Inhoudsopgave. Vestigingen. Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Bericht van de Raad van commissarissen. Jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Vestigingen. Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Bericht van de Raad van commissarissen. Jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Inhoudsopgave Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Bericht van de Raad van commissarissen Personalia Verslag van de Raad van Bestuur Voorwoord Ontwikkelingen - Financieel Ontwikkelingen - Activiteiten Personeel & Organisatie PontMeyer en het milieu Jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Grondslagen voor waardering van activa & passiva Grondslagen voor resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Overige gegevens Accountantsverklaring 10 jaar PontMeyer N.V. Lijst van kapitaalbelangen Colofon in heel Nederland 2 3 Vestigingen Handelsbedrijven Groothandel Hout Konstruktie Nederland Alkmaar Almere Amersfoort Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Zuid Oost Arnhem Beverwijk Den Bosch Breda Brielle Deventer Dordrecht Drachten Eindhoven Emmeloord Gorinchem Groningen Den Haag Den Haag Loosduinseweg Heemstede Heerenveen Den Helder Hilversum Hoorn Huizen Middelburg Nijmegen Nuth Oud-Beijerland Oudkarspel Raalte Roosendaal Rotterdam Sneek Steenbergen Terborg Tilburg Utrecht Westland Winschoten Winterswijk Wormerveer Zaandam Zwaag Zaandam Zaandam Bunnik Heerenveen Opmeer

3 Kerncijfers (geconsolideerd) Resultaten (x mln.) Netto-omzet 303,7 329,5 Bruto-omzetresultaat 77,0 83,0 Netto-omzetresultaat -1,3-13,7 Nettoresultaat -2,7-12,6 Operationeel resultaat voor afschrijving goodwill en bijzondere posten -1,3-3,3 Kasstroom (x mln.) Kasstroom (gedefinieerd als nettoresultaat plus afschrijvingen) 0,7-8,6 Investeringen in materiële vaste activa 1,6 1,8 Afschrijvingen materiële vaste activa 3,4 4,0 Balans (x mln.) ADVIES 4 5 OOR KENNIS Eigen vermogen 45,2 47,1 Balanstotaal 177,5 175,4 Netto geïnvesteerd vermogen 147,2 141,7 (activa exclusief liquide middelen en immateriële vaste activa verminderd met niet rentedragende kortlopende schulden) Ratio s Bruto-omzetresultaat in % van de netto-omzet 25,4% 25,2% Netto-omzetresultaat in % van de netto-omzet -0,4% -4,1% Rendement op geïnvesteerd vermogen -0,9% -9,6% (netto-omzetresultaat/netto geïnvesteerd vermogen) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal balansvermogen) 25,4% 26,8% Rentedekking (netto-omzetresultaat/financieringslasten) -0,5-4,4 Kerngegevens per gewoon aandeel Dividend - - Resultaat per aandeel -0,94-4,72 (nettowinst/gemiddeld aantal uitstaande aandelen gecorrigeerd voor inkoop eigen aandelen) Overige kerngegevens Aantal uitstaande aandelen * Gemiddeld aantal uitstaande aandelen * Aantal medewerkers (fte s) ultimo jaar * onder aftrek van ingekochte eigen aandelen

4 Ondernemingsprofiel De Handelsbedrijven: houtbewerking en Prefab Omvang onderneming hout en BOuwmaterialen PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van De PontMeyerformule spreekt de klant aan. One-stop- PontMeyer heeft een moderne houtbewerkings- Het concern behaalde in 2010 een omzet van ruim hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt shopping biedt concrete voordelen: alles voor de bouw afdeling genaamd De Twee Gebroeders met de nieuwste 300 miljoen Euro. van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het concern onder één dak. Bovendien betekent het drive-in model zaag- en schaaflijnen, waarop snel en efficiënt wordt De aandelen van PontMeyer worden verhandeld heeft 50 vestigingen verspreid over het hele land en groot gemak en tijdwinst. PontMeyer wil zo de voor- geproduceerd. Hout Konstruktie Nederland voert op de incourante markt (NPEX) buiten een officiële telt ongeveer 800 medewerkers. Dankzij de klant- keursleverancier zijn van kleine en grote bouwers, voor prefab- en houtskeletbouw projecten uit en beschikt notering. gerichte benadering, het complete assortiment en de industriële afnemers en onderhoudsdiensten. over een hoogwaardige kozijnenfabriek. hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor Het vestigingsnetwerk bestrijkt heel Nederland. bouwend Nederland. De GrOOthandelsbedrijven: houtimport Maatschappelijk VerantwOOrd Ondernemen De activiteiten zijn verdeeld over 3 business units. De PontMeyer Handelsbedrijven worden gevormd door de 45 breed pakket vestigingen. De drie PontMeyer Groothandelsbedrijven importeren hout- en plaatmateriaal uit de hele wereld. Houtbewerking vindt plaats bij De Twee Gebroeders en Hout Konstruktie Nederland biedt prefab oplossingen. De groothandelsbedrijven importeren hout en plaatmateriaal direct vanuit de Scandinavische landen, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Canada, Afrika en het Verre Oosten. De materialen komen voornamelijk per schip of trailer aan op de eigen terminal aan het Noordzeekanaal in Zaandam. Onderscheidend en duurzaam bouwen met verantwoorde materialen staat hoog in het vaandel. PontMeyer werkt volgens expliciete milieugedragsregels en streeft ernaar uitsluitend legaal hout te betrekken uit duurzaam beheerde bossen. Dat het bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, is vastgelegd in het Green Policy Program. PontMeyer committeert zich aan internationale certificatiesystemen waarvan FSC het bekendste is. projectoverleg 6 7 betrouwbaarheid bekistingen

5 Strategie Bericht van de Raad van Commissarissen Samenstelling van de Raad van commissarissen PontMeyer bouwt energiek verder aan ontwikkeling van het netwerk van vestigingen. Dit A-merk spreekt zowel grote, landelijke klanten als lokaal opererende, kleinschalige aannemers en zzp-ers aan. Het onestop-shopping concept biedt de klant een breed pakket hout en plaat, bouwmaterialen en shopartikelen. In combinatie met drive-in levert dit de klant echt tijdwinst op. De mensen van PontMeyer hebben kennis van zaken en zijn klantvriendelijk. Hierbij sluit de website aan die informatie makkelijk toegankelijk maakt. De hoogwaardige houtbewerkingafdeling ondersteunt het serviceconcept. Niet alleen de kwaliteit van het product telt, maar ook het gemak van de toepassing. De trend van monteren in plaats van maken op de bouwplaats zet door. De logistieke service wordt door de invoering van logistieke steunpunten nog verder afgestemd op de behoeften van de uiteenlopende doelgroepen. Kort samengevat, de strategie van PontMeyer is vooroplopen in de markt door continu: Aantrekkelijker maken van de formule Verhoging van de service Vergroting van de kennis van de medewerkers Verbetering van de efficiency Optimale prijs-kwaliteit verhouding Strak werkkapitaalbeheer Verantwoord investeringsniveau Zo wil PontMeyer de verwachtingen van de klant overtreffen. De door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening 2010 is aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. De door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening is gecontroleerd door PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende verklaring, welke is opgenomen op pagina 47. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn door de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de externe accountant besproken, waarna deze in de voltallige Raad van Commissarissen zijn behandeld. De Raad van Commissarissen beveelt de aandeelhouders aan deze jaarrekening vast te stellen en geen dividend uit te keren overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur. en de Raad van Bestuur In de samenstelling van de zeshoofdige Raad van Commissarissen zijn in 2010 geen wijzigingen opgetreden. Krachtens het rooster zijn de heren J.L.M. Van Meerbeeck en C.G. van Luijk op 18 mei 2010 afgetreden als commissaris van de vennootschap. Overeenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen zijn zij tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd. In de samenstelling van de Raad van Bestuur zijn eveneens geen wijzigingen opgetreden. breed assortiment 8 9

6 pontmeyer in 2010 Overzicht van de vergaderingen en commissies corporate governance Het jaar 2010 werd gekenmerkt door het nog verder terugvallen van de marktvraag. Deze volume terugval is gedeeltelijk gecompenseerd door stijgende prijzen. In 2010 is de reorganisatie afgerond conform het plan zoals opgesteld in Hiermee zijn de kosten structureel verlaagd. Daarnaast is veel energie gestoken in het verbeteren van de commerciële en logistieke organisatie. In 2010 heeft de Raad van Commissarissen vijf maal met de Raad van Bestuur vergaderd volgens een daartoe vastgesteld schema waarvan één vergadering geheel was gewijd aan de strategie van de onderneming. De Raad is regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden van de gang van zaken in de vennootschap. In voorkomende gevallen hebben de voorzitters van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur informeel overleg gehad. In de vergaderingen met de Raad van Bestuur werd ondermeer aandacht besteed aan de operationele gang van zaken, de financiële resultaten en prognoses, de te volgen strategie van de onderneming, het verloop van de reorganisatie, de samenstelling en kwaliteit van het management, het budget en het jaarverslag. Verder is de Raad van Commissarissen zelf in vergadering bijeen geweest en heeft de voorzitter met de Centrale Ondernemingsraad eveneens een vergadering gehouden. De op voordracht van de Ondernemingsraad benoemde leden van de Raad van Commissarissen hebben een vergadering gehouden met de Centrale Ondernemingsraad. De Audit Commissie van de Raad van Commissarissen is volgens een daartoe vastgesteld schema viermaal bijeen geweest. Aan de orde kwamen ondermeer de financiële structuur van de vennootschap, de positie van PontMeyer ten opzichte van de economische crisis, een aantal bancaire en fiscale onderwerpen, de managementletter en de jaarrekening. Het accountantsverslag is in aanwezigheid van PwC doorgenomen en besproken. Hoewel PontMeyer een vennootschap is waarvan de aandelen worden verhandeld via de incourante markt (NPEX) buiten een officiële notering en als zodanig niet aan de bepalingen van Corporate Governance Code behoeft te voldoen, hecht het groot belang aan goede corporate governance. PontMeyer hanteert de inhoud van de code dan ook als leidraad voor zijn corporate governance beleid waarbij de kernbegrippen openheid en zeggenschap van aandeelhouders centraal staan. De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering uit te spreken voor de bijzondere inzet van de Raad van Bestuur, management en personeel om in moeilijke marktomstandigheden een beheersbare situatie tot stand te brengen. Zaandam, 15 maart 2011 De Raad van Commissarissen gevelconcepten ontzorgen bundeling van specialisaties 10 deurconcepten De Remuneratie Commissie heeft besluiten genomen over de salarissen en bonussen van de Raad van Bestuur. 11 levering door het hele land tuinconcepten

7 Personalia Raad van commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur 1 voorwoord * lid Audit Commissie, voorzitter H.A.J. Bemelmans one stop shopping ** lid Remuneratie Commissie, voorzitter C.G. van Luijk C.G. van Luijk (1949), voorzitter * ** In 2010 heeft de bouw zich niet hersteld na de scherpe daling van het bouwvolume in Deze De klanten van PontMeyer hebben zich aangepast aan de veranderde marktomstandigheden. H.A.J. Bemelmans (1944)* daling heeft zich in 2010 doorgezet. Door het laatcyclisch karakter van de bouw zijn de gevolgen van De omvang van de bedrijven is afgenomen. Er is afscheid genomen van inleenkrachten en in een latere L.J. Haverkamp (1947) de economische crisis nog duidelijk merkbaar, daar waar andere branches al uit het dal kruipen. Ook de fase ook van eigen medewerkers. Veel van deze uitstromers bieden zich in alle sectoren van de bouw T. Jensma (1947) lange vorstperiodes hebben in het afgelopen jaar een negatieve invloed op de productie gehad. aan als zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). J.L.M. Van Meerbeeck (1964) * De nieuwbouw van woningen bleef sterk achter. Er Het herstel van de bouw in de ons omringende landen en Oost-Europa overvleugelde de daling in W.F. Zetteler (1945) ** was weinig doorstroming, de huizenprijzen daalden en de banken waren risicomijdend bij het verstrekken het weke deel van de Europese Unie. Ook in het Verre Oosten, met name in China, was de vraag naar bouwproducten van hypotheken. De nieuwbouw van kantoren betrof groot. De sterk achterblijvende markt in Raad van Bestuur vrijwel uitsluitend het afbouwen van bestaande projecten. Door de leegstand werden nieuwe projecten de Verenigde Staten is grotendeels zelfvoorzienend en deze heeft geen grote invloed op de prijsvorming A.J. Schouten (1954), voorzitter slechts beperkt in gang gezet. In de Grond- Weg- en Waterbouw sector was het volume relatief goed door in Europa. De aanvoermarkten lieten in 2010 een ander beeld zien dan in Na een jaar van R.A.C. Olsthoorn (1967) de stimuleringsmaatregelen van de overheid. De afbouw van productiecapaciteit van houtproducten renovatie daalde eveneens, vooral groot onderhoud in de aanvoerlanden, trok de vraag aan in boven- projecten door bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, genoemde gebieden en stegen de prijzen. Dit gold, werden uitgesteld. Bij renovatie door particulieren hoewel in verschillende mate, zowel voor naaldhout, heeft de verlaging van de BTW op de kosten van de rettig zaken doen arbeid een positieve stimulans gegeven. hardhout als plaatmateriaal. De prijzen van bouwmaterialen en shopartikelen zijn licht gestegen. kennisoverdracht demonstraties

8 gevoerd. Het aantal medewerkers is hierdoor verminderd hout en plaat, bouwmaterialen en shopartikelen aan. De Raad van Bestuur bedankt alle medewerkers, de De ontwikkelingen op de aan- en afvoermarkten hebben grote invloed gehad op de omzet- en resultaatontwikkeling van PontMeyer. Bij een omzet van 303,7 miljoen met 235 en is daarmee op 808 FTE s uitgekomen. Door deze reorganisatie zijn de kosten structureel verlaagd. One-stop-shopping levert echt tijdwinst op. Een groot aantal processen bij de handelsbedrijven zijn verbeterd, zoals de rapportage, de prijssystematiek, de productpresentaties ondernemingsraden, de leveranciers en andere stakeholders voor hun inzet. Ook in moeilijke tijden werken wij gezamenlijk aan ons hoofddoel onder het motto: de klant (2009: 329,5 miljoen) werd een operationeel resultaat van 1,3 miljoen negatief behaald (2009: 3,3 negatief). Het netto resultaat na belastingen inclusief bijzondere baten en lasten was 2,7 miljoen negatief (2009: 12,6 miljoen negatief, waarin als bijzondere last een reorganisatievoorziening van 10,3 miljoen was opgenomen). De voorraden zijn met name als gevolg van prijsstijgingen licht opgelopen tot 55,6 miljoen (2009: 51,3 miljoen). Daarnaast heeft de ombouw van onze logistieke structuur geleid tot een tijdelijke voorraadverhoging. Het aantal debiteurendagen is ondanks de moeilijke marktsituatie niet opgelopen. De financieringsbehoefte is gedurende het jaar redelijk stabiel gebleven, waarbij de vergelijking met eind 2009 een verschil van 10,3 miljoen laat zien. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de hogere Om de service te verbeteren, de voorraad te verlagen en de transportkosten terug te dringen is een begin gemaakt met de implementatie van de nieuwe Logistieke Blauwdruk. Dit plan voorziet er in om het aantal plaatsen van waaruit bezorgd wordt, terug te brengen van 32 vestigingen naar 7 logistieke servicepunten. De servicepunten Heerenveen, Oudkarspel en Deventer zijn reeds operationeel. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de commerciële binnendienstmedewerkers nog meer tijd aan onze klanten kunnen besteden. Ook in dit traject heeft de goede relatie tussen Centrale Ondernemingsraad en directie geleid tot een degelijk en snel advies. De COR zal tijdens de gehele implementatiefase nauw bij het project betrokken blijven. en invoering van het commercieel plan. De prefab-activiteiten van Hout Konstruktie Nederland hadden bijzonder sterk te lijden onder de zwakke marktomstandigheden. De overcapaciteit in deze markt had een negatieve invloed op de prijzen. Ondanks de genomen maatregelen om de kosten te verlagen, stonden de resultaten onder druk. De resultaten bij de groothandel hebben een duidelijk herstel te zien gegeven. Veel klanten hebben hun voorraden afgebouwd en kochten op de lokale markt. Het herstel van de prijzen was positief voor de marge. De logistieke activiteiten van de Trima zijn naar Zaandam verhuisd om redenen van serviceverhoging en kostenbesparing. is koning. vooruitzichten De laatste voorspellingen geven aan dat het jaar 2011 nog zwaar zal zijn voor de bouwbedrijven en de toeleveranciers. Met het Economisch Instituut voor de Bouw hopen wij dat de bodem in 2010 is bereikt. De totale bouwproductie groeit in 2011 naar verwachting licht met 1% en vanaf 2012 laat de bouw verder herstel zien. Dit moet uiteraard wel worden gezien tegen de achtergrond van een aanvankelijk nog laag productieniveau. De verdere verbetering van de organisatie, de verlaging van het kostenniveau en de verkorting van de balans vormen voor PontMeyer de uitgangspositie om deze moeilijke voorraad en lagere crediteurenstand op jaareinde. In de cyclische markt waarin PontMeyer zich bevindt, is het bedrijf in staat om in goede tijden de financieringsbehoefte sterk te verlagen en in mindere tijden te beheersen. Het reorganisatieplan dat in 2009 is gestart is geheel uit- Bij de handelsbedrijven zijn een groot aantal zaken aangepakt in In Huizen is de vestiging verhuisd en volledig vernieuwd conform de PontMeyer formule. Deze formule geeft de klant het grote voordeel dat hij alles voor zijn opdracht bij PontMeyer kan kopen. Wanneer de klant bij een vestiging binnenrijdt, treft hij een breed pakket De bewerkingsfaciliteiten en voorraad van Trespont zijn om dezelfde redenen in Zaandam ondergebracht. Trespont levert en bewerkt Trespa, Eternit, Rockpanel, Stena, e.d. voor de klanten van de vestigingen. marktomstandigheden goed door te komen. De onzekerheid over de omvang van het bouwvolume, zoals die op basis van de huidige voorspellingen wordt geschat, maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor geheel PontMeyer zal zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden door vergroting van de aantrekkelijkheid hout 14 / plaat/ bouwmaterialen 15 van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau. er stuk / engros/ bewerkt of op maat gezaagd

9 2. OntwiKKelingen - Financieel Omzet % aandeel in totale netto-omzet 2010 % aandeel in totale netto-omzet 2009 De netto omzet is ten opzichte van vorig jaar afgenomen met 7,8% tot 303,7 miljoen (2009: 329,5 miljoen). Deze afname is veroorzaakt door een afname van het volume en deels gecompenseerd door een hogere gemiddelde verkoopprijs. Deze hogere gemiddelde verkoopprijs is het gevolg van zowel een verbeterde verkoopmix als hogere verkoopprijzen. 82% 2% Handelsbedrijven Groothandel Hout Konstruktie Nederland 83% 3% % afwijking omzet in mln. t.o.v % 14% Omzet per business unit Bruto-omzetresultaat Kosten Handelsbedrijven Groothandel 248,9 47,7 272,8 46,4-8,8 +2,8 Het bruto-omzetresultaat nam ten opzichte van vorig jaar toe van 25,2% tot 25,4%. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen gedurende het jaar. De operationele kosten (exclusief eenmalige baten en lasten) zijn met 9,3% afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is met name het gevolg van de reorganisatie die in 2009 en 2010 is doorgevoerd, waardoor kosten gereduceerd zijn. Hout Konstruktie Nederland 7,1 10,3-31,2 Daarnaast is er sprake van kostenbeheersing in het algemeen. Totaal 303,7 329,5-7,8 Aannemers Klussenbedrijven Timmerbedrijven Interieurbouw voor alle branches Schilders- en glaszettersbedrijven Timmerindustrie Loodgieters Houthandelaren Dakdekkers Vastgoedhandelaren Bouwadviesbureau s Woningbouwvereningingen GWW bedrijven Bouwmarkten Stukadoors Projectontwikkelaars Standbouwbedrijven Tegelzetters Kampeer- en bungalowparken Sociale werkvoorziening Musea

10 Netto-omzetresultaat KasstrOOm en investeringen Het netto-omzetresultaat is ten opzichte van vorig jaar toegenomen van 13,7 miljoen negatief tot 1,3 miljoen negatief, waarbij aangetekend moet worden dat in de cijfers van vorig jaar een voorziening voor reorganisatiekosten is genomen ter grootte van 10,3 miljoen. Naast deze reorganisatielasten is de toename van het netto-omzetresultaat in 2010 vooral het gevolg van structureel lagere kosten. Nettoresultaat Het netto resultaat is toegenomen van 12,6 miljoen negatief tot 2,7 miljoen negatief. Naast de genoemde elementen hebben de lagere rentelasten in 2010 bijgedragen aan de toename van het netto-omzetresultaat. Eigen vermogen De kasstroom uit operationele activiteiten nam af van 4,7 miljoen positief tot 11,0 miljoen negatief. De stijging van het werkkapitaal op jaareinde, gecombineerd met het netto-omzetresultaat is hiervan de belangrijkste oorzaak. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 1,0 miljoen negatief tegen 1,6 miljoen negatief in Deze afname is vooral het gevolg van een terughoudend investeringsbeleid in Financiering en liquiditeit Per saldo bedraagt de kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten 12,0 miljoen negatief. PontMeyer voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het convenant met de bank. LEVERING voor de OP MAAT zelfstandige aannemer gevelsysteem Het eigen vermogen is met 4,0% afgenomen van 47,1 miljoen tot 45,2 miljoen. Deze afname is het gevolg van het netto verlies over het boekjaar 2010 van 2,7 miljoen, gecompenseerd door een herwaardering van 0,8 miljoen.

11 3. OntwiKKelingen - Activiteiten 3.1 Business unit Handelsbedrijven 3.2 Business unit GrOOthandel 3.3 Business unit hout Konstruktie Nederland Handelsbedrijven Groothandel HKN omzet (x mln) 248,9 272,8 omzet (x mln) 47,7 46,4 omzet (x mln) 7,1 10,3 aantal fte s aantal fte s aantal fte s aantal vestigingen aantal vestigingen 3 3 aantal vestigingen 2 2 De handelsbedrijven realiseerden in het boekjaar een omzet van 248,9 miljoen (2009: 272,8 miljoen), een daling van 8,8% ten opzichte van vorig jaar. Deze afname is te verklaren door een daling van het volume deels gecompenseerd door een toename van het prijsniveau. Het kostenniveau lag onder vorig jaar. Het netto-omzetresultaat lag boven het niveau van vorig jaar. De groothandel realiseerde in het boekjaar een omzet van 47,7 miljoen (2009: 46,4 miljoen), een stijging van 2,8% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van een verbetering in het prijsniveau. Het kostenniveau lag onder vorig jaar. Het netto-omzetresultaat lag boven het niveau van vorig jaar. De mager gevulde orderportefeuille gecombineerd met het slechte weer betekenden een moeizame start voor het jaar 2010 voor HKN. Het terugvallen van de vraag in de markt en de aanhoudende druk op de marges maakten het noodzakelijk om in 2010 een verdere reductie van het personeelsbestand in te zetten. Het kostenniveau lag onder vorig jaar. Het netto-omzetresultaat lag onder het niveau van vorig jaar. ervice just-in-time levering projectmanagment

12 4. Personeel & Organisatie Organisatie Veiligheid en Arbeidsomstandigheden (arbo) Centrale Ondernemingsraad (COR) Gedurende het jaar 2010 is het aantal FTE s verder gedaald van 885 naar 808. Deze daling vindt zijn oorzaak voornamelijk in de reorganisatie die voortvloeit uit de noodzaak om de personele bezetting aan te passen aan het verminderde werkaanbod. Met behulp van een externe organisatie (Labora) worden de desbetreffende medewerkers bemiddeld naar een andere werkgever. Op deze manier zijn dit jaar 52 medewerkers aan een nieuwe baan geholpen, ten opzichte van 63 in Een begin is gemaakt met de implementatie van 3 van de 7 regionale logistieke steunpunten die in 2010 voor ongeveer 15 medewerkers tot gevolg heeft gehad dat zij naar een andere vestiging zijn overgeplaatst. In 2010 heeft een lichte daling plaatsgevonden van het ziekteverzuim, van 4,3% eind 2009 tot 4,2% eind Dit jaar is ruime aandacht gegeven aan diverse opleidingen op het gebied van BHV, veilig heftruck rijden en de diverse workshops met betrekking tot overvaltrainingen (omgaan met overvallen). Op diverse locaties zijn er risicobeoordelingen gemaakt waaruit verbeteringen zijn doorgevoerd op gebied van o.a. aanpassingen van stellingmaterialen, bedrijfshaldoorgangen, het plaatsen van borden en alarmopvolging. Tevens is er voorlichting en instructie gegeven met betrekking tot de dieselemissie. Meer specifiek heeft er binnen de centrale bewerkingsafdeling in Zaandam (De Twee Gebroeders) een optimalisatie van diverse veiligheidsaspecten plaatsgevonden met de nodige aanpassingen binnen de productiestraten als gevolg. compleet De uitvoering van het in 2009 ingezette reorganisatietraject is in heel 2010 onderwerp van informatie en overleg geweest tussen Raad van Bestuur en de COR. In 2010 is ook verder gewerkt aan een plan voor een verbeterde logistieke structuur. Halverwege 2010 heeft de Raad van Bestuur de adviesaanvraag voor de aangepaste logistieke structuur met 7 logistieke steunpunten bij de COR neergelegd. De COR heeft na uitgebreide interviews met diverse functionarissen binnen en buiten PontMeyer een positief advies gegeven, nadat een aantal voorwaarden waren ingevuld. De COR is ook actief geweest in het zoeken naar aanpassing in de eigen structuur, passend bij de huidige organisatie. Het moment van de verkiezingen is een goed moment om aanpassingen door te voeren. Om collega s enthousiast te maken zich in 2011 kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad heeft de COR op 17 november een medezeggenschapsdag georganiseerd. Anne Schouten: De medezeggenschap draagt bij in de strategie en de resultaten van de organisatie en zorgt voor een balans in het behartigen van de belangen van zowel de medewerkers als het bedrijf. De directie heeft baat bij een goede samenwerking met de medezeggenschap. Het gevolg is dat gewenste maatregelen ook beter in de organisatie geaccepteerd worden. Op deze medezeggenschapsdag zijn veel positieve reacties ontvangen, hetgeen ondermeer heeft geresulteerd in diverse kandidaatstellingen voor de verkiezingen. Het overleg en de samenwerking met de Raad van Bestuur was ook dit jaar weer van dien aard dat de zeggenschap samen met de medezeggenschap goede resultaten heeft geboekt. uinassortiment leverbaar

13 5. PontMeyer en het milieu PontMeyer is zich als vooraanstaand handelaar in hout en houtproducten bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. PontMeyer werkt dan ook actief mee aan het bereiken van de milieudoelstellingen van de brancheorganisatie, de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Hierbij dient 75% van het geïmporteerde hout en plaatmateriaal te zijn voorzien van een certificaat voor duurzame herkomst. In de praktijk betekent dit, dat deze producten via een chain of custody te herleiden zijn naar een erkende, duurzaam beheerde bron. De activiteiten die PontMeyer op dit vlak ontplooit, passen volledig in het Green Policy Program waarin het milieubeleid van de onderneming is verwoord. Belangrijk punt hierin is dat PontMeyer de illegale kap van hout veroordeelt. Als gevolg hiervan doet PontMeyer geen zaken met producenten die niet schriftelijk hebben verklaard zich te houden aan de heersende wettelijke regels ten aanzien van Eind 2009 was al 80% van het door de groep verhandelde houtpakket afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bosgebieden, waarmee ruimschoots is voldaan aan de genoemde doelstelling van de VVNH. Dit pakket is getoetst door de belangrijkste internationale certificeringinstellingen, Forest Stewardship Council (FSC) en Keurhout of Program for Endorsement of Forest Certification (PEFC). Er wordt al een substantieel aandeel gecertificeerd hout en plaat ingekocht en dit zal ook steeds meer kenbaar worden gemaakt aan onze klanten. Producten uit ons assortiment zullen, waar dat voorheen nog op aanvraag gebeurde, standaard worden aangeboden met een certificaat voor duurzame of legale herkomst. Wereldwijd neemt de beschikbaarheid van gecertificeerde houtproducten nog steeds toe. Informatie hierover naar zowel beslissers als uitvoerders in de bouw is van groot belang, evenals controle op de Van belang is dat ook de overheid zich heeft vastgelegd op het toepassen van gecertificeerde producten. Het zogenaamde Timber Procurement Assessment System (TPAS), waarbij een commissie van deskundigen vaststelt welke certificering-systemen door de Nederlandse overheid worden geaccepteerd, dient hiervoor als richtlijn. Inmiddels zijn FSC International en de belangrijkste PEFC landensystemen erkend. Daarnaast is ook het handelsketen controlesysteem van Keurhout geaccepteerd door TPAS. Vanaf januari 2010 koopt de overheid op basis van deze richtlijn bouwmaterialen als hout en houtachtige producten in. PontMeyer behoort tot de groep leveranciers die aan de gestelde eisen voldoet. verantwoord bosbeheer. toepassing van gecertificeerde materialen daar waar kwaliteit Gecertificeerd deze zijn voorgeschreven.

14 Jaarrekening 2010 Golden green award van 26 ontwerp tot realisatie 27 De zunne

15 Geconsolideerde balans per 31 december (voor resultaatbestemming) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1.000) TOelichting (x 1.000) TOelichting Activa Vaste activa Immateriële vaste activa - - (1) Materiële vaste activa (2) Vlottende activa Voorraden (3) Vorderingen en overlopende activa (4) Liquide middelen (5) Totaal Netto omzet (10) Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Som der kosten Personeelskosten (11) Afvloeiingskosten personeel inzake reorganisatie (13) Afschrijving materiële vaste activa (2) Overige bedrijfskosten (12) Overige kosten inzake reorganisatie 535 (13) Som der kosten Netto-omzetresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten TOelichting 28 Saldo der financiële baten en lasten Passiva Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Eigen vermogen (6) Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening (14) Voorzieningen (7) Langlopende schulden (8) Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva (9) Totaal Netto resultaat na belastingen Het resultaat per aandeel bedraagt: -0,94-4,72 Operationeel resultaat voor afschrijving goodwill en bijzondere posten Netto-omzetresultaat Correcties bijzondere posten Afvloeiingskosten personeel inzake reorganisatie Overige kosten inzake reorganisatie Boekwinst op verkoop onroerend goed - - Boekwinst verkoop activiteiten Afschrijvingskosten goodwill

16 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (x 1.000) TOelichting Activiteiten Consolidatiegrondslagen Kasstroom uit operationele activiteiten Netto-omzetresultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen op materiële vaste activa (2) - Mutatie voorzieningen (7) Mutaties werkkapitaal Mutatie voorraden (3) Mutatie vorderingen en overlopende activa (4) Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva (9) Kasstroom uit bedrijfsoperaties De activiteiten van PontMeyer N.V., statutair gevestigd te Zaandam, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het kopen, verkopen, be- en verwerken van hout, houtwaren, aanverwante kunstmatige producten en bouwmaterialen. Verkoop vindt vrijwel alleen in Nederland plaats. In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van PontMeyer N.V. en haar groepsmaatschappijen. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 402 Boek 2 BW. De resultaten van overgenomen deelnemingen worden in de geconsolideerde winst- en verliesrekening verantwoord vanaf het tijdstip van verwerving beslissende zeggenschap. De resultaten van verkochte deelnemingen worden verantwoord tot het moment van verkoop. Een lijst van groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 379 en artikel 414 van Boek 2 BW, is opgenomen achterin dit jaarverslag. Overige mutaties Met betrekking tot alle jaarrekeningen van de geconsolideerde Rentelasten en soortgelijke kosten groepsmaatschappijen is gebruik gemaakt van de vrijstel- Betaalde winstbelasting ling als bedoeld in artikel 403 lid 1 van Boek 2 BW Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa (2) Desinvesteringen in materiële vaste activa (2) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden (8) Netto mutatie schulden kredietinstellingen (9) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Afname geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari (5) Liquide middelen per 31 december (5) Afname geldmiddelen Toelichting Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

17 Grondslagen voor waardering van activa & passiva Algemeen Materiële vaste activa Pensioen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de verkrijgingsprijzen en kostprijzen, met uitzondering van de waardering van bedrijfsgebouwen en terreinen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. In de geconsolideerde winst- en verliesrekening wordt afgeweken van het besluit modellen jaarrekening. Deze afwijking bestaat uit het separaat presenteren van de vaste kosten als onderdeel van de bedrijfslasten en niet in mindering op het De bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde, zijnde de vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde, wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen, waarbij rekening wordt gehouden met technische en economische ontwikkelingen. In de tussen twee taxaties liggende jaren wordt gebruik gemaakt van geïndexeerde taxatiewaarden. Veranderingen in de waarde welke het gevolg zijn van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslag, worden na een aftrek van latente belastingen ten gunste respectievelijk ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht. Afwaardering vindt plaats indien de bedrijfswaarde van de individuele panden lager is dan de hiervoor vermelde vervangingswaarde. Over terreinen wordt niet afgeschreven. De andere vaste bedrijfsmiddelen en de machines en installaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, wegens incourantheid. Bij voorraadwaardering worden nietgerealiseerde intercompanyresultaten geëlimineerd. Onderhanden projecten worden gewaardeerd op basis van de directe materiaal- en arbeidskosten onder aftrek van gedeclareerde termijnen. Resultaten op onderhanden projecten worden naar rato van de voortgang van de werken verantwoord. Daar waar de projecten kortlopend zijn en verantwoording van de resultaten bij afronding van projecten de hiervoor beschreven grondslagen benadert, worden de winsten verantwoord bij het afronden van het project. Als de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt deze winst verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Bij verliesgevende projecten wordt een verliesvoorziening gevormd voor het volledig te verwachten verlies. Binnen PontMeyer N.V. gelden zowel toegezegde-bijdrageregelingen als toegezegde-pensioenregelingen (zie de toelichting op de geconsolideerde balans voor de binnen PontMeyer N.V. bestaande regelingen). Toegezegde-bijdrageregelingen Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt PontMeyer op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft PontMeyer N.V. geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen. bruto-omzetresultaat gebracht. Op deze wijze wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vaste kosten en het op verminderd met een lineaire afschrijving ge- baseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen Vo r d e r i n g e n Toegezegde-pensioenregelingen omzet gerealiseerde bruto-omzetresultaat. lagere bedrijfswaarde, alsmede wordt rekening gehouden De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde PontMeyer N.V. heeft ook een aantal toegezegde-pensioenregelingen. 32 met bijzondere waardeverminderingen. Bij de bepaling van onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel 33 V r e e m d e v a l u t a de afschrijving wordt de volgende gemiddelde levensduur als op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, uitgangspunt gehanteerd: Voorzieningen salaris en dienstjaren. Ingeval een pensioenregeling zich kwalificeert Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode als een toegezegde-pensioenregeling worden alle zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De balansposten die betrekking hebben op monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening Bedrijfsgebouwen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen 50 jaar 2-10 jaar 2-10 jaar De voorziening latente belastingen heeft voornamelijk betrekking op tijdelijke verschillen in commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en voorraden. De voorziening latente belastingen ten aanzien van gebouwen en verplichtingen in de huidige envoorgaande perioden opgenomen in de balans. In dit geval wordt gebruik gemaakt van actuariële rekenmethode voor de berekening van de pensioenverplichtingen. De reële waarden van de beleggingen voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Voor zover ter dekking van het koersrisico op monetaire activa en passiva dekkingstransacties zijn afgesloten, worden koersverschillen nog niet in de winst- en verliesrekening verwerkt indien op balansdatum ongerealiseerde resultaten op deze dekkingstransacties deze koersresultaten neutraliseren. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Immateriële vaste activa Bij de uitgevoerde taxaties wordt mede rekening gehouden met de (resterende) economische levensduur voor de individuele bedrijfsgebouwen. De niet ten behoeve van het productieproces dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de onderhandse verkoopwaarde welke wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen, of indien verkoop formeel al heeft plaatsgevonden tegen directe opbrengstwaarde. De kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden als afzonderlijk samenstellend deel van het actief gewaardeerd terreinen is berekend op basis van de contante waarde, welke is berekend op 20% en de voorziening latente belasting ten aanzien van overige waarderingsverschillen op basis van het nominale toekomstige vennootschapsbelastingtarief. Actieve belastinglatenties worden gesaldeerd met passieve belastinglatenties rekening houdend met de aard en looptijden van de latenties. Actieve latenties worden op nominale waarde gewaardeerd tenzij de toekomstige realisatie redelijkerwijs niet te verwachten is. worden in mindering gebracht op deze pensioenverplichtingen. In geval van actuariële winsten of verliezen op de toegezegde-pensioenregelingen worden deze rechtstreeks in het resultaat verwerkt. PontMeyer heeft de toegezegde-pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. De voorziening pensioenverplichting heeft betrekking op een beperkte groep en betreft de contante waarde van uit hoofde van backservice verschuldigde bedragen (rekenrente 2010: 3% Goodwill wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De afschrijvingstermijn wordt bepaald op basis van de geschatte economische levensduur alsmede wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. en afgeschreven. Vo o r r a d e n De voorraad handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijs of lagere marktwaarde. Gereed product De reorganisatievoorziening heeft betrekking op afvloeiingskosten en overige kosten welke gepaard gaan met reeds aangekondigde reorganisaties. De overige voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen in verband met mogelijke negatieve uitkomsten uit milieugeschillen en langdurig zieken. en 2009: 3%) berekend volgens actuariële grondslagen. Financiële instrumenten Middels financiële instrumenten wordt voor een belangrijk deel het renterisico op opgenomen financieringen afgedekt. is gewaardeerd tegen de integrale kostprijs, zijnde de directe Deze instrumenten worden volgens de kostprijs-hedge accounting materiaal- en arbeidskosten, dan wel lagere marktwaarde. methode gewaardeerd. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen

18 Grondslagen voor resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Algemeen Bijzondere posten (1) Immateriële vaste activa Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Netto omzet Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in het boekjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Kostprijs van de omzet Bijzondere posten zijn baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening maar op grond van de aard, de omvang of het incidentele karakter afzonderlijk dienen te worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. B e l a s t i n g e n Aanschafwaarde 1 januari Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari - - Mutaties boekjaar: Afschrijvingen goodwill - - Verkoop activiteiten deelneming Boekwaarde per 31 december - - Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Boekwaarde per 31 december - - Het afschrijvingspercentage van de geactiveerde immateriële vaste activa is 20%. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat sprake zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan geleverde goederen en diensten toe te rekenen inkoopwaarde en/of fabricagekostprijs. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering De belastingen worden berekend op basis van het verant- en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde (2) Materiële vaste activa Bedrijfs- Machines Andere Activa in Activa niet Totaal 34 king hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. De (x 1.000) gebouwen en vaste uitvoering aan het en installaties bedrijfs- en vooruit- productieproces 35 de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen met het buitengewoon resultaat samenhangende belastin- terreinen middelen betalingen dienstbaar worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze gen worden daaraan rechtstreeks toegerekend. Boekwaarde per 1 januari voorzienbaar zijn. Mutaties boekjaar: Afschrijvingen Herwaardering Investeringen De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de Desinvesteringen verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het Reclassificaties verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Afschrijvingen Saldo mutaties Boekwaarde per 31 december Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Boekwaarde herwaarderingen begin Boekwaarde herwaarderingen eind De afschrijvingspercentages bedragen: Bedrijfsgebouwen Machines, inventaris en overige activa 2% per jaar 10-50% per jaar van de aanschafwaarde

19 De herwaardering is gebaseerd op een door een erkend taxateur 1,0 miljoen. De aanpassing van de actuele waarde is verantwoord (7) Voorzieningen Latente Reorhouden uitgevoerde taxatie in Jaarlijks wordt rekening ge- met de gemiddelde prijsontwikkeling voor nieuwbouw, die heeft in 2010 geresulteerd in een herwaardering van in de herwaarderingsreserve, rekening houdend met latente belastingen. In 2013 is een nieuwe taxatie gepland. (x 1.000) Stand per 1 januari 2010 Pensioen 45 belasting ganisatie Overige Totaal Toevoeging (3) Voorraden Onttrekking (x 1.000) De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Gereed product en handelsgoederen Onderhanden projecten In de onderhanden projecten per 31 december 2010 is een bedrag van 0,1 miljoen (2009: 0,2 miljoen ) aan gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. (4) Vorderingen en overlopende activa (x 1.000) Handelsdebiteuren Stand per 31 december De voorzieningen, behoudens de reorganisatie voorziening, Verder heeft PontMeyer N.V. nog een aantal overige (inhebben een overwegend langlopend karakter. dividuele) pensioenregelingen die niet materieel worden verondersteld. Onderdeel van de onttrekking is een vrijval van 1.2 miljoen. De voorziening latente belastingen heeft voornamelijk betrekking De pensioenregelingen bij PontMeyer N.V. kunnen als volgt worden samengevat: op tijdelijke verschillen in commerciële en fiscale waarde- ring van materiële vaste activa en voorraden. De voorziening latente belastingen voor 2010 is herberekend waarbij rekening PontMeyer N.V. heeft een aantal toegezegde-pensioenrege- is gehouden met de fiscale gerelateerde mutaties over Overige vorderingen lingen ondergebracht bij bedrijfspensioenfondsen (BPF Hout, 37 Vennootschapsbelasting Overlopende activa De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De lening die betrekking heeft op de participatie overeenkomst is als kortlopend verantwoord vanwege het aflossingskarakter. (5) Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking. (6) Eigen vermogen Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans. BPF Hibin en SFB Timmer). PontMeyer heeft deze pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou vestigingen danwel herstructurering van activiteiten. De reorganisatievoorziening is gevormd voor het sluiten van sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. PontMeyer heeft in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds De overige voorzieningen zijn gevormd ter afdekking van verplichtingen in verband met mogelijke negatieve uitkomsten geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen, anders dan hogere toekomstige premies. uit milieugeschillen en langdurig zieken. PontMeyer heeft de pensioenaanspraken voor een groep van circa 500 ingegane pensioenen en circa inactieven voor de periode tot en met 2001 ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. Deze aanspraken zijn volledig herverzekerd waardoor PontMeyer N.V. geen negatieve risico s voor deze aanspraken heeft. Het contract bevat wel een clausule waardoor PontMeyer N.V. recht heeft op eventueel beschikbare overrente, na verrekening van cumulatieve indexering van de pensioenaanspraken. De waarde van het beleggingsdepot bij Aegon voor deze groep ingegane pensioenen en inactieven bedraagt ultimo 2010 ongeveer 20.2 miljoen. De overrente die betrekking heeft op 2010 zal in 2011 worden verrekend conform de afspraken.

20 (8) Langlopende schulden Niet in de balans opgenomen verplichtingen (x 1.000) Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Totaal De resterende looptijd van de langlopende schulden is als volgt: Na een, doch binnen 5 jaar Na vijf jaar Kredietinstellingen Garanties PontMeyer N.V. per 31 december 2010 Lease- en huurverplichtingen Per 31 december 2010 heeft PontMeyer N.V. voor een totaal De langlopende lease- en huurverplichtingen voor bedrijfsgebouwen en terreinen bedragen cumulatief 21,9 miljoen. bedrag van 1,0 miljoen aan garanties afgegeven, voornamelijk ten behoeve van zekerheidstellingen betreffende haar Toekomstige minimale leasebetalingen voor de volgende perioden betreffen: groepsmaatschappijen. Gedurende 2010 betaalde lease- en huurverplichtingen (x mln) 7,3 Niet langer dan een jaar na balansdatum 6,0 Langer dan een jaar en niet langer dan vijf jaar na balansdatum 13,4 Langer dan vijf jaar na balansdatum bedraagt 2,5 21,9 De overige langlopende lease- en huurverplichtingen bedragen cumulatief 9,5 miljoen. Toekomstige minimale overige leasebetalingen voor de volgende perioden betreffen: De langlopende schulden en schulden aan kredietinstellingen opnemen. Het werkelijk opgenomen bedrag bedraagt 75,4 opgenomen onder kortlopende schulden hebben overwegend een variabele rente. In verband met het afdekken van convenant ingesteld waaraan PontMeyer ultimo 2010 heeft miljoen. Als zekerheid heeft de bank een solvabiliteitseis als het renterisico zijn financiële instrumenten afgesloten voor voldaan. De verwachting is dat hieraan ook in 2011 wordt vol- 38 een bedrag van 45 miljoen. De gemiddelde rente over de daan. De aflossingsverplichting voor het komend boekjaar ad Gedurende 2010 betaalde overige lease- en huurverplichtingen (x mln) 4,0 39 langlopende schulden en de schulden aan kredietinstellingen 6,1 miljoen is opgenomen onder de kortlopende schulden opgenomen onder de kortlopende schulden bedroeg in 2010 Niet langer dan een jaar na balansdatum 3,2 3,4 % per jaar (2009: 4,8 % per jaar). De duration van de Overige langlopende schulden Langer dan een jaar en niet langer dan vijf jaar na balansdatum 6,3 financiële instrumenten bedraagt 2,9 jaar. De reële waarde Onderdeel van de overige schulden vormt de participatie over- Langer dan vijf jaar na balansdatum bedraagt 0,0 van de financiële instrumenten ultimo 2010 bedraagt eenkomst die het management is aangegaan door aankoop 9,5 2,0 miljoen negatief (2009: 1,6 miljoen negatief). van aandelen. Deze aankoop is gefinancierd door middel van een contante betaling aangevuld met een lening. Per jaareinde Overigen Ten behoeve van de totaal bij banken opgenomen lang- en is de transactie gewaardeerd op fair value conform een herwaarderingsberekening. kortlopende faciliteiten hebben PontMeyer N.V. en haar dochtervennootschappen Omdat er in de participatieoverkomst Voor de verplichting inzake de omzetbelasting maken alle Per balansdatum is PontMeyer N.V. betrokken in een aantal zekerheden gesteld door het verstrekken sprake is van een financieel instrument met een vreemd ver- groepsmaatschappijen deel uit van een fiscale eenheid. juridische procedures. Op grond van de standpunten van haar van hypotheekrecht op al het onroerend goed respecmogen karakter, is de bedrijfseconomische realiteit van be- Voor de verplichting inzake de vennootschapsbelasting maken juridische adviseurs is PontMeyer N.V. van mening dat voorzie- tievelijk door verpanding van inventaris, handelsnamen en lang voor de verwerking in de geconsolideerde jaarrekening. alle groepsmaatschappijen deel uit van een fiscale eenheid ningen niet noodzakelijk zijn respectievelijk dat hiervoor adequate rechten voortvloeiende uit de brandverzekering. Maximaal Derhalve wordt de werknemersparticipatie gepresenteerd als PontMeyer N.V. voorzieningen zijn getroffen. kan de vennootschap bij banken 86,4 miljoen aan faciliteit schuld en vanwege zijn duur als langlopend. (9) Kortlopende schulden en overlopende passiva (x 1.000) Kredietinstellingen Leveranciers en handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Kortlopend deel langlopende schulden Pensioenschulden Overige schulden en overlopende passiva

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Vestigingen. Inhoudsopgave. Jaarrekening

Vestigingen. Inhoudsopgave. Jaarrekening Jaarverslag 2009 service netwerk Vestigingen 3 Handelsbedrijven Groothandel Hout Konstruktie Nederland Alkmaar Almere Amersfoort Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Zuid Oost Arnhem Beverwijk Den Bosch

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V.

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. Jaarrekening 2016 SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. AMSTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m Bedrijfsnaam: Van 1-1-2014 t/m 31-12-2014 Algemeen Balans per 31-12-2014 In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie