Saenredamstraat 36 Assendelft postadres: Postbus AB Krommenie. schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saenredamstraat 36 Assendelft 075-6284077 2012 2013. postadres: Postbus 82 1560 AB Krommenie. schoolgids"

Transcriptie

1 jenaplanschool de Bijenkorf jenaplanschool Saenredamstraat 36 Assendelft postadres: Postbus AB Krommenie de Bijenkorf schoolgids

2 Inhoud Vooraf blz Jenaplanschool De Bijenkorf Naam en richting blz. 5 De Bijenkorf en de religieuze identiteit blz. 5 Situering van de school blz. 6 Schoolgrootte blz De Bijenkorf, een Jenaplanschool Onderwijsvisie blz. 7 Groeperingvormen blz. 8 Het ritmisch weekplan blz. 9 De vier pedagogische situaties blz. 10 De ouders blz. 11 Afspraken blz Het team Het team blz. 13 Wijze van vervanging bij ziekte blz De zorg voor de kinderen Registratie, toets-jaarkalender,verslaggeving en rapportage blz. 14 Het leerlingdossier blz. 15 Voorzieningen voor kinderen die extra ondersteuning nodig blz. 15 hebben Lezen en dyslexie blz. 16 De overstap naar het Voortgezet Onderwijs blz. 16 Onderwijskundige rapporten blz. 16 De jeugdgezondheidszorg en Centrum Jong blz Veiligheid Veiligheid bij een calamiteit blz. 18 Protocol tegen agressie en geweld blz. 18 Pestbeleid blz. 18 Medische situaties op school blz. 18 Protocol kindermishandeling blz. 19 Matchpoint blz. 19 Vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik blz De ouders Communicatie en contact met ouders blz. 21 Huisbezoek blz. 22 Gesprekken blz. 22 Ouderavonden blz. 23 Digiduif, website en mededelingenbord blz. 24 Ouderhulp en werkgroepen blz. 24 De vrijwillige ouderbijdrage blz. 25 Informatie aan ouders die gescheiden leven blz. 25 Pagina 2 van 41 << Terug naar index

3 7. Regelgeving school- en vakantietijden Wet schooltijden blz. 25 Ziekmelding en/of doktersbezoek blz. 26 De leerplicht en regels voor vrijstelling van schoolbezoek blz Achtergronden De geschiedenis van het Jenaplanonderwijs blz. 27 De Jenaplan kernkwaliteiten blz. 28 De Bijenkorf van Sint Ambrosius blz Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid en onderzoek blz. 31 Jaarverslag blz. 31 Kwaliteitsonderzoek blz Overige zaken Sponsorbeleid blz. 32 Klachtenbehandeling blz. 32 Waarschuwen, schorsen en verwijderen blz. 33 Schoolongevallen-aansprakelijkheidsverzekering blz Bestuur en medezeggenschap AGORA blz. 35 Medezeggenschapsraad en GMR blz. 36 Schoolcommissie/SAR blz Aanmelden van nieuwe leerlingen Inschrijvingsprocedure algemeen blz. 37 Na de inschrijving blz. 37 Inschrijvingsprocedure zij-instromers blz TSO, Peuterspelen, Buitenschoolse Opvang en Brede School Activiteiten TSO blz. 39 Peuterspelen, Buitenschoolse Opvang en Brede School blz. 40 Activiteiten. Procedure Schoolgids/Jaarlijkse Informatieboekje blz. 41 Pagina 3 van 41 << Terug naar index

4 Vooraf Deze gids is bestemd voor ouders/verzorgers van onze leerlingen, voor diegenen die hun kind willen aanmelden bij De Bijenkorf en voor anderen die interesse hebben in onze school. Deze gids geeft u een beeld en informatie over onze uitgangspunten en hoe we daar in de praktijk gestalte aan geven. Vooral praktische informatie vindt u in de jaarlijkse bijlage van de schoolgids: het informatieboekje. Hierin vindt u de schooltijden, het vakantierooster, de jaaragenda, maar ook praktische informatie over het halen en brengen van uw kind, vieringen, werkgroepen etc. Naast de schoolgids en het jaarlijkse informatieboekje zijn er nog andere bronnen waaruit u informatie over Jenaplanschool De Bijenkorf kunt halen. Actuele informatie, aankondigingen, oproepen, bedankjes etc. vanuit het team, schoolleiding en oudergeledingen worden via de (digiduif) aan de ouders/ verzorgers doorgegeven. De ouderberichten verschijnen zo vaak als nodig is. Jenaplanschool De Bijenkorf is één van de scholen van Agora, de stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek. Deze schoolgids maakt onderdeel uit van de bovenschoolse schoolgids van Agora die op de website van De Bijenkorf kunt vinden. Op de website van De Bijenkorf (zie ) kunt u behalve de schoolgidsen (schooldeel en Agora schoolgids) actuele verslagen en foto s van recente activiteiten in de groepen vinden. Ook het Bijenkorf-informatieboekje met de praktische onderwerpen over het betreffende schooljaar wordt jaarlijks op de website geplaatst. Wij streven naar een Bijenkorf schoolgids die voldoet aan uw verwachtingen, maar misschien blijft u na het lezen nog met vragen zitten of mist u informatie over bepaalde onderwerpen. Laat het ons dan weten. Met uw aanvullingen verhoogt u de kwaliteit van de volgende schoolgids. Pagina 4 van 41 << Terug naar index

5 1. Jenaplanschool De Bijenkorf Naam en richting De Bijenkorf en de religieuze identiteit Situering van de school Schoolgrootte Naam en richting De naam van onze school is: Jenaplanschool De Bijenkorf bezoekadres: Saenredamstraat KM Assendelft postadres: Postbus AB Krommenie tel.nr.: adres: website : Op onze school werken wij volgens het Jenaplan, een onderwijsconcept in Duitsland ontwikkeld door Peter Petersen in de jaren twintig van de vorige eeuw. Meer hierover kunt u lezen in het deel Achtergronden (deel 8). Als Jenaplanschool vormen wij een gemeenschap waar kinderen, ouders en groepsleerkrachten elk op een voor hun specifieke wijze aan het schoolleven deelnemen en met elkaar samenwerken. We werken niet in jaargroepen maar in stamgroepen. In elke stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. De kinderen starten in de onderbouw (4-6 jarigen), gaan op zesjarige leeftijd naar de middenbouw (6-9 jarigen) en brengen tenslotte drie jaar door in de bovenbouw (9-12 jarigen). Door op deze wijze te groeperen willen we het leren van en het zorgen voor elkaar stimuleren. Het reken- en taalonderwijs en de inscholing (biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels) wordt gegeven in instructiegroepen. Deze instructiegroepen zijn gebaseerd op leeftijd: groep 3, groep 4 etc. In combinatie met de hierboven genoemde groeperingsvormen is het onderwijs op de Bijenkorf gebaseerd op vier pedagogische situaties: gesprek, werk, spel en viering. Er wordt in alle stamgroepen gewerkt met projecten. Onderzoek, ervaringen opdoen, een gast in de klas uitnodigen en op excursie gaan spelen hierbij een belangrijke rol. De Bijenkorf en de religieuze identiteit Het overgrote deel van onze populatie bezoekt de school vanwege de Jenaplanidentiteit en geeft daarnaast aan niet bij een specifieke gezindte te behoren. En hoewel ook het team op de Pagina 5 van 41 << Terug naar index

6 eerste plaats is samengesteld uit mensen die Jenaplanonderwijs kunnen realiseren is de katholieke of religieuze signatuur herkenbaar in ons schoolklimaat: Ontmoetingen met anderen en andere levensovertuigingen hebben een open karakter en er is respect voor de levenskeuzes van de kinderen en hun ouders. Wij voelen ons zeer verbonden met onze volledige naam: De Bijenkorf van Sint Ambrosius. De naamdag wordt dan ook elk jaar op de laatste vrijdag in januari op grootse wijze gevierd. Rond Kerstmis en Pasen hebben we speciale vieringen waarvan het leven van Jezus de inspiratiebron is. Bijbelverhalen maken deel uit van onze leeskringteksten Situering van de school De Bijenkorf is begin jaren 70 onder architectuur gebouwd en zodanig vorm gegeven dat op de dag van vandaag de Jenaplanvisie in het gebouw duidelijk herkenbaar en uitvoerbaar is. Aan het begin van het schooljaar vindt er een vernieuwbouw plaats, waarbij er 2 lokalen op de school geplaatst zullen worden. In de jaren 70 lag de school aan de rand van een kleine woonwijk met een wijds uitzicht over de landerijen. In de loop der jaren heeft ook Assendelft veel van z n landerijen moeten inleveren voor woongebied. Tot op ongeveer 30 meter afstand van de school zijn nieuwe woningen gebouwd. Naast de school bevindt zich nog steeds een ruim volks- en schooltuincomplex en een gemeentelijke groenstrook met een kunstgras voetbalveld. Een fietspad langs de spoorlijn en het fietspad door de tunnel bij het Trias College maken de school per fiets vanuit Saendelft-West en Krommenie goed bereikbaar. In de nabije toekomst zal er langs de school een fietspad komen, waardoor een nog betere verbinding naar de wijk Saendelft-West gerealiseerd wordt. Het NS-station Krommenie-Assendelft bevindt zich op slechts enkele minuten lopen van de school.. Schoolgrootte De school telt ongeveer 260 kinderen, verdeeld over 10 stamgroepen en 7 instructiegroepen voor taal, rekenen en inscholing. De Bijenkorf wil haar leerlingenaantal stabiliseren en werkt daarom met een inschrijvingsbeleid. Ingeschreven/geplaatst worden: 1. Broertjes/zusjes van de huidige leerlingen. 2. Kinderen die 4 jaar worden en afkomstig zijn uit ons voedingsgebied: Assendelft-Noord, Krommenie en Wormerveer. Dit zolang de groepsgrootte in de te plaatsen groep(en) c.q. het totaal aantal leerlingen van de school dit toelaat. 3. Gezinnen die van elders verhuizen naar ons voedingsgebied en reeds kinderen hebben op een jenaplanschool. Dit zolang de groepsgrootte in de te plaatsen groep(en) c.q. het totaal aantal leerlingen van de school dit toelaat. 4. Zij-instromers afkomstig uit ons voedingsgebied volgens de zij-instromersprocedure zoals hieronder beschreven. Dit zolang de groepsgrootte in de te plaatsen groep(en) c.q. het totaal aantal leerlingen van de school dit toelaat. In het jaarlijkse informatieboekje en in deel 12 Aanmelden van nieuwe leerlingen van deze schoolgids kunt u de uitwerking van dit beleid vinden.: Pagina 6 van 41 << Terug naar index

7 2. De Bijenkorf, een Jenaplanschool Onderwijsvisie Groeperingsvormen Het ritmisch weekplan De vier pedagogische situaties De ouders Afspraken De Bijenkorf is een Jenaplanschool. De school is samen met ongeveer 250 andere scholen lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV) De NJPV heeft de essentie van het Jenaplanonderwijs samengevat in kernkwaliteiten. Wij hebben deze kernkwaliteiten opgenomen in de schoolgids in het deel Achtergronden (blz. 28). In het tijdschrift Mensenkinderen vindt u informatie en discussies over actuele zaken in het Jenaplanonderwijs. Als u wilt kunt u dit blad op school inzien of een eigen abonnement nemen. De Bijenkorf en Jenaplan Onze school heeft een visie op het onderwijs en de groeperingsvormen. Hieronder treft u een overzicht van onze visie. Onderwijsvisie Een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen, zelfvertrouwen ontwikkelen en kunnen laten zien wie ze zijn met hun sterke en zwakke kanten en zich daarin gewaardeerd en gerespecteerd weten, is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, te kunnen leren. Wij zijn gericht op een brede persoonlijkheidsvorming van de kinderen. Dit betekent ook een belangrijke plaats voor: muzische, beeldende en dramatische vorming; "handen"werk zoals werken in de tuin, koken, techniek sociaal-emotionele vorming We willen tegemoet komen aan de basisbehoeften van kinderen. Onder basisbehoeften die het welbevinden en de betrokkenheid met de omgeving vergroten, verstaan we als Jenaplanschool: beweging samenwerken zelfstandigheid consequente leiding Er is ruimte in het weekplan voor een "open planning" van onderwijsactiviteiten. Op deze manier kunnen we ingaan op initiatieven en voorkeuren van kinderen, kunnen we inspelen op onverwachte gebeurtenissen en kunnen er zaken die in de omgeving of in Pagina 7 van 41 << Terug naar index

8 het gezin van het kind spelen aandacht krijgen. Wij gebruiken dit alles als uitgangspunt voor zinvolle onderwijsactiviteiten Verschillende activiteiten in de school hebben waar mogelijk samenhang en zijn zoveel mogelijk ontleend aan de belevingswereld van kinderen. Vooral binnen de projectonderwerpen (elke groep heeft zijn eigen onderwerpen) wordt deze doelstelling gerealiseerd.. Als mede-opvoeders willen we dat de kinderen verantwoordelijke, sociale, creatieve en zelfstandige mensen worden.. Wij zien onderwijs niet alleen in de betekenis van kennisoverdracht (taal-rekenenlezen-schrijven en kennisgebieden als biologie, topografie, geschiedenis e.d.) maar ook als een leerplaats voor het leven. De landelijke vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend bij kennisoverdracht. In onze school zijn we erop gericht dat ieder kind zo goed mogelijk presteert naar eigen kunnen (individuele leerprestaties) en daarnaast als groepslid een waardevolle bijdrage kan geven aan de groep als geheel. Kinderen doorlopen een ononderbroken ontwikkelingsproces.. Het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Samenwerking tussen kinderen onderling, tussen kinderen en groepsleiding en tussen ouders en team is van belang om een goede Jenaplanschool te kunnen zijn. Samenwerken, helpen, zorgdragen voor elkaar, samen spelen, samen beslissen, samen vieren, dat alles maakt de school tot een levendig geheel, waarin ook de ouders als partners zijn opgenomen. Op De Bijenkorf wordt expliciet aandacht besteed aan normen en waarden, verantwoordelijkheden dragen en zorg hebben voor het materiaal, het lokaal en de omgeving van de school. De Bijenkorf is gericht op het werken aan een samenleving die zorg heeft voor de toekomst en milieu. Dit betekent dat de school een kritische houding heeft t.o.v. afval en het gebruik van materialen. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat we in de ochtend en middagpauze het drinken van school uit glazen stimuleren i.p.v. het meenemen pakjes en blikjes, oud papier inzamelen, voor het groenafval een compostbak op de schooltuin gebruiken etc. Groeperingsvormen De stamgroep In onze school werken de kinderen in stamgroepen. Een stamgroep bestaat uit een groep kinderen van verschillende leeftijden o.l.v. groepsleerkrachten. De indeling is als volgt: onderbouw van 4 t/m 6 jaar (groep 1-2) middenbouw van 6 t/m 9 jaar (groep 3-4-5) bovenbouw van 9 t/m/12 jaar (groep 6-7-8) Op De Bijenkorf werken we met 10 stamgroepen. Een dergelijke groepsindeling heeft een aantal belangrijke voordelen: Omdat er kinderen van verschillende leeftijden in een stamgroep zitten, zijn er ook verschillen in ontwikkeling en rijpheid. Dit is een situatie die ook buiten de Pagina 8 van 41 << Terug naar index

9 schoolmuren veel voorkomt, want ook daar leven en werken mensen samen die van elkaar verschillen. Op onze school roepen we als het ware die verschillen op, omdat wij vinden dat de kinderen daarvan leren. Ieder jaar gaat een derde uit iedere stamgroep (oudste kleuters, kinderen uit instructiegroep 5 of 8) naar een volgende bouw of het voortgezet onderwijs en komt er een derde (jongste kleuters, instructiegroep 3 en instructiegroep 6) nieuw bij. Zo blijft de sfeer in de stamgroep gecontinueerd en worden de groepsregels en gewoonten heel vanzelfsprekend aan de nieuwe kinderen overgedragen. Door deze wijze van groepssamenstelling leren de kinderen ook de kinderen van andere leerjaren goed kennen, wat de sfeer in de school op een positieve manier bevordert. Als een kind de overstap maakt van de ene bouw naar de andere, kijken we zorgvuldig naar welke groep hij of zij gaat. Die keuze is afhankelijk van het evenwicht in de stamgroep. Dit wordt o.a. bepaald door: - verdeling van de leeftijden - verhouding jongens en meisjes - broertjes/zusjes, familie- en vriendschappen - sterke- en zwakke kanten van de kinderen De kinderen horen op een met de teamleden afgesproken tijdstip gelijktijdig de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. De ouders ontvangen de nieuwe groepsindeling via digiduif per mail. Tijdens welkomochtenden worden de kinderen vervolgens in hun nieuwe stamgroep en instructiegroep welkom geheten. De instructiegroep In de midden- en bovenbouw zitten de kinderen behalve in een stamgroep ook in een instructiegroep voor taal en rekenen. Daarnaast krijgen de oudsten van de middenbouw (groep 5) en de kinderen van de bovenbouw 4x in de week een half uur inscholing gericht op topografie, geschiedenis, biologie, verkeer, Engels e.d. In de instructiegroep zitten kinderen van dezelfde leeftijd en niveau. Het kan voorkomen dat een kind voor taal en/of rekenen in een andere instructiegroep zit. De instructie- en inscholingstijd is vooral gericht op instructie en eerste inoefening van de leerstof. Verdere inoefening en/of verdieping van de leerstof vindt daarnaast ook nog in de stamgroepen plaats door de week heen. Het geleerde in met name de inscholingstijd wordt waar mogelijk ingezet binnen projectonderwerpen. Binnen de instructiegroepen wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd. De tafelgroep Binnen de stamgroep zijn er tafelgroepjes. Een tafelgroep bestaat uit 4 tot 6 kinderen van verschillende leeftijden. De samenstelling van een tafelgroep wordt een aantal malen per schooljaar veranderd. Het ritmisch weekplan We delen de dagen voor de kinderen zo afwisselend mogelijk in: inspanning, afgewisseld met ontspanning, bedrijvige activiteiten afgewisseld met activiteiten die rust en concentratie vragen. Pagina 9 van 41 << Terug naar index

10 Geplande activiteiten afgewisseld met open activiteiten. Het ritmisch weekplan kent 4 basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering, elk voor zich, maar ook t.o.v. elkaar afwisselend, met een inspannend en ontspannend karakter. Deze basisactiviteiten noemen we pedagogische situaties. De vier pedagogische situaties: Gesprek Gesprekken met kinderen vinden plaats in de kring. De kringgesprekken zijn een belangrijke basis voor het werken met de kinderen. Vanuit deze gesprekken worden veelal de projectonderwerpen gekozen voor de eigen stamgroep. We onderscheiden de volgende kringgesprekken: weekopening, leeskring, projectkring, verslagkring, observatiekring. Werk Onder werk verstaan we de situaties en gelegenheden waarbij de kinderen instructie krijgen in de instructiegroep of werken in de stamgroep tijdens keuzewerk, stilwerk en zelfstandig werken. In de instructiegroepen maken we voor rekenen gebruik van de methode Wereld in Getallen, voor spelling de methode Taal Actief, voor schrijven de methode Pennenstreken en voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip. Tijdens het keuzewerk (zowel in de o.b., m.b.) zijn de kinderen vrij in het kiezen van een activiteit. Er wordt in verschillende hoeken gewerkt met tal van materialen. De kinderen kunnen enerzijds vrij hun keuze maken, anderzijds wordt er gewerkt met opdrachten. Zelfstandig werken is een periode waarin individueel of samen in de stamgroep wordt gewerkt. Vanuit de instructiegroep krijgen de kinderen een (dag- of week) taak mee naar de stamgroep. Die taak bestaat uit taal, lezen, rekenen en schrijven. De afspraken die rond het zelfstandig werken zijn vastgelegd gelden voor alle groepen en zijn in de lokalen zichtbaar, te weten: dubbele klok, lijst met afspraken en symbool voor uitgestelde aandacht. Projecttijd. In de hele school werkt elke stamgroep met een eigen projectonderwerp. De onderwerpen van de projecten kunnen voortkomen uit de kringgesprekken tijdens de weekopening in de eigen groep. Tijdens het projectwerk komen de zogenoemde zaakvakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis geïntegreerd aan de orde. We noemen dit wereldoriëntatie. Ook aan kunstzinnige activiteiten en het schrijven van teksten wordt aandacht besteed binnen een project. We vinden het belangrijk dat de onderwerpen aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. We gaan regelmatig op excursie, nodigen iemand uit in de groep om iets te vertellen of we gaan zelf op onderzoek uit, zodat het geleerde ook beleefd wordt. Ateliermiddag. Elke maandagmiddag zijn er atelier activiteiten. De kinderen kunnen 5x per jaar inschrijven voor een atelier naar keuze. Vaste ateliers zijn : techniekkunst, sport, natuur, drama, beeldend, koken en tuinieren. Pagina 10 van 41 << Terug naar index

11 Spel Spel heeft enerzijds een duidelijke ontwikkelingsfunctie (met name op het gebied van de motorische, verstandelijke- en sociaal/emotionele ontwikkeling tijdens buitenspel, gymlessen, sportactiviteiten, het inoefenen van toneelstukken en muziek), maar is anderzijds vooral ook speels, beweeglijk, leuk en spannend. Via spel leren de kinderen o.a. rekening houden met elkaar. Ze leren zich emotioneel te uiten en gelijktijdig met hun emoties om te gaan. Het is dan ook een belangrijk middel. Spel omvat binnen de school naast de specifieke gymlessen ook veel andere activiteiten zoals beeldende vorming, drama, muziek, dans, kring- en bewegingsspelen. Tijdens de weekopeningen en vieringen (maar ook thuis) zult u hier regelmatig wat van merken. Muziek wordt gegeven door een vakleerkracht. Het accent ligt op zingen onder begeleiding van gitaarspel. Daarnaast is er aandacht voor bewegen op muziek, muziekbeleving, maatritme en tempogevoel. Rond het schoolgebouw zijn een aantal spelmogelijkheden. Zo is er voor de boven- en of middenbouw een kunstgrasvoetbalveld, een vogelnestschommel, een basketbalhoek, klimrek, springbokpaaltjes en duikelrekken. De onderbouw heeft voor het buitenspel de beschikking over een zandbak, een duikelrek, evenwichtsbalk en spelmateriaal geschikt voor deze leeftijdsgroep, waaronder karren, kruiwagens, scheppen, emmertjes e.d. Viering Viering is een combinatie van feest en spel. Daarvan is met name in de weeksluiting sprake. In de stamgroepen presenteren de kinderen hun voorbereide toneel, pantomime, muziek en poppenkast aan elkaar. In de midden- en bovenbouw worden in de weeksluiting de verjaardagen gevierd. In de kleutergroepen worden de verjaardagen op de dag zelf gevierd. Ongeveer een keer in de 6 weken is er op vrijdag een gezamenlijke viering met alle kinderen in de gemeenschapsruimte. Verschillende groepen laten dan zien met welk onderwerp ze die periode bezig zijn geweest. Speciale vieringen zijn de sinterklaas-, kerst- en paasviering. Ouders en andere belangstellenden zijn altijd welkom bij alle gezamenlijke vieringen. De Bijenkorf heeft een gemeenschappelijkeruimte waar ook weekopeningen, speciale vieringen en andere feesten plaatsvinden. Tuinen. Tevens is er gelegenheid tot tuinieren in de schooltuin achter de school. Iedere maandagmiddag (tuinatelier) werken kinderen in de schooltuin onder leiding van een tuincoördinator. De oogst wordt daarna door kinderen in de tuinwinkel aan ouders verkocht. Een deel van de groene ruimte om de school is ingericht als natuurtuin. Dit stukje groen wordt gebruikt als ontdek- en observatieplek voor de kinderen. De ouders Ouders spelen een belangrijke rol in het pedagogisch klimaat op De Bijenkorf. Een goed contact tussen school en ouders is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Pagina 11 van 41 << Terug naar index

12 Daarom worden ouders nauw betrokken bij de school. Uiteraard zijn er verschillende momenten om over de kinderen te spreken, maar ook zijn ouders op vele momenten actief in school bij zeer uiteenlopende werkzaamheden (zie deel 6 De ouders). Afspraken, Om de motivatie en het welbevinden bij kinderen te versterken werken we op De Bijenkorf met het uitgangspunt dat de kinderen zich kunnen bewegen in vrijheid. Maar waar zoveel mensen bij elkaar zijn, kan dit natuurlijk niet zonder een aantal afspraken. Een van de belangrijke Jenaplanprincipes is immers dat zoveel mogelijk geprobeerd moet worden om binnen het bewegen in vrijheid anderen niet te storen. Door dit sociale aspect wordt die vrijheid noodzakelijkerwijs ingeperkt. Een aantal afspraken die te maken hebben met o.a. zelfstandig werken, veiligheid, de dagelijkse gang van zaken en hygiëne hebben we duidelijk zichtbaar in de lokalen, gangen en toiletten opgehangen. Daarnaast hebben we afspraken met de kinderen over het buitenspelen, het omgaan met de materialen en leermiddelen, de eigendommen van iemand anders en het verantwoordelijk zijn voor je lokaal met alles wat daaruit voortkomt. Om deze afspraken en regels levend te houden worden ze, in ieder geval aan het begin van ieder schooljaar en indien daar aanleiding voor is, besproken. We trachten de kinderen begrip bij te brengen waarom dingen wel of niet mogen en kunnen, om op die manier goed te leren omgaan met de geboden bewegingsruimte. Afgesproken? Jazeker Ik gedraag me zo dat iedereen goed kan werken en spelen. Want: ik heb respect voor jou voor wie je bent ik doe, zoals ik wil dat een ander tegen mij doet ik ga zorgvuldig om met alle spullen in en om de school ik houd me aan de afspraak Pagina 12 van 41 << Terug naar index

13 3. Het team Het team Wijze van vervanging bij ziekte Op De Bijenkorf werken de medewerkers als een team nauw samen met elkaar. Dit samenwerken is een onderdeel van het Jenaplanconcept. De teamleden werken graag in een Jenaplanschool. Het team van de Bijenkorf bestaat uit 20 teamleden (m/v). Het merendeel van de teamleden heeft als kerntaak het leiden van een stam- en het leiden van een instructiegroep met alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. De onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben een eigen vertegenwoordiger. U kunt bij hen terecht voor specifiek bouwgebonden vragen en/ of problemen. Naast het leiden van een stamgroep heeft een aantal teamleden specifieke taken: De intern begeleider coördineert de extra zorg aan individuele kinderen, ondersteunt en begeleidt de teamleden en voert zonodig gesprekken met ouders over de invulling en voortgang rond de extra zorg van hun kind. De ICT-coördinator begeleidt en coördineert de invoering en het gebruik van de computers en computerprogramma s binnen de groepen. De muzieklessen op De Bijenkorf worden verzorgd door een vakleerkracht. De leerkrachtondersteuner voert onderwijstaken uit, waar nodig. De onderwijsassistent ondersteunt teamleden binnen en buiten de groep. De conciërge zorgt voor het onderhoud van het gebouw en de schoolomgeving. Diverse groepsleiders op De Bijenkorf werken in een duo-baan. Dit betekent dat u en uw kind dus altijd met meerdere teamleden contact heeft, zowel wat de stam- als de instructiegroep aangaat. Tussen de teamleden van de betreffende stam- dan wel instructiegroep is er daardoor veel overleg over de kinderen en de voortgang van het werk. Wijze van vervanging bij ziekte. Als er vervanging nodig is komt er een invaller van de Agora vervangingspool, een vaste invaller of een parttimer van binnen de school. Wanneer het niet lukt om vervanging te regelen wordt een groep verdeeld. Slechts in het uiterste geval sturen we een groep naar huis. Pagina 13 van 41 << Terug naar index

14 4. De zorg voor de kinderen Registratie, toets-jaarkalender, verslaggeving en rapportage Leerlingendossier Voorzieningen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben Lezen en dyslexie De overstap naar het voortgezet onderwijs Onderwijskundige rapporten Jeugdgezondheidszorg en Centrum Jong In dit hoofdstuk staan we stil bij de ontwikkeling van uw kind(eren). We gaan in op de manier waarop de leerprestaties worden bijgehouden en hoe het systeem van leerlingbegeleiding op de Bijenkorf is geregeld. Ook in de bovenschoolsegids van AGORA l leest u meer over gezamenlijke afspraken tussen de scholen die onder dit hoofdstuk vallen. Registratie Iedere groepsleerkracht houdt de verschillende ontwikkelingsaspecten bij van uw kind. Deze registratie beslaat een breed terrein: leervorderingen aan de hand van methodegebonden toetsen en het Cito leerlingvolgsysteem, deelname aan gesprek en vieringen, betrokkenheid bij projectkeuze e.d. De groepsleerkracht bespreekt deze gegevens met u tijdens de verschillende stamgroep- en instructiegroep kwartiergesprekken. Toets-jaarkalender Op de toetsjaarkalender staat vermeld welke toetsen of signaleringsformulieren wij per bouw/ groep afnemen c.q. invullen. Voor alle kinderen uit de onderbouw gebruiken wij: - Zien: sociaal-emotionele ontwikkeling (digitaal signaleringssysteem) - Cito toetsen: Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters Voor alle kinderen uit de midden- en bovenbouw gebruiken wij ook het Citoleerlingvolgsysteem. Dit toetssysteem is methode onafhankelijk. - Cito technisch lezen of Cito DMT-woordlezen (drie minutentoets) - Cito Begrijpend lezen toets - Cito Rekenen Wiskunde toets - Cito Spelling - Zien: sociaal-emotionele ontwikkeling (digitaal signaleringssysteem) De resultaten van alle toetsen, de conclusies en de te nemen maatregelen/acties die daar uit voortvloeien, worden geregistreerd en besproken tussen de intern begeleider en de betrokken groepsleerkracht tijdens de groepsbespreking. Er wordt 2x per jaar een groepsoverzicht en een groepsplan gemaakt volgens welke het onderwijs in de komende maanden gegeven wordt. Alle kinderen uit groep 8 doen mee aan de Cito-eindtoets. De uitslag wordt gebruikt als onderbouwing van het schooladvies. Pagina 14 van 41 << Terug naar index

15 Verslaggeving en rapportage De kinderen werken bij ons op school in hun eigen instructiegroep (zoveel mogelijk op eigen niveau en in eigen tempo). Deze instructiegroep komt overeen met de jaarklasindeling. Binnen de instructiegroepen wordt gedifferentieerd gewerkt, er is een indeling in normale, verkorte en verlengde instructie. Zonodig wordt een eigen leerlijn vastgesteld. De kinderen krijgen instructie volgens methodes. De kinderen op de Bijenkorf krijgen geen cijfers en rapporten. Twee keer per jaar worden de resultaten met de ouders en kinderen besproken, waarbij een uitdraai van de besproken citoresultaten en de inhoud van het gesprek meegegeven worden. Leerlingendossier De Bijenkorf is, zoals iedere school, verplicht tot het voeren van een leerling-administratie. Daarnaast moet elke school vanuit de Leerplichtwet een verzuimadministratie bijhouden. Tot slot is de school verplicht om de onderwijskundige en sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling, de onderwijskundige begeleiding, zorg en de onderwijsresultaten te verzamelen en bij te houden in een leerlingvolg-systeem. Samen vormt dit het leerlingendossier. Omdat een leerlingendossier privacygevoelige informatie bevat is het strikt vertrouwelijk. Er worden dan ook bijzondere eisen gesteld aan het beheer van, verantwoordelijkheid voor en de bewaarplicht van het dossier. Wij maken hiervoor gebruik van het model Privacyreglement verwerking leerlingengegevens voor primair en voortgezet onderwijs. De volledige tekst van dit reglement kunt u lezen op de website van Agora ( De verantwoordelijkheid voor het leerlingendossier ligt bij het bevoegd gezag van de school Op school is het dossier voor ouders/verzorgers van de desbetreffende leerling ter inzage en na toestemming van de ouders/verzorgers ook voor de externe ondersteuningslijn.. Voorzieningen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben In het kader van extra ondersteuning zijn op De Bijenkorf een aantal voorzieningen. Signalering van het probleem Als er extra ondersteuning nodig lijkt in het leren of in het gedrag van een kind, zal de betrokken leerkracht dit in eerst instantie zelf trachten op te lossen. Dit gebeurt, waar nodig, in overleg met de ouders. In tweede instantie zal de leerkracht de specifieke onderwijsbehoefte in de leerlingbespreking bespreken met de intern begeleider (de ib-er) van de school. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld, waarbij ouders en kind worden betrokken. Dit plan wordt binnen de groep uitgevoerd. Als blijkt dat aan de specifieke onderwijsbehoefte van het kind onvoldoende tegemoet gekomen kan worden en de resultaten achterblijven wordt het kind na toestemming van de ouders middels een hulpvraag aangemeld bij het ondersteuningsteamteam van De Bijenkorf. Alle gegevens en de genomen stappen worden opgeslagen en bewaard in het leerlingendossier. Ondersteuningsteam In dit team worden de onderwijsbehoeften van uw kind besproken en wordt er gezocht naar passend onderwijs voor uw kind. In het ondersteuningsteamteam hebben de schoolleiding, de internbegeleider, de onderwijs consulent van Agora en een pedagoog/psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst zitting. Daarnaast is veelal de groepsleerkracht aanwezig bij de Pagina 15 van 41 << Terug naar index

16 bespreking, op uitnodiging de ouders en op afroep participeert de jeugdverpleegkundige vanuit Centrum Jong in het ondersteuningsteam. Soms adviseert de school aan de ouders om een extern onderzoek te laten afnemen, bijvoorbeeld door een psycholoog of een orthopedagoog. De eventuele kosten van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de ouders of de zorgverzekeraar. De werkzaamheden van het ondersteuningsteam bestaan uit: Bespreken van de leerlingen met extra onderwijsbehoeften en zoeken naar mogelijke oplossingen. Het nemen van de juiste stappen volgens het protocol Signalerings en Ondersteuningsstructuur Het bespreken van de verschillende toetsen, daar de mogelijke trends uithalen en voorstellen doen tot bijstelling van het onderwijs ten behoeve van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Zorgdragen voor de voortgang en evaluatie van de handelingsplannen. De aanmelding van leerlingen die aangewezen zijn op extra voorzieningen beoordelen op de haalbaarheid binnen De Bijenkorf. Het besluiten tot aanvraag van een onderwijsarrangement. Als alle inspanningen ertoe geleid hebben dat het kind weer kan functioneren binnen de ondersteuningsmogelijkheden van de eigen groep is de rol van het ondersteuningsteam beëindigd Lezen en dyslexie In het leesonderwijs op De Bijenkorf zijn de landelijke protocollen Leesproblemen en Dyslexie richting-gevend. Binnen de Zaanstreek is er een convenant afgesloten tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. In dit convenant staat onder andere dat het primair onderwijs een belangrijke taak heeft bij de signalering van dyslexie. Wanneer er sprake is van hardnekkige, enkelvoudige dyslexie wordt er allereerst ingezet op de door de zorgverzekering vergoede diagnostiek en behandeling. Voor meer informatie verwijzen we u naar het dyslexieconvenant. De overstap naar het voortgezet onderwijs Na de basisschool gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Binnen de Zaanstreek hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de manier waarop het schooladvies voor de leerlingen van groep 8 tot stand komt. Voor alle scholen gelden dezelfde procedures. Voor de onderbouwing van het advies is de basisschool verplicht de toetsresultaten aan te leveren die binnen deze procedure vastgesteld zijn. Jaarlijks worden de scholen en de ouders hierover zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. Alle informatie is ook te vinden op Onderwijskundige rapporten Als uw kind De Bijenkorf tussentijds verlaat, dan stellen wij een onderwijskundig rapport op dat naar de vervolgschool gestuurd wordt. Dit rapport is voor de ouders ter inzage. In dit rapport worden naast de leerontwikkeling en toetsresultaten ook de ontwikkeling aangegeven op het terrein sociaal/emotionaliteit, kunstzinnige vorming, werkhouding, projectwerk en gesprek. Vaak wordt ook telefonisch overlegd tussen de scholen, omdat in sommige gevallen extra informatie nodig blijkt te zijn. Tevens wordt een bericht van uitschrijving naar de nieuwe school gestuurd. De Jeugdgezondheidszorg GGD Zaanstreek/Waterland Pagina 16 van 41 << Terug naar index

17 GGD Zaanstreek/Waterland De jeugdgezondheidszorg van de GGD richt zich op de gezondheid van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 19 jaar en op de ondersteuning van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Zij helpt de scholen bij het creëren van een gezonde en veilige schoolomgeving. Kinderen op de basisschool krijgen tweemaal een preventief gezondheidsonderzoek, daarnaast vindt er een logopedische screening plaats op vijfjarige leeftijd. Ook kunt u als ouder, bij vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, voor advies of onderzoek terecht bij de jeugdgezondheidszorg. De resultaten van een onderzoek worden na toestemming van ouders met de leraar dan wel de intern begeleider besproken. Ouders en professionals kunnen voor opvoedingsvragen terecht bij de Centra Jong van de GGD ( 0,05 p/m) Centrum Jong in de omgeving van De Bijenkorf Centrum Jong is de plek waar u uw vragen over gezondheid, opvoeding of ontwikkeling van hun kind kunt stellen. U kunt terecht bij een jeugdverpleegkundige een jeugdarts, maar ook een afspraak maken met een van de pedagogen. Zij staan u met raad en daad terzijde bij vragen en twijfels over de opvoeding. Iedere woensdag is er een inloopspreekuur. U heeft geen verwijzing nodig en kunt on-line afspraken maken met de Centra Jong voor het opvoedspreekuur : Meer informatie vindt u op : U vindt Centrum Jong Krommenie op de Albert Schweitzerstraat GE Krommenie tel (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 uur uur buiten deze tijden ) Pagina 17 van 41 << Terug naar index

18 5. Veiligheid Veiligheid bij een calamiteit Protocol tegen agressie en geweld Pestbeleid Medische situaties op school. Protocol Kindermishandeling Matchpoint Vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik In de bovenschoolse schoolgids van Agora leest u nog meer over gezamenlijke afspraken tussen de scholen die onder dit hoofdstuk vallen. Veiligheid bij een calamiteit Binnen de school bestaat een kans op calamiteiten. Brand, een ongeluk, of een bommelding zijn niet uit te sluiten. Om de medewerkers, leerlingen en bezoekers te beschermen tegen ernstige gevolgen van calamiteiten zijn in een Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) maatregelen en afspraken vastgelegd. Het uitgangspunt voor dit plan is dat binnen enkele minuten hulp geboden kan worden, totdat externe hulpverleners als politie, ambulancedienst of brandweer ter plaatse zijn en de hulpverlening overnemen. Onderdeel van het BHV-plan is het Ontruimingsplan.Minstens tweemaal per jaar wordt er een oefening met de gehele school gehouden.in het jaarlijkse informatieboekje staan de namen van de Bijenkorf BHV-ers vermeld. De school heeft een protocol tegen agressie en geweld. Er wordt indien nodig gehandeld volgens dit protocol (u vindt dit protocol als bijlage op de website van de school). Pestbeleid De Bijenkorf werkt met een pestprotocol. Dit protocol staat gepubliceerd op de website en is als bijlage toegevoegd aan deze schoolgids. Medische situaties op school. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de school is het geven van onderwijs. De ouders zijn verantwoordelijk voor het algehele welzijn van hun kind, waaronder de medische situatie. Zij hebben de taak en de verantwoordelijkheid om de school bij de inschrijving van hun kind volledig in te lichten over de medische situatie op dat moment ook als hier later verandering in komt. De Bijenkorf zal in onderstaande situatie als volgt handelen: 1. Een kind wordt ziek op school Het komt voor dat een kind s morgens gezond op school komt en tijdens de schooluren niet lekker wordt. Wanneer een kind klaagt over pijn of niet lekker zijn, zodanig dat het zijn functioneren verstoort, neemt de school contact op met de ouder(s) voor overleg: a. uw kind wordt opgehaald, b. uw kind mag met toestemming van de ouders zelfstandig naar huis dan wel zelfstandig naar een opvangadres gaan. c. de groepsleerkracht krijgt toestemming om een eenvoudig middel (bijv. paracetamol) te geven. d. als de ouders niet te bereiken zijn raadpleegt de school indien nodig de huisarts. 2. Het verstrekken van medicijnen Pagina 18 van 41 << Terug naar index

19 Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij één of meerdere keren per dag moeten gebruiken (dus ook tijdens de schooluren). Te denken valt aan pufjes voor astma, antibiotica, middelen bij ADHD etc. Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade aan de gezondheid van het kind kunnen leiden. Als er tijdens het schooljaar wijzigingen optreden in het medicijngebruik worden de groepsleerkrachten van het kind door de ouders op de hoogte gebracht over de veranderende gezondheid van het kind. De school neemt kennis van deze informatie om op de juiste wijze te kunnen reageren als dit nodig mocht zijn. De school verstrekt geen medicijnen aan kinderen (ook geen paracetamol zonder overleg met de ouders) en verricht geen medische handelingen. Uiteraard bieden wij de ouders de gelegenheid om de medicijnverstrekking aan hun kind tijdens de schooluren op een goede manier te organiseren. Op een levensbedreigende situatie is het bovenstaande uiteraard niet van toepassing. In dat geval is iedere burger verplicht om handelend op te treden. Protocol Kindermishandeling De Bijenkorf hanteert de wettelijk verplichte meldcode wanneer er sprake is van (een vermoeden) van kindermishandeling. Eén van de verplicht gestelde onderdelen is het gesprek met het kind en de ouders. De meldcode kent geen meldplicht bij externe instanties. De school beslist zelf, naar aarden ernst, of zij melding doet bij het Advies - en Meldpunt kindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk geweld. Wanneer er sprake is van een (mogelijk) zedenmisdrijf dan heeft de school meldplicht. Indien dit een medewerker betreft, moet de school onmiddellijk het schoolbestuur inlichten die op haar beurt aangifteplicht bij de politie heeft. Matchpoint De Bijenkorf is aangesloten bij Matchpoint: de regionale verwijsindex. Het doel van de verwijsindex is dat bij kinderen betrokken professionals elkaar sneller kunnen vinden en aanspreken en dat regie en afstemming ten aanzien van hulpverlening efficiënter en effectiever kan plaatsvinden. De school kan alleen kinderen en/of gezinnen melden en zien welke deelnemende organisaties betrokken zijn bij de hulpverlening aan een jongere. Een externe coördinator, zal indien nodig, betrokkenen bij elkaar brengen. De school stelt ouders vooraf op de hoogte wanneer zij een melding doen. Bij vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik: Meldplicht Alle medewerkers op De Bijenkorf zijn verplicht om de schoolleiding onmiddellijk te informeren als zij informatie krijgen over een mogelijk zedendelict. Het gaat dan om een strafbaar feit, waarbij een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Overleg met de vertrouwensinspecteur Als de schoolleiding een melding heeft ontvangen van een mogelijk zedendelict, dan is deze verplicht om direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur stelt vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Pagina 19 van 41 << Terug naar index

20 Aangifteplicht Als de conclusie van het overleg met de vertrouwensinspecteur is dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan informeert de schoolleiding de betrokkenen dat de school aangifte doet bij de politie. De schoolleiding is altijd verplicht om aangifte te doen, ook al hebben betrokkenen misschienbedenkingen. Voorop staat dat herhaling van het seksueel misbruik wordt voorkomen. Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: (tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren). Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld. Pagina 20 van 41 << Terug naar index

21 6. De ouders Communicatie en contact met ouders Huisbezoek Gesprekken Ouderavonden digiduif, website en mededelingenbord Ouderhulp en werkgroepen De vrijwillige ouderbijdrage Informatie aan ouders die gescheiden leven In de bovenschoolse schoolgids van Agora leest u meer over gezamenlijke afspraken tussen de scholen die onder dit hoofdstuk vallen zoals : informatievoorziening aan gescheiden ouders aan ouders die gescheiden leven Een school kan niet zonder kinderen, maar ook zeker niet zonder ouders. Ouders leveren een essentiële bijdrage aan de school. Deze bijdrage gaat verder dan alleen maar met elkaar praten over uw kind. U kunt op verschillende manieren meehelpen, meedenken en meebeslissen. Communicatie met ouders Wij vinden dat ieder kind uniek is en in de ontwikkeling van elk uniek kind hebben ouders, school en kind ieder hun eigen verantwoordelijkheden. De Bijenkorf ziet de ouders als educatief partner in deze ontwikkeling. Gelijkwaardigheid, gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid zijn de basisprincipes van waaruit ouders en de school samenwerken, ieder vanuit de eigen expertise. De school neemt het initiatief in dit proces van samenwerking. Bij het geven van informatie is sprake van wederzijdse rechten en plichten. De school heeft de plicht om de ouders te informeren over praktische zaken die de schoolorganisatie en de ontwikkeling van hun kind betreft. De ouders hebben de plicht de school actuele informatie te verschaffen betreffende praktische, en administratieve zaken alsook de school te informeren over zaken die van invloed zijn op de ontwikkeling van hun kind. Contact met de ouders Een goed contact met ouders vinden we heel belangrijk. Tijdens weekopeningen, gezamenlijke vieringen en bij het verjaardagvieren van een kind zijn ouders van harte welkom en ook voor en na schooltijd is er gelegenheid om een kijkje in de lokalen te komen nemen. Zie verdere informatie hierover in het jaarlijkse informatieboekje. Als ouders behoefte hebben aan een gesprek met de groepsleerkracht of met de schoolleiding is het verstandig om daarvoor een afspraak te maken. Als het om een probleem gaat en/of verschil van inzicht proberen we dit in goede verstandhouding op te lossen met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid (school en/of thuis). De Bijenkorf werkt met een gesprekslijn gecombineerd met schriftelijk verslag en uitdraai van toetsresultaten. Op verschillende manieren houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind op school: huisbezoeken (onderbouw), gespreks- en ouderavonden. Pagina 21 van 41 << Terug naar index

22 Huisbezoek Voor alle jongste kinderen in de onderbouw wordt er door de betreffende groepsleerkracht een afspraak met de ouders gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dat gesprek komen o.a. de volgende punten ter sprake: de deelname van uw kind aan de verschillende situaties in de groep (gesprek, spel, werk en viering) de deelname van uw kind aan de projectonderwerpen, m.n. het meenemen van spullen, de betrokkenheid, de activiteiten die het kind n.a.v. een onderwerp thuis onderneemt de voortgang van uw kind bij het werken met ontwikkelingsmaterialen en leeractiviteiten de contacten van uw kind in de buurt, deelname aan clubs, hobby s en dergelijke allerlei onderwerpen die uw kind en de school betreffen die over en weer ter sprake worden gebracht Gesprekken Door het jaar heen worden er op school kwartiergesprekken gehouden. Hiervoor ontvangt u via digiduif een uitnodiging met een gespreksplanner waar u op kunt intekenen. We onderscheiden verschillende gesprekken: gesprekken over de jongste kleuters, kwartiergesprekken over de jongste kinderen in de midden- en bovenbouw, taal- en rekengesprekken en gesprekken over de stamgroep. Gesprekken over de jongste kleuters De groepsleerkracht maakt in de beginperiode een afspraak met de ouders voor een eerste gesprek. Daarin komen o.a. ter sprake: de ontwikkeling van het kind zoals die vóór de basisschool verlopen is, de omstandigheden rond de geboorte, de groei, de motorische ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling. Ook de voorkeuren van het kind, de sociale contacten in de buurt en het spelgedrag kunnen onderdeel zijn van het gesprek. Taal- en rekengesprekken U wordt tweemaal per jaar uitgenodigd om de vorderingen van uw kind op taal- en rekengebied te bespreken met de instructiegroepsleerkracht. Deze gesprekken duren een kwartier. Voor sommige kinderen is frequenter contact nodig. Daar worden aparte afspraken voor gemaakt. Ook de ouders van de oudste kleuters worden op deze avonden uitgenodigd. In de mei- of juni gesprekken komt voor deze groep de overgang van onder- naar middenbouw ter sprake en de stand van zaken over de leervoorwaarden. Voor de kinderen uit instructiegroep 8 worden de taal-rekengesprekken vervangen door een adviesgesprek i.v.m. de overstap naar het voortgezet onderwijs. Stamgroepgesprekken In november worden de ouders van alle kinderen in de midden- en bovenbouw uitgenodigd voor een stamgroep kwartiergesprek. Tevens wordt een aantal ouders van kinderen in de onderbouw ingeroosterd voor een gesprek. Dit gesprek gaat over de ontwikkeling van uw kind in brede zin (kunstzinnige vorming, spel, deelname aan kringactiviteiten, projectonderwerpen en deelname viering). Ook het functioneren van uw kind in de groep komt ter sprake zoals communicatie, contacten, samenwerking, initiatieven en sterke en minder sterke kanten. Voor sommige kinderen is het nodig dat er frequenter contact is tussen de groepsleerkracht en de ouders. Daar worden aparte afspraken voor gemaakt. Voor de ouders van de jongste kinderen in de midden- en bovenbouw is Pagina 22 van 41 << Terug naar index

23 de overgang naar de nieuwe bouw een onderdeel van het stamgroep gesprek. Voorafgaande aan deze gesprekken heeft de groepsleerkracht een individueel gesprekje met uw kind over de eerste ervaringen in de midden -bovenbouw. De inhoud van dit gesprekje dient als uitgangspunt voor het kwartiergesprek, aangevuld met uw eigen bevindingen thuis. Ouderavonden De schoolcommissie organiseert jaarlijks verschillende ouderavonden. Zij maakt onderscheid in speciale ouderavonden per bouw en algemene ouderavonden. Algemene ouderavonden: De schoolcommissie organiseert in ieder geval tweemaal per jaar een algemene ouderavond. Dit gebeurt in samenwerking met het team en zo nodig de medezeggenschapsraad. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn: oudergelden (begroting en verantwoording), taakverdeling team, besteding enveloppenactie, actuele ontwikkelingen en ouderwerkgroepen. Informatie avond voor alle nieuwe ouders in een bouw: Aan het eind van het schooljaar nodigen wij alle ouders, van wie een kind naar een andere bouw gaat en de ouders die voor het eerst een kind op school krijgen, uit voor een informatieve avond. Het doel van deze avond is: kennismaken met alle teamleden, informatie over de bouw en alle voorkomende vragen. Deze avond is gekoppeld aan de laatste algemene ouderavond. Informatie-avond onderbouw Deze avond is gekoppeld aan de eerste algemene ouderavond van het schooljaar. Stamgroepavond middenbouw: Ieder jaar is er een stamgroepavond voor de ouders van de kinderen in de middenbouw. De groepsleiding geeft informatie over allerlei stamgroepzaken (het meenemen van spullen in de weekopening, inrichting van de keuzewerkhoeken, inscholing groep 5, werken met uitgestelde aandacht etc.) en er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen tussen ouders en groepsleiding en ouders onderling. Deze bijeenkomst is gekoppeld aan de eerste algemene ouderavond van het schooljaar. Daarnaast houden we de ouders via digiduif, de website en het mededelingenbord op de hoogte van actuele informatie, verslagen, oproepen etc. De website ( Zowel de inhoud van deze schoolgids, het jaarlijkse informatieboekje, de bovenschoolse gids van,agora achtergrondinformatie, actuele verslagen en foto s van recente gebeurtenissen uit de groepen kunt u op de website vinden. Het mededelingenbord Als u school De Bijenkorf binnenkomt, treft u rechts in de hal het Mededelingenbord. U vindt daar informatie over: Pagina 23 van 41 << Terug naar index

Schoolgids 2015-2016. Jenaplanschool de Bijenkorf. Saenredamstraat 36. 1566 KM Assendelft. Tel: 075 628 4077. e-mail: info@de-bijenkorf.

Schoolgids 2015-2016. Jenaplanschool de Bijenkorf. Saenredamstraat 36. 1566 KM Assendelft. Tel: 075 628 4077. e-mail: info@de-bijenkorf. Schoolgids 2015-2016 Jenaplanschool de Bijenkorf Saenredamstraat 36 1566 KM Assendelft Tel: 075 628 4077 e-mail: info@de-bijenkorf.nl Website : www.jenaplanschooldebijenkorf.nl Inhoud Vooraf 5 1. Jenaplanschool

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

De fysieke school. Organisatie Stamgroepen Ouders Individueel OntwikkelingsPlan. Fysieke ruimtes Ateliers Stilteplein Projectruimte(s) Overige ruimtes

De fysieke school. Organisatie Stamgroepen Ouders Individueel OntwikkelingsPlan. Fysieke ruimtes Ateliers Stilteplein Projectruimte(s) Overige ruimtes De fysieke school Organisatie Stamgroepen Ouders Individueel OntwikkelingsPlan Fysieke ruimtes Ateliers Stilteplein Projectruimte(s) Overige ruimtes Workshops Type workshops scooltube Een typische dag

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol informatieplicht gescheiden ouders

Protocol informatieplicht gescheiden ouders Protocol informatieplicht gescheiden ouders -December 2012- Protocol informatieplicht gescheiden ouders Uit artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs vloeit de verplichting voort dat het bevoegd

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven.

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven. Ouderbetrokkenheid Hfd. 1 Inleiding Ouderbetrokkenheid is in! Tot een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen van ouderbetrokkenheid gehoord. Tegenwoordig is het een onderwerp dat volop in de schijnwerpers

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Jaap Meijer Inhoudsopgave 6.15.1 Samenvatting 6.15.2 Hoe te gebruiken 6.15.3 Achtergronden 6.15.4 Praktische uitwerkingen 6.15.4.1 Relatie met groepering 6.15.4.2 Relatie met ruimte

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

9. Uw kind is onze zorg

9. Uw kind is onze zorg 9. Uw kind is onze zorg 9.1 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de school haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 3 2. Inleiding... 3 3. Welke informatie?... 3 4. Informatieplicht school... 3 5. Specifieke situaties... 4 6. Informatieplicht

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool

Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Protocol overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Inleiding Bij een overdracht wordt altijd uitgegaan van een

Nadere informatie

Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen

Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen Praktijkwijzer Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen In het voorliggende Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen worden beknopt de regels en afspraken zoals die binnen

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie