nieuwe vriendin niet aankunnen en daar is bij de kapitein geen sprake van. De bindingsangst van de kapitein heeft zonder twijfel een neurotische oorsprong, maar er zijn in zijn geval ook voorbeelden van reële angst, zoals in Cokes in voorraad wanneer Haddock schrikt als hij plotseling een tijger ziet opdoemen in het gat van de deur. Het blijkt dat het kleine ettertje Abdoellah hem angst wil aanjagen. Programma Concreet voorbeeld van een deelproject is fysieke belasting. Een groot aantal eenheden heeft inmiddels een ergocoach, een medewerker die speciaal getraind is om fysieke belasting bij collega s te herkennen én preventief aan te pakken. In cluster II is een pilot gestart voor het project psychische belasting, de ok is nauw betrokken bij het project narcosegassen en cluster VI start samen met de medisch administratief medewerkers (mamk s) binnenkort met het project rsi. De apotheek en het hematologisch lab zijn bezig met het project huid. Op alle afdelingen waar met chemicaliën gewerkt wordt, is geïnventariseerd welke behoefte zij hebben aan registratie van gevaarlijke stoffen. De dienst personeel & organisatie houdt zich bezig met de projecten dagvoorzitter: prof.dr.willem van Tilburg,hoogleraar psychiatrie VU medisch centrum zaal open opening door Willem van Tilburg psychiatrie en literatuur Binnen de muren van Craiglockhart Over de Regeneration Trilogy van Pat Barker Jan Pols,psychiater De avonturen van Kuifje als psychiatrisch vademecum Wouter van Ewijk,psychiater Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek De taal van het gevoel aan mw drs.andrée van Es,voorzitter GGZ Nederland pauze intermezzo Gedichten en muziek Huub van der Lubbe publiekslezing Literatuur en Geneeskunde Het vijfde seizoen over creativiteit en waanzin Joost Zwagerman borrel Lokatie Aanmelding Vrije Universiteit,hoofdgebouw Auditorium De Boelelaan 1105 Je kunt je aanmelden bij de dienst communicatie,tst De toegang is gratis. arbozorgsysteem en ziekteverzuimregistratie, terwijl de werkgroep gezondheidsmanagement zich richt op reïntegratie van zieke werknemers. Inschrijven Tijdens het symposium op 4 september (van uur tot uur in de Rijnzaal), dat bedoeld is voor de clusterbesturen, managers, p&omedewerkers, hoofden en leidinggevenden, zal het brede kader van het arboconvenant worden aangegeven. Vervolgens komen enkele projecten uitgebreid aan bod (zie kader). Inmiddels hebben ongeveer tachtig mensen zich ingeschreven. Inschrijving is nog mogelijk, o.v.v. Werk met Zorg. Het symposium is gratis. Mail 4 Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

5 01-12_ /08/ :02 Pagina 5 Dienst diëtetiek en voedingswetenschappen breidt uit FOTO: FRED SCHUURHOF Mariet Buddingh Een nieuwe medewerker zei het pas nog: Wat gebeurt er hier veel. Marian van Bokhorst - de van der Schueren, hoofd van de dienst diëtetiek en voedingswetenschappen, kan niet anders dan bevestigen dat de dienst inderdaad volop bezig is. 23 diëtisten, verpleegkundigen en onderzoekers - zo n 17,5 formatieplaatsen, telt haar club. De tijd dat ze voornamelijk verwijzingen kregen in de trant van patiënt eet slecht, graag lekkere hapjes is voorbij.van Bokhorst vertelt met bezieling over haar dienst. Diëtist/onderzoeker Nicolette Wierdsma meet het energieverbruik van een patient in rust. Met apparatuur wordt het steeds makkelijker om de voedingstoestand in kaart te brengen. Toen ze in 1990 in het toenmalige VU ziekenhuis kwam werken, werkten er ongeveer 10 diëtisten. In 1999, toen zij de leiding kreeg, waren dat er ongeveer 15, en vanaf die tijd breidt de dienst zich gestaag uit. Dat de naam van de dienst begin dit jaar werd uitgebreid met en voedingswetenschappen geeft goed aan waar Van Bokhorst en haar medewerkers heen willen. We benadrukken steeds meer onze academische taak. We professionaliseren de dagelijkse patiëntenzorg, participeren in onderwijs en doen wetenschappelijk onderzoek; zodoende kunnen we nieuwe vormen van behandeling ontwikkelen om ze daarna uit te dragen aan diëtisten in binnen- en zelfs buitenland. Van Bokhorst is duidelijk in haar opvattingen. Gezonde mensen met uitsluitend overgewicht, daar zijn wij bijvoorbeeld niet voor. Wij moeten ons niet bezighouden met patiënten die even goed of zelfs beter in de eerstelijn begeleid kunnen worden. Omdat overgewicht in toenemende mate een volksgezondheidsprobleem is, kan ze zich wel voorstellen dat er hier een ontwikkeltaak voor haar team ligt, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe behandelprotocollen in onderzoekssetting, waarna de kennis weer kan worden overgedragen. Bedrijfsmaatschappelijk werk (Bron:Sociaal jaarverslag 2002.Het volledige sociaal jaarverslag is te vinden op de website van personeel & organisatie) Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft met 2,36 FTE in dit jaar 282 hulpvragen van individuele medewerkers behandeld.hiervan was 24 procent man en 76 procent vrouw.de top-5 van de klachten bij hulpvragen is als volgt: Milde Stressklachten 14,8% Burn out / overspannen 9,8 % Depressieve klachten 6,0 % Emotionele problematiek 5,4 % Relatieprobleem met leidinggevende 5,2 % FOTO: SIDNEY VERVUURT SNAQ-kar Een deel van de diëtisten, een aantal heeft de aanvullende academische opleiding voeding gevolgd aan de landbouwuniversiteit in Wageningen, heeft duidelijk hart voor wetenschappelijk onderzoek. Twee van hen zijn hier fulltime mee bezig, een aantal anderen een deel van hun tijd. Recent besteedde Tracer, en ook media als het Algemeen Dagblad, AT5 en Radio Noord-Holland, aandacht aan de snaq-kar - voedingswetenschapper Hinke Kruizinga ontwikkelde een scorelijst waarmee verpleegkundigen op eenvoudige wijze de voedingstoestand van een patiënt in kaart brengen. Aan de uitslagen van deze snaq-scorelijst zijn interventies gekoppeld. Ondervoede patiënten krijgen twee keer per dag een calorierijke snack aangeboden. Met behulp van de lijst steeg de onderkenning van ondervoede patiënten van 40 naar 90 procent. Het VU medisch centrum schenkt in 2003 op verschillende wijzen extra aandacht aan de opening van het academisch jaar. Het onderwijsinstituut besteedt op maandag 1 september bijzondere aandacht aan deze dag omdat de laatste lichting start van het huidige curriculum, het onderwijsprogramma voor de studenten geneeskunde. Zo zullen decaan Ed van der Veen en de nieuwe onderwijsdirecteur Ronnie van Diemen om uur de nieuwe eerstejaars toespreken. Hierbij worden de vertegenwoordigers, de onderwijsvoorzitters, van het eerste jaar uitgenodigd. Dankzij de relatief eenvoudige - interventies nam het gemiddelde aantal ligdagen van ondervoede patiënten met één dag af. Mooie resultaten, vindt Van Bokhorst, zeker als je bedenkt dat het onderzoek liep bij patiënten van verschillende specialismen. De kosten-batenanalyse die in samenwerking met het emgoinstituut zal worden uitgevoerd, ziet ze met vertrouwen tegemoet. Dan kan het worden ingevoerd. Voor onze Marian van Bokhorst: Op korte termijn al willen we een nutritional assessmentcenter oprichten. dienst zit die taak er dan grotendeels op. De verpleegkundigen scoren, en de voedingsassistenten beheren straks de snacks. Het snaq-project is een goed voorbeeld van de manier waarop diëtetiek en voedingswetenschappen wil werken. Van Bokhorst: We willen de doelmatigheid van onze zorg aantonen. Natuurlijk door te werken met protocollen, maar ook door op patiëntengroep-niveau te evalueren. Wie Van Bokhorst hoort praten, proeft ambitie in haar worden. Op korte termijn al willen we een nutritional assessmentcenter oprichten. Ze legt uit dat het met behulp van apparatuur steeds beter mogelijk is om veranderingen in de voedingstoestand te meten. Een voorbeeld volgt: Bij diabetespatiënten zie je vaak dat ze aankomen na introductie van nieuwe medicijnen. Vaak lag de aandacht dan op wat de patiënt at. Nu kun je met het ene apparaat meten hoeveel calorieën een patiënt werkelijk gebruikt en met het andere hoe, en op welke plaatsen de lichaamssamenstelling verandert. Dit kan leiden tot de conclusie dat de patiënt hetzelfde eetpatroon heeft als daarvoor, maar dat de veranderingen in medicatie een rol spelen bij de gewichtstoename. 1 september start academisch jaar in VUmc Verder wordt de dag opgeluisterd door de aanwezigheid van acht zintuigartiesten van het gezelschap Anders Beleven. Deze zintuigartiesten bezoeken iedere maand een paar afdelingen om medewerkers van het VUmc te verwennen met kleur, geur, klank of massage. Dit keer bezoeken zij vooral die gebouwdelen van het VUmc waar opleiding en onderwijs centraal staan. De medewerkers in het faculteitsgebouw en bijvoorbeeld in het opleidingscentrum zullen verrast worden met klanken voortgebracht door het gezelschap. Daarnaast nodigen de zintuigartiesten die dag iedereen uit een pakkende naam of een mooie slogan van drie woorden voor het nieuwe curriculum te verzinnen, een naam die inspiratie, vernieuwing en betrokkenheid uitstraalt. Onder duidelijke vermelding van je naam en telefoonnummer kun je tot uiterlijk 5 september 2003 een sturen met de naam naar: onder de noemer naam nieuw curriculum. De jury, bestaande uit de leden van de curriculumcommissie, kiest de beste naam voor het nieuwe curriculum uit. De winnaar Masteropleiding De apparatuur maakt het werk van de diëtist inzichtelijker. We gaan van gis- naar maatwerk. We beschikken nu over ondersteuning in maat en getal. Door bijvoorbeeld bij patiënten spier-, water- en vetmassa te meten en te berekenen, zien we het effect van wat we doen. Van Bokhorst wil echter meer met de apparatuur. We willen graag een rol spelen in de diagnostiek. Verwijzers moeten binnen een paar jaar een patiënt bij ons kunnen insturen met het verzoek de voedingstoestand in kaart te brengen. Net zoals een arts ook een röntgenfoto laat maken om een goed beeld van de patiënt te krijgen. Diëtetiek en voedingswetenschappen bouwt de onderzoekstaken duidelijk uit. Ook op het gebied van opleiding heeft Van Bokhorst plannen. Met de faculteit gezondheidswetenschappen van de VU zijn we bezig met een masteropleiding diëtetiek. Als dat lukt, zijn we de eerste in het land. Van Bokhorst is blij met alle ontwikkelingen, maar benadrukt dat patiëntenzorg de hoofdtaak is én blijft. Zo n 40 procent van de patiënten die in het VUmc zijn opgenomen, is ondervoed. De poliklinische patiënten kampen met een ander probleem. In toenemende mate hebben zij het metaboolsyndroom: een combinatie van een te hoge bloedsuiker, hoog cholesterol, hoge bloeddruk en overgewicht. Al deze patiënten hebben deskundige ondersteuning bij de voeding nodig, en die krijgen ze. Van Bokhorst raakt ook over dit bekendere aspect van het werk van haar team de patiëntenzorg - niet snel uitgesproken. Ze vertelt enthousiast over de pegsonde-poli die is opgezet door de twee voedingsverpleegkundigen binnen haar dienst en over het multidisciplinaire voedingsteam. Graag zou ze ook meer vertellen over de diabetespoli en de diabetesdiëtisten. En, niet te vergeten, over het onderzoekscentrum voor dikke kinderen dat wordt opgericht. Allemaal lopende en te ontwikkelen projecten die passen in wat Van Bokhorst onze professionaliseringsslag noemt. wordt eind september tijdens een conferentie bekendgemaakt. Na de zomer is de datum te vinden, op edu/owi/nieuw_curriculum.htm l. Naast de eer, wint de inzender met de meest aansprekende naam een dinerbon voor 2 personen. MBo Traditiegetrouw vindt in de Vrije Universiteit op de eerste maandag van september de opening van het academisch jaar plaats.zo ook dit jaar op 1 september.het programma start om uur in de Aula van het hoofdgebouw VU en is te vinden op de servicepagina s bij de rubriek agenda. Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 01-12_ /08/ :02 Pagina 6 Ilse van Wijk Tijdens het gesprek dartelt de zevenjarige Marleen tussen haar ouders door, haar hand aan de infuuspaal, af en toe een rake opmerking plaatsend. Ik heb eigenlijk drie huizen,zegt ze,haar vader guitig aankijkend: Thuis in Winterswijk, het ziekenhuis en het Ronald McDonald VU Huis! Een verhaal over een gezin dat het merendeel van het jaar doorbrengt in het ziekenhuis. Marleen en haar ouders willen graag meewerken aan een artikel voor het medewerkersblad. Marleen s moeder: We zijn hier tenslotte zo vaak, dat we onszelf al een beetje onderdeel voelen van het ziekenhuis. Haar dochter heeft leukemie, wat betekent dat ze een aantal intensieve chemokuren krijgt van tien tot veertien dagen. De chemokuren breken alle weerstand in Marleen s lichaam af, wat een grote kans op infecties geeft. Als Marleen koorts heeft, moeten we binnen een half uur in het ziekenhuis kunnen zijn. Wij wonen in Winterswijk, wat ongeveer twee uur reizen is. Tijdens de kuren verblijven we dan ook met Marleen in het Ronald McDonald VU Huis, wat ons een geruststellend gevoel geeft, legt Marleen s vader uit. Zijn vrouw: En tot nu toe is het elke keer nog raak geweest met de koorts, dus het is ook niet voor niets. Goede opvang Even terug naar het begin. Marleen is eerder behandeld in het VU medisch centrum, wat maakte dat de huisarts hen automatisch naar Amsterdam verwees. Tijdens eerdere contacten met het VUmc hadden we al gesproken met oncoloog Michel Zwaan, FOTO ANNUSKA HOUTAPPELS We voelen ons met z n drieën het meest goed op deze vierkante meters Marleen (rechts achter) inmiddels weer spelend met vriendinnetje Larissa op 9B. zegt Marleen s moeder. We wilden dan ook weer naar hem terug. Toen hij dat hoorde, heeft hij ons thuis opgebeld om te vragen hoe het ermee stond. Dat hij zich kon voorstellen dat we vreselijk geschrokken waren van het vermoeden dat Marleen leukemie zou hebben. Eenmaal in het VUmc, moest Marleen gelijk blijven. Toen wij s avonds aankwamen in het Ronald McDonald VU Huis, wisten we in alle ellende niet wat we zagen. Zo n mooi, groot en helder verblijf. Even helemaal het ziekenhuis uit. We zijn daar diezelfde avond goed opgevangen. We hebben nu een eigen kamer die zo groot is dat je de ondertiteling van de televisie haast niet kunt lezen, maar die eerste nacht kwamen we terecht op de noodkamer. Ze reserveren altijd één kamer voor onverwachte gasten. Een koelkast, diepvriezers, boeken, videobanden, alle dagbladen, poppenkast, thee/koffie en beschuitjes met beleg, wasmachines, een grote tuin. Alle faciliteiten zijn bedoeld om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. En dat lukt, blijkt uit wat Marleen s moeder vertelt. Wanneer Marleen zich iets beter voelt, gaan we op de fiets Amsterdam in, een beetje de stad verkennen. En het is zo dat ik op het moment liever hier ben dan thuis, erkent ze. Oorzaak is naast dat Marleen snel ziek kan worden - dat familie en vrienden thuis van alles willen: zoals langskomen, geregeld bellen. Eigenlijk allemaal heel goed bedoeld, maar wij kunnen er op dit moment niets mee, vraagt Marleen s vader om begrip. We voelen ons met z n drieën op deze vierkante meters het meest goed op dit moment. Hij kijkt de eenpersoonskamer op de afdeling kindergeneeskunde eens rond. Marleen ligt op het moment van het interview op een isolatiekamer. Bovendien moeten we thuis nadenken over wat we willen eten en andere onbelangrijke dingen. De rust hier is heerlijk. Marleen, tussendoor: Dat zeg ík niet, hoor! Bij elkaar Meestal is één van beide ouders in het Ronald McDonald VU Huis, terwijl de ander bij Marleen op de kamer slaapt. Degene die in het Ronald McDonald slaapt, heeft eventjes vrijaf. Diegene drinkt dan s morgens een kopje koffie en leest alle kranten. Daarna gaan we naar de kamer van Marleen, waar we gezamenlijk ontbijten en meestal een beetje helpen met opruimen en het verschonen van het bed. Het is fijn om iets te kunnen doen. Lunchen doen we altijd met z n tweeën. Die momenten op de dag hebben we echt nodig om ook met elkaar in contact te blijven. De rest van de dag en avond brengt de familie door op Marleen s kamer. Positieve onderbreking is de drie kwartier per dag dat een pedagogisch medewerker even komt spelen met Marleen. Ze kijkt haar man aan: Wij proberen Marleen ook nog een beetje op te voeden, de pedagogisch medewerker speelt met haar zonder opvoedkundige regeltjes. Marleen onderbreekt, terwijl ze een buisje onder de kraan houdt: We hebben vanmiddag krimpie-dinkie gedaan. En nu ben je het buisje aan het ontsmetten, net zoals de dokter doet, toch?, glimlacht haar moeder. We hebben het in ieder geval hartstikke druk op een dag, al zouden we niet eens terug kunnen halen waarmee, zegt Marleen s vader. Iedereen vraagt ook aan hen waar ze met vakantie naartoe gaan, als Marleen uit het ziekenhuis wordt ontslagen. We hebben zelf een bootje en iemand gaf aan dat wij hun camper wel mochten lenen. Maar we zijn niet gek, we gaan niet weer de hele dag met z n drieën zitten! We willen dat ons kind weer onder de kinderen is. Voor meer informatie over het Ronald McDonald VU Huis, bel (020 ) Onontkoombaar: 1 B wordt kort verblijf Ilse van Wijk en Mariet Buddingh Het is een voldongen feit: de verpleegeenheid 1 B wordt kort verblijf. Dat het team nauwelijks werd betrokken bij de plannen én dat deze mededeling kwam nadat het net weer op de rails stond na een verhuizing, nieuw hoofd en samenvoeging met een ander team, maakt het zuur. Johan Verhage, verpleegkundige, vertelt namens zijn collega s, hoe zij de totstandkoming van kort verblijf ervaren. Een bericht over de praktische kant van zorg op maat, waaruit blijkt dat invoeren in de praktijk moeilijker is dan een plan op papier lijkt. Eigenlijk gaat het al maanden nergens anders meer over, vertelt Verhage. Vanaf het moment dat hij en zijn collega s in januari hoorden dat hun verpleegeenheid de nieuwe kort-verblijfafdeling wordt, is dit hét gespreksonderwerp. De invoering van deze binnen zorg op maat passende afdeling heeft dan ook nogal wat consequenties voor de verpleegkundigen van 1 B. Verhage: De nieuwe verpleegeenheid gaat in het weekeinde dicht. Dit betekent minder nachtdiensten, geen weekeinden werken, en dus minder salaris. Een groot gedeelte van de onregelmatigheidstoeslag vervalt. Daarbij verliezen we patiënten van een paar specialismen, en krijgen we er patiënten van andere specialismen bij. Voor Verhage, die oorspronkelijk uit België komt en daar deels nog woont, heeft dit salarisverlies er mede toegeleid dat hij de afdeling verlaat. Hij verhuist mee met de patiëntengroepen van de specialismen plastische chirurgie en traumatologie. Verhage s verpleegkundig hart ligt bij de zorg voor transseksuele patiënten. De overdracht van zijn specifieke kennis en kunde voor dit specialisme is met zijn verhuizing dan ook deels Milieubeleid (Bron:Sociaal jaarverslag 2002.Het volledige sociaal jaarverslag is te vinden op de website van personeel & organisatie) De raad van bestuur laat een pro-actief milieumanagementsysteem in het VU medisch centrum ontwikkelen.dit systeem moet leiden tot het verkrijgen van een flexibele milieuvergunning medio 2004.Ook heeft de raad van bestuur in september 2002 een milieu-intentieverklaring afgegeven die de kaders bepaalt waaraan het milieumanagement moet voldoen.de stuurgroep arbo- en milieumanagement heeft drie opdrachten uitgezet: Het maken van een ontwerp voor een Milieuorganisatiestructuur Het in kaart brengen van de milieubelasting,veroorzaakt door alle activiteiten in het VU medisch centrum Het coördineren van de communicatie met betrekking tot milieu naar managers en medewerkers gewaarborgd. Toch maakte Verhage de keuze niet zonder slag of stoot. Natuurlijk zal het wennen, maar ik vind het érg. En, zo weet hij, de meeste van zijn collega s hebben moeite met het maken van een keuze. Grofweg bestaat die keuze uit drie opties: verpleegkundige worden op kort verblijf, solliciteren op een andere afdeling of het VU medisch centrum verlaten. Evelien van Bockom Maas, leidinggevende op 1 B, vertelt dat inmiddels acht van de ongeveer dertig verpleegkundigen besloten de afdeling te verlaten. Zij snapt degenen die weggaan, maar betreurt het wel: Dit betekent voor ons een flink verlies van deskundigheid. Een aantal mensen is, teleurgesteld, op zoek gegaan naar een andere werkgever. Een aantal anderen maakte, net als Johan Verhage, de keuze voor een andere verpleegafdeling. Voorlopig lijkt het grootste gedeelte te blijven, op kort verblijf. Velen met reserves, zo weet Verhage. Zij hebben besloten eerst te ervaren of het bevalt. Overigens vindt een deel het wél prettig om straks een regelmatiger werkleven te krijgen. Zij zien er naar uit ieder weekeinde vrij te zijn en minder nachten te draaien. Weerslag op het team De keuzes die eenieder maakt, hebben een directe weerslag op het team. We zijn gedwongen tot een verandering, en dus tot een keuze. En we weten dat we uit elkaar gaan. Zo merkt Verhage dat hij zich aan het gesprek onttrekt als het gaat over kort verblijf. Ik zal dat niet meemaken, en dus het interesseert het me ook niet echt. De ooit zo hechte sfeer op de verpleegeenheid wordt hierdoor duidelijk negatief beïnvloed. Daarnaast speelt onzekerheid een grote rol. Bij de aankondiging in januari, was er sprake van de invoering van kort verblijf op 1 juli. In juni hoorde het team dat de invoering opschoof naar 1 oktober. Verhage: Sindsdien heerst de gedachte eerst zien, dan geloven. Van Bockom Maas bevestigt dit: Het op het laatste moment uitstellen van de invoeringsdatum, heeft het team als een extra klap ervaren. Velen hadden al afspraken gemaakt voor de weekeinden deze zomer: daarin zou niet meer gewerkt hoeven worden. Een maand van tevoren werd dit teruggedraaid. De leidinggevende, sinds een paar maanden nieuw in het team, ervaart dat het vertrouwen in de organisatie hierdoor verder afnam. En dan valt het niet mee om wel door te gaan met het treffen van voorbereidingen.toch gebeurt het, gelukkig, wel. Ze vertelt dat werkgroepen protocollen aan het controleren zijn. En dat er klinische lessen gepland worden, ter kennismaking met de nieuwe specialismen die patiënten zullen insturen voor kort verblijf. Verhage is realistisch: Soms moeten er dingen veranderen. En veranderen is niet altijd leuk. Toch is hij er, samen met zijn collega-verpleegkundigen, van overtuigd dat het anders had kunnen gaan. Het Op de verpleegeenheid op 1 B worden de patiënten verpleegd van de specialismen KNO,mondziekten en kaakchirurgie, urologie en plastische chirurgie.tachtig procent van deze patiënten valt in de categorie kort verblijf.vanaf naar verwachting oktober is de nieuwe verpleegeenheid kort verblijf op 1 B gevestigd.voorwaarde voor opening is het realiseren van een preassesment poli.het pre-operatieve onderzoek van de anesthesioloog op de polikliniek,moet een opnamedag schelen.de verpleegeenheid kort verblijf is geopend van maandagochtend tot vrijdagavond. De patiënten van KNO,mondziekten en andere heelkundige specialismen die standaard-operaties ondergaan (waar een grotendeels geprotocolleerde en kortdurende zorg aan verbonden is) worden hier verpleegd.de patiënten van de specialismen urologie en van plastische chirurgie en traumatologie verhuizen naar andere verpleegeenheden. was goed geweest als we mee hadden kunnen denken. Hij is ervan overtuigd dat dát voor het draagvlak in het team belangrijk is, maar ook voor de nieuwe afdeling zelf. Wij zijn gespecialiseerd in deze patiëntengroepen en we zijn professionals. We hadden ook een inhoudelijke inbreng kunnen hebben. Het is voor ons allemaal moeilijk nu ook positieve kanten te zien aan deze verandering. Natuurlijk proberen ze het wel. En het zal ook best wennen, maar het gevóel, Verhage kan dit woord niet genoeg benadrukken, zou zó anders zijn geweest. Want dat heeft een knauw gekregen, zoveel is wel duidelijk. 6 Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

7 01-12_ /08/ :02 Pagina 7 Donatiefunctionaris moet blijven Edith Krab In tracer 42 (d.d ) werd gemeld dat de functie van donatiefunctionaris voorlopig is opgeschort, in afwachting van het advies van de donatiecommissie. Het advies ligt er inmiddels en is besproken met Jean Savelkoul, lid van de raad van bestuur. Belangrijkste conclusie van het evaluatierapport van de donatiecommissie is dat het project op dezelfde voet moet doorgaan. Het donatieklimaat in het VUmc is verbeterd, maar verdient nog aandacht. De functie van donatiefunctionaris is hierbij vooralsnog onmisbaar. Tweeënhalf jaar geleden stelde het VUmc twee donatiefunctionarissen op proef aan, een door de Nierstichting gesubsidieerd initiatief. Doel van de functie is om orgaan- en weefseldonaties te bevorderen. De geldkraan van de Nierstichting ging dit jaar volgens plan dicht, in afwachting van het evaluatierapport over de resultaten van de donatiefunctionarissen. Voorzitter van de donatiecommissie Evert van Leeuwen, hoogleraar filosofie en medische ethiek, licht de conclusies van het rapport toe. Hoewel het donatieklimaat binnen het VUmc verbeterd is kunnen we nog niet achterover leunen. Uiteindelijk doel is dat iedere dokter zich realiseert dat er van alles speelt rondom donatie, maar dat is nu nog niet het geval. Continue aandacht voor bewustwording op het gebied van donorprocedures door een donatiefunctionaris blijft voorlopig nodig. Communicatievaardigheid Een ander aandachtsgebied van de donatiefunctionarissen, de communicatievaardigheidstrainingen, verdient ook nog volop aandacht. Er is inmiddels een plan ontwikkeld om artsen te scholen in het stellen van de donatievraag aan familieleden. Maar deze, door de afdeling medische psychologie verzorgde trainingen, moeten geïmplementeerd worden. Ook de ontwikkeling van het protocol rond de non-heart-beat-procedures is nog niet afgerond. Het bewustzijn op de werkvloer voor deze procedure neemt toe, aldus Van Leeuwen, maar moet ook steeds onder de aandacht worden gebracht, gezien het continue personeelsverloop. Over de vraag wie dit alles zal betalen is Van Leeuwen duidelijk: Gezien het verloop van de proef lijkt de Nierstichting me de eerst aangewezene om dit project verder te financieren. De donatiecommissie acht het van belang dat de functie van donatiefunctionaris bij bureau medische zaken (bmz) wordt ondergebracht. Van Leeuwen: bmz werkt afdelingoverstijgend en dient een algemeen belang. Ondersteuning en coördinatie bij de uitvoerende taken van de FOTO ANNUSKA HOUTAPPELS Evert van Leeuwen donatiefunctionarissen is vanuit dit bureau goed te organiseren. De raad van bestuur, in de persoon van Jean Savelkoul, onderschrijft de conclusies uit het eindrapport: Ik ben het met de commissie eens dat het donatieklimaat verbeterd is, maar dat er ook nog verbeterpunten liggen, zoals de communicatietrainingen. De donatiefunctionaris en de donatiecommissie zullen hier samen invulling aan moeten geven. De donatiefunctionaris moet volgens Savelkoul ook een belangrijke rol gaan spelen bij de afhandeling naar nabestaanden in het geval van weefsel- of orgaandonatie, tevens een voorwaarde van de Nederlandse Transplantatiestichting. Savelkoul: Artsen moeten op de hoogte zijn van de resultaten van een orgaan- of weefseldonatie zodat zij de nabestaanden hierover kunnen informeren. De donatiefunctionaris moet bewaken dat deze informatie bij de arts komt. Onderbrenging bij bmz zoals het rapport adviseert is ook voor Savelkoul glashelder. Uiteindelijk doel van de donatiefunctionaris is om orgaan- en weefseldonaties te bevorderen. Dit is vanuit een staffunctie, ingepast bij bmz, goed te organiseren. De financiering van de functie van donatiefunctionaris zal nu plaatsvinden vanuit het Ministerie vws via de Nederlandse Transplantatie Stichting. Zij financieren een halve formatieplaats. Poli oncologie krijgt opknapbeurt van medewerkers Tim Korenhoff De wachthal in de poli oncologie is inderdaad kil. Een laag en donker plafond, verouderde hardblauwe tafels en banken, slordig verspreide tijdschriften en grauwwitte muren zorgen voor een gebrek aan warmte. José Stolker, leidinggevend administratief medewerker op de poli, had het al gezegd. Maar een belangrijkere mededeling was dat zij en haar collega s er op eigen initiatief zelf wat aan gaan doen. In januari heeft ze het plan opgevat, met behulp van een pro deo-architect een vriend van een patiënt maakten zij inmiddels een tekening en wensenlijstje. Daarop staan onder meer een leestafel met tijdschriftenbak, kunstplanten, 36 stoelen ( de banken willen we er allemaal uit, onze patiënten en hun familie zijn vaak emotioneel en hebben dan behoefte aan privacy ) en verf die de ruimtes en gordijnen op de dagbehandelingkamers zachter moet maken. De eerste onder particulieren verzamelde euro is al binnen, maar het bedrag moet nog oplopen. Brieven aan diverse Amsterdamse en Amstelveense bedrijven moeten hiervoor zorgen. FOTO FRED SCHUURHOF v.l.n.r. Annemarie Bruynzeel, Manon Boddaert, Jose Stolker, Mariëtte Labots en Irma de Ruyter Stolker en haar collega en mede-initiatiefneemster Irma de Ruiter willen zelf echter ook een (sportieve) bijdrage leveren: samen met nog Loopbaanbeleid (Bron:Sociaal jaarverslag 2002.Het volledige sociaal jaarverslag is te vinden op de website van personeel & organisatie) Enkele jaren geleden werd het besluit genomen om een loopbaanadviesbureau op te richten.de plannen om dit bureau daadwerkelijk van start te laten gaan werden na de reorganisatie in 2001 en de komst van de loopbaanadviseurs in 2002 concreet gemaakt.belangrijkste doelstelling is primair het bevorderen van de preventieve mobiliteit waarbij medewerkers worden gestimuleerd om binnen de organisatie mobieler te worden en zodoende beter inzetbaar te blijven.uiterlijk 2003 zal het loopbaanadviesbureau in de centrale hal van de polikliniek operationeel zijn. acht andere collega s van haar afdeling wil ze op 21 september gesponsord de Dam-tot-Dam-loop afleggen. Geworven hebben ze vooral onder patiënten, familie en kennissen, maar inmiddels heeft een farmaceutisch bedrijf ook al een duit in het zakje gedaan. Na eerder de Roparun zullen VUmc ers dus wederom gaan hardlopen voor het goede doel. Aanvankelijk stond die Dam-tot- Dam-loop, een loop over zestien kilometer van Amsterdam naar Zaandam, los van ons plan om de wachthal en dagbehandelingkamers leuker aan te kleden. Irma en ik waren al een tijdje voor de lol aan het hardlopen, tot we bedachten dat we het één met het ander konden combineren. Op welk bedrag Stolker en De Ruiter gaan uitkomen weten ze uiteraard nog niet. Het is daarom nog onmogelijk te zeggen wat de uiteindelijke veranderingen zullen worden. In het ongunstigste geval moeten we alles gewoon laten verven. Of kunnen we bijvoorbeeld alleen een aantal stoelen kopen. Maar dat zou toch ook al mooi zijn. Stolker is teleurgesteld dat er vanuit de organisatie geen geld beschikbaar is voor alle gewenste aanpassingen, maar begrijpt dat wel: In deze tijden van bezuinigingen moet je dit soort dingen gewoon op eigen initiatief doen. Dat kan niet anders, helaas is er geen geld voor luxe. Het project is inmiddels geadopteerd door de stichting Vrienden van het VUmc. Daar ben ik blij mee. Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen enthousiast worden voor ons plan. De twee hopen hun wensenlijstje eind dit jaar te kunnen realiseren. Daarvoor is alle hulp, van welke aard dan ook, natuurlijk van harte welkom. Belangstellenden kunnen daartoe contact opnemen met José Stolker op telefoonnummer Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 01-12_ /08/ :02 Pagina 8 VU medisch centrum Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm).uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt.vermeld op brief en envelop het vacaturenummer.dit nummer vindt u boven aan de vacature. I Verpleegkundigen pre-assesment polikliniek afdeling/dienst poli heelkunde, cluster IV werktijd minimaal 24 algemeen Per 1 november zal op de poliklinische werkeenheid heelkunde en anesthesiologie,de pre-assesment polikliniek geopend worden, waarvoor wij verpleegkundigen zoeken.de werkeenheid heelkunde en anesthesiologie biedt faciliteiten ter ondersteuning van patiëntenzorg,onderwijs en onderzoek aan de volgende specialismen:algemene heelkunde,vaatchirurgie,oncologische chirurgie,ongevalschirurgie, gastro-intestinale chirurgie,orthopedie,cardiochirurgie,kinderchirurgie,plastische chirurgie,urologie en anesthesiologie/ pijnbestrijding. Het team is onderverdeeld in verpleegkundigen,polikliniek assistenten,medisch administratief medewerkers,gipsverbandmeesters en vasculair diagnostische laboranten. Totaal ongeveer 47 fte.dagelijks bezoeken zo n 300 patiënten onze werkeenheid. functie-inhoud U ondersteunt en coördineert het spreekuur,waaronder afname van gedeeltelijke anamnese,het maken van ECG s,afnemen van bloed en het geven van voorlichting.de administratieve werkzaamheden zullen ondersteund worden door een geheel nieuw ingevoerd automatiseringsprogramma,waar anesthesisten, verpleegkundigen en administratieve medewerkers ieder hun gegevens zullen invoeren. functie-eisen Wij zijn op zoek naar enthousiaste,flexibele en ondernemende verpleegkundigen die goed zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken.u heeft goede contactuele eigenschappen,bent leergierig en bereid tot het volgen van een aanvullende opleiding.u bent in het bezit van het diploma A verpleegkunde of HBO-V. salarisschaal 6/7 inlichtingen Mw.M.Butterman, 40238, tracer *98586 I Kernanalist experimentele oncopathologie afdeling/dienst pathologie,cluster V werktijd 36,de aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op verlenging. algemeen De unit experimentele oncopathologie is onderdeel van de afdeling pathologie en werkt nauw samen met de afdeling geneeskundige oncologie.binnen de unit worden autologe tumorcelvaccins bereid op basis van bij operatie beschikbaar gekomen tumorweefsel. Deze vaccins worden in klinische studies toegediend bij patiënten met dikke darm- en niercelkanker. Naast de productie van tumorvaccins verricht de unit onderzoek op het gebied van de tumorimmunologie en worden voor het onderzoek diverse celtypes geïsoleerd uit bloed en huidbiopten van patiënten. functie-inhoud Uw werkzaamheden zullen bestaan uit de bereiding van tumorvaccins uit tumormateriaal door enzymatische dissociatieprocedures.het tumormateriaal dat gebruikt wordt voor vaccinbereiding,haalt u op in diverse ziekenhuizen,waarbij u ter plekke zult samenwerken met verschillende artsen en analisten.daarnaast zult u diverse kwaliteitstesten uitvoeren ter controle van de vaccins en bent u,na training,actief betrokken bij het onderhouden van het current Good Manufacturing Practice (cgmp)-systeem.tevens zult u zorgdragen voor het isoleren van serum en verschillende celtypes uit bloed en huidbiopten en ondersteunt u het onderzoek van de unit. functie-eisen U heeft een MLO-opleiding,bij voorkeur met ervaring in steriel werken en basale celbiologische technieken.u werkt nauwgezet,heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel,beheerst de Engelse taal en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.het bezit van een rijbewijs is gewenst.ervaring met werken volgens cgmprichtlijnen en kennis van kwaliteitssystemen strekt tot aanbeveling. salarisschaal 7 inlichtingen Dr.S.M.van Ham, 44997,dr. E.Hooijberg, I Medisch administratief medewerker pre-assesment polikliniek afdeling/dienst poli heelkunde, cluster IV werktijd minimaal 32 algemeen Per 1 november zal op de poliklinische werkeenheid heelkunde en anesthesiologie,de pre-assesment polikliniek geopend worden, waarvoor wij een medisch administratief medewerker zoeken.de werkeenheid heelkunde en anesthesiologie biedt faciliteiten ter ondersteuning van patiëntenzorg,onderwijs en onderzoek aan de volgende specialismen:algemene heelkunde,vaatchirurgie,oncologische chirurgie,ongevalschirurgie,gastrointestinale chirurgie,orthopedie, cardiochirurgie,kinderchirurgie, plastische chirurgie,urologie en anesthesiologie/ pijnbestrijding. Het team is onderverdeeld in verpleegkundigen,polikliniek assistenten,medisch administratief medewerkers,gipsverbandmeesters en vasculair diagnostische laboranten. Totaal ongeveer 47 fte.dagelijks bezoeken zo n 300 patiënten onze werkeenheid. functie-inhoud U levert een belangrijke bijdrage aan ons streven naar snelle en efficiënte dienstverlening aan onze bezoekers.de administratieve werkzaamheden zullen ondersteund worden door een geheel nieuw ingevoerd automatiseringsprogramma,waar anesthesisten,verpleegkundigen en administratieve medewerkers ieder zijn of haar gegevens zal invoeren. functie-eisen Je bent in het bezit van het diploma medisch secretaresse of je hebt een vergelijkbare opleiding gedaan.enige werkervaring in een vergelijkbare functie strekt tot aanbeveling.je hebt een flexibele instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. salarisschaal 5 inlichtingen Mw.M.Butterman, 40238,R. *98350 I (Kern) analist afdeling/dienst klinische genetica en antropogenetica,dna- en eiwitdiagnostiek,cluster III, werktijd 36 algemeen De afdeling klinische genetica bestaat uit zes secties,t.w.de polikliniek klinische genetica,de sectie chromosoomdiagnostiek,de sectie DNA- en eiwitdiagnostiek en drie researchsecties.de nieuw aan te stellen medewerker zal werken in de sectie DNA- en eiwitdiagnostiek. Deze sectie verzorgt de moleculaire diagnostiek van erfelijke ziekten en is met name gespecialiseerd in erfelijke bindweefselziekten en erfelijke aanleg voor kanker.de aanstelling is voorlopig voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.aanstelling in deeltijd kan worden overwogen. functie-inhoud De werkzaamheden betreffen weefselkweek en moleculair genetisch werk ten behoeve van de DNA-diagnostiek van erfelijke ziekten.hierbij wordt gebruik gemaakt van een scala aan geavanceerde DNA analyse- en weefselkweek-technieken.er wordt in families met erfelijke ziekten gezocht naar meestal onbekende mutaties in de betrokken genen.daarbij wordt o.a.gebruik gemaakt van DGGE,DHPLC,direct sequencing en real time PCR. functie-eisen Opleiding op HLO-niveau.Bij voorkeur ervaring met weefselkweek en/of moleculair biologische technieken. salarisschaal 6/7 inlichtingen Dr.G.Pals,tst 48278,dr. J.J.P.Gille,tst I (Kern)analist IVF-laboratorium afdeling/dienst verloskunde en gynaecologie/ivf-centrum,cluster III werktijd 32/36 algemeen Het IVF-centrum assisteert en behandelt paren met een langdurige kinderwens.het IVF-centrum heeft een specialistisch laboratorium.binnen dit laboratorium vinden de in vitro-verrichtingen van de voortplantingstechnieken plaats. Deze verrichtingen worden aangevraagd door de eigen kliniek en klinieken uit de regio.in het laboratorium wordt gewerkt volgens een kwaliteitssysteem.het IVF-team bestaat uit ongeveer 35 medewerkers:artsen,analisten,verpleegkundigen, biologen en administratief medewerkers.wij zijn een zelfstandige unit gevestigd in gebouw Zuid (Amstelveenseweg 601).Hierdoor heeft ons centrum een heel eigen sfeer. functie-inhoud In de opleidingsperiode word je getraind in het analyseren en kweken van menselijke gameten (eicellen,zaadcellen) en embryo s.je adviseert de arts bij de keuze van terug te plaatsen embryo s. De opleiding tot IVF-(kern)analist wordt intern gegeven en duurt ongeveer een jaar.een specialistische opleiding tot IVF-senior-kernanalist behoort tot de carrièremogelijkheden. functie-eisen Je bent in bezit van het diploma HLO of MLO met certificaten.ervaring met microscopie, (weefsel)kweekervaring,kwaliteitssystemen en computers strekt tot aanbeveling.accuratesse is zeer belangrijk,evenals correcte omgangsvormen met patiënten.ben je flexibel (weekenddiensten),werk je graag in teamverband en ben je enthousiast,solliciteer dan. salarisschaal 6/7 inlichtingen Dr.J.W.Lens, 43266,dr.E.H. I Secretaresse afdeling/dienst polikliniek klinische genetica,cluster III werktijd 32/40 algemeen Op de polikliniek klinische genetica worden patiënten en familieleden gezien met vragen over aangeboren aandoeningen en erfelijke ziekten.u werkt op het secretariaat met in totaal drie secretaresses (3,0 fte) en een administratief medewerker (0,5 fte). functie-inhoud Het verzorgen van medische correspondentie met adviesvragers,huisartsen en specialisten,telefonisch contact met adviesvragers en verwijzers,opvragen van medische gegevens,maken van afspraken,patiënten- en diagnose-administratie,archiveren van literatuurgegevens.uw werkterrein is voornamelijk erfelijke tumoren.u werkt ten behoeve van een aantal vaste specialisten,arts-assistenten en genetisch consulenten. functie-eisen MAVO/HAVO met secretariële opleiding of NAMS-opleiding;ervaring in de gezondsheidzorg strekt tot aanbeveling,goede kennis van de Nederlandse taal en medische terminologie,kennis van de Engelse taal,zelfstandig en zorgvuldig werken,goede contactuele eigenschappen,affiniteit met de problematiek van erfelijke en aangeboren aandoeningen en kunnen werken in teamverband. salarisschaal 6 inlichtingen Saskia Jonkman,tst I Medisch administratief medewerker afdeling/dienst polikliniek heelkunde,cluster IV werktijd minimaal 24 algemeen De werkeenheid is onderdeel van cluster IV en bevindt zich samen met negen andere poliklinische werkeenheden in het polikliniekgebouw.de werkeenheid heelkunde en anesthesiologie biedt faciliteiten ter ondersteuning van patiëntenzorg,onderwijs en onderzoek aan de volgende specialismen: algemene heelkunde,vaatchirurgie, oncologische chirurgie,ongevalschirurgie,gastro-intestinale chirurgie,orthopedie,cardiochirurgie,kinderchirurgie,plastische chirurgie, urologie en anesthesiologie/ pijnbestrijding.het team bestaat uit verpleegkundigen,polikliniekassistenten,medisch administratief medewerkers,gipsverbandmeesters en vasculair diagnostisch laboranten. Totaal ongeveer 47 fte.dagelijks bezoeken zo n 300 patiënten onze werkeenheid. functie-inhoud Je levert een belangrijke bijdrage aan ons streven naar snelle en efficiënte dienstverlening aan onze bezoekers.je houdt de patiëntgebonden en algemene administratie bij,helpt bezoekers aan de balie,regelt (ook telefonisch) afspraken,bereidt het spreekuur voor en behandelt de medische correspondentie. functie-eisen Je bent in het bezit van het diploma medische secretaresse of je hebt een vergelijkbare opleiding gedaan.enige werkervaring in een vergelijkbare functie strekt tot de aanbeveling.je hebt een flexibele instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. salarisschaal 5 inlichtingen *98350,mw.M. tst I Analist medische immunologie afdeling/dienst pathologie,cluster V werktijd 32/36,de aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. algemeen Binnen het instituut voor pathologie van VU medisch centrum concentreert de werkeenheid medische immunologie zich op patiëntgerichte diagnostiek.daarnaast worden ook onderzoeken uitgevoerd in het kader van klinische trials.vanwege de geavanceerde aard van veel van de toegepaste technieken en de intensieve samenwerking met diverse research-medewerkers zijn de betrokken analisten zowel technisch als theoretisch goed onderlegd en gemotiveerd. functie-inhoud Je draait mee in een klein en gespecialiseerd team van betrokken analisten en maakt daarbij gebruik van een groot scala aan immunologische technieken,variërend van het aantonen van auto-immuunantistoffen (ELISA s,weefselfluorescentie assays etc.) tot cellulaire fenotyperingen (flowcytometrie) en functionele bepalingen (cytotoxie,proliferatie en cytokineproductie assays,fagocytose etc.).ook de verwerking van de gegevens op de computer zal tot je taken behoren.tevens zul je actief deelnemen aan de implementatie van een kwaliteitssysteem conform CCKL-richtlijnen.De interactie met de overige analisten van de unit is hierbij van groot belang,daar uitwisseling van taken essentieel is voor de continuïteit op het lab. functie-eisen Je bent in het bezit van een HLO-diploma medische richting.ervaring in het werken met humaan materiaal en immunologische technieken is gewenst.hiernaast zijn van groot belang:accuratesse,goede contactuele eigenschappen,flexibele instelling,beheersing van relevante computervaardigheden en gevoel voor humor. salarisschaal 7 inlichtingen Dhr.A.Kromhout,tst 44861,mw.dr.B.M.E.von Blomberg, tst I Arts geneeskundige in opleiding afdeling/dienst pathologie,cluster V werktijd 46 algemeen De afdeling pathologie verzorgt de diagnostiek van cellen, weefsels en lichaamsvochten afkomstig van patiënten uit het VU medisch centrum en van patiënten van huisartsen uit de regio Amsterdam.Daarnaast wordt onderzoek gedaan op het gebied van oncologie,immunologie en neurologie.de afdeling kent vijf gespecialiseerde werkeenheden:histodiagnostiek, cytodiagnostiek,neuro/immunodiagnostiek,immuno/celbiologie en moleculaire pathologie.het onderzoek is ondergebracht bij drie onderzoekinstituten,v-ici,icarvu en ICEN van het VU medisch centrum. functie-inhoud De afdeling pathologie heeft plaats voor een arts geneeskundige in opleiding voor het specialisme klinische pathologie.de opleiding duurt vijf jaar,een gedeelte hiervan (B-opleiding) wordt doorlopen in één van de twee samenwerkende ziekenhuizen. functie-eisen Naast een warme belangstelling voor de pathologie wordt een arts gevraagd met interesse voor wetenschappelijk onderzoek.het verrichten van een promotie-onderzoek tijdens de opleiding (zogenaamde AGIKO-constructie) is mogelijk. salarisschaal salarisinschaling geschiedt conform de geldende norm voor arts-assistenten inlichtingen Prof.dr.C.J.L.M.Meijer, tst 44070,prof.dr.P.Van der Valk,tst Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 8

9 01-12_ /08/ :02 Pagina 9 Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden I Medisch administratief medewerkster afdeling/dienst polikliniek mondziekten en kaakchirurgie,cluster II werktijd 32 uur,andere uren zijn bespreekbaar. algemeen De poliklinische werkeenheid mondziekten en kaakchirurgie kent naast de algemene kaakchirurgie de zwaartepunten oncologie,traumatologie en chirurgische kaakorthopedie.een team van twintig medewerkers (verpleegkundig en administratief ) draagt samen met de artsen,mondhygiënistes en röntgenlaborant zorgt voor een goede behandeling van de individuele patiënt. functie-inhoud Je verzorgt met meerdere collega s de patiëntenadministratie voor de afdeling mondziekten en kaakchirurgie.de administratieve werkzaamheden bestaan uit het ontvangen en inschrijven van patiënten,het maken van afspraken voor patiënten,zowel telefonisch als aan de balie.het administratief voorbereiden en afwerken van spreekuren en archiefwerkzaamheden. functie-eisen Je hebt een flexibele Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is.daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.je bent enthousiast,klantgericht, nauwkeurig en kan goed in teamverband werken.je bent in het bezit van het diploma medisch secretaresse (NAMS of gelijkwaardig hieraan). salarisschaal 4/5 inlichtingen Mevr.M.Boots,leidinggevend medisch administratief medewerkster,tst I (Junior) personeels- en organisatieadviseur afdeling/dienst clusterbureau II werktijd uur algemeen Cluster II bestaat uit een gevarieerd pakket aan afdelingen die zich met name op het hoofd- /halsgebied richten.het clusterbureau II ondersteunt deze afdelingen vanuit verschillende disciplines die elkaar aanvullen.deze ondersteuning is gericht op het faciliteren van de afdelingen bij vraagstukken voortkomend uit de dagelijkse bedrijfsvoering alsmede het realiseren van afdelings- en organisatiedoelstellingen zoals vastgelegd in het managementcontract. functie-inhoud De personeels- en organisatieadviseur is samen met een collega en de medewerkers personeelsadministratie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de afdelingen binnen cluster II bij personele vraagstukken in brede zin.de werkzaamheden bestaan uit het adviseren en informeren van het clusterbestuur,de clusterraad,leidinggevenden en medewerkers binnen het cluster bij personele en organisatorische vraagstukken en het l everen van een bijdrage aan de uitvoering ervan.daarnaast is een bijdrage leveren aan adequate managementinformatie een aandachtsgebied. functie-eisen Je hebt een afgeronde opleiding HBO personeelswerk of vergelijkbare opleiding.verder beschik je over inzicht in/kennis van de werkzaamheden van een personeelsadministratie en heb je ervaring met het genereren en analyseren van managementinformatie. Salarisschaal 9/10,afhankelijk van ervaring Inlichtingen P. Burgerjon,personeels- en Mevr.D. Bonink,manager bedrijfsvoering, I Arts-assistent klinische genetica afdeling/dienst polikliniek klinische genetica,cluster III werktijd 46 algemeen De afdeling klinische genetica en antropogenetica bestaat uit zes verschillende secties,waaronder de polikliniek klinische genetica,het laboratorium voor chromosomendiagnostiek en het laboratorium voor DNA- en eiwitdiagnostiek. De plaats van de arts-assistent is in de eerstgenoemde sectie.momenteel zijn binnen de polikliniek werkzaam:zeven klinisch genetici,drie arts-assistenten in opleiding,twee arts-assistenten niet in opleiding en drie genetisch consulenten. functie-inhoud De werkzaamheden bestaan uit klinisch genetische diagnostiek en erfelijkheidsvoorlichting bij diverse erfelijke en of aangeboren aandoeningen.het werkgebied zal voornamelijk de niet-oncogenetische aandoeningen omvatten. functie-eisen U bent in het bezit van een artsdiploma,liefst aangevuld met enige klinische ervaring in een relevant specialisme (gynaecologie/verloskunde,oogheelkunde, kindergeneeskunde,neurologie etc.).u heeft belangstelling voor de genetica.u beschikt over enthousiasme en goede communicatieve eigenschappen en u kunt goed zelfstandig werken. salarisschaal 11a inlichtingen Dr.J.M.Cobben,tst I Adjunct onderzoeker afdeling/dienst EMGO-instituut, cluster VI werktijd 36 uur.wij bieden een voltijds aanstelling voor de duur van drie jaar. algemeen Voor onderzoek naar de effecten van verpleegkundige ondersteuning in de eerste lijn van thuiswonende dementiepatiënten en hun mantelzorgers.het project wordt gefinancierd door ZONMw en uitgevoerd binnen het EMGO op de afdeling huisartsgeneeskunde onder verantwoordelijkheid van prof.w.stalman in de onderzoekslijn Common Mental Disorders. functie-inhoud In het kader van dit promotieonderzoek zult u een interventiestudie uitvoeren naar de effecten van verpleegkundige ondersteuning vanuit de huisartspraktijk bij mantelzorgers van thuiswonende patiënten met geheugenproblemen.tevens is hier een kosteneffectiviteitsanalyse aan verbonden.de projectleider is dr.h.van Hout,gezondheidswetenschapper met expertise in onderzoek naar dementie in de eerste lijn.er wordt nauw samengewerkt collega s van andere afdelingen en zorgverleners uit het veld. functie-eisen Wij zoeken iemand met ambitie om te promoveren die is afgestudeerd in geneeskunde,gezondheidswetenschappen,psychologie of een andere gelijkwaardige academische opleiding met belangstelling voor evaluaties van praktijkinterventies.belangrijke vowaarden voor het voltooien van dit promotieonderzoek zijn:goede contactuele eigenschappen,een positieve houding ten aanzien van samenwerken met zorgverleners in het veld en andere onderzoekers en enige vaardigheid met gecomputeriseerde dataverwerking en analyse. inlichtingen Dr.H.van Hout, I Eindredacteur/bedrijfsjournalist afdeling/dienst cluster VII algemeen De kernactiviteiten van de dienst beslaan zowel interne als externe communicatie (patiënten, bezoekers,verwijzers,relaties, media).er zijn zes aandachtsgebieden:patiëntenvoorlichting,advies over de interne en externe communicatie,bedrijfsjournalistiek,wetenschapsvoorlichting,sponsoring en fondsenwerving,woordvoering. functie-inhoud De belangrijkste taken zijn:eindverantwoordelijk voor het samenstellen,organiseren en redigeren van het medewerkersblad Tracer.Dit tweewekelijkse blad is een belangrijk middel om medewerkers te informeren over ontwikkelingen.u schrijft artikelen,signaleert ontwikkelingen en evalueert de nieuwswaarde hiervan.u bent verantwoordelijk voor afstemming met vormgevers en freelancers.u draagt zo nodig bij aan andere organisatieperiodieken.u adviseert medewerkers over het omgaan met de media. Als woordvoerder treedt u zelfstandig op naar externen of heeft u een verwijzende functie.u biedt medewerkers ondersteuning in hun contacten met de media.hierbij zijn geloofwaardigheid,belangenbehartiging en positieve beeldvorming kernbegrippen. functie-eisen U heeft journalistieke ervaring,en ervaring als eindredacteur is een voorwaarde.u heeft aantoonbare interesse in een organisatie die zich kenmerkt door een veelheid van professionals met veel ontwikkelingen.u kenmerkt zich door een brede interesse en een generalistische instelling binnen het vakgebied.een actieve,enthousiaste houding.u functioneert professioneel zelfstandig in teamverband.u heeft een relevante opleiding gevolgd op HBO/WO-niveau,bijvoorbeeld Nederlands en/of HBO-journalistiek. salarisschaal 10 inlichtingen Klompen Zoals u weet kunnen medewerkers van de verpleegeenheden en operatiepersoneel klompen krijgen voor hun werkzaamheden op de werkplek (beschikbaar gesteld door de werkgever).vele medewerkers hebben kenbaar gemaakt ook graag in de gelegenheid gesteld te willen worden om die klompen privé te gebruiken,maar dit bleek niet mogelijk.maar er is nu een goede oplossing gevonden: Vanaf heden kunnen er bij de Tip van Boots,in samenwerking met de uitgifte linnendienst,klompen van het merk Bighorn gepast en gekocht worden.de prijs die u als medewerker betaalt,is slechts 52,95 euro per paar. Jolly Hotel Wist u dat er in het centrum van Amsterdam,gelegen aan de Bloemenmarkt bij het Muntplein een viersterren-deluxe hotel staat? Waar u als medewerker van het VUmc heerlijk kunt verblijven? Dit hotel is tevens uitermate geschikt voor het onderbrengen van gasten voor afdelingen! Het hotel beschikt over 224 zeer luxe kamers,alsmede over negen comfortabele vergaderruimtes.ook is het mogelijk om in een appartement te verblijven.in dit hotel bevinden zich verschillende restaurants,waaronder op de eerste verdieping het sfeervolle Italiaanse specialiteitenrestaurant Caruso.Hier bestaat de mogelijkheid om zowel privé als zakelijk besloten te eten. Zoals u begrijpt zijn er voor VUmc-medewerkers en -afdelingen speciale prijzen.bent u geïnteresseerd in dit mooie hotel en wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met de Tip van Boots. Informatie over activiteiten Tip van Boots,ruimte 1 A 14.2,tst.43799, kunt de Tip van Boots ook bezoeken op intranet onder de rubriek Personeel,P&O,Tip van Boots. Dam tot Damloop De aanmelding voor de 19e Nike Dam tot Damloop op zondag 21 september 2003 is geheel volgeboekt.alle deelnemers die zich hebben opgegeven bij Eddy krijgen in week 36 een belletje of mailtje dat ze in week 37/38 hun loopnummer en loopshirt mogen komen ophalen.we hebben dit jaar een sponsor bereid gevonden om voor de Dam tot Damlopers loopshirts ter beschikking te stellen.dus bij het afhalen van uw persoonlijke loopnummer en veterchip krijgt u voor die dag ook een loopshirt mee, maar die moet na de loop weer schoon en wel worden ingeleverd bij Eddy. Indoor karten Op zaterdag 20 september 2003 zal er een indoor karttoernooi gehouden worden in de prachtige vernieuwde kartbaan van Silverstone te Zwanenburg.Er kunnen aan dit grootste spektakel totaal 24 deelnemers meedoen! U kunt zich individueel opgeven.dit spektakel kost voor u slechts 52,- euro p/p.en daar krijgt u ruim twee uur spektakel voor. Sluitingsdatum is vrijdag 12 september 2003.Dus wees er snel bij want VOL = VOL. Parijs In het weekend van 12 december 2003 zal er een driedaagse kerstbusreis georganiseerd worden naar de mooie en romantisch stad Parijs.Een stad die met de feestdagen zeer vriendelijk en vooral feestelijk is aangekleed.het zal een weekend worden dat u zeker niet mag missen!!!!.en de prijs die u hiervoor betaald is slechts 115,- euro per persoon, op basis van logies & ontbijt, inclusief excursies.u verblijft in een prachtig,goed ***hotel,op basis van een tweepersoonskamer,van alle gemakken voorzien.en u weet het:er mogen altijd introducées mee op deze reis! Binnenkort zal op diversen plaatsen in het ziekenhuis informatie hangen omtrent deze reis maar houdt u ook mijn website in de gaten want daar zal deze reis geheel beschreven staan.er kunnen met deze reis 42 personen mee.dus wees er op tijd bij VOL=VOL.Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor deze reis. KreaDoe 2003 Op de dagen 14 t/m 19 oktober 2003 is er weer een KreaDoe-beurs in de Jaarbeurs te Utrecht.De openingstijden zijn van tot uur.bij de Tip van Boots zijn er weer kortingskaarten te verkrijgen. Beach-zeskamp Vanwege de geringe belangstelling zal dit geplande sportevenement helaas niet doorgaan. Winkel & Bedrijvenboekje De nieuwe uitgaven van het Winkel & Bedrijvenboekje is uit.het is te verkrijgen bij de Tip van Boots.U wordt vriendelijk verzocht om het oude weg te gooien,want in deze editie staan weer nieuwe aanbiedingen.zoals de bekende banketbakkerij Limmen,een begrip van Amsterdam.U krijgt daar taarten,gebak,koek etc met 10% korting en bezorging door geheel Amsterdam. En wat denkt u van het jeansmerk G-star,ook met flinke korting te verkrijgen.dus het is zeker de moeite waard het nieuwe boekje. Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek personeel Dubbele invoerperiode personeelsadministratie clusters In verband met de komst van PeopleSoft,het nieuwe personeelssysteem,is voor de medewerkers van de personeelsadministratie in de clusters een drukke periode aangebroken.tot en met begin januari 2004 moeten zij alle personeelsgegevens in twee systemen (Persinf en PeopleSoft) gaan muteren en controleren.aan alle medewerkers van het VUmc wordt dan ook gevraagd hiermee rekening te houden.hierbij valt te denken aan:het tijdig en compleet inleveren van formulieren als declaraties en mutatieformulieren,nieuwe aanstellingen tijdig aanleveren etc. Telefonisch spreekuur Arbo en Milieu In verband met vakantie van 1 tot en met19 september is er 4 en 18 september geen telefonisch spreekuur.uw vragen en opmerkingen over arbo en milieu kunt u wél mailen naar de vakantieperiode wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Voor vragen specifiek over milieu kunt u ook terecht bij Aranka Virágh, tst of mailen naar 9 Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

10 01-12_ /08/ :02 Pagina 10 Win een vliegticket Wanneer u een van uw patiënten in aanmerking wilt laten komen voor een vliegticket,betaald door het VU medisch centrum,dan moet hij of zij voldoen aan de volgende voorwaarden:de patiënt moet onverzekerd zijn voor ziektekosten,de patiënt moet toerist zijn en gestrand in Nederland,de patiënt moet een ernstige aandoening hebben waarvoor langdurig opname in het VUmc of klinische revalidatie na opname noodzakelijk is en de patiënt moet zelf geen rode cent bezitten. Wanneer aan alle eisen wordt voldaan kunt u uw patiënt aanmelden bij. De werkelijkheid is minder mooi. In deze korte rubriek wordt het probleem repatriëren van nietverzekerde patiënten belicht. Voorbeeld: Op de SEH wordt een patiënt gepresenteerd die tijdens de vlucht van de VS naar Nigeria bewusteloos is geraakt,en bij de tussenlanding op Schiphol uit het vliegtuig is gehaald en naar het VUmc is vervoerd.patiënt blijkt een CVA te hebben.door de slechte toestand van de patiënt wordt hij op de IC opgenomen.patiënt is niet verzekerd.na ongeveer twee weken kan patiënt naar de verpleegafdeling,hij is halfzijdig verlamd.gewoonlijk wordt iemand door de afdeling vervolgens aangemeld voor een verpleeghuis of een revalidatiekliniek,voor verder herstel.wanneer iemand niet verzekerd is,heeft hij geen recht op voorzieningen uit de AWBZ.Geen verpleeghuis of revalidatieplek dus voor deze patiënt.bovendien wil hij terug naar zijn eigen land. Vliegen kan hij echter niet zonder begeleiding.de kosten voor dergelijk begeleid vervoer (geschat op euro) kan de patiënt niet betalen.de afdeling weet niet wat te doen;deze patiënt kan niet met ontslag,want hij heeft verpleging nodig en kan niet naar een andere instelling in Nederland. Naar eigen land terug is om financiële redenen ook geen optie. Op de site van bureau medische zaken staat een regeling rond niet-verzekerde patiënten,waarin ook het onderwerp repatriëring. De regeling bevat een stappenplan dat eventueel met behulp van maatschappelijk werk kan worden doorgelopen. Na overleg met BMZ (stap 7 van het stappenplan) bleek dat overplaatsen voor het VUmc kostenbesparend werkt.de verpleegdagprijs is zo n 1200 euro,dus een opname van tien dagen voor deze patiënt is duurder dan terugvliegen.via een van de vervoersbedrijven uit het stappenplan werd voor patiënt de terugreis zo spoedig mogelijk geregeld. Voor vragen rond niet-verzekerde patiënten:kijk op de intranet-site van BMZ! Afscheidsreceptie Didi Kriegsman gaat per 1 september 2003 het VUmc verlaten.na 26 jaar VU en VUmc, waarvan acht jaar als student geneeskunde en bijna achttien jaar als arts-onderzoeker bij het EMGO-instituut en de afdeling huisartsgeneeskunde gaat zij starten met de opleiding tot verpleeghuisarts.collegae en oud-collegae zijn van harte welkom op de afscheidsreceptie die plaatsvindt op maandag 25 augustus a.s.van tot uur in de Panoramazaal,voormalig gebouw van de medische faculteit,van der Boechorststraat 7. Loekie Huismans achter de geraniums? Loekie neemt afscheid van het HOI-lab.Zij maakt gebruik van de FPU-regeling.Na ruim 25 jaar VU eindelijk tijd voor andere dingen:een voettocht naar Rome om maar eens iets te noemen.eenieder die haar succes wil wensen met deze nieuwe levensfase,wordt van harte uitgenodigd voor haar afscheidsborrel op donderdag 28 augustus a.s.van tot uur in de Kuyp. Afscheid Na in totaal 25 jaar dienstverband bij de VU en het VU medisch centrum gaat Evie Kusin, manager bedrijfsvoering cluster VI,ons per 1 september verlaten.eindelijk tijd voor andere dingen:tuinieren,de wereldwinkel en veel reizen.eenieder die haar succes wil wensen met deze nieuwe levensfase,wordt van harte uitgenodigd op donderdag 28 augustus aanstaande van tot uur in het Rosarium,Amstelpark 1 te Amsterdam. Afronding opleiding De eindexamens van de leerlingen van de opleiding operatieen anesthesie-assistenten groep OA en AA 00,zullen worden gehouden op 18,19 en 20 augustus a.s.de uitreiking van de diploma s aan de geslaagden en de receptie zullen op donderdag 21 augustus a.s. plaatsvinden om uur in de polikliniek van het VUmc, patio west.u bent hierbij van harte welkom! Adreswijzigingen In juli heeft er een groot aantal verhuizingen plaatsgevonden.dit heeft geresulteerd in de volgende nieuwe adressen dr.d de Jong,chirurg 3 A /* dr.p.patka,chirurg 7 A /* mw.l.van Wieringen,secretariaat traumatologie 7 A R.Schuurman,secretariaat traumatologie 7 A J.R.M.van der Sijp,chirurg;chirurgische oncologie 7 A dr.ir.g.l.van Rij,klinisch fysicus 7 A transferverpleegkundigen 2 H prof.dr.j.j.de Lange,anesthesioloog; hoofd onderwijs,onderzoek en opleiding 7 D mw.drs.m.m.d.laveaux,anesthesioloog 7 D mw.drs.e.van Zalingen-Merckesteijn,anesthesioloog 7 D mw.drs.i.bannink,anesthesioloog 7 D drs.r.j.steur,anesthesioloog 7 A dr.a.schauer,anesthesioloog 7 A drs.h.e.j.brink,anesthesioloog 7 A mw.drs.a.hoegaerts,anesthesioloog 7 A mw.drs.c.hoedemaker,anesthesioloog 7 A mw.drs.a.m.w.van t Hek,anesthesioloog 7 A mw.m.van der Linden,klinisch psycholoog, geneeskundige oncologie 0 WBU mw.e.jagtenberg,planningsfunctionaris heelkunde (orthopedie en kinderorthopedie) 3 B /* mw.f.klinkenberg,planningsfunctionaris orthopedie en kinderorthopedie (heelkunde) 3 B /* mw.m.van Wolferen,planningsfunctionaris heelkunde (orthopedie en kinderorthopedie) 3 B J.Rehring,C-MAMK cluster IV 3 B De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda.deze site wordt tweewekelijks herzien.de eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. Opening academisch jaar september uur,aula.deze bijeenkomst staat in het teken van de fusie tussen de Vrije Universiteit en Windesheim. Het programma:voorzitter van het college van bestuur Wim Noomen opent de bijeenkomst.- Korte meditatie De kunst van het rekening houden door universiteitspastor Jannet Delver.- Muzikaal intermezzo door organist Ewald Kooiman en een zanggroep van het cultuurcentrum VU Griffioen.- Lezing door Ruud Frambach over WO versus HBO:zoek de verschillen.- Uitreiking VU-Onderwijsprijs door rector magnificus Taede Sminia.Na afloop is er een ontvangst in de foyer. Promoties en oraties Oraties 11 september uur,aula, prof.dr.ir.p.m.bongers.maak werk van RSI 17 september uur,aula, prof.dr.a.t.f.beekman.psychiatrische epidemiologie:van observatie naar experiment 17 september uur,aula, prof.dr.a.j.l.m.van Balkom.Evidence-based psychiatry:gaarkeuken of haute cuisine? 17 september uur,aula, prof.dr.w.j.g.hoogendijk.biologische psychiatrie:geestige materie. Over de translatie van stemming naar molecuul en terug Promoties 3 september uur,auditorium,a.d.f.dhondt.iiatrogenic Origings of Depression in the Elderly: Auditorium promotoren:prof.dr.w.van Tilburg, prof.dr.d.j.h.deeg copromotor:prof.dr.a.t.f.beekman 5 september uur,auditorium,i.van Zanten-Przybysz.Therapeutic applications of monoclonal antibodies in human ovarian cancer promotoren:prof.dr.r.h.m.verheijen,prof.dr.p.kenemans copromotor:dr.c.f.m.molthoff 5 september uur Auditorium,C.M.Bernaards.Smoking and health from adolescence into adulthood.results from the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study promotoren:prof.dr.w.van Mechelen,prof.dr.H.C.G.Kemper copromotoren:dr.j.w.r.twisk,dr.j. Snel 10 september uur,aula,b.c. Kuenen.Clinical experience with receptor tyrosine kinase inhibitors as anti-angiogenic treatment in cancer patients promotor:prof.dr.h.m.pinedo 19 september uur,aula,h.a. van Leiden.Prevalence and 10-year incidence of retinopathy.risk factors and the impact of screening for diabetes mellitus.the Hoorn Study. promotoren:prof.dr.b.c.p.polak, prof.dr.r.j.heine copromtoren:dr.ir.j.m.dekker,dr. A.C.Moll 24 september uur,aula (onder voorbehoud),h.k.e.bürger. Genetic roads to breast cancer promotor:prof.dr.p.j.van Diest 24 september uur,aula,c.m. Zwaan.Towards subgroup-directed therapy in acute myeloid leukemia promotoren:prof.dr.a.j.p.veerman, prof.dr.r.pieters copromotor:dr.g.j.l.kaspers 26 september uur,aula (onder voorbehoud),e.j.c.nieuwenhuis.staging of the NO neck in oral cancr patients by ultrasound guided fine needle aspiration cytology.is there a role for sentinel node indentification and molecular diagnosis? promotoren:prof.dr.g.b.snow,prof. dr.j.a.castelijns copromotoren:dr.r.h.brakenhoff, dr.h.j.pijpers 26 september uur,aula,a. Westerman. Basis helix-loop-helix transcription faxtor syntagms in the placenta and in lung melignancies. promotoren:prof.dr.m.a.blankenstein copromotor:dr.c.b.m.oudejans Symposia en cursussen 25 augustus en 8 september Senior-verpleegkundige in het VU medisch centrum:een uitdaging voor jou? Informatiebijeenkomsten voor verpleegkundigen die meer willen weten over deze nieuwe functie in het kader van functiedifferentiatie.van tot uur in de Westeinder (AVC,poli Q).Inlichtingen:Ellen Binnema,tst Vanaf 5 september 2003 (zeven bijeenkomsten gevolgd door een stage) Cursus Echoscopie voor verloskundigen in de 1e lijn UMC Utrecht Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,mw.l.ligtvoet,tst * 9 september Refereeravond, Implementeren van een belevingsgerichte zorgvisie, uur.vu medisch centrum,de Linge,colloquiumruimte 4.Lia van Straalen,innovatiemedewerker NIZW,leidt de discussie in. Inlichtingen:Margreet van Dijk,tst ,Kees Goverde,tst * 9 september Jaarvergadering stafconvent,thema Kwaliteit,zaal Rijn (voorheen collegezaal 2),17.00 uur. Sprekers:prof.dr.T.J.F.Savelkoul,lid raad van bestuur,en dr.a.r.jonkhoff,afdeling hematologie 10 september Symposium Literatuur & geneeskunde - Hoofdgebouw VU. Inlichtingen:dienst communicatie, Tanja Koekebakker,tst september 2003 Amsterdams Symposium Algemene Interne Geneeskunde:Beurs van Berlage Amsterdam Inlichtingen:Sanofi-Synthelabo,tst. (010) ,fax (010) of 12,19,26 september en 3 en 10 oktober Toepassingsgebieden van de epidemiologie (A 060). Inlichtingen:Postdoctoraal Onderwijs Epidemiologie,EMGO, 17 en 24 september en 8 oktober 2003 Verdiepingscursus gezondheidsrecht, uur,jaarbeurs,utrecht. Inlichtingen:Vermande t/m 26 september Epidemiologisch onderzoek:opzet en interpretatie (A 010).Inlichtingen: Postdoctoraal Onderwijs Epidemiologie,EMGO, 24 september Minisymposium Towards novel treatment modalilties in AML voorafgaand aan de promotie van Michel Zwaan (kinderoncologie):zaal Agora1 van uur,in het hoofdgebouw. Informatie per 25 september 2003 Studiedag De belangrijkste (knel)punten uit de Wet BIG voor verpleegkundigen: Jaarbeurs te Utrecht. Inlichtingen:Vermande Studiedagen,tel.(070) , 25 september 2003 themadag operatiekamers VU medisch centrum georganiseerd voor en door medewerkers van de operatieafdeling.thema:longen. Inlichtingen:werkgroep scholing OK,Nora van der Schot,tst september 10 oktober 2003 Postgraduate course Advanced Immunology - Faculteit Geneeskunde VU Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,mw.l.ligtvoet,tst september en 1 oktober Inleiding SPSS (A 015).Inlichtingen: Postdoctoraal Onderwijs Epidemiologie,EMGO, oktober herhalingscursus kindergeneeskunde VU medisch centrum.inlichtingen:paog cursus- en congresorganisatie,mw. L.Ligtvoet,tst ,7,8,13,14 en 15 oktober Principes van epidemiologische data-analyse (A 020).Inlichtingen: Postdoctoraal Onderwijs Epidemiologie,EMGO, 7 oktober nascholingsdag kinderverpleegkundigen - Hoofdgebouw VU. Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,mw.j.reddingius, tst oktober Symposium Het screenen op type 2 diabetes mellitus.uitkomsten van de Hoorn Screening Studie :Koninklijk Instituut voor de Tropen,Mauritskade 63,Amsterdam. Inlichtingen:L.J.van t Hull,tst , 23,24,27,28 en 29 oktober Lineaire regressie en variantie-analyse (A 030).Inlichtingen:Postdoctoraal Onderwijs Epidemiologie, 10 Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

11 01-12_ /08/ :02 Pagina 11 In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van het VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen.de tekst moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer.de prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen.advertenties bij voorkeur aanleveren via Te koop Bladruimer Greenway 18watt, blaast en zuigt,slechts één seizoen gebruikt,50 euro.a.m.visser,tst Deelnemers onderzoek neurologie gezocht De afdeling neurologie van het VUmc zoekt gezonde oudere vrouwen (tussen de 50 en de 80 jaar) zonder geheugenklachten voor een onderzoek naar hersenactivatie bij dementie,gemeten met functionele MRI (fmri).hersenactivatiepatronen veranderen bij de ziekte van Alzheimer.We willen deze graag vergelijken met die van gezonde ouderen vrouwen (mannen zijn reeds gescand). Wat moeten deelnemers doen? Eenmalig een bezoek brengen aan de MRI-afdeling van het VUmc.Een bezoek duurt 1 uur. Daarbij ligt men hooguit 30 minuten in de scanner.tijdens het scannen voeren deelnemers drie korte geheugentests uit, zodat de activiteit hierbij zichtbaar wordt. Wanneer kan men niet meedoen? Wanneer men last heeft van engtevrees (claustrofobie). Verder moet men geen metaal in het lichaam hebben (pacemaker,vaatclips in risicovolle gebieden).een kunstheup is echter geen probleem.verder moet men geen medicatie slikken die effect heeft op de hersenactiviteit (slaapmiddelen, antidepressiva),niet te veel alcohol drinken en geen drugs gebruiken. De reiskosten worden vergoed. Voor meer informatie gaarne bericht (naam,adres,telefoonnummer) aan:drs.r.goekoop, arts.afdeling neurologie,(020) Te huur/te koop aangeboden Vanaf dec. 03:jaren 60 tussenwoning in Ministerpark Naarden op loopafstand van NS-station Naarden/Bussum (met directe verbinding naar station Zuid/WTC) en nabij uitvalswegen.prijs nader overeen te komen. Informatie:J.van der Wal,tel / Opleidingscentrum VU medisch centrum Laan van Kronenburg AS Amstelveen Bedrijfsopleidingen Meta Ponsen, Verpleegkundige bijscholingen Shabnam Jairam, Verpleegkundige vervolgopleidingen tst Zaalverhuur Ellen Vaags tst Het opleidingscentrum is ook op het internet te vinden,achter de website van het VU medisch centrum onder algemene informatie,onderwijs,opleidingscentrum VU medisch centrum.het rechtstreekse adres is Pp raktische informatie Introductie nieuwe medewerkers Op maandag 1 september vindt de maandelijkse introductie voor nieuwe medewerkers plaats.het algemene gedeelte start in de projectiezaal van het audiovisueel centrum (AVC),receptie Q in de polikliniek,om uur.verzamelen om 9.45 uur bij restaurant Vermaat in de hoofdhal van het ziekenhuis. Ook stagiaires en anderen die tijdelijk (drie maanden of langer), in het VU medisch centrum werken,zijn welkom.als u wilt deelnemen aan de introductie en geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen,kunt u contact opnemen met de dienst communicatie,toestel Na de lunch is er een introductie bestemd voor verpleegkundigen. Deze start om uur en wordt om uur afgesloten met een rondleiding door het gastenverblijf.verzamelen rond uur in De Kuyp.Ook medici en beroepsbeoefenaren die (tijdelijk) bij het VU medisch centrum in dienst treden,kunnen in de middaguren een vervolgintroductie bijwonen.deze vindt plaats in vergaderzaal 3 C 99 van tot uur.u kunt zich hiervoor inschrijven bij het secretariaat bureau medische zaken,tst.43555/ Nieuwe website Er is een nieuwe website online op het internet,speciaal gericht op ziekenhuispersoneel:het ZiekenhuisForum (www.ziekenhuisforum.nl).op deze website kunnen vragen gesteld worden aan iedereen die werkzaam is binnen het ziekenhuis,zoals medisch personeel,paramedici,verpleegkundig personeel,maar ook technici,medewerkers personeelszaken,informatisering,etc. etc.! Ook voor medewerkers van Bedrijfsopleidingen Medewerker en werkoverleg: regisseur van eigen gedrag Vindt u dat er in uw werk iets beter kan? Wilt u er vaker in slagen om gehoord en gezien te worden? Wit u weten hoe u kunt bijdragen aan een prettige constructieve sfeer? Het werkoverleg is dé gelegenheid om uw ideeën,meningen en plannen voor het voetlicht te brengen.daar communiceren u en uw collega s over de zaken die er toe doen. Benut uw werkoverleg optimaal en wordt zo de regisseur van uw eigen gedrag! De training duurt twee dagen,is bedoeld voor medewerkers van het VUmc.en vindt plaats op 21 en 22 oktober 2003,op 1 en 2 december 2003 en op 9 en 10 maart Leidinggeven aan het werkoverleg Doelgroep:leidinggevenden die op professionele wijze het werkoverleg van hun team willen voorzitten.u zou het werkoverleg op uw afdeling wel wat meer inhoud willen geven.u hebt het idee dat het wel erg op u aankomt. De inbreng van uw medewerkers tijdens het werkoverleg kan naar uw smaak wat groter zijn,of u wilt de discussies in het overleg beter in de hand houden en wil graag weten hoe dat aan te pakken.dan is deze training uitermate geschikt.de training duurt één dag en vindt plaats op 28 oktober as.en 6 april het VUmc kan dit forum dus erg interessant zijn! Jaarvergadering stafconvent Op dinsdag 9 september 2003 zal om uur de jaarvergadering van het stafconvent gehouden worden in zaal Rijn (voorheen collegezaal 2).Het thema van deze jaarvergadering is Kwaliteit.Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn prof.dr.t.j.f.savelkoul,lid raad van bestuur,en dr.a.r.jonkhoff,afdeling hematologie.iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp,is van harte welkom.aanmelding vooraf is niet noodzakelijk. Doelmatigheidsonderzoek Onlangs is door NWO nadere informatie verspreid over het indienen van vooraanmeldingen i.h.k.van Doelmatigheidsonderzoek.Hieronder volgt de door NWO voorgestelde procedure voor het indienen van een vooraanmelding. De vooraanmeldingen kunnen niet per projectnet (het elektronische indiensysteem van ZonMw) worden aangeleverd, maar moeten in ieder geval per gewone post en bij voorkeur ook per worden ingediend.de vooraanmeldingen moeten vóór maandag 15 september 2003 bij NWO zijn ingediend.hierbij gelden twee aandachtspunten:indieners wordt verzocht de lengte van hun aanvraag te beperken tot maximaal acht pagina s,voor elektronische indiening geldt het volgende Deze informatie staat ook op de NWO-website (www.doelmatigheidsonderzoek.nl).daarnaast is het bij het indienen van een vooraanmelding noodzakelijk dat de raad van bestuur namens de instelling mede ondertekent. Werkoverleg voor teams Echt lekker loopt het werkoverleg in uw team niet altijd.het kan allemaal wat effectiever:er wordt heel lang over een onderwerp gepraat en dan nog wordt er geen knoop doorgehakt.afspraken worden vaak niet nagekomen,soms is de sfeer niet optimaal,sommige teamleden twijfelen:is het de tijd wel waard? Het OCV kan uw team helpen een verbeterplan samen te stellen en te realiseren.dit kan middels een teamtraining waarin een programma op maat wordt ontwikkeld om het werkoverleg van uw team te revitaliseren.kosten _ 575,- per dagdeel. Nederlands als tweede taal voor medewerkers in facilitaire diensten U wilt uw kennis van de Nederlandse taal uitbreiden om uw huidige werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren of uw loopbaanwensen te kunnen vervullen.deze training is speciaal georganiseerd voor medewerkers in facilitaire diensten,zoals de huishoudelijke dienst,de keuken en de transportdienst.de cursus bestaat uit vijftien bijeenkomsten van twee uur.daarnaast moet u rekenen op minimaal vier uur zelfstudie per week.de cursus start in september en eindigt in januari. Nederlands als tweede taal - vervolgcursus U wilt uw kennis van de Nederlandse Hiertoe dienen de aanvragen uiterlijk woensdag 10 september bij bureau medische zaken t.a.v. dr P.de Haan,kamer 3 D 28,te worden ingediend.mocht u vragen hebben,dan kunt u met hem contact opnemen,tst of taal uitbreiden teneinde uw huidige werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren of uw loopbaanwensen te kunnen vervullen.het opleidingscentrum organiseert deze cursussen speciaal voor medewerkers in de gezondheidszorg.de cursus bestaat uit vijftien bijeenkomsten van twee uur.daarnaast moet u rekenen op minimaal vier uur zelfstudie per week.de cursus start in september en eindigt in januari. Neemt u voor inschrijving of informatie contact op met Meta Ponsen,tel Verpleegkundige bijscholingen Werken met stralingsbronnen Een handige bijscholing voor medewerkers van functieafdelingen,verpleegeenheden en werkeenheden die betrokken zijn bij röntgenonderzoek,en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die met radioactieve stoffen worden behandeld. In één dag op de hoogte van straling, de toepassingsmogelijkheden,de risico s,de apparatuur etc.de bijscholing wordt gehouden op 30 oktober,schrijf u in voor 11 september bij Shabnam Jairam,44253 En verder... 7,8,9 oktober immuno-/biotherapie 27,28,29 oktober 2003 en 25 maart 2004,psychiatrische gedragsstoornissen Abonnement op Tracer Vanaf 1 juli bestaat de mogelijkheid een abonnement te nemen op het medewerkersblad Tracer door ex-medewerkers,gepensioneerden en andere geïnteresseerden.het medewerkersblad Tracer verschijnt tweewekelijks en is tot nu alleen intern via inforekken verspreid in alle gebouwdelen. Voor iedere medewerker die na 1 juli met ontslag of pensioen gaat,wordt bij de ontslagpapieren een antwoordkaart gevoegd waarop men kan aangeven een abonnement te willen op Tracer. De antwoordkaart zal ook verspreid worden onder reeds bestaande gepensioneerden via het Gezelschap Senioren VU. Voor geïnteresseerden in het VU medisch centrum die Tracer willen ontvangen,is de antwoordkaart ook verkrijgbaar bij de dienst communicatie,0 B 102,tst Voor een abonnement gelden de volgende afspraken: Ex-medewerkers,gepensioneerden en andere geïnteresseerden kunnen na invulling van de bon Tracer een half jaar kosteloos ontvangen; Na dit half jaar stopt het gratis abonnement automatisch. Dan kan men zich,indien men daar prijs op stelt,opgeven voor een betaald abonnement (via een opnieuw aangeboden bon); De abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden bedraagt 30 euro per jaar.gepensioneerden betalen 20 euro per jaar. De abonnementenservice wordt uitgevoerd door Abonnementenland.Opgave en vragen over abonnementen bij Abonnementenland,Postbus 20,1910 AA Uitgeest,telefoon (0251) , fax (0251) 310 Relatiegeschenken Bij dienst communicatie,0 B 102,kunt u relatiegeschenken kopen tegen contante betaling of op kostenplaats: aktetas 11,50 baby T-shirtje 6,50 beertje 5,00 boek:ziektebeelden 49,50 bureauklok 22,00 cd-houder 7,50 fietsreparatieset (20-delig) 7,50 foto-album flip-over 17,00 golfbal topflite titanium (3 stuks) 8,75 informatiemap 3,00 katoenen tas 1,25 key-cord 1,50 kleurpotlodensetje 0,75 lederen organizer 31,50 mark-it (5 x 25 index tabs) 2,00 moving clock,kalender,temp,alarm 15,00 paperclips met logo (100 stuks) 10,00 paraplu 7,50 pen in luxe geschenkdoos 13,00 presse-papier 28,00 reiswekker 20,50 rugzak 6,50 telefoonregister 5,25 thermosfles 7,50 visitekaartjeshouder 4,00 T-shirt Om een oude traditie in ere te herstellen kunnen medewerkers voor een collega die een kind heeft gekregen,een T-shirtje ophalen bij de dienst communicatie (ruimte 0 B 102) onder inlevering van het geboortekaartje.dit als attentie van de raad van bestuur. Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service Donderdag Soep geb.tomatensoep; held.kippensoep Menu rosbief;remouladesaus; VU-salade;aardappelsalade Veg. veg.schnitzel Vrijdag Soep condésoep;held.kip-kerriesoep Menu babi ketjap;ketjap groenten; witte rijst Veg. veg.quorn-ketjap Zaterdag Soep geb.aspergesoep;held. groentesoep Menu varkensfricandeau;snijbonen;gek.aardappelen Zondag Soep geb.kip-kerriesoep;tomaatvermicellisoep Menu cotelet suisse;broccoli;pommes duchesses Maandag Soep geb.champignonsoep; Madrileense soep Menu Hongaarse goulash; doperwten;witte rijst Veg veg. goulash Dinsdag Soep geb.kippensoep;held. aspergesoep Menu kippenbout;rozijnensaus; Hongaarse zuurkool;gebakken aardappelen Veg veg.schnitzel Woensdag Soep geb.tomatensoep;chinese kippensoep Menu stamppot rauwe andijvie; rookworst Veg omelet tomaat-kaas Donderdag Soep geb.aspergesoep;held. groentesoep Menu nasi;kip met pindasaus;atjar met kroepoek Veg veg. nasi met omelet Vrijdag Soep geb.kip-kerriesoep;tomaatvermicellisoep Menu gebakken vis;remouladesaus;wortelen;aardap.puree Zaterdag Soep goulashsoep;held.vermicellisoep Menu varkensoester;groene pepersaus;doperwten;gekookte aardappelen Zondag Soep geb.tomatensoep; held.kippensoep Menu kipfilet;kerriesaus;haricots verts;pommes duchesses Maandag Soep condésoep;mulligatawny soep Menu speklapje;tuinbonen; gekookte aardappelen Veg omelet tomaat-kaas Dinsdag Soep geb.champignonsoep; Madrileense soep Menu gebakken vis;cocktailsaus; worteltjes;geb.aardappelen Woensdag Soep geb.kippensoep;held. aspergesoep Menu babi pangang met saus;atjar; sambalboontjes;witte rijst Veg veg. quorn pangang Wijzigingen voorbehouden 11 Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

12 01-12_ /08/ :02 Pagina 12 NieuwBouw Steunbetuiging academische ziekenhuizen aan Arjan Erkel FOTO:FRED SCHUURHOF Op 1B hangen twee foto s van de Duitse kunstenaar Uwe Laysiepen. Beide zijn afkomstig uit zijn periode in China, die duurde van 1998 tot De titel van beide exemplaren is The Great Wall Walk. De foto s hebben een bijzondere achtergrond: Laysiepen en zijn partner Marina Abramovic maakten vanaf 1976 samen reizen waaruit zij performances ontwikkelden die zij als kunstwerk in musea uitvoerden.toen hun relatie in 1988 ten einde liep is het project The Great Wall hun laatste gezamenlijke performance geworden. Ieder begon aan een einde van de Chinese muur en liep richting het midden (2.000 km ieder): daar ontmoetten ze elkaar ten afscheid.naar aanleiding van deze reis is een boek en film verschenen met de titel The Lovers. TK Thee met travestieten en bloemkolenspel Introductieperiode geneeskundestudenten begonnen Hiernaast de brief aan de minister van Buza,waarin de gezamenlijke umc s hun bezorgdheid uiten over de ontvoering van Arjan Erkel. Deze is met instemming van Artsen zonder Grenzen opgesteld en op 14 augustus verstuurd aan de pers.de brief komt ook op de website van AZG. Betreft steunbetuiging Zeer geachte heer De Hoop Scheffer, Namens de Universitair Medische Centra in Nederland willen wij onze grote bezorgdheid aan u overbrengen, over de vermissing van de heer Arjan Erkel, medewerker van de humanitaire hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen. Zoals u weet is het deze week een jaar geleden dat Arjan Erkel in de Russische deelrepubliek Dagestan is ontvoerd. Het voortduren van zijn ontvoering beschouwen we als een zeer ernstige situatie. Wij vragen u dringend alle mogelijkheden binnen uw bereik aan te wenden, die aan een spoedige vrijlating van Arjan Erkel en zijn terugkeer naar Nederland kunnen bijdragen. Graag willen we onze steun uitspreken aan de bewonderenswaardige inspanningen die de familie, vrienden en collega s van Arjan Erkel leveren om deze situatie tot een goed einde te brengen. Wij wensen hen daarbij veel succes en hopen met hen op een goede afloop. Namens de Universitair Medische Centra in Nederland Prof.dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum (AMC) Drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) Dr.Ir. P.C.J. Leijh, vice-voorzitter Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Drs. J. Hamel, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Drs. F.J.M. Werner, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMCN) Prof. dr. G.H.Blijham, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Prof.dr. T.J.F. Savelkoul, lid Raad van Bestuur Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) Hoogachtend, Prof.drs. M.H. Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur Tim Korenhoff Met een informatiemarkt rond VU Beach begon op maandagochtend 18 augustus de introductieperiode voor nieuwe geneeskundestudenten. Zo n 220 van de 350 studenten schreven zich in voor deze periode die een week duurt. Op de informatiemarkt stonden zo n dertig marktkraampjes, alle bevolkt door vrijwilligers van politieke partijen, uitzend- en kamerbureaus, studenten- en roeiverenigingen en andere organisaties die interessant zijn voor studenten. FOTO ANNUSKA HOUTAPPELS Berbe Paes en Eva de Kroon begeleiden een groep van zestien eerstejaars studenten. Duidelijk herkenbaar in hun bordeauxrode polo-shirt zullen ze hun overwegend vrouwen tellende groep wegwijs maken in Amsterdam. Vanavond gaan we eerst uiteten, daarna hebben we een feest, zegt Eva die net als Berbe tweedejaars studente is. Het programma is bomvol. Een aantal excursies naar musea, een dagje zeilen, informatiebijeenkomsten op de faculteit, cabaret, toneel, de mystery tour, thee met travestieten, het bloemkolenspel (studenten krijgen een bloemkool mee die ze met Amsterdammers moeten ruilen tegen een zo spectaculair mogelijk voorwerp) en talloze feesten: het is maar een greep uit de activiteiten die de twee noemen. Trainingskamp Hoewel sommige activiteiten banaal overkomen is de gedachte achter de week duidelijk: de studenten krijgen de kans elkaar, de faculteit, de stad en hun studie goed te leren kennen. De week wordt namelijk afgesloten met een weekeinde in Bergen op Zoom, waar artsen hun zullen informeren over de diverse mogelijke specialisaties. Wat dat betreft is een week kort, en is het logisch dat er zoveel ingepropt is: in één week krijgen de aankomend studenten heel wat informatie te verwerken. Ook de twee mentoren hebben het er maar druk mee. Niet alleen zijn ze zelf uiteraard aanwezig bij alle activiteiten, maar ook moeten ze van alles regelen: kaartjes kopen voor de evenementen, zorgdragen voor de financiën, de maaltijden en de afspraken. Ook moeten ze kunnen anticiperen op mensen die buiten de groep vallen of er de brui aan dreigen te geven, bijvoorbeeld. We hebben hiervoor een speciaal trainingskamp gehad, dat drie dagen duurde. Best zwaar, zegt Berbe. Maar ook leuk, vindt Eva. Want we leerden ook gewoon simpele spelletjes om de groep te kunnen vermaken, hoor, zegt ze. Toch beschouw ik dit als een grote verantwoordelijkheid. Het is een uitdaging, daarom offer ik er graag een extra weekje vakantie voor op. Berbe is mentor omdat ze vorig jaar zelf zo n leuke introductieweek had. Door haar enthousiasme, en dat van Eva, zullen uit haar groep ongetwijfeld óók weer nieuwe mentoren voortkomen. Lorenzo Overig (Bron:Sociaal jaarverslag 2002.Het volledige sociaal jaarverslag is te vinden op de website van personeel & organisatie) Het VU medisch centrum heeft een eigen flexbureau opgezet.dit bureau zorgt voor de inzet van flexibel personeel voor het primaire proces.dit personeel zal voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve wensen van het lijnmanagement en wordt aangeboden tegen minimale kosten.het flexbureau neemt flexibel inzetbaar personeel in dienst en leent het personeel uit als tijdelijke krachten aan afdelingen en diensten.daarnaast functioneert het flexbureau als intermediair tussen afdelingen en uitzendbureaus.het flebureau bevindt zich in de centrale hal van de kliniek. 12 Tracer 21 augustus 2003 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

De MS van Tess Als elke dag onzeker is

De MS van Tess Als elke dag onzeker is Morgen gaan we naar de huisarts, zegt haar moeder s middags. Ik weet niet wat er met je is. Je bent zo moe de laatste tijd. En nu heb je ook nog last van je oog. De juf zegt dat ik misschien een bril moet,

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Máxima Oncologisch Centrum (MOC) Inleiding Als u van uw behandelend arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B3. Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling B3. Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling

Nadere informatie

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM HET BELANG VAN ONZE HANDEN Het is wellicht iets waar niemand iedere dag bij stilstaat, maar onze handen zijn erg belangrijk. Zonder handen zouden we dagelijkse klusjes onmogelijk kunnen uitvoeren en zou

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Een hoofdstuk uit Kort maar krachtig, portretten van extreem kleine mensen; Cornelie van Well. Uitgeverij De Tijdstroom. http://www.wijwell.nl/kmk/ Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Wij zijn gelukkig zoals

Nadere informatie

Welkom op verpleegeenheid D2, de kinderafdeling van ons ziekenhuis. Ziek zijn is niet altijd even prettig, zeker niet als je in het ziekenhuis ligt.

Welkom op verpleegeenheid D2, de kinderafdeling van ons ziekenhuis. Ziek zijn is niet altijd even prettig, zeker niet als je in het ziekenhuis ligt. Welkom Hallo Welkom op verpleegeenheid D2, de kinderafdeling van ons ziekenhuis. Ziek zijn is niet altijd even prettig, zeker niet als je in het ziekenhuis ligt. Toch kan een ziekenhuisopname best fijn

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier H 3 Ontslag Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 U bent opgenomen op afdeling D3 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Voor of tijdens deze opname heeft u

Nadere informatie

Jongeren. Wat is hier te doen? op de Kinder- en jongerenafdeling. Kinder- en jongerenafdeling Zaans Medisch Centrum

Jongeren. Wat is hier te doen? op de Kinder- en jongerenafdeling. Kinder- en jongerenafdeling Zaans Medisch Centrum Jongeren op de Kinder- en jongerenafdeling Wat is hier te doen? Je dacht vast bij jezelf: hoezo kinderafdeling? Maar echt, dit is de leukste afdeling van het ziekenhuis. Inderdaad liggen er veel kleine

Nadere informatie

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis Stap dichter naar huis Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 2 Waarom deze folder? Een ziekenhuisverblijf is een hele gebeurtenis, waarbij onderzoek en behandeling veelal centraal

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN

rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN Presentatie Freya bij overhandiging o rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN Den Haag, 19 maart 2009 De praktijk aan het woord Wat is de aanleiding. a anleiding. Ongeveer een jaar geleden

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

I n l e i d i n g. Deze brochure bestaat uit twee delen: 1. Een verhaal waarin Kids in Action wordt uitgelegd voor kinderen (pagina 4 t/m 10).

I n l e i d i n g. Deze brochure bestaat uit twee delen: 1. Een verhaal waarin Kids in Action wordt uitgelegd voor kinderen (pagina 4 t/m 10). Leefstijlprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht (begeleiding door kinderarts, beweeg- & leefstijladviseur, fysiotherapeut en diëtist) Wat beweegt jou? Kids in Action 2 I n l e i d i n g Kids

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Palliatieve bestralingsbehandeling

Palliatieve bestralingsbehandeling Kanker Instituut U bent door uw behandelend arts voor een korte palliatieve bestralingsbehandeling naar de Polikliniek Palliatieve Radiotherapie doorverwezen. Het doel van deze bestraling is het verminderen

Nadere informatie

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Een onderzoek naar de behandeling van angst- en stemmingsklachten. Informatie voor deelnemers Drs. L. Kool Dr. A. van Straten

Nadere informatie

4.1 Omcirkel het juiste antwoord.

4.1 Omcirkel het juiste antwoord. 4.1 Vraag 1 Het begrip vitaliteit heeft vooral te maken met... A. aankomen en afvallen B. gezondheid en geluk C. dansen en bewegen D. werk en carrière Vraag 2 Hoe vind je de meest betrouwbare informatie

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Maximale inspanningstest

Maximale inspanningstest Maximale inspanningstest Je komt bij ons in het ziekenhuis voor een test. Die test heet maximale inspanningstest. Het is een onderzoek waarbij de dokter onderzoekt: Hoe jouw conditie is. Hoe je longen,

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2014 pavo 0220 Welkom op verpleegafdeling B3 U bent opgenomen in het

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Welkom op de palliatieve unit Afdeling B3, locatie Dordwijk

Welkom op de palliatieve unit Afdeling B3, locatie Dordwijk Welkom op de palliatieve unit Afdeling B3, locatie Dordwijk Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2014 pavo 0458 Inleiding U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op de palliatieve

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

PROTOCOL WAT TE DOEN BIJ (EEN VERMOEDEN VAN) HEIMWEE

PROTOCOL WAT TE DOEN BIJ (EEN VERMOEDEN VAN) HEIMWEE PROTOCOL WAT TE DOEN BIJ (EEN VERMOEDEN VAN) HEIMWEE Colofon @2006 Scouting Jong Arcen Auteur: Audrey Appeldoorn Aan dit protocol werkten verder mee: Tijdens het schrijfproces hebben Scoutingleden meegelezen.

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie/Oncologie

Afdeling Chirurgie/Oncologie Afdeling Chirurgie/Oncologie U bent opgenomen op afdeling chirurgie/oncologie. In deze folder kunt u informatie vinden over de gang van zaken op de afdeling. De afdeling Afdeling chirurgie/oncologie telt

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Algemeen Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het kan ook zijn dat u onverwacht bent opgenomen in het ziekenhuis. De arts heeft

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of.

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. 1. Trek je schoenen uit moeder heeft pas schoongemaakt. 2. Ik wilde gaan tennissen mijn vrienden vonden het te warm. 3. Drink je koffie drink je

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Oncologie. Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Oncologie. Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Oncologie Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer umcg (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Kanker. Inhoud. Inleiding. Wat is kanker? Inleiding

Kanker. Inhoud. Inleiding. Wat is kanker? Inleiding Kanker Inhoud Inleiding Inleiding Wat is kanker? Soorten kanker In het kinderziekenhuis Wat kan je doen tegen kanker? Afsluiting Bronvermelding Ik houd mijn werkstuk over kanker, omdat het mij een moeilijk

Nadere informatie

Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking

Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking Het beste uit jezelf Waarom mag je niet altijd doen wat je wilt? Steven is ernstig gehandicapt. Eén van zijn beperkingen is dat hij niet kan praten. Je moet dus goed

Nadere informatie

Welkom. Thoraxcentrum

Welkom. Thoraxcentrum Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardio thoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie te ondergaan aan uw hart of longen. Door middel van deze folder

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen Delier Informatie voor familie en betrokkenen Inleiding Op onze verpleegafdeling is een familielid, vriend(in) of kennis van u opgenomen. Tijdens uw bezoek aan de patiënt heeft u waarschijnlijk gemerkt

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed -

Algemene informatie. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - Algemene informatie Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis - Kom uit het bed - 1 U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag ongeveer 30% van de ouderen die behandeld

Nadere informatie

Welkom bij De Jutters

Welkom bij De Jutters Praktische informatie Waar kan ik meer informatie vinden? Wil je meer weten over, ben je benieuwd naar ons team of wil je informatie over jouw problemen? Je leest en ziet er meer over op onze website:

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie