Babino pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang De Rank. Versie Versie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Babino pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang De Rank. Versie Versie 1.1"

Transcriptie

1 Document Bedrijfsnaam Documentnaam Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang De Rank Babino B.V. Babino pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang De Rank Versie Versie 1.1 Datum 4 juli 2014

2 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene zaken Vestigingen gegevens Welke diensten biedt Babino? Doel en functie Pedagogisch Werkplan Het belang van de buitenschoolse opvang Voor wie is Buitenschoolse Opvang De Rank? De openingstijden Sluitingsdagen Kosten Betalingen Visie en uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling en begeleiding van het kind Pedagogische visie Pedagogische doelstelling Voorafgaand aan de opvang Inschrijven Wachtlijsten Intakegesprek Wenbeleid Opzegtermijn Annulering De Groep Samenstelling van de groep Stamgroep Dagindeling Brengen en halen Contact met de ouders Af- en aanwezigheid melden Bereikbaarheid Ruilen van dagen Extra opvang Studiedagen Problemen signaleren Handicap Intercultureel werken Medewerkers Pedagogisch medewerk(st)er Vast personeel Oproepkrachten Stagiaires Vrijwilligers Nieuwe medewerk(st)ers De ontwikkeling van het kind en de begeleiding daarbij Levensovertuiging en sociale achtergrond Pesten Voeding Eten en drinken Diëten, allergieën en andere culturen Feesten en trakteren Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren Hygiëne

3 9.1 Hygiëne/schoonmaak verblijfsruimte Persoonlijke hygiëne pedagogisch medewerk(st)ers en kinderen Huisregels Entree Leefruimte Buitenruimte Sanitair kinderen Keuken Bergruimtes Kantoor Sanitair volwassenen Omgeving Overdracht van ziektekiemen Binnenmilieu Medisch handelen Veiligheid Kinderen ophalen uit school Uitstapjes maken Omgang met film-, video- en fotomateriaal Vrijheidscontract Achterwachtregeling EHBO en BHV Bij ongevallen en rampen Mishandeling of vermoedens hiervan GGD Inspectierapport Ziekte Zieke kinderen Kinderziektes en hoofdluis Medicijnovereenkomst Klachtenregeling

4 1.0 Inleiding Babino B.V. biedt kwalitatief goede opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Babino maakt onderscheid tussen het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan. Het pedagogisch beleidsplan is voor alle vestigingen van Babino gelijk, zo werkt iedereen (directie en pedagogisch medewerkers) vanuit dezelfde achtergrond. In het pedagogisch beleidsplan lichten wij onze visie op ons pedagogisch handelen en onze doelen toe. Wij zijn ons ervan bewust dat een pedagogisch beleidsplan nooit af is. Het is een voortdurend proces van vernieuwing en verbetering. Het gaat om permanent nadenken over wat wij willen bereiken en waar wij voor staan als organisatie. Zo creëren wij duidelijkheid naar de ouders toe en geven wij aan wat wij belangrijk vinden bij het opvoeden van kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is een handleiding voor het handelen van de pedagogisch medewerk(st)er. De pedagogisch medewerk(st)ers spreken elkaar dan ook aan op elkaars handelen. Dit nodigt uit tot eventuele discussies en vergaderingen over het pedagogisch werkplan. Zo blijft ons pedagogisch werkplan altijd actueel. Kortom het pedagogisch werkplan biedt ons de mogelijkheid om ons verder te ontwikkelen. Het biedt de pedagogisch medewerkers een houvast in het werken met de kinderen en de ouders een mogelijkheid om voor een Kinderopvang te kiezen op basis van pedagogische opvattingen. 4

5 2.0 Algemene zaken 2.1 Vestigingen gegevens Buitenschoolse Opvang De Rank J.J.Allanstraat RD Westzaan Tel: n.b. LRK nr. BSO: n.b. Postadres Babino B.V. Akere AZ Assendelft Telefoon : Internet : Welke diensten biedt Babino? Kinderopvang Babino is een professionele organisatie in de regio Zaanstad. Wij bieden: Kinderdagverblijf (KDV) voor kinderen van 0-4 jaar Peuteropvang (PO) voor kinderen van 2-4 jaar Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4-13 jaar - VSO = Voorschoolse opvang - NSO = Naschoolse opvang - Vak = Vakantie opvang - Opvang tijdens studiedagen 2.3 Doel en functie Pedagogisch Werkplan Het pedagogisch werkplan is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang omschreven staan. Deze doelen kunt u terugvinden in ons pedagogisch beleidsplan. Het beleidsplan ligt ter inzage op de groep van uw kind. U kunt het pedagogisch beleidsplan ook downloaden op In dit plan zijn visie, doelstellingen en uitgangspunten beschreven, met betrekking tot de opvang die onze organisatie biedt. Uit dit pedagogisch werkplan kunnen ouders aflezen volgens welke methode Babino BSO De Rank werkt. De kinderen staan in onze instelling centraal. 5

6 2.4 Het belang van de buitenschoolse opvang Het belang van buitenschoolse opvang is dat beide ouders kunnen blijven werken, terwijl hun kind(eren) op professionele wijze wordt opgevangen. Zo creëren wij rust en regelmaat voor zowel ouder als kind. 2.5 Voor wie is Buitenschoolse Opvang De Rank? Bij Babino BSO De Rank zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom. Voor de naschoolse opvang halen wij van CBS De Rank Westzaan en OBS De Kroosduiker Noord/Zuid kinderen op. Er worden tal van activiteiten georganiseerd waar kinderen vrijwillig aan mogen deelnemen. Ook mag er uiteraard gekozen worden voor vrij spel. 2.6 De openingstijden Buitenschoolse opvang Voorschoolse opvang: Maandag tot Aanvang scholen Dinsdag tot Aanvang scholen Donderdag tot Aanvang scholen Naschoolse opvang: Maandag Eindtijd scholen tot uur Dinsdag Eindtijd scholen tot uur Woensdag Eindtijd scholen tot uur Donderdag Eindtijd scholen tot uur Vrijdag Eindtijd scholen tot uur Vakantie opvang/studiedagen: Maandag 8.00 tot uur Dinsdag 8.00 tot uur Woensdag 8.00 tot uur Donderdag 8.00 tot uur Vrijdag 8.00 tot uur 2.7 Sluitingsdagen Babino is het gehele kalenderjaar geopend, met uitzondering van erkende feestdagen: Pasen, Koninginnedag, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. 6

7 2.8 Kosten U kunt kiezen uit de volgende pakketten. Tarieven 2013 Buitenschoolse Opvang Keuzepakket 1 Keuzepakket 2 Soort opvang - VSO - NSO - Vakantieopvang - Studiedagen - NSO - Vakantieopvang Kosten 6,25 per uur 6,35 per uur - Studiedagen Keuzepakket 3 - VSO 6,75 per uur Keuzepakket 4 - NSO 6,75 per uur Keuzepakket 5 - Vakantieopvang 6,75 per uur Keuzepakket 6 - Studiedagen 6,75 per uur U kunt een tegemoetkoming voor de kinderopvang aanvragen via toeslagen van de belastingdienst en in sommige gevallen ook via Sociale Zaken en werkgelegenheid of het UWV. 2.9 Betalingen Betalen gaat via automatische incasso. De automatische incasso wordt op de 27ste, voorafgaande aan de maand waarin de opvang plaatsvindt, afgeschreven. 7

8 3.0 Visie en uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling en begeleiding van het kind 3.1 Pedagogische visie Babino staat voor het realiseren van kwalitatief goede en breed toegankelijke opvang. Hierin wordt het welzijn van het kind bewaakt en kan ieder kind tot z n recht komen. Samenwerking met ouders, de school en andere kindgerichte voorzieningen zien wij als een voorwaarde om het welzijn van het kind te kunnen bevorderen. 3.2 Pedagogische doelstelling Ieder kind is uniek. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Dit willen wij volledig respecteren. Wij willen aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar de kinderen. De pedagogisch medewerk(st)ers zullen ieder kind observeren, om te zien op welk niveau het kind zich ontwikkelt. De pedagogisch medewerk(st)ers organiseren activiteiten op het niveau van het kind. Het is niet onze bedoeling om kinderen op een gewenst niveau te brengen, maar het kind te prikkelen en te stimuleren op zijn niveau en wensen. 8

9 4.0 Voorafgaand aan de opvang 4.1 Inschrijven Het inschrijfformulier kunt u via de website invullen en versturen. Het inschrijfgeld bedraagt 10,-. Dit bedrag dient u over te maken op rekening Als omschrijving dient u de naam en achternaam van het kind in te vullen en de vestiging van uw keuze. Heeft u vragen over het inschrijfformulier? Bel gerust met het kantoor van Babino. Wij zijn te bereiken op Na het versturen van het inschrijfformulier via de website ontvangt u een brief waarin staat dat het inschrijfformulier ontvangen is. Twee maanden voor plaatsing krijgt u uw contract in tweevoud thuisgestuurd. Een exemplaar dient u binnen 7 dagen ondertekend terug te sturen naar onderstaand postadres. Het ander exemplaar is voor uw eigen administratie. Postadres : Babino B.V. Akere AZ Assendelft 4.2 Wachtlijsten Wanneer uw kind bij Babino BSO De Rank is ingeschreven kan het voorkomen dat er op de locatie een wachtlijst is. Uw kind wordt dan op de wachtlijst geplaatst. De datum van inschrijving bepaalt de volgorde van de wachtlijst. Er zijn hierbij drie uitzonderingen van toepassing: Kinderen die een broertje of zusje hebben dat al gebruik maakt van de opvang van Babino krijgen voorrang op de wachtlijst. Kinderen van CBS De Rank krijgen voor de buitenschoolse opvang voorrang. Uiterlijk 2 maanden voor de plaatsingsdatum krijgt u te horen of uw kind daadwerkelijk geplaatst kan worden. 4.3 Intakegesprek Ongeveer 2 weken voordat uw kind naar Babino BSO De Rank gaat, vindt er een intakegesprek plaats met de pedagogisch medewerk(st)er. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken met ouders gemaakt over eten, dagritme, halen en brengen. De pedagogisch medewerk(st)er maakt tijdens dit gesprek gebruik van het intakeformulier. Ook wordt er gesproken over de huisregels en ziektebeleid. Verder vullen ouders het administratieformulier in. Deze formulieren gaan naar het kantoor van Babino. Op het kantoor worden de gegevens van alle formulieren samengevoegd op een kindkaart. De kindkaarten zijn altijd op de groep aanwezig, zodat de pedagogisch medewerk(st)ers dit te allen tijde kunnen inzien. Pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun geheimhoudingsplicht en zullen daarom vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. 9

10 Het is verstandig om uw kind mee te nemen tijdens dit gesprek. Zo kunt u uw kind direct kennis laten maken met de pedagogisch medewerk(st)ers en kinderen van Babino BSO De Rank. 4.4 Wenbeleid De medewerkers van Babino zijn zich er van bewust dat het wennen voor kinderen een spannende periode is. Wij zullen er daarom extra zorg voor dragen dat uw kind zich de eerste dagen veilig en geborgen voelt. Het doel van de wenperiode is: Het wennen aan de nieuwe omgeving. Vertrouwd raken met de pedagogisch medewerk(st)ers. Vertrouwd raken met de kinderen in de groep. Ouders vertrouwd laten maken met de situatie, zodat ze het gevoel krijgen dat hun kind in goede handen is. Het goed op elkaar afstemmen van gewoontes en pedagogische aanpak thuis en op de opvang. Eerste kennismaking De eerste kennismakingsmomenten met de locatie zijn tijdens de rondleiding en het intakegesprek. Wij adviseren om uw kind tijdens deze momenten mee te nemen. Het kind raakt op deze manier alvast bekend met de locatie en kan kennismaken met de pedagogisch medewerk(st)ers en de andere kinderen op de groep. Wendag Tijdens het intakegesprek wordt de wendag gepland. Uit ervaring blijkt dat kinderen van 4 t/m 12 jaar genoeg hebben aan één middag wennen. Mocht blijken dat dit toch niet voldoende is, dan kan in overleg met de pedagogisch medewerk(st)er nog een wenmiddag gepland worden. Het wennen gebeurt altijd op tijden dat de BSO-groep open is. Het wennen is maximaal 3 uur per dag en er mag op de BSO niet meer dan 1 kind per dag wennen. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat kinderen aansluitend op het intakegesprek wennen. De wendag is niet verplicht. Het is aan de ouder om te beslissen of de wendag plaats zal vinden. De wendag vindt niet langer dan 2 weken voor de startdatum plaats. Wanneer de wendag langer dan 2 weken voor de startdatum plaatsvindt is het mogelijk dat er een te lange periode tussen heeft gezeten en het wennen minder effectief is. De eerste dag Op de eerste dag dat uw kind naar Babino gaat, zal de overdracht (indien mogelijk) gedaan worden door de pedagogisch medewerk(st)er waarmee u het intakegesprek heeft gehouden. Wanneer uw kind op de eerste dag uit school moet worden opgehaald, zal deze pedagogisch medewerk(st)er uw kind uit de klas ophalen. Het kind is namelijk al bekend met deze medewerk(st)er. De pedagogisch medewerk(st)er zal dan extra de tijd nemen voor de overdracht en uw kind op zijn/haar gemak stellen. 10

11 Tijdens het intakegesprek kan er worden afgesproken dat er op de eerste dag telefonisch contact is nadat uw kind uit school is opgehaald om te overleggen hoe de overdracht is verlopen. De pedagogisch medewerk(st)ers wijzen voor de eerste dag(en) een wenmaatje aan. Een wenmaatje begeleidt uw kind gedurende de eerste dag(en) en geeft uitleg over de regels en het gebruik van de (buiten)ruimtes. Het wenmaatje is veelal een kind uit de eigen klas of een al bestaand vriendje of vriendinnetje. Op de eerste dag zal uw kind geïntroduceerd worden op de groep. Tijdens het eetmoment wordt het kind door de pedagogisch medewerk(st)er voorgesteld en mag uw kind iets over zichzelf vertellen. De pedagogisch medewerk(st)er ondersteunt uw kind hierbij. Daarna mogen de andere kinderen zichzelf aan uw kind voorstellen. Wij zullen uw kind helpen om aansluiting te vinden bij de andere kinderen op de groep. Wenperiode Hoe de wenperiode verloopt hangt af van verschillende factoren zoals onder andere de leeftijd en het karakter van uw kind, maar ook de thuissituatie en de schoolsituatie kunnen invloed hebben. De pedagogisch medewerk(st)ers zullen tijdens de wenperiode extra aandacht besteden aan de overdracht tijdens het brengen en halen en zij zullen uw kind regelmatig observeren. Wij willen ouders tijdens de wenperiode vragen om altijd telefonisch bereikbaar te zijn. Wanneer het wennen moeizaam verloopt en uw kind zich nog niet prettig op de groep voelt, zal de pedagogisch medewerk(st)er contact opnemen om met de ouder te overleggen. De medewerk(st)ers zullen de tijd nemen om een band met uw kind op te bouwen en er zorg voor te dragen dat uw kind zich veilig voelt in de groep. Het kan gebeuren dat de wenperiode moeizaam verloopt en uw kind meer tijd nodig heeft om te wennen. In overleg met de ouder wordt dan gezocht naar oplossingen. 4.5 Opzegtermijn Als u de opvang wilt beëindigen dient u dit 1 maand van tevoren schriftelijk op te zeggen. Dit geldt ook voor de opzegging van individuele dagen. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat loopt de opvang bij Babino automatisch af. 4.6 Annulering Wilt u het contract opzeggen voor ingang van de plaatsing overeenkomst? Dit zijn de voorwaarden: U dient schriftelijk te annuleren. Annuleren is mogelijk per de eerste, dan wel de zestiende van de maand. Annuleren van de overeenkomst is mogelijk tot 2 maanden vóór de eerste dag van de maand dat de plaatsing overeenkomst in zou gaan. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening. 11

12 Wanneer de annulering van de plaatsing overeenkomst korter dan 2 maanden voor de ingangsdatum van de plaatsing overeenkomst plaatsvindt, dient u rekening te houden met 2 maanden opzegtermijn zoals beschreven in de algemene voorwaarden (deze kunt in inzien onder het kopje Inschrijven op de website of vraag en naar bij de locatie). Nadat wij de schriftelijke annulering hebben ontvangen, ontvangt u van ons schriftelijk een bevestiging. Bij annulering bestaat geen recht op opvang. 12

13 5.0 De Groep 5.1 Samenstelling van de groep De samenstelling van de groepen wisselt regelmatig. Alle kinderen spelen bij en met elkaar, net als in een groot gezin. De oudere kinderen helpen de jongere kinderen en de jongere kinderen leren van de oudere kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerk(st)ers om een sportieve sfeer te creëren. Het maximum aantal kinderen in een groep is 20. Per 10 kinderen is er een gediplomeerd pedagogisch medewerk(st)er aanwezig. 5.2 Stamgroep Babino BSO De Rank bestaat uit 1 stamgroep. De BSO ruimte vindt plaats in de centrale ruimte van CBS De Rank. Deze ruimte heeft het thema water en wordt dagelijks voorafgaande aan de opvang ingericht voor zowel jongens als meisjes van 4 t/m 13 jaar. Kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten in de centrale ruimte, spelen dagelijks buiten en kunnen een uitstapje maken in de omgeving. 5.3 Dagindeling De tijd die de kinderen bij ons doorbrengen zien wij als hun vrije tijd. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waar kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen. We benadrukken dat niets verplicht is. De kinderen mogen ook vrij spelen. Voorschoolse opvang: u Kinderen worden gebracht u We ontbijten gezamenlijk u/08.30u Kinderen worden naar school gebracht u Pedagogisch medewerk(st)ers gaan naar huis. Naschoolse opvang (maandag, dinsdag, donderdag): 15.15u Kinderen komen uit school. 15:45u We eten fruit en een cracker en drinken limonade u Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten / Vrije tijd. Vanaf 16.30u Kinderen mogen opgehaald worden u We drinken limonade u Vrije tijd / Buitenspelen u Pedagogisch medewerk(st)ers gaan naar huis. Naschoolse opvang (woensdag, vrijdag): 12.30u Kinderen komen uit school u We eten brood en drinken melk. De eerste boterham is belegd met een hartig product en de tweede boterham mag zoet belegd worden u Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten / Vrije tijd u We eten fruit en een cracker en drinken limonade u Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten / Vrije tijd. 13

14 Vanaf 16.30u Kinderen mogen opgehaald worden u We drinken limonade u Vrije tijd / Buitenspelen u Pedagogisch medewerk(st)ers gaan naar huis. Vakantie opvang/studiedagen: u Kinderen worden gebracht u We eten fruit en drinken limonade u Kinderen kunnen deel nemen aan het vakantieprogramma / Vrije tijd / Buiten spelen u We eten brood en drinken melk. De eerste boterham is belegd met een hartig product en de tweede boterham mag zoet belegd worden u Kinderen kunnen deel nemen aan het vakantieprogramma / Vrije tijd / Buitenspelen u We eten een cracker en drinken limonade u Kinderen kunnen deel nemen aan het vakantieprogramma / Vrije tijd / Buitenspelen. Vanaf 16.30u Kinderen mogen opgehaald worden u We eten een koekje en drinken limonade u Vrije tijd / Buitenspelen u Pedagogisch medewerk(st)ers gaan naar huis. 5.4 Brengen en halen Voor de voorschoolse opvang brengt u uw kind tussen en uur naar Babino. De kinderen eten vervolgens gezamenlijk om uur. De kinderen worden door pedagogisch medewerk(st)ers en/of vrijwilligers van Babino uit school gehaald. Tijdens vakantieopvang brengt u uw kind zelf tussen 8.30 en uur. Wij vragen ouders deze tijden te respecteren in verband met de rust op de groep en het uitvoeren van activiteiten. Uitzonderingen op brengtijden dienen altijd minimaal één dag van te voren overlegd te worden met de pedagogisch medewerk(st)er van de groep. De pedagogisch medewerker beslist of de groep het toe laat dat een kind later gebracht wordt. Als ouders hun kind brengen volgt er overdracht met de pedagogisch medewerker. U kunt uw kind tussen en uur weer ophalen. Wilt u eerder komen, overleg dit dan met de pedagogisch medewerk(st)er het kan voorkomen dat wij buiten de deur een uitstapje hebben. Als een kind wordt gehaald vindt er overdracht plaats met de pedagogisch medewerk(st)er. Houdt u zich aan de sluitingstijd van uur. Wanneer een kind te laat wordt opgehaald, worden er onkosten in rekening gebracht. Belangrijk: Indien uw kind opgehaald wordt door iemand anders of iemand die wij niet kennen dan moet u dit tijdig aan ons doorgeven. Wanneer uw kind door iemand wordt opgehaald die wij niet kennen, kunt u wellicht een foto van deze persoon aan ons overhandigen. Als u van tevoren niets aan ons heeft doorgegeven dan geven wij uw 14

15 kind niet mee aan derden. Ook geven wij uw kind niet mee aan personen onder de 16 jaar. 5.5 Contact met de ouders Wij vinden het noodzakelijk ons goed in te leven in de kinderen. Daarom vindt er altijd een intakegesprek plaats om ouders en kind beter te leren kennen. Bij het ophalen van de kinderen zal er overdracht plaatsvinden. De pedagogisch medewerk(st)er zal laten weten hoe het gegaan is op die betreffende dag. Tijdens deze overdracht kunnen ouders ook eventuele bevindingen/problemen met de pedagogisch medewerk(st)ers bespreken. Een gesprek met de pedagogisch medewerk(st)ers of de clustermanager is altijd mogelijk. Als de pedagogisch medewerk(st)er een gesprek met de ouder wil, zal dit tijdig aangegeven worden. 5.6 Af- en aanwezigheid melden Mocht uw kind Babino niet bezoeken, meld dit dan zo spoedig mogelijk op het telefoonnummer van Babino BSO De Rank nr n.b. In verband met het plannen van activiteiten verzoeken wij u de pedagogisch medewerk(st)ers zo snel mogelijk te melden wanneer uw kind weer aanwezig zal zijn op de groep, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie of wanneer uw kind door een andere situatie niet aanwezig kon zijn. U kunt dit doen op het telefoonnummer van Babino BSO De Rank 06 - n.b. 5.7 Bereikbaarheid U dient ervoor te zorgen dat wij u altijd telefonisch kunnen bereiken als uw kind bij ons wordt opgevangen. Bent u een dag niet op uw werk of niet op uw mobiel bereikbaar geef dan een ander nummer door aan de pedagogisch medewerk(st)ers. Indien u verhuist, vergeet dan niet de nieuwe adresgegevens aan ons door te geven. Ook als u verandert van baan of telefoonnummer, vragen wij u dit tijdig door te geven aan de pedagogisch medewerk(st)ers, zodat we u altijd telefonisch kunnen bereiken. 5.8 Ruilen van dagen Een dag ruilen kan binnen dezelfde week, mits er voldoende plaats is op de groep op de desbetreffende dag. Voor het aanvragen van een ruildag vult u een aanvraagformulier in. Deze formulieren zijn op de locatie aanwezig. Het kan voorkomen dat er op andere dagen geen plaats is en de ruildag dan niet mogelijk is. Voor het ruilen van dagen worden geen extra kosten in rekening gebracht. 5.9 Extra opvang Een extra dag aanvragen is altijd mogelijk, mits er voldoende plaats is op de groep op de desbetreffende dag. Voor het aanvragen van een extra dag vult u een aanvraagformulier in. Deze formulieren zijn op de locatie aanwezig. U ontvangt dan achteraf een factuur. Het kan voorkomen dat er op andere dagen geen plaats is en de extra dag dan niet mogelijk is. 15

16 5.10 Studiedagen Als gevolg van studiedagen of andere activiteiten kunnen basisscholen soms afwijken van hun normale rooster, met als gevolg dat de schooldag eerder eindigt of zelfs helemaal komt te vervallen.. Indien u extra opvang wilt, kunt u dit uiterlijk 7 werkdagen van tevoren via het extra dagen formulier (aanwezig bij BSO De Rank) aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen regelt Babino ook op deze dagen opvang Problemen signaleren De kinderen die bij Babino komen zullen regelmatig geobserveerd worden (minimaal een keer per jaar). Hierdoor kunnen de pedagogisch medewerker(st)ers veranderingen in gedrag of een eventuele achterstand snel signaleren en naar deze bevindingen handelen. Dit gaat altijd in overleg met ouders, pedagogisch medewerk(st)ers en locatiehoofd Handicap Ieder kind is welkom. Toch zullen we met ouders van gehandicapte kinderen overleggen of Babino wel de juiste keuze is. Wij willen ieder kind voldoende aandacht geven, zodat ieder kind zich gewenst en op zijn gemak voelt Intercultureel werken Ieder kind is welkom bij ons, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Ieder kind zal op zijn manier begeleid worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de ouders. 16

17 6.0 Medewerkers 6.1 Pedagogisch medewerk(st)er Pedagogisch medewerk(st)ers die bij Babino werken hebben een verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij dienen te beschikken over kennis op het gebied van het verzorgen, begeleiden en stimuleren van kinderen van 0 t/m 12 jaar, op elk gebied van hun ontwikkeling. Verder dienen zij in staat te zijn een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer te scheppen, voor de groep als totaal, en voor alle groepsleden afzonderlijk. 6.2 Vast personeel Een pedagogisch medewerk(st)er houdt zich bezig met de volgende taakgebieden: Het verzorgen, begeleiden en opvangen van de aan haar zorg toevertrouwde kinderen; Contacten onderhouden met de ouder(s)/verzorger(s), zowel schriftelijk als mondeling; Contacten onderhouden met de school; Er zorg voor dragen dat het pedagogisch beleidsplan naar juistheid wordt uitgevoerd; Kinderen ondersteunen bij activiteiten; Kinderen ondersteunen bij hun verzorging; Alle pedagogisch medewerk(st)ers van Babino hebben minimaal een relevante MBOopleiding. Tevens overhandigt iedere nieuwe kracht een verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit is een officieel document waarin staat of een persoon enigszins met justitie in aanraking is geweest. Pedagogisch medewerk(st)ers zorgen voor de juiste combinatie van professionele afstand en betrokkenheid ten opzichte van kind en ouders. Ze houden vertrouwelijke informatie voor zichzelf en zijn zich bewust van hun geheimhoudingsplicht. 6.3 Oproepkrachten Alle invalkrachten van Babino hebben minimaal een relevante MBO-opleiding. Tevens overhandigt iedere nieuwe kracht een verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit is een officieel document waarin staat of een persoon enigszins met justitie in aanraking is geweest. Zij dragen dezelfde verantwoordelijkheid als de vaste pedagogisch medewerk(st)ers. Na een inwerkperiode moeten oproepkrachten daarom in staat zijn zelfstandig een groep te leiden. Oproepkrachten worden ingezet bij ziekte of vakantie van de vaste pedagogisch medewerk(st)ers. Personeelsleden die het meest bekend zijn op de groep worden als eerste opgeroepen. Het doel is dat de kinderen zoveel mogelijk door vast personeel worden opgevangen. 6.4 Stagiaires Naast de groepsleiding kan het team mede bestaan uit pedagogisch medewerk(st)ers in opleiding en/of stagiaires, hooguit 1 per groep per dag. Deze stagiaires kunnen afkomstig zijn van diverse middelbare beroepsopleidingen. Elke stagiaire heeft een vaste werkbegeleid(st)er. Stagiaires voeren allerlei opdrachten uit 17

18 met de kinderen, zowel individueel als in groepsverband. In eerste instantie gaat dit onder begeleiding en supervisie van de werkbegeleid(st)er, later ook zelfstandig. Deze opdrachten kunnen variëren van het doen van verzorgende/begeleidende activiteiten, rapporteren aan de ouders en observaties. 6.5 Vrijwilligers Het kan zijn dat de medewerk(st)ers ondersteund zullen worden door vrijwilligers. Iedere vrijwilliger is net als de pedagogisch medewerk(st)ers in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Vrijwilligers zijn vaste mensen zodat de kinderen steeds dezelfde mensen zien. De vrijwilligers helpen met het ophalen van de kinderen uit school. Zij komen daarna gezellig fruit eten en wat drinken met de kinderen. Ook als er uitstapjes zijn gaan zij regelmatig mee. De vrijwilligers staan nooit alleen op de groep. Zij zijn er om de pedagogisch medewerk(st)ers te ondersteunen. 6.6 Nieuwe medewerk(st)ers Nieuwe medewerk(st)ers zijn verplicht voor ze van start gaan het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan te kennen, zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt. De medewerk(st)ers hebben altijd een exemplaar binnen handbereik. De clustermanager zal er op toezien dat er volgens het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan gewerkt wordt. Kinderopvang is een zeer dynamische werkvorm. Kinderen ontwikkelen zich in razend tempo, daardoor veranderen situaties dagelijks. Het is uitdagend werk, wat veel creativiteit vereist van de pedagogisch medewerk(st)ers. Daardoor willen wij ons pedagogische werkplan optimaal houden en hier regelmatig met onze medewerk(st)ers en oudercommissie over vergaderen en zo nodig aanpassen. 18

19 7.0 De ontwikkeling van het kind en de begeleiding daarbij 7.1 Levensovertuiging en sociale achtergrond Ieder kind heeft ouders/verzorgers met een eigen levensovertuiging en sociale achtergrond. Dit maakt ieder kind uniek. De pedagogisch medewerk(st)ers tonen hier respect voor en zullen hun manier van begeleiden aanpassen aan de behoefte van het kind. Babino vindt het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen. In groepsverband maakt het kind kennis met normen en waarden die gericht zijn op veiligheid, respect voor elkaar en ontplooiingsmogelijkheden. De pedagogisch medewerk(st)er heeft hierin een voorbeeldfunctie. Op basis van een goede relatie met de pedagogisch medewerk(st)er leert het kind normen en waarden die buiten de gezinssituatie voorkomen. Vanuit deze veilige startpositie kan het kind de samenleving gaan verkennen. Ons streven is om de kinderen al vroeg enthousiast te maken om te leren zorgen voor planten en dieren zonder dat het een verplichting wordt. Verder willen wij kinderen respect voor de natuur en voor alles wat leeft meegeven. 7.2 Pesten Ieder kind is anders en vertoont daardoor ander gedrag. Soms vertoont een kind gedrag dat duidelijk anders is dan wat men verwacht op die leeftijd en/of in vergelijking met andere kinderen. Als dit opvallende gedrag aan de orde is, overlegt de pedagogisch medewerk(st)er dit in het team. Indien nodig zal hierna een overleg plaatsvinden met de ouders. In dit overleg wordt het gedrag besproken en eventuele afspraken gemaakt over observatie en eventuele externe begeleiding. De pedagogisch medewerk(st)er is binnen de buitenschoolse opvang extra alert op het kind dat gepest wordt. Het gepeste kind wordt serieus genomen, krijgt aandacht en steun. Er wordt niets gedaan waarvan het gepeste kind niet op de hoogte is of wat hij/zij niet wil. Het gepeste kind krijgt de mogelijkheid zijn nare ervaringen en gevoelens te uiten. De pedagogisch medewerk(st)er probeert de weerbaarheid van het gepeste kind te stimuleren. Er is ook aandacht voor degene die pest. Deze wordt aangesproken op zijn gedrag. Tegelijkertijd ontvangt deze ook steun van de pedagogisch medewerk(st)er. Door het ontvangen van steun en positieve aandacht zal degene die pest eerder geneigd zijn, gewenst gedrag te laten zien. Als de nadruk steeds ligt op het negatieve gedrag (het pesten) zal het kind dit ook meer vertonen. 19

20 8.0 Voeding 8.1 Eten en drinken Bij Babino wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken. De pedagogisch medewerkers delen het eten en drinken uit en gaan daarna bij de kinderen aan tafel zitten. Gezamenlijk eten heeft verschillende functies. De kinderen en pedagogisch medewerk(st)ers eten gezamenlijk (sociale functie). Ze praten over eten en wat er zoal gebeurd is op de dag (sfeerfunctie). Daarnaast wordt er zo een rustmoment op de groep gebracht, doordat alle kinderen en medewerkers aan tafel zitten (moment van rustfunctie). 8.2 Diëten, allergieën en andere culturen Wensen vanuit ouders en geloofsovertuigingen worden op het intakeformulier genoteerd. Ouders zijn verplicht om diëten of allergieën door te geven aan de pedagogisch medewerk(st)ers en verdere wensen wat betreft voeding van hun kind. De pedagogisch medewerk(st)ers zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Als wij op de groep bepaalde producten niet hebben, vragen wij ouders de producten zelf mee te brengen. Op het intakeformulier geven ouders aan wat voor allergie hun kind heeft en eventueel voor welke producten. Ook worden de stappen vermeld die ondernomen dienen te worden als het kind, om wat voor reden dan ook, het product binnenkrijgt waar het allergisch voor is. 8.3 Feesten en trakteren Kinderen mogen als zij jarig zijn trakteren. In overleg met de pedagogisch medewerk(st)er wordt een geschikte datum gepland. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een feestmuts, het zingen van liedjes, het ophangen van slingers, etc. De pedagogisch medewerkers maken foto s van het feest. Voor de traktatie willen wij ouders vragen niet te gek te doen. Een klein snoepje of koekje kan al heel lekker zijn. 8.4 Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren. De voedingsmiddelen worden één keer per week bezorgd. Er wordt op toegezien dat producten met een beperkte houdbaarheidsdatum op tijd worden weggegooid. De pedagogisch medewerk(st)ers plakken op de voedingsmiddelen die zij openmaken een sticker met de datum van de dag wanneer het product geopend is en wanneer het weggegooid dient te worden. 20

21 9.0 Hygiëne 9.1 Hygiëne/schoonmaak verblijfsruimte De verblijfsruimtes worden dagelijks schoongehouden door de pedagogisch medewerk(st)ers. Het is van groot belang voor de kinderen dat de verblijfsruimtes schoon zijn. Schoonmaakmiddelen staan hoog in een bak op een plank en/of achter een gesloten deur opgeborgen. Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden. Er worden bij Babino geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt. Verder werken wij met schoonmaakschema s waar de pedagogisch medewerk(st)ers zorg voor dragen. 9.2 Persoonlijke hygiëne pedagogisch medewerk(st)ers en kinderen De wc wordt iedere dag schoongemaakt door de pedagogisch medewerk(st)ers. De kinderen en de pedagogisch medewerk(st)ers wassen na een toiletbezoek altijd hun handen. Ook voordat wij aan tafel gaan om te eten en als wij klaar zijn met eten, moeten de handen gewassen worden. De pedagogisch medewerk(st)ers zorgen ervoor dat de kinderen niet rondlopen met snotneuzen. 21

22 10.0 Huisregels 10.1 Entree Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen mogen niet op sokken lopen. Kinderen lopen op schoenen. Kinderen mogen niet rennen/stoeien op de gang. Kinderen vegen hun voeten op de mat. Kinderen mogen zelf geen water mee naar buiten nemen. Kinderen mogen niet spelen met de deur. Kinderen mogen niet rennen/stoeien bij de deur. Kinderen mogen niet rennen/stoeien bij het raam. Kinderen mogen niet met voorwerpen gooien op de gang. Kinderen mogen niet zelf aan stopcontacten of snoeren komen. Kinderen mogen niet zelf de stekkers in het stopcontact steken/uit het stopcontact halen. Kinderen mogen niet aan de planten komen Leefruimte Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen mogen niet op sokken lopen. Kinderen moeten schoenen dragen. Kinderen mogen niet rennen/stoeien op de groep. Kinderen moeten hun speelgoed na gebruik opruimen. Kinderen moeten de deur van de groep open laten staan. Kinderen mogen niet spelen met de deur. Kinderen mogen niet op de meubels klimmen. Kinderen mogen zelf geen ramen openzetten. Kinderen mogen niet op de vensterbank klimmen. Kinderen mogen niet op een stoel/verhoging staan bij het raam. Kinderen mogen niet met voorwerpen gooien. Kinderen mogen niet aan stopcontact of snoeren komen. Kinderen mogen niet zelf de stekkers in het stopcontact steken/uit het stopcontact halen. De kinderen moeten het vragen aan de pedagogische medewerkers als ze iets boven uit de kast willen hebben. Kinderen mogen niet spelen met de soldeerbout. Kinderen mogen niet lopen met een warme soldeerbout. Kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken komen. Kinderen mogen niet aan de waterkoker/koffiezetapparaat komen. Kinderen mogen niet lopen met een zaag. Kinderen mogen alleen onder begeleiding een huisdier aaien/aanraken. Kinderen wassen hun handen na het buitenspelen. 22

23 10.3 Buitenruimte Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen mogen alleen klimmen op speeltoestellen die er voor gemaakt zijn. Kinderen mogen naar de opvang geen kleren met koordjes aan. Kinderen moeten hun speelgoed direct na gebruik opruimen. Kinderen moeten rekening met elkaar houden als ze buitenspelen. Kinderen mogen hun vinger niet in een holle buis steken. Kinderen mogen alleen met een schep in de zandbak graven, niet met hun handen. Kinderen moeten het tegen de pedagogisch medewerkers zeggen als ze zwerfvuil vinden en mogen het niet zelf oppakken. Kinderen mogen in en om de zandbak niet rennen/stoeien. Kinderen mogen alleen onder toezicht van het plein af. Kinderen mogen niet alleen van het speelplein af zonder dat het omschreven staat in het vrijheidscontract. Als de bal/speelgoed buiten het plein terecht komt, moeten de kinderen aan een pedagogisch medewerker vragen of zij de bal/speelgoed mogen pakken. Kinderen mogen niet op, onder en over de omheining klimmen. Kinderen mogen niet in de plassen spelen of door de plassen fietsen. Kinderen mogen niet rennen bij de fietsenrekken. Kinderen moeten hun fiets in het fietsenrek plaatsen. Kinderen mogen alleen op hun eigen fiets fietsen of op een fiets van Babino. Kinderen die op het schoolplein fietsen mogen alleen op het deel fietsen dat de pedagogisch medewerkers aangeven. (Jonge) kinderen die nog niet stabiel fietsen dragen tijdens het fietsen een fietshelm. Kinderen die nog niet zo goed kunnen fietsen krijgen hulp van een pedagogisch medewerker. Kinderen die op het schoolplein skaten mogen alleen op het deel skaten dat de pedagogisch medewerkers aangeven. Kinderen dragen een helm en kniebescherming tijdens het skaten. Er mogen maximaal 3 kinderen tegelijk skaten Sanitair kinderen Huisregels met betrekking tot kinderen: Er mag niet met water gespeeld worden in de wc; Kinderen gebruiken handzeep alleen om hun handen te wassen Keuken Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen mogen niet zelf aan de oven/magnetron komen. Kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken komen. Kinderen mogen niet aan de waterkoker/het koffiezetapparaat komen. Kinderen mogen niet spelen in de keuken. 23

24 Kinderen eten met kinderbestek Kinderen hebben hun eigen bord, bestek en beker; 10.7 Bergruimtes Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen komen niet zonder toezicht in de bergruimte komen; 10.8 Kantoor Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen mogen niet zonder toezicht in het kantoor komen; 10.9 Sanitair volwassenen Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen mogen niet op het volwassenensanitair komen; Kinderen gebruiken handzeep alleen om hun handen te wassen Omgeving Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen dragen tijdens het oversteken een fluorescerend hesje; Kinderen steken alleen onder begeleiding de weg over; Kinderen moeten zich aan de oversteekregels van de pedagogisch medewerkers houden; Kinderen mogen niet zonder begeleiding van het plein af;; Kinderen vragen het aan de pedagogisch medewerk(st)ers of zij de bal/speelgoed wil pakken als het over de omheining komt. Kinderen klimmen niet over de omheining; Kinderen klimmen niet op de omheining; Kinderen mogen niet onder de omheining doorkruipen; Kinderen klimmen niet tussen de spijlen door; Er mag niet in de plassen gespeeld worden, of door de plassen gefietst worden; Overdracht van ziektekiemen Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen wassen hun handen na het toiletgebruik. Kinderen wassen hun handen na het buiten spelen. Kinderen wassen hun handen met zeep na ieder toiletbezoek. Kinderen gebruiken een opstapje bij grote closetpotten. Kinderen wassen hun handen volgens het protocol handen wassen. Kinderen gebruiken wegwerphanddoeken voor het afdrogen van handen. Kinderen moeten een eigen handdoek gebruiken. Kinderen hebben hun eigen bord, bestek en beker. Kinderen houden hun hand voor hun mond tijdens het hoesten/niezen. Kinderen wassen hun handen direct na het niezen. Kinderen snuiten hun snotneus in een papieren zakdoek. 24

25 Kinderen gooien hun zakdoek na gebruik in de prullenbak. Kinderen draaien hun hoofd weg tijdens het hoesten/niezen. Kinderen mogen niet op de BSO aanwezig zijn als zij ziek zijn. Kinderen mogen niet in het waterbadje eten of drinken. Kinderen mogen dieren aaien onder toezicht van een ouder of pedagogisch medewerker Binnenmilieu Huisregels met betrekking tot kinderen: Kinderen praten op de groep. Kinderen zetten de radio/computer niet te hard aan Medisch handelen Huisregels met betrekking tot ouders: Ouders dienen aan de pedagogisch medewerker te melden dat zij hun kind in de afgelopen 24 uur paracetamol hebben gegeven. Het personeel spreekt de kinderen hier indien nodig op aan. 25

26 11.0 Veiligheid 11.1 Kinderen ophalen uit school De kinderen van de CBS De Rank worden in school opgehaald. De jongste kinderen worden in de klassen opgehaald en de oudere kinderen verzamelen zich in de BSO ruimte. Als er kinderen buiten de school opgehaald worden, dragen zowel de pedagogisch medewerkers als de kinderen een geel fluorescerend hesje. Kinderen onder de 1.35m die met de auto worden opgehaald, worden vervoerd op een stoelverhoger Uitstapjes maken Tijdens de vakanties maken wij regelmatig uitstapjes met de kinderen. De ouders tekenen hiervoor een formulier bij het intakegesprek en geven daarop aan of hun kind wel of niet mee mag met uitstapjes. Wanneer we een uitstapje maken met de auto worden de kinderen onder de 1.35m vervoerd op een stoelverhoger. Wanneer we een uitstapje met de fiets of lopend maken, dragen de kinderen een geel fluorescerend hesje Omgang met film-, video- en fotomateriaal Bij aanmelding laten wij ouders een formulier tekenen waarop zij kunnen aangeven of zij wel of niet willen dat foto s of beeldmateriaal gebruikt worden binnen de organisatie. Voor eventueel extern gebruik wordt opnieuw toestemming gevraagd Vrijheidscontract In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen. Zo mag het kind bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van school naar de BSO komen. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is Achterwachtregeling Het kan voorkomen dat er vanwege weinig kinderen maar één medewerkster op de locatie aanwezig is. In dat geval heeft BSO De Rank een achterwachtregeling getroffen. Dit houdt in dat als een pedagogisch medewerk(t)ers alleen op de locatie aanwezig is, er een achterwacht bereikbaar en beschikbaar is in geval van nood. Met in geval van nood bedoelen wij dat een kind zich zodanig bezeerd heeft dat het naar de dokter of het ziekenhuis dient te worden gebracht. De achterwacht van BSO De Rank is Babino kantoor en de Fam. Beets. Daar zijn mensen met een V.O.G. in bezit, aanwezig. De achterwacht blijft bij de andere kinderen op de groep, totdat een pedagogisch medewerk(st)er gearriveerd is. Ook deze worden direct op de hoogte gesteld van het noodgeval, zodat de overgebleven kinderen zo kort mogelijk door de achterwacht worden opgevangen en zo snel mogelijk weer onder toezicht van een professioneel pedagogisch medewerk(st)er staan. In geval van calamiteiten wordt Babino kantoor altijd op de hoogte gesteld. 26

27 11.6 EHBO en BHV Er is minimaal 1 medewerk(st)er op de locatie in het bezit van een BHV diploma. Alle pedagogisch medewerk(st)ers zijn in het bezit van een kinder-ehbo diploma. Nieuwe medewerk(st)ers zullen na hun inwerkperiode bij Babino worden opgeleid Bij ongevallen en rampen Bij Babino beschikken we over een ontruimingsplan. In iedere groepsruimte hangt een plattegrond waar de dichtstbijzijnde uitgang op aangegeven staat. Daar hangt ook een lijst met telefoonnummers die gebeld moeten worden als er een ongeval of ramp plaatsvindt. Regelmatig wordt er gesproken over wat te doen bij calamiteiten. Iedereen moet hier goed van op de hoogte zijn. Ook wordt er minimaal één keer per jaar een praktijkoefening gehouden Mishandeling of vermoedens hiervan Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Dit staat in het protocol kindermishandeling, wat aanwezig is op de groep. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht GGD Inspectierapport Jaarlijks komt de GGD Zaanstreek/Waterland onze locatie bezoeken voor inspectie. De locatie wordt dan op tal van punten gecontroleerd. Hiervan wordt een inspectierapport opgesteld. Dit rapport kunt u inzien op de website. 27

28 12.0 Ziekte 12.1 Zieke kinderen Indien uw kind ziek is mag het geen gebruik maken van de opvang. De pedagogisch medewerk(st)ers hebben niet de opleiding en tijd om voor een ziek kind te zorgen. Wel dient u de pedagogisch medewerk(st)ers te informeren over de ziekte van uw kind. Dit doet u op het telefoonnummer van Babino BSO De Rank nr. 06 n.b. Als uw kind 38,5 graden koorts heeft of hoger mag uw kind niet op het locatie blijven. In dat geval bent u verplicht om te zorgen dat u kind zo snel mogelijk wordt opgehaald. Ook het gebruik van paracetamol is niet toegestaan. Heeft u uw kind toch paracetamol gegeven? Meld dit altijd bij de pedagogisch medewerk(st)er voor de eigen veiligheid van uw kind Kinderziektes en hoofdluis Babino houdt zich met betrekking tot kinderziektes aan de richtlijnen van de GGD. Wij vinden het belangrijk om te weten of het om een besmettelijke ziekte gaat en om welke vanwege onze meldingsplicht aan de GGD. Wij houden ouders van de opvang op de hoogte over eventuele besmettelijke kinderziektes; vooral voor zwangere vrouwen is dit van belang. Indien uw kind hoofdluis heeft mag het Babino niet bezoeken. Heeft uw kind hoofdluis meld dit dan direct bij Babino BSO De Rank, zodat wij voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. U gaat meteen over op behandelen thuis of het bezoeken van een arts. Als uw kind behandeld is voor hoofdluis mag het de opvang weer bezoeken. Bij hoofdluis wordt melding gemaakt aan andere ouders op de groep, zodat ook zij eventuele maatregelingen kunnen treffen. Als kinderen op de opvang een besmettelijke ziekte hebben (of als er hoofdluis heerst op de opvang), dan wordt dit vermeldt bij het informatiebord van de opvang Medicijnovereenkomst Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan correct uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking, inclusief de gebruiksaanwijzing en zorg dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u opvragen bij de locatie. 28

29 13.0 Klachtenregeling Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet deze zaak bespreekbaar te maken bij de pedagogisch medewerk(st)er van uw kind, het locatiehoofd of de directie. Andersom zullen wij ook met u in contact treden als wij ons zorgen maken over uw kind. Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van Babino dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de pedagogisch medewerk(st)er, of het locatiehoofd. Vanzelfsprekend kunt u ook bij de clustermanager terecht om uw klacht te bespreken. Wij helpen u graag. Babino is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Deze commissie fungeert als de officiële klachtencommissie van ons kindercentrum. Hier kunt u terecht als u er niet tevreden bent over de interne klachtenafhandeling of als u de klacht direct extern wilt indienen. Deze procedure is als volgt: U neemt contact op met de secretaris van de SKK. Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op en per U zet uw klacht op papier. Beschrijf de gebeurtenis waarover u klaagt, de reden waarom u hierover een klacht wilt indienen en wat u eventueel al heeft gedaan om tot een oplossing te komen. Vermeld uw adres en telefoonnummer en het adres van het kindercentrum. Heeft u moeite om uw klacht te verwoorden, dan kan de secretaris van de SKK u daarbij helpen. Stuur uw brief met uw beschrijving van de klacht en alle ter zake doende stukken (voorafgaande correspondentie etc.) naar de secretaris van de SKK. Binnen een week krijgt u een ontvangstbevestiging. De voorzitter van de SKK zal onderzoeken of uw klacht in behandeling wordt genomen of niet. Van de uitslag van dit onderzoek wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als uw klacht in behandeling wordt genomen, stelt de secretaris u op de hoogte van de werkwijze van de commissie. In sommige gevallen zal de commissie u en het kindercentrum vragen om een mondelinge toelichting. Uiterlijk twaalf weken (van vijf werkdagen) na het indienen van uw klacht doet de commissie uitspraak. Ze laat aan u en het kindercentrum weten of de klacht gegrond is bevonden. De uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is een advies aan het kindercentrum. Het kindercentrum laat u binnen een maand schriftelijk weten wat ze met het advies doet. Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst van deze klachtenprocedure dan kunt u zich richten tot: De Geschillencommissie Kinderopvang Postbus LP Den Haag Telefoon:

30 Meer informatie is te vinden op In tegenstelling tot de procedure bij de klachtencommissie die voor u gratis is, zijn aan het indienen van een klacht bij de geschillencommissie kosten verbonden. We hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn. 30

31 Wij wensen u veel plezier bij BSO De Rank! 31

Pedagogisch Werkplan BSO Hoofddorp. Versie Versie 2.2

Pedagogisch Werkplan BSO Hoofddorp. Versie Versie 2.2 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.2 Datum 11 april 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3 Document Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft Versie Versie 2.3 Datum 6 januari 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO Assendelft. Versie Versie 2.1

Pedagogisch Werkplan BSO Assendelft. Versie Versie 2.1 Document Pedagogisch Werkplan BSO Assendelft Versie Versie 2.1 Datum 12 Oktober 2015 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO De Dijk-West. Versie Versie 2.2

Pedagogisch Werkplan BSO De Dijk-West. Versie Versie 2.2 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.2 Datum 17 mei 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO De Jagersplas. Versie Versie 2.7

Pedagogisch Werkplan BSO De Jagersplas. Versie Versie 2.7 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.7 Datum 14 oktober 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint

HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint Om kinderen verantwoorde en veilige opvang te kunnen bieden hebben we op de buitenschoolse opvang een aantal huisregels opgesteld. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan KDV/PO Zaandijk. Versie Versie 2.0

Pedagogisch Werkplan KDV/PO Zaandijk. Versie Versie 2.0 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.0 Datum 13 mei 2015 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang Informatieboekje buitenschoolse opvang Locatie Deltalaan Sliedrecht, februari 2017 Kenmerk: BSO D1 Inhoud 1. Welkom... 3 2. Vakantie- en sluitingsdagen... 4 3. Wennen... 5 4. Een dag bij ons... 5 5. Praktische

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Huisregels Spot4kids. Huisregels alfabetisch

Huisregels Spot4kids. Huisregels alfabetisch Huisregels Spot4kids Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen Spot4kids. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind. De huisregels zijn onder andere

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan KDV Assendelft. Versie Versie 2.5

Pedagogisch Werkplan KDV Assendelft. Versie Versie 2.5 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.5 Datum 18 augustus 2017 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon :

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon : Informatieboekje 2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon : 075 615 95 33 Email : info@hummeltjeweb.nl Index EVEN VOORSTELLEN... 4 WAT BIEDEN WIJ...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan KDV Hoofddorp. Versie Versie 2.2

Pedagogisch Werkplan KDV Hoofddorp. Versie Versie 2.2 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.2 Datum 9 maart 2017 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 8 6.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Tamariki is lid van de

Inhoudsopgave. Tamariki is lid van de Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Plaatsingsprocedure 4. De opvang A. KDV B. BSO 5. Omgaan met 6. Kwaliteit 7. Kosten en leveringsvoorwaarden 8. Contactgegevens Tamariki is lid van de Pagina

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Plaats: Onderwerp: Aan: Anna Paulowna Informatie Kappio Belangstellende ouders en verzorgers Hartelijk dank voor uw aanvraag voor plaatsing in onze kinderopvang locatie

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:...

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:... INSCHRIJFFORMULIER KINDERCENTRUM KAARTJE KAKEL GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam:... Roepnaam en voornamen :.. Jongen /Meisje * Geboortedatum (verwachte) :... Adres (ouder(s)/verzorger(s) * ) :... Postcode

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Zeeparels

HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Zeeparels HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Zeeparels Om kinderen verantwoorde en veilige opvang te kunnen bieden hebben we op de buitenschoolse opvang een aantal huisregels opgesteld. We vinden

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters

Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters 2017 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE. Kinderopvang Oldambt verzorgt de

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter

Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter In het pedagogische werkplan wordt per BSO de locatie omschreven hoe de pedagogisch medewerkers aan de hand van het pedagogisch beleidsplan werken in hun groep.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 -

huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 - huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 - Welkom bij De Kindersuite! Uw kind(eren) zullen De Kindersuite gaan bezoeken en dan is het fijn om te weten wat ons huisreglement is, welke regels

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstelling van onze

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Inhoud. 1. Onze huisregels. Versie januari 2015

Inhoud. 1. Onze huisregels. Versie januari 2015 Versie januari 2015 Inhoud 1. Onze huisregels 2. De openingstijden 3. Sluiting tijdens vakantie en feestdagen 4. Brengen en halen van uw kind 5. Afwezigheid melden 6. Allergieën 7. Maaltijden en tussendoortjes

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk.

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk. Huisreglement 2017 Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s) van de opvangkind(eren). Gastouderopvang De Speelkamer heeft daarom een aantal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk

Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk Artikel 1: Algemeen; - Deze voorwaarden zijn opgesteld door Bso Natuurlijk en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Bso Natuurlijk en

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan KDV Assendelft. Versie Versie 2.6

Pedagogisch Werkplan KDV Assendelft. Versie Versie 2.6 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.6 Datum 1 januari 2018 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt)

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Algemene voorwaarden en informatie Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Vestigingsplaats De buitenschoolse opvang van de Paulus (BSO Paulus) is

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Versie Versie 2.8

Pedagogisch Beleidsplan. Versie Versie 2.8 Document Pedagogisch Beleidsplan Versie Versie 2.8 Datum 28 juli 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 4 2.0 Algemene zaken... 5 2.1 Contactgegevens... 5 2.2 Welke diensten biedt

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie

Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse

Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse Informatieboekje BSO Mariaschool Vasse SKIK Kinderopvang Prins Bernhardstraat 11b 7651 ED TUBBERGEN Telefoon : 0546 623244 E-mail : info@kinderopvangtubbergen.nl 1 Tot zover U hebt nu kort enige informatie

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Artikel 1. Begrippen 1.1 Kinderopvang De ruimtelijke voorziening van kinderopvang. 1.2 Opdrachtgever De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie