Informatie Kriskras obs De Pionier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Kriskras 2013-2014. obs De Pionier"

Transcriptie

1 Informatie Kriskras obs De Pionier Kerkstraat JP Wormerveer

2 Beste Ouders, Voor u ligt de informatie Kriskras voor het schooljaar Samen met de schoolgids, die u op onze website kunt inzien en ook kunt downloaden, heeft u alle informatie over wat er dit schooljaar op school gedaan wordt en wanneer de verschillende activiteiten plaatsvinden. In dit boekje zijn de praktische gegevens van dit schooljaar, die voor de kinderen en voor u van belang zijn, verzameld. De informatie hebben wij in alfabetische volgorde geplaatst. Dat maakt het terugvinden een stuk eenvoudiger. Achterin vindt u een complete maandkalender. We hopen dat dit bijdraagt aan de informatievoorziening aan onze ouders. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld eenvoudig nagaan wanneer uw kind naast de vakanties een vrije dag heeft of een uitstapje. Ook de informatie van onze voor- en naschoolse opvang is in dit boekje opgenomen. Mocht er in de loop van het schooljaar iets veranderen, dan zullen wij u daar in onze tweewekelijks verschijnende Kriskras tijdig over informeren en kunt u dit lezen op Basisschoolnet.nl, onze directe digitale communicatielijn met de ouders. De kriskras verschijnt op zondagavond op Basisschoolnet en op de website Regelmatig werken wij de website bij en u kunt de activiteiten en het lesprogramma van de groep van uw kind(eren) bekijken. Heeft u verder iets te vragen, heeft u een idee waardoor iets beter kan gaan of bent u het ergens niet mee eens? Kom dan bij ons. Ga naar de leerkracht van uw kind of ga naar de directie. Wij zijn altijd bereid om met u te overleggen. Met vriendelijke groet, namens het gehele team, Tonnie Ligtermoet directeur 2

3 Inhoudsopgave 3 Aanname en wenmomenten 3 Adresgegevens 3 Afspraken en regels 4 Afwezigheid van leerkrachten 5 Bankrekeningnummer school 5 Basisschoolnet.nl 6 Batterijen/lege cartridges 6 Bedrijfshulpverlening/EHBO 6 Biebbus 6 Buitenschoolse opvang 7 Centrum Jong 8 Contactgegevens ouders 8 Continurooster 9 Culturele activiteiten 9 Digitale schoolborden 9 Expertise Centrum Zaan Primair 10 Fietsen 10 Foto- en video-opnamen 10 Gescheiden ouders 12 Gruitdag 12 Gevonden voorwerpen 12 Gymnastiek 13 Halen en brengen 13 Hoofdluis 13 Huisbezoek 14 Huiswerk 14 Informatieochtend peuters 14 Inspectie 14 Kalender 15 Kinderboekenweek Kinderen zijn de baas dag 15 Kinderkoor de Toonladdertjes 16 Klachtenregeling 16 Klassendienst 16 Koffie-uurtje met de directie 17 Kriskras 17 Leerlingenraad 17 Literaire school 18 Medezeggenschapsraad 18 Medicijnverstrekking 18 Meldcode huiselijk geweld 19 Nablijven 19 Naschools aanbod 20 Open dag 20 Ouderraad 21 Ouderbijdrage 22 Ouderhulp 22 Paasontbijt 22 Podium 23 Rechten en plichten 23 Regeling RSK Zaanstad 24 Roken en de school 24 Schoolfotograaf 24 Schoolgids 24 Schoolkamp groep 8 24 Schoolmelk 26 Schoolproject 26 Schoolreis 27 Schooltijden 27 Schoolzwemmen 27 Schoonmaak/klussenavond 27 Spreekavonden 28 Spreken met de leerkrachten 28 Stagiaires 28 Tablets 29 Teamsamenstelling 30 Te laat komen 30 Tevredenheidsonderzoek 30 Toetsen 31 Traktaties/verjaardagen 31 Uitstroom 31 Vakanties en vrije dagen 32 Verkeersexamen 33 Vertrouwenspersoon 33 Vervoer bij excursies 34 Verwijdering/schorsing 34 Verzekeringen 35 Verzuim en verlof 37 Voortgezet Onderwijs 38 VVE 39 Website 39 Ziekmelding leerling 39 Zindelijkheid bij 4-jarigen 40 Zomerfeest 41 Belangrijke adressen 43 Jaarplanning per maand 3

4 Aanname en wenmomenten vierjarigen Landelijk beleid Als een kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al komen kennismaken om te wennen aan school. Het aantal momenten wordt vastgesteld door de individuele school. Een kennismakingsperiode is ook niet verplicht. Kinderen die nog geen 4 jaar zijn mogen niet naar school, omdat ze dan nog niet verzekerd zijn. Onze school Kinderen die 3 jaar en 10 maanden zijn mogen vier dagdelen bij ons op school komen wennen. Welke dagdelen dat zijn, wordt in overleg met de groepsleerkracht bepaald. Kinderen mogen bij ons naar school op de dag dat ze 4 jaar worden of daarna. In december en in de laatste 6 weken voor de zomervakantie vinden er, vanwege de rust voor het kind en de wenselijkheid van een aaneengesloten wenperiode, geen instroom en geen wenmomenten plaats. Adresgegevens school Openbare Basisschool De Pionier Kerkstraat JP Wormerveer Telefoon: adres: Website: Afspraken en regels Buiten Op het plein lopen we met de fiets aan de hand. De fietsen staan gestald, op eigen risico, in de fietsenrekken. We houden de oprit vrij voor buggy s. Een keer per week is er opruimuur van plein en omgeving door een klas volgens rooster. Leerkrachten houden toezicht tijdens de pauzes. Verboden spullen zijn: lucifers, aanstekers, messen, vuurwerk en overig gevaarlijk materiaal. We stellen ouders op de hoogte als hun kind in het bezit is van deze spullen. Als er iets moedwillig vernield wordt, hanteren we een lik-op-stuk-beleid: leerlingen van onze en andere scholen worden daarop aangesproken en ouders worden verantwoordelijk gesteld. De school doet aangifte van diefstal, vernielingen en vandalisme. Plein en veld zijn nooit uitlaatplaatsen voor viervoeters. 4

5 Speciaal voor ouders Parkeren gebeurt in de hoofdvakken, dubbel parkeren is onveilig voor kinderen omdat ze geen zicht hebben. De ingang van school moet vrij blijven i.v.m. de toegang van een ambulance o.i.d. Niet roken op het gehele schoolplein vanaf 7.00 uur uur. De deur gaat 10 minuten voor het begin van de lestijd open. Binnen In de school praat en loopt iedereen rustig, we houden de deur open voor anderen en helpen waar nodig is. Tijdens de gymles dragen de kinderen geen sieraden. In geval van verwonding of een ongeluk is er op school een leerkracht die EHBO kan verlenen. Hoofddoekjes zijn op basis van religieuze overwegingen toegestaan. Bij de gymles en/of andere spelmomenten moeten de hoofddoekjes vanwege de veiligheid worden afgedaan. Andere hoofddeksels moeten in school worden afgezet. Geen ontbloot bovenlijf tijdens de les en in de pauzes. Een mobiele telefoon in de klas die aanstaat, is niet toegestaan. We gaan zorgvuldig om met spullen van anderen en van school: meubilair, leer- en hulpmiddelen, speelgoed, boeken en apparatuur. We houden de klas en gang veilig en schoon door regelmatig op te ruimen. Kinderen zijn uitsluitend onder begeleiding van een volwassene aan het werk met (gevaarlijke) apparatuur en er zijn duidelijke afspraken over. Huisdieren zijn niet gewenst en worden niet toegelaten in school, mede in verband met allergie. Een uitzondering kan na overleg gemaakt worden voor vissen, schildpadden enz. Iedereen verlaat rustig het schoolgebouw. Afwezigheid/ziekte van leerkrachten De openbare scholen in Zaanstad hebben gelijkluidende afspraken over het omgaan met het tekort aan invallers in geval van ziekte en/of afwezigheid van een leerkracht. Het spreekt voor zich dat we alle moeite doen om de kinderen niet naar huis te sturen, maar soms kan het helaas niet anders. ALS DAN../OF OPMERKINGEN we tijdig, bijvoorbeeld de dag ervoor, weten dat een leerkracht ziek is, vragen we een collega om extra te werken / in te vallen. Dit is vaak niet mogelijk of u ontvangt een bericht via Basisschoolnet met morgen vrij Parttime-collega s kozen bewust om minder te werken en kunnen dus niet zomaar op een andere dag werken. 5

6 een leerkracht ziek is en niemand binnen school kan de groep overnemen, er langere tijd geen invaller is, wordt u via Basisschoolnet benaderd of gebeld om uw kind thuis te houden of gaan de kinderen naar huis met een briefje. Van elk kind weet de school of hij/zij naar huis kan. In geval van twijfel blijft het kind op school. gaan de groepen om de beurt naar huis Directeur en ib er kunnen zelden een groep overnemen i.v.m. afspraken en vergaderingen. Alle ouders vullen aan het begin van het schooljaar formulieren in over opvangmogelijkheden thuis. U wordt altijd gebeld, benaderd via Basisschoolnet of uw kind krijgt een briefje mee. U ontvangt hiervan altijd bericht. Bankrekeningnummer school RABO Bank Zaandam Stichting obs De Pionier Combi Op deze rekening worden de volgende bijdragen gestort: Ouderbijdrage Schoolreisjesbijdrage Schoolkampbijdrage Vermeld a.u.b. iedere keer de naam van uw kind(eren) en waarvoor het bedoeld is. Basisschoolnet.nl Herkent u dit: uw kind is vergeten een briefje thuis af te geven met die belangrijke mededeling over de contactavond, gymles of bijeenkomst. Dat hoeft niet meer. Ons online communicatieplatform Basisschoolnet.nl geeft de zekerheid dat informatie bij diegene terechtkomt waarvoor het bedoeld is. Wij communiceren op deze wijze met de ouders. U kunt ook leerlingen ziekmelden en de leerkracht of directie iets vragen of vertellen. Op de Pionier zijn alle ouders aangemeld bij Basisschoolnet.nl. Om voor de eerste keer te kunnen aanmelden, ontvangt u van ons een unieke invitatiecode. Gebruikers kunnen altijd en overal inloggen. 6

7 Batterijen en lege cartridges In de gang bij de kleuters staat een opvangcontainer voor lege batterijen. Bij het kantoor van juf Irma staat een doos voor lege inktcartridges. Bij inlevering ontvangt de school een klein bedrag. Dus denkt u eraan om batterijen en cartridges op school in te leveren. BedrijfsHulpVerlening (BHV) en EHBO Bij grotere en kleinere ongevallen zijn er op school altijd enkele geoefende Bedrijfshulpverleners ter beschikking. De Arbo-wet schrijft voor dat per 50 leerlingen er een BHV-er aanwezig moet zijn. Op De Pionier zijn dat op dit moment: Tonnie Ligtermoet, Irma Hendriks, Meghteld Schermerhorn-van der Meer en Ine van der Kruk. Irma Hendriks is tevens preventiemedewerker. Dat houdt in dat zij aanspreekpunt is voor de veiligheid op school: zowel de harde kant (speeltoestellen, onvolkomenheden aan het gebouw e.d.) als de zachte (welbevinden van de kinderen en het team). Biebbus Op dinsdag in de oneven weken gaan de leerlingen naar de Biebbus. Deze staat op het Marktplein. We hanteren een rooster waarin elke groep eenmaal in de vier weken in de Biebbus komt. Iedere leerling heeft een eigen pasje op naam. Is een pasje kwijt dan wordt er een duplicaat aangevraagd. De kosten hiervan 3,50 verhalen wij op de ouders. Te laat geld/ vergoeding van zoekgeraakte boeken Er wordt geen te laat geld berekend. Elke 4 weken ontvangt de school via de mail een herinneringenlijst, waarop boeken staan die langer dan 4 weken zijn geleend. U ontvangt een bericht via Basisschoolnet met het verzoek de boeken alsnog naar school en/of de Biebbus te brengen. De kosten voor zoekgeraakte boeken worden door de school op de ouders verhaald. Buitenschoolse opvang FreeKids FreeKids verzorgt de buitenschoolse opvang op OBS De Pionier. Iedere schooldag is er, voordat de school begint en nadat de schooldag afloopt, de mogelijkheid om van FreeKids BSO gebruik te maken. We maken er iedere keer weer iets bijzonders van. De medewerkers van FreeKids zitten boordevol creatieve ideeën en zorgen ervoor dat je elke dag weer met plezier naar FreeKids gaat. De opvang vindt plaats onder leiding van pedagogisch medewerker Linda Stroo. Samenwerking Er is een daadwerkelijke samenwerking tussen het team van De Pionier en de medewerker(s) van FreeKids. Samen zorgen we ervoor dat het activiteitenaanbod aansluit bij het onderwijsprogramma. Zo zien de leerlingen bijvoorbeeld bepaalde thema s die in het onderwijs aan de orde komen, terug in de BSO. 7

8 Ook op organisatorisch vlak werken we samen. Hebben de leerkrachten van De Pionier een studiedag? Geen probleem, FreeKids zorgt voor opvang op deze dag. Bovendien houden leerkrachten en FreeKids-medewerkers nauw contact over leerlingen die mogelijk extra aandacht nodig hebben. Informatie en inschrijven FreeKids en OBS De Pionier zijn twee aparte organisaties. Dus als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de buitenschoolse opvang, dan doet u dat bij FreeKids zelf. Het telefoonnummer is Ook op de site van FreeKids vindt u veel interessante informatie en een inschrijfformulier: Kinderopvangtoeslag Werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Daarmee betaalt het Rijk een deel van de kosten van de buitenschoolse opvang. Hoeveel, dat hangt af van uw inkomen. Via berekent u wat BSO voor uw kinderen kost. Maar wat BSO oplevert, moet u aan de kinderen vragen: leuke en leerzame activiteiten, een ontspannen en veilige middag terwijl hun ouders/verzorgers aan het werk zijn een heerlijke tijd voor en na school. FreeKids Buitenschoolse opvang Postbus GA Zaandam T E W Centrum Jong Centrum Jong richt zich op kinderen en jongeren van 0-23 jaar. Iedereen heeft weleens vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen, wil meer weten over de gezondheid van een kind of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dit kan met familie of een goede vriend(in), maar ook via het Centrum Jong (CJ). Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar wat aan doen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Centrum Jong. Bij het CJ kan iedereen - (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals - terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het CJ bent u op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. Het CJ werkt met verschillende organisaties samen. Zo werken er in het CJ consultatiebureauartsen, schoolartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen, MEEconsulenten en maatschappelijk werkers. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk worden geholpen. 8

9 Het CJ biedt verschillende vormen van hulp en advies aan. Zo kunt u terecht op het inloopspreekuur, bieden we telefonisch en online advies, kunt u een afspraak maken voor een opvoedspreekuur en kunt u deelnemen aan een (opvoed)cursus of themabijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg in Centrum Jong De Jeugdgezondheidszorg is een brede voorziening voor jeugd en gezin, werkend binnen de Centra Jong. De meest bekende vormen zijn het consultatiebureau en de onderzoeken op school door de doktersassistenten, jeugdverpleegkundigen en artsen en de logopedist. Deze onderzoeken zijn: Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen De spraaktaalscreening 5-jarigen Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PG) groep 7 Onderzoek op indicatie. Minder bekend, maar ook zeer belangrijk, zijn deskundigheden als logopedie in de voorschoolse periode en de opvoedingsondersteuning. Bovendien zitten wij bij het Groot ZorgTeamoverleg op de school, waarin kinderen worden besproken over wie vragen of zorgen zijn. Bijvoorbeeld over het gedrag, de thuissituatie, verzuim of spraak-, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. Voordat we een kind bespreken, meldt school dat altijd eerst aan de ouders en het kind zelf. Wilt u meer informatie? Kijk op of op In de entree van de school is een informatiebord met folders op allerlei gebieden. Contactgegevens ouders Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij middels een formulier alle benodigde contactgegevens van de ouders. Dit opdat wij u altijd kunnen bereiken! Wilt u er a.u.b. voor zorgdragen dat school nieuwe of gewijzigde telefoonnummers en/of andere gegevens op tijd van u krijgt. Continurooster Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag draaien wij een continurooster tot uur. Alle kinderen eten tussen de middag samen met de leerkrachten op school. Het lunchen en pauzeren vindt plaats tussen uur en uur (afhankelijk van de groep). Bij slecht weer blijven de leerlingen in de groep. Leerlingen nemen zelf eten en drinken mee. Dit wordt koel gehouden in de daarvoor bestemde koelkasten. Op woensdag gaat de school om uur uit en lunchen de kinderen thuis. 9

10 Culturele activiteiten Ons bestuur heeft in samenwerking met Fluxus, Centrum voor de Kunsten, een contract afgesloten waarin afgesproken is dat alle basisschoolleerlingen minstens eenmaal per leerjaar een bezoek brengen aan een van de vele culturele (erfgoed) instellingen in Zaanstad. Een voorstelling of bezoek wordt grotendeels gesubsidieerd door de gemeente Zaanstad. Als school laten wij onze leerlingen ook kennismaken met bezoeken aan instellingen ter ondersteuning van een thema, hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis of hoofdstuk uit een van onze zaakvakken methoden. De aan deze uitstapjes verbonden kosten worden betaald door school, het vervoer uit de ouderbijdrage. Het programma voor het schooljaar is als volgt (nog niet alle voorstellingen zijn bekend op het moment van drukken van deze gids). In de nieuwsbrief en via Basisschoolnet volgt meer informatie: Groep Voorstelling/cultureel erfgoed Datum Tijd Waar 1/2 Nog 100 nachtjes slapen 24/ uur Bs de Oceaan Parkrijklaan 121 Assendelft 7/8 Nutcrasher 11/ uur Zaantheater Nicolaasstraat 3 Zaandam 8 Kauwboy 17/ uur Pathé Hermitage 140 Zaandam 7/8 Een positief beeld 26/ uur en uur Zaans Museum Schansend 7 Zaandam Digitale schoolborden In alle groepen 1 t/m 8 is een digitaal schoolbord aanwezig. Deze borden stellen de leerkracht in staat de lessen op een nog hoger kwalitatief plan te brengen. Het digitale bord heeft een directe verbinding met internet waardoor elke website op groot formaat getoond kan worden. Het bekijken van video, dia s en animaties, indien aanwezig met geluid, is daarbij uiteraard een toepassing. De eigen software van het bord beschikt verder over een groot aantal toepassingen zoals animaties, kaart- en beeldmateriaal. Ook lesmethodes hebben steeds vaker een softwarepakket voor het digitale bord. Expertise Centrum Zaan Primair Vanuit het SBO van Zaan Primair is een Expertise Centrum opgezet. Het Expertise Centrum biedt hulp aan kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte en preventieve ondersteuning voor leerkrachten en IB. Er wordt kortdurende ondersteuning op basis van concrete vragen geboden. Meer informatie: 10

11 Fietsen Er zijn heel veel kinderen die op de fiets naar school komen. Zij mogen niet fietsen op het schoolplein en zij moeten hun fietsen plaatsen in de fietsenrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade die wordt toegebracht door derden. Foto- en video-opnamen Op school maken we regelmatig foto s van kinderen bij specifieke activiteiten. Deze foto s gebruiken we voor ons archief of om op de website te zetten. Wij gaan ervan uit dat u als ouders geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto s waar uw kind op staat op de website of in de Kriskras. Mocht u hier wel bezwaar tegen hebben, dan willen wij dat graag weten zodat we er rekening mee kunnen houden. Ook kunnen in klas video-opnamen gemaakt worden. Dit kan gebeuren in het kader van leerkrachtbegeleiding of andere observatieredenen. Deze opnamen zullen alleen binnen school gebruikt worden. Hier gaan we er ook vanuit dat ouders geen bezwaar hebben tegen het intern gebruiken van deze opnamen. Indien de opnames gebruikt gaan worden voor andere doeleinden dan zullen we de ouders daarvoor om toestemming vragen. Mocht u toch bezwaar hebben, laat het ons weten. Gescheiden ouders Hoe krijgt u informatie van de school over uw kind, wanneer u niet meer samen leeft? Wat zegt de wet hierover? En hoe hebben we het op de Pionier geregeld? Wet en regelgeving Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. De school hoeft geen informatie te verstrekken die niet aan de andere ouder zou worden gegeven en de school hoeft geen informatie te verstrekken wanneer dit strijdig is met het belang van het kind. Echter, men zal zeer zwaarwegende argumenten moeten hanteren bij het weigeren van informatie. Men moet concreet aantonen middels een rechtelijke uitspraak waarom en op welke manier het belang van het kind zou worden geschaad door informatieverstrekking en dit zal men moeten communiceren aan degene die om informatie vraagt. 11

12 Melding Van belang is dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt, nieuwe adresgegevens en bereikbaarheid worden bekend gemaakt. Afspraken Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden en/of oudergesprekken komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking. De website van de school (www.depionier.nl) geeft informatie betreffende de schoolgids, de kalender met schoolactiviteiten en de tweewekelijkse nieuwsbrief. Deze kunnen desgewenst ook worden opgehaald bij de school. Informatie over uw kind, uitnodigingen voor ouderavonden, oudergesprekken en deelname aan de activiteiten op school worden doorgaans via Basisscholnet verspreid. De mogelijkheid bestaat om hier een tweede adres in te voeren zodat beide ouders geïnformeerd worden. Informatiemogelijkheden Voor ieder kind op onze school wordt 10 minutentijd ingeruimd tijdens de rapportenavonden, 15 minuten voor de adviesgesprekken voortgezet onderwijs en ieder jaar wordt er een algemene groepsinformatieavond en/of een algemene ouderavond gehouden. Hiervoor zijn beide ouders, verzorgend en niet verzorgend, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, uitgenodigd, zodat voorkomen wordt dat beide ouders verschillende informatie krijgen. Buiten deze mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen, hebben beide ouders, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, het recht om een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht, de interne begeleider en de directie. Alle overige informatie over het kind dat van belang is voor beide ouders, zoals ziekte, verlof aanvragen enz., dient door de ouder, die op dat moment de feitelijke verantwoordelijkheid heeft (omdat het kind daar op dat moment verblijft) te worden gecommuniceerd met de andere ouder. Rapportenavond Voor de rapportenavonden geldt dat beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken en wordt een andere afspraak gemaakt met degene die bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van de ex-partner. 12

13 Het originele rapport wordt aan het kind verstrekt en het kind krijgt, wanneer daartoe is verzocht een kopie mee als één van de ouders op een ander adres woont, ofwel wordt deze opgehaald bij de groepsleerkracht. Gruitdag Gruitdag houdt in dat alle leerlingen/leerkrachten voor het tienuurtje een stuk fruit of wat groente (tomaten, komkommer, enz.) meenemen. De gruitdag is voor alle leerlingen en leerkrachten op de woensdag. Gevonden voorwerpen Alles wat in en rond school gevonden wordt, verzamelen wij op een tafel onder de trap in de centrale hal. Sleutels en sieraden worden bij juf Irma in het kantoor bewaard. Kinderen en ouders kunnen kijken of hun verloren spullen op deze plekken terug te vinden zijn. Ongeveer een keer per twee maanden brengen wij de restanten naar Het Goed of Noppes. Gymnastiek Groep 3 t/m 8: Als de kinderen gymnastiek hebben, zijn zij verplicht sportkleding (geen lange broek of trainingsbroek) en gymschoenen mee te nemen. De gymnastiekschoenen zijn nodig om de voeten te beschermen tegen verwondingen en (eventuele) voetwratten/schimmels. De kinderen kunnen zich na het gymmen wassen met een washand. Het douchen na de gymles is afgeschaft. Spuitbussen met deodorant zijn verboden. Het dragen van sieraden en hoofddoekjes tijdens de gymles is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Zweerknopjes dragen gebeurt op eigen verantwoording. Gymnastiekrooster : Groep Dinsdag Groep Vrijdag 3 Speelzaal kleuters uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Uw kind krijgt gymnastiekles van onze vakleerkracht Herman Jansen. Gymnastiek groepen 1 en 2 De kleuters gymmen in de speelzaal, onder leiding van de eigen juf. Ook voor kleuters graag gymschoenen, korte broek en een T-shirtje. Deze gaan in een gymtasje dat op school blijft. Wilt u er aan denken de kleding regelmatig mee naar huis te nemen en te wassen. Als het weer het toelaat, spelen de kleuters buiten. 13

14 Halen en brengen Veel kinderen worden naar school gebracht en gehaald. De meesten met de fiets of lopend. Wilt u a.u.b. niet fietsen op het schoolplein. De deur gaat om uur open. De lessen beginnen om uur. U wordt verzocht om tijdig de klas te verlaten zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Bij heel slecht weer kunt u in de hal op uw kind wachten. Hoofdluiscontrole Na iedere vakantie wordt er bij alle kinderen een luizencontrole uitgevoerd. Als bij uw kind iets gevonden wordt, wordt er meteen contact met u opgenomen. Wij verzoeken u dan uw kind op te halen en te behandelen. Daarna is uw kind weer welkom op school. Na 2 weken vindt er een nacontrole plaats van de behandelde kinderen. Dit blijkt een effectieve methode om onze school luizenvrij te houden. Voor schooljaar zijn controles gepland in de volgende weken: 19 augustus 3 maart 28 oktober 6 mei 6 januari De controles vinden plaats buiten de klas, bij voorkeur in de ochtend. Ieder kind krijgt zodra hij of zij op school komt een luizencape. Het is verplicht om de jas hierin te hangen. Mochten er in een groep luizen en/of neten geconstateerd zijn, dan neemt de hele groep een plastic tas mee naar de gymzaal om daar de kleding in te doen. De betreffende groep krijgt een brief met informatie mee naar huis. De beste behandeling: KAMMEN KAMMEN KAMMEN KAMMEN KAMMEN!!! Huisbezoek Op de Pionier vinden we de rol van ouders in de school van grote waarde. School en ouders hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden maar een grote gedeelde verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen. Elkaar in ruime mate voorzien van informatie is belangrijk, ook als het thuis en op school prima gaat. Regelmatige contacten zorgen ervoor dat school en ouders geen vreemden voor elkaar zijn. Naast de contactmomenten die er al zijn, zoals rapportgesprekken, de kriskras en de website, willen wij, de teamleden van de Pionier, elk schooljaar huisbezoeken afleggen. Omdat het leuk is om het kind in zijn thuissituatie te zien en omdat we op deze manier op een informele wijze bouwen aan de wederzijdse betrokkenheid. Elk schooljaar bezoekt de leerkracht een derde deel van de groep. Meer is om organisatorische redenen niet haalbaar. De huisbezoeken vinden s middags na schooltijd plaats. Er wordt geen verslag gemaakt. Het is niet de bedoeling om de schoolprestaties van het kind te bespreken. Hiervoor kan altijd een andere afspraak gemaakt worden. Elk kind krijgt dus één keer in de drie jaar een leerkracht thuis op bezoek om gezellig samen de kamer te bekijken, thee te drinken, hobby s te laten zien enz.. Uiteraard wordt hiervoor in onderling overleg een afspraak gemaakt. Het huisbezoek duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. 14

15 Huiswerk In de groepen 5 en 6 wordt incidenteel huiswerk meegegeven. Vanaf groep 7 krijgt uw kind regelmatiger huiswerk mee omdat wij huiswerk zien als een voorbereiding voor het vervolgonderwijs. Wij hopen dat ouders hieraan willen meewerken door regelmatig te informeren naar de agenda. Ook kunt u uw kind helpen door een kritische blik op het eindresultaat. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ouders het huiswerk voor hun kind gaan maken. Huiswerk dat niet af is of niet gemaakt is, dient ná schooltijd op school gemaakt te worden. Informatieochtenden voor ouders van peuters Voor ouders die een school voor hun kind zoeken houden wij verschillende informatiedagen. Op deze dagen krijgt u informatie over alles wat er gebeurt op de Pionier en een rondleiding. Informatiedagen: maandag 2 september donderdag 9 januari maandag 7 april donderdag 3 oktober maandag 3 februari donderdag 15 mei maandag 11 november donderdag 6 maart maandag 2 juni maandag 2 december Inspectie De inspectie van het basisonderwijs ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften. Alle scholen worden minimaal één keer in de 4 jaar bezocht door een inspecteur. De rapporten van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van een school zijn openbaar en worden op de website van de Inspectie gepubliceerd. De resultaten van ons onderwijs staan op de website en publiceren wij in het jaarverslag, dat in september verschijnt. Heeft u vragen over het onderwijs of over de inspectie, dan kunt u informatie inwinnen via het algemene informatienummer van de inspectie: De inspectie is ook via internet bereikbaar: en per Kalender Achterin deze Informatie Kriskras vindt u de Jaarkalender met daarop belangrijke data betreffen de uitstapjes, oudergesprekkengesprekken, vieringen en feesten, etc. Dit alles is ook te bekijken op onze website: 15

16 Kinderboekenweek 2013 De Kinderboekenweek van 2013 start op woensdag 2 oktober. Het thema van deze week is Klaar voor de start! Over sport en spel. Al spelende leert men, of het nu gaat om zaklopen, gamen, een spelletje straatvoetbal of dammen: sport & spel zijn niet alleen belangrijk, maar we kunnen er ook nog eens veel plezier aan beleven. En wat is er nu (bijna) nog leuker dan sporten en spelen? Lezen over sporten en spelen! De Kinderboekenweek staat dan ook volledig in het teken van boeken over bewegen, over winnen en verliezen en over talent en training. Het kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven door Harmen van Straaten. Hij schreef onder andere de boeken over Fien, Super Jan en Detectivebureau Kees & Ko, maar hij maakte ook veel boekjes voor beginnende lezers. Loes Riphagen maakt het speciale prentenboek. Zij tekende De gele olifant, Superheldjes, Slaapkamerdieren en nog veel meer. De Kinderboekenweek start op woensdag 2 oktober. Wij sluiten deze week af op vrijdag 11 oktober. Kinderen zijn de baas dag Woensdag 23 april hebben de leerlingen van groep 8 op De Pionier het voor het zeggen. Hoe dat zo? hoor ik u zeggen. Nou dat zit zo: Op 23 april 1920 heeft Atatürk de staat Turkije opgericht; daarvoor heette het Het Osmaanse Rijk. Op dat moment heeft hij ook de tweede kamer ingevoerd, net als in Nederland, met door het volk gekozen leden. Dat is een bijzondere dag voor het Turkse volk. Een feestdag voor iedereen, dus ook voor de kinderen want zij zijn ook een deel van het volk en hebben tenslotte de toekomst, zei Atatürk. Hij wilde de kinderen graag een cadeau geven en dat is het kinderfeest geworden. Sinds 1977 is 23 april een internationale feestdag waaraan wel 60 verschillende landen deelnemen. Op De Pionier vieren we het internationale kinderfeest mee in de vorm van Kinderen zijn de baas dag. De leerlingen van groep 8 schrijven een sollicitatiebrief om de functie van één van de personeelsleden, bijvoorbeeld de directeur of juf Irma of juf Mariska, over te mogen nemen. Niets zal hetzelfde zijn want kinderen willen best eens wat anders op school. En daar krijgen ze die dag de kans voor. Kinderkoor De Toonladdertjes Wil je zingen in Zaanstad-Noord? Kom dan zingen bij: Kinderkoor De Toonladdertjes Leeftijd vanaf 6 jaar; maandagavond tot uur Jeugdkoor Toontje Hoger Leeftijd vanaf 10/11 jaar; maandagavond tot uur We repeteren in de grote zaal van obs De Pionier. 16

17 Claudia Bakker wil graag de nodige informatie geven. Zij is te bereiken op de volgende manieren: via de mail: telefonisch: Bezoek ook onze website: Klachtenregeling Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet met ons eens zijn of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw kind. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing. Mocht dit niet lukken dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de directeur of zelfs met het schoolbestuur als het gesprek met de directeur niet naar volle tevredenheid verlopen is. Mocht u om welke reden dan ook niet naar de school of het bestuur willen stappen, dan kunt u zich wenden tot onze contactpersoon. Dit is de interne begeleider, Jos Blekemolen. Jos zal in overleg met u bepalen op welke wijze uw klacht het beste kan worden behandeld. Het schoolbestuur Zaan Primair (http://www.zaanprimair.nl/ouders/klachten) kent een neutrale vertrouwenspersoon en is aangesloten bij de LKC (Landelijke Klachten Commissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs): Annelies de Vries, werkzaam bij de School Begeleidingsdienst en te bereiken onder telefoonnummer: Erik Abbink te bereiken onder telefoonnummer: De reglementen van het LKC zijn bij de school of het bestuur in te zien. Het adres: LKC, Postbus 162, 3440 AD Woerden. Telefoon: Klassendienst Elke dag wordt de school schoongemaakt door mensen van een schoonmaakbedrijf. Speciale aandacht is er voor de toiletten. Die worden elke dag schoongemaakt. De mensen van het schoonmaakbedrijf kunnen de school niet alleen schoonhouden. Dat gaat alleen samen met de leerkrachten en de kinderen. Zij doen dan ook allerlei klusjes. Die variëren van planten water geven tot het vegen van het schoolplein. De meeste van deze klussen worden onder schooltijd gedaan. Aan het eind van de dag heeft in elke groep een aantal kinderen klassendienst. Zij vegen het lokaal en ruimen op. Een rooster hangt in de klas. Uw kind weet dus ruim van te voren wanneer hij of zij aan de beurt is. Koffie-uurtje met directie Een aantal keer per jaar organiseert de school een koffie-uurtje. Het doel van het koffie-uurtje is om op informele wijze contact te hebben met de directie over datgene wat er zich op school afspeelt. Tijdens het koffie-uurtje kunnen allerlei actuele zaken worden besproken. Ouders hoeven niet specifiek met vragen te 17

18 komen, het mag natuurlijk wel. Soms komt de directie met een vraag om uw mening daarover te horen. Tijdens het koffie-uurtje is er natuurlijk koffie, thee en wat lekkers. Een kort verslag verschijnt in de kriskras en/of wordt via basisschoolnet gepubliceerd. De koffieochtenden zijn van 8.30 uur 9.30 uur en staan gepland op de volgende dagen: maandag 2 september maandag 3 februari donderdag 3 oktober donderdag 6 maart maandag 11 november maandag 7 april maandag 2 december donderdag 15 mei donderdag 9 januari U bent van harte welkom! Kriskras De Kriskras is onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Op zondag verschijnt deze digitaal op onze website en op Basisschoolnet.nl. U kunt zich via de website ook op een digitale, full colour versie abonneren. U ontvangt de Kriskras dan op zondagavond in uw mailbox. Aanmelden via de administratie kan ook. Leerlingenraad Op de Pionier hebben wij een Leerlingenraad. Wat houdt dit in? Er is een MR, een werkgroep Ouderbetrokkenheid en een Ouderraad. Overlegvormen waarbinnen we het beleid van de school met de ouders kunnen bespreken. Maar ook kinderen kunnen een waardevolle inbreng hebben over zaken die op school spelen. Wat kan er zoal besproken worden in de leerlingenraad: bijv. het organiseren van een toernooi, de bestemming van schoolreisjes, organiseren van bepaalde activiteiten, inrichting klaslokalen enz. (dit zijn enkele voorbeelden) De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 stellen zich aan het begin van ieder schooljaar kandidaat en houden in de groepen een korte presentatie. Tijdens verkiezingen worden er zes leerlingen gekozen. De eerste vergadering wordt begin schooljaar gepland. De leerlingenraad wordt begeleid door Juf Tonnie en Juf Els. We zullen u via de Kriskras en de website op de hoogte houden van hetgeen besproken zal worden. De Leerlingenraad kunt u op Basisschoolnet.nl benaderen. Literaire school De Pionier noemt zichzelf Literaire school. Vanaf groep 1 worden er aan de kinderen activiteiten aangeboden die met taal en boeken te maken hebben. Dus niet alleen de gangbare verplichte taalmethode Taalverhaal, maar allerlei creatieve manieren om met letters, woorden en zinnen te spelen. Uitgebreide aandacht voor 18

19 kinderboekenweek, gedichten (haiku s, elfjes, rondelen enz.) maken, verhalen schrijven, meedoen aan poëzie-en gedichtenwedstrijden, deelname aan de Nationale Voorleesdagen zijn activiteiten die hoog in het vaandel staan. Vanaf dit schooljaar wordt er in iedere groep minimaal één kinderboekenschrijver uitgewerkt. Bij het werken met kinderboeken kunnen er allerlei vakgebieden betrokken worden zoals bv. beeldende vorming, toneel, wereldoriëntatie, techniek, schrijven en rekenen. Verder wordt er tijdens het grote schoolproject een bepaald genre in de kinderliteratuur behandeld. Medezeggenschapsraad Leerkrachtgeleding: Oudergeleding Anne-José Oosterbaan, Els de Boer, Mariska Glorie Olia Baddih, Steven Wilbrink, Chloe Burger De eerste vergadering is op woensdag 25 september. Data overige MR-vergaderingen: Maandag 4 november Woensdag 15 januari Maandag 10 maart Woensdag 23 april Donderdag 12 juni U kunt via Basisschoolnet communiceren met de MR leden. Medicijnverstrekking Omdat voor steeds meer kinderen de vraag aan ons wordt gesteld of de groepsleerkracht medicijnen kan verstrekken, heeft de school een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen opgesteld. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van de GGD. Het protocol onderscheidt drie situaties: kind wordt ziek op school, verstrekken van medicijnen op verzoek en medische handelingen. Wij vragen op het leerlinginformatieformulier dat u aan het begin van ieder schooljaar dient in te vullen een aantal gegevens hieromtrent. Voor kinderen die medicijnen op school toegediend krijgen en/of moeten innemen wordt een aparte verklaring gevraagd van de ouders. Afhankelijk van de vraag vullen ouders, school en eventueel een externe deskundige (bv. een diabetesverpleegkundige) samen een toestemmingsformulier in. Het protocol ligt ter inzage op school, is te vinden op onze website en kan op verzoek worden verstrekt. Voor kinderen waar reeds sprake is van toediening van medicijnen op school, zullen de betreffende ouders bovengenoemde verklaring moeten invullen. Deze is te verkrijgen bij de administratie en bij onze interne begeleider Jos Blekemolen. Meldcode huiselijk geweld Elke school dient vanaf 1 juli 2013 over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te beschikken en deze vast te stellen. Tevens dient de school of het bestuur ervoor zorg te dragen dat het gebruik van een meldcode door de 19

20 medewerkers op de scholen is geborgd en dat de daarvoor benodigde kennis op peil wordt gehouden. De meld code beschrijft in 5 stappen wat een medewerker van een van onze scholen moet doen bij vermoedens van geweld. De meld code is gebaseerd op de volgende 5 stappen: 1. In kaart brengen van de signalen. 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld. 3. Gesprek met de leerling en/of ouders. 4. Weging van het (vermoeden van) geweld of mishandeling. 5. Beslissen: hulp organiseren of melden. Nablijven Er zijn meerdere redenen waarom een kind na of uur nog langer op school blijft. Dit kan bv. zijn: eigen materiaal opruimen; de leerkracht helpen bij het opruimen; extra uitleg van leerstof; huiswerk maken; gesprek met de leerkracht; als strafmaatregel. Doorgaans duurt bovenstaande niet langer dan 15 minuten. Moet het kind toch langer op school blijven, dan krijgt U hiervan bericht, hetzij telefonisch op dag zelf, hetzij schriftelijk een dag vooraf. Naschools aanbod Pionier Breed Omdat de Pionier wil meedoen met het brede school principe bieden wij naast de kerntaak van de school, het geven van onderwijs, ook andere activiteiten aan. We noemen de naschoolse activiteiten Pionier Breed! Onze buitenschoolse opvang FreeKids doet ook mee in het aanbod. Het activiteitenaanbod loopt van september 2013 tot juli 2014 en wordt uitgebreid aangeboden in het speciale Pionier Breed informatieboekje. Het kan zijn dat er tussentijds nog activiteiten aangeboden worden, die wij ook aan onze leerlingen willen aanbieden. Daar krijgt u dan bericht van via de Kriskras en/of via Basisschoolnet. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen betreffende Pionier Breed kunt u mailen naar of bellen naar In het informatieboekje kunt u lezen hoe de inschrijfprocedure verloopt, welke activiteiten voor welke groepen er zijn en wat de kosten zijn. Aan het einde van deze folder vindt u het inschrijfformulier. Deze kunt u ook verkrijgen bij de administratie of downloaden van onze website: Als u na het lezen van de informatie op ideeën voor Pionier Breed activiteiten komt of iemand kent die kan meehelpen met deze activiteiten of zelf een aardig aanbod heeft voor de kinderen, kunt u contact met ons opnemen. 20

21 Open dag Kom naar onze open dag op 14 februari! Op 14 februari organiseert de Pionier, samen met alle andere openbare basisscholen in de Zaanstreek een open dag voor ouders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Hiermee willen we graag laten zien wat wij doen en maken we het ook mogelijk voor nieuwe ouders om eens kennis te maken met de toekomstige basisschool voor hun kinderen. En, omdat wij een groot hart hebben voor goed onderwijs, is er geen betere dag om u welkom te heten dan Valentijnsdag. In de Zaanstreek vindt u 28 openbare basisscholen en hoewel onze scholen zeer uiteenlopend zijn, hebben zij met ons één ding gemeen: op iedere school werken onze meesters en juffen met hart en ziel aan het beste onderwijs. Goed onderwijs begint bij aandacht voor ieder kind, of het nu een duwtje in de rug nodig heeft om een achterstand in te halen of om te kunnen excelleren. Daarnaast is de basisschool volgens ons ook de plek waar je de maatschappij leert kennen. Respect en aandacht voor waarden en normen horen daarbij. En dit alles in een fijne en veilige omgeving. Dat mag u verwachten van de basisscholen van Zaan Primair, ook van de Pionier. Lees te zijner tijd meer over het programma van de open dag op onze website, in de Kriskras of via Basisschoolnet.nl Kom eens een kijkje nemen op 14 februari, u bent van harte welkom! Vertel het uw buren en/of vrienden, kennissen die een school voor hun peuter zoeken in Wormerveer. Ouderraad De Ouderraad bestaat uit groepsouders. Per groep is er minimaal één groepsouder, het liefst twee. De voorkeur van de ouders is natuurlijk om groepsouder te kunnen zijn van de groep van je kind, maar het is soms ook nodig dat er hulp geboden moet worden in een groep waar of de betreffende groepsouder verhinderd is of zich geen groepsouders aangeboden hebben. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich via het Help -boekje opgeven en in de eerste bijeenkomst van de (huidige) Ouderraad wordt de groepsindeling gemaakt. De Ouderraad wil graag bij bepaalde activiteiten waar hulp van meerdere ouders nodig is, snel contact met u op kunnen nemen. Vandaar dat zij de beschikking krijgen over de telefoonnummers + adressen van alle ouders in de groep waar zij groepsouder zijn. De aan ons gemelde geheime nummers vallen hier natuurlijk buiten. Heeft u desalniettemin toch nog bezwaar, laat het ons direct weten. De groepsouder vraagt hulp van andere ouders uit de groep waarvan hij of zij groepsouder is. Voorbeelden van taken van de groepsouders zijn: meedenken in werkgroepen zoals Sinterklaas, Kerst, schoolproject regelen van vervoer; bijv.: Fluxus, Erfgoed, Hermitage, kinderboerderij ouders regelen voor hulp bij een spelletjes- en/of sportdag hulp regelen bij vieringen; bijv.: meester/juffendag, Sinterklaas, Kerst, Pasen 21

22 helpen bij klusjes voor de groep of leerkracht; bijvoorbeeld: pannenkoeken bakken, met brooddeeg werken, knutselcircuits enz. attentie voor een langdurig ziek kind/ juf/meester het afscheid van een kind dat van school gaat signaleren bij de leerkracht van veel gehoorde opmerkingen van ouders (voor)lezen met kinderen ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij de school helpen bij voorbereidingsactiviteiten voor het schoolkamp Groepsouders zijn in overleg met de groepsleerkracht aanwezig in de groep bij: opening en/of afsluiting Kinderboekenweek Sinterklaasviering kerstdiner opening en/of afsluiting schoolproject en wat verder met de juf of meester afgesproken is De samenstelling van de Ouderraad wordt, zodra bekend, in de Kriskras vermeld. De ouderraad zal de oudergelden gaan beheren, besteden en verantwoorden. Er zullen (indien nodig) verkiezingen gehouden worden, een huishoudelijk reglement en statuten gemaakt worden. Binnen de Ouderraad is een voorzitter, een penningmeester en een secretaris benoemd. Ouderbijdrage We vinden dat de school een basisvoorziening is, waarvan iedereen gebruik moet kunnen maken. De ouderbijdrage die de penningmeester vraagt en waarvan activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd en betaald, is landelijk vergeleken laag. Hoewel er geen verplichting bestaat de ouderbijdrage te betalen, willen wij u aangeven dat er verschillende leuke activiteiten van bekostigd worden, waaronder het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies etc. waaraan ieder kind deelneemt. De hoogte van de ouderbijdrage en de bestemming worden vastgesteld door de MR. Alle ouders krijgen bericht over de hoogte van de bijdrage en de wijze van betalen. De penningmeester van de MR legt ieder schooljaar verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. De vrijwillige schoolbijdrage wordt via een eenmalige machtiging geïncasseerd. U ontvangt hiervoor, bij inschrijving van uw kind, een eenmalige machtigingsbrief met het verzoek deze in te vullen. U geeft dan een machtiging per kind af voor de gehele schooltijd van het kind. Zodra het kind de school verlaat, wordt de machtiging automatisch stopgezet. U kunt bij de machtiging ervoor kiezen het bedrag in één keer (in oktober) of in twee keer (in oktober en januari) te voldoen. Het kan zijn dat u de ouderbijdrage niet wilt of kunt betalen. Om verdere herinneringen te voorkomen, verzoeken wij u dit bij de directeur kenbaar te maken. 22

23 Verder vragen wij u een bedrag voor het jaarlijkse schoolreisje (groepen 1 t/m 7) en het schoolkamp van groep 8. Ouderbijdrage* Bedrag Jaarlijkse vrijwillige bijdrage 27,50 Schoolreis groep 1 t/m 7 Per schooljaar vastgesteld Schoolkamp groep 8 85,00 komt een kind na 1 januari op school, dan betaalt u de helft van het bedrag voor het lopende schooljaar. De ouderbijdragen kunnen gestort worden op: Rabobanknr.: T.n.v. Stichting Obs De Pionier Combi 1521 JP Wormerveer Onder vermelding van Naam kind, groep + activiteit Ouderhulp De meeste activiteiten die op school plaatsvinden worden door de leerkrachten georganiseerd en ook uitgevoerd. Een aantal activiteiten kan niet zonder de hulp van ouders. Voor dit soort activiteiten nodigen wij ouders via ons Ouderhulpboekje uit om zich op te geven voor een of meerdere activiteiten. Het boekje wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld. Aan het eind van het jaar zetten wij alle ouders die op een of andere manier hulp geboden hebben in het zonnetje. Dit schooljaar doen wij dit op: woensdagavond 11 juni van uur. Paasontbijt Voor de Paasvakantie wordt er in elke groep een paasontbijt georganiseerd. Aan de ouders wordt gevraagd een ontbijtgerecht te maken voor een buffet. s Ochtends om half 9 komt iedereen in de klas en worden de tafels in de groepen gevuld met allerlei lekkers. De dag start met een gezamenlijk ontbijt. Dit jaar is dat ontbijt op woensdag 16 april. Podium Een aantal maal per jaar treden de kinderen op voor elkaar. Tijdens deze voorstellingen zingen kinderen, spelen toneel, dansen, dragen voor uit eigen werk, kortom een breed scala aan creatieve uitingen. Ook ouders, opa s en oma s van de kinderen die optreden kunnen komen kijken. Mocht het zo zijn dat er ook baby s en peuters meekomen, dan vragen wij u dringend om goed op ze te letten en de zaal te verlaten als ze gaan huilen. Dit om de optredende kinderen niet uit hun concentratie te halen. Via Basisschoolnet.nl wordt u op de hoogte gehouden wanneer er een optreden plaats gaat vinden. 23

24 Rechten en plichten van ouders, kinderen en school Op de Pionier vinden we de rol van ouders in de school van grote waarde. School en ouders hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden, maar daarnaast is er ook een grote gedeelde verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen. Elkaar in ruime mate voorzien van informatie is belangrijk voor alle kinderen, ook als het thuis en op school prima gaat. Kinderen voelen zich beter thuis, weten dat de school en de ouders geen vreemden voor elkaar zijn en voelen zich van beide kanten gesteund en gewaardeerd. Regelmatige contacten zorgen ervoor dat deze verwachtingen voor beide partijen helder zijn. Als u vragen heeft of opmerkingen, blijf er dan niet mee lopen, maar maak even een afspraak met de groepsleerkracht of iemand van de schoolleiding. Zij zullen u graag te woord staan. Vanuit de school worden de ouders geïnformeerd middels rapportavonden, informatieavond, de Kriskras, Basisschoolnet en de website. Een aantal activiteiten zou zonder hulp van ouders niet kunnen doorgaan en zijn toch van grote waarde voor de sfeer op school. Daarnaast voegen ze iets waardevols toe aan het reguliere lespakket. Dat zouden wij beslist niet willen missen. Wij stimuleren en waarderen de betrokkenheid van ouders dan ook zeer. Verantwoordelijkheid van school De school draagt de pedagogische verantwoording voor de kinderen. Dat houdt in: * het bepalen van de inhoud van het onderwijs * het aanbieden van het onderwijs * het volgen van de ontwikkeling van het kind en de rapportage naar de ouders, * het bieden van een veilig tweede milieu (school), * het geven van een (moreel) voorbeeld, * voorwaarden scheppen (in materiële en personele zin) voor goed onderwijs. Ouders dragen de verantwoording voor: * opvoeding en verzorging * het bieden van een veilig eerste milieu (thuis), * geregeld schoolbezoek * het informeren van de school over zaken die het welbevinden en functioneren van het kind kunnen beïnvloeden * het stimuleren van zaken die het welbevinden en functioneren op school positief kunnen beïnvloeden Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) Zaanstad De Regeling Schoolgaande Kinderen is bedoeld voor ouders met een laag inkomen met kinderen van 4 tot en met 17 jaar. U kunt de tegemoetkoming gebruiken voor het lidmaatschap van uw kind voor bijvoorbeeld een club/vereniging, cultuuractiviteiten of sportvereniging. Informatie over deze regeling is te vinden op de website van de gemeente Zaanstad: in de online brochure: wegwijzer in de minimaregelingen. 24

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Beleid tav gescheiden ouders

Beleid tav gescheiden ouders Beleid tav gescheiden ouders School en informatie Scholen kunnen in een lastige situatie terecht komen als ouders van kinderen verwikkeld zijn in een scheiding. Denk daarbij aan ruzies op het schoolplein.

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

obs De Pionier - Wormerveer

obs De Pionier - Wormerveer OUDERHULP obs De Pionier - Wormerveer Schooljaar 2014-2015 INLEIDING Dit schooljaar wederom een ouderhulpboekje. We willen de ouders nog meer betrekken bij de diverse activiteiten op school. Jaarlijks

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Belangrijke data. Activiteiten. Nr. 38 maandag 11 juli 2016

Belangrijke data. Activiteiten. Nr. 38 maandag 11 juli 2016 Nr. 38 maandag 11 juli 2016 Belangrijke data Maandag 11 juli: Extra uitvoering musical groep 8 voor de opa s en oma s van de kinderen uit groep 8. Maandag 11 en dinsdag 12 juli: Schoolkamp groep 7 Dinsdag

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1 Begin schooljaar Het schooljaar gaat maandag weer beginnen. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat alle kinderen weer met veel plezier naar school gaan dit jaar. Dit schooljaar staat in

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar

Groep 1 en 2 Schooljaar Groep 1 en 2 Schooljaar 2016-2017 In dit boekje hebben wij de praktische zaken, waar u als ouder van uw kleuter mee te maken krijgt, toegelicht. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de gang

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Agenda voor de maand oktober en november 2016

Agenda voor de maand oktober en november 2016 Agenda voor de maand oktober en november 2016 Nieuwsbrief nummer 2016-02 Almere, 13 oktober 2016 17 t/m 21 oktober Herfst vakantie Maandag 24 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Daltonschool de Klipper Berkel en Rodenrijs Schooljaar 2016-2017 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet Het Penseel Deze nieuwsbrief is een uitgave van openbare basisschool t Palet, onderdeel van de Brede School Noorderbreedte 33 Beste ouders en kinderen, Vanmiddag vond de 5 e techniekmiddag van dit schooljaar

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

ICBS De Windroos WEEKINFO 06. Belangrijke data: Operajaar. Onderwijs op De Windroos. Galeistraat TJ Zaandam

ICBS De Windroos WEEKINFO 06. Belangrijke data: Operajaar. Onderwijs op De Windroos. Galeistraat TJ Zaandam WEEKINFO 06 ICBS De Windroos Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam 075 20 10 129 info@de-windroos.nl Belangrijke data: 17-10-2017 Jaarvergadering OR Beste ouders/verzorgers, In deze info: Aanmelden voor Gras Jaarvergadering

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015

Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015 Nieuwsbrief van dinsdag 14 april 2015 Mijn naam is Edith van den Tempel. Ik ben werkzaam bij Vitras. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de Meander. Als schoolmaatschappelijk werker geef

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen

Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen Versie maart 2013 1 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Brakken hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Formulier voor ouders/verzorgers Verzoek tot inschrijving op BS De Regenboog door ouders/verzorgers

Formulier voor ouders/verzorgers Verzoek tot inschrijving op BS De Regenboog door ouders/verzorgers Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk, Tel 0497-574914 e-mail: info@bsderegenboogbergeijk.nl Formulier voor ouders/verzorgers Verzoek tot inschrijving op BS De Regenboog door ouders/verzorgers Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Welkom in het nieuwe schooljaar. De Ouderraad zoekt nieuwe leden: volgende bladzijde. blz 1

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Welkom in het nieuwe schooljaar. De Ouderraad zoekt nieuwe leden: volgende bladzijde. blz 1 Nieuwsbrief De Zijlwijkschool Schaduwpad 1, 2371VX Leiden www.zijlwijk.pcsleiden.nl Nieuwsbrief nummer 1, 2015-2016 Agenda 1 Denkt u aan onze adoptiekinderen van Happy and Joy in Uganda? Mededelingen 11

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

N ieuwsbrief 02 december 2016

N ieuwsbrief 02 december 2016 Kattebelletje Maandag 5 december Sinterklaasviering Kerst-versieren woensdag 7 december vanaf half 9 Maandag 19 december Kerst-inloop. Tussen 18.30-19.30 uur Let op! Donderdag 22 december zijn de kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2 INFORMATIEBOEKJE Inhoudsopgave De Peutersoos... 3 De leidsters... 4 Het bestuur... 4 Huisregels... 6 De tijden.... 6 Ziekte/afwezigheid..... 6 Eten & kleding... 6 Nieuwsbrief.... 7 Vakanties.... 7 Schoonmaken......

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2014-2015 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl.

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl. Riemslootnieuws 632 www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: riemsloot@dagendou.nl

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie