De nieuwe beheerders van Dorpshuis De Kwaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe beheerders van Dorpshuis De Kwaker"

Transcriptie

1 22e jaargang nr mei 2006 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r De nieuwe beheerders van Dorpshuis De Kwaker Hessel de Vries in de Schijnwerper pagina 15 De stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker presenteert met trots de twee nieuwe beheerders van De Kwaker. Marianne Kaatee en Gerda Steenbergen worden beiden verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij vormen het nieuwe gezicht en gaan vol enthousiasme en energie aan de slag, om samen met u deelnemers aan het programma, vrijwilligers en verenigingen - de doorstart van het dorpshuis tot een succes te maken. Marianne Kaatee is geen onbekende in het dorp en al helemaal niet in het dorpshuis. In dienst van Welsaen (Gemeente Zaanstad, afdeling Welzijn) was zij al aangesteld als medewerkster in het buurthuis, samen met beheerder Sietske de Lange en Marion Volkers. De stichting wilde graag de samenwerking met het hele team voortzetten, maar kwam er financieel niet uit met stichting Welsaen. Sietske als beheerder - wilde graag in dienst blijven van Welsaen, en is inmiddels aangesteld in dorpshuis A3 in Assendelft. Toen de stichting vervolgens Marianne benaderde voor de functie van beheerder hoefde ze niet lang na te denken. Velen kennen haar ook als barmedewerkster. Menige feestavond stond zij achter de bar. Daarnaast is zij zeer actief in de speeltuinvereniging het Kluffie en is ze medeorganisator van de Huttenbouw, taken waar zij overigens gewoon mee doorgaat. Gerda Steenbergen is ook geen onbekende in het dorp. Als toneelspeelster bij Herleving schittert ze al jaren op het plankier. Daarnaast is zij zeer De nieuwe leiders (Marianne links en Gerda rechts) in actie tijdens de BHV opleiding actief geweest bij de tennisvereniging, en dan met name bij de jeugd. Toen ook nog bleek dat Gerda in het bezit is van het horecadiploma, paste de puzzel perfect in elkaar. Beide beheerders zijn inmiddels ook in het bezit van het verplichte BHV diploma (zie elders in dit nummer). Met de aanstelling van Marianne en Gerda is een van de belangrijkste stappen vooruit gezet in het verzelfstandigingsproces. Zij gaan de spil vormen van de organisatie in het dorpshuis, en een van de eerste taken is de samenstelling van een programmeringscommissie die zich gaat bezighouden met het activiteitenprogramma voor het aankomende seizoen Het aanbod activiteiten en cursussen zal in het nieuwe seizoen fors worden uitgebreid. Te denken valt aan kookclubs, beeldende kunst (in samenwerking met Fluxus), muzieklessen (Fluxus en Crescendo), allerlei jeugd activiteiten. Een andere doelstelling is om de multifunctionaliteit van het gebouw meer tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld met het naar De Kwaker halen van de theaterdag en eenakterfestival. Tevens zijn er ideeën om de barruimte te veranderen en de zaal te betrekken bij de voorruimte. Wij namens alle Wessaners - wensen Marianne en Gerda heel veel succes en plezier toe in hun nieuwe uitdaging als beheerders van ons dorpshuis. In het juni nummer besteden wij volop aandacht aan het afscheid van het oude beheerdersteam van De Kwaker: Sietske en Marion. Uitslag prijsvraag nieuw logo voor Dorpshuis De Kwaker Onder leiding van grafisch ontwerper Jan Schoen werden de volgende twee logo s verkozen als winnaars van de opdracht: ontwerp een nieuw logo voor De Kwaker. Het juryrapport van Jan Schoen gaf bij de twee winnende ontwerpen de volgende toelichting. Met een vaktechnische blik heb ik naar de ontwerpen gekeken, overwegingen gemaakt en kritische noten geplaatst. Als ik jullie was zou ik De Kwaker 1 en De Kwaker 2 nomineren, die zijn wat mij betreft de beste ontwer- Kennismaken met de familie Bikker. pagina 13 portret van een startend ondernemer pagina 17 En verder...: veel over De Kwaker sfeer op Koninginnedag op de fotopagina... en nog veel meer. Er is een nieuw logo voor De Kwaker gemaakt. Misschien veranderen wij ook wel. 1

2 pen. Uiteraard mag de redactie, als opdrachtgever, afwijken van mijn advies en een keuze van mij laten vallen voor een voorkeur van de redactie. Enfin...dit ter overweging. (noot van de redactie: wij als leken - zouden zo n overweging niet aandurven, en volgen onverkort het voorstel van jan Schoen ). De overwegingen van Jan Schoen om de volgende ontwerpen te kiezen zijn: Dit heeft de meeste kenmerken die een logo moet hebben. Eerste groep Kwaker-vrijwilligers haalt BHV-diploma Een eerste groep vrijwilligers heeft met succes de cursus BHV (bedrijfshulpverlening) gevolgd. Twee zaterdagen werd de groep door het Texelse bedrijf Intersafe onderlegd in brandpreventie, evacuatie en EHBO. Het BHV-diploma is een verplichting voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen t.b.v. de exploitatie van het dorpshuis. Logo De kwaker 1. Inzender: André Kooijman, van Gaasbeekstraat 42, 4791 EK KLUNDERT Het heeft dynamiek, is simpel van vorm, is direct en herkenbaar, is vrolijk van kleur en heeft het meeste karakter van de inzendingen. Het probleem vind ik het illustratieve deel, daarvan vind ik dat de kikker wat ligt te somberen in het water en er niet vrolijk op los kwaakt, het heeft iets van een loerende krokodil. ik zou daar graag wat meer kikkerplezier in willen zien. Het zou al beter worden als de twee rietstengels op de voorgrond weg zouden zijn en er een lachend bekkie zou zijn. Wellicht dat de ontwerper daar nog naar zou kunnen kijken. Wat zijn bedrijfshulpverleners? Bedrijfshulpverleners (BHV ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf/dorpshuis echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een bommelding - dan zijn het BHV ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten. Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. Bedrijfshulpverleners hebben de volgende taken: verlenen van eerste hulp beperken en bestrijden van een beginnende brand ontruiming communicatie. Martin van t Veer neemt Henk de Gelder deskundig in een optilgreep. Om hun taken uit te kunnen voeren hebben zij basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties. Annie Zwikker, Corrie Siffels, Sylvia van Vuuren, Monique van Westrop, Gerda Steenbergen, Marianne Kaatee, Jamie Bank, Wouter Maatje, Henk de Gelder, Martin van t Veer en Koert Klerk volgden de cursusdagen die werden afgesloten met een heus examen, dat door alle deelnemers met goed gevolg werd afgerond. In de toekomst zal een tweede groep vrijwilligers worden opgeleid. Logo De kwaker 2. Inzender:Alexander Moerland Burg. Verstegenstraat 49,1551 TB WESTZAAN Dit logo vind ik wel een lekkere letter hebben, daarbij is het spuwen van de kikker wel grappig. Ik vind de illustratieve kikker niet echt een eenheid vormen met de tekst, het zijn eigenlijk twee delen met ieder een eigen stijl die tegen elkaar geplakt zijn. Door de manier van illustreren is de kikker een ornament, dat kan soms wel goed werken, maar in dit geval, waar de kikker het sfeerbepalende element zou moeten zijn, had deze kroosduiker meer karakter kunnen hebben wat mij betreft. Meer stripachtig zou ik zeggen. Beide ontwerpers ontvangen de prijs, een cadeaubon van 50. Alle andere inzenders worden zeer bedankt voor hun creativiteit en inzet. Een brandje in de keuken van De Kwaker wordt in de toekomst vakkundig in de kiem gesmoord 3

3 De Geschiedenis van Westzaan opnieuw beschreven Deel 20 Door WIILLEM TIP Bedijkers van de Schermer In 1632 hebben de Bedijkers van de Schermer een nieuwe afwatering nodig voor hun droogmakerij. Afwatering door de Zaan alleen is niet voldoende. Ze stellen voor het Twiske recht te trekken en in het noorden door te trekken naar de Stierop. Op die manier ontstaat een open verbinding met het Alkmaardermeer en de ringvaart rond de Schermer. Op 12 november 1632 bereiken ze met de Banne een akkoord. Tegen betaling van tienduizend Carolusguldens binnen de tijdt van ses maanden mogen ze de Nauernase Vaart aanleggen. Het bedrag is nodig voor de aankoop van alle landerijen die voor de Vaart moeten worden afgegraven. De vaart krijgt dijken, even hoog en zwaar als die langs de Zaan. Aan de Westzaanse en Assendelftse kant komen verder twee bequame steenen sluijsen, ijder wijt neghen ende een halve voet, lanck binnen sijn deuren ses en veertich voeten. Ook wordt de bestaande Nauernase sluis aanmerkelijk vergroot en verruimd. Twee kleinere sluizen ontsluiten het Westzijderveld bij Wormerveer. Het zijn de Noordse Balk en noordelijk daarvan nog de Arendsluis. De sluizen bij Westzaan en bij Vrouwenverdriet in Assendelft trotseren de eeuwen. Niet die bij Wormerveer. De Arendsluis verdwijnt rond 1800, de Noordse Balk in Molletjesveer De nieuwe vaart doorbreekt de aloude landverbinding tussen Westzaan en Krommenie. Om Krommenie bereikbaar te houden geven de Staten van Holland en West-Vriesland daarom in 1634 toestemming voor een nieuw voetveer van West-Knollendam naar Krommenie, het Molletjesveer. De veerman ontvangt voor zijn diensten van iedere passant tot Veergeldt een Oortgen. Het veer blijft vrijwel even lang in stand als de Noordse Balk sluis. In 1802 verkoopt men het voor 180 gulden aan de Schermer. Met als voorwaarde dat het te allen tijde open moet blijven. Die tijd blijkt rond 1969 afgelopen. Dan wordt het veer opgeheven. Assendelver bodemverbetering De Nauernase Vaart brengt ook scheiding aan tussen het polderwater in Assendelft en dat in Westzaan. Die scheiding is echter niet nieuw. Al voor de Tachtigjarige oorlog kan men niet meer eenvoudig van Westzaan naar Assendelft varen. Langs de Assendelver kant van het Twiske ligt een kade. Die voorkomt dat het polderwater van Assendelft in het Twiske vloeit. Het is een voorzorg, en niet zonder reden. Elke winter zetten de boeren in Assendelft-zuid de sluizen open tussen hun landerijen en het IJ. Dat doen ze al sinds de middeleeuwen. Het slibrijke IJ-water kan door de sluizen vrij de polder binnendringen. De klei bezinkt en maakt de veengrond vruchtbaar. In de volgende lente groeit het gras in Assendelft-zuid des te weliger. De boeren in de rest van Assendelft en in de Banne Westzaan hebben er echter grote hinder van. Het zoute IJ-water bedekt ook hun weilanden. Zonder de vruchtbare klei. Die is al lang neergeslagen. De bezwaren in de Banne Westzaan en Krommenie vinden gehoor. In 1566 verplichten de Staten de Banne van Assendelft, een binnendijk aan te leggen. Het wordt een kade langs het Twiske en een tweede kade op de grens met Krommenie. Daarmee is de overlast voor Westzaan en Krommenie bezworen. De boeren in Assendelftnoord kampen echter nog jaren met de zilte vloed uit het zuiden. Zorgen om de Vaartdijk De overeenkomst met de Bedijkers van de Schermer vermeldt met stelligheid dat de Nauernase Vaartdijk even hoog en zwaar zal worden als de Lagedijk langs de Zaan. Dat doel wordt echter nooit gehaald. De bedijkers van de Schermer blijken al snel geneigd, de bepaling te zien als een te grote toegeeflijkheid. Zoveel mogelijk proberen ze op het onderhoud te besparen. Daarmee groeit de dijk voor de Banne uit tot een voortdurende bron van zorg. Hij is vanaf het eerste begin zwak, te laag en lek. De glooiingen zijn te steil. Alkmaar, waar de Heren van de Schermer zetelen, blijkt onverwacht ver weg. Talrijk zijn de aanschrijvingen die de Banne er heen zendt. Meestal vinden ze een slecht gehoor. Ruim twee eeuwen sleept de strijd over het onderhoud zich voort. Uiteindelijk neemt in 1881 de Polder Westzaan de vaartdijk over. De heren van de Schermer zijn er dankbaar voor. Ze geven 5000 gulden mee als bruidsschat. Spuien De drooglegging van de Schermer heeft ook gevolgen die niemand heeft voorzien. Eeuwenlang is de Zaanse waterhuishouding eenvoudig geweest. In de open wateren rondom de Banne heersen eb en vloed. Bij eb staat het IJ lager dan het polderpeil. De spuisluizen in de Hogedijk openen zich dan vanzelf. Als de Zaan laag genoeg staat kan ook door de sluizen in de Lagedijk gespuid worden. De Banne zorgt ervoor dat de Zaan zo laag mogelijk staat. In het noorden, bij Knollendam is hij daartoe afgesloten. In de wintertijd is spuien niet altijd voldoende. Laaggelegen landerijen lopen dan onder. Daarin verschilt de Zaanstreek niet van andere delen van het Noorderkwartier. Als de zon laag staat verdwijnen grote delen van het oude land onder water. De dorpen liggen temidden van een spiegelende vlakte, een schouwspel dat zich tot in de achttiende eeuw zal handhaven. Buitenlandse bezoekers verbazen zich erover. Ze beschrijven hoe de regen vanaf eind oktober alle landerijen blank zet zodat op vele plaatsen alleen nog maar dijken, huizen en torens als uit een zee schijnen op te rijzen. Nachtmalen pelmolen t Prinsenhof Binnenkort is het weer Pinksteren.U weet misschien niet dat Pinkster Drie een gewoonte is die alleen in de Zaanstreek bekend is. Deze gewoonte stamt uit de Spaanse Tijd en heeft te maken met de dappere strijd van de Zaankanters die destijds de Spanjaarden op de Zaan tegenhielden. Om dit heuglijke feit te gedenken heeft men jaarlijks na Pinksteren een extra vrije dag, Pinkster Drie. Met Pinksteren draaiden de molens in de Zaanstreek niet. De molens werden dan, en worden nog steeds, in Pinksterstand gezet. Dit wil zeggen, de wieken worden in het kruis gezet met vier borden eruit. Vóór Pinksteren werd de hele molen schoongemaakt, want na die feestdagen werd er weer een vol jaar gedraaid, zonder vakantie. Een mooie traditie in Westzaan is het nachtmalen. Elk jaar is molen t Prinsenhof de nacht vóór Pinksteren, luilaknacht, geopend. Bij voldoende wind wordt er gemalen en het is dan ook mogelijk de molen te bezichtigen. Er worden rondleidingen gegeven door de molenaars Gerrit Volkers en Bart Nieuwenhuijs. Een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te spreken en onder het genot van een molenbittertje de laatste dorpsnieuwtjes uit te wisselen. En, natuurlijk, om lid te worden van de Vereniging De Zaansche Molen! Komt u gezellig langs, de molen is geopend van vrijdag 2 juni uur tot zaterdag 3 juni om uur. U kunt de molen bereiken via het Relkepad. Denkt u er wel aan om de poortjes weer achter u te sluiten zodat het vee niet naar het verkeerde weiland loopt? Om die reden zijn de hekken door de week ook altijd gesloten. De maalmiddagen vinden altijd plaats op de tweede zaterdag van de maand. U bent ook dan van harte welkom. 5

4 Nel Kat en haar zoon Chris; van zuid naar noord! Naast het voorstellen van de medewerkers van Parteon en de informatie die wij u willen geven over onze werkwijze, willen wij u ook graag iets over de bewoners van Westzaan vertellen. Deze keer de foto s en het verhaal van Nel Kat en haar zoon Chris, samen met zijn vriendje, neef Stef. Verhuizen binnen Westzaan Nel is een echte Westzaanse. Toen zij tien dagen oud was is zij met haar ouders in Westzaan gaan wonen. Nu woont zij met Chris sinds november op de noord in de Raadhuisstraat, na 13 jaar op de t Hoenstraat in de zuid te hebben gewoond. Aan de t Hoenstraat woonde zij in een voormalige bejaardenwoning die zij helemaal aan haar stijl had aangepast en opgeknapt. Omdat haar zoon Chris op de Noorderschool zit (vlakbij haar ouders die de opvang van Chris verzorgen als zij werkt), wilde ze toch graag naar de noord verhuizen. Chris en Stef Chris was gelijk gewend aan de nieuwe plek aan de Raadhuisstraat. Dichtbij zijn school en zijn vriendjes. Zijn neef Stef (een zoon van de zus van Nel) woont vlakbij, dus ze spelen heerlijk samen; met de gameboy, op de fiets, in bomen klimmen, enzovoort. In zuid woonden ze weer dichtbij de broer van Nel, die mist de aanloop van zijn neef Chris nu wel. Voor Nel was het wel even wennen. Hoewel ze veel dichterbij school, winkels en werk zit (scheelt toch een kwartier om van noord naar zuid te komen) mist ze haar uitzicht op de Braak wel! Zeker nu de zomer eraan komt. Als het warm was, zaten ze vaak met de buurt aan het water. Nu woont ze tussen de huizen. Ook wel weer erg gezellig overigens! Opknappen Nel heeft met veel hulp haar huisje aan de Raadhuisstraat helemaal opgeknapt en aangepast aan haar stijl. De vloeren, de keuken, de huiskamermuren, een tussenwandje, de kamers boven: alles is in stijl vernieuwd. Het is een gezellig huis geworden. Nu alleen de tuin voor en achter nog leuk inrichten, dat is het volgende project op het lijstje van Nel. OBM wetenswaardigheden Op 22 mei heeft de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Westzaan voor haar leden haar jaarvergadering 2005 in t Reght Huys gehouden. Het bestuur legde aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De leden zijn al vele jaren gewend om in de winst mee te delen. Door het resultaat over 2005 wordt met deze traditie gebroken. De belangrijkste oorzaak daarvan is het tegenvallende schaderesultaat. Resultaten bij herverzekeraars, met als gevolg hogere herverzekeringslasten, baren ook zorgen over de handhaving van de thans geldende premies. Toch mogen we vaststellen dat bij onze maatschappij de komende jaren de premie op hetzelfde niveau gehandhaafd kan worden en daarmee sterk concurrerend blijft. Landelijk is de aandacht gevestigd op de preventie van zowel brand-, diefstal-, water- als inbraakschaden. Aan de vergadering werd voorgesteld om het behaalde resultaat over 2005 ten laste te brengen van de algemene reserve. Het verzekerd kapitaal van de maatschappij is in 2005 stabiel gebleven op een niveau van ruim 220 miljoen. Door verkoop beëindigden polissen van een paar industriële objecten; het totaal verzekerd bedrag kon stabiel worden gehouden door het feit dat vele leden hun polissen op indexbasis hebben gebaseerd alsmede door de sterke stijging van de m3 prijzen voor opstallen. Eveneens speelt een grote rol dat herbouwwaarden moeten voldoen aan het nieuwe bouwbesluit. De ingevoerde herbouwwaarde meter is hierbij een belangrijk middel. Op eenvoudige wijze kan door de leden zelf de verzekerde waarde van de woning worden bepaald. De wettelijke regelgeving op het terrein van verzekeringen staat aan een tweetal organisatievormen toe het verzekeringsbedrijf uit te oefenen: onderlinge waarborgmaatschappijen en naamloze vennootschappen. Een onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging van leden/ verzekerden, die hebben besloten elkaar op basis van wederkerigheid zekerheid te verschaffen over vergoeding van geleden schade. Het belang van de Onderlinge is het gezamenlijk ledenbelang. De leden van de Onderlinge hebben zeggenschap over hun Onderlinge. Het is dan ook logisch dat de belangen van de leden/verzekerden bij een onderlinge in goede handen zijn. Dat dit uitgangspunt in hoge mate wordt onderschreven, blijkt uit de grote marktpositie van onderlingen, niet alleen in Nederland maar ook op mondiaal niveau. Het pakket verzekeringen dat de Onderlinge haar leden aanbiedt, kan worden uitgebreid met een kortingsysteem wanneer naast de normale brandverzekering ook andere soorten verzekeringen worden afgesloten. Deze zo genoemde pakketkortingen kunnen oplopen tot 10 procent. Naast de gebruikelijke agendapunten en de behandeling van het financiële jaarverslag over het boekjaar 2005, is er op deze jaarvergadering ook altijd een agendapunt van iets luchtiger aard. Ditmaal was het de beurt aan onze boswachter Erik Gerrevink die uitgebreid stil stond bij de landinrichting van ons vogelreservaat en het nut van het behoud van het Guisveld, Reefgebied en Westzijderveld. Dorpscontact Op maandag 10 april was er weer een vergadering van het Dorpscontact. De opkomst, ondanks nieuwe informatieborden, was gering Nieuwe wijkmanager De nieuwe wijkmanager Levinus Jongmans wordt voorgesteld. Hij heeft de moeilijke opdracht om Peter Verwer op te volgen. Bovendien is er ook een nieuwe vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging Parteon, Erwin Smit. We hopen dat we met beiden fijn samen kunnen werken. We wensen hen veel succes. Lexion De brief die door de gemeente aan Lexion en de omwonenden was gestuurd kreeg natuurlijk aandacht. Men begrijpt de redenering van de gemeente niet zo goed. Nu wordt er gewoon gezegd, Lexion zoek het maar uit. Toch zou de aanleg van het laatste stukje weg door HoogTij naar Lexion al het begin kunnen zijn van wat verlichting van de overlast voor de buurt. Iedere vergadering zijn er mensen die aandacht vragen voor de overlast van Lexion. Leefbaarheidsbudget De gemeente heeft nieuwe regels vastgesteld voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Men moet nu eerst een aanvraag met begroting indienen bij het Dorpscontact. Dit plan wordt besproken met de wijkmanager. Er zijn verschillende toetsingscriteria. Voorstellen krijgen een hoge prioriteit als ze: 1. Een sociaal karakter hebben. 2. Een grote groep bewoners ten goede komen. 3. Vanuit meer bronnen gefinancierd ( kunnen) worden. 4. Reeds concreet zijn uitgewerkt. 5. Met zekerheid in 2006 te realiseren zijn. Als de bijdrage wordt toegekend verplicht men zich om: 1. De activiteiten uit te voeren in De leefbaarheidscommissie en wijkmanager over belangrijke ontwikkelingen schriftelijk te informeren. 3. De leefbaarheidscommissie en de wijkmanager in maart 2007 een inhoudelijk en financieel verslag voor te leggen van de georganiseerde activiteiten die mede mogelijk zijn gemaakt door deze bijdrage U ziet, het gaat allemaal niet meer zo gemakkelijk. Laat u echter niet weerhouden om toch een aanvraag te doen. De aanvraagformulieren zijn bij het secretariaat verkrijgbaar. De eerste aanvraag is al binnen: de speeltuin aan de Veldweg moet opgeknapt worden. Het Dorpscontact denkt dat we hier zeker een subsidiebijdrage aan kunnen geven. De volgende vergadering van het Dorpscontact is op maandag 10 juli. 7

5 PROFIEL Naam: Pieter Visser Leeftijd: 18 jaar Woonplaats: Westzaan Vriend/vriendin: Vriendin Opleiding: Civiele Techniek Beroep:- Ambitie: - Lid van: wkv Roda Hoogtepunt: Meestal de zomervakantie, die komt er alweer aan. Dieptepunt: Twee maanden geleden mijn pols gebroken, erg lastig. Vrije tijd: Het liefst buiten voetballen enz. Hobby( s): Voetballen, vissen en gezelligheid Tijdschrift(en): Donald Duck Krant: Noord-Hollands Dagblad Favoriet televisieprogramma: De meeste comedyseries. Meest irritante televisieprogramma: The Bold Meest indrukwekkende televisiemoment: Erg voorspelbaar: 11 september Beste commercial: Geen Slechtste commercial: Van Louis v Gaal, beetje triest Radio: 538 Beste cd: Velen Favoriete band: Coldplay vind ik wel erg goed Mooiste film: Ik heb laatst Donnie Brasco gezien, hele goeie film Drank: Biertje op zijn tijd Eten: Pizza Roken: Beter niet doen Trots op: Dat het altijd gezellig is met jongens hier uit de buurt Hekel aan: Binnen zitten met mooi weer Beste eigenschap: Gezellig Slechtste eigenschap: Eigenwijs Bewondering voor: Mensen die altijd positief zijn wanneer zij bijvoorbeeld erg ziek zijn Zou graag ontmoeten: Geen idee Lijfspreuk: Leef van dag tot dag Humor: Altijd goed Favoriete schrijver: Geen Laatst gelezen boek: De Peetvader, ben er nog mee bezig Beste boek: De Peetvader is tot nu toe heel goed. Favoriet vakantieland: Zweden, wanneer het mooi weer is Ultiem vakantiegevoel: Biertje in het zonnetje op het terrasje Politiek: Wel belangrijk om wat vanaf te weten Oud worden: Wel op een gezonde manier Zondag: Cherdag Auto of openbaar vervoer: Openbaar vervoer Zalm of Balkenende: Balki Hirsi Ali of Femke Halsema: Femke Halsema Tiësto of Jennifer Lopez: Jennifer Lopez Najib Amhali of Bert Visscher: Beiden goed Ajax of Feijenoord: AJAX!!! Uitgaan: Zaandam of A dam: Zaandam, daar zijn de bekenden voor mij. Sinterklaas of de Kerstman: Sinterklaas, Hollands Typisch Westzaan: De rust en het water Wonen in Westzaan: Zeker tevreden Je mist in Westzaan: Wat meer winkels Je leest als eerste in de Wessaner: De voorpagina Je mist in deze vragenlijst: Weer eens wat ANDERE vragen Dorpshuis De Kwaker moet: Blijven uiteraard ROMMELMARKT DV hopen wij zaterdag 10 juni a.s. van uur tot uur weer een rommelmarkt te organiseren op het erf van ons kerkgebouw, J.J. Allanstraat 185. Bruikbare tweedehands en nieuwe spullen, koek en zopie, grabbelton e.a. kunt u bij ons verwachten. Kortom, alle ingrediënten voor een mooie dag. Wees welkom. Vriendelijke groet, namens Chr. Ger. Kerk te Westzaan, Tina Flipse, Zuideinde 205, Eind april schnabbelde ik er lustig op los. Over een periode van zo n drie ROEREN weken holde ik van het ene evenement naar het andere. Ik heb het woord schnabbel tussen aanhalingstekens gezet want het roept vuige associaties op met geld. Menig artiest of politicus schnabbelt er immers een aardig zakcentje bij en schept er om die reden een nogal wat negatief beeld over. Maar in mijn geval is het louter positief want ik deed het voor de Westzaanse verenigingen. Na eerst nog op een vrijdagavond in de Heineken Music Hall gekeken en geluisterd te hebben naar The Doors, uiteraard zonder icoon Jim Morrison, meldde ik mij enigszins brak om negen uur op zaterdag in De Kwaker voor de eerste dag van de BHV cursus. U weet het inmiddels: BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening. Een diploma dat verplicht is voor de uitbating van ons dorpshuis De Kwaker. Maar liefst twaalf enthousiaste vrijwilligers werden vakkundig onderricht op het gebied van calamiteiten bij brand en ontruiming, en EHBO. U kunt nu met een gerust hart Picantos, Roda, De Kwaker, Lambert Melisz en de BHV, kortom een weekje Westzaan. naar De Kwaker toe. Mocht het brandalarm afgaan dan sleuren wij u veilig naar buiten en verlenen gelijk eerste hulp. Mond op mondbeademing wordt uiterst selectief toegepast en ik waarschuw alvast diegenen die menen een Picanto (met mayonaise) te moeten nuttigen aan de bar, zij zijn uitgesloten van iedere vorm van hulpverlening, wat een stank verspreidt deze gehaktsnack. En ik moet u ook waarschuwen dat de actie en de kwaliteit van de hulpverlening hard achteruit gaan naar gelang de feestavond vordert. Maar rekent u erop, wij doen ons best. Na de eerste dag brandjes te hebben geblust was het s avonds tijd voor mijn bijdrage aan Crescendo. Al jaren praat ik het muziekprogramma aan elkaar en ik doe dat met veel plezier. Vroeger mijn familie kent een rijk verleden bij het korps bestonden de uitvoeringen uit marsmuziek en typische fanfaremuziek. Vandaag de dag speelt Crescendo moderne muziek, afgewisseld met traditionele muziekstukken. Prachtig om te horen. Van The Doors naar Crescendo, het is een hele stap maar muziek blijft muziek. Het zal u niet zijn ontgaan dat ook Crescendo continuïteitsproblemen kent. Het verval in het aantal leden wordt moeilijk opgevangen. Ten tijde van het schrijven van deze column was mij de uitslag van de bijzondere ledenvergadering nog niet bekend, maar elders in dit nummer staat meer over de toekomst van Crescendo. Een aardig gevulde zaal toehoorders kreeg een programma voorgeschoteld waarin Belgische componisten centraal stonden. Na afloop echter snelt iedereen naar huis waardoor je met een stuk of tien bekenden achterblijft aan de bar voor een borrel. Het probleem van Crescendo is een gebrek aan enthousiasme en sfeer. De woensdag erop hadden we van de nieuwe Stichting De Kwaker een presentatieavond georganiseerd voor vrijwilligers en deelnemers in De Kwaker. Een goed gevuld zaaltje luisterde naar onze plannen en na afloop was er tijd voor een drankje. Hoewel ik een aantal mensen (Crescendo, Keramiek) miste, was de avond toch succesvol. Zaterdag was het tijd voor het tweede deel van de BHV cursus. In de kantine van schaatsclub Lambert Melisz kregen we EHBO onderricht. Daar loop je dan natuurlijk Antoon Kuiper tegen het lijf. Die hebben het goed voor elkaar, het enige wat ze missen is ijs in de winter. Die tekortkoming vullen ze aardig aan door de ruimte te verhuren. s Avonds was het tijd voor het jaarlijkse evenement van RODA: de playbackshow. Ik was gevraagd als jurylid. Samen met Myrthe Smit en trainer Robert Luttik bekritiseerden wij de deelnemers. Voor de pauze waren de jongeren aan de beurt en na de pauze kwamen de ouderen. De jongeren neem je nog serieus, maar de voorstelling na de pauze was een Kwaker optreden waardig. Een bonte verzameling mafkezen, de ene act nog meer bizar dan de ander, kwam voorbij. Bij de jongeren waren het de meisjes, bij de ouderen bijna alleen maar mannen(!). Rammstein, Comboys (of was het een homo act), tot the Blues Brothers als moderne en zwaargeschapen potloodventers. Deze act kreeg de zaal plat, hoewel de kids op de voorste rijen met open mond zaten te kijken. Na afloop schoot voorzitter Age Knossen mij aan: Hé, kun jij niet eens een positief stukje schrijven over RODA. Hoezo, antwoordde ik. We hebben wat minder leden dan vroeger, volgens Age. Over RODA maak ik mij geen zorgen, waar het bij de ene club aan enthousiasme de motor van iedere vereniging ontbreekt, daar loopt het bij RODA van over. Met de aankomende nieuwbouw om ons heen, trekken zij wel nieuwe leden. Maar over de toekomst van de muziek in Westzaan heb ik wel mijn twijfels als niemand erin slaagt om het enthousiasme terug te krijgen, en dat zou doodzonde zijn. 9

6 Koninginnedag 2006 Er was weer veel te zien en we zagen weer velen. 11

7 Politiek op de kansel? Nee. Maatschappelijk betrokken? Ja Het is vroeg in de morgen als ik op de Allanstraat aanbel bij de familie Bikker. Ik word verwelkomd door een jonge man. Ik had me ingesteld op een iets ouder persoon. Maar ik sta toch echt tegenover de nieuwe dominee van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Westzaan en Beverwijk. Het ruikt al naar koffie. De laptop, ook een dominee gaat met zijn tijd mee, staat al aan, wat er op duidt dat een dominee vaak lange dagen maakt. Zeker als je meetelt dat zijn agenda in de avond vrijwel altijd gevuld is. De lezen is meestal een eerste bezigheid. Hij heeft het naar zijn zin in Westzaan. Komend van Gouda in het Groene Hart doet het uitzicht op de Reef goed. Maar toch is zo n dorp als Westzaan wel anders. Vier maanden woont hij er samen met Mathea (full time moeder, maar verwacht dat er wel wat te doen komt in en rond de mensen van de kerk) en een dochter Maria van vier maanden. Het is zijn eerste baan, of benoeming zo u wilt. Na acht jaar studie, achtereenvolgens HTS, Theologie in Utrecht en de specifiekere Christelijk Gereformeerde opleiding Theologie in Apeldoorn, is hij nu de predikant van twee Gemeenten tegelijk. Op mijn vraag of het niet moeilijk is om als redelijk jong, onervaren persoon een baan te starten in een gemeente met een gemiddeld hoge leeftijd van de gemeenteleden antwoordt hij bevestigend. "Het is best moeilijk soms. Een tabel van vorig jaar over de leeftijdopbouw van de gemeenteleden gaf aan dat de balk met de 70-jarigen het grootst is. En dan word je geconfronteerd met mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Mensen in het ziekenhuis. Je kunt dan vaak niet zo veel. Artsen weten dat ze niets meer kunnen doen. Er rest vaak luisteren en aandacht. Bidden en lezen uit de Bijbel. Dat is voor mensen de periode van reflectie na zoveel jaren. Was dit wat ik ben? De vraag die leeft hoe ik tegenover God sta en tegenover het leven." Van oud naar jong is een kleine stap. Hij vertelt over de kerk en de homogeniteit van de gemeente, jong en oud. Met hun grote verschillen. In de jaren 50 viel de kerk nog onder de Gereformeerde Gemeente. In het geloofsleven van veel ouderen vind je dat nog wel terug. Daar geldt de vraag wat nodig is voor het geloof. Is Jezus er voor mij? Soms de twijfel daarover. Bij de jongeren leeft de hoe- en wat - vraag. Hoe kan ik met mijn geloof verder in deze wereld? Wat kan ik doen? Het kleine van de gemeenschap verdwijnt. Vroeger was het de kerk, de zuil. Men kocht bij de slager en de bakker die lid waren van de gemeenschap. Men sprak dezelfde taal. Er was meer duidelijkheid. Die duidelijkheid wordt minder door de veelheid van de gedachten die er is. Het verwereldlijken. Het kerkbezoek is trouw. Zeker op de zondagen. Het is het kernmoment van de gemeente. Het moment waarop we God trachten te ontmoeten. En dat wordt vaak ook zo beleefd. Door een ieder op eigen wijze. Maar gevoed door de gemeenschapszin." Als ik vraag hoe klein de kerk is als gemeenschap in Westzaan dan wordt het kleine wel bevestigd. Maar er staat geen hek meer om heen. Met zijn allen ook een gemeenschap voor het dorp zijn. "'Natuurlijk gaan we niet op een zeepkist staan of met een gitaar op de hoek staan zingen. Maar openheid naar de totale gemeenschap dat wel. Voor de jeugd. Voor iedereen die wil. De koffieochtenden, de vakantiebijbelclub voor de jeugd zijn daar voorbeelden van. Als je inlogt op de website van CGK vind je ook duidelijkheid. Niet we zullen het wel eens vertellen maar veel meer waar we voor staan. Hoe we Gods woord als een richting zien en welke verantwoordelijkheid we willen aangaan vanuit die duidelijkheid. En dat zorgt dan ook voor een betrokkenheid die veel verder gaat dan de muren van de kerk. Dan doe je mee in het discussieplatform Hart voor Zaanstad waarin kerken, de politiek en de andere groeperingen bezig zijn met thema s die zo herkenbaar zijn. De normvervaging. De tegenstrijdigheden tussen religieuze groeperingen. Rassenhaat. Natuurlijk, er gebeurt veel wat niet is goed te praten. Maar een jonge Nederlander, van herkomst buitenlander, die geen begrip krijgt, ondanks een opleiding geen werk krijgt, achtergesteld wordt, ouders heeft die terug willen naar het geboorteland. Het is dan niet verwonderlijk dat zo n mens kan radicaliseren. Als maatschappij hebben we er geen antwoord op. Maakt het ons bang? Terwijl we openheid moeten tonen?" Toen Theo van Gogh werd vermoord heeft de CGK van Gouda twee bossen rozen gekocht en bezorgd bij de twee moskeeën van Gouda. Dat is een goed gebaar. Dat toont dat je de discussie niet wilt afsluiten maar wilt openen. Pratend over politiek is Rik duidelijk."politiek hoort niet op de kansel. Dat is niet de plaats voor een stemadvies. Maar dat betekent niet dat we onze sociale verantwoordelijkheid niet kennen. We nemen stelling in onderwerpen als armoede en asielbeleid. We kennen nog steeds de diaconie. Vroeger een sterk fonds van geld en hulp in de kerk. Nu nog steeds aanwezig, zij het dat de financiële middelen beperkt zijn. Neem bijvoorbeeld de mogelijke gevangenisboot die in Zaanstad komt. Dat vinden we een moment om er bij te zijn. Pastorale steun aan mensen die in de knoop zitten. De mogelijkheid grijpen om ze straks verder te helpen. Het wereldbeeld verandert. Dat zal het altijd blijven doen. Maar ik lees op dit moment veel uit de profeten, bijvoorbeeld het boek Jeremia. Het is boeiend om te lezen hoe die man krachtig optrad tegen het onrecht in zijn tijd. Omdat we dat herkennen proberen we in de kerk ook altijd voor de politiek te bidden. Want steun kunnen ze gebruiken" Aan het eind van het gesprek hebben we het nog even over vrije tijd. Het gezinnetje slokt veel op. Sport? Ja, de racefiets moet maar weer eens de straat op. Meedoen binnen een vereniging? Misschien, het wordt dan wel voetbal. Lekker stevig er tegen aan. En de stevige gespierde taal? Tja, daar ben ik geen voorstander van natuurlijk. Maar ik hoef ook niet altijd dominee te spelen. Ze zien aan je houding wel dat je dat liever niet hoort. Westzaan heeft er nieuwe inwoners bij, Rik Bikker, de dominee van de Christelijk Gereformeerde Kerk, samen met vrouw en kind. Foto en tekst: Peter Huisman Benecke BV bestaat 10 jaar Walter Benecke startte tien jaar geleden zijn bedrijf. Uit nood, want niemand wilde hem aannemen. Zo vertelde hij mij op de playbackshow van RODA. Want Benecke is een op en top Westzaanse onderneming, die ook menige club in het dorp ondersteunt. Het opstarten van zijn eigen bedrijf legde Walter geen windeieren. W.A. Benecke b.v. is uitgegroeid tot een gerenommeerd aannemingsbedrijf met 14 medewerkers, dat zich gespecialiseerd heeft in het werken op, langs, en in het water. Op 5 mei vierde het bedrijf het jubileum. Familie, vrienden, medewerkers, en ongeveer 300 andere genodigden waren uitgenodigd om dit te vieren. Walter Benecke en zijn vrouw `Monique en medewerkers. 13

8 Hessel de Vries: Je bent hier van harte welkom In de schijnwerper (Vanwege een tijdelijk mankement aan mijn ogen deze maand een aangepaste herhaling van een Schijnwerper uit 2004.) Vanaf de brug naar Westerkoog lijkt molen De Jonge Dirk in vergelijking met Het Prinsenhof en De Schoolmeester maar klein. Maar als je er vlak naast staat valt dat toch reuze mee. Hessel de Vries (nu 47) is sinds 1981 eigenaar. Omdat de molen op een eiland staat haalt Hessel mij per boot van de wal. Vanuit de gezellige hut nodigt hij onze lezers van harte uit ook eens een kijkje te komen nemen. Hoe oud is De Jonge Dirk? Van Oorspronkelijk stond hij op het Blauwe Pad achter de Jedelooschool in Zaandam om specerijen te vermalen. Vroeger deed men dat met zo n klein molentje als dit. Op dat pad stonden ook de molens De Huisman en De Windhond. De vermalen kaneel en nootmuskaat werd aan bakkerijen verkocht en ook ging men ermee langs de deuren. In 1914 is er een gasmotortje in de molen geplaatst, zodat hij niet meer alleen van de wind afhankelijk was. In 1958 is het buurtje vanwege stadsuitbreiding gesloopt. Het binnenwerk van de molen is toen naar De Huisman gegaan, die naar de Zaanse Schans verhuisde. Ook De Windhond staat daar. Jo Vooren heeft in die tijd dit stuk grond gekocht en De Jonge Dirk hier neergezet. In 1975 heeft de molenaar van De Schoolmeester, Arie Butterman, de molen van hem over genomen en er een aantal spullen neergezet om papier te kunnen maken. In de Zaanstreek zijn er nog maar vier molens in particulier bezit. Dit type industriemolentje kwam vroeger veel voor in de Zaanstreek. Daar kon je dus van alles op aansluiten. Zo werd er vroeger glas verstampt voor schuurpapier. Of schelpen voor cement. Maar kom nu maar aanzetten met een emmer gestampt glas Was jij als kind al helemaal gek van molens? Eigenlijk wel, ja. Mijn vader Jouke de Vries werkte bij Van de Stadt & Zoonen, een houthandel achter station Zaandam. Daar stond ook een huis bij en daar woonden wij. Op mijn negende verhuisden we naar de D. Doniastraat in Zaandam, maar ik was verknocht aan het Westzijderveld en bleef daar naartoe gaan. Ook was ik veel in De Windhond te vinden. Daar draaiden we toen met een paar jongens. Zo ook in het molentje dat Klaas Tanger achter zijn huis (in de J.J. Allanstraat) had. Later hielp ik in De Kat bij de gebr. Krijt en op De Bonte Hen. Daar zit ik op zaterdag nog steeds in de maalploeg. Wat doe je voor werk? Ik werk net als mijn vader en grootvader bij houthandel (nu) Van de Stadt in de Achtersluispolder. Vier dagen in de week, om op zondag, maandag en op afspraak ook zaterdag hier te kunnen zijn. Ik heb geen gezin, dus kan ik dat makkelijk doen. En wat doe je als je hier bent? Veel mensen vragen zich af of ik me hier niet verveel of vereenzaam, maar daarvoor krijg je niet eens de kans! Er komen vaak mensen kijken en er is zoveel werk dat je je constant afvraagt wat het eerste nodig is. Ik produceer niks. Op kleine schaal maak ik dan wel papier, maar ik laat de molen ook draaien om zoveel mogelijk omwentelingen te maken. Er zit een teller op de as en afhankelijk van het aantal omwentelingen ontvang je van de provincie een vergoeding. Ik kan bij windkracht 3 al draaien en heb vorig jaar omwentelingen gemaakt. In de zomer heb ik vijf weken vakantie, dus dan tikt het lekker aan. Ik slaap hier niet, want ik woon op Zaandijk en ben in een half uurtje met mijn bootje hier. Sta je hier altijd alleen? Nee hoor. Ik sta hier met Theo Teeuw, Henk Kroes en mijn vader. Theo is molenaar van De Held Jozua en een goede timmerman. Ik doe van alles wat: schilderen, grasmaaien, onderhoud, de inkopen, enz. Omdat ik bij een houthandel werk wil het nog niet zeggen dat ik al het hout gratis heb. Als je bij een bank werkt krijg je ook geen geld mee. Kijk, het is een klein molentje, maar er zit al met al een kluit schilderwerk aan. Met een hoop kleurtjes. Drie jaar geleden is het (kleine) watermolentje De Zwaan hier pal naast omgewaaid, maar die is helemaal hersteld en kan weer water uitslaan. Wat is jouw grondstof om papier te maken? Meestal maak ik dat van oud papier. Dat maal je eerst fijn en daarvan maak je weer mooi nieuw papier. Maar vaak kom ik daar niet eens aan toe, omdat er zoveel ander werk te doen is. Vorig jaar hebben we de hele zuidkant van de molenschuur vernieuwd en uitgevoerd in een getrapte weeg. Komt er hier ook wel eens een schuit met toeristen langs? O ja, ook wel. Men zou hier (op afspraak) ook kunnen barbecuen. Alleen kan ik een grote groep bij slecht weer hier binnen niet kwijt. Op de laatste zaterdag van september is het Zaanse Molendag en dan varen we met koolvletjes op en neer naar de wal. Wie interesse heeft kan dan komen kijken. Maar ook zo is men van harte welkom. Ik ben ik bereikbaar onder telefoonnummer om mensen ergens op te pikken. Wat is de charme om hier te zijn? Het molentje is leuk, maar ook het eilandje op zich en de hele omgeving maken het tot iets bijzonders. Zo had ik onder de dakpannen een nest winterkoninkjes. Die ouders kwamen door die deur naar binnen en vlogen er via deze deur weer uit. We hebben in een kist op een paal buiten een nest torenvalkjes gehad. Ook zie je hier wezeltjes en zelfs bij heel nat weer nog mollen. De lepelaars vliegen zo over je hoofd en een paar jaar geleden zat ik bij regenachtig weer hier aan tafel en terwijl de molen draaide landde er vlak voor mijn neus een roerdomp. Hij heeft hier zeker vijf minuten rondgelopen. Je hoort hem wel regelmatig (alsof er iemand over een fles blaast), maar zo dichtbij is toch wel uniek. Marijke van der Pol 15

9 Wim Giebels: Ik heb iets met tekenen, vorm en beelden In het kader van de rubriek Startende Ondernemer sprak ik met Wim Giebels (51). Veel aansporing heeft hij niet nodig en gebrek aan gespreksstof heeft hij zeker niet. Maar vóór het interview kreeg ik een rondleiding door het welbekende, prachtig verbouwde pand aan de Kerkbuurt nr. 1. Eindelijk was ik na jaren ook weer even in de achter het huis gelegen werkplaats van Dirk Mes. Een gesprek met Wim Giebels gaat over alles wat met vormgeving te maken heeft. Hij is van jongs af aan gefascineerd door vormen, beelden en de productie daarvan: tekenen, fotograferen, drukwerk enz. Zijn beroep? Begeleider van drukwerk, grafisch ontwerper/vormgever en studiofotograaf. Art director komt nog het meest in de buurt als je mijn beroep wil omschrijven, zegt Wim. Zijn vriendin Ronnie Gruijs en hij wonen sinds een jaar of vijf op één van de mooiste plekjes van Westzaan: naast de Weelbrug in de voormalige timmerwinkel van Dirk Mes. Ronnie heeft een kledingatelier en ontwerpt unieke kleding van veelal met de hand beschilderde stoffen. Zij groeide op in de Zaanstreek (haar vader is Westzaner). Wim is geboren in Brabant. Omdat zijn vader betrokken was bij grote bouwprojecten her en der in de randstad heeft Wim een groot deel van zijn jeugd letterlijk op bouwplaatsen doorgebracht. Na talloze verhuizingen en twee jaar werken in de VS kwam hij via Amsterdam en Sijbekarspel in Westzaan terecht. Van alle markten thuis Hij leerde in de loop van de tijd alle facetten van de reclame- en drukwereld kennen. Hij werkte o.a als zeefdrukker, als voorbereider van drukwerk, als studiofotograaf, als productieleider bij een grote uitgever en ook als teamleider bij NerocVGM in de, zoals dat heet, doorverwerking van tijdschriften (voorbereiden van de druk) Intussen zette hij met een collega een eigen reclamestudio op. Daaraan kwam een einde toen zijn collega helaas overleed. Vormen en beelden Hier in Westzaan heeft hij zijn plek gevonden en heeft hij zich gevestigd als zelfstandig ondernemer met een reclamestudio. Fysiek is de studio nog in aanbouw: de vroegere werkschuur van Dirk Mes ondergaat een ingrijpende verbouwing, zodat de activiteiten die nu in het woonhuis plaatsvinden daar naartoe verplaatst kunnen worden. Over mijn vraag wat er nou zo leuk is aan zijn werk hoeft hij niet na te denken: Ik heb altijd iets gehad met materialen, papier, tekenen, vorm en beelden. Vorm en beeld in de kunst en cultuur, maar ook in de natuur. Westzaan is op alle drie de terreinen een ware schatkamer. Daarnaast ben ik ook erg geïnteresseerd in productieprocessen: altijd bezig met dingen ontwikkelen, met de vraag hoe een proces efficiënter gemaakt kan worden en het product mooier. Het is steeds weer een uitdaging een artistiek of commercieel product en de mensen voor wie het bedoeld is, bij elkaar te brengen, zodat zij er blij mee zijn. Bedrijvig Westzaan Ondanks zijn artistieke aspiraties is de klant, de opdrachtgever heel belangrijk voor Wim. Zijn aanpak is klantvriendelijk, laagdrempelig en plooibaar. Hij heeft veel plannen voor de toekomst: de studio inrichten, nog meer aan fotografie doen. Heel graag zou hij een fotoboek willen maken waarin hij niet alleen iets kan laten zien van de schoonheid van cultuur en natuur, maar ook van de historie, de zingeving en de zeggingskracht daarvan. Op dit moment is hij druk bezig een uniek project op te zetten: Bedrijvig Westzaan. Gefascineerd en geïnspireerd door het grote aantal en de enorme verscheidenheid aan bedrijven in ons dorp heeft hij het plan opgevat een boek te maken waarin de deelnemende bedrijven zich op één pagina presenteren middels artistiek verantwoorde foto s van hun bedrijf met begeleidende tekst. Bij voldoende deelname zal het boekwerk gratis huis aan huis verspreid worden in Westzaan. Landelijk wonen Over wonen in Westzaan is Wim heel enthousiast: Westzaan is een heel bijzonder dorp. Het is het mooiste lintdorp dat ik ken. Een monumentaal, maar levend dorp met een rijke geschiedenis en een prachtige natuurlijke omgeving. Het is ruimtelijk, je woont er landelijk, maar toch heel dicht bij de grote stad. De populatie is op zijn minst kleurrijk te noemen. Kortom: ik heb het hier heel erg naar mijn zin. WG Productions. Wim Giebels, Kerkbuurt 1, 1551 AB Westzaan. Tel , Sef Naus Grutto tax Tijdens een bijeenkomst van natuurbelanggroepen in het Bannehof is er gesproken over een nieuw subsidiesysteem voor de buitengebieden. Subsidies voor natuur zijn geen vetpot, natuur blijft een luxe product. Een mogelijke inkomstenbron is ROOD voor GROEN. Op zich een goed idee: je offert een stuk veenweide (GROEN) op voor woningbouw (ROOD). De waarde van boerengrasland is ongeveer 2 euro per vierkante meter, mag je er woningen bouwen dan is die 400,- voor een m2. Toen ik vroeg hoeveel miljoen Saendelft en Willis hadden opgebracht voor groen bleef het zo stil dat ik denk dat het niet goed zal werken. Een van de aanwezigen (geen ambtenaar) kwam met een mogelijke extra-financieringsbron voor de veenweidegebieden. Zijn voorstel gaat in op het principe, wie ergens van geniet moet er ook voor betalen. Als voorbeeld: met een museumjaarkaart steun je de musea in Nederland. De redding voor de grutto in Zaanstad is Gruttotax. Met deze gemeentelijke belasting zou de veenweide vol met de grutto s behouden blijven. Op zich genomen een nobel streven, maar is het haalbaar? Daarvoor maar eens een berekening die op een bierviltje past. Eén ha grutto = 1000,- x 2000 ha. veenweide = 2 miljoen euro per jaar gedeeld door 140 duizend inwoners = 14,30 p/p. Voor een gezin met twee kinderen dus bijna 60,-. Wat krijg je dan voor je geld. Een prachtig landschap met gras, riet en water. Natuurlijk met de koeien, schapen en hazen en in het voorjaar de grutto. Maar kan je het openluchtmuseum van de Grutto dan bezoeken? Helaas dat is wat moeilijk. Een bezoek gaat ten koste van de collectie, je mag vanaf de omliggende fiets- en wandelpaden kijken. Ik betwijfel of je hier de handen van de Zaankanters voor op elkaar krijgt. Als dit zou lukken dan is de volgende belasting die bedacht wordt de inverdantax. Voor een prachtig nieuw centrum. Hierbij nodig ik u uit voor een gratis bezoek aan het Guisveld. Tijdens de Pinksterdagen 4 en 5 juni is er Wandelen over Water. De ingang is bij Station Wormerveer en dan de borden volgen. De toegang is gratis. Nou gratis is het, als ik eerlijk ben, ook niet. Elke Nederlander betaalt 6,24 belasting aan Staatsbosbeheer. Maar hiervoor krijg je gratis toegang op 92% van de 225 duizend hectare natuurgebied in Nederland dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Voor vragen en opmerkingen Eric van Gerrevink of staatsbosbeheer.nl 17

10 Klas van de maand Eén op de vier kinderen is te zwaar. Waarom weten we allemaal. Teveel snacks en snoep, te weinig bewegen. En daar heeft Albert Heijn iets op verzonnen, namelijk het advies lunchpakket. Voor de kids van groep acht natuurlijk van belang, want vanaf september is het niet meer tussen de middag een broodje thuis eten, maar dan gaan de lunchpakketten mee. En gooi die nou niet onderweg of op school weg om vervolgens de snoepautomaten, benzinestations, of snackbars leeg te vreten. Nee, gewoon je lunchpakket Obs De Kroosduiker groep 8 opeten, dan blijf je mooi op gewicht. En ga sporten, bijvoorbeeld bij RODA (is voorzitter Knossen ook weer een beetje happy), of ga voetballen bij VVV Westzaan, of tennissen, of gymnastieken bij Jahn, of straks darten in het dorpshuis. What ever. En wat zit er dan in dat AH lunchpakket hoor ik alle kritische ouders denken. Brood natuurlijk met kaas, kipfilet, appelstroop. En fruit, en melk, en yoghurtdrink met 0% vet. Het smaakte de kids in ieder geval best, Jelle was recordhouder met wel tien boterhammen, die kan straks een extra tas meenemen naar school alleen al voor zijn De groep van klas 8 (vlnr): Martijn Sman, Jorijn Kuster, Jeroen van Westrop, Danny Freudenborg, Daan van Gerrevink, Liz Kooij, Meliasa de Jong, Shannen Peroti, Anna Witberg, Ashley van de Poll, juf Bianca Rovekamp lunchpakket. Toen ik het erover had met juf Bianca schoot ze spontaan in de lach. Natuurlijk vraag ik waarom ze moet lachen, voor hetzelfde geld lacht ze mij uit. Maar nee, het was haar opgevallen dat een aantal kids de korstjes van het brood afhaalt, of geen bruin brood lust, m.a.w. zijn die kids al klaar voor het genadeloze voortgezet onderwijs? Elf kids gaan naar het VMBO, eentje naar het HAVO/ VWO. Er heerste een uitgelaten stemming op school wat alles te maken had met het feit dat het zaterdag Koninginnedag was, en de meivakantie voor de deur stond. Die meesters en juffen hebben toch ook een beroerd leven, mag ik ze vaak cynisch op de mouw spelden. Ze kunnen er gelukkig om lachen. Of was de stemming zo omdat Paul van Duijn Meester Paul aan het einde van het schooljaar weg gaat. Weg gaat? hoor ik u verschrikt reageren, jawel. Dertig jaar lang was hij het bekende gezicht van Kroosduiker Zuid. Zijn halve leven voor de klas in Westzaan, wie kent m niet. En dan gaat ie weg, waarheen? Naar Krommeniedijk. Is dat nou een verbetering? Afijn, volgende maand meer over Paul van Duijn, want die sluipt natuurlijk niet stiekem het dorp uit. Zo kids, als de wiedeweerga leren boterhammen smeren, en zet m op, volgend jaar. Groet, Koert. Uitslag ANBO Klaverjassen en Sjoelen Klaverjassen: 1. hr. De Wit : punten 2. mevr. Dijkema : punten 3. mevr. Klerk: punten Marsenprijs: mevr. Dijkema 47 punten Sjoelen: mevr. De Graaf: punten Tini de Gunst: punten mevr. Rink: punten Drie kampioenen bij Jahn Elk jaar organiseert het district Zaanstreek/Waterland turnwedstrijden waaraan de beste turn(st)ers van alle verenigingen in deze regio aan mee kunnen doen. Aan deze wedstrijden (3 per jaar) doen enige honderden kinderen mee, waarbij iedereen dan weer op zijn eigen niveau en leeftijd is ingedeeld. Van Jahn deden er 21 meiden en 2 jongens mee. Ze hebben heel wat prijzen in de wacht gesleept. Echte toppers waren Mylena Peereboom, Amber Vromans en Lisanne Fritsma, zij werden allemaal op hun eigen niveau districtskampioen! Amber turnde op niveau 13, Mylena en Lisanne op niveau 14, beiden in een andere leeftijdscategorie. Gezocht: dames en heren voor de Jahn conditietraining op de woensdagavond Tijdens deze 11 2 uur is er geen officiële leiding aanwezig maar wordt er gezamenlijk gesport. De groep bestaat op dit moment uit te weinig mensen en daarom zoeken wij versterking. Er wordt gestart met een warming up om de spieren warm te maken. Daarna worden oefeningen gedaan om het lijf strak en in conditie te houden. Tot slot wordt een balspel gespeeld. Een gezellige avond sport waar je moe en voldaan van thuis komt. Heeft u belangstelling kom dan vrijblijvend een aantal keren meedoen. Tijd: woensdag uur. Plaats : gymzaal Kroosduiker Noord. Ingang Kerkbuurt t.o. nr. 20 Westzaan Informatie: Iep Wiselius, telefoon Start nieuwe seizoen: 7 september ANBO naar het fruitcorso. Het is de bedoeling om zaterdag 9 september naar het fruitcorso te gaan in Tiel. De reden dat dit al zo vroeg in het jaar bekend gemaakt wordt, is dat er altijd een grote toeloop is voor dit schitterende gebeuren. En om er zeker van te zijn dat we een goede plaats op de tribunes bemachtigen, is er in overleg met het reisbureau afgesproken om zo snel mogelijk dit reisje te bestellen. Tot uiterlijk 26 mei kunnen de leden zich opgeven bij de bekende adressen. De prijs is voor leden 30, voor introducés 35,- Als u lid wordt, dan hoeft u die 5,- extra niet te betalen. Bij opgave dient u direct te betalen. U wordt 9 september omstreeks 9.00 uur verwacht in W.C. Lambert Metisz. Daar nemen we eerst koffie met een koekje en vertrekken om 10:00 uur per touringcar naar Tiel. Ook krijgt u nog een lunch met kroket. Reageer niet te Iaat want VOL = VOL. Trekking 18 e Grote Westzaanse Loterij De trekking werd verricht door notaris mr. N. Vanderveen in het bijzijn van bestuurders van de WG en vertegenwoordigers van verenigingen en de beide scholen. De uitslag is als volgt: 1 e prijs: nr ,- cheque Rabobank S. Poppes, Watermolenstraat 67 2e prijs: nr ,- cheque Rabobank Doris Le Fèvre, Groene Jagerstraat 11 3 e prijs: nr ,- waardebon De Jager, T. Slagterstraat 19 4 e prijs: nr ,- waardebon C. Valk, J.J. Allanstraat e prijs: nr dinerbon De Prins Boon, Jac. v. Waertstraat 56 6 e prijs: nr ,- waardebon D. Smit, J.J. Allanstraat e prijs: nr ,- waardebon P. Koomen, Overtoom 50 8 e prijs: nr ,- waardebon S. Hotting-Flipse, Wildemanakker, Koog. 9 e prijs: nr ,- waardebon Fam. Non, Nauernasche Vaartdijk e prijs: nr ,- waardebon M. Schoen, De Kerseboomstr 13 19

11 Puzzel van Peter In de puzzel van de vorige maand is helaas de laatste regel weggevallen. Ons excuus daarvoor. De oplossing van de puzzel is: potjesjongen. Uit de goede inzendingen trokken wij als winnaar: G.W. Kroes-Kievit, De Busken, Assendelft Stuur of breng de oplossing van deze puzzel, onder vermelding van uw naam en adres, vóór 1 juni naar een van de inleveradressen en u dingt mee naar een cadeaubon van 10,- De winnaar krijgt automatisch bericht. Veel succes! Inleveradressen: Bloemsierkunst Albers, J.J. Allanstraat 335 Gré Jongewaard, Nauernasche Vaartdijk 4 H.J.Harrewijne, Lambert Meliszstraat 26 G. ten Cate, t Hoenstraat 24 Koert Klerk, Middel over 3 Bij iedere rij zijn twee woorden omschreven. De laatste drie letters van het eerste woord zijn de eerste drie letters van het tweede woord. Bijvoorbeeld: rusten + schildersmateriaal = slapenseel. De 3 gemeenschappelijke letters zijn hier onder aangegeven. Ook is de eerste letter van de rijen gegeven. Er blijven na oplossing 1 beginletter en 2 drieletterwoorden over die samen een woord opleveren. Als oplossing dat woord inzenden! groente + niet gezonde reptiel + keukenkruid deel van Zaanstad + bordspel ook naam voor Nederland + niet zelfde perioden van jaar + hersens gebruiken geste + vrucht achterwerk + iets nieuws vinden laagste + deel van bloem voedsel van walvis + laten zien vrucht + het ten huwelijk vragen manier van lopen + jaarseizoen bijnaam voor type volkswagen + niet goed krachtig + toegeven kerkfunctionaris + hoofdsieraad ruimte onder huis + getal B - E - G - H - K - K - K - K - O - M - P - P - S - S - W - Z AAN - AAR - AND - DAM - DEL - DEN - DER - DIL - ERK - LEN - MAN - ONT - OOR - TON - STE - VER - ZIE Ingrediënten 100 g half-om-halfgehakt 1 eetlepel bloem 1 2 eetlepel peterselie (fijngehakt) 25 g kaas (jongbelegen, aan één stukje) olie (om te frituren) 1 2 eetlepel gehaktkruiden 1 ei paneermeel 1 2 theelepel mosterd (Zaanse) Bereiding (Bereidingstijd: 15 minuten) 1. Snijd de kaas in zeer kleine blokjes van 1 2 cm. Zaanse gehakt-kaaskroketjes 2. Klop het ei los. 3. Meng het gehakt met 1 2 eetl. paneermeel, 2 eetl. ei, de kaas, de kruiden, de mosterd en de peterselie. 4. Vorm van het gehakt 2 rolletjes. 5. Wentel de gehaktrolletjes eerst door de bloem, vervolgens door de rest van het ei en als laatste door een laagje paneermeel zodat ze helemaal bedekt zijn. 6. Verwarm de frituurolie tot ca. 170 C en frituur de Zaanse gehakt-kaaskroketjes in 4-5 minuten goudbruin en gaar. Lekker met tomatenketchup, mosterd of mayonaise. We hebben het wel eens over de begrafenis, maar niet over wat er met de achterblijvers gebeurt. Uw leven financieel op orde, ook als uw partner overlijdt Er zijn leukere onderwerpen, maar je krijgt er allemaal een keer mee te maken. We lezen het wel eens in de krant: mensen die in de bloei van hun leven plotseling overlijden door ziekte of een ongeval. Ver van uw bed? Dat hopen we van harte, maar is het verder weg dan diefstal van uw auto? Stel dat het toch gebeurt. Naast alle emotionele problemen die een overlijden met zich meebrengt, zijn er vaak ook grote financiële zorgen. En dat is wel het laatste waar u zich op zo n moment mee bezig wilt houden. Toch verzekert u uw auto wel, en hebben veel Nederlanders onvoldoende geregeld voor als hun partner er niet meer is. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank waaruit u verschillende citaten terugleest in dit artikel. Is alles bij u ook goed geregeld als het allerergste gebeurt? Als ik of mijn vrouw komt te overlijden, vervalt een derde van de hypotheeklening. Weinig mensen nemen de tijd om over de gevolgen van een overlijden na te denken. Mensen die dat wel doen, komen tot nieuwe inzichten. Veel Nederlanders hebben bijvoorbeeld al een overlijdensverzekering bij hun hypotheek. Daarmee verlagen ze de lasten die ze voor hun huis betalen. Slechts weinig mensen betalen daarmee hun volledige hypotheekschuld af. Hoe zit dat bij de begrafenispolis die veel mensen hebben? Houdt u daarin rekening met de steeds duurder wordende uitvaart op dit moment gemiddeld in Nederland? Veel mensen vergeten bovendien een paar andere financiële problemen die kunnen ontstaan als één van de partners plotseling komt te overlijden. Het zal moeilijk worden om in hetzelfde huis te blijven wonen. Hebt u bijvoorbeeld op dit moment een huurwoning? Dan wilt u daar waarschijnlijk ook na het overlijden van uw partner blijven wonen. U moet de huursom wel in uw eentje opbrengen. En niemand verwacht dat de huren de komende jaren dalen. Datzelfde geldt voor andere vaste lasten als gas, water, licht, kabel, internet en telefoon. Het is mooi als alles onder één dak geregeld kan zijn. Uw adviseur zet graag even met u op een rijtje welke kosten in uw geval een rol spelen. Samen met u berekent hij welk bedrag er beschikbaar moet zijn als u er niet meer bent, of als uw partner er niet meer is. En voor hoe lang u dat bedrag wilt verzekeren. Twintig jaar? Dertig? Tot de kinderen uit huis zijn? En de premie? Een vrouw van 35 sluit al een Partner & Kind Verzekering die uitkeert voor iets meer dan twaalf en een halve euro per maand. Voor het dubbele bedrag regelt ze meteen een uitvaartdekking voor zichzelf en haar twee kinderen. Wilt u een glashelder advies? Neem dan contact met de adviseurs van Rabobank Zaanstreek, zij zijn bereikbaar op telefoonnummer

12 EEN LEZER Laatste eer? Zondagmiddag 23 april rond vier uur ligt een mannetjes eend stil op de weg. Vanuit de verte zag ik al een rond Schrijft hoopje liggen dat verdacht veel op een bolletje veren leek. En jawel; een woerd ligt doodstil op de rijbaan, beweegt nog wel zijn koppie. Op de stoep staat een witte eend, ze stapt wat doelloos heen en weer. Wat te doen? Auto s uit de tegenoverliggende richting rijden langzaam voorbij. Ik ben geen held in het oppakken van beesten. Ik zet mijn fiets op de stoep en bel lukraak aan bij het huis waar ik voorsta. Een klein meisje opent de voordeur, onmiddellijk gevolgd door haar oma. Goedemiddag, er is een eend aangereden zeg ik en ik zoek hulp om hem van de weg af te halen. Oh wat sneu, zegt de bewoonster. Ze verdwijnt en ik loop terug naar de weg om te voorkomen dat auto s over hem heen rijden. Tot nu toe is niemand gestopt. En niemand stopt terwijl ik daar op de weg sta. De dame komt aanlopen, zij heeft paarse werkhandschoenen aangetrokken en buigt zich over de eend heen. Hij is doodgegaan, zeg ik. Zijn groene kopje ligt nu helemaal uitgestrekt op de stenen. Een minuscuul bloedspoor loopt uit zijn snavel. De vrouw tilt de eend voorzichtig op. Onder zijn lijf komt een dikkige bloederige plek tevoorschijn. Het is duidelijk. Ik leg hem maar even in de berm, zegt ze. Hij ligt daar nog niet of het vrouwtje steekt pardoes de weg over, ze zou bijna een tweede aanrijding veroorzaken. We kunnen haar niet helpen. Nu houdt ze kennelijk de wacht in de berm tot ze begrijpt dat hij echt niet meer zal opstaan. De bewoonster belooft de dierenambulance te bellen. Het beestje ligt immers ter hoogte van haar huisnummer, zegt ze. Ik bedank haar hartelijk voor de dapperheid die ik niet heb en fiets door. Enigszins geschokt dat waarschijnlijk een tien- twintigtal of meer auto s, ik weet het niet, door gereden zijn, terwijl daar midden op de weg een eend ten eerste al door iemand aangereden is en vervolgens ligt dood te gaan. Ik weet niet hoe het afgelopen is, of de dierenambulance dode dieren ophaalt. Maar mijn vraag aan u is: heeft ook een eend niet recht op verzorging en uiteindelijk voor dit beestje een klein beetje laatste eer? Marieke Steur Centrale huisartsenpost en apothekersdiensten juni 2006 Wanneer u s avonds vanaf uur tot de volgende morgen 8.30 uur medische hulp nodig hebt, dan dient u te bellen: In de weekeinden en tijdens de feestdagen is dit nummer 24 uur bereikbaar. De nachtdienst is alleen bedoeld voor spoedrecepten, er slaapt iemand in de apotheek. Spoedrecepten zijn recepten die u kort tevoren van een arts hebt gekregen, voor medicijnen die meteen moeten worden gebruikt. Vr Za Zo Ma Di Wo Do Apotheek Assendelft Apotheek Bakker Apotheek Oostzaan Apotheek Krommenie Apotheek Romijn Apotheek Assendelft, Dorpstraat 448, 1566BT Assendelft, tel , fax Apotheek Bakker, Oostzijde 18, 1502BG Zaandam, tel , fax Apotheek Oostzaan, Zuideinde 80, 1511GH Oostzaan, tel , fax Apotheek Krommenie, Rosariumplein 15, 1561DX Krommenie, tel , fax Apotheek Romijn/MC de Vaart, Stationstraat 110, 1506DK Zaandam tel , fax Spreekuren Westzaanse huisartsen Hr. J. H. de Heiden en mw. G. N. van Altena Zuideinde 73 Vrije spreekuren: maandag, woensdag en vrijdag van uur Afspraakspreekuur: donderdag van uur Torenstraat 4 Vrije spreekuur: dinsdag van uur Afspraakspreekuren: maandag en woensdag van uur donderdag en vrijdag van uur Dagelijks via telefoon : Van uur: aanvragen visites, consulten en recepten.an uur: inlichtingen over onderzoeken en als u de dokter persoonlijk wilt spreken. K e r k d i e n s t e n Doopsgezinde Gemeente (alle diensten beginnen om u.:) 4 juni Pinksteren gezamelijke dienst Zaanstreek. Doopsgezind 11juni ds. F. v.d. Meulen. 18 juni zr. T. Jonker Voort. 25 juni br. IJke Aalders. Christelijk Gereformeerde Kerk 4 juni, eerste pinksterdag 9.30 en uur: ds. R. Bikker ma 5 juni, tweede pinksterdag 9.30 uur: eesdienst 11 juni 9.30 en uur: ds. G. van Roekel, Putten 2 e collecte: Extra kerk 18 juni uur: ds. P.J. den Hertog, Zaandam uur: ds. H.P. Brandsma, Hoorn 25 juni 9.30 en uur: ds. R. Bikker Hervormde/gereformeerde Federatie (alle diensten beginnen om 10 u.:) 4 juni ds M.M. Kwant Pinksteren, dienst van Schrift en Tafel 11 juni ds N.A. Schuman, Duivendrecht 18 juni ds M.M. Kwant 25 juni ds G.R. v.d. Vegt, Zaandam Gereformeerde Gemeente 5 juni (Tweede Pinksterdag) uur leesdienst Wo 7 juni uur ds. J.J. Tanis 11 juni 10 en uur leesdienst 18 juni 10 en uur leesdienst Wo 21 juni uur ds. A.J. Gunst 25 juni 10 en uur leesdienst Wo 28 juni uur ds. G. Clements COLLECTE HARTSTICHTING De opbrengst van de collecte in Westzaan is 2365,27 Wij willen alle Westzaners hartelijk bedanken voor hun bijdrage en alle collectanten voor hun inzet Fred en Herma Standplaats bibliobus Iedere woensdag staat de bibliobus op de volgende tijden en plaatsen in Westzaan. t Hoenstraat: uur, Plan Molenaar/ Jagerslust: uur Torenstraat: uur. PWZ Achmeabus De PWZ-Achmeabus staat elke vrijdag van tot uur in de Torenstraat Colofon Redactie: Peter Huisman, Koert Klerk, Sef Naus, Correctie : Tjakko Bos Marie Kleij Fotografie : Koert Klerk Peter Huisman Opmaak : Peter Huisman Druk : Drukkerij Stuba Inleveren kopij: Sef Naus, Watermolenstraat 10, 1551 BD Westzaan Bij voorkeur via Voor advertenties Dick Schoolmeester Middel SR Westzaan tel: Secretariaat bestuur: Jeannet Vollenga, Middel 165, 1551 SV Westzaan telefoon: Financiële Administratie: Cees van Oostenbrugge J.J. Allanstraat 182B, 1551 RR Westzaan Telefoon: Bankrelatie: Rekeningnummer: Postrekeningnummer Kopij Mededelingen en verenigingsnieuws voor het volgende (juli/augustus) nummer dienen uiterlijk vóór 1 juni op het adres Watermolenstraat 10 te worden bezorgd. Maar liever nog ontvangen wij uw kopij per . De volgende krant verschijnt 23 juni 2006 Volgende maand de langste dag alweer. Trekt u er wat tijd voor uit? 23

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Ik Eet Het Beter. Een lekkere en gezonde lunch! Ik Eet Het Beter

Ik Eet Het Beter. Een lekkere en gezonde lunch! Ik Eet Het Beter Een lekkere en gezonde lunch! Ik eet het beter Hallo, allemaal ik ben Gaby en zit in groep8. En ik ga jullie iets vertellen over wat we twee weken geleden hebben gedaan. Het was 20 maart toen we van de

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Lesbrief over Leerplicht

Lesbrief over Leerplicht Lesbrief over Leerplicht Donderdag 19 maart 2015: Dag van de Leerplicht! Leerplicht? Hoezo? Ik ga toch gewoon naar school!? Ja, voor de meeste kinderen in Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 5

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 5 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 5 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

DE DIENST VAN HET WOORD. Gebed bij de opening van het Woord. Inleiding bij het thema

DE DIENST VAN HET WOORD. Gebed bij de opening van het Woord. Inleiding bij het thema Zondag 17 januari 2016-2 e zondag na Epifanie THEMA: Ruth voelt zich welkom DE DIENST VAN HET WOORD Gebed bij de opening van het Woord Inleiding bij het thema Ruth voelt zich welkom, dat is het thema van

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1 11 maart 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 14 Agenda maart zo 20-3-16 kerk schooldienst do 24-3 16 Nieuwsbrief 15 vr 25-3-16 Goede Vrijdag ma 28-3-16 Tweede Paasdag april ma 4-4-16 cito herfstleerlingen gr.

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Antwoorden Thema 6 Wonen

Antwoorden Thema 6 Wonen Antwoorden Thema 6 Wonen Luisteren Oefening 2 1 b Hun etage is te klein. 2 een grote woonkamer twee slaapkamers een tuin of een balkon een nieuw huis in of vlakbij het centrum wonen 3 a maximaal 250.000

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Schoolkrant. Juli 2015

Schoolkrant. Juli 2015 Schoolkrant Juli 2015 Inleiding Shakira Naar de middelbare school! Interview juf Sanne over het kamp van groep 7/8. Interview juf Femke over bruiloft 25 jaar jubileum Over ons Spelletjes Shakira Geschreven

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Brengen en halen met de auto

Brengen en halen met de auto obs De Spiegel Brikstraat 6 1503 BK Zaandam 075-6164781 info@obsdespiegel.org www.obsdespiegel.org schooljaar 2014 2015 9 januari 2015 Belangrijke data: AGENDA woe 14 januari 9.00 10.30 uur VVE-thuis Do.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk!

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! In onze vorige Zing In hebben we het gehad over de druk die op jonge mensen wordt gelegd, op de vaak hoge eisen die we aan hen stellen. Maar niemand is

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie