Stichting Biberbunker Oostvoorne: internet: KvK nummer Versie: 8.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Biberbunker Oostvoorne: internet: www.biberbunker.nl e-mail: info@biberbunker.nl KvK nummer 56988273. Versie: 8.0."

Transcriptie

1 Versie: 8.0 W. J. Langendoen vz. Stichting Biberbunker Oostvoorne: internet: KvK nummer

2 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 Algemene inleiding... 3 Ontstaangeschiedenis... 3 De ruimte inrichting van de bunker... 4 Biber Commissie [Cmm Bib] ORGANISATIE BIBER COMMISSIE 8 Organigram ROLVERDELINGEN BIBER COMMISSIE 9 Bestuur Bibliothekaris... 9 Beheerder gemeentelijke collectie... 9 Hoofd modelbouw Hoofd technische dienst Beheerder website van de bunker Hoofd huishoudelijke dienst Gidsen in de bunker SLEUTELBEHEER COLLECTIEBEHEER WAPENBEHEER RONDLEIDINGEN EN EXPOSITIE 12 Rondleidingen Toegangsprijzen Expositie van materiaal BESLUITVORMING PLANNING 13 Meerjarenplanning Wintermaanden Zomermaanden FINANCIËN INFORMATIE 14 Interne communicatie Externe informatie Evaluatie (jaaroverzicht) en overige vergaderingen Datum Pagina 2 van 14

3 1. ALGEMEEN Algemene inleiding De Biberbunker is een Duitse radarbunker uit de tweedewereldoorlog die vanwege de cultuurhistorische waarde geëxposeerd wordt in de periode mei tot oktober. Veel bezoekers (gemiddeld 800/900 op jaarbasis) brengen de bunker een bezoek en de gidsen vertellen hen het verhaal van deze bijzondere bunker. Gedurende de wintermaanden is (preventief) onderhoud noodzakelijk en worden aanpassingen in de bunker gedaan om tijdens de rondleidingen in de zomermaanden iets nieuws te kunnen tonen. Doelstelling van deze bunker worden omschreven in het beleidsplan van de Stichting Biberbunker. Aangezien deze bunker in de na-oorlogse periode ook ca. 30 jaar commandocentrum van de BB is geweest, wordt ook deze periode in ruime mate belicht. Dit document projectorganisatie geeft in hoofdlijnen aan hoe de bunker is opgebouwd en welke organisatie de Stichting in het leven heeft geroepen om de bunker te kunnen exploiteren en als cultuur historisch monument c.q. educatieve waarde ten toon kan stellen aan bezoekers en geïnteresseerden. Ontstaangeschiedenis Na afloop van de koude oorlogsvoering was aan het werkelijk functioneren van de bunker een einde gekomen. De bunker die in de naoorlogse perioden eerst aan het Ministerie van Defensie en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken had behoord, kwam in handen van het Zuid Hollands Landschap [ZHL] Een logisch gevolg daarna was dat de bunker, zoals zovele andersoortige bunkers op het eiland Voorne, gebruikt zou gaan worden voor de instandhouding van de Fauna binnen de duinen van Voorne en als vleermuizenbunker bestemd zou worden. Op particulier initiatief is echter de bunker door het ZHL in beheer gegeven aan de Historische Vereniging Westelijk Voorne [HVWV] op de culturrhistorische waarde (een Duitse radarbunker uit WOII) gestand te kunnen doen. De periode uit de koude oorlog, waarbij de bunker dienst deed als commandocentrum van de Bescherming Bevolking [BB] krijgt in de huidige toestand ook de aandacht die het verdiende. Met een aangesteld coördinator vanuit het HVWV is in de loop der jaren, onder auspiciën van de HVWV, een commissie Biber ontstaan, een groep enthousiaste vrijwilligers die gezamenlijk de bunker onderhouden, verbeteren en exposeren met het beoogde doel: de mensen in de nabije omgeving en andere geïnteresseerden duidelijk te maken wat de bunker was en waarvoor deze heeft gediend. Datum Pagina 3 van 14

4 De tijd en enthousiasme die de vrijwilligers in deze bunker stoppen is onbetaalbaar en noodzakelijk om de huidige staat van de bunker minimaal te handhaven en in te richten zoals gewenst. Uitgangspunt daarbij is de bunker voor zover als mogelijk te etaleren als in de onstaanperiode in 1942/1943. In 2012 zijn er echter plannen ontstaan, voortkomend uit toch wel diverse vormen van meningverschil met de HVWV om een zelfstandige Stichting op te richten, uiteindelijk bekrachtigd op 14 januari Deze Stichting Biberbunker Oostvoorne is daarmee aan de hand van een beleidsplan, statuten en onderliggend Projectorganisatie document voortvarend de toekomst ingeslagen. De ruimte inrichting van de bunker De inrichting van de ruimten is daarbij in overleg tussen de leden van de commissie besproken met onderstaand resultaat (korte en lange termijn). Voor wat betreft de boven verdieping het volgende: Bovenverdieping 8 B Datum Pagina 4 van 14

5 Aangegeven wordt dat de benummering van de ruimten gebaseerd is op de schematische tekening van de L487 bunker te Terschelling. Ruimte 1: de ruimte waarin in de dubbel uitgevoerde Seeburgtisch heeft gestaan (Führungsraum) en waar de Jagdleitoffizier functioneerde, terug te brengen in de staat van toen. Extra ruimte (vloeroppervlak) is niet voorradig en, om alles te realiseren zoals beoogd (zie planning), zal de nodige ruimte gecreërd moeten worden. Ruimte 9: de commandokamer ofwel Geräte Auswertungsraum is de ontvangstkamer van de rondleiding en noodzakelijk om de taak van de Biberbunker te kunnen vertellen. De doelstelling is het handhaven van deze ruimte om het kunnen vertellen van het verhaal. In de ruimte staan ook een aantal vitrine`s van de afdeling modelbouw. Ruimte 8: de FluKo-Aufnahmeraum is inmiddels ingericht met spullen uit de tijd van de Bescherming Bevolking [BB]. Doelstelling is deze kamer te handhaven om de BB de aandacht te geven die het verdient. Idee hierbij is om de telefoonverbinding te herstellen of bruikbaar te maken om schoolklassen, die veelvuldig de bunker bezoeken, iets interactiefs te bieden. Ruimte 14: betreft ruimte met hydrofor, geen extra ruimte i.v.m. de hydrofor. De helft van de ruimte is reeds in gebruik als opslag van het vele BB-materiaal dat vooralsnog de bunker niet mag verlaten. Ruimte 18: ruimte van de machinekamer, plaats van de diesel generator, geen extra ruimte aanwezig om meer te laten zien dan deze diesel. Ruimte B: Bibliotheek van de bunker, opslag van allerlei boeken en documentatiemateriaal alsmede digitaal oorlogsmateriaal. Beperkte ruimte is volledig benodigd voor documenteren van hetgeen de Biberbunker in beheer heeft. Overige ruimten boven: betreft alleen loopruimten als gangpaden en toilletruimte. Incidenteel kan er iets staan echter weinig ruimte voor expositie. Datum Pagina 5 van 14

6 Voor wat betreft de beneden verdieping het volgende: Beneden verdieping W w 22 1 K k KK A A L L Benedenverdieping Ruimte W: de werkplaats: voor bezoekers ed een verboden terrein. Daar ligt materiaal en gereedschap nodig om jaarlijks onderhoud te kunnen plegen. Ruimte L: Luchtbehandeling: Ruimte volledig in gebruik om de beluchting en het klimaat in de bunker te regelen. Ruimte KA: Kantine: expositie van fotomateriaal en miniatuur oorlogstuig. Ruimte volledig benut. Ruimte K: Keuken: verboden terrein voor bezoekers, dient om gasten van drank ed te voorzien en nodig om exploitatie draaiende te houden. Ruimte 21: Jan de Jonge kamer: materiaal in bruikleen om het bunkerleven (zoals o.a. in de Biber het geval was) inzichtelijk te maken. Datum Pagina 6 van 14

7 Ruimte 22: Kamer van W Langendoen, expositie van materiaal uit de oorlog, van de Canadese bevrijders tot uniek oorlogsmateriaal als moederkruizen. Extra ruimte niet voorradig, expositie jaarlijks aangepast. In 2010 is deze ruimte voorzien van een glazenafzetting tussen getoond materiaal en bezoekersgebied. Biber Commissie [Cmm Bib] De Stichting Biberbunker Oostvoorne is net als meerdere instellingen heel erg afhankelijk van vrijwilligers. Ondanks het feit dat een heleboel mensen in de omgeving Oostvoorne de Biber een warm hart toedragen is het vinden van vrijwilligers een lastig gegeven. Meerdere taken en rollen zijn nodig om de bunker te kunnen laten functioneren zoals de cmm Bib dit graag wilt zien. De organisatie is een gestuurde organisatie vanuit een bestuur. De groepen die hieronder werken zijn vrij om ideeën aan te dragen waarmee een maximale participatie van de vrijwilligers wordt gecreërd. Wel zijn er afspraken gemaakt inzake grootschalige veranderingen in de bunker en over ideeën inzake exposities en thema s. Hiervoor wordt een besluitvormingsmodel gehanteerd. besluitvormingsmodel Datum Pagina 7 van 14

8 2. ORGANISATIE BIBER COMMISSIE Organigram De commissie Biber is aangesteld voor beheer en onderhoud van de bunker. De cmm Biber bestaat uit bestuur en overige vrijwilliger zoals een aantal gidsen, cmmie-leden die de technische werkzaamheden opzich nemen en modelbouwers. Organigram Cmm Biber Het Zuid Holands Landschap [ZHL] is rechtmatige eigenaar en beheerder van de bunker. Voor de invulling van de beheersparagraaf is sinds begin 2013 de Stichting Biberbunker zelfstandig aan de slag gegaan..*)..*) Tot op moment van schrijven heeft nog geen definitive loskoppeling van de HVWV plaatsgevonden desalniettemin is de cmm Biber wel volledig zelfstandig actief. De Gemeente heeft geen directe invloed op de bunker. Middels een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud, i.v.m. de eisen aan de klimaatregeling, financieren zij voor een klein taakstellend budget ( 700,-) mee in/ aan de bunker. Toezicht zou hierop moeten worden gedaan door een speciaal door de gemeente aangestelde Beheerder Gemeente Collectie (zie hoofdstuk 4). Sinds 2008 is deze functie echter niet geïntegreerd binnen de cmmie Biber. De overige financiën worden vergaard uit de rondleidingen en van aanwezige sponsors. Datum Pagina 8 van 14

9 3. ROLVERDELINGEN BIBER COMMISSIE Binnen de commissie zijn vaste rollen afgesproken, rollen die lopen van gids tot aan modelbouwer. Afgesproken is dat geen van de rollen zelfstandig wijzigingen in of aan de bunker kan/ mag uitvoeren, alles dient in overleg binnen/ met de stichtingsleden te gaan. De belangrijkste rollen worden hieronder beschreven. Bestuur. Het bestuur met diens verantwoordelijkheden staat omschreven in de statuten van de Stichting. Bibliothekaris Tot de taken van de rol bibliothekaris van de bunker behoren de volgende aspecten: Beheer over de bibliotheek van de bunker; Zorgdragen van in- en uitgaande literatuur. Beheerder gemeentelijke collectie Tot de taken van de beheerder van de gemeentelijke collectie behoren de volgende aspecten: Toezien op juist gebruik van de gemeentelijke collectie; Afstemmen van het karakter en de hoeveelheid gemeentelijk materiaal met het bestuur van de Stichting. Vooraslnog is deze taak niet ingevuld. Datum Pagina 9 van 14

10 Hoofd modelbouw Tot de taken van de rol hoofd Modelbouw behoren de volgende aspecten: Afstemmen van financiën met de penningmeester van de Stichting; Afstemmen met het bestuur en overige modelbouwers welke modellen gemaakt, gekocht worden en welke modellen geëxposeerd worden in de bunker; Zorg dragen voor tijdig samenstelling en opstelling van het te exposeren materiaal voorafgaande aan elk seizoen; Aanleveren van nodige informatie op de website. Hoofd technische dienst Tot de taken van de rol hoofd technische dienst van de bunker behoren de volgende aspecten: Controle en beheer van de technische installaties en de daaruit te nemen acties; Toezien op preventief onderhoud van deze installaties; Documenteren van reparaties en veranderingen aan de installaties; Adviseren t.bv. te nemen acties inzake de installaties; Afstemmen van noodzaklijke financiën in kader van technische apparatuur met de penningmeester van de bunker. Beheerder website van de bunker (http://www.biberbunker.nl ) Tot de taken van de rol websitebeheerder van de bunker behoren de volgende aspecten: Beheer van de website ; Up-to-date houden van de informatie op de website; Zorgdragen van nieuwe informatie op de website; Zorgdragen van koppelingen/contacten overige websitebeheerders i.r.t. de bunker. Hoofd huishoudelijke dienst Tot de taken van de huishoudelijke dienst behoren het controleren van kleine mankementen in de bunker en/of zorgen dat bij constatering van deze mankementen deze z.s.m. worden hersteld. Gidsen in de bunker Tot de taken van de gidsen van de bunker behoren de volgende aspecten: Verzorgen van de rondleiding van bezoekers met de daarbij behorende aspecten zoals kassabeheer, kantinedienst, film e.d.; Zorgen voor tijdige vervanging bij eventuele afwezigheid; Aanleveren van elementen die bij kunnen dragen aan verbetering van de rondleidingen. Datum Pagina 10 van 14

11 4. SLEUTELBEHEER De Biberbunker is net als andere bijzondere monumenten beveiligd. Aan de voorzitter van de Stichting zijn een aantal sleutels afgegeven, waarvoor hij persoonlijk verantwoordelijk is. Ook de contacten met de beveiliginsgdienst lopen via hem. In principe komt het erop neer dat ieder commissielid, indien hij de bunker in wilt, dit meldt bij de voorzitter, vervolgens de sleutel ophaalt en hem ook weer inlevert direct na het verlaten van de bunker. Dit houdt in dat afzonderlijke leden geen sleutel in beheer hebben. Uitzondering hierop is het hoofd van de huishoudelijke dienst. Hiermee wordt voorkomen dat zonder medeweten de bunker ingegaan wordt maar veel belangrijker, dat mensen niet alleen in de bunker aanwezig zijn. Indien men zonder medeweten alleen de bunker ingaat en er zou iets gebeuren (mobiele telefoons werken niet en ook de vaste telefoon kan onbereikbaar zijn) de voorzitter al sleutelbeheerder beseft dat er iets aan de hand kan zijn en kan gaan informeren. 5. COLLECTIEBEHEER De Biberbunker beschikt naast diverse attributen afkomstig uit privé collecties tevens een deel van de collectie van de Gemeente Westvoorne. Al het in de bunker aanwezig materiaal staat geregistreerd op een inventarisatielijst (). Jaarlijks wordt deze inventarisatielijst gecontroleerd op ommissies. 6. WAPENBEHEER Het wapenbeheer van de bunker staat in teken van: Administratieve afhandeling inzake aanvragen voorlopige vergunningen tot het bezitten van wapens en vuurwapens; Afnemen van aanvragen vergunningen Nazicht bij adresveranderingen,contact met vuurwapenbezitters inzake expositie in de bunker ; Afhandeling van zaken bij overlijden van vuurwapenbezitters ; Afstandsverklaringen, regularisaties... ; Controle op aanwezigheid en gebruik van wapens in de bunker Tijdens aanwezigheid in de bunker is het verplicht dat minimaal één van de wapenbeheerders aanwezig is. De registratie van wapenbeheerders is één van de taken van het bestuur. Datum Pagina 11 van 14

12 7. RONDLEIDINGEN EN EXPOSITIE Rondleidingen Iedere periode in de maanden april tot en met oktober voorziet de comm. Biber in het geven van rondleidingen met het doel deze bijzondere bunker aan de mensen te tonen en het verhaal van de bunker in de jaren en daarna te vertellen. Deze rondleidingen duren een kleine 3½ uur en ieder jaar is er een grote blijk van waardering van de bezoekers. Informatie over kosten en data worden gepubliceerd in lokale kranten en op de website van de bunker (www.biberbunker.nl ). Toegangsprijzen De toegangsprijzen van de Biber zullen jaarlijk bezien worden. Indien correctie noodzakelijk/ gewenst is (gekoppeld aan de stadaard indexering) zal het Dagelijks Bestuur van de Stichting dit inbrengen voor akkoord in de ledenvergadering. Na goedkeuring zullen de prijzen worden aangepast. Expositie van materiaal Tijdens deze expositie wordt in de bunker divers (oorlogs)materiaal getoond, materiaal dat op één of andere wijze een relatie heeft met de functie van de bunker. Dit materiaal behoort enerzijds aan individuele rechtspersonen en anderzijds is er sprake van een stukje gemeentecollectie. De Gemeente exposeert in overleg met de commissie een deel van hun collectie. Hiervoor wordt een bijdrage aan de bunker betaald. De commissie, die uitmaakt welk deel al dan niet geëxposeerd wordt, maakt daar dankbaar gebruik van. In overleg met de beheerder van de gemeente collectie, wordt bepaald welk materiaal jaarlijks wordt getoond. Dit laatste vanwege de beperkte ruimte in de bunker, maar ook omdat dit tevens de mogelijkheid biedt om steeds weer variatie aan te brengen in hetgeen we de bezoekers willen tonen (terugkerende bezoekers!). Materiaal dat niet wordt getoond zal door de rechtmatige eigenaar zelfstandig opgeslagen moeten worden (de bunker heeft hiervoor geen ruimte beschikbaar). Datum Pagina 12 van 14

13 8. BESLUITVORMING Besluitvorming inzake te nemen beslissingen, wensen etc gebeurt gezamenlijk (binnen de Biber commissie). Indien er specifieke zaken te bespreken zijn, dan worden deze aangekaart bij de toetsingscommissie en wordt het besluitvormingsmodel van kracht ( zie pg 7 ), waarna deze op korte termijn een overleg hierover opstart. Middels bijeenkomsten, vergaderingen van de cmmie Biber kunnen en zullen belangrijke zaken besloten worden. Jaarlijks vindt een evaluatie met verslaglegging plaats (zie verder). 9. PLANNING Meerjarenplanning De commissie Biber gebruikt voor hun doelstellingen een beleidsplan (5 jaar). Afhankelijk van hetgeen de leden wenselijk vinden wordt besloten wat hierin wordt opgenomen. Jaarlijks wordt bezien wat uitgevoerd wordt van deze meerjarenplanning. In de wintermaanden wordt hieraan normaliter invulling gegeven. Er wordt bezien wat, afhankelijk van de financiële mogelijkheden en vrijwillige inzet, in betreffende jaar mogelijk is. Diverse wensbeelden uit voorgaande jaren kunnen hierbij van dienst gaan doen, zoals: In ruimte 1 ( Führungsraum) is het wensbeeld de verlichting aan te passen, de Seeburgtisch van onder aan te lichten ter ondersteuning van het verhaal en poppen die het verhaal van deze plottafels wat ondersteunend visualiseren; In ruimte 9 ( das Geräte Ayswertungsraum ofwel de commandokamer ) aanpassing van de opstelling conform de periode ; In ruimte 21 (privécollectie particulier) is een verandering gewenst/noodzakelijk.mogelijk een ruimte voor thema s en exposities.; Wintermaanden De planning van de uit te voeren werkzaamheden in de wintermaanden wordt gezamenlijk bepaald binnen de comm. Biber. In het evaluatieoverleg komt dit uitgebreid aan de orde. Doelstelling is om onderhoud en renovatie van de bunker sowieso te allen tijde te verzorgen in de wintermaanden (oktober tot en met maart). Zomermaanden In principe vinden er geen werkzaamheden in de zomermaanden plaats. De rondleidingen worden bepaald aan de hand van het aantal individuele en groepsaanvragen. Alleen incidentele reparaties kunnen in de zomermaanden plaatsvinden. Datum Pagina 13 van 14

14 10. FINANCIË N Afspraken inzake financiën lopen via het bestuur en i.h.b. de penningmeester. Dit betreft alle financiële middelen zoals sponsorgelden (inkomsten en uitgaven), aankoop van materialen (incl. kantine) etc, etc. Indien om wat voor reden dan ook gebruik gemaakt moet worden van de financiën van de bunker, dan zal daarover eerst contact opgenomen moeten worden met de penningmeester. In overleg met deze wordt bepaald of het doel acceptabel is om de financiën ervoor aan te spreken. Zonder voorafgaande toestemming hiervoor geldt een principe helaas en/of bedankt. 11. INFORMATIE Interne communicatie Intern worden afspraken dan wel telefonisch, dan wel per gecorrespondeerd. Voor zover noodzakelijk kunnen deze worden vastgelegd. Externe informatie Externe informatie voorziet middels de PR van de Stichting Biberbunker, zeker voor zover dit (pers)publicaties betreft. Bij een vacature voor deze functie loopt e.e.a. via he bestuur. Evaluatie (jaaroverzicht) en overige vergaderingen Een evaluatie zal jaarlijks worden gehouden. Tijdens deze evaluatie komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: terugkoppeling en verbeteracties voor wat betreft de rondleidingen; afspraken inzake het jaarlijks onderhoud; afspraken en ideeën voor nieuwe elementen in de bunker en daaraan verbonden een :wie doet wat lijst; ideeën inzake jaarlijkse excursie; en verdere algemene zaken Naast deze zijn er diverse overleggen vanuit het bestuur, indien gewenst zullen ad hoc cmmie leden gevraagd worden aan te sluiten. Datum Pagina 14 van 14

Stichting Biberbunker Oostvoorne: internet: KvK nummer

Stichting Biberbunker Oostvoorne: internet:    KvK nummer Stichting Biberbunker Oostvoorne: internet: www.biberbunker.nl e-mail: info@biberbunker.nl Inhoudsopgave H O O F D S T U K 1 : AL G E M E E N..............................................................

Nadere informatie

3.2 Rondleidingen 2015 up date Zijn rondgestuurd. Laatste versie wordt steeds up-to-date gehouden.

3.2 Rondleidingen 2015 up date Zijn rondgestuurd. Laatste versie wordt steeds up-to-date gehouden. Naam overleg : Gidsenvergadering 2015 Datum : 14 maart 2015 Tijd : 13.30 uur 16.30 uur Plaats : Bunker Aanwezig : Bestuur en Gidsen Afwezig : Jos Gouman(mkg), Julius Rontgen. Leen Verzijl (zie verslag)

Nadere informatie

No.: Onderwerp: Actie:

No.: Onderwerp: Actie: Naam overleg : Jaarvergadering Stichting Biberbunker 2014 Datum : Zaterdag 31.01.2015 Tijd : 13.30 uur 16.00 uur Plaats : In de bunker Aanwezig : Alle gidsen / Alle modelbouwers / Technische dienst / direct

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Zondag 24 november uur uur : Bunker Wim Langendoen [WL] voorzitter ; No.: Onderwerp: Actie:

Zondag 24 november uur uur : Bunker Wim Langendoen [WL] voorzitter ; No.: Onderwerp: Actie: Datum : Tijd : Plaats Aanwezig : Zondag 24 november.2013 13.30 uur 16.00 uur : Bunker Wim Langendoen [WL] voorzitter ; Ton vder Hoeven [TH] Barry Zuidgeest [BZ] notulen Aad Zuidgeest [AZ] Piet Rosier [PR]

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek Financieel verslag 2012 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu*

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu* Aan Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer R. Knoop Postbus 200 2900 AE Krimpen aan den Dssel Krimpen aan den IJssel, 16 juli 2013 Betreft: aanvraag

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn Gastouderbureau (GOB) Burg Drijbersingel DA Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn Gastouderbureau (GOB) Burg Drijbersingel DA Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn Gastouderbureau (GOB) Burg Drijbersingel 11 8021DA Zwolle Registratienummer 341000826 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 20-12-2016

Nadere informatie

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Secretariaat: Urban van Gils Tel. 06-23741315 Postbus 193 5670AD Nuenen Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Doelstelling van onze stichting is: a. het verstrekken

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016

Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016 Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016 Inhoud Doelstelling pagina 1 Historie pagina 2 Actueel beleid pagina 2 Werkzaamheden pagina 4 Fondswerving pagina 5 Beheer fondsen en vermogen pagina 6 Besteding

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Inleiding In dit eerste beleidsplan is vastgelegd hoe het bestuur van de stichting verwacht gedurende de komende jaren de doelstellingen zoals vastgelegd

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement Bestuursstructuur van de fusie vereniging Er is een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en besturing van de vereniging. Het bestuur wordt in de uitvoering van het besturen van de club geholpen

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R3736.OOI Inboeknummer robst0098y Dossiernummer 024.403 9 )ruil 20IO Raads inforrnatiebrief Betreft Toekomst het Berkenhuisje. Inleiding Naar aanleiding van het publieke

Nadere informatie

Lentewandeling met excursie Biberbunker in de duinen van Oostvoorne op 9 april 2017.

Lentewandeling met excursie Biberbunker in de duinen van Oostvoorne op 9 april 2017. Lentewandeling met excursie Biberbunker in de duinen van Oostvoorne op 9 april 2017. Voor de wandeling van vandaag is gekozen voor de duinen van Oostvoorne met daarin gelegen 96 bunkers uit de 2 e Wereldoorlog

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 2 januari 2015 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mevrouw, Mijne heren: Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en

Nadere informatie

Inspectierapport André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen (GOB) Broekweg RP KLAZIENAVEEN Registratienummer

Inspectierapport André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen (GOB) Broekweg RP KLAZIENAVEEN Registratienummer Inspectierapport André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen (GOB) Broekweg 1 7891RP KLAZIENAVEEN Registratienummer 872908495 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Dalfsen (GOB) Ruigedoornstraat BR DALFSEN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Dalfsen (GOB) Ruigedoornstraat BR DALFSEN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Dalfsen (GOB) Ruigedoornstraat 108 7721BR DALFSEN Registratienummer 123681716 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Dalfsen Datum inspectie: 25-08-2015

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

PARK DE OUDE KWEKERIJ

PARK DE OUDE KWEKERIJ Geachte lezer of aspirant-lid PARK DE OUDE KWEKERIJ EEN PARK VOOR EN DOOR BEWONERS NIEUWSBRIEF No. 2 - MAART 2013 Jazeker, u leest het goed, we kunnen bijna over leden gaan spreken. De laatste versie van

Nadere informatie

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015 Delden 23 februari 2016 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland. Project. : Model Intentieovereenkomst. Onderwerp

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland. Project. : Model Intentieovereenkomst. Onderwerp Project Onderwerp : Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland : Model Intentieovereenkomst Aanbesteder: Lentiz Onderwijsgroep Schiedamsedeijk 114 3134 KK Vlaardingen Adviseur: AVANT Bouwpartners Reactorweg

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Inhoud -Formele aspecten / wettelijk kader -Taken penningmeester en doel -Financiële administratie -Inrichting -Inkomsten en uitgaven -De begroting -Overige

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560

Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Inspectierapport Krokodilletje B.V. (GOB) Solingenstraat 67 7421ZS Deventer Registratienummer 307867560 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 17-12-2015 Type

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling 1. Inleiding 2. Vrijwilligersregeling 2.1 Waardering en beloning 2.1.1. Vormen van waardering 3. Nieuwe Leden 4. Vrijwilligerstaken 5. Taakindeling 5.1 Afzeggen voor of wijzigen van

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 6 april 2017 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Assen/Drenthe (GOB) Witterweg 44a 9421VB BOVENSMILDE Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Assen/Drenthe (GOB) Witterweg 44a 9421VB BOVENSMILDE Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Assen/Drenthe (GOB) Witterweg 44a 9421VB BOVENSMILDE Registratienummer 140697962 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Midden-Drenthe Datum inspectie: 24-05-2016

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2008

Financieel jaarverslag 2008 Financieel jaarverslag 2008 Diocesane Caritas Instelling datum: 01-03-2009 Bisdom Rotterdam Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 1 Toelichting Het jaarverslag bestaat uit 3 delen: - De toelichting

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon.

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon. ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon Projectkeuze - 1 - Onlangs hebben wij gekozen welke projecten

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1 NOTITIE 1. De vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage, geïnd door school en/of ouderraad(vereniging) is vrijwillig. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt

Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Huishoudelijk Reglement Harmonie St. Caecilia Gendt Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 DEFINITIES... 2 2 CONTRIBUTIE... 3 3 INSTRUMENTARIUM... 3 4 VERZEKERING... 3 5 UNIFORM... 4 5.1 UNIFORM MUZIKANTEN...

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Inspectierapport De Speelkuil (BSO) Weltertuijnstraat CV HEERLEN Registratienummer

Inspectierapport De Speelkuil (BSO) Weltertuijnstraat CV HEERLEN Registratienummer Inspectierapport De Speelkuil (BSO) Weltertuijnstraat 44 6419CV HEERLEN Registratienummer 180145216 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 10-11-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

JAARVERSLAG statutair gevestigd te Valkenswaard secretariaat: de Borchgravestraat 29

JAARVERSLAG statutair gevestigd te Valkenswaard secretariaat: de Borchgravestraat 29 1 JAARVERSLAG 2015 Inleiding Het verslagjaar was inmiddels het vierde jaar in het bestaan van de stichting. Het verslagjaar stond in het teken van het waarborgen van de bestaande activiteiten en een gestaag

Nadere informatie

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 VISIEDOCUMENT Sleener Molen Stichting 'De Hoop' Versie 0.3: 25 september 2012 INHOUD PAGINA 1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 2 HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 Bevordering van behoud en onderhoud van de molen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk

Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk 2017-2020 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas Van

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK:

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK: 1. Inleiding In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Bernercare het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-04-2017 goedgekeurd door het

Nadere informatie

Beleidsplan t Saam

Beleidsplan t Saam Beleidsplan t Saam 2017-2020 Samenwerken aan een duurzame toekomst van t Saam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Missie en Visie 4. Doelstellingen 5. Doelgroep 6. Organisatiestructuur 7. Interne

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

TOETSINGKADER VOOR BIJDRAGEN UIT HET BUDGET PROMOTIE GROOTSCHALIGE PROJECTEN EN EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE BOXMEER.

TOETSINGKADER VOOR BIJDRAGEN UIT HET BUDGET PROMOTIE GROOTSCHALIGE PROJECTEN EN EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE BOXMEER. TOETSINGKADER VOOR BIJDRAGEN UIT HET BUDGET PROMOTIE GROOTSCHALIGE PROJECTEN EN EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE BOXMEER. Regelmatig ontvangt de gemeente Boxmeer sponsorverzoeken of worden er evenementen/activiteiten

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN

Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN 2015 2017 1 Uitgangspunten van beleid De Taakgroep Beheer en Financiën (Wijkraad van Kerkrentmeesters voor de wijkgemeente Emmaüs) heeft tot taak het, in overleg met

Nadere informatie

Jaarverslag Heinrich Hertz Stichting

Jaarverslag Heinrich Hertz Stichting Jaarverslag 2015 Heinrich Hertz Stichting Versie: Goedgekeurd Datum: 11 april 2016 Auteur: Henk Hamoen (voorzitter) Auteur: Henk Hamoen (voorzitter) - 2 - Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord voorzitter...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem

Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem Nieuwsbrief juli 2012 Weer een maand waarin veel gebeurde, maar waar soms weinig over te vertellen valt en vele uren worden besteedt waar achteraf heel

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement NVHP

Huishoudelijk Reglement NVHP Huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, vastgesteld op 16 april 2014 Artikel 1. Begripsbepaling In dit Huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: NVHP : de Nederlandse

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Prokino Harderwijk-Ermelo (GOB) Van Asch van Wijcklaan KV Ermelo Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Prokino Harderwijk-Ermelo (GOB) Van Asch van Wijcklaan KV Ermelo Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Prokino Harderwijk-Ermelo (GOB) Van Asch van Wijcklaan 10 3853 KV Ermelo Registratienummer 161328714 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie