itslearning voor beheerders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "itslearning voor beheerders"

Transcriptie

1 itslearning voor beheerders Versie 2.0 1

2 Copyright itslearning Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Vrijwel alle namen van programmatuur die in deze uitgave worden genoemd zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen overeenkomstig te worden behandeld. Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kunnen de auteurs noch de uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze uitgave.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding itslearning voor beheerders De rol van beheerder Verschillende beheerdersrollen Systeembeheerder Beheerder Gebruikers- en toegangsrechten Importeren vanuit een bestand Gebruikers bewerken Hoe kan ik Hiërarchieën Waar kunt u hiërarchieën voor gebruiken? Hiërarchieën op de juiste manier instellen Externe administratieve systemen Rollen in de hiërarchie Sitenaam wijzigen Eigenschappen van één hiërarchieniveau Hoe kan ik Dashboard Wat is een inhoudsblok? Lay-out wijzigen Hoe kan ik Profielen Siteprofielen Beleid Hoe werkt het? Waar beheer ik beleid? Toestemmingen op gebruikersniveau weergeven Vakbeheer Hoe kan ik Projecten Perioden Perioden toevoegen Globale instellingen bewerken Functies en beveiliging Bestanden Indeling Standaardvakinstellingen opgeven Instellingen voor de aanmeldingspagina beheren Exportinstellingen beheren Landinstellingen itslearning Nederland B.V. i

4

5 1. Inleiding itslearning voor beheerders itslearning Nederland verzorgt de training itslearning voor beheerders om snel tot een effectief gebruik van itslearning in de lespraktijk te komen. In drie blokken van drie uur krijgt de deelnemer voldoende handvatten om itslearning functioneel te beheren. Opzet en doelen Het doel van deze training is om snel tot een effectief gebruik van itslearning in de lespraktijk te komen. Doelstellingen: de deelnemer kent de randvoorwaarden voor het gebruik van itslearning en de profielen en toegangsrechten in itslearning. De deelnemer weet de incidentele en terugkerende beheerderstaken van elkaar te onderscheiden. De deelnemer kan gebruikers, hiërarchieën, vakken en projecten beheren. Voor wie: toekomstige itslearning beheerders (systeembeheerders en beheerders) en itslearning projectleiders Voorkennis: basisvaardigheden computer- en internetgebruik. Certificering: deze training is onderdeel van het certificeringtraject. Inhoud: Het beheer van itslearning staat centraal tijdens deze training. Na afloop van de training is itslearning geconfigureerd en ingericht en dus klaar voor gebruik. Tijdens de training komen de onderstaande onderwerpen uitgebreid aan bod: itslearning actief ervaren als leerling. Configuratie van itslearning. Globale instellingen bewerken en itslearning afstemmen op de wensen van de school. Beheer van vakken, hiërarchieën, gebruikers en uitbreidingen. Toepassen van beleid. Beheer van perioden, vakken en projecten. itslearning Nederland B.V. 3

6 itslearning Nederland B.V. 4

7 2. De rol van beheerder Elke organisatie moet iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de structuur, gebruikersaccounts en mededelingenborden in itslearning. Deze mensen noemen we beheerders. Als deze verantwoordelijkheid wordt verdeeld onder meerdere mensen, kan het handig zijn om de totale verantwoordelijkheid onder te verdelen in verschillende verantwoordelijkheidsgebieden (zie hieronder). itslearning kent de rol van systeembeheerder en beheerder. In kleine organisaties is het vaak praktisch dat één persoon alle beheerderstaken op zich neemt. In dat geval moet er een vervanger worden aangewezen die de taken van de beheerder kan overnemen in geval van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte. Alle beheerders beschikken over een tabblad Beheer in het bovenste menu: 2.1. Verschillende beheerdersrollen De onderstaande classificatie is geen vaste regel, maar geeft een voorbeeld van hoe uw organisatie de taken van de beheerder kan groeperen in verschillende beheertypen. Systeembeheerder Beheerders maken. Logboeken voor gegevensoverdracht van administratieve systemen. Licentiestatistieken. Globale instellingen bewerken. Profielen bewerken. Cloud beheren (indien geactiveerd). Beheerder met verantwoordelijkheid voor gebruikers, hiërarchieën en projecten Hiërarchieën maken en beheren. Gebruikers maken en onderhouden. Projecten volgen. Beheerder met verantwoordelijkheid voor nieuws en informatie Mededelingenborden beheren. Nieuws en informatie publiceren Systeembeheerder De systeembeheerder heeft eindverantwoordelijkheid voor de structuur van de site (configuratie). Het wordt aanbevolen het gebruikersaccount van de systeembeheerder uitsluitend te gebruiken om instellingen te wijzigen en informatie te verzamelen die van toepassing is op de gehele site. Als de systeembeheerder ook werkzaam is als docent, moeten alle werkzaamheden in het kader itslearning Nederland B.V. 5

8 van vakken en educatieve activiteiten worden uitgevoerd met een ander gebruikersaccount. Om de rollen gescheiden te houden, wordt het platform geleverd met een standaardinstelling waarmee wordt voorkomen dat de systeembeheerder met vakken werkt. In de interface voor systeembeheerders kan alleen worden gewerkt aan beheertaken voor itslearning. Het is voor een beheerder echter wel mogelijk om aan vakken toegevoegd te worden, bijvoorbeeld om op de achtergrond mee te kijken Beheerder Beheerrechten worden verstrekt door de systeembeheerder. Dit houdt in dat de systeembeheerder en beheerder twee verschillende accounts zijn, en dat het beheerdersprofiel wordt gemaakt op basis van de taken die de beheerder moet uitvoeren. Een beheerder heeft verantwoordelijkheid op twee vlakken: Beheer van gebruikers, hiërarchieën en projecten voor een afdeling van de organisatie. Inhoud toevoegen aan het dashboard en informatie plaatsen op het mededelingenbord voor dat deel van de organisatie. itslearning Nederland B.V. 6

9 3. Gebruikers- en toegangsrechten In Gebruikers- en toegangsrechten kunt u gebruikers van uw site toevoegen, bewerken en verwijderen. Nieuwe gebruikers moeten zijn geregistreerd in itslearning en een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen krijgen voordat ze kunnen worden toegevoegd aan vakken. Er zijn drie verschillende methoden voor het registreren van gebruikers in itslearning: Door integratie met een administratief systeem. Door te importeren vanuit een bestand. Door handmatig gebruikers toe te voegen via het menu Beheer. Alleen systeembeheerders en beheerders kunnen gebruikers toevoegen. Gebruikers kunnen worden toegevoegd door op het tabblad Beheer te klikken en naar Gebruikers- en toegangsrechten te gaan Importeren vanuit een bestand Met de functie Importeren uit bestand kunt u met één handeling batches gebruikers importeren. U kunt de lijst bijvoorbeeld maken in een Excel-bestand en deze vervolgens exporteren naar een door puntkomma's gescheiden (csv) bestand dat u kunt importeren in itslearning. Als u het bestand in Excel maakt, moet u het als volgt vormgeven: Tip: adressen zijn niet verplicht, maar als deze worden toegevoegd, kunnen gebruikers nieuwe wachtwoorden en gebruikersinformatie via ontvangen. Dit scheelt een heleboel handmatige invoer als gebruikers ooit hun wachtwoorden en gebruikersnamen vergeten. itslearning Nederland B.V. 7

10 De velden hoeven niet in een bepaalde volgorde te staan. De bovenstaande afbeelding is slechts een voorbeeld. Sla het bestand op als *.csv of in een vergelijkbare indeling: Zie het gedeelte Hoe kan ik hieronder voor een gedetailleerde stapsgewijze handleiding over het importeren van gebruikers vanuit een bestand Gebruikers bewerken Bestaande gebruikers kunnen worden bewerkt. De gebruikerslijst in het beheeroverzicht ziet er als volgt uit: Gebruik de pictogrammen in de laatste kolom om de gebruikers te bewerken. Verwijderen: klik op dit pictogram om de gebruiker te verwijderen. Bewerken: hier kunt u gebruikersinformatie, persoonlijke informatie en accountinformatie bewerken. Voortgangsrapport: hier kunt u het voortgangsrapport van de gebruiker inzien. Presentierapportage: hier kunt u de afwezigheid van de gebruiker bekijken. Afdrukken: klik op dit pictogram om een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord af te drukken. Er wordt een (nieuw) wachtwoord gegenereerd klik op dit pictogram om een bericht met gebruikersnaam en wachtwoord aan de gebruiker te verzenden. Er wordt een (nieuw) wachtwoord gegenereerd. Gebruik dit niet om met gebruikers te mailen Hoe kan ik Handmatig een gebruiker toevoegen 1. Selecteer het tabblad Beheer. 2. Klik op Gebruikers- en toegangsrechten. itslearning Nederland B.V. 8

11 3. Klik op Nieuwe gebruiker toevoegen. 4. Geef informatie op in de velden. Gebruikers importeren uit bestand 5. Selecteer het tabblad Beheer. 6. Klik op Gebruikers- en toegangsrechten. 7. Klik op Gebruikers importeren uit bestand. 8. Klik op het bijlage pictogram voor het uploaden van het bestand 9. Klik op bladeren om te zoeken naar het bestand dat u wilt importeren. 10. Geef het scheidingsteken op in het bestand. Dit kan bijvoorbeeld een komma of een puntkomma zijn. 11. Klik op Volgende. 12. Selecteer de te importeren velden in dit overzicht (zie onderstaande schermafbeelding). Selecteer een profiel in de vervolgkeuzelijst Profiel. De kopteksten van uw bestand zijn beschikbaar in een vervolgkeuzelijst. Ons bestand bevat de volgende kolomkoppen: Voornaam, Achternaam, Gebruikersnaam, Klas en . Selecteer in het veld Voornaam de optie in de vervolgkeuzelijst die overeenkomt met de kolomkop in uw importbestand. In dit geval hebben we de kolomkop 'Voornaam' gebruikt. Herhaal dit in de velden die u wilt importeren. 13. Klik op Voltooien. U wordt gevraagd of u wilt beginnen met importeren. 14. Klik op OK. Gebruikers in het systeem synchroniseren 1. Selecteer het tabblad Beheer. 2. Klik op Gebruikers- en toegangsrechten. 3. Klik op Gebruikers importeren uit bestand. itslearning Nederland B.V. 9

12 4. Klik op het bladerpictogram om te zoeken naar het bestand dat u wilt importeren. U kunt de lijst bijvoorbeeld maken in een Excel-bestand en deze vervolgens exporteren naar een door puntkomma's gescheiden bestand dat u kunt importeren in itslearning. Als u het bestand in Excel maakt, moet u het vormgeven zoals in het onderstaande voorbeeld. Opmerking: de velden Voornaam en Achternaam zijn verplicht. Het veld Sync-code bevat een unieke code voor een bepaalde gebruiker. Het wordt aanbevolen dat dit een code is die al is toegewezen aan een gebruiker. In het onderstaande voorbeeld worden geen nieuwe gebruikers toegevoegd, maar worden de gebruikers in nieuwe hiërarchiegroepen geplaatst. 5. Selecteer de velden die u wilt importeren. Selecteer een profiel in de vervolgkeuzelijst Profiel. De kopteksten van uw bestand zijn beschikbaar in een vervolgkeuzelijst. Ons bestand bevat de volgende kolomkoppen: Voornaam, Achternaam, Sync-code, Niveau 1 en Niveau 2. Selecteer in het veld Voornaam de optie in de vervolgkeuzelijst die overeenkomt met de kolomkop in uw importbestand. In dit geval hebben we de kolomkop 'Voornaam' gebruikt. Herhaal dit in de velden die u wilt importeren. 6. Kies het veld dat u wilt gebruiken als synchronisatieveld. U kunt meer dan één veld kiezen om mee te synchroniseren. 7. Klik op Voltooien. U wordt gevraagd of u wilt beginnen met synchroniseren. 8. Klik op OK. itslearning Nederland B.V. 10

13 4. Hiërarchieën Een hiërarchie in itslearning is de organisatiestructuur van de school of schoolorganisatie. Deze staat boven aan de hiërarchie. Verschillende locaties, afdelingen, teams, klassen, personeel enzovoort kunnen worden toegevoegd als subhiërarchieën. Wanneer gebruikers worden toegevoegd in itslearning, worden ze toegevoegd aan hiërarchieën. Het voordeel van de groepering van diverse studenten in subhiërarchieën is dat het eenvoudiger is met groepen studenten te werken. Stelt u zich voor dat alle studenten van een school zijn opgenomen in een lange lijst. In zo'n situatie zou het niet eenvoudig zijn schoolwerk te organiseren. Hieronder vindt u een suggestie voor het structureren van een schoolhiërarchie: Onderwijsgroep Oost Onderwijsgroep Oost \ Leerlingen Onderwijsgroep Oost \ Docenten Onderwijsgroep Oost \ School A\ Locatie X\ Havo\ leerjaar 3\ Klas H3A Onderwijsgroep Oost \ School B \ Locatie Y\ 2011_2012\ VMBO\leerjaar2 Onderwijsgroep Oost \ School C \ Onderwijsgroep Oost \ School D \ Onderwijsgroep Oost \ School E \ 4.1. Waar kunt u hiërarchieën voor gebruiken? Wanneer u een vak toevoegt, moet u hier deelnemers aan toevoegen. Als het om een school gaat met duizenden studenten, is het een hels karwei om de studenten uit één lange lijst te selecteren en toe te voegen aan het vak. Als de diverse klassen echter zijn verdeeld in subhiërarchieën, is het eenvoudiger om een groep studenten toe te voegen aan het vak. In itslearning heet dit hiërarchiesynchronisatie. Ook is het verstrekken van nieuws, informatie en berichten aan een specifieke groep nu mogelijk. De hiërarchische structuur zal terugkomen in het zoekscherm dat op verschillende plekken beschikbaar is. Elke hiërarchie kan een eigen dashboard krijgen, waar gebruikers in die hiërarchie nieuws, informatie en inhoudsblokken ter beschikking krijgen Hiërarchieën op de juiste manier instellen De instelling Hiërarchietype in Beheer >> Hiërarchie >> Hiërarchie toevoegen/bewerken is van cruciaal belang voor het goed werken van functionaliteit zoals privacy, perioden en beleid. De vervolgkeuzelijst Hiërarchie heeft vijf opties: Niet gedefinieerd, Site, School, Klas en Groep. Het is belangrijk dat de hoofdhiërarchie wordt gedefinieerd als een Site. Voeg geen site onder een site toe. De organisaties waarvoor u perioden, beleid en privacyregels wilt toevoegen, moeten zijn gedefinieerd als School (hiërarchieniveau definiëren als organisatie). Het is niet mogelijk een school binnen een school te definiëren. De logische regel is als volgt: één site en meerdere itslearning Nederland B.V. 11

14 scholen binnen een site, maar niet meerdere scholen binnen een school. Naast Site en School, kunt u hiërarchieën hebben die zijn gedefinieerd als Klas, Groep en Niet. gedefinieerd Externe administratieve systemen Grotere scholen hebben mogelijk een administratiepakket dat de gebruikersgegevens van de leerlingen door middel van een koppeling automatisch synchroniseert met itslearning. Zulke systemen kunnen, in de meeste gevallen, de vakken die leerlingen volgen synchroniseren met de hiërarchische structuur waartoe deze leerlingen behoren. De basisstructuur wordt gemaakt voor het begin van een nieuw semester Rollen in de hiërarchie Er zijn vier rollen in een hiërarchie: Administrator, Docent, Student en Gast. Deze rollen kunnen niet worden gewijzigd en moeten niet worden verward met profielen Sitenaam wijzigen De naam van een site, zoals deze wordt weergegeven in de koptekst van het dashboard, kan worden gewijzigd door de naam van de basishiërarchie te wijzigen. itslearning Nederland B.V. 12

15 4.6. Eigenschappen van één hiërarchieniveau Elk subniveau in de hiërarchie kan worden ingesteld met verschillende eigenschappen. Door de aard van een hiërarchie nemen sommige subniveaus eigenschappen over van de niveaus erboven. Pad: Het pad naar het niveau dat u toevoegt. Synch.-id: Een id die wordt gebruikt bij synchronisatie. Titel: De naam van de hiërarchie, bijvoorbeeld Alle leerlingen, Klas 3HA. itslearning Nederland B.V. 13

16 Organisatie: Een eenheid (meestal een school) waarvoor u beleid, perioden en privacyregels kunt toevoegen. Opmerking: U kunt geen school (organisatie) binnen een organisatie definiëren. Het is daarom van belang goed na te gaan hoe diep in een hiërarchie u een school of organisatie wilt definiëren. Organisatietype: Niet geclassificeerd, Site, School, Klas of Groep. Brinnummer: Een externe id die kan worden gebruikt voor siteovereenkomsten en bronnen. Hiermee kunnen leveranciers in bijvoorbeeld Diglib siteovereenkomsten en bronnen vergelijken met hun eigen interne id's. Het is mogelijk per School/organisatie een Brinnummer in te voeren. Organisatieadres: Het adres van de organisatie. Dit adres wordt bijvoorbeeld gebruikt in automatisch gegenereerde brieven. Dashboard gebruiken: Instelling waarmee u een dashboard kunt inschakelen. Mededelingenbord gebruiken: Instelling waarmee u een mededelingenbord kunt inschakelen op het dashboard. Alleen titel van mededeling tonen: Als dit element in de hiërarchie een eigen mededelingenbord moet hebben voor nieuws en informatie, kunt u met deze instelling bepalen of daar het hele bericht of alleen de koptekst wordt weergegeven. Als u voor de tweede optie kiest, moet de gebruiker op de koptekst klikken om het hele bericht te lezen. Weergeven in zoekacties en bij groepsimport: Als dit vakje is geselecteerd, worden gebruikers die zijn gekoppeld aan dit punt in de hiërarchie, weergegeven, bijvoorbeeld als u de zoekfunctie gebruikt om een bericht te verzenden. Hierdoor is het eenvoudig deze specifieke gebruikers als groep te vinden. Koppeling met vak toestaan: Met links naar vakken kunt u de betreffende hiërarchie ophalen als u gebruikers toevoegt aan een vak of onderwerp. Wijzigingen in deze groep worden automatisch bijgewerkt in het betreffende vak of onderwerp Hoe kan ik Een subhiërarchie toevoegen 1. Klik op de tab Beheer. 2. Klik op Hiërarchie. 3. Selecteer de hiërarchie waaronder u een subhiërarchie wilt toevoegen door er één keer op te klikken. De hiërarchie wordt blauw gemarkeerd. 4. Klik op de knop Toevoegen. 5. Geef een titel op voor de hiërarchie, zoals '3HA', 'Groep8' of iets dergelijks. 6. Selecteer de opties van uw voorkeur. 7. Klik op Opslaan. itslearning Nederland B.V. 14

17 Importeren uit bestand gebruiken om hiërarchieniveaus te maken 1. Klik op de tab Beheer. 2. Klik op Gebruikers- en toegangsrechten. 3. Klik op Gebruikers importeren uit bestand. 4. Klik op het bladerpictogram om te zoeken naar het bestand dat u wilt importeren. U kunt de lijst bijvoorbeeld maken in een Excel-bestand en deze vervolgens exporteren naar een door puntkomma's gescheiden bestand dat u kunt importeren in itslearning. Als u het bestand in Excel maakt, moet u het als volgt vormgeven: 5. Geef het scheidingsteken op in het bestand. Dit kan bijvoorbeeld een komma of een puntkomma zijn. 6. Klik op Volgende. 7. Selecteer de te importeren velden in dit overzicht. Selecteer een profiel in de vervolgkeuzelijst Profiel. De kopteksten van uw bestand zijn beschikbaar in een vervolgkeuzelijst. Ons bestand bevat de volgende kolomkoppen: Voornaam, Achternaam, Sync-code, Niveau 1 en Niveau 2. Selecteer in het veld Voornaam de optie in de vervolgkeuzelijst die overeenkomt met de kolomkop in uw importbestand. In dit geval hebben we de kolomkop 'Voornaam' gebruikt. Herhaal dit in de velden die u wilt importeren. Kies een beginpunt in de bestaande hiërarchie en koppel Niveau 1 aan Subniveau 1 en Niveau 2 aan Subniveau Klik op Voltooien. Vervolgens wordt u gevraagd of u wilt beginnen met importeren. 9. Klik op OK. Let op: hierdoor worden de gebruikers en de hiërarchieniveaus gemaakt die we hebben gedefinieerd in het CSV-bestand, en worden de gebruikers in de specifieke groepen geplaatst. Aangeraden wordt om hiërarchieën door csv-bestanden of automatische koppelingen op te laten bouwen. Dat voorkomt handmatig werken en bespaart werk. Een hiërarchie bewerken 1. Klik op de tab Beheer. 2. Klik op Hiërarchie. 3. Selecteer de hiërarchie waaronder u een subhiërarchie wilt toevoegen door er één keer op te klikken. De hiërarchie wordt blauw gemarkeerd. 4. Klik op de knop Bewerken. 5. Breng de gewenste wijzigingen aan. 6. Klik op Opslaan. Een hiërarchie verwijderen 1. Klik op de tab Beheer. itslearning Nederland B.V. 15

18 2. Klik op Hiërarchie. 3. Selecteer de hiërarchie die u wilt verwijderen door er één keer op te klikken. De hiërarchie wordt blauw gemarkeerd 4. Klik op de knop Verwijderen. 5. Klik op OK in het weergegeven venster om de hiërarchie te verwijderen. Let op: het is niet mogelijk een hiërarchie te verwijderen als er een koppeling met een vak is gemaakt. Let op: hiërarchieën worden na verwijdering eerst in quarantaine geplaatst en kunnen pas na afloop van de quarantaineperiode definitief worden verwijderd. itslearning Nederland B.V. 16

19 5. Dashboard Er zijn drie soorten dashboards: Gedeeld (met de school), vak en persoonlijk (Mijn dashboard). Gedeelde dashboards: Meestal is dit de eerste pagina die u ziet als u zich aanmeldt bij itslearning. Vakdashboards: De vakdashboards bevinden zich op de introductiepagina's van de vakken. Meestal is dit de eerste pagina die u ziet als u naar een vak gaat. Mijn dashboard: Alle gebruikers krijgen een persoonlijk dashboard met de naam Mijn dashboard. Mijn dashboard wordt door de gebruiker zelf beheerd. Deze kan de volgende inhoudsblokken toevoegen: bestanden, afbeeldingen, links, rich content en RSS. Met Mijn dashboard hebben zowel leerlingen als docenten een plek om het lesmateriaal te ordenen met de beschikbare inhoudsblokken. De link naar Mijn dashboard bevindt zich op het tabblad Dashboard.Inhoudsblokken Op een dashboard (gedeeld, mijn dashboard en vakdashboard) kunt u inhoudsblokken toevoegen, verslepen en van kleur veranderen Wat is een inhoudsblok? Een inhoudsblok is een inhoudsdeel dat wordt gebruikt in dashboards (en het element Page ) bijvoorbeeld nieuws, RSS-feeds en peilingen. U kunt de blokken slepen en ze neerzetten op een plek op de pagina naar keuze en u kunt ze knippen en plakken in andere pagina's. itslearning Nederland B.V. 17

20 Soorten inhoudsblokken Beschikbaar in gedeelde dashboards, vakdashboards, 'Mijn dashboard' en het leselement Pages: Bestanden: bestanden uploaden vanaf uw computer en links voor die bestanden invoegen op het dashboard. U kunt de bestanden in mappen ordenen, zodat deze verschijnen met aanklikbare mappen en links in het inhoudsblok. Afbeeldingen: bestanden uploaden vanaf uw computer en deze invoegen op het dashboard. De grootte van de afbeelding wordt automatisch aangepast. Links: een lijst met links toevoegen aan uw dashboard voor eenvoudige toegang door uw gebruikers. Vergeet niet dat u zowel links naar inhoud in Mijn webbestanden als internetlinks kunt invoegen. Rich content: Voeg inhoudsblokken met tekst, afbeeldingen, links en andere rich content toe. Dit blok heeft veel van dezelfde functies als het leselement notitie. RSS: Importeer uw favoriete RSS-feeds in uw dashboard. Hiermee kunt u zich abonneren op weblogs, nieuwsbronnen en andere feeds, en kunt u automatische updates ontvangen wanneer een van de RSS-feeds wordt bijgewerkt. Beschikbaar in gedeelde dashboards, vakdashboards en het leselement Pages: Peiling: Een eenvoudige peiling toevoegen en andere gebruikers laten stemmen. De peiling bestaat uit een vraag en hoogstens 10 mogelijke antwoorden. U kunt ervoor kiezen de resultaten altijd weer te geven aan alle gebruikers, ze alleen zichtbaar te maken nadat de gebruiker heeft gestemd, of de resultaten alleen aan editors te laten zien. U kunt ook bepalen het aantal stemmen weer te geven en gebruikers hun stem te laten wijzigen. Standaard ingeschakeld in gedeelde dashboards als de functies zijn ingeschakeld voor uw school: Activiteiten: Een lijst met de taken in uw agenda. Vakken: Een lijst met uw favoriete vakken. Projecten: Een lijst met uw favoriete projecten. Nieuws: De laatste nieuwsberichten van vakken en hiërarchieën weergeven. Ongelezen berichten: Een lijst met ongelezen berichten van uw interne inbox weergeven. Een lijst met ongelezen berichten van uw account van Google weergeven. Standaard ingeschakeld in vakdashboards als de functies zijn ingeschakeld voor uw vak: Nieuws Takenlijst Favorieten Activiteiten tot en met [datum] Laatste wijzigen Om te voorkomen dat pagina's en dashboards te vol met inhoudsblokken worden, kunt u maximaal 20 actieve inhoudsblokken hebben. Wanneer u op het kruis klikt om een inhoudsblok te itslearning Nederland B.V. 18

21 selecteren, wordt het uitgeschakeld en kan het op elk moment opnieuw worden geactiveerd. Klik op Inhoudsblok toevoegen >> Inhoudsblok opnieuw activeren om het blok opnieuw te activeren Lay-out wijzigen Als u de lay-out wilt wijzigen, klikt u op Lay-out wijzigen in de rechterbovenhoek van de pagina. Er zijn drie beschikbare lay-outs: Eén kolom: alle inhoudsblokken worden op het dashboard onder elkaar weergegeven. Deze instelling is geschikt voor kleine schermen met lage resolutie. Twee kolommen: de inhoud wordt weergegeven in twee kolommen van gelijke breedte. Dit is de standaardinstelling. Breed links: er wordt links een brede kolom weergegeven en rechts een smalle. Deze instelling kunt u gebruiken wanneer u bijvoorbeeld grote verzamelingen links, RSS-feeds, Favorieten of andere blokken heeft die niet veel ruimte vereisen. Zulke inhoud kunt u in de smalle kolom rechts plaatsen, zodat er meer ruimte in de hoofdkolom vrijkomt Hoe kan ik Dashboards activeren (beheerders) Als u dashboards wilt activeren, meldt u zich aan als beheerder van de hiërarchie en doet u het volgende: 1. Klik op de tab Beheer. 2. Klik op Hiërarchie. 3. Selecteer een hiërarchie en klik op de knop Bewerken. 4. Schakel het selectievakje Dashboard gebruiken in. Inhoudsblokken toevoegen 1. Ga naar een dashboard. 2. Klik op + Inhoudsblok toevoegen. 3. Selecteer een inhoudsblok uit het pop-up venster. itslearning Nederland B.V. 19

22 Inhoudsblokken uitschakelen 1. Ga naar een dashboard. 2. Klik op het kruis in de rechterbovenhoek van een inhoudsblok. Inhoudsblokken activeren 1. Ga naar een dashboard. 2. Klik op Inhoudsblok toevoegen. 3. Klik op Inhoudsblok opnieuw activeren. Selecteer een uitgeschakeld inhoudsblok in de vervolgkeuzelijst en klik op OK om het opnieuw te activeren. itslearning Nederland B.V. 20

23 6. Profielen In itslearning worden alle gebruikers toegewezen aan een profiel. Het profiel bepaalt de rol van de gebruiker. Algemene rollen zijn systeembeheerders, beheerders, docenten, studenten en gasten. Elk profiel heeft verschillende toegangsrechten en machtigingen. Sommige profielen hebben meer rechten dan andere profielen. Bijvoorbeeld: een docent kan opdrachten en toetsen aan een vak toevoegen, terwijl studenten beperkt zijn tot het maken van toetsen en opdrachten. Het is mogelijk om een oneindig aantal profielen te creëren. Als een school binnen een scholengemeenschap (site) speciale wensen heeft, kan de systeemadministrator een nieuw profiel creëren dat deze wensen bevat. Het profiel is dan wel voor alle scholen beschikbaar maar de andere scholen van de scholengemeenschap hoeven het nieuwe profiel niet te gebruiken. Door het maken van nieuwe profielen is het mogelijk om een groep gebruikers beperkte mogelijkheden te geven tot functionaliteiten: Leerlingen van de lagere klassen kunnen een ander profiel krijgen dan leerlingen van hogere klassen. Er kan een profiel worden gemaakt voor een groep met speciale behoeften om bijvoorbeeld irrelevante onderwerpen van de werkruimte te verwijderen of om na het aanmelden gelijk in het laatst gebruikte vak te komen. Een school kan ervoor kiezen dat er een aantal studenten zijn die de verantwoordelijkheid krijgen om opdrachten na te kijken of speciale profielen te creëren voor een onderwijsassistent. Er kan een profiel worden aangemaakt die een ander uiterlijk te zien krijgt van itslearning. Dit kunt u kiezen bij de interface. U kunt kiezen uit normaal, tussenniveau of jonge leerling. Indien u niet meer flexibiliteit wenst in de aanpassing van itslearning dan is het niet nodig om de profielen te wijzigen of toe te voegen. U kunt gebruik maken van de functie beleid om een groep gebruikers meer of minder rechten te geven. itslearning Nederland B.V. 21

24 Er zijn drie groepen profielen: Site: de siteprofielen bevatten een set profielen die aangeven welke rechten en machtigingen de profielen op de site hebben. De standaardprofielen zijn systeemadministrator, administrator, docent, student, gast en AICC. Vak: de vakprofielen bepalen tot welke functies de verschillende profielen toegang hebben in de vakken. De standaardprofielen zijn administrator, docent, student en gast. Project: de projectprofielen bepalen tot welke functies de verschillende profielen toegang hebben in de projecten. De standaardprofielen zijn projectleider en projectdeelnemer Siteprofielen Als u op de link Profielen in het beheeroverzicht klikt, wordt er een grote tabel weergegeven met beschikbare functionaliteiten. Een groen vinkje geeft aan dat de functie beschikbaar is voor het profiel, een rode 'X' dat de functie niet beschikbaar is. Klik op het bewerken icoon naast de naam van de standaardprofielen om de instellingen van het betreffende profiel te wijzigen. U vindt dan de volgende onderdelen: Titel Privacy Profielinstellingen Profielfunctionaliteit Beheer Standaardprofielinstellingen Synchronisatie De belangrijkste instellingen worden hier besproken. Meer informatie over Profielen vindt u in het itslearning Nederland B.V. 22

25 online helpsysteem van itslearning. Deze benadert u door rechtsboven in het scherm op help/over te klikken. Titel Wanneer een school afwijkende profielnamen wil hanteren, kunt u hier de profielnaam wijzigen. Bijvoorbeeld door 'Student' te wijzigen in 'Leerling'. Privacy Stel hier bijvoorbeeld in welke docenten door leerlingen gevonden kunnen worden en wie met elkaar mogen communiceren. Geldt dat binnen de hele site (schoolorganisatie) of zijn er restricties? Profielfunctionaliteit Let op dat het werken met webbestanden het risico geeft van dode links binnen het vak, zodra webbestanden worden verwijderd; Een persoonlijke bibliotheek is een vakoverstijgende bibliotheek. Geef aan op welk niveau materiaal gedeeld kan worden. Het verdient voorkeur om het vinkje bibliotheek uit te schakelen. Hiervoor is de optie persoonlijke bibliotheek in de plaats gekomen; Persoonlijke instellingen biedt onder meer visueel gehandicapten de mogelijkheid de omgeving naar eigen voorkeur in te richten; Het aanmaken van vakken en projecten door niet-beheerders kan het risico van vervuiling en ongecontroleerde toename dataverkeer met zich meebrengen; url starten: bespreek de voorkeur van de school(organisatie) op welk dashboard de gebruikers binnen komen. itslearning Nederland B.V. 23

26 7. Beleid Een beleid is een verzameling profielinstellingen waaraan profielen of individuele gebruikers binnen een organisatie, zoals een locatie of school, kunnen worden toegewezen. Beleid heeft voorrang op de standaard profiel- of gebruikersinstellingen. U kunt verschillende instellingen combineren in beleid en verschillende beleidsregels voor een profiel of gebruiker combineren. Met deze functie hoeft u geen bestaande profielen te wijzigen of nieuwe profielen te maken als u de toestemmingen van een groep gebruikers wilt wijzigen. Dit zorgt voor een meer flexibel systeem, waardoor scholen onafhankelijk van de rest van de scholen binnen een scholengemeenschap (site) hun eigen regels kunnen gebruiken Hoe werkt het? Stel dat in een hiërarchie (site) met vier scholen een groep leerlingen andere leerlingen heeft gepest via het interne berichtensysteem. Het is mogelijk om interne berichten voor alle leerlingen uit te schakelen, maar dat heeft dan gevolgen voor alle vier de scholen. De beste optie is om een beleid te maken en dit beleid toe te passen op het profiel Leerling bij één school of - eventueel - op afzonderlijke studenten van de school. Die laatste optie zorgt ervoor dat de pestende studenten het systeem niet kunnen gebruiken Waar beheer ik beleid? Standaard wordt beleid beheerd door de systeembeheerders op het tabblad Beheer >> Beleid. Het is ook mogelijk beleid voor afzonderlijke gebruikers toe te voegen door te klikken op de tab Beheer >> Gebruikers- en toegangsrechten >> Gebruiker bewerken >> Beleid toevoegen op het tabblad Beleid. Merk op dat het toevoegen van een beschrijving verplicht is.de toestemming om beleid te beheren is een profielinstelling. Deze kan worden gewijzigd door op de tab Beheer >> Profielen te klikken. Klik naast een profiel op het pictogram Bewerken en schakel vervolgens het selectievakje bij Beleid beheren in of uit. itslearning Nederland B.V. 24

27 7.3. Toestemmingen op gebruikersniveau weergeven Beheerders met toegang tot Gebruikers- en toegangsrechten onder het tabblad Beheer kunnen de toestemmingen van afzonderlijke gebruikers bekijken. In de schermafbeelding hieronder is een gebruiker toegewezen aan het beleid Berichten. Het rode kruis geeft aan dat zij het berichtensysteem niet mag gebruiken, ook al kan zij dat op basis van haar profielinstelling wel. Het strengste beleid krijgt altijd voorrang op een ander beleid (rood heeft voorrang op groen). Als deze gebruiker is verbonden aan een ander beleid waarmee hij het berichtensysteem mag gebruiken, mag de genoemde gebruiker het berichtensysteem niet gebruiken. Zie de kolom Definitieve rechten voor de huidige toestemmingen van de gebruiker. Meer informatie over Beleid vindt u in het online helpsysteem van itslearning. Deze benadert u door rechtsboven in het scherm op help/over te klikken. itslearning Nederland B.V. 25

28 8. Vakbeheer Vakbeheer biedt de beheerder een overzicht van alle vakken op de site. Wanneer beheerders zichzelf inschrijven voor vakken, worden ze opgenomen in de deelnemerslijst voor die vakken. De beheerders kunnen zien wanneer en door wie het vak is gemaakt, wanneer het voor het laatst is bezocht en bijgewerkt, en het aantal deelnemers. Daarnaast kunnen de beheerders: Vakken toevoegen Vakken verwijderen Zichzelf inschrijven voor vakken Zichzelf terugtrekken uit vakken Vakken archiveren Archivering van vakken ongedaan maken U vindt Vakbeheer door het tabblad Beheer te selecteren en op Vakken te klikken. Tip: als u wilt filteren op gearchiveerde en actieve vakken, plaatst u de cursor in het zoekveld, selecteert u 'Actieve vakken' of 'Gearchiveerde vakken' en drukt u op Enter of klikt u op Zoeken Hoe kan ik Vakken zoeken U ziet een lijst met alle vakken van uw site wanneer u vakbeheer opent. Als de lijst echter erg lang is, wilt u wellicht zoeken naar een specifiek vak. Volg hiervoor de onderstaande instructies: 1. Klik op de tab Beheer. 2. Klik op Vakken. 3. Geef een zoekterm op in het tekstveld. U kunt zoeken op vaktitel en vakcode. 4. Selecteer in de lijst met opties na 'Zoeken naar' of u alleen wilt zoeken naar actieve vakken, gearchiveerde vakken of alle vakken. 5. Druk op Enter of klik op de knop Zoeken. Vakken toevoegen 1. Klik op Vak toevoegen. 2. Geef de titel, vakcode en punten op itslearning Nederland B.V. 26

29 3. Klik op Opslaan om het vak toe te voegen. Tip: als u een archiefbestand in de zip-indeling wilt uploaden voor het vak, klikt u op Bestand uploaden. Blader naar het bestand op uw computer en klik op Bestand uploaden. Het bestandenpakket kan bestaan uit bestanden die u in een eerder vak hebt gebruikt, of wellicht elementen die door een externe uitgever zijn geproduceerd. itslearning ondersteunt de SCORM- en IMS-standaardindelingen voor inhoudspakketten. Vakken verwijderen 1. Schakel de selectievakjes in bij de vakken die u wilt verwijderen. 2. Klik op Verwijderen Vakken archiveren 1. Schakel de selectievakjes in bij de vakken die u wilt archiveren. 2. Klik op Archiveren Archivering van vakken ongedaan maken 1. Schakel de selectievakjes in bij de vakken waarvan u de archivering ongedaan wilt maken. 2. Klik op Archivering ongedaan maken itslearning Nederland B.V. 27

30 Uzelf inschrijven voor vakken Er zijn twee manieren om uzelf voor vakken in te schrijven. Als u zich wilt inschrijven voor één vak, kunt u op Schrijf me in klikken achter het vak waarvoor u zich wilt inschrijven. Vakken waarvoor u al staat ingeschreven, worden gemarkeerd met een rood vierkant. Vakken waarvan u nog geen lid bent, worden gemarkeerd met een groen vierkant. Als u zich in één keer wilt inschrijven voor meerdere vakken, volgt u de onderstaande stappen: 1. Schakel de selectievakjes in bij de vakken waarvoor u zich wilt inschrijven. 2. Klik op Schrijf me in. Uzelf terugtrekken uit vakken Er zijn twee manieren om uzelf uit vakken terug te trekken. Als u zich wilt terugtrekken uit één vak, kunt u op Mij terugtrekken klikken achter het vak waaruit u zich wilt terugtrekken. Vakken waartoe u behoort, worden gemarkeerd met een rood vierkant. Vakken waartoe u niet behoort, worden gemarkeerd met een groen vierkant. Als u zich in één keer wilt terugtrekken uit meerdere vakken, volgt u de onderstaande stappen: 1. Schakel de selectievakjes in bij de vakken waaruit u zich wilt terugtrekken. 2. Klik op Mij terugtrekken itslearning Nederland B.V. 28

31 9. Projecten Op de meeste scholen kunnen studenten projecten maken waar geen docenten bij zijn betrokken. Studenten kunnen deelnemers uitnodigen en de projecten zelf beheren. In principe zijn de projecten een gesloten gedeelte voor de deelnemers aan dat project. Echter, om te voorkomen dat de projecten worden misbruikt voor ongewenste activiteiten, kunnen beheerders de projecten controleren. Klik op de tab Beheer en kies Projecten voor het projectbeheeroverzicht. Hier ziet u een lijst met alle projecten, wie deze heeft gemaakt en het aantal deelnemers aan elk project. Als u het project wilt controleren, kunt u de functie Deelnemer toevoegen gebruiken en uzelf toevoegen als groepsdeelnemer. Klik op de tab Projecten om het project in te voeren. Tip: de projectfunctie moet zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen docenten en studenten. Hoewel beheerders toegang hebben tot de projecten, moeten de projecten van studenten worden gerespecteerd. De projectleider kan zien of beheerders zich hebben ingeschreven voor het project. itslearning Nederland B.V. 29

32 10. Perioden Een periode is een gedeelte van het jaar, een blok weken waarin binnen de organisatie les wordt gegeven. Deze gedeelten kunnen ook bijvoorbeeld semesters, kwartalen of trimesters worden genoemd, afhankelijk van de instelling en het land. In itslearning beheert de beheerder perioden vanuit Beheer >> Perioden. Perioden worden toegevoegd op organisatieniveau. Met een profielinstelling wordt bepaald of een profiel perioden mag beheren. Voordat u een periode toevoegt, wordt u aangeraden om presentiecategorieën en presentiecodes toe te voegen. Belangrijk: u moet tenminste één code hebben waarmee presentie-informatie wordt aangegeven. Opmerking: Als een periode eenmaal is toegevoegd voor een vak, kan deze niet meer worden bewerkt Perioden toevoegen 1. Klik op de tab Beheer. 2. Klik op Perioden. 3. Klik op Periode toevoegen. 4. Geef de informatie op in de velden. 5. Weekdagen: Schakel de selectievakjes in bij de dagen waarvoor u deze periode wilt toepassen, meestal maandag-vrijdag. Meer informatie over Perioden vindt u in het online helpsysteem van itslearning. Deze benadert u door rechtsboven in het scherm op help/over te klikken. itslearning Nederland B.V. 30

33 11. Globale instellingen bewerken Onder Globale instellingen bewerken kan de systeembeheerder een aantal verschillende instellingen bewerken ( vakken en studenten en algemene instellingen ). Wijzigingen die in de globale instellingen worden gedaan, gelden voor de gehele site. U vindt de optie Globale instellingen bewerken op het tabblad Beheer. In dit onderwerp worden alle instellingen beschreven die u kunt bewerken Functies en beveiliging Hier kunt u algemene instellingen bewerken, zoals: Beschikbare functies Examens en mededelingenbord inschakelen en kiezen of informatie moet worden weergegeven. Pagina instellen die wordt weergegeven wanneer gebruikers zich afmelden. Quarantaineperiode instellen, de tijd gedurende welke items in de prullenbak blijven staan voordat ze definitief kunnen worden verwijderd. Het aantal dagen kan niet nul zijn en moet liggen tussen minimaal 5 en maximaal 300. Zolang items in quarantaine zijn kan het mogelijk zijn dat bepaalde acties niet opnieuw uitgevoerd kunnen worden. Tip: hanteer vaste momenten om de prullenbak te legen en communiceer dat naar de gebruikers. Wachtwoordregels instellen Selecteer bijvoorbeeld de wachtwoordcomplexiteit. U hebt drie mogelijkheden: Geen: alle wachtwoorden worden geaccepteerd. Gemiddeld: moet minstens 7 tekens bevatten, mag geen namen of gebruikersnamen bevatten, moet tekens bevatten uit elk van de volgende vier groepen (hoofdletters (A-Z), kleine letters (a-z), cijfers (0-9)). Hoog: moet minstens 7 tekens bevatten, mag geen namen of gebruikersnamen bevatten, moet tekens bevatten uit elk van de volgende vier groepen: hoofdletters (A-Z), kleine letters (a-z), cijfers (0-9),symbolen ; + -, etc.). Aanmeldingsregels instellen. Om te voorkomen dat gebruikers experimenteren met wachtwoorden om zo onrechtmatig toegang te krijgen tot itslearning, is het mogelijk om het gebruikersaccount te vergrendelen na een aantal pogingen. Staat de waarde op 0 dan wordt het gebruikersaccount nooit vergrendeld. U kunt aangeven dat gebruikers na een aantal minuten zich pas weer mogen aanmelden. Staat de waarde op 0 dan wordt de gebruikersaccount niet afgesloten. Indien het account afgesloten is, kan de systeembeheerder deze weer openen. itslearning Nederland B.V. 31

34 11.2. Bestanden Hier kunt u sjablonen, bestandstypen en bestandsviewers beheren. Bij de instellingen voor Bestanden bepaalt u welke bestandstypen kunnen worden toegevoegd en geüpload naar itslearning. Als u bijvoorbeeld speciale wiskundige software wilt gebruiken, kunt u het bestandstype en de toepassing in de instellingen definiëren en het adres naar de website opgeven waar studenten het programma kunnen downloaden. U kunt ook bepaalde bestandstypen uitsluiten, bijvoorbeeld MP3-bestanden Sjabloondocumenten itslearning is standaard voorzien van een set sjablonen. Deze worden gebruikt wanneer nieuwe bestanden worden toegevoegd in itslearning. Beheerders kunnen sjablonen verwijderen en bewerken. Door op Toevoegen te klikken kunt u nieuwe sjablonen toevoegen. Bijvoorbeeld: een school kan zijn logo in alle documenten invoegen. Wanneer u een sjabloondocument toevoegt, moet u de benodigde informatie opgeven in de volgende velden: Titel: Geef de sjabloon een naam. Pictogram: Upload een sjabloonpictogram. Document: Upload het betreffende sjabloondocument. Beschrijving: Voeg een beschrijving toe. itslearning Nederland B.V. 32

35 Bestandstypen Onder deze kop kunt u de in itslearning beschikbare bestandstypen zien. Als gebruikers melden dat ze een bepaald bestandstype niet kunnen openen, moet u zorgen dat het bestandstype is gedefinieerd onder Bestandstypen. Als systeembeheerder kunt u bestandstypen toevoegen, bewerken en verwijderen. U kunt ook instellen of het bestand moet worden geopend in een nieuw venster of in de werkruimte in itslearning. Bestandsextensies De bestandsextensie is het gedeelte na de punt in een bestandsnaam, bijvoorbeeld 'jpg' (voor een afbeeldingsindeling) of 'docx' (voor een MS Word 2007/2010 -document). MIME-type Het MIME-type is tekst die het type inhoud in het bestand aanduidt. Alle computers hebben een tabel met MIME-types aan de hand waarvan het besturingssysteem kan herkennen met welk programma een bestand kan worden geopend (Windows en Linux gebruiken de bestandsextensie ook). In itslearning wordt gebruikgemaakt van een tabel met bestandstypen om bestanden te identificeren. Wanneer een bestand is geüpload of gedownload, wordt deze tabel geraadpleegd voor het overeenkomstige MIME-type. Wanneer het document wordt gedownload, wordt het MIME-type met het bestand meegestuurd naar de browser, zodat het juiste programma wordt gebruikt om het bestand te openen. Voorbeeld: JPG-bestanden hebben het MIME-type 'image/jpg' en DOC-bestanden het MIME-type 'application/msword'. Wanneer u een bestandstype toevoegt, moet u de benodigde informatie opgeven in de volgende velden: Bestandsextensie Voer de bestandsextensie in. MIME-type: Voer het MIME-type in. Openen in nieuw venster: Schakel het selectievakje in als u het bestand wilt openen in een nieuw venster. Status Normaal: bestanden van dit type zijn niet vergrendeld of uitgesloten. Waarschuwing bij downloaden: bestanden van dit type zijn door de beheerder gemarkeerd als 'gevaarlijk'. Dit houdt in dat wanneer een bestand van dit type wordt gedownload, de gebruiker de bewerking moet bevestigen in het geval het bestand automatisch wordt gedownload. Hiermee wordt voorkomen dat bepaalde bestandsextensies (bijvoorbeeld *.vbs en *.exe) automatisch op de computer worden uitgevoerd. Bestandstypen die niet zijn geregistreerd, worden beschouwd als 'gevaarlijk'. Niet toegestaan: bestanden van dit type worden geblokkeerd en kunnen niet worden geüpload of gedownload. itslearning Nederland B.V. 33

36 Bestandsviewers De bestandsviewer bepaalt welke toepassing wordt gebruikt wanneer een bepaald bestandstype wordt geopend. Dit kan handig zijn als gebruikers verschillende software gebruiken voor dezelfde bestanden, of als gebruikers bijvoorbeeld niet beschikken over MS Word op de computers waarmee ze werken. Wanneer u een bestandsviewer toevoegt, moet u de volgende informatie opgeven: itslearning Nederland B.V. 34

37 Kiezen uit opgeslagen bestandsgegevens: U kunt een van de opgeslagen bestandstypen in itslearning kiezen. Bestandsextensies: Geeft de extensies weer die bestanden nodig hebben om deze bestandsviewer als optie te krijgen. MIME-type: Geeft de MIME-types weer die bestanden nodig hebben om deze bestandsviewer als optie te krijgen. Besturingssysteem: Selecteer Windows, Linux of Macintosh. URL Voer het adres in waar gebruikers de bestandsviewer kunnen downloaden. Beschrijving Voer een beschrijving in Indeling Hier kunt u: Het logo van itslearning in de linkerbovenhoek vervangen door uw eigen (school)logo. Het logo moet de GIF-indeling hebben en 47 pixels hoog zijn. De breedte mag niet groter zijn dan 250 pixels. Links voor de site bewerken. De links worden weergegeven in de rechterbovenhoek. U kunt maximaal vijf links toevoegen voor bijvoorbeeld de schoolwebsite, portals en andere webapplicaties, en instellen voor welke profielen deze links zichtbaar zijn. In de onderstaande schermafbeelding is een link naar de schoolwebsite en Schooltv toegevoegd Standaardvakinstellingen opgeven De systeembeheerder kan hier aangeven welke standaardinstellingen er zullen zijn, wanneer er een nieuw vak wordt aangemaakt. Deze instellingen kunnen binnen een vak zelf overschreven worden. Tip: kijk kritisch naar de functionaliteiten die worden aangeboden. Welke functionaliteiten zijn voor de school van belang en welke niet; bij welke functionaliteiten zouden minder-ict vaardige docenten in verwarring kunnen raken? Instellingen voor de aanmeldingspagina beheren Hiermee kunt u het nieuws en de links beheren die worden weergegeven op de aanmeldingspagina. U kunt de volgende opties weergeven: Nieuws: hier kunt u nieuwsberichten plaatsen en deze toevoegen aan de aanmeldingspagina. Klik op Wijzigen om nieuws toe te voegen of te bewerken. Vakkencatalogus: schakel dit selectievakje in om een link naar uw vakkencatalogus toe te itslearning Nederland B.V. 35

38 voegen op de aanmeldingspagina. Indien de vakkencatalogus extern toegankelijk is, kunnen externe gebruikers zich voor de vakken aanmelden zonder gebruiker te zijn van itslearning. Er wordt dan automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord gegenereerd. Vakken komen alleen in de externe vakkencatalogus indien de docent daarvoor bij Vakinstellingen heeft gekozen. Links: hier kunt u links plaatsen en deze toevoegen aan de aanmeldingspagina. Klik op Wijzigen om links toe te voegen of te bewerken. eportfoliolijst: een willekeurige lijst van eportfolio's van de gebruikers van uw site. De lijst wordt elk uur gewijzigd. U kunt nieuws of links toevoegen door op Wijzigen te klikken. Klik op Nieuws toevoegen om een nieuwsbericht op de aanmeldingspagina te plaatsen. De nieuwsfunctie heeft ook een RSS-feed. Dat betekent dat iedereen nieuwsupdates van deze pagina kan ontvangen Exportinstellingen beheren Onder deze keuze kunt u aangeven welk scheidingsteken u wilt gebruiken bij het exporteren van de cijferlijst. Tevens kunt u ervoor kiezen om (gebruikers)namen of synchronisatiesleutels mee te nemen in de export. Dit kan nuttig zijn voor de import in een cijferregistratiesysteem. Tip: omdat in Nederland het gebruik van cijfers met komma s vrij gebruikelijk is, verdient puntkomma als scheidingsteken de voorkeur Landinstellingen Het is mogelijk voor de gehele site een taal in te stellen. Het is niet mogelijk per vak een taal in te stellen. Tip: scholen met bijvoorbeeld TTO kunnen leerlingen wel zelf de taal in laten stellen. Zorg, in verband met opgegeven deadlines en agenda-items, voor een juiste instelling van de tijdzone. Tevens kunt u hier kiezen voor een 12- of 24-uurs notatie en weergave van voor- en achternaam. Nuttige links itslearning Nederland - itslearning support itslearning Internationaal - itslearning leerplatform - https://www.itslearning.com/ browsertest - itslearning Nederland B.V. 36

Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken

Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken Ziet Google Agenda er bij u anders uit dan zoals hier weergegeven? U lost dit op door over te schakelen op de nieuwe stijl! Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken De agendaweergave

Nadere informatie

Versie NL-V1.0-JAN 12. Leerlingenhandleiding

Versie NL-V1.0-JAN 12. Leerlingenhandleiding Versie NL-V1.0-JAN 12 Leerlingenhandleiding 1 Copyright 2011 - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

itslearning voor docenten - gevorderd Versie 2.0

itslearning voor docenten - gevorderd Versie 2.0 itslearning voor docenten - gevorderd Versie 2.0 itslearning, 23 January 2012 1 Copyright 2012 - itslearning Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Introductie... 3 Nieuwe functies in 3.1... 3

Introductie... 3 Nieuwe functies in 3.1... 3 Nieuw in 3.1 1 Introductie... 3 Nieuwe functies in 3.1... 3 Lesplanner...3 it s learning mobile...5 Aanmelding...5 Gebruikersinterface...6 eportfolio...6 Blog...8 Instellingen en rechten...9 Portfolio's...10

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Snelstartgids Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Dit document is bedoeld om u te helpen assessments snel te beheren in het CEB TalentCentral

Nadere informatie

Weebly: Stappenplan voor docenten

Weebly: Stappenplan voor docenten Weebly: Stappenplan voor docenten Stap 1: Registratie Ga naar http://education.weebly.com/ Voordat u aan de slag kunt met Weebly moet u zich inschrijven. U vult uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in en

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Wat is itslearning..?

Wat is itslearning..? Wat is itslearning..? Met itslearning heb je via internet altijd toegang tot bijvoorbeeld je huiswerk, interessante informatie en studiewijzers. Ook kun je via itslearning communiceren, samenwerken met

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan Basislessen: Google Drive Neem eerst de basislessen hieronder door en voer alle activiteiten uit. Het wordt aanbevolen om een ander(e) tabblad, venster, browser of computerscherm beschikbaar te houden

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

itslearning voor docenten - basis Versie 2.0 itslearning, 4 January 2012 1

itslearning voor docenten - basis Versie 2.0 itslearning, 4 January 2012 1 itslearning voor docenten - basis Versie 2.0 itslearning, 4 January 2012 1 Copyright 2011 - itslearning Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Index Inleiding 1 Stap 1: Inloggen 2 Stap 2: Dashboard 3 Stap 3: SMS Center 4 Stap 4: Nieuw bericht (ongepersonaliseerd) 5 Stap 5: Importeer CSV 7 Stap 6: Het

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Novell Vibe 4.0. Maart 2015. Snel aan de slag. Novell Vibe starten. Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Maart 2015. Snel aan de slag. Novell Vibe starten. Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Maart 2015 Snel aan de slag Wanneer u voor het eerst gaat werken met Novell Vibe is het raadzaam om te beginnen met het configureren van uw persoonlijke workspace en het maken van een workspace

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Windows Live Family Safety

Windows Live Family Safety 1 Windows Live Family Safety Met Windows Live Family Safety kunt u toezicht houden op het internetgebruik van uw (klein)kinderen. U kunt specifieke websites blokkeren of toestaan, maar u kunt ook webinhoud

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikers en groepen configureren

Gebruikers en groepen configureren Gebruikers en groepen configureren Overzicht gebruikersbeheer Verifield biedt gebruikersbeheerfuncties die het onderhoudsproces vereenvoudigen. Maar afhankelijk van de omvang van uw organisatie en rekening

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Manager. Doro Experience. voor Doro PhoneEasy 740. Nederlands

Manager. Doro Experience. voor Doro PhoneEasy 740. Nederlands Doro Experience voor Doro PhoneEasy 740 Nederlands Manager Inleiding Gebruik Doro Experience Manager om toepassingen op een Doro Experience -apparaat te installeren en te beheren met behulp van elk type

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding in stappen. Hoe bewerk ik een groepspagina?

Handleiding in stappen. Hoe bewerk ik een groepspagina? Handleiding in stappen Hoe bewerk ik een groepspagina? versie 1.1 - februari 2015 Stap A - Naar alle pagina s Stap B - Uw groepspagina zoeken Stap C - Titel en werkbalk Stap D - Schrijven Stap E - Woorden

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 Stappenplannen wijzigdatum: 18-9-2015 Betrokken bij het Onderwijs Inhoudsopgave 1. Absentie 1 1.1 Absentie invoeren 1 1.2 Absentie bewerken of afsluiten 2 1.3 Absentieoverzichten

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Blogger. Het aanmaken van een weblog. In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht:

Handleiding Blogger. Het aanmaken van een weblog. In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht: Handleiding Blogger In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht: Het aanmaken van een weblog Het typen van een blogbericht De privacy van jouw weblog Het instellen van RSS Het aanmaken

Nadere informatie

Leerlingen handleiding

Leerlingen handleiding Springplank naar kennis Leerlingen handleiding Aan de slag met it s learning it s learning 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nuttige links... 3 Aanmelden... 4 Inlog voor it s learning... 4 Hoofdpagina...

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Maart 2015 Aan de slag Mobiele toegang tot de Novell Vibe-site kan door uw Vibe-beheerder worden gedeactiveerd. Raadpleeg uw Vibe-beheerder als u geen toegang kunt

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING

TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING 1 2 3 TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING De voorbeeldsite van waaruit vertrokken is, is de standaardsite aangeboden door het KU Leuven-SharePoint team Elke site heeft standaard één sitebeheerder (kan de standaardsite

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrieven versturen met MailPoet

Nieuwsbrieven versturen met MailPoet Nieuwsbrieven versturen met MailPoet Een nieuwe nieuwsbrief maken Om een nieuwe nieuwsbrief te maken klik je op de button nieuwe nieuwsbrief (2). Je kunt ook een reeds bestaande nieuwsbrief dupliceren

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Windows 7

Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Windows 7 Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen Windows 7 1 Uw pc aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen Nieuw bij Windows 7? Hoewel er veel hetzelfde is gebleven ten opzichte van uw vorige versie van Windows,

Nadere informatie

SNELSTARTHANDLEIDING VOOR BEHEERDERS. Muiswerk Compleet. Muiswerk Online

SNELSTARTHANDLEIDING VOOR BEHEERDERS. Muiswerk Compleet. Muiswerk Online SNELSTARTHANDLEIDING VOOR BEHEERDERS Muiswerk Compleet Muiswerk Online Copyright Muiswerk Educatief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding Werken met Office 365

Handleiding Werken met Office 365 Handleiding Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren... 5 Werken met Office 365 Outlook... 6 Werken met Outlook 2007/2010... 6

Nadere informatie

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN 1.a Hoe meld ik mij aan? U kunt zich aanmelden door uw domeinnaam gevolgd door /wp-admin te openen in uw browser. Ga naar internet en type (bijvoorbeeld) URL: http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw Windows Phone instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw agenda,

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie