De Handhavingskrant. Regionale uitvoeringsdiensten zijn goed voor het milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Handhavingskrant. Regionale uitvoeringsdiensten zijn goed voor het milieu"

Transcriptie

1 September 2009 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie De Handhavingskrant Thorbecke greep in toen de tijd rijp was De onverbiddelijke voortgang der geschiedenis brengt het gezwets van den dag tot zwijgen noteerde Thorbecke, worstelend met de tijdgeest in de jaren tussen 1845 en Hij was er oprecht van overtuigd dat het toenmalige vaderlandse politieke en culturele klimaat niet in de pas liep met de vernieuwingen in Europa. Hervorming was noodzakelijk. De wereld gaat vooruit, en ik wenschte met haar vooruit te gaan. In deze krant: Door de razendsnelle ontwikkeling van internet is er een schat aan kennis ontstaan. Frans Leeuw, onder andere directeur van het WODC, vindt dat toezichthouders daar meer gebruik van zouden moeten maken. De resultanten van deze wens waren een nieuwe grondwet en het befaamde Huis van Thorbecke waarin, als een organisch geheel, de autonome bevoegdheden van de drie bestuurslagen (Rijk, provincies en gemeenten) werden geordend. Het Huis van Thorbecke: steenvast en onaantastbaar! In ons voorstel De Tijd is Rijp hebben ook wij dat huis niet aangetast. Waarom zouden wij? Wat wij wel hebben gedaan, is de vraag beantwoorden hoe overheden beter toezicht kunnen houden en beter kunnen handhaven, terwijl de bevoegdheden intact blijven. Thorbecke heeft nooit iets geweten van mobiele en ketenactiviteiten met een hoog risico. Hij heeft nooit te maken gehad met fragmentatie en versnippering van de handhavingstructuur, zich nooit verdiept in zaken als informatiehuishouding en complexe bedrijfsprocessen met hoge risico s. Wij wel. En daarom hebben wij voorgesteld de zaken voortaan anders aan te pakken, met aandacht voor doelmatigheid, een adequaat schaalniveau, ketenaanpak, registratie, uitwisseling van informatie en een heldere rolverdeling tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Ons advies sluit aan bij wat Thorbecke ooit heeft gedacht. Niet alleen laten wij zijn huis intact. Maar ook vragen wij, in navolging van de grote denker, aandacht voor wat de omgeving van ons vraagt. Immers: De wereld gaat vooruit en ik wenschte met haar vooruit te gaan. Thorbecke was, in meer dan één opzicht, een wijs man. Hij greep in toen de tijd rijp was. Wij ook. Hoop ik. Drs. Jan H. Mans, Voorzitter Commissie Herziening Handhavingstelsel VROMregelgeving Hoogleraar milieurecht en milieuofficier Gustaaf Biezeveld: De wetgever heeft een systeem in het leven geroepen dat je met een understatement ingewikkeld kunt noemen. Regionale uitvoeringsdiensten zijn goed voor het milieu Er komen 25 regionale uitvoeringsdiensten die de handhaving van de milieuwetgeving van VROM voor hun rekening nemen. Maar wat zijn de voordelen van de nieuwe handhavingstructuur die de commissie Mans voorstelt? Gustaaf Biezeveld, bijzonder hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinerend milieuofficier van het Functioneel Parket, analyseert. De wetgever heeft een systeem in het leven geroepen dat je met een understatement ingewikkeld kunt noemen, stelt Biezeveld. Er zijn veel verschillende wetten, besluiten en vergunningen. Deze worden door 500 instanties gemeenten, provincies, waterschappen, inspecties, politie en OM gehandhaafd. Zowel bestuurs- als strafrechtelijk. De kern van de problemen in de milieuhandhaving is versnippering. Er zijn meerdere instanties die zich met hetzelfde bedrijf, werk of activiteit bezig houden, zonder dat zij informatie uitwisselen. Die versnippering gaat ten koste van de deskundigheid. Gemeenten en provincies kunnen nooit alle benodigde kennis in huis hebben. Dat is niet alleen kostbaar, milieuhandhaving is daarvoor ook te ingewikkeld. Biezeveld: Natuurlijk kun je kennis opbouwen over de lokale situatie, maar dat duurt lang. En als toezichthouders, bijvoorbeeld bij gebrek aan carrièreperspectieven, bij hun gemeente of provincie weggaan, verdwijnt hun kennis meestal ook. Vervolg pagina 2» 4 Het kabinet wil dat ook gemeenten de regeldruk voor burgers en bedrijven aanzienlijk terugbrengen. Wat gebeurt er in Zoetermeer, de gemeente van regeldrukambassadeur Patrick van Domburg? 6 Arie Brouwer zat jarenlang in weer en wind op de motor. Brouwer is inmiddels al lang van de straat. Tegenwoordig adviseert hij de korpschef van het KLPD over boa-zaken. Het is een misvatting dat alleen politiemensen bekwaam zouden zijn. 7

2 september 2009» Vervolg van pagina 1 De milieuboa s kunnen een belangrijke schakelfunctie vervullen tussen bestuur, OM en politie. Zij staan met één been in de bestuurlijke en met het andere been in de strafrechtelijke omgeving. Ze beschikken over kennis en praktijkervaringen die nuttig kunnen zijn voor zowel hun collega-toezichthouders als de politie en het OM. K o r t nieuws Regionale uitvoeringsdiensten zijn veel beter dan de gemeentelijke milieudiensten in staat om grensoverschrijdende illegale activiteiten op het spoor te komen. De uitvoeringsdiensten van Mans zijn volgens Biezeveld een uitstekende mogelijkheid om die versnippering van kennis en toezicht tegen te gaan. Met de diensten, die er op 1 januari 2012 moeten zijn, kan de handhaving efficiënter en effectiever worden georganiseerd. Ook doordat beter kan worden samengewerkt met de milieuteams van de politie. Schakelfunctie Biezeveld: Regionale uitvoeringsdiensten zijn organisaties waar, schat ik, gemiddeld meer dan honderd specialisten zullen werken. Alle kennis is er aanwezig. Bovendien is die informatie niet langer gebonden aan individuen, maar onderdeel van een systeem. Voeg daarbij dat de diensten een gemeenschappelijke informatiehuishouding krijgen, waarop ook de rijksinspecties en de politiekorpsen zijn aangesloten. Dat is een grote stap voorwaarts. Met de samenvoeging van toezichthouders van gemeenten en provincies komt ook een bundeling van milieuboa s tot stand. Biezeveld: Dat komt de positie en professionaliteit van die boa s ten goede. Samen staan ze sterker en kunnen ze hun competenties ontwikkelen. Dat is een belangrijk pluspunt; handhaven leer je immers in de praktijk. Als op 1 januari 2012 de Agenda 1 oktober Conferentie gezamenlijke aanpak discriminatie De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, het OM, de politie, gemeentes, antidiscriminatievoorzieningen en een aantal andere partijen bespreken de stand van zaken, eerder gemaakte afspraken en werken aan de verbetering van de gezamenlijke aanpak van discriminatie, zie 15 oktober Dag van de Inspecteur Deze dag staat geheel in het teken van het vak van inspecteur (zie kort nieuws). 5 november Handhaving en toezicht: een kwestie van effectief beïnvloeden Een symposium waar wetenschappelijke inzichten over handhaving en effectmeting worden gepresenteerd. Voor meer informatie en inschrijving, zie 10 november Veiligheidscongres bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten wordt ingevoerd, kunnen boa s bovendien strafrechtelijke boetes opleggen. Zo kunnen de regionale diensten effectief optreden tegen eenvoudige milieuovertredingen die voor de politiekorpsen en het OM geen prioriteit hebben. De uitvoeringsdiensten brengen bovendien de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke partijen bij elkaar. Om de afstemming te versterken pleit Biezeveld ervoor om het OM een plaats in het bestuurlijk overleg te geven. Het is belangrijk dat bestuur en OM afspreken wie wanneer optreedt. Daar kun je algemene richtlijnen voor bedenken. Bovendien kan het handig zijn om ook bij individuele zaken te overleggen, zoals dat in het driehoeksoverleg van de regionale politiekorpsen gebeurt. Het komt nu te vaak voor dat de één ingrijpt zonder dat de ander daarvan afweet. Er zijn in het verleden wel pogingen gedaan om de samenwerking tussen bestuur en OM vorm te geven, maar daar zat geen structuur achter. Met de regionale diensten is die er. Schaalvergroting De schaalvergroting maakt dat wethouders en gedeputeerden binnen een regio hun toezicht- en handhavingprioriteiten af moeten stemmen, waarmee er meer lijn komt in de handhaving. Bedrijven in de regio zullen op eenzelfde behandeling en benadering mogen rekenen. Omdat er ook uitwisseling is tussen de uitvoeringsdiensten onderling, zal die rechtsgelijkheid naar het landelijk niveau doorsijpelen. Biezeveld: Daarmee komen we tegemoet aan klachten van bedrijven over verschillen in behandeling. Terechte klachten, rechtsgelijkheid is een belangrijk element van ons rechtssysteem. Ander voordeel van die schaalvergroting is dat de handhaving wat op afstand wordt geplaatst, zoals dit ook bij het strafrecht het geval is. Nu komt het nog wel eens voor dat een bedrijf dat door een handhaver op de vingers is getikt de wethouder benadert: of het toch niet anders kan. Zeker als het om een voor de gemeente belangrijke economische activiteit gaat, is het voor de wethouder dan moeilijk om een gesprek te weigeren of weerstand te bieden. In de nieuwe situatie kunnen bestuurders gemakkelijker verwijzen naar de deskundige uitvoeringsdienst verderop en naar de afspraken over de handhaving die in regionaal verband zijn gemaakt. Tot slot wijst Biezeveld erop dat de huidige regionale milieudiensten over het algemeen goed functioneren en laten zien dat zij voor de milieuhandhaving meerwaarde hebben. Bij de opbouw van het stelsel van regionale uitvoeringsdiensten zal dan ook goed moeten worden gekeken naar die regionale milieudiensten. Ook de reorganisatie van de politie in het begin van de jaren negentig kan als voorbeeld dienen. Daar kan veel van worden geleerd. De regionale uitvoeringsdiensten moeten voor de bestuurlijke milieuhandhaving worden wat de politiekorpsen voor de strafrechtelijke milieuhandhaving zijn: de ruggengraat van het stelsel. Het jaarlijkse veiligheidscongres van BZK. Voor meer informatie en inschrijving, zie Dag van de Inspecteur In de Meervaart in Amsterdam vindt op donderdag 15 oktober de Dag van de inspecteur plaats. Centraal staan de laatste ontwikkelingen en trends in het toezicht. De belangstelling voor de dag, bedoeld voor rijksinspecteurs, is zoals altijd groot. Na een lezing over de toekomst van het toezicht volgt een programma met workshops. U kunt deelnemen aan een masterclass voor ervaren inspecteurs, een sessie over e-inspecties, zoeken op internet, omgang met agressiviteit, systeemtoezicht, handhavingstijlen, vertrouwen, intuïtie, toezicht in het buitenland en effectmeting. U kunt kiezen uit vijftien sessies. Even stoom afblazen? Tijdens de pauzes vinden tal van activiteiten plaats, zoals een korte workshop zelfverdediging en een cursus Tai-Chi voor beginners. Werkt u bij een rijksinspectie, dan is deelname gratis. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op: Het ERR gaat verhuizen Het Expertisecentrum voor Rechtspleging en Rechthandhaving (ERR) van het ministerie van Justitie wordt op 1 november samengevoegd met de stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) te Utrecht. Beide organisaties kunnen zo beter profiteren van elkaars expertise en praktisch toepasbare instrumenten. Het ERR behoudt haar huidige functie, in die zin verandert er niets. Voor meer informatie over het ERR: Voor meer informatie over het CCV: Gelderse Handhavingsweek opnieuw een succes In Gelderland hielden bijna 600 toezichthouders en handhavers begin juni een grootscheepse integrale controle. De naleving van de wetten en regels voor natuur, landschap, water, bouw en milieu stond daarbij centraal. 250 teams voerden ruim 200 controles uit. Puin- en asbeststort, gevaarlijk afval, illegale kap, brandveiligheid in de horeca, een illegaal geplaatst chalet, illegale sloop, hondenoverlast en onjuiste opslag van gevaarlijke stoffen bij zwembaden. In totaal werden ruim zestig overtredingen geconstateerd. De politie maakte acht keer proces-verbaal op voor de onjuiste opslag van gevaarlijke stoffen, het thema van dit jaar. Doel van de Gelderse Handhavingsweek is om de samenwerking tussen toezichthoudende organisaties te verbeteren en daarmee de kwaliteit van de handhaving naar een hoger plan te tillen. 19 november Themadag ruimtelijke ingrepen en natuur Deze dag is bedoeld voor beleidsmedewerkers en handhavers die zich bezig houden met ruimtelijke ontwikkeling of natuurbescherming. Voor meer informatie en inschrijving, zie 2

3 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie Best practice Handhaven kan op vele manieren. Dat is het interessante eraan. Nóg interessanter wordt het als de kennis over handhaven wordt gedeeld. De rubriek Best Practices bericht over succesvolle handhavingspraktijken die het waard zijn om door te geven. Ook bezig met een innovatief handhavingsproject dat navolging verdient? Meldt uw initiatief bij de redactie van de Handhavingskrant via Wij zien uw reacties graag tegemoet. Gemeente Haarlemmermeer bereidt jongeren voor op baan bij politie Jongeren die bij de politie willen, zijn niet altijd stevig genoeg. Ze ontberen levenservaring en sociale vaardigheden. Gevolg: ze worden afgewezen, gaan iets anders doen en komen niet meer terug. In Haarlemmermeer proberen ze daar, op bescheiden schaal, iets aan te doen. Clustermanager Marcel Pelzer: Het levert ons als gemeente ook voordeel op. Zaanstreek-Waterland gesolliciteerd. Met succes. Er zijn meer schakeltrajecten die jongeren klaarstomen voor de politie. Wat het project van de gemeente Haarlemmermeer daarvan onderscheidt, is dat de toekomstige agenten ook de bestuurlijke kant van de handhaving leren kennen. Pelzer: Ze maken kennis met gemeentelijke instrumenten en leren wanneer die worden ingezet. Het mooiste zou natuurlijk zijn als ze terechtkomen bij de politie van Haarlemmermeer. Ze beschikken immers over kennis van de gemeente, de regels, de mensen en de bijzonderheden. Helaas werkt de politie in Haarlemmermeer niet met surveillanten. Een agent geeft uitleg over opleidings- en beroepsmogelijkheden bij de politie tijdens de Nationale Carrièrebeurs in de RAI. Pelzer pleit voor meer uitwisseling tussen bestuur en politie. Ik hoop dat dit op allerlei niveaus in de organisatie gebeurt. In ieder geval voor grote gemeenten. Laat politiemensen maar een tijdje rondlopen bij de gemeente en laat gemeentelijke handhavers een paar maanden stage lopen bij de politie. Zo leren we van elkaar, wisselen kennis uit. Dat maakt het makkelijker om samen te werken. De beslissing of iemand wel of niet naar de dat houdt de organisatie wakker en kan voor het beste kunnen aanspreken. We maken ze Politieacademie mag, wordt grotendeels aan hernieuwd enthousiasme zorgen. De deal met volwassener, zorgen dat ze steviger in hun het korps overgelaten. De intredeselectie kent de politie Zaanstreek-Waterland was snel schoenen komen te staan. We hebben een aantal onderdelen: taalonderzoek, gemaakt. Pelzer: Zij zouden kandidaten die inmiddels weer contact opgenomen met de cognitief capaciteitenonderzoek, psychologisch nog niet helemaal klaar waren voor de wervingscoördinator van de politie Zaanstreek- onderzoek, een persoonlijkheidsvragenlijst, opleiding tot politiesurveillant naar ons Waterland, want in oktober is het jaar voorbij. een praktijkproef en fysiek motorisch onder doorsturen. Wij zouden ze opleiden tot zoek. Vooral bij de praktijkproef gaat het nog gemeentelijk handhaver en klaarstomen voor Voor Robin Stigter was het zonder meer wel eens mis. het echte werk. Het mes snijdt zo aan twee leerzaam. Het was wennen, ik had dit soort kanten; wij beschikken over jonge enthousiaste werk nooit eerder gedaan. Voorbijgangers Pelzer werkte 25 jaar voor de politie Zaan werknemers, de politie over kandidaten met aanspreken op hun gedrag of helpen. Ik vind streek-waterland, de laatste jaren als hoofdin een stevige vooropleiding. het hartstikke leuk. Iedere dag is anders. In die specteur, en kent de verhalen uit de praktijk. acht maanden leer je heel veel. Je ontwikkelt je Ik heb meerdere keren meegemaakt dat Eind 2008 meldden zich twee kandidaten: persoonlijkheid. Je leert omgaan met stress, je jongeren die zich meldden te licht werden Sharon Uffeli (18) en Robin Stigter (19). Ze groeit, krijgt meer overwicht. De begeleiding bevonden. Ze waren gemotiveerd, wilden werden ondergebracht bij de bikers van het van degene met wie ik de straat op ga en van graag, maar hadden niet de nodige levenserva APV-team, dat onder andere optreedt tegen mijn coach is uitstekend; ik heb veel van ze ring. Ze waren bij wijze van spreken net onder foutparkeerders, afvaldumpers en wildplassers. geleerd. Robin heeft opnieuw bij de politie de rokken van moeder vandaan. We moesten Daar was plaats en bovendien zagen Sharon en ze afwijzen en daarmee waren ze voorgoed Robin een stage op de fiets wel zitten. Pelzer: De gemeente Haarlemmermeer is één van verloren voor de politie. Zo n jongen of meisje We kijken per kandidaat waar die het meest de eerste gemeenten met een team van slaat een andere richting in, kiest voor een tot zijn recht komt. toezichthouders op de fiets. De bikers zijn andere carrière. snel en geruisloos ter plekke bij rotzooi of De agenten in spe hebben volgens Pelzer een overlast. Voor de burger zijn ze gemakke Als manager Handhaving en Toezicht zocht schat aan praktijkervaring opgedaan. We leren lijk aan te spreken. Bovendien kunnen ze Pelzer naar jonge, enthousiaste handhavers, met frisse ideeën. Af en toe wat nieuw bloed, ze waar ze op moeten letten tijdens het surveilleren en hoe ze overtreders of passanten bijna overal komen. Sharon Uffeli en Robin Stigter hebben zich in de praktijk voor kunnen bereiden op een baan als politiesurveillant. 3

4 september 2009 Internet 2.0 schatkamer voor toezichthouders Frans Leeuw over de burger als toezichthouder Door de razendsnelle ontwikkeling van internet is er een schat aan kennis ontstaan, waarmee toezichthouders hun voordeel kunnen doen. Frans Leeuw, directeur van het kenniscentrum WODC, hoogleraar te Maastricht en voorzitter van de beroepsvereniging Vide, ziet mogelijkheden. Betrek burgers bij het toezicht, maak gebruik van hun kennis en de kwaliteit en efficiëntie van het toezicht gaan vooruit. Hoogleraar, directeur van het WODC en voorzitter van Vide Frans Leeuw: Het is voor professionals niet eenvoudig om de hulp van amateurtoezichthouders in te roepen. Veel toezichthouders zitten in fase 1.0 van is gevorderd. In een essay dat verscheen in het het zelfs aanwijzingen op over de bron van de Inspecties moeten volgens Leeuw wel altijd internet, de fase van de individuele, geïsoleer boek Turven, tellen en toetsen toont journalist vervuiling. kritisch blijven. Klakkeloos aannemen wat de gebruiker. Vaak gaat het contact met de en hoogleraar Marc Chavannes aan dat de derden zeggen, zou natuurlijk een slechte zaak burger niet verder dan een uitnodiging om Amerikaanse burger een factor is waar het De onderwijsinspectie, bijvoorbeeld, zou zijn. Al was het alleen maar omdat er eigenbe vragen en opmerkingen naar de inspectie te establishment niet omheen kan. Amerikaanse kunnen profiteren van sites en interacties van lang in het spel kan zijn. De klacht van een sturen. Volgens Leeuw is dat een gemiste kans. burgers en organisaties hebben volgens ouders, ouderraden en leerlingen. Dat zijn veehouder over zijn collega drie weilanden Om gebruik te kunnen maken van gespeciali Chavannes onregelmatigheden met stembuspro direct betrokkenen, die uit eigen ervaring verderop, zou je met enige argwaan moeten seerde kennis is koppeling met fase 2.0 cedures aan het licht gebracht, gerespecteerde weten wat er op scholen gebeurt. Zij kunnen benaderen. Je moet kritisch blijven. Ik ben noodzakelijk. Internet heeft zich de afgelopen media tot pijnlijke bekentenissen gedwongen nuttige informatie verschaffen over de kwaliteit ervan overtuigd dat we dat best aan onze jaren uitgebreid met wiki s, bloggers, gespecia en belangrijke resultaten bereikt bij de bescher en uitval van de lessen, de staat van het inspecteurs en toezichthouders kunnen liseerde sites en communities die worden ming van de persoonlijke levenssfeer. gebouw, de situatie in de toiletten of de handel overlaten. verbonden door een gemeenschappelijk doel of in verdovende middelen. Leeuw: Belangrijk interesse. Ouders en leerlingen zijn sites waarop ouders of leerlingen hun Aan de andere kant corrigeren gebruikers van Volgens Leeuw zouden toezichthouders meer ervaringen delen en vooral ook oplossingen wiki s en soortgelijke sites elkaar voortdurend. Burgers ontwikkelen zich, in die wereld, steeds kunnen inspelen op de nieuwe mogelijkheden. aandragen voor bepaalde problemen. Tezamen Zie hoe dat doorgaans gaat met het herstellen meer tot burgertoezichthouders. Ze zijn een De milieu-inspectie en het waterschap die met de door Inspecties verzamelde institutio van fouten op Wikipedia. Een ander mooi factor waarmee bedrijven en overheden toezicht houden op bijvoorbeeld de Dommel, nele kennis, ontstaat vermoedelijk een voller voorbeeld is het Massachusets Institute of rekening dienen te houden. Dat effect wordt zouden hun voordeel kunnen doen met een beeld. Daaruit kunnen wellicht conclusies Technology (MIT), dat een groot deel van zijn nog eens versterkt als de pers, voor wie gespecialiseerde Dommelsite. Een plek waarop worden getrokken over de kwaliteit van onderwijsmateriaal op internet zette. Ze internet een steeds belangrijkere informatie een liefhebber kennis verzamelt, die hij krijgt van scholen en de manieren om die op te krikken. werden voor gek verklaard, maar uiteindelijk bron wordt, de klachten of feiten oppikt en andere liefhebbers. Van sportvissers, gepensio Leeuw raadt inspecteurs aan het boekje heeft het alleen maar voordeel opgeleverd. Er soms uitvergroot. Burgerinitiatieven kunnen neerde biologiedocenten, betrokken huismannen Infotopia (2007) van Cass Sunstein voor een is altijd wel een emeritus hoogleraar in een ook momentum krijgen als een gezaghebbende of een nog bij zijn ouders wonende aio van de paar dollar aan te schaffen. Het bevat tal van vergeten staat die de foutjes uit de voetnoten instantie als Rover of de Consumentenbond zich Universiteit Wageningen. Dat kan een aardig voorbeelden van hoe één en ander in de haalt. Daar komt bij dat inspecties in de loop ermee gaat bemoeien. beeld opleveren van de vervuiling, de waterkwa publieke en de private sector verloopt en van van de tijd steeds beter weten welke sites en Het is een ontwikkeling die in de VS al veel verder liteit, vissterfte en het waterpeil. Wellicht levert het belang van crowd sourcing. informanten betrouwbaar zijn. Je bouwt kennis over kennis op. Wat houdt de toezichthouders tegen, waarom maken ze niet meer gebruik van de mogelijkheden van de kennissamenleving, van internet 2.0? Leeuw: Wellicht heeft het iets met leeftijd te maken. De beslissers zijn toch vooral van de generatie die ook de tijd zonder computer nog kent en wellicht niet onmiddellijk bezig is met wikinomics en infotopia. Belangrijker is denk ik dat het voor professionals niet eenvoudig is om amateur-toezichthouders te hulp te roepen. Gelukkig zie je steeds vaker dat die barrière wordt doorbroken. Marc Chavannes. De burger als toezichthouder. Hoe de burger de overheid kan helpen haar verantwoordelijkheid te hernemen. In: Turven, tellen en toetsen. Redactie: Frans L. Leeuw, Jeroen S. Kerseboom en Ronald Elte. De Dommel 4

5 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie Nieuwe MBO-opleiding voor handhavers Opleidingen tot assistent en medewerker toezicht en veiligheid op MBO-niveau waren er al. Recent is daar een opleiding tot handhaver aan toegevoegd. De opleiding, inmiddels erkend door het ministerie van OC&W, leidt op voor de praktijk. De vraag naar deze opleiding is groot. Klaas Wolzak, tegenwoordig directeur Veiligheidszorg Almere, stond als directeur van de Landelijke Vereniging Belangengroep Stadstoezicht (LVBS) aan de basis van de drie opleidingen. Eind jaren tachtig introduceerde Amsterdam stadswachten. Ze vulden de politie aan, deden nuttig werk, in het kader van de Melkertbanen. Na een jaar stroomden ze door naar de gewone arbeidsmarkt, meestal naar de beveiligingsbranche. Ze konden daar alleen terecht als ze de opleiding Beveiliger hadden gevolgd. Als je aan de bak wilde komen, moest je dat diploma hebben. In de praktijk bleek echter dat het werk van de stadswacht andere kwaliteiten vroeg. Wolzak: Een stadswacht/ toezichthouder moet anders dan een beveiliger vooral sociaal en communicatief vaardig zijn. In 1999 hebben we contact gezocht met ECABO, een instituut dat MBO-kwalificaties ontwerpt. In overleg met de LVBS, de Politieacademie en de politieonderwijsraad heeft ECABO opleidingseisen vastgesteld. Eerst voor het niveau van assistent en medewerker, recent voor dat van de handhaver. De scholen moeten het uitgebreide pakket functie-eisen, vaardigheden en kennis vertalen in onderwijs. De kwalificaties voor de drie opleidingen zijn goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. De drie kerntaken van de Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) zijn: 1) Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein. 2) Treedt op bij incidenten en calamiteiten. 3) Voert dienstverlenende werkzaamheden uit. De handhaver wijst voorbijgangers de weg, helpt als dat nodig is met oversteken. Bij kleine overtredingen grijpt hij in. Wildplassen, alcoholgebruik of blowen in de openbare ruimte, fietsen in een voetgangersgebied het behoort allemaal tot zijn domein. Belangrijk is dan ook dat hij of zij sociaal vaardig is en communicatief sterk. Een handhaver doorziet wat er aan de hand is, treedt de-escalerend op. Anders dan Een fietser in een voetgangersgebied, het is één van de situaties waarop de nieuwe MBO-opleiding tot handhaver voorbereidt. Stadswachten aan het werk in de binnenstad van Dordrecht. ECABO is het kenniscentrum voor de dienstverlenende beroepen, van administratie en ICT tot orde en veiligheid. Adviseur Pieter Oterdoom: We zetten ons in voor praktijkgericht beroepsonderwijs, dat kandidaten aflevert die meteen kunnen meedraaien én meegroeien in hun beroep. Daarom bedienen we scholen en bedrijven met een breed pakket diensten, dat loopt van het ontwikkelen van actuele opleidingseisen, erkenning en begeleiding van stagebedrijven tot het ontwikkelen en beheren van examenbanken. de assistent en de medewerker, beschikt hij over bevoegdheden. Hij mag mensen staande houden, goederen in beslag nemen, sancties opleggen en een proces-verbaal administratief afhandelen. Volgt een leerling de beroepsopleidende leerweg (BOL), dan loopt hij stage bij een aantal bedrijven, in combinatie met een opleiding bij een ROC of particulier instituut. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dan is hij in dienst van een organisatie en gaat hij één of twee dagen per week naar school. In de BOL bedraagt het praktijkgedeelte minimaal twintig procent, maar minder dan zestig procent van de totale opleiding. In de BBL is het percentage minimaal zestig. Bij beide onderwijsvormen krijgen de kandidaat-handhavers begeleiding van een ervaren beroepskracht. Hij brengt ze de fijne kneepjes van het vak bij, houdt voortgangsgesprekken en beoordeelt de praktijkopdrachten. Tijdens het examen moeten de kandidaten laten zien dat ze zijn opgewassen tegen lastige praktijksituaties, die worden nagebootst in een examenstraat. De kandidaten, die als koppel de straat op moeten, worden getest in minstens zes situaties. Er gebeuren altijd meer dingen tegelijk of er zijn onverwachte wendingen. Net als in de praktijk. De kandidaten worden beoordeeld door twee deskundigen, één van een ROC en één van een toezichtinstelling. Het examen, theorie en praktijk, wordt afgenomen door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH), opgericht door de Landelijke Vereniging Belangengroep Stadstoezicht, de politie en het middelbaar beroepsonderwijs. De opleidingen tot assistent en medewerker worden inmiddels door zestien ROC s en een aantal particuliere instellingen aangeboden. Voor de opleiding tot handhaver kunnen belangstellenden bij vijf ROC s terecht. Maar volgens Pieter Oterdoom, adviseur bij ECABO, zullen er in de toekomst zeker meer volgen. Steeds meer gemeenten nemen de opleiding op in de functie-eisen voor handhavers, de opleidingsinstituten volgen dan vanzelf. Daarnaast zijn er zeker duizend jongeren die een baan bij de politie ambiëren maar nog te jong zijn. Zij zouden eerst de opleiding HTV kunnen volgen. Maar is er ook vraag naar die handhavers? Wolzak: De behoefte aan handhavers bij gemeenten is groot en groeiend. Handhaving en toezicht blijken te werken en tegemoet te komen aan de wensen van burgers. Volgens Oterdoom komt daar bij dat het werkveld zich niet beperkt tot gemeenten. Ook provincies, openbaar vervoerorganisaties, waterschappen en de douane hebben behoefte aan vakbekwame handhavers. Werkgevers die medewerkers naar de opleiding te sturen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming uit het A&O fonds. Voor meer informatie: Carla Kleinpaste van instituut Ruisendaal (tel ). 5

6 september 2009 Een van de eerste wapenfeiten van wethouder Patrick van Domburg was het afschaffen van de terrasvergunning. Op deze plek terugkerend aandacht voor projecten en initiatieven die de handhaving vereenvoudigen, verbeteren of verduidelijken: slim handhaven, dus! Doe er uw voordeel mee Slim handhaven Antennes zowel spriet, staaf als schotel lenen zich uitstekend voor een flitsvergunning. Zoetermeer schakelt burgers en ondernemers in bij vermindering regeldruk Het kabinet wil dat ook gemeenten de regeldruk voor burgers en bedrijven aanzienlijk terugbrengen. Zeven regionale ambassadeurs, burgemeesters en wethouders van gemeenten die voorop lopen, moeten daaraan bijdragen. Patrick van Domburg, verantwoordelijk wethouder in Zoetermeer, is zo n ambassadeur. Wat gebeurt er in zijn gemeente? En wat houdt de Zoetermeerse methode precies in? Van Domburg: We hebben in het beleidsprogramma opgenomen dat de regeldruk in 2010 ten opzichte van 2006 met dertig procent moet zijn teruggedrongen - vijf procent boven de landelijke doelstelling. Die hoofddoelstelling hebben we vertaald in concrete, meetbare doelen. Twintig procent minder vragen en bewijsstukken voor bedrijven die een vergunning aanvragen, veertig procent minder voor burgers. Daar is, anders dan je zou denken, meer winst te boeken. Verder streven we naar een hoger rapportcijfer voor de afhandeling van verzoeken van bedrijven, een betere vindbaarheid van het bedrijfsloket, het opheffen van overbodige regelingen en het aanpassen van verordeningen. Uitgangspunt bij het verminderen van de regeldruk zijn de burger en de ondernemer. In Zoetermeer hebben ze eerst de regels en vergunningen aangepakt waar veel burgers en bedrijven last van hebben, zoals de kap- en de visvergunning. Van Domburg: Inmiddels hebben we voor 35 producten de mening van een aantal aanvragers gepolst. Zij voelen waar het knelt, waar het beter kan. Daar moet je naar luisteren. Dat levert meer op dan wanneer ambtenaren zelf de regels tegen het licht houden of alleen bij collega s gaan kijken hoe zij het doen. Je wint alleen door met de mensen die het aangaat om de tafel te gaan zitten. De burger die een dakkapel wil, is in Zoetermeer sneller klaar dan in de meeste andere gemeenten. Wie s morgens een aanvraag indient, krijgt diezelfde dag nog antwoord en kan bij wijze van spreken s avonds al gaan timmeren. De flitsvergunning zal binnenkort ook gelden voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijn- en gevelwijzigingen, erfafscheidingen, antennes zowel spriet, staaf als schotel en airco-installaties. Het geheim is volgens Van Domburg het anders organiseren van de werkprocessen. Een ander voorbeeld is het afschaffen van de terrasvergunning. Zoetermeer zet voortaan gewoon op internet aan welke eisen een terras moet voldoen. De vent- en uitstalvergunningen wacht eenzelfde lot. De reclamevergunning kan straks voor een deel worden omzeild doordat ondernemers hiervoor terecht kunnen bij een particulier bedrijf dat weet aan welke regels ze zich moeten houden. Zo springen we er dus als overheid op een verantwoorde manier tussenuit, zegt Van Domburg die nog meer plannen heeft. Het college van burgemeester en wethouders heeft al ingestemd met een voorstel om voor zeker tien vergunningen de je ze beter afschaffen en het op een andere lex silencio positivo toe te passen. Dat betekent manier regelen. dat een vergunning vanzelf wordt toegekend als een gemeente niet binnen een bepaalde Of het verlagen van de regeldruk leidt tot termijn een besluit neemt. besparingen, is volgens Van Domburg op dit moment nog niet duidelijk. Op het eerste Zoetermeer heeft niet alleen 84 van haar gezicht lijkt dat evident, maar er zit ook een producten vergunningen kritisch bekeken, andere kant aan. We nemen als gemeente ook maar snoeit ook in de verordeningen. Van de taken van onze burgers over, zoals het 79 verordeningen uit 2006 zijn er dertien koppelen van producten en het natrekken van geschrapt. De verordeningen die blijven, zijn gegevens. Het gaat ten slotte om lastenverlichting voor onze burgers en bedrijven. Hoe de voor het merendeel langs de lat van de modelverordening van de VNG gelegd en balans uitpakt, dat kunnen we pas over een uitgekleed waar dat kan. Voor 2009 staan er paar jaar zeggen. Nu is al wel duidelijk dat nog tien op het programma. Je moet je, volgens initiatieven tot vermindering van regeldruk en Van Domburg, steeds afvragen of regelingen en betere dienstverlening tevredener burgers en verordeningen in deze tijd nog wel een functie ondernemers opleveren. Ik hoor het op straat hebben. Zijn ze overbodig, leveren ze burger en en het blijkt ook uit onderzoek. Je zou kunnen ondernemer irritatie op, brengen ze kosten met zeggen dat onze aanpak burger en overheid zich mee waar weinig tegenover staat? Dan kun dichter bij elkaar brengt. De zeven ambassadeurs moeten hun collega s enthousiasmeren, helpen en doorverwijzen. Het is hun taak om zoveel mogelijk goede voorbeelden van deregulering te verspreiden. Wilt u meer weten? De website bevat mooie voorbeelden. U kunt er ook terecht voor informatie over de regionale roadshows, waar u ervaringen kunt delen met uw collega s. De roadshows vinden plaats tussen 24 september en 15 oktober op verschillende plaatsen in het land. Voor vragen of maatwerk kunt u de secretaris van de ambassadeurs, Arjen Kroes benaderen. 6

7 Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie Wie zijn toch die toezichthouders en handhavers die zich professioneel bezighouden met de naleving van onze wet- en regelgeving? Waar zitten ze, wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden? En waar liggen hun prioriteiten? Op deze plek steeds een portret van een collega, partner of medewerker in de handhavingssector. Arie Brouwer windt zich op over positie boa s De knieën van Arie Brouwer doen het niet al te best meer. Jarenlang in weer en wind op de motor heeft zijn sporen nagelaten. Brouwer is inmiddels al lang van de straat. Tegenwoordig adviseert hij de korpschef van het KLPD over boa-zaken. Wat beweegt hem en waar windt hij zich over op? Persoonlijk portret In 1973 trad de kersverse wachtmeester, na een Na een aantal jaren vakbondswerk voor de ACP pistolen van de Nederlandse politie, binnen bekwaam zouden zijn; boa s leveren uitstekend paar aanvullende cursussen, in dienst van wat keerde Brouwer terug naar de weg. Hij gaf twee jaar werden aangepast. Dat was een werk en vullen de politie aan. Ze worden gelukkig toen nog de Surveillancegroep Autosnelwegen operationele leiding aan een Porsche-team en enorme logistieke operatie. Elke week 850 niet meer gezien als tweederangs politiemensen, heette. Na een jaar Porsche-groep, stapte hij over reed zelf ook. Ik heb geprobeerd om het beste in exemplaren naar de producent in Beieren, 850 mede dankzij de inspanningen van Justitie, maar op de motor. Hij reed al voor hij bij de politie mijn mensen naar boven te halen. Ik stelde hoge exemplaren terug naar Nederland en hun er is zeker nog vooruitgang te boeken. Een goede kwam en rijdt nog steeds. Tien jaar toerde Arie eisen, maar liet ook zien dat ik betrokken was en eigenaren en 850 dienstpistolen ter vervan stap zou zijn als korpschefs, die formeel Brouwer met een politiemotor over de Neder dat die eisen ook voor mij golden. Ik probeerde ze ging. Bij de sociale werkplaats in Apeldoorn verantwoordelijk zijn voor het functioneren van landse snelwegen. Tegenwoordig hebben ze van beroepstrots bij te brengen, om ze beter te laten liet Brouwer kistjes maken voor het vervoer, dat boa s, stevige vertegenwoordigers zouden die prachtige leren pakken, wij droegen gewoon presteren. Vakmanschap zit hoog bij mij. door het leger werd uitgevoerd. Het budget: aanwijzen die namens hen het boa-beleid vorm een stoffen broek. Vandaar die knieën. tien miljoen gulden. Het is uitstekend kunnen geven. In 1991 liet Brouwer de praktijk van de gelopen. Brouwer is handhaver geworden omdat goed handhaving definitief achter zich. Ik werd Boa s verdienen het respect van de politie, en fout hem aan het hart gaan. Ik heb zoals gevraagd om de voorstellen van de commissie Beroepscode maar ze verdienen ook een officiële beroeps veel politiemensen een soort natuurlijke Mulder bij de politie bekend te maken en door Wat drijft Brouwer? Waarom al die verschillende code, vindt Brouwer. Ze moeten bij hun verontwaardiging over gedrag dat niet door de te voeren. Voor lichte verkeersovertredingen projecten en functies? Ik wil graag verant beëdiging verklaren dat ze betrouwbaar, beugel kan. Dat betekent niet dat ik meteen zou voortaan een administratieve sanctie woordelijkheid dragen en me inzetten voor de zorgvuldig en onkreukbaar zullen zijn. Ik zou de met mijn bonnenboekje klaarstond. Maar als ik worden opgelegd, zonder tussenkomst van de samenleving. In dat kader passen ook zijn minister willen vragen om dat te vertalen in dingen zag die echt niet konden, dan was ik rechter, geïnd door het CJIB. Ik kan me er nu nog politieke activiteiten; Brouwer was drie jaar een beroepscode, zoals we die ook voor de fanatiek. Iemand die zijn gordel niet draagt, aan ergeren als politiemensen het onderscheid wethouder in Wijk bij Duurstede (voor politie hebben. Dat geeft houvast, boa s weten mag het voelen. Maar hulp verlenen is voor mij niet kennen. Als agent moet je een vakman zijn, GroenLinks) en zat daarna nog een jaar in de dan veel beter waar ze aan toe zijn, wat wel en net zo belangrijk. Ik heb heel wat banden die weet wat hij doet en gezag uitstraalt. We gemeenteraad. En Brouwer houdt van niet kan. Ze zullen in twijfelgevallen minder verwisseld. zouden misschien ook eens kritisch naar onszelf uitdagingen, is competitief ingesteld. Ik vind gemakkelijk over de grens gaan en met meer moeten kijken, als we het hebben over de het leuk om ergens voor te gaan, de beste te overtuiging hun werk kunnen doen. Snelwegen en een Walther P5 toegenomen agressie tegen handhavers. zijn. In zijn jonge jaren was hij politiekampi Begin jaren tachtig hield Brouwer zich een oen op de 200 meter sprint, met 23 seconden. aantal jaren bezig met misdaadpreventie langs Na een intermezzo bij het CJIB als accountmana Op de honderd meter eindigde Brouwer, tot zijn de snelwegen. Dat was een soort hype die ger politie, keerde Brouwer in 1995 terug bij het spijt, steeds net achter een sportinstructeur. overal bij de politie rondwaarde, maar die bij KLPD. Ik wilde iets met informatisering en Tijd: 11.2 seconden. onze dienst over het algemeen niet zo veel automatisering. Een verkeerde keuze, ik zag opleverde. Leuk was wel dat ik later een aantal alleen maar beeldschermen voorbij komen. Het De uitdaging waar Brouwer nu voor staat is het van mijn ideeën zag terugkomen. project Walther P5 maakte veel goed. Brouwer verbeteren van de positie van de boa s. Het is moest ervoor zorgen dat alle dienst een misvatting dat alleen politiemensen Het ERR zoekt testers voor het model handhavingscommunicatie Wilt u jongeren onder de zestien ertoe bewegen geen alcohol te drinken? Laat de brandveiligheid in cafés volgens u te wensen over? Of wilt u hondenbezitters bewust maken van het belang van een schone straat? Dan bent u vast geïnteresseerd in nalevings- en handhavingscommunicatie! De vraag is: hoe organiseer ik de communicatie zodanig dat het de handhaving versterkt en effect heeft op het naleefgedrag van burgers en ondernemers in mijn regio? Om het u gemakkelijk te maken, heeft het ERR een digitaal stappenplan ontworpen. Het gebruiksvriendelijke instrument structureert de gedachtegang, leidt u langs belangrijke overwegingen en zorgt voor een doordachte aanpak. Momenteel wordt het instrument gedigitaliseerd en in november/ december 2009 kunnen we uw hulp gebruiken bij de eerste testen. Denkt u graag mee over dit nieuwe instrument? Mail dan naar om u aan te melden als tester, of kijk voor meer informatie op 7

8 september 2009 In de rubriek RE: reageren deskundigen op een actuele stelling. Deze keer gaat het over de toezichtlastvermindering voor ondernemers. Aan: Onderwerp: Andries Oldenkamp, Jean Paul Gebben en Bernard Wientjes De doelstelling van het rijk om de regeldruk voor het bedrijfsleven met 25% te verminderen gaat niet ver genoeg. Ondernemers verdienen meer vertrouwen. Van: Andries Oldenkamp, hoofd afdeling Strategie directie Toezichtbeleid en Communicatie van de Voedsel en Waren Autoriteit: Dé ondernemer bestaat niet en vertrouwen op de blauwe ogen van de ondernemer is te riskant, leert de ervaring. Een ondernemer krijgt de toezichthouder die hij verdient. Daarvoor moet je de ondernemers kennen. Wat zijn z n nalevingmotieven en hoe zit het met z n nalevinggedrag? We spreken ondernemers aan op hun verantwoordelijkheid om veilig voedsel en veilige producten te produceren. Ondernemers die hebben laten blijken dat ze zich aan de regels houden mogen rekenen op minder toezicht door de VWA: gerechtvaardigd vertrouwen. Ondernemers die over de schreef gaan, verdienen een frequent bezoek en ontmoeten een VWA die zonodig stevige sancties oplegt. Wij noemen dat handhaven met verstand en gevoel: hard waar het moet, zacht waar het kan. Van: Jean Paul Gebben, burgemeester van Renkum en regeldrukambassadeur: Momenteel regelen we alles aan de voorkant dicht in plaats van aan de achterkant. Omdat een paar ondernemers het verknallen, moeten alle ondernemers daarvoor boeten. Een mooi voorbeeld is de eerstedagsmelding, bedacht om zwartwerken en werkfraude aan te pakken. Het was de grootste ergernis van ondernemend Nederland. Het kabinet heeft deze onzinnige regel per 1 januari 2009 afgeschaft. Wanneer nu sprake is van fraude of illegale werknemers leidt dat tot (hogere) straffen. Meer vertrouwen (minder regels vooraf) in ondernemers is prima, mits gekoppeld aan een stevige aanpak van overtreders (regels achteraf). De toezichtlasten kunnen daardoor fors omlaag, we leggen de verantwoordelijkheid voor goed gedrag, en daarmee het vertrouwen, immers weer daar waar die hoort, bij de ondernemer! Van: Bernard Wientjes, voorzitter ondernemingsorganisatie VNO-NCW: Hartgrondig mee eens, want met 25 procent minder toezicht door Rijksinspecties, zijn we er nog lang niet. Het bedrijfsleven, en dan vooral het MKB, heeft vaak meer last van lokale instanties. Een vermindering van alle inspecties waar een ondernemer mee te maken heeft. Daar moet het om gaan. Het tweede deel van de stelling raakt de kern van het probleem. Iedereen is het eens met het beginsel van vertrouwen, terwijl in de praktijk juist het wantrouwen regeert. Iedere inspectiedienst beschouwt zijn eigen controleterrein als high risk, waarop geen relativering mogelijk is. Objectieve risicoanalyses en een verminderd toezicht wanneer een ondernemer jarenlang de regels goed heeft nageleefd. Dat moet leidend worden in de toekomst. 3. Het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende overheden Handhaven effec met Effectieve handhaving staat of valt bij soepele samenwerking tussen de centrale en decentrale overheden, en tussen decentrale overheden onderling. Door decentrale overheden is de afgelopen jaren al een begin gemaakt met soms vergaande samenwerking. Om de samenwerking tussen verschillende overheden te verbeteren, wordt onderzoek gedaan naar de knelpunten en slaagfactoren van de verschillende vormen van samenwerking. 4. Praktische ondersteuning van decentrale overheden bij handhavingsvraagstukken Nieuwe publicatieshandhaven met Effect biedt bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies, waterschappen en andere decentrale overheden ook praktische ondersteuning bij de handhaving. Spil hierin is het nieuwe Servicecentrum Handhaving dat in november 2006 van start ging. Het Servicecentrum biedt decentrale overheden daadwerkelijke ondersteuning bij de dagelijkse handhavingpraktijk, vooral in de vorm van informatieverstrekking. Daarnaast stimuleert het onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling, onder meer via de website Brand bij Bouwkunde Evaluatie van de crisisbeheersing en vergunningverlening rond de verwoestende brand bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft op 13 mei Op dinsdag 13 mei 2008 breekt er brand uit in het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) ontruimt het gebouw. De brandweer probeert het vuur van binnenuit te bestrijden, maar moet zich terugtrekken vanwege instortingsgevaar. Uiteindelijk gaat het hele gebouw verloren. Niemand raakt gewond. Na de brand is er waardering voor de inzet van de BHV en de hulpdiensten. Maar er rijzen ook vragen, in de media en de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot een onafhankelijk extern onderzoek, waarvoor het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) wordt ingeschakeld. De onderzoekers hebben verschillende aspecten die een rol bij de brand (kunnen) hebben gespeeld bekeken, zoals de alarmering, de communicatie en informatievoorziening, de coördinatie van de crisisbeheersing, nazorg en de vergunningverlening. Het feit dat de TU niet over een gebruiksvergunning beschikte kreeg in de pers veel aandacht. De onderzoekers wijzen erop dat dit alleen een formele kwestie is. De TU voldeed op het moment van de brand aan bijna alle brandveiligheidseisen. Met de laatste eis, brandwerend glas, was men bezig. Grip op milieuzaken Evaluatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving. Wat is de effectiviteit van het strafrechtelijk milieuhandhavingarrangement zoals zich dat sinds 2005 heeft ontwikkeld? Dat is de centrale vraag van Grip op milieuzaken. Voor meer Aan informatie bod komen kunt u contact onder opnemen meer met de structuur, werkwijze, het projectbureau Handhaven met Effect: organisatie en milieuzaken van regionale en interregionale milieuteams, het Ministerie van Justitie Functioneel Parket Handhaven bijzondere met Effect opsporingsdiensten T (070) (AID-DO en VROM-IOD). Postbus E 2500 EH Den Haag I Het onderzoek maakt duidelijk dat de effectiviteit van het arrangement is verbeterd, maar nog niet op niveau is. Een paar conclusies: 1) De milieuteams voldoen, over het geheel genomen, niet aan de eisen. 2) De afbakening van taken van verschillende opsporingseenheden blijkt in de praktijk niet altijd even goed werkbaar. Om de strafrechtelijke handhaving van het milieurecht te versterken zijn er volgens de onderzoekers vier scenario s mogelijk. 1) Consolidatie en doorontwikkeling van het stelsel. 2) Versterking van de centrale aansturing van het systeem. 3) Aanpassing van de schaal van verschillende organisatieonderdelen. 4) Radicale opschaling van het huidige systeem. Pleon HME opzet A3vouw.indd 1 J. de Ridder, N. Struiksma en M.J. Schol (2009). Grip op milieuzaken. Verkrijgbaar via Colofon De Handhavingskrant is een gratis uitgave van het ministerie van Justitie. De krant wordt verspreid onder circa bestuurders en ambtenaren. Circa exemplaren worden mee gezonden met Binnenlands Bestuur. Het Ministerie van Justitie geeft opdracht tot uitvoering van het faciliterende programma Handhaven met Effect. Aanmelding Belangstellenden kunnen een abonnement aanvragen via of U kunt daar ook terecht als u contact zoekt met de redactieraad. Uitgave Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DIRR en DRC), in het bijzonder het programma Handhaven met Effect. Redactieraad Mirjam Prinsen, André Timmerman, Bart Custers en Susanne Nieuwdorp. Tekst en vormgeving Chapeau Communicatie, Rijswijk. vm-design, Delft. Fotografie Hollandse Hoogte, Fleur Kooiman, 20one Productions, ENCABO. Druk DeltaHage, Den Haag. M. Zannoni, J.G.H. Bos, K.E. Engel en U. Rosenthal (2009). Brand bij Bouwkunde. Verkrijgbaar via U kunt de Handhavingskrant downloaden op: 8

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Beroepsonderwijs voor de publieke veiligheid

Beroepsonderwijs voor de publieke veiligheid Beroepsonderwijs voor de publieke veiligheid Praktijkleren op straat De zorg voor een veilige leefomgeving vraagt om goed opgeleide professionals. Daarom zijn er nu officieel erkende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015 Navigatie regeldruk Stand van zaken in cijfers Beleidsthema s en - doelen Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 2015 Navigatie stand van zaken in cijfers Ontwikkeling regeldruk Doing Business Index tijdreeks

Nadere informatie

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 In Nederland gelden hoge eisen voor kinderopvang. We willen dat kinderen gezond en veilig kunnen leren, spelen, slapen

Nadere informatie

7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN

7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN 7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, P&O, management Toelichting

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Resultaten 2009 juli 2009

Resultaten 2009 juli 2009 juli 2009 Resultaten 2009 Inleiding In de week van 8 tot en met 14 juni 2009 is in heel de provincie Gelderland de Gelderse handhavingsweek gehouden. Toezichthouders en handhavers van de provincie, gemeenten,

Nadere informatie

Workshop 3 (Guido Suurmond)

Workshop 3 (Guido Suurmond) Workshop 3 () - Als de regelgeving technisch ingewikkeld is, zodat de ondernemer die moeilijk kan kennen; - Als de ondernemer gemotiveerd is de regels na te leven; - Als de ondernemer niet bewust de regels

Nadere informatie

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL 42 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 Ervaringen met bestuurlijke strafbeschikking overlast VOORAL HONDEN EN HUISVUIL Naar inhoudsopgave SECONDANT #5 OKTOBER 2012 43 Loslopende honden, hondenpoep op straat, wildplassen.

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel.

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel. Toespraak Minister Opstelten tbv bekrachtiging Bestuursovereenkomst Jeugd en Alcohol Tijdens Zeeuwse manifestatie 'Laat ze niet (ver)zuipen! Terneuzen, Scheldetheater, 7 november 2011 Dames en heren, Het

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie Twee eeuwen Openbaar Ministerie Met dank aan Napoleon Slechts drie jaar heerste Napoleon Bonaparte over Nederland. Toch heeft deze korte periode belangrijke sporen nagelaten in ons dagelijkse leven. Zo

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering Inspecteren is een vak Programma Professionalisering Programma Professionalisering Programma Professionalisering Professioneel handelen van toezichtmedewerkers is een belangrijk thema binnen de Inspectieraad.

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 11 2012-2013 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700479 Lbr. 17/038 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 3 Onderwerp Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Samenvatting

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

van toezicht en handhaving

van toezicht en handhaving 1 inleiding voor beslissers veiligheid door samenwerken Effecten van toezicht en handhaving meten Een inleiding 2 inleiding voor beslissers Na elke calamiteit neemt de roep om strenger toezicht en harder

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Nieuwsbrief ExTH december 2011

Nieuwsbrief ExTH december 2011 Nieuwsbrief ExTH december 2011 In deze Nieuwsbrief is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen. Nieuwe voorzitter examencommissie Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Combibon Tariefsverhoging

Nadere informatie

Kinderen bescherm. vanzelfsprekend je altijd. en overal

Kinderen bescherm. vanzelfsprekend je altijd. en overal Kinderen bescherm vanzelfsprekend je altijd en overal De belangen van het kind horen altijd centraal te staan. Voor alle betrokkenen. Samenwerking op het gebied van jeugdzorg en -bescherming is dan vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Uitwerking casus brand bij TU Delft

Uitwerking casus brand bij TU Delft Uitwerking casus brand bij TU Delft OCW communicatiecampagne crisismanagement maart 2014 www.schoolenveiligheid.nl/web/crisismanagement Beschrijving casus Op dinsdag 13 mei 2008 breekt er brand uit op

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid Directie Communicatie P e r sbe r ± cht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 :s::rnh!jenv Contactpersoon Margriet Bokhorst T 06 46767704 Datum 16 november

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker openbaar bestuur mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

Uw burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer Uw burgerservicenummer Uniek persoonsnummer U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen hoeft u niets

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken. Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman

We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken. Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman Wie is de beste stagegemeente van het jaar? Kenniscentrum ECABO organiseert hierover elk jaar samen met

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Kennismanagement voor omgevingsrecht

Kennismanagement voor omgevingsrecht Kennismanagement voor omgevingsrecht Handreiking: mogelijkheden voor een regionale uitvoeringsdienst Anneke van Leeuwen, 21 december 2011 Inleiding Voor een kwalitatief goede uitvoering van de VTH taken

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie

Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom. Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering

Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom. Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering Sanctionering binnen het agentschap In 2007 ca 750 bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging PROGRAMMA URBAN PROFESSIONAL Deze leergang is een vliegwiel voor beweging Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht ontwikkelde

Nadere informatie

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk Presentatie Seminarie CPS Antwerpen 28 maart 2017 Prof.dr.ir Jan Terpstra Radboud Universiteit te Nijmegen Topics Nationale

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer

Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer Inmiddels zit ik een half jaar bij de Algemene Rekenkamer. Ik ben dus relatief nieuw, en als je ergens nieuw bent, merk je af en toe een soort verwondering

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie