Multinationals ontwikkelen eigen financiële leerprogramma s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multinationals ontwikkelen eigen financiële leerprogramma s"

Transcriptie

1 ONTWIKKELING FINANCIËLE FUNCTIE Virtueel leren, certificeren, uniform interpreteren Drs.ing. Aad Huys is directeur bij de Finance & Performance Management groep van Ernst & Young en betrokken bij ontwerp en inrichting van de financiële leeromgeving van Philips. Multinationals ontwikkelen eigen financiële leerprogramma s 12 Multinationals ontwikkelen steeds vaker een eigen leerprogramma voor hun (wereldwijde) financiële staf. In het kader van financieel administratief behoorlijk bestuur is het belangrijk dat de buitenwereld (= external investors) ervan wordt overtuigd dat, waar ook ter wereld, de financiële staf beschikt over de juiste kennis en in staat is die uniform te interpreteren. Dat geldt met name voor accounting en control. Voor de financiële managers is het volgen van dergelijke programma s steeds vaker verplicht. Hoe kan zo n programma worden ontwikkeld en in continuïteit worden ingevuld? AAD HUYS ILLUSTRATIE: LEON MUSSCHE

2 ACHTERGROND STAPPENPLAN CASE De omgeving waarin financiële managers opereren is als gevolg van de internationalisering en nieuwe regelgeving complexer geworden. De regelgeving, zoals IFRS, SOx, Basel II, Tabaksblat en dergelijke, is vaak zo specialistisch dat externe deskundigen ingehuurd moeten worden. Voor financieel administratief behoorlijk bestuur is het van essentieel belang dat zowel financiële als operationele managers afdoende en op elkaar en op het beleid afgestemde kennis hebben op dit vlak. Bij de grotere accountantskantoren bijvoorbeeld is het al langer gebruikelijk: het volgen van regelmatig aangeboden leermodules, en met goed gevolg afleggen van de daaraan gekoppelde testen is een voorwaarde om loopbaanstappen te maken. Nu de consequenties van het niet of ontoereikend voldoen aan financiële regelgeving groter zijn geworden, is het logisch dat ook voor toepassing van die regels toegespitste leerprogramma s ontstaan, die multinationals het liefst in eigen hand willen hebben én houden. Corporate finance university Het aanbieden van een uitgebreid ondernemings-leerprogramma al dan niet in de vorm van een corporate university is al langer gebruikelijk bij Amerikaanse multinationals. Bekend zijn de hamburger universities van McDonalds en Wendy s, maar ook IBM, Microsoft, Apple en Cisco beschikken over zo n uitgebreid eigen leerprogramma en soms zelfs uitgebreide faciliteiten (campus). Meestal is dit curriculum echter gericht op gedragstrainingen (managementontwikkeling en verkoop) of techniek (hard- en software kennis). Een financieel georiënteerd eigen leerprogramma (finance curriculum) komt nog minder vaak voor, maar is wel sterk in opmars. Een voorloper is DuPont dat in 1999 begon met de DuPont Finance University (DFU) en sindsdien wereldwijd meer dan cursisten heeft gevormd met een uitgebreid finance curriculum. De finance university gedachte Versnelling & Flexibilisering leerproces Wijziging structuur en rollen Wijziging regelgeving Internationale afstemming Financiële functies & rollen Verbetering efficiency & effectiviteit Wijziging systemen en applicaties Nieuwe leermethodes Figuur 1. Elkaar versterkende veranderingen maken permanente, wereldwijd identieke en just-in-time financieel kennis- en leeraanbod noodzakelijk. Financiële specialisatie gaat er zelfs zover, dat de zeven financiële vakgebieden waar men zich op richt (Accounting, Business Analysis, Credit, M&A, Tax, Treasury, Internal Audit) faculties genoemd worden, met elk een eigen dean. Het zal niet verbazen dat ook een behoorlijk aantal Amerikaanse multinationals beschikken over een vergelijkbaar uitgebreid eigen finance curriculum, zoals bij voorbeeld Caterpillar, Nortel en American Express. Zonder daar de naam finance university aan te koppelen, is ook Philips enkele jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van een uitgebreid financieel leerprogramma, en daarin een voorloper. Ook Ahold heeft sinds enkele jaren een finance university, maar richt dit vooral op accounting/us GAAP kennis. De argumentatie Het op één lijn brengen van de financiële kennis, en de verwerving van die kennis niet overlaten aan het toevallige kennis- en leeraanbod in enig land van vestiging, is vaak de belangrijkste reden voor het ontwikkelen van eigen financiële leerprogramma s. Belangrijk argument is ook dat een wereldwijd aanbod in eigen hand in ieder geval meer zekerheid biedt tot uniforme uitleg, toepassing en interpretatie van (financiële) beleidslijnen, procedures en systemen, en daarmee ook helpt bij het bouwen aan een échte global company. Als er bij de ontwikkeling van zo n eigen financieel leerprogramma wordt gekozen voor een slimme mix van generieke versus ondernemingsspecifieke inhoud, en voor een optimale blending van aanbodkanalen (klassikaal, maar ook e-learning), dan is er echter ook zeker een goede business case te maken, met besparing van kosten voor onder andere cursusontwikkeling, trainers en reizen van deelnemers. 13

3 STAPPENPLAN Stappenplan voor drie parallelle processen Voor het ontwikkelen en invoeren van een ondernemingseigen financieel leerprogramma moet parallel invulling worden gegeven aan de gestructureerde ontwikkeling van inhoud, de infrastructuur voor het afleveren bij de gebruiker en het meten van diens resultaten en de inbedding in de organisatie. 14 Programma inhoud Competenties Rollen en profieleisen Vraagzijde Leerbehoeften gekoppeld aan roleisen Aanbodzijde Standaard en maatwerk aanbod Programmamanagement Veranderingsmanagement & communicatie Infrastructuur (IT, HR, processen) IT-infrastructuur (o.a. LMS) Systeemintegratie (extern & intern) Organisatie logistiek en processen Besluitvorming Beheer Communicatie Inbedding in organisatie Toezicht & management Communicatie & uitvoering Figuur 2. Voor succesvolle realisatie van een eigen financieel leerprogramma is parallelle aandacht voor drie projectstromen noodzakelijk. Proces 1 Projectstroom programma-inhoud De inhoud van een financieel leerprogramma met een eigen ondernemingskarakter moet aansluiten bij de herkenbare, operationele beleving van het dagelijks functioneren in de financiële functie van de onderneming. Dit bijvoorbeeld door het te ontwikkelen curriculum identiek in te delen als de manier waarop de financiële processen in de organisatie zijn ingedeeld. Een tweede ordenend element is het onderscheiden van de specifieke financiële functies, rollen en niveaus die men voor het leerprogramma wil onderscheiden. Met de combinatie van het procesraamwerk en rollenraamwerk ontstaat een geïntegreerd raamwerk, waarbinnen de functionele, financiële competentievereisten kunnen worden geordend. Liggen die eenmaal vast, dan kan door middel van een brainstormsessie of een reeks van interviews met specialisten in de verschillende financiële disciplines een slag dieper worden gemaakt: het inventariseren van alle denkbare kennisobjecten die men voor goed functioneren in de verschillende rollen noodzakelijk acht. Hoe gedetailleerder, hoe beter. In de US wordt in dit verband zelfs gesproken over knowledge nuggets, ofwel de kleinst denkbare hapjes. In een volgende stap worden die (weer) op een logische wijze geordend (met eliminatie van doublures uiteraard) tot leermodules. In figuur 3 enkele voorbeelden van hoe de beschrijving van de leermodules die samen het financieel curriculum gaan vormen er uit kan zien. In dit voorbeeld is, in een laatste stap, ook een voorkeur aangegeven voor de voor de desbetreffende module meest ideaal geachte leermethode. Idealiter wordt een programma opgebouwd dat waar moge-

4 Financieel gebied (finance process area) Finance Leeronderwerpen (leermodules) Kennis- & leerobjecten (subonderwerpen per leermodule) Doelgroepen (financiële functies & rollen) Leerniveau (basis, ervaren, leidend) Leermethode (klassikaal, e-llearning zelfstudie, e.d.) Voorbeeld 1 Operational planning Capital budgeting Introduction to capital budgeting Time value of money Net present value Internal rate of return & other methods Adjusting for Income taxes Cost of capital Adjusting for risk and Inflation Business controllers Functional controllers Basis web based learning klassikaal voor ervaren Voorbeeld 2 Decision support Business performance analysis Analysis of customers and industry trends Product division controller Understanding analysis methods and techniques Business controller Various analysis techniques Retrieval and selection of external and internal information Shift from focus how to report to how to analyse Key leading and lagging indicators Interrelation with other business process outside finance Identification of key financial and non-financial performance indicators Ervaren web based learning voor basis Voorbeeld 3 Business controls US GAAP Accounting - Introduction Revenu recognition Impairment of disposal long-lived assets (SFAS144) Cash flows (FASB 95) Accounting for income taxes Accounting for liabilities Business combinations, goodwill & intang asset Finance operations Business controllers Basis webbased learning Figuur 3. Voorbeeld van de opbouw van een financieel curriculum. 15 lijk voor de basiskennis gebruik maakt van e-learning, hetzij als maatwerk ontwikkeld (mits de omvang van de doelgroep dat mogelijk maakt) hetzij vanuit een standaard aanbod. Is de vraagzijde van het curriculum eenmaal in kaart gebracht, dan kan hiermee een nadere afweging plaatsvinden, voor elk van de onderscheiden modules, of de te verwerven kennis (echt) ondernemings-specifiek is, dan wel voldoende generiek om standaard in te kopen. Vanzelfsprekend is het laatste kosten-technisch interessanter, maar ook uit oogpunt van het actueel houden van de inhoud aan te bevelen. Ook hier is een goede mix in het totale programma op zijn plaats. Vervolgens kan men de leveranciers die voldoen aan de eisen/wensen in kaart brengen en met de geselecteerde gelukkige(n) tot een leveringscontract komen, hetzij voor een standaard of maatwerk programma, dan wel voor een klassikale training of het leveren van één of meer e-learning modules. Proces 2 Projectstroom infrastructuur Een doordachte en goed werkende infrastructuur is randvoorwaarde voor succes. Zeker voor leerprogramma s die wereldwijd worden gedistribueerd en gebruikt, is het toepassen van een ruime mate van verschillende vormen virtueel leren wenselijk en nuttig, zowel uit oogpunt van kosten als effectiviteit. E-learning voorkomt veel nodeloos gereis (kosten en tijd) en is een goed hulpmiddel om ervoor te zorgen dat in ieder geval de basiskennis op gelijk niveau komt. Vaak wordt het met goed gevolg door eindtesten vast te stellen afleggen van een e-learning module gehanteerd als vereiste om deel te nemen aan een klassikale vervolgtraining. Dit vergroot uiteraard de effectiviteit van zo n duurdere klassikale training. Zeker het toepassen van e-learning stelt hoge eisen aan de (technische) infrastructuur. Het gebruik van een zogeheten learning management system (LMS) is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van de voorgesorteerde leermodules (gekoppeld aan rolgebonden leermappen), maar ook voor en het volgen en vastleggen van leer- en testresultaten (tracking & tracing). Het is belangrijk om, parallel aan de ontwikkeling van het curriculum, de technologische issues in een vroeg stadium te doordenken en op te lossen. Systeemintegratie geeft altijd de nodige hoofdbrekens - zeker de koppeling met hr-systemen (nodig voor autorisatie en het herkennen van een inlogger - in ieder geval diens functie en rol) en met externe bronnen. Waarbij in het laatste geval natuurlijk de bedoeling is dat niet steeds opnieuw moet worden aangemeld met nieuwe passwords en log-in codes. Ook als niet een volledig geïntegreerd systeem wordt toegepast, verdient de infrastructuur deze afzonderlijke aandacht. Een eigen leerprogramma zonder leermanagementsysteem (dat overigens ook kan worden uitbesteed en stand-alone kan functioneren) is weggegooid geld - zonder kunnen er immers geen programmamodules rol-specifiek worden aangeboden, en kan de effectiviteit maar in beperkte mate gemeten worden. Maar buiten dat, in infrastructurele zin zullen ook de logistieke en administratieve processen moeten wor-

5 STAPPENPLAN Persoonlijke netwerken Log-in portal Systeemintegratie Basissystemen & databases Kennis leren Specifieke financiële functie - rol Operationele informatie Financieel E&Y online E&Y CFO-U Finance algemeen externe database externe database interne database interne database online archief Figuur 4. Goedwerkend leersysteem vereist vergaande systeemintegratie (intern-extern) en de mogelijkheid voor zgn. deeplinks en single sign on. Het systeem moet de individuele gebruiker kunnen herkennen, en deze moet kunnen volstaan met het slechts éénmaal invullen van user-id en password. People management Finance specifiek SAP BW Algemeen SAP-systeem SAP LMS HR-systeem LMS (HRM) Verantwoordelijk per specialisatie Initiatief nieuwe leerinhoud Levering nieuwe modules Specificaties 16 Beoordeling extern leeraanbod Relateren leerinhoud aan functies-rollen Zorg voor consistentie in curriculum Ondersteuning & uitvoering Delegatie Toezichthouders (=financieel MT) Afstemmen Plannen Prioritiseren Besluit over contracten met externe aanbieders Jaarlijkse vaststelling kerncurriculum Beoordeling uitvoering leerprogramma Voorbereiding voorstellen Vaststellen richting en doelen Meten/volgen Kennismanager Effectiviteit Voorbereiding besluitvorming toezichthouders Ontwerp en uitvoering communicatie Inventarisatie externe aanbieders Input Managen van infrastructuur en back-office Managen van curriculum en leermappen Prioritiseren en management van nieuwe ontwikkelingen Afstemming met HR-management development Communicatie Figuur 5. Inbedding in de organisatie door middel van een governance structuur is essentieel voor blijvend resultaat en continue afstemming met ondernemingsdoelen, functionele vereisten en wijzigende omgevingseisen.

6 den ingericht, evenals de wijze waarop ondersteuning (helpdesk) gaat worden geboden. Proces 3 Projectstroom besluitvormingbeheer-communicatie Om de continuïteit van het leerprogramma te waarborgen moet gezorgd worden voor een goede organisatorische verankering. Om te beginnen is voor het creëren van draagvlak een ankerpunt hoog in de financiële organisatie (executive sponsor) zowel als in de verschillende financiële disciplines wenselijk. Een governance-structuur kan ook behulpzaam zijn bij het beschikbaar komen van gespecialiseerde kennis voor het continu actueel houden van de geboden inhoud in samenhang met de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie (beleid, richtlijnen, regelgeving). Gebruikmaking van het leeraanbod - al dan niet verplicht - en het met succes afsluiten van leermodules zal ook onderwerp van de jaarlijkse beoordeling en loopbaanplanning moeten zijn. Ook dát te regelen is onderdeel van de projectstroom besluitvorming-beheer-communicatie. Een specifiek aandachtspunt is dat weliswaar nagenoeg alle leermanagementsystemen de mogelijkheid hebben tot monitoring en tracking van de leerprogressie, maar dat het niet vanzelfsprekend in alle landen is toegestaan om deze informatie ook bij te houden (tenzij expliciete toestemming van de werknemersvertegenwoordiging). Ook vraagt virtueel leren om meer (zelf)discipline, dan de klassikale vorm en daarmee ook om meer organisatorische aandacht en communicatie. Module 'eigenaren' -ontwikkelaars/-trainers Organiseren en uitvoeren module ontwikkeling Onderhoud module inhoud Financieel 'learning champions' in business entiteiten Adviseren entiteit management Stimuleren deelname aan programma Bieden van locale ondersteuning Business specificaties Inventariseren en rapporteren specifieke behoeften Trainen en organiseren van de trainers CASE Het Philips financiële leerprogramma Philips heeft de afgelopen twee jaar gebouwd aan een eigen finance core curriculum dat uit inmiddels meer dan veertig cursussen bestaat. Elk van de onderscheiden cursusgebieden bestaat uit een of meer leermodules die worden aangeboden in zogeheten blended vorm. Dat wil zeggen: in een mix van klassikaal, e-learning, webcasting, en dergelijke. Het certificeren van de verworven kennis op basis van tests na het afronden van leermodules is in vergaand stadium van voorbereiding, in eerste instantie voor (alleen) de accounting kennis. Daarmee wordt ook het vrijblijvende karakter van het volgen van het leerprogramma weggenomen. Gerelateerd aan vooraf gedefinieerde rollen, krijgt iedereen zijn eigen learning map. En dus weet iedereen wat in de huidige functie aan kennis en leerervaring nodig is, maar ook aan welke vereisten moet worden voldaan voor de groei naar een volgende stap op het loopbaanpad in de financiële functie van de organisatie. Het stellen van individuele leerdoelen en de invulling daarvan is onderwerp van gesprek in de jaarlijke beoordelingsgesprekken. One finance portal Philips heeft het financiële kennis- en leerplatform in een vroeg stadium goed afgestemd op andere systemen, en kan daardoor nu eenvoudiger systeemintegratie bereiken. Daarbij kunnen als éénmaal is ingelogd op het intranet - via het ontwikkelde Finance & knowledge learning portal (KLP) alle kennis- en leerbronnen worden geraadpleegd en leerprogramma s worden gestart met één muisklik. Achter het scherm dus onzichtbaar voor de gebruiker wordt doorgeleid naar databases/servers van zowel interne als externe informatie- en leerprogrammaleveranciers. Uiteindelijk is het de bedoeling om dit KLP te integreren in een zogeheten One finance portal. Dat biedt de ingang voor niet alleen de kennis- en leerbronnen, maar ook tot de financieel-operationele informatie voor de specifieke gebruiker in een specifieke business. C 17

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ Agenda Knowledge Management De tool voorbij Context Inleiding Knowledge Management (KM) Performance Support (PS) + Demo KM/PS projectvoering

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Welkom in bloomville. 18 September 2014

Welkom in bloomville. 18 September 2014 Welkom in bloomville 18 September 2014 1 De 70:20:10 transformatie Een dag niet gewerkt een dag niet geleerd Charles Jennings & Bob Mosher 2 Belangrijke trends voor Development Grote wendbaarheid vereist

Nadere informatie

CAK maakt online leerportal compleet met Springest

CAK maakt online leerportal compleet met Springest CAK maakt online leerportal compleet met Springest Het CAK richtte in 2013 een online portal op voor leren in haar organisatie. Meer zelfregie op het gebied van opleiding & ontwikkeling was het uitgangspunt.

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012

Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012 Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012 Programma (Logo Klant) 16:30 uur Welkom 16:45 uur Inleiding: visie

Nadere informatie

WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS

WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS PROJECT VOLLEDIG LEVERINGSPROGRAMMA IN RELATIE TOT ISO 9001 & ISO 14001 INFORMATIE, E-LEARNING, TRAINING, E-GAP ANALYSIS,

Nadere informatie

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER Agenda Global Services Onze mosterd Observaties Kennisbeheer: strategie en visie Formeel en informeel leren Demo Voorstelling Philippe Lorrez Nu: Sales Manager Global Services

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie 1 Wat kunt u verwachten? De nieuwe aanpak van ISO normen voor managementsystemen Eerste ervaringen bij herziening ISO 14001 en ISO 9001 Betekenis

Nadere informatie

Specialist in de financiële sector happy people, higher output

Specialist in de financiële sector happy people, higher output Specialist in de financiële sector happy people, higher output MATCHING Recruitment specialist voor financiële markten Interim management en consultancy BankBook; online platform voor financials MAINTENANCE

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Specialist in de financiële sector happy people, higher output

Specialist in de financiële sector happy people, higher output Specialist in de financiële sector happy people, higher output MATCHING Recruitment specialist voor financiële markten Interim management en consultancy BankBook; online platform voor financials MAINTENANCE

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Brochure Operational Support & Analysis

Brochure Operational Support & Analysis Brochure Operational Support & Analysis Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense VisionWaves DELTA Integraal Management Platform Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! VisionWaves Marc van Lokven Partner Aviation & Defense Agenda Wie is VisionWaves Uitdagingen voor de hedendaagse

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be Imec case E-performance management 1. Performance management proces 2. Business case en support 3. Functionele vereisten aan het systeem 4. Van design naar implementatie 5. Resultaten p. 2 IPM definitie

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19 De auteurs 3 Voorwoord 5 Inleiding 7 Deel 1: Het begon met ABC 17 Bezin eer je begint... 19 Wat is Activity Based Costing? 25 1. Globaal ABC-model 25 2. Basisconcepten 30 2.1. Activity Costing 30 2.2.

Nadere informatie

Brochure Managing Across the Lifecycle

Brochure Managing Across the Lifecycle Brochure Managing Across the Lifecycle Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

De onmisbare actuaris. VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers

De onmisbare actuaris. VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers De onmisbare actuaris VSAE congres 20 september 2011 Sabijn Timmers Eigenaar van de Black Box Inhoud Introductie Ontwikkelingen in S2 Waar we vandaan komen Waar we heen gaan Waarom we onmisbaar zijn En

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

XSkNOW producten voor Start-ups

XSkNOW producten voor Start-ups Het adresseren van fundamentele bedrijfsvoerings-vraagstukken op het juiste moment binnen de levenscyclus van een start-up is essentieel voor de continuïteit; het zorgt ervoor dat het bedrijf proactief

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Global Services + Business Intelligence = perfect match! Het concept Wenst u ook sneller inzicht in beleidsinformatie, rapportering en cijfers?

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Leo van Rijn Vice President Base Maintenance KLM Engineering & Maintenance 40 years

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Paul Visser PERSONALIA

Paul Visser PERSONALIA PERSONALIA P. Visser (Paul) Van der Boechorststraat 48 1081 BV Amsterdam Telefoon: 020-6464968 Mobiel: 06-47102490 Email: paul.visser@southpaw.nl Geboren: Amsterdam, 28 december 1956 PROFIEL De laatste

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie