ARBO West, benut uw mogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBO West, benut uw mogelijkheden"

Transcriptie

1 ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom arbeidsomstandigheden en re-integratie zijn de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers zoveel mogelijk in staat zijn om inkomen te verdienen. De WIA (voorheen WAO) geeft ook aan dat werken meer moet opleveren dan een uitkering. De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn daarmee ook anders geworden. Dit geldt ook voor het ARBO beleid en preventieve maatregelen. Rol werkgever en werknemer De werkgever is verzekeraar geworden. Hij verzekert medewerkers van inkomen gedurende de eerste twee jaar van ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid. Net als bij andere verzekeringen gelden er polisvoorwaarden. In dit geval zijn die vastgelegd in het burgerlijk wetboek, de CAO en het personeelshandboek. De polisvoorwaarden geven richting aan de rechten en plichten van beide in het kader van inzetbaarheid, preventie en reintegratie. Kennis over deze zaken schept duidelijkheid en beïnvloedt het gedrag Rol Arbo-dienst In onze visie is de Arbo-dienst een partner die de werkgever en werknemer ondersteunt bij het invullen van deze nieuwe rollen en het benutten van mogelijkheden. ARBO West heeft een methode ontwikkeld waarmee u maximaal uw mogelijkheden kunt benutten om uw mensen inzetbaar te houden en waarmee u kosten op het gebied van sociale zekerheid kunt beïnvloeden. Wij maken met Arbodienstverlening uw bedrijfsvoering efficiënter. WerkHervattingsProgramma. Optimaal re-integreren is een dagtaak. We zijn van mening dat mensen dan vooral niet thuis moeten zijn, maar in een gecontroleerde en veilige omgeving bezig moeten zijn met herstel. Het WerkHervattingsProgramma is een nieuwe innovatie van ARBO West. Uw medewerker komt vanaf de 2 e week, 3 dagen per week onder onze hoede om een maatwerk dagprogramma te volgen. Het programma bestaat uit behandeling, training, coaching, rusten en werken. In de bijlage treft u een uitgebreide beschrijving van deze unieke mogelijkheid om mensen snel en optimaal te laten terugkeren. Wie zijn wij? De Arbo-dienst voor Zaansteek/Waterland met een frisse en persoonlijke manier van werken en gespecialiseerd in bouw, kantoor en kinderopvang. Onze positie in de markt is bewust gekozen. We kennen de regio en zijn goed en snel bereikbaar door onze centrale ligging. Met onze ervaring op het gebied van fysieke belasting, blessurebegeleiding en werkplekinrichting in de bouw en kantoor zijn wij voor deze branches bij uitstek in staat verzuim te voorkomen en snel op te lossen. Denken in mogelijkheden en draagkracht maakt dat we grip krijgen op psychische klachten.

2 Wat biedt ARBO West? Twee functionarissen als verlengstuk van uw organisatie: de belastbaarheidsmanager en de externe preventiemedewerker. Twee specialisten die de regels regelen, maar de regie en verantwoordelijkheid daar leggen waar deze hoort, namelijk bij de werkgever en werknemer. We hebben alle aspecten van uw bedrijf t.a.v. arbo- en verzuim in beeld en treden op als verlengstuk van uw organisatie. We doen uitspraken over de inzet mogelijkheden van uw mensen, de zgn. belastbaarheid, en adviseren over preventieve maatregelen om deze belastbaarheid te vergroten tot duurzame inzetbaarheid. Onze passie is het beïnvloeden van gedrag van mensen in (veranderende) omstandigheden. De belastbaarheidsanalyse biedt inzicht in de oorzaak van dysbalans en maakt inzichtelijk hoe de stabiliteit van betrokkene herstelt kan worden. De belastbaarheidsmanager is de ook de coach die mensen helpt keuzes te maken. Deze manier van werken heeft als doel het beïnvloeden van de prestatie in relatie tot de bedongen arbeid. Het impliceert dat we ondersteunen bij optimaal invullen van de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst. Wat is uw voordeel: Een volwaardige functionaris met de verantwoordelijkheid voor arboen verzuimbeleid Transparantie en duidelijkheid in kosten en rendement Snelheid van handelen en korte communicatie lijnen. Specialist met oog voor mogelijkheden wetgeving Waarom ARBO West? We zijn gedreven om mensen te motiveren tot optimale prestaties en goede gezondheid. We bieden duidelijkheid door kennis van de wetgeving en feitelijke hulp op het gebied van gezondheidsproblemen. We stellen verantwoordelijkheden om richting te geven aan uw arbo- en verzuimbeleid met als doel weinig verzuim, borging aansprakelijkheid en tevreden medewerkers. Kortom, ARBO West, het loket voor alles met arbo en verzuim te maken heeft. In deze brochure treft u een overzicht van onze diensten, inhoudelijke achtergrondinformatie en een referentielijst. Gaarne verwijzen we u ook naar onze site voor aanvullende informatie.

3 Belastbaarheidmanagement Diensten overzicht Verzuimbegeleiding Preventie Aansluiting BM Aansluiting MVK De Belastbaarheidsmanager BM Re-integratie BM Totaal De externe preventiemedewerke Werkhervattingsprogramma Risico Inventarisatie & Evaluatie Beheer Werkgevers dossier BM Preventie Pakket BM Preventie medisch onderzoek Workshops en trainingen Advisering Re-integratie 2 e

4 ARBO West, Overzicht diensten (prijslijst geldig van t/m ) We geven u een algemeen overzicht van de mogelijkheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website U kunt ook onze uitgebreide productinformatie aanvragen. BM Re-integratie en activering (Verzuimbegeleiding) Aansluiting BM Verrichtingenpakket 26,30,- p.p.p.j. BM Re-integratie, Belastbaarheidsmanager 52,50,- p.p.p.j.* BM Beheer Werkgeversdossier 29,50,- p.p.p.j BM Werkhervattingsprogramma 79,95,- p.p.p.j Belastbaarheidsmanager als adviseur 99,- per uur Casemanagement 99,- per uur Bedrijfsarts 159,- per uur Arbeidsdeskundige 123,- per uur reïntegratie 2 e spoor, loopbaanadvies offerte basis Opstellen reïntegratie dossier t.b.v. WIA aanvraag 297,- De inzet van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige geschiedt op verrichtingenbasis en in overleg met u. (Reïntegratie-)activiteiten nadat wachttijd 2 jaar doorlopen is op verrichtingenbasis Brochure ziekteverlof en reïntegratie 6,95,- p.p.p.j. Inclusief handig kaartje met tips en regels voor medewerker en leidinggevende BM Preventie Workshops in het kader van veilig werken en gezonde arbeid BM fysieke belasting: Rugsparend werken BM kantoor: Zit u lekker in uw vel? BM Manager: Manager maak me beter! BM Veiligheid Veiligheidsbewustzijn De externe preventiemedewerker 50,75 p.p.p.j.** Het basistarief voor de aansluiting van de overeenkomst voor de Externe Preventiemedewerker bedraagt 1750,- per jaar. ** Boven de 25 werknemers geldt het tarief van 50,75 per werknemer per jaar. BM Box, Module voorlichtingsmateriaal 5,- p.p.p.j. Posters, flyers, PowerPoint sheets etc. over stof, geluid, lifestyle, tillen, beeldschermwerk, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte etc. Reglementen (verzuimreglement, arbeidsconflicten etc.) Juridische brieven Beleid stukken (Psychosociaal arbeidsbeleid, arbobeleid etc.)

5 BM Totaal : Combinatie belastbaarheidsmanager en preventiemedewerker 97,50,- p.p.p.j.* Geldig vanaf 25 medewerkers (*voor inhoud zie tabel op volgende pagina) Risico Inventarisatie & Evaluatie Klimaatonderzoek Middelbaar Veiligheids Kundige Hoger Veiligheids Kundige Arbeidshygiënist Arbeids- en Organisatie Deskundige offerte basis offerte basis 118,- per uur 130,- per uur 130,- per uur 120,- per uur BM Werkplekanalyse Individuele beoordeling werkplek inclusief rapportage 198,- Analyse afdelingen en gehele kantoren, Quickscan offerte basis BM Interventie Belastbaarheidsanalyse, 198,- Intakegesprek Shared Ambition offerte Mediation offerte BM Gezondheid, Keuringen BM Preventief medisch onderzoek (3 jaar) 159,50 p.p.p.j BM Preventief Life style check (3 jaar) 52,50 p.p.p.j BM Preventie Pakket (3 jaar) 99,00 p.p.p.j Chauffeurskeuring (groot rijbewijs) 79,50 Taxikeuring 57,50 Bodemsaneringkeuring A (voorheen T1) Bodemsaneringkeuring B (voorheen T2) Bodemsaneringkeuring C (voorheen T3) Aanstellingskeuring 128,- Check in 198,- Check out / uittredekeuring 125,- Check out/ uittredekeuring op locatie op aanvraag Overige keuringen/ onderzoeken op aanvraag Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, kilometervergoeding á 0,40 /km, voorrijkosten, avond- en zaterdagtoeslag.

6 Inhoud aansluiting externe preventiemedewerker Preventie beleid De externe preventiemedewerker Vaste preventiemedewerker als verlengstuk van de interne preventiemedewerker Opleiding interne preventiemedewerker bij u op locatie(1 dagdeel) Voorlichting aan groep medewerkers over preventietaken en verantwoordelijkheden (groepsgrootte tot 50 personen in begrepen) Vast aanspreekpunt preventietaken in kader wettelijke verplichtingen uit de arbowet. Actualisering RIE Implementatie plan van aanpak Opstellen meerjaren plan Arbeid en Gezondheid Bewaking doelstellingen meerjaren plan Opstellen beleid fysieke belasting Opstellen beleid beeldschermwerk Opstellen beleid voorlichting en onderricht Evaluatie rapportage ( 1x per jaar) 2 x jaar directie bespreking 1x per jaar overleg OR/PVT Meldpunt arbeidsomstandigheden Helpdesk arbeidsomstandigheden Spreekuur preventiemedewerker kantoor Wormerveer Toegang tot site (voorlichtingsmateriaal, beleidsdocumenten, toolbox programma s etc) coördinatie en Aansturing andere specialisten (arbeids hygenist, Hoger Veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige etc.) Inhoud aansluiting BM Reintegratie BM Re-integratie De belastbaarheidsmanager Vaste belastbaarheidsmanager voor reïntegratie/verzuimbegeleiding; Overleg met de werkgever per mail/telefoon binnen 24 uur na invoer melding; Telefonisch contact met de werknemer en terugkoppeling naar de werkgever In overleg met de werkgever in de 1 e week spreekuur bij belastbaarheidsmanager inclusief terugkoppeling, Casemanagement vanaf dag 1 gedurende loondoorbetalingverplichting van 104 weken; Begeleiding werkgever in naleven verplichtingen vanuit de wet verbetering poortwachter, gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Advisering over inzet overige dienstverleners als bedrijfarts, arbeidsdeskundige, jurist etc. Advisering over inzet hulpverlening bij blessures, rugklachten, psychische, klachten etc. Spreekuurtijd belastbaarheidsmanager locatie Wormerveer, Volendam, Ziek- en herstelmelding UWV (13 e week); Coördinatie spreekuren bedrijfsarts; Coördinatie inzet overige dienstverleners; Aansluiting op onze interactieve internetapplicatie, de belastbaarheidsmanager.

7 Referenties o.a. Gemeente Wormerland Gemeente Heemstede Economische zaken, Gemeente Amsterdam Gemeente Medemblik DSV Gemeente Rotterdam Woningbouwvereniging Parteon WormerWonen Bond Administratie NemassdeBoer Nobel Automatisering Europees Platform voor internationalisering in onderwijs SBI Training & Advies Altera Vastgoed Vroom Funderingstechnieken Bouwbedrijf J.M. de Nijs Lochies renovatie en onderhoud Boon Edam Kras Recycling Duo Afbouw Veerman & Kemper De Tinteltuin Kindervilla Kinderdagverblijf Baloe SCA Packaging Gooijer Schilders BK Schildercombinatie Conijn Metaalbewerking M&O techniek Waboplast Schoonmaakbedrijf Willems en zn Meeus Transport Albert Keijzer Transport Van Wijngaarden, Zaanse Mayonaise Huig Haverlag Printing Floris Infra Trajecten fysieke belasting en beeldschermwerk, keuringen o.a. Het Rijksmuseum Coca Cola Imtech Velpa Enveloppen Wilgenhaege Gerkens Cacao (Cargill)

8 Ziekmelding: Aanmelding in In het tabblad opmerkingen, kunt u aangeven of en wat voor soort actie u wenst. We kunnen dan heel gericht de melding verwerken. U zou dus kunnen aangeven of u actie wilt, of wij eerst contact met u op moeten nemen of dat u wilt dat wij na een aantal dagen contact opnemen met uw medewerker etc. We gaan er van uit dat als u niets noteert, dat er ook niets hoeft te gebeuren. We bewaken dan de herstelmelding na 5 werkdagen. We denken dat deze werkwijze vooral efficiënt is bij de verwerking van de griepjes e.d. Uiteraard zullen wij alle meldingen beoordelen en indien nodig contact met u opnemen als wij denken dat we iets kunnen toevoegen. Indien het direct beïnvloedbare problemen zijn, zoals blessures of psychische klachten, nodigen wij betrokkene direct bij ons uit voor het belastbaarheidsspreekuur. Hier wordt diagnose gesteld, een advies over belastbaarheid gegeven en een advies over de te nemen maatregelen om tot een oplossing te komen. De terugkoppeling vindt plaats per en wordt ook vastgelegd in het de webapplicatie. De belastbaarheidsmanager regelt de regels, bewaakt de wettelijke verplichtingen voor u en neemt het initiatief naar u voor vervolgstappen. Dit geschiedt gedurende de gehele reïntegratie periode, waarbij de adviezen worden bijgesteld naar gelang de situatie en ontwikkelingen. Er zijn geen kosten verbonden aan alle activiteiten van de belastbaarheidsmanger. Middels de aansluiting van 52,50 p.p.p.j. (tarief 2009) zijn alle kosten van de belastbaarheidsmanager gedekt. Als er een bedrijfsarts gewenst is vragen wij daar toestemming voor, daar deze werkzaamheden op nacalculatie geschieden. De inzet van de bedrijfsarts geschiedt vanuit het 2 e lijns model. Controle is bij ons dus een belastbaarheidsspreekuur. We kijken naar wat iemand nog wel kan, en welke interventies er moeten plaats vinden om snel herstel te krijgen. U kunt hierbij denken aan de fysiotherapeut of psycholoog. Dit kan via de reguliere ziektekostenverzekering of via gespecialiseerde organisaties waar wij mee samenwerken. Ook deze diensten gaan op offertebasis, waarbij zij eerst de dekking van de verzekering onderzoeken. De ziekmelding (verzuimverlof aanvraag) in de praktijk: Stap 1: Beoordeling opmerkingen bij registratie ziekmelding Stap 2: Verwerken van verzoek werkgever (telefonisch contact met werkgever en of werknemer) Stap 3: Bij beïnvloedbare klachten (fysiek, psyche e.d.) Belastbaarheids- spreekuur medewerker binnen 2-5 dagen Stap 4: samenwerking met manager over vertaalslag belastbaarheid naar arbeidsgeschiktheid Stap 5: schriftelijke terugkoppeling met afspraken Stap 6: managen van herstel, opbouw, therapie etc. Stap 6 impliceert dat alle handelingen worden uitgevoerd die nodig zijn om tot werkhervatting te komen. Intensief overleg met de manager, spreekuur, telefonisch contact etc. horen hier standaard bij. Dit vindt plaats tot de feitelijke herstelmelding. De manager heeft de regie, waarbij de belastbaarheidsmanager het initiatief neemt. Alle verrichtingen staan transparant en inzichtelijk in de software.

9 Verzuim langer dan 6 weken, poortwachter verplichtingen Indien verzuim langer dan 6 weken duurt volgt er het advies om de wettelijke verplichting van het opstellen van een probleemanalyse uit te voeren. De beslissing neemt u samen met de belastbaarheidsmanager. Soms kan het verstandig zijn om het even uit te stellen, bijvoorbeeld als er nog onderzoeken bij medisch specialisten lopen of als de verwachting bestaat dat betrokkene binnen 2-3 weken zal hervatten. Op dat moment is het zonde om deze kosten te moeten maken. Het opstellen van de probleemanalyse geschiedt door de bedrijfsarts. Na het spreekuur zal hij het document uitwerken. Dit gebeurd vaak buiten de spreekuurtijd om. Buiten het spreekuur om vindt er ook overleg plaats tussen de bedrijfsarts en de belastbaarheidsmanager om te zorgen dat de vraagstelling goed beantwoord wordt en het document zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Voor deze werkzaamheden ontvangt u een factuur, waarbij het uurtarief van de bedrijfsarts 159,- (tarief 2009) bedraagt. We dienen hier formeel toestemming voor te hebben. Plan van aanpak Het plan van aanpak is het belangrijkste document uit het re-integratie dossier. Dit document is een weerslag van de afspraken tussen u en uw medewerker. Het is net zo belangrijk als heldere afspraken in een arbeidsovereenkomst. De afspraken dienen in de verdere voortgang bewaakt en getoetst te worden. Uiteindelijk zal het UWV u na twee jaar hier op beoordelen. U kunt dit document vanuit onze software opstellen. Het grote voordeel hiervan is dat de informatie aan het dossier wordt toegevoegd en wij u kunnen adviseren c.q. aanpassingen kunnen doen. Managen van re-integratie en plan van aanpak We zullen permanent de opbouw van belastbaarheid blijven managen. Het overleg tussen de manager en ons wordt nog belangrijker, daar gedragsaspecten en sociaal maatschappelijke invloeden groter worden naarmate het verzuim langer duurt. Wij zullen zorg dragen voor de wettelijke verplichtingen zoals 13 e weeks melding (wordt 42 e week) e.d. worden uitgevoerd. Intern hebben wij een 26 e weeks check. Dit is een twee wekelijks overleg met het belastbaarheidsmanagement team, waarin de gevallen die langer dan 26 weken lopen worden besproken. Het doel is dat de andere collega s meedenken vanuit een blanco perspectief. Dit kan nieuwe inzichten en mogelijkheden opleveren. Inzet van de arbeidsdeskundige (AD er). De arbeidsdeskundige is een gewaardeerd lid van het team. In onze werkwijze is de AD er de specialist op het gebied van sociale wetgeving (WIA, WAO, Ziektewet, etc). Daar we op dit moment te maken hebben met 2 soorten wetgeving, zowel WIA als WAO, is het van groot belang deze aspecten vanaf dag 1 in kaart te hebben. Een WAO status uit het verleden kan van grote invloed zijn op de te volgen re-integratie activiteiten. De tweede taak van de AD er is om de medische beperkingen formeel te vertalen naar een advies over spoor 1 of spoor 2 re-integratie.

10 Poortwachter documenten Officieel vanaf de 1 e jaars evaluatie, maar wat ons betreft zo vroeg als duidelijk, dient richting te worden gegeven aan spoor 1 of spoor 2. Hier kan het document 1 e jaars evaluatie voor worden gebruikt (in de software aanwezig). Tevens kunnen we adviseren om een zgn. FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) op te laten stellen. Dit document wordt door de bedrijfsarts ingevuld en geeft een vertaling van de medische klachten naar functionele beperkingen c.q. mogelijkheden. De AD er legt deze uitkomst vervolgens over de taak inhoud van het eigen (de bedongen arbeid) werk heen en filtert hier uit of terugkeer in eigen functie mogelijk is. Tevens denkt de AD er mee over nog te nemen initiatieven. Indien duidelijk is dat terugkeer niet meer kan wordt dit ook zo gesteld. Vervolgens wordt er gekeken, in overleg met de werkgever, of de vastgestelde mogelijkheden, wel elders in het bedrijf benutbaar zijn. Dit is reintegratie spoor 1, terugkeer in een andere functie bij de eigen werkgever. Als dit ook niet kan, dan wordt formeel spoor 1 dichtgezet en dient de medewerker zich er op in te gaan stellen dat het werk niet meer bij de eigen werkgever zal worden voortgezet. Dit is in principe nadat de 2 jaar loondoorbetaling door de werkgever zijn vol gemaakt of als er eerder een passende functie elders is gevonden. De partij die hierbij ondersteunt is meestal een re-integratie bedrijf. Al deze stappen zullen door de belastbaarheidsmanager met de manager worden besproken. Deze hoeft dus niet zelf de voortgang te bewaken. Wij initiëren en adviseren, waarna de werkgever de beslissing kan nemen. Kenmerken van ARBO West en belastbaarheidsmanagement: Regionaal, persoonlijk, duidelijk, transparant, positief Gericht op hulp bieden en oplossen Intensieve en snelle communicatie, optimale dossiervorming Brede advisering op het gebeid van arbeidsrecht, sociaal recht e.d. De rol van de bedrijfsarts binnen Arbo-dienstverlening en belastbaarheidsmanagement Binnen de Arbo-dienstverlenging en verzuimbegeleiding zijn 2 modellen gangbaar voor de rol van de bedrijfsarts. Dit wordt werken vanuit de 1 e of 2 e lijn genoemd. Indien de bedrijfsarts vanuit de 1 e lijn werkzaam is betekent dit in de praktijk dat de bedrijfsarts het vaste aanspreekpunt is voor de klant en de medewerkers. Met werken vanuit de 2 e lijn wordt bedoeld dat de arts betrokken wordt bij verzuim vanaf de 6 e week of zoveel eerder als noodzakelijk. In de markt is de werkwijze vaak zo dat verzuimcoördinatoren (meestal een arboverpleegkundige) de eerste, vaak, telefonische spreekuren doen en een afspraak inplannen bij de bedrijfsarts. Vanaf dat moment neemt de bedrijfsarts het vervolgtraject op zich en gaat deze de re-integratie begeleiden, sturend vanuit de spreekuren die eens in de 4-6 weken plaats vinden.

11 De rol van de bedrijfsarts bij belastbaarheidsmanagement Bij belastbaarheidsmanagement werkt de bedrijfsarts vanuit het 2 e lijn model, maar is een essentieel onderdeel van het team van specialisten. De bedrijfsarts heeft de inhoudelijke supervisie en is vanuit de certificeringcriteria ook de eindverantwoordelijke. Praktisch en functioneel wordt dit team aangestuurd door de belastbaarheidsmanager. De basisopleiding van een BM er is minimaal HBO paramedisch zoals fysiotherapie, arbo-verpleegkunde, psychologie. De BM er is opgeleid in de methode Belastbaarheidsmanagement. Deze methode borgt een systematische analyse van klachten, veranderingen in de belasting en/of belastbaarheid en ondersteunt bij het gericht oplossen van problemen. Dit kan van medische aard zijn, maar ook op het gebied van functioneren, arbeidsrecht, conflicten etc. De BM er bewaakt de medische diagnostiek, maar medicaliseert het probleem niet. De BM er beoordeelt of er naast de gezondheidsklachten ook belastbaarheid is, welke benut kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met hersteltijden, overbelastingsrisico s, thuissituatie, therapieën etc. Het specialisme van de BM er ligt vooral op fysieke en psychische klachten. De BM er gaat dus veel verder dan de verzuimcoördinator, daar deze ook diagnostiek pleegt en vandaar uit vraagstellingen aan het team van specialisten stelt, zoals de bedrijfsarts. De BMér bespreekt het spreekuur met de bedrijfsarts en toetst de vraagstelling. Dat betreft nu een vraagstelling aan de arts, maar dat kan ook een vraagstelling zijn aan bijvoorbeeld de arbeidsdeskundige of de psycholoog. Medicaliseren of de-medicaliseren Men ziet de rol van de bedrijfsarts ook nog wel eens als behandelend medicus. Dit is niet zo. De bedrijfsarts is opgeleid om informatie van de verschillende betrokkene te bundelen om vervolgens uitspraken te kunnen doen over ziekte of gebrek. De rol van de bedrijfsarts is vooral om de beschikbare gegevens te vertalen naar beperkingen. De BM er vertaalt deze beperkingen naar mogelijkheden. Deze tandem, cq. samenwerking tussen BM er en bedrijfsarts is daarom ook zo praktisch. Het specialisme van de bedrijfsarts is vooral gelegen op vertaling van medische klachten (zoals hart- en vaatziekte, longziektes e.d.) naar opbouw van belastbaarheid. De bedrijfsarts kan daarvoor ook vanuit zijn rol, middels een machtiging van de medewerker, overleg hebben met de behandelende artsen. Zo wordt ook het belang van de medewerker gediend.

12 De externe preventiemedewerker in de praktijk Opstart samenwerking Het vertrekpunt voor het arbo- en verzuimbeleid is de RI&E (risico inventarisatie & evaluatie) en het daarbij behorende plan van aanpak. De externe preventiemedewerker (EP) gaat aan de hand van deze RI&E, het aanspreekpunt binnen uw organisatie opleiden tot interne preventiemedewerker (IP). In een dagdeel maken de interne en externe preventiemedewerker een inventarisatie van aandachtsgebieden en wordt een prioritering aangebracht in welke onderwerpen aangepakt gaan worden. De afspraken worden vastgelegd in het plan van aanpak, waarna de EP e.a. zal uitwerken. Dit kunnen meerdere onderwerpen zijn zoals bijvoorbeeld: Opstellen arbo- en verzuimreglement Opzetten BHV organisatie Opstellen reglement PSA (psychosociale arbeidsbelasting) Beleid fysieke belasting Beleid beeldschermwerk Invulling en planning toolbox cq. werkoverleg Planning keuring handgereedschap Etc. Bedrijfshandboek preventiemedewerker Er wordt een bedrijfshandboek preventiemedewerker gemaakt waarin alle documenten, afspraken, beleidsstukken etc terug te vinden zijn. De uitwerking van deze onderwerpen wordt aan de IP voorgelegd, waarna directie een besluit kan nemen en de zaken kan implementeren in de bedrijfsvoering. Om tot een efficiency slag te komen is voorlichting aan de medewerkers een belangrijke randvoorwaarde. De EP kan dit voor u verzorgen. De taken en werkzaamheden van de externe preventiemedewerker nadat de implementatie fase voorbij is. De EP neemt initiatief naar de IP t.a.v. de uitvoering van afspraken gemaakt in het plan van aanpak. De regie ligt ten alle tijden bij de IP. Deze is beslisbevoegde, of in opdracht van de directie, om zaken van start te laten gaan. Het initiatief ligt bij de EP, de regie bij de IP. U kunt de EP echter ten alle tijden raadplegen. Hij is immers het verlengstuk van uw organisatie, maar werkt vanuit het eigen kantoor. Voor alle vragen die betrekking hebben op arbotechnische aspecten van uw bedrijf kunt u bij hem terecht. Praktijkvoorbeelden waarvoor u contact kunt zoeken met de EP: Werkplekinspectie Vragen over inenting bij werken in verontreinigde grond e.d. Vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen Etc. Als de EP de vraag niet direct kan beantwoorden zal hij het voor u uitzoeken en u gefundeerd antwoorden.

13 Spreekuur voor de medewerker De EP is ook voor de medewerker laag drempelig benaderbaar middels het Preventiespreekuur. Medewerkers komen op de werkvloer in aanraking met situaties waarvan zij zich afvragen of het veilig en verantwoord is. Het kunnen ook vragen zijn over klachten die zij hebben als gevolg van werken met bepaalde stoffen. De EP kan dit oppakken, overleg hebben met de andere specialisten van het team (bedrijfsarts, Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygenist, A en O deskundige) of doorverwijzen voor gericht onderzoek.

14 Overzicht van taken van de externe preventiemedewerker: Helpdesk arbeidsomstandigheden voor zowel werkgever als werknemer (Vragen omtrent wettelijke verplichtingen, arbo-normen, consequenties wijzigingen arbeidsomstandigheden). Advisering, overleg en samenwerking met directie en medewerkers (OR/ PVT) over arbo- en verzuimaspecten Arbo-inspecties, veiligheidsrondgangen en werkplekanalyses (beoordelen status BHV plan, gebruik van hulpmiddelen, veiligheidsbewustzijn, blootstelling geluid, blootstelling gevaarlijke stoffen, fysieke belasting) Opstellen en uitvoeren beleid voorlichting en onderricht (Arbo- en verzuimbeleid, wijzigingen wetgeving, het werken aan machines, fysieke belasting, werkprocedures, werken op hoogte, PSA beleid, rookbeleid, PBM beleid, omgaan met schadelijke stoffen, wat te doen bij calamiteit, schadelijk geluid,blootstelling aan trillingen, beeldschermwerk Opstellen beleid arbeidsmiddelen, risicoanalyse machinepark en opstellen werkprocedures. Opstellen beleid persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Ondersteuning ongevallenonderzoek en overleg Arbeidsinspectie Opstellen en uitvoeren beleid fysieke belasting Opstellen en uitvoeren beleid beeldschermwerk Opzetten BHV organisatie en opstellen BHV-plan Opzetten beleid gevaarlijke stoffen Opzetten lawaaibeheersingplan. Voorlichtingsmateriaal Via de samenwerking met de externe preventiemedewerker krijgt u ook toegang tot een site waarop u allerlei voorlichtingsmateriaal (poster, flyers etc), beleidsdocumenten, voorbeeldbrieven en powerpointpresentaties kunt vinden. Voorlichting aan medewerkers Middels een voorlichting zal de EP zichzelf voorstellen aan de medewerkers en aangeven hoe uw organisatie zich laat ondersteunen bij het naleven van de Arbowet. Tijdens de voorlichting zal o.a. naar voren komen: Wettelijke kaders Combinatie interne en externe ondersteuning Taak, plaats en rol van de Preventiemedewerkers Deskundigheid van de Preventiemedewerker Hoe en wanneer kan de Preventiemedewerker worden ingeschakeld Praktijkvoorbeelden

15 WerkHervattingsProgramma Optimaal re-integreren is een dagtaak Re-integreren is hard werken, met volle aandacht bezig zijn om weer belastbaar te worden om de eigen werkzaamheden weer te kunnen uitvoeren. ARBO West heeft een WerkHervattingsProgramma (WHP) ontwikkeld, met als doel, mensen vanaf de 2 e week van verzuim onder professionele begeleiding te helpen weer voldoende belastbaar te worden. We ondersteunen tevens de werkgever in het realiseren van passend werk, indien deze dat niet zelf heeft of kan organiseren. Het verbeteren van belastbaarheid is een combinatie van behandeling, training, rust, leren en werken. In tegenstelling tot de gangbare reïntegratie trajecten, starten wij vanaf de 2 e week, daar we verdere afname van de belastbaarheid willen voorkomen. Een tweede doel van directe actie is, dat er geen aangepast dagritme gaat ontstaan. Zodra men thuis is, wordt men opgeslokt door de activiteiten aldaar, terwijl het een normale werkdag behoort te zijn. Oefeningen doen, rust houden, maar ook ongemerkt taken in het huishouden doen die nog niet passend zijn. Het is lastig om dit gedisciplineerd te doen. Bij klachten van psychische aard, kan bijvoorbeeld de drukte van de kinderen eerder belastend zijn dan rustgevend. Het WHP in de praktijk Uw medewerkers worden vanaf 8.30 ontvangen. Hier wordt het dagprogramma doorgenomen, wat bestaat uit 5 onderdelen: behandeling, sport, rusten, werken en leren. De opbouw van het programma is maatwerk en wordt opgesteld en bewaakt door de belastbaarheidsmanager. Bij aanvang wordt het programma ter goedkeuring voorgelegd aan de bedrijfsarts. Duur: Het programma start van de 2 e week van verzuim en duurt maximaal 3 maanden. We gaan er van uit dat 90-95% van de mensen het werk voor de 6 e week weer heeft hervat en voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om zelf verder te gaan met het opbouwen van de belastbaarheid. Indien dit niet het geval is, heeft de belastbaarheidsmanager al eerder contact met u gehad, daar er dan zwaardere medische problematiek speelt. Samenwerkingspartners Behandelingen worden uitgevoerd door Shared Ambition voor psychische klachten en SMC Zaanstreek/IJmond voor fysieke problemen. Passend werk Vanaf het eerste moment wordt gekeken welke mogelijkheden iemand nog heeft ( in relatie tot de beperkingen). Deze mogelijkheden dienen benut te worden in de uitvoering van werkzaamheden. Het heeft de voorkeur om aangepaste taken bij de eigen werkgever uit te voeren. Indien deze niet voorhanden zijn of niet gemanaged kunnen worden zoeken wij tijdelijke passende taken. Locatie De locaties waar het WHP uitgevoerd worden zijn: Kantoor ARBO West, locaties SMC te Zaandam en Beverwijk

16 Preventief Voorkomen is beter dan herstellen. Vandaar dat mensen met beginnende klachten ook al gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van dit programma. Dit valt dan goed te combineren met het blijven uitvoeren van eigen werkzaamheden, daar het programma in een dagdeel of enkele uren kan worden uitgevoerd. Kosten: Het WHP kost 79,50 p.p.p.j. U betaald dit bedrag per persoon, maal het aantal medewerkers van uw organisatie. Inbegrepen: - Behandelingen (fysiotherapie, psychologie) - Life style coaching - (Medisch) training - Begeleiding naar passend werk - Toegang tot site met vraag/aanbod passend werk (in ontwikkeling) - Dossiervorming - Verzorging en verblijf - Nazorg Niet inbegrepen: - De genoemde bedragen zijn exclusief BTW - Werkzaamheden bedrijfsarts (spreekuur, opstellen FML lijst, telefonisch overleg specialisten etc) - Reiskosten medewerkers ARBO West - Behandeltrajecten vallend onder BDC (2 e lijn gezondheidszorg). Dit kan parallel aan dagprogramma uitgevoerd worden. Belangrijke voordelen WHP - Snelle en professionele begeleiding - Adequate en snelle zorg - Optimaal invullen reïntegratie inspanningsverplichting - Kostenbesparing op interventie trajecten - Besparing op kosten collectieve ziekte kosten - Vinden van tijdelijk passend werk

17 Aansluittarief voor beheren en verwerken van werkgevers deel reintegratie dossier. ARBO West biedt werkgevers de mogelijkheid om het beheer van de documenten die onderdeel vormen van het re-integratie dossier voor te bereiden, in te vullen en ter ondertekening voor te leggen. Dit zijn verplichtingen van de werkgever. Echter de praktijk leert dat het opstellen van een plan van aanpak, voortgangsgesprekken, eerste jaars evaluatie e.d. niet altijd makkelijk zijn of door tijdgebrek niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Om deze last uit handen te nemen biedt ARBO West u een aanvulling op het huidige aansluittarief aan. Voor 29,50 per persoon per jaar voert ARBO West uit: Opstellen plan van aanpak op basis van de probleemanalyse Overleg met werknemer en werkgever over de inhoud van het plan van aanpak. Indien akkoord kan e.a. getekend worden. Indien noodzakelijk kan er een drie gesprek plaats vinden om e.a. toe te lichten en te bespreken. Initiatief naar werkgever voor het opstellen van een periodieke evaluatie, overleg over visie werkgever over re-integratie inspanningen werknemer Uitvoeren voortgangsgesprekken met medewerker, eventueel bijstellen plan van aanpak, bijstellen uren aanwezigheid etc Opstellen 1 e jaars evaluatie Samenstelling volledig WIA Dossier t.b.v. de UWV aanvraag. Inbegrepen zijn de uren van de belastbaarheidsmanager voor gesprekken, ook op locatie. Niet inbegrepen: Reistijd, en kosten voor besprekingen op locatie Genoemde bedragen zijn exclusief BTW Verantwoordelijkheden: De werkgever archiveert de originele getekende documenten in het personeelsdossier De werkgever verwerkt (deel- )herstelmeldingen in ARBO West beheert het digitale dossier en de copy stukken ARBO West neemt initiatief naar de werkgever ten aanzien van de te nemen stappen, uitnodigingen etc.

18 Preventief gezondheidsbeleid Wil u als goed werkgever het optimale bijdrage om vroegtijdig trends te signaleren op dreigende gezondheidsrisico s? Dan biedt het preventie pakket een goede oplossing. Hart en vaatziekte, suikerziekte en andere systeemziektes uiten zich gemiddeld op latere leeftijd (45-55 jaar). Het leed is al geschiedt en preventief testen heeft niet veel zin meer. Dit heeft zin vanaf jaar. Door een jaarlijks terugkerend onderzoek te doen naar veranderingen in het gewicht, de BMI waarde het vetpercentage, de bloeddruk e.d. kan gesignaleerd worden of er dreiging ontstaat voor het ontwikkelen van dergelijke problemen. De reguliere zorg is niet ingericht op preventief onderzoeken op bijvoorbeeld aangeboren hartafwijkingen. We adviseren om bij aanvang een inspannings ECG te doen, om daar enerzijds mee vast te stellen of er een aangeboren hartafwijking aanwezig is en om vast te stellen of de conditie van betrokkene voldoende is (gerelateerd aan leeftijd). Voor een aantal beroepen is deze inspannings ECG verplicht, indien er gewerkt wordt met beïnvloedbare adembescherming (perslucht, hoge druk cabines etc) daar hier de hartbelasting zwaarder is. Voor elke testomgeving blijft gelden dat het een momentopname is. Vandaar dat we een voorstander zijn van een jaarlijkse meting op trends. Beroepspecifiek en aanvullend onderzoek We maken standaard eens per drie jaar een werkvermogen index. Dit geeft een indicatie of de gezondheidstoestand van betrokkene tot dreiging van langdurig uitval kan leiden. Daarnaast kunnen we aanvullend onderzoek doen gerelateerd aan de taakbelasting. In grote lijnen maken we onderscheidt in fysiek belastend werk en beeldschermwerk. De vragenlijst geeft richting aan het onderzoek. Fysieke klachten en belastend werk: Orthopedisch onderzoek van gewrichten, gericht op bewegingsbeperkingen. Psychische klachten en leidinggeven Individueel gesprek volgens Nemesis model Overgewicht, suikerziekte, hart-,vaatziekte en afgenomen prestatie Individueel gesprek life style adviseur Plicht en privacy Er bestaat een spagaat tussen plicht en privacy en de gevolgen van een onverantwoorde levensstijl. Als werkgever heeft u de plicht uw medewerkers een preventief onderzoek aan te bieden. U kunt uw mensen daar niet toe dwingen. De ervaring leert dat de mensen die het eigenlijk nodig hebben niet gaan, omdat ze zich bewust zijn van een uitslag die hen confronteert met risico s waar ze niet direct uit zichzelf iets aan willen gaan doen. U als werkgever krijgt deze informatie niet als uw medewerker geen toestemming geeft daar het valt onder het medisch geheim. De medewerker heeft echter de plicht om zorgvuldig met zijn gezondheid om te gaan om de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen te kunnen blijven vervullen. Er dient dus een cultuur te komen in uw organisatie, waarbij u gezondheidsbeleving faciliteert, en voldoende veiligheid creëert voor mensen met een mindere uitslag.

19 Het doel moet zijn om (gezondheids)problemen te voorkomen, vooral voor de medewerker en uiteindelijk voor de organisatie. Met de intrede van de WIA zal men tot de pensioengerechtigde leeftijd moeten kunnen blijven werken om voldoende inkomen te genereren. Daar zal de belastbaarheid passend voor moeten blijven. Kosten BM Preventief Medisch Onderzoek De kosten voor deze dienst bedragen : 159,- p.p.p.j. voor een driejarig contract Hierbij is inbegrepen: - Onderzoeksschema - Aanvullende onderzoeken belastbaarheidsmanager, life style adviseur - 2 e en 3 e jaar worden de uitslagen schriftelijk beoordeeld door de bedrijfsarts - Kosten bedrijfsarts en doktersassistente - Individuele rapportage - Groepsrapportage (> 15 personen i.v.m. privacy) Onderzoeksschema BM PMO Uitgebreide biometrie Gewicht, lengte, BMI, BMR, Vet %, Vetmassa, Vetvrije massa, Botmassa, spiermassa, orgaan vet, de echte leeftijd vergeleken met de kalenderleeftijd, bloeddruk, hartslag Vragenlijst Gesprek bedrijfsarts Werkvermogen index, WIA indicator 1 e 2 e 3 e jaar jaar jaar x x x x x x Lenigheid test x x x Krachtmetingen (tilkracht, bicepskracht, knijpkracht, armkracht) x x x Inspannings ECG x Rust ECG x x Longfunctie x Audiometrie (gehoor) x Visus test (ogen) x x x Bloedanalyse (uitgebreid cholesterol, suiker, lever, nier) x x x Bloedanalyse PSA mannen x Niet inbegrepen: - reistijd en reiskosten indien keuring op locatie - aanvullende laboratorium kosten - avond toeslagen - Aanvullend spreekuur bedrijfsarts 2 e en 3 e jaar indien de uitslagen daar aanleiding toe geven.

20 Uw voordeel: - spreiding kosten - Lagere kosten dan losse dienst per jaar - Geen aanvullende kosten voor opstellen gezondheidsverklaringen - Geen indexering - Optimaal gezondheidsbeleid - Uitgebreid onderzoek voor alle medewerkers - Voldoen aan wettelijke verplichtingen Kosten BM Preventie Pakket De kosten voor deze dienst bedragen : 99,- p.p.p.j. voor een driejarig contract Hierbij is inbegrepen: - Onderzoeksschema - Kosten keuringssassistente - Jaarlijks voorlichting van 1 uur Onderzoeksschema BM PMO Uitgebreide biometrie Gewicht, lengte, BMI, BMR, Vet %, Vetmassa, Vetvrije massa, Botmassa, spiermassa, orgaan vet, de echte leeftijd vergeleken met de kalenderleeftijd, bloeddruk, hartslag 1 e 2 e 3 e jaar jaar jaar x x x Lenigheid test x x x Krachtmetingen (tilkracht, bicepskracht, knijpkracht,) x x x Urine onderzoek x x x Niet inbegrepen: - Overige onderzoeken ( ECG, longfunctie,visus test, audiometrie, bloedonderzoek etc.) - Reistijd en reiskosten indien keuring op locatie - Aanvullende laboratorium kosten - Avond toeslagen - Aanvullende onderzoeken belastbaarheidsmanager, life style adviseur - Gesprek bedrijfsarts Uw voordeel: - Voldoen aan wettelijke verplichtingen - 2x per jaar aandacht voor preventie ( een keer keuring, een keer voorlichting)

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom verzuim en reïntegratie is de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u The missing link The missing link... Onze plus Onze dienstverlening Facts & figures Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de Maatwerk is onze standaard. Wij begeleiden + Verzuimregistratie en beheer Opgericht:

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers!

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 De klant centraal Wij zijn een dynamisch en innovatief bedrijf op het gebied

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming VerzuimCare Voor een gezonde onderneming Uw voordelen Simpel, efficient en betrouwbaar U wilt de risico s en de gevolgen van verzuim graag afgedekt hebben. Goed verzuimmanagement helpt daarbij en beïnvloedt

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

VERSLAGLEGGING LAGER HUISDEBAT. Wat niet ziek is, kan ziek worden.

VERSLAGLEGGING LAGER HUISDEBAT. Wat niet ziek is, kan ziek worden. VERSLAGLEGGING LAGER HUISDEBAT Wat niet ziek is, kan ziek worden. Daarover waren ze het allemaal eens, de deelnemers aan het congres over de regie van het verzuimbegeleidingproces op 8 april 2011. En dat

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord Tarievenlijst 2015 Voorwoord Hierbij ontvangt u een uitgebreide tarievenlijst van BrinQer voor 2015. Wij houden van duidelijkheid. Daartoe hebben we alle beschikbare diensten en producten overzichtelijk

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 Werkveld Casemanager UWV Werkgever/ LG Huisarts e.a. Werknemer Bedrijfspsycholoog e.a. Bedrijfsarts Advocaat Collega s Verzekeraars 1 Arbeidsovereenkomst Arbeid

Nadere informatie

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere: één vast aanspreekpunt, de VerzuimCoach, voor de ondernemer en zieke werknemer(s);

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere: één vast aanspreekpunt, de VerzuimCoach, voor de ondernemer en zieke werknemer(s); Arbozorg en Remedium Als ondernemer bent u bekend met het belang van een gezond en plezierig werkklimaat. Dat houdt immers het verzuim laag en zorgt ervoor dat uw mensen elke dag enthousiast en gemotiveerd

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid 1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid Welke informatie lever de verzuiminfrastructuur op? Waar liggen de knelpunten op het gebied van verzuim (kort, middellang en lang verzuim) Is

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Baanzinnig b.v. Privacy reglement versie

Baanzinnig b.v. Privacy reglement versie Baanzinnig b.v. Privacy reglement versie 4 12-6-2017 Als gevolg van de herziene richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens, De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

* Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering

* Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering * Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering Tarieven 205 voor individugerichte activiteiten BGZ

Nadere informatie

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker.

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. 1 wat betekent dit voor de organisatie, welke maatregelen kan

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie