Begrippenlijst. WiFi signaal- en antennetechniek. Publicatiedatum laatste versie Samenstelling A.M. Gieling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippenlijst. WiFi signaal- en antennetechniek. Publicatiedatum laatste versie 01-08-2010. Samenstelling A.M. Gieling"

Transcriptie

1 Begrippenlijst WiFi signaal- en antennetechniek Publicatiedatum laatste versie Samenstelling A.M. Gieling

2 Auteur: A.M. Gieling Voor het eerst verschenen op , in de serie Tekst & Copyright Pro Vocem - Alkmaar Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitvoerder / auteur(srechthebbende). Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onjuist is opgenomen, aanvaardt de uitvoerder / auteur(srechthebbende) geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbetering van opgenomen gegevens houdt deze zich gaarne aanbevolen. Verbeteringen kunt u richten aan o.v.v. uw offertenummer. 2

3 Begrippenlijst Hieronder op alfabetische volgorde een verklaring van veel voorkomende begrippen (in de rapporten van Pro Vocem) m.b.t. WiFi signaal- en antennetechniek, die mogelijk een toelichting behoeven (a/b/g/n) Dit is de officiële codering van het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) voor de verzameling standaarden aangaande draadloze netwerken. De term WiFi is min of meer een synoniem. Access Point / AP Met een access point wordt een apparaat aangeduid dat gebruikers in staat stelt draadloos te verbinden met een (meestal bedraad) netwerk. In rapporten van Pro Vocem wordt het, tenzij anders vermeld, gebruikt als abstractie voor alle soorten apparaten die deze mogelijkheid aanbieden en wordt het vaak afgekort als AP. Hieronder vallen dus buiten de veelvoorkomende wireless access points (WAP s) ook draadloze modems, routers, bridges en repeaters / range extenders, etc. Bereik Met het bereik van een AP wordt die afstand vanaf het AP bedoeld, waarop ermee nog verbinding kan worden gemaakt. Voor g geldt binnenspands een maximale afstand van 35 meter (voor n is dat 70 meter). In de praktijk is met muren en obstructies op de helft van die afstand nog werkbaar signaal te vinden, en dan alleen binnen de volle straalbreedte en openingshoek van de antenne. Capaciteit (van draadloze netwerken) Het maximum aantal clients dat op een AP kan worden aangesloten. Dit is afhankelijk van de datarate. Voor een gemiddelde kantoorwerkverbinding ( + internet) is 4 Mbit/s per client ongeveer het minimum. In het geval van g (54 Mbit/s raw symbol rate) betekent dit in de praktijk dat 4 of 5 clients die voortdurend gebruik maken van de verbinding ongeveer het maximum is per AP 3

4 (deze rekensom vindt u terug bij datarate). Bij onderbroken en gedeeld gebruik kan dat oplopen tot clients per AP. Meer dan dat is over het algemeen onverstandig (voor g). De oplossing voor een te kleine capaciteit is het plaatsen van meer AP s. Client Ook wel gebruiker genoemd. Dit is een apparaat zoals een laptop, smartphone, tablet of anderszins WiFi-compatibele device, die voor de verbinding met het netwerk cq. het internet afhankelijk is van draadloze AP s. Datarate De theoretisch maximaal haalbare doorvoersnelheid van een (draadloos) netwerk uitgedrukt in bits per seconde. De datarate van netwerken wordt meestal uitgedrukt in Mbit/s, ofwel Megabit per seconde g heeft een raw symbol rate van 54 Mbit/s. Dit is equivalent aan 54 / 8 = 6.75 Megabyte (MB) per seconde. In de praktijk komt dit in het gunstigste geval door packet overhead (actual data payload is maar een deel van de verstuurde bits), verliezen, interferentie, demping, etc. neer op Mbit/s (tussen 1.25 en 1.9 MB per seconde). Dit heeft invloed op de capaciteit. Decibel(isotropic) / dbi De versterkingsfactor van een antenne vergeleken met de hypothetische isotropische antenne (de ideale puntbron die bolvormig in alle richtingen met uniforme intensiteit energie kan distribueren). Decibel(milliWatt) / dbm Een maat voor de vermogensverhouding in decibel (db) van het gemeten vermogen ten opzichte van 1 milliwatt (mw). 0 dbm refereert dus aan 1 mw uitgestraald vermogen. De logaritmische decibelschaal vergemakkelijkt het uitdrukken van hele grote en hele kleine vermogens aanzienlijk: een afname van 3 db staat voor een halvering van het vermogen. In Nederland is 20 dbm (= 100 mw) het maximale vermogen voor een WiFi RF zender. Een heel nominaal signaalvermogen, waarbij een client nog zinnige data kan oppikken, ligt rond -60 dbm (= 1 nanowatt). 4

5 Diffractie Diffractie is het buigen van de reisrichting van een deel van het (radio)golffront dat het resultaat is van de aanwezigheid van een obstructie in het transmissiepad. Signalen maken om de hoeken en randen van obstakels nieuwe signaalpaden in een bepaalde zone achter de obstructie die men de diffractiezone of umbrazone noemt. Vaak lopen deze radiogolven uit fase ten opzichte van de golven in het oorspronkelijke golffront. Deze effecten van diffractie zijn het meest merkbaar wanneer obstructies ongeveer zo groot zijn als één golflengte λ (12,5 cm voor een gemiddeld GHz signaal). Objecten van 60λ of groter (> 7.5 meter) ondervinden er vrijwel geen merkbare effecten meer van. De objecten aan de binnenkant van om het even welk pand introduceren in de regel dus diffractie. De ruimte tussen twee antennes is op te delen in zones. Dit noemen we Fresnel Zones. Diffractie door obstructies die in en rondom de directe line-of-sight staan, zitten in Fresnel Zone 1 en zijn het meest problematisch. Directiviteit (van RF signalen / als antennekarakteristiek) Ook wel eens directionaliteit genoemd. Dit is een karakteristiek van antennes, die iets zegt over de manier waarop het straalpatroon (en dus het vermogen) gericht is. Grofweg onderscheiden we voor WiFi vier soorten antennes, al naar gelang de horizontale openingshoek: - Omnidirectionele antenne Deze antenne heeft een horizontale openingshoek van 360. Het signaal wordt vanaf de antenne alle kanten opgestraald in de vorm van een torus (beter bekend als de donut). Er zijn altijd dode hoeken (in 3D) recht boven en onder de antenne te vinden zijn. Deze antenne heeft dus geen horizontale Half-Power Beam Width (zie HPBW), maar wel een verticale. De verticale openingshoek van omni-antennes is over het algemeen klein, wat wordt versterkt door het feit dat meestal alleen de onderste helft van die hoek, de downtilt, wordt benut (montage ter hoogte van het plafond). Deze antenne is vrijwel altijd verticaal gepolariseerd (zie polarisatie). - Sectorantenne Deze antenne heeft een openingshoek tussen de 90 en 180 en is ervoor bedoeld om grote (open) plekken of ruimtes vanaf een hoek of muurzijde 5

6 te bestralen. De verticale openingshoek van deze antennes is veelal groter dan de downtilt van omni-antennes. Deze antennes hebben zowel een horizontale als verticale HPBW. - Patchantenne (soms ook flatpanel genoemd) Dit is een sectorantenne met een kleine horizontale openingshoek tussen de 10 en 90. Deze is bedoeld om over langere afstanden werkruimtes te bestrijken. De verticale openingshoek is vaak net zo groot als de horizontale, wat deze antennes heel geschikt maakt voor hotspots. - Richtantenne Deze antenne heeft een zeer kleine openingshoek, kleiner dan 10, en is voor WiFi meestal beschikbaar als raster- of schotel(achtige) antenne, hoewel er ook circulair gepolariseerde staafmodellen bestaan. Het vermogen wordt met deze antennes zo nauw mogelijk gericht om het maximale vermogen één bepaalde richting te geven. Deze is bedoeld om voor WiFi begrippen (zeer) grote afstanden te overbruggen. Diversiteit (in de toepassing van antennes) Dit begrip refereert aan het feit dat er op moderne AP s vaak meerdere antennes zijn gemonteerd. Het AP verstuurt namelijk terug naar een gebruiker met de antenne die het sterkste signaal ontving. Er wordt dus altijd maar één van de twee antennes tegelijk gebruikt. Hiermee kan gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de verschillen in signaalsterkte die gebruikers op verschillende plekken vanaf het AP ervaren door demping, reflectie, diffractie, interferentie, etc. Dit principe garandeert een egaler bereik rondom een AP. Electromagnetic Field / EM(F) Een statische (stilstaande) elektrische lading veroorzaakt in zijn directe omgeving een krachtwerking. Deze krachtwerking kan worden getypeerd als een verzameling vectoren die naar grootte en richting de uitoefening van elektrische krachten in de ruimte beschrijven, het elektrisch veld. Een bewegende elektrische lading veroorzaakt op gelijke wijze ook een krachtwerking, dit is het magnetisch veld. Deze twee veldsoorten zijn nauw verbonden en worden vaak als een samengesteld geheel voorgesteld: het elektromagnetisch veld. Dit veld is de manier waarop een draadloos RF signaal zich voortplant door de ruimte. 6

7 Far Field Zie Near Field. Tekst & Fresnel Zone(s) In een rechte lijn tussen twee communicerende antennes is de ruimte op te delen in een aantal concentrische elliptische lichamen (ellipsoïden). De binnenste zone, waar zich de kortste afstand tussen de antennes in bevindt, is Fresnel Zone 1. Deze zone is de meest kritieke zone voor signaaloverdracht en dient voor minimaal 60% vrij van obstakels te zijn. De straal van zone N kan als volgt worden bepaald: R n = M N F GHz D bo D od D bo + D od - R n is de straal van de n e Fresnel Zone - M is een constante, 17.3, als R n in meters en D bo,od in kilometers zijn - F GHz is de frequentie in GHz - N is het nummer van de Fresnel Zone - D bo is de afstand van de bron naar de obstructie - D od is de afstand van de obstructie naar het doel Voorbeeld: Een kast staat tussen 2 antennes in. De antennes liggen 12 meter uit elkaar. Het AP staat 5 meter (= km) van de kast en de laptop van de client staat 7 meter (=0.007 km) van de kast. De straal van de 1 e Fresnel Zone is nu: R n = = meter De straal van FZ 1 is dus ongeveer 60 cm. Grofweg moet nu 60% van de conus met diameter 120 cm rechtstreeks tussen de antennes vrij zijn. Dit is op het oog te controleren en is afhankelijk van de precieze omvang van de kast. In het ergste geval moeten er voor een beter signaal wat spullen worden verplaatst! Gain Gain betekent versterking(sfactor). In verband met antennes betekent het signaalvermogenswinst in vergelijking met de hypothetische isotropische antenne 7

8 (zie ook dbi). Het heeft in dat geval niets te maken met actieve versterking, maar slechts met het geven van richting en het sturen van vermogen van een elektromagnetisch signaalveld. Heat Mapping Heat Mapping is het proces van het met de plattegrond en gespecialiseerde software doorlopen van een locatie, waarbij meetpunten worden verzameld die aan het eind van het traject kunnen worden gevisualiseerd in een soortement van warmtebeeld of warmtekaart. In rapporten van Pro Vocem zijn meestal (in de bijlagen) een aantal visuele momentopnames weergegeven om een indruk te geven van de signalen en hun intensiteit zoals ze waargenomen zijn op de locatie. Wat betekenen de kleuren in de heat maps? - Blauwgroen : > -35 dbm - Groen : -35 tot -45 dbm - Lichtgroen : -45 tot -55 dbm - Geelgroen : -55 tot -65 dbm - Geel : -65 tot -75 dbm - Oranje : -75 tot -85 dbm - Rood : -85 tot -95 dbm - Donkerrood : < -95 dbm Bij een typisch achtergrondruisvermogen van -90 dbm (geen interferentie), gelden de volgende kwalificaties: - Lichtgroen, groen en blauwgroen: Goed tot zeer goed signaal. Alles kan en mag bij deze signaalsterktes (mits er voldoende capaciteit is). - Geel en geelgroen Er is eigenlijk altijd wel verbinding, maar niet noodzakelijkerwijs met de hoogste snelheid. Media streamen, netwerkbestanden verplaatsen, online gamen of VOIP zijn niet aan te raden bij deze signaalsterktes. - Donkerrood, rood en oranje Stoplichtconnectiviteit: dan weer wel, dan weer geen verbinding. Verwacht wegvallende verbindingen en trage snelheden. Media 8

9 streamen, netwerkbestanden verplaatsen, online gamen of VOIP zijn nagenoeg onmogelijk. Zie voor een vergelijking met gewenste SNR waarden ook bij SNR. Als u deze vergelijking maakt en ervan uitgaat dat de aanwezigheid van interferentie / ruis minimaal is (typisch-90 dbm), dan ziet u dat alle gebieden met een groene tint erin (geelgroen t/m blauwgroen) werkbaar signaalbereik zouden moeten hebben. Om comfortabel te kunnen downloaden en streamen, zou de geelgroene band afvallen. Zeer goed signaal is er bij weinig ruis dus alleen te vinden in de blauwgroene, groene en lichtgroene zones. Half-Power Beam Width / HPBW (van antennes) Ook wel de -3 db straalbreedte genoemd. Het is dat deel van de horizontale of verticale openingshoek van de antenne, waarbinnen het vermogen groter is dan de helft van het maximum uitgestraalde vermogen. Hoe dichter men horizontaal of verticaal bij de dode hoek van een antenne komt (zie ook directiviteit), hoe zwakker het signaal wordt. Een omnidirectionele antenne heeft bijvoorbeeld geen horizontale HPBW, maar wel een verticale. Een typische AP met een antennelengte van 1λ (golflengte λ bij 2.45 GHz is ongeveer c/f) = 12.5 cm heeft een verticale HPBW van ongeveer 47. Als deze dicht bij het plafond hangt (zoals gebruikelijk), dan is de hoek tussen het plafond en de onderste HPBW grens dus 23.5 (dit noemt men de downtilt). Bij een plafondhoogte van 3 meter en een werkhoogte van de client van 1 meter, moet de client dus minimaal (3-1) / (tan 23.5 ) = 4.6 meter bij het access point vandaan zitten voor optimale signaalsterkte beleving. Voor een kleine antenne (een shorty van 1/2λ, ongeveer 6,5 cm) is de hoek groter, namelijk ca. 78. In kleine ruimtes waarin gebruikers dicht bij het AP zitten is het dus aan te raden kortere antennes te gebruiken. In het rekenvoorbeeld zou de client dan maar 2.5 meter bij het AP vandaan moeten zitten voor een goed signaal. ISM (Band) De 'industrial, scientific and medical (ISM)' band bestaat uit delen van het radiospectrum die volgens internationale afspraak zijn gereserveerd voor gebruik door industriële, wetenschappelijke en medische toepassingen. Volgens deze 9

10 afspraken is voor WiFi in de meeste landen de MHz band gereserveerd en licentievrij te gebruiken. Near Field, (Reactive ~ / Radiating ~) Het signaalveld dat uit een antenne loopt, is onder te verdelen in grofweg twee delen, het Near Field en het Far Field. De grens tussen die twee wordt de Rayleigh afstand genoemd en is gedefinieerd als: R = 2L2 λ L is hier de lengte van de antenne, en λ de golflengte. Voor een typische WiFi antenne is L = 12.5 en λ = R komt dan op ongeveer 25 cm. Dat deel van het signaalveld waarin signaaloverdracht met een client kan plaatsvinden (het normale deel van het veld), noemt men het Far Field. Dit is het veld vanaf 25 cm van een typische WiFi-antenne. Dit staat tegenover het Near Field, de zone vlakbij de antenne (binnen 25 cm), waarin het gedrag van signalen en de effecten van obstructies heel anders (kan) zijn. Dit nabije veld kan worden onderverdeeld in het reactive near field (ligt tussen de antenne en λ / 2π = de eerste 2 cm er vanaf) en het radiating near field (tussen 2 en 25 cm). Belangrijk is dat ferromagnetische massa s (te magnetiseren metalen objecten) in het reactive near field ernstige energieverliezen kunnen veroorzaken. Deze zelfde objecten kunnen in het radiating near field het verschijnsel re-radiation (ook wel antenna coupling genoemd) veroorzaken: de objecten gaan zich dan gedragen als een extra antenne, wat meestal niet goed uitpakt. Polarisatie (van antennes) Een antenne zet radiogolven uit een EM veld om in een wisselstroom of omgekeerd. De polarisatie van een antenne is de oriëntatie van het E-veld (de E component van het EM veld) van de radiogolven ten opzichte van het aardoppervlak. Het wordt bepaald door de fysieke structuur van de antenne en de manier waarop deze gericht wordt. Horizontaal gepolariseerde signalen hebben minder last van verstoringen en dragen dus verder dan verticaal gepolariseerde signalen. Verreweg de meeste typische WiFi antennes zijn verticaal gepolariseerd. Er zijn ook circulair gepolariseerde antennes op de markt gekomen. Deze hebben 10

11 in ruimten met veel obstakels een goed doordringend vermogen, maar ze zijn anderzijds ook relatief duur. Power over Ethernet / PoE Power over Ethernet of PoE is een technologie om zowel spanning als data te leveren via ethernet netwerkkabels (UTP). Dit kan erg nuttig zijn als er op de locatie van een te plaatsen AP geen stopcontacten voorhanden zijn. Quality of Service / QoS Dit begrip slaat op het mechanisme dat in veel netwerkapparatuur aanwezig is, waarmee het toewijzen van netwerkcapaciteit kan worden beheerst. Het geeft in veel apparaten de mogelijkheid om verschillende prioriteiten in te stellen voor verschillende toepassingen, diensten of gebruikers. Men kan daarmee garanties voor minimale performance vastleggen. Een voorbeeld is VOIP. Het in stand houden van een telefoonverbinding is belangrijker dan het periodiek downloaden van updates voor PC software (dat kan ook even worden uitgesteld). Eenmaal ingesteld op een AP zal het QoS-mechanisme uit zichzelf de downloader 'afknijpen' en meer capaciteit beschikbaar maken om te garanderen dat het telefoongesprek niet onderbroken zal worden. De meeste moderne netwerkapparatuur beschikt over een QoS-mechanisme. Radio Frequency / RF RF is een verzamelnaam voor toepassingen die middels radiogolven, ofwel een EM veld (zie EMF), signalen verzenden en ontvangen. Reciprociteit (van antennes) Dit antenne-basisprincipe komt in het kort hierop neer: Als ik jou kan zien, kun jij mij zien. Randvoorwaarde is dat beide kanten hetzelfde transmissievermogen ter beschikking hebben. Hieruit volgt dat grote verschillen in transmissievermogen tussen AP en client onhandig zijn, de vermogens kunnen het best van (nagenoeg) dezelfde grootte zijn. Ook volgt dat als een richtantenne (zie directiviteit) van een hacker 2 km verderop de omnidirectionele shorty (6.5 cm antenne met klein bereik) van een AP in het pand kan bereiken (beiden met bijv. 100 mw vermogen), deze korte antenne, hoewel deze normaliter een bereik van 20 meter zou hebben, met hetzelfde gemak een signaal (bijv. gestolen data) terug kan 11

12 sturen naar de richtantenne van de hacker. Deze symmetrie zorgt er bovendien voor dat we alleen hoeven te kijken of een client in de HPBW van een AP zit. Andersom is volgens dit basisprincipe immers niet meer nodig. Roaming, (Full ~) Het voortzetten van een netwerkdienst zelfs nadat de client buiten het bereik is gekomen van het AP waarbij het oorspronkelijk geregistreerd stond. Een ander AP binnen hetzelfde netwerk moet in dat geval de client overnemen, uiteraard. Om in WiFi-netwerken roaming te implementeren, dienen alle SSID s van de AP s in de roaming-zone exact (hoofdlettergevoelig!) hetzelfde te zijn. De kanalen van aangrenzende of overlappende AP s dienen zo ver mogelijk uit elkaar te liggen. Full roaming slaat op een algehele dekkingsgraad over de gehele locatie. Rogue AP Dit is een bij de opdrachtgever van de survey (mogelijk) onbekende access point, die zich volgens de heat mapping software binnen in het gebouw zou kunnen bevinden. Merk op dat dit niet met 100% zekerheid kan worden aangegeven. Het is ook mogelijk dat een access point in de buurt van de locatie een richtantenne gebruikt om het signaal voorbij de locatie te sturen. De heat mapping software gaat uit van omnidirectionele antennes en zal deze AP opmerken als binnen in het pand, terwijl dit in werkelijkheid niet zo hoeft te zijn. De kans op een veiligheidslek is echter wel aanwezig. Het advies is dan ook om altijd even te controleren wat er nu eigenlijk aan de hand is. Signal-to-Noise Ratio / SNR / Signal-to-Noise Margin Verhouding tussen het vermogen van het signaal en het vermogen van de achtergrondruis. Bij een typische achtergrondruis van -90 dbm en een zwak WiFi signaal van -70 dbm, is de SNR: signaalvermogen delen door ruisvermogen = -70 / -90 = 0,78. Hoe dichter de SNR de 1 nadert, hoe slechter het bereik van het WiFi signaal zal zijn (hoger dan 1 kan ook, maar dan is er meer ruis dan signaal). In het algemeen is het voor vergelijken van signaal-ruis waarden makkelijker om niet de verhouding, maar het verschil (signaal in dbm minus ruis in dbm) te nemen. Dit wordt veelal de SNR Margin genoemd. Voorbeeld: Bij een typische achtergrondruis van -90 dbm en een sterk WiFi signaal van -50 dbm, is de SNR 12

13 Margin: = 40 db, wat een waarde is die aangeeft dat de verbinding zeer goed zal zijn. Merk op dat de verschilwaarde dimensieloos is, en dus als relatief verschil tussen twee logaritmische waarden wordt uigedrukt: in db, en niet in dbm. Deze waarde is dus NIET gerelateerd aan een absoluut verschilvermogen in milliwatt o.i.d. Het is een indicator voor de relatieve omvang van het verschil. In rapporten van Pro Vocem wordt met de aanduiding SNR altijd deze SNR Marge bedoeld. Hieronder een ruwe indeling van deze waarden in categorieën: - > 40 db : Uitmuntend signaal, verbinding op maximale snelheid db : Goed signaal, snelle verbinding db : Matig zwak signaal, matige tot redelijke verbinding db : Zeer zwak signaal, trage verbinding, valt soms weg - < 10 db : Geen signaal, geen verbinding meer Het doel van de survey is een advies te geven, zodanig, dat op alle gewenste plaatsen deze verschilwaarde boven de 20 db uitkomt voor onbezorgd interneten gebruik, en boven de 25 db voor diensten als Voice Over WLAN en Mediastreaming Over WLAN (Cisco recommendation). Deze waarden garanderen samen met een voldoende datarate (throughput) een voor de wensen gepaste (netwerk)capaciteit. Spectrum (Analyzer) Een spectrum analyzer is een meetinstrument waarmee het frequentiespectrum van een signaal kan worden weergegeven. Versterking(sfactor) Zie Gain. WiFi / WLAN In het dagelijks taalgebruik is de term WiFi (of wifi ) synoniem voor alles dat met draadloze netwerken te maken heeft. Dit is dan ook de term die in rapporten van Pro Vocem wordt gebezigd. Wi-Fi is een gedeponeerde merknaam van de Wi-Fi Alliance. De Wi-Fi Alliance is een handelsassociatie die draadloze LAN technologie promoot en certificeert op interoperabiliteit (alles waar 'Wi-Fi' op staat moet, fabrikant-onafhankelijk, zonder problemen onderling kunnen functioneren). Niet 13

14 alle fabrikanten van volgens IEEE specificatie geproduceerde apparatuur zijn aangesloten bij de Wi-Fi Alliance. Zie ook

Troubleshooting wireless. Werkt voor vernieuwers

Troubleshooting wireless. Werkt voor vernieuwers Troubleshooting wireless Werkt voor vernieuwers Inhoud Hoe werkt een WLAN? De beschikbare banden Wat gebeurt er in het spectrum Demping Welke problemen zien wij in het veld? Welke (algemene) tools zijn

Nadere informatie

EAP900H. Testrapport. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-02-2014

EAP900H. Testrapport. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-02-2014 EAP900H Testrapport Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-02-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud Inleiding... 2 KENMERKEN...2 DUAL RADIO...2 OPERATION

Nadere informatie

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015 Inhoudsopgave File: Project_01.doc 20 maart 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 HUIDIGE SITUATIE... 2 1.2 GEWENSTE APPARATUUR... 2 1.3 GEWENSTE TOEPASSINGEN... 2 1.4 GEWENSTE SNELHEDEN... 2 2 PLANNEN... 3 2.1 PLAN

Nadere informatie

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem De ZeelandNet helpdesk biedt geen telefonische ondersteuning op de in dit document beschreven handelingen. Om deze reden is dit document opgesteld.

Nadere informatie

Rapportage Wireless Site Survey. Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage:

Rapportage Wireless Site Survey. Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: Rapportage Wireless Site Survey Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: Kees Aarts 27-03-2015 27-03-2015 Projectnaam : Ruckus WaaS RKBS De Wilgen Adres : Femina Mullerstraat 177 Plaatsnaam

Nadere informatie

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken.

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Verbeter je draadloze netwerk Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Johan Boer, 4 november 2015 Programma Wat is eigenlijk het probleem? Een paar definities Oorzaken Meten

Nadere informatie

Wireless PROFINET Brecht Schamp

Wireless PROFINET Brecht Schamp PROFINET Brecht Schamp Industrial Network Specialist Phoenix Contact (Benelux) communicatie: voordelen? Voordelig? Drukt bekabelingkosten! Completer? Meer toepassingsgebieden worden bereikbaar! Flexibiliteit?

Nadere informatie

Omnik - WiFi. WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis )

Omnik - WiFi. WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis ) WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis ) Draadloos ethernet, gecertificeerd volgens IEEE 802.11 Diverse snelheden tussen 11 en 540 Mbit/s Radiosignalen (i.t.t. bijv. Infrarood) 2,4 GHz

Nadere informatie

SpectrumConsult Wi-Fi technologie in de zorg

SpectrumConsult Wi-Fi technologie in de zorg Wi-Fi technologie in de zorg Jan Kruys maart 2013 Intro SpectrumConsult: Wi-Fi expertise voor bedrijven en leveranciers in samenwerking met academia Achtergrond: op 30+ jaar ervaring (NCR/Lucent/Cisco)

Nadere informatie

Professional Services. Site Survey Services

Professional Services. Site Survey Services Professional Services Site Survey Services Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi-Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest complexe locaties

Nadere informatie

Wireless PROFINET, de mogelijkheden van draadloze verbindingen

Wireless PROFINET, de mogelijkheden van draadloze verbindingen PROFINET, de mogelijkheden van draadloze verbindingen Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact bv hgeurink@phoenixcontact.nl Ede, 12 november 2009 communicatie 2 communicatie: voordelen!

Nadere informatie

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT Product Review Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 17-06-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Tele2 Radio verbinding. Toelichting werking en veiligheid Versie 1.1

Tele2 Radio verbinding. Toelichting werking en veiligheid Versie 1.1 Tele2 Radio verbinding Toelichting werking en veiligheid Versie 1.1 Tele2 Proprietary 2 Inhoudsopgave 1 Tele2 radioverbindingen 3 1.1 Wat is een Tele2 radioverbinding? 3 1.2 Line of Sight 3 1.3 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

Rapportage Wireless Site Survey. Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: 13 maart maart 2015

Rapportage Wireless Site Survey. Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: 13 maart maart 2015 Rapportage Wireless Site Survey Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: W.A. Hoek 13 maart 2015 17 maart 2015 Projectnaam : Ruckus WaaS RKBS De Bosbouwers Adres : Liesbos 10-12 Plaatsnaam

Nadere informatie

Concurrent AC1200 Dual Band WiFi Repeater Vergroot het bereik van je netwerk met één druk op de knop!

Concurrent AC1200 Dual Band WiFi Repeater Vergroot het bereik van je netwerk met één druk op de knop! EM4597 EAN: 8716065003185 OVERVIEW Vergroot eenvoudig je 2,4GHz en 5GHz draadloze netwerk Crossband technologie: haal een maximale snelheid tot 300+900Mbps Locatie indicator: altijd de perfecte locatie

Nadere informatie

Wireless (n-modellen)

Wireless (n-modellen) Wireless (n-modellen) Wireless (n-modellen) Met Wireless LAN is het mogelijk een verbinding te maken met uw netwerk zonder dat hierbij een draad gelegd hoeft te worden van uw PC/MAC naar de router. De

Nadere informatie

RF TEST VIA WLAN SWITCH CLI

RF TEST VIA WLAN SWITCH CLI RF TEST VIA WLAN SWITCH CLI Technote Versie: 1.0 Auteur: Willem Fieggen Datum: 26 augustus 2016 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Wifi en Zigbee - rol in KNX

Wifi en Zigbee - rol in KNX Wifi en Zigbee - rol in KNX Alternatieven voor KNX RF Miodrag Djurica 2 01 maart 2012 Miodrag Djurica Wifi en Zigbee - rol in KNX Agenda WiFi en ZigBee dat KNX ondersteunen? Limiten van de draadloze technologie

Nadere informatie

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken In deze les staan we stil bij datacommunicatie op Ethernet netwerken en Wifi netwerken. 2.1 Wat is datacommunicatie? We spreken van datacommunicatie

Nadere informatie

Draadloze Router AC /5 GHz (Dual Band) 10/100 Mbit / Wi-Fi Wit

Draadloze Router AC /5 GHz (Dual Band) 10/100 Mbit / Wi-Fi Wit Algemene informatie De buitengewone groei in het aantal draadloze apparaten in moderne woningen, heeft voor een grote vraag in draadloze snelheid, bereik en bandbreedte gezorgd. Deze aanhoudende trend

Nadere informatie

Meetresultaten. ASG Digitalis Onderbouw Rolklaverpad PD Almere

Meetresultaten. ASG Digitalis Onderbouw Rolklaverpad PD Almere Meetresultaten ASG Digitalis Onderbouw Rolklaverpad 29 1314 PD Almere Contactpersoon : Pieter Kleinjan Telefoon : 06-11002126 E-mail : p.kleinjan@asg-almere.nl Datum : 2 April 2015 Wireless engineer :

Nadere informatie

Aansluiten Extra wifi-punt via een internetkabel

Aansluiten Extra wifi-punt via een internetkabel Aansluiten Extra wifi-punt via een internetkabel Inhoudsopgave Aansluiten en wifi-verbinding maken 4 Stap 1 Controleer de inhoud van de doos 5 Stap 2 Het Access point aansluiten 6 Stap 3 Wifi-verbinding

Nadere informatie

Wireless PROFINET De mogelijkheden van draadloze verbindingen.

Wireless PROFINET De mogelijkheden van draadloze verbindingen. PROFINET De mogelijkheden van draadloze verbindingen. Sjoerd Hakstege- van Eekhout Network & Security Specialist Control & Industry Solutions Phoenix Contact B.V. shakstege@phoenixcontact.nl communicatie

Nadere informatie

EAP-1750H. Productreview. Alcadis Vleugelboot CL Houten Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum:

EAP-1750H. Productreview. Alcadis Vleugelboot CL Houten Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: EAP-1750H Productreview Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 14-08-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 DOELSTELLINGEN... 2 PUBLIEK...

Nadere informatie

PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES

PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES PROFESSIONAL SERVICES SITE SURVEY SERVICES SITE SURVEY SERVICES Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi- Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest

Nadere informatie

Wi-Fi Draadloze Range Extender 300 Mbit/s b/g/n Access Point / Repeater / Signaalversterker

Wi-Fi Draadloze Range Extender 300 Mbit/s b/g/n Access Point / Repeater / Signaalversterker Wi-Fi Draadloze Range Extender 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Access Point / Repeater / Signaalversterker Product ID: WFREPEAT300N De WFREPEAT300N Draadloze Extender biedt twee selecteerbare functies, zodat deze

Nadere informatie

Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP

Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP Product ID: R300WN22OP5E Met het R300WN22OP5E draadloze access point voor buiten kunt u een 5 GHz draadloos-n (300 Mbps) netwerk maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Wi-Fi modem (EPC3925)

Installatiehandleiding Wi-Fi modem (EPC3925) Installatiehandleiding Wi-Fi modem (EPC3925) 2 Inhoudsopgave Stap 1 Het oude kabelmodem afkoppelen 6 Stap 2 Het nieuwe Wi-Fi modem aansluiten 7 Stap 3 Het nieuwe Wi-Fi modem aanmelden 8 Stap 4 Het nieuwe

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Reglementering voor draadloze telecommunicatie-apparatuur

Reglementering voor draadloze telecommunicatie-apparatuur Draadloze toestellen Reglementering voor draadloze telecommunicatie-apparatuur * Draadloze huistelefoons * Babyfoons * Draadloos op internet * Bluetooth * Vergelijking van SAT-waarden Inleiding Vraagt

Nadere informatie

Antennetechniek en alles wat daarbij komt kijken. Door Hans Kollenbrander namens Hutronic

Antennetechniek en alles wat daarbij komt kijken. Door Hans Kollenbrander namens Hutronic Antennetechniek en alles wat daarbij komt kijken Door Hans Kollenbrander namens Hutronic Wie is Hutronic Hutronic is een Nederlands bedrijf. Wij leveren al 50 jaar oplossingen op het gebied van telecommunicatie,

Nadere informatie

RADIO. Een blik achter de schermen. Glenn Willems

RADIO. Een blik achter de schermen. Glenn Willems RADIO Een blik achter de schermen Glenn Willems Menu Wat is radio? Hoe ontstaan radiogolven en hoe gedragen ze zich? Hoe kunnen we draadloos informatie van punt A naar punt B transporteren? Welke zijn

Nadere informatie

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP Product ID: R300WN22MO5E Met het R300WN22MO5E outdoor wireless-n access point kunt u buiten een 5 GHz draadloos-n

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Vandaag Nog Beter Internet? Lees dit E-Book Door En Geniet Vandaag Nog Van Sneller Internet

Vandaag Nog Beter Internet? Lees dit E-Book Door En Geniet Vandaag Nog Van Sneller Internet Vandaag Nog Beter Internet? Lees dit E-Book Door En Geniet Vandaag Nog Van Sneller Internet Introductie Na een lange en zware dag werken kom je eindelijk thuis. Het eerste wat je doet is even snel de laatste

Nadere informatie

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz a/n PoE-Powered WLAN AP

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz a/n PoE-Powered WLAN AP Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP Product ID: R300WN22ODE Met het R300WN22ODE outdoor wireless-n access point kunt u een 2,4 GHz draadloos-n netwerk

Nadere informatie

Draadloze Communicatie in de industriële automatisering Realiteit of Hype? Ing. Henk Capoen

Draadloze Communicatie in de industriële automatisering Realiteit of Hype? Ing. Henk Capoen Draadloze Communicatie in de industriële automatisering Realiteit of Hype? Ing. Henk Capoen Hogeschool West-Vlaanderen, Departement PIH Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk 1 Antennes Propagatie link

Nadere informatie

AC750 Dual Band Wireless-AC Access Point, router en repeater - wand stekker

AC750 Dual Band Wireless-AC Access Point, router en repeater - wand stekker AC750 Dual Band Wireless-AC Access Point, router en repeater - wand stekker Product ID: WFRAP433ACD Met deze dual-band draadloze combinatie van access point, router en repeater kunt u eenvoudig een draadloos

Nadere informatie

Extra wifi punt. Handleiding FRITZ!WLAN 1750E. wifi repeater / access point. solcon.nl

Extra wifi punt. Handleiding FRITZ!WLAN 1750E. wifi repeater / access point. solcon.nl Extra wifi punt FRITZ!WLAN 1750E wifi repeater / access point Handleiding solcon.nl INHOUD Extra wifi punt instellen als Access point pag. 3 Extra wifi punt instellen als Repeater pag. 7 Extra wifi punt

Nadere informatie

802.11B b heeft een maximum doorvoersnelheid van 11 megabit per seconde (Mbit/s)

802.11B b heeft een maximum doorvoersnelheid van 11 megabit per seconde (Mbit/s) Wireless LAN Setup Wireless LAN Setup Met wireless LAN is het mogelijk een verbinding te maken met uw netwerk zonder dat hierbij een draad gelegd hoeft te worden van uw PC/MAC naar de router. De DrayTek

Nadere informatie

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

HAMNET knooppunt Den Bosch

HAMNET knooppunt Den Bosch HAMNET knooppunt Den Bosch 1. Inleiding 2. Experimenten tot nu toe 3. Wat leren we hier van? 4. Schematische voorstelling fase 2 5. Apparatuur schema 6. Tot Slot 1. Inleiding Sinds de opkomst van internet

Nadere informatie

Basisprincipes van draadloze verbindingen

Basisprincipes van draadloze verbindingen Basisprincipes van draadloze verbindingen INTEC Wireless & Cable research group Vakgroep Informatietechnologie http://www.wica.intec.ugent.be Agenda Definitie Antennes Propagatiemedium Kenmerken Impact

Nadere informatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie 36 Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan in hoeverre een elektrisch systeem het vermogen

Nadere informatie

Radio & Security. Complete Security BVBA. Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig!

Radio & Security. Complete Security BVBA. Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig! 2 Complete Security BVBA Radio & Security Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig! De meest gebruikte frequentie voor SRD (Short Range Device) is 433 MHz. Naast alarmsystemen wordt deze frequentie

Nadere informatie

Test rapport EnGenius ECB-7510 Firmware 1.0.6

Test rapport EnGenius ECB-7510 Firmware 1.0.6 Test rapport EnGenius ECB-7510 Firmware 1.0.6 16-03-2011 Versie 1.0 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Omschrijving van de test... 3 Gebruikte apparatuur... 3 Testomgeving / opstelling...

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Zeewolde - Juttepeerlaan Plaats: Zeewolde Aanleiding: Steekproefmeting Datum meting: 22 september 2014 Copyright: AgentschapTelecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings

DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings Met de Wireless LAN Advanced Setting kunt de geavanceerde Wireless instellingen voor de draadloze Access Point optimaliseren.

Nadere informatie

Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi

Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Standaard inloggegevens van het draadloze netwerk... 4 2. Installatie Alcatel 110g PC

Nadere informatie

ICT Infrastructuren. VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com

ICT Infrastructuren. VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com ICT Infrastructuren VZI studiedag 21 mei 2015 J.A. van Delft Arne.van.delft@deerns.com Agenda 1. TRENDS 2. BEDRADE INFRASTRUCTUREN 3. DRAADLOZE INFRASTRUCTUREN 4. MEDISCHE NETWERKEN 5. BEVEILIGING TRENDS

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

EPG5000. Productreview. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-3-2015

EPG5000. Productreview. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-3-2015 EPG5000 Productreview Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-3-2015 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 DOELSTELLINGEN... 2 PUBLIEK...

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

communicatie is onderhevig aan fouten

communicatie is onderhevig aan fouten 1.1 Een communicatiemodel Algemeen communicatiemodel Model voor datacommunicatie Verschil datacommunicatie en telecommunicatie Communicatie schematisch communicatie is onderhevig aan fouten Datacommunicatie

Nadere informatie

Bestek nr LNE/OL /12031/M&G. WiCa - Universiteit Gent/iMinds

Bestek nr LNE/OL /12031/M&G.  WiCa - Universiteit Gent/iMinds Infosessie onderwijs 28 november te Brussel Opzetten van een meetcampagne om de stralingsblootstelling van nieuwe technologieën en Wifi in scholen te bepalen Bestek nr LNE/OL201100024/12031/M&G Prof. Luc

Nadere informatie

Installatie handleiding. TP-LINK AV1200 Gigabit Powerline.

Installatie handleiding. TP-LINK AV1200 Gigabit Powerline. Installatie handleiding TP-LINK AV1200 Gigabit Powerline www.delta.nl 1 2 Voordat je begint.. Voordat je begint Met deze installatiehandleiding helpen wij je stap voor stap om je WiFi-modem en je TP-LINK

Nadere informatie

Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van

Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van 14.00-17.00 uur Studenten die in het nieuwe vak (5LL50) tentamen doen

Nadere informatie

Opbouw en realisatie van een mobiel draadloos adhoc netwerk over een afstand van 11 km.

Opbouw en realisatie van een mobiel draadloos adhoc netwerk over een afstand van 11 km. Opbouw en realisatie van een mobiel draadloos adhoc netwerk over een afstand van 11 km. Een project communicatietechnologie onder leiding van De Beer Gino, uitgevoerd door de leerlingen van de elektronika

Nadere informatie

AC600 Wireless-AC netwerkadapter ac, PCI Express

AC600 Wireless-AC netwerkadapter ac, PCI Express AC600 Wireless-AC netwerkadapter - 802.11ac, PCI Express Product ID: PEX433WAC11 Upgrade uw desktop pc of server naar krachtig 802.11ac draadloos netwerken. Deze AC600 netwerkkaart past gemakkelijk in

Nadere informatie

150 Mbps 1T1R draadloos-n access point voor buiten - 2,4 GHz b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP

150 Mbps 1T1R draadloos-n access point voor buiten - 2,4 GHz b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP 150 Mbps 1T1R draadloos-n access point voor buiten - 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP Product ID: AP150WN1X1OE Met het AP150WN1X1OE draadloze accesspoint kunt u buiten een 150 Mbps draadloos

Nadere informatie

Grondslagen mobiele communicatie

Grondslagen mobiele communicatie De Wetenschapswinkel heeft de leerstoel Signalen & Systemen, verbonden aan de Universiteit Twente, verzocht om advies te geven over de plaatsing van een UMTS-mast aan de rand van het dorp A, nabij een

Nadere informatie

Wi-Fi optimalisatie. Handleiding

Wi-Fi optimalisatie. Handleiding Wi-Fi optimalisatie Handleiding Per juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Wi-Fi? 4 2. Uw bestaande Wi-Fi oplossing optimaliseren 5 2.1 Test de snelheid van de Wi-Fi verbinding 5 2.2 De locatie

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Testrapport EnGenius EOR-7550 Firmware 2.1.1

Testrapport EnGenius EOR-7550 Firmware 2.1.1 Testrapport EnGenius EOR-7550 Firmware 2.. 3-04-20 Versie.0 Pagina van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Omschrijving van de test... 3 Gebruikte apparatuur... 3 Testomgeving / opstelling... 3 ZapD...

Nadere informatie

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet.

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. Op veler verzoek heb ik me verdiept in het fenomeen 8,33 khz. Waarom komt dit op ons af, en wat betekent dit voor de techniek van zenders en ontvangers.

Nadere informatie

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme Zonnestraling Samenvatting De Zon zendt elektromagnetische straling uit. Hierbij verplaatst energie zich via elektromagnetische golven. De golflengte van de straling hangt samen met de energie-inhoud.

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

300 Mbps 2T2R draadloos-n Access Point met wandmontage - 2,4 GHz b/g/n wifitoegangspunt

300 Mbps 2T2R draadloos-n Access Point met wandmontage - 2,4 GHz b/g/n wifitoegangspunt 300 Mbps 2T2R draadloos-n Access Point met wandmontage - 2,4 GHz 802.11b/g/n wifitoegangspunt met PoE-voeding Product ID: AP300WN22WUE Dit in de wand te monteren access point biedt netwerk- en internetverbinding

Nadere informatie

2. Welke type kabel / diameter worden er in het In-Home Connectivity concept gebruikt?

2. Welke type kabel / diameter worden er in het In-Home Connectivity concept gebruikt? FAQ s 1. Hoe werkt het In-Home Connectivity concept? Vanuit het WiFi modem prik je een RJ45 kabel in de DIN-rail convertor (ingebouwd in de basis unit). Deze convertor zet het elektrisch signaal om in

Nadere informatie

Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux

Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux Carya Group stelt voor : Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux Informatie over en offerte voor de installatie van Secure WiFi Hotspot. De tekst, de illustraties en de programma's die in dit document

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Amsterdam Plaats: Amsterdam Aanleiding: Verzoek Antennebureau Datum Meting: 29 augustus 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van

Nadere informatie

Ruis in amateur ontvangers PA0EHG

Ruis in amateur ontvangers PA0EHG Ruis in amateur ontvangers PA0EHG October 2011 Wat wil ik vertellen Soorten ruis waarvan we last hebben Relatie met wat we willen ontvangen Noise figure, cascade en meten Ruis en SDR Ruis in ontvangers

Nadere informatie

10 tips voor een sneller en beter wifi-netwerk

10 tips voor een sneller en beter wifi-netwerk 10 tips voor een sneller en beter wifi-netwerk Iedereen heeft wel eens last van traag of haperend wifi. Zeker wanneer je thuis bent, is dat erg vervelend. Iedereen wil namelijk altijd en met elk apparaat

Nadere informatie

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen...

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Paul Dekkers Summerschool Mobiele apps, augustus 2012 Inhoud Wat doet SURFnet Ontwikkelingen mobiel in Nederland Mobiele

Nadere informatie

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS 2 NEDERLANDS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Device Overview... 3 2.0 Waar plaats

Nadere informatie

Workshop I&I 2011. Draadloos werken in school. g.snijders@switch.nl

Workshop I&I 2011. Draadloos werken in school. g.snijders@switch.nl Workshop I&I 2011 Draadloos werken in school. g.snijders@switch.nl Even voorstellen Gert Snijders: wireless / radio-specialist > 30 jaar actief met wireless systemen > 12 jaar ervaring WIFI implementaties

Nadere informatie

Cloud. Camera installatie. D-link camera

Cloud. Camera installatie. D-link camera Cloud Camera installatie D-link camera Versie: 1.3 2 Inhoud Wat zit er in de doos?... 4 Handleiding Dlink camera opnemen in het netwerk... 5 Handleiding plaatsen en aansluiten camera... 5 Camera aansluiten...

Nadere informatie

VEELZIJDIGHEID BETROUWBAARHEID KWALITEIT. Antennas

VEELZIJDIGHEID BETROUWBAARHEID KWALITEIT. Antennas VEELZIJDIGHEID BETROUWBAARHEID KWALITEIT Antennas INHOUDSOPGAVE AEP ANTENNAS 2 AEP TV Antennes 5 MPTV350 Antenne 5 MPTV335 Antenne 5 MPTV250 Antenne 5 AEP AM/FM Antennes 6 MPAM/FM Rubber 6 MPAM/FM 6 MPAM/FM

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 4P359542-2S Draadloze LAN-verbindingsadapter Installatiehandleiding Draadloze LAN-aansluitingsadapter Installatiehandleiding Startpagina: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Nadere informatie

Cursus Wi-Fi Technologie

Cursus Wi-Fi Technologie Cursus Wi-Fi Technologie Introductie Overzicht Voorbeelden SpectrumConsult Introductie Doelstelling Wi-Fi netwerken zijn een vast onderdeel geworden van elk huishouden, elke organizatie. Het functioneren

Nadere informatie

DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Tijdens deze 2-daagse cursus : Voor wie is deze cursus bedoeld? Hij richt zich bijvoorbeeld tot :

DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Tijdens deze 2-daagse cursus : Voor wie is deze cursus bedoeld? Hij richt zich bijvoorbeeld tot : DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Door de stijgende integratie van voice en data groeien WAN- en LAN toepassingen naar elkaar toe. Wireless Netwerken bieden een betrouwbare en flexibele

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

Testrapport EnGenius ENH-200 Firmware 1.0.2

Testrapport EnGenius ENH-200 Firmware 1.0.2 Testrapport EnGenius ENH-200 Firmware 1.0.2 28-06-2011 Versie 1.0 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Omschrijving van de test... 3 Gebruikte apparatuur... 3 Testomgeving / opstelling... 3

Nadere informatie

Draadloze Router AC /5 GHz (Dual Band) Gigabit / Wi- Fi Zwart/Antraciet

Draadloze Router AC /5 GHz (Dual Band) Gigabit / Wi- Fi Zwart/Antraciet Algemene informatie Ultieme Wi-Fi-snelheden met AC2600 en Multi-User MIMO Deze WLR-9500 AC2600 High-Coverage MU-MIMO Wi-Fi Router biedt je supersnelle Wi-Fi-snelheden, zodat je thuis kunt genieten van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Heerde Plaats: Heerde Datum Meting: 19 maart 2014 Copyright: Agentschap Telecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

In-situ emissie metingen

In-situ emissie metingen In-situ emissie metingen KHBO, Hobufonds EMCSYS ing. Wouter Debaets ing. Nico Dedeine ing. Alexander Dekeyser Debaets Wouter EMC SYS : Equipotentiale vlakken Pag. 1 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding...2 2 Doelstelling...2

Nadere informatie

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Nederlands Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

Elektromagnetische velden en volksgezondheid Basisstations en draadloze technologieën

Elektromagnetische velden en volksgezondheid Basisstations en draadloze technologieën Fact sheet Nr 304 Mei 2006 Elektromagnetische velden en volksgezondheid Basisstations en draadloze technologieën Tegenwoordig is mobiele telefonie over de hele wereld gemeengoed. Deze draadloze technologie

Nadere informatie

RF-straling van antennes van het ASTRID- etwerk

RF-straling van antennes van het ASTRID- etwerk Mol, 16 mei 2007 RF-straling van antennes van het ASTRID- etwerk Gilbert Decat Inleiding A.S.T.R.I.D. is een vereniging van publiek recht in verband met de radiocommunicaties van de hulp- en veiligheidsdiensten.

Nadere informatie

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Waarschuwing Waarschuwing Medische, elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking

Nadere informatie

NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP

NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP Bestnr. 97 55 73 NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Tentamen Optica. 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur

Tentamen Optica. 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur Tentamen Optica 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur Zet je naam en studierichting bovenaan elk vel dat je gebruikt. Lees de 8 opgaven eerst eens door. De opgaven kunnen in willekeurige volgorde gemaakt

Nadere informatie

Access Point Management. DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie

Access Point Management. DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie Access Point Management DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie Access Point Management De Vigor2860 en Vigor2925 bieden de mogelijkheid om Access Points te beheren vanaf de web interface van de router. Met deze

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

DRAADLOOS DMX. Kevin Redmeijer PT20

DRAADLOOS DMX. Kevin Redmeijer PT20 DRAADLOOS Natuurlijk kennen wij allemaal draadloze microfoons en allerlei andere draadloze systemen zoals Bluetooth, Wifi en Portofoons. Draadloze DMX bestaat ook en ik ga uitleggen hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC Sweex Wireless LAN USB Adapter

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC Sweex Wireless LAN USB Adapter LC100040 Sweex Wireless LAN USB Adapter Inleiding Allereerst willen wij u bedanken voor de aanschaf van de Sweex Wireless LAN USB Adapter. Met deze USB Adapter kunt u snel en eenvoudige gebruik maken van

Nadere informatie