De toekomst is reeds begonnen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst is reeds begonnen. www.foresight2020.be"

Transcriptie

1 De toekomst is reeds begonnen

2 Inhoudstafel Voorwoord...4 Niks nieuws onder de zon. Of is er toch meer aan de hand?...5 En wat met het proces van creatieve destructie?...5 Evoluties creëren kansen...6 Moeten we rekening houden met een desintermediatie van de arbeidsmarkt? De relevante tendensen en ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt gefilterd...8 Digitalisering en nieuwe technologieën...9 Elke minuut 1,7 biljard bytes aan data...9 Robotisering creëert kansen...9 Economie...12 Transparanter...12 Duurzamer...13 Beter geconnecteerd...13 Demografie...14 Grijzer...14 Gekleurder...15 Vrouwelijker...15 Meer middenklasse...15 Elk talent telt Labour Market Makers = partners van de circulaire arbeidsmarkt...17 Klaar voor morgen?...17 Meer flexibiliteit en meer hybride relaties...17 Embrace the churn : Hoe kunnen we de mobiliteit op de arbeidsmarkt vergroten...17 Naar een inclusieve arbeidsmarkt...18 Naar een nieuwe invulling van duurzaamheid De Rollen van de labour market maker in Labour market intelligence...20 Innovatie in het businessmodel...22 There s an app for that...22 Beheer van de Blended workforce...23 Bedrijven willen strategische partnerships

3 Inhoudstafel Augmented Sourcing...27 De impact van technologie op recruiting is significant...27 Zal het beroep van recruiter verdwijnen?...28 Nieuwe taken van de recruiter Digitale strateeg Employer brand manager Talent Community Builder ROI-analyst...31 Van conventional naar augmented sourcing...31 De toekomst is aan de intermediair...32 Career investment...34 De loopbaan als vertrekpunt voor elke actie...34 Einde van de lineaire loopbaan...35 Inzetbaarheid als sleutel voor zekerheid...35 Loopbaanscans...35 Leren leren is een basiscompetentie...36 Leren 24/ Ook machines moeten leren...36 Softskills in opmars...37 Carrièrecoaches wijzen de weg...37 Besluit: De circulaire arbeidsmarkt waar elk talent telt Bijlage

4 Voorwoord Economische, technologische, demografische en andere trends zorgen vandaag voor heel wat onduidelijkheid en onrust. Logisch. Het woord disruptief, het voorbije jaar een stijger met stip in de lijst met hippe woorden, wordt steeds rijkelijk overgoten met een VUCA-saus, ook al een populaire nieuwkomer in de lijst van acroniemen. Voor de volledigheid: VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity Geruststellend kan je de berichten en artikels die vooruitkijken naar hoe de arbeidsmarkt zal evolueren nauwelijks noemen. Een greep uit een aantal recente artikels zet de toon: leve de vooruitgang, maar wat met de arbeid? - De Tijd, 7 januari 2015 Amazon s 15,000 Robot army shows the future of work - Forbes, 4 februari 2015 Robot temp agency finds no one is hiring - yet - Financial Times, 12 januari 2015 Rechten studeren is een verspilling van geld en talent - artificiele intelligentie kan de arbeidsmarkt ontwrichten - Trends, 4 december 2014 Is uw beleggingsadviseur binnenkort een robot? - Trends, 4 december

5 Dergelijke berichten zorgen voor ongerustheid. Het lijkt er immers sterk op dat onder meer evoluties op technologisch vlak, zeer sterk zullen inwerken op wat ons nauw aan het hart ligt, onze job. Moeten we vrezen voor onze job net op een moment waarop men ons - terecht - de boodschap brengt dat we met meer mensen, langer moeten werken? Moeten we vrezen voor onze job op een ogenblik dat onze economie nog steeds worstelt met de gevolgen van de financieel-economische crisis van en door structurele hervormingen moet? En wat moeten we met de boodschap van toenemende ongelijkheid die Thomas Piketty brengt in Kapitaal in de 21e eeuw en ook te lezen is in The second machine age van Brynjolfsson en McAfee? De huidige berichtgeving maakt ons onzeker. De volatiliteit, de onzekerheid, de complexiteit en de ambiguïteit lijken steeds meer de variabelen waarmee we de toekomst vorm zullen moeten geven. Hoe meer het besef groeit dat verandering de enige constante is in dit verhaal, hoe groter onze ongerustheid wordt. We worden geconfronteerd met een inconvenient truth en dat haalt elk van ons, individu en organisatie, uit onze comfortmodus. Hoe moeten onze sectoren zich aanpassen om een antwoord te kunnen geven op de evoluties die op ons afkomen? Foresight 2020 is de naam van het onderzoeksproject dat samen met IDEA Consult op poten is gezet. In deze paper vindt u de impressie van Federgon over de arbeidsmarkt 2020 en de gevolgen voor de HR-dienstverlening en de arbeidsmarktbemiddeling van de toekomst. NIKS NIEUWS ONDER DE ZON. OF IS ER TOCH MEER AAN DE HAND? We hebben het moeilijk met verandering, ze creëert een ongemakkelijk gevoel en zelfs weerstand. Mensen hebben immers vaak de neiging om vanuit een eerder defensieve en conservatieve houding te kijken naar de gevolgen van veranderingen op hun huidige situatie. Vaak verliezen ze daarbij het ruimere beeld uit het oog. We maken graag de parallel met het luddisme in het begin van de 19e eeuw. Deze sociale beweging van ambachtslieden en kleine boeren is genoemd naar Ned Ludd, een wever. Deze beweging verzette zich hevig tegen de technische en industriële vooruitgang die hun traditionele manier van werken bedreigde. Ze trokken er op uit om machines in fabrieken te saboteren en te vernielen. Vandaag bestempelen we luddisme als ludiek, omdat we weten welke economische en sociale vooruitgang de industriële revolutie heeft gebracht. We leren hieruit dat verandering onomkeerbaar is, maar ook dat ze vooral kansen en opportuniteiten biedt. EN WAT MET HET PROCES VAN CREATIEVE DESTRUCTIE? Creatieve destructie of creatieve vernietiging is een permanent proces van herstructurering van de economie waarbij minder waardevolle activiteiten verdwijnen en/of worden vervangen door nieuwe activiteiten met supplementaire toegevoegde waarde. Dit proces heeft uiteraard ook steeds een invloed op de creatie en destructie van jobs op de arbeidsmarkt. Wat zal de impact zijn van de technologische ontwikkelingen op onze jobs? Hoeveel netto jobs zullen er verloren gaan en in welke mate zal de aard van de jobs qua niveau sterk wijzigen? Een artikel in De Standaard (09/02/2015) titelde veelzeggend Alleen topjobs en rotklussen zijn straks nog veilig. Tijd voor wat nuance. Nooit waren er in België meer mensen aan het werk dan op het einde van Een analyse van de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers op basis van de maandelijkse rapporten van het Bureau of Labor Statistics 1 leert dat de Amerikaanse economie nu al 40 opeenvolgende maanden netto jobs creëert, en dit in de meest uiteenlopende sectoren. In hun rapport van februari zien we zelfs dat de meeste jobs worden gecreëerd in sectoren die gevoelig zijn voor de disruptieve technologieën. Uiteraard vertaalt de impact van een aantal technologieën, zoals de truck zonder chauffeur of de pakjesbestelling door drones, zich nog niet in de recente arbeidsmarktcijfers, maar de impact van sommige disruptieve technologieën zal nog moeten blijken. De ongerustheid die er was over de PC, GSM, fax, en de gevolgen op de 1 The Bureau of Labor Statistics is een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Arbeid, die de belangrijkste economische Amerikaanse arbeidsmarktstatistieken verzamelt. 5

6 tewerkstelling, bleek achteraf ook totaal ongegrond. We moeten ons ervan bewust zijn dat de transitie wellicht meer geleidelijk zal verlopen dan verwacht. Hoe performant onze economie zal zijn, zal in grote mate afhangen van de mate waarin deze kan inspelen op de evoluties die op ons afkomen. Gezien de gekende richting van deze evoluties is lange termijnplanning ook mogelijk, stelt Citibank. In het rapport Technology at work 2, the future of innovation & employment pleit ze voor noodzakelijke hervormingen inzake belastingen, overheidsinvesteringen en arbeidsmarktbeleid. De mate waarin de economie ondersteund zal worden door een dynamische arbeidsmarkt die mensen schoolt en herschoolt, in functie van de noden die er zijn, is in deze cruciaal. Dit is meteen een warme oproep aan de beleidsmakers in ons land. EVOLUTIES CREËREN KANSEN De straatverlichter, de melkboer, de videotheekuitbater, allemaal beroepen die niet langer of nauwelijks nog bestaan. Nieuwe evoluties hebben ervoor gezorgd dat deze beroepen overbodig zijn geworden. Maar evoluties zijn niet enkel een bedreiging voor bepaalde beroepscategorieën, in een zelfde beweging worden er nieuwe jobs gecreëerd en ontstaan er nieuwe kansen. Werd u ooit al eens tegengehouden door een cybercop? Of heeft u reeds gehoord van een drone monteur, een zeewierboer, een avatarontwerper of een kakkerlakkenkweker? Alhoewel het ene beroep al exotischer klinkt dan het andere, zijn het allemaal beroepen van de toekomst. Frey & Osborne 3 voorspellen dat 60% van de jobs die over 10 jaar courant zullen zijn, nog moeten worden uitgevonden. We mogen dus best wat positiever naar de toekomst kijken. Zo voorspelt bijvoorbeeld het WWF in zijn recent rapport Van crisis naar opportuniteit 4 dat de groene economie tegen 2020 in Europa 20 miljoen jobs zal creëren. Vooral de digitale economie zal er voor zorgen dat er jobs gecreëerd worden eerder dan dat er jobs zullen verdwijnen. Niet verwonderlijk dat de Europese Commissie dan ook volop inzet op haar Digitale Agenda 5. Ze voorspelt een toename van 3,8 miljoen jobs tegen 2020 dankzij digitalisering. Aan de hand van het actieplan Digital Belgium tracht Alexander De Croo, de minister bevoegd voor de Ditigale Agenda, een deel van deze jobs naar België te halen. Via supersnel internet, het dichten van de digitale kloof, een digitale overheid en vooral digitaalvriendelijke wetten en regels, wordt gemikt op duizend nieuwe start-ups en vijftigduizend nieuwe arbeidsplaatsen. MOETEN WE REKENING HOUDEN MET EEN DESINTERMEDIATIE VAN DE ARBEIDSMARKT? En hoe ziet de toekomst van een arbeidsbemiddelaar eruit? ING heeft in een recent onderzoek 6 de automatiseringskans van beroepen in België berekend. De onderzoekers hebben zich hiervoor gebaseerd op de methodologie van Frey & Osborne. Uit deze studie blijkt dat ongeveer 35% van de jobs een grote kans heeft (>70%) om geautomatiseerd te worden. Voor het beroep van arbeidsbemiddelaars en uitzendbureau-medewerkers is de automatiseringskans 0,97. Ontstellend. Zal de desintermediatie van de arbeidsmarkt, in 2000 al aangekondigd bij de komst van de jobsites Monster en Stepstone op de vacaturemarkt, zich nu effectief doorzetten? Federgon neemt hier een duidelijke positie in. De vraag is niet of er in de toekomst nog arbeidsbemiddelaars zullen zijn. De vraag is hoe de arbeidsbemiddeling van de toekomst er zal uit zien. We willen een realistische inschatting kunnen maken van de evoluties die een impact zullen hebben op de arbeidsmarkt en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor de arbeidsmarktdienstverlening van de toekomst. 2 Frey C.B. & Osborne M., Citi GPS: Global Perpectives & Solutions (2015). Technology at work: The future of innovation and Employment 3 Frey C.B. & Osborne M.A. (2013). The future of employment: how susceptible are jobs to computerization? 4 WWF European Policy Office (2015). From crisis to opportunity: Five steps to sustainable European Economies. 5 European Commission : Digital Agenda, a Europe 2020 Initiative 6 ING Focus (01/2015). De technologische revolutie in België. 6

7 In het eerste deel van deze paper worden de relevante tendensen en ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt gefilterd, vervolgens wordt de rol en de meerwaarde van arbeidsmarktdienstverleners in deze nieuwe context gedefinieerd. Het is belangrijk dat we als sector de dynamiek achter interessante evoluties begrijpen, en dat we kansen zien en grijpen. Het was in 2010 dat we ons een eerste maal positioneerden als de sector van de labour market makers. De term is vandaag actueler dan ooit. De private arbeidsmarktbemiddelaars zijn pioniers en geven de arbeidsmarkt van morgen mee vorm. Paul Verschueren, Directeur Research & Economic Affairs, Federgon. 7

8 1 DE RELEVANTE TENDENSEN EN ONTWIKKELINGEN VOOR DE ARBEIDSMARKT GEFILTERD Welke trends zullen de grootste impact hebben op de Belgische arbeidsmarkt? HR-dienstverleners, leden van Federgon, geven in een enquête van IDEA Consult 7 aan: Stijging van het aandeel ouderen in de bevolking Digitalisering van de maatschappij Versnelde technologie Toenemende globalisering Stijging van de migratie 34% 36% 42% 45% 68% De hierboven vernoemde trends zullen de volgende jaren een enorme impact hebben op onze arbeidsmarkt en de volgende buzz woorden zullen de volgende 5 jaar onze arbeidsmarkt kleuren. POLARISATIE MOBILITEIT INTERNET OF THINGS OPEN SOURCE KINSTMATIGE INTELLIGENTIE INTER-CONNECTIVITEIT GROENE ECONOMIE SHARING ECCONOMY 7 Idea Consult (2014). De arbeidsmarkt 2020: welke rol voor HR-dienstverleners? 8

9 DIGITALISERING EN NIEUWE TECHNOLOGIEN ELKE MINUUT 1.7 BILJARD BYTES AAN DATA Waar mogelijk worden processen gedigitaliseerd en zo ontstaat een enorme hoeveelheid aan gegevens van onschatbare waarde, die bovendien nog dagelijks groter wordt. Overheden digitaliseren hun administratie en dienstverlening (Open data), burgers en organisaties delen info met elkaar op sociale media (Social Data) en semi-intelligente systemen, zogenaamde embedded systems zoals smartphones & robots, wisselen onderling gegevens uit zonder dat daarvoor nog een menselijke tussenkomst noodzakelijk is (IoT, Internet of Things). Elke minuut worden er zo wereldwijd 1,7 biljard bytes data geproduceerd. Het vinden van patronen in het amalgaan van deze gegevens is wat men Big Data noemt. Algoritmes worden gebruikt om steeds complexere relaties tussen gegevens te analyseren en te interpreteren. Deze Big Data brengen een ingrijpende economische verschuiving teweeg. De Europese Commissie becijferde dat organisaties die gebruik maken van Big Data 5 tot 6 procent productiever zijn. De meerwaarde die deze organisaties uit Big Data halen ligt niet zozeer in het beschikken over databestanden, maar eerder in de manier waarop deze databestanden gebruikt worden. THE PROBLEM IS NOT WHETHER THE DATA EXIST, THE POINT IS GETTING ACCESS TO THE DATA AND HAVING THE ABILITY TO IDENTIFY VALUE-ADDED PATTERNS. - Andrew Sheehy, Chief Analyst, bij Generator Research ROBOTISERING CREËERT KANSEN Computers kunnen deze data hoe langer hoe beter interpreteren. We spreken van kunstmatige intelligentie (KI). Het enorme voordeel van kunstmatige intelligentie is dat computersystemen op zelfstandige basis erin slagen verbanden te leggen die vroeger onmogelijk waren. Doordat computers steeds sneller worden, evolueert KI voortdurend. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat intelligente systemen in de toekomst zullen kunnen voorspellen hoe Ebola zich verspreidt, of dat weersvoorspellingen op lange termijn mislukte oogsten zullen kunnen voorkomen. De ontwikkeling van de technologie is zelfs van die aard dat vooraanstaande wiskundigen zoals Stephen Hawking reeds lang waarschuwen voor het gevaar van een oncontroleerbare vorm van kunstmatige intelligentie. Er wordt dan ook steeds vaker gesproken van Augmented Intelligence, waarbij de intelligente systemen enkel als rol hebben de menselijke intelligentie te verhogen. ROBOTS EN COMPUTERS ZULLEN BINNEN 20 JAAR DE HELFT VAN ONZE JOBS ZOALS WE ZE NU KENNEN INPAKKEN... SINDS 2008 ZIJN ER AL MIDDENKLASSE JOBS WEG IN BELGIË. - Maarten Goos, K.U.Leuven Robotdichtheid Aantal robots per miljoen gewerkte uren Dui Ita Bel Fra Z-Kor Spa USA VK Ned Ier 0,1 2,52 2,43 1,99 1,59 1,57 1,38 0,84 0,79 4,44 9

10 De inschatting is dat intelligente systemen op termijn veel jobs, zoals die van call center agents, huisartsen of boekhouders overbodig zullen maken. Of het zo n vaart zal lopen is vandaag moeilijk in te schatten. Het staat vast dat robots al veel repetitieve jobs van de mens hebben overgenomen. Dit is onder meer een gevolg van de dalende kostprijs van industriële robots of robotarmen. De kostenkloof tussen mens en robot is in sommige industrieën nu al te groot. Volgens een studie van BCG 8 wordt het kantelmoment bereikt wanneer een industriële robot 15 procent goedkoper wordt dan een fabrieksarbeider die een vergelijkbare functie uitoefent. In de autosector bijvoorbeeld liggen de kosten van een robot ( 8/uur) veel lager dan die van de werknemer ( 25/uur). Robots zijn, door de sterke aanwezigheid in de auto-industrie, al langer aanwezig in onze economie. En hoewel automatisering wel degelijk heeft geleid tot het verdwijnen van laaggeschoolde arbeidsplaatsen en enkele middengeschoolde jobs, zorgde ze tussen 1993 en niet voor een afname van de totale tewerkstelling binnen de automobielsector in België. Integendeel, de robotisering zorgde voor een hogere arbeidsproductiviteit die deels terugvloeide naar de werknemers in de vorm van loonsverhogingen. Doemdenken hoeft dus niet. Er zijn nog sectoren die zullen blijven groeien en waarin de werkgelegenheid gehandhaafd blijft omdat computers het werk niet kunnen overnemen. Het gaat dan vooral om zeer goed betaalde of net zeer slecht betaalde jobs (zoals in sectoren als voeding, plastic, houtverwerking of metaal bijvoorbeeld). De loonkosten van minder betaalde jobs wegen vaak niet op tegen de kosten van robotisering of automatisering. Deze Second Machine Age zal bovendien ook nieuwe jobs creëren. Het is net door de robotisering dat het voor ondernemingen weer mogelijk is om in het dure Westen concurrentieel te worden met lageloonlanden en dat jobs hier zullen blijven. Waar de economische macht de voorbije decennia verschoof naar het Oosten, kan het intensief benutten van slimme digitale technologie de maakindustrie in België opnieuw op de kaart zetten. Niet zozeer door een verhoging van de productiviteit door het vergaand inzetten van technologie in bestaande industrieën, zoals in Nederland het geval is. Wel via doorgedreven investeringen in nieuwe, hoogtechnologische niches die veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren. Deze zogenaamde vierde industriële revolutie wist in Duitsland, Oostenrijk en Zweden reeds delokalisering van de industrie tegen te gaan. Deze tendens wordt overigens versterkt door de laagdrempeligheid van nieuwe technologieën als 3D-printing die de insourcing van productie mogelijk maken. Lokale productie is bovendien een duurzamer en goedkoper alternatief voor het uitbesteden van productie aan het buitenland. Een lokale economie met maakindustrie is zeker mogelijk. Welke jobs die zal creëren is moeilijk te voorspellen. Wel is duidelijk dat een meerderheid van de nu schoolgaande jeugd een job zal uitoefenen die vandaag nog niet eens is uitgevonden. 8 Boston Consulting Group (02/2015). The shifting economics of global manufacturing: how a takeoff in Advanced Robotics will power the productivity surge. 9 Graetz G. & Michaels G. (2015). Robots at work (Centre for economic performance) 10

11 Naast digitalisering zullen tal van andere nieuwe technologieën onherroepelijk onze wereld veranderen. Het McKinsey Global Institute 10 lijstte de 12 meest disruptieve technologieën op en analyseerde hun impact op het individu, de maatschappij, de organisaties, de economieën en de politiek. Ze zullen een zichtbare verbetering van levenskwaliteit, gezondheid en milieu met zich meebrengen. Elk van deze technologieën zal economische groei genereren en de manier waarop we werken wijzigen: Mobiel internet Automatisering van kenniswerk The Internet of Things Cloud technologie Robots (Semi)- autonome voertuigen Next Generation Genomica Energieopslag 3D printing Geavanceerde materialen Nieuwe olie - en gasontginning Hernieuwbare energie 10 McKinsey Global Institute, Manyika et al. (2013). Disruptive technologies: advances that will transform life, business, and the global economy. 11

12 ECONOMIE Het disruptieve karakter van digitalisering en nieuwe technologieën zal de traditionele businessmodellen de volgende jaren verder onder druk zetten. Zoals Uber de klassieke taxidiensten het gras voor de voeten wegmaait, biedt digitale disruptie aan nieuwkomers de mogelijkheid om door innovatie de strijd aan te gaan met gevestigde organisaties. Alle sectoren zullen uitgedaagd worden door de kracht van ontwrichtende innovatie. Vooral industrieën die gekenmerkt worden door een hoge mate van verspilling, onvoldoende transparantie en gebrek aan maatwerk zullen hiervan last ondervinden. Maar laat ons vooral toch ook niet het economisch potentieel van digitalisering vergeten. Onderzoek van Accenture en Oxford Economics heeft aangetoond dat er een sterk positief verband is tussen het gebruik van digitale technologieën en productiviteit, met als gevolg een verbeterde competitiviteit en hogere economische groei. 11 TRANSPARANTER Kenmerkend aan de nieuwe economische modellen is de praktijk van het delen en samenwerken via internetdriven en cloudbased applicaties. We spreken hier met name van de collaboratieve of sharing economy waarin peers of een groep individuen met gelijke noden of interesses aan co-creatie doen. Het denken in termen van open source, de praktijk dat iedereen in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen, werkt hierbij als katalysator en genereert een nieuwe manier van productontwikkeling en distributie. Open source biedt een transparantie die leidt tot een continue ontwikkeling van producten en diensten waardoor ze steeds beter worden. In een snel evoluerende marktplaats zal het belangrijk zijn dat leveranciers zich transparant opstellen om een vlotte doorstroom van data en kennis te garanderen. Dit collaboratief paradigma kan in elke sector werken. We stellen vast dat vandaag reeds de meeste sectoren voorzichtige stappen zetten om op deze manier te werken. Onder meer in de gezondheidszorg, de logistieke sector en de opleidingssector zien we dat, door te werken met open source, apps worden ontwikkeld en start-ups ontstaan. Dergelijke initiatieven sporen ook andere bedrijven aan om binnen een zelfde denkkader te redeneren (zie the Collaborative Economy Honeycomb p. 41). 12 Ondernemingen die zich onvoldoende collaboratief opstellen zullen uit de markt geprijsd worden. DE COLLABORATIEVE ECONOMIE ZAL VERDER ZIJN IMPACT OP HET KAPITALISME BLIJVEN VERSTERKEN. BEDRIJVEN DIE DEZE DYNAMIEK HET BEST BEGRIJPEN EN BEHEERSEN ZULLEN DE GROOTSTE SUCCESSEN BOEKEN. - Dries Buytaert, Jonge Manager van het jaar, oprichter Drupal en Acquia 11 Accenture (2015): Digital density index - guiding digital transformation. 12 Owyang J. (2014) Collaborative Economy Honeycomb version 2.0. (crowdcompanies.com) 12

13 Dat de peer-to-peer economy geen tijdelijk verschijnsel is mag duidelijk zijn. Op 30 maart ll. lanceerde Amazon zijn Amazon Home Services, een service die klanten moet verbinden met loodgieters, mecaniciens, muziekleraars, Na een testfase werd beslist uit te breiden naar 41 staten in de US, met de bedoeling de diensten aan te bieden in de 30 grootste metropoolregio s. DUURZAMER Om succes te boeken zullen bedrijven ook duurzaam moeten zijn. Duurzaamheid zal immers cruciaal zijn in een wereld waar een toenemende middenklasse zorgt voor een groeiende vraag naar consumptiegoederen, met een schaarste aan grondstoffen tot gevolg. Verspilling is vandaag geen optie meer. Een lineair proces van uitputting van grondstoffen tot afval aan het eind van het proces, zal meer en meer plaats maken voor een circulair proces waarbij eindproducten opnieuw gebruikt zullen worden. Daarmee wordt de productieketen een cirkel: ook wel het cradle-to-cradle principe genoemd. Dit betekent dat afval opnieuw een grondstof wordt en aan het begin van een productieproces weer gebruikt kan worden. Dit zal niet enkel het geval zijn voor producten maar eenzelfde principe kan ook toegepast worden voor diensten. Ook kennis en competenties, die door toenemende flexibilisering zeer vergankelijk worden, zullen binnen de ondernemingen moeten gerecycleerd worden. DE ECONOMIE ONTWIKKELT ZICH STEEDS MEER TOT EEN CIRCULAIRE ECONOMIE; EEN ECONOMIE DIE ZOWEL ENERGIE, GRONDSTOFFEN EN MENSEN MAAR OOK ONTASTBARE ZAKEN ALS KENNIS EN CAPACITEITEN HERGEBRUIKT. BETER GECONNECTEERD Door de verhoogde inter-connectiviteit zullen consumenten deel worden van verschillende groepen, waar ze zich betrokken bij voelen. Elke community, elk individu heeft eigen verwachtingen ten aanzien van producten en diensten, en bedrijven zullen hierop een antwoord op maat moeten bieden. Organisaties zullen daarom een sterke band met hun klanten moeten creëren, zullen steeds moeten blijven vernieuwen en hun eigen werking voortdurend in vraag stellen. De consument wordt meer en meer een invloedrijke stakeholder, die organisaties kan maken of kraken. Snelheid, responsiviteit en stakeholdermanagement worden hierdoor meer dan ooit cruciaal binnen organisaties. Hoewel de consument steeds wil vernieuwen, is er ook een tegenbeweging en groeit de behoefte aan alles wat authentiek is. Zo zal bijvoorbeeld e-commerce zich verder ontwikkelen en economisch steeds belangrijker worden, maar tegelijk zullen winkels nooit volledig uit het straatbeeld verdwijnen omdat de consument ook naar de authentieke beleving van het winkelen op zoek is. De kunst zal zijn om disruptieve krachten binnen sectoren correct in te schatten, te analyseren en er een correct antwoord op te formuleren, want enkel door disruptieve technologieën te omarmen kunnen organisaties zich wapenen voor de toekomst. 13

14 DEMOGRAFIE GRIJZER Vergrijzing zal de volgende jaren de meest ingrijpende demografische trend zijn. Meer dan 1 miljoen oudere werknemers zullen tegen 2020 de Belgische arbeidsmarkt verlaten hebben. Hierdoor dreigen er tekorten te ontstaan in sectoren met een groot aandeel oudere werknemers. Dit is onder meer het geval voor overheden en enkele industriële sectoren. De vergrijzing zal het arbeidspotentieel verkleinen en zal een negatieve invloed op de economische groei hebben. Bedrijven zullen bepaalde activiteiten niet meer kunnen uitvoeren omdat ze de geschikte arbeidskrachten niet vinden. De economische groei zal in 2020 dus in niet geringe mate afhangen van de arbeidskrachten die men kan mobiliseren. Recent onderzoek van Ron Smith van het Birbeck College in Londen heeft aangetoond dat de economische groei in ons land in de periode met 1,02% wordt gedrukt ten opzichte van de periode , als gevolg van de veroudering van de bevolking. Tot een vergelijkbare conclusie komt het Internationaal Monetair Fonds in zijn rapport Lower Potential Growth 13. Sedert 2008 is het groeipotentieel gedaald als gevolg van de lagere werkgelegenheidsgroei die resulteert uit de veroudering van de bevolking. In de ontwikkelde landen zakt het groeipotentieel van 2,25% vóór de crisis van 2008 naar 1,6% in de periode MEN HAD IN HET VERLEDEN GROEI NODIG OM JOBS TE CREËREN, IN DE TOEKOMST ZAL MEN ARBEIDSAANBOD NODIG HEBBEN OM GROEI TE CREËREN. - uit de Idea Consult Foresight Camp met HR-Dienstverleners Ondanks de vervangingsvraag zal de bevolking op beroepsactieve leeftijd slechts in beperkte mate toenemen, en dat bijna hoofdzakelijk door nettomigratie. We zullen dan ook dringend maatregelen moeten nemen om een juist antwoord te geven op de groeiende kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Het is meer dan ooit duidelijk dat de werkzaamheidsgraad naar omhoog moet. Veranderend Japan gaat voor robotrevolutie. 14 Japan kampt met een snelle veroudering van haar bevolking en premier Shinzo Abe heeft daarom aangekondigd te willen inzetten op robots om de dreigende verstoring van de arbeidsmarkt tegen te gaan. Bezoekers van het winkelcentrum Mitsokoshi in Tokyo worden aan de balie verwelkomd door een prototype van een humanoid robot ontwikkeld door Toshiba om op termijn volwaardig baliebediende te worden. In de eerste plaats zal er dringend werk moeten gemaakt worden van de duurzame inzetbaarheid van 50-plussers. De werkzaamheidsgraad van 50-plussers is met 54% in België weliswaar stijgend, maar nog steeds bijzonder laag. België staat hiermee onderaan de Europese lijst waarvan het gemiddelde 61% bedraagt, en landen als Zweden en IJsland tonen aan hoe het ook anders kan, met respectievelijk 78% en 84% 50-plussers aan het werk. 13 IMF (2015) World Economic Outlook: chapter Lower potential growth: a new reality. 14 De Tijd, 22/04/

15 GEKLEURDER Ook de tewerkstelling van niet-belgen en Belgen met een migratieachtergrond zal moeten aangepakt worden om de participatiegraad te verhogen. Wat de werkzaamheidsgraad van personen met niet-europese nationaliteit betreft is België immers de slechtste leerling van de klas. Met 39,9% scoort ons land opvallend lager dan de op één na slechtste leerling Frankrijk (48,6%) of dan het Europese gemiddelde van 56%. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt zal men niet anders kunnen dan dit potentieel activeren. Vooral omdat migratie nog geruime tijd de belangrijkste bron van bevolkingsgroei zal blijven. Jaarlijks komen zo n migranten naar ons land, waardoor het aandeel inwoners van vreemde origine in België slechts verder zal toenemen. VROUWELIJKER Een mentaliteitswijziging in de samenleving dringt zich op. Dat het kan werd bewezen door de razendsnelle feminisering van de Belgische arbeidsmarkt. Vrouwen overbrugden in 30 jaar tijd de genderkloof met mannen inzake werkzaamheidsgraad. En sinds het millennium overtreft het aandeel vrouwen met een diploma hoger onderwijs zelfs het aandeel van de mannen. WE CREËREN LANGZAAMAAN EEN KLASSE VAN LAAGOPGELEIDE MANNEN, EN WE WETEN ALLEMAAL WAT DIT BETEKENT: PROBLEMEN. - Kjell Nordström, World Employment Conference 2014, The future of work, Brussels Dit is een trend die zich ook wereldwijd doorzet. Overal ter wereld nemen vrouwen een steeds prominentere plaats in. De invloed van de populatie vrouwen die de komende jaren haar intrede zal doen op de arbeidsmarkt overstijgt de kracht die de liberalisering van China ooit op de wereldeconomie heeft gehad. De vrouwen zullen meer dan ooit hun stempel drukken op de toekomst van onze samenleving. MEER MIDDENKLASSE... DRIE MILJARD MENSEN DIE ARM ZIJN GEBOREN, ZULLEN ZICH DE VOLGENDE DECENNIA OPWERKEN TOT DE MIDDENKLASSE. WE ZIJN AL HALFWEG... - Marc De Vos, World Employment Conference 2014, The future of work, Brussels Ook de groei van de middenklasse zal de samenleving voor grote economische, ecologische en sociale uitdagingen stellen. Al deze middenklassers zullen consumeren, wat geweldige economische opportuniteiten creëert. Maar het zal tegelijk een duurzame omgang met schaarse grondstoffen vergen. Als deze nieuwe middenklasse de aarde consumeert zoals we nu doen, is het einde nabij. Technologie zal de uitweg bieden om deze uitdaging het hoofd te bieden. Nu al werken in Europa 15 miljoen mensen in de groene economie en daar zouden tegen 2020 nog eens 20 miljoen jobs kunnen bijkomen WWF European Policy Office (2015). From crisis to opportunity: Five steps to sustainable European Economies. 15

16 ELK TALENT TELT De impact van technologie op het creëren en vernietigen van jobs zal er voor zorgen dat hoofdzakelijk automatiseerbare jobs zullen verdwijnen en dit vooral ten nadele van een laaggekwalificeerde groep. Momenteel dreigt naast een kwantitatieve mismatch ook een versterking van de kwalitatieve mismatch. Willen we de stap naar hoogtechnologische jobs faciliteren dan zal er moeten ingezet worden op en geïnvesteerd worden in onderwijs en vorming. Vandaag dreigen jobs die hooggekwalificeerde arbeid vergen en moeilijker kunnen ingevuld worden te vaak aan het buitenland verloren te gaan. Ondanks de stijgende nood aan gekwalificeerde competenties langs werkgeverszijde merken we dat nog steeds te veel jongeren, bij gebrek aan perspectief, vroegtijdig de schoolbanken verlaten. Elk jaar stijgt het aantal NEET-jongeren dat not in employment, education or training zit. En hier gaat een enorm potentieel verloren. Deze jongeren mogen in het licht van de veeleisende arbeidsmarkt van morgen niet uit de boot vallen. Hetzelfde geldt voor ouderen, migranten, vrouwen en laaggekwalificeerden: onze arbeidsmarkt zal inclusief zijn, of niet zijn. 16

17 2 LABOUR MARKET MAKERS = PARTNERS VAN DE CIRCULAIRE ARBEIDSMARKT KLAAR VOOR MORGEN? De uitdagingen waar onze arbeidsmarkt voor staat zijn enorm. Een belangrijke vraag is dan ook of we vandaag reeds klaar zijn voor de arbeidsmarkt van morgen? Zijn we voldoende gewapend, in de eerste plaats HR-dienstverleners en private arbeidsbemiddelaars, maar ook beleidsmakers en andere stakeholders, om op een overtuigende manier de horde 2020 te nemen? De finaliteit zal een circulaire arbeidsmarkt zijn waar loopbanen de spil zijn en individuele talenten en competenties niet alleen moeten worden ontwikkeld, maar ook steeds opnieuw ingezet moeten kunnen worden, zodat meer mensen langer aan de slag kunnen blijven. Dit is geen eenvoudige opdracht want we zullen rekening moeten houden met meer hybride arbeidsrelaties, een groeiende nood aan flexibiliteit en mobiliteit, en we zullen het ons niet langer kunnen veroorloven om talent te verspillen. MEER FLEXIBILITEIT EN MEER HYBRIDE RELATIES The age of VUCA waarin we vandaag leven stelt steeds grotere eisen op het vlak van flexibiliteit. Een snel aanpassingsvermogen zal niet louter een troef zijn, maar een noodzakelijke attitude. En dit zowel voor bedrijven als voor de individuele werknemer. Niet enkel een mentaliteitswijziging dringt zich op, ook de regelgeving zal mee moeten evolueren zodat meer hybride arbeidsrelaties mogelijk worden. EMBRACE THE CHURN: HOE KUNNEN WE DE MOBILITEIT OP DE ARBEIDSMARKT VERGROTEN Wanneer werknemers niet tijdig van job of van sector veranderen zorgt dit voor een gebrek aan dynamiek op de arbeidsmarkt. Dit gebrek aan dynamiek heeft tot gevolg dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt onvoldoende kansen krijgen en dat de opwaartse mobiliteit wordt verstoord. Op die manier wordt het outsiders moeilijk gemaakt om insiders te worden. Bovendien is deze mobiliteit noodzakelijk om te vermijden dat de arbeidsmarkt verder polariseert tussen goede en slechte jobs, waardoor de ongelijkheid tussen de verschillende spelers op de arbeidsmarkt alleen maar toeneemt. Want ook de kenniseconomie zal op termijn onderhevig zijn aan dezelfde krachten als de industriële economie en de diensteneconomie. Ook in de kenniseconomie zal men waar mogelijk streven naar routine, arbeidsverdeling en outsourcing. Een heel groot deel van de professionele knowhow kan namelijk via arbeidsverdeling worden opgesplitst in routinematige taken waardoor aanzienlijke efficiëntiewinsten kunnen worden gerealiseerd. 17

18 Onderzoek van de K.U.Leuven binnen de Federgon-leerstoel Dynamiek van de arbeidsmarkt 16 heeft uitgewezen dat het grootste deel van de werknemersbewegingen - bijna 7 op 10 van alle bewegingen - betrekking heeft op jobveranderingen binnen het geheel van bestaande arbeidsplaatsen. Deze onderliggende stromen op de arbeidsmarkt die niet worden gemeten door jobdestructie of jobcreatie worden ook wel churning genoemd, of externe jobrotatie. Churning is een kritische factor voor een goed functionerende arbeidsmarkt, omdat op die manier bestaande jobs beschikbaar worden voor afgestudeerde jongeren, werklozen of werknemers van andere ondernemingen. Als churning afneemt, knakt de vacatureketting en wordt het moeilijker om kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. NAAR EEN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT Het profiel van de beroepsbevolking verandert snel en grondig. Ook kansengroepen, die vandaag nog vaak ondervertegenwoordigd zijn, zullen een plaats moeten krijgen op de arbeidsmarkt van morgen. Er moeten dan ook dringend maatregelen genomen worden om de kansen op tewerkstelling van deze groepen te vergroten. Ongetwijfeld zullen ze nog het meest gebaat zijn bij een soepele arbeidsmarkt. Zo kan het verlagen van het minimumloon of het verminderen van de lasten op de laagste lonen, de kansen op tewerkstelling van deze groepen spectaculair verhogen. Bovendien zijn dergelijke maatregelen goed voor de hele economie en ondersteunen ze de jobcreatie. NAAR EEN NIEUWE INVULLING VAN DUURZAAMHEID Federgon gelooft in de toekomst. Wij moeten de aangekondigde job shift vooral niet vrezen. Het is overigens een fenomeen van alle tijden. Twee vragen zijn evenwel cruciaal: Hoe kunnen we er in slagen om meer jobs te creëren dan er verloren gaan? Hoe zorgen we voor duurzame en langere loopbanen? Wij zullen hier niet dieper ingaan op het belang van economische groei en competitiviteit voor jobcreatie, omdat we dit beschouwen als een noodzakelijke voorwaarde. Wel gaan we graag wat dieper in op de vraag hoe we kunnen zorgen voor langere en meer duurzame loopbanen. Het idee dat werk duurzaam moet zijn vindt meer en meer ingang bij werkgevers, bij werknemers en bij de overheid. Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op werkvoorwaarden (verloning) en werkomstandigheden (werkplaats), maar ook en vooral op werkinhoud. Indien we vertrekken vanuit de individuele werknemer en zijn loopbaan, dan zal duurzaamheid worden vertaald in termen van inzetbaarheid over de volledige duur van de carrière. Deze zal hoofdzakelijk bepaald worden door het beschikken over competenties die in zijn. Dit betekent dat we verantwoord moeten omgaan met deze competenties en ze oordeelkundig moeten inzetten. Dit betekent ook dat we moeten bouwen op competenties die worden verworven zowel in werk- als in niet-werksituaties. Deze competenties zijn de sleutel om sneller te schakelen op een meer turbulente arbeidsmarkt. Het impliceert dat elke ervaring, hoe klein of onbeduidend ze ook mag lijken, zin heeft voor de eigen loopbaan en bijdraagt tot blijvende inschakeling op de arbeidsmarkt. Parallel met een groeiend bewustzijn dat we duurzaam moeten omspringen met natuurlijke grondstoffen, pleit Federgon meer dan ooit voor het duurzaam omgaan met human resources. Als we met meer mensen langer moeten werken in een steeds sneller veranderende maatschappij, dan zullen we nog meer aandacht moeten hebben voor de individuele loopbanen. Verworven skills en competenties zullen als het ware gerecycleerd moeten worden ten voordele van nieuwe ervaringen. 16 Bulté S. & Struyven L. (2014). Churning als nieuwe indicator voor de efficiëntie van matches op de arbeidsmarkt (www.dynam-belgium.org) 18

19 Talenten en competenties zullen de basis zijn voor een circulaire arbeidsmarkt waarin individuen de spilfiguren zijn. Alle betrokkenen (werkgevers, overheid, werknemers ) zullen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om deze circulaire arbeidsmarkt vorm te geven. De rol van arbeidsmarktdienstverleners zal verder aan belang winnen en zal zich hoofdzakelijk uittekenen rond drie pijlers: 1. Labour market intelligence: kennis van en over de arbeidsmarkt zal meer dan ooit een voorwaarde zijn om toegevoegde waarde te leveren. 2. Augmented sourcing: het juiste gebruik van technologie kan zorgen voor een meer gerichte sourcing. 3. Career investment: de investering die nodig is om een duurzame loopbaan uit te bouwen in een turbulente omgeving. Augmented sourcing Mens en/of algoritme? Labour market makers = partners van de circulaire arbeidsmarkt = churning enablers -> adding economic growth Labour market intelligence Kennis van en over de arbeidsmarkt Add values to careers Career investment 19

20 3 DE ROLLEN VAN DE LABOUR MARKET MAKER IN 2020 LABOUR MARKET INTELLIGENCE: KENNIS VAN EN OVER DE ARBEIDSMARKT ZAL MEER DAN OOIT EEN VOORWAARDE ZIJN OM TOEGEVOEGDE WAARDE TE LEVEREN Onze inschatting is dat de geschetste economische, technologische en demografische ontwikkelingen een grondige impact zullen hebben op het proces van jobcreatie en - destructie. Competenties zullen steeds sneller verouderen en evolueren naar nieuwe skills en competenties, en de polarisering op de arbeidsmarkt zal toenemen. Globaal mag worden verwacht dat er meer turbulentie zal zijn op de arbeidsmarkt. Enkel organisaties die er in slagen deze turbulenties te doorgronden en hun businessmodel hieraan aanpassen zullen succesvol zijn. Een grondige kennis van de arbeidsmarkt waarin men zich beweegt zal een absolute voorwaarde zijn om talent aan te trekken en opdrachtgevers te overtuigen van de eigen meerwaarde. De expertise om de eigen organisatie uit te bouwen tot een veerkrachtig, lenig, flexibel, innovatief en probleemoplossend netwerk, is hierbij noodzakelijk. Arbeidsmarktintermediairs zullen in het high end -segment van de arbeidsmarkt door opdrachtgevers worden uitgedaagd met een meer gespecialiseerde, sector - of beroepsspecifieke vraag naar kandidaten. Rekrutering zal zeer gericht dienen te gebeuren. Dit veronderstelt bijvoorbeeld het exploiteren van data waarmee voorspellende analyses over potentiële kandidaten worden uitgevoerd. Voor heel wat profielen zullen arbeidsmarktintermediairs rekening moeten houden met het gegeven dat vraag en aanbod mekaar steeds makkelijker zullen vinden via internet en sociale media en dat de kandidatenpool hierdoor ook groter wordt. Dit geldt uiteraard zowel voor bedrijven als voor de arbeidsmarktintermediairs zelf. De vraag is waar en hoe waarde kan worden toegevoegd. In wat volgt zullen wij hierop dieper ingaan. 20

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN 3 INSPIREREND Van 'Het Nieuwe Werken' hebben we allemaal gehoord. In organisaties die op de troepen vooruit lopen, is het concept al in de dagelijkse werkpraktijk doorgevoerd.

Nadere informatie

Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten

Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten Rapportage deskresearch Digitalisering en de toekomst van het werk bij gemeenten TRENDANALYSE HR Het is niet onze taak de toekomst te voorspellen, maar ons erop voor te bereiden. Pericles INHOUD MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

Werken aan de robotsamenleving Rinie van Est & Linda Kool (red.) RA THENAU INSTITUUT

Werken aan de robotsamenleving Rinie van Est & Linda Kool (red.) RA THENAU INSTITUUT Werken aan de robotsamenleving Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid Rinie van Est & Linda Kool (red.) Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel Rapport Perspectieven 2012 NL 2030 Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken?

Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken? Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken? Werken aan employability wordt noodzakelijk Acerta initieert arbeidsmarktonderzoek in samenwerking met Prof.dr. L. Sels van de K.U.Leuven. Situering

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De mens centraal in de nieuwe economie

De mens centraal in de nieuwe economie De mens centraal in de nieuwe economie Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Door Anke Wiersma, Innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum De mens centraal in

Nadere informatie

Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1

Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1 Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1 Hoe te verwijzen naar deze publicatie?: Baren van, E.A., Meijs, L.C.P.M., Roza, L., Metz,

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? Een routekaart voor transformatie van de maakindustrie. Essay voor het congres Duurzaam Organiseren Doen door de Nijmegen

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth TNO-rapport TNO 2014 R11712 Disruptieve effecten van consumentenehealth Earth, Life & Social Sciences Schipholweg 77-89 2316 ZL Leiden Postbus 3005 2301 DA Leiden www.tno.nl T +31 88 866 30 00 Datum 28

Nadere informatie