Solliciteren & sociale media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solliciteren & sociale media"

Transcriptie

1 Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN LOON Ik geef graag geld uit Blz. 9 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Solliciteren & sociale media Hoe geraak je bovenaan de stapel CV s? jobs op jobat.be Werk in eigen streek vanaf blz. 12

2 EDITO ZEE Als de zee groter wil zijn dan de rivier, moet ze lager liggen dan de rivier. Een metafoor over leiderschap. Ik hoorde ze deze week uit de mond van een directielid van een ziekenhuis. Zelf had hij de schilderachtige beschrijving onthouden uit een van zijn vele gesprekken met wijlen Sus Verleyen. Ook Sus was een baas, maar daar had hij, aldus mijn gesprekspartner, zo zijn gedacht over. Over hoe dat leiderschap precies moest ingevuld worden in het bijzonder. Ik zal dat nooit vergeten, zei de ziekenhuisdirecteur. En ik ben hier nu misschien wel baas, maar zo voel ik me niet. Ik handel zo ook niet. Ik sta tussen mijn mensen, onderaan de piramide, niet bovenaan. Hoe kan wat ik wil en moet weten anders tot bij mij geraken? De aanleiding van ons gesprek waren de bevindingen van een doctoranda van de Universiteit Antwerpen. Zij had bestudeerd Toen ik startte, hoe studenten geneeskunde hun stagejaar als iets: ons beroep. telde maar één arts beleven. Heel fraai waren de resultaten Andere vragen niet. Ik zou niet opnieuw voor deze studie werden niet kiezen, soms word ik gesteld onwel van vermoeidheid, zei iemand. Ook dit: De werkdruk ligt zo hoog dat je geen tijd meer kunt maken voor de patiënt zelf. Het directielid herkende het verhaal en gaf ootmoedig toe dat artsen het zowel fysiek - de lange dagen - als mentaal - al dat menselijke lijden - niet onder de markt hebben. Een zwaar beroep. Weliswaar goed betaald, maar, zo liet hij doorschemeren, de hedendaagse arts wil meer dan financiële erkenning. Hij wil er ook als mens staan: communiceren met collega s, patiënten, directies, een balans vinden tussen werk en privé, meer zijn dan enkel arts. Toen ik startte, telde maar één iets: ons beroep. Andere vragen werden niet gesteld. Jongeren van nu hebben daar - terecht - een andere kijk op. Het siert de medisch directeur, die na al die jaren nog altijd vasthoudt aan werkweken van 80 uur, dat hij niet hetzelfde verwacht van zijn pupillen. Mensen moeten zich goed voelen op hun werk. Daarom heb ik ook zeer lange sollicitatiegesprekken. Ik wil zeker zijn dat mijn artsen niet enkel technisch bij de beste horen, ze moeten er ook als mens staan en een frisse visie hebben op onze maatschappij. Dit artsenverhaal is makkelijk toepasbaar op bijna elke beroepsgroep. De werkdruk is, mee dankzij de zegen en de vloek die technologie is, overal toegenomen. Of en hoe dat te verzoenen is met geluk op het werk en daarbuiten, is een ingewikkeld vraagstuk met autonomie, perspectief en omgeving als belangrijke parameters. Geen file richting kust is dan wellicht een deel van de oplossing. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Als de groepsverzekering niet verder wordt uitgebouwd, dan kan je je afvragen of het de administratieve kost ervan waard is Steven Janssen, directeur van Sidegis (een databank omtrent aanvullende pensioenen, red.), heeft vragen bij de opbrengst van bepaalde beroepsverzekeringen. ARBEIDSVRAAG Ik ben een student. Mag ik de hele zomer werken? Sinds begin dit jaar is het systeem van studentenarbeid grondig gewijzigd. Je mag nu 50 dagen per jaar werken aan een verminderde bijdrage (2,71% voor de student) bij één of meerdere werkgevers. Tot eind 2011 was dit 2 keer 23 dagen: 23 dagen in de zomervakantie en 23 dagen verspreid over de rest van het jaar. Dit gaf slechts een totaal van 46 dagen. Vanaf 2012 krijg je dus 4 dagen extra en bovendien maakt het niet meer uit wanneer je precies wilt werken. Je kan dus evengoed 50 dagen in de zomervakantie werken (en niet tijdens het schooljaar). Om van de verminderde bijdrage te kunnen genieten moet je een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten sluiten met jouw toekomstige werkgever en mag je geen arbeidsprestaties verrichten tijdens periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. Het spreekt voor zich dat je ook het maximum van 50 dagen niet mag overschrijven. Overschrijd je toch deze limiet, dan zal je als student dezelfde socialezekerheidsbijdragen betalen als een gewone werknemer, dus 13,07 procent. Ook de werkgever zal dan de gewone patronale socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Opgelet, een paar uren werken telt voor een volledige dag mee. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft naar aanleiding van het nieuwe systeem een interessant website ontworpen: Je kan inloggen op deze site met je elektronische identiteitskaart en je resterend aantal dagen raadplegen of zelfs een attest afdrukken waarop het resterend aantal dagen vermeld staan. Veel werkgevers vragen naar dit attest. Op deze wijze verzekeren zij er zich immers van dat jouw 50 dagen nog niet werden opgebruikt (bijvoorbeeld bij een andere werkgever) en weet de werkgever zeker dat ook hij slechts verminderde patronale bijdragen zal moeten betalen aan de RSZ (5,42%). Kinderbijslag Deze 50 dagen hebben geen invloed op het recht op kinderbijslag. Als student heb je immers onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin je de leeftijd van 18 jaar bereikt. Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd. Na deze periode en tijdens de studiejaren mag het aantal uren om het recht op kinderbijslag te behouden de 240 arbeidsuren niet overschrijden (voor het eerste, tweede en vierde kwartaal). Indien de grens van 240 uren overschreden wordt, verlies je als student de kinderbijslag voor het volledige kwartaal (3 maanden). Tijdens de grote vakantie (juli tem september) geldt er geen uurgrens. IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTMENT, INFORMATION KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN PLICHTEN

3 02 03 Generatie Y: een storm in een glas water? Anseel en Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Toen ik twintig was en Live forever van Oasis zong, dacht ik ook dat de wereld aan mijn voeten lag Ik had gezworen het Y-woord niet te gebruiken. Omdat het niet slim is om labels te plaatsen op groepen van mensen om hun gemeenschappelijke kenmerken te vatten. Binnen generaties zijn er meer verschillen te vinden dan tussen generaties. Maar de laatste tijd loopt het shock and awe voor Generatie Y de spuigaten uit. Een legertje consultants probeert bedrijfsleiders ervan te overtuigen dat de nieuwe generatie fundamenteel verschilt van de vorige. Een radicaal andere manier van leidinggeven is nodig als we die jongeren willen motiveren en behouden in ons bedrijf. Hun uitgangspunt is dat de periode waarin je opgroeit een cruciale impact heeft op je wereldbeeld. Dit klinkt logisch. Maar men maakt twee denkfouten. Een eerste is dat men leeftijd verwart met generatie. Ik vroeg anekdotisch aan enkele twintigers wat hen nu eigenlijk onderscheidt. We willen meer en liefst nog allemaal tegelijk. We hebben weinig geduld. Is dit echt een verschil tussen generaties of is deze stürm und drang gewoon eigen aan twintigzijn? Toen ik twintig was en Live forever van Oasis zong, dacht ik ook dat de wereld aan mijn voeten lag. Een tweede denkfout is dat men de impact van maatschappelijke omwentelingen op de jonge generatie overschat en op de oude generatie onderschat. Oudere generaties hebben ook hun levensstijl aangepast aan de digitale revolutie. Ik zie gepensioneerde babyboomers vlot meegaan in sociale media. En elke zaterdagmorgen kan ik aan de kassa van Delhaize vaststellen dat ze ook verdomd weinig geduld hebben. Gemeenschappelijke gebeurtenissen - Twin Towers! Internet! - hebben een grote impact, maar ze zorgen er ook voor dat we over leeftijden en generaties heen in dezelfde richting evolueren. Te vroeg Er is een goede manier om het probleem op te lossen. Je vergelijkt een nieuwe generatie met een vorige op hetzelfde moment in hun leven. Je stelt een groep twintigers in 1990 exact dezelfde vragen als een gelijkaardige groep twintigers in 2000 en Tot nu toe vond ik twee Amerikaanse studies die zo de werkhouding onderzochten. Ontspanning en vrije tijd blijken iets belangrijker voor de nieuwe generatie, en werk staat minder centraal in hun leven. Generatie Y vindt extrinsieke aspecten van het werk (status, geld) belangrijker dan de babyboomers. En in tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, is Generatie Y minder altruïstisch dan de vorige generaties. Op sociale werkwaarden (vrienden maken) en intrinsieke werkwaarden (een interessante, betekenisvolle job) scoren ze ook lager dan de babyboomers. Het is wachten op gelijkaardig onderzoek in Europa. Maar het is in ieder geval nog te vroeg om uw organisatie om te gooien om die Y'ers het naar hun zin te maken. Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. CARTOON

4 REPORTAGE SO LL IC IT EREN & SOCI AL M ED IA Met een blog alleen kom je er niet Steeds vaker begeven sollicitanten zich in hun zoektocht naar werk op de sociale netwerksites. Al bloggend, twitterend of facebookend proberen ze zichzelf te onderscheiden van andere werkzoekenden. Maar sociale media zijn niet zonder gevaren. Het blijft een risico om jezelf zo open en bloot te profileren op het internet. Je weet nooit helemaal precies wat je uitstraalt. E r zijn steeds meer mensen met hetzelfde diploma of gelijkaardige ervaring, stelt personal branding coach Katlijn Voordeckers, die met haar praktijk OpmerKelijk vooral vrouwelijke ondernemers helpt om zich goed in de markt te plaatsen. Dankzij sociale media kan je aangeven welke persoonlijkheid er verscholen zit áchter die formele kenmerken. Dat vinden werkgevers interessant. Emotionele persoonskenmerken zijn minstens even belangrijk als objectieve ervaring, opleiding, vaardigheden en kennis. Dat geldt wanneer je je als ondernemer wil profileren ten opzichte van je klanten, maar ook wanneer je je als sollicitant voorstelt aan een potentiële werkgever. Mensen kiezen doorgaans voor een combinatie van talent en passie. Dat betekent niet dat je zomaar eender wat kunt vertellen op sociale netwerksites. Het beeld dat je schept van jezelf moet authentiek zijn, anders werkt het niet, weet Voordeckers. Eenduidigheid is volgens haar het belangrijkste kenmerk van een goede personal branding-strategie. Het moet duidelijk zijn wie je bent, zodat je bij andere mensen positieve connotaties oproept. Het is de bedoeling dat men in een bepaalde context altijd eerst aan jou denkt, en niet aan iemand anders. Verkeerde vijver Loop je zo niet het risico dat je jezelf reduceert tot een eendimensionale karikatuur? Voordeckers meent van niet. Natuurlijk moet je jezelf op een positieve manier in de wereld zetten, maar dat wil niet zeggen dat je geen aandacht mag hebben voor je gebreken. Je mag je kwetsbaar opstellen, zolang je er geen negatief verhaal van maakt. Klagers en zagers zijn doorgaans niet geliefd, men verkiest mensen die zich sterk tonen in hun kwetsbare kanten. Benjamin Ball van het coachingbedrijf YourCoach in Gent ziet het gebruik van sociale media in het sollicitatieproces minder eenzijdig positief. Dankzij sociale media krijgen sollicitanten de kans om zich levendig en uniek te profileren. Ze tonen hoe ze in elkaar zitten en laten in de praktijk zien wat ze kunnen. Zeker voor bepaalde jobs kan dat heel interessant zijn, bijvoorbeeld voor communicatieprofessionals of webdesigners. Solliciteer je voor een job waarbij sociale media een belangrijk deel van het takenpakket uitmaken, dan kan je bijna niet anders. Toch is er ook een keerzijde. Als je jezelf naar buiten brengt, loop je altijd het risico dat je te veel van jezelf toont. Hoe meer je jezelf profileert, hoe kwetsbaarder je wordt. Op die manier kan je beschadigd raken. Geen punt, vindt Katlijn Voordeckers. Als je wél je persoonlijkheid naar voren schuift, en je stoot keer op keer op een njet, dan betekent dat waarschijnlijk dat je in de verkeerde vijver aan het vissen bent. Als je je passie kwijt wil in je werk, dan kan je je eigen persoonlijkheid niet blijven verloochenen. Op korte termijn vind je dan misschien sneller een baan, maar echt gelukkig zal je niet worden in die job. Het is belangrijk dat je trouw blijft aan jezelf, anders doe je niet alleen jezelf tekort, maar ook je werkgever. En toch blijft het altijd een risico om jezelf zo open en bloot te profileren op het internet, herhaalt Benjamin Ball. Je weet nooit helemaal precies wat je uitstraalt, hoe je overkomt bij iemand anders. Het kan zeker werken, maar dan vooral wanneer het deel uitmaakt van je passie om zoiets te doen. En als het concept goed zit. Er moet een strategie achter zitten en het geheel moet een duidelijke richting hebben. Wanneer potentiële werkgevers je dan gaan opzoeken via Google, komen ze terecht bij een levendige bron van informatie. Wie zich wil verkopen via sociale media, moet beseffen dat daar veel tijd en energie in kruipt. Je moet het bovendien zien als een verlengstuk van al je andere inspanningen om werk te vinden. Met een blog alleen kom je er niet. Dan loop je het risico dat mensen denken: heb jij nu echt niets beters te doen? Als voorbeeld verwijst Ball naar de website van Martijn Müller (zie kaderstuk). Hij geeft op zijn site een overzicht van alle baantjes die hij in het verleden heeft gedaan, een allegaartje van heel uiteenlopende jobs. Mocht ik hem zijn, dan zou ik dat voor mezelf houden. Mensen die lange tijd geen werk vinden, beschikken doorgaans over meer dan genoeg competenties, maar ze bewegen niet in de juiste richting. Ze weten niet goed wat ze eigenlijk willen bereiken, en bijgevolg ook niet hoe ze zich moeten positioneren. Iemand die weet wat hij wil, heeft het gemakkelijker. Wanneer je ervoor kiest om een blog bij te houden, dan is het volgens Ball vooral belangrijk dat je dat ook volhoudt. Mensen die je blog volgen, verwachten een evolutie. Ze hopen dat er op het einde een soort inzicht ontstaat. Het is Niets beters te doen bizar om van de ene dag op de andere met die blog op te houden, wanneer je bijvoorbeeld plots werk vindt. Je moet Samengevat: een online campagne voor jezelf kan pas wer- ervoor zorgen dat het concept klopt en dat je het verhaal ken als ze heel goed in elkaar zit. Inderdaad, benadrukt Ball, ook mooi afrondt.

5 04 05 Ervaring opbouwen én tonen wat ik kan De ondertussen 28-jarige Sara Van de Velde had niet genoeg aan haar diploma marketingcommunicatie om de job van haar dromen te vinden. Ik zocht een job als community manager of social media manager, maar ik botste steeds weer op hetzelfde bezwaar. Niet genoeg ervaring. Daarom begon Sara met een eigen website: Zo kon ik ervaring opbouwen en ondertussen aan de buitenwereld tonen wat ik in mijn mars heb. De reacties kwamen bijna onmiddellijk, zowel van mijn eigen kennissen als van bedrijven en potentiële werkgevers. Sommigen vroegen gewoon om wat meer informatie, anderen stelden hun functies aan me voor of nodigden mij zelfs uit voor een gesprek. Op de website vertelde Sara niet alleen over haar eigen zoektocht naar werk, maar liet ze ook andere bloggers aan het woord. Ze gaf sollicitatietips en bracht verslag uit over haar eigen gesprekken. Spontaan Ze kreeg in totaal een tiental jobs aangeboden, maar haar keuze viel - twee maanden nadat ze haar zoektocht gestart was - op Vente-Exclusive.com, een webshop die privéverkopen organiseert voor zijn leden. Ook deze job heb ik dankzij mijn website gevonden, vertelt Sara. Op mijn blog had ik een artikeltje gepost over hun activiteiten. Ik had een product besteld bij Vente-Exclusive en had aan mijn lezers verslag uitgebracht over mijn ervaringen met de firma. Toen al leek het me een leuk bedrijf om voor te werken, maar ik had gezien dat ze geen openstaande vacatures hadden voor mijn droomjob. Toen ze mij plotseling spontaan contacteerden, heb ik niet lang geaarzeld. Ik werk nu voor hen als community manager sinds half januari, en dat met veel plezier. Het is precies wat ik ervan verwacht had. De twee belangrijkste vuistregels zijn: blijf jezelf en zorg dat je opvalt. Stand out from the crowd, op eender welke manier. De zoektocht naar je droomjob kan veel tijd kosten, maar het is zeker en vast de moeite waard. Facebook: SaraZoektWerk LinkedIn: saravdv Website: sollicitaties en nog steeds geen werk Al twee jaar is Nederlander Martijn Müller tevergeefs op zoek naar werk. Nog langer afwachten is voor hem geen optie. De Nederlandse arbeidsmarkt is tegenwoordig zo n loterij dat ik na meer dan 600 sollicitaties nog steeds geen vast werk heb, zo vertelt Martijn op zijn website. Tot nu toe was dat vooral financieel een grote uitdaging, maar sinds oktober vorig jaar heeft dat ook tot gevolg dat mijn vrouw hier nog slechts sporadisch mag zijn. Als Amerikaanse is haar recht om bij mij in Nederland te verblijven namelijk afhankelijk van mijn werk. Ik heb geen tijd meer om het spel op de traditionele manier te spelen, zo licht Martijn zijn initiatief toe aan de telefoon. Daarom wil ik een echte mediacampagne voor mezelf uitbouwen. Ik zou het graag meteen zo groot mogelijk aanpakken. Een baan in honderd dagen, zo wil ik mijn campagne dopen. Dat is niet alleen een mooi rond getal, het zet potentiële werkgevers ook een klein beetje onder druk om niet te treuzelen. Zo zien ze dat het menens is. Via deze campagne wil ik met mijn persoonlijke verhaal naar buiten komen en aan de buitenwereld laten zien wat ik kan. Geïnteresseerden kunnen terecht op mijn website en de blog die ik geregeld bijwerk. Website en blog Omdat hij zich niet heeft ontwikkeld in een specifieke functie, geeft Martijn op zijn website niet aan welke baan hij precies te pakken wil krijgen. Mijn kracht als werknemer is juist mijn veelzijdigheid en mijn aanpassingsvermogen, zo zegt hij. Ik ben vooral op zoek naar een vaste job, waarin ik me echt kan ontplooien en waar ik me kan ontwikkelen binnen een bedrijf. Martijn kreeg al enkele positieve reacties op zijn initiatief. Enkele dagen na de lancering van mijn blog kreeg ik bericht van een man die meende dat hij wel iemand zoals ik kan gebruiken. Hij nodigde mij alvast uit voor een gesprek. Dat geeft me wel vertrouwen. Het zou grappig zijn mocht ik al een baan hebben voordat mijn campagne echt goed van start gaat. Facebook: Martijnmuller LinkedIn: MartijnMuller Website:

6 REPORTAGE SOLLICITEREN & SOCIAL MEDIA Ze dachten dat ik een reclamestunt was Na 29 afwijzingen was de Nederlandse Annemarie Appelman het beu. Ze richtte een website op, startte met een eigen blog, verstuurde persberichten en twitterde zich in de aandacht. Binnen de zestig dagen een baan vinden, was haar doel. Op dag 58 tekende ze haar contract. Op de traditionele manier kreeg ik simpelweg te weinig reactie, vertelt de 28-jarige Annemarie. Het was voor mij de eerste keer dat het solliciteren zo moeilijk ging. Eerder was er nog geen crisis en ging het allemaal veel gemakkelijker. Ik begreep dat ik het over een andere boeg moest gooien, en daarom heb ik die hele campagne bedacht voor mezelf. Ze begon met haar campagne bij het begin van de zomer, en na anderhalve week mocht ze al bij verschillende bedrijven op gesprek. Mijn campagne werd opgepikt door de media, en mijn netwerk groeide op korte tijd enorm aan. Dat was heel fijn, alles ging eigenlijk nog veel beter dan ik had verwacht. Ook mijn huidige werkgever contacteerde me na anderhalve week. Hij vond mijn website via Twitter. Zijn eerste vraag was: ben jij een reclamestunt? Dat vond ik wel grappig. Ik zei: nou nee. Ik ben écht heel erg op zoek naar een baan. Toen hebben we een afspraak gepland en dat gesprek verliep heel goed. Het duurde uiteindelijk nog een hele tijd voor er een tweede gesprek van kwam, maar op dag 58 heb ik dan toch mijn contract getekend. Dat was precies goed, twee dagen voor de deadline die ik mezelf had opgelegd. Schaamte Annemarie werkt nu als community manager bij Nudge, een initiatief voor duurzaamheid. We proberen mensen allerlei concrete handelingsperspectieven te bieden om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Van heel kleine zaken, zoals het opzeggen van de telefoongids die je toch niet gebruikt, tot het opstarten van een project met je buurt om zonnepanelen op de daken te krijgen. Op haar website plaatste Annemarie ook de namen van de 29 bedrijven die haar sollicitatie in het verleden hebben afgewezen. Een opmerkelijke zet, waar ze goed over heeft nagedacht. Natuurlijk stel je je op die manier een beetje kwetsbaar op, maar dat kan bij sommige mensen juist heel goed vallen. In die periode zaten een heleboel jonge mensen van mijn leeftijd zonder werk in Nederland. Alleen leek het net alsof iedereen zich daarvoor schaamde. Niemand had het er openlijk over. Ik vond het eigenlijk wel prettig om gewoon heel het verhaal te vertellen. Ik ben iemand die graag heel transparant en open is over alles. Ik wil me niet anders voordoen dan ik ben. Zoiets valt ook op. De meeste mensen vonden dat trouwens leuk. Ik heb één reactie gehad van iemand die zei: ja maar, als je zo vaak bent afgewezen, waarom zou iemand je dan nog aannemen? Toen dacht ik: jij snapt het duidelijk niet. Tips? Je moet in de eerste plaats een manier verzinnen om je goed te presenteren online. Hoe creatiever, hoe beter, want dat valt gewoon op. Confirmeer je niet aan vacatureteksten maar vertrek vanuit jezelf. Op die manier trek je vanzelf de goede mensen naar je toe. Probeer ook om heel dicht bij jezelf te blijven. Ik wilde iets doen met marketing en communicatie, dus lag het voor de hand dat ik sociale media zou inschakelen in mijn zoektocht naar werk. Op die manier laat je zien wat je kan en doe je in één klap ook ervaring op. Als je een timmerman bent, timmer dan iets fantastisch in elkaar en breng het langs bij een potentiële werkgever. Wil je als secretaresse ergens werken, bak dan een taart en zorg dat je iets gezelligs doet voor het personeel van het bedrijf waar je aan de slag wil. LinkedIn: annemarieappelman Facebook: Help Annemarie binnen 60 dagen aan een baan Website:

7 06 07 Er zijn nog duizenden ingenieurs zoals ik Michaël Vanderheeren volgt na zijn opleiding tot ingenieur computerwetenschappen aan de KU Leuven nog een extra studie general management aan de Vlerick Leuven Gent Management School. In november startte hij zijn zoektocht naar werk door een opmerkelijk filmpje op YouTube te plaatsen. Ondertussen werd hij al meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek en kreeg hij verschillende jobaanbiedingen. In het filmpje is te zien hoe Michaël Vanderheeren zichzelf voorstelt aan de hand van zijn interesses, zijn studies en zijn portfolio. Die verschijnen aan de kijker middels strategisch geplaatste post-its die in stop motion over het scherm bewegen. Ik wilde met het filmpje op een originele manier uitleggen wie ik ben en waar ik voor sta, legt Michaël uit. Door gebruik te maken van post-its speelde ik in op de trend van het afgelopen najaar. Het volstaat niet dat je laat zien dat je creatief bent, je moet ook duidelijk maken dat je weet wat er leeft en dat je mee bent met de laatste nieuwigheden. Daarnaast laat zo n creatief cv ook zien dat je je wil inzetten om de job van je dromen te vinden. Er kruipt toch al snel drie dagen werk in zo n kort clipje. Als ingenieur mag het dan in de huidige war for talent niet bepaald onmogelijk zijn om werk te vinden, Michaël rust niet op zijn lauweren. Er zijn nog duizenden ingenieurs zoals ik. Als je echt bovenaan de stapel wil geraken om de job te vinden die je het liefst wil doen, dan moet je zorgen dat je opvalt en dat je jezelf in the picture zet. Forward& Retweet Op vier dagen tijd werd het YouTube-filmpje door bijna mensen bekeken. Ik gebruikte het filmpje ook actief wanneer ik ging solliciteren en voegde het toe aan mijn cv. Op Twitter maakte ik reclame voor het filmpje op momenten dat mensen juist aan hun werkdag beginnen. Ze zijn dan nog niet zo druk bezig en nemen doorgaans even de tijd om online wat rond te kijken en de feeds te overlopen. Ik maakte ook stickers met een QR-code op die verwees naar het filmpje, en die plakte ik rond tijdens evenementen van Vlerick waarop werkgevers aanwezig waren. Je moet tonen dat je van alle markten thuis bent. Sociale media zijn heel nuttig, maar daarmee alleen zal je het niet maken. De reacties op het filmpje waren heel verschillend, maar allemaal positief. Er zijn mensen die het gewoon heel leuk vinden, en het forwarden of retweeten. Maar er zijn ook een paar sollicitatiegesprekken en serieuze jobaanbiedingen uit gevolgd. Ik heb bepaalde bedrijven ook rechtstreeks aangesproken door een tweet te versturen met het filmpje erbij. Op die manier krijg je ook gemakkelijker een reactie dan wanneer je in het ijle twittert. Er bestaan nu eenmaal veel kanalen om mensen te bereiken en veel mensen maken gebruik van al die kanalen. Het kan dus geen kwaad om wat rond te snuffelen op sociale media. Het verkeer gaat trouwens in twee richtingen: als ik een aanbieding krijg, ga ik ook even kijken op al die fora wat mijn potentiële werkgever daar allemaal verkondigt. Zij doen net hetzelfde. Wie toegang heeft tot informatie, gaat zeker eens vooraf kijken wie er voor hem zal zitten. Tips? Op het internet zijn er zeker een paar goede artikels te vinden je kan consulteren als je op zoek wil gaan naar werk via sociale media. Er worden online heel goede tips gegeven over wat je kan zeggen en wat je beter niet zegt. Sommige mensen slaan daar de plank wel eens mis. Twitter is bijvoorbeeld niet hetzelfde als Facebook. Op Facebook kan je onder vrienden gerust zeggen hoe je je vandaag voelt. Twitter is meer bedoeld om jezelf uit te spelen naar een breed publiek. Daar moet je gericht berichten posten over zaken die jou - en bij voorkeur ook anderen - interesseren. Met een combinatie van gezond verstand en ervaring kom je er wel. Je moet de tijd nemen om een nieuw medium te verkennen. Kijk goed om je heen: wat doen de anderen en wat vind ik daarvan? Skype: MichaelVdheeren LinkedIn: MichaelVdheeren Website:

8 MENSEN Het groen in voor een nieuwe toekomst Coachen in de natuur. Het klinkt als de zoveelste rage. Dat is het net niet, benadrukt wandelcoach Hilde Backus. We doen niet aan boomknuffelen, we gaan voor flinke resultaten. Tekst: Peter Van Dyck Hilde Backus heeft twee passies: wandelen en coachen. Acht jaar geleden botste ze op de website van twee mannen die aan wandelcoaching deden. Mensen begeleiden én ondertussen in de natuur stappen: het leek haar een wonderlijke combinatie. Ze zocht contact met het duo en niet veel later startte ze een eigen wandelcoachbureau. In het boek Op Weg Naar Plezier In Je Werk legt ze haar principes uit. In welke zin zorgt je stapschoenen aantrekken voor een toegevoegde waarde? Het voordeel van wandelcoachen, is dat je naast elkaar loopt tijdens het praten. Je zit niet constant elkaar aan te staren in een benepen kamer. Het voelt minder ongemakkelijk. De coachee krijgt ook meer ruimte om na te denken. Hij kan langer kauwen op de vragen die ik stel. De mensen die mij om hulp vragen, komen professioneel niet meer uit de verf. Daardoor zijn ze vaak gespannen en moe. Door het wandelen gaat hun hartslag en bloeddruk naar beneden. De natuur geeft hen rust. Dat helpt hen complexe besluiten te nemen. Terug op kantoor, blijken ze zich ook beter te kunnen concentreren. Hoe ziet een wandelcoachprogramma van uw hand er precies uit? Ik geef mijn klanten wandelopdrachten. Het eerste wat ik wil onderzoeken, is wat hun wensen zijn. Wat zouden ze het allerliefste doen? Samen werken we het ideale scenario voor enkele werkdagen uit. Daarin plannen we zoveel mogelijk activiteiten die hun energie geven. Daarna peil ik naar hun natuurlijke talenten. We gebruiken daarvoor onder andere een 360 talentenscan: aan mensen in hun omgeving vraag ik welke talenten ze mijn klant toedichten. Die positieve feedback is vaak een opsteker. Ook bekijken we in welke werkomgeving ze floreren. Enwatismeestaldeuitkomst?Eennieuwebaan? Voor sommigen wel, maar een pak mensen besluit voor eigen rekening te gaan werken of vraagt aan zijn baas of zijn huidige functie aangepast kan worden. Dit laatste, jobcrafting, is duidelijk een stijgende trend. Iets waar werkgevers niet altijd voor staan te springen, lijkt me. Als ze slim zijn, staan ze er wél voor open. Als je iemand meer ruimte geeft om zijn job inhoudelijk in te vullen, krijgt hij meer plezier in zijn werk en wordt hij ook productiever. Het is wél heel belangrijk dat je je chef heel concreet kan vertellen wat je anders wil. En daar dient de wandelcoaching voor. Ik heb net een vrouw begeleid die communicatieadviseur is. Ze vindt dat ze te veel uitvoerende taken heeft. Ze zou liever vaker mee nadenken over het communicatieplan voor een klant. Ze heeft haar manager uitgelegd dat ze dit strategische werk nodig heeft voor haar motivatie. Ze maakte hem ook duidelijk dat ze op die manier hem werk uit handen kon nemen, waardoor hij meer tijd zou krijgen om te netwerken. Als je het presenteert als een oplossing waar je chef ook voordeel bij heeft, krijg je hem wel mee. Hoe komt het eigenlijk dat we zo vaak geen helder beeld van onze wensen en talenten hebben? Vele mensen maken onbewuste keuzes. Ze hebben bijvoorbeeld een brede studierichting gevolgd en rollen daarna van de ene baan in de andere. Na verloop van tijd beseffen ze pas dat ze hun arbeidsvreugde onderweg kwijt zijn geraakt. Anderen hebben te veel geluisterd naar wat anderen verwachtten. Wat ook meespeelt: mensen zijn vaak gefocust op wat niet goed loopt. Hun talenten zijn ze als vanzelfsprekend gaan beschouwen. U realiseerde zelf ook een professionele ommezwaai, in2004.bentunugelukkiger? Absoluut. Mijn droom is uitgekomen. Toen ik ontdekte dat zoiets als een wandelcoach bestond, was mijn eerste reactie: Het kan toch niet dat je daarmee geld kan verdienen?. Jobcrafting, aan je baas vragen of je huidige functie kan aangepast worden, is een stijgende trend Hilde Backus, wandelcoach Ik deed toen communicatietraining voor een bedrijf en verlangde ernaar meer te kunnen coachen. Ik heb nu ontdekt dat de natuur heel dankbaar kan zijn voor een coach. Onlangs, tijdens een wandeling, ging een vrouw bij een fruitboom staan. Zo breed wil ik ook in bloei staan, zei ze. Voor haar fungeert dat beeld als een anker. Zelf ben ik heel voorzichtig met metaforen. Het mag niet te zweverig worden. We doen niet aan boomknuffelen. Integendeel, we gaan voor flinke resultaten.

9 3.000 MIJN LOON COLUMN Watdoejevoorjob? Ik werk bij Atlas Copco in Wilrijk als arbeider op de engineering afdeling. Atlas Copco levert en onderhoudt in België onder meer compressoren, blowers en stroomgroepen. Ik zorg er voornamelijk voor dat elk onderdeel - hoe groot of hoe klein ook - wordt getest door een van onze vele testingenieurs. Alles wat er op de markt wordt gebracht, is door onze afdeling grondig onderzocht en aan de strengste normen onderworpen. Een degelijke research voorafgaand aan elk nieuw model zorgt ervoor dat wij nummer één zijn in onze branche. JOBAT.BE/COLUMN Doejejejobgraag? Het leukste aan mijn werk is dat ik telkens de nieuwste technieken van compressie of vacuüm van dichtbij kan bestuderen, dat maakt het zeer boeiend. Benjetevredenvanjeloon? Ja, al is het spijtig dat het loon dat ik nu verdien hetzelfde zal blijven tot op het einde van mijn carrière. Dat is weinig motiverend en daar zou toch enige verandering in mogen komen, vind ik. Watneemtdegrootstehapuitjebudget? De afbetaling van ons huisje. Waarkanjeechtgeengeldaangeven? Aan iets waar ik niet achtersta, zoals spullen van mindere kwaliteit. Uit ervaring weet ik dat als je het goedkoopste koopt, je gegarandeerd gefopt bent. Dus liever iets duurder en degelijker. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Eigenlijk geef ik gewoon graag geld uit. Als het er is, moet het rollen wanneer het kan. Dus af en toe eens gaan eten, een sauna, een weekendje weg. Dat houdt ook onze economie in bloei. Watzoujedoenalsjedelottowint? Goh, ik zou ervoor zorgen dat mijn kinderen een betere start hebben in het leven. (mr) Dirk Möger (41), Hemiksem W Beroep: labo elektromecanicien W Privé : gehuwd W Brutoloon: euro W Nettoloon: euro W Extra s: maaltijdcheques, pensioenplan,hospitalisatieverzekering Inspraak Na jarenlang zwijgend orders te hebben moeten uitvoeren, hangt er plots een ideeënbus bij Lux Luxior, hét instrument der medezeggenschap. Iedereen gaat er omheen staan, als betrof het een ingeslagen meteoor of ander buitenaards brokstuk. Menig collega steekt schertsend een vinger of zelfs tong door de gleuf van de bus, zich haast verwachtend aan een elektrische schok, bedoeld voor wie het aandurft daadwerkelijk ideeën te posten. Het zou hen in elk geval meer gerust stellen, dan de bevreemdende gedachte aan plotse 'participatie'. Op het advalvasbord hangt zelfs een blad voor agendapunten die men kan indienen voor de tweewekelijkse vergadering. Het kan niet op. Alleen de overdadig belegde broodjes die niet zonder gemors en gêne te vreten zijn, lijken nog te verwijzen naar de oude, ongemakkelijke bedrijfscultuur. Hoe meer er reeds zijn opgegeten, hoe meer de nieuwe sfeer van transparantie en vriendelijkheid een feit lijkt. Ja, het ís een goed idee van Carl, vindt het management, om de kopieermachine naar het gelijkvloers te brengen. En ook Suzy's suggestie inzake de middagpauze is'zeer aannemelijk'.ennuzijtochallengezellig tezamen zitten, kunnen zij misschien ook wat vragen van de directie beantwoorden die, 'let wel, in ie-d-ers belang', streeft naar de vereenvoudiging van sommige, beslommerende administratieve taken. Na jarenlang zwijgend orders te hebben moeten uitvoeren, hangt er plots een ideeënbus bij Lux Luxior, hét instrument der medezeggenschap De antwoorden van de door 'overleg' verdoofde werknemers leiden weken later echter tot het ontslag van medewerkster Ria, die overtollig is geworden door hun tips om het werk te reduceren. De zogezegde plotse inspraak was dus niets meer dan een achterbakse manier van hun superieuren om uit te zoeken hoe er kon worden bespaard. Meestermanipulators! Uit wraak kondigt het personeel van Lux een volkomen radiostilte af. Bazenmails worden blanco geretourneerd, hun telefoonoproepen worden slechts beantwoord met geadem in de hoorn. En zodra de manager of CEO zijn bureau verlaat, zet elk personeelslid een zonnebril en zware hoofdtelefoon op, om zich duidelijk van hem af te schermen. In het volstrekt afgescheiden werkcircuit, ontstaat razendsnel een nieuwe machtsstructuur met boekhouder Edwin nillens willens bovenaan, die ter vervanging van zijn oversten - dan maar niet gehandtekende - creditnota's en onkostenaanvragen goedkeurt en invoert in het systeem. Het duurt niet lang of hij wordt een bijna smekerige oogopslag en zuiverder taalgebruik gewaar bij collega's die zich tot hem richten, waarna hij uiteindelijk als enige de zonnebril en koptelefoon achterwege laat als de manager ten tonele verschijnt. Een opgeluchte baas vraagt hem waarom hij de communicatieboycot plots doorbreekt. 'Omdat er hier ergere dingen zijn dan mij zijn,' stamelt Edwin. 'U zijn,' denkt hij, terwijl hij een voorstelling krijgt van zijn baas als luxueus vergaderbroodje, zijn hoofd onder de zilveruitjes en peterselie, zijn romp een opeenstapeling van onverteerbare, alleen publieke eetangst opwekkende préparé- en rosbiefetages. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijvenzijensanf.yezerskiydewerkweekvanzichaf.

10 De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor de Brusselse Vlamingen en iedereen die toenadering zoekt tot de Vlaamse gemeenschap, is op zoek naar een (m/v): leidend ambtenaar Uw functie Als general manager bent u verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. U stuurt de verschillende directies en diensten aan binnen de administratie. U tekent het strategisch traject uit voor de toekomst enfaciliteert deoperationele uitvoering ervan. Samen met het directieteam en de medewerkers bent u verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beleidsplannen. Als dusdanig heeft u een brugfunctie tussen het College en de medewerkers. Uw profiel U combineert een masterdiploma of gelijkgesteld (interne kandidaten behoren reeds tot niveau A) met minstens 6jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, inhet beheer van een overheidsdienst, of hiermee gelijkgesteld, of in een organisatie uit de privésector of 10 jaar nuttige professionele ervaring. U bent vertrouwd met het ontwikkelen van een strategie en het uitrollen ervan indepraktijk. Uheeft inzicht in de actuele ontwikkelingen m.b.t. het overheids-, financieel en HR-management en in de maatschappelijke enbestuurlijke ontwikkelingen in een stedelijke omgeving. Kennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een duidelijke troef, net als kennis van het Frans en Engels. directeur Financiën en Begroting Uw functie Uw directie is verantwoordelijk voor alle financiële enboekhoudkundige opdrachten en taken binnen de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. U organiseert, coördineert enevalueert deacties in het kader van financiën en begroting. U zorgt ervoor dat de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op een efficiënte en kostenbewuste manier worden bereikt. Uw profiel U combineert een masterdiploma of gelijkgesteld (interne kandidaten behoren reeds tot niveau A) met minstens 3 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, inhet beheer van een overheidsdienst, of hiermee gelijkgesteld, of in een organisatie uit de privésector of 8 jaar nuttige professionele ervaring. U bent vertrouwd met de actuele ontwikkelingen in het vakgebied financiën en begroting en dit binnen een overheidscontext. Voor de VlAAmse GemeenschApscommIssIe zijn GelIjke kansen belangrijk. competenties VAn mensen zijn doorslagge- Vend ongeacht GeslAcht, leeftijd,afkomstof handicap. Aanbod: een uitdagende functie in een dynamische omgeving, een mandaatfunctie voor de duur van 6 jaar (met mogelijkheid tot verlenging), voor de functie van leidend ambtenaar een geïndexeerde jaarwedde tussen ,93 euro en ,71 euro, aangevuld met extralegale voordelen envoor de functie van directeur Financiën en Begroting een jaarwedde tussen ,97 euro en ,99 euro, aangevuld met extralegale voordelen. Interesse? Meer informatie over de Vlaamse Gemeenschapscommissie vindt uopwww.vgc.be. Deinformatiebundel en het kandidaatstellingsformulier kunt u raadplegen op onder vacatures op mijn maat. Voor andere vragen kunt u bij Jan Haex van Jobpunt Vlaanderen terecht via of We verwachten uw kandidatuur uiterlijk op 4juli 2012 via een aangetekende brief met het kandidaatstellingsformulier gericht aan de Collegevoorzitter van devgc, minister Guy Vanhengel, Kunstlaan 9, 1210 Brussel.

11 10 11 Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tot toegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de futureproof universiteit die de Universiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijken wij voortdurend uit naar gemotiveerde medewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v): Zelfstandig academisch Personeel Voltijds docent (tenure track)/hoofddocent/ hoogleraar Anatomie deeltijdse docenten/hoofddocenten Metabole stoornissen en Orthopedie assisterend academisch Personeel doctor-assistent Bio-elektronica en nanotechnologie doctor-navorser Dunne laag depositie assistenten Fysiologie en Audit, finance en corporate governance doctoraatsbursalen: indefaculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen: Toegepaste micro-econometrie, Effect van atmosferische elementen op winkelgedrag en Verkeersveiligheid (sociale leertheorie /exante evaluatie / verkeersconflictobservatie) indefaculteit Geneeskunde: (Bio)medisch onderzoek ism ziekenhuizen, clusters Oncologie, Ontwikkelingsneurobiologie en Neuroimmunologie indefaculteit Wetenschappen: Chemie, Deficiëntie entoxiciteit van micronutriënten bij planten, Fluorescent nanodiamant voor fotonische detectietechnieken in biologische systemen, Nanofysica (functionele adsorbaten op grafeen), Nanowetenschappen (moleculair ingeprente polymeren), Theoretische fysica en Milieubiologie administratief en technisch Personeel informaticamedewerker software ontwikkelaar informaticamedewerker Mobile Health coördinator proefdierfaciliteit stafmedewerker internationalisering technisch medewerker werkplaats mechanica Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren vind jeopwww.uhasselt.be/vacatures. De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge maakt deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid en zorgt voor de uitrusting en uitbating van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Op de luchthaven Oostende, die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geopend is, werken ongeveer 130 personeelsleden van de Vlaamse overheid onder leiding van de algemeen directeur. De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge is dringend op zoek naar (m/v): Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Duty Operations Officer (ref ) Functie: Je staat in voor de coördinatie van de dagelijkse werking van de luchthaven. Je coördineert en geeft leiding aan de verschillende diensten teneinde de operationaliteit van de luchthaven te verzekeren. Daarnaast dien je toezicht te houden op de naleving van de reglementering met betrekking tot de luchthavenuitbating. Je werkt in continudienst (24/24-7/7). Deskundige Boekhouden (ref ) Functie: Je wordt ingeschakeld in het boekhoudteam, dit team staat in voor het opvolgen van de klantenboekhouding en de leveranciersboekhouding en voor de financiële rapportering; de verzameling van de nodige gegevens, de opmaak van grafieken en het maken van projecties naar de toekomst ter ondersteuning van het beleid. Technicus Elektriciteit (ref ) Functie: Je werkt aan de bebakening van de runway en taxiwegen op de luchthaven, en met hoogspanning en laagspanning. Daarnaast voer je taken uit i.v.m. telefonie, huishoudelijke elektriciteit en datawerkzaamheden. Je staat ook in voor begeleiding van verschillende aannemers die werkzaamheden uitvoeren op het luchthaventerrein. Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving en voorwaarden vind je o.a. terug op de website Stuur je sollicitatiebrief en cv uiterlijk op 24 juni 2012, bij voorkeur viamail ofper briefnaar: de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, t.a.v. ClaireVerlinde, Nieuwpoortsestwg 889,8400Oostende. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Hoe origineel is jouw CV? ontdek de 6meestoriginelevoorbeelden op jobat.be/cv Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen Notaris Jozef Verschueren te Nazareth zoekt een ADMINISTATIEF MEDEWERKER (M/V) Functieomschrijving: Onthaal -Secretariaatswerk -Administratieve taken Voorbereiding en nazorg vanakten -Opstellen eenvoudige akten Wij vragen: Punctueel, nauwkeurig en efficiënt Stressbestendig, discreet, flexibel, vriendelijk en cliëntgericht Zeer goede kennis Word, Excel Kennis Maestro Office en ervaring, zijn pluspunten Wij bieden: Onmiddellijkeindiensttreding. Voltijdse functie als bediende. Een aangename werksfeer. Interesse: Solliciteer schriftelijk met CV:Notaris Jozef Verschueen, s Gravenstraat 193, 9810 Nazareth,

12 WEST-VLAANDEREN BRUSSEL & VLAAMS-BRABANT Eennieuweprofessionele uitdaging? Die vindt uzeker in uw regio! In uw regio zijn er op dit moment heel watproffessionele uitdagingen. De tijd die vrijkomtdoor minder langtependelen, komt uw gezin, uw vriendenen zelfs uw hobby s ten goede.u vermijdt ook elke dag heel watstress in het verkeer. Kortom: een uitdagende job in uw regio is de korste wegnaar professioneel geluk. Vandaag :jobs in regio West-Vlaanderen /Vlaams-Brabant/Brussel Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

13 Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee? Voor de groepen Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen PROFESSOREN IN DIVERSE WETENSCHAPSDOMEINEN Leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een opdracht van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke &maatschappelijke dienstverlening. Naast vaste benoemingen in het ZAP, eventueel met een proefperiode, zijn er ook tijdelijke ZAP-aanstellingen voor 5jaar ineen tenure trackstelsel mogelijk. Online solliciteren is verplicht. Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: Voor ICTS, de centrale IT-dienst van de KU Leuven SAP BUSINESS ANALYSTS VBE201208/09 SR. ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP VBE ICTS heeft een team van meer dan 70 gedreven SAP-professionals. Wij werken projectmatig aan het verder automatiseren van de administratieve toepassingen van de KU Leuven en geassocieerde instellingen. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en releases van SAP op de voet en ondersteunen de administratieve processen, ingedeeld volgens 9functionele domeinen. We zijn op zoek naar mensen met ervaring in één of meerdere SAP-modules: HR, MM, SD, FI, CRM, TEAMLEIDER SAP-DOMEIN ONDERZOEK VBE De teamleider van het Domein Onderzoek (domeinverantwoordelijke) leidt een team van een vijftal SAP-medewerkers. Dit team realiseert enerzijds grotere (verbeterings)projecten en staat anderzijds in voor de gebruikersondersteuning en het onderhoud van de processen die al productief zijn. De domeinverantwoordelijke waakt ook over de kwaliteit van de geleverde oplossing en is verantwoordelijk voor de technische keuzes die gemaakt worden (customizing, enhancements, eigen ontwikkeling). De domeinverantwoordelijke werkt heel nauw samen met de informatiearchitect Onderzoek die de brug vormt tussen gebruikers, beleid en IT. (SR.) SAP BW/BO ANALYST VBE Het Competentiecentrum Beleidsinformatie (CCBI) kijkt uit naar een enthousiaste BW/BO Analyst. Het CCBI-team bouwt met SAP Netweaver BW -envoor gespecialiseerde analyses ook met SAS -een Business Intelligence-omgeving uit. Recent is de omgeving nog uitgebreid met planningsoftware (SAP BPC). In de toekomst staat het team voor de grote uitdaging de BI-tools van BW te vervangen door een SAP Business Objects-omgeving. KLANTENADVISEUR VBE Het Klanten- en Servicecentrum van ICTS zal de komende jaren verder worden uitgebouwd tot een Associatiebreed shared service centre voor ICT. Deze front-office staat o.a. in voor een consistente filtering van alle vragen naar ICT-services die door de ICTS back office geleverd worden. Samen met het diensthoofd en 2collega-klantenadviseurs sta je in voor de klanten- en partnerrelaties van ICTS, het uitwerken en onderhouden van de ICTS servicecatalogus en de promotie van de ICT-dienstverlening aan de verschillende doelgroepen. HELPDESKMEDEWERKER VBE Het ICTS Servicepunt is hét centrale contactpunt voor alle ICT-gerelateerde vragen en alle info over onze dienstverlening. We zijn op zoek naar een helpdeskmedewerker om samen met 3collega s het Servicepunt te bemannen en de vragen mee te beantwoorden. SYSTEEMBEHEERDER IAM VBE Aan de Associatie KU Leuven studeren meer dan studenten en werken meer dan personeelsleden. Daarnaast heeft de associatie contacten met duizenden externen. Om de identiteit en het toegangsbeheer voor al deze personen te beheren, zet ICTS een associatiebrede IAM- (Identity and Access Management) en AAI- (Authentication and Authorisation Infrastructure) infrastructuur op. Om dit mee te ondersteunen, zoeken we een systeembeheerder IAM. SMARTPHONE &TABLET SUPPORT SPECIALIST VBE Een groeiend aantal personeelsleden van de KU Leuven gebruikt professioneel een smartphone of tablet. Ter versterking van het team dat instaat voor het beheer van client IT-apparatuur zoeken we daarom een bachelor IT, gepassioneerd door smartphones, tablets en apps in een bedrijfscontext. SOFTWARE ARCHITECT MOBILE APPLICATIONS VBE De KU Leuven biedt tal van eigen ontworpen toepassingen aan. Een aantal van deze toepassingen kan verder worden uitgebouwd door gebruik te maken van de mogelijkheden van mobiele toepassingen. Andere toepassingen dienen beter bruikbaar te worden gemaakt voor het mobiele gebruik. Om dit in goede banen te leiden, zoeken we een projectleider voor mobile applications. SOFTWARE ARCHITECT VOOR DE LAMP-OMGEVING VBE Technisch bestaat de webomgeving van de KU Leuven uit verschillendecomponenten: een Web-CMS (Plone) en een uitgebreidelamp (Linux, Apache, MySQL, PHP). Deze omgeving wordt vooral gebruikt voor het beheer en het ontwikkelen van webtoepassingen, zowel gebaseerd opopen source-pakketten (Mediawiki, Drupal, Wordpress, ) als op eigen ontwikkelingen. Als software architect sta je mee in voor de verdere uitbouw van de door ICTS ontwikkelde toepassingen binnen de LAMP-omgeving. Voor de verzekeringsdienst VERZEKERINGSADVISEUR VBF Als verzekeringsadviseur verleen je advies en verstrek je informatie aan de werknemers en diensten van de KU Leuven evenals aan derden, in hoofdzaak in het kader van de patrimoniumverzekering. Je staat in voor het administratief beheer van de polissen, volgt de schadepolissen op en ondersteunt je collega s die instaan voor de andere verzekeringstakken. Voor de personeelsdienst STAFMEDEWERKER BELEIDSINFORMATIE PERSONEELSGEGEVENS Je staat in voor de uitvoering van specifieke studies en analyses op vraag van de verschillende beleidsniveaus, gebruikmakend van complexe databanken. Je draagt bij tot de verdere uitbouw, ontwikkeling en optimalisatie van deze databanken. Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

14 Referentie in preventie GROEP IDEWE is bijmeerdan klanten (bedrijfsleven, social profit enoverheden) actief om de gezondheid en de veiligheid op hetwerk, het psychosociaalwelzijn vandewerknemers en de kwaliteitvan hetwerkmilieu te verbeteren. Wij ondersteunen onzeklanten bijhet opzetten en uitvoeren vanpreventief gezondheidstoezicht en alle aspecten vanrisicobeheersing (arbeidsveiligheid, bedrijfshygiëne, milieuzorg, ergonomie, stress-preventie enverzuimbeleid, ). Dit is mogelijk dankzij de inzet van ruim 670 medewerkers die werken vanuit 9 regionale afdelingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Methet oogopde verderegroei en uitbreiding willen wijhet management in onze regionale zetel in Leuven versterken met m/v: Regionaal AdministratiefDirecteur Uw uitdaging U vormt samen met 3 collega s het interdisciplinair managementteam van regio Leuven. Het vertalen van de algemene visie en de beleidsplannen van GROEP IDEWE naar het regionale businessplanenderealisatie daarvan, isuwbelangrijkste uitdaging. Uzorgt hierbij voor de budgettering en de financiële opvolging. Via diverse commerciële acties zoals relatiebeheer, accountmanagement, aanwezigheid inregionale netwerkenvan ondernemers,organiseren van informatie-evenementen, prospectie e.d. vervult ueen belangrijke rol in de commerciële uitbouw van onze organisatie. U rapporteert aan de directeur organisatie, services en communicatie en geeft rechtsreeks leiding aan 10 administratieve medewerkers die ondersteuning bieden aan de preventieadviseurs en preventiedeskundigen. Een efficiënte werkplanning opstellen, beheer van dossiers en datasystemen, (telefonisch)onthaal en informatieverstrekking aan klanten, voorbereiden, opmaken en opvolgen van offertes en contracten, organiseren van informatiesessies en opleidingen, zijn de opdrachtenvan uw medewerkers waarvoor uhen van nabij coacht. Uw profiel Om uit het goede hout gesneden te zijn beschikt uover een academische opleiding en hebt ual een stevige dosis bedrijfservaring. U bent economisch en cijfermatig gedreven en ervaren zodat u makkelijk met budgetten en boordtabellen kan werken. Door uw commerciële feeling en communicatieve vaardigheden bent u de ideale gesprekspartner voor uw interne en externe klanten. Ubouwt graag samenwerkingsrelaties op lange termijn uit en dit steeds opeen rendabele wijze. Uw huidige of vroegere functies hebben uvertrouwd gemaakt met (complexe) planning van dienstverlening, organisatie van een bedrijfsafdeling en coaching van medewerkers. U bent daadkrachtig en een gedreven teamplayer die in collega s en medewerkers het beste weet naar boven te halen. Een optimale service voor onze klanten wordt gewaarborgd door uw flexibiliteit en organisatorisch vermogen. Kennis van onze sector of ervaring in de bedrijfsdienstverlening is een pluspunt. U drukt zich voortreffelijk uit in het (geschreven en mondeling) Nederlands en kan ook onze anderstalige klanten (Frans en Engels) correct te woord staan. Ons aanbod U maakt deel uit van een stabiele organisatie met als uitdagende visie preventie en welzijn op het werk. GROEP IDEWE heeft reeds een stevige reputatie opgebouwd en heeft nog steeds de ambitie om verder te groeien in kwaliteit en omvang. De voortdurende ontwikkeling van onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering biedt ook de mogelijkheid om in projectgroepen en innovatieteams mee te werken. Voor deze managementfuncties is een aangepast competitief salarispakket inclusief een firmawagen voorzien. De extralegale voordelen zijn o.a.: maaltijdcheques, aanvullende gezinsvergoeding en een groeps- en inkomensverzekering. Enthousiast over dit aanbod? Om te solliciteren kan u contact opnemen met Lieve Vermeire (HR adviseur), Interleuvenlaan 58 te 3001 Leuven-Heverlee, of Voor meer informatie kan u contact opnemen met de verantwoordelijke: (directeur organisatie, services en communicatie). Groep IDEWE HRM Lieve Vermeire Interleuvenlaan Heverlee

15 Jobs in vlaams-brabant en brussel Target Compiler Technologies is een innovatieve onderneming die geavanceerde ontwerpsoftware aanbiedt aan de elektronische industrie. Targets unieke tool-suite voor het ontwerp van applicatie-specifieke processoren (ASIP s) wordt wereldwijd gebruikt bij de ontwikkeling van microchips voor ondermeer mobiele telefoons, audio- en video-apparatuur, hoortoestellen, automobielsystemen en netwerkapparatuur. Target heeft vestigingen in Leuven en Boulder (V.S.). Target zoekt enthousiaste medewerkers (m/v) om zijn team in Leuven te versterken. INGENIEUR SOFTWARE-ONTWIKKELING Je ontwikkelt, implementeert en onderhoudt computerprogramma s die deel uitmaken van Targets ontwerpsoftware. Wij kijken uit naar masters in de ingenieurs- of industriële wetenschappen (burg./ind. ingenieur) of in de informatica (lic. informatica), met kennis van software-ontwikkeling, bij voorkeur in C++. Kennis van één of meer van de volgende domeinen vormt een pluspunt: compilers, processorarchitecturen, hardware-beschrijvingstalen (VHDL, Verilog), grafische gebruikersinterfaces. APPLICATIE-INGENIEURS Als field application engineer voer je, in samenwerking met onze klanten, ontwerpprojecten uit met onze software. Je ondersteunt klanten en wordt betrokken bij training en documentatie. Wij kijken uit naar masters in de ingenieurs- of industriële wetenschappen (burg./ind. ingenieur) met interesse voor digitale elektronische systemen, processorarchitecturen, ontwerpsoftware, digitale signaalverwerking, en C-programmatie. VERKOOPINGENIEUR Je werkt aan de marktontwikkeling en de verkoop van onze ontwerpsoftware. Je bouwt contacten op met potentiële klanten, introduceert onze producten en zet evaluatieprojecten op. Wij kijken uit naar een master in de ingenieurs- of industriële wetenschappen (burg./ind. ingenieur), met een goede technische kennis. Je hebt een track record in, en een passie voor technologische verkoop, bij voorkeur in de sector van de microchips. IT-INGENIEUR Je beheert een netwerk van Linux- en Windows- computers. Je zorgt voor de goede werking van , backup en andere functies. Je werkt zelfstandig verbeteringen uit aan het bestaande netwerk, en werkt nieuwe toepassingen uit, zoals een CRM-systeem. We zijn op zoek naar een bachelor of master in de informatica met enige ervaring in Linux-netwerkadministratie, firewallconfiguratie, LAMP-webservers, databases, PHP- en Tcl-programmering. Dit is een deeltijdse functie die mogelijk tot voltijds kan worden aangevuld met software-ontwikkeling of applicatiewerk (zie hogere vacatures). Target biedt een stimulerende werkomgeving met internationale contacten, flexibele werkschema s en een prima loonpakket. Voel je je aangesproken door de uitdagingen van een groeiende high-tech onderneming? Stuur dan je CV naar: Target Compiler Technologies, t.a.v. Gert Goossens Technologielaan , 3001 Leuven Tel.: Voor meer informatie, bezoek CAWDelta en CAWRegio Vilvoorde zoeken : Hulpverleners Slachtofferhulp Min. diploma hoger onderwijs (menswetenschappen). Ervaring met de problematiek is wenselijk. Meer info op Brief en CV tegen 22 juni naar: Job Dayvoor ingenieurs 23 juni -Diabolo-project Het Verbond van de Private Ziekenhuizen van België maakt deel uit van de Belgische Confederatie der Private Verzorgingsinstellingen (BECOPRIVE), een belangrijke werkgeversfederatie in de gezondheidszorg, waarin vertegenwoordigende organisaties van ziekenhuizen en rusthuizen uit de privésector gegroepeerd zijn. Omdat onze activiteiten zich almaar uitbreiden zoeken we voor spoedige indiensttreding EEN ECONOMIST(E) (M/V) Functie: -Persoonlijke begeleiding van de leden van de federatie (ziekenhuisinstellingen, geestelijke gezondheidszorg, rusthuizen, ), meewerken aan interne (werkgroepen, seminaries) en externe (FOD Volksgezondheid, RIZIV, )vergaderingen, -Verwerken en samenvatten van economische en financiële informatie m.b.t. de budgetten van ziekenhuizen en rusthuizen, zowel vanuit macro-economische als uit micro-economische invalshoek, in het bijzonder: analyse, synthese en opvolging van het ziekenhuisbudget, de evolutie van de ligdagprijs, RIZIVforfaits en honoraria, de facturatieregels, statistische gegevens, de evoluties m.b.t. «ehealth». Profiel: - Master economische of handelswetenschappen of handelsingenieur, - Perfect tweetalig NL/FR (een kennis van het Engels is een pluspunt), - Creatief, flexibel, dynamisch, kan zelfstandig werken en zich integreren in een jong, dynamisch team, gevoel voor verantwoordelijkheid, uitstekend onderhandelaar, -Interesse voor de gezondheidszorgsector, - Enkele jaren beroepservaring, indien mogelijk in de sector, is een pluspunt. Wij bieden u: - Een veeleisende, maar tegelijk verrijkende functie in een prettige en motiverende omgeving, -Een echte mogelijkheid om uw talenten te ontwikkelen en uw creativiteit te ontplooien, -Een salaris dat in overeenstemming is met uw bekwaamheden en met de evolutie ervan. Geïnteresseerd? Stuur uw kandidatuur met CV ter attentie van de Heer Jean-Noël Godin op naar: Solvaylaan 5bus 3, te 1170 Brussel, of per mail naar jean-noel. Telefonisch contact: Dieter Goemaere op 02/ Het gemeentebestuur van Londerzeel gaat over tot de aanwerving van Directeur voor het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel. Surf voor uw inschrijving (vóór 20 juni) en het programma naar wervenaan.be Voor de specifieke deelnemings- en aanwervingsvoorwaarden en aanvullende inlichtingen neem contact op met de personeelsdienst via tel. 052/ , via of via Uw kandidatuur (met cv, foto, motivatienota, uittreksel uit strafregister en kopie van de vereiste diploma s) kan urichten naar het college van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel. De kandidaturen worden ingediend via een aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs) of binnengebracht op het secretariaat van het Administratief Centrum tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 26 juni

16 Jobs in vlaams-brabant en brussel De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en KAHO Sint-Lieven (KAHO) zijn hogeronderwijsinstellingen die binnen de Associatie KU Leuven op een sterk geïntegreerde wijze samenwerken. De HUB is hoofdzakelijk gevestigd in het centrum van Brussel en KAHO Sint-Lieven heeft vestigingen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas. Beide instellingen samen geven onderwijs aan studenten en stellen personeelsleden te werk. One small step agiant impact for your HR De HUB heeft momenteel vacatures (m/v) voor: FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Voltijds docent/onderzoeker strategisch management Voltijds onderzoeksbursaal STUDIEGEBIED GEzONDHEIDSzOrG Voltijds lector Verpleegkunde Deeltijds (70%) lector Verpleegkunde FACULTEIT TAAL &LETTErEN Voltijds onderzoeksbursaal STUDIEGEBIED ONDErwIjS BACHELOrOpLEIDING SECUNDAIr ONDErwIjS Deeltijds (20%) praktijklector Project Algemene Vakken Deeltijds (50%) verantwoordelijke onderzoeksgroep studiegebied Onderwijs STUDIEGEBIED SOCIAAL-AGOGISCH werk Voltijds lector en opleidingshoofd Orthopedagogie Opleiding Orthopedagogie Gastprofessor (16%) Recht Opleiding Orthopedagogie Voltijds of deeltijds (80%) stafmedewerker Opleidingen Ouderen DIENST INFOrMATICA Voltijds junior systems engineer Informatie en kandidaatstelling Surf voor meer informatie over deze vacatures naar en Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen volgens de vermelde procedure. STUDIEGEBIED HANDELSwETEN- SCHAppEN EN BEDrIjFSKUNDE Deeltijds (60% waarvan 20% a.i.) lector Frans Deeltijds (50% a.i.) lector Marketing, seminarie en projectwerk Deeltijds (50%) verantwoordelijke onderzoeksgroep studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde juridische DIENST EN FACULTEIT rechten Voltijds jurist (90%ATP en 10% praktijkassistent) DIENST STUDENTENADMINISTrATIE Voltijds a.i. medewerker DIENST planning CAMpUS BrUSSEL Voltijds medewerker De KAHO heeft momenteel vacatures (m/v) voor: STUDIEGEBIED GEzONDHEIDSzOrG Voltijds praktijklector Verpleegkunde Voltijds lector Psychologie Deeltijds (35%) (praktijk)lector Verpleegkunde Deeltijds (50%) (praktijk)lector Vroedkunde Deeltijds (50%) lector Voedings- en dieetkunde Deeltijds (45%) praktijklector Voedings- en dieetkunde Deeltijds (50%) lector Farmaceutische wetenschappen Deeltijds (50%) praktijklector Biomedische laboratoriumtechnologie STUDIEGEBIED INDUSTrIëLE wetenschappen &TECHNOLOGIE Deeltijds (25%) (praktijk)lector housekeeping Voltijds lector ICT Voltijds lector Elektronica Deeltijds (50%) lector Mechanica DIENST STUDENTEN- ADMINISTrATIE AALST Voltijds medewerker Deeltijds (50%) medewerker HRatwork 2012: RUIMTE voor HR 19 januari 2012 Wie het schoentje past!? Els Van Keymeulen, onze kersverse Vlaamse HR-Ambassadeur,brengtons haar inspirerend Torfs-verhaal. En nieuwjaarsreceptie, samen met onze Vlaamse HR-Ambassadeur 2011!!! 16 februari 2012 Twee voor de prijs van één!!! Het eenheidsstatuut: tewaterlating bij onze collega Pascale Van Hoecke, Personeelsdirecteur Gemeentelijk Havenbedrijf, Antwerpen. Overwin je probleem in 100 oogbewegingen: OMR -dénieuwe neurologische powertool. Liesbeth Michiels, Evolving Clarity maakt ualles duidelijk. 15 maart 2012 Innovatieve arbeidsorganisaties Wishfull thinking? Back tothe basics? Ronnie Leeters van InProfiel maakt ons wegwijs! 10 mei 2012 Let s talk. Onze inspirerende en gedreven gastspreker is Prof.Dr. Luc Dekeyser,KUL en directeur Kenniscentrum SDWorx. Hij brengt ons, vanuit diepgaand onderzoek, een boeiende uiteenzetting over de échte uitdagingen die HRM-ers wachten. 20 years of employer branding 21 juni 2012 Onze derde donderdag van juni start in 2012 INNOVATIEF en wordt de vaste ID-dag.Enwat konden we beterkiezen dan bpost (locatie Gent X)als partner voor deze start!? 20 september 2012 Remotie!? Een stap terug... is een stap vooruit! Bob Vermeir heeft met zijn boek (samen met Tanja Verheyen) dit taboe op de agenda gezet. De weg die hij hierbij aflegde kan inspirerend zijn oktober 2012 Sociale media en... HR. Waar zit het goed? En waar... goed fout? MicAdam,VanguardLeadership, is onze gast. 15 november 2012 Streetwise!? Small and beautiful... inspiring US! 7december 2012 Eindejaarsvergadering met diner. Altijd gezocht: HR-Professionals met (zin voor) inhoud! Uwilt er vast meer over weten... en misschien wel lid worden!? Mail ons via of stuur ons een fax op 09/ Ukan ook onze website bezoeken op en gebruik maken van het contactformulier.

17 Jobs in west-vlaanderen DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! DESCAMPS DEKORATIE nv in KORTRIJK ontstond in 1968 als eenmanszaak en is uitgegroeid tot één van de belangrijkste en meest toonaangevende Belgische ondernemingen op het vlak van ontwerp en uitvoering van exclusieve binnenhuisinrichtingen, in zowel binnen- als buitenland. Met een team van 130 gedreven vakmensen realiseren wij prestigieuze totaalconcepten binnen een topsegment van particuliere enprofessionele opdrachtgevers. Voor bepaalde activiteiten doen wij een beroep op gespecialiseerde onderaannemers (ruwbouw,technieken). Naast eigen projecten werken wij geregeld in opdracht van internationale architectenbureaus. In het kader van de opvolging wordt overgegaan tot de aanwerving van een (m/v) COMMERCIEEL MANAGER - toekomstig CEO met passie voor interieur &perfectie lic./ma met sterk economisch &beleidskundig inzicht (ref ) Functie: Tijdens een intensieve introductie zal je de aanpak, de aard van de projecten, de klanten en het commerciële netwerk van Descamps leren kennen. Als commercieel manager zal je instaan voor de klantencontacten en samen met het architectenteam new business genereren. Offertebeheer, optimalisatie van commerciële processen en binnendienststructuren, coördinatie, PR, praktische marketing en strategieontwikkeling behoren tot je hoofdopdracht. Na enkele jaren kan je doorgroeien tot CEO en vorm je een directieteam samen met de operations manager en de finance &administration manager.als CEO blijf je verantwoordelijk voor het commercieel management; daarnaast zal je instaan voor de aansturing van het bedrijf en de mensen, de implementatie van concepten en strategieën, de continue bewaking van alle economische parameters, enz. De CEO rapporteert aan de Raad van Bestuur. Profiel: Lic./ma met een sterk economisch inzicht Een sterk gevoel voor esthetiek, creativiteit en innovatie alsook een passie voor interieur en design Vlot en meertalig (N, F, E) Een uitgesproken commerciële aanleg met affiniteit voor cultuurverschillen (o.a. Frankrijk, UK) Sterke managementskills op het vlak van peoplemanagement, strategiebepaling, implementatie van veranderingstrajecten, decision making en self management Affiniteit met een West-Vlaamse familiale KMO-cultuur Vlot communicatief in de Franse en Engelse taal Bij voorkeur met enige praktische kennis van producten en grondstoffen Wonend in West- of Oost-Vlaanderen. Aanbod: Een topfunctie binnen een West-Vlaamse toponderneming Een expansief nichebedrijf met stevige fundamenten en een sterk internationaal groeipotentieel Talrijke toonaangevende referenties in diverse stijlen volledig afgestemd op de wensen van de klant Een marktconform remuneratiepakket (te bespreken). Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN Bruggestraat 232 T OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T VG. 602/B Geass. Not. NEIRINCKX &DEBLOCK Voor onmiddellijke indiensttreding gevraagd NOTARIEEL MEDEWERK(st)ER Bij voorkeur voll. uitkeringsger. werkloze of gelijkgesteld Schrijven of naar kantoor: Don t you want to love? Jefferson Airplane apriori.be VG.2/B B-AB W.RS141 Onze klant, de NV Ides Ramboer uit Lichtervelde (midden West-Vlaanderen) is een gerenommeerd verzekeringsmakelaar. Zij zijn gespecialiseerd inhet verzekeren van architecten en raadgevend ingenieurs. In deze niche zijn zij dé nummer 1van België. Voor de verdere fidelisering van deze portefeuille én de uitbreiding van de KMO-markt, zoeken zij momenteel een m/v: Jurist(e) (8815) Je taken: Jezal het afdelingshoofd (een jurist(e)) ondersteunen voor tal van taken rond de juridische kant van verzekeringen en aansprakelijkheden. Je denkt mee met het kantoor en zal verder kunnen evolueren naar n specialist die het commercieel team bijstaat. Je profiel: Jebent Master/Licentiaat Rechten en staat open voor een afwisselende functie gaande van juridisch-technische aspecten tot administratief-commerciële taken. Je houdt van opzoekwerk en voelt je thuis in het verlenen van juridisch advies. Je droomt op termijn van klantencontacten en adviesverlening binnen jouw specialistisch vakgebied. Accountmanager Verzekeringen (8817) Je taken: Je zal een afwisselende binnen- en buitendienstfunctie uitvoeren - met de nadruk op Oost- en West-Vlaanderen - om de bestaande klantenportefeuille te beheren en met raad en daad bij te staan. Ook uitbreidingen rond beroepsaansprakelijkheid, brandverzekering, enz. Een kleiner deel bestaat uit leads waar je je diensten als verzekeraar op aanvraag in dit gespecialiseerd vakdomein voorstelt. Jegeeft advies, stelt bijkomende producten en diensten voor en doet een beroep op collega s specialisten in de binnendienst. Je profiel: Je hebt een uitgesproken commercieel profiel en bent in staat langetermijnrelaties uit te bouwen. Interesse in verzekeringen (met gekoppeld de juridische kant) is noodzakelijk. Je staat open voor duobezoeken met een juridische collega voor zeer specifieke vragen. Aanbod voor alle functies: NV Ides Ramboer voorziet een degelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen die de uitoefening van je functie mogelijk maakt. Je versterkt het collegiaal en goed werkend team en kan vaktechnische opleidingen genieten. Interesse? Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -Selectie, t.a.v. Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8815 of Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. Voor bijkomende inlichtingen: tel fax BVBA Rudy Vuylsteke optimaliseert uw verkoopaanpak Deze functies worden exclusief door A.B. & I. behandeld. UITNODIGING PRESENTATIE Hoe een resultaatgerichte verkoopaanpak implementeren en coachen? DINSDAG 19 JUNI 2012 } Auditing } Organisatie &strategie } Rekrutering &selectie } Opleiding &training } Advies &coaching MEER INFO: surf naar en bevestig uw aanwezigheid.

18 Jobs in west-vlaanderen Productiemanager Arcotec en Loca Labora vormen sinds begin 2010 een alliantie. Met meer dan 500 enthousiaste medewerkers is ons bedrijf een belangrijke sociale werkgever in de Brugse regio. Het overgrote deel daarvan vindt geen of nog geen aansluiting met de huidige arbeidsmarkt, en behoort om die reden tot wat als kansengroep aangeduid wordt. Wij willen elk van hen de mogelijkheid bieden om met zelfvertrouwen in de wereld te staan. Trouw aan de visie Ondernemen vanuit onze kracht ontwikkelen wij activiteiten in 4 business units: industriële productie van metaaldraadartikelen, ondersteuning van bedrijfsprocessen (op onze site of op locatie), groen en horeca. Om onze groei verder te helpen realiseren, wensen wij ons team te versterken met een (m/v): Uw functie: Als productiemanager bent u de eindverantwoordelijke voor alle operationele projecten. In overleg met de algemeen directeur en de verschillende diensten zorgt u voor een optimaleproductie en een maximaalrendement, rekening houdend met de eigenheid van onze doelgroepmedewerkers. Ubent verantwoordelijk om strategisch de operationele activiteiten verder uit te bouwen. De productiemanager maakt deel uit van het managementteam en rapporteert als rechterhand rechtstreeks aan de algemeen directeur. Ubepaalt en beheert het jaarlijks investeringsbudget. U bent verantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium. U stuurteen teamvan6 leidinggevendenrechtstreeksaan. U ontwikkelt en onderhoudt technisch-commerciële contacten met klanten en leveranciers. Uw profiel: Uhebt een hoger technische opleiding genoten (master industriële wetenschappen (werktuigkundig)-ingenieur mechanica). Uhebt 15 jaar relevante leidinggevende ervaring in een productieomgeving. Uhebt voldoende economische inzichten voor het behalen van de gebudgetteerde doelstellingen. U bent ondernemenden besluitvaardig. U weetuwmedewerkers te coachen en kan gepast delegeren. Uweet zich snel in te werken in diverse materies. Uhebt een affiniteit met de belangrijkste activiteiten van onze business. Uhebt ervaring in de logistieke processen binnen een bedrijf. Uweet processen te beheersen (leanmanagement, ISO, EFQM,...) U bent veranderingsgericht ingesteld met het oog op continu verbeteren. Uhebt oog voor nieuwe evoluties binnen onze markten en speelt daar gepast op in. Arcotec biedt u, naast een stimulerend salarispakket en bediendecontract, de mogelijkheid om u zelfstandig te ontplooien in een dynamische onderneming. Geïnteresseerd? Stuur dan onmiddellijk uw kandidatuur met cv naar ADMB HR Services, Jan Breydellaan107, 8200 Brugge D.D. Engineering is een technisch studiebureau uit Ieper met specialisaties in: plant engineering, veiligheid, automatisatie en energie/milieu. Het bedrijf richt zich tot alle industrietakken, dit voor zowel nationale als internationale bedrijven. Om hun team te versterken, zijn ze op zoek naar een m/v: Projectingenieur (8904) Je taken: Als projectingenieur voel je je thuis in productieomgevingen en heb je een brede technische interesse. Je bent veel ter plaatse bij de klanten om de projecten te helpen definiëren en de installaties op te volgen tot en met de opstart. Je profiel: Ingenieur of master van opleiding, praktisch ingesteld, communicatief en klantgericht. Je kunt zelfstandig werken maar bent een aangename collega binnen het team. Aanbod: Bij ons kun je je technische creativiteit kwijt! D.D. Engineering zijn denk-ers en doe-ers, die door hun zeer vlakke structuur écht ruimte laten voor initiatief en ontplooiing. Daarbij komt natuurlijk een volledig salarispakket met aantrekkelijke verloning en extralegale voordelen. Interesse? Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -Selectie, tav Bénédicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. Voor bijkomende inlichtingen: tel. 056/ fax 056/ Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken aan KU Leuven? Kijk verder in deze krant! Deze functie wordt exclusief door A.B. & I. behandeld. Krijg jijeen firmawagen? Mooi! Maar het kost je weleen deel vanjenettoloon. Hoeveel precies lees je op jobat.be/extralegale-voordelen. Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen

19 Jobs in west-vlaanderen WAAR ECONOMISCHE SLAGKRACHT EN SOCIALE KANSEN ELKAAR ONTMOETEN! Beschutte Werkplaats t VEER vzw in MENEN, isin28jaar uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers in de regio. Met meer dan 650 medewerkers, waarvan 60 omkaderingspersoneelseden zijn wij actief in zéér diverse productieactiviteiten en diensten al dan niet ter plaatse bij de klant: hout- en metaalbewerking, voeding, verpakking, montage, confectie, strijkatelier en enclaves. Terondersteuning van de algemeen directeur wensen wij over te gaan tot de aanwerving van een (m/v): Functie: In deze nieuwe functie zal je instaan voor de dagelijkse coördinatie en opvolging van alle activiteiten op het vlak van productie, dienstverlening, aankoop en logistiek. Je geeft leiding aan 5 sectieverantwoordelijken. Je hoofdopdracht is leiding geven aan de volledige productieafdeling. Je stuurt de organisatie inzake klantvriendelijkheid, het bereiken van de diverse doelstellingen, en het implementeren en optimaliseren van de processen. Je waakt over de budgettering. Je rapporteert frequent aan de algemeen directeur en samen met de personeels-, commercieel en DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! OPERATIONS MANAGER (Ref ) Ondernemend ingenieur of gelijkw. met brede visie Peoplemanager uit brede productiecontext financieel manager maak je deel uit van het directieteam. Profiel: Master (ing., ir/of gelijkwaardige ervaring) met een brede procesmatige en bedrijfseconomische visie Relevante ervaring als productieleider, productiemanager of operationeel manager in een middelgrote of grote reguliere productieorganisatie Geboeid door de diversiteit aan activiteiten en doelgroepen eigen aan een beschutte werkplaats Peoplemanager die gecontroleerde veranderingstrajecten met meetbare doelstellingen weet te realiseren Klantvriendelijk en commercieel denkend Je woont in een straal van 40 rond Menen. Ons aanbod: Een veelzijdige managementfunctie met talrijke uitdagingen en ontplooiingskansen Een dynamisch en performant omkaderingsteam Een vooruitstrevende sociale organisatie die op een flexibele wijze inspeelt op de marktbehoeften Een expansief bedrijf met een voortrekkersimago binnen de sector Marktconforme voorwaarden + voordelen (te bespreken). Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN Bruggestraat 232 T OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T Verantwoordelijke Frontoffice en Housekeeping Functie: u bent als jobcoach verantwoordelijk voor de werkorganisatie en supervisie van het onthaal en coördineert de schoonmaakwerkzaamheden (kamers, zalen, restaurant en bar). In de landelijke setting van het Brugse Ommeland (Oostkamp) biedt Hotel Roodhof u 17 hotelkamers met 2 sterren, een restaurant met een dagverse keuken en 4 volledig uitgeruste zalen voor uw feest of seminarie. Hotel Roodhof ( is een uniek tewerkstellingsinitiatief van de alliantie Arcotec -Loca Labora. De alliantie Arcotec -Loca Labora vormt een belangrijke sociale werkgever in de Brugse regio. Het overgrote deel van haar meer dan 500 medewerkers vindt geen of nog geen aansluiting met de huidige arbeidsmarkt en behoort om die reden tot wat als kansengroep aangeduid wordt. Wij willen elk van hen de mogelijkheid bieden om met zelfvertrouwen in de wereld te staan. Trouw aan de visie Ondernemen vanuit onze kracht ontwikkelen wij activiteiten in 4 business units: industriële productie van metaaldraadartikelen, ondersteuning van bedrijfsprocessen (op onze site of op locatie), groen en horeca. Voor ons hotel zijn we op zoek naar een (m/v): Taakinhoud: de werkorganisatie en medecoördinatie voor een dynamische hoteluitbating het waarborgen van een vriendelijk onthaal het uitbouwen van dienstverleningspakketten naar klanten toe in al zijn facetten het laten uitvoeren van dagelijkse schoonmaakactiviteiten op basis van checklists het individueel begeleiden van medewerkers i.s.m. trajectbegeleider en het verantwoordelijk zijn voor specifieke vaktechnische vormingssessies om kamermeisjes, receptionistes en concièrges aan te sturen het uitvoeren van bepaalde administratieve taken in samenspraak met de productieleider horeca/toerisme het meewerken met de medewerkers voor wat betreft: backoffice taken (administratie, reservaties, verwerking, statistieken, kasbeheer,facturatievoorbereiding etc.) het rapporteren aan de productieleider horeca/toerisme. Profiel: creatief en doener als persoonlijkheid coaching capaciteiten contactvaardig/commercieel sterk in organisatie/ multitasker oog voor hygiëne en kwaliteitscontrole opleiding en structuur kunnen geven aan een groep van medewerkers goede kennis van informaticapaketten/website beheer elementaire kennis Frans/Engels/Duits flexibiliteit bereidheid tot permanente scholing rijbewijs B. Wij bieden u: een uitdagende job met heel wat ruimte om je eigen ideeën te realiseren een aangename werkomgeving waar kwaliteitenzorghooginhetvaandelgedragenworden eenstimulerendsalaris,afgestemdophetverantwoordelijkheidsniveau. Geïnteresseerd? Stuur dan onmiddellijk en ten laatste tegen 24 juni uw kandidatuur met cv naar t Roodhof, t.a.v. Paul Vaernewyck, Nieuwburgstraat 32, 8020 Oostkamp of naar Zaterdag 23 juni: Jobdossier HR, werving & selectie en interim Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarieven en rekruteer de sterkst profielen. Meer infovia uw Jobatsalescontact: of Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen

20 0 Jobs in west-vlaanderen STAD POPERINGE werft in statutair verband aan: 1 BRANDWEERMAN -AMBULANCIER (m/v) Doel van de functie Je staat in voor het volledige onderhoud en operationeel houden van het wagenpark (brandweer en dienst 100), alsook voor het operationeel houden van het materieel voor technisch onderhoud van de kazernes. Daarnaast geef je ook het nodige gevolg aan de oproepen van dringende en nietdringende hulpverlening. Profiel Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift secundair onderwijs. Je bent houder van een geldige badge hulpverlener ambulancier/dringende medische hulpverlening. Jebent in het bezit van een rijbewijs C. Voorziene proeven Geneeskundig onderzoek en proeven lichamelijke geschiktheid (eliminerend). Selectieproef met een schriftelijk, mondeling en praktisch gedeelte. Aanbod Statutaire betrekking, boeiende en afwisselende job, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 3 jaar. Interesse De volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de aanwervingsprocedure, de functiebeschrijving en eventuele bijkomende inlichtingen zijn terug te vinden op de website van stad Poperinge ( Als je nog vragen hebt, kan je telefonisch contact opnemen met de personeelsdienst tel.: 057/ Kandidaturen: Wens je je kandidaat te stellen, stuur dan aangetekend je sollicitatiebrief, samen met je cv en een kopie van de vereiste diploma s/attesten uiterlijk op 30 juni 2012 aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1te8970 Poperinge. De postdatum geldt als bewijs. CPO heeft interessante vacatures in West-Vlaanderen voor (m/v) Systeemingenieur met kennis SAP, ingenieur met of zonder ervaring, eventueel goed Bachelor IT (met ervaring) Verschillende Account Managers voor textielbedrijf, internationaal Ontdek onze andere vacatures op CPO-Dumabi Beverenstraat Deerlijk tel.: BVBA DUMABI erkend wervings- en selectiebureau VG/202/B Veurne is een gemeente met inwoners op een 6-tal km van de Westkust en de Franse grens. De stad is hoofdplaats van een bestuurlijk en een gerechtelijk arrondissement. Het is een centrumgemeente in de Westhoek, een open, landelijk gebied. De stad heeft dan ook een uitgebreid aanbod aan onderwijs, medische verzorgingsinstellingen, handelszaken, K.M.O. s. Het stadsbestuur van Veurne gaat over tot de aanwerving, voltijds, in statutair verband van een (m/v): personeelsconsulent B1-B3 Functiebeschrijving: Bij het Stadsbestuur Veurne werken 165 personeelsleden. De personeelsconsulent geeft leiding aan de personeelsdienst, coördineert de personeelsadministratie, is vormingsverantwoordelijke en ondersteunt het personeelsbeleid. profiel:kandidaten hebben een diploma dat toegang geeft tot niveau Bineen van de volgende studierichtingen: maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, secretariaat-moderne talen, office management, bedrijfsmanagement, rechtspraktijk. Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure maar moeten bij hun sollicitatie het bewijs voorleggen dat ze voldoen aan de diplomavereisten uiterlijk op de datum van de indiensttreding, die voorzien is op 1 oktober De kandidaten moeten slagen in een selectieprocedure, die bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte en een psychotechnische test. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheidsduur van vijf jaar. De functiebeschrijving, inlichtingen in verband met de verloning en de selectieprocedure zijn te bekomen bij de personeelsdienst, Stadskantoor de Seylsteen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, (tel 058/ Kandidatuurstelling kan tot en met 13 juli 2012 met een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Stadskantoor de Seylsteen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, met de duidelijke vermelding voor welke betrekking gesolliciteerd wordt. De poststempel geldt als bewijs. Verplichte bijlagen bij de brief: Curriculum vitae, met minstens gegevens over studies en eventuele beroepservaring of andere relevante gegevens. Uittreksel uit het strafregister (aan te vragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de kandidaat is gedomicilieerd). Een kopie van het diploma dat toegang geeft tot de betrekking waarvoor wordt gesolliciteerd of een attest van de onderwijsinstelling waar de kandidaat het laatste jaar volgt van een van voormelde opleidingen. Meld je nu aan voor het gratis ebook Personal Branding Wil jeprofessioneel iets anders, maar weet je niet wat? Weet je wat jewil, maar niet hoe dit te bereiken? Kost dit je energie? Passion for Work richt zich ophoogopgeleide 30- en40-ers die worstelen met hun loopbaan. Ontdek en versterk via Personal Branding je talenten, zodat je gevraagd wordt voor datgene wat je het liefste wil. Ben jeklaar voor verandering? Neem deel aan onze programma s: In 5stappen weten wat ikwil In 7 stappen bereiken wat ik wil VIP-coaching Shine OnYour Career Meer info op: hier kan je eveneens het gratis ebook Personal Branding aanvragen. Graag tot binnenkort! Katrin Van dewater Carrièrecoach Passion for Work

21 20 21 Als internationaal opererend bedrijf bouwde Buderus een solide basis uit in Europa en de rest van de wereld. Buderus kan in zijn vijf Belgische vestigingen rekenen op het dynamisme van meer dan 100 medewerkers om aan de verwarmingsvakman milieuvriendelijke producten aan te bieden die betrouwbaar, economisch en marktgericht zijn. Belangrijk is dat Buderus zich steeds vaker richt op alternatieve energie en er zo in slaagt om energie voor iedereen toegankelijk te maken en te bouwen aan een leefbaar morgen. Om deze missie kracht bij te zetten zijn wij op zoek naar een (m/v): Technical accountmanager Zuid-Oost-Vlaanderen Als essentiële schakel binnen het verkoopteam zorg je voor een optimale relatie met jouw klanten en werk je mee aan het positieve imago van Buderus. Je staat open voor zowel product- als technischgerelateerde vragen. Updates en wijzigingen aan bestaande producten worden door jou moeiteloos en in klare taal aan de klanten medegedeeld. Doordat je de nieuwe technische ontwikkelingen en marktevoluties op de voet volgt, kan je hen steeds de juiste oplossing bieden. Daarnaast zorg je ervoor dat ook de nieuwe producten van Buderus duidelijk in beeld komen. Je opereert autonoom binnen jouw regio en staat in voor de opmaak van jouw eigen planning. Je breidt de bestaande klantenportefeuille uit door prospectie en vertegenwoordigt Buderus op verschillende evenementen en beurzen. Je combineert een technisch diploma (HVAC of elektriciteit) met enkele jaren relevante werkervaring. Door jouw enthousiaste communicatiestijl en servicegerichtheid ben jij het ideale aanspreekpunt voor onze klanten. Je kan zelfstandig werken en weet jouw werk efficiënt te organiseren. Je speelt proactief in op veranderlijke omstandigheden en neemt initiatieven binnen jouw eigen functie. Tenslotte sta je administratief sterk en werk je rapporten nauwkeurig af. Je komt terecht in een bruisende onderneming waar jouw inbreng het verschil kan maken. Naast een aangename teamgeest en stimulerende werkomgeving zijn er ook tal van opleidingsmogelijkheden. Uiteraard bieden we jou naast een competitief loon met commissiesysteem de juiste middelen om jouw job naar behoren te kunnen uitvoeren zoals een representatieve bedrijfswagen, een gsm en laptop. Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website of mailen hun cv naar t.a.v. Geert Messens. Voor bijkomende vragen kan je terecht op Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 -Lid van Federgon. A Glasford International Partner ( Chevron Corporation is a dynamic, global, fully integrated major oil company. Chevron is worldwide very successful with her Upstream (crude and gas) and Downstream (Refining, Marketing, Supply & Trading, Aviation, Chemicals/Additives and Lubricants) activities. Chevron Belgium NV is a wholly owned subsidiary of Chevron Corporation and is responsible for the sales and marketing of Texaco Lubricants... Interested? Send your detailed CV with a motivation letter per to at the attention of Mr. Hung Luong, HR Coordinator (+32(0) ). Our offer: For the most suitable candidates we offer an excellent salary &benefits package according to the Petroleum sector and an allround, challenging role in an international environment. Chevron offers an American culture, Results driven, Open & Direct communication. We are looking forward to meet you soon! Customer Service Representatives (Boom, Belgium) Chevron s Lubricants Base Oils are a rapidly growing business segment within Chevron Lubricants. New Group II Base Oils are sold to customers throughout Europe. This business will grow significantly with the go live of our new base oil refinery in US Gulf Coast. To further support this growth, Chevron is looking for two Customer Service Representatives in its office in Boom, Belgium. Key responsibilities are: As acustomer Service Representative, you are responsible for the whole order to cash process from receipt and entry of customer order, communication with customer, order release, delivery, goods issue and customer invoicing process. As owner of the whole order process, you are in daily contact with customers, terminals and transport companies. You need to be agood communicator with excellent capabilities of solving ad hoc problems and act as facilitator between different departments. Personal Qualities : Passionate about customers Strong communicator Stress resistant, Multi tasker and problem solver Team player Accurate Capable of keeping helicopter view on overall process and customer slate. Qualifications &Experience: Knowledge of Sales and Supply Chain order processes Knowledge of SAP English and Dutch speaking. For more information on the job content, please contact Geert Tavernier Ik bensabine... en ik ben er.waar dan, vraagt u? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elkedag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in benén wat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik bener, voor mijn klanten... en voor mezelf.net zoals zoveel andere Securex-collega s. En u, bent uerook? Sabine Securex helpt klanteninhet hele land bij de optimalisering vanhun menselijk kapitaal.met resultaat. Maar ook als werkgever gelovenweinons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt,ook buiten het werk. Datalles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele,informele en integereprofessionele omgeving. Briljante account manager, commerciële kei, payroll expert, ITwizard, wonderconsulent of ander toptalent? Bekijk uw carrièrekansen op ikbener.been ga met Securex in zee! Bezoek ons op

22 look as good as they taste and taste as delicious as they look We want to make dishes that CULINOR Convenience Cuisine is, mede dankzij de recente overname vanhaar sectorgenoot Hot Cuisine, marktleider van kant- en klaarmaaltijden en sauzen.het bedrijf heefteen duidelijkemissie: het leven vanmensen lekker makkelijk maken door een gevarieerd aanbod aan kwalitatieve verse maaltijden. Dankzij de inzet van een 225-tal betrokken medewerkers kandeze missie gerealiseerd worden. We willen tevens een uitdagende en veilige werkomgeving bieden waar elkemedewerker de verantwoordelijkheid en kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Bovendien bieden we motiverende verloningen, werkzekerheid en een zorgzame omgeving. Momenteel zijnwevoor onze 2productiesites en onze opslag- &verpakkingssite (Gent-Destelbergen) op zoek naar: 3 Management Trainees (M/V) I VOEDING-TECHNIEK DE UITDAGING Ben jegedreven, betrokken en professioneel? Dan horen wij graag van jou. We stellen hoge eisen, maar daar staat iets tegenover. OmjedeCulinor filosofie en werkwijze eigen te maken, isde initiële periode intensief, pragmatisch ensterk hands-on. Je kunt hierbij rekenen op onze steun en begeleiding waarbij jealle middelen enknow-how worden aangereikt om je doel te bereiken. Een jaar lang ben je in één ofmeerdere van onze sites actief met betrekking tot bvb. de uitbouw van organisatie logistiek centrum, verbeteren van rendementen, opzetten van best practices, Je vervult ook operationele taken opdewerkvloer waarbij jeerin slaagt om dankzij jouw capaciteiten enpolyvalentie diverse (leidinggevende) functies in de productie, verpakking en expeditie te beheersen. Geleidelijkwordenermeer taken gedelegeerd wat je zal toelaten omlater ruimere verantwoordelijkheden op te nemen. Je rapporteert rechtstreeks aan de respectievelijke managers. HEB JE HET VEREISTE PROFIEL? Je voltooide succesvol je hogere studies als graduaat, industrieel ingenieur scheikunde/biochemie, bio-ingenieur of je volgde een aanverwante opleiding als BSc invoedings- en dieetkunde, agro- en biotechnologie, Hebjeeen eerstesuccesvolle professionele ervaringachterderug, dan is dit mooi meegenomen. Je hebt een sterke interesse indevoedingssector. Je weet vanaanpakken, steektdehanden uitdemouwen en straaltenthousiasme uit. Je kan zelfstandig werken en beschikt over leidinggevende capaciteiten. Je bent stressbestendig en flexibel zowel qua takenpakket als qua uurrooster (bereid tot 2-ploegensysteem). Wij verwachten een grote betrokkenheid en het engagement omdeverworven kennis voor langere tijd binnen onze onderneming te valoriseren, want bij ons zijn doorgroeikansen legio. DE TOEKOMST De uitdaging zich waar temaken in onze dynamische en sterk groeiende onderneming actief indemarkt van kant-en-klaargerechten en met een marktleiderspositie. Functies met verantwoordelijkheid, afwisseling, ruimte voor initiatief endoorgroeimogelijkheden. Gelegen in het Gentse, geen zenuwslopende files. DE SOLLICITATIEPROCEDURE: Mail nog vandaag jemotivatiebrief encvnaar ons rekruteringsbureau Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent. Tel VG.185/B binnenkort selectietesten afleggen? Surf naar jobat.be/selectietesten en lees er alles over verschillende soorten testen. Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen Acerta BrusselsEkiden Neemmet met je bedrijf deel aan de grootste aflossingsmarathon. smarathon. Go the extramile! Zaterdag 13 oktober Koning Boudewijnstadion Met zijn deelnemers is de Acerta Brussels Ekiden het grootste sportieve bedrijfsevenement van het jaar. Teambuilding staat centraal in deze aflossingsmarathon, waar steeds meer ondernemers, werknemers en bedrijfsleiders aan deelnemen. Laat udaarom niet onbetuigd en haal het beste uit jezelf samen met je collega s. TiaHellebaut en de broers Borlée wachten je alvast op aan de startlijn. Schrijf nu in op acertabrusselsekiden.be! Volg ons op Facebook

23 Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag deuniversiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt meeaan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid. Jan Crab Academisch en Wetenschappelijk Personeel Administratief en Technisch Personeel De Faculteit Rechten zoekt een (m/v): Mandaatassistent inhet domein Internationaal Privaatrecht Het Departement Communicatie zoekt een (m/v): Expert inhet domein Webcommunicatie De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen zoekt een (m/v): Gastprofessor -economist inhet domein Veiligheidswetenschappen Doctoraatsbeurs in het domein Elektronica -ICT in het domein (Bio)chemical Engineering in het domein Bouwkunde -Energieprestatie van Gebouwen Het Departement Onderwijs zoekt een (m/v): De Faculteit Wetenschappen zoekt een (m/v): Dossierbeheerder inhet domein Centrale Studentenadministratie -Inschrijvingen Expert in het domein Webcommunicatie inhet domein Instrumentele Analyse voor de Onderzoeksgroepen X-straal Microanalyse De Faculteit Wetenschappen zoekt een (m/v): in het domein Bouwkunde -LCA toegepast in Wegenbouwkunde Mandaatassistent in het domein Formele Technieken in de Software Engineering Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer zoekt een (m/v): Stafmedewerker in het domein Alumniwerking, Promotie en E-Learning Geïnteresseerd? De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt uopwww.ua.ac.be/vacatures. lerenisleven

24 Job Dayvoor ingenieurs 23 juni -Diabolo-project Ontdek hetnieuwediabolo-project,een spectaculair infrastructuurproject, volspitstechnologie, voorgesteld door de ingenieurs die hetmee ontwikkeld hebben. Voor ingenieurs metervaring en laatstejaarsstudenten industrieel & burgerlijk ingenieur Komteweten hoe in de Desiro-lichtgewichttreinen de nieuwste technologie wordtingezet voor een betere mobiliteit, veiligheid en ecologie. VERTREK: 23 juni u Station Mechelen Surf voor uwinschrijving (vóór 20 juni) en het programma naar wervenaan.be STUDENTENARBEID IN 2012 De werkgever en de student varen er wel bij! Filip werkt als student om zijn studies te kunnen betalen. Hij heeft al 26 dagen gewerkt in 2012; zijn werkgever biedt hem nog 30 dagen werk aan voor Kan hij dit doen zonder socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen? Neen, want hij mag maximum maar 50 dagen per jaar werken om hiervan te kunnen genieten. Enkele belangrijke wijzigingen inzake studentenarbeid sinds 1januari 2012: Sinds 1januari 2012 mag een student een contract voor 1jaar afsluiten Er mag tijdens de zomerperiode 2 maanden voltijds worden gewerkt of het hele jaar elk weekend 1dag. Een student mag nu, gespreid over het hele jaar, 50dagen werken. Wie die 50 dagen respecteert, betaalt slechts 8,13 %solidariteitsbijdrage op het brutoloon. Enkel 1/3 is ten laste van de student, 2/3 is ten laste van de werkgever. Vanaf de 51ste dag moet een werkgever de volledige socialezekerheidsbijdragen betalen! onlinetoepassing van de RSZ, is een handige tool die de werkstudent kan consulteren om te weten hoeveel dagen hij nog mag werken in het desbetreffende jaar, en die de mogelijkheid biedt om een attest aan te maken voor de werkgever. Group S heeft alles wat een werkgever en een student moeten weten over de nieuwe regelgeving gebundeld in het boek Studentenarbeid. Surf naar en ga naar publicaties. Group S een professioneel oor voor zelfstandigen en bedrijfsleiders SOCIAAL SECRETARIAAT - KINDERBIJSLAGFONDS - KAS VOOR ZELFSTANDIGEN - HR-BEHEER - ONDERNEMINGSLOKET

25 CCE is een groeiend en dynamisch IT-bedrijf dat sinds 1989 actief is, en ondertussen 40-tal medewerkers telt. Wij implementeren bij onze klanten ons eigen ontwikkeld ERP-pakket Lisa : Financieel Aankoop Verkoop Voorraad Productie E-commerce Meer info over deze job, surf naar Wij werven aan : 3Software Consultants/Developers Job-omschrijving Analyse,ontwikkeling en implementatie van financiële en/of ERP-toepassingen in Progress bij klanten/gebruikers Begeleiden en opvolgen van uitgevoerde implementaties Opleveren van technische en gebruikersdocumentatie U bent het aanspreekpunt over uw projecten voor interne afdelingen en kan evolueren tot klantverantwoordelijke / projectleider Profiel Ubent dynamische en hebt zin voor ondernemen U kunt goed autonoom en planmatig werken Ukunt de wensen van klanten vertalen in functioneel ontwerp U bent flexibel en houdt van een afwisselend takenpakket Liefst min. 2jaar ervaring in ontwikkeling van financiële en/of ERP-toepassingen is een voordeel Bereidheid tot implementaties bij klanten Wij bieden u: Een vaste job in een groeiend en competitief bedrijf waar plaats is voor persoonlijke ontwikkeling Umaakt deel uit van een dynamisch team van enthousiaste collega s Salariëring op basis van ervaring, maaltijdcheques van 7, groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen én tankkaart. Uitgebreide opleidings- en vormingsmogelijkheden Een uitdagend en afwisselend takenpakket met de nodige verantwoordelijkheid Rustig en makkelijk te bereiken werkomgeving (E40 afrit 15 Wetteren) tegen het fileleed in Sollicitatie met Curriculum Vitae naar: Lange Ambachtstraat Oosterzele -Tel. 09/ Fax Contactpersoon: Geert Claerhout, -Bezoek onze website: Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula verdeelt en produceert hulpstoffenvoor beton en mortel, krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische ondersteuning en een internationaal uitgebouwde verankering. Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, zoeken we een (m/v): Interesse? Geriatrisch centrum Magnolia vzw Leopold Istraat Jette werft aan (m/v): Magnolia, net als de Kliniek Sint-Jan vzw, zijn ontstaan uit de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel. Het Geriatrisch centrum Magnolia bestaat uit : het Rustoord voor bejaarden en het Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) waar 183 bewoners kunnen verblijven een Residentie voor 34 personen een Revalidatiecentrum van 78 bedden. De intentie is een nauwere samenwerking te bewerkstelligen tussen de SP- en subacute G-diensten en de Kliniek Sint-Jan om het Geriatrisch centrum Magnolia verder te ontwikkelen. DIrecteur voor rustoord en rvt Functie: U bent verantwoordelijk voor de organisatie, de goede werking en de kwaliteit van de diensten U bent verantwoordelijk voor het budget en de financiële resultaten, u evalueert de investeringsbehoeften en superviseert het personeelsbeheer U bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid ten overstaan van de Raad van bestuur U ontwikkelt een kwaliteitscultuur binnen de instelling, organiseert en waakt, in overleg met de equipes, over een continue kwaliteitsverbetering Ubepaalt en ontwikkelt een beleidsplan met respect voor de visie en de waarden van de instelling U zorgt voor een goede samenwerking, zowel intern als met de Kliniek Sint-Jan. Profiel: Houder van een bachelor- ofeen masterdiploma (met economische of paramedische oriëntering, management, ) Houder van een diploma van rusthuisbeheerder of bereid zijn deze titel binnen de 2jaar te behalen Ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in de zorgsector Ondernemingszin Respect voordewaardigheidvandebewonersenmedewerkers Dynamisch, blijk gevend van leiderschapscapaciteiten en charisma Innoverend Communicatiegericht en contactvaardig Nauwgezet in het werk Stressbestendig Tweetalig: Nederlands/ Frans. ons aanbod: Een instelling voor ouderenzorg in de noordrand van Brussel, met een sterke reputatie, waar het welzijn en de levenskwaliteit van zijn bewoners centraal staat Een voltijds contract van onbepaalde duur Een stimulerende werkomgeving in een aangename sfeer Begeleiding en opleiding bij de infunctietreding. Kandidaturen kunnen tot en met 24/06/2012 opgestuurd worden t.a.v.dokter Peter Vander Eeckt, algemeen directeur. Per post: Kliniek Sint-Jan, Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel Tel., ook voor alle info: 02/ Broeders van Liefde De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde wenst voor het BuBaO Sint-Rafaël en BuLO Kristus Koning in Brecht over te gaan tot de aanwerving vaneen (m/v): Directeur Uw functie: Uhebtdeeindverantwoordelijkheid over beide lagerescholen die vanaf 1september 2012 op bestuurlijk niveau als een school wordtbeschouwd en bewerkstelligt de integratie vanbeide entiteiten. Umaakt ook deel uit van het overkoepelend directieteam vanhet ortho (ped)agogischcentrum ClaraFey waar het volledige beleid vandediverse entiteiten op elkaar wordtafgestemd. Uw profiel: Ubeschikt over de door de overheid vastgestelde bekwaamheidsbewijzen. Meer informatie kanubekomen bij dhr. Nicolas Vandeweerd, adjunctsectorverantwoordelijkebuitengewoon onderwijs op het nr De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde wenst eveneens over te gaan tot de aanwerving van een (m/v): Informatieveiligheidsconsulent VERANTWOORDELIJKE LABO EN TECHNISCHEONDERSTEUNING (ref.2012/1192) Jehebt een hogereopleiding in bouwkunde, of gelijkwaardig door ervaring. Vanuit je interesse in technische evoluties breid je je expertise in betontechnologie uit. Zowordjeeen gewaardeerd en gevraagd gesprekspartner. Jehebt een klant- en resultaatgerichte houding en je bent een doorzetter die graag initiatief neemt. Wens je mee te bouwen aan het succes vandemula? Informeer je verder via Anago Brusselsesteenweg Melle VG.801/B Uw functie: Uhebteen beleidsadviserende opdracht naar de raad vanbestuur en de coördinatorverzorgingsinstellingen in het bijzonder met betrekking tot de informatieveiligheid in de verzorgingsinstellingen. Ubent verantwoordelijk voor de opmaak, implementatie en opvolging vaneen globaal veiligheidsplan met betrekking tot informatieveiligheid in de psychiatrische centravan de vzw Provincialaatder Broedersvan Liefde, vzw Asster en asbl Oeuvres des Frères de la Charité. Ustaat in voor de leiding en de begeleiding vandeinformatieveiligheidsconsulenten in de psychiatrische centra. Uvoertdetaken uit in samenwerking met de lokaleinformatieveiligheidsconsulenten en met andereleden vandecentralecoördinatiestaf. Uw profiel: Ukan op een systematische wijzeeen probleem analyseren. Ubent een goede (mondelinge en schriftelijke) communicator. Ubent didactischvaardig in het overbrengen vankennis. Ubent integer en kanuscharen achter de waarden, normen en inspiratie vandeorganisatie. Uhebtkennis vanprojectmanagement en auditing. Bij voorkeur hebtubasiskennis vanhet psychiatrische werkveld en de actueletendensen in de sector geestelijkegezondheidszorg. Meer informatie kanubekomen bij dhr. Koen Oosterlinck, sectorverantwoordelijkeverzorgingsinstellingen op het nr De uitgebreide functieomschrijvingen en sollicitatievoorwaarden voor beide functies vindt uopwww.fracarita.org/vacatures. Interesse? Stuur voor 30 juni a.s. uw sollicitatie met cv voor de functie vandirecteur en voor 10 juli a.s. voor de functie vaninformatieveiligheidsconsulent aan dhr. RafDeRycke,gedelegeerdbestuurder,Provincialaatder Broedersvan Liefdevzw,Stropstraat119, 9000 Gent.

26 index De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. ADMINISTRATIE Administratief Medewerker Verschueren Jozef 11 Dossierbeheerder Universiteit Antwerpen 23 Informatieveiligheidsconsulent Provincialaat Der Broeders Van Liefde 25 Polyvalente Administratief Talboom Studiebureau 27 Projectmedewerker Afkoppelings Talboom Studiebureau 27 Stafmedewerker Universiteit Hasselt 11 DIRECTIE Directeur Gemeente Londerzeel 15 Directeur Provincialaat Der Broeders Van Liefde 25 Directeur Financiën & Begroting Vlaamse Gemeenschapscommissie via Jobpunt Vlaanderen 10 Directeur Rustoord & RVT Geriatrisch Centrum Magnolia 25 Regionaal Administratief Directeur Groep Idewe 14 ENGINEERING Ingenieur Elektriciteit Talboom Studiebureau 27 Ingenieur Proces Talboom Studiebureau 27 Ingenieur Proces HVAC Talboom Studiebureau 27 Internal Software Engineer/Developer Claerhout Computer Engineering 25 Management Trainees Culinor via Derveaux Select 22 Operations Manager 't Veer via Verdonck Personeelsmanagement 19 Productiemanager Arcotec & Loca Labora via ADMB 18 Projectingenieur D.D. Engineering via AB&I 18 JURIST(E) ACCOUNTMANAGER VERZEKERINGEN Kijk snel verder! Projectmanager Talboom Art Talboom Studiebureau 27 Projectmanager Healtcare Talboom Studiebureau 27 Senior Projectingenieurs Talboom Studiebureau 27 Systeemingenieur Anoniem via Dumabi 20 Verkoopingenieur Target 15 FINANCIEEL Deskundige Boekhouden Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 11 Economist Het Verbond Der Private Ziekenhuizen Van België 15 Finance Software Consultant Claerhout Computer Engineering 25 Verzekeringsadviseur Ku Leuven 13 GEZONDHEID Diëtist UZ Gent 28 Hulpverleners Caw Delta 15 Low Visiontherapeut UZ Gent 28 Slachtofferhulp Caw Delta 15 Verpleegkundigen UZ Gent 28 ICT Applicatie - Ingenieurs Target 15 Architect Mobile Applications Ku Leuven 13 ERP Software Consultant Claerhout Computer Engineering 25 Expert, Domein Webcommunicatie Universiteit Antwerpen 23 Expert, domein webcommunicatie Universiteit Antwerpen 23 Helpdeskmedewerker Ku Leuven 13 Informaticamedewerker Universiteit Hasselt 11 Informaticamedewerker Universiteit Hasselt 11 Ingenieur Software-Ontwikkeling Target 15 IT-Ingenieur Target 15 SAP Business Analysts Ku Leuven 13 SAP BW/BO Analyst Ku Leuven 13 SAP Helpdeskmedewerker UZ Gent 28 Software Architect Ku Leuven 13 Software Consultants/Developers Claerhout Computer Engineering 25 Software Engineering Universiteit Antwerpen 23 Sr. Analist-Ontwikkelaars Ku Leuven 13 Systeembeheerder IAM Ku Leuven 13 Tablet Support Specialist Ku Leuven 13 Teamleider Sap Ku Leuven 13 JURIDISCH Jurist Ides Ramboer via AB&I 17 Notarieel Medewerker Neirinckx & De Block 17 LOGISTIEK Coördinator Proefdierfaciliteit Universiteit Hasselt 11 Customer Service Representatives Chevron Texaco 21 Duty Operations Officer Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 11 Klantenadviseur Ku Leuven 13 Verantwoordelijke Frontoffice 't Roodhof via Loca Consult 19 ONDERWIJS Assistenten Universiteit Hasselt 11 Docent/Hoofddocent Universiteit Hasselt 11 Docent/Hoofddocent/Hoogleraar Universiteit Hasselt 11 Doctoraatsbursalen Universiteit Hasselt 11 Doctor-Assistent Universiteit Hasselt 11 Doctor-Navorser Universiteit Hasselt 11 Expert Universiteit Antwerpen 23 Professoren Ku Leuven 13 Stafmedewerke Ku Leuven 13 Stafmedewerker Universiteit Antwerpen 23 OVERHEID Brandweerman - Ambulancier Stad Poperinge 20 Leidend Ambtenaar Vlaamse Gemeenschapscommissie via Jobpunt Vlaanderen 10 Personeelsconsulent Stad Veurne 20 R&D Verantwoordelijke Labo & Technische Ondersteuning Demula via Anago 25 TECHNIEK Bachelor Elektriciteit UZ Gent 28 CAD-Ontwerper Talboom Studiebureau 27 Projectmedewerker Assistent Talboom Studiebureau 27 Technicus Elektriciteit Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 11 Technisch Medewerker Universiteit Hasselt 11 VERKOOP Accountmanager Ides Ramboer via AB&I 17 Commercieel Manager Descamps Decoratie via Verdonck Personeelsmanagement 17 Commercieel Verantwoordelijke Talboom Studiebureau 27 Technical Accountmanager Buderus via Dip 21 Verschillende Account Managers Anoniem via Dumabi 20 Nog meer jobs? Op jobat.be vind je jobs C o l o f o n A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie: Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet, Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Elke Delgouffe, Kelly De Troy, Séverine Hazaer, Koen Verhaeghe, Veerle De Smedt, Ine Mannaerts Sales Support: Steven Vermeulen Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Caroline Eeckhoudt, Sam De Beul, Dries Mertens, Michaël Van De Meirssche, Noëmie Machtelinckx, Vicky Van Asbroek Order handling: Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur

27 TALBOOM is een onafhankelijk studie en adviesbureau. Vandaag telt het bureau meer dan 150 medewerkers verspreid over de disciplines infrastructuur,verkeer en mobiliteit, pharma, architectuur en stedenbouw, milieu en ziekenhuizen. Wij geloven dat een doordachte toepassing van dejuiste techniek de hoeksteen vormt voor het welslagen van elk project. Het bureau kent reeds een lange geschiedenis die terug gaat tot in de jaren 30 en heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld onder de leiding van defamilie TALBOOM. Direct contact en persoonlijke betrokkenheid zijn belangrijke waarden die binnen het bedrijf worden nagestreefd. Denk je dat deze opvattingen samen gaan met jouw profiel en zoek je afwisselend werk,uitstekende arbeidsvoorwaarden en een informele bedrijfscultuur, neem dan zeker contact op met onze HR-verantwoordelijke Om onze sterke groei verder te realiseren zijn wij momenteel op zoek naar verschillende nieuwe collega s m/v: ProjectMedewerKer AssistentontwerPer bij talboom omni Taken: Interne ondersteuning van de projectleider Coördinatie van de werkzaamheden met tekenbureau enexperten Opmaken van volledige meetstaten en bestekken volgens StandaardBestek250 van wegenis- en rioleringswerken, occasioneel volgens SB230 voor de waterbouw Opmaken van prijsraming voor wegenis- en rioleringswerken Nazicht van aanbestedingsplannen op volledigheid en uitvoerbaarheid Opmaken van verrekeningen en nazicht van geclaimde meerprijzen Opmaken proefverslagen op basis van eisen SB 250 Opmaken van rekennota s grondwaterverlaging, controle tegen opdrijving, grondverzet, Verantwoordelijkheid: Je draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de opmaak van het bestek en de bijhorende meetstaat. T.b.v. deramingen contacteer je eventuele leveranciers / gespecialiseerde aannemers / Diploma: Bachelor bouwkunde A1, liefst met min. 2jaar ervaring in wegenis- en rioleringswerken Kennis: Basiskennis inzake rioleringsontwerp (Krachtlijnen geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen -Codes van goede praktijk voor aanleg hemelwaterleidingen, watertoets, ) Basis kennis inzake technisch wegenisontwerp (wegdimensionering, richtlijnen OCW, ) Basiskennis van de uitvoeringstechnieken gebruikelijk in de weg- en rioleringssector (bemalingen, beschoeiingen, beproevingen, ) Grondige kennis van SB 250 versies 2.1 en 2.2 Diepgaande kennis van Autocad 2D Basiskennis Civil3D Basiskennis Sketchup, Photoshop, Coreldraw, 3DStudioMAX is een pluspunt Goede kennis van Office Grondige kennis Nederlands Basiskennis Frans Competenties en attitudes: Proactief: je neemt automatische de nodige initiatieven; Georganiseerd: je houdt gemakkelijk het overzicht; Leergierig: je bent bereid te leren en mee te evolueren met nieuwe systemen bij de uitoefening van je taken; Techneut: je hebt affiniteit met (bouw)technische aspecten; Nauwgezet; je hebt aandacht voor details en nauwkeurigheid; Aanbod: Een gevarieerde baan binnen een multidisciplinair studiebureau Een aangename werkomgeving Een competitief loon met extralegale voordelen. Standplaats te Puurs met projecten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost- Vlaanderen PoLyvALente AdMinistrAtief bediende Functie: Je bent verantwoordelijk voor het onthaal, telefonie, agendabeheer. Je kent de activiteiten van een projectensecretariaat: werfverslagen, vorderingsstaten. Jekan kan ingezet worden in de commerciële backoffice voor de opmaak van offertes. Profiel: Jehebt minimum een A2 diploma in een administratieve richting. Je hebt minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige werkomgeving. Jewerkt graag zelfstandig en bent in staat om prioriteiten te leggen, je durft initiatief nemen. Je levert nauwkeurig werk af. Jebent vlot met word, excel en powerpoint. Goede kennis van het Frans is vereist. ProjectMedewerKer AfKoPPeLingsdesKundige bij bu talboom omni Diploma: algemeen: opleiding afkoppelingsadviseur of bereid deze opleiding te volgen keurder: opleiding keurder private riolering (Vlario of SVW) Minimum middelbaar onderwijs afgewerkt Kennis: (Skills) Architectuur -, weg- en rioleringsplannen kunnen lezen Bouwkundig inzicht hebben van afwateringsstelsels (kan ook uit praktijkervaring) Basiskennis autocad 2D Kennis van Office (Word en Excel ) Talen: Grondige kennis Nederlands Notie Frans en Engels Competenties en attitudes: communicatief: Is vlot in de omgang met andere mensen en kan ook voor een publiek spreken (informatievergadering ) Resultaatgerichtheid: In staat zijn binnen een bepaalde tijd een afkoppelingsdossier af te werken Gestructureerd: gestructureerd opdrachten voltooien, eventuele problemen vaststellen, analyseren en oplossingen uitwerken/aanreiken Flexibel: In staat zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden alsook in werktijden (avondwerk en mogelijk zelfs weekendwerk is mogelijk om huisbezoeken uit te voeren) Aanbod Aangename werksfeer in een sterk groeiend bedrijf Voltijds contract van onbepaalde duur in 39- uur werkweek Aantrekkelijk loonpakket met extra legale voordelen Standplaats te Puurs met projecten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost- Vlaanderen cad-ontwerper m/v Functie: Jerealiseert de technische tekeningen en basisontwerpen binnen grote multidisciplinaire opdrachten (wegen, rioleringen, pleinen, collectoren, railinfrastructuur) onder begeleiding van projectingenieurs en projectleiders. Jelevert door middel van CAD software tekenopdrachten af binnen de gestelde projectdoelen. Jewerkt bouwplannen uit tot en met de uitvoeringsfase. Je coördineert en bewaakt de kwaliteit van het tekenwerk. Jemaakt meetstaten op. Jevoert opmetingen uit op de werf. Profiel Industrieel ingenieur met optie bouwkunde met 5jaar technisch professionele ervaring achter de rug. Jehebt een goede tot zeer goede kennis van Autocad en Civil 3D en beschikt over een uitstekend ruimtelijk inzicht. Leergierig en interesse om je loopbaan uit bouwen binnen het vakgebied. Nauwkeurig, planmatig en flexibel. COMMeRCieeL VeRAnTWOORDeLijke m/v Functie: Je bepaalt mee de commerciële strategie van het bedrijf over de diverse domeinen alsook het bepalen van de ontwikkelingsdomeinen Jebent verantwoordelijk voor het behalen van de targets en volgt het commercieel team op. Jestuurt de commerciële backoffice aan. Profiel: Burgerlijk of industrieel ingenieur Minstens 10 jaren ervaring in een gelijkaardige functie Jebeschikt zelf over een uitgebreide klantenportefeuille. Jebent een goede netwerker. Jebeschikt over een vlotte pen. Jehebt uitgesproken communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Jebent een uitstekende organisator. Jebeschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Nederlandstalig, een goede kennis van Frans en Engels is zeker een pluspunt. Jekan zowel zelfstandig als in team werken. SeniOR Projectingenieurs infrastructuur m/v Functie: Je treedt op als contactpersoon naar onze klanten. Jevertaalt hun behoeften in een ontwerpopdracht. Jezorgt voor het concept en begeleidt het project vanaf het plan van aanpak tot aan de aanbesteding van de werken. Jecoördineert het ontwerpteam in het kader van onze multidisciplinaire infrastructuurprojecten (wegen, rioleringen, pleinen, collectoren, ), zowel op gebied van kwaliteit als planning, evenals naar aansturing van je teamleden. Jebent zelf ook technisch sterk betrokken bij de projecten. Jebent verantwoordelijk voor het financieel beheer van de projecten. Profiel: Industrieel of Burgerlijk ingenieur, optie bouwkunde of elektromechanica. Minstens 10 jaar praktische ervaring in ontwerp van infrastructuur. Flexibel en klantgericht. Sterke communicatieve vaardigheden. Planmatig en resultaatgericht. ingenieur elektriciteit Talboom is op zoek naar een medewerker met de volgende eigenschappen: Van opleiding industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring, voorkeur richting elektromechanica Beheersing van alle engineeringsaspecten i.v.m. elektriciteit in een farmaceutische omgeving Beschikking over een relevante ervaring van minstens 5jaar binnen een studiebureau Resultaat- en praktijk gericht Contactvaardig, stressbestendig en een teamplayer Klantgericht en commercieel sterk. Degelijke kennis van de MS Office pakketten. Kennis van AutoCAD is een pluspunt Nederlandstalig, een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt Talboom Life ziet als grootste waarde zijn medewerkers en kan dan ook het volgende bieden: Een positieve werksfeer binnen een snelgroeiend innovatief studiebureau dat vakkennis en kwaliteit hoog in het vaandel draagt Grondige begeleiding en frequente opleiding Competitief salaris conform opleiding en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen Reële doorgroeimogelijkheden binnen de firma Boeiende en uitdagende opdrachten binnen verschillende sectoren Een uitgebreide taak- en profielomschrijving vind je terug op onze website Indien Ugeïnteresseerd bent voor een vacature, gelieve Uw CV te richten aan: SB Talboom Alfons Meersmansdreef Puurs TavDhr.H.Vandewiele Of per mail ingenieur Proces clean utilities Talboom is op zoek naar een medewerker met de volgende eigenschappen: Van opleiding industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring Beheersing van alle engineeringsaspecten i.v.m. procestechnieken in een farmaceutische omgeving Clean Utilities zoals WFI systemen, Pure steam, Purified water systemen zijn je goed bekend Beschikking over een relevante ervaring van minstens 5jaar binnen een studiebureau Resultaat- en praktijk gericht Contactvaardig, stressbestendig en een teamplayer Klantgericht en commercieel sterk. Degelijke kennis van de MS Office pakketten. Kennis van AutoCAD is een pluspunt Nederlandstalig, een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt ingenieur Proces hvac Talboom is op zoek naar een medewerker met de volgende eigenschappen: Van opleiding industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring Beheersing van alle engineeringsaspecten i.v.m. farmaceutische HVAC toepassingen Beschikking over een relevante ervaring van minstens 5jaar binnen een studiebureau Resultaat- en praktijk gericht Contactvaardig, stressbestendig en een teamplayer Klantgericht en commercieel sterk. Degelijke kennis van de MS Office pakketten. Kennis van AutoCAD is een pluspunt Nederlandstalig, een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt ProjectMAnAger HeALtcAre -PHArMA Talboom is op zoek naar een medewerker met de volgende eigenschappen: Inhet bezit van een Master of Bachelor diploma elektromechanica, elektriciteit, chemie of biotechnologie of gelijkwaardig door ervaring. Beschikt over voldoende relevante ervaring (minimaal 5jaar) in het leiden van een multidisciplinair project in farmaceutische omgeving Beschikt over de nodige People Management vaardigheden Resultaat- en praktijk gericht Contactvaardig, stressbestendig en een teamplayer Heeft een positieve uitstraling bij de klant Klantgericht en commercieel sterk. Kennis van software pakketten MS Project of Primavera strekt tot aanbeveling Degelijke kennis van de MS Office pakketten. Nederlandstalig met een grondige kennis van Frans en Engels ProjectMAnAger talboom Art Talboom is op zoek naar een medewerker met de volgende eigenschappen: Relevante ervaring in projectmanagement, vanuit een studiebureau of architectenbureau. Beschikt over voldoende relevante ervaring (minimaal 5jaar) in het leiden van een multidisciplinair project. Beschikt over de nodige People Management vaardigheden Resultaat- en praktijk gericht Contactvaardig, stressbestendig en een teamplayer Heeft een positieve uitstraling bij de klant Klantgericht en commercieel sterk. Kennis van software pakketten MS Project of Primavera strekt tot aanbeveling Degelijke kennis van de MS Office pakketten. Nederlandstalig met een grondige kennis van Frans en Engels

28 Alles wat je hart wenst, vind je bij het UZ Gent. Een ziekenhuis met een ziel, gepassioneerde collega s, aantrekkelijke carrières, kortom, de liefde van je werkleven. Onze zorgstad biedt je 54 vooruitstrevende verpleegeenheden die allemaal het beste van zichzelf geven, 54 kloppende harten waar jij jeten volle kan ontwikkelen. Hier in het UZ Gent ontdek je wat liefde voor de job écht betekent, samen met 5800 enthousiaste medewerkers. Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v): UZie k Graag! Bachelor elektriciteit Samen met je collega-bachelors en ingenieurs elektriciteit sta je in voor de realisatie en het onderhoud van de elektrische installaties in een veertigtal gebouwen met m² vloeroppervlakte. Elektrische installaties omvatten onder meer: noodstroomcentrale, een honderdtal liften, buizenpostsysteem, branddetectie, HS en LS. Je bent bachelor/graduaat in een technische richting en bent technisch sterk door opleiding of (een eerste) ervaring. SAP Helpdeskmedewerker Je ondersteunt en begeleidt de eindgebruikers bij specifieke vragen en problemen rond SAP en diverse interfaces. Je registreert de serviceaanvragen, volgt deze op en voorziet trainingen voor de eindgebruiker via e-learning en in groep. Je houdt handleidingen bij en analyseert de behoeften en communiceert deze naar het SAP-projectteam. Je streeft mee naar een optimale dienstverlening en formuleert verbeteringen. Je behaalde een graduaat/bachelor en bent sterk ICT-minded. Diëtist Je bent verantwoordelijk voor de eindcontrole van demaaltijd van elke patiënt aan heteinde van de verdeelband. Je zorgt ervoor dat de maaltijden op tijd verdeeld worden en controleert of alle componenten en materialen aan de band aanwezig zijn. Je staat in voor de administratieve verwerking van de gegevens van de maaltijdbevraging, dieetwijziging en nieuwe aanvragen. Je behaalde een diploma van gegradueerde/bachelor binnen een richting in de dieetleer. Low visiontherapeut Je geeft advies en revalidatie aan low visionpatiënten. Je verzorgt kwalitatieve behandelingen, in overleg met een oogarts. Je hebt een paramedische opleiding in ergotherapie, kinesitherapie, logopedie of verpleegkunde, een opleiding orthoptie is een pluspunt. Daarnaast wordt een opleiding betreffende low vision voorzien op de dienst. Op onze website vind je de uitgebreide functie- en profielbeschrijvingen en ons aanbod. Solliciteer via jobs.uzgent.be Uiterste inschrijvingsdata: diëtist: maandag 25 juni 2012, low visiontherapeut: maandag 2juli 2012, SAP Helpdeskmedewerker: woensdag 11 juli 2012,Bachelor elektriciteit: geen uiterste inschrijvingsdatum Verpleegkundigen kunnen steeds terecht bij het UZ Gent. Op dit ogenblik hebben we één of meerdere vacatures op volgende diensten: Intensieve Zorgen Pediatrie (enkel pediatrisch verpleegkundigen die bereid zijn om de bijzondere beroepstitel IZ en spoed te behalen) PACU (of recovery) (enkel bachelor/graduaat verpleegkunde) Operatiekwartier (enkel bachelor/graduaat verpleegkunde) Vasculaire en interventionele radiologie (VINRAD) (bachelor/graduaat verpleegkunde of gediplomeerd/gebrevetteerd/gegradueerde in de verpleegkunde of bachelor/graduaat medische beeldvorming en bereid om een getuigschrift van radioprotectie te behalen) Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, neemt UZ Gent dit jaar bijkomende operatiezalen in gebruik. Daarom rekruteren we bijkomend personeel voor zowel het operatiekwartier als de PACU (Post Anesthesia Care Unit) en de dienst Intensieve Zorg. Tessa Martens, je toekomstige collega, geeft je al een eerste indruk van de werksfeer op het OK. Tessa Martens, instrumenterende in het OK Hartchirurgie: Ik werk sinds een jaar als instrumenterende op de afdeling hartchirurgie. Het is geen toeval dat ik in het operatiekwartier terechtkwam. Al tijdens mijn stage was ik gefascineerd door de technische kant van de verpleegkunde. Ik assisteer de chirurgen tijdens operaties. Het is mijn taak om hen het materiaal steriel aan te geven. Het gaat er soms spannend aan toe, ER-toestanden zijn me niet vreemd. Maar dat vind ik net het fijne aan de job: ik leer alle dagen bij. In een universitair ziekenhuis zijn geen twee dagen hetzelfde: hier worden immers vaak complexe operaties uitgevoerd. Mijn band met collegaverpleegkundigen en chirurgen is sterk. We vormen een hecht team. In het operatiekwartier zijn we op elkaar aangewezen. De chirurgen rekenen op ons. Goed in team kunnen werken is dus een vereiste voor een OK-verpleegkundige. Het duurt een tijdje voor je als instrumenterende volleerd bent. Maar je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid. De eerste maanden werd ikinhet OK begeleid door een meter en een peter, een verpleegkundige en een chirurg. Zij volgden me, leerden me wat ik moest kunnen, bekeken mijn evolutie en beslisten wat ik alleen mocht doen. De eerste keer dat ik er alleen voor stond vond ik best spannend. En nog elke dag is de voldoening groot als een operatie goed verlopen is. UZ Gent engageert zich voor diversiteit en gelijke kansen. jobs.uzgent.be

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Boventallig? Pech. Of toch niet?

Boventallig? Pech. Of toch niet? Boventallig? Pech. Of toch niet? Op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Harriët (37, foto) werkt drie jaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als projectleider ICT. Maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Proficiat!

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING KEN HET BEDRIJF KEN JE GESPREKSPARTNER Je bent uitgenodigd

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Waarom werft Veronove volop aan? Gina & Andy Verhoonhove nemen het roer definitief over van Paul en Claire Verhoonhove. Zoals hun ouders destijds, hebben zij op heden tal van concrete

Nadere informatie

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem 1 VOORBEREIDING VAN EEN SOLLICITATIEGESPREK Checklist: Studie van het bedrijf (zie website). Studie van de functie.

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar > Inkijkexemplaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De rol van werk in een leven 3. Wat ben je, wat kun je, wat wil je? 4. Waar vind je die baan? 5. Talentontwikkeling & Flow Copyright 2011, Martijn Leonard,

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e T e k s t e n i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e 4 D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e Welke webpagina s heb je nodig? De homepagina, deze noem je Home Blog Diensten of producten Salespage

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

Inhoudsopgave van de gehele gids:

Inhoudsopgave van de gehele gids: Inhoudsopgave van de gehele gids: 1. Inleiding 2. De rol van werk 3. Talent 3.1 Wat is talent en toptalent? 3.2 Hoe ontstaat een talent? 4. Talent ontdekking: Ontdek je talenten 4.1 Waaraan herken je een

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid Colofon Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid Teksten: Stichting Gezondheid Vormgeving: Michael Box (Internet Marketing Nederland) Correspondentie: Stichting Gezondheid (Stefan Rooyackers)

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

sturen op de gouden drie stap uit uw comfortzone en haal meer uit uw medewerkers

sturen op de gouden drie stap uit uw comfortzone en haal meer uit uw medewerkers sturen op de gouden drie stap uit uw comfortzone en haal meer uit uw medewerkers den Vraagt u zich wel eens af wat u moet doen om het beste uit uw medewerkers te halen? Zodat zij echt dat verschil maken

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB Je bent student. Je zoekt een studentenjob. Je gaat naar een interimkantoor. Daar moet je je eerst inschrijven en dan kan je een job krijgen. Wat moet je doen? 1. Vul het inschrijvingsformulier in op blad

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie