SCHOOLKALENDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLKALENDER 2015-2016"

Transcriptie

1 SCHOOLKALENDER St. Franciscusschool Haarlemmerliede

2

3 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolkalender van de St. Franciscusschool voor het schooljaar Wij hopen dat u deze kalender tot het einde van het schooljaar goed wilt bewaren, u vindt er alle belangrijke data in en veel praktische informatie. De schoolgids is op de website te downloaden. Indien u een papieren exemplaar wilt ontvangen, kunt u deze op school afhalen. Deze gids wordt één keer in de vier jaar uitgebracht. Hierin beschrijven wij wat wij belangrijk vinden, wat onze visie is op onderwijs, de aandacht voor de leerlingenzorg en de manier waarop wij onze kwaliteit nog verder willen verbeteren. Samen met deze kalender vormt de schoolgids een goed beeld voor ouders waar de St. Franciscusschool voor staat. We wensen alle kinderen en ouders een heel fijn schooljaar toe en hopen op een plezierige samenwerking. Namens het team, Aafke Peereboom directeur

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijlage schoolgids 1.1 Groepsverdeling 1.2 Schooltijden 1.3 Pauzetijden 1.4 Gymnastiekrooster 1.5 Vakantierooster 1.6 Margedagen en studiedagen 1.7 Overzicht leermethodes 1.8 Huisschoolregels 1.9 Tussen schoolse opvang 1.10 Voor en buitenschoolse opvang 1.11 Spreektijden teamleden 1.12 Klachtenregeling 1.13 ZAT overleg 1.14 Samenwerkingsverband zk po 1.15 Verwijsindex 1.16 Logopediste 1.17 Namenlijst teamleden 1.18 Samenstelling & namenlijst Medezeggenschapsraad 1.19 Samenstelling & namenlijst Oudervereniging Hoofdstuk 2 Schoolzaken 2.1 Leerlingen 2.2 Bijzondere activiteiten 2.3 Acties 2.4 Resultaten van ons onderwijs Hoofdstuk 3 Schoolkalender Hoofdstuk 4 Belangrijke instanties

5 Hoofdstuk 1 Bijlage schoolgids 1.1 Groepsverdeling maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag gr. 1/2 O Trude Stuart Trude Stuart Geri Roholl 30x Trude Stuart Trude Stuart Trude Stuart 10x M Trude Stuart Trude Stuart Trude Stuart gr 3/4 O Monique de Jong Monique de Jong Monique de Jong Geri Roholl Geri Roholl M Monique de Jong Monique de Jong Geri Roholl gr 5/6 O Anna van Kaam* Anna van Kaam* Lisanne Wensink Anna van Kaam* Anna van Kaam* M Anna van Kaam* Anna van Kaam* Anna van Kaam* Anna van Kaam* gr 7/8 O Yvonne Tukker Yvonne Tukker Yvonne Tukker Lisanne Wensink Lisanne Wensink M Yvonne Tukker Yvonne Tukker Lisanne Wensink Lisanne Wensink *Gedurende het zwangerschapsverlof van Anna van Kaam zal Silke Kogelman haar vervangen. Vacature Intern begeleider (IB) Wisselende dagen aanwezig, één dag per week Vacature onderwijsassistente enkele ochtenden per week Vacature vakleerkracht gymnastiek één middag per week Mario Wegman conciërge Aanwezig op de woensdagen Aafke Peereboom directietaken Aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag 1.2 Schooltijden Groep 1/2 3/4 ma-di-do 8.30 tot uur. woensdag 8.30 tot uur vrijdag 8.30 tot uur Groep 5/6-7/8 ma-di-do-vrij 8.30 tot uur. woensdag 8.30 tot uur 1.3 Pauzetijden Om de kinderen alle ruimte te geven tijdens het buiten spelen speelt iedere groep s morgens een kwartier alleen buiten. De pauzes worden tussen en uur ingedeeld voor de diverse groepen. De kleuters spelen op hun eigen speelplaats. Tussen de middag, tijdens de overblijf, hebben de O.B. en B.B. apart pauze. O.B B.B B.B.: Op de vrijdagen gr. 5/ gr. 7/ Gymnastiekrooster Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 maandag en vrijdag maandag en donderdag vrijdagmiddag vrijdagmiddag Bij de start van het schooljaar is er een vacature voor vakleerkracht gym op onze school. Zolang deze niet is vervuld zullen de groepsleerkrachten de gymlessen zelf verzorgen. Voor alle kinderen zijn gymschoenen verplicht i.v.m. de hygiëne. Het mogen geen schoenen zijn die ook buiten worden gedragen of schoenen met zwarte zolen. Wij vragen u uw kind een gympak of gymbroek met shirt mee te geven. Tijdens de gymles mogen de kinderen geen sieraden dragen. De kinderen met schouderlang haar dragen hun haar in een staartje tijdens de gymles.

6 1.5 Vakantierooster Herfstvakantie maandag 19 oktober 2015 t/m vrijdag 23 oktober 2015 Kerstvakantie maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie maandag 29 februari 2016 t/m vrijdag 4 maart 2016 Goede vrijdag en Pasen vrijdag 25 maart 2016 t/m maandag 28 maart 2016 Meivakantie woensdag 27 april 2016 t/m vrijdag 6 mei 2016 Hemelvaartsdag (in meivak.) donderdag 5 mei 2015 t/m vrijdag 15 mei 2015 Pinksteren maandag 16 mei 2016 Zomervakantie maandag 18 juli 2015 t/m vrijdag 26 augustus 2015 vrije vrijdagmiddag voor groep 5 t/m 8 - Vrijdag 18 december Vrijdag 26 februari Vrijdag 15 juli Margedagen en roostervrije dagen/studiedagen margedagen voor de groepen 1/2 en 3/4 maandag 7 maart 2016 dinsdag 29 maart 2016 dinsdag 17 mei 2016 maandag 20 juni 2016 dinsdag 21 juni 2016 woensdag 22 juni 2016 vrijdag 24 juni 2016 roostervrije dagen/studiedagen maandag 5 oktober 2015 dinsdag 6 oktober 2016 maandag 26 oktober 2016 woensdag 18 november 2016 vrijdag 15 januari 2016 donderdag 18 februari 2016 donderdag 23 juni 2016

7 1.7 Overzicht leermethodes Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 t/m 8 Lezen Kleuterplein Lijn 3 Leeslijn Grip Taal Kleuterplein Lijn 3 Staal Schrijven Novoskript Novoskript Novoskript Rekenen Kleuterplein Pluspunt Pluspunt Pluspunt Aardrijkskunde Projecten Meander Meander Biologie Projecten Naut Naut Geschiedenis Projecten Brandaan Brandaan Verkeer Claxon Claxon Claxon Engels Hello World (groep 7/8) Tekenen/handvaardigheid Handvaardig, textielvaardig en tekenvaardig Handvaardig, textielvaardig en tekenvaardig Handvaardig, textielvaardig en tekenvaardig Muziek Muziek voor de basisschool Muziek voor de basisschool Muziek voor de basisschool Sociaal emotionele vorming Kanjertraining Kanjertraining Kanjertraining

8 1.8 Huisschoolregels De eerste bel luidt om 8.20 uur, de kleuters mogen met hun ouders naar binnen. De andere kinderen weten dat we bijna gaan beginnen. De tweede bel luidt om 8.25 uur. De kinderen kunnen op het schoolplein hun ouders gedag zeggen en komen op de vaste plek van de groep in de rij staan. De leerkrachten komen de kinderen halen en nemen ze mee naar binnen. De lessen starten om 8.30 uur. De kinderen mogen tijdens het buitenspelen alleen van de speelplaats af met toestemming van de leerkracht. We plaatsen de fiets in de rekken achter het hek. We gaan op een fijne en gezellige manier met elkaar om. Als een kind een probleem niet zelf op kan lossen, mag het naar de leerkracht toe komen. We proberen samen, al pratend, tot een oplossing te komen. Het afval wordt in de vuilnisbakken weggegooid. Wij vragen ouders een verplichte vaste vergoeding per jaar voor de overblijf. De OV regelt de financiële administratie van de TSO. Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een machtiging voor de betaling. De kinderen uit groep 1 t/m 4 betalen De kinderen uit groep 5 t/m 8 betalen 45,00 per jaar 60,00 per jaar De 4 jarige kinderen die instromen tussen oktober en juli van het schooljaar mogen het eerste schooljaar kosteloos overblijven. Indien u wilt helpen bij de overblijf dan kunt u zich aanmelden bij de directeur van de school. U kunt u opgeven voor een vaste dag, maar indien u alleen maar incidenteel kunt helpen bent u van harte welkom! Ouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 6,00 per keer. 1.9 Tussen schoolse opvang In principe blijven alle kinderen op onze school eten tussen de middag. Er is een lunchpauze van 45 minuten. De kinderen eten in hun eigen klas. Daarvoor of daarna gaan zij een half uur buiten spelen. De pauze is gesplitst in een O.B. pauze en een B.B. pauze. Tijdens deze pauze zijn er twee overblijfouders aanwezig die toezicht houden. Op elk plein surveilleert een ouder. groep 1/2 en 3/4 eten met de leerkracht uur buitenspelen uur groep 5/6 en 7/8 eten met de leerkracht uur buitenspelen op de vrijdagen gr. 5/ eten gr. 7/ eten Voorschoolse opvang Op de St. Franciscusschool is er (nog) geen mogelijkheid voor voorschoolse opvang. De buitenschoolse opvang (BSO), de SKOS, waarmee de school een samenwerking heeft, biedt deze mogelijkheid (nog) niet. In de omgeving hebben wij ook geen instantie kunnen vinden met wie wij een samenwerking aan kunnen gaan. Tot nu toe zijn er geen aanvragen geweest voor een voorschoolse opvang. Indien u wel gebruik zou willen maken van voorschoolse opvang, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directeur. Zij gaat dan proberen om voorschoolse opvang voor uw kind(eren) te organiseren. Mocht de mogelijkheid zich voordoen om een samenwerking aan te gaan met een instantie die de voorschoolse opvang voor ons kan verzorgen, dan hoort u dat van ons.

9 Buitenschoolse Opvang van de SKOS De St. Franciscusschool werkt nauw samen met Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS). De SKOS verzorgt al sinds 1994 opvang voor kinderen van 0-12 jaar in Haarlem en Spaarndam. Met 29 peuterspeelzalen, 7 kinderdagverblijven en 11 buitenschoolse opvanglocaties is het een bekende en vertrouwde naam bij ouders met opgroeiende kinderen. Buitenschoolse Opvang BSO De Boeg Boemerang Goed opgeleide, enthousiaste pedagogisch medewerkers bieden de kinderen na schooltijd en in de schoolvakanties een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Activiteiten sluiten aan bij de verschillende leeftijdsgroepen. En, heel belangrijk, de inspraak van de kinderen is groot. Het is tenslotte hun vrije tijd! Leerlingen uit groep 1 en 2 zijn van harte welkom op de Boeggroep. Leerlingen uit groep 3, 4 en 5 gaan naar de Bobogroep. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 worden in de Boemeranggroep opgevangen. Deze BSO is open na schooltijd tot uur en in de vakanties van 8.15 tot uur Spreektijden teamleden De directeur is in principe op de dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op school. Indien u haar wilt spreken kunt u binnenlopen of bellen om een afspraak te maken. Leerkrachten worden bij voorkeur niet gestoord tijdens de lessen. Wilt u één van de leerkrachten spreken, dan verzoeken wij u hen te benaderen voor 8.25 uur of na uur. Tijdens deze momenten kunt u natuurlijk ook een afspraak maken. Wij zijn telefonisch bereikbaar op of via de mail: Mailcontact met ouders gebruiken wij alleen voor het maken van afspraken. De kinderen die van de BSO Boeg/Boemerang en BSO de Bobo s gebruik maken, worden met een busje van school naar de opvang gebracht. Extra services op de BSO De SKOS biedt een aantal handige services in BSO-tijd. Denk aan een warme maaltijd, zwemles voor diploma A, de kinderkapper, een huiswerkplek voor leerlingen vanaf groep 5 en de breng & haal service voor clubjes en partijtjes. Meer informatie op BSO De Boeg Boemerang adres: Boezemkade 11 Telefoon:

10 1.12 Klachtenregeling Klachten Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is op onze school niet anders. Klachten van serieuze aard en betrekking hebbend op de directe invloedsfeer van de school, zoals begeleiding en/of beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, kunt u allereerst met de betrokkene(n) bespreken. Als een klacht niet opgelost kan worden in onderling overleg, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan men een beroep doen op onze interne contactpersoon. Interne contactpersoon De interne vertrouwenspersoon, ofwel contactpersoon, is aanspreekpunt voor zowel leerlingen, ouders en personeel bij klachten over ongewenst gedrag. De interne contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan u begeleiden, dan wel ondersteunen in een te volgen traject, zoals: o luisteren naar de klacht en informatie geven over de mogelijke procedures. o ondersteunen bij het oplossen van een klacht, waarbij de interne contactpersoon contact onderhoudt met alle betrokken partijen. o verwijzen naar de betrokkene(n) binnen de school (groepsleerkracht, directie, bestuur) o verwijzen naar de externe contactpersoon of de landelijke klachtencommissie, waarbij de interne contactpersoon u kan ondersteunen bij een officiële klachtenprocedure. Klachten op het gebied van seksuele intimidatie en/of fysiek geweld waarbij vermoeden is van een strafbaar feit dienen altijd gemeld te worden bij de interne contactpersoon. Deze neemt na overleg met de klager dan direct contact op met de directie, het bestuur en de externe contactpersoon. De klachtenregeling ligt ter inzage bij Trude Stuart. Indien u wenst kunt een kopie maken en meenemen. Voor de goede orde treft u hieronder andere noodzakelijke adressen aan: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs Postbus EH Den Haag Tel.: Fax: E Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op onder Klachten. Externe contactpersoon: De heer drs. Menno Jansma p/a Schoolbegeleiding Zaanstreek en Waterland Postbus AD Purmerend (t) (f) De interne contactpersonen op onze school is Trude Stuart. Zij is bereikbaar op de maandagen, dinsdagen, donderdag en vrijdagen. U kunt haar persoonlijk aanspreken of via vragen contact met u op te nemen.

11 1.13 ZAT overleg Vier keer per jaar vindt er op onze school overleg plaats tussen de intern begeleider en de JGZ-sociaalverpleegkundige Marianne van der Wijden van GGD Kennemerland. De GGD valt onder het centrum voor jeugd en gezin. Voor een vraag kunt u zich wenden tot de directeur of de IB-er van de school. Zij bespreken uw vraag dan in het zorg overleg. Eventueel kunt u een zenden naar Marianne van de Wijden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u gezocht. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Marianne van der Wijden op telefoonnummer: Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Voor kinderen en ouders woonachtig in de gemeente Haarlemmerliede: U kunt contact opnemen met één van de coaches van het CJG Haarlemmerliede en Spaarnwoude indien u vragen hebt over opvoeden, jeugdhulp of jeugdzorg. U kunt het CJG als volgt bereiken: telefonisch tijdens de spreekuren (Dorpscentrum Spaarndam via nummer gemeentehuis Halfweg via nummer ) Op deze nummers kunt u een bericht achterlaten op de voic . via op persoonlijk tijdens het inloopspreekuur: -op maandag van 9.30 tot uur in het gemeentehuis in Halfweg (Haarlemmerstraatweg 51) -op vrijdag van 9.30 tot uur in het Dorpscentrum in Spaarndam (Ringweg 36) Voor kinderen en ouders woonachtig in de gemeente Haarlem: Het CJG Haarlem is elke werkdag van 9.00 tot uur bereikbaar via het telefoonnummer U kunt uw vraag ook mailen naar of contact opnemen via een formulier op de website: Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Met spoed hulp nodig? Voor crisissituaties waarbij jeugdigen zijn betrokken is de Crisisdienst van De Jeugd- & Gezinsbeschermers 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar via telefoonnummer: Samenwerkingsverband zk po Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging passend onderwijs in werking getreden. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Onze school werkt samen met andere scholen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland (SWV PO-ZK). Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs te organiseren. Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

12 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland (SWV PO-ZK) Tel.: Maandag-donderdag Bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Postadres: Bezoekadres: Postbus 4145 Schipholpoort EC Haarlem 2034 MA Haarlem 1.15 Verwijsindex Sinds 2011 maken wij gebruik van de verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk, positief instrument voor professionals. Als school nemen wij de zorg voor een goede ontwikkeling van uw kind zeer serieus. Als wij ons om wat voor reden dan ook zorgen maken om de ontwikkeling van uw kind, zullen wij dit als uitgangspunt - met u bespreken. Als er zorgen zijn, zullen wij extra begeleiding geven. Deze begeleiding stemmen wij altijd af met eventuele andere betrokken professionals, zodat wij gezamenlijk de beste zorg kunnen leveren en niet langs elkaar heen werken. Door deze verwijsindex kunnen wij als school makkelijk afstemmen met andere professionals in de regio. Wij vinden deze afstemming belangrijk voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Wanneer er meer professionals betrokken zijn bij een kind vinden wij dat deze professionals in het belang van het kind moeten weten wat zij doen en waarom zij het doen. Uiteraard stellen wij u op de hoogte van de informatie die wij delen met anderen. school die een (kortdurend) oefenprogramma nodig hebben. Mariëlle Dijkstra is elke maandagmiddag aanwezig op onze school Namenlijst teamleden Aafke Peereboom directeur Lisanne Wensink leerkracht Geri Roholl leerkracht Trude Stuart Leerkracht Vacature Leerkracht bewegingsonderwijs Vacature onderwijsassistente Monique de Jong leerkracht, BHV Anna van Kaam leerkracht Yvonne Tukker leerkracht vacature Intern begeleider Mario Wegman conciërge, BHV 1.18 Samenstelling Medezeggenschapsraad Oudergeleding Erik-Jan Davids voorzitter Personeelsgeleding Anna van Kaam 1.16 Logopediste Jan Esselman secretaris Monique de Jong Eén dagdeel per week komt de logopediste op school. De logopediste wordt gefinancierd door de gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude. Zij screent kinderen uit de kleutergroep op spraak/taal problemen. In overleg met haar worden kinderen verwezen naar logopedie. Ook geeft zij zelf hulp aan kinderen op Indien contact op wilt nemen met de MR leden kunt u een sturen naar:

13 1.19 Samenstelling Oudervereniging Silvia Agterhof voorzitter Vacant secretaris Patty de Keizer Evelyn Rolink-Breek penningmeester bestuurslid Astrid Keizer Viera Burghardt bestuurslid bestuurslid Sylvia van der Wielen Sonja Hulsbosch bestuurslid bestuurslid Ouderbijdrage. De oudervereniging vraagt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om activiteiten te kunnen uitvoeren waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt. Zonder deze bijdrage kunnen activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, museumbezoeken en de sportdag niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is 55,00 per kind per schooljaar. De oudervereniging geeft jaarlijks een verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage.

14 Hoofdstuk 2 schoolzaken mag geven, stellen wij het op prijs als uw kind de uitnodigingen niet op school uitdeelt. Dit voorkomt verdrietige gezichten. Vervanging bij ziekte De stichting waarbij de St. Franciscusschool is aangesloten heeft een invalpoule gerealiseerd. De leerkrachten van deze poule zijn werkzaam voor de Stichting de la Salle. Indien er een leerkracht van de school zich heeft ziek gemeld, dan informeert de directeur van de school eerst of één van deze leerkrachten beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er naar een externe vervanger gezocht. Indien er ook geen externe invalkrachten beschikbaar zijn, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Alleen in uiterste gevallen worden de kinderen naar huis gestuurd. Stagiaires Elk jaar bieden wij studenten van de SPW en PABO stageplaatsen aan op onze school. Zij kunnen zo ervaring opdoen in het onderwijs. De stagiaire valt onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Scholing van de leerkracht Het onderwijs is aan de veranderingen onderhevig. Iedere leerkracht zal daarom jaarlijks aan nascholing kunnen doen betreffende een onderwerp dat van belang is voor het onderwijs op de St. Franciscusschool. Hiermee bereiken we dat het onderwijs eigentijds zal blijven. Soms is de scholing voor de leerkrachten op een tijdstip dat normaal een schooldag is. Dit betekent dat er dan op deze dag voor de leerlingen geen school is. Wij proberen dit altijd ver van te voren aan de ouders bekend te maken. Omdat de school zich houdt aan de wettelijke uren norm, is er voor de kinderen geen verlies van lestijd. 2.1 Voor leerlingen Traktaties met verjaardagen Jarig zijn betekent ook speciale aandacht voor het kind op school. Op een kalender hangen alle jarigen van de maand op het prikbord in de gang. Wij willen graag dat u uw kind een verantwoorde traktatie meegeeft, geschikt voor elk kind. Denkt u ook aan de kinderen met een allergie rondom voedsel? Mocht uw kind de leerkrachten op iets lekkers willen trakteren.. De leerkrachten vinden een stuk fruit een heerlijke traktatie! Als uw kind een feestje Eten en drinken Voor of na het speelkwartier drinken we gezamenlijk in de groep. De kinderen zetten hun drinken s ochtends bij binnenkomst op de aangegeven plek (of in de koelkast). Voor een tussendoortje zien we graag dat u uw kind fruit meegeeft, het liefst geen grote hoeveelheden. De kinderen mogen geen snoep meenemen. We verzoeken u vriendelijk de bekers en het fruit van naam te voorzien. Het eten en drinken voor tussen de middag blijft in de tassen tot het tijd is om te lunchen. Jeugdbladen Kinderboeken en jeugdbladen als Taptoe, Okki,,Hello You enzovoort kunnen via school besteld worden. De inschrijfformulieren worden aan het begin van ieder schooljaar uitgedeeld. Ook de school profiteert van het lidmaatschap van uw kind, voor elk lid krijgen wij een bijdrage voor de aanschaf van boeken. Schoolfotograaf Eén keer per jaar, in augustus of september, wordt uw kind op de foto gezet (alleen, een groepsfoto, en met broer en/of zus). U kunt zelf bepalen of u de foto s aanschaft. De oudervereniging regelt alle zaken m.b.t. de schoolfotograaf. Foto s op de website Regelmatig worden er bij activiteiten foto s gemaakt van de kinderen. De foto s worden op onze website geplaatst. Mocht u bezwaar hebben tegen plaatsing van foto s waar u kind op staat, dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur van de school. Speelgoed Groep 1 t/m 4 heeft enkele keren per jaar een speelgoedochtend. Op deze ochtenden mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen. Verder mogen de kinderen alleen speelgoed van thuis meenemen als zij jarig zijn (geweest).

15 Schoolmaterialen De meeste spullen die de kinderen op school gebruiken zijn van school. Daar moet zuinig mee omgegaan worden. Als de kinderen spullen van school mee naar huis moeten nemen, stellen we het op prijs dat dit in een stevige tas gebeurd. Gaat er in een schooljaar een balpen, vulpen, potlood of liniaal kapot door opzettelijke reden, dan kan deze op school nieuw aangeschaft worden tegen kostprijs. De kinderen gebruiken schrijfgerei van school. De kinderen mogen een eigen pen meenemen om na te kijken met een goed zichtbaar kleurtje. Als de kinderen stiften nodig hebben, zullen wij ze dat op tijd vertellen. Hoofdluizenbrigade Na elke vakantie controleert een groep ouders de kinderen op hoofdluis. De kinderen zijn verplicht hun jas in een hoofdluizentas te stoppen. Op deze manier beperken we zoveel mogelijk dat er een hoofdluizenplaag zou kunnen ontstaan. Mocht er bij uw kind hoofdluizen en/of neten zijn ontdekt, dan wordt u daarvan persoonlijk door de leerkracht of de luizencoördinator op de hoogte gesteld. De andere ouders van de school worden in dit geval g d. In deze mail het verzoek uw eigen kind nogmaals goed te controleren. Na een melding van school of thuis zullen we altijd de kinderen na een week of 14 dagen nogmaals controleren. Deze controles zullen blijven plaatsvinden tot de school hoofdluis vrij is. Mocht u zelf ontdekken dat uw kind hoofdluis heeft, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door. Het is van belang dat we proberen dit probleem gezamenlijk onder de knie te krijgen. Hoofdluizentassen zijn voor 5,00 verkrijgbaar via de directeur. 2.2 Bijzondere activiteiten In schoolverband Schoolreis/ schoolkamp De groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Omdat er kleine groepen 8 zijn bij ons op school hebben wij besloten om eens in de 2 jaar op kamp te gaan. Dit betekent dat de leerlingen van groep 7/8 het ene jaar mee gaan met de schoolreis en het andere jaar op schoolkamp gaan. Dit schooljaar is een bijzonder jaar, de school bestaat 95 jaar. Daarom wordt er i.p.v. de schoolreis iets feestelijks georganiseerd. U wordt hierover nader geïnformeerd door de jubileumcommissie. Sportdag Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd. De laatste jaren is deze sportieve dag op de landelijk gevierde koningsspelen-dag. Deze sportdag vindt meestal op een ochtend plaats. Olympische dag gr. 7/8 Eens per 2 jaar organiseert het CIOS in Haarlem de olympische dag. Op deze dag worden door heel Haarlem heen diverse sporten aangeboden. De kinderen van groep 7/8 mogen van te voren aangeven aan welke sport zij graag zouden deelnemen. Tijdens deze dag mogen zij deze sport dan beoefenen. Dit kan zijn: voetballen, honkballen, zwemmen, klimmen, hockey enz. Dit schooljaar is er weer een Olympische dag. F riscus workshops In het voorjaar organiseren we in het voorjaar op onze school de F riscus workshops. De kinderen gaan creatief aan de slag onder de leiding van ouders en leerkrachten. Tijdens vier achtereen volgende woensdagochtenden is er een gevarieerd aanbod voor de kinderen om hun talenten te ontplooien. Op de laatste ochtend is er een inloopochtend om alle ouders, grootouders en andere belangstellenden te laten zien wat de kinderen geleerd of gemaakt hebben. In de jaarkalender kunt u vinden welke woensdagen de F riscus workshops zullen plaatsvinden.

16 Spaarndamse feestweek Tijdens de Spaarndamse feestweek in september wordt op de donderdag de scholendag georganiseerd. Onze school doet elk jaar, samen met de Spaarndamse basisscholen, mee aan dit festijn. De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) gaan s morgens naar de feesttent om een voorstelling bij te wonen. De kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) doen s middags mee aan de adventure run. Feesten De jaarlijks terugkerende feesten op onze school zijn o.a. het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en Paasviering. Ook vieren wij elk jaar een verkleedfeest (carnaval) op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie. Groep 7/8 heeft jaarlijks een afscheidsavond en voert de musical als generale repetitie op voor alle schoolkinderen. Excursies In de loop van het schooljaar worden verschillende excursies georganiseerd. De bestemmingen verschillen per jaar. U wordt hierover door de leerkracht of in de nieuwsbrief geïnformeerd. Buitenschoolse activiteiten Toernooien Door het gehele schooljaar vinden er sporttoernooien plaats waar onze leerlingen aan deelnemen. Dit kunnen o.a. de volgende sporten zijn: schoolvoetbal, dammen, schaken, volleybal etc. De kinderen kunnen namens de school meedoen aan deze activiteiten. Deze activiteiten worden door de ouders zelf of door oudervereniging georganiseerd Schoolvoetbal Elk jaar kunnen de kinderen van onze school deelnemen aan het schoolvoetbal. De wedstrijden worden in het voorjaar gespeeld op het sportpark in Zwanenburg. De Oudervereniging regelt de organisatie van het schoolvoetbal. 2.3 Acties Inktcartridges Uw lege cartridges zijn voor ons geld waard. Hebt u thuis of op uw werk lege cartridges dan kunt u ze bij ons op school inleveren. De doos staat in het kopieerhok. Batterijen Ook uw lege batterijen hebben waarde voor ons. U kunt bij de hoofdingang de batterijen in de daarvoor bestemde ton gooien. Regelmatig komen ze de ton legen. Voor elke kilo krijgen we punten en met die punten kunnen wij materialen bestellen, zoals stoepkrijt en springtouwen. Jantje Beton Eens per 2 jaar doen wij mee aan de Jantje Beton actie. Dit vindt plaats in de maand september. In schooljaar zullen wij weer hieraan meedoen. De helft van de actie komt ten goede aan een goed doel, de andere helft is voor school. Waar we dit bedrag aan gaan besteden wordt met de OV besproken. Avondvierdaagse Ieder jaar nemen vele kinderen en hun ouders deel aan de Avondvierdaagse in Spaarndam. De Oudervereniging regelt de organisatie van deze wandeltocht.

17 2.4 Resultaten van ons onderwijs We hebben het overzicht verdeeld in de volgende onderwerpen: aantal leerlingen met speciale zorg of met een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs over de afgelopen 5 schooljaren: 2010/ / Zittenblijvers Versnelling Verwijzing uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs. Naar de volgende schooltypen zijn de kinderen de laatste 5 jaren uitgestroomd: schooljaar 2010/ / / / /2015 Aantal leerlingen VWO HAVO/VWO HAVO VMBO-tl/HAVO VMBO-tl VMBO b/k PRO Deze gegevens zeggen niets meer en ook niets minder over de onderwijsweg die onze kinderen na de basisschool ingeslagen zijn. Veel interessanter is het om na te gaan of onze kinderen een juist advies hebben gekregen. Hoeveel % van de leerlingen zit op of het boven het niveau wat wij verwezen hebben? schooljaar 2008/ / /2011 Aantal leerlingen Hoger of gelijk niveau als verwijzing Na 3 jaar Na 3 jaar Na 3 jaar 9 leerlingen 6 leerlingen 7 leerlingen In % 82% 100% 70% Afgestroomd naar lager niveau 2 leerlingen 0 leerlingen 2 leerlingen In % 18% 0 % 20% onbekend De kinderen zijn naar de volgende scholen uitgestroomd: Aantal leerlingen Coornhert Lyceum 1 1 Montessori MAVO Aerdenhout Kennemerlyceum 1 Teylercollege 3 Felisenum Gymnasium Velsen Hartenlust MAVO 1 1 Haarlem college 3 Daaf Geluk school 1 1 Mendelcollege Clusius College Castricum 1 Schoter 1 Paulus MAVO 1 1 Sancta Maria 2 1 Rudolf Steiner college 1 Sterrencollege ECL 1 1 1

18

19 Augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Startverg incl. lunch schoolfotograaf OV vergadering 31 Nieuwj. receptie Deze week startgesprekken

20

21 September 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Deze week startgesprekken Feestweek! jaar Franciscusschool bijeenkomst circus 20-22u 21 OV vergadering Deze week startgesprekken 28 Nieuwsbrief scholendag Feestweek Spaarndam MR vergadering

22

23 Oktober 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Kinderen vrij Kanjer training 12 Kinderen vrij Kanjer training Start kinderboekenwk gr. 8 drempelt. Jaarverg MR-OV-TSO u boekenmarkt 21 Kb Geri 22 1/4 Speelgoed ochtend 23 Einde kinderboekenwk herfstvakantie 26 herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 29 herfstvakantie November 1 De la Salle studiedag Trude cursus Nieuwsbrief 2

24

25 November 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag OV vergadering Sintmaarten Nationaal schoolontbijt Intocht Sint Versieravond Sint u. MR vergadering 23 Roostervrije dag 1/8 vrije dag Deze wk 10 min gesprekken 1/8 30 Rapport mee

26

27 December 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Nieuwsbrief 3 Sintviering Sinterklaas OV vergadering /4 Speelgoed ochtend u. kerstmaaltijd u. Kerstviering Kerk 1/8 12 u. vrij e Kerstdag 2 e Kerstdag oudejaarsdag

28

29 Januari 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag nieuwjaarsdag MR vergadering studiedag 1/8 vrij OV vergadering Nieuwsbrief 4

30

31 Februari 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag studiedag 1/8 vrije dag Speelgoed ochtend 1/ MR vergadering 29 Verkleedfeest Gr. 5/8 12 u. vrij voorjaarsvakantie

32

33 Maart 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie OV vergadering Margedag 1/ Nieuwsbrief Deze wk 10 min gesprekken 1/7 F riscus workshops Rapport mee F riscus workshops 2 30 Paasviering u 31 Goede vrijdag 1 e Paasdag 2 e Paasdag Margedag 1/4 F riscus workshops 3

34

35 April 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag F riscus workshops MR vergadering Nieuwsbrief OV vergadering CITO eindtoets CITO eindtoets CITO eindtoets 28 viering school koningsdag Mei 1 Koningsdag meivakantie meivakantie

36

37 Mei 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag meivakantie meivakantie meivakantie Hemelvaartsdag meivakantie moederdag e Pinksterdag e Pinksterdag Margedag 1/ OV vergadering A4D

38

39 Juni 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag A4D Nieuwsbrief 7 A4D A4D Speelgoed ochtend 1/ MR vergadering Juffendag 1/4 24 vaderdag Margeweek 1/4 27 OV vergadering Deze wk 10 min. gesprekken 1/5 Margeweek 1/4 Margeweek 1/4 1/8 vrij Studiedag opbrengsten Margeweek 1/4

40

41 Juli 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Rapport mee Nieuwsbrief Afscheidav.gr. 8 Afscheidsav.gr 2 gr. 5/8 12 u. vrij Zomervakantie t/m 26 augustus

42

43 Augustus 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

44 Belangrijke instanties Secretariaat Stichting voor confessioneel onderwijs De La Salle Bovenschools management Bovenschools manager: Dhr. John van Veen Onderwijs & Personeel Bovenschools manager: Dhr. Paul Bronstring Financiën & Beheer Postbus AH Heemstede Inspectie van het Basisonderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Naar verwachting zal op 1 januari 2016 een bestuurlijke fusie plaatsvinden van stichting de la Salle met VCPO de Basis. We zijn in afwachting van de goedkeurende verklaring van het ministerie van onderwijs.

SCHOOLKALENDER

SCHOOLKALENDER SCHOOLKALENDER 2016-2017 St. Franciscusschool Haarlemmerliede www.st-franciscusschool.nl info.franciscush@jl.nu Een woord vooraf Voor u ligt de schoolkalender van de St. Franciscusschool voor het schooljaar

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 4-5 Levensboom 4 26 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Overblijf Marijke van Keeken 06 9 65 9 augustus 4 2 3 4 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 7 Eerste schooldag.45

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

SEPTEMBER 2017 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 28

SEPTEMBER 2017 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 28 Maria-Bernadette school SEPTEMBER 07 9 3 3 WEEK 3 WEEK 3 e schooldag Luizencontrole 7 Start Kunstproject Beestachtig Voorrondes dikke bandenrace en hardloperij voor groep 8 8 Nieuwsbrief Kalender wordt

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015 AUGUSTUS 2015 za 1 zomervakantie zo 2 zomervakantie ma 3 zomervakantie di 4 zomervakantie wo 5 zomervakantie do 6 zomervakantie vr 7 zomervakantie za 8 zomervakantie zo 9 zomervakantie ma 10 zomervakantie

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar Augustus 200 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Start nieuwe schooljaar Info 30 3 Infoavond gr. 3 en gr 4 Pastoor Middelkoopschool Meridiaan 54 789 EK Klazienaveen Postadres:

Nadere informatie

Kalender 2015-2016. OBS Houtwijk

Kalender 2015-2016. OBS Houtwijk Kalender 205-206 OBS Houtwijk ma 3 juli t/m dinsdag 25 augustus Vrijdag 7 juli is het Suikerfeest. Het Suikerfeest is een islamitisch feest waarop het einde van de maand Ramadan gevierd wordt. juli 205

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl Brede school De Achtbaan Meeslaan 00 VP TIEL T: 0 0 E: directie@achtbaanschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

Welkom op de Prins Clausschool

Welkom op de Prins Clausschool schoolkalender 2016-2017 Welkom op de Prins Clausschool september 2016 35 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 - into-gesprekken groep 3-8 2 3 4 36 5 - into-gesprekken groep 3-8

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

JAARKALENDER Nassauschool

JAARKALENDER Nassauschool JAARKALENDER Nassauschool 2016-2017 Vakantie Feestdagen Studiedagen 17-10 t/m 21-10: herfstvakantie 14-04: Goede vrijdag Maandag 3 oktober 26-12 t/m 6-01: kerstvakantie 17-04: Tweede paasdag woensdag 16

Nadere informatie

2016 Augustus 29 maandag Eerste schooldag 29 maandag Start Vreedzame School blok 1

2016 Augustus 29 maandag Eerste schooldag 29 maandag Start Vreedzame School blok 1 In Digiduif kunt u deze data ook in de agenda terugvinden. Dit jaar is het gymrooster in 3 periodes ingedeeld. Dit komt doordat de groepen 6, 7 en 8 een periode één zwemles en één gymles hebben. De gymroosters

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Beste ouder, verzorger,

Beste ouder, verzorger, Beste ouder, verzorger, In deze bijlage vindt u praktische informatie over het schooljaar 2016-2017. Het betreft een bijlage bij de meerjaren schoolgids 2016-2019, die de algemene gang van zaken bevat.

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland Jaarkalender 2014-2015 daltonbasisschool Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2014 2015. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Schoolkalender. De Biezenh f. Op de foto s zie je wie er die maand allemaal jarig zijn! 2016/2017. Basisschool De Biezenhof Rode Schouw 85

Schoolkalender. De Biezenh f. Op de foto s zie je wie er die maand allemaal jarig zijn! 2016/2017. Basisschool De Biezenhof Rode Schouw 85 2016/2017 Schoolkalender Op de foto s zie je wie er die maand allemaal jarig zijn! Basisschool De Biezenhof Rode Schouw 85 4661 VE Halsteren T 0164-683 922 E debiezenhof@lpsnet.nl www.biezenhof.nl Schoolkalender

Nadere informatie

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal KALENDER 2014-2015 augustus 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inloopuur nieuwe klaslokaal 11.00-12.00 uur Eerste schooldag Luizencontrole 1 25 26 27 28 29 30 31 22 augustus

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Voorwoord. Het wordt vast weer een fijn jaar met veel activiteiten, veel leerzame momenten én met een nieuwe aanpak van de traditionele zaakvakken.

Voorwoord. Het wordt vast weer een fijn jaar met veel activiteiten, veel leerzame momenten én met een nieuwe aanpak van de traditionele zaakvakken. 2016-2017 Voorwoord Voorwegschool 2016 2017 Voor u ligt de nieuwe jaarkalender van onze school. Een handige kalender waarop u snel ziet wat er voor uw kind of kinderen allemaal op stapel staat dit jaar.

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

-Open lessen in oktober: U wordt uitgenodigd om lessen in de groep van uw kind(eren) bij te wonen. U ontvangt bericht om hiervoor in te tekenen.

-Open lessen in oktober: U wordt uitgenodigd om lessen in de groep van uw kind(eren) bij te wonen. U ontvangt bericht om hiervoor in te tekenen. Voor u ligt de jaarkalender voor het schooljaar 2015-2016 van obs De Bijenkorf. In de planning staan de vakanties, de studiedagen en de activiteiten die bij de start van het schooljaar bekend zijn. Door

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

JAARKALENDER Nassauschool

JAARKALENDER Nassauschool JAARKALENDER Nassauschool 2017-2018 Vakantie Feestdagen Studiedagen 23-10 t/m 27-10: herfstvakantie 30-03: Goede vrijdag Maandag 2 oktober 25-12 t/m 5-01: kerstvakantie 02-04: Tweede paasdag woensdag 22

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 25 augustus 2016 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 25 augustus 2016 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 25 augustus 2016 INFO 1 IN DEZE INFO Van start! Schoolreis Vakantierooster Waar zijn ze heen? Gymdagen

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender - Uitgangspunten van de school Eten en drinken / fruitpauze Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar -. Met deze kalender willen wij u graag goed

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

3 Zomervakantie. 31 Eerste schooldag vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar. Deze week luizencontrole. Augustus 2015

3 Zomervakantie. 31 Eerste schooldag vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar. Deze week luizencontrole. Augustus 2015 KALENDER 2015/2016 32 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 Deze maand heerlijk genieten van een 35 24 25 26 27 28 29 30 welverdiende vakantie. We zien jullie allemaal

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Augustus wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag/zondag 31 1 ZOMERVAKANTIE t/m 21 augustus / /14

Augustus wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag/zondag 31 1 ZOMERVAKANTIE t/m 21 augustus / /14 Voor u ligt de jaarkalender voor het schooljaar 2016-2017 van Obs De Bijenkorf. In de planning staan de vakanties, de studiedagen en de activiteiten die bij de start van het schooljaar bekend zijn. Door

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje.

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Een jasje dat past bij ons nieuwe beleid voor de komende 4 jaren. Zie hier voor de schoolgids, of

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015/2016

JAARKALENDER 2015/2016 augustus 2015 za/zo 1/2 Zomervakantie ma 3 Zomervakantie di 4 Zomervakantie wo 5 Zomervakantie do 6 Zomervakantie vr 7 Zomervakantie za/zo 8/9 ma 10 Zomervakantie di 11 Zomervakantie wo 12 Zomervakantie

Nadere informatie

Augustus Maandag. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Augustus Maandag. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag week 35 week 34 week 33 week 32 week 31 Maandag Augustus 2017 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie