Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1 Ondernemerschapsmonitor 2011 Stadsregio Arnhem Nijmegen Pagina 1 van 22

2 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus KZ Arnhem internet: Auteur: E.A.F. Hammink, beleidsmedewerker regiostimulering T (026) F (026) Arnhem, februari Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten of andere onvolkomenheden in deze publicatie. Pagina 2 van 22

3 Samenvatting Het algemene beeld in de Stadsregio Arnhem Nijmegen van 2011 ten opzichte van 2010 is als volgt: Het aantal startende bedrijven bereikte in 2011 een hoogte van bedrijven. Een stijging van 8,2% ten opzichte van Op drie sectoren na is er in alle sectoren sprake van een toename van het aantal startende bedrijven. De toename van de starters in de sector industrie is de meest opvallende. Er wordt het meest gestart in de branche gezondheid en welzijn. Landelijk stijgt het aantal starters met 9,0%. Het aantal nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen stijgt met 21,3%. Landelijk is sprake van een stijging met 22,3%. In de helft van het aantal sectoren is sprake van een toename van het aantal oprichtingen, de andere helft vertoont een daling. Het aantal bedrijven dat de deuren definitief sloot, bedraagt Dit is een stijging van 6,4% ten opzichte van vorig jaar. Landelijk namen de opheffingen toe met 10,2%. Ondanks deze overall stijging is de daling van het aantal opheffingen binnen de bouw het opvallendst. Er zijn per saldo bedrijven bijgekomen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit betekent een stijging van 15,4%. In Nederland stijgt de aanwas met 13,4%. Van alle gemeenten in de Stadsregio is de aanwas het sterkst in de gemeente Arnhem, op de voet gevolgd door de gemeente Nijmegen. Pagina 3 van 22

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Starters Nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen Opheffingen (algemeen + faillissementen) Saldo starters+oprichtingen opheffingen + faillissementen (aanwas) Bijlagen...20 Pagina 4 van 22

5 Ondernemerschapsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Inleiding De Ondernemerschapsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen brengt actuele ontwikkelingen in beeld die betrekking hebben op ondernemingen in de Stadsregio. Elk halfjaar, en aan het einde van elk kalenderjaar wordt het aantal starters, nieuwe dochterbedrijven/nevenvestiging, opheffingen en migraties onderzocht. In deze jaarrapportage worden de gegevens steeds zowel per jaar als op langere termijn weergegeven. Ook wordt een verdeling naar bedrijfssectoren gemaakt. De cijfers worden als totaal voor de gehele regio en per gemeente weergegeven. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de landelijke cijfers. Gebiedsindeling De Stadsregio Arnhem Nijmegen bestaat uit de volgende 20 gemeenten: Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Leeswijzer De ondernemerschapsmonitor is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 komt de ontwikkeling van het aantal startende bedrijven aan de orde. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de ontwikkeling van het aantal nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen. Hoofdstuk 4 behandelt de opheffingen, waarna in het vijfde hoofdstuk de aanwas ((totaal aantal starter + oprichtingen) minus (opheffingen + faillissementen)) van de ondernemingen aan bod komt. Afgesloten wordt met de bijlagen. Pagina 5 van 22

6 2 Starters Ontwikkeling starters op de lange termijn Starters Stadsregio Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het aantal startende bedrijven de afgelopen jaren flink in de lift zit. Het aantal starters bereikte in 2011 een hoogte van bedrijven. Dit betekent een groei van 8,2% ten opzichte van de startende ondernemingen in Gelet op de gevolgen van de economische teruggang van de afgelopen periode en de stijgende onzekerheid, is deze stijging opvallend te noemen. Voor een groot deel kan de stijging van het aantal startende bedrijven in de afgelopen jaren worden toegeschreven aan de invoering van het nieuwe Handelsregister. Met de invoering van het nieuwe Handelsregister op 1 juli 2008 is (en wordt) de populatie vergroot. Veel organisaties die voorheen niet verplicht waren in te schrijven, moeten zich nu wel registreren. Het gaat hier bijvoorbeeld om de vrije beroepen (b.v. artsen en notarissen) en (semi)overheidsinstanties. De nieuwe groep inschrijvers met name de zorg en cultuur - kent veel startende bedrijven. Er is derhalve sprake van een trendbreuk in de cijfers vanaf deze datum. Een andere reden die de stijging kan verklaren is de al dan niet gedwongen start van veel bedrijven. Veel mensen die werkloos zijn geworden (of dreigen werkloos te worden), starten een bedrijf. Pagina 6 van 22

7 Startende bedrijven per bedrijfssector In onderstaande tabel zijn de starters weergegeven naar bedrijfssector: Starters per sector absoluut in % in % NL Landbouw en visserij ,0% 9,8% Industrie ,6% 10,2% Bouwnijverheid ,2% 19,6% Groothandel ,2% 5,7% Detailhandel ,8% 3,9% Horeca ,1% 6,9% Vervoer ,7% 7,3% Financiën ,9% 2,3% Adviesdiensten ,5% 11,6% Facilitaire diensten ,9% 12,3% Persoonlijke diensten ,3% 7,6% Algemene diensten ,0% 3,2% Totaal ,2% 9,0% Kijkend naar de verschillende bedrijfssectoren dan neemt het aantal starters, op drie na, in alle sectoren toe. Met name in de industrie en de facilitaire dienstverlening neemt het aantal startende bedrijven flink toe. In laatst genoemde sector stijgt het aantal starters met 139, dit komt neer op een stijging van 17,9%. In vergelijking met Nederland is de procentuele stijging van het aantal starters in de Nederland iets sterker. Landelijk stijgt het aantal startende bedrijven met 9,0% tegenover 8,2% in de Stadsregio. Landelijk is in alle sectoren sprake van een toename. Vergeleken met Nederland neemt het aantal starters in de Stadsregio vooral toe in de industrie en in de vervoerssector. Daarentegen blijft het aantal starters in de landbouw en visserij, de bouw, de financiën en de persoonlijke dienstverlening achter. Pagina 7 van 22

8 Top 10 branches startende ondernemingen 2011 Gezondheid en welzijn Economische diensten Cultuur,recreatie Fotografie,beurzen,ov. Reparatie,postorders Automatiseringsdiensten Kapper,schoonh.verz.,ov. Groothandel Overheid en onderwijs Bouwspecialismen Bovenstaand de 10 populairste branches om een bedrijf te starten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Vergeleken met de top 10 van 2010 zijn er weinig veranderingen. Net als vorig jaar staat de branche Gezondheid en welzijn stevig aan kop. In de branches vinden we wel veel vrouwelijke starters die aan de slag gaan in de thuiszorg of als verpleegkundige. Op nummer twee de economische dienstverlening. Vooral organisatieadviesbureaus zijn geliefd. De branche cultuur en recreatie vinden we terug op plaats 3. In deze branche zitten veel starters in de kunstsector (beeldhouwers, acteurs, kunstschilders ed.). Daarnaast zijn schoonheidsalons, nagelstudio s, kappers, webwinkels en klussenbedrijven populair. Pagina 8 van 22

9 Startende bedrijven per sector naar gemeente Startende ondernemingen per sector % TOTAAL Algemene diensten Persoonlijke diensten Facilitaire diensten Adviesdiensten Financiën Vervoer Horeca Detailhandel Groothandel Bouw Industrie Landbouw Arnhem ,5% Beuningen ,6% Doesburg ,0% Duiven ,3% Groesbeek ,0% Heumen ,9% Lingewaard ,3% Millingen aan de Rijn ,5% Montferland ,7% Mook en Middelaar ,5% Nijmegen ,5% Overbetuwe ,1% Renkum ,1% Rheden ,6% Rijnwaarden ,9% Rozendaal ,6% Ubbergen ,0% Westervoort ,8% Wijchen ,6% Zevenaar ,1% Totaal Stadsregio ,2% De meeste startende bedrijven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn (vanzelfsprekend) te vinden in de twee grootste gemeenten: Arnhem en Nijmegen. Het aantal starters in de gemeente Arnhem in 2011 komt uit op In Nijmegen zijn dat er Het leeuwendeel van de startende bedrijven komt voor rekening van de dienstverlening en de detailhandel. Na de gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn de meeste starters in de Stadsregio afkomstig uit de gemeenten Lingewaard en Rheden. Het aantal startende bedrijven bedraagt hier bijna 300 ondernemingen. De minste startende bedrijven zijn te vinden in de gemeente Rozendaal, namelijk 9. Pagina 9 van 22

10 Startende bedrijven per 1000 inwoners Startende ondernemingen per 1000 inwoners ,7 6,2 6,7 6,8 6,0 5,6 7,3 3,9 4,8 6,6 8,8 6,3 6,3 6,6 4,4 6,0 7,0 7,8 5,5 5,8 7,7 2 Arnhem Beuningen Doesburg Duiven Groesbeek Heumen Lingewaard Millingen aan de Rijn Montferland Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rijnwaarden Rozendaal Ubbergen Westervoort Wijchen Zevenaar Gemiddeld Het gemiddelde aantal startende bedrijven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen per 1000 inwoners komt uit op 7,7. Vorig jaar was dit nog 7,3. Inzoomend op de verschillende gemeenten, dan scoort de gemeente Arnhem het hoogst met 10,7 (vorig jaar was dit 9,5). In de gemeente Millingen aan de Rijn is het aantal starters per 1000 inwoners het laagst, namelijk 3,9. Pagina 10 van 22

11 3 Nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen Ontwikkeling nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen Oprichtingen Stadsregio Zoals bovenstaande grafiek laat zien, is het totaal aantal nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen in 2011 weer rond het niveau van 2008 gekomen. In 2010 werden nieuwe nevenvestigingen / dochterondernemingen in het handelsregister ingeschreven. In 2011 is dit aantal gestegen naar Dit komt neer stijging van 21,3%. Dit betekent een flinke herstel na een daling in Ontwikkeling nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen per bedrijfssector Oprichtingen per sector absoluut in % in % NL Landbouw en visserij ,8% 13,6% Industrie ,8% 17,9% Bouwnijverheid ,8% -21,2% Groothandel ,5% -3,7% Detailhandel ,7% 58,3% Horeca ,0% 52,0% Vervoer ,2% 19,6% Financiën ,5% 32,0% Adviesdiensten ,5% 0,6% Facilitaire diensten ,8% 2,6% Persoonlijke diensten ,2% 7,0% Algemene diensten ,9% 115,5% Totaal ,3% 22,3% In totaal is het aantal nieuwe dochterondernemingen/nevenvestigingen in 2011 met 21,3% gestegen ten opzichte van In de Stadsregio noteren evenveel sectoren een daling als een stijging. Wat direct opvalt, is de grote stijging die zich voordoet in de sector algemene diensten en in het bijzonder de oprichting van Huizen voor verstandelijk Pagina 11 van 22

12 gehandicapten en psychiatrische cliënten. Verklaring hiervoor is de registratie van deze niet commerciele vestigingen van verenigingen en stichtingen door de wetswijziging (NHR). De grootse procentuele dalingen doen zich voor in de bouwnijverheid en in de landbouw en visserij. Landelijk is het aantal nieuwe dochterondernemingen/nevenvestigingen gestegen met 22,3%. In Nederland neemt het aantal oprichtingen alleen af in de sectoren bouw en groothandel. De overigen laten een stijging zien. Oprichtingen per sector naar gemeente Oprichtingen per sector % TOTAAL Algemene diensten Persoonlijke diensten Facilitaire diensten Adviesdiensten Financiën Vervoer Horeca Detailhandel Groothandel Bouw Industrie Landbouw Arnhem ,8% Beuningen ,9% Doesburg ,3% Duiven ,3% Groesbeek ,1% Heumen ,7% Lingewaard ,5% Millingen aan de Rijn ,0% Montferland ,7% Mook en Middelaar ,0% Nijmegen ,0% Overbetuwe ,6% Renkum ,0% Rheden ,0% Rijnwaarden ,0% Rozendaal ,0% Ubbergen ,7% Westervoort ,3% Wijchen ,6% Zevenaar ,4% Totaal Stadsregio ,3% De meeste (406) nieuwe dochterondernemingen/nevenvestigingen zijn opgericht in de gemeente Nijmegen. Op de tweede plaats staat de gemeente Arnhem, met 380 nieuwe dochterondernemingen/nevenvestigingen. De sectoren waarin de meeste oprichtingen plaatsvinden zijn de detailhandel en in de algemene dienstverlening. Pagina 12 van 22

13 Overige oprichtingen per 1000 inwoners Oprichtingen per 1000 inwoners , ,6 1,5 1,7 2,2 2,3 1,9 1,9 1,6 2,0 2,5 2,4 2,6 1,6 1,6 1,3 1,5 1,4 1,6 2,4 2,2 1 0 Arnhem Beuningen Doesburg Duiven Groesbeek Heumen Lingewaard Millingen aan de Rijn Montferland Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rijnwaarden Rozendaal Ubbergen Westervoort Wijchen Zevenaar Gemiddeld Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt, ligt het gemiddelde aantal nieuwe nevenvestigingen/dochterondernemingen per 1000 inwoners in de Stadsregio Arnhem Nijmegen op 2,2. Vorig jaar was dit nog 2,8. Van de 20 gemeenten in de Stadsregio zitten er 12 gemeenten onder dit gemiddelde, 8 gemeenten zitten op of boven dit gemiddelde. Het best scoort de gemeente Groesbeek. Het laagst scoort de gemeente Rozendaal. Pagina 13 van 22

14 4 Opheffingen (algemeen + faillissementen) Ontwikkeling opheffingen Opheffingen Stadsregio In het jaar 2011 zijn de opheffingen zijn toegenomen met 6,4% in de Stadsregio. In het afgelopen jaar sloten bedrijven definitief de deuren. Vorig jaar waren dit er nog Aangezien het aantal starters blijft toenemen en de populatie groter wordt (mede door de nieuwe handelsregisterwet), is het min of meer een logisch gevolg dat de opheffingen ook toenemen. Nu speelt de economische situatie de ondernemers ook parten. Ontwikkeling opheffingen per bedrijfssector Opheffingen per sector absoluut in % in % NL Landbouw en visserij ,5% 13,1% Industrie ,5% 4,9% Bouwnijverheid ,5% -12,3% Groothandel ,4% 2,2% Detailhandel ,5% 22,0% Horeca ,1% 21,9% Vervoer ,0% 10,9% Financiën ,1% 25,9% Adviesdiensten ,0% 4,9% Facilitaire diensten ,3% 9,7% Persoonlijke diensten ,0% 11,1% Algemene diensten ,4% 33,5% Totaal ,4% 10,2% In 2011 is het aantal opheffingen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen met 6,4% gestegen in vergelijking met Het merendeel van de sectoren draagt bij aan deze toename. In een drietal sectoren is er sprake van een afname Pagina 14 van 22

15 van het aantal opheffingen. Het meest in het oogspringend is de bouw. In deze sector dalen de opheffingen met 18,5%. Gelet op de huidige economische malaise is dit opvallend. In vergelijking met Nederland is het aantal opheffingen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen iets lager. In Nederland nemen de opheffingen toe met 8,0%. Landelijk is er een enkele sector waar het aantal opheffingen is gedaald, namelijk in de bouw. Opheffingen per sector naar gemeente Opheffingen per sector naar gemeente % TOTAAL Algemene diensten Persoonlijke diensten Facilitaire diensten Adviesdiensten Financiën Vervoer Horeca Detailhandel Groothandel Bouw Industrie Landbouw Arnhem ,0% Beuningen ,1% Doesburg ,7% Duiven ,9% Groesbeek ,7% Heumen ,9% Lingewaard ,5% Millingen aan de Rijn ,0% Montferland ,1% Mook en Middelaar ,5% Nijmegen ,9% Overbetuwe ,1% Renkum ,1% Rheden ,9% Rijnwaarden ,7% Rozendaal ,7% Ubbergen ,0% Westervoort ,6% Wijchen ,9% Zevenaar ,3% Totaal Stadsregio ,4% Van alle opgeheven bedrijven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen komt ruim een kwart voor rekening van de gemeente Arnhem, gevolgd door de gemeente Nijmegen. In de gemeente Rozendaal waren er slechts 7 bedrijven die definitief de deuren sloten. Pagina 15 van 22

16 Opheffingen per 1000 inwoners Opheffingen per 1000 inwoners ,0 3,6 5,0 4,2 3,7 3,8 3,8 3,0 3,4 5,6 5,0 4,1 4,6 4,3 4,5 4,7 3,5 4,1 4,9 5,7 4,8 2 0 Arnhem Beuningen Doesburg Duiven Groesbeek Heumen Lingewaard Millingen aan de Rijn Montferland Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rijnwaarden Rozendaal Ubbergen Westervoort Wijchen Zevenaar Gemiddeld Het gemiddeld aantal opheffingen per 1000 inwoners komt in de Stadsregio Arnhem Nijmegen uit op 4,8. Vorig jaar was dit cijfer 4,9. Deze indicator komt het hoogst uit in de gemeenten Arnhem en het laagst in de gemeente Millingen aan de Rijn. Pagina 16 van 22

17 5 Saldo starters+oprichtingen opheffingen + faillissementen (aanwas) Ontwikkeling aanwas Aanwas Stadsregio In 2011 is de aanwas van bedrijven (het saldo van starters + oprichtingen minus opheffingen + faillissementen) De aanwas van het vorige jaar bedroeg Dit betekent een stijging van 15,4%. Dit is het gevolg van de sterke stijging van het aantal dochterondernemingen/nevenstigingen en (in iets mindere mate) de toename van het aantal startende bedrijven. De stijging van het aantal opheffingen tempert de groei enigszins. Ontwikkeling aanwas per bedrijfssector Aanwas per sector absoluut in % in % NL Landbouw en visserij ,1% 7,5% Industrie ,4% 25,4% Bouwnijverheid ,4% 73,5% Groothandel ,9% 1,2% Detailhandel ,6% 0,6% Horeca ,0% 10,2% Vervoer ,5% 10,1% Financiën ,7% 17,1% Adviesdiensten ,1% 12,6% Facilitaire diensten ,4% 10,9% Persoonlijke diensten ,8% 4,7% Algemene diensten ,5% 14,7% Totaal ,4% 13,4% Pagina 17 van 22

18 De aanwas is in 2011 in vergelijking met het jaar daarvoor met 15,4% gestegen. Wanneer gekeken wordt naar de diverse sectoren dan zijn duidelijke verschillen waarneembaar. Op vier sectoren na is de aanwas gestegen. Vooral die van de industrie is in positieve zin - het vermelden waard. Verder doen de groothandel en de algemene dienstverlening het goed. In vergelijking met Nederland is de procentuele stijging van de aanwas in de Stadsregio Arnhem Nijmegen hoger. Landelijk bedraagt de stijging van de aanwas 13,4% Aanwas per sector naar gemeente Aanwas per sector naar gemeente % TOTAAL Algemene diensten Persoonlijke diensten Facilitaire diensten Adviesdiensten Financiën Vervoer Horeca Detailhandel Groothandel Bouw Industrie Landbouw Arnhem ,8% Beuningen ,1% Doesburg ,0% Duiven ,6% Groesbeek ,8% Heumen ,5% Lingewaard ,7% Millingen aan de Rijn ,4% Montferland ,0% Mook en Middelaar ,8% Nijmegen ,9% Overbetuwe ,1% Renkum ,5% Rheden ,5% Rijnwaarden ,9% Rozendaal ,3% Ubbergen ,7% Westervoort ,1% Wijchen ,1% Zevenaar ,8% Totaal Stadsregio ,4% In de Stadsregio Arnhem Nijmegen is de aanwas het positiefst in de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Met name de dienstverlenende sectoren en de detailhandel scoren erg goed. In de gemeente met de minste inwoners Rozendaal - bedraagt de aanwas slechts 4 ondernemingen. Pagina 18 van 22

19 Aanwas per 1000 inwoners Aanwas per 1000 inwoners ,3 4,0 3,4 4,7 6,3 4,0 5,5 2,7 3,1 3,0 6,3 4,5 4,4 3,9 1,5 2,7 4,9 5,2 2,2 2,5 5,2 0 Arnhem Beuningen Doesburg Duiven Groesbeek Heumen Lingewaard Millingen aan de Rijn Montferland Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rijnwaarden Rozendaal Ubbergen Westervoort Wijchen Zevenaar Gemiddeld Kijkend naar de aanwas per 1000 inwoners dan blijkt het gemiddelde in de Stadsregio Arnhem Nijmegen uit te komen op 5,2. Vorig jaar was dit 4,7. Het saldo van oprichtingen en opheffingen per 1000 inwoners loopt in de Stadsregio uiteen van 7,3 (gemeente Arnhem) en 1,5 (gemeente Rijnwaarden). Pagina 19 van 22

20 6 Bijlagen 6.1 Verantwoording Voor een goede interpretatie van de cijfers in deze rapportage is het van belang kennis te nemen van onderstaande opmerkingen. De gegevens over starters, nieuwe dochterondernemingen/ nevenvestigingen, opheffingen, faillissementen en schuldsaneringen/surseances van betalingen zijn gebaseerd op mutaties in het Handelsregister. Omdat alle kamers van koophandel de mutaties registreren zijn ook landelijke cijfers beschikbaar. Dit maakt het mogelijk een zuivere vergelijking te maken tussen cijfers van Centraal Gelderland en het Nederlandse gemiddelde. Achterliggende motieven bij oprichting en opheffing worden niet geïnventariseerd. Wanneer we spreken over ondernemingen of bedrijven worden vestigingen bedoeld, dat wil zeggen alle ruimtelijk onderscheiden eenheden van ondernemingen. De groep zakelijk beheer (holdings, financieel beheer e.d.) is buiten beschouwing gelaten. Dit zijn voor het merendeel papieren vestigingen, waar geen concrete bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Niet alle ondernemingen waren inschrijfplichtig voor de Handelsregisterwet. Niet inschrijfplichtig waren: (semi)overheid, ondernemingen in de landbouw en visserij met als rechtsvorm de eenmanszaak en de vrije beroepen. Vanaf 1 juli 2008 is het Nieuwe Handelsregister (NHR) van kracht geworden en geldt wel een inschrijfplicht voor bovengenoemde sectoren. Er is geen ondergrens gesteld aan het aantal personen werkzaam binnen de onderneming. Dus ondernemingen waar één parttimer actief is (directeur/ eigenaar meegerekend), zijn ook in de cijfers opgenomen. 6.2 Verklaring van begrippen Starter Een nieuwe onderneming gevestigd door een ondernemer die nog geen onderneming drijft. Opheffing Het staken van de activiteiten door een onderneming. Nevenvestiging Een ondernemingsonderdeel (niet de hoofdvestiging), dat geheel of ten dele is ondergebracht in een gebouw waar duurzaam bedrijfsuitoefening van de onderneming plaatsvindt. Dochteronderneming Een dochteronderneming is een onderneming waarin een andere onderneming (de moederonderneming of moedermaatschappij) een controlerend belang heeft. Faillissement De toestand waarin een schuldenaar opgehouden is te betalen en op verzoek van zichzelf of van schuldeisers bij rechterlijk vonnis failliet is verklaard. Pagina 20 van 22

21 6.3 Sectorindeling Sectorindeling Sector Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Branches Landbouw en bosbouw Visserij Delfstoffenwinning Voedingsmiddelen Textiel, lederwaren Houtindustrie Bouwmat. en glas Papierindustrie Uitgeverij, drukkerij Chemie en kunststof Basismetaal Metaalprducten Machines Electr.- en opt-app. Transportmiddelen Overige industrie Burg.-/utiliteitsbouw Infrastructuur Bouwinstallatie Bouwspecialismen Groothandel Detailhandel food Detailhandel non-food Reparatie, postorders Detailhandel auto Markt- en straathandel Hotels, pensions Kampeer-/vak. verblijven Restaurants, cafetaria Cafés Wegtransport Overig vervoer Post en communicatie Diensten t.b.v. vervoer Banken, verzekeringen Rechtsk.-/adm. Diensten Economische diensten Pagina 21 van 22

22 Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten Ingenieursbureaus Reclamebureaus Automatiseringsdiensten Onderzoek/ontwikkeling Verhuurbedrijven Milieubedrijven Schoonmaakbedrijven Uitzendb./beveiliging Fotografie, beurzen, ov. Onroerend goed Cultuur, recreatie Wasserij, stomerij Kappers, schoonh.v., ov Nutsbedrijven Overheid en onderwijs Gezondheid en welzijn Maatschappelijk org. Pagina 22 van 22

Ondernemerschapsmonitor 2011 Achterhoek

Ondernemerschapsmonitor 2011 Achterhoek Ondernemerschapsmonitor 2011 Achterhoek Pagina 1 van 18 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.kvk.nl/monitor Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek

Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek Ondernemerschapsmonitor 2010 Achterhoek Pagina 1 van 21 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.kvk.nl Auteur: E.A.F. Hammink, beleidsmedewerker regiostimulering

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen

Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen mei 2011 Inhoud Inhoud: pagina Inleiding 3 Beschrijving 4 Bedrijvendynamiek 4 Waarschuwing 4 Vestigingen 5 Aantal

Nadere informatie

Business Barometer. 2 e kwartaal 2006

Business Barometer. 2 e kwartaal 2006 Business Barometer 2 e kwartaal 26 Voor meer informatie: Peter Blasić, tel. 1-42 78 28, e-mail pblasic@rotterdam.kvk.nl. Voor een volledige rapportage: www.kvk.nl/businessbarometer. Samenvatting De Business

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard

M200718. Overnemen vaak beter dan 'vers' starten. dr. J. Meijaard M200718 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Overnemen vaak beter dan 'vers' starten Er lijkt veel te winnen met een betere match tussen potentiële kopers en

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Datum uitgave april Startersprofiel onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Datum uitgave april Startersprofiel onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2006 van Datum uitgave april 2007 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Aantal

Nadere informatie

BEDRIJVENDYNAMIEK 2004

BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 BEDRIJVENDYNAMIEK 2004 Oprichting en opheffing van bedrijven in Nederland Vereniging van Kamers van Koophandel Vereniging van Kamers van Koophandel, Woerden, 2005 Het gebruik van cijfers en/of tekst als

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

BEDRIJVENDYNAMIEK 2003

BEDRIJVENDYNAMIEK 2003 BEDRIJVENDYNAMIEK 2003 Oprichting en opheffing van bedrijven in Nederland Vereniging van Kamers van Koophandel Vereniging van Kamers van Koophandel, Woerden, 2004 Het gebruik van cijfers en/of tekst als

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland CONCEPT Economische Monitor Stedelijk netwerk Renkum Arnhem Rozendaal Rheden Doesburg Zevenaar Westervoort Arnhem-Nijmegen Overbetuwe Lingewaard Duiven Montferland Druten Beuningen Rijnwaarden Wijchen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

KOOPSTROMENONDERZOEK.

KOOPSTROMENONDERZOEK. KOOPSTROMENONDERZOEK www.ioresearch.nl HET ONDERZOEK KOOPSTROMENONDERZOEK Wie koopt wat, waar en waarom daar? Waar besteden regio-inwoners ruim 4 miljard aan dagelijks en niet-dagelijks? Inzicht in ruimtelijke

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017 KvK-Bedrijvendynamiek Eerste drie kwartalen Oktober Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek starters en stoppers per maand 3. Segmenten zzp, parttime zzp en mkb 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4

Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4 Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4 Economische prestaties Achterhoek, Stadsregio Arnhem Nijmegen en regio FoodValley De economie van Centraal Gelderland Als gevolg van het aantrekken van de wereldhandel

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Gelderland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Uitgave 2011 De regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg. Hoe presteerde

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

2. Voorwaarden voor deelname

2. Voorwaarden voor deelname Wedstrijdreglement 1. Algemeen 1.1. Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Eerste kwartaal 216 Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Hybride aandrijving voor de woningmarkt

Hybride aandrijving voor de woningmarkt Hybride aandrijving voor de woningmarkt De woningmarkt in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, de huidige marktsituatie en het toekomstperspectief. Drs. Fokke de Jong en Drs. Janine Boers, Atrivé, maart 2013

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012

Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012 Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012 Thema: (Duurzame) Arbeidsmarkt Regio Amersfoort De Regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes,

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Samenvatting. Meer 65-plussers en vrouwen ondernemen Recordaantal bedrijven in Nederland

Samenvatting. Meer 65-plussers en vrouwen ondernemen Recordaantal bedrijven in Nederland 1 Samenvatting Meer 65-plussers en vrouwen ondernemen Recordaantal bedrijven in Nederland Nooit eerder waren er zoveel bedrijven in Nederland. Het aantal komt eind uit op 1.777.183. Dat is 385.212 ondernemingen

Nadere informatie

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur Frans Wittenberg Arnhem, 27 maart 2013 even voorstellen economisch onderzoek- en adviesbureau markt en financiële kant van vastgoed wonen, commercieel

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie