EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE DEELTIJDSTUDENTEN, AANSCHUIF- & KEUZEVAKSTUDENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE DEELTIJDSTUDENTEN, AANSCHUIF- & KEUZEVAKSTUDENTEN"

Transcriptie

1 - 1 - EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE DEELTIJDSTUDENTEN, AANSCHUIF- & KEUZEVAKSTUDENTEN Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 7 studieonderdelen die in vier gevallen (Inleiding & Cognitie, Onderzoeksmethoden & Statistiek 1, Sociale & A+O Psychologie en Klinische & Biologische Psychologie) uit twee gecombineerde vakken bestaan, die in combinatie kunnen worden gevolgd en afgerond.. In de voltijdopleiding wordt parallel aan de studieonderdelen het verplichte onderdeel Practicumgroep wetenschappelijk denken georganiseerd, in de deeltijdopleiding wordt dat vervangen door: a. extra opdrachten wetenschappelijk denken b. een aparte cursus Verwerking van en Rapportage over Teksten (VRT-1) die men doorgaans in het tweede propedeuse deeltijdjaar volgt. Voor keuzevakstudenten en voor aanschuifstudenten geldt eveneens dat men bij bepaalde vakken een extra opdracht wetenschappelijk denken maakt omdat men geen practicumgroepen volgt. Dit wordt bij elk vak aangegeven. De extra opdrachten wetenschappelijk denken worden bij aanvang van de cursus ter beschikking gesteld via Blackboard en uiterlijk op de (deel)toetsdatum digitaal ingeleverd via Blackboard. 2. De toetsing is zo georganiseerd dat men wekelijks opdrachten maakt in het digitale werkboek, aangeboden via Blackboard. Daarnaast wordt elke 4 weken een (deel)toets afgelegd. 3. Men rondt een studieonderdeel af met een cijfer dat wordt bepaald door 3 elementen: a. deelname aan de opdrachten van het digitale werkboek (sterk aangeraden) b. deelname aan alle (deel)toetsen waarbij per deeltoets minstens een bepaalde minimumscore moet worden behaald (verplicht) c. het tijdig inleveren van extra opdrachten bij bepaalde deeltoetsen (verplicht). Op basis van deze drie eisen wordt per eindtoets een eindbeoordeling bepaald. De regels daarvoor worden in het vervolg van deze examenregeling uitgewerkt. 4. Elke (deel)toets bestaat uit een combinatie van meerkeuze vragen met drie antwoordmogelijkheden en essayvragen. 5. Elke goed beantwoorde driekeuzevraag levert 1 punt op. Essayvragen leveren maximaal 5 punten op en worden gescoord van Op het aandeel dat de driekeuzevragen hebben in de eindbeoordeling wordt een giscorrectie toegepast, waarbij ervan wordt uitgegaan dat men zonder enige kennis toch gemiddeld een derde van de driekeuzevragen goed beantwoordt. 7. Bij alle (deel)toetsen is de collegestof verplichte tentamenstof. 8. De tentamenstof kan in de studiegids gevonden worden en wordt doorgaans ook op de Blackboardpagina van het betreffende vak gepubliceerd. 9. Tijdige inschrijving voor tentamens is verplicht en noodzakelijk (via studieweb). Dit geldt NIET voor aanschuifstudenten, zij kunnen en hoeven zich niet aan te melden. 10. Er worden uitsluitend hele (eind)cijfers gegeven, behalve bij de propedeusethese. 11. Indien men geen voldoende behaalt voor een onderdeel vervallen alle deelscores en eveneens de goed gemaakte opdrachten in het digitale werkboek en is men aangewezen op een herkansing. 12. Herkansingen worden uitsluitend in juli, na afloop van het studiejaar aangeboden en kennen geen deeltoetsen. Het blijft vereist dat een eventuele extra opdracht behorende bij het studieonderdeel voldoende is gemaakt, de deadline voor inleveren is de dag van de herkansing. 13. Slagen voor een tentamen betekent het halen van tenminste het cijfer Het is mogelijk dat er tentamenvragen wegens onvoldoende kwaliteit uitvallen. De beoordelingstabel kan in dat geval worden aangepast. 15. Tegen de uitslag van een tentamen kan in eerste instantie binnen 20 werkdagen bezwaar worden gemaakt bij de docent (via de Onderwijsbalie, zie studiegids) en in tweede instantie bij het College van Beroep voor de Examens. De laatstgenoemde beroepstermijn bedraagt zes weken na publicatie van de beslissing waartegen beroep kan worden ingesteld (art lid 4 WHW). 16. Deeltijdstudenten, aanschuifstudenten en keuzevakstudenten mogen in tegenstelling tot de voltijdstudenten gebruik maken van de mogelijkheid om eindcijfers te verkrijgen voor delen van vakken. Dat wordt nader uitgewerkt in het vervolg van deze regeling. Hierna wordt per onderdeel aangeven aan welke eisen men moet voldoen en hoe de beoordeling volgt uit de behaalde scores.

2 - 2 - Inleiding en Cognitie De einduitslag van Inleiding & Cognitie wordt bepaald door 3 factoren: toetsvragen in het digitale werkboek. De toetsen bestaan steeds uit een aantal driekeuze vragen. Na afloop van de cursus wordt voor iedere student een toetsscore berekend gebaseerd op het aantal goed beantwoorde vragen (gescoord 0-20, afgerond op gehele getallen). Van week 2-8 betreft het opdrachten/toetsvragen die betrekking hebben op de Inleiding in de Psychologie, in week 9-16 gaat het om opdrachten/toetsvragen over Cognitieve Psychologie. b) Vier deeltoetsen Elk van de vier deeltoetsen bestaat uit 20 driekeuze vragen en 2 essayvragen (gescoord 0-5). c) Extra opdracht bij Cognitieve Psychologie Bij aanvang van het tweede deel van de cursus, Cognitieve Psychologie, is er voor deeltijdstudenten, aanschuifstudenten en keuzevakstudenten een extra opdracht wetenschappelijk denken beschikbaar via Blackboard. De opdracht moet uiterlijk op de dag van de vierde deeltoets worden ingeleverd via Blackboard en voldoende worden gemaakt en telt niet mee bij het eindcijfer maar is wel voorwaarde voor het toekennen van een cijfer. Per deeltoets kan een maximale score van 30 punten (20 driekeuzevragen en 2 essayvragen gescoord van 0-5) worden behaald. Bij elke deeltoets moet minimaal een score van 14 punten worden behaald om in aanmerking te komen voor een eindcijfer. Indien bij een of meer van de deeltentamens een score lager dan 14 wordt gehaald is men gezakt en aangewezen op de zomerherkansing. Na de 4 deeltoetsen kunnen maximaal 80 (driekeuzevragen) + 40 (essayvragen) + 20 (digitale werkboek) = 140 punten zijn behaald. Cijfer score < Elk van de 4 deeltentamens wordt tegelijkertijd afgenomen met een deeltentamen Onderzoeksmethoden en Statistiek. Als men dat studieonderdeel niet volgt, maakt men dat niet. De scores voor deeltentamens en wekelijkse toetsen vervallen wanneer een onvoldoende (score < 92) wordt behaald. In dat geval neemt men deel aan de herkansing over het gehele vak Inleiding & Cognitie. De herkansing bestaat uit 60 driekeuzevragen en 6 essayvragen (gescoord 0-5). Er kunnen dus maximaal 90 punten worden behaald. De beoordeling van de herkansing wordt als volgt gegeven: Cijfer score < Duur van elke (gecombineerde) deeltoets en de herkansing: 3 uur; Deeltijdstudenten, keuzevakstudenten of aanschuifstudenten die alleen het onderdeel Inleiding in de Psychologie of Cognitieve Psychologie willen volgen kunnen een apart cijfer krijgen voor elk van deze onderdelen en leggen in het eerste geval de deeltoetsen 1 en 2 af (zonder extra opdracht) en in het tweede geval deeltoets 3 en 4 (met de extra opdracht die uiterlijk wordt ingeleverd op de dag waarop deeltoets 4 wordt afgenomen). Dit is alleen mogelijk indien vooraf duidelijk is dat men uitsluitend een van de twee onderdelen wil volgen. Uiteraard tellen alleen de opdrachten uit het digitale werkboek mee die betrekking hebben op het betreffende onderdeel. Zij kunnen na 2 deeltoetsen maximaal 40 (drie-keuzevragen) + 20 (essayvragen) + 10 (digitale werkboek) = 70 punten hebben behaald. De beoordelingstabel is dan als volgt (bij een los onderdeel): score <

3 - 3 - Voor de herkansing van een los onderdeel geldt dan de volgende beoordelingstabel (voor onderdeel B: Cognitieve Psychologie, blijft een voldoende gemaakte extra opdracht vereist, deadline is de dag van de herkansing): score < Onderzoeksmethoden & Statistiek 1 De einduitslag van Onderzoeksmethoden en Statistiek wordt bepaald door 3 factoren: toetsvragen in het digitale werkboek. Na afloop van de cursus wordt voor iedere student een score berekend op basis van het aantal goed beantwoorde vragen (gescoord 0-17, afgerond op gehele getallen). NB: voor deeltijd- ouderejaars-, keuzevak- en aanschuifstudenten geldt dat men niet hoeft deel te nemen aan de WIKI opdrachten. b) vier deeltoetsen Elk van de vier deeltoetsen bestaat uit 20 driekeuze vragen en 1 essayvraag (gescoord 0-5). c) Extra opdracht wetenschappelijk denken Bij aanvang van de cursus krijgen deeltijdstudenten, aanschuifstudenten en keuzevakstudenten een extra opdracht over het vak Onderzoeksmethoden & Statistiek aangeboden via Blackboard. De opdracht moet voldoende worden gemaakt en uiterlijk op de dag van de tweede deeltoets worden ingeleverd via Blackboard en telt niet mee bij het eindcijfer maar is wel voorwaarde voor het toekennen van een cijfer. Per deeltoets kan een maximale score van 25 punten (20 driekeuzevragen en 1 essayvraag gescoord van 0-5) worden behaald. Bij elke deeltoets moet minimaal een score van 13 punten worden behaald om in aanmerking te komen voor een eindcijfer. Indien bij een of meer van de deeltentamens een score lager dan 13 wordt gehaald is men gezakt en aangewezen op de zomerherkansing. Na de 4 deeltoetsen kunnen maximaal 80 (driekeuzevragen) + 20 (essayvragen) + 17 (digitale werkboek) = 117 punten zijn behaald. score < Elk van de deeltentamens wordt tegelijkertijd afgenomen met een deeltentamen Inleiding & Cognitie. De scores voor deeltentamens en wekelijkse toetsen vervallen wanneer een onvoldoende (score < 79) wordt behaald. In dat geval neemt men deel aan de herkansing over het gehele vak Onderzoeksmethoden en Statistiek. Uiteraard wordt ook dan alleen een uitslag vastgesteld indien ook de extra opdracht voldoende is beoordeeld. De herkansing bestaat uit 50 driekeuzevragen en 2 essayvragen (gescoord 0-5). Er kunnen dus maximaal 60 punten worden behaald. De beoordeling van de herkansing wordt als volgt gegeven: score < Duur van elke (gecombineerde) deeltoets: 3 uur; Duur van de herkansing: 3 uur

4 - 4 - Ontwikkelingspsychologie De uitslag van Ontwikkelingspsychologie wordt bepaald door 3 factoren: toetsvragen in het digitale werkboek. Na afloop van de cursus wordt voor iedere student een score berekend op basis van het aantal goed beantwoorde vragen (gescoord 0-10, afgerond op gehele getallen). b) Toets De toets bestaat uit 25 driekeuze vragen en 5 essayvragen (gescoord 0-5). c) Extra opdracht wetenschappelijk denken Bij aanvang van de cursus is er voor deeltijdstudenten, aanschuifstudenten en keuzevakstudenten een extra opdracht wetenschappelijk denken beschikbaar via Blackboard. De opdracht moet uiterlijk op de dag van de toets worden ingeleverd via Blackboard en voldoende worden gemaakt en telt niet mee bij het eindcijfer maar is wel voorwaarde voor het toekennen van een cijfer. Na de toets kunnen maximaal 25 (driekeuzevragen) + 25 (essayvragen) + 8 (digitale werkboek) = 58 punten zijn behaald. score < De scores behaald met het digitale werkboek vervallen wanneer een onvoldoende (score < 37) wordt behaald. In dat geval neemt men deel aan de herkansing. De herkansing bestaat uit 25 driekeuzevragen en 5 essayvragen (gescoord 0-5). Er kunnen dus maximaal 50 punten worden behaald. De beoordeling van de herkansing wordt als volgt gegeven: score < Duur van de toets: 3 uur; Duur van de herkansing: 3 uur Sociale & Arbeids- en Organisatiepsychologie De einduitslag van Sociale & Arbeids- en Organisatiepsychologie wordt bepaald door 3 factoren: toetsvragen in het digitale werkboek. Na afloop van de cursus wordt voor iedere student een score berekend op basis van het aantal goed beantwoorde vragen (gescoord 0-10, afgerond op gehele getallen). b) twee deeltoetsen Elk van de twee deeltoetsen bestaat uit 40 driekeuze vragen en 4 essayvragen (gescoord 0-5). c) Extra opdracht wetenschappelijk denken bij Arbeids- & Organisatiepsychologie Bij aanvang van de cursus is er voor deeltijdstudenten, aanschuifstudenten en keuzevakstudenten een extra opdracht wetenschappelijk denken beschikbaar via Blackboard die op het terrein van de Arbeids- & Organisatiepsychologie ligt. De opdracht moet uiterlijk op de dag van de tweede deeltoets worden ingeleverd via Blackboard en voldoende worden gemaakt en telt niet mee bij het eindcijfer maar is wel voorwaarde voor het toekennen van een cijfer. Per deeltoets kan een maximale score van 60 punten (40 driekeuzevragen en 4 essayvragen gescoord van 0-5) worden behaald. Bij elke deeltoets moet minimaal een score van 29 punten worden behaald om in aanmerking te komen voor een eindcijfer. Indien bij een of meer van de deeltentamens een score lager dan 29 wordt gehaald is men gezakt en aangewezen op de zomerherkansing.

5 - 5 - Na de deeltoetsen kunnen maximaal 80 (driekeuzevragen) + 40 (essayvragen) + 10 (digitale werkboek, 5 voor Sociale Psychologie en 5 voor A&O Psychologie) punten zijn behaald. score < De scores voor deeltentamens en wekelijkse toetsen vervallen wanneer een onvoldoende (score < 85) wordt behaald. In dat geval neemt men deel aan de herkansing over het gehele vak Sociale & Arbeids- en Organisatiepsychologie De herkansing bestaat uit 60 driekeuzevragen en 6 essayvragen (gescoord 0-5). Er kunnen dus maximaal 90 punten worden behaald. De beoordeling van de herkansing wordt als volgt gegeven: score < Duur van elke (gecombineerde) deeltoets: 3 uur; Duur van de herkansing: 3 uur Deeltijd-, aanschuif en keuzevakstudenten die alleen het onderdeel Sociale Psychologie of Arbeids- & Organisatiepsychologie willen volgen kunnen een apart cijfer krijgen voor elk van deze onderdelen en leggen beide deeltoetsen af maar beantwoorden dan alleen de vragen over het gekozen deel. Aparte cijfers worden alleen gegeven indien vooraf duidelijk is dat men slechts 1 van de 2 vakken wil doen. Voor Arbeids- & Organisatiepsychologie geldt dat men dan tevens de extra opdracht moet hebben ingeleverd. Uiteraard tellen alleen de opdrachten uit het digitale werkboek mee die betrekking hebben op het betreffende onderdeel. De beoordelingstabel van een los onderdeel is dan als volgt: score < Voor de herkansing van een los onderdeel geldt dan de volgende beoordelingstabel: score < Klinische & Biologische Psychologie De einduitslag van Klinische en Biologische Psychologie wordt bepaald door 3 factoren: toetsvragen in het digitale werkboek. Na afloop van de cursus wordt voor iedere student een score berekend op basis van het aantal goed beantwoorde vragen (gescoord 0-10, afgerond op gehele getallen). b) twee deeltoetsen Elk van de twee deeltoetsen bestaat uit 40 driekeuze vragen en 4 essayvragen (gescoord 0-5). c) Extra opdracht wetenschappelijk denken bij Biologische Psychologie Bij aanvang van de cursus is er voor deeltijdstudenten, aanschuifstudenten en keuzevakstudenten een extra opdracht wetenschappelijk denken beschikbaar via Blackboard die op het terrein van de Biologische Psychologie ligt. De opdracht moet uiterlijk op de dag van de tweede deeltoets worden ingeleverd via Blackboard en voldoende worden gemaakt en telt niet mee bij het eindcijfer maar is wel voorwaarde voor het toekennen van een cijfer. Per deeltoets kan een maximale score van 60 punten (40 driekeuzevragen en 4 essayvragen gescoord van 0-5) worden behaald. Bij elke deeltoets moet minimaal een score van 29 punten worden behaald om in aanmerking te komen voor een eindcijfer. Indien bij een of meer van de

6 - 6 - deeltentamens een score lager dan 29 wordt gehaald is men gezakt en aangewezen op de zomerherkansing. Na de deeltoetsen kunnen maximaal 80 (driekeuzevragen) + 40 (essayvragen) + 10 (digitale werkboek) punten zijn behaald. score < De scores voor deeltentamens en wekelijkse toetsen vervallen wanneer een onvoldoende (score < 85) wordt behaald. In dat geval neemt men deel aan de herkansing over het gehele vak Klinische & Biologische Psychologie De herkansing bestaat uit 60 driekeuzevragen en 6 essayvragen (gescoord 0-5). Er kunnen dus maximaal 90 punten worden behaald. De beoordeling van de herkansing wordt als volgt gegeven: score < Duur van elke (gecombineerde) deeltoets: 3 uur; Duur van de herkansing: 3 uur Deeltijd-, aanschuif en keuzevakstudenten die alleen het onderdeel Klinische Psychologie of Biologische Psychologie willen volgen kunnen een apart cijfer krijgen voor elk van deze onderdelen en leggen beide deeltoetsen af maar beantwoorden dan alleen de vragen over het gekozen deel. Voor biologische Psychologie moet dan tevens zijn voldaan aan de eis dat men een aanvullende opdracht heeft ingeleverd. Uiteraard tellen alleen de opdrachten uit het digitale werkboek mee die betrekking hebben op het betreffende onderdeel. De beoordelingstabel van een los onderdeel is dan als volgt: score < Voor de herkansing van een los onderdeel geldt dan de volgende beoordelingstabel: score < VRT-1 / Propedeusethese Voltijdstudenten volgen binnen de reguliere studieonderdelen de verplichte Practicumgroepen wetenschappelijk denken. Binnen deze practicumgroepen volgen zij de schrijflijn Verwerking van en Rapportage over Teksten 1 (VRT-1) waarvoor zij 5 maal een literatuuroverzicht schrijven. Ze sluiten de schrijflijn af met het schrijven van een propedeusethese waarvoor een cijfer wordt gegeven. Men moet alle schrijfopdrachten voldoende afronden en tijdig inleveren. Deeltijdstudenten voldoen aan deze eisen binnen een aparte cursus Verwerking van & Rapportage over Teksten 1 die elk semester wordt aangeboden. De cursus kent toelatingseisen (zie studiegids). Testtheorie en -praktijk Voor dit onderdeel geldt dat men aan drie eisen moet voldoen: 1. deelname aan 5 testzittingen 2. deelname aan 20 proefpersoonuren 3. het voldoende afronden van de eindopdracht bij het vak testtheorie en praktijk. Daarnaast worden opdrachten via het digitale werkboek aangeboden die men verplicht moet maken. De verdere eisen worden via Blackboard bekend gemaakt in juni als dit onderdeel wordt verzorgd.

7 - 7 - Judicium regeling voor het propedeutisch examen Met genoegen : Cijfergemiddelde > 7,5 Cum laude : Cijfergemiddelde > 8,5 Opmerkingen : Voor een judiciumbepaling is beoordeling van individueel geleverde prestaties vereist en tellen de tentamencijfers en het cijfer voor de propedeusethese mee. Om een judicium toe te kennen moeten alle onderdelen beoordeeld zijn; hoogstens één onderdeel mag hoogstens twee keer zijn beoordeeld. Als er meer dan 2 vrijstellingen zijn verleend, wordt er geen judicium gegeven. Amsterdam, september 2010, Onderwijsinstituut Psychologie Namens de examencommissie, Dr. P.A. Starreveld ===================================================== Tentamens: regelgeving 1. Voor tentamens moet je je altijd inschrijven (behalve als je aanschuifstudent bent) en wel uiterlijk 3 dagen voor de dag van het tentamen. Dit is noodzakelijk omdat je anders niet weet hoe laat je waar moet zijn. Tentamens worden in verschillende zalen afgenomen, noteer in welke zaal je zit. Als je naar de verkeerde zaal gaat kan je de toegang worden geweigerd!. 2. Tentamens zijn meestal in de Bijlmer in de tentamenzalen in het AMC (IWO tentamenzalen). Daar kom je bijvoorbeeld met de metro (halte Holendrecht, daarna gele borden volgen, het is 10 minuten lopen na de halte). 3. Zorg dat je op tijd bent. Als je te laat komt kun je niet meer meedoen. Je bent zelf verantwoordelijk om op tijd aanwezig te zijn. 4. Neem een pen, een potlood en een gummetje mee naar het tentamen. Daarnaast moet je je collegekaart of een identiteitsbewijs tonen. 5. Een tentamen bestaat meestal uit een multiple choice gedeelte en een open vragen gedeelte. Zorg er voor dat je alles correct inlevert en dat je goed invult welk studentnummer je hebt en welke versie je hebt gemaakt! Vul het multiple choice formulier correct in en gebruik een donker potlood. Lever daarna zowel het tentamen als het multiple choice formulier in. Het tentamen mag je niet meenemen. Je mag wel noteren welk antwoord je hebt gegeven per meerkeuzevraag. 6. Na het tentamen hangen de goede antwoorden voor het mc deel op het prikbord op de tweede etage van het Psychologiegebouw. De antwoordsleutel wordt ook op Blackboard gezet. De essayvragen worden nagekeken en omdat er veel studenten zijn duurt dat een paar weken. De uitslag wordt op het prikbord bekendgemaakt. Tentamens: aanmelding Voor tentamens moet je je (behalve als je aanschuifstudent bent) aanmelden via Studieweb met behulp van je UvA collegekaartnummer en je password. Hierna volgt de precieze instructie. Als je niet correct bent ingeschreven bij de UvA kun je je niet aanmelden. Zorg dat je inschrijving en betaling in orde is (via SIC, ). Stap 1 Ga naar Studie web Stap 2 Klik op inloggen Studieweb Stap 3 Log in Dit is dezelfde login die je gebruikt voor je webmail en voor Blackboard. Als je je login niet (meer) hebt kun je een nieuwe ophalen bij een van de computercentra (b.v. boven de mensa, Roetersstraat 11) op vertoon van je collegekaart. Stap 4 Klik op Aanmelden tentamens Stap 5 Vul de administratie code PSY in Stap 6 Klik op zoeken Je krijgt nu een overzicht te zien van de tentamens waarvoor je je kunt inschrijven.

8 - 8 - Let op: het kan zijn dat er voor een tentamen meerdere opties zijn. De verschillende opties zijn de verschillende plaatsen waar het tentamen afgenomen wordt. We raden je aan om eerst de verschillende locaties te bekijken, voordat je op aanmelden klikt. Stap 7 Selecteer met de muis de vakcode van het tentamen waarvoor je je wilt inschrijven. Rechts in beeld verschijnt informatie over het tijdstip van het tentamen, en daar kun je ook zien of er nog plek is op de locatie van jouw keuze. Stap 8 Noteer voordat je op aanmelden klikt locatie en tijd van tentamen in je agenda Stap 9 Klik op aanmelden Je ziet nu rechts in beeld of de aanmelding wel of niet gelukt is. Indien mislukt is de locatie van jouw keuze waarschijnlijk vol. Als dat zo is moet je een andere locatie kiezen. Stap 10 Log uit Stap 11 Controleer je studentenmail Je ontvangt namelijk in je mail een bevestiging van je aanmelding. Komt deze bevestiging niet, dan is er iets misgegaan. Als je je studentenmail niet leest omdat je al een eigen adres hebt, laat dan je mail doorsturen naar je eigen account. Dit kun je doen door via het UvA web je studentenmail te openen (zelfde login als studieweb). Ga via options naar settings en vul bij forwarding je e- mail adres in en druk op save changes.vergeet niet uit te loggen. Uitschrijven voor een tentamen? Wil je uitschrijven voor een tentamen volg dan bovenstaande procedure maar kies dan na het inloggen de optie Lijst/afmelden tentamens. Tentamens: veelgestelde vragen (en antwoorden) Ik was ziek tijdens een van de deeltoetsen. Verlies ik dan alles? Studenten die wegens een aantoonbare overmachtsituatie niet kunnen deelnemen aan een deeltentamen, kunnen dit melden bij de Studieadviseur. In bijzondere gevallen zal de kans worden gegeven een deeltoets te herkansen. Hierover wordt pas besloten nadat alle deeltentamens van een studieonderdeel zijn afgenomen. Bij de eerste semestervakken is dit dus pas aan de orde na de kerstvakantie! Doordat er een draadbreuk was heb ik uren vastgezeten in de trein waardoor ik mijn tentamen gemist heb. Mag ik het snel alsnog doen? Helaas, de student is er zelf verantwoordelijk voor tijdig aanwezig te zijn. Het maken van een goed tentamen kost veel tijd en er wordt geen mogelijkheid geboden voor tussentijdse extra kansen, behoudens de mogelijkheid die in de vorige vraag aan de orde is geweest. Moet ik echt alle opdrachten van het digitale werkboek doen? Als je ze niet doet of niet allemaal mis je punten en moet je dat compenseren door je tentamen beter te maken. Het is dus niet verplicht maar wel in je eigen voordeel om alle opdrachten te maken. Waarom kan ik alleen herkansen in de zomer? De opleiding heeft een nu-of-nooit karakter waarbij alles in het werk wordt gesteld om studenten tijdens de cursus te laten werken en uitstelgedrag tegen te gaan. Alleen door regelmatig te werken profiteer je optimaal van het onderwijs en van de opbouw die de propedeuse kent. Herkansingen leiden tot uitstelgedrag en tot een domino-effect: het voorbereiden van een herkansing gaat ten koste van nieuwe vakken. Als je gewoon regelmatig studeert en aan alles meedoet is het heel goed mogelijk om alles te halen en de zomer vrij te hebben. Daarnaast geldt dat het maken van een goed tentamen zeer veel werk met zich meebrengt. Daarom beperkt de opleiding zich tot een uitgebreid systeem van digitale toetsing (werkboek) en deeltoetsen met herkansingen in de zomer. Ik had een hele goede score in het digitale werkboek maar ben toch gezakt. Waarom vervalt die score dan bij de herkansing? Omdat we willen dat je tijdens de cursus ook hard werkt aan de leerstof en niet alleen aan het digitale werkboek. Het digitale werkboek is bedoeld om je tijdens de cursus te stimuleren ook dagelijks aan de tentamenvoorbereiding te werken.

9 - 9 - Ik heb bij één deeltoets een te lage score gehaald. Wat nu? Moet ik dan ophouden met het vak? In principe ben je dan gezakt voor het onderdeel en aangewezen op de herkansing. Zeker als het bij de eerste of tweede deeltoets is gebeurd in het eerste semester (waar je 4 deeltoetsen doet) raden we je aan de andere deeltoetsen toch te doen en door te gaan met leren. Overigens is de ondergrens erg laag (iets minder dan een 4) zodat we er zeker van zijn dat iedereen die de stof bijhoudt die ondergrens gemakkelijk haalt. Moet je je, als je een los vak wilt doen toch voor het hele samengestelde vak aanmelden? Je meldt je altijd aan voor het hele vak of de hele deeltoets en krijgt dan bij het tentamen beide tentamenboekjes waarna je alleen dat deel invult dat op jou van toepassing is. Je levert wel beide boekjes weer in. Ik doe niet mee met de opdrachten in het digitale werkboek. Klopt het dat ik dan dus geen 10 kan halen? Dat klopt. De opdrachten in het digitale werkboek tellen mee voor je eindcijfer. Als je ze niet doet moet het resultaat uit je deeltoetsen komen. Je moet het zo zien dat in dit systeem een eindcijfer altijd uit meer wordt opgebouwd dan uit de scores op de deeltoetsen. Ik ben ouderejaarsstudent en weet nu niet hoe het werkt ook omdat ik sommige stukken al af heb. Neem contact op met de studieadviseur. In principe zijn alle ouderejaarsstudenten apart op de hoogte gesteld maar wellicht heeft de informatie jou niet bereikt. Overzicht deeltoetsen propedeuse Psychologie 2010/ Deeltoets 1: Inleiding in de Psychologie en Onderzoeksmethoden & Statistiek 1 Deeltoets 2: Inleiding in de Psychologie en Onderzoeksmethoden & Statistiek 1 Deeltoets 3: Cognitieve Psychologie en Onderzoeksmethoden & Statistiek 1 Deeltoets 4: Cognitieve Psychologie en Onderzoeksmethoden & Statistiek 1 Toets 5: Ontwikkelingspsychologie Deeltoets 6: Sociale en A&O psychologie Deeltoets 7: Sociale en A&O psychologie Deeltoets 8: Klinische en Biologische Psychologie, Deeltoets 9: Klinische en Biologische Psychologie, uur uur uur uur uur uur uur uur uur

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE Inleiding in de Psychologie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE Inleiding in de Psychologie - 1 - EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2008-2009 Meerkeuzevragen worden 1 (goed) of 0 (fout) gescoord. De beoordeling voor de essayvragen wordt per tentamen aangegeven. Bij de meerkeuzevragen

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2015-2016 Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen, waarvan de verplichte bijeenkomsten Practicumgroepen Wetenschappelijk Denken/VRT

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen,

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2014-2015 Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen, waarvan de verplichte bijeenkomsten Practicumgroepen Wetenschappelijk Denken/VRT

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak inzake het beroep van dhr. x, hierna te noemen appellant, van 20 februari 2011, ontvangen 28 februari 2011, tegen het besluit d.d. 9 februari 2011 van de examencommissie

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Bachelor-masterstructuur 2 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 4. Numerus fixus 7 5. Collegegeld

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Geneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Opleiding Geneeskunde Nieuwe richtlijnen Bonuspunten toetsing in het AMCurriculum 2010 Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Afdeling Onderwijs

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Artikel A.3.8 Inzagerecht en Nabespreking. Geachte decaan, beste Edward,

Artikel A.3.8 Inzagerecht en Nabespreking. Geachte decaan, beste Edward, Decaan Prof. dr. E.H.F. de Haan Vendelstraat 7 1012 XX Amsterdam Nieuwe Doelenstraat 15 1012 CP Amsterdam (020) 525 6347 fmg@studentenraad.nl studentenraad.nl/fmg Datum 29 april 2014 Contactpersoon Dewi

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Handleiding VerkiezingsAcademie stembureauleden, voorzitters en tellers Tweede Kamerverkiezing maart 2017

Handleiding VerkiezingsAcademie stembureauleden, voorzitters en tellers Tweede Kamerverkiezing maart 2017 Handleiding VerkiezingsAcademie stembureauleden, voorzitters en tellers Tweede Kamerverkiezing maart 2017 Inhoudsopgave Pagina Inloggen 3 Uitnodiging accepteren 4 Inloggen met account 5 De cursus 6 Introductie

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart.

De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart. Beste bachelorstudent, De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart. Voor ons een goede gelegenheid je te informeren over onderwerpen binnen het onderwijsprogramma en/of met betrekking

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Toetsregeling Klinische Vraagstukken

Toetsregeling Klinische Vraagstukken Toetsregeling Klinische Vraagstukken Bacheloropleidingen Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf september 27. Begripsbepaling De tentamens Klinische vraagstukken niveau t/m 5 bestaan

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en deze praktische regels gaat de

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6

Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6 Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6 Cursusjaar 1 Studiejaar

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 2012 pg. 1 Inhoudsopgave 1. MyEUR p. 3 2. Osiris p. 6 A. Inschrijven voor cursussen

Nadere informatie

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW.

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Examencommissie Van de examencommissie Bestuurskunde maken alle wetenschappelijke personeelsleden, die onderwijs geven binnen de opleiding

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2011-2012 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken tweede semester Vanaf maandag 17 januari (00.00 uur) t/m dinsdag 25 januari (24.00 uur) 2011 kunt u

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Bachelor-masterstructuur 2 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 4. Numerus fixus 7 5. Collegegeld

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Handleiding toetsing voor studenten Instituut voor Interdisciplinaire Studies

Handleiding toetsing voor studenten Instituut voor Interdisciplinaire Studies Handleiding toetsing voor studenten Instituut voor Interdisciplinaire Studies Studiejaar 2012-2013 1 Inleiding Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) kent een aantal regels rondom toetsen

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Toetsregeling MGZ-Lijntentamen

Toetsregeling MGZ-Lijntentamen Toetsregeling MGZ-Lijntentamen Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 3 augustus 27. ) Begripsbepaling Jaren, semesters en kwartalen Jaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2017-2018 INHOUD Inleiding pag 1 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Organisatie opleiding Programma propedeuse Bindend studieadvies

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 3 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats apellant], appellant tegen examinator Politiek en Politieke Wetenschap,

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de XXX, appellant tegen XXX als examinator voor het vak Encyclopedie van de Rechtswetenschap,

Nadere informatie

Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CT)

Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Facultaire tentamenprocedure FSW voor studenten Inhoud

Facultaire tentamenprocedure FSW voor studenten Inhoud Facultaire tentamenprocedure FSW voor studenten Inhoud Inleiding... 2 Vóór het tentamen... 2 Aanmelding usis... 2 Afmelden voor een tentamen... 3 Studenten met een voorziening... 3 Mail aan alle voorzieningenstudenten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Bachelor Propedeuse

Hoofdstuk 2. Bachelor Propedeuse Hoofdstuk 2 Bachelor Propedeuse 1. Functies van de bachelor-propedeuse De propedeuse heeft een oriënterende, een selecterende en een verwijzende functie. Aan de oriënterende functie wordt inhoud gegeven

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Frequently Asked Questions: Digitale Systemen

Frequently Asked Questions: Digitale Systemen 1 Frequently Asked Questions: Digitale Systemen Studentenportaal Waar vind ik mijn RU-email?... 2 Kan ik direct inloggen in mijn RU-email?... 3 Hoe stuur ik mijn RU-email door naar mijn privé-emailadres?...

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 3.4 Roostervoorbeeld 6

INHOUDSOPGAVE. 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 3.4 Roostervoorbeeld 6 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Bachelor-masterstructuur 2 3. Deeltijdinschrijving 2 3.1 Studiebelasting 3 3.2 Onderwijs; de combinatie met werk 3 3.3 Studieprogramma 3 3.4 Roostervoorbeeld 6 4. Numerus

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student. - Inschrijven op toetsen -

Handleiding Osiris Student. - Inschrijven op toetsen - Handleiding Osiris Student - Inschrijven op toetsen - Juli 2011 Versie 0.2 Functioneel Beheer OsirisVolg INHOUDSOPGAVE Introductie 3! Inschrijven op toetsen 3! Inschrijfperiode 3! Osiris Student 3! Inloggen

Nadere informatie

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Geneeskunde Tentamen blok Datum Tijd : naam van blok : datum van afname tentamen : met RD: zonder RD: Op dit voorblad vindt u belangrijke informatie over het tentamen. Voordat u met het tentamen

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Deeltijdopleiding

Hoofdstuk 12. Deeltijdopleiding Hoofdstuk 12 Deeltijdopleiding Overzicht Deeltijdopleiding Bachelor Psychologie Eerste en tweede studiejaar: propedeuse Zesjarig programma Voorbereidende statistiek Inleiding in de Psychologie Psychofysiologie

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2006-2007 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3. Doel en

Nadere informatie

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE INHOUD 1. WAAROM OSIRIS STUDENT?...1 2. HOE KRIJG JE TOEGANG TOT OSIRIS STUDENT?...1 3. HOE VEILIG IS OSIRIS STUDENT...3 4. WAT IS DE RELATIE MET SOLIS (STUDENTS

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken eerste semester Vanaf dinsdag 6 juli (24.00 uur) tot maandag 30 augustus (24.00 uur) 2010 kunt u zich

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Workshop Studentenportal t.b.v. Tilburg School of Humanities

Workshop Studentenportal t.b.v. Tilburg School of Humanities Workshop Studentenportal t.b.v. Tilburg School of Humanities Workshop Studentenportal Inhoud Workshop Studentenportal... 2 Inleiding... 3 Begrippen... 3 De Studentenportal... 3 Blackboard... 3 Elektronische

Nadere informatie