Voorwoord. Maike Onrust Bestuurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Maike Onrust Bestuurder"

Transcriptie

1 Voorwoord In 2009 heeft ondanks de pakketmaatregelen in de AWBZ, onze extramurale zorg een enorme uitbreiding ondergaan. Slechts voor een klein deel van de cliënten werd de indicatie ingetrokken en veel cliënten en verwijzers wisten de weg naar Fonteynenburg te vinden. De wachtlijst voor beschermd wonen blijft te groot. Pogingen om goede mogelijkheden te vinden voor uitbreiding van onze beschermende woonvormen zijn in 2009 nog niet geslaagd. Aan het einde van het jaar konden we eindelijk de eerder met justitie afgesloten overeenkomst waarmaken. In het najaar startte De Beukenhof met de extramurale begeleiding van cliënten met een justitiële maatregel en werd ook de eerste cliënt geplaatst in een beschermende woonvorm. Om succesvol begeleiding te kunnen bieden, sloten we een samenwerkingsovereenkomst met De Palier, de instelling die verantwoordelijk is voor de behandeling van deze cliënten. De medezeggenschapsorganen volgden de ontwikkelingen met kritische en opbouwende adviezen. Met dank aan alle medewerkers, leden van de cliënten- en ondernemingsraad en van de Raad van Toezicht. Alleen met jullie inzet konden we deze resultaten bereiken. Maike Onrust Bestuurder Fonteynenburg biedt professionele woonbegeleiding aan cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Wij steunen onze cliënten bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. pagina 1 van 41

2 pagina 2 van 41

3 Inhoudsopgave Voorwoord..1 1 RIBW Fonteynenburg Algemene gegevens Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Samenwerkingrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Zorgbrede Governance code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van de zorg Klachten Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid...26 Bijlage I Profiel van de organisatie A) Kerngegevens...27 B) Productie, personeel en opbrengsten...28 C) Werkgebieden...29 D) Personeelsinformatie...30 Bijlage II Governance A) Bestuur en toezicht: transparantie-eisen...33 Bijlage III Beleid, inspanningen en prestaties A) Algemeen kwaliteitsbeleid...36 B) Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten...36 C) Kwaliteit van medewerkers...37 D) Financieel beleid...38 Bijlage IV arrekening pagina 3 van 41

4 pagina 4 van 41

5 1 RIBW Fonteynenburg 1.1 Algemene gegevens Stichting RIBW Fonteynenburg is opgericht in 1970 en gevestigd in Zoetermeer. Sinds 1990 is zij toegelaten als regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting RIBW Fonteynenburg Adres Teldersrode 25 Postcode 2717 HR Plaats Zoetermeer Telefoonnummer Identificatienummer KvK adres Internetpagina 1.2 Organisatiestructuur De Regionale instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg is een stichting. De organisatie kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Organisatiestructuur De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Deze bestaat uit de bestuurder en twee regiomanagers. Elke regiomanager stuurt drie teams aan. Elk team staat onder leiding van een teamleider. RIBW Fonteynenburg biedt woonbegeleiding en verblijf in vijf beschermende woonvormen, te weten: Ypendael, De Voorburcht, De Zegge, de Beukenhof en de Startbaan. Deze beschermende woonvormen bestaan uit kleinschalige woonvoorzieningen. Vijf teams begeleiden cliënten van beschermde woonvormen (intramuraal) en bieden ook extramurale begeleiding aan cliënten die in hun eigen huis wonen. Een team biedt alleen extramurale begeleiding, waaronder begeleiding aan cliënten die in het kader van Laatste Kans Beleid (LKB) door de gemeente of een woningcorporatie zijn aangemeld bij het Vierde Huis. De toegang tot zorg is in handen van de Zorgmakelaar. Op het Centraal Bureau richten twee teams zich op de ondersteunende en financiële processen. Het Bestuur en management zijn hier gevestigd. In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Fonteynenburg een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. pagina 5 van 41

6 Raad van Toezicht Bestuurder Ondernemingsraad Cliëntenraad Team Bedrijfsvoering Regiomanager Drie Gemeenten Regiomanager Zoetermeer Team Personeel en ondersteuning De Beukenhof Ambulante woonbegeleiding Beleidssecretaris De Voorburcht De Startbaan Zorgmakelaar Ypendael De Zegge Ondersteuner medezeggenschap cliënten Organogram RIBW Fonteynenburg Besturingsmodel Als overkoepelend besturingssysteem gebruikt Fonteynenburg het INKmanagement model. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen. Toelating Op 31 december 2009 beschikte Fonteynenburg over een toelating van 152 plaatsen beschermd wonen. pagina 6 van 41

7 1.3 Kerngegevens Bestaansgrond De oorsprong van de Stichting Fonteynenburg in 1970 ligt in het signaal dat de maatschappij destijds onvoldoende berekend bleek op de aanwezigheid van mensen die zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen. Dit signaal blijkt nog steeds actueel. In 2008 heeft Fonteynenburg in het kader van haar nieuwe meerjarenbeleidplan haar missie en visie opnieuw geformuleerd. De missie luidt als volgt: Missie Fonteynenburg biedt professionele woonbegeleiding aan cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Wij steunen onze cliënten bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Toelichting op de missie: Fonteynenburg begeleidt cliënten vanuit de principes van de Rehabilitatiemethode, hierbij houdt de cliënt de regie over zijn eigen leven en bieden wij de hulp die daarvoor nodig is. Respect en deskundigheid zijn hiervoor de basis. Wij werken graag samen met andere zorgverleners, gemeenten en woningcorporaties om oplossingsgericht de best passende zorg te verlenen. Onze professionele woonbegeleiding wordt uitgevoerd binnen van te voren afgesproken financiële kaders. Transparantie en een effectieve bedrijfsvoering zijn hierbij het uitgangspunt. Ook medewerkers worden ondersteund in hun eigen ontwikkeling, met als doel onze cliënten optimaal te begeleiden. Visie In haar visie zal Fonteynenburg de komende jaren: Een balans creëren tussen: Professionaliteit, kwaliteit, resultaatgerichte daadkracht en lage kosten (scherpe prijs). Professionaliseren en tegelijkertijd de menselijke maat behouden. De goede zaken van NU behouden en tegelijkertijd evolueren naar een professionelere organisatie. pagina 7 van 41

8 1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Doelgroep De doelgroep van RIBW Fonteynenburg, vanuit AWBZ-zorg, bestaat uit cliënten die altijd een psychiatrische aandoening hebben. Dit kan ook in combinatie met psychosociale problemen, een verstandelijke handicap, lichamelijke of zintuiglijke problemen. Daarnaast behoort, vanuit de justitiële zorg, cliënten met een justitiële achtergrond tot de doelgroep van Fonteynenburg. De zorg en begeleiding die RIBW Fonteynenburg biedt, betreft alle AWBZfuncties met uitzondering van verpleging en behandeling. De onderstaande tabel geeft de functies weer, die van toepassing zijn op Fonteynenburg. AWBZ - functies AWBZ-functie St. RIBW Fonteynenburg Persoonlijke verzorging Verpleging Nee Begeleiding Behandeling Nee Verblijf op grond van de AWBZ Tabel AWBZ-functies geleverd door Stichting RIBW Fonteynenburg Productie, personeel en opbrengsten In 2009 is de toelating 152 plaatsen, waarvan 151 beschikbaar. Op 31 december 2009 waren er 146 plaatsen voor verblijf bezet, verdeeld over 93 lichte verblijfplaatsen en 53 zware verblijfplaatsen. Het totaal aantal cliënten (zowel intramuraal als extramuraal) was in Productie Personeelsleden Bedrijfsopbrengsten De productie voor verzorgingsdagen (beschermd wonen) was Het aantal uren gerealiseerde extramurale zorg was Voor Justitie zijn er 25.5 extramurale zorguren gerealiseerd. Daarnaast zijn er 53 verzorgingsdagen beschermd wonen geleverd aan justitiële cliënten. Op 31 december 2009 waren er in totaal 146 personeelsleden in loondienst (103 FTE). De totale bedrijfsopbrengsten in 2009 bedragen De niet gebudgetteerde zorgprestaties bedragen De overige bedrijfsopbrengsten zijn 0. De gegevens zijn tevens te vinden in de bijlage en de jaarrekening. pagina 8 van 41

9 1.4 Samenwerkingrelaties Samenwerking op landelijk niveau Samenwerking op regionaal niveau Veel aandacht gaat uit naar samenwerking. RIBW Fonteynenburg werkt bijvoorbeeld op landelijk niveau met andere RIBW s samen in de Vereniging RIBW Alliantie. Op regionaal/gemeentelijk niveau is Fonteynenburg actief betrokken in samenwerkingsprojecten rondom de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Daarnaast werkt Fonteynenburg in de regio samen met instellingen, zoals een doveninstituut, welzijnswerk, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, provincies en gemeenten. Hieronder volgt een overzicht van de belanghebbenden waarmee Fonteynenburg een relatie onderhoudt. Onder belanghebbenden verstaan we organisaties waarmee Fonteynenburg een samenwerkingsverband of een ketenzorgrelatie heeft. Belanghebbenden Stichting Anton Constandse Stichting PerspeKtief Stichting Onder Een Dak (STOED) Koninklijke Kentalis (instituut voor doven) Gemeenten Rijswijk, Leidschendam- Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Den Haag. Parnassia PsyQ GGZ Haagstreek (Rivierduinen) GGZ Zoetermeer (Rivierduinen) VIA, landelijk Centrum GGZ en Gehoorstoornissen (Rivierduinen) GGZ Nederland Brijderstichting (Parnassia) De Palier (Parnassia) Ministerie van Justitie, Directie Forensische Zorg (DiForZo) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rino Groep Reakt Vereniging RIBW Alliantie Woningcorporaties (Wooninvest, De Goede Woning, Vestia, Vidomes, Rijswijk Wonen, Wassenaarse Bouw Stichting) Zorgkantoor Relatie met Fonteynenburg Instellingsbeleid/ Dienstverlening Instellingsbeleid/ Dienstverlening Instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Financiering / cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid/instellingsbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid/ instellingsbeleid Financiering/ instellingsbeleid Instellingsbeleid Deskundigheidsbevordering Cliëntenbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid/instellingsbeleid Financiering/instellingsbeleid pagina 9 van 41

10 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Zorgbrede Governance code RIBW Fonteynenburg kent een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De samenwerking tussen beide raden is geregeld in een bestuursreglement. Beide organen werken volgens de code Health Care Governance. Om hieraan te voldoen zijn in 2006 de statuten aangepast Raad van Bestuur De RIBW Fonteynenburg is een stichting met één bestuurder en een Raad van Toezicht. De bestuurder heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Mw. drs. A.M.B. Onrust Bestuurder Geen Samenstelling Raad van Bestuur WOPT Er is geen specifiek beleid over de bezoldiging van de bestuurder, aangezien het belastbaar loon niet hoger is dan dat van de ministers Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in 2009 uit vijf leden. De statuten bepalen dat het aantal leden tenminste drie en ten hoogste zes is. In 2009 is 1 lid afgetreden en 1 nieuw lid benoemd. Het voorzitterschap is in handen van de heer E. den Hartog (sinds eind 2007). Profiel Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt: De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van Fonteynenburg. Ze beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring en hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn geen medewerkers of cliënten en ook geen familie van hen. Ze hebben geen financieel belang bij de organisatie. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling die wat betreft de verhouding tussen mannen, vrouwen en leden van etnische minderheden, een weerspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in de regio. Leden van de Raad van Toezicht functioneren minimaal op HBO-niveau en zijn deskundig op één van de hieronder genoemde gebieden: Financiën, zo mogelijk bekend met financiering van de (geestelijke) gezondheidszorg Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg pagina 10 van 41

11 Huisvestingszaken Personeel en organisatie Medezeggenschap van cliënten en cliëntenorganisaties De Raad van Toezicht van Fonteynenburg streeft ernaar dat bovengenoemde deskundigheid in de raad aanwezig is. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2008 was niet geheel in overeenstemming met dit profiel. Leden van etnische minderheden ontbraken en deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. Daarom heeft eind 2008 heeft de Raad van Toezicht besloten bij de volgende vacature specifiek een lid te werven met kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijke en de geestelijke gezondheidszorg. In 2009 is er een nieuw lid bijgekomen met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Overlegstructuur en onderwerpen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar maal vergaderd met de bestuurder. De onderwerpen betroffen: Realisatie jaarplan 2008 en jaarrapportage bedrijfsvoering 2008 arrekening 2008 Voortgangsrapportages arplannen en begroting 2010 Kritieke succesfactoren Meerjarenbeleidsplan Kritiekpunten op voortgangsrapportages jaarplan Fonteynenburg Rapport Automatisering Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2009 Verder hebben delegaties van de RvT vergaderd met de inspraakorganen (de Ondernemingraad en de Cliëntenraad). Daarnaast heeft de RvT een keer vergaderd zonder de aanwezigheid van de bestuurder. Ook vond een themabijeenkomst plaats over het thema Veranderingen in de AWBZ, waarbij de Raad van Toezicht en bestuurder aanwezig waren. Er is geen specifiek beleid over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht, aangezien hun belastbaar loon niet hoger is dan dat van de Ministers. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 3 van dit jaardocument. Leden van Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden. In bijlage 2 zijn ook hun nevenfuncties opgenomen. Naam Functie De heer E. den Hartog Voorzitter Mevrouw K.C. nsen Lid De heer H.L.B. van Geffen Lid tot De heer drs. A.D. Swint Lid De heer drs. J. de Gruijter Lid De heer J. Rom Lid sinds pagina 11 van 41

12 2.2 Bedrijfsvoering Planning & Control Kwartaalrapportages Maandrapportages AO/IC HKZ-certificaat RIBW Fonteynenburg beschikt over een besturingssysteem van Planning & Control. arlijks stelt de organisatie een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Daaronder worden deelplannen en begrotingen gemaakt door de regiomanagers en verantwoordelijken van secundaire processen. Het jaarplan en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de prestaties, inkomsten en uitgaven. Per kwartaal beoordeelt het managementteam, bestaande uit bestuurder en regiomanagers, de resultaten op het gebied van financiën, personeel en productie middels voortgangsrapportages. De regiomanagers leggen hierover verantwoording af aan de bestuurder. Indien nodig worden aanvullende afspraken gemaakt over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. Deze voortgangsrapportages worden ook in de vergaderingen met Raad van Toezicht besproken. Naast de kwartaalrapportages bespreekt het Management Team ook de maandrapportages. De regiomanagers bespreken deze maandrapportages ook maandelijks met hun teamleiders. De interne toetsing in het kader van de Kaderregeling Administratie Organisatie/ Interne Controle wordt uitgevoerd door B&L accountants. RIBW Fonteynenburg is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Om de kwaliteit van zorg te beheersen en te verbeteren werkt RIBW Fonteynenburg volgens de HKZ-norm voor de GGZ. Het kwaliteitsbeleid wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid. 2.3 Cliëntenraad De cliëntvertegenwoordiging is binnen de RIBW Fonteynenburg vormgegeven in een Cliëntenraad en Cliëntencommissies. Cliëntenraad Aan het begin van het jaar 2009 bestaat de Cliëntenraad uit vijf leden. Helaas zijn er in de zomer twee leden overleden. Aan het einde van het jaar is er één lid bijgekomen, en is er één vacature. Het doel van de Cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Fonteynenburg te behartigen. Daarnaast streeft zij naar het zoveel mogelijk bevorderen van de participatie en medezeggenschap van cliënten. De samenwerking tussen het bestuur en Cliëntenraad is vastgelegd in een overeenkomst. Overlegstructuur Cliëntenraad De Cliëntenraad komt maandelijks bijeen. Eens per twee maanden overlegt de Cliëntenraad met de bestuurder in een overlegvergadering. In dit overleg komen instemming- en adviesvragen vanuit het bestuur aan de orde. pagina 12 van 41

13 Eenmaal per jaar wonen twee afgevaardigden van de Raad van Toezicht een overlegvergadering van de Cliëntenraad bij. Bij elke vergadering is er een doventolk aanwezig, omdat de Cliëntenraad drie dove leden bevat. Onderwerpen Cliëntencommissies De Cliëntenraad heeft in 2009 onder andere geadviseerd over de volgende onderwerpen en activiteiten: CQ-index Internet voor cliënten in Beschermd Wonen Inwerkmodules voor begeleiders Continuïteitsplan van Mexicaanse griep Procedure Werving en Selectie Digitaal rapporteren Begeleidingsplannen op laptop Herziene reglement klachtencommissie De Cliëntenraad heeft onder andere kennis genomen van: Kwartaalrapportages arplan en begroting Bedrijfsvoering Incidenten ardocument Voordracht voorzitter Incidentencommissie Cliëntencommissie Alle werkeenheden in het primaire proces hebben een eigen Cliëntencommissie. De commissies hebben direct contact met de teamleider van de werkeenheid en bespreken onderwerpen die te maken hebben met de door die werkeenheid geleverde zorg. Te denken valt aan tevredenheid over bejegening, voedingsgeld, inrichting en onderhoud van de woning en tuin. Daarnaast geven zij advies tijdens het selectieproces van nieuwe begeleiders op de locaties. Ter voorbereiding hierop komen de commissies per locatie maandelijks bijeen. Indien commissies in conflict komen met een teamleider, kunnen zij uitwijken naar de Cliëntenraad. Budget en Ondersteuning Medezeggenschap Cliënten De Cliëntenraad en -commissies hebben een budget om deel te nemen aan cursussen en symposia. Verder is dit beschikbaar voor administratieve kosten zoals agenda s en kopieerwerk. De Cliëntenraad en Cliëntencommissies worden 12 uur per week ondersteund door een Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten. Deze helpt bij het voorbereiden en begrijpelijk maken van stukken, verslaglegging van vergaderingen, en het maken van afspraken. Per 1 januari 2009 ontvangen de leden van Cliëntenraad, Cliëntencommissies, cliëntleden van Incidentencommissie en cliëntenleden redactie van de cliëntenkrant vacatiegelden en onkostenvergoedingen. pagina 13 van 41

14 2.4 Ondernemingsraad Ondernemingsraad Overlegstructuur Ondernemingsraad Onderwerpen Budget en ondersteuning OR De Ondernemingsraad (OR) van de RIBW bestaat uit vijf leden. De Leden vertegenwoordigen de organisatieonderdelen waarbij twee afkomstig zijn uit de regio in Zoetermeer en twee leden uit de Drie Gemeenten. Het Centraal Bureau kent één afgevaardigde. De OR kwam in 2009 maandelijks bijeen. De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn standaard verspreid onder de medewerkers. Twee keer per maand vindt het dagelijks bestuur overleg plaats, waaraan de Voorzitter van de OR en de secretaris aan deelneemt. Om de zes tot acht weken heeft de OR overleg gehad met de bestuurder. Tweemaal heeft zij in 2009 met een delegatie van de Raad van Toezicht overlegd. De gesprekken met de bestuurder en de Raad van Toezicht werden ervaren als prettig en open. De OR ervaart dat zij serieus wordt genomen en waardering ontvangt voor haar werk. De Ondernemingsraad heeft het afgelopen jaar advies gegeven en/of ingestemd met de volgende onderwerpen en activiteiten: Uitbreiding zorgpost Leidschendam Aanschaf laptops Hogere inschaling woonbegeleiding Meerkeuze-systeem arbeidsvoorwaarden Continuïteitsplan Mexicaanse griep Het BHV plan Reorganisatie P&O De OR werd in 2009 vanuit de organisatie ondersteund door een ambtelijk secretaris voor 10 uur per week. De OR heeft een eigen budget, onder andere voor het volgen van cursussen voor de leden. Voor OR-leden geldt vrijstelling van uren van de reguliere werkzaamheden, waarvoor teams een beroep kunnen doen op een daarvoor bestemd budget.. pagina 14 van 41

15 3 Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid Meerjarenbeleid In november 2008 heeft de Raad van Toezicht het Meerjarenbeleidplan goedgekeurd. Dit plan bevat een nadere uitwerking van Missie, visie en strategie. Zowel interne als externe stakeholders hebben input hiervoor geleverd. De missie en visie zijn beschreven in paragraaf 1.3. van dit jaardocument. 3.2 Algemeen beleid arplan 2009 Doelstelling 1 Hieronder volgt een opsomming van de doelstellingen die Fonteynenburg heeft gesteld in het jaarplan van 2009 en de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd. Het jaarplan 2009 is afgeleid van het Meerjarenbeleidplan Het accent van het jaarplan 2009 lag op de bedrijfsvoering, kwaliteit en medewerkers. Daarnaast zijn beleidsdoelen geformuleerd voor de verdere inrichting en ontwikkeling van de organisatie. Visie ontwikkeling zorgaanbod in de beide regio s Deze doelstelling is gerealiseerd. De twee regiomanagers hebben voor hun regio een visie ontwikkeld, waarin het zorgaanbod geformuleerd staat waar zij zich in de regio op willen richten. Doelstelling 2 Uitbreiding van plaatsen intramurale en extramurale zorg Deze doelstelling is deels gehaald. Het aantal plaatsen voor intramurale zorg is gelijk gebleven. Wel is de uitbreiding van een nieuwe doelgroep gerealiseerd, namelijk eind november 2009 is de eerste intramurale plaatsing van een justitiële cliënt gerealiseerd. Extramuraal worden er al meerdere justitiële cliënten begeleid. Doelstelling 3 Management Team heeft de inrichting van de organisatie in 2009 verder ontwikkeld, na het traject voor Management Development eind In het eerste kwartaal heeft de bestuurder een Plan van Aanpak gemaakt voor 2009, uitvoering vindt plaats vanaf tweede kwartaal. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Er is geen plan van aanpak opgesteld met betrekking tot de inrichting van de organisatie. Wel zijn belangrijkste waarden (leiderschap en stijl) en verwachtingen voor de organisatie geformuleerd. Ook is er op verschillende onderdelen voortgang geboekt, waaronder aanpassingen in de organisatiestructuur. pagina 15 van 41

16 Doelstelling 4 Management Team heeft uitgangspunten ontwikkeld voor de gewenste cultuur en omgangsvormen. Deze zijn vastgesteld en gecommuniceerd met medewerkers en cliënten. Dit punt wordt aangepast meegenomen in het jaarplan van Er zal vooral aandacht zijn voor het creëren van de gewenste aanspreekcultuur. Doelstelling 5 Voor de voortgangsrapportages bedrijfsvoering en kwaliteit is tijdig de juiste informatie aangeleverd, de rapportages besproken in werkoverleggen en in het MT. In 2009 is een verbeterslag gemaakt ten aanzien van tijdige aanlevering van informatie. In de tweede helft van het jaar ging dat goed. Doelstelling 6 Eind 2009 zijn formats ontwikkeld voor managementinformatie en voortgangsrapportages over personeelsbeleid en risicomanagement. In 2009 zijn voortgangsrapportages met betrekking tot personeelszaken ontwikkeld en besproken in het MT. Het ontwikkelen van een format voor risicomanagement is in 2009 niet gerealiseerd en is een actiepunt voor Doelstelling 7 arplannen 2009 zijn gebaseerd op de beleidsdoelen in de jaarplanbrief 2009 en informatie uit de voortgangsrapportages Begrotingen 2009 zijn realistisch en worden gerealiseerd. Deze doelstelling is gerealiseerd. Er is een duidelijke samenhang tussen de jaarplanbrief, de jaarplannen van 2009 en de informatie uit de voortgangsrapportages. Daarnaast is de begroting van 2009 realistisch opgesteld en is ook gehaald. Doelstelling 8 Het communiceren van nieuwe missie en Meerjarenbeleidsplan De nieuwe missie en Meerjarenbeleidsplan zijn gecommuniceerd naar de medewerkers. Medewerkers hebben een voor hen geschreven versie ontvangen, en deze is ook besproken tijdens diverse bijeenkomsten. Er is in 2009 minder aandacht geweest voor de communicatie naar externe stakeholders over de nieuwe missie en het Meerjarenbeleidplan. Doelstelling 9 Voortgangsbewaking en steun leidinggevenden (MT-leden) bij realisatie van jaarplannen en begrotingen. Voortgangsbewaking vond wel plaats, maar dit kan nog beter gestructureerd worden. Het verder verbeteren van de aanlevering van voortgangsgegevens is als doelstelling opgenomen in het jaarplan pagina 16 van 41

17 Doelstelling 10 Beleid met betrekking tot Arbeidsmarkt, werving, selectie en scholing geïmplementeerd. Deze doelstelling is deels gerealiseerd. De procedure Werving & Selectie is in 2009 vastgesteld, en wordt in 2010 geïmplementeerd. Daarnaast is er een plan van aanpak geschreven Doelstelling 11 Leidinggevenden plannen in Cura en realiseren hun jaargesprekken volgens reglement. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Het systeem laat het niet toe. Het tijdspad is bijgesteld. Het punt wordt opgepakt in Doelstelling 12 Opleidingsplan wordt gerealiseerd, en het totale opleidingsbudget (in begroting) is minimaal 3% van het budget salariskosten/sociale lasten. Deze doelstelling is gerealiseerd. Doelstelling 13 De uitvoering van actieplan Medewerkertevredenheidsonderzoek 2007 loopt volgens planning. Het MTO vindt plaats in september, er wordt een plan van aanpak ontwikkeld en starten de teams na het MTO met het formuleren van hun verbeteracties eind oktober. De uitvoering van het actieplan Medewerkertevredenheidsonderzoek 2007 loopt. Een aantal zaken zijn al ingevoerd. Daarnaast is in 2009 een nieuwe Medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn bekend en er wordt gewerkt aan de analyse. Op basis van deze analyse zal een actieplan in 2010 worden vormgegeven. Doelstelling 14 Voor 2009 en 2010 zijn realistische productieafspraken gemaakt, en is de begroting voor 2009 realistisch en wordt gerealiseerd. Er is een methode kostprijzen en een treasury statuut ontwikkeld. De begroting is grotendeels gerealiseerd. Er wordt getest met de kostprijzenmethodiek. In 2009 is een start gemaakt van het treasurystatuut. Hiervoor is een begin gemaakt en de eerste opzet is eenvoudiger gemaakt. Deze actie loopt door in Doelstelling 15 Laptops en UMTS aangeschaft volgens begroting. Deze doelstelling is gerealiseerd. Doelstelling 16 Begeleiders gebruiken PlanCare voor rapportage. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Het wachten is op een verbeterde versie van PlanCare. De beschikbaarheid daarvan wordt pagina 17 van 41

18 steeds uitgesteld. Dit wordt wellicht gerealiseerd in 2010, afhankelijk van de ontwikkelingen bij de leverancier. Doelstelling 17 Het implementeren van het BHV plan en het facilitair beleid en het vaststellen van het Lange Termijn Huisvestingsbeleid en Lange termijn onderhoudsplan. Het BHV plan is geïmplementeerd. Het facilitair beleid is nog niet geheel vastgesteld. Wel is er een facilitair management informatiesysteem aangeschaft, dat helpt bij het monitoren van vast te stellen beleid. Het lange termijn onderhoudsplan is gerealiseerd in Het Lange termijn huisvestingsbeleid is doorgeschoven naar Doelstelling 18 Geen belemmering in huisvesting bij snelle plaatsing cliënten (maximaal twee weken na melding bij facilitaire zaken is kamer klaar voor de volgende cliënt). Deze doelstelling is gerealiseerd. De termijn van maximaal twee weken wordt gehaald. Doelstelling 19 Het beschrijven van het proces veiligheid Deze doelstelling is niet gehaald. Deze actie wordt opgepakt in Doelstelling 20 Het digitaal handboek kwaliteit gebruiksklaar maken Deze doelstelling is niet gerealiseerd en doorgeschoven naar Doelstelling 21 Het uitvoeren van evaluaties met externe partners Deze doelstelling is gerealiseerd. Er is een inventarisatie gemaakt van samenwerkingspartners. Er zijn verschillende overeenkomsten met externe partners geëvalueerd. Ook zijn er met externe partners nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Doelstelling 22 Cliënten waarderen Fonteynenburg in het volgende cliënttevredenheidsonderzoek minimaal op het gemiddelde van de bij de Alliantie aangesloten organisaties. In het najaar van 2009 is een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd. Fonteynenburg heeft meegedaan aan een pilot van de CQ index, uitgevoerd door het Trimbos Instituut. Aan deze pilot kon slechts een beperkt deel van de cliënten deelnemen, namelijk alleen de cliënten van beschermd wonen (intramuraal). De waardering van de cliënten over Fonteynenburg was hoger dan het gemiddelde cijfer van de deelnemende RIBW s. De waardering van de cliënten heeft zich geuit in het cijfer 8, terwijl het gemiddelde cijfer van de deelnemende RIBW s aan de pilot is pagina 18 van 41

19 Op basis van de resultaten uit de pilot van de CQ index is bovenstaande doelstelling gerealiseerd. Fonteynenburg wilde ook een CTO voor alle cliënten uitvoeren. Daarom heeft Fonteynenburg het Trimbos Instituut opgedragen om na de pilot de rest van de cliënten dezelfde vragenlijst te sturen, zodat alle cliënten mee konden doen aan het cliënttevredenheidsonderzoek. De waardering van cliënten na de pilot is als volgt: Fonteynenburg Intramuraal (beschermd wonen) 6,97 Extramurale begeleiding 7,65 Het is niet mogelijk om het resultaat te vergelijken met die van de RIBW Alliantie, omdat slechts enkele RIBW s in 2009 een uitgebreid onderzoek hebben laten uitvoeren. Een plan van aanpak naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt in 2010 geschreven. Doelstelling 23 Ketenpartners, woningcorporaties, gemeenten en zorgkantoor kennen ons product, zijn tevreden over onze dienstverlening en zien ons als een betrouwbare partner. Er is in 2009 geen onderzoek geweest onder ketenpartners, woningcorporaties, gemeenten en zorgkantoor. In 2010 wordt een onderzoek per mail uitgezet om te kijken naar de tevredenheid van de externe partijen over RIBW Fonteynenburg. Doelstelling 24 In het vierde kwartaal van 2009 wordt het MTO herhaald. Deze doelstelling is behaald. In 2009 is een Medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend en hebben geleid tot een actie en communicatieplan. Deze wordt in 2010 uitgevoerd. Doelstelling 25 Het ziekteverzuim in 2009 is lager dan gemiddelde ziekteverzuim in de GGZ in Nederland in Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Het ziekteverzuim in 2009 is hoger dan het gemiddelde ziekteverzuim in de GGZ in Doelstelling 26 Bijdragen aan kennis en inzichten door: Participeren in onderzoek Utopia Uitgeven van informatieve nieuwjaarskaarten en jaarberichten Nieuwe website maken, die up to date blijft en recente informatie geeft over Fonteynenburg RIBW Fonteynenburg heeft in 2009 bijgedragen aan kennis en pagina 19 van 41

20 inzichten door mee te doen aan het onderzoek Utopia. Ook is de nieuwe website gelanceerd, en bevat deze recente informatie over Fonteynenburg. Doelstelling 27 Het aantal cliënten dat volgens de Treeknormen te lang wacht, neemt in de loop van het jaar af. Uitgedrukt in twee percentages, respectievelijk: wacht langer dan 6 weken (Treeknorm 20%) en wacht langer dan 13 weken (Treeknormen 0%). 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 21%; 68% 19%; 60% 18%; 62% 8%; 77% Het percentage cliënten dat volgens de Treeknormen te lang wachtte op plaatsing is in 2009 aanvankelijk gedaald en daarna weer gestegen. De doelstelling is dus niet gehaald. De reden daarvoor is vooral een tekort aan geschikte huisvestingsmogelijkheden voor zeer gevarieerde doelgroepen. Doelstelling 28 98% van de begeleidingsplannen is gedurende het hele jaar bijgewerkt. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Er is weliswaar een stijgende lijn te constateren, van 75% in het eerste kwartaal naar 88% in het vierde kwartaal van Op einde 4 e kwartaal 2009 waren van de 290 cliënten die langer dan 3 maanden in zorg waren (extramuraal en intramuraal), 255 begeleidingsplannen ondertekent en bijgewerkt. 3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid HKZ-certificering Notitie kwaliteitsbeleid Handboek Interne audits Zoals eerder vermeld maakt de RIBW Fonteynenburg als leidraad bij het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsbeleid gebruik van het INKmodel. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen. RIBW Fonteynenburg is eind 2007 HKZ gecertificeerd. Fonteynenburg heeft een Notitie Kwaliteitsbeleid. Hierin staan de volgende doelstellingen: Professionele zorg en tevreden cliënten. Professionele en tevreden medewerkers. Tevreden samenwerkingspartners Goed functionerende PDCA-cyclus In 2010 zal Fonteynenburg overgaan op een digitaal handboek. In 2009 zijn conform planning interne audits uitgevoerd. De interne auditoren namen maandelijks conform planning interne audits af. Per maand kregen teamleiders en regiomanagers rapportages met de pagina 20 van 41

21 bevindingen en verbeterpunten uit de interne audits. Het MT kreeg per kwartaal een overzicht van de voortgang van de verbeteracties. Communicatie Externe certificering Fonteynenburg communiceert regelmatig met medewerkers over kwaliteit. Nieuwe documenten of nieuwe versies van documenten worden met een leeswijzer naar de teamleiders gestuurd. De teamleiders bespreken deze met hun medewerkers. In de maandinfo voor medewerkers wordt regelmatig geschreven over het kwaliteitsbeleid om medewerkers te blijven betrekken. De certificerende instelling Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) heeft eind 2007 een externe audit uitgevoerd. Na deze audit werd Fonteynenburg HKZ gecertificeerd. In 2009 heeft Lloyd s de tweede vervolgaudit uitgevoerd om te toetsen of het kwaliteitssysteem van RIBW Fonteynenburg nog voldoet aan de HKZ-norm. De uitslag was positief en ook de nog resterende minors zijn toen geschrapt. 3.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsdoelstelling Indicatoren Kwaliteit Cliënten In de paragraaf 3.2 staan diverse doelstellingen vermeld die betrekking hebben op het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten. Daarnaast is in de notitie Kwaliteitsbeleid specifiek benoemd hoe de RIBW Fonteynenburg professionele zorg en tevreden cliënten nastreeft. Een doelstelling ten aanzien van cliënten in de notitie Kwaliteit is: Nastreven van professionele zorg en tevreden cliënten. RIBW Fonteynenburg heeft indicatoren geformuleerd die bovenstaande doelstelling meetbaar maken: Het percentage bijgewerkte begeleidingsplannen. De waardering van cliënten in het cliëntentevredenheidonderzoek (CTO) Registratie van wachttijden Kwaliteit van de zorg Basisset Prestatieindicatoren GGZ Er is een herziene uitgave verschenen van de Basisset Prestatieindicatoren Dit is een onderdeel van de externe verantwoording over de kwaliteit van geleverde zorg en voor interne verbetering van de kwaliteit. Een aantal van de indicatoren blijkt niet van toepassing, omdat Fonteynenburg begeleiding biedt en geen behandeling. Deze worden dan ook niet genoemd in dit jaarverslag. pagina 21 van 41

22 Cliënttevredenheidsonderzoek In 2009 is een Cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van de geleverde zorg te toetsen. Zie pagina 17 en 18 voor nadere toelichting Klachten Klachtenreglement Klachtencommissie De RIBW Fonteynenburg geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) via de Gezamenlijke Onafhankelijke Klachtencommissie. Hierbij zijn vier instellingen in de regio aangesloten. Hieraan gekoppeld is een Klachtenreglement cliënten. Het doel van het reglement is het bieden van mogelijkheden aan individuele cliënten om hun klachten te behandelen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding c.q. verbetering van de kwaliteit van de cliëntenzorg. Dit reglement bevat tevens de werkwijze van de commissie. De Klachtencommissie bestond in 2009 uit vijf onafhankelijke leden. Lidmaatschap is niet mogelijk voor leden van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, medewerkers, (ex-)cliënten of familieleden van voorgenoemde personen. De commissie wordt secretarieel ondersteund. arlijks brengt de klachtencommissie aan de bestuurders van de deelnemende instellingen een geanonimiseerd verslag uit. Dit vermeldt het aantal en de aard van de door de commissie behandelde klachten. Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Er is een cliëntvertrouwenspersoon op afroep beschikbaar voor de cliënten die hulp zoeken in de vorm van klachtenbemiddeling of hulp bij het inschakelen van de klachtencommissie. Via folders, de cliëntenkrant en persoonlijk contact met de cliëntencommissies maakt zij regelmatig kennis met de cliënten. De cliëntvertrouwenspersoon stelt per kwartaal een verslag op voor de bestuurder. Hierin staan het aantal en de aard van de behandelde kwesties door de cliëntvertrouwenspersoon beschreven. Aantal Kwesties en klachten 2009 In 2009 heeft de cliëntvertrouwenspersoon 9 kwesties ontvangen en behandeld. De onderwerpen van de kwesties waren zeer divers, bijvoorbeeld bejegening, conflict in begeleiding. Een kwestie is een klacht die niet door de klachtencommissie wordt behandeld, maar die behandeld wordt door een cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Een cliënt kan bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht als de cliënt er niet uit kan komen met begeleider en/of teamleider. De cliëntvertrouwenspersoon kijkt of de kwestie kan worden opgelost, en of de cliënt naar de klachtencommissie kan gaan, en kan hierin de cliënt ondersteunen. pagina 22 van 41

23 De klachtencommissie heeft in 2009 geen klachten ontvangen van cliënten van Fonteynenburg Veiligheid Commissie Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) Kwartaalverslag MIC BHV Controle op blusmiddelen Ontruimingsoefeningen De Commissie Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) ontvangt alle meldingen vanuit de locaties van cliënten van Fonteynenburg. De secretaresse van de Commissie registreert de meldingen. De voorzitter beoordeelt alle meldingen en verdeelt deze onder de categorieën ter kennisgeving en ter bespreking. Maandelijks komt de Commissie MIC bijeen om de meldingen te bespreken en waar nodig te voorzien van advies. Van iedere bijeenkomst is een verslag gemaakt. In 2009 heeft de Commissie per kwartaal een overzicht gepresenteerd van de meldingen, met daarin een trendonderzoek. In het verslagjaar 2009 is het volgende door de incidentencommissie geconcludeerd: Er zijn 223 meldingen van incidenten ontvangen in In 2008 waren er 429 meldingen. Het aantal meldingen in 2009 is afgenomen in vergelijking met De meeste meldingen in 2009 hebben betrekking op medicijngebruik (62 meldingen) en medicijnbeheer (39 meldingen). Dit was in 2008 ook het geval. In 2008 waren er 130 meldingen met betrekking tot medicijngebruik, en 85 meldingen over medicijnbeheer. Uit de cijfers van de periode blijkt dat over de afgelopen 4 jaar een significante daling van het aantal meldingen is. Om de veiligheid van cliënten en medewerkers op de verschillende locaties te vergroten, had de RIBW Fonteynenburg als doel gesteld om het plan rondom de bedrijfshulpverlening (BHV) te actualiseren. Het schrijven van het nieuwe plan is uitbesteed aan een externe partij. Het BHV plan is eind 2008 vastgesteld en in 2009 geïmplementeerd onder leiding van de coördinator (hoofd) BHV. Naast de interne organisatie rondom veiligheid, hebben externe gespecialiseerde partijen controles uitgevoerd op de blusmiddelen. Daarbij blijkt dat alle middelen gecontroleerd en gecertificeerd zijn. Ontruimingsoefeningen werden per werkeenheid georganiseerd door het hoofd BHV en de teamleiders. Deze vonden plaats in samenwerking met deskundigen en de brandweer. Opleidingen van medewerkers vonden plaats in het kader van het opleidingsplan. pagina 23 van 41

24 3.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In het jaarplan 2009 zijn meerdere doelstellingen opgenomen met betrekking tot het personeelsbeleid. Deze zijn als volgt: Het ziekteverzuim in 2009 is lager dan gemiddelde ziekteverzuim in de GGZ in Nederland in Opleidingsplan wordt gerealiseerd, en het totale opleidingsbudget (in begroting) is minimaal 3% van het budget salariskosten/sociale lasten. Beleid met betrekking tot Arbeidsmarkt, werving, selectie en scholing is geïmplementeerd. De uitvoering van actieplan Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO 2007 loopt volgens planning. Het MTO vindt plaats in september 2009, er wordt een plan van aanpak ontwikkeld en starten de teams na het MTO met het formuleren van hun verbeteracties eind oktober. In paragraaf 3.2 van dit jaardocument staat een toelichting en de status van bovenstaande doelstellingen. Vacatures Verzuim In 2009 heeft Fonteynenburg heeft 34 nieuwe medewerkers (19.89 FTE) aangenomen. Aan het einde van dit verslagjaar waren er 7 vacatures. in totaal betrof het 5,67 fte. Deze vacatures waren voor cliëntgebonden functies, waarvan er 2 vacatures moeilijk vervulbaar bleken. Het totale verzuim van het personeel in loondienst was in ,1%. Dit is hoger dan het gemiddelde van GGZ instellingen in 2008 (4.74%). Verloop In 2009 hebben 19 medewerkers (11.45 FTE) de organisatie verlaten. In 2008 waren dat er 18. Er zijn met een aantal vertrekkende medewerkers exitgesprekken gehouden in de vorm van interviews. Uit deze interviews zijn de volgende punten als tendens benoemd ten behoeve van het (personeels)beleid van Fonteynenburg. De mogelijkheden en aandacht voor deskundigheidsbevordering werden als positieve tendens benoemd. Het salaris en gevoel van veiligheid in nachtdiensten werden als te verbeteren punten genoemd. pagina 24 van 41

25 3.5.2 Kwaliteit van het werk Kwaliteitsdoelstelling en personeel HKZ-eisen met betrekking tot personeel Fonteynenburg heeft haar kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers op verschillende manieren vormgegeven in Zo zijn in paragraaf 3.2 Algemeen beleid diverse doelstellingen gepasseerd die betrekking hebben op het kwaliteitsbeleid ten aanzien van het personeel. De implementatie van een HKZ-kwaliteitssysteem is daar mede een resultaat van. De HKZ-rubriek Personeel vraagt om specifiek personeelsbeleid en stelt normen rondom het werven, inwerken, opleiden en beoordelen van medewerkers. Daarnaast staat in de notitie Kwaliteitsbeleid 2008 specifiek de volgende doelstelling met betrekking tot medewerkers: Nastreven van professionele en tevreden medewerkers Indicatoren Kwaliteit Personeel Medewerkertevredenheidonderzoek Indicatoren die bovenstaande doelstelling meetbaar maken zijn: Scholing in de rehabilitatiemethodiek De waardering van medewerkers in het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) De informatie uit exitinterviews Verzuimpercentage Eind 2009 is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd naar aanleiding daarvan wordt in 2010 een verbeterplan opgesteld. Naar aanleiding van het MTO eind 2007 zijn in 2008 verbeterplannen opgesteld, door en voor de teams en voor de hele organisatie. Een aantal verbeteracties is in 2009 nog opgepakt, en sommige acties lopen nog door in In de maandelijkse nieuwsbrief voor medewerkers zijn medewerkers op de hoogte gehouden van de voortgang van het verbeterplan. 3.6 Samenleving Uit de toelichting op de missie blijkt de wens van Fonteynenburg, om van betekenis te zijn voor de samenleving: Wij werken graag samen met andere zorgverleners, gemeenten en woningcorporaties om oplossingsgericht de best passende zorg te verlenen. In dit kader neemt Fonteynenburg ook actief deel aan initiatieven in de regio. Voorbeelden zijn: Laatste Kans Beleid in de gemeente Zoetermeer. Actieve houding in ketensamenwerking (gemeenten, ggz-instellingen, woningcorporaties) Regionale zorgprogramma s in Zoetermeer Deelname aan OGGZ platform Zoetermeer Deelname aan Meldpunt Bezorgd in Leidschendam-Voorburg pagina 25 van 41

26 Gemeentelijk WMO beleid volgen en mogelijkheden en knelpunten bespreken met gemeenten. Realisatie van beschermde woonvormen voor cliënten met een psychiatrische stoornis in combinatie met een verslaving (dubbele diagnose doelgroep). 3.7 Financieel beleid Het financieel beleid was in 2009 deels gericht op een voortzetting van de ontwikkelingen uit In 2008 was het financieel beleid gericht op de bevordering van het zelfcontrolerend vermogen van de stichting door middel van een verbetering van het managementinformatiesysteem (MIS). In 2009 is een Treasurystatuut ontwikkeld. In dit document zijn duidelijke afspraken over de treasury-functie vastgelegd. Een autorisatiematrix maakt deel uit van het document. In de matrix zijn de bevoegdheden met betrekking tot het aangaan van verplichtingen tegenover derden vastgelegd (incl. leveranciers). De verwachting is dat het statuut in de loop van 2010 in werking treedt. De basis voor het risicomanagementsysteem is in 2009 afgerond en is klaar voor integratie in de P&C cyclus. De integratie vindt in 2010 plaats. Het budget 2009 is ten opzichte van het budget 2008 op jaarbasis toegenomen met Dit is deels het gevolg van de verhoging van de reguliere productie met en van een vergoeding voor de gestegen arbeids- en materiële kosten van Ook is er in 2009 sprake geweest van sectoroverstijgende productie ad De kosten zijn ten opzichte van het jaar 2008 per saldo gestegen met De personeelskosten namen toe met De overige kosten zijn toegenomen met Het jaar 2009 is afgesloten met een positief resultaat. Dit positieve resultaat is met name ontstaan door verhoogde productieafspraken, in combinatie een vertraagde instroom van nieuw personeel. pagina 26 van 41

27 Bijlage I Profiel van de organisatie A) Kerngegevens Typering Ambulante behandeling Klinische behandeling Deeltijdbehandeling Ambulante forensische behandeling Klinische forensische behandeling Kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen) Begeleid Zelfstandig Wonen/ Ambulante begeleiding Dagactiviteiten Tabel Nadere typering GGZ-instelling Stichting RIBW Fonteynenburg Nee Nee Nee Nee Nee Nee AWBZ-functie Stichting RIBW Fonteynenburg Persoonlijke verzorging Verpleging Nee Begeleiding Behandeling Nee Verblijf op grond van de AWBZ Tabel AWBZ-functies geleverd door de RIBW Fonteynenburg Prestatie Stichting RIBW Fonteynenburg Uitleen verpleegartikelen Nee Prenatale zorg Nee Advies, instructie en voorlichting Nee Voedingsvoorlichting Nee Tabel Overige AWBZ-functies geleverd door de RIBW Fonteynenburg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Tabel Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Stichting RIBW Fonteynenburg Nee Nee Nee pagina 27 van 41

28 B) Productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten Aantal/Bedrag Aantal Aantal cliënten in zorg per einde verslagjaar 307 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen Aantal Waarvan deeltijdplaatsen Waarvan kleinschalig wonen 151 Productie Aantal Aantal in verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar 0 Aantal ambulante contacten in verslagjaar (in uren) Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar 0 Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 149 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde 106,61 verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 0 Tabel kerngegevens RIBW Fonteynenburg pagina 28 van 41

29 C) Werkgebieden 1 Groningen 17 Amstelland en De Meerlanden 2 Friesland 18 Zuid-Holland Noord 3 Drenthe 19 Haaglanden 4 Zwolle 20 Delft Westland Oostland 5 Twente 21 Midden Holland 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. 22 Rotterdam 7 Midden IJssel 23 Nieuwe Waterweg Noord 8 Arnhem 24 Zuid-Hollandse eilanden 8 Nijmegen 25 Waardenland 10 Utrecht 26 Zeeland 11 Flevoland 27 West-Brabant 12 t Gooi 28 Midden-Brabant 13 Noord-Holland Noord 29 Noordoost-Brabant 14 Kennemerland 30 Zuidoost-Brabant 15 Zaanstreek/Waterland 31 Noord- en Midden-Limburg 16 Amsterdam 32 Zuid-Limburg pagina 29 van 41

30 Code rekening schema Salarissen en kosten in verslagjaar, in Aantal werkzame personen per einde verslagjaar Aantal fte s per einde verslagjaar D) Personeelsinformatie A) Personeel in loondienst 1) Personeel patiënt- A c.q. cliëntgebonden functies in loondienst Management en staf patiënt- /cliëntgebonden functies Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en onderzoeksfuncties Personeel behandel- en behandelingsondersteuning Personeel psychosociale behandeling en begeleiding Verpleegkundigen en sociaal (ped.) agogische hulpverleners (niv 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers (niv 4) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers (niv 3) Helpenden (niv 2) Zorghulpen (niv 1) Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel Medisch en sociaalwetenschappelijke functies Subtotaal personeel patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst , , , , ,05 pagina 30 van 41

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument MV Stichting RIBW Fonteynenburg

Jaardocument MV Stichting RIBW Fonteynenburg ardocument MV 2010 Stichting RIBW Fonteynenburg Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl

Nadere informatie

Jaardocument MV 2011

Jaardocument MV 2011 Jaardocument MV 2011 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42913 1 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2013. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2013 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl 1 Voorwoord

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66219 21 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ,

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Behandeling Behandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Gewoon leven Een gewoon leven leiden. Dat is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV) voorafgaand aan plaatsing in echte

Nadere informatie

Jaarbericht 2012. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren

Jaarbericht 2012. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren Jaarbericht 2012 Stichting De Frisse Wind Zorgboeren 2012 Is het eerste jaar dat Stichting De Frisse Wind Zorgboeren kleinschalige zorg in natura kan aanbieden. In dit Jaarbericht een overzicht van de

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T: Â Â 0573-442646Â M: 06-10519390

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens  Jan Voortman MBA Postbus 23 7240 AA Lochem Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 F: 0573-442582 E: j.voortman@pdunamiq.nl I: www.dunamiq.nlâ

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie