Bijlage 1 GEMEENTELIJKE SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSLANDEN (GSO) 1 Rapportage PUGA. 1.1 Algemene gegevens. 1.2 Gegevens van de Nederlandse gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 GEMEENTELIJKE SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSLANDEN (GSO) 1 Rapportage PUGA. 1.1 Algemene gegevens. 1.2 Gegevens van de Nederlandse gemeente"

Transcriptie

1 Bijlage 1 GEMEENTELIJKE SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSLANDEN (GSO) 1 Rapportage PUGA 1.1 Algemene gegevens Projectgegevens Projectnummer : Titel van het project : Baseline missie Heusden-Otjiwarongo Partnergemeente : Otjiwarongo (Namibië) Datum indiening afrekening : Gegevens van de Nederlandse gemeente Gemeente : Heusden Naam contactpersoon : Dhr. A.A.T.G. Jansen MBA Functie/afdeling : Directeur / Coördinator GSO Postadres : Postbus 41 Postcode en plaats : 5250 AA Vlijmen Telefoon : /

2 2 Samenvatting rapportage PUGA GSO 2.1 Projectgegevens Projectnummer : Titel van het project : Baseline missie Heusden-Otjiwarongo Nederlandse organisatie : Gemeente Heusden Buitenlandse partnerorganisatie : Otjiwarongo (Namibië) Rapportage periode : tot en met Verblijfsperiode : tot en met Samenvatting De doelstellingen: Het formuleren van een baseline studie (nulmeting) op de vier gekozen terreinen die tijdens projectperiode gebruikt zal worden voor monitoring en evaluatie doeleinden. HIV/AIDS gerelateerde jongeren- en zorgactiviteiten (Multi Purpose Help Center) Bouwen en wonen (hiv/aids gerelateerd) Werkloosheid (stimuleren werkgelegenheidsprojecten) Ondersteuning financieel management m.b.t. Multi Purpose Help Center (Fundraising). Het perfectioneren van de GI voor de periode tot en met en formuleren van een concreet en gedetailleerd actieplan voor 2004 in samenhang met de verdere projectperiode. Het leveren van input voor een communicatieplan voor de projectperiode van de GI Uitgevoerde activiteiten: Algemene Oriëntatie dagelijks gesprek met CEO (Mr. Paulus Haipare) 2 gesprekken met de Mayor (Mr. Otto Ipinge) Interviews met deputy council secretary, HR/PR manager, Heads of department Finance, Engineering, Electricity, Health and Administration. Informele vergadering met de gemeenteraad op en formele vergadering op Oriëntatie ter plaatse Bezoeken van de betreffende woonwijken Gesprekken met bewoners Informatie over stand van zaken en ontwikkelingen (voorbereidend bezoek Multi Purpose Help Center) Gesprek met de board of Trustees van het Multi-purpose help center (o.a. Ms. Moderata Shaduka) Kennis nemen van relevante documentatie Begroting 2003 / 2004 Tarieven 2003 / 2004 Regionale grondpolitiek Beleidsdocumenten van het Multi-purpose help center 2

3 Behaalde resultaten: Het resultaat van deze onderzoeksmissie is een geaccordeerd actieplan met een definitie van het probleem, de onderwerpen, de te behalen resultaten en indicators en te ondernemen activiteiten in Het actieplan is geaccordeerd in Otjiwarongo op en door de gemeenteraad van Heusden op (zie bijlage 1). Conclusies over de duurzaamheid van het project: Voor samenwerking is politiek en bestuurlijk draagvlak in beide gemeenten noodzakelijk (zie bovenstaande data over besluitvorming). Hiermee start het project. In financiële zin is er weinig te verwachten van Otjiwarongo, wel in organisatorische zin. Fondsen zullen moeten worden geworven in de Heusdense gemeenschap en daarvoor zien wij zeker mogelijkheden. Dit baseren wij op reacties uit die samenleving (Rode Kruis, Stichting Gered Gereedschap, Lionsclub Heusden). In 2004 zullen we door uitvoering van het actieplan een steviger fundament onder de samenwerking leggen. 3

4 3 Rapportage PUGA GSO 3.1 Inleiding De gemeente Heusden was gastgemeente voor de gemeente Otjiwarongo in het kader van een MMTP HIV/AIDS in juni 2003 met mogelijk het vooruitzicht om met een pilot- project binnen het HIV/AIDS project van VNG te gaan deelnemen. De gemeente Otjiwarongo heeft tijdens de stageperiode in Heusden te kennen gegeven om de contacten meer duurzaamheid te geven en in projectvorm te bekijken wat de gemeente Heusden en Gemeente Otjiwarongo voor elkaar kunnen betekenen. Als voorbeeld werd aangehaald de eigen activiteiten van Otjiwarongo op het terrein van HIV/AIDS (Multi Purpose Help Center). Tijdens het bezoek aan Otjiwarongo is een baseline studie uitgevoerd en is gesproken met diverse medewerkers van de gemeente. Dit alles met als doel het GI te formuleren en een actieplan op te stellen voor Doelstelling Het project heeft de volgende doelstellingen: Opstellen van de GI en formuleren van een concreet en gedetailleerd actieplan voor Formuleren van een nulmeting op de terreinen van hiv/aids, welzijn, woningbouw, werkloosheid en financiën die in de GI gebruikt zullen worden voor monitoring en evaluatie. Input leveren voor een communicatieplan (voor Nederland) voor de projectperiode van de GI 3.3 Uitvoering in rapportageperiode Voorafgaand aan de missie is via verkeer een voorlopig programma opgesteld. Dit programma is op maandag geconcretiseerd voor de resterende periode. Door de opening van het Multi-purpose Help Center op vrijdag waren slechts 4 dagen en avonden beschikbaar om het programma uit te voeren. Algemene Oriëntatie dagelijks gesprek met CEO (Mr. Paulus Haipare) (24, 25, 26, 27, en 1-12) 3 gesprekken de met Mayor (Mr. Otto Ipinge op 23, 26 en ) Interviews met deputy council secretary (25-11), HR/PR manager (25, 27-11), Heads of department Finance (25 en 27-11), Engineering (24 en 25-11), Health and Administration. (25 en ) Informele vergadering met de gemeenteraad op en formele vergadering op Oriëntatie ter plaatse (24, 25, 27 en 28-11) Bezoeken van de betreffende woonwijken Gesprekken met bewoners Informatie over stand van zaken en ontwikkelingen (voorbereidend bezoek Multi Purpose Help Center) Gesprek met de board of Trustees van het Multi-purpose help center (o.a. Ms. Moderata Shaduka) Kennis nemen van relevante documentatie ( ) Begroting 2003 / 2004 Tarieven 2003 / 2004 Regionale grondpolitiek Beleidsdocumenten van het Multi-purpose help center Woensdag stond hoofdzakelijk in het teken van het maken van een eerste concept van een actieplan wat na voorbespreking met de CEO (Paulus Haipare) en de HR/PR Officer 4

5 (Ismael Howoseb) s-avonds is gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een informele bijeenkomst met de raadsleden. Naar aanleiding van divers opmerkingen is het plan aangepast en geaccordeerd zoals onderstaand omschreven. 3.4 Resultaten Het actieplan is besproken in de raadsvergadering van in Otjiwarongo (zie brief Proposed Partnership agreemeent between Otjiwarongo en Heusden) en kaderstellende discussie in de gemeenteraad van Heusden op Wij zijn van mening dat we met dit actieplan tegemoet komen aan de gestelde doelen zoals aangegeven in paragraaf 3.2 Probleem definitie De hoofddoelen van dit project voor de periode tot zijn: Werkloosheid Woningbouw Financieel management Versterken van kennis (kennisdeling op diverse terreinen) SMART Deze doelen dienen een relatie te hebben tot het HIV / AIDS probleem en het Multi-purpose Help Center. Woningbouw en het voorkomen van HIV / AIDS infectie zijn de belangrijkste uitdagingen waarvoor de gemeente Otjiwarongo en het Multi-purpose Help Center zich geplaatst ziet. Ondanks het feit dat de gemeenteraad van Otjiwarongo haar uiterste best doet om dit probleem op te lossen is men nog ver verwijderd om deze doelstelling te realiseren als gevolg van beperkte financiële mogelijkheden. Het Multi-purpose Help Center start de activiteiten in het 1 e kwartaal van De volledige administratie dient nog opgebouwd te worden. Er is op dit moment geen zicht op een jaarlijks budget en een lange termijn visie op de exploitatie. Basis vaardigheden op administratief terrein zijn in onvoldoende mate aanwezig. Versterken van kennis op dit terrein is noodzakelijk. Onderwerpen Onderwerp 1: Ontwikkelen van een bouwprogramma voor 15 huizen (afhankelijk van beschikbare fondsen) voor een periode van 3 jaar. Dit woningbouw programma is gekoppeld aan het Multi-purpose Help Center in samenwerking met de gemeente Otjiwarongo. Specifiek en geaccepteerd (specific, accepted) Onderwerp 2: Beschikbaar stellen van deze huizen en verbetering leefomstandigheden van pleegouders gekoppeld aan het 5

6 Multi-purpose Help Center Onderwerp 3: Opzetten van een woningbouwfonds gekoppeld aan dit project. Onderwerp 4: Een substantiële bijdrage leveren aan het werkloosheidsprobleem door mensen te trainen op de werkplek ( een van de condities in de contracten met de aannemer dient te zijn dat hij een bepaald percentage werklozen in dienst dient te nemen uit Otjiwarongo om aldaar te mogen bouwen) Ontwikkelen van een markt in Heusden voor thuis gemaakte Namibische producten om een bijdrage te leveren aan het werkloosheidsprobleem (bijvoorbeeld via wereldwinkel) Onderwerp 5: Kennisversterken van het management van de gemeente Otjiwarongo en de Raad van Toezicht van het Multipurpose Help Center op het terrein van financieel management. Onderwerp 6: Assistentie verlenen aan medewerkers van de gemeente Otjiwarongo en Raad van Toezicht bij het maken van een exploitatieopzet en een lange termijn visie op operationele kosten gekoppeld aan fondsverwerving voor het Multipurpose Help Center. Resultaten en meetbare kengetallen Onderwerp 7: Stimuleren van een samenwerking tussen Paresis Secondary School in Otjiwarongo en het D Oultremontcollege in Heusden waarbij een bijdrage wordt geleverd in het ontwikkelen van onderwijs onder gelijken. (studenten onderling) Resultaat 1: Dakloze HIV/AIDS wezen en speciaal pleegouders (en andere verwanten) worden huiseigenaar. Indicatie 1: Verbeterde gemeentelijke dienstverlening (wegenaanleg, leveren water en elektriciteit) Resultaat 2: Leefomstandigheden van de belanghebbenden zijn verbeterd en kinderen van de belanghebbenden presenteren beter op school. Indicatie 2: Meetbaar en realistisch (measurable, realistic) 6

7 Nieuwe inschrijvingen in het gemeentelijk eigendomsregister. Resultaat 3: Meer geld beschikbaar uit fondsverwering voor het bouwen van meer huizen. Indicatie 3: Bestaan en onderhouden van dit fonds en registratie van donaties. Resultaat 4: Geschoolde arbeiders voor het bouwen van 15 huizen en verbeterde persoonlijke gezondheid Indicatie 4: Aantal lokale arbeiders in dienst van de aannemer voor het woningbouwprogramma. Voorbeeldwerking voor andere contracten die de gemeente gaat afsluiten Activiteiten Activiteit 1: Opstellen van een plan voor het woningbouwprogramma van 15 huizen in coproductie met de gemeente Otjiwarongo met als doelstelling dat in 2005 een aanvang kan worden gemaakt met het bouwen van deze huizen. Activiteit 2: Kennis verbeteren van het management van de gemeente Otjiwarongo (financieel management, inkomsten management, en afval verwerking) Kennis verbeteren van de Raad van Toezicht van het Multipurpose Help Center in samenwerking met medewerkers van de gemeente Otjiwarongo in het plannen van programma s en vertaling daarvan in financiële exploitatie door experts uit Heusden. Activiteit 3: Assistentie verlenen bij het maken van een programma voor training on the job voor ongeschoolde werkelozen in coproductie tussen experts uit Heusden en medewerkers van de gemeente Otjiwarongo. Activiteit 4: Opstellen van een communicatieplan in Heusden om fondsverwerving te stimuleren Monitoring Evaluatie Bijstellen Jaarlijks wordt een rapport opgesteld om de voortgang te bewaken en de behaalde resultaten in beeld te brengen. Tijdgebonden (time bound) 7

8 Wij zijn van mening dat met dit actieplan, nulmeting de GI nader kan worden ingevuld om te komen tot een succesvol project voor de komende 3 jaar, omdat dit actieplan dermate concreet is dat dit ook in 2004 kan worden uitgevoerd. 3.5 Duurzaamheid Voor samenwerking is politiek en bestuurlijk draagvlak in beide gemeenten noodzakelijk. Dit is het fundament van het project. In financiële zin is er weinig te verwachten van Otjiwarongo, wel in organisatorische zin. Wel kan door Otjiwarongo gezorgd worden voor de juiste infrastructuur. Door het uitvoeren van de activiteiten die gepland zijn voor 2004 wordt een goede basis gelegd voor het vervolg van het project. Wel zal jaarlijks een update van het actieplan gemaakt dienen te worden voor het daarop volgende jaar om koersvast bij het einddoel uit te kunnen komen. Fondsen zullen moeten worden geworven in de Heusdense gemeenschap en daarvoor zien wij zeker mogelijkheden. Dit baseren wij op reacties uit die samenleving (Rode Kruis, Stichting Gered Gereedschap, Lionsclub Heusden, schooltwinning). In 2004 zullen we door uitvoering van het actieplan een steviger fundament onder de samenwerking leggen. 3.6 Voorlichting In de lokale weekbladen (Scherper en Heusdense Courant) en regionaal dagblad (Brabants Dagblad) is door publicaties vooraf en achteraf aandacht geschonken aan de onderzoeksmissie en het aanstaande project voor de gemeente Heusden. Na terugkeer zijn de bestuurders ingegaan op uitnodigingen van de lokale omroep (HTR) en provinciale omroep (Omroep Brabant) en hebben aldaar verslag gedaan van hun ervaringen in Otjiwarongo en wat Heusden als gemeenschap kan betekenen voor de bevolking in Otjiwarongo. Effecten van de landelijke uitzending Tooske in Otjiwarongo kan ik niet beoordelen. Binnen de gemeenteraad van Heusden is brede ondersteuning voor dit project, hetgeen bleek uit de discussie op tijdens de raadsvergadering. Binnen de organisatie is op directieniveau aan de afdelingshoofden teruggekoppeld. Het verlenen van diensten tijdens stageperiodes zal geen probleem zijn. 3.7 Toekomstplannen De eerste afspraak die gemaakt is, is reeds uitgevoerd nl: accordering en steun vinden bij de gemeenteraden van beide gemeenten. Vervolgens wordt van deze PUGA verslag uitgebracht aan VNG International en worden de onderzoeksresultaten verwerkt in de GI met de intentie om in 2004 volgens schema te starten. In januari 2004 wordt het GI definitief ingevuld. 3.8 Ondersteuning GSO-team Voor de Gemeente Heusden is dit project in een stroomversnelling gekomen. Op vond het 1 e gesprek plaats om verdieping te krijgen in de ideeën die er leefden bij VNG International, Otjiwarongo en Heusden. En vervolgens is op de PUGA goedgekeurd en is er een GI in concept ingediend voor een projectperiode van 3 jaar, wat zijn definitieve vorm zal krijgen voor Het spreekt voor zich dat wij dat niet alleen hebben kunnen doen. Het proces is nog niet helemaal afgerond, maar vanuit de vertegenwoordiging van Heusden is er lof voor de ondersteuning zoals die tot nu toe is geboden. Als Heusden vertrouwen wij dan ook op een goede samenwerking tijdens de projectperiode. Gelet op het korte tijdspanne die er zat tussen goedkeuring van de PUGA en het daadwerkelijk vertrek naar Otjiwarongo was er geen gelegenheid om twee leden van de delegatie deel te laten nemen aan de cursus uitwisseling gemeenteambtenaren. In 2004 hopen we wel van deze 8

9 gelegenheid gebruik te kunnen maken. Verder is er behoefte om met twee deelnemers de cursus management van internationale projecten te volgen. 9

10 4 Financiële rapportage Afrekening PUGA projectnummer: (nummer) 1142 Naam: Baseline missie Heusden-Otjiwarongo Nr. Kostenpost Aantal dagen Aantal Bedrag Koers Begroot Werkelijk (Euro) personen (Euro/USD) (Euro/USD) (Euro) Verschil (Euro) 1 Voorbereidingskosten 1.1 Visum 0,00 0,00 0, Vaccinatie, profylaxe, etc 2 180,17 225,00 44, Reiskosten in Nederland 3 25,00 75,00 225,00 150, Internationale telefoon/fax kosten 0,00 0,00 0, Landendocumentatie 0,00 0,00 0, Acculturatie-cursus 0,00 0,00 0,00 Totaal voorbereidingskosten 255,17 450,00 194,83 2 Reiskosten 2.1 Retourticket economy class , , , , Luchthavenbelasting 3 130,00 390,00 0,00-390, Reiskosten in ontwikkelingsland 1 630,59 630, ,00 421, Verzekering 1 217,86 217,86 0,00-217,86 Totaal reiskosten 4.850, ,00 851,14 3 Verblijfskosten 3.1 Otjiwarongo , ,00 0,00 Totaal verblijfskosten 1890, ,00 0,00 4 Tegemoetkoming salariskosten 4.1 Totaal , , ,00 0,00 Totaal tegemoetkoming salariskosten 3.276, ,00 0,00 5 Overige kosten (alles i.o.m. VNG) 5.1 Kosten tolk 0,00 0,00 0, Verslaglegging 0,00 0,00 0, Kosten lokale deskundigen 0,00 0,00 0, Overig 0,00 0,00 0, Kosten accountantscontrole 0,00 0,00 0,00 Totaal overige kosten 0,00 0,00 0,00 Subtotaal , ,00 994,38 6 Onvoorzien (max. 10 %) 0, , ,60 Totaal Euro , , ,98 10

ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE

ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE Bijlage 2 SAMENWERKING VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN GEMEENTELIJKE SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSLANDEN (GSO) Aanvraagformulier en Financiële handleiding Gemeente

Nadere informatie

: Naar een eigentijdse invulling van gemeentelijke internationale samenwerking.

: Naar een eigentijdse invulling van gemeentelijke internationale samenwerking. Raad : 16 december 2003 Agendanr. : 20 Doc.nr : B2003.122.54 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Naar een eigentijdse invulling van gemeentelijke internationale samenwerking. Toelichting

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Communicatieplan Otjiwarongo. Bijlage 3. Concept communicatieplan. Otjiwarongo

Communicatieplan Otjiwarongo. Bijlage 3. Concept communicatieplan. Otjiwarongo Bijlage 3 Concept communicatieplan 1 Communicatieplan Inleiding Dit communicatieplan is bedoeld ter ondersteuning van de communicatie over het project. Een project dat gericht is op versterking van het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Start project RESOLVE Bijlagen: 1. Subsidy Contract 2. Partnership Agreement 3. Raadsinformatiebrief RESOLVE 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013 Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein Heerenveen, 17 oktober 2013 Programma over risico s 3D s - Welkom. Door Frederike Gossink. - Wat zijn risico

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Aanvraagformulier

Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Aanvraagformulier Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds Aanvraagformulier (uiterste inleverdatum 30 september 2015) 1 De indeling van het formulier is als volgt: 1. Algemene gegevens over uw organisatie

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Deze notitie richt zich vooral op de samenwerking met Otjiwarongo. Over de financiële aspecten volgt een afzonderlijk voorstel.

Deze notitie richt zich vooral op de samenwerking met Otjiwarongo. Over de financiële aspecten volgt een afzonderlijk voorstel. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2003 ondersteunt de gemeente Heusden de gemeente Otjiwarongo, een en ander naar aanleiding van een uitspraak van de raad om in het kader van internationale solidariteit

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.ahl {l_.,_ 1Sk'? \ ~\,A. 130 ~n~+v.: Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid INGEKOMEN 1 0 FEB 2016 Gemeente Heusden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Aanvraagronde 2011 17 juni 2010 ECG ESF Actie B Doelgroep: gedetineerden en in Jeugdinrichtingen verblijvende

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Uitwerking begrotingsplanning Stappen Kadernota:

Uitwerking begrotingsplanning Stappen Kadernota: Uitwerking begrotingsplanning 2008 Stappen Kadernota: 1. Opstellen discussiestuk kaders ter bespreking Politieke Avond 19 april. Hiervoor moet per programma de beoogd maatschappelijke effecten worden ingevuld

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WSW

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WSW VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WSW Namens het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling LANDER (mandaat verstrekt tijdens zijn bijeenkomst van 19 mei 2008) is door het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

De Rol van de Raad bij de samenwerking; Evaluatieproces samenwerking Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland CA

De Rol van de Raad bij de samenwerking; Evaluatieproces samenwerking Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland CA www.pwc.com De Rol van de Raad bij de samenwerking; Evaluatieproces samenwerking Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland CA Leon van den Dool Tom Sterk Anneke van Mourik Inhoud presentatie

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

""1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder

1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder ""1 Inspectie SZW Mmíïtene van Soàaìe Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1760 AA DEN HELDER Stuknummer: AI16.00180 Betreft Onderzoek

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

... l. " l W «.. W,, Werkgelegenheid. MinisterievanSocialeZakenen 1. Mevr. mr. C. Directeur. ma MDR. Raad, Dalfsen. Geachte

... l.  l W «.. W,, Werkgelegenheid. MinisterievanSocialeZakenen 1. Mevr. mr. C. Directeur. ma MDR. Raad, Dalfsen. Geachte x, 1 r W.~: = ë V InspectieSZW.V 3. St MinisterievanSocialeZakenen 1 Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Dalfsen Postbus Gemeer?raeäin 35 _, 7720 AA DALFSEN..... l. " l Directie

Nadere informatie

Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen.

Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen. Doelen stellen In dit artikel wordt beschreven hoe je doelen concreet en meetbaar kunt maken. Doelen vormen de basis onder plannen. Ze zijn het fundament; geen goed geformuleerd doel is geen goed plan.

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W OK* Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en.. ^1\.-Ŭ Werkgelegenheid ovd > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag M d -1 mo I *y kopie De Gemeenteraad van Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Formulier Voortgangsrapportage

Formulier Voortgangsrapportage Formulier Voortgangsrapportage De METC azm/um wil van al het door haar beoordeelde WMO-onderzoek jaarlijks een voortgangsrapportage zien. Zij heeft deze eis daartoe opgenomen in de tekst van haar eigen

Nadere informatie

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014 Grip op Decentralisaties Neerijnen 28 oktober 2014 Even voorstellen Mirjam Kersbergen Programma manager Sociaal Domein adviseur, gespreksleider bij OTD / VNG Oud raadslid Leidschendam-Voorburg Decentralisaties

Nadere informatie

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM. L.,.l l l.l ll, l. l Datum 0 6HAARI 2015

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Rekenkamercommissie Kempengemeenten 13 september 2010 Voorwoord Het onderzoek naar het woonbeleid binnen de Kempengemeenten heeft in twee fasen plaatsgevonden.

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda.

Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda. Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda. Waterweg 30 3882 RC Putten T. +31646630709 E info@carewithamission.nl W www.carewithamission.nl

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER

Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER Inhoud Budgetteren 4 Het maken van een budget 4 Het opzetten van financieel projectbeheer 7 1. Budgetteren en plannen 8 2. Boekhouden 8 3. Rapportage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Workshop Projectplan. Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper

Workshop Projectplan. Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper Workshop Projectplan Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper Waarom deze workshop? Ter aanmoediging: om een goede aanvraag bij de juiste

Nadere informatie

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 29 november 2011 : 12 december 2011 Documentnr. Zaaknummer : 733 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden

Communicatieplan. Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Communicatieplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door Status B. Geltmeyer Definitief 1. COMMUNICATIEPLAN Doelgroep Frequentie

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 29 oktober 2014-11 november 2014 Nr. Onderwerp Behandeladvies Toelichting 001 Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen 002 Statenmededeling

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/077

BB/U Lbr. 10/077 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Contributievoorstel 2011 en inrichting bestuurlijke organisatie Nederland uw kenmerk ons kenmerk BB/U201001360

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Zaaknummer: 00384933 Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Collegevoorstel Inleiding Op 1 januari 2015 gaat de regie van de jeugdzorg over naar de gemeenten

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie