Toelichting op de validatieregels DBC FZ V Ingangsdatum validatieregels:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de validatieregels DBC FZ V Ingangsdatum validatieregels:"

Transcriptie

1 Toelichting op de validatieregels DBC FZ V Ingangsdatum validatieregels:

2 Contents 1 INLEIDING Voor wie is dit document bedoeld Welke informatie is er in dit document te vinden TOELICHTING OP DE VALIDATIEREGELS Wat is de functie van de Validatieregels DBC FZ Algemene gegevens van de Validatieregels DBC FZ Validatiecodes Toelichting Als-Dan Principe Geldigheid validatieregels Het totaal aantal validatieregels Implementatieperiode en ingangsdatum Validatieregels SPECIFICATIE VAN DE VALIDATIEREGELS Algemeen Algemene tabelinformatie Technische toelichting Tabelspecificatie van de validatieregels Technische toelichting op de validatieregels BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGINGEN De wijzigingen in het kort Samenvatting inhoudelijke wijzigingen Algemene wijzigingen Geen informatie meer in de kolom Technische toelichting Aanpassen regels met BrancheIndicatie = 0 naar BrancheIndicatie = Specifieke wijzigingen in de Validatieregels Branche indicatie =1 wordt branche indicatie Maximaal 3 zorgtrajecten op enig moment Openen en sluiten op dezelfde dag Zwakzinnigheid en Zwakbegaafdheid Voorwaarden plaatsing t.b.v. Pro Justitia rapportage

3 4.3.6 Voorwaarden m.b.t activiteiten uitgevoerd door beroepenclusters Verplichte velden Looptijd strafrechtelijke titel in relatie tot uitgevoerde activiteiten Tekstuele correctie Bijlagen Val 1101 tot en met Val 2201 tot en met Val 3301 tot en met Val 6610 tot en met

4 1 INLEIDING 1.1 Voor wie is dit document bedoeld Dit document is bedoeld voor alle gebruikers van de Validatieregels DBC FZ. Aan de hand van dit document kan men nagaan welke wijzigingen hebben plaats gevonden in de Validatieregels FZ 2010 v Welke informatie is er in dit document te vinden In dit document staat achtereenvolgens een toelichting op de validatieregels, de specificatie van de validatieregels en een beschrijving van de wijzigingen die in de validatieregels zijn doorgevoerd tijdens de laatste release. De toelichting beschrijft onder de functie van de validatieregels en geeft informatie over algemene zaken als validatiecodes, het als dan principe, het aantal validatieregels en de implementatieperiode en ingangsdatum van de validatieregels. In het onderdeel specificaties staat een overzicht van de kolommen. In het onderdeel wijzigingen staat per wijziging beschreven welke validatieregels zijn gewijzigd en wat er is gewijzigd. 4

5 2 TOELICHTING OP DE VALIDATIEREGELS 2.1 Wat is de functie van de Validatieregels DBC FZ De validatieregels DBC is een set regels die gebruikt kunnen worden om in het validatiesysteem te bouwen. Door middel van deze regels kan de DBC-registratie getoetst worden op juistheid en volledigheid. Het toetsen op juistheid en volledigheid is een verplicht onderdeel. Meer informatie over validatie is te vinden in het Registratie en validatiemodel. 2.2 Algemene gegevens van de Validatieregels DBC FZ Validatiecodes In het Excel document validatieregels zijn validatiecodes opgenomen (Kolomnaam: code). Deze validatiecodes zijn bedoeld om het document technisch goed te kunnen verwerken. Er zijn vier soorten validatiecodes, die behoren tot de technische of inhoudelijke validatie. Technische validatie: Code = val11xx : primaire sleutel (entiteit_identificatienummer) moet ingevuld en uniek Code = val22xx : verwijzing op (CL_xxxxx_xxxxx) moet correct zijn Code = val33xx : verplicht veld (Entiteit_xxxxx) moet zijn ingevuld Inhoudelijke validatie: Code = val66xx : Overige regels op inhoudelijke gronden Toelichting Als-Dan Principe De technische en inhoudelijke validatieregels zijn volgens het Als Dan principe opgebouwd. Zie onderstaand voorbeeld voor een uitwerking van een inhoudelijke validatieregel. Als een DBC het initiële zorgtype TBS met dwangverpleging (art 37a Sr) heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd, dan valt de DBC uit. Bij alle technische en inhoudelijke validatieregels geldt dat, wanneer de stelling (volgens het Als dan principe) waar is, de DBC moet uitvallen. Dit geldt ook voor regels die betrekking hebben op activiteiten. Wanneer een validatieregel bijvoorbeeld een DBC afkeurt omdat er onterecht een bepaalde activiteit is geregistreerd, dan valt deze DBC uit. Bij iedere validatieregel wordt tevens een hint gegeven. Hierin wordt verduidelijkt wat ondernomen kan worden om de opgetreden fout te herstellen of te voorkomen. Uitgaande van bovenstaand voorbeeld is de hint: Initieel zorgtype TBS met dwangverpleging (art 37a Sr) moet opname bevatten. Wijzig het zorgtype of voeg verblijfsdagen toe.. 5

6 2.2.3 Geldigheid validatieregels Of een validatieregel moet worden toegepast wordt bepaald door de ingangsdatum van de DBC. Alleen regels die geldig zijn op het moment van openen van de DBC moeten worden toegepast bij het valideren van de DBC. Dit betekent dat alleen validatieregels toegepast kunnen worden waarvan de begindatum ligt op of vóór de ingangsdatum van de DBC en waarvan de einddatum ligt ná de ingangsdatum van de DBC. 2.3 Het totaal aantal validatieregels In totaal bevat de tabel 256 validatieregels. Hiervan zijn er 126 die een einddatum hebben op Deze regels gelden voor DBC s met een ingangsdatum in Verder zijn er 104 regels die een einddatum krijgen per Deze regels gelden alleen nog voor DBC s die gestart zijn vóór Tot slot zijn er nog 26 (oude) ongewijzigde regels. Géén van deze regels heeft nog betrekking op DBC s die zijn gestart in 2010, of die zullen starten in Overzicht van de aantallen gewijzigde en ongewijzigde records in de validatietabel voor Type validatieregel Ongewijzigde records Nieuwe records Afgesloten records Verwijderde records Totaal 11xx xx xx xx Kopregel Implementatieperiode en ingangsdatum Validatieregels Begin augustus 2010 zijn de nieuwe Validatieregels DBC FZ ter beschikking gesteld om te implementeren in uw systeem. De ingangsdatum van geldigheid van de tabel is 1 januari Tot die datum gelden de voorgaande formeel uitgeleverde Validatieregels met ingangsdatum 1 januari

7 Kolom nr. Code Type Omschrijving 3 SPECIFICATIE VAN DE VALIDATIEREGELS 3.1 Algemeen Algemene tabelinformatie In de specificaties van de validatieregels staat een overzicht van de kolommen en bijbehorende kenmerken daarvan Technische toelichting Als men het registratiesysteem inricht volgens het datamodel zoals die in het registratie- en validatiemodel is weergegeven dan kunnen de validatieregels DBC FZ worden gebruikt voor het inrichten van het validatiesysteem. De technische en inhoudelijke validatie sluiten aan bij dit datamodel. Voor een eenduidige interpretatie van de validatieregels worden deze verderop in dit document als SQL codes toegelicht Tabelspecificatie van de validatieregels 1 Begindatum Numeriek Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD 2 Einddatum Numeriek Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD 3 Code Alfanumeriek Code van de validatieregel. Samen met bijbehorende begindatum is dit een unieke combinatie 4 Onderwerp Alfanumeriek Entiteit waar de validatieregel op van toepassing is 5 Type Validatie Alfanumeriek Type is altijd afkeurend 6 Naam Alfanumeriek Stelt de validatieregel vast 7 Conditie Alfanumeriek Conditie beschrijft het als principe (zie paragraaf 2.2.2) 8 Aktie Alfanumeriek Aktie beschrijft het dan principe ( zie paragraaf 2.2.2) 9 Hint Alfanumeriek Geeft een oplossingsrichting bij uitval. Code 7

8 3.2 Technische toelichting op de validatieregels De in de bijlage beschreven validatieregels en de daarbij behorende SQL code zijn getest op het datamodel beschreven in het Registratie- en Validatiemodel. De documentatie en specificatie van de validatieregels en het achterliggende datamodel hebben het doel om de eigen code te controleren. Het is dus niet bedoelt om deze één op één over te nemen. Voor elke validatieregel wordt de als dan regel getoond. Daarnaast wordt in het blauw de bijbehorende SQL code om deze als. dan regel af te dwingen en te controleren getoond. 8

9 4 BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGINGEN 4.1 De wijzigingen in het kort In deze paragraaf worden de wijzigingen kort beschreven. De uitgebreide beschrijving van alle wijzigingen staan in paragraaf 4.2 en verder Samenvatting inhoudelijke wijzigingen Op hoofdlijnen zijn in de Validatieregels FZ de volgende punten gewijzigd: 1. Aanpassen records met Branche Indicatie = 0 naar Branche Indicatie = 2 in diverse codelijsten. 2. Openen en sluiten DBC op dezelfde dag. 3. Registratie Zwakzinnigheid en Zwakbegaafdheid. 4. Voorwaarden bij zorgtype 5. Verplichte velden. 6. Looptijd strafrechtelijke titel i.r.t. uitgevoerde activiteiten 4.2 Algemene wijzigingen Geen informatie meer in de kolom Technische toelichting Bij eerdere versies van de validatieregels zijn in de kolom technische toelichting SQL codes toegevoegd. Met het oog op de gebruiksvriendelijkheid zijn de SQL codes verplaatst naar deze toelichting op de validatieregels (zie 3.2) Aanpassen regels met BrancheIndicatie = 0 naar BrancheIndicatie = 2 Er is gekozen om de validatieregels voor FZ en GGZ apart uit te leveren. Dit in verband met de verschillende departementen die verantwoordelijk zijn voor de uitleveringen in beide branches. De Forensische Zorg valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie. De GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS. Om die reden zijn alle regels die zowel verwijzen naar de Forensische Zorg als naar de GGZ aangepast. Hiertoe zijn de regels met BrancheIndicatie = 0 afgesloten en zijn vergelijkbare regels met BrancheIndicatie = 2 opgevoerd. Afgesloten regels met Einddatum Regels met branche Ingangsdatum branche indicatie = 0 indicatie = Gewijzigde regels met Einddatum branche code indicatie = 0 wordt =

10 4.3 Specifieke wijzigingen in de Validatieregels Branche indicatie =1 wordt branche indicatie 2 Voor de aansluiting van de systematieken FZ en GGZ is onderzocht of GGZ specifieke regels (branche indicatie = 1 van toepassing zijn voor de FZ. Een aantal validatieregels blijken ook van toepassing te zijn voor de FZ Afsluiten regel 2240 De validatieregel 2240 met begindatum en branche indicatie = 1 heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 2240 De validatieregel 2240 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Hierdoor wordt er gecontroleerd of er bij de sleutel (Patiënt.declarerende instelling) een juiste waarde wordt ingevuld Afsluiten regel 2241 De validatieregel 2241 met begindatum en branche indicatie = 1 heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 2241 De validatieregel 2241 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Hierdoor wordt er gecontroleerd of er bij de sleutel (Patiënt. Locatiecode.declarerende zorginstelling) een juiste waarde wordt ingevuld Afsluiten regel 2502 De validatieregel 2502 met begindatum en branche indicatie = 2 heeft een einddatum gekregen van Het veld Patient.Instellingscode komt niet voor in het registratiemodel. De beoogde functie van de regel door validatieregel 2240 met begindatum en branche indicatie = 2 afgevangen Afsluiten regel 3374 De validatieregel 3374 met begindatum en branche indicatie = 1heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 3374 De validatieregel 3374 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Hierdoor wordt er gecontroleerd of het verplichte veld (Patiënt.locatie declarerende zorginstelling) is gevuld Afsluiten regel 6680 De validatieregel 6680 met begindatum en branche indicatie = 1 heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 6680 De validatieregel 6680 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Het is nu niet meer mogelijk om activiteiten naast pré intake, intake/diagnostiek, crisisopvang, verblijf en/of algemeen indirecte tijd te registreren indien er voor de reden afsluiten na pré-intake, intake/diagnostiek/ crisisopvang wordt gekozen Afsluiten regel 2238 De validatieregel 2238 met begindatum en branche indicatie = 1 heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 2238 De validatieregel 2238 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Hierdoor wordt er gecontroleerd of de verwijzing op het veld (Patiënt.landcode) juist is. 10

11 Afsluiten regel 3369 De validatieregel 3369 met begindatum en branche indicatie = 1 heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 3369 De validatieregel 3369 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Hierdoor wordt er gecontroleerd of het verplichte veld (Patiënt.landcode) is gevuld Maximaal 3 zorgtrajecten op enig moment Afsluiten regel 6644 De validatieregel 6644 met begindatum en branche indicatie = 0 heeft een einddatum gekregen van De SQL in de toelichting controleerde of er meer dan drie zorgtrajecten waren geopend in tijd en niet op enig moment Toegevoegde regel 6644 De validatieregel 6644 met begindatum en branche indicatie =2 is toegevoegd. De SQL in de technische toelichting is zodanig aangepast dat er gecontroleerd wordt of er op enig moment meer dan 3 zorgtrajecten naast elkaar openstaan Openen en sluiten op dezelfde dag Afsluiten regel 6640 De validatieregel met begindatum en branche indicatie = 0 heeft een einddatum gekregen van Vanwege onduidelijkheden of een vervolg DBC wel/niet mag worden geopend op dezelfde dag is besloten om dit niet meer mogelijk te maken per 1 januari Dit is conform de situatie in de GGZ Toegevoegde regel 6640 De validatieregel met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. In de conditie is een deel van de oude regel weggelaten op basis van inhoudelijke gronden zoals in beschreven Zwakzinnigheid en Zwakbegaafdheid Afsluiten regel 6804 De validatieregel met begindatum en branche indicatie = 2 heeft een einddatum gekregen van De mogelijkheid om zwakzinnigheid en zwakbegaafdheid te registreren als primaire diagnose wordt vanaf 1 januari 2011 ongedaan gemaakt. Dit is conform de situatie in de GGZ Toegevoegde regel 6804 De validatieregel met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. In de conditie zijn een aantal diagnoses toegevoegd die niet meer als primaire diagnose geregistreerd mogen worden Voorwaarden plaatsing t.b.v. Pro Justitia rapportage Toegevoegde regel 6683 De validatieregel met begindatum en branche indicatie =2 is toegevoegd. Wettelijk gezien mag een plaatsing ten behoeve van een Pro Justitia rapportage nooit langer duren dan 7 weken (49 dagen). De validatieregel controleert of er niet meer dan 49 dagen verblijf zijn geregistreerd op de DBC. No show klinisch valt buiten de telling. 11

12 4.3.6 Voorwaarden m.b.t activiteiten uitgevoerd door beroepenclusters Er zijn meerdere validatieregels die controleren op de voorwaarde dat er bij bepaalde zorgtypes zorgactiviteiten uitgevoerd moeten worden door een beroep uit de beroepenclusters: Medische -, Psychologische of Psychotherapeutische Beroepen. In 2011 worden twee wijzigingen hierop doorgevoerd: de voorwaarde bij het zorgtype (initieel en vervolg) poliklinische verrichtingen door de GGZ in het gevangeniswezen vervalt in zijn geheel. Daarnaast wordt de voorwaarde uitgebreid met het beroepencluster Verpleegkundige Beroepen Afsluiten regel 6809 De validatieregel 6809 met begindatum en branche indicatie = 2 heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 6809 De validatieregel 6809 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. In de conditie is het beroepencluster Verpleegkundige beroepen toegevoegd Afsluiten regel 6815 De validatieregel 6815 met begindatum en branche indicatie = 2 heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 6815 De validatieregel 6815 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. In de conditie is het zorgtype poliklinische verrichtingen door de GGZ in het gevangeniswezen verwijderd, zowel initieel als vervolg zorgtype. Daarnaast is in de conditie het beroepencluster Verpleegkundige beroepen toegevoegd Afsluiten regel 6954 De validatieregel 6954 met begindatum en branche indicatie =2 heeft een einddatum gekregen van Toegevoegde regel 6954 De validatieregel 6954 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. In de conditie is het beroepencluster Verpleegkundige beroepen toegevoegd Verplichte velden Toegevoegde regel 3364 De validatieregel 3364 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Zorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht het veld DBC.zorgcontractnummer te vullen Toegevoegde regel 3361 De validatieregel 3361met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Zorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht het veld DBC.Plaatsingsbesluitnummer te vullen Looptijd strafrechtelijke titel in relatie tot uitgevoerde activiteiten De strafechtelijke titel is de bekostigingsgrondslag voor vergoeding door de Directie Forensische Zorg van forensische zorg in het strafrechtelijk kader. Justitie wil daarom controleren op de looptijd van de strafrechtelijke titel in relatie tot de open en sluitdatum van de DBC. Voor het registreren van activiteiten na einde van de titel gelden er vanaf 1 januari 2011 aanvullende regels. Het is alleen toegestaan na aflopen van de titel nog activiteiten uit te voeren en te registreren op de DBC, wanneer er sprake is van een onvoorziene beëindiging van de strafrechtelijke titel; 12

13 Er is sprake van een onvoorziene beëindiging van de titel wanneer een zorgaanbieder 6 weken van te voren niet op de hoogte was dat de titel zou eindigen; Wanneer er sprake is van een onvoorziene beëindiging van de titel, moet de DBC worden gesloten met de reden sluiten onvoorziene beëindiging van de strafrechtelijke titel en gelden de volgende voorwaarden voor alle zorgtypen behalve het zorgtype voorgenomen indicatiestelling ; o Er mogen nog maximaal 2 weken na de einddatum van de titel activiteiten (géén verblijfsdagen, dagbestedingactiviteiten of verrichtingen) uitgevoerd en geregistreerd worden; o Met in totaal maximaal 10 uur indirecte tijd en maximaal 2 uur directe tijd; Bij het zorgtype voorgenomen indicatiestelling mogen er nog maximaal 6 weken na de einddatum van de titel activiteiten uitgevoerd en geregistreerd worden; Verdere toelichting op deze voorwaarden zijn terug te vinden in de Spelregels DBC FZ Toegevoegde regel 6955 De validatieregel 6955 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Indien de einddatum strafrechtelijke titel is gevuld en de reden voor afsluiting is niet 'onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel' en er zijn activiteiten geschreven na de einddatum strafrechtelijke titel, dan valt de DBC uit Toegevoegde regel 6956 De validatieregel 6956 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Deze regel geldt voor het zorgtype voorgenomen indicatiestelling. Indien de einddatum strafrechtelijke titel is gevuld, de reden voor afsluiting is 'onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel' en er zijn activiteiten langer dan 6 weken na de einddatum strafrechtelijke titel geregistreerd, dan valt de DBC uit Toegevoegde regel 6957 De validatieregel 6957 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Deze regel geldt voor alle zorgtypen behalve het zorgtype voorgenomen indicatiestelling. Indien de einddatum strafrechtelijke titel is gevuld, de reden voor afsluiting is 'onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel' en er zijn activiteiten langer dan 2 weken na de einddatum strafrechtelijke titel geregistreerd, dan valt de DBC uit Toegevoegde regel 6958 De validatieregel 6958 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Deze regel geldt voor alle zorgtypen behalve het zorgtype voorgenomen indicatiestelling. Indien de einddatum strafrechtelijke titel is gevuld, de reden voor afsluiting is 'onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel' en het totaal aan directe tijd na einddatum strafrechtelijke titel overschrijdt de 2 uur, dan valt de DBC uit Toegevoegde regel 6959 De validatieregel 6959 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Deze regel geldt voor alle zorgtypen behalve het zorgtype voorgenomen indicatiestelling. Indien de einddatum strafrechtelijke titel is gevuld, de reden voor afsluiting is 'onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel' en het totaal aan indirecte- en reistijd na einddatum strafrechtelijke titel overschrijdt de 10 uur, dan valt de DBC uit. 13

14 Toegevoegde regel 6960 De validatieregel 6960 met begindatum en branche indicatie = 2 is toegevoegd. Deze regel geldt voor alle zorgtypen behalve het zorgtype voorgenomen indicatiestelling. Indien de einddatum strafrechtelijke titel is gevuld, de reden voor afsluiting is 'onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel' en er is verblijf, dagbesteding of een verrichting na de einddatum strafrechtelijke titel geregistreerd, dan valt de DBC uit Tekstuele correctie Aanpassing validatieregel 6815 In validatieregel 6815 zijn de volgende tekstuele aanpassingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn indien van toepassing ook in de historie van de validatieregels aangepast. Was Strafrechtelijke machtiging Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr) Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 WvSv) Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv) Wordt Niet toerekeningsvatbaar (art. 37 lid 1 Sr) Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv) Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3) Aanpassing validatieregel 6818 In validatieregel 6818 zijn de volgende tekstuele aanpassingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn indien van toepassing ook in de historie van de validatieregels aangepast. Was Strafrechtelijke machtiging Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr) Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 WvSv) Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv) Wordt Niet toerekeningsvatbaar (art. 37 lid 1 Sr) Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) Plaatsing t.b.v. pro-justitiarapportage (art. 196/317 Sv) Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3) 14

15 5 Bijlagen 5.1 Val 1101 tot en met 1121 Val 1101 Als de primaire sleutel (Dagbesteding-identificatienummer uit Dagbesteding) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd. -- val1101,'val1101' AS VALCODE, D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DAGBESTEDING D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1101' AS VALCODE, D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DAGBESTEDING D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DAGBESTEDING D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_dagbesteding_systeem_id)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_dagbesteding_systeem_id)) 15

16 Val 1102 Als de primaire sleutel (DBC-identificatienummer uit DBC) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd. -- val1102,'val1102' AS VALCODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_DBC_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1102' AS VALCODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_DBC_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_DBC_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_dbc_systeem_id)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_dbc_systeem_id)) 16

17 Val 1103 Als de primaire sleutel (DBC-identificatienummer, Diagnosecode uit OverigeDiagnose_As1tmAs5) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. -- val1103,'val1103' AS VALCODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM SRC.SRC_DC_OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_DBC_SYSTEEM_ID))),0) = 0 OR ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM( CL_DIAGNOSE_CODE))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1103' AS VALCODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM SRC.SRC_DC_OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM SRC.SRC_DC_OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_DBC_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 AND LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM( CL_DIAGNOSE_CODE)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_DBC_SYSTEEM_ID, D.CL_DIAGNOSE_CODE HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_dbc_systeem_id)+' '+CONVERT(nvarchar(40), d. CL_DIAGNOSE_CODE)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_dbc_systeem_id)+' '+CONVERT(nvarchar(40), k. CL_DIAGNOSE_CODE)) 17

18 Val 1109 Als de primaire sleutel (Patiënt-identificatienummer uit Patiënt) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. -- val1109,'val1109' AS VALCODE, D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_PATIENT D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_PATIENT_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1109' AS VALCODE, D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_PATIENT D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_PATIENT D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_PATIENT_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_patient_systeem_id)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_patient_systeem_id)) 18

19 Val 1110 Als de primaire sleutel (Behandelaar-identifcatienummer uit Behandelaar) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd. -- val1110,'val1110' AS VALCODE, D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_BEHANDELAAR D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1110' AS VALCODE, D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_BEHANDELAAR D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_BEHANDELAAR D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_behandelaar_systeem_id)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_behandelaar_systeem_id)) 19

20 Val 1112 Als de primaire sleutel (Tijdschrijven-identificatienummer uit Tijdschrijven) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- val1112,'val1112' AS VALCODE, D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1112' AS VALCODE, D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_tijdschrijven_systeem_id)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_tijdschrijven_systeem_id)) 20

21 Val 1115 Als de primaire sleutel (Verblijf-identificatienummer uit Verblijfsdag) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- val1115,'val1115' AS VALCODE, D.DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERBLIJFSDAG D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1115' AS VALCODE, D.DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERBLIJFSDAG D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERBLIJFSDAG D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_verblijfsdag_systeem_id)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_verblijfsdag_systeem_id)) 21

22 Val 1116 Als de primaire sleutel (Zorgtraject-identificatienummer uit Zorgtraject) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- val1116,'val1116' AS VALCODE, D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_ZORGTRAJECT D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1116' AS VALCODE, D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_ZORGTRAJECT D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_ZORGTRAJECT D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_zorgtraject_systeem_id)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_zorgtraject_systeem_id)) 22

23 Val 1118 Als de primaire sleutel (Verrichting-identificatienummer uit Verrichting) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- val1118,'val1118' AS VALCODE, D.DC_VERRICHTING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERRICHTING D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_VERRICHTING_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1118' AS VALCODE, D.DC_VERRICHTING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERRICHTING D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_VERRICHTING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERRICHTING D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_VERRICHTING_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_VERRICHTING_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_verrichting_systeem_id)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_verrichting_systeem_id)) 23

24 Val 1700 Als de primaire sleutel (AardDelict-code, Zorgtraject-identificatienummer uit AardDelict) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record en indien mogelijk het zorgtraject en de bijbehorende DBC's afgekeurd. -- val1700,'val1700' AS VALCODE, D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID, D.CL_AARD_DELICT_CODE FROM SRC.SRC_DC_AARD_DELICT D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID))),0) = 0 OR ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM( CL_AARD_DELICT_CODE))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1700' AS VALCODE, D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID, D.CL_AARD_DELICT_CODE FROM SRC.SRC_DC_AARD_DELICT D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID, D.CL_AARD_DELICT_CODE FROM SRC.SRC_DC_AARD_DELICT D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 AND LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM( CL_AARD_DELICT_CODE)),''))!= 0 GROUP BY D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID, D.CL_AARD_DELICT_CODE HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.dc_zorgtraject_systeem_id)+' '+CONVERT(nvarchar(40), d. CL_AARD_DELICT_CODE)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.dc_zorgtraject_systeem_id)+' '+CONVERT(nvarchar(40), k. CL_AARD_DELICT_CODE)) 24

25 Val 1705 Als de primaire sleutel (Gevaarcode, DBC-identificatienummer uit Gevaar) niet ingevuld of niet uniek is wordt het record afgekeurd en indien mogelijk bijbehorende DBC. -- val1705,'val1705' AS VALCODE, D.CL_GEVAAR_CODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_GEVAAR D WHERE ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM(CL_GEVAAR_CODE))),0) = 0 OR ISNULL(LEN(LTRIM(RTRIM( DC_DBC_SYSTEEM_ID))),0) = 0 UNION ALL STG_SK,'val1705' AS VALCODE, D.CL_GEVAAR_CODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_GEVAAR D INNER JOIN ( count(stg_sk) as count_sk, D.CL_GEVAAR_CODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_GEVAAR D WHERE LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM(CL_GEVAAR_CODE)),''))!= 0 AND LEN(ISNULL(LTRIM(RTRIM( DC_DBC_SYSTEEM_ID)),''))!= 0 GROUP BY D.CL_GEVAAR_CODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID HAVING COUNT(*)>1 ) k on hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), d.cl_gevaar_code)+' '+CONVERT(nvarchar(40), d. DC_DBC_SYSTEEM_ID)) = hashbytes('md5', CONVERT(nvarchar(40), k.cl_gevaar_code)+' '+CONVERT(nvarchar(40), k. DC_DBC_SYSTEEM_ID)) 25

26 5.2 Val 2201 tot en met 2504 Val 2201 Als de verwijzende code (Dagbesteding.Activiteitencode) een niet bestaande Activiteitencode is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL2201,'VAL2201' AS VALCODE,D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DAGBESTEDING D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_ACTIVITEIT LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE /* optionele_restrictie */ AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='dagbesteding' /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_DAGBESTEDING_CONTACTDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_SYSID IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL Val 2202 Als bij de verwijzende sleutel (Dagbesteding.DBC-identificatienummer) een niet bestaande DBCidentificatienummer wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. -- VAL2202,'VAL2202' AS VALCODE,D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DAGBESTEDING D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_DBC FK ON FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID = D.DC_DBC_SYSTEEM_ID WHERE FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NOT NULL 26

27 Val 2203 Als bij de verwijzende sleutel (DBC.Circuitcode) een verkeerde waarde wordt gekozen valt de DBC uit. -- VAL2203,'VAL2203' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_CIRCUIT LU ON LU.CL_CIRCUIT_CODE = D.CL_CIRCUIT_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_DBC_OPENDATUM BETWEEN CL_CIRCUIT_BEGINDATUM AND CL_CIRCUIT_EINDDATUM WHERE LU.CL_CIRCUIT_SYSID IS NULL AND D.CL_CIRCUIT_CODE IS NOT NULL Val 2205 Als bij de verwijzende sleutel (DBC.DBC_Reden_sluiten_code) een verkeerde waarde wordt gekozen valt de DBC uit. -- VAL2205,'VAL2205' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_REDENSLUITEN LU ON LU.CL_REDENSLUITEN_CODE = D.CL_REDENSLUITEN_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_DBC_OPENDATUM BETWEEN CL_REDENSLUITEN_BEGINDATUM AND CL_REDENSLUITEN_EINDDATUM WHERE LU.CL_REDENSLUITEN_SYSID IS NULL AND D.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NOT NULL 27

28 Val 2206 Als bij de verwijzende sleutel (DBC.Zorgtypecode) een verkeerde waarde wordt gekozen valt de DBC uit. -- VAL2206,'VAL2206' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_ZORGTYPE LU ON LU.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_DBC_OPENDATUM BETWEEN CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CL_ZORGTYPE_EINDDATUM AND CL_ZORGTYPE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ZORGTYPE_SYSID IS NULL AND D.CL_ZORGTYPE_CODE IS NOT NULL Val 2207 Als bij de verwijzende sleutel (DBC.Behandelaar-identificatienummer) een verkeerde waarde wordt gekozen valt de DBC uit. -- VAL2207,'VAL2207' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_BEHANDELAAR FK ON FK.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID = D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID WHERE FK.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID IS NOT NULL 28

29 Val 2208 Als bij de verwijzende sleutel (DBC.Zorgtraject-identificatienummer) een verkeerde waarde wordt gekozen valt de DBC uit. -- VAL2208,'VAL2208' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_ZORGTRAJECT FK ON FK.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID = D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID WHERE FK.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID IS NOT NULL Val 2209 Als de verwijzende code (OverigeDiagnose_As1tmAs5.Diagnose_code) een niet bestaande Diagnose_code is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL2209,'VAL2209' AS VALCODE,D.CL_DIAGNOSE_CODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_DIAGNOSE LU ON LU.CL_DIAGNOSE_CODE = D.CL_DIAGNOSE_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_DIAGNOSE_DATUM_VAN_DIAGNOSE BETWEEN CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CL_DIAGNOSE_EINDDATUM AND CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_DIAGNOSE_SYSID IS NULL AND D.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL 29

30 Val 2215 Als de verwijzende code (Behandelaar.Beroepcode) een niet bestaande Beroepcode is wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende tijdschrijfrecords en DBC uit. -- VAL2215,'VAL2215' AS VALCODE,D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_BEHANDELAAR D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_BEROEP LU ON LU.CL_BEROEP_CODE = D.CL_BEROEP_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND CL_BEROEP_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_BEROEP_SYSID IS NULL AND D.CL_BEROEP_CODE IS NOT NULL Val 2218 Als de verwijzende code (Tijdschrijven.Activiteitencode) een niet bestaande Activiteitencode is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL2218,'VAL2218' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_ACTIVITEIT LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE /* optionele_restrictie */ AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='tijdschrijven' /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_TIJDSCHRIJVEN_CONTACTDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_SYSID IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL Val 2219 Als bij de verwijzende sleutel (Tijdschrijven.DBC-identificatienummer) een niet bestaande DBCidentificatienummer wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. -- VAL2219,'VAL2219' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_DBC FK ON FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID = D.DC_DBC_SYSTEEM_ID 30

31 WHERE FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NOT NULL 31

32 Val 2220 Als bij de verwijzende sleutel (Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer) een verkeerde waarde wordt gekozen wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL2220,'VAL2220' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_BEHANDELAAR FK ON FK.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID = D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID WHERE FK.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID IS NOT NULL Val 2223 Als de verwijzende code (Verblijfsdag.Activiteitencode) een niet bestaande Activiteitencode is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL2223,'VAL2223' AS VALCODE,D.DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERBLIJFSDAG D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_ACTIVITEIT LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE /* optionele_restrictie */ AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='verblijfsdag' /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_VERBLIJFSDAG_CONTACTDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_SYSID IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL 32

33 Val 2224 Als de verwijzende code (Verrichting.Activiteitencode) een niet bestaande Activiteitencode is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL2224,'VAL2224' AS VALCODE,D.DC_VERRICHTING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERRICHTING D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_ACTIVITEIT LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE /* optionele_restrictie */ AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='verrichting' /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_VERRICHTING_CONTACTDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_SYSID IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL Val 2225 Als bij de verwijzende sleutel (Zorgtraject.Patiëntnummer) een verkeerde waarde wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBC's uit. -- VAL2225,'VAL2225' AS VALCODE,D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_ZORGTRAJECT D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_PATIENT FK ON FK.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID = D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID WHERE FK.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID IS NOT NULL 33

34 Val 2228 Als bij de verwijzende sleutel (Verrichting.DBC-identificatienummer) een niet bestaande DBCidentificatienummer wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. -- VAL2228,'VAL2228' AS VALCODE,D.DC_VERRICHTING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERRICHTING D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_DBC FK ON FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID = D.DC_DBC_SYSTEEM_ID WHERE FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NOT NULL Val 2231 Als bij de verwijzende sleutel (Zorgtraject.Primaire_diagnose_code) een verkeerde waarde wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBC's uit. -- VAL2231,'VAL2231' AS VALCODE,D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_ZORGTRAJECT D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_DIAGNOSE LU ON LU.CL_DIAGNOSE_CODE = D.CL_DIAGNOSE_CODE /* optionele_restrictie */ AND (CL_DIAGNOSE_AS='1' OR CL_DIAGNOSE_AS='2') /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_ZORGTRAJECT_PRIMAIRE_DIAGNOSE_DATUM BETWEEN CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CL_DIAGNOSE_EINDDATUM AND CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_DIAGNOSE_SYSID IS NULL AND D.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL 34

35 Val 2236 Als bij de verwijzende sleutel (OverigeDiagnose_As1_tm_As5.DBC-identificatienummer) een verkeerde waarde wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. -- VAL2236,'VAL2236' AS VALCODE,D.CL_DIAGNOSE_CODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_DBC FK ON FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID = D.DC_DBC_SYSTEEM_ID WHERE FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NOT NULL Val 2237 Als bij de verwijzende sleutel (Verblijfsdag.DBC-identificatienummer) een niet bestaande DBCidentificatienummer wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. -- VAL2237,'VAL2237' AS VALCODE,D.DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERBLIJFSDAG D LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_DBC FK ON FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID = D.DC_DBC_SYSTEEM_ID WHERE FK.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NULL AND D.DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NOT NULL Val 2238 Als bij de verwijzende sleutel (Patiënt.Landcode) een verkeerde waarde wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. -- VAL2238 'VAL2238' AS VALCODE,'Afkeurend' AS VALSTATUS,D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID FROM DC_PATIENT D LEFT OUTER JOIN VEKTIS_LAND LU ON LU.landcode = D.LandCode WHERE LU.VEKTIS_LAND_SYSID IS NULL 35

36 Val 2239 Als bij de verwijzende sleutel (Patiënt.Geslacht) een verkeerde waarde wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. -- VAL2239,'VAL2239' AS VALCODE,D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_PATIENT D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_OVERIGE_CODES LU ON LU.CL_OVERIGECODES_HOOFDCATEGORIE='persoon' AND LU.CL_OVERIGECODES_SUBCATEGORIE='geslacht' AND LU.CL_OVERIGECODES_WAARDE = D.DC_PATIENT_GESLACHT AND LU.CL_OVERIGECODES_SELECTEERBAAR >0 WHERE LU.CL_OVERIGECODES_WAARDE IS NULL AND D.DC_PATIENT_GESLACHT IS NOT NULL 36

37 Val 2240 Als bij de verwijzende sleutel (Patiënt.declarerende instelling) een verkeerde waarde wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. -- VAL2240, 'VAL2240' AS VALCODE,D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID FROM DC_PATIENT D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_INSTELLING LU ON LU.CL_INSTELLING_CODE = D.CL_INSTELLING_CODE WHERE LU.CL_INSTELLING_SYSID IS NULL Val 2241 Als bij de verwijzende sleutel (Patiënt.Locatiecode declarerende zorginstelling) een verkeerde waarde wordt gekozen wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. -- VAL2241,'VAL2241' AS VALCODE,D.DC_PATIENT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_PATIENT D LEFT OUTER JOIN REF.REF_XXreftabXX LU ON LU.LOC_INSTELLING_CODE = D.LOCATIE_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND XXTRIGGERDATEXX BETWEEN XXreftabXX_BEGINDATUM AND XXreftabXX_EINDDATUM AND XXreftabXX_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.XXreftabXX_SYSID IS NULL AND D.LOCATIE_CODE IS NOT NULL 37

38 Val 2503 Als de verwijzende code (AardDelict.AardDelictCode) een niet bestaande AardDelictCode is wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. -- VAL2503,'VAL2503' AS VALCODE,D.CL_AARD_DELICT_CODE, D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_AARD_DELICT D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_AARD_DELICT LU ON LU.CL_AARD_DELICT_CODE = D.CL_AARD_DELICT_CODE /* optionele_restrictie */ LEFT OUTER JOIN SRC.SRC_DC_ZORGTRAJECT ZOT ON ZOT.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID = D.DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID /* tijdsafhankelijkheid */ AND DC_ZORGTRAJECT_STARTDATUM BETWEEN CL_AARD_DELICT_BEGINDATUM AND CL_AARD_DELICT_EINDDATUM AND CL_AARD_DELICT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_AARD_DELICT_SYSID IS NULL AND D.CL_AARD_DELICT_CODE IS NOT NULL Val 2504 Als de verwijzende code (Gevaar.Gevaarcode) een niet bestaande Gevaarcode is wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL2504,'VAL2504' AS VALCODE,D.CL_GEVAAR_CODE, D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_GEVAAR D LEFT OUTER JOIN REF.REF_CL_GEVAAR LU ON LU.CL_GEVAAR_CODE = D.CL_GEVAAR_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND CL_GEVAAR_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_GEVAAR_SYSID IS NULL AND D.CL_GEVAAR_CODE IS NOT NULL 38

39 5.3 Val 3301 tot en met 3518 Val 3301 Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3301,'VAL3301' AS VALCODE,D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DAGBESTEDING D WHERE DC_DAGBESTEDING_AANTAL_UUR IS NULL Val 3302 Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3302,'VAL3302' AS VALCODE,D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DAGBESTEDING D WHERE DC_DAGBESTEDING_CONTACTDATUM IS NULL Val 3304 Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitencode niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3304,'VAL3304' AS VALCODE,D.DC_DAGBESTEDING_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DAGBESTEDING D 39

40 WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL 40

41 Val 3305 Als standaard verplicht veld DBC.Circuitcode niet is ingevuld bij gesloten DBC valt de DBC uit. -- VAL3305 D.CK,'VAL3305' AS VALCODE,D.SUPPLIER_DBC_SYSTEEM_ID FROM DC_DBC D WHERE CL_CIRCUIT_CODE IS NULL AND (DC_DBC_SLUITDATUM IS NOT NULL AND DC_DBC_SLUITDATUM <> ) Val 3307 Als standaard verplicht veld DBC.DBC_startdatum niet is ingevuld valt de DBC uit. -- VAL3307,'VAL3307' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D WHERE DC_DBC_OPENDATUM IS NULL Val 3308 Als standaard verplicht veld DBC.DBC_einddatum niet is ingevuld bij gesloten DBC valt de DBC uit. -- VAL3308 D.CK,'VAL3308' AS VALCODE,D.SUPPLIER_DBC_SYSTEEM_ID FROM DC_DBC D WHERE (DC_DBC_SLUITDATUM IS NULL OR DC_DBC_SLUITDATUM= ) 41

42 Val 3309 Als standaard verplicht veld DBC.Zorgtraject-identificatienummer niet is ingevuld valt de DBC uit. -- VAL3309,'VAL3309' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_DBC D WHERE DC_ZORGTRAJECT_SYSTEEM_ID IS NULL Val 3310 Als standaard verplicht veld OverigeDiagnose_As1_tm_As5.Diagnose_code niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3310,'VAL3310' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID, CL_DIAGNOSE_CODE FROM SRC.SRC_DC_OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D WHERE CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL Val 3311 Als standaard verplicht veld (OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBC-identificatienummer) niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. -- VAL3311,'VAL3311' AS VALCODE,D.DC_DBC_SYSTEEM_ID, CL_DIAGNOSE_CODE FROM SRC.SRC_DC_OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D WHERE DC_DBC_SYSTEEM_ID IS NULL 42

43 Val 3329 Als standaard verplicht veld Behandelaar.Beroepcode niet is ingevuld wordt het record afgekeurd. -- VAL3329,'VAL3329' AS VALCODE,D.DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_BEHANDELAAR D WHERE CL_BEROEP_CODE IS NULL Val 3333 Als standaard verplicht veld Gevaar.Datum_gevaar niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3333 G.STG_SK AS STG_SK,'VAL3333' AS VALCODE,G.CL_GEVAAR_CODE, G.DC_DBC_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_GEVAAR G INNER JOIN SRC.SRC_DC_DBC AS D ON D.DC_DBC_SYSTEEM_ID = G.DC_DBC_SYSTEEM_ID WHERE G.DC_GEVAAR_DATUM IS NULL Val 3337 Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitcode niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3337,'VAL3337' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL 43

44 Val 3339 Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3339,'VAL3339' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D WHERE DC_BEHANDELAAR_SYSTEEM_ID IS NULL Val 3340 Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3340,'VAL3340' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D WHERE DC_TIJDSCHRIJVEN_CONTACTDATUM IS NULL Val 3341 Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3341,'VAL3341' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D WHERE DC_TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN IS NULL 44

45 Val 3342 Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3342,'VAL3342' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D WHERE DC_TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN IS NULL Val 3343 Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3343,'VAL3343' AS VALCODE,D.DC_TIJDSCHRIJVEN_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_TIJDSCHRIJVEN D WHERE DC_TIJDSCHRIJVEN_REIS_MINUTEN IS NULL Val 3351 Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitcode niet is ingevuld wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. -- VAL3351,'VAL3351' AS VALCODE,D.DC_VERBLIJFSDAG_SYSTEEM_ID FROM SRC.SRC_DC_VERBLIJFSDAG D WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL 45

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemene gegevens van de tabel...4 3 Specificatie van de validatieregels...6 4 De validatieregels...8

Nadere informatie

Toelichting validatieregels fz

Toelichting validatieregels fz Toelichting validatieregels fz 2015 Versie 20140515 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden... 3 2 Toelichting

Nadere informatie

Toelichting validatieregels ggz

Toelichting validatieregels ggz Toelichting validatieregels ggz 2014 Versie 20131105 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Toelichting op de codelijsten gbg

Toelichting op de codelijsten gbg Toelichting op de codelijsten gbg 2014 Versie 20131219 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden... 3

Nadere informatie

Toelichting op de Codelijsten GGZ. Ingangsdatum : 1 januari 2011

Toelichting op de Codelijsten GGZ. Ingangsdatum : 1 januari 2011 Toelichting op de Codelijsten GGZ Ingangsdatum : 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden... 3 2. Toelichting

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b ggz/fz Versie 20151021 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoud Vooraf 4 1. Wijzigingen 16b 5 2. Toelichting op de wijzigingen 6 2.1 Zorgvraagzwaarte-indicator

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

Het DBC Forensische Zorg ICT Registratie- en Validatiemodel 2010 De specificaties

Het DBC Forensische Zorg ICT Registratie- en Validatiemodel 2010 De specificaties Het DBC Forensische Zorg ICT Registratie- en Validatiemodel 2010 De specificaties DEFINITIEF Utrecht, juli 2009 1 Vragen en reacties Indien u naar aanleiding van het lezen van dit document vragen heeft,

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v20101118 Ingangsdatum tabel: 20110101 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717 Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie Toelichting op de Afsluitreden Tabel Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Afsluitredenen... 3 1.2.1 Afsluitredenen voor

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Toelichting op de codelijsten ggz/fz

Toelichting op de codelijsten ggz/fz Toelichting op de codelijsten ggz/fz 2013 Versie 20121106 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 4 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden...

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting v20151119 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Voor wie is dit document

Nadere informatie

Toelichting op de Afleiding Behandelas v

Toelichting op de Afleiding Behandelas v Toelichting op de Afleiding Behandelas v20081001 Ingangsdatum tabel: 20090101 DBC-Onderhoud Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018

Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018 Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018 Datum vergadering : 7 juni 2017 Auteur : Inleiding Elk jaar stelt de NZa de release vast voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz), de forensische zorg (fz) en

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 1: Wijzigingen Versie 20150623 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Welke informatie is er in dit document te vinden... 4 1.2 Contact... 5 2 Wijzigingen op thema...

Nadere informatie

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 Samenhang simuleren, schaduwdraaien en introductie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031 Spelregels DBBC-registratie fz Versie 20121031 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek... 7 1.3

Nadere informatie

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013 Factsheet Crisiszorg vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van crisiszorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Met ingang van 1 januari 2013 mogen alleen zorginstellingen

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v Ingangsdatum codelijsten:

Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v Ingangsdatum codelijsten: Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v20101221 Ingangsdatum codelijsten: 20110101 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Toelichting op de codelijsten ggz/fz

Toelichting op de codelijsten ggz/fz Toelichting op de codelijsten ggz/fz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden...

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

Toelichting op de codelijsten ggz/fz. Versie

Toelichting op de codelijsten ggz/fz. Versie Toelichting op de codelijsten ggz/fz Versie 20160701 1 januari 2017 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld 3 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden 3 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie

Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie ICT-eisen registratiefase Versie 3, 24 november 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Registratie van gegevens 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Datamodel 5 2.3

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016

Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016 Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016 Datum : 01-09-2016 Naam : Handboek controleregels AOM GGZ Status : Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding handboek controleregels... 5 2 Algemene toelichting gebruikte

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Gebruikersdocument GGZ Deel 3: ICT-eisen RG12

Gebruikersdocument GGZ Deel 3: ICT-eisen RG12 Gebruikersdocument GGZ Deel 3: ICT-eisen RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 GEBRUIKERSDOCUMENT DEEL 3: ICT-EISEN Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Release ggz/fz 2018 Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Jeroen Schols, projectleider prestaties ggz/fz Informatiebijeenkomst Beleid en praktijk ggz/fz Bronnen voor wijzigingen 4 mogelijke routes Aanwijzing

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Zelftest SQL Workshop

Zelftest SQL Workshop Zelftest SQL Workshop Document: n0087test.fm 25/06/2014 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST SQL WORKSHOP Handleiding Deze test

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109. Ingangsdatum tabel: 20100101

Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109. Ingangsdatum tabel: 20100101 Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109 Ingangsdatum tabel: 20100101 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 VOOR WIE IS DIT DOCUMENT BEDOELD...3 1.2 WAT IS DE FUNCTIE VAN DE TABEL...3 1.3 ALGEMENE

Nadere informatie

Factsheet. DSM-5 in de dbc-systematiek

Factsheet. DSM-5 in de dbc-systematiek Factsheet DSM-5 in de dbc-systematiek Versie 1.1, 11 oktober 2016 1. Waarom DSM-5? Vanaf 1 januari 2017 classificeren we binnen de dbc-systematiek voor de ggz en forensische zorg met het diagnoseclassificatiesysteem

Nadere informatie

Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie

Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie ICT-eisen registratiefase Versie 2, 23 mei 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Registratie van gegevens 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Datamodel 5 2.3 Flow

Nadere informatie

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen.

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen. Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan Waarvan 1 nov. 1 dec. (DOT) GRZ Aantal actieve 2.758 2.770 Aantal actieve 1.090 1.080 705 176 Aantal actieve 54 54 Totaal 3.902 3.904 705 176 Sommige

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

Gebruikersdocument fz

Gebruikersdocument fz Gebruikersdocument fz Deel 3: Toelichting ICT Versie 20140122 1 januari 2014 Gebruikersdocument fz deel 3: Toelichting ICT v20140122 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...4

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Releasenotes Care4 versie

Releasenotes Care4 versie 4.9.22 Inhoud 1. Nieuwe functionaliteit in versie 4.9.22 2. Gewijzigde functionaliteiten 3. Aanpassingen n.a.v. meldingen 4. Gewijzigde views en overzichtsblokken 1 van 6 1. Nieuwe functionaliteit in versie

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Zorgregelbestanden Handleiding

Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Handleiding Voor: Gemeenten Datum: 31/01/2017 Versie: 1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Het CAK stelt periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor

Nadere informatie

Tarieven Tabel. Toelichting. Versie

Tarieven Tabel. Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20121211 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Implementeren

Nadere informatie

Procedure Van DSM-IV naar DSM-5 v1. Hoofdstuk 1 Inleiding

Procedure Van DSM-IV naar DSM-5 v1. Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 1 Inleiding De GGZ moet behandelseries, die op of na 01-01-2017 beginnen, volgens de DSM-5 standaard administreren. Hiervoor heeft de NZa nieuwe tabellen beschikbaar gesteld. Er is een bijgewerkte

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 mei 1 juni GRZ Aantal actieve GGZ 2.971 2.996 Aantal actieve 751 754 201 Aantal actieve FZ 62 62 Aantal actieve GBG 1.239 1.285 Totaal 5.023

Nadere informatie

Modules medisch specialistische revalidatie

Modules medisch specialistische revalidatie Modules medisch specialistische revalidatie ICT-eisen registratiefase Versie 1.0 17 juli 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie van gegevens... 5 2.1 Uitgangspunten... 5 2.2 Datamodel... 5 2.3

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Toelichting Zorgproducten Tabel. Versie

Toelichting Zorgproducten Tabel. Versie Toelichting Zorgproducten Tabel Versie 20120726 Ingangsdatum 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers 14-07-03 Bijeenkomst leveranciers Agenda Waar staan we? We vragen het aan BRaM Aanlevering via DIS MDS wijzigingen Vragen 2 3 Respons bekijken in BRaM 1 2 3 4 4 BRaM data waar we staan 5 Effect en beheer

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 3: Toelichting ICT Versie 20131604 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 4 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden...

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie

Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz

Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz Gelet op artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. Ingevolge

Nadere informatie

DBC overzicht 21 Realisatie per periode

DBC overzicht 21 Realisatie per periode DBC overzicht 21 Realisatie per periode Handleiding 2013 Raam Medische Software B.V. 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 DBC overzicht 21 genereren in RAAM... 4 2.1 Rechtenbeheer... 4 2.2 Periode instellen en

Nadere informatie

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject Samenvatting (11 juli 2016) Vanaf deze rapportagemaand is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel Zorgactiviteiten 2015 Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel 2 Inhoud Wijzigingen release RZ15a - Projecten en individuele verzoeken Vooruitblik release RZ15b Handboek zorgactiviteiten

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de NZa de

Nadere informatie

Spelregels fz DBBC-registratie fz. Versie

Spelregels fz DBBC-registratie fz. Versie Spelregels fz 2015 DBBC-registratie fz Versie 20141028 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek...

Nadere informatie

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer Query SQL Boekje Query SQL Boekje Fredrik Hamer Schrijver: Fredrik Hamer Coverontwerp: Fredrik Hamer ISBN: 9789402162103 Fredrik Hamer Inhoudsopgave A. Aanhef bepalen 17 Aantal 18 Aantal dagen tussen

Nadere informatie

Consultatieverslag 1e go RF/RG15

Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Beoordeling van wijzigingsvoorstellen door de branchepartijen fz en ggz Versie 1.0 25 oktober 2013 Inhoudsopgave Consultatie branchepartijen fz en ggz wijzigingsverzoeken

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Release en regelgeving ggz/fz 2017

Release en regelgeving ggz/fz 2017 Release en regelgeving ggz/fz 2017 NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Jan Jaap Janse Releaseproces en planning DB(B)C-systematiek Vier bronnen input voor nieuw pakket: 1. zorgaanbieders

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695 Aan het bestuur van: GGZ Nederland (GGZN); Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) Gevangeniswezen (GW) Directie Forensische Zorg (DForZo), Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Newtonlaan 1-41

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

ZA-vertaaltabel. Veelgestelde vragen. Versie 1.0

ZA-vertaaltabel. Veelgestelde vragen. Versie 1.0 ZA-vertaaltabel Veelgestelde vragen Versie 1.0 11 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Waarom een vertaaltabel?... 3 1.1 Vertaaltabel, grouper en ZIS... 3 1.2 Vertaaltabel en zorgproductenviewer... 3 1.3 Versies

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie