Secure FTP Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secure FTP Handleiding"

Transcriptie

1 Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2

2 Content 1 Inleiding Onderhoud van dit document Doelgroep van dit document Opbouw van deze handleiding 5 2 Secure FTP netwerkvarianten en infrastructuur Twee netwerkvarianten Secure FTP via internet Secure FTP via IP-VPN Infrastructuur 8 3 Beveiliging Inleiding Versleutelde versturing van bestanden via TLS Authenticatie door middel van certificaten Toegang met gebruikersnamen en wachtwoorden Beheer van gebruikersnaam en wachtwoord 13 4 Naamgeving van de bestanden en het routeermechanisme Inleiding Secure FTP bestandsnaam conventie Ontvangen van verschillende typen bestanden Meerdere bestemming id's (optioneel) 15 5 Uitwijk- en back-up voorzieningen Standaard situatie Scenario bij lokale problemen Scenario bij netwerk uitval op de primaire locatie Scenario bij een totale uitval van de primaire locatie 17 6 Inrichten van uw netwerk Inrichten van de firewall Inrichten van de FTP cliënt op uw omgeving Inrichten van het netwerk voor gebruik van de test/acceptatie omgeving 18 7 Aanvragen en installeren van een certificaat Inleiding De procedure Voorbereiding Onderhoud Het aanvragen van een certificaat Het ophalen van het certificaat Het exporten van het certificaat Het importeren van het certificaat in uw Secure FTP cliënt Het ophalen van het Equens server certificaat (CA root certificaat) Het importeren van het Equens certificaat in uw Secure FTP cliënt Intrekken van het cliëntcertificaat ('revoken') Het ophalen van 'Certification Revocation List' Vernieuwen cliëntcertificaat 41 8 Testen van uw aansluiting 42 FINAL Version Januari-2015 Page 2 of 73

3 8.1 Inleiding Onderscheid in drie type testen Connectietest Kenmerken en randvoorwaarden van de connectietest Uitvoeren van de connectietest Filetransfer test Kenmerken en randvoorwaarden van de filetransfer testen Uitvoering van de filetransfer test Processing testen Kenmerken en randvoorwaarden van de processing testen Aanvragen van de processing testen FTP commando s Het opzetten van een sessie Het wachtwoord aanpassen De data uitwisseling 46 9 Wijzigen van het wachtwoord Inleiding Specificaties van het wachtwoord Geldigheidsduur van het wachtwoord Werkwijze wijzigen van het wachtwoord Versturen van bestanden Inleiding Handmatig versturen van bestanden Geautomatiseerd versturen van bestanden Binair versturen van bestanden Ophalen van bestanden Inleiding Handmatig ophalen van bestanden Geautomatiseerd ophalen van bestanden Binair ophalen van bestanden Outputmelding per Werken met gecomprimeerde bestanden Inleiding Randvoorwaarden m.b.t. het gehanteerde compressieprogramma Binair versturen van bestanden Versturen en ophalen van gecomprimeerde bestanden Randvoorwaarden Ophalen van gecomprimeerde bestanden Randvoorwaarden Kenmerken Ondersteunende processen: vragen en wijzigingen Beschikbaarheid Secure FTP Contactinformatie afdeling Technical Support Informatie op de website van Equens Het doorgeven en wijzigen van specificaties Wijzigen van aansluitvorm Beëindigen van de aansluiting Wijzigen van verwerkingsafspraken Beëindigen van verwerkingsafspraken 56 FINAL Version Januari-2015 Page 3 of 73

4 Annex 1 Relatie tussen naamgevingsconventie Secure FTP en interface beschrijving 'oude' I-Connect 57 Annex 2 Instructies voor de cliënt WS_FTP 58 FINAL Version Januari-2015 Page 4 of 73

5 1 Inleiding In deze handleiding vindt u informatie over Secure File Transfer van Equens, met name de Secure FTP aansluitvorm. 1.1 Onderhoud van dit document Onderhoud en beheer van dit document ligt bij Equens Corporate IT Middleware Management department. Wijzigingen en publicatie van dit document vindt uitsluitend plaats vanuit deze afdeling. Nieuwe versies van dit document worden als PDF bestand beschikbaar gesteld. Wanneer een nieuwe versie uitkomt, stuurt Equens de klant via een notificatie. De aankondiging wordt verstuurd naar het adres dat is opgegeven op het Service Request Formulier Secure FTP. Uw reactie betreffende onduidelijkheden of onjuistheden in deze handleiding stellen wij zeer op prijs. Stuur uw reacties naar de afdeling Technical Support van Equens (contact gegevens treft u aan in hoofdstuk 13, Ondersteunende processen: vragen en wijzigingen). 1.2 Doelgroep van dit document Deze handleiding is primair bedoeld voor diegenen die zich bezig houden met de implementatie van een aansluiting op Secure FTP en het gebruik daarvan: zoals netwerkspecialisten, functioneel en technisch ontwerpers en beheerders, ICT-architecten en FTP-programmeurs. Let op: Equens heeft de Secure File Transfer aansluitvorm de naam Secure FTP gegeven, niet te verwarren met SFTP (FTP met het SSH protocol). 1.3 Opbouw van deze handleiding Deze handleiding is ingedeeld in drie delen, waarin wordt uiteengezet: Hoe de aansluiting met Secure FTP is ingericht Wat u moet doen om een verbinding te maken Wat de terugkerende handelingen zijn Hieronder worden deze drie delen nader toegelicht. In het eerste deel wordt beschreven hoe Equens de aansluiting met Secure FTP heeft ingericht. Dit deel beslaat de hoofdstukken 2 t/m 5, waarin u kunt lezen: Met welke netwerkvarianten u kunt verbinden naar Secure FTP Hoe de beveiliging werkt De wijze waarop het systeem op basis van de bestandsnamen uw gegevens routeert naar hun bestemming Hoe Equens backup en uitwijk heeft ingericht In het tweede deel wordt ingegaan op wat u eenmalig moet doen, om uw data bestanden voortaan aan te leveren met Secure FTP. Dit deel beslaat de hoofdstukken 6 t/m 8, waarin u kunt lezen: De technische aspecten van het aansluiten (inrichten van uw netwerk) Het aanvragen en installeren van een certificaat Het testen van uw aansluiting In het derde deel wordt ingegaan op activiteiten die steeds opnieuw terugkomen. Dit deel beslaat de hoofdstukken 9 t/m 13, waarin u kunt lezen: FINAL Version Januari-2015 Page 5 of 73

6 Hoe u uw wachtwoord kunt wijzigen Hoe u bestanden instuurt Hoe u bestanden ophaalt Hoe u om dient te gaan met gecomprimeerde bestanden Hoe u vragen en/of wijzigingen doorgeeft Omdat elke FTP cliënt weer anders werkt, kunnen we geen algemeen geldige beschrijving geven. We hebben daarom in bijlage 2 een voorbeeld geschreven voor de WS_FTP client. FINAL Version Januari-2015 Page 6 of 73

7 2 Secure FTP netwerkvarianten en infrastructuur 2.1 Twee netwerkvarianten Ten behoeve van Secure FTP kan er gebruik gemaakt worden van twee netwerkvarianten: Secure FTP via internet Secure FTP via een private IP-VPN De beveiliging wordt applicatief geregeld via FTP met TLS en sterke encryptie. Een verbinding via internet heeft het voordeel dat hoge transfersnelheden mogelijk zijn en bovendien, wanneer u toch al over een internetverbinding beschikt zullen uiteraard ook de kosten lager zijn. Indien u kiest voor een robuustere verbinding is de private IP-VPN een goede oplossing, hier zijn echter extra kosten aan verbonden. Deze worden veroorzaakt door het beheer van de IP-VPN door de provider van de verbinding. Daarnaast valt deze aansluiting binnen Equens niet onder de standaard netwerkvarianten en zal gerealiseerd worden in projectvorm. Ook hiervoor zullen extra kosten worden berekend. De twee netwerkvarianten worden in de nu volgende paragrafen behandeld Secure FTP via internet Deze netwerkvariant heeft zowel de voorkeur van Equens als van de meeste gebruikers. De kenmerken zijn: De snelheid van de filetransfers is afhankelijk van de bandbreedte van uw internet verbinding NB: Bij gebruik van het internet is doorgaans de beschikbare bandbreedte niet gegarandeerd De beveiliging van uw infrastructuur die gekoppeld is aan het internet is uw verantwoordelijkheid, waarbij vanuit Equens het gebruik van firewalls nadrukkelijk wordt aanbevolen Secure FTP via IP-VPN Voor banken en grote bedrijven heeft Equens de mogelijkheid om via een IP-VPN aan te sluiten. Deze IP-VPN is gebaseerd op een dedicated netwerk en heeft dus geen relatie met internet. Daarnaast zijn er afspraken te maken over bandbreedte garanties en beschikbaarheid. Een dergelijke verbinding heeft daarmee ook een ander veiligheids niveau. De IP-VPN verbinding is te schalen van 128 Kb/seconde tot 155 MB/seconde. Dit type verbinding kan ook interessant zijn als u meerdere soorten verkeer uitwisselt met Equens. Technisch gesproken is een aansluiting op een dergelijke verbinding sterk te vergelijken met een aansluiting op het internet. Gelet op het feit dat deze verbindingen altijd maatwerk zijn, wordt voor verdere informatie verwezen naar de afdeling Technical Support en zal er in deze handleiding niet verder op worden ingegaan. FINAL Version Januari-2015 Page 7 of 73

8 2.2 Infrastructuur Bij het aansluiten op Secure FTP zal de infrastructuur er globaal uitzien zoals in onderstaande figuur is weergegeven: Afbeelding 1: Infrastructuur voor een Secure FTP verbinding FINAL Version Januari-2015 Page 8 of 73

9 3 Beveiliging 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de beveiliging van uw gegevens en de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Afspraken en technische voorzieningen zorgen ervoor dat uw gegevens met Secure File Transfer altijd beveiligd zijn. Bij beveiliging gaat het om de volgende aspecten: Authenticiteit Authenticiteit wordt geregeld door middel van: Certificaatverificatie en validatie Controle op de gebruikersnaam en het wachtwoord Vertrouwelijkheid Vertrouwelijkheid over de publieke én interne verbindingen wordt gewaarborgd door het gebruik van FTP met Transport Layer Security (TLS), ook bekend als FTP Secure of FTPs met TLS. Integriteit Integriteit van de te transporteren data wordt gewaarborgd via het hashing mechanisme van TLS (digitale handtekening). Autorisatie Autorisatie wordt geregeld door middel van: Controle op de gebruikersnaam en het wachtwoord Controle op afgesloten verwerkings contracten 3.2 Versleutelde versturing van bestanden via TLS Met Secure FTP wisselt u via FTP met TLS bestanden uit die vertrouwelijke informatie kan bevatten. FTP met TLS lijkt qua gebruik erg op gewoon FTP, een belangrijk verschil is dat alle vertrouwelijke informatie via TLS geëncrypt wordt. De cliënt en server regelen dit automatisch voor u. Deze encryptie geldt zowel voor de gebruikersnaam en het wachtwoord dat nodig is om aan te loggen, als voor de bestanden die via FTP met TLS verstuurd worden. Standaard worden de volgende sterke "cipher suites" door Equens geaccepteerd, tenzij onderling anders is overeengekomen: RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA Let op: TLS v1.0 is het voorkeurs beveiligingsprotocol. Een groot voordeel van deze manier van beveiliging is dat de beveiliging end-to-end is: van cliënt tot server. De data is niet alleen geëncrypt over het publieke deel van het netwerk, maar ook over de interne netwerken van de klant en Equens. Een bijkomend voordeel van deze manier van beveiliging, is dat de netwerkkoppeling tussen de klant en Equens niet meer apart beveiligd hoeft te worden. Men kan in principe over elk gewenst netwerk insturen, inclusief internet. FINAL Version Januari-2015 Page 9 of 73

10 Afbeelding 2: De aansluiting via Secure FTP is end-to-end beveiligd via TLS FINAL Version Januari-2015 Page 10 of 73

11 3.3 Authenticatie door middel van certificaten Een belangrijk beveiligingsonderdeel van de Secure FTP infrastructuur is het gebruik van digitale certificaten. Zowel de Secure FTP cliënt als de Secure FTP server zijn uitgerust met certificaten ten behoeve van authenticatie. Deze authenticatie berust erop dat de cliënt en server elkaars certificaten alleen accepteren wanneer deze getekend is door de juiste (Equens) Certificate Authority. Voor de uitgifte van de certificaten wordt gebruik gemaakt van een PKI (Public Key Infrastructure) dienst van Kpn. Dit bedrijf hanteert zeer hoge standaarden voor de bouw en het beheer van PKI systemen. Ten behoeve van Equens heeft Kpn een private CA (Certificate Authority) opgezet. Private wil in dit verband zeggen dat er door deze CA alleen certificaten ten behoeve van de dienst Secure FTP (en Connect:Direct) worden uitgereikt. Andersom accepteert de dienst Secure FTP ook alleen klanten met certificaten die door deze CA zijn uitgereikt. Equens heeft de volledige controle over de certificaat uitgifte. Via een RA functie bepaalt Equens welke certificaat aanvragen worden goedgekeurd of afgekeurd. Ook kan Equens eerder goedgekeurde certificaten revoken, bijvoorbeeld bij een geïdentificeerd security risico of bij afloop van een contract. Meer informatie over de certificaten kan gevonden worden in de Equens Certificate Policy, te downloaden van onze website: (Support - Connectivity). In het geval dat uw security policy het niet toelaat om de Equens PKI certificaten te gebruiken, neem dan contact op met de afdeling Technical Support van Equens. FINAL Version Januari-2015 Page 11 of 73

12 Afbeelding 3: Certificaat verstrekking door Equens FINAL Version Januari-2015 Page 12 of 73

13 3.4 Toegang met gebruikersnamen en wachtwoorden Alleen u heeft toegang tot uw bestanden bij Equens. Uw bestanden zijn niet alleen beveiligd tijdens het transport naar en van Equens, maar vanzelfsprekend ook bij Equens. Equens garandeert dat haar klanten alleen toegang hebben tot hun eigen gegevens/data/bestanden. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat elke gebruiker zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven als hij toegang wil verkrijgen tot zijn mailbox. Het gebruik van de wachtwoorden is op de volgende manieren extra beveiligd: De contactpersoon ontvangt een combinatie van gebruikersnaam en een initieel wachtwoord van Equens in een beveiligde envelop. Equens activeert de gebruikersnaam en het wachtwoord pas na het ontvangen van een schriftelijke ontvangstbevestiging die is ondertekend door de contactpersoon De contactpersoon dient het initiële wachtwoord bij de eerste login te wijzigen. Wachtwoorden moeten minstens elke 35 dagen worden gewijzigd (nadat het initiële wachtwoord is gewijzigd). Zie voor meer informatie hoofdstuk 9, "Wijzigen van het wachtwoord" Wanneer een wachtwoord kwijt is geraakt, kan een nieuw wachtwoord alleen worden aangevraagd door de (geautoriseerde) contactpersoon (aanvragen via de afdeling Technical Support) NB: Een contactpersoon wordt door Equens als geautoriseerd beschouwt als diens naam en handtekening geregistreerd is via het Service Request formulier. De contactpersoon is verantwoordelijk om het wachtwoord niet te delen en is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de certificaten en gebruikersnaam/wachtwoord combinatie op de systemen van de klant. 3.5 Beheer van gebruikersnaam en wachtwoord De geregistreerde contactpersoon is verantwoordelijk voor het beheer van de gebruikersnaam en wachtwoord binnen de eigen organisatie. Toegang tot Secure FTP is alleen mogelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. In uw organisatie zal een beperkt aantal personen bevoegd zijn om Secure FTP te gebruiken, elk met een eigen gebruikersnaam. Equens staat het delen van één gebruikersnaam en wachtwoord onder meerdere personen niet toe. Hiermee wordt ongeautoriseerd gebruik en interne fraude voorkomen. Extra gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen via het 'Service Request Formulier SFT' aangevraagd worden. Dit formulier is te downloaden vanaf: (Support - Connectivity). FINAL Version Januari-2015 Page 13 of 73

14 4 Naamgeving van de bestanden en het routeermechanisme 4.1 Inleiding Wanneer u bestanden met Equens wilt uitwisselen via Secure FTP, dienen de bestandsnamen aan een specifieke naamgevingconventie te voldoen. Ingezonden bestanden worden op basis van de bestandsnaam binnen Equens gerouteerd naar het juiste verwerkende systeem. Equens kan ingezonden bestanden die niet aan de naamgeving voldoen niet routeren en niet verwerken. In deze gevallen ontvangt u een foutmelding per Secure FTP bestandsnaam conventie Binnen Secure FTP wordt de volgende standaard gehanteerd met betrekking tot de opbouw van de bestandsnamen: <SENDER>.<DESTINATION>.<TYPE>.<REFERENCE>.<EXTENSION> De afzonderlijke rubrieken zijn als volgt gedefinieerd: Rubriek Formaat Lengte Omschrijving <SENDER> HOOFDLETTERS Alfa-numeriek <DESTINATION> HOOFDLETTERS Alfa-numeriek <TYPE> HOOFDLETTERS Alfa-numeriek 1-8 Identificatie (routeeradres) van de inzender. Deze wordt door Equens toegekend en bekend gemaakt aan de klant. 1-8 Identificatie (routeeradres) van de bestemming. Bevat SFT als het bestand bestemd is voor een Equens systeem (geen 'INTERPAY' of 'EQUENS'). Als de bestemming buiten Equens is of geen SFT is, dan moet dit veld gevuld worden met de bestemmingsnaam zoals door Equens is toegekend. 1-8 Identificatie van het type bestand dat uitgewisseld wordt. Dit filetype bepaald de manier van verwerken door Equens. <REFERENCE> <EXTENSION> HOOFDLETTERS Alfa-numeriek HOOFDLETTERS Alfa-numeriek Een overzicht van de meest gebruikte type bestanden is te vinden in de Typetabel op (Support - Connectivity) 1-8 Een unieke alfa-numerieke bestandsreferentie die door de Inzender is toegekend. Het veld moet beginnen met een letter en per inzender binnen 35 dagen uniek zijn. 1-8 Toevoeging aan de bestandsnaam, bepaald door de aanleverende partij die het formaat van het bestand aangeeft. FINAL Version Januari-2015 Page 14 of 73

15 Tabel 1: Toelichting op de onderdelen van de bestandsnaam Belangrijke extensies zijn: TXT ('leesbare'/ascii data) DAT (binair) PDF (Adobe Acrobat Reader formaat, binair) XLS (Microsoft Excel formaat, binair) XML (Extensible Markup Language formaat, binair) ZIP (gecomprimeerde bestanden, binair) De extensie heeft geen invloed op de routering door Equens. Specificaties: Elk veld is verplicht met een punt als scheidingsteken De maximale lengte van een veld is acht tekens Voor de relatie tussen de huidige Secure FTP naamgevingconventie en de vroegere I-Connect interface met tokenfiles, wordt verwezen naar de bijlage "Relatie tussen naamgevingconventie Secure FTP en interface beschrijving 'oude' I-Connect". Hieronder een voorbeeld van een juiste bestandsnaam zoals verzonden is van <SENDER> R naar <DESTINATION> SFT: R SFT.CLIEOP.C TXT 4.3 Ontvangen van verschillende typen bestanden Een klant kan meerdere typen bestanden ontvangen via Secure File Transfer. Elk type zal dan verwerkt worden door een specifieke applicatie bij de klant. Hiervoor is een mechanisme bij de klant nodig om elk type bestand op basis van het veld <TYPE> naar de juiste applicatie te routeren. 4.4 Meerdere bestemming id's (optioneel) Uitsluitend in complexe gevallen (bijvoorbeeld wanneer een concern meerdere vestigingen heeft, die elk dezelfde type bestanden verwerken en daarbij dezelfde aansluiting delen) is het mogelijk dat Equens meerdere <DESTINATION> namen aan een klant verstrekt. De klant kan dan intern routeren op basis van de <DESTINATION> id in de bestandsnaam. Aan het aanvragen van een extra <DESTINATION> id kunnen extra kosten verbonden zijn, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Technical Support. FINAL Version Januari-2015 Page 15 of 73

16 5 Uitwijk- en back-up voorzieningen 5.1 Standaard situatie Equens heeft twee identieke omgevingen; een primaire locatie en een secundaire locatie, elk met backup faciliteiten. In de normale situatie heeft elke klant een FTP verbinding met de primaire locatie. Dit is in onderstaand schema te zien: Afbeelding 4: Route door Equens's omgeving, bij een normale situatie 5.2 Scenario bij lokale problemen Lokale problemen worden opgevangen door het dubbel uitgevoerd zijn van alle apparatuur op de primaire locatie. 5.3 Scenario bij netwerk uitval op de primaire locatie Wanneer er netwerk uitval is in de primaire locatie zal automatisch door het systeem de netwerk infrastructuur in de secundaire locatie gebruikt worden. Behalve een korte hik zal de klant hier niets van merken. FINAL Version Januari-2015 Page 16 of 73

17 Afbeelding 5: Route door Equens's omgeving, bij uitval van het netwerk op de primaire locatie 5.4 Scenario bij een totale uitval van de primaire locatie Indien de primaire locatie als geheel uitvalt, zal een procedure gestart worden om de secundaire locatie als uitwijklocatie op te brengen. Voor de verschillende netwerkvarianten zal via een aantal procedures ervoor gezorgd worden dat het FTP-verkeer naar de secundaire locatie wordt gerouteerd. Gedurende deze tijd zal er geen verbinding met Equens mogelijk zijn, na het opbrengen van de uitwijklocatie zal de klant niets merken en hoeft dus geen verdere aanpassingen te doen. Voor de downtijd wordt verwezen naar de Service Level Agreement (SLA) voor Secure FTP. Afbeelding 6: Route door Equens's uitwijkomgeving, bij uitval van de primaire locatie FINAL Version Januari-2015 Page 17 of 73

18 6 Inrichten van uw netwerk In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er moet gebeuren om op netwerkniveau verbinding te maken met Secure FTP. Nadat dat gebeurd is, is het mogelijk om op transportniveau te gaan werken met FTP-commando's en -programma's. Voor Secure FTP kan gebruik gemaakt worden van twee netwerkvarianten: Secure FTP via internet Secure FTP via een private IP-VPN De specificaties van deze netwerkvarianten zijn beschreven in hoofdstuk 2 Secure FTP netwerkvarianten en infrastructuur. 6.1 Inrichten van de firewall Om gebruik te kunnen maken van Secure FTP in de productie omgeving dient u in de firewall TCP poort 21 en de poorten t/m open te zetten naar sft.equens.com ( ). Voor de test/acceptatie omgeving dienen dezelfde poorten opgezet te worden, maar dan voor: sftacc.equens.com (IP: ) NB: Indien u processing testen wilt uitvoeren (zie paragraaf 8.5 Processing testen ), moet u aansluiten op de test/acceptatie omgeving. De test/acceptatie omgeving is niet bedoeld voor vertrouwelijke data. Het gebruik van productie data is niet toegestaan op de test/acceptatie omgeving. 6.2 Inrichten van de FTP cliënt op uw omgeving Het gebruik van de FTP cliënt kan op twee verschillende manieren worden gedaan, interactief via GUI schermen of batch-gewijs, meestal via een script. Voor de installatie en configuratie van de FTP cliënt en het gebruik van de certificaten dient u de handleiding van desbetreffende FTP cliënt te raadplegen. De FTP server is geconfigureerd voor FTP Passive Mode en voor explicit SSL/TLS. Zie de documentatie van uw FTP cliënt voor meer details. Omdat elke FTP cliënt weer anders werkt, kunnen we geen algemeen geldige beschrijving geven. We hebben een voorbeeld beschreven voor een veel gebruikte FTP cliënt (WS_FTP), deze kunt u terugvinden in bijlage Inrichten van het netwerk voor gebruik van de test/acceptatie omgeving De Equens File transfer omgeving bestaat uit twee omgevingen: de test/acceptatie omgeving en de productie omgeving. Het is niet toegestaan om testen uit te voeren in de productie omgeving, zie paragraaf 8.5 Processing testen voor meer informatie. Voor het gebruik van de test/acceptatie omgeving dient u een set aparte afspraken te maken met desbetreffende verwerkingsafdeling. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Technical Support. Op de test/acceptatie omgeving mag GEEN productie data gebruikt worden. U dient te testen met test/dummy data. FINAL Version Januari-2015 Page 18 of 73

19 7 Aanvragen en installeren van een certificaat 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk laten we zien hoe u een certificaat (ook 'Digital ID' genoemd) verkrijgt bij Equens en deze installeert in uw Secure FTP cliënt De procedure In grote lijnen is de procedure als volgt: Om het cliëntcertificaat te installeren: U ontvangt de URL en de "Certificate Enrollment PIN" (enrollment code) U vraagt het cliëntcertificaat aan bij Equens via uw browser U haalt het certificaat op bij Equens via uw browser U exporteert het certificaat vanuit uw browser U importeert het certificaat in uw Secure FTP cliënt U installeert/importeert het Equens CA root certificaat in uw Secure FTP cliënt In de volgende paragrafen wordt besproken hoe u de procedure uitvoert. Certificaat Probleem Internet Explorer Sinds kort kunt u problemen ondervinden bij het installeren van certificaten met Internet Explorer. IE staat niet meer toe certificaten te downloaden die niet als vertrouwde basiscertificeringsinstantie zijn aangegeven. U kunt eenvoudig het root CA toevoegen aan de vertrouwde basiscertificeringsinstanties in IE door het root CA te downloaden van het digital id center. Kies daarvoor op de website voor: INSTALL CA, kies open. IE Start daarop een wizard om het certificaat te plaatsen. LET OP! Laat de wizard het certificaat niet automatisch plaatsen maar kies voor handmatige installatie. Selecteer de map: vertrouwde basiscertificeringsinstanties. Klik op ok. De wizard installeert nu de root CA op de juiste plek. IE weet nu dat dit certificaat gedownload kan worden. U kunt nu met uw pincode het certificaat ophalen onder de optie: PICK UP ID FINAL Version Januari-2015 Page 19 of 73

20 7.1.2 Voorbereiding Het is belangrijk dat, voordat u de procedure aanvangt, u aandacht besteed aan de volgende aspecten: Keuze van de aanvrager Bepaal eerst op welke medewerkers naam u het certificaat aanvraagt, want het certificaat is gekoppeld aan de persoon die het aangevraagd heeft! Dit is de enige persoon die het certificaat kan verlengen en intrekken ("revoken"). Wanneer de persoon aan wie het certificaat is uitgereikt het bedrijf verlaat, zal het nodig zijn een nieuw certificaat aan te vragen. Houd hiermee rekening bij het bepalen op wie zijn/haar naam het certificaat wordt aangevraagd. FINAL Version Januari-2015 Page 20 of 73

21 Keuze van het adres Het certificaat kan alleen opgehaald worden met de PC waarmee het is aangevraagd. Zorg dus dat u uw kan benaderen op of bij dezelfde PC als waarmee u het certificaat aanvraagt. Een productie certificaat is twee jaar geldig en test certificaten zijn één jaar geldig. Een waarschuwing zal naar dit adres verstuurd worden wanneer uw certificaat dreigt te verlopen (vanaf 30 dagen voor verlopen van het certificaat). Het overzetten van de certificaten naar de FTP machine Indien de machine waar de FTP-cliënt actief wordt een andere is dan de machine waarmee de certificaten zijn opgehaald, moeten het geëxporteerde cliëntcertificaat en het opgehaalde Equens CA root certificaat worden overgezet. De encryptie van het cliëntcertificaat gedurende transport moet gedaan worden met een wachtwoord dat alleen bekend is bij de persoon die het cliëntcertificaat heeft aangevraagd. Keuze van de browser De werkwijze en de screenshots in deze handleiding zijn gebaseerd op het gebruik van Microsoft Internet Explorer. Equens levert geen support bij problemen met andere browsers dan Microsoft Internet Explorer. Potentiële foutmelding Het kan voorkomen dat u de foutmelding "Error 1B6 occured. You may need to install OnSiteMSI" krijgt. Op de website https://cert.managedpki.com/services/interpaynederlandbv001/client/help/index.html, 'Support', 'Updates', 'OnsiteMSI error' kunt u een bestand downloaden met het OnSiteMSI bestand en een installatiehandleiding. Het kan voorkomen dat u de foutmelding "Error 1B6 occured" krijgt (zonder een melding over OnSiteMSI), in dit geval kunt u onderstaande handelingen uitvoeren. In de Internet Explorer klik op "Tools - Internet options - Security - Trusted sites" knop "Sites". Voeg de volgende websites toe (zorg dat de "Require server verificaction" optie uit gevinkt is): *.managedpki.com Cert.managedpki.com Converteren van certificaten Sommige cliënts kunnen het standaard geëxporteerde formaat niet lezen. Het certificaat moet dan geconverteerd worden. Kijk bij de 'Frequently asked questions - Connectivity services' op voor meer informatie Onderhoud Het veiligstellen van uw certificaat Het is aan te raden dat het geëxporteerde cliëntcertificaat wordt veiliggesteld tegen ongeoorloofd gebruik. Maak daartoe een (encrypte) backup op een externe drager en berg deze veilig op. Equens kan een cliëntcertificaat niet opnieuw uitgeven. Wanneer het certificaat verloren gaat en nog geldig is, dan dient u het certificaat in te trekken ("revoken") en een nieuw certificaat aanvragen met de originele enrollment code. Het tijdig verlengen van uw certificaat Een productie certificaat is twee jaar geldig (een test certificaat is één jaar geldig). Wanneer het certificaat dreigt te verlopen, wordt u per gewaarschuwd (vanaf 30 dagen voor het verlopen van het certificaat). FINAL Version Januari-2015 Page 21 of 73

22 Wanneer de originele computer die gebruikt is voor het aanvragen van het certificaat en het certificaat op die computer nog beschikbaar zijn, kan het certificaat door uzelf verlengd worden. Volg de instructies in de ontvangen verlengings en de instructies op de KPN website. Is de originele computer niet meer beschikbaar, dan moet u een nieuw certificaat aanvragen zoals in hoofdstuk 7.2 is beschreven. 7.2 Het aanvragen van een certificaat Nadat uw Service Request Formulier door Equens is verwerkt, ontvangt u een URL en een "Certificate Enrollment PIN" (enrollment code) voor de CA website (PKI Portal) van Equens. Met deze enrollment code kunt u een cliëntcertificaat (ook "Digital ID" genoemd) aanvragen bij Equens. NB: Per 16 oktober 2006 opereert Interpay onder de naam Equens. Echter, de PKI omgeving bij KPN staat voorlopig nog op naam van Interpay Nederland. In de URL die u ontvangt, als in de adresbalk van de browser, ziet u dus nog /InterpayNederlandBV/ staan. Stap 1 Neem de URL over in de adresbalk van uw browser URL Productie: https://cert.managedpki.com/services/interpaynederlandbv001/digitalidcenter.htm URL Test/Acceptatie: https://cert-test.managedpki.com/services/interpaynederlandbv/digitalidcenter.htm U krijgt dan het volgende scherm in beeld: NB: 'Digital ID' is een synoniem voor 'certificaat'. FINAL Version Januari-2015 Page 22 of 73

23 Afbeelding 7: De openingspagina met opties m.b.t. certificaten. FINAL Version Januari-2015 Page 23 of 73

24 Stap 2 Klik op de eerste optie, 'Enroll' U krijgt dan het volgende scherm in beeld: Afbeelding 8: Het formulier voor het aanvragen van een certificaat. FINAL Version Januari-2015 Page 24 of 73

25 Stap 3 Vul als volgt de contact- en identificatiegegevens in: - De naam van de aanvrager (alleen alfanumerieke karakters zijn toegestaan, diakritische etc. zijn niet toegestaan). Denk er aan dat het certificaat gekoppeld is aan de persoon die het heeft aangevraagd. Dit is de enige persoon die het certificaat kan verlengen of intrekken ("revoken"). Wanneer de persoon aan wie een certificaat is uitgereikt het bedrijf verlaat, zal het nodig zijn een nieuw certificaat aan te vragen. Houd hiermee rekening bij het bepalen op welke naam het certificaat wordt aangevraagd. - Het adres waarop u certificaat meldingen wilt ontvangen. De eerste melding die u op dit adres zal ontvangen is een bevestiging van de aanvraag. Een tweede zal de benodigde gegevens voor het ophalen van het certificaat bevatten. Een productie certificaat is twee jaar geldig (een test certificaat is één jaar geldig). Op dit e- mailadres zullen wij u waarschuwen wanneer uw certificaat dreigt te verlopen. Houd hiermee rekening bij het bepalen welk adres u invoert. - De toegangscode voor de CA website (ook bekend als de 'Certificate Enrollment PIN') heeft u gelijk met de URL ontvangen. Deze enrollment code dient u op een veilige plek te bewaren. - De 'Challenge Phrase'. De Challenge Phrase is hoofdlettergevoelig en mag geen interpunctie bevatten. De Challenge Phrase is een zin die u moet onthouden. U heeft deze zin weer nodig wanneer u het certificaat wilt verlengen of intrekken. Als u de Challenge Phrase niet meer weet en een nieuw certificaat wilt aanvragen, dan moet u een nieuw certificaat aanvragen. Als u het certificaat wilt intrekken en de Challenge Phrase niet meer weet, dan moet u contact opnemen met de afdeling Technical Support om uw certificaat te laten intrekken ('revoken'). Stap 4 Verstuur het formulier door op de knop 'Submit' te klikken U krijgt het onderstaande scherm te zien, waarmee om bevestiging wordt gevraagd of het ingevoerde adres correct is. Afbeelding 9: Het is belangrijk dat uw adres correct is ingevoerd. Stap 5 Geef aan of uw adres correct is ingevoerd Indien u op 'Cancel' klikt, krijgt u de kans het adres te corrigeren in het Enrollment formulier. Indien u op 'OK' klikt, wordt het formulier verwerkt. Vervolgens krijgt u het volgende scherm te zien en een melding van Microsoft Internet Explorer: FINAL Version Januari-2015 Page 25 of 73

26 Afbeelding 10: Een standaard beveiligingsmelding van Microsoft Internet Explorer. Stap 6 Klik op 'Yes' De aanvraag is nu voltooid. U krijgt onderstaand scherm in beeld. Hier wordt getoond dat een is verstuurd met instructies voor het installeren van het certificaat. Afbeelding 11: U ziet een verzoek om uw te bekijken. Wanneer u uw bekijkt, zal blijken dat u het volgende bericht heeft ontvangen: From: Send: woensdag 2 augustus :13 To: Janssen, Dhr. G.A. (Geert) Subject: Equens Digital ID request confirmation Dear G.A. Janssen, Thank you for requesting a Digital ID. Equens Nederland is processing your request, and will notify you when your Digital ID is ready. If you have questions about your application, please contact Equens Nederland by replying to this message. Afbeelding 12: U krijgt een ontvangstbevestiging per . FINAL Version Januari-2015 Page 26 of 73

27 De status is nu als volgt: Een Private Key is in de browser van deze computer aangemaakt U heeft een ontvangen waarin uw aanvraag wordt bevestigd Equens verwerkt uw aanvraag Na enige tijd ontvangt u een met instructies voor het installeren van het cliëntcertificaat met de pincode in die 7.3 Het ophalen van het certificaat Na het ontvangen van de bevestiging van uw certificaat aanvraag is het certificaat klaar om opgehaald te worden. Stap 7 Open het tweede bericht In dit bericht staan de gegevens die u nodig heeft om het certificaat op te kunnen halen. From: Send: woensdag 2 augustus :24 To: Janssen, Dhr. G.A. (Geert) Subject: Your Equens Digital ID is ready Dear G.A. JANSSEN, Equens SE has approved your Digital ID request. To assure that someone else cannot obtain a Digital ID that contains your personal information, you must retrieve your Digital ID from a secure web site using a unique Personal Identification Number (PIN). You can retrieve your Digital ID by following these simple steps: Step 1: Visit the Digital ID retrieval web page, at: https://cert.managedpki.com/services/interpaynederlandbv001/ client/nspickup.htm Step 2: In the form, enter your Personal Identification Number (PIN): Your PIN is: Step 3: Follow the instructions on the page to complete the installation of your Digital ID. If you have any questions or problems, please contact Equens SE by replying to this message. Afbeelding 13: De met instructies en pincode. FINAL Version Januari-2015 Page 27 of 73

28 Zoals in de mail is aangegeven, dient u de volgende stappen te volgen: Knip/plak de URL uit de in de adresbalk van uw browser Vul de pincode uit de in op het formulier dat in uw browser verschijnt Volg de instructies die in de browser gegeven worden Stap 8 Kopieer de URL en plak deze in de adresbalk van uw browser U krijgt dan het volgende scherm in beeld: Afbeelding 14: De pagina waarmee u uw certificaat ophaalt. FINAL Version Januari-2015 Page 28 of 73

29 Stap 9 Vul de pincode in die in de staat vermeld, en klik op 'Submit' Let op! U dient het certificaat op te halen met dezelfde PC als waarmee u het certificaat heeft aangevraagd, omdat deze de private key bevat die eerder is aangemaakt. Indien u dit niet doet, krijgt u de volgende foutmelding in beeld: Afbeelding 15: Foutmelding wanneer u een andere PC gebruikt. Wanneer het goed gaat krijgt u het volgende scherm te zien, een melding van Microsoft Internet Explorer. Deze melding geeft aan dat het cliëntcertificaat klaar is om geïnstalleerd te worden: Afbeelding 16: Een standaard beveiligingsmelding van Microsoft Internet Explorer. FINAL Version Januari-2015 Page 29 of 73

30 Stap 10 Klik op 'Yes' Het ophalen van het certificaat is nu voltooid. U krijgt onderstaand scherm in beeld, waarin u er op wordt gewezen dat het certificaat succesvol is geïnstalleerd op deze PC. Afbeelding 17: De bevestiging dat het certificaat is geïnstalleerd. 7.4 Het exporten van het certificaat Het certificaat is nu opgenomen in uw browser. U dient het van hieruit te exporteren, zodat u het kunt importeren in uw Secure FTP cliënt. Stap 11 Roep het dialoogvensters voor certificaten op Kies in het menu van de browser bij 'Extra' voor 'Options' U krijgt dan het volgende scherm te zien (de schermen kunnen afwijken ten opzichte van de schermen die u te zien krijgt, dit is afhankelijk van de versie Microsoft Internet Explorer die u gebruikt): FINAL Version Januari-2015 Page 30 of 73

31 Afbeelding 18: Via het Opties-scherm gaat u naar het scherm voor certificaten. Klik op de knop 'Certificates' U krijgt dan het volgende scherm te zien: Afbeelding 19: Het scherm waarmee u uw certificaten kan beheren in uw browser. FINAL Version Januari-2015 Page 31 of 73

32 Stap 12 Kies het juiste certificaat Klik op het certificaat dat u zojuist heeft geïnstalleerd. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien. Klik op 'Next' om verder te gaan. Afbeelding 20: Certificaat export scherm. Stap 13 Bevestig dat u het certificaat wilt exporteren In het volgende venster wordt gevraagd of u het certificaat wilt exporten met de private key (de private key is beveiligd met een wachtwoord). Het exporteren van de private key met het certificaat is verplicht, kies de optie 'Yes' en klik op 'Next'. Afbeelding 21: De private key van het certificaat exporteren. FINAL Version Januari-2015 Page 32 of 73

33 Stap 14 Geef de exportopties aan U moet nu enkele voorkeuren aangeven. Vink onder 'Personal Information Exchange' de volgende opties aan: Enable strong protection Hiermee kiest u voor een sterke beveiliging tijdens transport Delete the private key if the export is successful Het aanvinken van deze optie zal de private key verwijderen na het exporteren van het certificaat. Deze optie moet u alleen gebruiken als u zeker weet dat het certificate niet meer geëxporteerd hoeft te worden (zonder private key kan het certificaat niet verlengd ('renewal') worden). Let op: zolang de private key niet verwijderd is, is het voor iemand met toegang tot uw systeem mogelijk het certificaat te exporteren en te gebruiken! Klik vervolgens op 'Next'. Afbeelding 22: Belangrijke opties m.b.t. beveiliging. Stap 15 Voer een wachtwoord in In het volgende scherm dient u een wachtwoord in te voeren. U heeft dit wachtwoord weer nodig om het certificaat te kunnen importeren in uw Secure FTP cliënt. FINAL Version Januari-2015 Page 33 of 73

34 Afbeelding 23: Beveiliging met een wachtwoord. Stap 16 Sla het certificaat bestand op Geef vervolgens aan waar op de harddisk u uw certificaat wilt opslaan en onder welke naam het certificaat als.pfx bestand (met PKCS #12 formaat) opgeslagen moet worden. Afbeelding 24: Het opslaan van het certificaat op de harddisk. Stap 17 Rond het exporteren af Vervolgens krijgt u een overzicht van de door u ingevoerde specificaties met de mogelijkheid hier nog aanpassingen door te voeren door de 'Back' knop aan te klikken. Indien u tevreden bent, klikt u op 'Finish'. FINAL Version Januari-2015 Page 34 of 73

35 Afbeelding 25: Overzicht van de door u ingevoerde specificaties. U krijgt een bevestiging dat het exporteren succesvol is verlopen. Klik op 'OK' om verder te gaan. Afbeelding 26: De bevestiging dat het exporteren succesvol is verlopen. Vervolgens kunt u in de Microsoft Explorer het opgeslagen bestand terugvinden. Afbeelding 27: Het bestand in de Microsoft Explorer. Zorg ervoor dat als u het certificaat op een mobiel opslagmedium als een USB stick opslaat (indien mogelijk encrypted) u deze op een veilige locatie bewaard. Zorg er ook voor dat u kopieën van het certificaat die niet meer nodig zijn verwijderd of op een veilige locatie bewaard. 7.5 Het importeren van het certificaat in uw Secure FTP cliënt Voor het importeren van het certificaat in uw Secure FTP cliënt verwijzen wij u naar de handleiding van die specifieke cliënt. Als u een certificaat dient te converteren in een ander formaat, raadpleeg de 'Frequently asked questions' op de website van Equens (www.equens.com). FINAL Version Januari-2015 Page 35 of 73

36 7.6 Het ophalen van het Equens server certificaat (CA root certificaat) Door het importeren van het CA root certificaat in uw Secure FTP cliënt weten de computers van Equens dat uw computer te vertrouwen is. Nu moet u nog uw computer zo instellen dat het de Certifate Authority (CA) van Equens vertrouwt. Stap 18 Ga terug naar de openingspagina van het Digital ID Center Plak opnieuw de URL die u per post heeft ontvangen in de adresbalk van uw browser. U krijgt dan opnieuw het volgende scherm in beeld: Afbeelding 28: De openingspagina met opties m.b.t. certificaten. Stap 19 Kies de optie 'Install CA' Er wordt direct een download gestart en het onderstaande scherm wordt getoond. Het systeem vraagt of u het bestand wilt openen of wil bewaren op de harddisk. Kies de optie 'Save'. Het CA root certificaat wordt op uw computer opgeslagen. FINAL Version Januari-2015 Page 36 of 73

37 Afbeelding 29: Bewaar het certificaat op uw harddisk 7.7 Het importeren van het Equens certificaat in uw Secure FTP cliënt Voor het importeren van het certificaat in uw Secure FTP cliënt verwijzen wij u naar de handleiding van de specifieke cliënt. 7.8 Intrekken van het cliëntcertificaat ('revoken') Het cliëntcertificaat (of Digital ID) kan ingetrokken ('revoked') worden op verzoek van de eigenaar van het certificaat of de geregistreerde contactpersoon. Het cliëntcertificaat kan ingetrokken worden in een van onderstaande omstandigheden: Het cliëntcertificaat is niet langer in bezit van de eigenaar Het file transfer contract is beëindigd Het file transfer contract is tijdelijk stop gezet De CA van Kpn is gecompromitteerd De private key van het cliëntcertificaat is gecompromitteerd De contactpersoon of de eigenaar van het certificaat moet het cliëntcertificaat onmiddellijk laten intrekken als het aannemelijk is dat het cliëntcertificaat is ontvreemd of gecompromitteerd. Bedrijven moeten hun cliëntcertificaat intrekken als de eigenaar van het certificaat van baan/bedrijf veranderd of als er geen langer gebruik gemaakt wordt van het cliëntcertificaat. Er mag maar 1 geldig cliëntcertificaat per Certificate Enrollment PIN zijn, maar Equens laat een bepaalde tijd (maximaal 14 dagen) toe om het certificaat te vervangen in het geval van een nieuwe certificaat aanvraag bij de 'renewal' procedure. Als u wilt dat Equens het cliëntcertificaat intrekt, bijvoorbeeld omdat u geen toegang meer heeft tot de CA of de 'Challenge Phrase' bent vergeten, neem dan contact op met de afdeling Technical Support van Equens. Zorg dat u de volgende gegevens bijdehand heeft als u contact opneemt met de afdeling Technical Support: Voornaam en achternaam van de certificaat eigenaar (zoals deze zijn ingevoerd tijdens de certificaat aanvraag procedure) adres van de certificaat eigenaar (het adres dat is ingevoerd tijdens de certificaat aanvraag procedure) FINAL Version Januari-2015 Page 37 of 73

38 Het cliëntcertificaat kan ook door uzelf ingetrokken in het Digital ID Center van KPN. Neem de URL uit de ontvangen brief over in de adresbalk van uw browser. Het volgende scherm zal getoond worden: Afbeelding 30: De openingspagina met opties m.b.t. certificaten. Klik op 'Revoke', het volgende scherm zal getoond worden: FINAL Version Januari-2015 Page 38 of 73

39 Afbeelding 31: Het formulier om een cliëntcertificaat (Digital ID) in te trekken Vul of het adres of de volledige naam (voornaam en achternaam) zoals is gebruikt bij de certificaat aanvraag. Klik op 'Search'. Hierna wordt een scherm getoond met de cliëntcertificaten die gevonden zijn aan de hand van de ingevulde gegevens. Selecteer het correcte cliëntcertificaat en klik op 'Revoke'. Het volgende scherm wordt getoond waarin gevraagd wordt om de 'Challenge Phrase' en de reden van intrekking op te geven. FINAL Version Januari-2015 Page 39 of 73

40 Afbeelding 32: Voer de 'Challenge Phrase' in om het cliëntcertificaat in te trekken Na het invullen van de 'Challenge Phrase' en de reden van intrekking, klik op 'Submit'. Als de juiste 'Challenge Phrase' is ingevuld, zal het cliëntcertificaat ingetrokken worden en is het volgende scherm zichtbaar. Afbeelding 33: Melding die aangeeft dat het cliëntcertificaat succesvol is ingetrokken Mocht u tegen problemen aanlopen tijdens het intrekkingproces, dan kunt u Equens het cliëntcertificaat laten intrekken. Neem daarvoor contact op met de afdeling Technical Support. 7.9 Het ophalen van 'Certification Revocation List' Sommige cliënts kunnen een 'Certification Revocation List' (CRL) importeren, om daarmee te controleren of een certificaat nog wel geldig (en niet ingetrokken) is. Dit bestand bevat een lijst met geblokkeerde certificaten en wordt regelmatig vernieuwd. De lijst kunt u downloaden op:https://cert.managedpki.com/services/interpaynederlandbv001/client/revoke.htm FINAL Version Januari-2015 Page 40 of 73

41 7.10 Vernieuwen cliëntcertificaat Productie certificaten zijn twee jaar geldig en test/acceptatie certificaten zijn één jaar geldig. Ongeveer dertig dagen voor het verlopen van het certificaat zal de aanvrager van het cliëntcertificaat een ontvangen. In deze staat dat het cliëntcertificaat gaat verlopen en als aan de in de opgegeven criteria wordt voldaan, dat het cliëntcertificaat met de opgegeven PIN code via de opgegeven URL verlengd kan worden. Hieronder een voorbeeld van deze . Dear, Our record indicates that your Digital ID will expire on xx-xx-xxxx. If you have already renewed your Digital ID, please ignore this notice. Otherwise please call Customer Services Equens Nederland Exception: You can also apply for automatic renewal of your Digital ID, but only under the following conditions: 1. You must have the original Digital ID on the computer connecting the MPKI site. 2. The location of the ID must be in the right place on the computer connecting the MPKI site. If you meet this criteria, please visit: <URL KPN> to renew your Digital ID. Note to Netscape users: To complete the renewal process, you may need the Challenge Phrase you used to enroll for your original Digital ID, and the following Renewal ID Number: Your Renewal ID number is : xxxxxx If you have any questions or problems, please contact Equens SE by replying to this message. Afbeelding 34: De voor het verlengen van het cliëntcertificaat Als aan de opgegeven criteria wordt voldaan (het verlengen van het cliëntcertificaat kan alleen uitgevoerd worden vanaf de computer waarmee het originele cliëntcertificaat is aangevraagd) kan de verlenging van het cliëntcertificaat uitgevoerd worden. Na het vernieuwen zal het vernieuwde cliëntcertificaat geëxporteerd moeten worden naar de Secure FTP cliënt. Als niet aan de opgegeven criteria voldaan kan worden of er is een probleem ontstaan tijdens het verlengingsproces (en het cliëntcertificaat is niet verlengd), dan dient u contact op te nemen met de afdeling Technical Support van Equens voor verdere ondersteuning (waarschijnlijk zal een nieuw certificaat aangevraagd moeten worden in plaats van het verlengen van het certificaat). NB: De verlengingsprocedure kan alleen gestart worden nadat u de verlengings met verlengingspincode heeft ontvangen. FINAL Version Januari-2015 Page 41 of 73

42 8 Testen van uw aansluiting 8.1 Inleiding Het is aan te raden eerst te testen of de connectie goed werkt en of bestanden goed worden doorgestuurd. Dit laatste is te testen door een bestand naar uzelf te sturen. Deze connectietest en filetransfertest kunt u gewoon tegen de productieomgeving van Equens uitvoeren. Indien u ook processing testen uit wilt voeren, dient u dit tegen de test/acceptatie omgeving (!) uit te voeren. Deze testen moeten minimaal 1 week van te voren, in overleg met de afdeling Technical Support en het desbetreffende bedrijfsonderdeel van Equens, besproken worden. 8.2 Onderscheid in drie type testen Er kan op 3 niveaus testen worden uitgevoerd: Niveau A: de connectietest Niveau B: de filetransfer testen Niveau C: de processing testen (applicatieniveau) De testen op niveau A en B betreffen specifiek de aansluiting Secure FTP. De testen op niveau C staan los van de aansluitvorm. In onderstaand schema is te zien op welke niveaus de testen worden uitgevoerd. Afbeelding 35: Het testen voor Secure FTP speelt zich af op drie niveaus Er kan pas met testen worden begonnen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Alle relevante gegevens zijn in de verschillende Equens databases opgevoerd U heeft een Secure FTP cliënt geïnstalleerd U heeft zowel het cliëntcertificaat als het CA root certificaat geïnstalleerd FINAL Version Januari-2015 Page 42 of 73

43 8.3 Connectietest Kenmerken en randvoorwaarden van de connectietest Kenmerk Onderwerp Doel Randvoorwaarden Belang Omgeving Beschrijving De connectie met Secure FTP Het gaat hierbij om aspecten als: Het kunnen aanloggen met FTP + TLS Het wijzigen van het wachtwoord Het controleren of de specificaties van Secure FTP goed bij de klant geïmplementeerd zijn Voor het uitvoeren van deze test hoeft u geen contact met Equens op te nemen Aanbevolen Productie of test/acceptatie omgeving Tabel 2: Eigenschappen van de Secure FTP connectietest Uitvoeren van de connectietest U kunt uw FTP cliënt op de productie of test/acceptatie omgeving gebruiken om te testen of u een connectie tot stand kan brengen. Voor meer informatie over het opzetten van een connectie kunt u de documentatie van uw FTP cliënt raadplegen. Een goede manier om de connectie te testen is het wijzigen van het wachtwoord. De procedure voor het wijzigen van het wachtwoord staat beschreven in paragraaf 9.4 Wijzigen van het wachtwoord. Let op: Tijdens een connectietest mogen geen bestanden naar Equens gestuurd worden. 8.4 Filetransfer test Kenmerken en randvoorwaarden van de filetransfer testen Kenmerk Onderwerp Doel Randvoorwaarden Belang Omgeving Beschrijving Routering van en naar zichzelf Het controleren of de filetransfer tussen Equens en de klant via Secure FTP goed verloopt Voor het uitvoeren van deze test hoeft u geen contact met Equens op te nemen Aanbevolen Tabel 3: Eigenschappen van de Secure FTP filetransfer test Productie of test/acceptatie omgeving. Op de test/acceptatie omgeving mogen GEEN productie gegevens gebruikt worden. U moet testen met test/dummy gegevens Uitvoering van de filetransfer test Filetransfer testen bestaan uit het sturen van bestanden naar uzelf. U kunt dit als volgt uitvoeren: Maak een test bestand aan en verander de bestandsnaam conform de bestandsnaam conventie. Vul bij <DESTINATION> hetzelfde in als bij <SENDER> FINAL Version Januari-2015 Page 43 of 73

44 Vul bij <TYPE> de waarde SELFTEST in Voor meer informatie over de bestandsnaam conventie kunt u paragraaf 4.2 Secure FTP bestandsnaam conventie raadplegen. Log in: Start uw Secure FTP cliënt Maak verbinding met sft.equens.com (of sftacc.equens.com voor test/acceptatie) Geef het commando AUTH TLS Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord Stuur een bestand naar uzelf Voor meer informatie over de versturen van bestanden kunt u hoofdstuk 10 Versturen van bestanden raadplegen. Het bestand wordt volledig afgehandeld bij Equens. Dat wil zeggen dat het bestand gerouteerd wordt naar de <DESTINATION>, in dit geval uzelf. Het bestand komt als outputbestand klaar te staan om door u opgehaald te worden. Heeft u outputmeldingen geactiveerd, dan ontvangt u een met de melding dat een bestand voor u klaar staat. Wacht minimaal 2 minuten en haal het bestand op (deze tijd is nodig voor het routeren van het bestand) Voor meer informatie over het ophalen van bestanden kunt u hoofdstuk 11 Ophalen van bestanden raadplegen. Zodra u het bestand heeft opgehaald is de test geslaagd. FINAL Version Januari-2015 Page 44 of 73

45 8.5 Processing testen Kenmerken en randvoorwaarden van de processing testen Kenmerk Onderwerp Doel Randvoorwaarden Belang Omgeving Beschrijving De inhoud en de layout van de bestanden Het controleren of de filetransfer en de verwerking van de data (voor Equens specifieke business) tussen Equens en de klant via Secure FTP goed verloopt Indien u gebruik maakt van aparte testmachines dient u het volgende aan te vragen: - Een test aansluiting op Secure FTP - Test certificaten (cliënt en CA) Deze testen moeten minimaal één week van te voren besproken worden in overleg met: - Afdeling Technical Support van Equens - De Equens business unit die de verwerking van de bestanden uit gaat voeren Niet verplicht. Tabel 4: Eigenschappen van de Secure FTP processing test Test/acceptatie omgeving (sftacc.equens.com) Op de test/acceptatie omgeving mogen GEEN productie gegevens gebruikt worden. U moet testen met test/dummy gegevens. Processing testen zijn niet toegestaan op de productie omgeving Aanvragen van de processing testen Processing testen worden uitgevoerd op de Equens test/acceptatie omgeving. Indien u processing testen (op applicatieniveau) uit wilt voeren, dient u de testen minimaal één week van te voren in overleg met de afdeling Technical Support in te plannen. Voor een niet-standaard aansluiting of een aansluiting op andere systemen dan het girale Clearing en Settlement Systeem, wordt door een aansluitcoördinator in overleg met u en de eigenaar van het verwerkende systeem een test procedure opgesteld. Deze test trajecten worden altijd projectmatig uitgevoerd. 8.6 FTP commando s Bij Secure FTP sessies worden de hieronder beschreven FTP commando s gebruikt. Grafische FTP programma s genereren deze commando s automatisch. Indien een commandline FTP programma gebruikt wordt, moeten deze commando's handmatig gegeven worden. De FTP server is geconfigureerd voor FTP Passive Mode en voor explicit SSL/TLS. Zie de documentatie van uw FTP cliënt voor meer details. De FTP commando s en de responses van de server zijn in de logs van de FTP cliënts te zien. Voor het analyseren van mogelijke problemen is het van belang de betekenis van de commando s te kennen. Voorbeelden van logs (goed en fout situaties) worden gegeven in de configuratie beschrijving van de WS_FTP cliënt in de bijlage van dit document. Dit is geen compleet overzicht van alle commando s die op een FTP-sessie kunnen voorkomen, alleen de belangrijkste commando s zijn beschreven. FINAL Version Januari-2015 Page 45 of 73

46 8.6.1 Het opzetten van een sessie AUTH TLS: Zet de sessie op in Explicit TLS mode. Dit moet het eerste commando zijn dat gegeven wordt USER, PASS: Met deze commando's worden de gebruikersnaam en het wachtwoord doorgegeven, meestal direct na het AUTH TLS commando Het wachtwoord aanpassen SITE CPWD <nieuw wachtwoord>: Hiermee wordt het wachtwoord aangepast De data uitwisseling PASV: Met dit commando wordt de dataverbinding in passive FTP-mode gezet DIR or LS: Een overzicht van beschikbare bestanden opvragen GET or RETR: Een bestand ontvangen (ophalen) PUT or STOR: Een bestand verzenden NOOP: Als de data uitwisseling langer duurt dan 15 minuten kan een time out optreden, ook als de data uitwisseling nog niet compleet is. Door de time out kan de FTP sessie beëindigd worden met een incomplete data uitwisseling als resultaat. Om een time out te voorkomen kunt u het commando NOOP gebruiken om de FTP sessie in stand te houden. BYE: Einde van een sessie FINAL Version Januari-2015 Page 46 of 73

47 9 Wijzigen van het wachtwoord 9.1 Inleiding Het initiële wachtwoord dient op basis van onze specificaties gewijzigd te worden met het FTP commando SITE CPWD <nieuw wachtwoord> De gebruikersnaam en initiële wachtwoord zijn per post verstuurd naar de contactpersoon van uw organisatie, zoals is opgegeven met het Secure FTP Service Request Formulier. 9.2 Specificaties van het wachtwoord Een wachtwoord moet voldoen aan de volgende specificaties: Een wachtwoord moet uit letters en cijfers bestaan (hoofdletter gevoelig) Een wachtwoord bestaat uit minimaal zeven en maximaal twintig tekens Een eerder gebruikt wachtwoord kan twintig keer niet worden hergebruikt Het gebruikers account wordt geblokkeerd na drie verkeerde inlog pogingen (log in met verkeerd wachtwoord). In het geval het correcte wachtwoord is vergeten dient een nieuw wachtwoord aangevraagd te worden. De contactpersoon dient contact op te nemen met de afdeling Technical Support om een nieuw wachtwoord aanvraagformulier op te vragen. 9.3 Geldigheidsduur van het wachtwoord De eerste keer dat u inlogt, dient het wachtwoord meteen gewijzigd te worden. Vervolgens dient u het wachtwoord minimaal elke 35 dagen te wijzigen. U kunt dit natuurlijk ook tijdens iedere sessie met Secure FTP doen. Indien het wachtwoord niet binnen 35 dagen is gewijzigd, zal uw gebruikersnaam (account) geblokkeerd worden. U kunt dan niet meer inloggen. Om het account vrij te geven zal de contactpersoon contact moeten op nemen met de afdeling Technical Support om een nieuw wachtwoord aanvraagformulier op te vragen. Het aanvraagformulier dient ingevuld (en ondertekend) terug gestuurd te worden aan Equens (zie de instructies op het formulier). Alleen de contactpersoon kan een nieuw wachtwoord aanvragen. Om een nieuw contactpersoon aan te melden dient een Service Request Formulier Secure FTP ingevuld en opgestuurd te worden naar Equens. Als u een nieuw wachtwoord heeft ontvangen dan moet meteen na het inloggen met dit wachtwoord het wachtwoord gewijzigd worden. Het initiële wachtwoord is voor een beperkte periode geldig. NB: U ontvangt geen waarschuwing wanneer uw wachtwoord dreigt te verlopen. 9.4 Werkwijze wijzigen van het wachtwoord De mogelijkheid tot het wijzigen van een wachtwoord van een FTP gebruikersnaam wordt niet binnen een algemeen geldende RFC beschreven. Equens heeft daarom gekozen voor de meest gangbare implementatie, nl. met behulp van het SITE CPWD commando. Wijzig uw wachtwoord als volgt: Start uw Secure FTP cliënt software Maak een verbinding met de Secure FTP server Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord Maak gebruik van de mogelijkheid van uw cliënt om speciale commando's te geven FINAL Version Januari-2015 Page 47 of 73

48 Geef het commando: SITE CPWD <NIEUW WACHTWOORD>, waar <NIEUW WACHTWOORD> uw nieuwe wachtwoord is In de configuratie beschrijving van de WS_FTP cliënt staat beschreven hoe het SITE CPWD commando gegeven kan worden Indien u een returncode 200 krijgt is uw wachtwoord succesvol gewijzigd. Een andere code wijst op een foutmelding. De volgende returncodes kunnen door de Secure FTP server gegeven worden: Return code Bericht Verklaring 200 CPWD successful Wachtwoord succesvol gewijzigd 500 CPWD no authorization Het wachtwoord kan niet gewijzigd worden. Neem contact op met de afdeling Technical Support. 501 SITE unknown option Na het commando SITE CPWD is geen wachtwoord opgegeven. Corrigeer dit. 503 Invalid sequence of commands Configuratiefout van de FTP-cliënt. U gebruikt een 'clear command channel', dit is niet toegestaan. 530 Not logged in U moet ingelogd zijn om het wachtwoord te kunnen wijzigen 550 Requested action not taken Het wachtwoord voldoet niet aan de specificaties, zie paragraaf 9.2 Tabel 5: Returncodes bij wachtwoord wisseling FINAL Version Januari-2015 Page 48 of 73

49 10 Versturen van bestanden 10.1 Inleiding Door middel van commando's in uw Secure FTP cliënt kunt u bestanden naar Equens insturen. Voor het insturen van bestanden naar Equens neemt u zelf het initiatief. U kunt gegevensbestanden ook gecomprimeerd (gezipped) versturen. Zie hiervoor hoofdstuk 12 Werken met gecomprimeerde bestanden. NB: De maximum bestandsgrootte voor Secure FTP is 2 GB (niet gezipped) Handmatig versturen van bestanden Om bestanden te versturen gaat u als volgt te werk: Geef de bestanden de juiste naamgeving conform de volgende conventie: <SENDER>.<DESTINATION>.<TYPE>.<REFERENCE>.<EXTENSION> Voor de exacte specificaties zie paragraaf 4.2 Secure FTP bestandsnaam conventie. Indien een bestand naar Equens wordt gestuurd: Vul 'SFT' in de bestandsnaam bij het veld <DESTINATION> (dus niet 'INTERPAY' of 'EQUENS') Binnen Equens wordt het bestand naar de verwerkende eenheid gerouteerd. De interne bestemming wordt afgeleid uit wat bij <TYPE> staat ingevuld. Geef de juiste waarde in de bestandsnaam bij het veld <TYPE> Vul de overige velden ook in. Het is niet toegestaan deze leeg te laten Start uw FTP Cliënt Zet een verbinding op met Equens Indien dit niet automatisch gaat, geef het commando AUTH SSL Log in met uw gebruikersnaam Voer uw wachtwoord in Controleer of de verbinding correct is opgezet Dat is het geval indien aan de volgende criteria wordt voldaan: U ziet de inhoud van uw Equens directory Er verschijnen geen foutmeldingen in het log window Verzend de bestanden Controleer dat de bestanden correct verzonden zijn Dat is het geval indien aan de volgende criteria wordt voldaan: Direct na het verzenden staan de bestanden in uw Equens directory In het log window staat 'Transfer completed succesfully' of iets vergelijkbaars Na één minuut, controleer of het bestand uit de directory is verdwenen Equens verwerkt het bestand na 1 minuut Indien de verzonden bestanden in de directory blijven staan: Als een verkeerde bestandsnaam is gebruikt, verwijder het bestand Er wordt een foutmelding naar het opgegeven adres gestuurd Verbeter de bestandsnaam, gebruik een andere <REFERENCE> en zend het bestand opnieuw in Beëindig de verbinding Sluit de FTP-cliënt 10.3 Geautomatiseerd versturen van bestanden De meeste Secure FTP cliënts hebben de mogelijkheid om het versturen van bestanden te automatiseren. Zo kan de cliënt ingericht worden dat elk uur in een directory op het locale systeem wordt gekeken of er bestanden klaar staan. Als dit het geval is worden de bestanden FINAL Version Januari-2015 Page 49 of 73

50 naar Equens gestuurd, zonder dat daarbij gebruikers handelingen nodig zijn. Als de verzending succesvol is verlopen kan de cliënt de bestanden verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk voor de automatisering, Equens levert hier geen ondersteuning voor Binair versturen van bestanden Enkele bestandstypen vereisen het gebruik van binaire verzending, zoals bestanden met de extensie.zip,.dat,.pdf of.bin. Hiervoor geeft u in een tekst-gebaseerde FTP cliënt het commando BIN voordat u de bestanden verstuurt. NB: Sommige FTP cliënts interpreteren de extensie van de bestandsnaam. Zij zullen bijvoorbeeld bestanden met de extensie.dat altijd binair versturen. Indien u een binair te versturen bestand niet-binair instuurt, kan het corrupt aankomen bij de bestemming. FINAL Version Januari-2015 Page 50 of 73

51 11 Ophalen van bestanden 11.1 Inleiding Door middel van commando's in uw Secure FTP cliënt kunt u bestanden bij Equens ophalen. Voor het ophalen van bestanden bij Equens neemt u zelf het initiatief, eventueel na ontvangst van een outputmelding per (de mogelijkheid tot outputmelding kan aangevraagd worden via het Service Request Formulier). Op te halen bestanden blijven 35 dagen lang beschikbaar op het systeem. Na deze periode worden de bestanden verwijderd. U komt bij Equens binnen in uw eigen directory of map (ook mailbox genoemd). Het commando CWD (Change Directory) is niet nodig. Na het ophalen van de bestanden zullen deze automatisch naar de subdirectory 'ARCHIVE' verplaatst worden. Eenmaal opgehaalde bestanden kunnen gedurende 35 dagen uit de 'ARCHIVE' directory gedownload worden. Na 35 dagen worden de bestanden verwijderd. Bestanden afkomstig uit het Equens Clearing and Settlement systeem (domestic verkeer) zijn gedurende 30 dagen beschikbaar in het Equens verwerkingssysteem voor een eventuele herverstrekking (mocht u niet bij de ARCHIVE map kunnen komen). Na deze periode worden de bestanden automatisch verwijderd en zijn dan niet meer electronisch beschikbaar. NB: Data met de hoogste beveiligings classificatie en risico wordt voor een technisch zo kort mogelijk periode gearchiveerd en bewaard, dus korter dan 35 dagen en het is mogelijk dat deze data niet back-upped wordt tijdens de aanwezigheid in Secure File Transfer. Dit is ook van toepassing op bestanden die gevoelige authenticatie gegevens bevat, zoals data die gebruikt wordt voor het maken van nieuwe creditcards en betaalkaarten. Hoewel Secure FTP gebruikt kan worden voor het transporteren van gevoelige authenticatie data, is het niet toegestaan om dit soort data op te slaan in de 'ARCHIVE' directory Handmatig ophalen van bestanden Om bestanden op te halen gaat u als volgt te werk: Start uw Secure FTP cliënt Zet de verbinding op met Equens: Indien dit niet automatisch gaat, geef het commando AUTH SSL Log in met uw gebruikersnaam Voer uw wachtwoord in Controleer of de verbinding correct is opgezet. Dat is het geval indien aan de volgende criteria wordt voldaan: U ziet de inhoud van uw Equens directory Er verschijnen geen foutmeldingen in het log window Download de bestanden op de voor uw cliënt gebruikelijke wijze Controleer dat de bestanden correct ontvangen zijn Dat is het geval indien aan de volgende criteria wordt voldaan: Direct na het verzenden staan de bestanden in uw lokale directory In de log window staat 'Transfer completed succesfully' of vergelijkbaar Opgehaalde bestanden worden automatisch uit de Equens directory verwijderd. Equens verplaatst de bestanden naar de subdirectory 'ARCHIVE'. Als u een bestand opnieuw wilt ophalen, dan kunt u het bestand uit de 'ARCHIVE' directory halen. In principe hoeft u de bestanden niet te verwijderen, ze worden na 35 dagen automatisch door Equens verwijderd. Beëindig de verbinding Sluit de FTP-cliënt FINAL Version Januari-2015 Page 51 of 73

52 11.3 Geautomatiseerd ophalen van bestanden De meeste Secure FTP cliënts kunnen geautomatiseerd worden om de bestanden op te halen. De cliënt kan bijvoorbeeld elk uur een verbinding maken met Equens en de beschikbare bestanden ophalen. U bent zelf verantwoordelijk voor de automatisering, Equens levert hier geen ondersteuning voor Binair ophalen van bestanden Enkele bestandstypen vereisen het gebruik van binaire verzending, zoals bestanden met de extensie.zip,.dat,.pdf of.bin. Hiervoor geeft u in een tekst-gebaseerde FTP cliënt het commando BIN voordat u de bestanden ophaalt. NB: Sommige FTP cliënts interpreteren de extensie van de bestandsnaam. Zij zullen bijvoorbeeld bestanden met de extensie.dat altijd binair ophalen. Indien u een binair op te halen bestand niet-binair ophaalt, kan het corrupt aankomen Outputmelding per Voor de aansluitvorm Secure Filetransfer is de mogelijkheid aanwezig om een te ontvangen zodra een bestand in uw mailbox wordt geplaatst. Deze bevat een outputmelding met de naam van het bestand dat u kunt ophalen. Wilt u gebruik maken van de outputmelding per dan kunt u dit aangeven op het Service Request Formulier Secure FTP. FINAL Version Januari-2015 Page 52 of 73

53 12 Werken met gecomprimeerde bestanden 12.1 Inleiding Het is mogelijk om bestanden te comprimeren (zippen). Hierdoor wordt de bestandsgrootte kleiner en de tijd om het bestand te versturen korter. Als de bandbreedte voldoende is, is het niet nodig om compressie toe te passen en wordt compressie afgeraden Randvoorwaarden m.b.t. het gehanteerde compressieprogramma Uw compressieprogramma moet compatibel zijn met PKZIP versie 2.04g Aanschaf en gebruik van compressie-software is uw eigen verantwoordelijkheid Voor het comprimeren en decomprimeren van bestanden, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw compressie-programma NB: De maximum bestandsgrootte van een ZIP bestand is 4 GB, echter de maximum bestandsgrootte voor bestandsuitwisseling met Secure FTP is 2 GB Binair versturen van bestanden Voor zowel versturen als ophalen van gecomprimeerde bestanden moet u binaire tranmissie gebruiken. Hiervoor geeft u in een tekst-gebaseerde Secure FTP cliënt het commando BIN voordat u de bestanden verstuurt of ophaalt Versturen en ophalen van gecomprimeerde bestanden Randvoorwaarden U kunt bestanden zowel gecomprimeerd als niet gecomprimeerd versturen. U hoeft hierover niets aan te geven op het Service Request Formulier. Gecomprimeerde bestanden moeten de <EXTENSION> 'ZIP' hebben In het geval dat u gecomprimeerde bestanden wilt ontvangen, dient u dit aan te geven op het Service Request Formulier. Het gecomprimeerde bestand dat u wilt insturen mag maar één gegevensbestand bevatten. Het gecomprimeerde bestand zal door Equens uitgepakt worden voordat het gerouteerd wordt naar de <DESTINATION> en afhankelijk van de configuratie van de <DESTINATION> opnieuw gecomprimeerd. Hoewel de naam van het bestand in het archief (gecomprimeerde bestand) niet aan de naamgevingsconventie hoeft te voldoen, wordt dit wel aangeraden. Dit is ook eenvoudig, aangezien de meeste compressieprogramma's de naam van het te comprimeren bestand overnemen voor de naam van het archief. Bijvoorbeeld: u comprimeert het bestand R SFT.CLIEOP.A TXT, het gecomprimeerde bestand krijgt dan de naam R SFT.CLIEOP.A ZIP 12.3 Ophalen van gecomprimeerde bestanden Randvoorwaarden Als u uitvoerbestanden van Equens gecomprimeerd wilt ontvangen, dan kunt u dat aangeven op het Service Request formulier Kenmerken Indien u heeft aangegeven bestanden gecomprimeerd te willen ontvangen, dan is het volgende van toepassing: Alle bestanden worden gecomprimeerd aan u aangeboden, het is niet mogelijk om bestanden van een bepaald type te laten comprimeren FINAL Version Januari-2015 Page 53 of 73

54 Zowel de naam van het ZIP-archief als de naam van het ingepakte bestand voldoen aan de naamgevingsconventie Een voorbeeld: het archief MFC.R VERWINFA.A ZIP bevat het bestand MFC.R VERWINFA.A TXT FINAL Version Januari-2015 Page 54 of 73

55 13 Ondersteunende processen: vragen en wijzigingen 13.1 Beschikbaarheid Secure FTP Secure FTP is beschikbaar van zondag 16:00 uur t/m zaterdag 7:00 uur en kent tijdens deze uren een gegarandeerde beschikbaarheid van 98% Contactinformatie afdeling Technical Support De ondersteuning van de File Transfer producten vindt plaats door de afdeling Technical Support van Equens. Onder de ondersteuning valt: Het telefonisch beantwoorden van vragen Het aannemen en afhandelen van incidenten Het verwerken van aanvragen voor een nieuw wachtwoord (formulier) Het monitoren van de bestandsuitwisseling en eventueel onderliggende netwerkverbindingen NB: De ondersteuning door Technical Support heeft betrekking op de situatie waarin op een standaard wijze wordt aangesloten op Secure FTP. Indien hiervan wordt afgeweken, kan Technical Support geen ondersteuning bieden voor zaken die betrekking hebben op het domein van de klant. Technical Support is te bereiken van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Openingstijden: 8:00 18:00 uur Telefoon: (voor klanten in Nederland, lokaal tarief) Telefoon: +31 (0) (voor klanten buiten Nederland) NB: Vragen dienen per telefoon te worden ingediend, niet per (tenzij anders is aangegeven) Informatie op de website van Equens Op kunt u de volgende informatie vinden over Secure File Transfer en de verschillende aansluitvormen: Brochures Handleidingen Formulieren FAQ 13.4 Het doorgeven en wijzigen van specificaties Met het Service Request Formulier Secure FTP kunt u het volgende: Een verzoek indienen voor het volgende: Een gebruikersnaam en wachtwoord op de productie omgeving Een extra gebruikersnaam en wachtwoord voor de productie omgeving Een gebruikersnaam en wachtwoord voor de test/acceptatie omgeving Aanmelden van een contactpersoon. Bij een al bestaande Secure FTP aansluiting zal de contactpersoon vervangen worden door de nieuwe contactpersoon Contactgegevens wijzigen: Bedrijfsgegevens FINAL Version Januari-2015 Page 55 of 73

56 Telefoonnummer en/of adres van de contactpersoon Specificaties van de dienstverlening wijzigen: Of u bestanden gecomprimeerd wilt ontvangen Of u outputmeldingen wilt ontvangen ( berichten die aangeven dat er een outputbestand gereed staat) Op welk adres u foutmeldingen wilt ontvangen (o.a. berichten die u er op attenderen dat u een bestand heeft ingestuurd dat niet routeerbaar is, bijvoorbeeld door een verkeerde naamgeving) Voor elke aanvraag en/of wijziging dient u een afzonderlijk formulier in te vullen en op te sturen! Dit formulier is op te vragen bij Technical Support of kan gedownload worden van onze website: (Support - Connectivity). Het Service Request Formulier betreft uitsluitend het transport van bestanden. Voor de verwerking van de ingestuurde/ontvangen bestanden, dienen afspraken gemaakt te worden met desbetreffende (verwerkings) afdeling van Equens Wijzigen van aansluitvorm Indien u bestanden wilt aanleveren met een andere aansluitvorm dan Secure FTP, neem dan contact op met de afdeling Technical Support Beëindigen van de aansluiting Het beëindigen van de Secure FTP overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, u kunt het Service Request Formulier gebruiken voor het beëindigen van de Secure FTP overeenkomst. Bij beëindiging van de aansluiting dient u er zelf voor te zorgen dat alle bestandsstromen, waarvoor u gebruik maakt van Secure FTP, tijdig worden gemigreerd. Dit houdt in dat de desbetreffende verwerkingsafspraken aangepast dienen te worden Wijzigen van verwerkingsafspraken Het wijzigen van uw verwerkingsafspraken dient u te regelen met uw bank en het verwerkende bedrijfsonderdeel van Equens, conform de daarvoor opgestelde procedures Beëindigen van verwerkingsafspraken Het beëindigen van uw verwerkingsafspraken dient u te regelen met uw bank en het verwerkende bedrijfsonderdeel van Equens, conform de daarvoor opgestelde procedures. FINAL Version Januari-2015 Page 56 of 73

57 Annex 1 Relatie tussen naamgevingsconventie Secure FTP en interface beschrijving 'oude' I-Connect 1.1 Relatie met 'oude' I-Connect Volgens de 'oude' interface-beschrijving wordt naast een databestand een tokenfile verzonden. In dit tokenfile worden gegevens ten behoeve van de routering van het databestand meegegeven. Binnen de nieuwe standaard voor Secure FTP vervalt de tokenfile. De onderstaande rubrieken kennen de volgende relatie met de interface-beschrijving van het 'oude' I-Connect: Rubriek <SENDER> <DESTINATION> <TYPE> <REFERENCE> <EXTENSION> Tabel 6: Relatie met 'oude' I-Connect Relatie met 'oude' I-Connect Komt min of meer overeen met het veld 'Naam inzender' uit de tokenfile (versie 04 en 05). De rubriek <SENDER> is echter korter (8 posities) dan 'Naam inzender' (20 posities), zodat er in veel gevallen toch een verschil is. In tokenfile versie 01 en 02 komt een veld 'Relatienummer inzender' voor. De inhoud daarvan is echter niet vergelijkbaar. Komt min of meer overeen met het veld 'Naam bestemming' uit de tokenfile (versie 04 en 05). De rubriek <DESTINATION> is echter korter (8 posities) dan 'Naam bestemming' (20 posities), zodat er in veel gevallen toch een verschil is. Let er bovendien op dat men voor verkeer richting Equens in de tokenfile als bestemming spaties moest invullen. In de nieuwe interface moet men in dit geval echter 'SFT' als bestemming invullen (geen 'INTERPAY' of 'EQUENS'). In tokenfile versie 01 en 02 komt een veld 'Relatienummer bestemming' voor. De inhoud daarvan is echter niet vergelijkbaar. Deze rubriek komt in plaats van de drie velden Informatiegroep, Informatiesoort en Bestandsindeling uit de tokenfile. Deze rubriek komt overeen met de rubriek 'File-ID' uit de bestandsnaam. Binnen het 'oude' I-Connect zijn slechts twee extensies toegestaan: FTP en ZIP. Deze beperking is niet van toepassing voor Secure File Transfer. FINAL Version Januari-2015 Page 57 of 73

58 Annex 2 Instructies voor de cliënt WS_FTP 2.1 Inleiding De informatie in deze bijlage is gebaseerd op WS_FTP Pro versie 9. De screenshots kunnen afwijken van meer recentere versies en zijn alleen bedoeld als referentie. Equens geeft geen support op en geeft geen voorkeur voor bepaalde FTP-cliënt software. Het installeren van WS_FTP PRO, inclusief update Voer achtereenvolgens uit: WSFTP_ProEC_Install9.exe wsftp_pro901.exe Het configureren van WS_FTP PRO Het configureren van WS_FTP PRO bestaat uit 2 stappen: Het invoeren van de certificaten Het aanmaken van de verbinding 2.2 Het importeren van de certificaten Start WS_FTP PRO via: 'Start, Programs, Ipswitch WS_FTP Pro, WS_FTP Pro', of via het icoon op de desktop Ga naar 'Tools, Options' of klik op het 'Options' icoon Onderstaand venster wordt getoond. Klik in het linker menu op 'Trusted Authorities' Klik op 'Import' Onderstaand venster wordt getoond. FINAL Version Januari-2015 Page 58 of 73

59 Navigeer naar de directory waar het CA root Certificaat staat (in dit voorbeeld 'TEST-CA-Cert.cer' genoemd) Klik het certificaat aan Klik op 'Open' Onderstaand venster wordt getoond. Controleer of dit het juiste certificaat is (Interpay test of productie) Klik op 'OK' Onderstaand venster wordt getoond. Het certificaat is nu geïmporteerd. FINAL Version Januari-2015 Page 59 of 73

60 Opmerking Het importeren van het Interpay CA-productiecertificaat werkt niet goed in WS_FTP (gecontroleerd in versie 9.01). Het certificaat verschijnt niet in het overzicht en bij het opzetten van de verbinding blijkt WS_FTP het certificaat niet te kennen (met het test certificaat gaat het wel goed). Dit probleem is gemeld bij de leverancier van WS_FTP. Wanneer u voor de eerste keer een verbinding opzet met de Equens productieomgeving, zal de volgende pop-up verschijnen: Deze melding verschijnt omdat het CA root certificaat niet goed is ingevoerd. Indien u 'Trust this certificate' aanklikt en vervolgens 'OK', wordt de sessie opgezet en zal een volgende keer zonder pop-up worden opgezet. Althans tot een nieuw servercertificaat in gebruik wordt genomen, waarna het certificaat opnieuw moet worden geaccepteerd (of het probleem in WS_FTP is opgelost). FINAL Version Januari-2015 Page 60 of 73

61 Klik in het linker menu op 'Client Certificates' Onderstaand venster wordt getoond. Klik op 'Import' Onderstaand venster wordt getoond. FINAL Version Januari-2015 Page 61 of 73

62 Klik op het Folder Icoon Ga naar de directory met het Client Certificaat Onderstaand venster wordt getoond. Klik het Client Certificaat aan (in dit voorbeeld Test-Cert.pfx) Klik op 'Open' Onderstaand venster wordt getoond. FINAL Version Januari-2015 Page 62 of 73

63 Klik op 'Next' Onderstaand venster wordt getoond. Geef het wachtwoord op dat je bij het exporteren van het certificaat uit de browser hebt opgegeven Klik op 'Next' Onderstaand venster wordt getoond. FINAL Version Januari-2015 Page 63 of 73

64 Geef het certificaat een herkenbare naam (deze is weer nodig bij het aanmaken van de verbinding) Onderstaand venster wordt getoond. Controleer de gegevens Indien akkoord, klik op 'Finish' Onderstaand venster wordt getoond, waarin te zien is dat het cliënt certificaat nu beschikbaar is FINAL Version Januari-2015 Page 64 of 73

65 Er kan nu optioneel een aantal opties voor de logging ingesteld worden Klik daarvoor in het linker menu op 'Logging' Onderstaand venster wordt getoond. Vink eventueel 'Display timestamps in the log' (ten zeerste aanbevolen) en/of 'Enable debug logging' aan. Ga na waar de logs weg geschreven worden en wijzig dit eventueel. De opties zijn nu ingesteld. Klik op 'OK' 2.3 Het aanmaken van de verbinding Ga nu naar de 'Connection Wizard' via één van de volgende manieren: 'File', 'Connect', 'Connection Wizard' De Connection Wizard button FINAL Version Januari-2015 Page 65 of 73

66 Onderstaand venster wordt getoond. Kies een naam voor de verbinding, bijvoorbeeld 'SFT Productie' of 'SFT Test' Klik op 'Next' Onderstaand venster wordt getoond. Vul het juiste server adres in: Voor de productie server: sft.equens.com Voor de test/acceptatie server: sftacc.equens.com Klik op 'Next' Onderstaand venster wordt getoond. FINAL Version Januari-2015 Page 66 of 73

67 Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in die voor deze verbinding gebruikt gaan worden Klik op 'Next' Onderstaand venster wordt getoond. Kies de optie (FTP/TLS (AUTH TLS)) Klik op 'Next' Onderstaand venster wordt getoond. FINAL Version Januari-2015 Page 67 of 73

68 Verwijder eventueel het vinkje bij 'Connect to this site' Klik op 'Advanced' Onderstaand venster wordt getoond. Klik in het linker menu op 'Host info' Verwijder desgewenst het vinkje bij 'Save password', zodat het wachtwoord bij het opzetten van de verbinding altijd handmatig ingevoerd moet worden Klik op 'OK' Onderstaand venster wordt getoond. FINAL Version Januari-2015 Page 68 of 73

69 Klik in het linker menu op 'Startup' Geef de map op waar de lokale bestanden staan Vink het 'Disable FEAT command' aan Klik op 'OK' Onderstaand venster wordt getoond. Klik in het linker menu op 'Advanced', optie 'SSL' FINAL Version Januari-2015 Page 69 of 73

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Versie 1.1 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Koppeling van het elektronisch zorgplan van LISTEL aan ehealth

Koppeling van het elektronisch zorgplan van LISTEL aan ehealth Koppeling van het elektronisch zorgplan van LISTEL aan ehealth L. Drijkoningen a, b, M. Rymen b a Departement IWT, Katholieke Hogeschool Limburg, 3590 Diepenbeek, Belgium b Faculteit Industrieel Ingenieur,

Nadere informatie

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Inhoud 1. Inleiding 2. Beveiliging 3. Aanmelden a. Meer dan één apotheek? 4. Browserinstellingen 5. Versie Internet Explorer 6. Extractie NAW-gegevens

Nadere informatie

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden.

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden. VISHUB Ontwerp Onderwerp: Vishub Versie: 2. 12 Definitief Datum: 15 oktober 2010 Auteur: Slim geregeld, goed verbonden In licentie gegeven op grond van een Creative Commons Licentie. Historie: Versie Auteur

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert De totaaloplossing voor webwinkeliers by LogiVert B.V. LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie