TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 7 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 7 mei 2015"

Transcriptie

1 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 7 mei Meer info op onze website: Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan Wemmel

2 Inhoudsopgave Provinciaal Blad Algemene vergadering 3 Uitnodiging Uittreksels van het H.H.R Volmacht Dagorde Secretariaat 7 Nieuwe club: Drive Tienen Algemene vergadering Betaling geen scheidsrechter Tegemoetkoming lidgelden i.v.m. deelnames -12 jarigen aan organisaties Formulier transfers VTTL Formulieren transfers AF Interclub 13 Uitslagen week Uitslagen en rangschikking week Boetes week Boetes weken 21 en Eindronden interclubs Interclubkalender Jeugd 25 Jeugdwerking : update Jeugdkalender :update Vlaams Jeugdcriterium, derde fase: verslag Nationale Top 12 jeugd: resultaten Youth Ranking Veteranen 29 Eindrangschikking veteranenliga Uitslagen week Uitslagen week Uitslagen week Boetes veteranenliga Vlaamse kampioenschappen voor Veteranen Beker van België 35 Dames P.W. Diest in finale Beker van België Superdivisie 36 Playoffs kalender Clubs 37 Zomerkampen P.W. Diest TTGB Zomerstage Organisaties 39 Provinciale Organisaties mei

3 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Provinciaal Secretariaat Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Statutaire Vergadering. Het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant & Brussel nodigt al haar leden, dewelke in orde zijn met de thesaurie, uit tot het bijwonen van de ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING. Een eventuele vertegenwoordiging van de Landelijke Raad en/of het Management Comité zullen aanwezig zijn op de Algemene Statutaire Vergadering. Donderdag 28 MEI 2015 te 19u30 TTC Werchter Nieuwe Baan z/n Werchter Onthaal vanaf 19u30 overhandiging van de documentenmappen inzamelen van de volmachten. 1. Vaststelling van het aantal stemgerechtigden. (Administratieve en sportieve stemmen). 2. Voorlezing en bekrachtiging der notulen van de voorgaande Algemene Vergadering van 20 mei Toespraak door de voorzitter. 4. Verslag van de secretaris. 5. Verslag van de penningmeester. 6. Voorleggen van de balans van het verlopen seizoen. 7. Verslag van de controleurs van de rekeningen. 8. Voorleggen van het budget voor het komend seizoen. 9. Benoeming van de controleurs van de rekeningen. 10. Statutaire herbenoemingen van de uittredende en eventuele nieuwe leden. 11. Interpellaties 12. Allerlei 13. Slotwoord van de voorzitter. Danny DECUPERE Voorzitter Michèle MESSIAEN Secretaris 1 mei

4 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Provinciaal Secretariaat ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING TER HERINNERING : Uittreksels van het H.H.R. Hst. IX Art Recht op aanwezigheid : Ieder aangeslotene en ieder club behorende tot de provincie en in regel met de bijdrage, mag op de vergadering aanwezig zijn. Hst. IX Art Recht tot stemmen : Heeft alleen recht aan de stemming deel te nemen de afgevaardigde die de club vertegenwoordigt waarbij hij aangesloten is. Hij moet drager zijn van een volmacht, behoorlijk ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die club. Toch mag hij, mits volmacht, nog een tweede club vertegenwoordigen maar in geen geval meer. Een club die in de schuld staat bij de bondsliga of provinciale thesaurie heeft geen stemrecht. De clubs beschikken over de onderstaande stemmen: a) voor administratieve zaken. 1 stem voor de clubs met 6 tot 25 leden 2 stemmen voor de clubs met 26 tot 50 leden 3 stemmen voor de clubs met 51 tot 100 leden 4 stemmen voor de clubs met meer dan 100 leden Het aantal stemmen wordt bepaald op basis van het aantal aangesloten leden op 1 mei van het lopende seizoen b) voor sportieve zaken 1 stem per ingeschreven ploeg zonder reglementair forfait, in functie van de behandelde materie bepaald het PC welke ploegen in aanmerking komen aan de stemming te mogen deelnemen. Hst. IX Art Interpellaties : Ieder aanvraag tot interpellatie moet bij de provinciale secretaris ten minste 15 dagen voor de Algemene Vergadering worden ingediend. Hst. VII Art Kandidaturen. De schriftelijke kandidaturen moeten bij het provinciaal secretariaat toekomen op zijn minst zes dagen vóór de Algemene Vergadering. Indien geen enkel kandidaat zich aangemeld heeft of het vereiste quorum bereikt, mag het Provinciaal Comité nochtans op het laatste ogenblik kandidaten voordragen. Hst. I Art Algemene verkiezingsvoorwaarden : Ongeacht de daartoe bijzonder gestelde verkiezingsvoorwaarden, dient elke kandidaat voor een functie op vlak van de Liga en/of de koepel: a) minstens drie (3) sportseizoenen lid zijn van de V.T.T.L., al of niet onderbroken de laatste vijf (5) jaar b) de leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben c) nooit een schorsing of uitsluiting in de zin van art & 20.5 te hebben opgelopen of eventueel eerherstel van een officiële functie te hebben bekomen. 1 mei

5 8 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Provinciaal Secretariaat VOLMACHT ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING Datum : donderdag 28 mei 2015 te 19u30 uur Plaats: TTC WERCHTER, Nieuwe baan z/n te 3118 Mevrouw, Mijnheer,.. Aangesloten bij de Vlaamse Tafeltennisvereniging van de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond onder het Nr. is aangeduid als afgevaardigde voor de club Aanwijzingnummer. Vl-B Krachtens artikel 9.3. Hoofdstuk IX van het HHR heeft zij/hij alleen recht aan de stemming deel te nemen. Voorzitter van de club Secretaris van de Club Afgevaardigde van de club (handtekening) (handtekening (handtekening) ZEER BELANGRIJKE HERINNERING Alle vertegenwoordigers dienen deze volmacht bij aankomst op de Algemene Statutaire Vergadering te overhandigen aan de verantwoordelijke van het provinciaal comité. Enkel de vertegenwoordigers die hun volmacht hebben overhandigd hebben stemrecht. In elk geval moeten de handtekeningen van de Voorzitter en de Secretaris voorkomen op de volmacht, welke ook de aangeduide gevolmachtigde is. 1 mei

6 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Provinciaal Secretariaat Algemene Statutaire vergadering van 28 mei 2015 Dagorde: 1. Vaststelling van het aantal stemgerechtigden. (administratieve en sportieve stemmen). 2. Voorlezing en bekrachtiging der notulen van de voorgaande Algemene Vergadering (20 mei 2014). 3. Toespraak door de voorzitter. 4. Verslag van de secretaris. - Toegevoegde documenten * inlichtingen officieel jaarboek * inlichtingen trainers en scheidrechters * aansluitingsformulieren (4 verschillende) * (etiketten heraansluitingen) * ledenclublijst voor vernieuwing * bestelbon * inschrijving ploegen * opmaken van kalender * abonnement provinciaal blad * jeugdsubsidies * omslag met stembriefjes (punt 11) * palmares ( + clubdiploma s) 5. Verslag van de penningmeester. 6. Verslag van de interclubleider. 7. Verslag van de jeugdverantwoordelijke. 8. Voorleggen van de balans van het verlopen seizoen. 9. Verslag van de controleurs van de rekeningen. 10. Voorleggen van het budget voor het komend seizoen. 11. Benoeming van de controleurs van de rekeningen. 12. Statutaire benoeming van nieuwe en uittredende leden. 13. Herverkiezing van de leden voor de algemene vergadering van de VTTL 14. Voordracht van de afgevaardigden bij de Nationale Raad 15. Interpellaties 16. Allerlei 17. Slotwoord van de voorzitter. Danny DECUPERE Voorzitter Michèle MESSIAEN Secretaris 1 mei

7 SECRETARIAAT : 1) We zijn bijzonder blij om te mogen aankondigen dat onze provincie er een nieuwe club bij heeft: TTC Drive Tienen Nieuwe club : DRIVE TIENEN : adres : sportschuur Houtemveld p/a sporthalstraat Tienen website : secretaris :Magda Ramakers manager : Frank Geerits 2) Algemene Vergadering - volmacht niet vergeten mee te brengen (met 3 handtekeningen) -gelieve mij nu reeds te verwittigen indien jullie wedstrijdboeken wensen te bestellen want dan kan ik deze meebrengen op de AV. 1 mei

8 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Provinciaal Secretariaat Aan alle clubs met een ploeg in 2 de provinciale en hoger. Daar er in het verleden is beslist dat de clubs die in 2 de provinciale spelen of hoger een actieve scheidsrechter dienen te leveren of anders een financiële bijdrage hoeven te betalen (van 1 tot 50 leden: 62,50 euro vanaf 51 leden: 125 euro) volgt hier de lijst van de clubs voor seizoen Volgende clubs dienen hieraan te voldoen: Club + aantal leden Vl-B 005 Pingouin 41 Scheidsrechter Philippe Rousseau Vl-B 161 Den Hoek 28 Vl-B 182 TTGB 53 Vl-B 213 Humbeek 46 Walter Timmermans Dirk Segers Vl-B 218 Vilvo 56 Vl-B 225 Hurricane 88 Vl-B 234 Meerdaal 129 Michèle Messiaen - Caroline De Brouwer Reine Jacquemijn Dirk Lamproye Pieter Thysen Hans Vandendriessche Vl-B 248 Essenbeek 25 Vl-B 252 Lembeek - 28 Vl-B 256 Overijse - 41 Vl-B 283 Smash Dolfijn 56 Vl-B 293 Diest 146 Vl-B 295 Werchter 78 Vl-B 318 VMS 37 Vl-B 330 Sukarti - 36 Vl-B 331 Blauwput 33 Alexander Destrycker Marc Janssens Johan Vandecauter Gerda Berghen Danny Decupere Frank Geerits Eddy Decherf Vl-B 334 Tacko Kortenberg 63 Volgende clubs dienen 62,50 euro te betalen: Den Hoek Essenbeek Lembeek Overijse Volgende clubs dienen 125 euro te betalen: Vilvo en Tacko Deze bedragen dienen te worden voldaan via de clubafrekening. 1 mei

9 Tegemoetkoming lidgelden i.v.m. deelnames -12 jarigen aan organisaties Het provinciaal comité beloont jaarlijks de clubs die hun leden (jonger dan 12 jaar) motiveren tot deelname aan verschillende jeugdorganisaties. Volgende evenementen, specifiek voor de doelgroep -12 jarigen, kwamen hiervoor dit seizoen in aanmerking: Werchter 28/09/14 : Provinciaal Criterium -12 jarigen (1ste fase) Diest VMS 05/10/14 : Provinciaal Criterium Jeugd 02/11/14 : Provinciaal Criterium -12 jarigen (2de fase) Diest 09/11/14 : Jeugdliga fase 1 Oosterzele 30/11/14 : Vlaams Jeugdcriterium (1ste fase) Vilvo 14/12/14 : Provinciaal Criterium -12 jarigen (3de fase) Wemmel 03/01/15 : Provinciaal Kampioenschap Jeugd Werchter 11/01/15 : Jeugdliga fase 2 Kuringen 25/01/15 : Vlaams Jeugdcriterium (2de fase) Werchter 21/02/15 : Jeugdliga fase 3 Diest 08/03/15 : Jeugdliga fase 4 Hoboken 29/03/15 : Vlaams Jeugdcriterium (3de fase) De VLB-clubs welke spelers hebben die minstens aan 5 organisaties deelnamen, krijgen hiervoor per speler 10 euro lidgeld teruggestort op hun clubrekening. Hierna volgen de namen van die spelers + clubs in volgorde van meest aantal deelnames : 1 Neuts Leyten P.W. Diest 12 x 11 Schepers Iluna P.W. Diest 7 x 1 Van der Elst Jeffrey T.T.C Werchter 12 x 12 Backx Lien P.W. Diest 6 x 3 Fannes Katie Meerdaal 11 x 12 Bruyninckx Joren T.T.C Werchter 6 x 3 Rutten Elena P.W. Diest 11 x 12 De Wel Maya Meerdaal 6 x 5 Smedts Jules Meerdaal 10 x 12 Schepers Tsion P.W. Diest 6 x 5 Van Damme Arne P.W. Diest 10 x 12 Waelburgs Jelle Meerdaal 6 x 5 Yilmaz Yaman Meerdaal 10 x 17 Colebunders Neo P.W. Diest 5 x 8 Mergan Matthijs Meerdaal 9 x 17 Taes Maarten P.W. Diest 5 x 9 Devolders Mona Meerdaal 8 x 9 Yilmaz Kaan P.W. Diest 8 x 1 mei

10 Ontslagformulier Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden uw gegevens opgenomen in onze verwerking voor de interne ledenadministratie. U hebt recht tot inzage, afschrift en verbetering. Bestandhouder VTTL vzw Brogniezstraat 41 bus Brussel Naam:... Voornaam:... Naam:... Voornaam: Adres:... Postcode:... Gemeente:... Telefoon:... Telefoonnummer op ontslaglijst: mag worden ja / neen vermeld op ontslaglijst: ja / neen Provincie:... Aansluitingsnummer VTTL:... Individuele klassering huidig seizoen:... Geboortedatum: _... _ / / (d d/m m/j j j j ) Ontslag aan club BEIDE VAKKEN VOLLEDIG INVULLEN! Ontslag aan VTTL Neemt ontslag* (volgens de decretale voorwaarden van 24 juli 1996 betreffende het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar) bij: Neemt ontslag* (volgens de decretale voorwaarden van 24 juli 1996 betreffende het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar) bij de Vlaamse Tafeltennisliga (VTTL): clubnaam:... clubnummer:... om te transfereren naar een club binnen VTTL naar Aile Francophone naar het buitenland naar een individueel statuut Datum :... Informatie om vrijgavebewijs: om te transfereren naar een club binnen VTTL naar Aile Francophone naar het buitenland naar een individueel statuut Datum :... Handtekening lid :... Naam en voornaam gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen): Handtekening lid :... Naam en voornaam gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen):... handtekening gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen): handtekening gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen):... * Het ontslagformulier in tweevoud opmaken. Een formulier is bestemd voor de club die je verlaat, een ander is bestemd voor de federatie. Het formulier bestemd voor de club, dient aangetekend opgezonden te worden tussen 1 mei en 31 mei (24 uur) van het lopende seizoen (de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending) aan de dienstdoende secretaris van uw club. Het formulier bestemd voor de federatie, dient aangetekend opgezonden te worden tussen 1 mei en 31 mei (24 uur) van het lopende seizoen (de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending) aan de Vlaamse Tafeltennisliga, Transfercommissie, Brogniezstraat 41bus 3, 1070 Brussel. Bijvoegen bij dit formulier een kopie van het bewijs van het aangetekend schrijven aan de club. Bijvoegen bij dit formulier een kopie van het bewijs van het aangetekend schrijven aan de club Voor alle informatie ivm transferreglementen, contacteer het VTTL secretariaat mei

11 ASBL AILE FRANCOPHONE DE LA FEDERATION ROYALE BELGE DE TENNIS DE TABLE TRANSFERTS FORMULAIRE D'INSCRIPTION PERIODE DU 05 MAI AU 20 MAI 2015 NOM Numéro de membre Prénom Adresse N Code Postal Localité N de tel (Facultatif) Date de naissance M F Sexe Cercle sportif Indice Classement Messieurs Classement Dames Je soussigné déclare m'inscrire sur la liste de transferts de la saison Signature de l'affilié(e) Signature du représentant légal (pour les mineurs) Le présent document est a renvoyer par courrier recommandé sous peine d'irrecevabilité entre le 5 mai et le 20 mai 2015 (cachet de la poste faisant foi) uniquement à ASBL AILE FRANCOPHONE DE LA FEDERATION ROYALE BELGE DE TENNIS DE TABLE Rue Pierre du Diable, 46 à 5100 JAMBES 1 seul exemplaire par enveloppe sous peine d'irrecevabilité de tous les documents 1 mei

12 ASBL AILE FRANCOPHONE DE LA FEDERATION ROYALE BELGE DE TENNIS DE TABLE TRANSFERTS FORMULAIRE DE CONFIRMATION PERIODE DU 21 MAI AU 05 JUIN 2015 NOM Numéro de membre Prénom Adresse N Code Postal Localité Date de naissance Sexe M F Affilié au cercle sportif Indice souhaite être transféré au cercle sportif Indice Signature de l'affilié(e) Signature du représentant légal (pour les mineurs) Président Réservé au cercle sportif acquéreur qui marque son accord sur le transfert Secrétaire Nom : Nom : Signature Signature (à défaut d'une des deux signatures, la majorité du comité remplacera valablement la ou les signatures manquantes, à condition que la composition de celui-ci ait été adressée au Secrétaire provincial dont le club dépend et au Secrétaire général avant le 15 mai de la saison en cours) Le présent document est a renvoyer par courrier recommandé sous peine d'irrecevabilité entre le 21 mai et le 05 juin (cachet de la poste faisant foi) uniquement à ASBL AILE FRANCOPHONE DE LA FEDERATION ROYALE BELGE DE TENNIS DE TABLE Rue Pierre du Diable, 46 à 5100 JAMBES 1 seul exemplaire par enveloppe sous peine d'irrecevabilité. 1 mei

13 Resultaten - Week 21 Seizoen Afdeling 1B - Nationaal - Heren Nodo A (af) Hasselt A af Vedrinamur A Diest A Patria Castel. A Astrid Herstal A CAJ-MIR A Pal. Retinne A (af) af Schulen A Sportline A Le Logis A Basse Sambre A Afdeling 2D - Nationaal - Heren Nodo B Hasselt B Zoersel A Diest B Vervia A Gullegem B Jamoigne A TTC Manage A Astrid Herstal B Erquelinnes A ff Le Logis B Stekene A Reeks B - Landelijk - Heren Zele A Rooigem-Gent C St. Pauwels A Diest C Salamander D Oostende A Houthulst A Antonius A Schulen D Tacko A Meerdaal B Geelse A Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Den Hoek B Blauwput A 04-12(!) Werchter A Diest D 05-11(!) Vilvo A Meerdaal C 13-03(!) Essenbeek A Vilvo B 11-05(!) Meerdaal D V.M.S. A Hurricane B T.T.G.B. A Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Werchter B Diest F 09-07(!) T.T.G.B. B Blauwput B 13-03(!) Vilvo C Sukarti A 06-10(!) Essenbeek B Lembeek B 13-03(!) Hurricane C Meerdaal E Smash Dolfijn C V.M.S. B 06-10(!) Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Werchter D Hurricane E 07-09(!) T.T.G.B. D Overijse B ff(!) Lembeek C Meerdaal F 05-11(!) Diest I Humbeek B Sukarti C Essenbeek C 05-11(!) Meerdaal H Pingouin C Afdeling 4B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Den Hoek D Vilvo E 05-11(!) T.T.G.B. F Essenbeek D 10-06(!) Pingkolo A Meerdaal I 09-07(!) Sukarti E Smash Dolfijn E 05-11(!) V.M.S. E Werchter E Diest M (af) Pingouin E Afdeling 2B - Nationaal - Heren Chatelet A Smash Dolfijn A Merelbeke A Minerois A Dylan Berlaar B Aye A Lauwe A Hoeselt B C.T.T. Mons Ecurie A Ans A (af) af Le Logis C Basse Sambre B (af) af Reeks A - Landelijk - Heren Meulebeke A Rooigem-Gent D TTC Gent C Hurricane A RS Bilzen A Gullegem C Schoten A Salamander B Tecemo A Sportline B Meerdaal A Hamme B Reeks C - Landelijk - Heren Nodo C Smash Dolfijn B Merelbeke B Hamme A Dylan Berlaar C Kuurne A AFP Antwerpen B Hoeselt C Salamander C Zandvoorde B Den Hoek A (af) Stekene B af Afdeling 2A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Den Hoek C (af) Diest E Pingouin A Overijse A 10-06(!) Lembeek A (af) V.M.S. C Diest G Humbeek A 07-09(!) Sukarti B Tacko B 12-04(!) Hurricane D (af) T.T.G.B. C Afdeling 3A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Werchter C Hurricane F 13-03(!) Pingouin B Cervus Schaffen A 15-01(!) Smash Dolfijn D Diest K 13-03(!) Overijse C Vilvo D 13-03(!) Meerdaal G Tacko C Diest H T.T.G.B. E 10-06(!) Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren V.M.S. D T.T.G.B. G V.M.S. F (af) Blauwput C Pingkolo B Sukarti D 10-06(!) Overijse D Humbeek C 10-06(!) Diest L Werchter F 09-07(!) Meerdaal K Pingouin D Afdeling 5F Play-offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Pingkolo C Werchter H 05-11(!) Diest N V.M.S. G ff Smash Dolfijn G Vilvo F 04-12(!) Afdeling 5G Play-offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Werchter G Hurricane G 10-06(!) Smash Dolfijn F Blauwput D 11-05(!) Lembeek D Tacko D 03-13(!) Afdeling 5H Play-Offs Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Diest O Tacko E Werchter I Tacko F 11-05(!) Diest P Werchter K Afgedrukt vanaf op 27/04/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 1 op 2 1 mei

14 Resultaten - Week 21 Seizoen Afdeling 5I Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Meerdaal M Diest Q Werchter M Meerdaal L 07-09(!) Hurricane H Sukarti F Afdeling 5J Play Downs Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Heren T.T.G.B. H Hurricane K 03-13(!) Afdeling 5K Play Downs Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Diest R Vilvo H Meerdaal O Werchter L Overijse E Smash Dolfijn H 06-10(!) Afdeling 1 - Nationaal - Dames SudTele Virton A Hasselt A Oupeye A Woluwe A Dylan Berlaar A Astrid Herstal B Diest A Basse Sambre A Schulen A Vedrinamur C Meerdaal A Vedrinamur B Afdeling 2 - Nationaal - Dames Neufvilles A Wenduine A Champ d'en Haut A (af) Jamoigne A af Hoeselt B Aye A (af) af CP Montois A Pingouin A Lipalet A C.T.T. Tiège A Le Logis A Malonne A Afgedrukt vanaf op 27/04/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 2 op 2 1 mei

15 Uitslagen en rangschikkingen - Week 22 Seizoen Afdeling 1B - Nationaal - Heren Diest A Patria Castel. A Hasselt A Vedrinamur A Astrid Herstal A Nodo A (af) af Sportline A Le Logis A Pal. Retinne A (af) Schulen A af Basse Sambre A CAJ-MIR A Patria Castel. A Astrid Herstal A Basse Sambre A Diest A Vedrinamur A Le Logis A CAJ-MIR A Hasselt A Schulen A Sportline A Pal. Retinne A (af) Nodo A (af) Afdeling 2D - Nationaal - Heren Diest B Vervia A Hasselt B Zoersel A Gullegem B Nodo B Erquelinnes A Le Logis B TTC Manage A Astrid Herstal B Stekene A Jamoigne A Le Logis B Vervia A Gullegem B Zoersel A TTC Manage A Astrid Herstal B Diest B Hasselt B Stekene A Erquelinnes A Nodo B Jamoigne A Reeks B - Landelijk - Heren Diest C Salamander D ff(!) Rooigem-Gent C St. Pauwels A Oostende A Zele A Tacko A Meerdaal B Antonius A Schulen D Geelse A Houthulst A Antonius A Houthulst A Rooigem-Gent C Oostende A Geelse A Zele A Schulen D Meerdaal B St. Pauwels A Diest C Salamander D Tacko A Afdeling 2B - Nationaal - Heren Minerois A Dylan Berlaar B ff Smash Dolfijn A Merelbeke A Aye A Chatelet A Ans A (af) Le Logis C af Hoeselt B C.T.T. Mons Ecurie A Basse Sambre B (af) Lauwe A af 1 Aye A Lauwe A C.T.T. Mons Ecurie A Merelbeke A Hoeselt B Minerois A Chatelet A Le Logis C Smash Dolfijn A Dylan Berlaar B Ans A (af) Basse Sambre B (af) Reeks A - Landelijk - Heren Hurricane A RS Bilzen A Rooigem-Gent D TTC Gent C Gullegem C Meulebeke A Sportline B Meerdaal A Salamander B Tecemo A Hamme B Schoten A Meerdaal A RS Bilzen A Sportline B Salamander B Gullegem C Schoten A Hurricane A Rooigem-Gent D Hamme B TTC Gent C Tecemo A Meulebeke A Reeks C - Landelijk - Heren Hamme A Dylan Berlaar C Smash Dolfijn B Merelbeke B Kuurne A Nodo C Zandvoorde B Den Hoek A (af) af Hoeselt C Salamander C Stekene B AFP Antwerpen B Hamme A Zandvoorde B Merelbeke B Nodo C Hoeselt C Dylan Berlaar C AFP Antwerpen B Smash Dolfijn B Salamander C Kuurne A Stekene B Den Hoek A (af) Afgedrukt vanaf op 27/04/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 1 op 4 1 mei

16 Uitslagen en rangschikkingen - Week 22 Seizoen Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Diest D Vilvo A 03-13(!) Blauwput A Werchter A 04-12(!) Meerdaal C Den Hoek B V.M.S. A Hurricane B Vilvo B Meerdaal D 07-09(!) T.T.G.B. A Essenbeek A 11-05(!) 1 T.T.G.B. A Vilvo A Essenbeek A Diest D Meerdaal C Meerdaal D V.M.S. A Vilvo B Werchter A Hurricane B Den Hoek B Blauwput A Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Blauwput B Vilvo C ff(!) Diest F T.T.G.B. B 08-08(!) Sukarti A Werchter B 06-10(!) Meerdaal E Smash Dolfijn C Lembeek B Hurricane C 06-10(!) V.M.S. B Essenbeek B Werchter B Sukarti A Meerdaal E Hurricane C T.T.G.B. B Diest F Smash Dolfijn C Essenbeek B V.M.S. B Lembeek B Vilvo C Blauwput B Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Overijse B Lembeek C 11-05(!) Hurricane E T.T.G.B. D Meerdaal F Werchter D Essenbeek C Meerdaal H 07-09(!) Humbeek B Sukarti C 12-04(!) Pingouin C Diest I Meerdaal F T.T.G.B. D Overijse B Diest I Pingouin C Sukarti C Hurricane E Werchter D Humbeek B Lembeek C Essenbeek C Meerdaal H Afdeling 2A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Overijse A Lembeek A (af) Diest E Pingouin A 11-05(!) V.M.S. C Den Hoek C (af) Tacko B Hurricane D (af) Humbeek A Sukarti B 08-08(!) T.T.G.B. C Diest G 15-01(!) 1 Pingouin A Diest E Sukarti B Humbeek A Diest G T.T.G.B. C Overijse A Tacko B V.M.S. C Den Hoek C (af) Lembeek A (af) Hurricane D (af) Afdeling 3A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Cervus Schaffen A Smash Dolfijn D Hurricane F Pingouin B Diest K Werchter C 13-03(!) Tacko C Diest H 05-11(!) Vilvo D Meerdaal G 10-06(!) T.T.G.B. E Overijse C 06-10(!) 1 Pingouin B Diest H Meerdaal G Cervus Schaffen A Vilvo D Smash Dolfijn D Overijse C T.T.G.B. E Diest K Werchter C Tacko C Hurricane F Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Blauwput C Pingkolo B 06-10(!) T.T.G.B. G V.M.S. F (af) Sukarti D V.M.S. D Werchter F Meerdaal K 15-01(!) Humbeek C Diest L 08-08(!) Pingouin D Overijse D 03-13(!) 1 V.M.S. D Pingkolo B Blauwput C Werchter F Overijse D Pingouin D Sukarti D Humbeek C T.T.G.B. G Diest L Meerdaal K V.M.S. F (af) Afgedrukt vanaf op 27/04/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 2 op 4 1 mei

17 Uitslagen en rangschikkingen - Week 22 Seizoen Afdeling 4B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Essenbeek D Pingkolo A 06-10(!) Vilvo E T.T.G.B. F 10-06(!) Meerdaal I Den Hoek D Werchter E Diest M (af) Smash Dolfijn E V.M.S. E 07-09(!) Pingouin E Sukarti E 10-06(!) 1 Pingkolo A Smash Dolfijn E T.T.G.B. F Werchter E V.M.S. E Vilvo E Meerdaal I Pingouin E Den Hoek D Essenbeek D Sukarti E Diest M (af) Afdeling 5F Play-offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Vilvo F Diest N 05-11(!) Smash Dolfijn G Pingkolo C 00-16(!) V.M.S. G Werchter H Diest N Pingkolo C Vilvo F Werchter H V.M.S. G Smash Dolfijn G Afdeling 5G Play-offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Blauwput D Tacko D 10-06(!) Hurricane G Lembeek D ff Smash Dolfijn F Werchter G 12-04(!) 1 Tacko D Blauwput D Werchter G Lembeek D Smash Dolfijn F Hurricane G Afdeling 5H Play-Offs Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Werchter I Diest O 16-00(!) Werchter K Tacko F 11-05(!) Tacko E Diest P 11-05(!) 1 Werchter I Werchter K Diest P Tacko E Diest O Tacko F Afdeling 5I Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren 1 Hurricane H Pingouin F Meerdaal M Hurricane I Meerdaal L Sukarti F Diest Q Werchter M Afdeling 5J Play Downs Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Vilvo G T.T.G.B. H 15-01(!) Humbeek D Meerdaal N 08-08(!) 1 Vilvo G Humbeek D Meerdaal N Hurricane K T.T.G.B. H Afdeling 5K Play Downs Jeugd - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Werchter L Diest R 12-04(!) Blauwput E Smash Dolfijn H ff(!) Vilvo H Overijse E 10-06(!) Hurricane L Meerdaal O Meerdaal O Werchter L Blauwput E Smash Dolfijn H Vilvo H Overijse E Hurricane L Diest R Afdeling 1 - Nationaal - Dames Woluwe A Dylan Berlaar A Hasselt A Oupeye A Astrid Herstal B SudTele Virton A Vedrinamur C Meerdaal A Basse Sambre A Schulen A Vedrinamur B Diest A Diest A Vedrinamur B Oupeye A Basse Sambre A Woluwe A Astrid Herstal B SudTele Virton A Meerdaal A Schulen A Vedrinamur C Dylan Berlaar A Hasselt A Afgedrukt vanaf op 27/04/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 3 op 4 1 mei

18 Afdeling 2 - Nationaal - Dames Jamoigne A Hoeselt B Wenduine A Champ d'en Haut A (af) af Aye A (af) Neufvilles A af C.T.T. Tiège A Le Logis A Pingouin A Lipalet A Malonne A CP Montois A Le Logis A Malonne A Jamoigne A Wenduine A Neufvilles A Pingouin A CP Montois A Hoeselt B C.T.T. Tiège A Lipalet A Aye A (af) Champ d'en Haut A (af) Uitslagen en rangschikkingen - Week 22 Seizoen Afgedrukt vanaf op 27/04/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 4 op 4 1 mei

19 BOETES WEEK 20 Aansl. Nr. Clubs Ploeg Nr. Wedstr. Afd. Reeks Sexe Code Bedrag Totaal Vl-B005 PINGOUIN D 35 4 A H 21 5,00 5,00 Vl-B 161 DEN HOEK C 2 A H ,00 100,00 Vl-B 182 TTGB C 11 2 A H 19 10,00 E 23 3 A H 19 10,00 20,00 Vl-B 218 VILVO B 6 1 H 18 12,50 B 6 1 H 25 12,50 C 15 2 B H 25 10,00 35,00 Vl-B 225 HURRICANE B 6 1 H 25 5,00 5,00 Vl-B 248 ESSENBEEK B 16 2 B H 28 2,50 B 16 2 B H 28 2,50 5,00 Vl-B 283 SMASH DOLFIJN C 18 2 B H 19 10,00 C 18 2 B H 25 12,50 C 18 2 B H 25 12,50 35,00 Vl-B 295 WERCHTER A 2 1 H 25 10,00 D 25 3 B H 19 10,00 20,00 Vl-B 334 TACKO B 10 2 A H 34 50,00 B 10 2 A H 42 24,60 F 55 5 H H 80 10,00 F 55 5 H H 42 24,60 109,20 TOTAAL: 334,20 FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 20) Club Foutmelding ESSENBEEK wedstrijdnummer foutief ESSENBEEK letter thuisploeg foutief 1 mei

20 BOETES WEEK 21 Aansl. Nr. Clubs Ploeg Nr. Wedstr. Afd. Reeks Sexe Code Bedrag Totaal Vl-B 213 HUMBEEK A 10 2 A H 19 10,00 10,00 Vl-B 218 VILVO A 3 1 H 25 10,00 C 15 2 B H 19 10,00 20,00 Vl-B 234 MEERDAAL M 61 5 I H 22 2,50 L 62 5 I H 22 2,50 5,00 Vl-B 256 OVERIJSE B 26 3 B H 32 37,50 B 26 3 B H 42 21,00 C 22 3 A H 25 5,00 63,50 Vl-B 283 SMASH DOLFIJN C 18 2 B H 28 2,50 G 45 5 F H 22 2,50 5,00 Vl-B 295 WERCHTER A 2 1 H 18 12,50 12,50 Vl-B 318 VMS D 31 4 A H 25 10,00 G 44 5 F H 34 50,00 G 44 5 F H 42 14,40 74,40 Vl-B 330 SUKARTI F 63 5 I H 13 0,00 0,00 Vl-B 336 PINGKOLO A 39 4 B H 21 5,00 5,00 TOTAAL: 195,40 FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 21) Club Foutmelding SMASH DOLFIJN aansluitingsnummer hoofdscheids ontbreekt + club SUKARTI volgorde spelers wedstrijdblad foutief (1ste verw) BOETES WEEK 22 Aansl. Nr. Clubs Ploeg Nr. Wedstr. Afd. Reeks Sexe Code Bedrag Totaal Vl-B005 PINGOUIN B 20 3 A H 25 5,00 D 36 4 A H 21 5,00 10,00 Vl-B 218 VILVO C 13 2 B H 32 37,50 C 13 2 B H 42 16,20 53,70 Vl-B 234 MEERDAAL G 23 3 A H 19 10,00 10,00 Vl-B 252 LEMBEEK D 50 5 G H 80 10,00 D 50 5 G H 42 17,40 27,40 Vl-B 283 SMASH DOLFIJN C 16 2 B H 19 10,00 D 19 3 A H 25 10,00 E 41 4 B H 21 5,00 H 74 5 K H 82 6,00 H 74 5 K H 42 12,00 43,00 Vl-B 293 DIEST G 12 2 A H 19 10,00 10,00 Vl-B 318 VMS D 33 4 A H 34 50,00 D 33 4 A H 42 9,00 59,00 Vl-B 336 PINGKOLO A 37 4 B H 21 5,00 5,00 TOTAAL: 218,10 1 mei

21 EINDRONDEN INTERCLUBS Zaterdag 9 mei - lokaal P.W. Diest uur (resultaat lottrekking tijdens laatste PC-vergadering) 5e PROVINCIALE - 2des 5 F - 5G 5e PROVINCIALE - 3des 5F - 5 G 1 F PINGKOLO C (E2-E2-E2-E4) 2 G WERCHTER G (E4-E6-E6-E6) G BLAUWPUT D (E4-E6-E6-E6) F VILVO F (E4-E6-E6-E6) 5e PROVINCIALE - 4des 5F - 5G 4e PROVINCIALE - 10des 4A - 4B 3 G LEMBEEK D (E2-E6-NG-NG) 4 B ESSENBEEK D (E4-E6-E6-NG) F WERCHTER H (E6-E6-E6-E6) A DIEST L (E0-E2-E2-E4) uur 2de PROVINCIALE - 2des A - B verliezer 10de 4e PROV - verliezer 2des 5de PROV 5 B SUKARTI A (C4-C6-C6-D0) 6 verliezer 10des 4e prov A DIEST E (C4-C4-C4-C4) verliezer wedstrijd nr 1 4e PROVINCIALE - 4des A - B 3e PROVINCIALE - 10des 3A - 3B 7 B WERCHTER E (E0-E0-E0-E0) 8 B LEMBEEK C (D4-D4-D4-D6) A WERCHTER F (E2-E2-E4-E4) A WERCHTER C (D2-D4-D4-D4) uur 1e PROVINCIALE - 10de - winn 2de 2deProv 3e PROVINCIALE - 3des A - B 9 1ste P HURRICANE B (C0-C0-C2-C4) 10 A MEERDAAL G (D4-D4-D4-D6) 2des B OVERIJSE B (D0-D2-D2-D4) 4e PROVINCIALE - 3des A - B 3e PROVINCIALE - 4des A - B 11 B TTGB F (D6-E0-E0-E0) 12 B DIEST I (D4-D4-D6-D6) A BLAUWPUT C (E2-E2-E2-E4) A CERVUS(D0-D4-D4-E2) Opgelet : De wedstrijd eindigt wanneer de beslissing over winst en verlies gevallen is bij het 9de punt of desgevallends het 8ste punt mits winst in sets. Hierdoor dienen de resterende wedstrijden niet meer te worden aangevat. 1 mei

22 Hierna volgen de spelers die de meeste selecties hadden in de betrokken ploegen. Het is niet toegestaan deze spelers te wisselen voor het samenstellen van andere ploegen die de eindronde betwisten. Indien één van volgende spelers onbeschikbaar is mag men ze vervangen door een speler met hetzelfde indiv. klassement of een lager indiv. klassement. 1 F PINGKOLO C G BLAUWPUT D 2 G WERCHTER G F VILVO F 3 G LEMBEEK D F WERCHTER H PINGKOLO C BLAUWPUT D BOUDOU Jean E2 BOSMANS Joris E4 BAUMERS Herman E2 BUI VANDEPUT H E6 CURINCKX Jan E2 GEENS Sam E6 BARBIER Luc E4 KOCKX Sven E6 WERCHTER G VILVO F DEGREEF Remi E4 VAN ROMPAY S E4 BOSSCHAERTS G E6 BEHAEGHE Paul E6 BAUWERAERTS J E6 DE BACKER Stijn E6 ELAERTS Kevin E6 BELLINGS Ruben E6 LEMBEEK D 4 B ESSENBEEK D A DIEST L WERCHTER H DE BRUYCKER T E2 DEBOUVER Dries E6 KELCHTERMANS N E6 BOESMANS Vincent E6 VAN DEN BROUCKE NG VROOM Kwinten E6 VANDENBOSCH Y NG DAS Yonas E6 ESSENBEEK D 5 B SUKARTI A A DIEST E DIEST L SPRINGAEL S.K. E4 VERMANDEL Luc E0 VANDERCRUYS L E6 MELOTTE Piet E2 HEDGES Nick E6 BUSCEMI Pietro E2 MAGNUS Wouter NG REYNDERS Danny E4 SUKARTI A DIEST E IPERS Jan C4 PREVOST Edouard C4 MERTENS Michel C6 GAENS Jo C4 SANTERMANS Jan C6 COEMANS Eddy C4 VANDECAUTER Nathan D0 MAESEN Maarten C4 6 verl:winn 10de 4e prov verliezer match nr 1 1 mei

23 x x 7 B WERCHTER E A WERCHTER F 8 B LEMBEEK C A WERCHTER C 9 1ste prov HURRICANE B 2des X WERCHTER E WERCHTER F VANDECAUTER Johan E0 VAN LOOY Sven E2 WEYNANTS Patrick E0 PANKEN Steffi E2 VAN LOOY Marc E0 GOOSSENS Koen E4 PEYNSAERT Jirko E0 VAN DUYCK Nil E4 LEMBEEK C WERCHTER C THIBAUT Francis D4 CLAESSENS LEROY D2 DEMAESELEER Bruno D4 AERTS Danny D4 DRESSELEERS Wim D4 DE PROOST Staf D4 MEURISSE Robby D6 BRAEKEN Gert D4 HURRICANE B THAUVOYE Michel C0 DE DONCKER Benjamin C0 TIMMERMANS Pascal C2 HOLTHYZER Christian C4 X 10 A MEERDAAL G B OVERIJSE B MEERDAAL G 11 B TTGB F A BLAUWPUT C 12 B DIEST I A CERVUS A OVERIJSE B ROSKIN Kiara D4 DELAHAYE Guy D0 PHILIPS Arno D4 HERMANS Wim D2 DE KIMPE Johan D4 STABENOW Jonathan D2 VAN MEERBEEK Toon D6 DE LAET Peter D4 TTGB F BLAUWPUT C DE WEVER Marcel D6 MEELBERGHS Boni E2 TIELS Koen E0 CRANINCKX Herman E2 BJONES Ronny E0 VLAICU Radu E2 THURIES Nicholas E0 ARNOLDS Wout E4 DIEST I CERVUS A RUTTEN Lode D4 AERTS Dries D0 PAGE Niels D4 VANDENRIJKEN L D4 YTEBROUCK Marc D6 COOMANS Joeri D4 KINABLE Werner D6 VANDENWIJNGAERT SE2 1 mei

24 INTERCLUBKALENDER Week Interclub Interclub Week Interclub Interclub Nat + Landelijk Provinciaal Nat + Landelijk Provinciaal Uitgesteld Uitgesteld 1 19/09/ /09-19/09/ /01/ /01-16/01/ /09/ /09-26/09/ /01/ /01-23/01/16 3 3/10/ /09-03/10/ /01/ /01-30/01/ /10/ /10-10/10/ /02/ /02-06/02/ /10/ /10-17/10/15 Uitgesteld Uitgesteld 6 24/10/ /10-24/10/ /02/ /02-20/02/16 Uitgesteld Uitgesteld 17 27/02/ /02-27/02/16 7 7/11/ /11-07/11/ /03/ /02-05/03/ /11/ /11-14/11/ /03/ /03-12/03/ /11/ /11-21/11/15 Uitgesteld Uitgesteld 10 28/11/ /11-28/11/15 Uitgesteld Uitgesteld Uitgesteld Uitgesteld Uitgesteld Uitgesteld 11 12/12/ /12-12/12/ /04/ /04-09/04/16 Uitgesteld Uitgesteld 21 16/04/ /04-16/04/ /04/ /04-23/04/16 1 mei

25 Jeugd Jeugdwerking : update Nu het seizoen zo goed als voorbij is, mogen we zeker besluiten dat het een succesvol jaar is geweest, getuige de enthousiaste opkomst op de verschillende provinciale, Vlaamse én nationale evenementen. Met als resultaat toch wel een zeer aanvaardbaar deel van de medailles en fantastische individuele prestaties op zowel provinciale, Vlaamse én nationale organisaties. Al kan het natuurlijk altijd beter, voor zo'n kleine provincie doen we het met de jeugd zeker nog zo slecht niet, als we vergelijken met andere provincies. Naar volgend seizoen toe blijven we als provinciaal comité steeds in de weer om het de volgende keer nog beter te doen. Opbouwende suggesties en nieuwe ideeën blijven uiteraard steeds welkom en kunnen worden g d naar Van alle provinciale en de meeste Vlaamse en Belgische organisaties kunnen er verslagen (en foto's) op onze provinciale website ( worden teruggevonden; of specifiek voor onze jeugd: Jeugdkalender : update Datum Organisatie Locatie zo 14/09/2014 NJC, kwalificatiefase zo 28/09/2014 Provinciaal criterium -12, fase 1 zo 05/10/2014 Provinciaal jeugdcriterium zo 12/10/2014 NJC, fase 1 zo 02/11/2014 Provinciaal criterium -12, fase 2 zo 09/11/2014 Provinciale jeugdliga, fase 1 di 11/11/2014 Vlaamse Jeugdkampioenschappen zo 23/11/2014 NJC, fase 2 zo 30/11/2014 VJC, fase 1 zo 14/12/2014 Provinciaal criterium -12, fase 3 za 03/01/2015 Provinciale jeugdkampioenschappen (enkels & dubbels) zo 11/01/2015 Provinciale jeugdliga, fase 2 zo 18/01/2015 VJC, fase 2 zo 25/01/2015 NJC, fase 3 za 07/02/2015 Belgische Jeugdkampioenschappen zo 08/02/2015 Belgische Jeugdkampioenschappen za 21/02/2015 Provinciale jeugdliga, fase 3 zo 08/03/2015 Provinciale jeugdliga, fase 4 Louvain-La-Neuve Werchter Diest Louvain-La-Neuve Werchter Diest Roeselare Louvain-La-Neuve Oosterzele Vilvoorde Wemmel Werchter Roeselare/Herckenrode Louvain-La-Neuve Louvain-La-Neuve Louvain-La-Neuve Werchter Diest zo 29/03/2015 VJC, fase 3 Hoboken zo 03/05/2015 Nationale Top 12 jeugd Louvain-La-Neuve zo 31/05/2015 VJC, finaledag Leuven (Redingenhof) 1 mei

26 Vlaams Jeugdcriterium, derde fase: verslag Hoboken 29/03/2015 Op zondag 29 maart werd te Hoboken de derde fase afgewerkt. Ook hier waren er verschillende Vlaams-Brabantse spelers en speelsters aanwezig. Resultaten Jongens benjamins 5. VAN DAMME ARNE (NG PW Diest) Jongens preminiemen1 11. YILMAZ YAMAN (NG, Meerdaal) Jongens preminiemen2 9. NEUTS LEYTEN (NG, Diest) 15. YILMAZ KAAN (NG, Diest) Jongens miniemen1 4. WAELBURGS JELLE (E0, Meerdaal) 11. VAN DER ELST JEFFREY (NG, Werchter) 13. SMEDTS JULES (E6, Meerdaal) 16. COLEBUNDERS NEO (NG, Diest) 18. ARNALSTEEN BART (NG, Tacko) Meisjes benjamins 6. DE WEL MAYA (NG, Meerdaal) Meisjes prenimiemen1 6. RUTTEN ELENA (NG, Diest) 8. VAN DEN BOSSCHE ANAIS (NG, Diest) 9. DE VOLDER MONA (NG, Meerdaal) Meisjes preniniemen2 8. FANNES KATIE (NG, Meerdaal) 11. SCHEPERS ILUNA (NG, Diest) 12. KEMPS EMILY (NG, Diest) Meisjes miniemen1 3. BACKX LIEN (D4, Diest) 6. SCHEPERS TSION (NG, Diest) 1 mei

27 Nationale Top 12 jeugd: resultaten Louvain-La-Neuve 04/05/2015 Op zondag 4 mei kon je in Louvain-La-Neuve terecht voor de top 12. De beste 12 jeugdspelers in de diverse categorieën namen het hier tegen elkaar op. Ook van onze provincie waren er enkele spelers aanwezig. Resultaten Miniemen meisjes 7. VAN MEERBEEK SOFIE (D0, Meerdaal) 10. VALLELY MAEVE (D4, Meerdaal) Juniors meisjes 2. LUNG LISA (A3, PW Diest) 5. MAESEN MARIE (A15, PW Diest) 1 mei

28 Youth-ranking Meisjes Juniores Lung Lisa J1 A3 Diest Maesen Marie J3 A15 Diest , ,5 Moeys Emily J1 B6 Meerdaal Roskin Kiara C4 Meerdaal Meisjes Kadetten Van Brabant Annebel D4 Meerdaal Meisjes Miniemen Van Meerbeek Sofie M2 D0 Meerdaal Vallely Maeve M2 D4 Meerdaal Meisjes Preminiemen Fannes Katie NG Meerdaal Meisjes Kadetten/Miniemen Van Brabant Annabel D4 Meerdaal Vallely Maeve M2 D4 Meerdaal 0 0 Van Meerbeek Sofie M2 D0 Meerdaal 0 0 Jongens Juniors Rutten Jo D2 Diest Dammans Karel C2 TTGB Danau Siebe C4 TTGB Lamotte maxime J2 C2 Meerdaal 0 0 Jongens Kadetten Thuries Nicolas E0 TTGB De Wel Yordi K1 D0 Meerdaal Backx Pieter K2 D0 Diest 0 0 Jongens Miniemen Waelburgs Jelle M1 E0 Meerdaal z Jongens Kadetten-Miniemen Thuries Nicolas E0 TTGB Backx Pieter K2 D0 Diest 0 0 De Wel Yordi K1 D0 Meerdaal Waelburgs Jelle M1 E0 Meerdaal mei

29 VETERANEN LIGA kampioenen afdeling 1 HURRICANE A afdeling 2 Grignard Philippe OVERIJSE A Devos Daniel Timmermans Pascal DELAHAYE Guy VIVILE Henk DELAET Peter TEN CATE Hans afdeling 3 OVERIJSE B VLAESSELAER Eddy MERGAN Dirk VANDENSCHRIK Paul eindrangschikking afdeling 1 1. Hurricane A afdeling 2 2. TTGB A 3. VMS A 1. Overijse A afdeling 3 4. Hurricane B 2. Sukarti A 5. Smash Dolfijn A 3. Hurricane C 1. Smash Overijse B 4. Pingouin A 2. Hurricane D 5. Smash Dolfijn B 3. Pingouin B 4. Smash Dolfijn C 1 mei

30 Uitslagen en rangschikkingen - Week 03 Seizoen Afdeling 1 Liga - Prov. Vl.-B/Br. - Veteranen Hurricane A T.T.G.B. A Hurricane B V.M.S. A Smash Dolfijn A Vrij 1 Hurricane A Hurricane B V.M.S. A T.T.G.B. A Smash Dolfijn A Afdeling 2 Liga - Prov. Vl.-B/Br. - Veteranen Hurricane C Smash Dolfijn B Overijse A Sukarti A 05-05(!) Pingouin A Vrij 1 Overijse A Sukarti A Hurricane C Pingouin A Smash Dolfijn B Afdeling 3 Liga - Prov. Vl.-B/Br. - Veteranen Smash Dolfijn C Overijse B Hurricane D Pingouin B Overijse B Hurricane D Pingouin B Smash Dolfijn C Afgedrukt vanaf op 09/02/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 1 op 1 1 mei

31 Uitslagen en rangschikkingen - Week 04 Seizoen Afdeling 1 Liga - Prov. Vl.-B/Br. - Veteranen V.M.S. A Smash Dolfijn A T.T.G.B. A Hurricane B Hurricane A Vrij 1 Hurricane A V.M.S. A Hurricane B T.T.G.B. A Smash Dolfijn A (af) Afdeling 2 Liga - Prov. Vl.-B/Br. - Veteranen Smash Dolfijn B Overijse A Sukarti A Pingouin A Hurricane C Vrij 1 Overijse A Sukarti A Pingouin A Hurricane C Smash Dolfijn B Afgedrukt vanaf op 07/04/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 1 op 1 1 mei

32 Uitslagen en rangschikkingen - Week 05 Seizoen Afdeling 1 Liga - Prov. Vl.-B/Br. - Veteranen Hurricane A Smash Dolfijn A T.T.G.B. A V.M.S. A ff Hurricane B Vrij 1 Hurricane A T.T.G.B. A V.M.S. A Hurricane B Smash Dolfijn A (af) Afdeling 2 Liga - Prov. Vl.-B/Br. - Veteranen Smash Dolfijn B Sukarti A Hurricane C Pingouin A Overijse A Vrij 1 Overijse A Sukarti A Hurricane C Pingouin A Smash Dolfijn B Afgedrukt vanaf op 07/04/ Gaëtan Frenoy / Vlaamse Tafeltennisliga - Pagina 1 op 1 1 mei

33 BOETES WEEK 1 - VETERANEN Aansl. Nr. Clubs Ploeg Nr. Wedstr. Afd. Reeks Sexe Code Bedrag Totaal VL-B 283 Dolfijn A H 31 18,5 18,5 Week FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 1) Nr. Wedstr. Club Dolfijn verwittigd forfait Foutmelding BOETES WEEK 3 - VETERANEN Aansl. Nr. Clubs Ploeg Nr. Wedstr. Afd. Reeks Sexe Code Bedrag Totaal VL-B 330 Sukarti A H 20 7,5 7,5 Week FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 3) Nr. Wedstr. Club 1 WO Foutmelding BOETES WEEK 4 - VETERANEN Aansl. Nr. Clubs Ploeg Nr. Wedstr. Afd. Reeks Sexe Code Bedrag Totaal VL-B 283 Dolfijn A H 37 18,5 18,5 Week FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 4) Nr. Wedstr. Club algemeen forfait Foutmelding BOETES WEEK 5 - VETERANEN Aansl. Nr. Clubs Ploeg Nr. Wedstr. Afd. Reeks Sexe Code Bedrag Totaal VL-B 318 VMS A H 31 18,5 18,5 Week FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 5) Nr. Wedstr. Club verwittigd forfait Foutmelding 1 mei

34 Vlaamse Kampioenschappen voor Veteranen Op zondag 26 april organiseerde de VTTL de Vlaamse Kampioenschappen voor Veteranen, ditmaal in de sporthal Olympia te Bree. We wisten pas een half uur vóór de prijsuitreiking dat we niet meer voor de trofee Roger Toussein speelden. Spijtig, want Vlaams-Brabant was alom tegenwoordig op én rond het podium. Naderhand hebben we dan maar zelf de berekening gemaakt en inderdaad: met maar liefst 9 medailles waarvan 5 Vlaamse Kampioenen en 2 vice-kampioenen wisten we toch weer de eerste plaats te bereiken met 142 punten, gevolgd door Antwerpen die 110 punten behaalden.proficiat en bedankt aan allen voor jullie deelname en enthousiasme! Een zeer tevreden veteranenverantwoordelijke, Michèle Palmares Heren REYNAERTS PATRICK (Vilvo, C0) 06. DABEK DIRK (Pingouin, C2) Heren GOFFART SERGE (Hurricane, B2) 02. GRIGNARD PHILIPPE (Hurricane, C0 Heren DE SMET JEAN-PAUL (Vilvo, C2) 04. BUSCEMI LUCIANO (Hurricane, D2) Dames PEETROONS NATHALIE (Den Hoek, C6) 04. BOSSCHEM MONA (Meerdaal, NG) Dames DE PAEPE DIANE (Pingouin, B6) 06. DEWIT INGRID (Blauwput, D6) Heren KENDREW PHILIP (T.T.G.B., D4) Heren TOETENEL PAUL (Diest, D0) 02. DE PROOST STAF (Werchter, D4) Heren MELOTTE PIET (Diest, E2) Heren MULKERS HERMAN (Diest, E6) Heren BROECKAERT JOZEF (Den Hoek, E4) 1 mei

35 Dames P.W. Diest in finale Beker van Belgie! Foto Guy Meurs (vlnr Lisa Lung, Marie Maesen, Iliana Dimitrova) Net als 2 jaar geleden zijn de dames van P.W. Diest (kampioen in 1ste nationale) er opnieuw in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Beker van België. Op bezoek bij superdivisionist Vervia (momenteel 5de) trok Lisa Lung meteen hard van leer tegen Estelle Van Acker, die enkel in de tweede set voldoende weerwerk kon bieden. Onze provinciegenoten legden in de volgende twee wedstrijden de basis voor hun winst. Zowel Iliana Dimitrova als Marie Maesen wisten in de belle afstand te nemen van respectievelijk Jennifer Tasia en Florence Van Acker. Vooral de zege van Marie Maesen springt in het oog vermits ze als A15 won van een A5-speelster. Het dubbelspel wist Vervia nog naar zich toe te trekken maar uiteindelijk was het Iliana Dimitrova die het lot bezegelde van de Luikenaars met een zege in vier sets op Estelle Van Acker. 1-4 Vervia - PW Diest 0-1 Estelle VAN ACKER (B2) - Lisa LUNG (A3) , -10, Jennifer TASIA (B0) - Iliana DIMITROVA (A11) , 6, -10, 9, Florence VAN ACKER (A5) - Marie MAESEN (A15) , 6, -12, 9, Tasia / F. Van Acker - Lung / Maesen 3-1 6, -4, 8, Estelle VAN ACKER (B2) - Iliana DIMITROVA (A11) , 7, -4, -7 P.W. Diest dus in de finale en dat wordt opnieuw een uitdaging. Na de kwartfinale gewonnen te hebben van de toekomstige kampioen van de Superafdeling AFP Antwerpen (4-3), wacht nu de winnaar van het superdivisieduel Vedrinamur (6de) - Astrid Herstal (2de). Deze finale vindt plaats op zondag 10 mei om 14u te Moeskroen, net voor de heren finale die start om 18.30u. Succes!! 1 mei

36 PLAY OFFS versie 5/01/2015 PLAY DOWNS datum datum Week 1 Vedrinamur Nodo vrijdag 9 januari EBS Logis zondag 1 februari Virton Diest zondag 25 januari Tiege Villette zondag 18 januari Week 2 Nodo Vedrinamur donderdag 15 januari Logis EBS donderdag 15 januari Diest Virton zondag 8 februari Villette Tiege dinsdag 27 januari Week 3 Vedrinamur Sokah zondag 5 april Villette Logis dinsdag 24 februari Virton Nodo vrijdag 30 januari Don Bosco Tiege zondag 25 januari Week 4 Sokah Vedrinamur dinsdag 3 maart Logis Villette donderdag 12 maart Nodo Virton zondag 15 februari Tiege Don Bosco zondag 22 februari Week 5 Virton Sokah zaterdag 4 april Tiege Logis zondag 22 maart Diest Nodo zondag 22 februari Don Bosco EBS vrijdag 20 maart Week 6 Sokah Virton woensdag 4 maart Logis Tiege donderdag 26 maart Nodo Diest donderdag 12 maart EBS Don Bosco zondag 22 maart Week 7 Diest Sokah donderdag 14 mei EBS Villette vrijdag 10 april Vedrinamur Virton vrijdag 27 februari Don Bosco Logis zondag 19 april Week 8 Sokah Diest zaterdag 16 mei Villette EBS dinsdag 21 april Virton Vedrinamur zondag 22 maart Logis Don Bosco donderdag 23 april Week 9 Nodo Sokah zaterdag 9 mei EBS Tiege vrijdag 24 april Vedrinamur Diest vrijdag 24 april Don Bosco Villette zondag 3 mei Week 10 Sokah Nodo woensdag 13 mei Tiege EBS zondag 26 april Diest Vedrinamur vrijdag 8 mei Villette Don Bosco dinsdag 12 mei mei

37 Zomertafeltenniskampen P.W. Diest Tafeltennisclub P.W. Diest organiseert tijdens de zomervakantie 5 tafeltenniskampjes! Data zomerkampen P.W. Diest Kampjes in samenwerking met de Diestse sportdienst en staan open voor 6- tot 15-jarigen : TT 1: woe 1 juli tem vrijdag 3 juli van 10u tot 16u: opvang vanaf 08.45u: prijs : 37,5 euro TT 2: woe 08 juli + don 09 juli van 10u tot 16u opvang vanaf 08.45u :prijs : 25 euro TT 3: woe 20 aug + don 21 aug van 10u tot 16u opvang vanaf 08.45u : prijs : 25 euro TT 4: ma 24 aug + di 25 aug van 10u tot 16u : opvang vanaf 08.45u : prijs : 25 euro TT 5: woe 26 aug tem vrijdag 28 aug van 10u tot 16u: opvang vanaf 08.45u prijs : 37,5 euro Programma: een mix van les, spelletjes + wedstrijdjes. De kampjes gaan door in het Peter Dorlandcentrum- Grauwzustersstraat 10 B te Diest (waar ook de bibliotheek en muziekschool gehuisvest zijn) : 013/ Inschrijven kan via 0478/ of via de stedelijke sportdienst: 013/ of kijk ook 1 mei

38 Tafeltennisclub Groot-Bijgaarden Zomerstage de editie Aantal plaatsen beperkt tot 50 Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli 2015 voor IEDEREEN: competitie + initiatie spelers Waar Uurooster Sportzaal Caerenbergveld 09u00-12u00: Training Kerkhofstraat z/n 12u00-13u15: Middagpauze 1703 Schepdaal 13u15-16u30: Training Trainers / Sparring partners: Christophe Closset (A18) - Julien Meurant (B0) - Urban N Galim (B2) Boris Dargent (B2) Filip Cluyts (B2) Thierry Merien (B6) Mike N Galim (C0) Didier Barbé (C0) Bernard Meurant (C6-jeugdtrainer) Jean-Pierre Leroy (D4-Initator) Wil je graag deelnemen aan deze stage? Stuur een naar Jurgen Vereecken: Gelieve je naam, voornaam, club en klassement te vermelden. Als u vragen over de stage heeft kan u gerust contact opnemen met de hoofdtrainer en verantwoordelijk van de stage, Julien Meurant via Bevestig uw inschrijving door het bedrag van 95 * op het volgende rekeningnummer te storten : BE Gedetailleerde info terug te vinden via *95 voor 5 dagen of 30 /dag 1 mei

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 2 april 2015

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 2 april 2015 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 2 april 2015 7 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan 23-1780

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 11 februari 2016

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 11 februari 2016 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 11 februari 2016 5 foto: Jan Van Ginkel Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle

Nadere informatie

TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 19 september 2013

TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 19 september 2013 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 19 september 2013 2 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 28 maart 2013

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 28 maart 2013 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 28 maart 2013 8 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan 23-1780

Nadere informatie

Hernieuwing Lidmaatschap

Hernieuwing Lidmaatschap Hernieuwing Lidmaatschap Lid met clubstatuut Lid met individueel statuut... Competitie Vrijetijdscompetitie Recreant Recreant-reserve Ik, ondergetekende met volgende persoonlijke gegevens 1, wens mijn

Nadere informatie

TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 22 oktober 2015

TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 22 oktober 2015 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 22 oktober 2015 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan 23-1780

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S België - Belgique P.B. 1830 Machelen 2/2732 Erkenningsnummer : P708483 T A F E L VLAAMS BRABANT en BRUSSEL T E N N I S OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE Nr. 2-07-09-2007 VLAAMSE TAFELTENNISLIGA

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 13 februari 2014

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 13 februari 2014 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 13 februari 2014 6 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S België - Belgique P.B. 1830 Machelen 2/2732 Erkenningsnummer : P708483 T A F E L VLAAMS BRABANT en BRUSSEL T E N N I S OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE Nr. 12-08-02-2008 VLAAMSE TAFELTENNISLIGA

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 28 februari 2013

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 28 februari 2013 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 28 februari 2013 7 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 3 oktober 2014

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 3 oktober 2014 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 3 oktober 2014 2 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S België - Belgique P.B. 1830 Machelen 2/2732 Erkenningsnummer : P708483 T A F E L VLAAMS BRABANT en BRUSSEL T E N N I S OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE Nr. 3-21-09-2007 VLAAMSE TAFELTENNISLIGA

Nadere informatie

TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 25 oktober 2012

TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 25 oktober 2012 Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan 23-1780 Wemmel TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 25 oktober 2012 3 Inhoudsopgave Provinciaal Blad

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S T A F E L T E N N I S VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE N R. 08-03 APRIL 201 2 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 01 juli tot 30 juni Verantwoordelijke uitgever : Michèle Messiaen

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S T A F E L T E N N I S VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE N R. 06-30 J ANUARI 201 1 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 01 juli tot 30 juni Verantwoordelijke uitgever : Michèle Messiaen

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S T A F E L T E N N I S VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE N R. 05-23 DECEMBER 201 1 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 01 juli tot 30 juni Verantwoordelijke uitgever : Michèle Messiaen

Nadere informatie

Datum: 10 november Verantwoordelijke: Frederik Noppe Groenstraat 2 bus LICHTERVELDE

Datum: 10 november Verantwoordelijke: Frederik Noppe Groenstraat 2 bus LICHTERVELDE Datum: 10 november 2010 Verantwoordelijke: Frederik Noppe Groenstraat 2 bus 4 8810 LICHTERVELDE Inhoudstafel Provinciaal nieuws Provinciale uitslagen week 4... 4 Provinciale uitslagen week 5... 6 Provinciale

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S België - Belgique P.B. 1830 Machelen 2/2732 Erkenningsnummer : P708483 T A F E L VLAAMS BRABANT en BRUSSEL T E N N I S OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE Nr. 16-14-04-2008 VLAAMSE TAFELTENNISLIGA

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 16 juni summer s here!!!

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 16 juni summer s here!!! TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 16 juni 2016 summer s here!!! Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen -

Nadere informatie

TAFELTENNIS 5. we wish you a smashing Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 9 januari 2014

TAFELTENNIS 5. we wish you a smashing Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 9 januari 2014 TAFELTENNIS 5 Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 9 januari 2014 we wish you a smashing 2014 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 21

Uitslagen en rangschikkingen - Week 21 Uitslagen en rangschikkingen - Week 21 Seizoen 2015-2016 Afdeling 1 - Prov. Oost-Vl. - Heren St. Pauwels C Lobos A 05-11 Melsele A (af) KTTC Eikenlo A 00-00 af Stekene B Gemo A 13-03 TTC Ninove A Merelbeke

Nadere informatie

BAAK. 10 /maand * Ethias Assistance Voor u en uw voertuig. Nieuwsbrief. Onmiddellijk intekenen ethias.be

BAAK. 10 /maand * Ethias Assistance Voor u en uw voertuig. Nieuwsbrief. Onmiddellijk intekenen ethias.be BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 Ethias Assistance Voor u en uw voertuig 10 /maand * Onmiddellijk intekenen ethias.be

Nadere informatie

West - Vlaanderen. SEIZOEN ste JAARGANG. Editie nr: 2 Datum: 22/10/2015

West - Vlaanderen. SEIZOEN ste JAARGANG. Editie nr: 2 Datum: 22/10/2015 Periodiek Halfmaandelijks Tijdschrift België Belgique WEST SIDE West - Vlaanderen SEIZOEN 2015-2016 54ste JAARGANG Editie nr: 2 Datum: 22/10/2015 Vlaamse Tafeltennisliga vzw Provinciaal Comité West- Vlaanderen

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 17 augustus 2012

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 17 augustus 2012 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 17 augustus 2012 Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan 23-1780 Wemmel 1 Inhoudsopgave Provinciaal Blad

Nadere informatie

Vlaamse Jeugdkampioenschappen Tafeltennis

Vlaamse Jeugdkampioenschappen Tafeltennis Sportoase Philipssite 6 Leuven - Heverlee 11 november 2013 Vlaamse Jeugdkampioenschappen Tafeltennis Uurregeling: 09.00 uur: onthaal 10.00 uur: aanvang van de wedstrijden 17.30 uur: einde van de wedstrijden

Nadere informatie

TAFELTENNIS ANTWERPEN

TAFELTENNIS ANTWERPEN INFO - veertiendaags tijdschrift maandelijks in juni, juli, augustus VLAAMSE TAFELTENNIS LIGA PROVINCIAAL COMITÉ ANTWERPEN Datum: 23/12/2013 Nummer: 881 België-Belgique PB 2500 Lier 8/4043 Afgiftekantoor

Nadere informatie

TAF E L VLAAMS-B RABANT & B RUSSEL N R D ECEMBER MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 01 juli tot 30 juni

TAF E L VLAAMS-B RABANT & B RUSSEL N R D ECEMBER MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 01 juli tot 30 juni TF E L TENNIS VLMS RNT & RUSSEL OFFICIEEL L VN ET PROVINCIL COMITE N R. ECEMER MNELIJKS TIJSCRIFT van juli tot juni Verantwoordelijke uitgever : Michèle Messiaen Vijverslaan Wemmel Inhoud Inhoud lgemene

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 3 september 2015

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 3 september 2015 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 3 september 2015 1 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan

Nadere informatie

TRANSFERVADEMECUM. Inhoud

TRANSFERVADEMECUM. Inhoud TRANSFERVADEMECUM Inhoud OMBUD EN INFO TRANSFERS & TRANSFERAANVRAGEN... 1 WANNEER IS EEN TRANSFERPROCEDURE NODIG?... 1 Bij een interne transfer (binnen de VTTL ):... 1 Bij een externe transfer:... 1 TRANSFERCOMMISSIE...

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S België - Belgique P.B. 1830 Machelen 2/2732 Erkenningsnummer : P708483 T A F E L VLAAMS BRABANT en BRUSSEL T E N N I S OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE Nr. 6-02-11-2007 VLAAMSE TAFELTENNISLIGA

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 20

Uitslagen en rangschikkingen - Week 20 Uitslagen en rangschikkingen - Week 20 Seizoen 2014-2015 Afdeling 1A - Prov. Oost-Vl. - Heren Melsele A KTTC Eikenlo B 11-05 Kruibeke A TTC Gent D 11-05 Lobos A MALDEGEM A 13-03 Meteor A Ronse A 06-10

Nadere informatie

TAF E L OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE. MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 15 augustus tot 30 juni

TAF E L OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE. MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 15 augustus tot 30 juni N R. 01-27 AUGUSTUS 2009 TAF E L TENNIS VLAAMS-B RABANT & B RUSSEL OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 15 augustus tot 30 juni Verantwoordelijke uitgever : Michèle Messiaen

Nadere informatie

BAAK. 10 /maand * Ethias Assistance Voor u en uw voertuig. Nieuwsbrief. Onmiddellijk intekenen ethias.be

BAAK. 10 /maand * Ethias Assistance Voor u en uw voertuig. Nieuwsbrief. Onmiddellijk intekenen ethias.be BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 Ethias Assistance Voor u en uw voertuig 10 /maand * Onmiddellijk intekenen ethias.be

Nadere informatie

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 22 augustus 2014

TAFELTENNIS. Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 22 augustus 2014 TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 22 augustus 2014 1 foto: Rudi Wuyts - vms b-criterium 2014 Meer info op onze website: http://vlb.vttl.be Verantwoordelijke

Nadere informatie

Nr.1. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47. 11 september 2013

Nr.1. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47. 11 september 2013 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 Nr.1 Seizoen 2013-2014 11 september 2013 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever: Republieke

Nadere informatie

Nr december 2014 seizoen België Belgique P.B Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr december 2014 seizoen België Belgique P.B Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.11 22 december 2014 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

zaterdag 27 mei 2017

zaterdag 27 mei 2017 TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT www.ttchoeselt.be zaterdag 27 mei 2017 vanaf 19u00 in ons lokaal Programma: 19u00: Receptie aangeboden door de club 19u30: Voorstelling kampioenen 20u30: Demonstratiewedstrijd

Nadere informatie

T A F E L T E N N I S

T A F E L T E N N I S België - Belgique P.B. 1830 Machelen 2/2732 Erkenningsnummer : P708483 T A F E L VLAAMS BRABANT en BRUSSEL T E N N I S OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE Nr. 13-22-02-2008 VLAAMSE TAFELTENNISLIGA

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

Welkom bij de VLAAMSE TAFELTENNISLIGA VZW

Welkom bij de VLAAMSE TAFELTENNISLIGA VZW Welkom bij de VTTL VLAAMSE TAFELTENNISLIGA VZW WELKOM BESTE VTTL-LID Van harte welkom bij de Vlaamse Tafeltennisliga vzw (V.T.T.L.), een sportfederatie van de Vlaamse Gemeenschap met een erkend topsportstatuut

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 11

Uitslagen en rangschikkingen - Week 11 Uitslagen en rangschikkingen - Week 11 Seizoen 2016-2017 Afdeling 1 - Prov. Oost-Vl. - Heren Knal A TTC Ninove A 12-04 Egmont A Lobos A 10-06 Zele A St. Pauwels A 07-09 Galmaarden A Ronse A 12-04 Rooigem-Gent

Nadere informatie

Nr.15. 7 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.15. 7 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.15 7 februari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2008.

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2008. PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN 2008 2009 geldig vanaf 01/09/2008. Artikel Omschrijving A. ADMINISTRATIEVE BOETEN A.1. Boeten m.b.t. organisaties (hoofdstuk

Nadere informatie

Jeugdkalender 2014-2015

Jeugdkalender 2014-2015 JULI 2014 DI 1 WO 2 DO 3 VR 4 ZA 5 ZO 6 MA 7 DI 8 WO 9 DO 10 VR 11 ZA 12 ZO 13 MA 14 kamp Blankenberge DI 15 kamp Blankenberge WO 16 kamp Blankenberge DO 17 kamp Blankenberge VR 18 kamp Blankenberge ZA

Nadere informatie

Toekenning klasseringen seizoen : kalender & procedure pagina: 7

Toekenning klasseringen seizoen : kalender & procedure pagina: 7 INHOUD BAAK NIEUWSBRIEF N 16 - Seizoen 2015-2016 - 18 april 2016 Ook op onze website: www.vttl.be Hoofdredacteur: Dirk Lamproye ADC/VTTL Beleidsnieuws: Vlaamse Kampioenschappen Veteranen - Trofee Roger

Nadere informatie

Internationaal jeugdtornooi van Trier 19 en 20 mei 2012

Internationaal jeugdtornooi van Trier 19 en 20 mei 2012 PERSBERICHT VTTL (17/07/2012) Anna Eerste verovert Europese bijna medaille alle podiums een feit België de jaarlijkse heeft Internationale een eerste Trierer medaille Stadtmeisterschaften veroverd tijdens

Nadere informatie

Resultaten Vlaamse Kampioenschappen A-B-C-D-E Sporthal De Rode Loop

Resultaten Vlaamse Kampioenschappen A-B-C-D-E Sporthal De Rode Loop Resultaten Vlaamse Kampioenschappen A-B-C-D-E Sporthal De Rode Loop - 01-02-2015 Heren A ROGIERS BENJAMIN (A5 - Nodo) ROGIERS BENJAMIN MAES YANNICK (A23 - Nodo) 11,-8,8,10,-2,7 Heren A - Eindrangschikking

Nadere informatie

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal Voetbal Piramidaal provinciaal 1 CATEGORIEEN Miniemen jongens (A + B). Cadetten jongens (A + B). Scholieren jongens (A + B). Meisjes cat. 1: miniemen (A + B) + cadetten A. Meisjes cat. 2: cadetten B +

Nadere informatie

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2009.

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2009. PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN 2009 2010 geldig vanaf 01/09/2009. A. ADMINISTRATIEVE BOETEN A.1. A.3.42 A.1.1. A.3.42 A.1.2. A.2. Boeten m.b.t. organisaties

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

Datum: 15 september Verantwoordelijke: Frederik Noppe Groenstraat 2 bus LICHTERVELDE

Datum: 15 september Verantwoordelijke: Frederik Noppe Groenstraat 2 bus LICHTERVELDE WEST SIDE Datum: 15 september 2009 Verantwoordelijke: Frederik Noppe Groenstraat 2 bus 4 8810 LICHTERVELDE Uitslagen en rangschikkingen - Week 01 Seizoen 2009-2010 Afdeling 1A - Prov. West-Vl. - Heren

Nadere informatie

K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen

K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen 2016-2017 1. BOETEN BELANGRIJK: Boete niet betaald binnen de vastgestelde termijn: Verhoging met 20% van het bedrag van de

Nadere informatie

BAAK. 10 /maand * Ethias Assistance Voor u en uw voertuig. Nieuwsbrief. Onmiddellijk intekenen ethias.be

BAAK. 10 /maand * Ethias Assistance Voor u en uw voertuig. Nieuwsbrief. Onmiddellijk intekenen ethias.be BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 Ethias Assistance Voor u en uw voertuig 10 /maand * Onmiddellijk intekenen ethias.be

Nadere informatie

Nr.14. 31 januari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.14. 31 januari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.14 31 januari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015 Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren versie 2015 Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend.

Nadere informatie

PLOEGEN LANDELIJKE AFDELING SEIZOEN 2014/2015

PLOEGEN LANDELIJKE AFDELING SEIZOEN 2014/2015 PLOEGEN LANDELIJKE AFDELING SEIZOEN 2014/2015 KTTC Salamander Mechelen A003 S: Van Win Bart GSM: 0479/70.76.26 E-mail: tafeltennis.salamander@gmail.com I: Van Krieken Emiel tel: 015/20.11.99 GSM: 0476/21.30.01

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT art. 1 Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen richt een bekercompetitie in voor seniors heren, seniors dames en jeugd jongens en meisjes onder de benaming: Beker

Nadere informatie

BAAK. Niets mag uw vakantieplannen in de weg staan. Nieuwsbrief REISANNULERINGSVERZEKERING

BAAK. Niets mag uw vakantieplannen in de weg staan. Nieuwsbrief REISANNULERINGSVERZEKERING BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 REISANNULERINGSVERZEKERING Niets mag uw vakantieplannen in de weg staan. Een ongeval,

Nadere informatie

Nr december 2014 seizoen België Belgique P.B Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr december 2014 seizoen België Belgique P.B Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.10 12 december 2014 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 27 - STIJGEN EN DALEN / BEKER FINALE DIEST / PALMARES

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 27 - STIJGEN EN DALEN / BEKER FINALE DIEST / PALMARES PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/2017 - NIEUWS 27 - STIJGEN EN DALEN / BEKER FINALE DIEST / PALMARES 2016-2017 Besten, 1) STIJGEN & DALEN (definitieve status 30 april 2017) HEREN Landelijke

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2016 1. Doel. De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

Nr.20. België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P maart 2012

Nr.20. België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P maart 2012 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr.20 21 maart 2012 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. Oost-Vlaanderen Verschijnt 3x p/maand niet in juli Afgiftekantoor Geraardsbergen 1 Kaai 5 te

Nadere informatie

1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van zeven mei 2012

1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van zeven mei 2012 LIGA OOST-VLAANDEREN V.S.F. Vereniging zonder Winstoogmerk Eddy De Gendt Secretaris Opbrakelsestraat 37 9660 Brakel Tel. 0476 992575 Notulen Vergadering Raad van Bestuur tien september 2012 Lokaal Caballos

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren

Jeugdsportproject : Jeugdsterren Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend. De

Nadere informatie

Rekrutering van scheidsrechters

Rekrutering van scheidsrechters 1 rtikel 331 Rekrutering van scheidsrechters 1. antal 11. Elke club moet, uitgezonderd de eerste twee seizoenen na haar aansluiting, tussen de aan haar toegewezen leden: - minstens één actieve scheidsrechter

Nadere informatie

TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT

TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT www.ttchoeselt.be Beste leden, het seizoen is halfweg en de eerste prijzen zijn al binnen! Matthias Vanvinckenroye won de E-reeks van de Top Klassementen en Wouter Devue

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Klassementrooster A 4/03/2014

Tennis Vlaanderen Klassementrooster A 4/03/2014 Tennis Vlaanderen 4/03/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be www.tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 1 ** Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 07042013 PC (Provinciaal Comité) kantoor & secretaris Wilselsesteenweg 307, 3010 KESSEL LO TEL * FAX

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB

2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB 2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB 1. ALGEMEEN 1.1. De 2017 Padel Interclub is een teamcompetitie voor spelers van clubs die aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen. De competitie wordt georganiseerd volgens de

Nadere informatie

4.1 De competitie verloopt over het algemeen over 3 speeldagen. Er wordt afgesloten met een provinciale finale.

4.1 De competitie verloopt over het algemeen over 3 speeldagen. Er wordt afgesloten met een provinciale finale. Basketbal Piramidaal provinciaal 1 CATEGORIEEN Miniemen (A + B): Cadetten (A + B): Scholieren (A + B): 2 DEELNAME Elke ploeg bestaat uit maximum 12 spelers. 3 MATERIAAL Elke ploeg dient in het bezit te

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Starten met een jeugdclub seizoen 2017 2018 Erkende recreatieve sportfederatie 1 Inleiding Een van de doelstellingen van de Vlaamse Zaalvoetbalbond is om de jeugdcup verder

Nadere informatie

BAAK. Niets mag uw vakantieplannen in de weg staan. Nieuwsbrief REISANNULERINGSVERZEKERING

BAAK. Niets mag uw vakantieplannen in de weg staan. Nieuwsbrief REISANNULERINGSVERZEKERING BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 REISANNULERINGSVERZEKERING Niets mag uw vakantieplannen in de weg staan. Een ongeval,

Nadere informatie

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen MODALITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2016-2017 DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen DEEL 4 Competitie

Nadere informatie

NATIONALE VERGADERING C.B.K. 17/05/2008 (14U00) JOSAN TERNAT

NATIONALE VERGADERING C.B.K. 17/05/2008 (14U00) JOSAN TERNAT NATIONALE VERGADERING C.B.K. 17/05/2008 (14U00) JOSAN TERNAT A.Aanwezig: -ASF Antwerpen: Jos Van Den Broeck en Christina Huygaert -ATC Antwerpen: Vael Joeri, Daenens Uschi -CBK Antwerpen: Clapdorp Fred,

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

TITEL 18: GELE EN RODE KAARTEN

TITEL 18: GELE EN RODE KAARTEN TITEL 18: GELE EN RODE KRTEN rtikel 1807 Strafprocedure Draagwijdte van de schorsing 1. Strafprocedure 11. Schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden eerste ploegen Wedstrijden

Nadere informatie

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 26 - STIJGEN EN DALEN

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 26 - STIJGEN EN DALEN PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/2017 - NIEUWS 26 - STIJGEN EN DALEN Besten, 1) STIJGEN & DALEN (status 25 april 2017) HEREN Landelijke Stijgers Dalers Stijgers Dalers Stijgers dalers eerste

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

Nr.19. België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P maart 2012

Nr.19. België - Belgique P.B geraardsbergen mrt/47 P maart 2012 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 P007336 Nr.19 14 maart 2012 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.. Oost-Vlaanderen Verschijnt 3x p/maand niet in juli Afgiftekantoor Geraardsbergen 1 Kaai 5 te

Nadere informatie

BAAK. 10 /maand * Ethias Assistance Voor u en uw voertuig. Nieuwsbrief. Onmiddellijk intekenen ethias.be - 0800 25 777

BAAK. 10 /maand * Ethias Assistance Voor u en uw voertuig. Nieuwsbrief. Onmiddellijk intekenen ethias.be - 0800 25 777 BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 Ethias Assistance Voor u en uw voertuig 10 /maand * Onmiddellijk intekenen ethias.be

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017 PRINCIPES Alle clubs die in de provinciale reeksen met één of meer damesploegen aantreden, zijn verplicht om met minstens

Nadere informatie

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 1 De Vlaamse Zaalvoetbalbond is de enige federatie die enkel zaalvoetbal aanbiedt en erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Tevens zijn wij erkend door BLOSO.

Nadere informatie

KFC EENDRACHT ZELE TORNOOI JO DE GEEST

KFC EENDRACHT ZELE TORNOOI JO DE GEEST KFC EENDRACHT ZELE TORNOOI JO DE GEEST Vrijdagavond 14 april 2017 TORNOOI U19 TORNOOI DAMES Dames spelen 8 vs 8 op 1/2 plein Inschrijven kan via : jeugdbestuur@eendrachtzele.be Kouterstraat 151-9240 Zele

Nadere informatie

CLUBGEGEVENS LANDELIJKE INTERCLUB

CLUBGEGEVENS LANDELIJKE INTERCLUB VLAAMSE TAFELTENNISLIGA vzw Brogniezstraat 41 bus 3 B 1070 Brussel Tel.: 02/527.53.72 Fax: 02/527.52.49 E mail: info@vttl.be Bank: BE81 7340 0173 7824 BIC: KREDBEBB RPR Brussel 0419.261.219 BTW BE0419.261.219

Nadere informatie

U15 zondag 20 augustus 2017

U15 zondag 20 augustus 2017 Zomertornooi Memorial Freddy De Craene op 18, 19 en 20/08/2017 8 v 8 U15 zondag 20 augustus 2017 1. Het tornooi wordt ingericht door KVV Zomergem (05641). Onze terreinen liggen in de Sportlaan, aan de

Nadere informatie

MODALITEITEN SEIZOEN

MODALITEITEN SEIZOEN MODALITEITEN SEIZOEN 2017-2018 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerde

Nadere informatie

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden REGLEMENT BEKER VAN ANTWERPEN SEIZOEN 2016-2017 HEREN, DAMES en JEUGD Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden 1.1. Aan de Beker van Antwerpen, ingericht door het Provinciaal Comité Antwerpen, kan gratis deelgenomen

Nadere informatie

WWW.POSNO-SPORT.NL WWW.POSNO-SPORT.NL. U kiest toch ook geen wagen die niet bij u past?

WWW.POSNO-SPORT.NL WWW.POSNO-SPORT.NL. U kiest toch ook geen wagen die niet bij u past? WWW.POSNO-SPORT.NL Verantwoordelijke uitgever: R. Smitt De beste tafeltennisbal, voor de laagste prijs. St.-Genesius-Rode (B) Tel.: 02-3584104 Antwerpen (B) Tel.: 03-8278556 Hamont (B) Postbus 26, 3930

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 17

Uitslagen en rangschikkingen - Week 17 Uitslagen en rangschikkingen - Week 17 Seizoen 2014-2015 Afdeling 1A - Prov. Oost-Vl. - Heren Meteor A Melsele A 04-12(!) Temse B TTC Gent D 14-02 Rooigem-Gent E MALDEGEM A 09-07 Ronse A KTTC Eikenlo B

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 24 - STIJGEN EN DALEN

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 24 - STIJGEN EN DALEN PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/2017 - NIEUWS 24 - STIJGEN EN DALEN Besten, 1) STIJGEN & DALEN (status 27 maart 2017) HEREN Landelijke Stijgers Dalers Stijgers Dalers Stijgers dalers eerste

Nadere informatie